6. TŘÍDA. Hynková Jana, Jenčeková Jiřina 1998/1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6. TŘÍDA. Hynková Jana, Jenčeková Jiřina 1998/1999"

Transkript

1 6. TŘÍDA Hynková Jana, Jenčeková Jiřina 1998/1999 ÚVOD Existuje řada pokusů o definici hry a o vysvětlení její podstaty, jejího vzniku a účelu. Nejčastěji se zdůrazňuje, že hra je činnost (fyzická nebo duševní), která je vykonávána jenom proto, že je libá a že přináší dítěti (i dospělému, pokud si ještě dovede hrát) uspokojení sama o sobě, bez vnějšího uloženého cíle. (Langmeier, Vývojová psychologie pro dětské lékaře, 1983). Uvedený autor dále uvádí: Význam hry pro život dítěte i dospělého lze však těžko vtěsnat do jednotné teorie. Různé hry za různých okolností mohou mít rozdílný konkrétní význam pro jedince i pro společnost. Význam hry pro život člověka je tedy obrovský - umožňuje např. rozumový vývoj, socializaci, rozvoj motoriky. Hra umožňuje člověku uchopit situaci a přizpůsobit ji zcela vlastním potřebám. Proto má hra význam také diagnostický a terapeutický - využívá se zejména u malých dětí - např. psychoterapie hrou, kresba začarované rodiny apod. Podle úrovně hry můžeme také usuzovat např. na dosažený stupeň kognitivního vývoje dítěte a stupeň jeho socializace. Hra má pro dítě asi největší význam před nástupem do školy, kdy je také jeho hlavním zaměstnáním. S nástupem do školy se hra postupně dostává do protikladu k práci, ale stále zastává v životě dítěte významnou funkci, i když v jeho životě zabírá stále méně času - nastupují různé zájmy, koníčky, povinností přibývá. Přesto zastává v jeho životě stále určitou funkci - u mnohých lidí po celý život. Někteří dospělí ale bohužel schopnost hrát si ztrácí a to je určitě velká škoda. Způsob získávání dat a historie výzkumu Výzkum jsme prováděly na osmiletém gymnáziu v Praze. Náš vstup do této třídy proběhl naprosto bez problémů, učitelka byla velice vstřícná a žáci nás velmi dobře přijali. Bylo nám poskytnuto hodně času k rozhovoru s dětmi i během hodiny. Materiál jsme získaly především pozorováním a rozhovory s dětmi a s jejich třídní učitelkou a vlastním pozorováním během přestávek. Hovořily jsme jednak s celou třídou najednou - během hodiny, o přestávce s jednotlivými partami a dodatečně za námi do kabinetu přicházeli i jednotlivci, kteří si vzpomněli na nějakou hru. Při sbírání her a jejich popisu jsme nejprve zkoušely použít dotazník, ale děti byly rozpačité - mnohem více se nám osvědčily rozhovory, zejména ve skupinách - děti si navzájem pomáhaly s popisy jednotlivých her, některé - složitější - nám ochotně předvedly a celkově velice dobře spolupracovaly. Na otázku, proč právě tu určitou hru rádi hrají, odpovídaly většinou shodně - pro radost ze hry, chtějí si zablbnout, uvolnit se, rozhýbat atd. Děti byly velmi sdílné i co se týče jejich vzájemných vztahů ve třídě - o tom jsme s nimi hovořily spíše v menších skupinách, ale rozdělení třídy je o přestávce patrné téměř na první

2 pohled. O tomto tématu nám mnohé sdělila i třídní učitelka - její informace se v podstatě shodovaly s tím, co nám řekly děti. PASPORTIZACE TŘÍDY Třída má 25 žáků, z toho 16 dívek a 9 chlapců. Děti jsou spolu zatím prvním rokem. Mezi třídní učitelkou a žáky se zatím nevyskytly větší problémy, obě strany tvrdí, že spolu dobře vychází. Žáci si ale myslí, že třídní učitelka je trochu moc nepřístupná a strohá. Na nás působila velice příjemně. Hlubší kamarádské vztahy mezi jednotlivými dětmi teprve vznikají. Prozatím vznikly různé party. Zatímco chlapci drží pohromadě, mají mezi sebou hezké vztahy a nikoho ze své party nevylučují, dívky jsou rozděleny do čtyř part. Mezi chlapci dominuje Adam, který je typický vůdčí typ. Děti mu říkají komik třídy. Ačkoliv se Adam velice dobře učí, má potřebu se za každou cenu tzv. předvádět. Učitelky ho za to ani nemohou potrestat, protože je velice inteligentní a případné kontrolní otázky rychle a správně zodpoví. Adam se líbí i dívkám, které mu také částečně podléhají, ale kamarádit se s ním nechtějí, přijde jim to hloupé. A tak se tato klidná třída v podstatě podřizuje vůli Adama. Dívky jsou rozděleny do čtyř part, dvě jsou po pěti dívkách, jednu tvoří dívky čtyři, výjimkou je jedna dívčí dvojice, která si žije tzv. pro sebe. Znají se již ze základní školy, a tak si mezi sebou vystačí a s nikým se nebaví. Obě mají velice dobrý prospěch. Určité problémy děti vidí ve svém prospěchu, protože asi třetina třídy má o dva stupně horší prospěch než na I. stupni ZŠ. To ovšem třídní učitelka hodnotí jako běžný jev, protože tyto děti nejenom že přestoupily na II. stupeň, což samo o sobě je pro ně zátěž, ale ještě přešly na gymnázium. Po škole se děti většinou neschází, pouze pár jedinců se potkává v zájmových kroužcích. SEZNAM HER 1. Čáraná 2. Hra na třetí světovou válku 3. Jaký, co, kde 4. Na babu 5. Na komunismus 6. Na svíčky 7. Na vyslance 8. Obkládačka 9. Papírová baba 10. Spriteball 11. Šlapaná 12. Šlupkaná 13. Ty moje malá potvůrko 14. Umbaj vari, vari 15. Vydávání časopisu 16. Země, město

3 Popis her Čáraná Hraje jakékoliv množství dívek i chlapců. Většinou takové množství, které se vejde před tabuli. Hra trvává v délce polední přestávky - 40 minut. Děti si prý samy hru vymyslely a hrají ji od září. Potřebují jenom místnost s tabulí a křídou (bílé křídy) a houbou. Pravidla a průběh hry - jeden hráč se snaží napsat něco hanlivého o svém sousedovi, který se mu to snaží smazat a zároveň o něm napsat něco podobného. Takto stojí vedle sebe třeba 5 žáků. Tato hra nemá oficiálního vítěze, končí většinou honičkou kolem lavic, nebo poznámkou od učitelky. Cílem hry je mít co nejvíce napsáno o svém sousedovi, a přitom mazat vše kolem sebe. Vyhrává prý ten, kdo vydrží nejdéle - nejvíce toho nakreslí, ale většinou také dostane poznámku. Význam hry - hra pomáhá uvolnění se od učení, pomáhá vydat nahromaděnou energii, vyžaduje určitou obratnost a bystrost - ať již ve vymýšlení posměšků, mazání tabule, následné honičce či vyhnutí se poznámce - musí zůstat u tabule dostatečně dlouho, aby vyhráli, ale přitom se nenechat přistihnout učitelkou - což vyžaduje určitou odvahu. Hra umožňuje také vybití agresivity - obecně i zaměřené vůči jednotlivci - mohou napsat cokoliv o svém sousedovi. Hra umožňuje také získání určité prestiže - vítěz dostane sice většinou poznámku, ale zato je hrdina dne. Na III. světovou válku Hrají chlapci i děvčata, počet hráčů závisí na velikosti papírů. Většinou hraje 2-5 hráčů, především chlapců. Původ hry neznáme, hru hrají asi 7 měsíců, již si nepamatují, kdo ji do třídy přinesl. Hraje se většinou v délce přestávky, mimo školu vydrží u této hry 2-3 hodiny. Jinak trvá většinou tak dlouho, až zbude jeden hráč, který přežil, a to je vítěz. Hraje se na tvrdé podložce, většinou v místnosti. Potřebují čistý velký bílý papír - bojové pole, obyčejné tužky, nejlépe č. 2, nebo versatilky, gumu a podložku. Pravidla hry - na papíře je nakreslené bojové pole - skály (S), jezera (J), minová pole (MP). Hráči si tzv. stříhnou o strany a zakreslí si pozici svého družstva: 15 pěšáků, 2 helikoptéry, 2 lodě, 2 děla, 3 potápěči. Průběh hry - pěšáci, děla, lodě, helikoptéry i potápěči po sobě střílí tak, že přiloží hrot tužky na výchozí místo a sesmykem se zakreslí čára, zatímco pěšáci střílí na všechno a musí se vyhýbat všemu - skalám, jezerům atd. Helikoptéry mohou střílet na vše a nemusí se vyhýbat ničemu. Lodě střílí na vše a vyhýbají se jen skalám. Děla střílí na vše kromě helikoptér a vyhýbají se skalám. Potápěči střílejí na lodě, jednu loď potopí pěti zásahy. Vyhrává družstvo, které přežije. Většinou hru ukončí příchod učitelky. Cílem hry je zůstat co nejdéle naživu. Význam hry - hra kromě odreagování umožňuje přenést se do světa fantazie - do skutečné války, vyžaduje obratnost i velkou dávku štěstí. Umožňuje vybít agresi (mohou něco ničit, i když jenom na papíře). Vyžaduje určitou spolupráci a umožňuje pocítit soudržnost se spoluhráči ve stejném družstvu. Jaký, co, kde

4 Libovolný počet obou pohlaví, když ji hrají během hodiny, tak celá třída. Většinou ji hrají během hodiny, proto jedno kolo trvá tak dlouho, než papír obejde celou třídu. Hru přinesla do třídy jedna dívka, vymyslel ji její otec. Hraje se ve třídě, na lavici. Potřebují dlouhý papír (většinou podélně rozpůlená A4). Pravidla a průběh hry - první žák napíše nějakou osobu (muž, žena ), nebo zvíře, případně její vlastnost, místo kde, se nachází. Může k tomu použít jedno slovo - s předložkou nebo sousloví. Potom papír zahne asi o 2 cm tak, aby následující hráč neviděl, co je tam napsáno. Ten pak připíše něco podle stejných kritérií. Postupně se tak vytváří jakási papírová harmonika. Nakonec se papír rozloží a vzniká vtipný příběh. Problém spočívá v riziku poznámky pro toho, u koho učitel takový papírek případně najde. Poznámku může dostat také ten, kdo se příliš směje výsledku. Obdoby hry - děti nyní asi 14 dní hrají podobnou hru s tím, že každý píše celou větu. Výsledek je potom prý zajímavější a vtipnější. Někdy se předem zadá téma, na které se píše. Význam hry - odreagování se od vyučování. Na babu Neomezený počet hráčů, chlapců i děvčat. Hraje se většinou v délce přestávky či dokud je to nepřestane bavit. Hra je již velmi stará a známá, děti ji znají již od malička. Hraje se většinou ve třídě nebo na chodbě. Pravidla a průběh hry - jedno z dětí dostane babu - většinou ji přijme dobrovolně - má ji. Dítě, které má babu se snaží dotknout někoho jiného, aby mu mohlo babu dotykem předat, a tak se jí zbavit. Ostatní se samozřejmě snaží utéci, aby babu nedostali. Cílem hry je zúčastnit se, hra nemá oficiálního vítěze. Význam hry - hra, kromě odreagování a radosti z pohybu a prokázání určité obratnosti, umožňuje začlenění se do komunity, zároveň poskytuje určitý odraz vnější reality (někdo je znevýhodněn, stigmatizován, i když ve hře se stigmatu může zbavit předáním) - to ve skutečném životě sice většinou neexistuje, ale zato se tato představa vyskytuje dosud v pověrách a mýtech. Na komunismus Hrají chlapci, vzhledem k jejich počtu ve třídě nejvýše devět. Hraje se v délce přestávky. Historii a původ hry si již nepamatují, ale hrají ji asi tři měsíce. Pravidla a průběh hry - soutěží, kdo ukradne co nejvíce věcí a odnese je na záchod. Vítěz by měl být ten, kdo toho nejvíce nakrade.většinou pak na záchodě je ale problém zjistit, kdo co ukradl, takže se neví, kdo vyhrál. Význam hry - tuto hru hrají především pro radost ze hry a pro legraci. Podle názvu bychom teoreticky mohli posoudit představu dětí o minulém režimu, i když my si myslíme, že hra s tímto úmyslem nevznikla. Na svíčky Hraje volný počet hráčů obou pohlaví (většinou 2 hráči - dívky). Hraje se o suplovaných hodinách a končí se vítězstvím jednoho z hráčů. Hru hrají od Vánoc, kdy je s ní seznámila

5 paní učitelka. Většinou hru hrají ve třídě na tvrdé podložce. Potřebují průhledný papír a tužku č. 3. Průběh a pravidla hry - každý hráč si nakreslí 8 plamínků, které představují svíčku, a na druhou stranu papíru 8 koleček. Do kolečka si postaví tužku, kterou sesmyknou a vzniká čára, která má vést k vlastnímu plamínku. V případě, že se do něj strefí, je plamínek uhašen. Jestliže zasáhnou cizí plamínek, je uhašen také, ale počítá si to protivník. Vyhrává ten, kdo si první zhasí všechny svíčky. Většinou se to ale nepodaří dohrát do konce, nemají tolik času. Význam hry- její význam prý spočívá hlavně v tom, že je při tom nechytne učitelka. Dává jim určitý pocit rizika - i když zase ne moc velkého, protože suplující učitelé jim prý většinou nedávají poznámky ani známky. O běžných hodinách hru nehrají, protože učivo je náročné a je třeba dávat pozor. Na vyslance Hraje celá třída. Do třídy ji prý přinesla učitelka na suplování a od té doby ji občas hrají na suplovaných hodinách (asi tři měsíce). Hraje se většinou celou suplovanou hodinu (45 min.) ve třídě. Pravidla a průběh hry - děti se rozdělí do dvou skupin. Každá si zvolí svého vyslance, kteří se navzájem v ústraní dohodnou na určitém předmětu. Vyslanci přejdou každý do cizího oddělení, kde se ho pomocí otázek (na které lze odpovědět ano, ne) vyptávají na daný předmět. Vyhrává to oddělení, které uhodne předmět jako první. Význam hry - vyplnění hodiny, rozvoj komunikace a spolupráce dětí. Obkládačka Hraje celá třída. Hru přinesla do třídy učitelka češtiny, občas ji prý hrají, když zbude čas nebo když jsou děti již hodně unavené. Hraje se dokud je to baví (většinou asi 10 min.) ve třídě. Potřebují křídu a tabuli. Pravidla a průběh hry - jeden hráč napíše písmeno, druhý připíše před ně, nebo za ně další písmeno, další také. Pokračuje se tak dlouho, dokud někdo slovo nedokončí - ten ale prohrává. Každý se tedy snaží, aby při psaní svého písmene oddálil ukončení slova, nebo aby donutil následujícího slovo dokončit. Při připisování písmene musí mít každý jasnou představu nějakého slova, kdo doplní písmeno tak, že ze vzniklé skupiny písmen nelze utvořit slovo, prohrává také. Prohrává, i když nedovede připsat další písmena. Vzhledem k pravidlům a počtu žáků ve třídě se děti obyčejně rozdělí do pěti skupin, každá si zvolí svého zástupce, který za ně soutěží, nebo se členové družstva u tabule střídají jeden po druhém. Vyhrává skupina s nejmenším počtem trestných bodů. Význam hry - rozvoj slovní zásoby a pohotovosti žáků, zpestření výuky. Papírová baba Hraje 2-5 hráčů (chlapci i dívky), ale může jich být i více. Hraje se většinou v délce přestávky (ale závisí to na délce papíru a počtu hráčů). Historický původ neznáme, ale ve třídě ji hrají teprve měsíc. Jedna dívka ji přinesla z domova od sourozence. Hraje se na tvrdé podložce v místnosti. Potřebují obyčejnou tužku, nejlépe č.3, papír, čtvrtku a gumu.

6 Pravidla a průběh hry - na papír se nakreslí dráha s různými překážkami, kterým se musí hráč vyhnout. Hrát začíná ten, kdo vyhrál hru Kámen, nůžky, papír. Na výchozí bod se postaví hrot tužky. Tužka se jakoby sesmykne, vznikne čára, na jejíž konec hráč naváže, až na něj přijde řada. Vyhrává ten, kdo je první v cíli. Význam hry - hra napomáhá uvolnění, navázání sociálního kontaktu, vyžaduje obratnost a cvik a určitou dávku štěstí. Je podobná hře Na III. světovou válku, ale je podstatně jednodušší - má méně pravidel, je uvolněnější a obsahuje méně agrese. Spriteball Hrají 4 hráči, obou pohlaví. Buď se předem určí počet minut nebo počet gólů, a po dosažení tohoto počtu hra končí. Jinak se hraje po celou délku přestávky. Tuto hru hrají také od září, kdy ji jeden chlapec přinesl ze základní školy. Hraje se ve třídě, většinou před tabulí. Potřebují prázdnou plechovku od spritu (co nejvíce zmačkanou), učebnice. Průběh hry a pravidla - před tabulí se vytvoří hřiště, ohraničené na jedné straně tabulí a na druhé lavicemi. Z učebnic se vytvoří branky. Branka musí být široká 1 m, uprostřed hřiště se nakreslí půlící čára, která nemá žádný význam, jenom ukazuje hráčům, kde se pohybují. Hráči kopou do plechovky, která nesmí létat vzduchem. Brankář klečí a chytá ji rukama. Hra vždycky končí tím, že se hráči poperou, protože se nejsou schopni domluvit o počtu gólů a tyček. Význam hry - hra je jakousi hodně zjednodušenou podobou fotbalu a slouží hlavně k uvolnění se, odreagování a rozhýbání. Samozřejmě poskytuje možnost prokázat i procvičit si individuální obratnost. Děti tvrdí, že ji hrají hlavně pro radost ze hry (to ovšem tvrdily u většiny her). Šlapaná Hraje libovolný počet dětí, obou pohlaví. Do třídy hru přinesli chlapci, kteří ji znají ze základní školy. Hraje se během celé přestávky (mimo školu asi 30 min.). Pravidla a průběh hry - zvolí se předříkávač (většinou rozpočítáním). Hráči se postaví do kruhu, levé nohy dají všichni do středu kruhu, pokud možno tak, aby se dotýkali špičkami předříkávače, který se snaží co nejrychleji odříkat jazykolam Třista třicet tři stříbrných stříkaček... Mezitím se ostatní rozprchnou co nejdále od sebe. Potom dá předříkávač někomu slovo a ten se potom maximálně dvěma kroky/skoky snaží šlápnout někomu na nohu - oběť samozřejmě může uskočit. Když se mu to podaří, zasažený vypadává, když ne, je předříkávačem zase on. Hrají, dokud je to nepřestane bavit, nebo dokud neskončí přestávka. Význam hry - tato hra je určitou obdobou hry na babu. Hráč který má slovo může zažívat podobné pocity jako ten, který má babu (ambivalence, stigma, moc, projev přízně). Když dotyčný dostane slovo, je to také určité stigma, kterého se snaží zbavit tím, že ho předá dál. Šlupkaná Hraje většinou celá třída. Hraje se ve třídě po vyučování (asi 10 minut) či v šatně (asi půl hodiny) jenom chlapci. Tvrdí, že je to bez holek lepší. Hru hrají od září, ale nevědí, kdo ji přinesl. Potřebují nejlépe šlupky pomerančů a mandarinek, dlouhé pravítko.

7 Průběh a pravidla hry - třída se rozdělí na dvě části. Většinou chlapci proti dívkám. Jedna skupina zahajuje útok - položí šlupku na okraj pravítka, ohnou ho a pustí. Cílem je se trefit do protivníka, který se ale může krýt za lavicemi. Zasažený hráč padá na zem a je mrtvý. Jeho skupina ho musí dopravit do bezpečí. Tím většinou ztrácí bojovníky, kteří jsou při této akci zasaženi. Vyhrává to družstvo, kde přežilo nejvíce hráčů. Většinou se hraje do zvonění, nebo do doby, kdy je to přestane bavit. Význam hry - hra vyžaduje obratnost a pohotovost (ve střílení i vyhýbání se střelám). Posiluje tzv. kolektivního ducha - jeden za všechny, všichni za jednoho. Hráči vítězí jako družstvo, i když samozřejmě mohou prokázat individuální obratnost, učí se zde i odpovědnosti za druhé a spolupráci. Ty moje malá potvůrko Hrají chlapci i děvčata, většinou než se všichni pochytají. Jinak se hraje do konce přestávky, nebo dokud je to nepřestane bavit. Hru hrají asi dva měsíce, jedna dívka se jí naučila od sestry, která ji zná ze školy v přírodě. Pravidla a průběh hry - tato hra je vlastně obdobou hry Na babu s tím rozdílem, že ten, kdo dostane babu zkamení (stojí bez hnutí) a ostatní ho mohou zachránit tak, že k němu přijdou, pohladí ho po vlasech a řeknou I ty moje malá potvůrko. Tento výkon se snaží každý zachránce co nejvíce prodlužovat, protože během vysvobozování se k němu baba nemůže přiblížit. Hra se hraje dokud nejsou všichni pochytáni. Zajímavým aspektem této hry je, že když se nepodaří všechny chytit a baba je unavená, tak se baby vymění. Význam hry - u této hry neexistuje možnost babu předat a tím se jí zbavit (více odráží vnější realitu) a obsahuje navíc akt možné záchrany, i když ta není zcela nezištná (zachránce je během vysvobozování chráněn). Umbaj vari vari vasim bol Hraje neomezeně chlapců i dívek. Hrají tak dlouho, dokud je to baví. Hru přinesla do třídy dřívější paní učitelka. Hraje se v místnosti (hlavně ve třídě). Pravidla a průběh hry - hráči si sednou do kruhu, dotýkají se dlaněmi. Všichni zpívají Umbaj vari vari vasim bol a plácají se po kruhu do dlaní - jeden po druhém - dokud neskončí melodie. Na koho konec melodie padne, vypadává - proto se každý snaží předat plácnutí co nejrychleji dál (zejména na konci melodie). Hraje se tak dlouho, dokud nezbude jeden hráč, a ten je vítěz. Sporné body - ten, na kterého padne poslední slabika, může ucuknout rukou, a pak se hádají. Obměna - předzpěvuje pouze jeden, může skončit kdykoliv (i v polovině slova), a tím se hra stává napínavější. Význam - odreagování a cvičení postřehu. Vydávání časopisu Hraje proti sobě skupinka dívek proti chlapcům. Hru začaly hrát dívky již v září, chlapci nechtěli zůstat pozadu a začali vydávat také časopis. Oba časopisy jsou měsíčníky, vychází zhruba ve stejnou dobu. Příprava každého čísla trvá asi 14 dní. Obsah časopisu může být v podstatě jakýkoliv. Většinou se čerpá z literatury a z jiných časopisů. Podíl vlastní tvorby je prý malý - různé básničky, příběhy, povídky. Časopis je psaný rukou, rozmnožují ho opisováním.

8 Podstata hry spočívá v tom, že každá skupinka musí prodat co nejvíce časopisů, ale platí tady zákaz kupování vlastního časopisu, a tak se snaží obě skupiny vymyslet různé výhody, aby obstály v konkurenci. Chlapci jsou např. levnější, jejich časopis stojí jenom 4 Kč a je tady možnost donášky až do domu. Časopis holek stojí 6 Kč, ale je zase obsáhlejší. Sporná místa - velkým problémem je dokázat, že časopis byl prodán mimo třídu, případně mimo školu. Význam hry - tato hra je soutěživá a vyžaduje pravidelnou delší spolupráci v rámci obou skupin. Děti ale pocit vítězství nezažívají individuálně, ale za celou skupinu. Přesto poskytuje možnost seberealizace i v rámci skupiny - možnost podat více tvořivějších návrhů - ať už k obsahu časopisu, jeho grafické podobě, nebo ke způsobu prodeje. Zvláštní možností je podání vlastní tvorby, což vyžaduje určitou odvahu, protože je posuzována jinými a následně kritizována. Tato hra je vlastně přípravou na budoucí dospělý život. Žáci se učí nejenom snášet kritiku a spolupracovat, ale tato hra také přispívá k rozvoji jejich sebehodnocení a sebepoznání. Učí se také působit na jiné a přesvědčit je, aby si časopis koupili. Učí se předvídat reakce druhých a empatii - představují si, co by jiné přimělo si časopis koupit. Země město Libovolný počet hráčů, obou pohlaví. Hraje se v délce přestávky. Historii a původ hry neznáme. Hraje se ve třídě, na lavici. Potřebují papír, tužku, pravítko. Pravidla a průběh hry - papír se rozdělí do několika sloupců (počet prý záleží na momentální náladě). Jednotlivé sloupce se nadepíší různými obecnými pojmy - země, město, jméno... Jeden z hráčů si v duchu přeříkává abecedu, jiný hráč ho po chvíli zastaví a ten první ohlásí písmeno, ke kterému došel. Děti se snaží do každého sloupce doplnit konkrétní pojem začínající na dané písmeno - nikdo nesmí okukovat. Ten, kdo je první hotov, řekne stop, všichni musí okamžitě přestat psát a hodnotí se správné odpovědi - v případě originální odpovědi, která je správná a přišel na ni pouze jeden hráč, píše si deset bodů. Když mají dva stejnou správnou odpověď, hraje větší počet žáků a ostatní mají odpovědi jiné, počítají si tito dva po pěti bodech. Ostatní správné odpovědi (více frekventované) se hodnotí jedním bodem. Po každém kole si jedinci body sečtou. Na konci hry se sečtou výsledky ze všech kol - kdo má nejvíce bodů, vyhrává. Cílem hry je mít co nejvíce co možná nejoriginálnějších správných odpovědí. Sporná místa -děti ještě nemají dostatečně velké znalosti a vědomosti (především v zeměpise), a tak se někdy hádají, jestli dané město či země skutečně existuje nebo si ho autor vymyslel. Hra končí sečtením bodů a ten, kdo má nejvíce bodů vyhraje. Význam - procvičování znalostí a vědomostí a získávání nových informací. ANALÝZA HRY ŠLUPKANÁ Tato hra symbolizuje jakousi bitvu. Hráči si zde mohu prožít pocity napětí a agresivity, podobně jako ve skutečné bitvě. Jednotlivá družstva se pro sebe navzájem stávají nepřáteli. Tyto pocity se více akcentují, když hru hrají chlapci mezi sebou - potom je dynamičtější a objevuje se více agresivních prvků, často se vyskytují doprovodné nadávky, jejichž počet vzrůstá úměrně s délkou hry. Hráči mohou prožívat pocity sounáležitosti se spolužáky, začleňují se do komunity - to se projeví již při výběru spoluhráčů. Některé méně oblíbené děti mohou zůstat nakonec a připojí se tam, kde je méně hráčů - pocity určitého vyčlenění. Ve hře samotné mají všichni rovnoprávné postavení, všichni si jsou rovni.

9 Během hry mohou hráči zažívat ambivalentní pocity - sice se všichni snaží, aby nebyli zasaženi a přežili, ale cílem není být někde ukryt a izolován - vyčleněn ze skupiny. Tím, že na ně ostatní útočí, projeví mu vlastně zájem, přijmou ho mezi sebe. Během hry také mohou zažívat pocity síly a obratnosti - když se jim daří unikat střelám. Mohou zažívat pocity obětování se za druhé - snaží se zachránit raněného, ale přitom mají sami málo šancí na přežití a vítězství. Zemřelí prožívají určité pocity bezmoci a očekávání. Záchrana je pro ně zároveň důkazem jejich ceny pro ostatní - méně oblíbené spoluhráče ostatní zachraňují pomaleji, případně vůbec ne (i když to odporuje pravidlům hry). Projevují se zde kamarádské city - spíše se snaží zachránit kamarád kamaráda, než někoho, s kým si příliš nerozumí. Mohou si zde alespoň symbolicky vybít případnou agresi proti konkrétnímu spolužákovi, na kterého se třeba momentálně zlobí - zabije ho a znemožní mu další hru a radost z ní a zároveň sám cítí určitou moc a uspokojení nad tím, že se mu to podařilo, že byl schopen to provést. Když se hry účastní dívky, mohou se objevovat tendence chlapců stavět se do role ochránce a gentlemana. Případnou opakovanou záchranou či ochranou může chlapec dívce také projevit určité sympatie - i když to prý není příliš časté, zvláště při delším trvání hry. Každý hráč zde může prokázat své individuální schopnosti - rychlost, obratnost, lstivost. Zároveň, ale prožívá sounáležitost se skupinou a snaží se o vítězství skupiny, i když se musí obětovat a přestat hrát - stírá se vlastní individualita, podřizuje se kolektivu a jeho dynamice. TAXONOMIE HER a) Hry s prvky mýtu Na babu, Šlapaná, Ty moje malá potvůrko, Umbaj vari, vari V těchto hrách jde o předávání jakéhosi stigmatu. První tři hry mají velmi podobná pravidla a lze se v nich stigmatu zbavit určitým rituálem. Čtvrtá hra tuto možnost poskytuje jenom po dobu odříkávání říkanky, která je jakýmsi zaklínadlem, a děti si stigma předávají doteky rukou - po odříkání formule je ale stigma někomu definitivně přisouzeno a dotyčný umírá - vypadává ze hry. b) Hry s prvky bitvy Na III. světovou válku, Šlupkaná, Na svíčky, Spriteball, Čáraná První dvě hry bitvu přímo poměrně věrně znázorňují, to platí z větší části i o hře třetí. Ve Spriteballu se také objevují její velmi znatelné prvky - v průběhu hry a zvláště v tradiční závěrečné pranici. Čáraná se již bitvě tolik nepodobá, ale přesto si myslíme, že ji lze do této skupiny zařadit. Podle pravidel spolu žáci sice závodí, ale průběh hry se spíše podobá boji muže proti muži, dochází tady k přímému násilí jak v jejím průběhu, tak v závěrečném vyřizování účtů.

10 c) Hry se slovy Obkládačka, Na vyslance, Země, město, Jaký, co, kde U těchto her jde o jakési procvičování a rozšiřování slovní zásoby a znalostí (to zejména u hry Země, město ). U hry Na vyslance také probíhá rozvoj komunikačních dovedností. d) Hry s charakterem závodu, soutěže Papírová baba, Na komunismus První hra v podstatě znázorňuje klasický závod - každý se snaží co nejrychleji dosáhnout cíle a stát se vítězem. Druhá hra má také charakter závodu - je třeba věci rychle krást a hromadit. e) Vydávání časopisu Tato hra v sobě obsahuje prvky závodu i hry se slovy, ale nedá se redukovat pouze do těchto kategorií. Ve srovnání s ostatními hrami je kvalitativně vyšší. U některých žáků může přejít v zájmovou činnost, kterou lze rozvíjet po celý život. Může se státi přípravou na povolání. Hra vyžaduje nesrovnatelně více kreativity, spolupráce a úsilí než ostatní. V této hře se děti setkávají s realitou a učí se s ní nakládat - konkurence, přesvědčování, spolupráce. Taxonomie her podle Langmeiera Langmeier ve své knize Vývojová psychologie pro dětské lékaře z roku 1984 rozděluje hry takto: Funkční hry - procvičováni tělesných funkcí dítěte Konstrukční (realistický typ hry) - konstrukce nových věcí ze specifických materiálů Iluzivní hry - užívá předmětů v přeneseném významu a přeměňuje svět podle své představy Úkolové hry - získává zkušenosti s rolemi, které ale ještě nemůže zastávat (na maminku a tatínka) Langmeier dále uvádí, že určité hry jsou typické pro určitá vývojová stádia dítěte. Funkční typ hry se objevuje zejména v kojeneckém věku. Iluzivní hry se objevují až s nástupem sémiotické funkce - 1,5-2 roky. Úkolové hry jsou typické zase pro předškolní věk a konstruktivní hry dominují zejména po osmém roce dítěte. Na základě tohoto dělení lze konstatovat, že čistě funkční hry už tyto děti samozřejmě nehrají, konstruktivní hry také společně ve třídě příliš nehrají - i když určitým druhem konstruktivní hry by mohla být např. Obkládačka (konstrukce slova). Nejfrekventovanější jsou určitě hry symbolické, které umožňují nakládat se situací (Šlupkaná), ale děti hrají i hry úkolové. Výskyt agresivity a altruismu v nejfrekventovanějších hrách Ve třídě jsou nejčastěji hrány hry, při kterých se děti mohou pohybovat. V poslední době především Šlupkaná, Spriteball, Na komunismus, Čáraná, Na babu, Ty moje malá potvůrko. Důvodem může být např. převážně jednostranné zaměstnání dětí - ve škole jednoznačně intelektuální činnosti vyžadující klid, mimoškolní zájmové činnosti jsou u většiny také s absencí pohybu - především jazyky, počítače, hudební nástroje. Doma - příprava na školu, televize... Tak v dětech postupně narůstá potřeba aktivity, která vede k volbě těchto her. Hry

11 jim také umožňují psychický odpočinek, uvolnění se od vyučování - prožít si alespoň symbolicky určité situace. Výskyt agresivity v těchto hrách Prvky agresivity se v těchto šesti hrách projevují poměrně frekventovaně. Určitý význam má také jistě skutečnost, že nejfrekventovanější hrou v poslední době se stala Šlupkaná, kde se projevuje agresivita asi nejčastěji z těchto her. Je také přímá a nejméně symbolická. Příčinou by mohl být např. tlak, pociťovaný s přechodem na školu jiného typu, kde je učení náročnější, jiný průběh vyučování atd. Vzrůstající napětí nebo určité vybuzení by se potom redukovalo pomocí agrese, více či méně projevené při hře, zvláště, je-li hra spojená s pohybem. Další příčinou (která samozřejmě může působit souběžně s předchozí) by mohlo být zhoršení klasifikace, na které si stěžuje většina žáků, a s tím vzniklá určitá frustrace, která se může vybíjet pomocí agrese při hře. Mohou se také objevovat pocity určité nespravedlnosti, konkurence ze strany žáků, jejichž známky se zhoršily, vůči žákům, kteří mají i nadále hodnocení velmi dobré. (Např. separovaná dvojice děvčat s velmi dobrým prospěchem vůči méně úspěšným partám ostatních děvčat.) Pro první skupinu je to většinou nová a frustrující zkušenost, z předchozí školy byly děti zvyklé na dobré hodnocení a mohou pociťovat nespravedlnost a křivdu vůči dobře se učícím žákům, které se redukují opět při hře, kdy je možné také určité ponížení úspěšnějšího spolužáka, nebo alespoň vyrovnání úrovně. Mohou je zde předčit jinými schopnostmi apod. Tato přání mohou být i na nevědomé nebo podvědomé úrovni. Žáci mohou pociťovat také určitou frustraci kvůli třídní učitelce, která se jim zdá příliš chladná. Nebo kvůli Adamovi, který prosazuje své názory a zabírá velkou část prostoru, kdy se žáci mohou individuálně projevit. Strhává na sebe pozornost - což může vést k určité averzi (třída se v podstatě podřizuje jeho vůli). V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že určitý stupeň agrese je vlastní každému člověku a soutěživost je v tomto věku jeden z výrazných rysů. Děti mohou pociťovat určitou nejistotu, napětí, nedostatek vazeb díky tomu, že se všichni ocitli v novém kolektivu a ještě nevznikly pevné kamarádské vztahy - všechny tyto pocity se mohou promítat do hry v různých stupních a formách agrese. Nejzřetelnější je asi prvek agrese ve hře Šlupkaná. Jedná se o agresi přímou - žáci po sobě přímo hází šlupky a zasahují se. I když i zde je agrese z velké míry symbolická - poranění, příp. úmrtí probíhají pouze v náznaku. Snahou útočníka není ani závažnější zásah protivníka šlupkou - např. do oka atd. Neverbální agresi provází někdy agrese slovní. Agrese, jak už napovídají pravidla hry, je zaměřena především proti nepřátelskému družstvu jako celku, i když se zde, třeba i podvědomě, může projevit agresivita vůči jednotlivci. Žáci mohou zažívat, alespoň v náznaku, podobné pocity jako při opravdové bitvě, i když zde si jsou po celou dobu vědomi, že je to hra, je to jenom jako. Pravidla jsou oproti skutečné bitvě značně zjednodušená, podmínky odlišné, neexistuje reálný podklad pro nepřátelství mezi družstvy protihráčů, která se formují až těsně před hrou nebo i během ní. Hra také začíná bez složitější přípravy, často spontánně - jeden hodí šlupku na druhého, ten mu to oplatí... Neskutečnost situace pomáhá většímu uvolnění, dítě se může vžít do hry a prožít si i negativní nebo agresivní pocity bez morálních zábran a tlaků svědomí atd., které mohou komplikovat situaci vojáka v bitvě (zábrany před přímým násilím vůči jinému člověku, jeho zmrzačením, zabitím). Ale i během hry se mohou projevovat vlivy skupiny davu - větší uvolnění a přizpůsobení chování ostatním, náznak desindividuace. Ve hře Na babu je agrese daleko více symbolická, předává se jakési stigma, kletba. Může se tady projevit určitá averze nebo agrese v tom, že se dítě snaží dát babu spíše někomu, ke komu nemá příliš kladné pocity, a tak

12 mu alespoň v náznaku ublížit. Averze nebo frustrace se může odreagovat pohybem - to ostatně platí u všech pohybových her. Podobně je tomu i u hry Šlapaná, kde je ale výběr oběti více náhodný - kdo je momentálně nejblíže. A u hry Ty moje malá potvůrko. Důležitým společným momentem je, že případné poškození, stigma není definitivní, může se předat dál - tak se hráč očistí. Ve hře Spriteball se agrese výrazně projeví především v případné závěrečné pranici, která ale vzniká většinou na bezprostřední podnět - nemohou se dohodnout o průběhu hry, nadávky... I když se zde jistě mohou projevit staré spory, jedná se především o agresi afektivní, provázenou vztekem. Během hry samozřejmě může docházet k redukci napětí pohybem, opět je zde rozdělení na dva tábory, které proti sobě mohou agresi symbolicky vyjadřovat, většinou je to ale agrese instrumentální (ke strkání a jinému tělesnému kontaktu dochází sekundárně, agrese není primárním cílem). Někdy se projeví i vliv přihlížejících, kteří je různě provokují a pokřikuji na ně, většinou mnoho přihlížejících není, ale někdy dochází i k hádkám mezi fanoušky, kteří se většinou automaticky rozdělí na dva tábory - pokřikují na sebe, někdy přejdou i k přímé agresi. Situace se tedy do značné míry podobá fotbalovému zápasu a davovému chování fanoušků po něm, kdy dochází k velkému uvolnění agrese. I když při této hře jsou podmínky odlišné - malý počet hráčů, jiné prostředí i atmosféra. Družstva protivníků nejsou stálá, volí se těsně před každou hrou atd. Ve hře Na komunismus se agrese projevuje většinou symbolicky (v případě, že se nakonec nepohádají nebo nepoperou). Během hry na sebe žáci nepokřikují, nedotýkají se, projev agrese spočívá v tom, že jeden druhého okrade, a tak ho alespoň symbolicky uvede do stavu určitého nedostatku, bezmocnosti. Odcizené věci se většinou vrství na jednu hromadu a vznikají potíže s jejich rozeznáváním, přitom se poškodí - někdy i úmyslně. V této hře se dítě může opakovaně, i když třeba podvědomě, zaměřit na určitého spolužáka, kterému chce uškodit. Může to být ten, díky němuž třeba vzniklo napětí, které si takto potřebuje odreagovat, nebo to může být agrese přenesená. Případné napětí se u této hry může do značné míry redukovat již při samotném pohybu, kterého je zde poměrně mnoho. Výskyt altruismu v těchto hrách Altruismus se projevuje především ve hře Šlupkaná a Ty moje malá potvůrko. V ostatních hrách se může samozřejmě altruistické chování vyskytnout také, ale nevyplývá již z pravidel hry, a tak jsou jeho projevy spíše nahodilé a závislé na situaci (při obdobách hry Na babu se může třeba nechat chytit, když vidí, že se tomu, kdo má babu stále nedaří nikoho chytit, a trápí ho to apod.). Oproti agresi se altruismus v těchto hrách projevuje daleko méně často. To může mnoho napovídat o momentálních potřebách dětí ve třídě, i když se zde samozřejmě odráží i vliv celé naší společnosti, jejích hodnot a momentálních problémů. Může to být znakem těžkostí a vnitřních konfliktů, které žáci překonávají v nové situaci mezi novými spolužáky i pedagogy. Ve Šlupkané se momenty altruismu projevují především záchranou zraněných. Tyto okamžiky také umožňují sociální učení se altruismu - vznikají určité vzorce chování pro podobné situace již třeba v reálném životě. Proč se tento prvek ve hře vůbec vyskytuje by bylo možné vysvětlit např. teorií, že altruismus je člověku vrozený, má ho ve své genové výbavě. Otázkou je, jestli se toto chování dá pojmenovat jako altruistické - není zcela nezištné. Jednak existuje objektivní nutnost záchrany oběti, zakotvená v pravidlech, jednak očekává od zachráněného podobné chování vůči sobě. I když altruistické by mohlo být samo rozhodnutí jedince, že právě na něm je, aby oběť zachránil.

13 Toto pravidlo přibližuje hru reálnému životu. V podobných situacích (třeba bitvách) se nikdy nevyskytuje pouze agresivní chování, vždy existuje i nějaká humanitární pomoc, nebo altruistické chování jednotlivce, které se často pojí s pojmem hrdinské činy. Díky těmto pravidlům děti mohou také pocítit širší škálu mnohdy ambivalentních pocitů - stejně jako v realitě. Ve hře Ty moje malá potvůrko je altruismus více symbolický - sejímá se určité stigma, motivy k tomuto chování mohou být podobné jako u předchozí hry s tím, že toto chování není v pravidlech striktně zakotveno, nutnost záchrany tady neexistuje - je tady větší prostor pro svobodné rozhodnutí, i když i zde toto chování může být motivováno určitým ziskem - ochrana během zachraňování. ZÁVĚR Během rozhovorů s žáky nás trochu překvapilo, že ještě stále (vzhledem k jejich věku) mají v oblibě hry jako je hra Na babu, Ty moje malá potvůrko, Umbaj, vari, vari. Jedna z příčin by mohl být přechod na novou školu a s tím spojené nové problémy a nároky, což se děti snaží vykompenzovat tím, že vytrvávají u těchto jednoduchých dětských her, i když samozřejmě hrají i hry náročnější. Zajímavý je poměrně velký kvalitativní rozdíl např. ve hře na Vydávání časopisu a v těchto jmenovaných hrách - všem těmto hrám se děti věnují asi se stejným nadšením. Příčinou by, kromě již uvedených změn, mohl být i samotný věk dětí a u mnohých již nastupující puberta, pro níž je určitá nevyrovnanost příznačná. Pravdou je také, že s nápadem vydávat časopis přišly dívky, které mají obecně ve vývoji (kognitivním i fyzickém) před chlapci určitý náskok. Výběr her tedy odráží situaci, ve které se děti nachází, a v podstatě odpovídá tomu, co jsme o této třídě zjistily. Během vypracovávání této práce jsme měly možnost osobně poznat, na co vše lze z výběru her usoudit, a tím pádem osobně poznat, jak obrovský diagnostický význam může rozbor her mít.

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK. Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK Vývoj dítěte ve věku od 6 do 11 let Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Využití společenských her k procvičování učiva

Využití společenských her k procvičování učiva Využití společenských her k procvičování učiva Odborná střední škola podnikatelská Kolín s.r.o. Jan Klíma e-mail: jan.klima@ossp.cz Klíčová slova škola hrou, společenské hry, procvičování látky, AZ kvíz,

Více

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II.

ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. ALTERNATIVNÍ SPORTOVNÍ HRY II. Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: březen 2014 Třída:

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN 80-7178-672-1 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem

1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 4min Úvodní část seznámení žáky s náplní hodiny + docházka 6min Honička s míčem Obrázky byly vypracovány pomocí programu Easy Sports-Graphics, který byl zakoupen z grantu FRVŠ 584/2013. 1 Příprava na sportovní specializaci fotbal (řešení herní situace 1:1) 6min Honička s míčem Vymezené

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) upravuje

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno

Odpovědnost učitele základní školy. Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Odpovědnost učitele základní školy Seminář Centra pro rodinu VEGA, Kladno Téma prezentace postupy a řešení problémů spojených s rizikovým chováním z pohledu etických norem a práva, se kterými se v prostorách

Více

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS

KDYŽ NEJDE VYHRÁT. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: ZV a GV: OSV, MKV, VDO (ZV) OV: OVDS aktivita KDYŽ NEJDE VYHRÁT ANOTACE: Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, že neúspěch má mnohdy objektivní příčiny, které nelze ovlivnit. Žáci pracují s emocemi, které neúspěch doprovází, a pokusí se

Více

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD

7. TŘÍDA. Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD 7. TŘÍDA Počepická Katarína 1998/1999 ÚVOD Hra je jedna ze základních lidských činností. Ačkoliv si lidé myslí, že vědí co je hra, její uspokojivou definici podat nelze. Hra jako taková má instinktivní

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nahořany, okres Náchod, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Směrnice č. Č.j.: 12/12 / Vypracoval: Mgr. Magda Michalová, ředitelka školy

Více

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE

STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE STRATEGICKÁ HRA MAGNETIC CHALLENGE Jen chvilka postačí k pochopení pravidel a k jejich vysvětlení příteli. Magnetická výzva je zábavná, strhující, poučná kombinační hra, která kombinuje hru a zábavu s

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Pedagogická komunikace

Pedagogická komunikace Pedagogická komunikace Organizační formy a vyučovací metody Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Záměr programu Program proti šikanování je speciální program, který se zaměřuje na specifickou primární a sekundární prevenci. Celoškolní přístup Základním předpokladem pro fungování

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV

NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV NOVÁ KONCEPCE MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ OFS BŘECLAV Seminář trenérů mládežnických družstev okresu Břeclav Velké Pavlovice 19.února 2011 POKUD SI MYSLÍTE, ŽE: máme dostatek KVALITNÍCH hráčů, máme úspěšné reprezentační

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příprava na hodinu přírodovědy

Příprava na hodinu přírodovědy Příprava na hodinu přírodovědy Určeno pro 5.ročník ZŠ Realizováno s 20 žáky Cíl: Organizace: Časová dotace: Obsah: Pomůcky: Třídění živočichů procvičování a upevňování učiva za pomoci počítačového programu

Více

Pracovní list 6 Funkční styl odborný

Pracovní list 6 Funkční styl odborný Pracovní list 6 Funkční styl odborný Předmět ročník: Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: CSJ 1. ročník Práce s textem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D

Celostátní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie C, D Pokyny: 1. Kategorie C i D řeší úlohy 1, 2, 3. 2. Řešení úloh ukládejte do složky, která se nachází na pracovní ploše počítače. Její název je stejný, jako je kód, který váš tým dostal přidělený (C05, D10

Více

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace)

náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Objektivní stránka (problém) a subjektivní stránka (problémová situace) 9. přednáška Náročné, stresové a konfliktní životní události Náročné (zátěžové) situace náročnost vyjadřuje subjektivní stránku vztahu člověka k situaci Co se vám jeví jako náročná situace? Situace je

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice

PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice PREVENTIVNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ Dětmarovice Zpracováno podle Metodického pokynu MŠMT k řešení šikanování na školách a školských zařízeních č.j. MSMT-22294/2013-1. Metodickým doporučením k primární

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Zájmena a jejich skloňování Cíl: Procvičování učiva o skloňování zájmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Metody výzkumu Dotazník Opory odborného textu Odborný text vytváříme na základě: Odborné literatury kontextualita Vlastního výzkumného šetření Dotazníkové šetření, standardizovaný rozhovor (kvantitativní

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EHIO1 ZŠ a MŠ, Čs. armády 1026 73581 Bohumín-Nový Bohumín MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2014 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2013/14 je

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Plánování zaměřené na člověka 3. část 10. listopadu 2013 Obsah kurzu Co jsme se naučili u domácích úkolů? Nástroje plánování zaměřeného na člověka: Příběh,

Více

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková

Třídnické hodiny VI.A Školní rok. 2012-2013 Třídní učitelka: Iva Ondrůšková Třídnické hodiny VI.A Třídní učitelka: Iva Ondrůšková září: říjen: listopad: prosinec: leden: únor: březen: duben: květen: červen: volba třídní samosprávy, školní řád, adaptační soustředění vztahy ve třídě

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové

Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Metodická zpráva č. 4 Analýza dat, kategorie metodici speciální pedagogové a psychologové Hodnocení v současné škole zaměřené na hodnocení žáka i školy z pohledu školního psychologa a školního speciálního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování

Příloha č. 3. Program proti šikaně. I. Vymezení fenoménu školního šikanování Příloha č. 3 Program proti šikaně I. Vymezení fenoménu školního šikanování Vnější charakteristika šikanování 1. Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen

8. Od posledního okamžiku, kdy míček leží nehybně před vyhozením do výšky, až do okamžiku, kdy je udeřen 1. K hrací ploše patří 2. "Síťka" se skládá 3. Strana pálky, používaná k udeření míčku 4. Strana pálky, která se nepoužívá ke hře 5. Hráč je povinen poskytnout pálku, s níž chce hrát k přezkoumání 6. Pálku

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce

Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Přírodověda ve čtvrtém ročníku základní školy s využitím ICT ve výuce Téma: Živá příroda houby Kňavová Michaela Cíl: Seznámení s živou přírodou houby (jejich stavba, výživa, dělení, význam pro člověka).naučit

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy III : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte.

Vy dnes všichni zvážíte sami sebe a také zvážíte hmotnost vybraných pomůcek na vyučování. Vše vzájemně porovnáte. Centrum vědy a objevů Měřit hmotnost znamená zjišťovat, kolik co váží. Bez určování hmotnosti se v životě neobejdeme. Však se zkuste zamyslet ve skupině a napište na linku 10 různých druhů zboží, které

Více

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě.

Zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Zpětná vazba: A) Co je to zpětná vazba: ZV je informace upozorňující na to, zda chování nějakého systému je nebo není na žádoucí cestě. Upozorňující informace: ZP má vždy informativní charakter a využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Makroanalýza Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 63,4 19,4 6,9 7,7 2,7 83,3 % Lidé 66,1 19,7

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci

Habermaaß-hra 3123A /4448N. Tanec s vejci CZ Habermaaß-hra 3123A /4448N Tanec s vejci Tanec s vejci Živá hra plná poskakování s vejci pro 2-4 hráče ve věku od 5 do 99let. Autor: Ilustrace: Roberto Fraga Martina Leykamm Obsah: 1 dřevěné vejce 9

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Úvod KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy IV : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů.

Učitel mezitím rozdá každému páru namnožený arch s úkoly. Žáci vše zapisují do rozdaných listů. Název: Druhy podstatných jmen Cíl:: Procvičení odchylek ve vyjadřování čísla u substantiv Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová (práce ve dvojicích), písemná, reprodukční

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ ZŠ ZBRASLAVICE PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Aneta Zdeňková OBSAH: Společné vzdělávání a supervize Užší realizační tým Zmapování situace a motivování pedagogů pro změnu

Více

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla

Míčové hry. Přehazovaná - pravidla Míčové hry Přehazovaná - pravidla http://www.oknet.cz/jiki/sport/site/prehaz.htm Pravidla jsou stejná jako u volejbalu (počítání, střídání, změny postavení, hráči přední a zadní řady atd.), ale míč se

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO

Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO Handicap není překážkou ve vzdělávání PORTFOLIO 2011-2012 Tomáš Bašus Tomáš, 14 let 1. Charakteristika Tomáš navštěvuje základní speciální školu. Bylo mu diagnostikováno ADHD porucha soustředění spojená

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět

Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA. Volitelný předmět 3. Učební osnovy volitelných předmětů Charakteristika vyučovacího předmětu SPORTOVNÍ VÝCHOVA Volitelný předmět Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Organizační vymezení předmětu: Sportovní

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Jsme si opravdu rovni? Metodický list

Jsme si opravdu rovni? Metodický list Jsme si opravdu rovni? Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - v čem se lišíme, sociální a osobnostní nerovnost práce s textem - příběhy, vnímání a hodnocení odlišností druhých skupinová

Více

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360

Česká asociace squashe občanské sdružení IČ : 481 32 217 Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Strahov Tel./fax.:+420 2 2051 1098, 777/ 638 360 Zkrácená Pravidla squashe Tato zkrácená verze Pravidel squashe byla vytvořena, aby pomohla hráčům pochopit základy. Všichni hráči by si měli přečíst kompletní verzi Pravidel squashe. Čísla v závorkách

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Psychologický přístup k agresivním nemocným

Psychologický přístup k agresivním nemocným Psychologický přístup k agresivním nemocným Mgr.Alexandra Škrobánková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Oddělení klinické psychologie FN Olomouc 25.1.2007 AGRESE chování, které je vedeno se záměrem

Více

Používání vybraných strategií učení studenty Biskupského gymnázia v Brně

Používání vybraných strategií učení studenty Biskupského gymnázia v Brně Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Předmět: Základy pedagogické metodologie (JS 2003/04, přednáška) Vedoucí výzkumného šetření: Mgr. Kateřina Vlčková, KPd PdF MU Datum: 5. září 2004 Používání

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více