pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA"

Transkript

1 Seznam veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu a původci předaní do péče jiných státních oblastních archivů - stav k Odvětví Název rchivář N rchivář N Ústřední Úřad vlády ČR Kalina N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Ústřední Český báňský úřad Brom N Obvodní báňské úřady v Kladně, Plzni, Ústřední Český statistický úřad N Od krajská pracoviště, typy: krajští zmocněnci, detašovaná pracoviště odborů: 14x informačních služeb; 7x statistického zpracování; 14x oddělení terénního zjišťování; 6x správa majetku. Ústřední Český telekomunikační úřad Kunt Kalina N Odbory v sedmi oblastech se sídlem v Táboře, Brně, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Hradci Králové a Plzni - skartuje N prostřednictvím ústřední Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě, Příbrami a Liberci jsou organizační součástí ČBÚ. pracoviště ze zákona v péči SO spisovny ČTÚ. Ústřední Energetický regulační úřad Brom Kalina N detašované pracoviště v Praze Ústřední Grantová agentura České republiky Kalina Šulc N Ústřední Kancelář veřejného ochránce práv Nosková Šimánková N Ústřední Nejvyšší kontrolní úřad N Územní odbory střední Čechy, severozápadní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, severozápadní Čechy, střední Morava, jižní Morava, severní Morava. Ústřední Správa státních hmotných rezerv Brom N Pobočné závody v Bošicích, Butovsi, Děčíně, Hovězí, Hnojníku, Bohuslavicích nad Metují, Klášterci nad Ohří, Štítině u Opavy, Vlkově, Poleradech, Rokytnici v Orl. Horách, Varnsdorfu a Starém Městě - skartují přes centrálu. Ústřední Státní úřad pro jadernou bezpečnost Bernas N Regionální centra Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Kamenná, České Budějovice, Oddělení LI Dukovany, Temelín. pobočky ( Ústřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brom N Ústřední Úřad pro ochranu osobních údajů Kunt Kalina N Ústřední Úřad průmyslového vlastnictví Brom N Zeměměřictví Český úřad zeměměřický a katastrální N Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze + katastrální úřady v krajích a pro hlavní město Prahu - mají právní subjektivitu, jsou organizačními složkami státu s vymezenou územní působností. N

2 Odvětví Název rchivář N Zeměměřictví Výzkumný ústav geodetický, topografický rchivář N a kartografický Zeměměřictví Zeměměřický úřad Kalina N Ústřední Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Kunt N N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Doprava Ministerstvo dopravy ČR Kunt Kalina N Doprava Centrum dopravního výzkumu Kunt N Pracoviště Brno, Praha, Tišnov, Olomouc. Doprava Centrum služeb pro silniční dopravu Kunt N Pracoviště Brno, STK Trutnov, Středisko Ústí nad Labem, STK Krásná Lípa, Školící středisko Pardubice, Pracoviště Benešov u Prahy, Středisko Ostrava, Školící středisko Praha. Doprava Drážní inspekce Kunt N Územní inspektoráty Praha, Brno, Plzeň, Ostrava - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Drážní úřad Kunt N Oblastní pobočky v Olomouci, Plzni a Praze - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Drážní úřad Kunt N Střediska správy a údržby dálnice (8x) a Správa Brno - org. součást, předána do závody Praha a Brno-Kocourovec. péče MZ Brno, Správa České Budějovice - org. součást, předána do péče SO Třeboň, Správa Hradec Králové - org. součást, předána do péče SO Zámrsk, Správa Chomutov - org. součást, předána do péče SO, Správa Jihlava - předána SO Brno, Správa Karlovy Vary - předána SO Plzeň, Správa Liberec - předána SO, Správa Olomouc - předána Z Opava, Správa Ostrava - předána Z Opava, Správa Pardubice - předána SO Zámrsk, Správa Plzeň - předána SO Plzeň, Správa Praha - předána SO Praha. Doprava Ředitelství vodních cest Kunt N Doprava Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kunt N Stavební správa Praha Stavební správa Olomouc - org. součást, předána do péče Z Opava, Stavební správa Plzeň - org. součást, předána do péče SO Plzeň. Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Kunt N Doprava Státní plavební správa Kunt N Pobočky v Děčíně, Praze - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Úřad pro civilní letectví Kunt N Pobočka v Přerově Z Opava - organizační součást mateřské organizace.

3 Odvětví Název rchivář N Doprava Úřad pro odborně technické zjišťování Kunt rchivář N N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO příčin leteckých nehod Finance Ministerstvo financí ČR Brom N Finanční ředitelství a finanční úřady - ředitelství právně samostatné organizační složky státu s vymezenou územní působností. Finance Burza cenných papírů Praha, a.s. Brom N Finance Česká kancelář pojistitelů Brom N Finance Finanční arbitr ČR Brom N Finance Fond národního majetku ČR Brom N bývalá územní pracoviště - skartují přes MF Finance Fond pojištění vkladů Brom N Finance Generální ředitelství cel MF ČR Brom N Celní ředitelství a celní úřady v regionech - nemají právní subjektivitu. pobočky ( Finance Středisko cenných papírů Brom N Finance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brom N Územní pracoviště v Praze, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno - nemají právní subjektivitu. Kultura Ministerstvo kultury ČR Šimůnková Kalina N Kultura Česká filharmonie Kalina Šimůnková N Kultura Česká tisková kancelář Kalina Šulc N Kultura Husitské muzeum v Táboře SO Třeboň Kultura Institut umění - divadelní ústav Šimůnková N Kultura Knihovna a tiskárna pro nevidomé Šimůnková N K.E.Macana Kultura Laterna Magika Šimůnková N Kultura Moravská galerie Brno MZ Brno Kultura Moravská zemská knihovna v Brně MZ Brno Kultura Moravské zemské muzeum v Brně MZ Brno Kultura Muzeum Jana Ámose Komenského v MZ Brno Uherském Brodě Kultura Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi SO Zámrsk Kultura Muzeum romské kultury MZ Brno Kultura Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou SO Kultura Národní divadlo Šimůnková N Kultura Národní informační a poradenské Šimůnková N středisko pro místní kulturu Kultura Národní památkový ústav Šimůnková Kalina N Územní odborná pracoviště v Praze, středních Čech, v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Sychrově, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci - od r. 001 nemají právní subjektivitu, org. součásti NPÚ.

4 Odvětví Název rchivář N rchivář N Kultura Národní ústav lidové kultury MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona Kultura Národní zemědělské muzeum Kalina N Regionální pracoviště Čáslav, Ohrada, Kultura Památník Lidice Šimůnková N Kultura Památník Terezín SO Kultura Pražský filharmonický sbor Šimůnková N Kultura Slezské zemské muzeum Z Opava Kultura Státní fond ČR pro podporu a rozvoj Šimůnková české kinematografie Kultura Státní fond kultury ČR Šimůnková N Kultura Státní opera Praha Šimůnková N Kultura Technické muzeum v Brně MZ Brno Kultura Uměleckoprůmyslové muzeum Šimůnková N Kultura Valašské muzeum v přírodě v Rožnově N MZ Brno Valtice, Kačina pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pod Radhoštěm Místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj ČR Šisler N Pobočky Moravskoslezsko (Ostrava), Střední Morava (Olomouc), Jihozápad (Písek), Severozápad (Chomutov), Severovýchod (Hradec Králové), Jihovýchod (Brno), Praha, Střední Čechy (Praha). pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( N Místní rozvoj Česká centrála cestovního ruchu Šisler N Místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Šisler N Od pouze pracoviště Most skartace přes správní archiv MMR. V r. 007 zrušeny Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj (Ostrava), Jihomoravský kraj(hodonín) dokumenty všech zmocněnců MMR předány do správního archivu MMR - budou skartovány a předány a předány do N. Místní rozvoj PRIVUM Šisler N Místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Šisler N Místní rozvoj Ústav územního rozvoje MZ Brno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Malá N Detašovaná pracoviště MPSV: odboru informatiky, odboru řízení pomoci ESF a odboru posudkové služby - skartační řízení přes správní archiv MPSV - v péči N ( od r. 007 přejdou pracoviště posudkové služby do úřadů práce - pak patrně do péče SO). Úřady práce - (vlastní normy), Státní sociální podpora (SSP) jako součást Úřadu práce - skartační řízení centrálně přes soukromou spisovnu). Bývalé odbory sociální politiky MPSV - od r. 000 součástí krajských úřadů (vlastní norma). Vše SO Česká správa sociálního zabezpečení Malá N Dávková spisovna ČSSZ, centrální Okresní a krajské správy sociálního N. zabezpečení a detašovaná pracoviště - organizační složky ČSSZ.

5 Odvětví Název rchivář N Diagnostický ústav sociální péče v rchivář N SO Praha pracoviště v péči N ze zákona Tloskově Institut technické inspekce Brom N Pracoviště Liberec, Ústí nad Labem, Institut výchovy bezpečnosti práce MZ Brno Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Brno. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Státní úřad inspekce práce Malá N inspektoráty práce (působnost pro 1- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Šimůnková N Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově poli Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu Ústav sociální péče pro zrakově postižené Z Opava MZ Brno SO Plzeň MZ Brno kraje) od nemají právní subjektivitu; péče SO pokračuje pracoviště ze zákona v péči SO v Brně - Chrlicích Výzkumný ústav bezpečnosti práce Malá N Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Malá N Ministerstvo průmyslu a u ČR Brom N gentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest CzechTrade Česká agentura na podporu u Brom N Regionální kanceláře - nemají subjektivitu - skartace přes centrálu (údajně bude i v normě). Brom N Pracovníci konzultačních středisek Česká energetická agentura Brom N Od 007 centrálně přes N žádné (převažují informační služby) mají status smluvních externích zaměstnanců - žádné archiválie, jen teoreticky přenecháni do péče SO archiválie, žádné fondy u SO. Česká ní inspekce Brom N Oblastní inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Praze, Plzni, Táboře, Ostravě, Brně - nemají právní subjektivitu, regionální charakter. pobočky ( připravuje se Český metrologický institut MZ Brno Oblastní inspektoráty a specializovaná pracoviště - skartují přes ústředí - vše MZ. Český normalizační institut Brom N Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Brom N Detašovaná pracoviště ve firmách - skartační řízení přes ústředí u N.

6 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Design centrum ČR Brom N Mají pracoviště v Praze - skartace pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO centrálně. Hospodářská komora ČR Brom N Regionální(krajské) a okresní Puncovní úřad Brom N Regionální pobočky (expozitury) v Jablonci nad Nisou, Turnově, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Táboře, Brně. mají právní subjektivitu. pobočky ( Rozhodčí soud při HK ČR a K ČR Brom N Správa úložišť radioaktivních odpadů Brom Bernas N Informační střediska Praha,, Lubenec, Rohozná, Rouchovany, Milíčov +,úložiště, Jáchymov, Dukovany, Beroun Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Brom N Územní inspektoráty v každém z krajů - nemají právní subjektivitu - skartace přes centrálu. Státní ústav jaderné, chemické a Brom Bernas N Odloučená pracoviště Praha, Brno, biologické ochrany Příbram, Dolní Rožínce. Státní ústav radiační ochrany Brom Bernas N Pobočky nemají subjektivitu - skartace přes ústředí. Technický a zkušební ústav Kunt N telekomunikací a pošt TESTCOM Úřad pro technickou normalizaci, Brom N metrologii a státní zkušebnictví Spravedlnost Ministerstvo spravedlnosti ČR Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Justiční akademie Šimůnková N Spravedlnost Probační a mediační služba Šimůnková N Pobočky v regionech (struktura kopíruje strukturu soudů) - podle poslední verze spis. a skart. řádu skartuje ústředí u N a pobočky u - SO. Spravedlnost Rejstřík trestů Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Vězeňská služba České republiky Šimánková Šimůnková N jednotlivé věznice - vše přes centrálu v péči N Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Pracov Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Praha Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Přední Labská Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Šlovice Justice Nejvyšší soud ČR Šimánková Šimůnková N - na vebové stránce služby, verze r. 006

7 Odvětví Název rchivář N rchivář N Justice Nejvyšší správní soud Šimánková Šimůnková N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO Justice Nejvyšší státní zastupitelství Šimánková Šimůnková N Justice Ústavní soud České republiky Šimůnková N Justice Vrchní soud v Praze Šimánková Šimůnková N Krajské soudy, okresní soudy - právně samostatné. Justice Vrchní státní zastupitelství Praha Šimánková Šimůnková N Krajská státní zastupitelství - právně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Nosková Kalina N ntidopingový výbor ČR Brom Šulc N Centrum pro studium vysokého školství Caltová Brom N Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMT) Caltová Brom N Česká školní inspekce Caltová Brom N Inspektoráty v krajích - nemají právní Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, Plzeň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 6, Hradec Králové Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro mládež, U Opatrovny 3, Liberec Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Homole 90, České Budějovice Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Pražská 151, Dobřichovice Dětský diagnostický ústav, Bohumín- Šunychl 463 Dětský diagnostický ústav, U Michelského lesa, Praha 4 Dětský domov se školou, Jetřichovice 1 SO Plzeň SO Zámrsk SO MZ Brno SO Třeboň SO Praha Z Opava SO Praha SO Praha subjektivitu. samostatná. pobočky (

8 Odvětví Název rchivář N Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegerova 1, Hrochův Týnec Dětský výchovný ústav, loise Jiráska 617, Vrchlabí Dětský výchovný ústav, Býchory 15 Dětský výchovný ústav, Dělnická 1, Jihlava Dětský výchovný ústav, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem Dětský výchovný ústav, Jana Masaryka 18, Praha Dětský výchovný ústav, Měcholupy, Klatovy Dětský výchovný ústav, Načeradec 1 Dětský výchovný ústav, Rumburská 54, Liběchov Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, Horní Těrlicko Dětský výchovný ústav, Školní 89, Hamr na Jezeře Dětský výchovný ústav, Temný Důl 16, Horní Maršov Dětský výchovný ústav, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí Dětský výchovný ústav, Ústavní 9, Olomouc-Svatý Kopeček Diagnostický ústav pro Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Škrobálkova 16, Ostrava-Kunčičky rchivář N Z Opava SO Zámrsk SO Zámrsk SO Praha MZ Brno MZ Brno SO Praha SO Plzeň SO Praha SO Praha Z Opava SO SO Zámrsk SO Zámrsk Z Opava Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

9 Odvětví Název rchivář N Diagnostický ústav pro středisko výchovné péče, Na dlouhé mezi 19, Praha 4 Diagnostický ústav pro Středisko výchovné péče, Veslařská 46, Brno Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha rchivář N SO Praha MZ Brno SO Praha Dům zahraničních služeb Nosková Caltová N Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR Caltová Brom N Komise J. V. Fulbrighta Brom N Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 Mateřská škola a Základní šloka internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská 34, SO Praha MZ Brno Brno Národní institut dětí a mládeže MŠMT Caltová Brom N pracoviště v péči N ze zákona Národní institut pro další vzdělávání Caltová Brom N Pracoviště v Brně, Českých Národní ústav odborného vzdělávání Caltová Brom N Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní 8, Janské Lázně Pedagogické centrum pro polské národnostní školství SO Zámrsk Pedagogické muzeum J.. Komenského Caltová Brom N N Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně a pracoviště Praha a Střední Čechy - nemají právní subjektivitu - podle informací SO pracoviště hodlají skartovat přes ústředí instituce - v péči N, bude ověřeno pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

10 Odvětví Název rchivář N Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, Brno Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 1, Opava Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola, Holečkova 4, Praha 5 Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegerova 1, České Budějovice Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno Speciální školy pro žáky s více vadami, Březejc Sviny 13, Velké Meziříčí rchivář N Z Opava MZ Brno Z Opava SO Praha SO Třeboň MZ Brno MZ Brno MZ Brno Státní technická knihovna Kunt Šulc N Středisko výchovné péče pro děti a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov", Čakovická 51, Praha 9 Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 SO Praha SO Praha pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Učební středisko MŠMT SO Zámrsk Ústav pro informace ve vzdělávání Caltová N Ústav s výchovně léčebným režimem pro SO Třeboň mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, Jindřichův Hradec Výchovný ústav Husův domov, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem SO Zámrsk

11 Odvětví Název rchivář N Výchovný ústav pro děti a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, tř. Vítězství 70, Děčín Výchovný ústav pro děti a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 5, České Budějovice Výchovný ústav pro děti a mládež, 5. května 383, Králíky Výchovný ústav pro děti a mládež, Čapkova 5, Jiříkov Výchovný ústav pro děti a mládež, Horní 617, Počátky Výchovný ústav pro děti a mládež, Chodské náměstí 131, Hostouň Výchovný ústav pro děti a mládež, Jiráskova 344, Žlutice Výchovný ústav pro děti a mládež, Kouty nad Desnou 3, Loučná nad Desnou Výchovný ústav pro děti a mládež, Nádražní 698, Moravský Krumlov Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, Chrastava Výchovný ústav pro Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 85, Černovice Výchovný ústav pro Střední odborné učiliště lesnické, Chvalčov 47 Výchovný ústav pro mládež, Dvořákova 474, Hostinné Výchovný ústav pro mládež, Hloušecká 79, Kutná Hora Výchovný ústav pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí rchivář N SO SO Třeboň SO Zámrsk SO MZ Brno SO Plzeň SO Plzeň Z Opava MZ Brno SO SO MZ Brno MZ Brno SO Zámrsk SO Praha MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

12 Odvětví Název rchivář N Výchovný ústav pro mládež, Klášterní 51, Vidnava Výchovný ústav pro mládež, Místo 66, Chomutov Výchovný ústav pro mládež, Novosady 48, Dřevohostice Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, Olešníce na Moravě Výchovný ústav pro mládež, Pšov 1, Podbořany-Pšov Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Buškovice 03 Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, Střílky Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Divadelní 1, Nový Jičín Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Obořiště 1 Výchovný ústav pro mládež, Školní 9, Nová Role Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1 Výchovný ústav pro mládež, Zámek 1, Višňové Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 3, Ostrava-Hrabůvka Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež, rchivář N Z Opava SO Z Opava MZ Brno SO SO MZ Brno Z Opava SO Praha SO Plzeň SO Plzeň MZ Brno Z Opava Z Opava Komenského 154, Žulová Vysokoškolské sportovní centrum Brom N Výzkumný ústav pedagogický Nosková Caltová N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

13 Odvětví Název rchivář N Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, 150 rchivář N SO Třeboň SO Praha 00 Praha 5 Vnitro Bytová správa Ministerstva vnitra N Vnitro Institut pro místní správu N Vnitro Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra Vnitro Ministerstvo vnitra ČR N Vnitro Muzeum policie ČR N Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Vnitro Tiskárna Ministerstva vnitra N Vnitro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra N Zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Kalina N Zdravotnictví Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, , Pekařská 53 N N N N N N N N N MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart, SO Plzeň Lázeňská 95 Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Velká MZ Brno Bíteš, , U Stadionu 85 Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Louny, , Čeňka Zemana 431 SO Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Opařany, SO Třeboň Zdravotnictví Endokrinologický ústav Šimůnková N Zdravotnictví Fakultní nemocnice Brno MZ Brno Zdravotnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové SO Zámrsk Léčebna návykových nemocí Nechanice.

14 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Zdravotnictví Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV, , Šrobárova 50. Zdravotnictví Fakultní nemocnice Motol Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné Zdravotnictví Fakultní nemocnice na Bulovce Šimůnková Kalina N Zdravotnictví Fakultní nemocnice Olomouc Z Opava Motol, , V Úvalu 84. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Zdravotnictví Fakultní nemocnice Plzeň SO Plzeň FN, Psychiatrický denní stacionář, Plzeň, 33 00, alej Svobody 80 Zdravotnictví Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Z Opava Léčebna pro dlouhodobě nemocné, 747 Zdravotnictví Fakultní nemocnice U sv. nny, Brno MZ Brno Zdravotnictví Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 47 Klokočov (Opava). Šimůnková Kalina N Kojenecký ústav s dětským domovem, 4, Praha 4, Sulická 10. pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Hamzova odborná léčebna pro děti a SO Zámrsk dospělé,, Luže 80 Zdravotnictví Institut klinické a experimentální medicíny Šimůnková N Zdravotnictví Institut postgraduálního vzdělávání ve Šimůnková N zdravotnictví Zdravotnictví Koordinační středisko pro rezortní Šimůnková N zdravotnické informační systémy Zdravotnictví Koordinační středisko transplantací Šimůnková N Zdravotnictví Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN, Šimůnková N , Vídeňská 800 Zdravotnictví Léčebna tuberkulózy a respiračních SO Plzeň nemocí,, Janov 500 Zdravotnictví Masarykův onkologický ústav, , MZ Brno Žlutý kopec 7 Zdravotnictví Národní centrum ošetřovatelství a MZ Brno nelékařských zdravotnických oborů Zdravotnictví Národní lékařská knihovna Šimůnková Šulc N Zdravotnictví NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V PRZE Šimůnková Kalina N Lázeňská léčebna Mánes v Karlových 5 - N HOMOLCE Varech. Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Bohnice Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB, , Ústavní 91. Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Brno, 618 3, MZ Brno Húskova Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Dobřany, , SO Plzeň Ústavní Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, MZ Brno 580 3, Rozkošská 3 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, SO Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Chvalšiny, 38 08, SO Třeboň Červený dvůr 1 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Jihlava, 586 4, MZ Brno Brněnská 54

15 Odvětví Název rchivář N Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Kosmonosy, 93 06, Lípy 15 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Opava, , Olomoucká 88 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna v Kroměříži, , Havlíčkova 165/46 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna, Bílá Voda, , BíláVoda u Javorníka 1 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna, Štenberk, , rchivář N SO Praha Z Opava MZ Brno Z Opava Z Opava Olomoucká 173/1848 Zdravotnictví Psychiatrické centrum Praha Šimůnková Kalina N Zdravotnictví Referenční laboratoře přírodní léčivých SO Plzeň zdrojů Zdravotnictví Rehabilitační ústav Hrabyně, Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Rehabilitační ústav Kladruby, Šimůnková N Zdravotnictví Revmatologický ústav Šimůnková N Zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv Šimůnková N Regionální pracoviště nemají právní subjektivitu - podle jednání s institucí se skartuje před ústředí instituce - v péči N. Zdravotnictví Státní zdravotní ústav Šimůnková N Detašované pracoviště v Brně - centrum potravinových řetězců. Zdravotnictví Úrazová nemocnice v Brně, 66 50, MZ Brno Ponávka 6 Zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze Šimůnková N Zdravotnictví Ústav pro péči o matku a dítě Šimůnková N Zdravotnictví Ústav zdravotnických informací a statistiky Šimůnková N Krajská pracoviště se sídly v krajských ČR městech. - posl. Verze 007 Zdravotnictví Všeobecná fakultní nemocnice Šimůnková N Zdravotnictví Všeobecná zdravotní pojišťovna SO Praha Krajská a územní pracoviště. Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, SO Zámrsk , Kyjevská 44 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v, SO Plzeň Karlovy Vary, Bezručova 8 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 60 00, MZ Brno Gorkého 6 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, 370 1, L. B. Schneidera 3 SO Třeboň Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, , Habrmannova 19 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě , Vrchlického 57 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, 800, U nemocnice SO Zámrsk MZ Brno SO Praha

16 Odvětví Název rchivář N Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, , U Sila 1139 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, , Wolkerova 6ú74 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská ostrava, Partyzánské nám. 7 rchivář N SO Z Opava Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 301 5, SO Plzeň Tylova 0 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Praze SO Praha 10, Jasmínová 37/905 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, , Moskevská 15 SO Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 760, MZ Brno Havlíčkova nábřeží 600 Zdravotnictví Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Šimůnková N Zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR Malá N Pro většinu bývalých okresů (někdy až pro tři) zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe - součást ministerstva, přes správní archiv Mze, předchůdci jako součásti okresních úřadů skartují a předávají SOk. Zemědělství grární komora ČR Brom N Regionální (jen na úrovni okresů) - v péči SO. Zemědělství Česká akademie zemědělských věd Malá N Zemědělství Česká plemenářská inspekce Malá N Pracoviště Praha, Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. Zemědělství Pozemkový fond ČR Bernas N Regionální a okresní pracoviště. Zemědělství Státní rostlinolékařská správa Malá N Oblastní odbory Praha, Tábor, Plzeň, Louny, Havlíčkův Brod, Brno, Opava + obvodní pracoviště. Zemědělství Státní veterinární správa Malá N Krajské veterinární správy - mají právní subjektivitu (OSS) - každá správa má svou normu; Státní veterinární ústavy (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc + pracoviště Kroměříž, mají právní subjektivitu) Zemědělství Státní zemědělská a potravinářská Koucký N Inspektoráty (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí inspekce nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc). Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond N Regionální odbory Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad labem, Brno, Opava, Olomouc. N centrála, každá KVS vlastní norma, SVU

17 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Koucký N Pracoviště Brno, České Budějovice, Zemědělství Zemědělství Zemědělství Zemědělství Zemědělství Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů Ústav zemědělských a potravinářských informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Malá MZ Brno Zemědělství Výzkumný ústav potravinářský Malá N Zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby Koucký N N Malá N Ústředí v Brně a pražská pobočka v péči N. Koucký N Detašovaná pracoviště Opočno, Uherské Hradiště. Koucký N Regionální pracoviště Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Borkovice, Skuteč, Mělník - právně nesamostatné. Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jablonec n. N., Kroměříž, Olomouc, Plzeň, Stará Boleslav. Kromě ústředí a pražské pobočky je skartace u pracovišť zajišťována přes 5 regionálních pracovišť (Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod, Opava a Plzeň) přenesena na SO. pracoviště ze zákona v péči SO Zemědělství Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Malá N pobočky ( - špatná norma, požaduje vše přes N Zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby Koucký N Pracoviště Kostelec nad Orlicí. Zemědělství Zemědělská vodohospodářská správa Koucký N Oblasti povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry, Moravy a Dyje - právně nesamostatná, předchůdci = býv. Krajské meliorační správy, fondy také ve správě SO. Ministerstvo životního ČR Kalina N Odbory výkonu státní správy v sídlech krajů - regionální charakter. gentura ochrany přírody a krajiny ČR Kalina N Regionální střediska v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech a Zlíně + správy jeskyní, od správy CHKO. novelizace 007 CENI, česká informační agentura životního Kalina N Česká geologická služba Kalina Šulc N Praha, Brno, Jeseník, Lužná u Rakovníka. Česká geologická služba Geofond Brom N Detašovaná pracoviště - nesamostatná - skartace přes centrálu. N

18 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Česká inspekce životního Kalina Caltová N Oblastní inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě - nemají právní subjektivitu. Český hydrometeorologický ústav Kalina N 7 krajských poboček (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Správa jeskyní ČR Kalina N Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov), Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy), Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice), Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice), Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná), Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou), Správa Mladečských jeskyní (Mladeč), Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko), Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov), Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( novelizace centr. i insp. přes N připravuje se novela - přejímky z poboček N - připravuje se Státní fond životního Kalina N Krajská pracoviště - informační střediska Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu Kalina N Detašovaná pracoviště v Litvínově, a okrasné zahradnictví Brně - skartují přes ústředí instituce. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Kalina N Pracoviště Brno (v péči MZ Brno), Masaryka Ostrava (v péči Z Opava). Česká advokátní komora Šimůnková N 8 regionálních středisek a pobočka Brno. Česká komora architektů Kalina N Regionální zástupci na úrovni krajů.

19 Odvětví Název rchivář N Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKIT) rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Brom N Oblast Praha působí v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji, oblast České Budějovice působí v Jihočeském kraji, oblast Plzeň působí v Plzeňském kraji, oblast Karlovy Vary působí v Karlovarském kraji, oblast Ústí nad Labem působí v Ústeckém kraji, oblast Liberec působí v Libereckém kraji, oblast Hradec Králové působí v Královéhradeckém kraji, oblast Pardubice, působí v Pardubickém kraji, oblast Brno působí v Jihomoravském kraji, oblast Ostrava působí v Moravskoslezkém kraji, oblast Olomouc působí v Olomouckém kraji, oblast Zlín působí ve Zlínském kraji, oblast Jihlava působí v kraji Vysočina. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Česká lékárnická komora Kalina Šimůnková N Okresní sdružení lékarníků. Česká lékařská komora Kalina Šimůnková N 86 okresních sdružení lékařů. Česká stomatologická komora Kalina Šimůnková N Oblastní stomatologické na úrovni okresů. Exekutorská komora MZ Brno Komora auditorů ČR Brom N Komora daňových poradců ČR MZ Brno Komora patentových zástupců MZ Brno Komora veterinárních lékařů MZ Brno Notářská komora Šimůnková N Notářská komora v Brně, Notářská komora v Českých Budějovicích, Notářská komora v Hradci Králové, Notářská komora v Ostravě, Notářská komora v Plzni, Notářská komora pro hlavní město Prahu, Notářská komora v Praze, Notářská komora v Ústí nad Labem.

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU REGIONÁLNÍ PODPORY A PLÁNOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ I. etapa Analýza současného plánování rozvoje na obecní úrovni Část I.a: Zhodnocení současného systému regionální podpory, analýza databází, právní analýza Výstup části I.a1 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU SYSTÉMU

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 1. 1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace

Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Příloha č. 8 - Seznam VaV kapacit výzkumné organizace Seznam výzkumných organizací (VO) byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného

Více

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO)

Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Příloha č. 8 Seznam VaV kapacit výzkumné organizace (VO) Seznam VO byl schválen Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Postup při posuzování výzkumných organizací včetně aktualizovaného seznamu VO naleznete

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výsledek posouzení výzkumných organizací (stav k 30.1. 2015) - doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace Tato tabulka není závazným stanoviskem, ale pouze doporučením Rady, které subjekty by mohly být

Více

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz.

Poskytovatel Kategorie IČ Název. Stránka 1 z 14. J neimp - článek ve světové databázi SCOPUS, ERIH. J neimp - článek v českém recenz. Tabulka č. 5 - Konečné výsledky Hodnocení VO, agregované podle VO a podle jejich organizačních jednotek, seřazené abecedně podle názvu s uvedením kategorie VO Poskytovatel Kategorie IČ Název Kód org. j.

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

MŠMT Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 1

MŠMT Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče 1 Záměr koncepce řízení a rozvoje školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče zřizovaných MŠMT na období 2014 2020. V souvislosti se systémovými změnami v péči

Více

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. stav k 31. 5. 2013

Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice. stav k 31. 5. 2013 Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v České republice stav k 31. 5. 2013 Červen 2013 Obsah Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR k 31.5.2013 Obsah Obsah... 2 Předmluva... 3 Vysvětlivky...

Více

Adresář zdravotnických zařízení v České republice 1.část. stav k 20. 6. 2011

Adresář zdravotnických zařízení v České republice 1.část. stav k 20. 6. 2011 Adresář zdravotnických zařízení v České republice 1.část stav k 20. 6. 2011 Červen 2011 Obsah Adresář zdravotnických zařízení k 20.6.2011 Obsah Předmluva... 3 Vysvětlivky... 4 Zkratky názvů krajů České

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia

1. Konsorcium a kontaktní sítě členů konsorcia Příloha č. 1 Seznam institucí pro diseminaci (Aktualizace 02/2013) Následující instituce jsou příjemci elektronického Zpravodaje ReferNetu ČR (2-3x ročně), který obsahuje novinky z oblasti odborného vzdělávání

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010

I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 I. Výpis obsahu vyhl. č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, odvětvové třídění, skupina 3, oddíl 33 znění platné pro rok 2010 Oddíl Pododdíl Paragraf 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 331 Kultura

Více

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

Seznam budov ústředních vládních institucí v působnosti čl. 5 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti 1 Česká národní banka Na Příkopě 864 Praha 1 ústředí 74 943 5 546 2 Česká národní banka Husova 2727 Plzeň pobočka ČNB 13 239 913 3 Česká národní banka Rooseveltova 18 a 20 Brno pobočka ČNB 10 492 1 060

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Č.j. 16595/2011-412 Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, Oblast podpory 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Seznam mimopražských středních škol a konzervatoří

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem Čáslav

Více

Abecední seznam členů AMG

Abecední seznam členů AMG Abecední seznam členů AMG Aš Bechyně Benešov Beroun Bílovec Blansko Blatná Blovice Bohdalice Bojkovice Boskovice Brandýs nad Labem Bruntál Břeclav Březnice Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2008 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Rozeslána dne 30. září 2008 Cena 45,- Kč OBSAH: 11. S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne 25. srpna

Více

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum

POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum POČET POČET KOD ZARIZENI PSC OBEC dil_1 dil_2 568 Nemocnice Rudolfa a Stefanie BENEŠOV, ord. pro léčbu toxikománií 256 01 Benešov 1 1 569 K-centrum 256 01 Benešov 1 1 570 Pedag.- psych. poradna 256 01

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE O KULTUŘE V ČESKÉ REPUBLICE 2012 I. díl KULTURNÍ DĚDICTVÍ MUZEA, GALERIE A PAMÁTKOVÉ OBJEKTY NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU Centrum informací a statistik

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních,

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 244/2011 Sb. a č. 124/2014

Více

REGION ČESKÁ REPUBLIKA

REGION ČESKÁ REPUBLIKA rda Platforma pro rozvoj příhraničních regionů REGION ČESKÁ REPUBLIKA Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Podpora rozvoje českopolské spolupráce, CZ.3.22/3.3.02/13.03727. Projekt je spolufinancován

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více