pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště ze zákona v péči NA, ale předaná do péče SOA"

Transkript

1 Seznam veřejnoprávních původců v předarchivní péči Národního archivu a původci předaní do péče jiných státních oblastních archivů - stav k Odvětví Název rchivář N rchivář N Ústřední Úřad vlády ČR Kalina N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Ústřední Český báňský úřad Brom N Obvodní báňské úřady v Kladně, Plzni, Ústřední Český statistický úřad N Od krajská pracoviště, typy: krajští zmocněnci, detašovaná pracoviště odborů: 14x informačních služeb; 7x statistického zpracování; 14x oddělení terénního zjišťování; 6x správa majetku. Ústřední Český telekomunikační úřad Kunt Kalina N Odbory v sedmi oblastech se sídlem v Táboře, Brně, Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Hradci Králové a Plzni - skartuje N prostřednictvím ústřední Sokolově, Trutnově, Brně, Mostě, Ostravě, Příbrami a Liberci jsou organizační součástí ČBÚ. pracoviště ze zákona v péči SO spisovny ČTÚ. Ústřední Energetický regulační úřad Brom Kalina N detašované pracoviště v Praze Ústřední Grantová agentura České republiky Kalina Šulc N Ústřední Kancelář veřejného ochránce práv Nosková Šimánková N Ústřední Nejvyšší kontrolní úřad N Územní odbory střední Čechy, severozápadní Čechy, západní Čechy, jižní Čechy, severozápadní Čechy, střední Morava, jižní Morava, severní Morava. Ústřední Správa státních hmotných rezerv Brom N Pobočné závody v Bošicích, Butovsi, Děčíně, Hovězí, Hnojníku, Bohuslavicích nad Metují, Klášterci nad Ohří, Štítině u Opavy, Vlkově, Poleradech, Rokytnici v Orl. Horách, Varnsdorfu a Starém Městě - skartují přes centrálu. Ústřední Státní úřad pro jadernou bezpečnost Bernas N Regionální centra Praha, Plzeň, Hradec Králové, Ostrava, Ústí nad Labem, Brno, Kamenná, České Budějovice, Oddělení LI Dukovany, Temelín. pobočky ( Ústřední Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Brom N Ústřední Úřad pro ochranu osobních údajů Kunt Kalina N Ústřední Úřad průmyslového vlastnictví Brom N Zeměměřictví Český úřad zeměměřický a katastrální N Zeměměřické a katastrální inspektoráty v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Opavě, Pardubicích, Plzni, Praze + katastrální úřady v krajích a pro hlavní město Prahu - mají právní subjektivitu, jsou organizačními složkami státu s vymezenou územní působností. N

2 Odvětví Název rchivář N Zeměměřictví Výzkumný ústav geodetický, topografický rchivář N a kartografický Zeměměřictví Zeměměřický úřad Kalina N Ústřední Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Kunt N N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Doprava Ministerstvo dopravy ČR Kunt Kalina N Doprava Centrum dopravního výzkumu Kunt N Pracoviště Brno, Praha, Tišnov, Olomouc. Doprava Centrum služeb pro silniční dopravu Kunt N Pracoviště Brno, STK Trutnov, Středisko Ústí nad Labem, STK Krásná Lípa, Školící středisko Pardubice, Pracoviště Benešov u Prahy, Středisko Ostrava, Školící středisko Praha. Doprava Drážní inspekce Kunt N Územní inspektoráty Praha, Brno, Plzeň, Ostrava - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Drážní úřad Kunt N Oblastní pobočky v Olomouci, Plzni a Praze - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Drážní úřad Kunt N Střediska správy a údržby dálnice (8x) a Správa Brno - org. součást, předána do závody Praha a Brno-Kocourovec. péče MZ Brno, Správa České Budějovice - org. součást, předána do péče SO Třeboň, Správa Hradec Králové - org. součást, předána do péče SO Zámrsk, Správa Chomutov - org. součást, předána do péče SO, Správa Jihlava - předána SO Brno, Správa Karlovy Vary - předána SO Plzeň, Správa Liberec - předána SO, Správa Olomouc - předána Z Opava, Správa Ostrava - předána Z Opava, Správa Pardubice - předána SO Zámrsk, Správa Plzeň - předána SO Plzeň, Správa Praha - předána SO Praha. Doprava Ředitelství vodních cest Kunt N Doprava Správa železniční dopravní cesty, s.o. Kunt N Stavební správa Praha Stavební správa Olomouc - org. součást, předána do péče Z Opava, Stavební správa Plzeň - org. součást, předána do péče SO Plzeň. Doprava Státní fond dopravní infrastruktury Kunt N Doprava Státní plavební správa Kunt N Pobočky v Děčíně, Praze - organizační součásti mateřské organizace. Doprava Úřad pro civilní letectví Kunt N Pobočka v Přerově Z Opava - organizační součást mateřské organizace.

3 Odvětví Název rchivář N Doprava Úřad pro odborně technické zjišťování Kunt rchivář N N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO příčin leteckých nehod Finance Ministerstvo financí ČR Brom N Finanční ředitelství a finanční úřady - ředitelství právně samostatné organizační složky státu s vymezenou územní působností. Finance Burza cenných papírů Praha, a.s. Brom N Finance Česká kancelář pojistitelů Brom N Finance Finanční arbitr ČR Brom N Finance Fond národního majetku ČR Brom N bývalá územní pracoviště - skartují přes MF Finance Fond pojištění vkladů Brom N Finance Generální ředitelství cel MF ČR Brom N Celní ředitelství a celní úřady v regionech - nemají právní subjektivitu. pobočky ( Finance Středisko cenných papírů Brom N Finance Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Brom N Územní pracoviště v Praze, Střední Čechy, Ústí nad Labem, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň, Ostrava, Brno - nemají právní subjektivitu. Kultura Ministerstvo kultury ČR Šimůnková Kalina N Kultura Česká filharmonie Kalina Šimůnková N Kultura Česká tisková kancelář Kalina Šulc N Kultura Husitské muzeum v Táboře SO Třeboň Kultura Institut umění - divadelní ústav Šimůnková N Kultura Knihovna a tiskárna pro nevidomé Šimůnková N K.E.Macana Kultura Laterna Magika Šimůnková N Kultura Moravská galerie Brno MZ Brno Kultura Moravská zemská knihovna v Brně MZ Brno Kultura Moravské zemské muzeum v Brně MZ Brno Kultura Muzeum Jana Ámose Komenského v MZ Brno Uherském Brodě Kultura Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi SO Zámrsk Kultura Muzeum romské kultury MZ Brno Kultura Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou SO Kultura Národní divadlo Šimůnková N Kultura Národní informační a poradenské Šimůnková N středisko pro místní kulturu Kultura Národní památkový ústav Šimůnková Kalina N Územní odborná pracoviště v Praze, středních Čech, v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Sychrově, Pardubicích, Brně, Ostravě, Olomouci - od r. 001 nemají právní subjektivitu, org. součásti NPÚ.

4 Odvětví Název rchivář N rchivář N Kultura Národní ústav lidové kultury MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona Kultura Národní zemědělské muzeum Kalina N Regionální pracoviště Čáslav, Ohrada, Kultura Památník Lidice Šimůnková N Kultura Památník Terezín SO Kultura Pražský filharmonický sbor Šimůnková N Kultura Slezské zemské muzeum Z Opava Kultura Státní fond ČR pro podporu a rozvoj Šimůnková české kinematografie Kultura Státní fond kultury ČR Šimůnková N Kultura Státní opera Praha Šimůnková N Kultura Technické muzeum v Brně MZ Brno Kultura Uměleckoprůmyslové muzeum Šimůnková N Kultura Valašské muzeum v přírodě v Rožnově N MZ Brno Valtice, Kačina pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pod Radhoštěm Místní rozvoj Centrum pro regionální rozvoj ČR Šisler N Pobočky Moravskoslezsko (Ostrava), Střední Morava (Olomouc), Jihozápad (Písek), Severozápad (Chomutov), Severovýchod (Hradec Králové), Jihovýchod (Brno), Praha, Střední Čechy (Praha). pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( N Místní rozvoj Česká centrála cestovního ruchu Šisler N Místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Šisler N Od pouze pracoviště Most skartace přes správní archiv MMR. V r. 007 zrušeny Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj (Ostrava), Jihomoravský kraj(hodonín) dokumenty všech zmocněnců MMR předány do správního archivu MMR - budou skartovány a předány a předány do N. Místní rozvoj PRIVUM Šisler N Místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Šisler N Místní rozvoj Ústav územního rozvoje MZ Brno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Malá N Detašovaná pracoviště MPSV: odboru informatiky, odboru řízení pomoci ESF a odboru posudkové služby - skartační řízení přes správní archiv MPSV - v péči N ( od r. 007 přejdou pracoviště posudkové služby do úřadů práce - pak patrně do péče SO). Úřady práce - (vlastní normy), Státní sociální podpora (SSP) jako součást Úřadu práce - skartační řízení centrálně přes soukromou spisovnu). Bývalé odbory sociální politiky MPSV - od r. 000 součástí krajských úřadů (vlastní norma). Vše SO Česká správa sociálního zabezpečení Malá N Dávková spisovna ČSSZ, centrální Okresní a krajské správy sociálního N. zabezpečení a detašovaná pracoviště - organizační složky ČSSZ.

5 Odvětví Název rchivář N Diagnostický ústav sociální péče v rchivář N SO Praha pracoviště v péči N ze zákona Tloskově Institut technické inspekce Brom N Pracoviště Liberec, Ústí nad Labem, Institut výchovy bezpečnosti práce MZ Brno Plzeň, Praha, Hradec Králové, Ostrava, České Budějovice, Brno. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Státní úřad inspekce práce Malá N inspektoráty práce (působnost pro 1- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí Šimůnková N Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hrabyni Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně-Králově poli Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež ve Zbůchu Ústav sociální péče pro zrakově postižené Z Opava MZ Brno SO Plzeň MZ Brno kraje) od nemají právní subjektivitu; péče SO pokračuje pracoviště ze zákona v péči SO v Brně - Chrlicích Výzkumný ústav bezpečnosti práce Malá N Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Malá N Ministerstvo průmyslu a u ČR Brom N gentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest CzechTrade Česká agentura na podporu u Brom N Regionální kanceláře - nemají subjektivitu - skartace přes centrálu (údajně bude i v normě). Brom N Pracovníci konzultačních středisek Česká energetická agentura Brom N Od 007 centrálně přes N žádné (převažují informační služby) mají status smluvních externích zaměstnanců - žádné archiválie, jen teoreticky přenecháni do péče SO archiválie, žádné fondy u SO. Česká ní inspekce Brom N Oblastní inspektoráty v Ústí nad Labem, Hradci Králové, Praze, Plzni, Táboře, Ostravě, Brně - nemají právní subjektivitu, regionální charakter. pobočky ( připravuje se Český metrologický institut MZ Brno Oblastní inspektoráty a specializovaná pracoviště - skartují přes ústředí - vše MZ. Český normalizační institut Brom N Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Brom N Detašovaná pracoviště ve firmách - skartační řízení přes ústředí u N.

6 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Design centrum ČR Brom N Mají pracoviště v Praze - skartace pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO centrálně. Hospodářská komora ČR Brom N Regionální(krajské) a okresní Puncovní úřad Brom N Regionální pobočky (expozitury) v Jablonci nad Nisou, Turnově, Červeném Kostelci, Hradci Králové, Ostravě, Praze, Olomouci, Plzni, Táboře, Brně. mají právní subjektivitu. pobočky ( Rozhodčí soud při HK ČR a K ČR Brom N Správa úložišť radioaktivních odpadů Brom Bernas N Informační střediska Praha,, Lubenec, Rohozná, Rouchovany, Milíčov +,úložiště, Jáchymov, Dukovany, Beroun Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Brom N Územní inspektoráty v každém z krajů - nemají právní subjektivitu - skartace přes centrálu. Státní ústav jaderné, chemické a Brom Bernas N Odloučená pracoviště Praha, Brno, biologické ochrany Příbram, Dolní Rožínce. Státní ústav radiační ochrany Brom Bernas N Pobočky nemají subjektivitu - skartace přes ústředí. Technický a zkušební ústav Kunt N telekomunikací a pošt TESTCOM Úřad pro technickou normalizaci, Brom N metrologii a státní zkušebnictví Spravedlnost Ministerstvo spravedlnosti ČR Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Justiční akademie Šimůnková N Spravedlnost Probační a mediační služba Šimůnková N Pobočky v regionech (struktura kopíruje strukturu soudů) - podle poslední verze spis. a skart. řádu skartuje ústředí u N a pobočky u - SO. Spravedlnost Rejstřík trestů Šimánková Šimůnková N Spravedlnost Vězeňská služba České republiky Šimánková Šimůnková N jednotlivé věznice - vše přes centrálu v péči N Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Pracov Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Praha Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Přední Labská Spravedlnost Zotavovna vězeňské služby České Šimůnková N republiky Šlovice Justice Nejvyšší soud ČR Šimánková Šimůnková N - na vebové stránce služby, verze r. 006

7 Odvětví Název rchivář N rchivář N Justice Nejvyšší správní soud Šimánková Šimůnková N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO Justice Nejvyšší státní zastupitelství Šimánková Šimůnková N Justice Ústavní soud České republiky Šimůnková N Justice Vrchní soud v Praze Šimánková Šimůnková N Krajské soudy, okresní soudy - právně samostatné. Justice Vrchní státní zastupitelství Praha Šimánková Šimůnková N Krajská státní zastupitelství - právně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Nosková Kalina N ntidopingový výbor ČR Brom Šulc N Centrum pro studium vysokého školství Caltová Brom N Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMT) Caltová Brom N Česká školní inspekce Caltová Brom N Inspektoráty v krajích - nemají právní Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Karlovarská 67, Plzeň Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Rokytanského 6, Hradec Králové Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče pro mládež, U Opatrovny 3, Liberec Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Hlinky 140, Brno Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Homole 90, České Budějovice Dětský diagnostický ústav a Středisko výchovné péče, Pražská 151, Dobřichovice Dětský diagnostický ústav, Bohumín- Šunychl 463 Dětský diagnostický ústav, U Michelského lesa, Praha 4 Dětský domov se školou, Jetřichovice 1 SO Plzeň SO Zámrsk SO MZ Brno SO Třeboň SO Praha Z Opava SO Praha SO Praha subjektivitu. samostatná. pobočky (

8 Odvětví Název rchivář N Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 Dětský výchovný ústav a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Riegerova 1, Hrochův Týnec Dětský výchovný ústav, loise Jiráska 617, Vrchlabí Dětský výchovný ústav, Býchory 15 Dětský výchovný ústav, Dělnická 1, Jihlava Dětský výchovný ústav, Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem Dětský výchovný ústav, Jana Masaryka 18, Praha Dětský výchovný ústav, Měcholupy, Klatovy Dětský výchovný ústav, Načeradec 1 Dětský výchovný ústav, Rumburská 54, Liběchov Dětský výchovný ústav, Sportovní 561, Horní Těrlicko Dětský výchovný ústav, Školní 89, Hamr na Jezeře Dětský výchovný ústav, Temný Důl 16, Horní Maršov Dětský výchovný ústav, Tyršova 7, Kostelec nad Orlicí Dětský výchovný ústav, Ústavní 9, Olomouc-Svatý Kopeček Diagnostický ústav pro Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Škrobálkova 16, Ostrava-Kunčičky rchivář N Z Opava SO Zámrsk SO Zámrsk SO Praha MZ Brno MZ Brno SO Praha SO Plzeň SO Praha SO Praha Z Opava SO SO Zámrsk SO Zámrsk Z Opava Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

9 Odvětví Název rchivář N Diagnostický ústav pro středisko výchovné péče, Na dlouhé mezi 19, Praha 4 Diagnostický ústav pro Středisko výchovné péče, Veslařská 46, Brno Diagnostický ústav pro mládež, Lublaňská 33, Praha rchivář N SO Praha MZ Brno SO Praha Dům zahraničních služeb Nosková Caltová N Institut pedagogicko psychologického poradenství ČR Caltová Brom N Komise J. V. Fulbrighta Brom N Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 Mateřská škola a Základní šloka internátní pro žáky s vadami řeči, Veslařská 34, SO Praha MZ Brno Brno Národní institut dětí a mládeže MŠMT Caltová Brom N pracoviště v péči N ze zákona Národní institut pro další vzdělávání Caltová Brom N Pracoviště v Brně, Českých Národní ústav odborného vzdělávání Caltová Brom N Obchodní akademie, Obchodní škola a Praktická škola pro tělesně postižené, Obchodní 8, Janské Lázně Pedagogické centrum pro polské národnostní školství SO Zámrsk Pedagogické muzeum J.. Komenského Caltová Brom N N Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Karlových Varech, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem, Zlíně a pracoviště Praha a Střední Čechy - nemají právní subjektivitu - podle informací SO pracoviště hodlají skartovat přes ústředí instituce - v péči N, bude ověřeno pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

10 Odvětví Název rchivář N Speciální mateřská škola a Základní škola pro sluchově postižené, Kosmonautů 4, Olomouc Speciální střední školy a Odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež, Hlinky 156, Brno Speciální školy a Speciální školská zařízení pro tělesně postižené, Dostojevského 1, Opava Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené a Praktická škola, Holečkova 4, Praha 5 Speciální školy a školská zařízení pro sluchově postižené, Riegerova 1, České Budějovice Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí Speciální školy pro zrakově postižené, Hlinky 156, Brno Speciální školy pro žáky s více vadami, Březejc Sviny 13, Velké Meziříčí rchivář N Z Opava MZ Brno Z Opava SO Praha SO Třeboň MZ Brno MZ Brno MZ Brno Státní technická knihovna Kunt Šulc N Středisko výchovné péče pro děti a Výchovný ústav pro mládež s názvem "Středisko pro mládež Klíčov", Čakovická 51, Praha 9 Škola Jaroslava Ježka, Speciální školy a školská zařízení pro zrakově postižené Jaroslava Ježka, Loretánská 19, Praha 1 SO Praha SO Praha pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Učební středisko MŠMT SO Zámrsk Ústav pro informace ve vzdělávání Caltová N Ústav s výchovně léčebným režimem pro SO Třeboň mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Gymnazijní 118, Jindřichův Hradec Výchovný ústav Husův domov, Vrchlického 700, Dvůr Králové nad Labem SO Zámrsk

11 Odvětví Název rchivář N Výchovný ústav pro děti a Středisko výchovné péče pro děti a mládež, tř. Vítězství 70, Děčín Výchovný ústav pro děti a Středisko výchovné péče, Šindlovy Dvory 5, České Budějovice Výchovný ústav pro děti a mládež, 5. května 383, Králíky Výchovný ústav pro děti a mládež, Čapkova 5, Jiříkov Výchovný ústav pro děti a mládež, Horní 617, Počátky Výchovný ústav pro děti a mládež, Chodské náměstí 131, Hostouň Výchovný ústav pro děti a mládež, Jiráskova 344, Žlutice Výchovný ústav pro děti a mládež, Kouty nad Desnou 3, Loučná nad Desnou Výchovný ústav pro děti a mládež, Nádražní 698, Moravský Krumlov Výchovný ústav pro děti a mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Požárnická 168, Kostomlaty pod Milešovkou Výchovný ústav pro děti a mládež, Školní 438, Chrastava Výchovný ústav pro Středisko výchovné péče pro děti a mládež, Jirákova 85, Černovice Výchovný ústav pro Střední odborné učiliště lesnické, Chvalčov 47 Výchovný ústav pro mládež, Dvořákova 474, Hostinné Výchovný ústav pro mládež, Hloušecká 79, Kutná Hora Výchovný ústav pro mládež, K Rakůvkám 1, Velké Meziříčí rchivář N SO SO Třeboň SO Zámrsk SO MZ Brno SO Plzeň SO Plzeň Z Opava MZ Brno SO SO MZ Brno MZ Brno SO Zámrsk SO Praha MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

12 Odvětví Název rchivář N Výchovný ústav pro mládež, Klášterní 51, Vidnava Výchovný ústav pro mládež, Místo 66, Chomutov Výchovný ústav pro mládež, Novosady 48, Dřevohostice Výchovný ústav pro mládež, Odborné učiliště a Praktická škola, Trpínská 317, Olešníce na Moravě Výchovný ústav pro mládež, Pšov 1, Podbořany-Pšov Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Buškovice 03 Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště a Učiliště, Zámecká 107, Střílky Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Divadelní 1, Nový Jičín Výchovný ústav pro mládež, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Učiliště, Obořiště 1 Výchovný ústav pro mládež, Školní 9, Nová Role Výchovný ústav pro mládež, Terešov 1 Výchovný ústav pro mládež, Zámek 1, Višňové Výchovný ústav pro zdravotně handicapovanou mládež, Slezská 3, Ostrava-Hrabůvka Výchovný ústav s léčebným režimem drogových závislostí pro mládež, rchivář N Z Opava SO Z Opava MZ Brno SO SO MZ Brno Z Opava SO Praha SO Plzeň SO Plzeň MZ Brno Z Opava Z Opava Komenského 154, Žulová Vysokoškolské sportovní centrum Brom N Výzkumný ústav pedagogický Nosková Caltová N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky (

13 Odvětví Název rchivář N Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT Zařízení pro děti-cizince, diagnostický ústav, dětský domov se školou, výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola a praktická škola, Radlická 30, 150 rchivář N SO Třeboň SO Praha 00 Praha 5 Vnitro Bytová správa Ministerstva vnitra N Vnitro Institut pro místní správu N Vnitro Lázeňské léčebné ústavy Ministerstva vnitra Vnitro Ministerstvo vnitra ČR N Vnitro Muzeum policie ČR N Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Vnitro Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany Ministerstva vnitra Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Brně Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Jihlavě Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Pardubicích Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze-Ruzyni Vnitro Tiskárna Ministerstva vnitra N Vnitro Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra N Zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví ČR Kalina N Zdravotnictví Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, , Pekařská 53 N N N N N N N N N MZ Brno pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Dětská lázeňská léčebna, Lázně Kynžvart, SO Plzeň Lázeňská 95 Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Velká MZ Brno Bíteš, , U Stadionu 85 Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Louny, , Čeňka Zemana 431 SO Zdravotnictví Dětská psychiatrická léčebna, Opařany, SO Třeboň Zdravotnictví Endokrinologický ústav Šimůnková N Zdravotnictví Fakultní nemocnice Brno MZ Brno Zdravotnictví Fakultní nemocnice Hradec Králové SO Zámrsk Léčebna návykových nemocí Nechanice.

14 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Zdravotnictví Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné FNKV, , Šrobárova 50. Zdravotnictví Fakultní nemocnice Motol Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné Zdravotnictví Fakultní nemocnice na Bulovce Šimůnková Kalina N Zdravotnictví Fakultní nemocnice Olomouc Z Opava Motol, , V Úvalu 84. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Zdravotnictví Fakultní nemocnice Plzeň SO Plzeň FN, Psychiatrický denní stacionář, Plzeň, 33 00, alej Svobody 80 Zdravotnictví Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava Z Opava Léčebna pro dlouhodobě nemocné, 747 Zdravotnictví Fakultní nemocnice U sv. nny, Brno MZ Brno Zdravotnictví Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou 47 Klokočov (Opava). Šimůnková Kalina N Kojenecký ústav s dětským domovem, 4, Praha 4, Sulická 10. pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Hamzova odborná léčebna pro děti a SO Zámrsk dospělé,, Luže 80 Zdravotnictví Institut klinické a experimentální medicíny Šimůnková N Zdravotnictví Institut postgraduálního vzdělávání ve Šimůnková N zdravotnictví Zdravotnictví Koordinační středisko pro rezortní Šimůnková N zdravotnické informační systémy Zdravotnictví Koordinační středisko transplantací Šimůnková N Zdravotnictví Léčebna pro dlouhodobě nemocné FTN, Šimůnková N , Vídeňská 800 Zdravotnictví Léčebna tuberkulózy a respiračních SO Plzeň nemocí,, Janov 500 Zdravotnictví Masarykův onkologický ústav, , MZ Brno Žlutý kopec 7 Zdravotnictví Národní centrum ošetřovatelství a MZ Brno nelékařských zdravotnických oborů Zdravotnictví Národní lékařská knihovna Šimůnková Šulc N Zdravotnictví NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V PRZE Šimůnková Kalina N Lázeňská léčebna Mánes v Karlových 5 - N HOMOLCE Varech. Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Bohnice Šimůnková Kalina N Léčebna pro dlouhodobě nemocné PLB, , Ústavní 91. Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Brno, 618 3, MZ Brno Húskova Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Dobřany, , SO Plzeň Ústavní Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod, MZ Brno 580 3, Rozkošská 3 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, SO Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Chvalšiny, 38 08, SO Třeboň Červený dvůr 1 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Jihlava, 586 4, MZ Brno Brněnská 54

15 Odvětví Název rchivář N Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Kosmonosy, 93 06, Lípy 15 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna Opava, , Olomoucká 88 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna v Kroměříži, , Havlíčkova 165/46 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna, Bílá Voda, , BíláVoda u Javorníka 1 Zdravotnictví Psychiatrická léčebna, Štenberk, , rchivář N SO Praha Z Opava MZ Brno Z Opava Z Opava Olomoucká 173/1848 Zdravotnictví Psychiatrické centrum Praha Šimůnková Kalina N Zdravotnictví Referenční laboratoře přírodní léčivých SO Plzeň zdrojů Zdravotnictví Rehabilitační ústav Hrabyně, Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Rehabilitační ústav Kladruby, Šimůnková N Zdravotnictví Revmatologický ústav Šimůnková N Zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv Šimůnková N Regionální pracoviště nemají právní subjektivitu - podle jednání s institucí se skartuje před ústředí instituce - v péči N. Zdravotnictví Státní zdravotní ústav Šimůnková N Detašované pracoviště v Brně - centrum potravinových řetězců. Zdravotnictví Úrazová nemocnice v Brně, 66 50, MZ Brno Ponávka 6 Zdravotnictví Ústav hematologie a krevní transfuze Šimůnková N Zdravotnictví Ústav pro péči o matku a dítě Šimůnková N Zdravotnictví Ústav zdravotnických informací a statistiky Šimůnková N Krajská pracoviště se sídly v krajských ČR městech. - posl. Verze 007 Zdravotnictví Všeobecná fakultní nemocnice Šimůnková N Zdravotnictví Všeobecná zdravotní pojišťovna SO Praha Krajská a územní pracoviště. Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích, SO Zámrsk , Kyjevská 44 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v, SO Plzeň Karlovy Vary, Bezručova 8 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Brně, 60 00, MZ Brno Gorkého 6 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Českých Budějovicích, 370 1, L. B. Schneidera 3 SO Třeboň Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Hradci Králové, , Habrmannova 19 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě , Vrchlického 57 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně, 800, U nemocnice SO Zámrsk MZ Brno SO Praha

16 Odvětví Název rchivář N Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Liberci, , U Sila 1139 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, , Wolkerova 6ú74 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Moravská ostrava, Partyzánské nám. 7 rchivář N SO Z Opava Z Opava pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Plzni, 301 5, SO Plzeň Tylova 0 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Praze SO Praha 10, Jasmínová 37/905 Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, , Moskevská 15 SO Zdravotnictví Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, 760, MZ Brno Havlíčkova nábřeží 600 Zdravotnictví Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Šimůnková N Zemědělství Ministerstvo zemědělství ČR Malá N Pro většinu bývalých okresů (někdy až pro tři) zemědělské agentury a pozemkové úřady MZe - součást ministerstva, přes správní archiv Mze, předchůdci jako součásti okresních úřadů skartují a předávají SOk. Zemědělství grární komora ČR Brom N Regionální (jen na úrovni okresů) - v péči SO. Zemědělství Česká akademie zemědělských věd Malá N Zemědělství Česká plemenářská inspekce Malá N Pracoviště Praha, Benešov, České Budějovice, Klatovy, Karlovy Vary, Jičín, Náchod, Pardubice, Brno, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kroměříž, Nový Jičín, Šumperk. Zemědělství Pozemkový fond ČR Bernas N Regionální a okresní pracoviště. Zemědělství Státní rostlinolékařská správa Malá N Oblastní odbory Praha, Tábor, Plzeň, Louny, Havlíčkův Brod, Brno, Opava + obvodní pracoviště. Zemědělství Státní veterinární správa Malá N Krajské veterinární správy - mají právní subjektivitu (OSS) - každá správa má svou normu; Státní veterinární ústavy (Praha, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc + pracoviště Kroměříž, mají právní subjektivitu) Zemědělství Státní zemědělská a potravinářská Koucký N Inspektoráty (Praha, Tábor, Plzeň, Ústí inspekce nad Labem, Hradec Králové, Brno, Olomouc). Zemědělství Státní zemědělský intervenční fond N Regionální odbory Praha, České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad labem, Brno, Opava, Olomouc. N centrála, každá KVS vlastní norma, SVU

17 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Zemědělství Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Koucký N Pracoviště Brno, České Budějovice, Zemědělství Zemědělství Zemědělství Zemědělství Zemědělství Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů Ústav zemědělských a potravinářských informací Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha Malá MZ Brno Zemědělství Výzkumný ústav potravinářský Malá N Zemědělství Výzkumný ústav rostlinné výroby Koucký N N Malá N Ústředí v Brně a pražská pobočka v péči N. Koucký N Detašovaná pracoviště Opočno, Uherské Hradiště. Koucký N Regionální pracoviště Praha, Brno, České Budějovice, Pardubice, Borkovice, Skuteč, Mělník - právně nesamostatné. Frýdek-Místek, Hradec Králové, Jablonec n. N., Kroměříž, Olomouc, Plzeň, Stará Boleslav. Kromě ústředí a pražské pobočky je skartace u pracovišť zajišťována přes 5 regionálních pracovišť (Brno, Planá nad Lužnicí, Havlíčkův Brod, Opava a Plzeň) přenesena na SO. pracoviště ze zákona v péči SO Zemědělství Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Malá N pobočky ( - špatná norma, požaduje vše přes N Zemědělství Výzkumný ústav živočišné výroby Koucký N Pracoviště Kostelec nad Orlicí. Zemědělství Zemědělská vodohospodářská správa Koucký N Oblasti povodí Labe, Vltavy, Ohře, Odry, Moravy a Dyje - právně nesamostatná, předchůdci = býv. Krajské meliorační správy, fondy také ve správě SO. Ministerstvo životního ČR Kalina N Odbory výkonu státní správy v sídlech krajů - regionální charakter. gentura ochrany přírody a krajiny ČR Kalina N Regionální střediska v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Pardubicích, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci, Ostravě, Liberci, Karlových Varech a Zlíně + správy jeskyní, od správy CHKO. novelizace 007 CENI, česká informační agentura životního Kalina N Česká geologická služba Kalina Šulc N Praha, Brno, Jeseník, Lužná u Rakovníka. Česká geologická služba Geofond Brom N Detašovaná pracoviště - nesamostatná - skartace přes centrálu. N

18 Odvětví Název rchivář N rchivář N pracoviště v péči N ze zákona pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO Česká inspekce životního Kalina Caltová N Oblastní inspektoráty v Praze, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Brně, Olomouci a Ostravě - nemají právní subjektivitu. Český hydrometeorologický ústav Kalina N 7 krajských poboček (Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava). Správa jeskyní ČR Kalina N Správa Bozkovských dolomitových jeskyní (Bozkov), Správa Koněpruských jeskyní (Koněprusy), Správa Chýnovské jeskyně (Dolní Hořice), Správa Jeskyně Na Špičáku (Supíkovice), Správa Jeskyní Na Pomezí (Vápenná), Správa Zbrašovských aragonitových jeskyní (Teplice nad Bečvou), Správa Mladečských jeskyní (Mladeč), Správa Javoříčských jeskyní (Javoříčko), Správa Jeskyně Na Turoldu (Mikulov), Správa jeskyní Moravského krasu (Blansko) pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( novelizace centr. i insp. přes N připravuje se novela - přejímky z poboček N - připravuje se Státní fond životního Kalina N Krajská pracoviště - informační střediska Praha, Hradec Králové, České Budějovice, Ústí nad Labem, Karlovy Vary, Liberec, Plzeň, Ostrava, Pardubice, Olomouc, Zlín, Brno, Jihlava. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu Kalina N Detašovaná pracoviště v Litvínově, a okrasné zahradnictví Brně - skartují přes ústředí instituce. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Kalina N Pracoviště Brno (v péči MZ Brno), Masaryka Ostrava (v péči Z Opava). Česká advokátní komora Šimůnková N 8 regionálních středisek a pobočka Brno. Česká komora architektů Kalina N Regionální zástupci na úrovni krajů.

19 Odvětví Název rchivář N Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKIT) rchivář N pracoviště v péči N ze zákona Brom N Oblast Praha působí v Hlavním městě Praze a Středočeském kraji, oblast České Budějovice působí v Jihočeském kraji, oblast Plzeň působí v Plzeňském kraji, oblast Karlovy Vary působí v Karlovarském kraji, oblast Ústí nad Labem působí v Ústeckém kraji, oblast Liberec působí v Libereckém kraji, oblast Hradec Králové působí v Královéhradeckém kraji, oblast Pardubice, působí v Pardubickém kraji, oblast Brno působí v Jihomoravském kraji, oblast Ostrava působí v Moravskoslezkém kraji, oblast Olomouc působí v Olomouckém kraji, oblast Zlín působí ve Zlínském kraji, oblast Jihlava působí v kraji Vysočina. pracoviště ze zákona v péči N, ale předaná do péče SO pracoviště ze zákona v péči SO pobočky ( Česká lékárnická komora Kalina Šimůnková N Okresní sdružení lékarníků. Česká lékařská komora Kalina Šimůnková N 86 okresních sdružení lékařů. Česká stomatologická komora Kalina Šimůnková N Oblastní stomatologické na úrovni okresů. Exekutorská komora MZ Brno Komora auditorů ČR Brom N Komora daňových poradců ČR MZ Brno Komora patentových zástupců MZ Brno Komora veterinárních lékařů MZ Brno Notářská komora Šimůnková N Notářská komora v Brně, Notářská komora v Českých Budějovicích, Notářská komora v Hradci Králové, Notářská komora v Ostravě, Notářská komora v Plzni, Notářská komora pro hlavní město Prahu, Notářská komora v Praze, Notářská komora v Ústí nad Labem.

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona

Pobočky, detašovaná a regionální pracoviště v péči NA ze zákona Práce a sociální věci Fond dalšího vzdělávání Vacková NA Finance Generální finanční ředitelství Kunt NA jsou jsou Vnitro Generální inspekce bezpečnostních sborů Poláčková NA ústředí i všechny pobočky Vnitro

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace

Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví České republiky pro přímo řízené organizace Ministerstvo zdravotnictví České republiky (dále jen ministerstvo ) za účelem eliminace možné korupce v rámci

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH

MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH MOŽNOSTI DOBROVOLNICTVÍ V REGIONECH informace o tématu dobrovolnictví: http://www.hest.cz/ informační portál o dobrovolnictví v ČR všeobecné nabídky dobrovolnictví: http://databaze.dobrovolnik.cz/ široká

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR Název: Kraje a krajská města ČR Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst 10 zákona č 95/2004 Sb, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8

SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA STŘEDOČESKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ. telefon. Psychiatrická nemocnice Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 SEKCE OLÚ AN ČR KRAJ PRAHA MUDr Hollý Martin IČ 00064220 Bohnice Ústavní 91 181 02 Praha 8 centrála:28416111 STŘEDOČESKÝ KRAJ Ing.Kolářová Dana ka IČ 068691 Ing.Hendrych Josef IČ 00068705 MUDr.Kubíček

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost

Registr osob. Právnické osoby - tuzemské. jiná obchodněprávní. Registr osob. obchodní společnost veřejná obchodní společnost Právnické y - tuzemské obchodněprávní: obchodní společnost veřejná obchodní společnost komanditní společnost společnost s ručením omezeným akciová společnost evropská společnost evropské hospodářské zájmové

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4.305 Anotace Seznámení se s územním členěním České republiky, práce s mapou. Autor Bc. Marie Muchová

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

174/1968 Sb. ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 174/1968 Sb. ZÁKON o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1 Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y. P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1007 1. Bezúplatné y vybraných administrativních budov s pozemky a drobnými stavbami na těchto pozemcích a

Více

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut.

ZE1ACZEZ06DT - 1. Testový sešit obsahuje 14 úloh. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Na řešení úloh máte 40 minut. ZE1ACZEZ06DT Systémový projekt KVALITA I 2 A1 U1 Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání MOSTY A MĚSTA ZEMĚPIS ZŠ Testový sešit obsahuje 14 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více