Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002. III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury"

Transkript

1 Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002 III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury závěrečná zpráva Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy Červen

2 Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Autoři projektu: Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, PhD. Mgr. Karolína Dobiášová Bc. Šárka Bártová Ilona Foktová Eva Roupcová Ivana Daňková Technická redakce: Luděk Šišák Kamila Tomášková 2

3 Obsah: Seznam grafů a obrázků... 4 Seznam tabulek: Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce Metodologie II. fáze projektu v roce Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Financování II. fáze projektu v roce Výsledky II. fáze projektu pro rok Výsledky osobního dotazování na vybraných distribučních místech Osobní zkušenost Obsah Vhodnost umístění Zájem Porozumění Nejžádanější jazyková verze/jiné jazykové verze Užitek Další/jiná vhodná místa pro distribuci Výhled do budoucna Problémy Návrhy a doporučení respondentů Výsledky anketního šetření uživatelů brožury Povědomí o brožuře Úplnost informací v brožuře Zkušenost s čerpáním zdravotní péče v ČR Důvěra systému poskytování zdravotní péče ČR Sociodemografické charakteristiky respondentů Závěry a doporučení IZPE pro další aktivity v této oblasti Přílohy Scénář otázek pro osobní dotazování - strukturované rozhovory Písemná podoba zaznamenaných rozhovorů z vybraných distribučních míst - záznam rozhovorů na 16 vybraných distribučních místech /listopad, prosinec 2002/ Anketní dotazníky Anketní dotazníky z brožury - všechny jazykové verze Anketní dotazníky z internetu - všechny jazykové verze Inzeráty uveřejněné ve vybraných periodikách pro cizince

4 Seznam grafů a obrázků Graf č. 1: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Graf č. 2: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Graf č. 3: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Graf č. 4: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...22 Graf č. 5: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována...6 Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována...7 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Tabulka č. 4: Kde jste se o existenci této brožury dozvěděl/a?...18 Tabulka č. 5: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Tabulka č. 6: Které informace jste v brožuře postrádal/a?...20 Tabulka č. 7: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Tabulka č. 8: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Tabulka č. 9: Pohlaví a věk respondentů...21 Tabulka č. 10: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...21 Tabulka č. 11: Jaká je země Vašeho původu?...22 Tabulka č. 12: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Tabulka č. 13: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?

5 1. Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce 2002 Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) realizoval v roce 2001 pro Ministerstvo zdravotnictví ČR jako součást rozsáhlejších aktivit Vlády ČR projekt Podpora integrace cizinců v ČR (dále jen Projekt). K vyhlášení tohoto projektu došlo na podnět Ministerstva vnitra ČR v rámci realizace Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR. Jedním z výstupů Projektu realizovaného IZPE v roce 2001 byla informační příručka pro cizince dlouhodobě nebo trvale žijící v ČR nesoucí název Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince. Tato příručka se zabývala následujícími oblastmi: základní principy systému zdravotní péče v ČR, typy zdravotního pojištění, plátci pojistného, práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR, rozsah péče hrazené zdravotními pojišťovnami, bezplatné poskytování zdravotní péče na základě mezinárodních smluv, organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR, problémy v otázkách zdravotní péče v ČR a praktické rady, přehled nejdůležitějších platných právních předpisů z oblasti poskytování zdravotní péče. Struktura příručky byla navržena na základě realizace 26 strukturovaných rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří při své práci s cizinci přicházejí do styku. Při vyhodnocování poznatků z těchto rozhovorů jsme zjistili, o které informace z oblasti zdravotní péče v ČR je ze strany cizinců největší zájem a se kterými problémovými situacemi se v ČR nejčastěji setkávají. Výše jmenovaná příručka byla následně přeložena do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština) a vytištěna. Celkem bylo vytištěno šest tisíc kusů příruček, a to: tisíc v jazyce českém (Průvodce systémem zdravotní péče České republiky - Informační příručka pro cizince), tisíc v jazyce anglickém (Guide to the Healthcare systém - Information Guide for Foreigners), tisíc v jazyce španělském (Guía del sistema de atención médica en la República Checa-Folleto informativo para extranjeros) tisíc v jazyce ruském (Справочник по системе здравоохранения Чешской республики - Информационная брошюра для иностранцев), tisíc v jazyce ukrajinském (Довідник по системі охорони здоров я Чеської Республіки - Інформаційний посібник для іноземців), tisíc v jazyce vietnamském (S ch hflæng dán v hæ thøng châm sûc y t nflæc Cµng húa SÈc - Hflæng dán thùngtin d nh cho ngfl i nflæc ngo i). Z výše uvedených počtů vytištěných informačních příruček, bylo předáno na distribuční místa 5487 informačních brožur a v každé z nich byly vloženy dva anketní lístky. Brožury byly dodány na distribuční místa v těchto jazykových verzích a počtech výtisků: anglický jazyk výtisků, ukrajinský jazyk výtisků, ruský jazyk výtisků, vietnamský jazyk výtisků, španělský jazyk výtisků, český jazyk výtisků, zbylé výtisky byly rozdány za účelem propagace brožury. O příručku Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v ruské a ukrajinské verzi byl takový zájem, že bylo distribuováno i 60 fotokopií brožury. 5

6 Tyto příručky byly distribuovány tak, aby se co nejrychleji dostaly k cizincům, pro které jsou určeny (tj. cizinci pobývající v ČR trvale nebo dlouhodobě, minimální doba pobytu je jeden rok). Nejprve bylo písemně kontaktováno a vyzváno ke spolupráci 81 míst, kde přicházejí do styku s cizinci /Tabulka č.1/. Spolu s průvodním dopisem byl vždy na ukázku zaslán jeden výtisk Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v českém jazyce a na některá místa také jeden výtisk v jazyce anglickém. V dopise bylo rovněž upozorněno na možnost získat zmíněnou brožuru na internetové adrese pod ikonou AKTUALITY, a to ve všech šesti jazykových verzích. Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována místo adresa 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - Břevnov 2 Australský svaz - konzulát Klimentská 10, Praha 1 3 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, Jablonec nad Nisou 4 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES S.A. Ukrajinská 10, Praha 10 5 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, Praha 4 6 Česká národní ZP Ječná 39, Praha 2 7 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1, Člověk v tísni -spol.při České televizi, o.p.s. Kavčí hory, Praha 4 9 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 10 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, Praha 8 11 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, Brno-Bohunice, Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, Fakultní nemocnice v Plzni Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 15 FELIX SOLIS CZ a.s. Obchodní 106, Čestlice 16 FN Bulovka Budínova 2, Praha 8, FN Hradec Králové Sokolská tř., Hradec Králové, FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, FN Motol V úvalu 84, Praha 5, FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, FNsP Ostrava-Poruba 17. Listopadu 1790, Ostrava-Poruba, GAMEX CB, s.r.o. Průmyslová 2, České Budějovice 23 Generální konzulát Ruska Petra Velikého 18, Karlovy Vary 24 Generální konzulát Ruska Hlinky 142 b, Brno 25 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 26 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. U Nisy 178, Chrastava 27 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Jeremenkova 11, Ostrava 28 Instituto de Fomento de la Region de Murcia Radlická 2, Box 98, Praha 5 29 Jazyková škola ELVIS Lomnického, Praha 4 30 Jurij Černjak Zd. Fibicha 2706/316 B, Most 31 KATAFORESIS CZ s.r.o. Jungmannova 448, Dašice (Pardubice) 32 Konzulární oddělení Velvyslanectví Běloruska Sádky 626, Praha 7 33 Konzulární oddělení Velvyslanectví Kazachstánu Romaina Rollanda 12, Praha 6 34 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruska Korunovační 34, Praha 6 35 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ukrajiny Charlese de Gaulla 29, Praha 6 36 Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, Mezinárodní organizace pro migraci Dukelských hrdinů 692/35, Praha MPSV ČR Na poříčním právu 1, Praha 2, MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 40 MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 41 Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, Praha 2, MZV ČR odbor EU a západní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států Asie a Pacifiku Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států východní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, ,tel.: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54, České Budějovice, Nemocnice Liberec Husova 10, Liberec, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5, Občanské sdružení na ochranu pacientů Podskalská 24, Praha 2, Obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska Štěpánská 10, Praha 1 50 Oblastní ředitelství cizinecké policie Praha Olšanská 2, POB Praha 3 51 OP VZP Jihlava Farní 5, Jihlava 52 OŘCP Brno Údolní 18, Brno 1 53 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. Budějovice 54 OŘCP Hradec Králové Bidlova 477, Hradec Králové 55 OŘCP Ostrava Milíčova 20, Ostrava 56 OŘCP Plzeň Prešovská 10, , Plzeň 57 OŘCP Ústí n. L. Masarykova 27, Ústí n.l., POB OZP Tusarova 36, Praha 7,pošt.přihr Poradna pro integraci Senovážná 2, Praha Poradna pro uprchlíky Senovážná 2, Praha Ruská občanská iniciativa v ČR José Martiho 375/4, Praha 6, Svaz pacientů ČR Osadní 13, Praha 7, Svaz Vietnamců v ČR Trojanova 3, Praha 2 6

7 místo adresa 64 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP ČR, právní úsek Orlická 4/ Praha 3 66 Velvyslanectví Brazilské federativní republiky Sušická 12, Praha 6, P. O. Box Velvyslanectví Kubánské republiky Sibiřské náměstí 1, Praha 6 68 Velvyslanectví Peruánské republiky Muchova 9, Praha 6 - Dejvice 69 Velvyslanectví Spojených států mexických Nad Kazankou 8, Praha 7 - Troja 70 Velvyslanectví Španělského království Pevnostní 9, Praha 6 71 Velvyslanectví USA Tržiště 15, Praha 1 72 Velvyslanectví Velké Británie Thunovská 14, Praha 1 - Malá Strana 73 VFN Praha U nemocnice 2, Praha 2, Vietnamské občanské sdružení v ČR Na Domovině 651/1, Praha 4 - Libuš, Vietnamské velvyslanectví (konzulát) Rašínovo nábřeží 72, Praha 2 76 Vojenská ZP Drahobejlova 1404/4, Praha 9 77 VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3, Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, Praha 1 79 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , Kladno 80 ZP MV ČR Na Míčánkách 2, Praha ZP Škoda Husova 212, Mladá Boleslav V první etapě řešení projektu z 81 kontaktovaných míst zareagovalo kladně 40 institucí, se kterými byla navázána spolupráce. Některé z nich nám doporučily další distribuční místa. Jednalo se o tyto organizace : Ministerstvo zahraničních věcí - odbor států východní Evropy o odbor států Asie a Pacifiku o odbor EU a západní Evropy Vietnamské velvyslanectví (konzulární oddělení) doporučili Svaz Vietnamců v ČR a vietnamský tisk Velvyslanectví Španělského království poskytlo kontakty na firmy, zaměstnávající španělsky hovořící cizince Magistrát hlavního města Prahy poskytli kontakty na občanské iniciativy a sdružení cizinců v ČR. Následně byly telefonicky osloveny příslušné kontaktní osoby s tím, aby si u nás závazně objednaly konkrétní počty příruček ve zmíněných jazykových verzích. Tito distributoři byli také požádáni, aby na své internetové stránky umístili odkaz na kde je brožura k dispozici ve všech zmíněných jazykových verzích. Odkaz umístily na své internetové stránky tyto zainteresované instituce: Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Svaz pacientů Fakultní nemocnice Olomouc Některá kontaktovaná místa vybraná pro distribuci projevila zájem v době, kdy již byly všechny výtisky brožury vyčerpány. Konečný seznam 44 distribučních míst a počty kusů, které byly na jednotlivá místa předány, přináší Tabulka č.2. Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Břevnov španělským zaměstnancům 2 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Jablonec nad Nisou španělským zaměstnancům COMERCIALIZADORA DE Ukrajinská 10, Praha rozděleno jednotlivým 3 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině PRODUCTOS ANDALUCES S.A. 10 španělským zaměstnancům 4 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 4 španělským zaměstnancům 5 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1 4 ks v češtině, 1 ks v angličtině 6 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině rozděleno jednotlivým španělským zaměstnancům 7 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 8 španělským zaměstnancům 8 Fakultní nemocnice Brno 80 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v k dispozici na centrálním Jihlavská 20, Brnoukrajinštině, 20 ks ve španělštině, 70 ks ve příjmu a rozdáno na jednotlivé Bohunice, vietnamštině, 20 ks v češtině ambulance 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní Thomayerova nemocnice I.P. Pavlova 6, Olomouc, Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 50 ks v češtině, 50 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině 50 ks v ruštině, 35 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině rozdáno na jednotlivá oddělení a ambulance 7

8 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Obchodní 106, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Čestlice zaměstnancům 11 FELIX SOLIS CZ a.s. 12 FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 90 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 40 ks v češtině, 22 ks ve vietnamštině rozděleno na jednotlivé kliniky 46 ks v češtině, 20 ks ve španělštině, 52 ks v V úvalu 84, Praha 5, 150 na cizineckém oddělení, v ambulancích a 13 FN Motol angličtině, 17 ks v ruštině, 20 ks v ukrajinštině, oddělení Centrálního příjmu ks ve vietnamštině 14 FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, ks v angličtině, 20 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři Průmyslová 2, rozděleno jednotlivým španělským 15 GAMEX CB, s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině České Budějovice zaměstnancům rozděleno jednotlivým španělským 16 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině zaměstnancům GRUPO ANTOLIN U Nisy 178, rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině BOHEMIA a.s. Chrastava zaměstnancům Instituto de Fomento de la Radlická 2, Box 98, 150 rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině Region de Murcia 00 Praha 5 zaměstnancům Lomnického, Jazyková škola ELVIS 25 ks v angličtině rozděleno jednotlivým lektorům angličtiny Praha 4 Jungmannova 448, rozděleno jednotlivým španělským 20 KATAFORESIS CZ s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Dašice (Pardubice) zaměstnancům Konzulární oddělení Korunovační 34, k dispozici pracovníkům ambasády a ks v ruštině Velvyslanectví Ruska Praha 6 návštěvníkům konzulátu Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, ČR Praha 2, MPSV ČR 23 Nemocnice Liberec Obchodní oddělení 24 Velvyslanectví Španělska Oblastní ředitelství 25 cizinecké policie Praha Na poříčním právu 1, Praha 2, ks v češtině, 40 ks v angličtině, 10 ks v ruštině, k dispozici v knihovně odboru 10 ks v ukrajinštině, 10 ks ve španělštině, 10 ks ve mezinárodních vztahů vietnamštině 100 ks v ruštině, 100 ks v ukrajinštině, 100 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 100 ks ve vietnamštině styku s cizinci rozesláno po 7 ks od každé jazykové verze Úřadům práce, kde nejvíce přicházejí do Husova 10, Liberec, ks v angličtině, 20 ks v češtině, 20 ks v ruštině, k dispozici na jednotlivých odděleních a v ks v ukrajinštině, 25 ks ve vietnamštině knihovně Štěpánská 10, poskytli kontakty na firmy, zaměstnávající 10 ks ve španělštině Praha 1 španělsky hovořící cizince Olšanská 2, POB Praha 3 40 ks v češtině, 30 ks v angličtině, 60 ks v ruštině, 60 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 40 ks ve španělštině 26 OŘCP Brno 60 ks v angličtině, 60 ks v ukrajinštině, 20 ks ve Údolní 18, Brno 1 španělštině, 20ks v ruštině, 20 ks v češtině 27 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. 120 ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 80 ks v Budějovice angličtině, 20 ks v češtině 28 OŘCP Hradec Králové 50 ks v angličtině, 50 ks v ukrajinštině, 40 ks v Bidlova 477, ruštině, 25 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 30 Hradec Králové ks ve vietnamštině 29 OŘCP Ostrava 30 OŘCP Plzeň 31 OŘCP Ústí n. L. 32 OZP 33 Poradna pro integraci 34 Poradna pro uprchlíky 35 Svaz pacientů ČR 36 Svaz Vietnamců v ČR Milíčova 20, Ostrava Prešovská 10, , Plzeň Masarykova 27, Ústí n.l., POB ks v ukrajinštině, 95 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 100 ks ve vietnamštině 80 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 40 ks ve ěpanělštině, 20 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 30 ks ve vietnamštině 40ks v angličtině, 10 ks ve španělštině, 60 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině Tusarova 36, ks v češtině, 20 ks v angličtině, 20 ks ve Praha 7,pošt.přihr.561 španělštině, 5 ks v ruštině, 10 ks ve vietnamštině Senovážná 2, Praha ks v ruštině, 70 ks v ukrajinštině, 30 ks v 00 angličtině, 30 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Senovážná 2, Praha ks v češtině, 20 ks ve vietnamštině, 8 ks 00 v angličtině, 5 ks v ukrajinštině 20 ks v češtině, 1 ks v ruštině, 1 ks v ukrajinštině, Osadní 13, Praha 7, ks v angličtině, 5 ks ve španělštině, 1 ks ve 00 vietnamštině Trojanova 3, Praha 2 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP 38 ČR, právní úsek Velvyslanectví Peruánské 39 republiky 40 Velvyslanectví Španělska 41 VFN Praha k dispozici v čekárnách rozesláno na 8 oddělení cizinecké policie rozesláno na 7 referátů cizinecké a pohraniční policie (hraniční přechody), 11 oddělení CP rozesláno na jednotlivá oddělení CP k dispozici v čekárnách a přijímacích kancelářích ve všech okresech rozděleno na jednotlivé pobočky k dispozici v čekárně k dispozici v kanceláři 110 ks ve vietnamštině, 10 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři 100 ks v Ukrajinštině k dispozici v kanceláři a rozdáno v komunitě Orlická 4/ ks v češtině + 1 ks od každého cizího jazyka Praha 3 Muchova 9, Praha 100 ks ve španělštině, 2 ks v češtině rozesláno 90 registrovaným osobám 6 - Dejvice Pevnostní 9, Praha 20 ks ve španělštině 6 U nemocnice 2, Praha 2, ks v ukrajinštině, 50 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 25 ks ve vietnamštině k dispozici na cizineckém oddělení 8

9 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Vietnamské velvyslanectví Rašínovo nábřeží 72, 120 rozděleno v komunitě v jednotlivých ks v češtině, 90 ks ve vietnamštině (konzulát) 00 Praha 2 městech 43 Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 1 zaměstnancům 44 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , 50 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 35 ks v Kladno ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině Při distribuci byl o příručky ze strany institucí 1 velký zájem, který výrazně převyšoval možnosti IZPE. Zájem je i o další výtisky brožury při případném dotisku v roce Některé instituce pracovníky IZPE kontaktovaly z vlastní iniciativy i po ukončení distribuce a projevily zájem spolupracovat. Např. jsme byli osloveni pracovníky z projektu MISE, kteří připravují portál specializující se na migrace. Z jejich strany byl o brožury pro cizince v elektronické podobě ve všech jazycích velký zájem. Reakce z distribučních míst a jejich hodnocení přínosu příručky přináší kapitola této závěrečné zprávy. Hodnocení ze strany uživatelů přináší kapitola této závěrečné zprávy. 2. Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce 2002 Cíl: Hodnocení efektů informační brožury zpětnou vazbou od cizinců, příp. od dalších zainteresovaných subjektů a zvážení její další distribuce v roce Jedním ze závěrů projektu v roce 2001 je potvrzení hypotézy, že takto pojatý informační materiál pro cizince většina příslušníků cílové skupiny a zainteresovaných subjektů postrádá. Z tohoto důvodu chceme vyhodnotit, nakolik se nám podařilo dostatečně oslovit příslušníky cílové populace a zlepšit jejich informovanost o podmínkách poskytování zdravotní péče v ČR. Vzhledem k tomu, že v průběhu kvalitativního šetření realizovaného v roce 2001 se také ukázalo, že o tento materiál mají zájem i jiné zainteresované skupiny (zaměstnavatelé cizinců, zástupci ambasád, vybraní aktéři státní správy, neziskové organizace etc.), než ty, pro které byla v rámci původního projektu pro rok 2001 tato brožura určena, klademe si za cíl zhodnotit, zda by bylo vhodné poskytovat cizincům brožuru i na jiných distribučních místech. 2.2 Metodologie II. fáze projektu v roce 2002 Zpětnou vazbu příručky jsme zjišťovali především dvěma způsoby: 1. zpětnou vazbou od příslušníků cílové skupiny cizinců dlouhodobě nebo trvale pobývajících na území ČR, 2. zpětnou vazbou z distribučních míst. Zvolenou metodou bylo: a) dotazníkové šetření (dotazník distribuovaný spolu s brožurou a zpět zasílaný klasickou příp. elektronickou poštou, který měl formu dobrovolné ankety) pro zjišťování názorů cizinců, b) standardizované rozhovory s pracovníky distribučních míst zodpovědnými za distribuci brožury cizincům pro zjišťování zájmu, který příručka v cizincích vyvolala a jejich reakcí na tento materiál. 1 které předávaly brožury cizincům 9

10 V II. fázi projektu v roce 2002 jsme postupovali následujícím způsobem. Do všech výtisků brožury pro cizince byly vloženy dva kusy dotazníku 2 v odpovídajícím jazyce. Tyto měly podobu (rozměry, kvalita papíru) korespondenčního lísku s vytištěnou adresou IZPE a s označením, že poštovné hradí adresát. Dotazníky byly všity do brožury tak, aby nemohly samovolně vypadnout. Zároveň byly tyto dotazníky perforované, aby je bylo možné snadno odtrhnout a nedošlo k jejich poškození. Na začátku brožury byla zároveň vytištěna výzva pro čtenáře, aby dotazníky se svými názory vraceli na adresu IZPE a instrukce, jak postupovat. Celkem bylo do brožur umístěno 12 tisíc kusů dotazníků. Při předávání brožur jednotlivým distributorům byla zdůrazněna nutnost upozorňovat cizince na zpětné odesílání dotazníků IZPE. Identický dotazník, jako ten, který byl vkládán do brožury, byl umístěn také na www adrese IZPE (www.izpe.cz) a to tak, že každý čtenář elektronické podoby brožury měl zároveň možnost ihned elektronicky vyplnit tento dotazník a odeslat na elektronickou adresu IZPE. Na internetové stránky byly umístěny všechny jazykové verze brožury pro cizince. Distribuční místa byla zároveň upozorňována na elektronickou podobu brožury včetně dotazníku a bylo zdůrazněno, aby tato informace byla poskytována i cizincům. Do různých periodik bylo umístěno formou inzerátu oznámení o existenci informační příručky a odkaz, kde je možno tuto příručku získat nebo se s ní seznámit. Jednalo se o The Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong. Inzeráty zde byly umístěny ve dvou po sobě jdoucích vydáních 3. Naše původní předpoklady byly umístit do vybraných periodik dotazník identický s tím, který byl vkládán do výtisků nebo umístěn na internetu. Nakonec jsme ale po kritickém zhodnocení tohoto cíle od tohoto záměru upustili s tím, že by byl takto osloven pouze zanedbatelný počet cizinců a rozhodli jsme se plánované prostředky využít na umístění většího (oproti původně plánovanému) počtu inzerátů upozorňujících na existenci příručky. Po uplynutí několika měsíců od distribuce příručky byla kontaktována distribuční místa a s pracovníky zodpovědnými za distribuci byly provedeny ze strany IZPE standardizované rozhovory ve snaze zjistit reakce cizinců při získání příručky a jejich zájem o tento materiál. Zároveň jsme se zajímali o osobní názor těchto pracovníků na tuto informační příručku a na její praktickou využitelnost cizinci. 2.3 Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Efekty informační brožury Předložení projektu Příprava dotazníku pro uživatele brožury Příprava dotazníku pro uživatele brožury, překlad dotazníku do všech zvolených jazykových verzí Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění české, anglické a španělské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění ukrajinské a ruské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury 4 Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury, umístění vietnamské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Sběr dat od uživatelů brožury Sběr dat od uživatelů brožury, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Sběr dat z distribučních míst, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, Tuän Tin Tüc, Que Huong, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury, závěrečná zpráva 2 Dotazník je prezentován v příloze Viz příloha č. 4.4 na straně Jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 10

11 2.4 Financování II. fáze projektu v roce 2002 Pro rok 2002 byla ze strany Komise ministra vnitra ČR pro IZPE schválena částka Kč na pokračování projektu z roku 2001, a to konkrétně na vyhodnocení efektů, které přinesla informační brožura samotným cizincům. Tyto prostředky byly využity především na: přípravu dotazníku zjišťujícího názory cizinců na uvedený materiál, překlad dotazníku do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština), tisk dotazníku, výrobu elektronické verze dotazníku ve všech uvedených jazycích a odkazů na tento materiál na různých www adresách, inzeráty informující o existenci příručky (Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong), režijní náklady spojené s anketním šetřením mezi uživateli brožury a realizací rozhovorů na distribučních místech (zejména telefony, poštovné, jízdné, kopie), nákup audiokazet a baterií, mzdy odborných pracovníků zajišťujících nahrání dat do programu SPSS a statistické zpracování těchto dat, mzdy odborných pracovníků podílejících se na vyhodnocení získaných dat a na sepsání závěrečné zprávy, mzdy pomocných odborných pracovníků, kteří prováděli telefonické šetření o průběhu distribuce, poučení o distribuci dotazníků na distribučních místech, realizaci a přepsání rozhovorů, editace textu. 2.5 Výsledky II. fáze projektu pro rok 2002 Cílem II. fáze projektu Integrace cizinců Efekty informační brožury bylo zjistit, zda tento informační materiál obsahuje všechny cizinci požadované informace, zda je o ni zájem a které způsoby distribuce brožury jsou nejefektivnější a nejúčinnější. Získané poznatky tvoří závěrečné hodnocení, jehož obsahem je: úroveň zájmu o brožury na vybraných distribučních místech, dostupnost cizincům na jednotlivých distribučních místech a doporučení, která z těchto poznatků můžeme vyvodit. Informace k jednotlivým problémovým okruhům byly získány realizací strukturovaných rozhovorů na vybraných distribučních místech v České republice. Ze 44 distribučních míst bylo vybráno 17 míst, která byly předběžně kontaktována za účelem rozhovoru. O rozhovor v souvislosti s informační brožurou byla požádána vybraná oddělení cizinecké policie, nemocnice z různých míst České republiky a některá velvyslanectví. Konkrétně bylo osloveno 7 nemocnic /v Praze, Liberci, Brně a Olomouci/, 5 oddělení cizinecké policie /v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Praze/, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví v Praze, Poradna pro integraci v Praze, Ukrajinská iniciativa a dvě velvyslanectví. Rozhovory byly realizovány v měsíci listopadu a prosinci Strukturovaný rozhovor tvořil celkem 13 otevřených otázek. 5 Charakter otázek sloužil ke zjištění nejen přímého zájmu ze strany cizinců, ale také způsobu distribuce, přístupu pracovníků a v neposlední řadě také k definování problémů a inovačních návrhů. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon, popř. zapisovány na záznamový arch. Závěrečné hodnocení je založeno na struktuře scénáře otázek. Dříve, než bylo přistoupeno k realizaci osobních rozhovorů, proběhlo telefonické dotazování na 15 distribučních místech. Problémem bylo zkontaktovat kompetentní osoby z důvodu časové vytíženosti nebo nedostupnosti. Tyto osoby byly požádány o poskytnutí popř. získání informací ohledně distribuce brožur v místě pracoviště, úspěchu distribuce a vyslovení možných problémů. První telefonický kontakt ve většině případů předznamenával snadné jednání, bylo však téměř vždy nutné telefonický dotaz urgovat. Telefonické dotazování obsahovalo základní otázky týkající se obsahu brožury, zájmu o publikaci a její přínos. Dotazovaní pracovníci kontaktovaných organizací vesměs uvedli, že jsou s brožurou velmi spokojeni, považují jí za velmi přínosnou a po stránce odborné kvalitně zpracovanou. Tyto informace byly poskytnuty pouze velmi stručně vzhledem k metodě sběru informací. Na základě těchto výsledků bylo přistoupeno k metodě osobního dotazování. 5 Viz příloha 4.1 na straně

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z PROJEKTU Č. HR159/06 PŘÍSTUP ZAMĚSTNAVATELŮ K CIZINCŮM ZAMĚSTNANÝM V ČR (DIVERSITY MANAGEMENT) zpracováno ke 20. 12. 2006 prosinec 2006 Přístup zaměstnavatelů k cizincům 1 Obsah: I.

Více

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008

PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZAKÁZKA: Vytvoření a ověření strategie náborové kampaně PROJEKT: Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny CZ.1.04/3.1.00/04.00008 ZADAVATEL: Česká republika - Ministerstvo

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy

Zpráva o šetření z vlastní iniciativy V Brně dne 18. října 2013 Sp. zn.: 5690/2012/VOP/ZK Zpráva o šetření z vlastní iniciativy ve věci aplikace koordinačních nařízení EU při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti A - Předmět šetření Za prací

Více

a publicitních aktivit

a publicitních aktivit Evaluace komunikačních Verze 1.0 ke dni 1. 1. 2011 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Legislativní a metodický rámec... 5 3. Cíle evaluační studie a evaluační otázky... 7 4. Cíle a cílové

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013

Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 Vyhodnocení komunikačních a propagačních aktivit v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Poslká republika 2007-2013 OBSAH 1 VYHODNOCENÍ KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT...

Více

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP

Analýza institucionálních faktorů ovlivňujících ekonomické chování a motivaci OZP Tato analýza byla zpracována v rámci systémového projektu MPSV ČR zaměřeného na zvýšení efektivnosti nástrojů podpory zaměstnávání OZP a je součástí souboru výstupů, které budou základem pro další budoucí

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice

Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Dočasná a cirkulární migrace: empirické poznatky, aktuální nastavení politik a praxe a budoucí perspektivy v členských státech

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda EIF 2012-05. Danica Schebelle Jan Kubát Jaromíra Kotíková Helena Vychová

Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda EIF 2012-05. Danica Schebelle Jan Kubát Jaromíra Kotíková Helena Vychová Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? Výzkumná sonda EIF 2012-05 Danica Schebelle Jan Kubát Jaromíra Kotíková Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010

Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR Bc. Aneta Žáčková Olomouc 2010 Přístup azylantů a osob s doplňkovou ochranou ke vzdělání v ČR 2 OBSAH 1. Základní charakteristika studie...

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji

Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany podnikatelských subjektů v Libereckém kraji Projekt OP VK: Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji CZ.1.07/3.2.01/01.0028 Závěrečná zpráva aktivity A.2.1 Analýza a vyhodnocení poptávky po dalším vzdělávání ze strany

Více

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů

III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů III. Manuál pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů DUBEN 2010 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Vymezení základních pojmů... 3 2 Důvody zapojování veřejnosti... 5 2.1 Příprava na zapojení konzultovaných

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

A PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ČESKÉM TRHU PRÁCE

A PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ČESKÉM TRHU PRÁCE NELEGÁLNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PODNIKÁNÍ CIZINCŮ NA ČESKÉM TRHU PRÁCE A.Kroupa, M.Horáková, V.Šmolcnop, L.Nesvadbová, V.Rudolf, I.Štěpánek Studie vznikla s finanční podporou Mezinárodní organizace práce Říjen

Více

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM

- http://www.docx-to-doc-converter.com ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTU ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S KOSOVEM Podpora integrace sluchově

Více

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika

Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace Česká republika Národní kontaktní místo Evropské migrační sítě v České republice Studie EMN Uspokojování poptávky po pracovní síle prostřednictvím migrace 2010 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR

Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Studie EMN o nezletilých bez doprovodu v ČR Politika přijímání, návratů a integrační opatření pro nezletilé bez doprovodu v České republice a statistické informace Ministerstvo vnitra ČR Praha 2010 Publikace

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové

Více

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009

Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 Ipsos Tambor pro Státní fond životního prostředí ANALÝZA BARIÉR OPŽP Z HLEDISKA ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ DOTACÍ V LETECH 2007-2009 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA REVIDOVANÁ OBSAH Slovníček pojmů 3 1. Cíle a metodologie projektu.

Více

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE!

METODIKA. nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! METODIKA nízkoprahových kurzů pro cizince ŠANCE PRÁCE INTEGRACE! Evropská kontaktní skupina Evropská kontaktní skupina je občanské sdružení, které prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje

Více

Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí

Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí Vyhodnocení programu vládních stipendií pro studující z rozvojových zemí Zvýšení efektivnosti a nové nástroje podpory terciárního vzdělávání Studie pro Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Červenec

Více