Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002. III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury"

Transkript

1 Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002 III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury závěrečná zpráva Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy Červen

2 Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Autoři projektu: Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, PhD. Mgr. Karolína Dobiášová Bc. Šárka Bártová Ilona Foktová Eva Roupcová Ivana Daňková Technická redakce: Luděk Šišák Kamila Tomášková 2

3 Obsah: Seznam grafů a obrázků... 4 Seznam tabulek: Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce Metodologie II. fáze projektu v roce Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Financování II. fáze projektu v roce Výsledky II. fáze projektu pro rok Výsledky osobního dotazování na vybraných distribučních místech Osobní zkušenost Obsah Vhodnost umístění Zájem Porozumění Nejžádanější jazyková verze/jiné jazykové verze Užitek Další/jiná vhodná místa pro distribuci Výhled do budoucna Problémy Návrhy a doporučení respondentů Výsledky anketního šetření uživatelů brožury Povědomí o brožuře Úplnost informací v brožuře Zkušenost s čerpáním zdravotní péče v ČR Důvěra systému poskytování zdravotní péče ČR Sociodemografické charakteristiky respondentů Závěry a doporučení IZPE pro další aktivity v této oblasti Přílohy Scénář otázek pro osobní dotazování - strukturované rozhovory Písemná podoba zaznamenaných rozhovorů z vybraných distribučních míst - záznam rozhovorů na 16 vybraných distribučních místech /listopad, prosinec 2002/ Anketní dotazníky Anketní dotazníky z brožury - všechny jazykové verze Anketní dotazníky z internetu - všechny jazykové verze Inzeráty uveřejněné ve vybraných periodikách pro cizince

4 Seznam grafů a obrázků Graf č. 1: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Graf č. 2: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Graf č. 3: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Graf č. 4: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...22 Graf č. 5: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována...6 Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována...7 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Tabulka č. 4: Kde jste se o existenci této brožury dozvěděl/a?...18 Tabulka č. 5: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Tabulka č. 6: Které informace jste v brožuře postrádal/a?...20 Tabulka č. 7: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Tabulka č. 8: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Tabulka č. 9: Pohlaví a věk respondentů...21 Tabulka č. 10: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...21 Tabulka č. 11: Jaká je země Vašeho původu?...22 Tabulka č. 12: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Tabulka č. 13: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?

5 1. Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce 2002 Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) realizoval v roce 2001 pro Ministerstvo zdravotnictví ČR jako součást rozsáhlejších aktivit Vlády ČR projekt Podpora integrace cizinců v ČR (dále jen Projekt). K vyhlášení tohoto projektu došlo na podnět Ministerstva vnitra ČR v rámci realizace Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR. Jedním z výstupů Projektu realizovaného IZPE v roce 2001 byla informační příručka pro cizince dlouhodobě nebo trvale žijící v ČR nesoucí název Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince. Tato příručka se zabývala následujícími oblastmi: základní principy systému zdravotní péče v ČR, typy zdravotního pojištění, plátci pojistného, práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR, rozsah péče hrazené zdravotními pojišťovnami, bezplatné poskytování zdravotní péče na základě mezinárodních smluv, organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR, problémy v otázkách zdravotní péče v ČR a praktické rady, přehled nejdůležitějších platných právních předpisů z oblasti poskytování zdravotní péče. Struktura příručky byla navržena na základě realizace 26 strukturovaných rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří při své práci s cizinci přicházejí do styku. Při vyhodnocování poznatků z těchto rozhovorů jsme zjistili, o které informace z oblasti zdravotní péče v ČR je ze strany cizinců největší zájem a se kterými problémovými situacemi se v ČR nejčastěji setkávají. Výše jmenovaná příručka byla následně přeložena do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština) a vytištěna. Celkem bylo vytištěno šest tisíc kusů příruček, a to: tisíc v jazyce českém (Průvodce systémem zdravotní péče České republiky - Informační příručka pro cizince), tisíc v jazyce anglickém (Guide to the Healthcare systém - Information Guide for Foreigners), tisíc v jazyce španělském (Guía del sistema de atención médica en la República Checa-Folleto informativo para extranjeros) tisíc v jazyce ruském (Справочник по системе здравоохранения Чешской республики - Информационная брошюра для иностранцев), tisíc v jazyce ukrajinském (Довідник по системі охорони здоров я Чеської Республіки - Інформаційний посібник для іноземців), tisíc v jazyce vietnamském (S ch hflæng dán v hæ thøng châm sûc y t nflæc Cµng húa SÈc - Hflæng dán thùngtin d nh cho ngfl i nflæc ngo i). Z výše uvedených počtů vytištěných informačních příruček, bylo předáno na distribuční místa 5487 informačních brožur a v každé z nich byly vloženy dva anketní lístky. Brožury byly dodány na distribuční místa v těchto jazykových verzích a počtech výtisků: anglický jazyk výtisků, ukrajinský jazyk výtisků, ruský jazyk výtisků, vietnamský jazyk výtisků, španělský jazyk výtisků, český jazyk výtisků, zbylé výtisky byly rozdány za účelem propagace brožury. O příručku Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v ruské a ukrajinské verzi byl takový zájem, že bylo distribuováno i 60 fotokopií brožury. 5

6 Tyto příručky byly distribuovány tak, aby se co nejrychleji dostaly k cizincům, pro které jsou určeny (tj. cizinci pobývající v ČR trvale nebo dlouhodobě, minimální doba pobytu je jeden rok). Nejprve bylo písemně kontaktováno a vyzváno ke spolupráci 81 míst, kde přicházejí do styku s cizinci /Tabulka č.1/. Spolu s průvodním dopisem byl vždy na ukázku zaslán jeden výtisk Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v českém jazyce a na některá místa také jeden výtisk v jazyce anglickém. V dopise bylo rovněž upozorněno na možnost získat zmíněnou brožuru na internetové adrese pod ikonou AKTUALITY, a to ve všech šesti jazykových verzích. Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována místo adresa 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - Břevnov 2 Australský svaz - konzulát Klimentská 10, Praha 1 3 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, Jablonec nad Nisou 4 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES S.A. Ukrajinská 10, Praha 10 5 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, Praha 4 6 Česká národní ZP Ječná 39, Praha 2 7 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1, Člověk v tísni -spol.při České televizi, o.p.s. Kavčí hory, Praha 4 9 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 10 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, Praha 8 11 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, Brno-Bohunice, Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, Fakultní nemocnice v Plzni Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 15 FELIX SOLIS CZ a.s. Obchodní 106, Čestlice 16 FN Bulovka Budínova 2, Praha 8, FN Hradec Králové Sokolská tř., Hradec Králové, FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, FN Motol V úvalu 84, Praha 5, FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, FNsP Ostrava-Poruba 17. Listopadu 1790, Ostrava-Poruba, GAMEX CB, s.r.o. Průmyslová 2, České Budějovice 23 Generální konzulát Ruska Petra Velikého 18, Karlovy Vary 24 Generální konzulát Ruska Hlinky 142 b, Brno 25 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 26 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. U Nisy 178, Chrastava 27 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Jeremenkova 11, Ostrava 28 Instituto de Fomento de la Region de Murcia Radlická 2, Box 98, Praha 5 29 Jazyková škola ELVIS Lomnického, Praha 4 30 Jurij Černjak Zd. Fibicha 2706/316 B, Most 31 KATAFORESIS CZ s.r.o. Jungmannova 448, Dašice (Pardubice) 32 Konzulární oddělení Velvyslanectví Běloruska Sádky 626, Praha 7 33 Konzulární oddělení Velvyslanectví Kazachstánu Romaina Rollanda 12, Praha 6 34 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruska Korunovační 34, Praha 6 35 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ukrajiny Charlese de Gaulla 29, Praha 6 36 Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, Mezinárodní organizace pro migraci Dukelských hrdinů 692/35, Praha MPSV ČR Na poříčním právu 1, Praha 2, MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 40 MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 41 Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, Praha 2, MZV ČR odbor EU a západní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států Asie a Pacifiku Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států východní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, ,tel.: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54, České Budějovice, Nemocnice Liberec Husova 10, Liberec, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5, Občanské sdružení na ochranu pacientů Podskalská 24, Praha 2, Obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska Štěpánská 10, Praha 1 50 Oblastní ředitelství cizinecké policie Praha Olšanská 2, POB Praha 3 51 OP VZP Jihlava Farní 5, Jihlava 52 OŘCP Brno Údolní 18, Brno 1 53 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. Budějovice 54 OŘCP Hradec Králové Bidlova 477, Hradec Králové 55 OŘCP Ostrava Milíčova 20, Ostrava 56 OŘCP Plzeň Prešovská 10, , Plzeň 57 OŘCP Ústí n. L. Masarykova 27, Ústí n.l., POB OZP Tusarova 36, Praha 7,pošt.přihr Poradna pro integraci Senovážná 2, Praha Poradna pro uprchlíky Senovážná 2, Praha Ruská občanská iniciativa v ČR José Martiho 375/4, Praha 6, Svaz pacientů ČR Osadní 13, Praha 7, Svaz Vietnamců v ČR Trojanova 3, Praha 2 6

7 místo adresa 64 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP ČR, právní úsek Orlická 4/ Praha 3 66 Velvyslanectví Brazilské federativní republiky Sušická 12, Praha 6, P. O. Box Velvyslanectví Kubánské republiky Sibiřské náměstí 1, Praha 6 68 Velvyslanectví Peruánské republiky Muchova 9, Praha 6 - Dejvice 69 Velvyslanectví Spojených států mexických Nad Kazankou 8, Praha 7 - Troja 70 Velvyslanectví Španělského království Pevnostní 9, Praha 6 71 Velvyslanectví USA Tržiště 15, Praha 1 72 Velvyslanectví Velké Británie Thunovská 14, Praha 1 - Malá Strana 73 VFN Praha U nemocnice 2, Praha 2, Vietnamské občanské sdružení v ČR Na Domovině 651/1, Praha 4 - Libuš, Vietnamské velvyslanectví (konzulát) Rašínovo nábřeží 72, Praha 2 76 Vojenská ZP Drahobejlova 1404/4, Praha 9 77 VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3, Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, Praha 1 79 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , Kladno 80 ZP MV ČR Na Míčánkách 2, Praha ZP Škoda Husova 212, Mladá Boleslav V první etapě řešení projektu z 81 kontaktovaných míst zareagovalo kladně 40 institucí, se kterými byla navázána spolupráce. Některé z nich nám doporučily další distribuční místa. Jednalo se o tyto organizace : Ministerstvo zahraničních věcí - odbor států východní Evropy o odbor států Asie a Pacifiku o odbor EU a západní Evropy Vietnamské velvyslanectví (konzulární oddělení) doporučili Svaz Vietnamců v ČR a vietnamský tisk Velvyslanectví Španělského království poskytlo kontakty na firmy, zaměstnávající španělsky hovořící cizince Magistrát hlavního města Prahy poskytli kontakty na občanské iniciativy a sdružení cizinců v ČR. Následně byly telefonicky osloveny příslušné kontaktní osoby s tím, aby si u nás závazně objednaly konkrétní počty příruček ve zmíněných jazykových verzích. Tito distributoři byli také požádáni, aby na své internetové stránky umístili odkaz na kde je brožura k dispozici ve všech zmíněných jazykových verzích. Odkaz umístily na své internetové stránky tyto zainteresované instituce: Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Svaz pacientů Fakultní nemocnice Olomouc Některá kontaktovaná místa vybraná pro distribuci projevila zájem v době, kdy již byly všechny výtisky brožury vyčerpány. Konečný seznam 44 distribučních míst a počty kusů, které byly na jednotlivá místa předány, přináší Tabulka č.2. Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Břevnov španělským zaměstnancům 2 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Jablonec nad Nisou španělským zaměstnancům COMERCIALIZADORA DE Ukrajinská 10, Praha rozděleno jednotlivým 3 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině PRODUCTOS ANDALUCES S.A. 10 španělským zaměstnancům 4 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 4 španělským zaměstnancům 5 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1 4 ks v češtině, 1 ks v angličtině 6 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině rozděleno jednotlivým španělským zaměstnancům 7 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 8 španělským zaměstnancům 8 Fakultní nemocnice Brno 80 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v k dispozici na centrálním Jihlavská 20, Brnoukrajinštině, 20 ks ve španělštině, 70 ks ve příjmu a rozdáno na jednotlivé Bohunice, vietnamštině, 20 ks v češtině ambulance 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní Thomayerova nemocnice I.P. Pavlova 6, Olomouc, Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 50 ks v češtině, 50 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině 50 ks v ruštině, 35 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině rozdáno na jednotlivá oddělení a ambulance 7

8 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Obchodní 106, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Čestlice zaměstnancům 11 FELIX SOLIS CZ a.s. 12 FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 90 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 40 ks v češtině, 22 ks ve vietnamštině rozděleno na jednotlivé kliniky 46 ks v češtině, 20 ks ve španělštině, 52 ks v V úvalu 84, Praha 5, 150 na cizineckém oddělení, v ambulancích a 13 FN Motol angličtině, 17 ks v ruštině, 20 ks v ukrajinštině, oddělení Centrálního příjmu ks ve vietnamštině 14 FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, ks v angličtině, 20 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři Průmyslová 2, rozděleno jednotlivým španělským 15 GAMEX CB, s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině České Budějovice zaměstnancům rozděleno jednotlivým španělským 16 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině zaměstnancům GRUPO ANTOLIN U Nisy 178, rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině BOHEMIA a.s. Chrastava zaměstnancům Instituto de Fomento de la Radlická 2, Box 98, 150 rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině Region de Murcia 00 Praha 5 zaměstnancům Lomnického, Jazyková škola ELVIS 25 ks v angličtině rozděleno jednotlivým lektorům angličtiny Praha 4 Jungmannova 448, rozděleno jednotlivým španělským 20 KATAFORESIS CZ s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Dašice (Pardubice) zaměstnancům Konzulární oddělení Korunovační 34, k dispozici pracovníkům ambasády a ks v ruštině Velvyslanectví Ruska Praha 6 návštěvníkům konzulátu Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, ČR Praha 2, MPSV ČR 23 Nemocnice Liberec Obchodní oddělení 24 Velvyslanectví Španělska Oblastní ředitelství 25 cizinecké policie Praha Na poříčním právu 1, Praha 2, ks v češtině, 40 ks v angličtině, 10 ks v ruštině, k dispozici v knihovně odboru 10 ks v ukrajinštině, 10 ks ve španělštině, 10 ks ve mezinárodních vztahů vietnamštině 100 ks v ruštině, 100 ks v ukrajinštině, 100 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 100 ks ve vietnamštině styku s cizinci rozesláno po 7 ks od každé jazykové verze Úřadům práce, kde nejvíce přicházejí do Husova 10, Liberec, ks v angličtině, 20 ks v češtině, 20 ks v ruštině, k dispozici na jednotlivých odděleních a v ks v ukrajinštině, 25 ks ve vietnamštině knihovně Štěpánská 10, poskytli kontakty na firmy, zaměstnávající 10 ks ve španělštině Praha 1 španělsky hovořící cizince Olšanská 2, POB Praha 3 40 ks v češtině, 30 ks v angličtině, 60 ks v ruštině, 60 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 40 ks ve španělštině 26 OŘCP Brno 60 ks v angličtině, 60 ks v ukrajinštině, 20 ks ve Údolní 18, Brno 1 španělštině, 20ks v ruštině, 20 ks v češtině 27 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. 120 ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 80 ks v Budějovice angličtině, 20 ks v češtině 28 OŘCP Hradec Králové 50 ks v angličtině, 50 ks v ukrajinštině, 40 ks v Bidlova 477, ruštině, 25 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 30 Hradec Králové ks ve vietnamštině 29 OŘCP Ostrava 30 OŘCP Plzeň 31 OŘCP Ústí n. L. 32 OZP 33 Poradna pro integraci 34 Poradna pro uprchlíky 35 Svaz pacientů ČR 36 Svaz Vietnamců v ČR Milíčova 20, Ostrava Prešovská 10, , Plzeň Masarykova 27, Ústí n.l., POB ks v ukrajinštině, 95 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 100 ks ve vietnamštině 80 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 40 ks ve ěpanělštině, 20 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 30 ks ve vietnamštině 40ks v angličtině, 10 ks ve španělštině, 60 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině Tusarova 36, ks v češtině, 20 ks v angličtině, 20 ks ve Praha 7,pošt.přihr.561 španělštině, 5 ks v ruštině, 10 ks ve vietnamštině Senovážná 2, Praha ks v ruštině, 70 ks v ukrajinštině, 30 ks v 00 angličtině, 30 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Senovážná 2, Praha ks v češtině, 20 ks ve vietnamštině, 8 ks 00 v angličtině, 5 ks v ukrajinštině 20 ks v češtině, 1 ks v ruštině, 1 ks v ukrajinštině, Osadní 13, Praha 7, ks v angličtině, 5 ks ve španělštině, 1 ks ve 00 vietnamštině Trojanova 3, Praha 2 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP 38 ČR, právní úsek Velvyslanectví Peruánské 39 republiky 40 Velvyslanectví Španělska 41 VFN Praha k dispozici v čekárnách rozesláno na 8 oddělení cizinecké policie rozesláno na 7 referátů cizinecké a pohraniční policie (hraniční přechody), 11 oddělení CP rozesláno na jednotlivá oddělení CP k dispozici v čekárnách a přijímacích kancelářích ve všech okresech rozděleno na jednotlivé pobočky k dispozici v čekárně k dispozici v kanceláři 110 ks ve vietnamštině, 10 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři 100 ks v Ukrajinštině k dispozici v kanceláři a rozdáno v komunitě Orlická 4/ ks v češtině + 1 ks od každého cizího jazyka Praha 3 Muchova 9, Praha 100 ks ve španělštině, 2 ks v češtině rozesláno 90 registrovaným osobám 6 - Dejvice Pevnostní 9, Praha 20 ks ve španělštině 6 U nemocnice 2, Praha 2, ks v ukrajinštině, 50 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 25 ks ve vietnamštině k dispozici na cizineckém oddělení 8

9 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Vietnamské velvyslanectví Rašínovo nábřeží 72, 120 rozděleno v komunitě v jednotlivých ks v češtině, 90 ks ve vietnamštině (konzulát) 00 Praha 2 městech 43 Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 1 zaměstnancům 44 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , 50 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 35 ks v Kladno ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině Při distribuci byl o příručky ze strany institucí 1 velký zájem, který výrazně převyšoval možnosti IZPE. Zájem je i o další výtisky brožury při případném dotisku v roce Některé instituce pracovníky IZPE kontaktovaly z vlastní iniciativy i po ukončení distribuce a projevily zájem spolupracovat. Např. jsme byli osloveni pracovníky z projektu MISE, kteří připravují portál specializující se na migrace. Z jejich strany byl o brožury pro cizince v elektronické podobě ve všech jazycích velký zájem. Reakce z distribučních míst a jejich hodnocení přínosu příručky přináší kapitola této závěrečné zprávy. Hodnocení ze strany uživatelů přináší kapitola této závěrečné zprávy. 2. Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce 2002 Cíl: Hodnocení efektů informační brožury zpětnou vazbou od cizinců, příp. od dalších zainteresovaných subjektů a zvážení její další distribuce v roce Jedním ze závěrů projektu v roce 2001 je potvrzení hypotézy, že takto pojatý informační materiál pro cizince většina příslušníků cílové skupiny a zainteresovaných subjektů postrádá. Z tohoto důvodu chceme vyhodnotit, nakolik se nám podařilo dostatečně oslovit příslušníky cílové populace a zlepšit jejich informovanost o podmínkách poskytování zdravotní péče v ČR. Vzhledem k tomu, že v průběhu kvalitativního šetření realizovaného v roce 2001 se také ukázalo, že o tento materiál mají zájem i jiné zainteresované skupiny (zaměstnavatelé cizinců, zástupci ambasád, vybraní aktéři státní správy, neziskové organizace etc.), než ty, pro které byla v rámci původního projektu pro rok 2001 tato brožura určena, klademe si za cíl zhodnotit, zda by bylo vhodné poskytovat cizincům brožuru i na jiných distribučních místech. 2.2 Metodologie II. fáze projektu v roce 2002 Zpětnou vazbu příručky jsme zjišťovali především dvěma způsoby: 1. zpětnou vazbou od příslušníků cílové skupiny cizinců dlouhodobě nebo trvale pobývajících na území ČR, 2. zpětnou vazbou z distribučních míst. Zvolenou metodou bylo: a) dotazníkové šetření (dotazník distribuovaný spolu s brožurou a zpět zasílaný klasickou příp. elektronickou poštou, který měl formu dobrovolné ankety) pro zjišťování názorů cizinců, b) standardizované rozhovory s pracovníky distribučních míst zodpovědnými za distribuci brožury cizincům pro zjišťování zájmu, který příručka v cizincích vyvolala a jejich reakcí na tento materiál. 1 které předávaly brožury cizincům 9

10 V II. fázi projektu v roce 2002 jsme postupovali následujícím způsobem. Do všech výtisků brožury pro cizince byly vloženy dva kusy dotazníku 2 v odpovídajícím jazyce. Tyto měly podobu (rozměry, kvalita papíru) korespondenčního lísku s vytištěnou adresou IZPE a s označením, že poštovné hradí adresát. Dotazníky byly všity do brožury tak, aby nemohly samovolně vypadnout. Zároveň byly tyto dotazníky perforované, aby je bylo možné snadno odtrhnout a nedošlo k jejich poškození. Na začátku brožury byla zároveň vytištěna výzva pro čtenáře, aby dotazníky se svými názory vraceli na adresu IZPE a instrukce, jak postupovat. Celkem bylo do brožur umístěno 12 tisíc kusů dotazníků. Při předávání brožur jednotlivým distributorům byla zdůrazněna nutnost upozorňovat cizince na zpětné odesílání dotazníků IZPE. Identický dotazník, jako ten, který byl vkládán do brožury, byl umístěn také na www adrese IZPE (www.izpe.cz) a to tak, že každý čtenář elektronické podoby brožury měl zároveň možnost ihned elektronicky vyplnit tento dotazník a odeslat na elektronickou adresu IZPE. Na internetové stránky byly umístěny všechny jazykové verze brožury pro cizince. Distribuční místa byla zároveň upozorňována na elektronickou podobu brožury včetně dotazníku a bylo zdůrazněno, aby tato informace byla poskytována i cizincům. Do různých periodik bylo umístěno formou inzerátu oznámení o existenci informační příručky a odkaz, kde je možno tuto příručku získat nebo se s ní seznámit. Jednalo se o The Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong. Inzeráty zde byly umístěny ve dvou po sobě jdoucích vydáních 3. Naše původní předpoklady byly umístit do vybraných periodik dotazník identický s tím, který byl vkládán do výtisků nebo umístěn na internetu. Nakonec jsme ale po kritickém zhodnocení tohoto cíle od tohoto záměru upustili s tím, že by byl takto osloven pouze zanedbatelný počet cizinců a rozhodli jsme se plánované prostředky využít na umístění většího (oproti původně plánovanému) počtu inzerátů upozorňujících na existenci příručky. Po uplynutí několika měsíců od distribuce příručky byla kontaktována distribuční místa a s pracovníky zodpovědnými za distribuci byly provedeny ze strany IZPE standardizované rozhovory ve snaze zjistit reakce cizinců při získání příručky a jejich zájem o tento materiál. Zároveň jsme se zajímali o osobní názor těchto pracovníků na tuto informační příručku a na její praktickou využitelnost cizinci. 2.3 Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Efekty informační brožury Předložení projektu Příprava dotazníku pro uživatele brožury Příprava dotazníku pro uživatele brožury, překlad dotazníku do všech zvolených jazykových verzí Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění české, anglické a španělské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění ukrajinské a ruské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury 4 Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury, umístění vietnamské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Sběr dat od uživatelů brožury Sběr dat od uživatelů brožury, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Sběr dat z distribučních míst, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, Tuän Tin Tüc, Que Huong, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury, závěrečná zpráva 2 Dotazník je prezentován v příloze Viz příloha č. 4.4 na straně Jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 10

11 2.4 Financování II. fáze projektu v roce 2002 Pro rok 2002 byla ze strany Komise ministra vnitra ČR pro IZPE schválena částka Kč na pokračování projektu z roku 2001, a to konkrétně na vyhodnocení efektů, které přinesla informační brožura samotným cizincům. Tyto prostředky byly využity především na: přípravu dotazníku zjišťujícího názory cizinců na uvedený materiál, překlad dotazníku do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština), tisk dotazníku, výrobu elektronické verze dotazníku ve všech uvedených jazycích a odkazů na tento materiál na různých www adresách, inzeráty informující o existenci příručky (Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong), režijní náklady spojené s anketním šetřením mezi uživateli brožury a realizací rozhovorů na distribučních místech (zejména telefony, poštovné, jízdné, kopie), nákup audiokazet a baterií, mzdy odborných pracovníků zajišťujících nahrání dat do programu SPSS a statistické zpracování těchto dat, mzdy odborných pracovníků podílejících se na vyhodnocení získaných dat a na sepsání závěrečné zprávy, mzdy pomocných odborných pracovníků, kteří prováděli telefonické šetření o průběhu distribuce, poučení o distribuci dotazníků na distribučních místech, realizaci a přepsání rozhovorů, editace textu. 2.5 Výsledky II. fáze projektu pro rok 2002 Cílem II. fáze projektu Integrace cizinců Efekty informační brožury bylo zjistit, zda tento informační materiál obsahuje všechny cizinci požadované informace, zda je o ni zájem a které způsoby distribuce brožury jsou nejefektivnější a nejúčinnější. Získané poznatky tvoří závěrečné hodnocení, jehož obsahem je: úroveň zájmu o brožury na vybraných distribučních místech, dostupnost cizincům na jednotlivých distribučních místech a doporučení, která z těchto poznatků můžeme vyvodit. Informace k jednotlivým problémovým okruhům byly získány realizací strukturovaných rozhovorů na vybraných distribučních místech v České republice. Ze 44 distribučních míst bylo vybráno 17 míst, která byly předběžně kontaktována za účelem rozhovoru. O rozhovor v souvislosti s informační brožurou byla požádána vybraná oddělení cizinecké policie, nemocnice z různých míst České republiky a některá velvyslanectví. Konkrétně bylo osloveno 7 nemocnic /v Praze, Liberci, Brně a Olomouci/, 5 oddělení cizinecké policie /v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Praze/, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví v Praze, Poradna pro integraci v Praze, Ukrajinská iniciativa a dvě velvyslanectví. Rozhovory byly realizovány v měsíci listopadu a prosinci Strukturovaný rozhovor tvořil celkem 13 otevřených otázek. 5 Charakter otázek sloužil ke zjištění nejen přímého zájmu ze strany cizinců, ale také způsobu distribuce, přístupu pracovníků a v neposlední řadě také k definování problémů a inovačních návrhů. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon, popř. zapisovány na záznamový arch. Závěrečné hodnocení je založeno na struktuře scénáře otázek. Dříve, než bylo přistoupeno k realizaci osobních rozhovorů, proběhlo telefonické dotazování na 15 distribučních místech. Problémem bylo zkontaktovat kompetentní osoby z důvodu časové vytíženosti nebo nedostupnosti. Tyto osoby byly požádány o poskytnutí popř. získání informací ohledně distribuce brožur v místě pracoviště, úspěchu distribuce a vyslovení možných problémů. První telefonický kontakt ve většině případů předznamenával snadné jednání, bylo však téměř vždy nutné telefonický dotaz urgovat. Telefonické dotazování obsahovalo základní otázky týkající se obsahu brožury, zájmu o publikaci a její přínos. Dotazovaní pracovníci kontaktovaných organizací vesměs uvedli, že jsou s brožurou velmi spokojeni, považují jí za velmi přínosnou a po stránce odborné kvalitně zpracovanou. Tyto informace byly poskytnuty pouze velmi stručně vzhledem k metodě sběru informací. Na základě těchto výsledků bylo přistoupeno k metodě osobního dotazování. 5 Viz příloha 4.1 na straně

12 2.5.1 Výsledky osobního dotazování na vybraných distribučních místech Osobní zkušenost Všichni dotazovaní pracovníci z vybraných distribučních míst se s brožurou seznámili. Téměř všichni byli schopni se k obsahu vyjádřit, věděli, jaké informace obsahuje a čeho se týkají. V případě, že byla brožura dále distribuována na další oddělení, dotázaní potvrdili, že přímo pracovníci, kteří s cizinci přicházejí do kontaktu, jsou s obsahem brožury seznámeni. Na základě této znalosti také dotazovaní vyjadřovali svůj názor v souvislosti s jejím obsahem. Pouze někteří se seznámili s obsahem jen velmi zběžně. V jednom případě se ani dotazovaný ani jeho spolupracovníci z dalších distribučních odděleních s obsahem spíše neseznámili. - všichni vedoucí oddělení cizinecké policie nám v kraji nahlásili, že osobní zkušenost s tímto materiálem mají. (CP Ústí nad Labem) - Samozřejmě, když něco nabízím, tak si to musím prostudovat, abych věděla co nabízím pacientům. Pročetla jsem to. Seznámila jsem se s tím. (VFN Praha, Karlovo nám.) Obsah Většina dotazovaných se dokázala k obsahu informační brožury vyjádřit. Bylo zjišťováno, co považují dotazovaní v brožuře za zajímavé, co tam podle nich chybí nebo je naopak zbytečné. Většina považuje celkově obsah brožury za zajímavý a neshledává nic, co by v jejím obsahu chybělo nebo bylo zbytečné. Kladně byla hodnocena přehlednost vysvětlované problematiky a její komplexnost vzhledem k potřebám cizinců. Jako nejčastěji kladně hodnocené části textu byly považovány informace o zdravotním pojištění a celkový přehled českého zdravotnického systému. Důraz byl kladen hlavně na druhy zdravotního pojištění v souvislosti s možnostmi jeho využití cizinci. Problematika pojištění se ukázala být významnou na odděleních cizinecké policie v souvislosti s existencí falešných zdravotních pojištěních a hlavně v nemocnicích vzhledem k úhradám za poskytnutou léčbu. Kladně hodnocena byla také poslední kapitola, která je základním shrnutím všech informací ve formě otázek a odpovědí. Na druhou stranu byla nezanedbatelně zmiňována jako negativní obsáhlost brožury a přílišná podrobnost některých částí. Přestože byla brožura hodnocena jako velmi odborně a komplexně vypracována, objevilo se několik vyjádření v souvislosti s možným nižším zájmem cizinců o tak obsáhlý odborný text a množství informací. Tito upřednostňovali menší množství informací v jednodušším vydání pro snadnější orientaci. Konkrétní návrhy na změny týkající se obsahu brožury jsou podrobně popsány v části Někteří dotázaní se k obsahu nevyjádřili z toho důvodu, že problematiku znali a nedokázali určit důležité části textu nebo si její obsah podrobněji nepamatují. - hodnocení obsahu brožury? Perfektní, je tam úplně všechno, je tam vše důležité shrnuté. Stejný je i názor kolegů z míst, kam byla brožura rozeslána na oddělení. Brožura je odborně vypracována. (CP Hradec Králové) - Je to prostě na ně hrozně rozsáhlý, hrozně rozvláčný, široký a dlouhý. Já bych to vyloženě nějakým stylem zkrátila, zjednodušila co nejvíce, protože oni je stejně takové ty detailní informace nezajímají. Oni jsou nejraději, když jim řeknete, dojděte si tam a tam, řekněte tohle a tohle a udělejte tohle a tohle. (FN Královské Vinohrady, Praha) Vhodnost umístění Otázka na konkrétní umístění brožury byla položena z důvodu zjištění, jaká místa jsou v budovách pro distribuci brožur vhodná a jaký způsob distribuce je optimální. Je samozřejmé, že se konkrétní místa a metoda distribuce lišila na odděleních cizinecké policie a v nemocnicích. Celkově bylo velmi důležité, jaký přístup byl v souvislosti s poskytováním brožur zvolen. 12

13 Brožury byly celkově umístěny pro cizince na dobře přístupných místech, a to celkem čtyřmi způsoby: formou přímé dispozice bez žádných omezení, dispozice při projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání, pouze na vypůjčení a cílené poskytování brožur konkrétním cizincům. Zvolená forma distribuce se ukázala být důležitá pro posuzování zájmu ze strany cizinců o brožury a jejího efektivního využití. Co se týká cizinecké policie byly brožury k dispozici ve výše zmíněných třech formách volně, dále přímo při jistém projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání nebo na vypůjčení. Pokud byly k dispozici volně, většinou se nacházely na místech, kam mají cizinci snadný přístup, na viditelném místě - v čekárnách oddělení cizinecké policie na stolcích nebo ve vstupní hale budovy. V případě projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání byly brožury k dispozici u příjmového okénka, kde bylo možné si brožury vyzvednout a odnést. Pokud byly publikace k dispozici na vypůjčení, byly konkrétní výtisky umístěné pod dohledem na viditelných místech na nástěnce, u příjmového okénka atp. Co se týká distribuce v nemocnicích na základě rozhovorů z nemocnic můžeme definovat dvě formy distribuce přístup volný a cílené poskytování brožur na základě jazykových verzí. Cílená distribuce byla uplatňována více brožury se vydávaly např. s chorobopisem, na centrálním příjmu, na recepcích, na jednotlivých odděleních nebo přímo od lékařů a sester. Cílená distribuce byla vázána na aktivitu pracovníků nemocnic a jejich jednotlivých oddělení. Přesto se právě cílená distribuce ukázala být jako nejvíce vhodná. Lze tvrdit, že pokud jsou brožury volně k dispozici bez jakýchkoli omezení, není možné určit, jaký byl opravdový zájem o její obsah a informace a její šíření můžeme také považovat za méně efektivní. - Brožury pomalu ubývají, vydáváme je cíleně, protože je to publikace, která je cílená. Nenecháme to ležet někde, kde si to každý vezme. Byla by to škoda, je to důležité. Je třeba neplýtvat. (FN sv. Anny, Brno) Zájem V případě zjišťovaného zájmu o informační brožury ze strany cizinců nelze vyvodit jednoznačné závěry. Míra zájmu se významně lišila na všech dotazovaných distribučních místech. Nejdůležitější faktor při určování zájmu ze strany cizinců je právě forma distribuce. Na místech, kde byla upřednostněna forma volné distribuce, lze jen velmi zřídka vyvodit závěry o míře zájmu. Případný zájem tak lze odhadovat pouze z množství rozdaných brožur bez žádné zpětné vazby. Míra zájmu je podle názoru některých dotazovaných pracovníků také vázána na množství cizinců, kteří konkrétní oddělení policie, nemocnice atp. navštíví a jejich národnostní zastoupení. Tyto faktory závisí také na územním kraji v rámci republiky a jeho charakteru kraj spíše zemědělský, průmyslový, množství pracovních příležitostí atp. Byl zaznamenám případ velikého zájmu na odděleních cizinecké policie, kde byly brožury k dispozici na vypůjčení nebo v jedné z nemocnic, kde byli pacienti nadšeni, že mají k dispozici informace se svém rodném jazyce. Byl naopak zaznamenán nízký zájem na jiných odděleních, kam chodí místo samotných cizinců např. převážně jejich zástupci. Několikrát se během realizace rozhovorů objevil názor v souvislosti s ukrajinskou komunitou, která je podle svého představitele spíše neochotna se kontaktovat s oficiálními pracovišti a organizacemi. Zájem o informační brožury byl zaznamenán i na obou velvyslanectvích, kde byla k dispozici vydání příručky v cizím jazyce konzulátu. Další případy zájmu/nezájmu jsou spíše hůře identifikovatelné pro absenci zpětné vazby ze strany cizinců. - Nevíme, jak jim to podstrčit tak, aby zájem projevili. Je třeba nějaké osvětové činnosti z jejich strany. Bylo by to dobré, ubylo by mnoho problémů na naší straně i na jejich straně. (CP Plzeň) - Zájem byl, nejvíce Ukrajina, Vietnam, cizinci u nás publikaci využívají. (CP Hradec Králové) 13

14 - Co se týče zájmu, cizinci si brožuru vzali, nebyly to žádné davy, vesměs se neptali na žádné další otázky. Brožury se rozebraly. /Poradna pro integraci, Praha/ - tady je fenomén Ukrajince, který tady pracuje, on nemá příliš velký zájem kontaktovat se s jakýmisi oficiály nebo organizacemi, nemá zájem příliš odpovídat. Ano, automaticky si brožuru může vzít, může vyslechnout náš komentář, tedy proč jim ji dáváme, ale podotýkám opět na to, že reakce zpětná je zřídka, a proto je ta, řekněme, osvětová práce těžší v tomto směru. /Ukrajinská iniciativa/ Porozumění Otázka, zda zájemci rozumí informacím, které jsou v brožuře obsaženy a jejímu odbornému jazyku, se ukázala být nevalidní. Nejen že taková zpětná vazba nebyla téměř na vybraných distribučních místech zaznamenána, ale mnohdy dotazovaní neporozuměli otázce a jejich odpovědi se tak k původní otázce vůbec nevztahovaly. Závěry týkající se možných problémů s nedorozuměním jsou tak omezeny na předpoklady dotazovaných pracovníků. Ti, kteří se k otázce porozumění vyjádřili, se domnívají, že odbornému jazyku je pravděpodobně ze strany cizinců porozuměno. Objevil se ale také názor, že jazyk je příliš odborný a nezohledňuje to, jak mu budou cizinci rozumět. V této souvislosti bylo také poukázáno na jistý nezájem nebo nízké právní vědomí některých cizinců Nejžádanější jazyková verze/jiné jazykové verze Poznatek o žádaných jazykových verzích je velmi důležitý pro efektivní využití informačních brožur z hlediska jejich možné opakované distribuce. Zájem o jednotlivé jazykové verze nebyl tak diferencován, jak se očekávalo. V místech, která nebyla jednoznačně předurčena použitím cizího jazyka (např. konzuláty, iniciativa komunity), se zájem většinou omezil na několik jazykových verzí, které se dají považovat pro konkrétní distribuční místo významné. Rozdíly v zájmu o jazykové verze byly zaznamenány např. mezi odděleními cizinecké policie a nemocnicemi. Cizinecké policie se z pozice své funkce setkávají více s cizinci, kteří např. mají pro vstup na naše území vízovou povinnost /např. země na východ od ČR/, na rozdíl od nemocnic, které ve velké míře ošetřují např. úrazy cizinců-turistů /země na západ od ČR/. To také určovalo převažující zájem o určité jazykové verze. Celkově lze poznatky o zájmu, co se týká jazykových verzí brožury, představit následovně. Největší zájem byl z obecného pohledu o jazyk ukrajinský, a to převážně na odděleních cizinecké policie. Dále se jednalo o ruštinu, vietnamštinu a angličtinu. Také česká verze brožury našla mezi distributory významné uplatnění jako studijní materiál za účelem podávání informací zájemcům. Přestože se škála jazyků pro pokrytí převážné většiny zájemců o informace ukázala být dostatečná, na jednotlivých distribučních místech se objevily požadavky také po dalších jazykových vydáních. Mezi cizími jazyky, které by jednotlivá pracoviště využila, patřila němčina, zejména v příhraničních oblastech, a čínština, vzhledem k celkem početné komunitě čínských občanů žijících v České republice. Jako méně požadovaný jazyk byla zmíněna francouzština Užitek Dotazovaní pracovníci z některých distribučních míst byli požádáni, aby ohodnotili, jak považují informační brožuru za užitečnou/popř. užitečnou na jejich distribučním místě. Odpovědi na tuto otázku vedly k jednoznačnému závěru všichni dotazovaní považovali informační brožuru za užitečnou s tím, že informačních materiálů k uvedenému tématu je k dispozici málo a brožura dává cizincům možnost, jak se v českém systému zdravotní péče orientovat a jaké z toho plynou možnosti a povinnosti. Na takovém závěru se shodli dotázaní na odděleních cizinecké policie, nemocnic i oslovená velvyslanectví. Otázkou je, jak je taková možnost cizinci využívána. 14

15 - Pro cizince má taková informační brožura veliký význam. /CP České Budějovice/ - Je to velmi užitečné, zbytečné to není, lépe i pro nás. /CP Plzeň/ - Není to jen můj osobní názor, ale i názor pracovníků naší ambasády, že tato brožura byla velmi užitečná, a já bych chtěl poděkovat pracovníkům ústavu, který nám ji poskytl, protože návštěvníci našeho konzulárního oddělení vyjadřovali velký dík konzulárnímu oddělení a vlastně i vědeckému ústavu za to, že byla vytištěna. /Velvyslanectví Ruska/ Další/jiná vhodná místa pro distribuci V průběhu realizace rozhovorů bylo vyjádřeno mnoho návrhů, které dotazovaní vyslovili jako možná další vhodná distribuční místa. Pracovníci cizinecké policie považovali distribuci v rámci jejich pracoviště jako vhodnou z důvodu vysoké frekvence návštěv cizinci a snadné přístupnosti. Pouze někteří pracovníci nemocnic nepovažovali své pracoviště jako místo vhodné pro distribuci s odůvodněním, že počet cizinců, kteří je navštíví je téměř zanedbatelný nebo poukazují na to, že informovat cizince v nemocnici je již pozdě. V rámci nemocnice se vhodná místa určují podle uvážení pracovníků, objevily se návrhy na vhodnost rozšíření jejich přístupnosti po klinikách a odděleních. Obě oslovená velvyslanectví považují svá distribuční místa jako vhodná. V souvislosti s dalšími možnostmi, kam brožury distribuovat, byly vysloveny tyto návrhy: ubytovny, velká ubytovací zařízení ordinace praktických lékařů firmy, které zaměstnávají cizince 1 cestovní kanceláře 2 uprchlické tábory 3 pojišťovny v zahraničí internet 4 pošty krajanské spolky 5 Následující návrhy byly vysloveny více než jednou: na zastupitelských úřadech v zahraničí /tam kde cizinci žádají o vízum, pobyt atp./ oddělení cizinecké policie ČR v zemi původu na hranicích na letišti na konzulátech zdravotní pojišťovny v ČR Výhled do budoucna Zjišťován byl také možný zájem o podobné informační materiály do budoucna, aktualizovanou informační brožuru, popř. graficky nebo obsahově upravené vydání atp. Všechna oslovená pracoviště vyslovila jednoznačný zájem o spolupráci s poznámkami o požadovaném množství a jazykových verzích. Některá distribuční místa vyslovila aktuální zájem o další výtisky v konkrétních jazykových verzích. Zájem pro aktualizovanou informační brožuru byl vysloven v souvislosti s možnými změnami ve zdravotnickém systému. Podle vyjádření některých dotazovaných otázkou zůstává, jakou formou lépe cizince oslovit a podnítit jejich zájem o informace. 1 V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé firmy zaměstnávající cizince, viz. tabulka distribučních míst, str Vzhledem ke zvolené cílové skupině uživatelů informační brožury se distribuce v cestovních kanceláří nejeví jako vhodná. 3 Charakter projektu není zacílen na žadatele o azyl. Je možné informovat cizince, kterým byl přiznán statut uprchlíka. 4 Informační brožura byla zpřístupněna v elektronické podobě v šesti jazykových verzích na internetových stránkách IZPE a odkazy na ni byly umístěny na internetových stránkách mnoha institucí, viz str V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé krajanské spolky, viz. tabulka distribučních míst, str V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé zdravotní pojišťovny, viz. tabulka distribučních míst, str

16 - Já si myslím, že o další aktualizované výtisky budeme žádat určitě. /Velvyslanectví Peruánské republiky/ - Předpokládáme zájem ve všech okresech. /CP Ústí nad Labem/ - Zájem máme, v budoucnu určitě budeme spolupracovat. /FN Brno-Bohunice/ Problémy Problémem se ukázala být pracovní vytíženost pracovníků na některých místech, kde cizinci přicházejí s brožurou do styku, např. sestřičky na jednotlivých odděleních v nemocnicích, které mnohdy nemají čas cizincům vše podrobně vysvětlovat. Dotazovaní rovněž shodně vyjádřili problémy v souvislosti s vyplňováním dotazníků. Cizinci nejsou podle vyjádření dotazovaných motivováni vyplňovat a zasílat dotazníky, přestože jsou na tuto skutečnost upozorňováni v místě distribuce. Celkově je tedy problém získat zpětnou vazbu od uživatelů brožury. Většina dotazovaných se však nesetkala s žádnými většími problémy ať již s distribucí informační brožury nebo jinými. Dvě oddělení cizinecké policie poukázala na problém falešných zdravotních pojištění, převážně u občanů Ukrajiny, kteří se stali obětí podvodu nebo byli přímo pachateli podvodu. Nemocnice pak vznáší dotaz na oddělení cizinecké policie na adresu pobytu ošetřeného cizince a náklady jsou téměř nevymahatelné. V této souvislosti je žádáno o znovuzavedení povinnosti pojištění /nejlépe od české pojišťovny/ již při předložení žádosti o vystavení víza v zemi původu /změna zákona č. 326/1999 Sb 7, který původně obsahoval článek o povinnosti předložení dokladu o zdravotním pojištění k žádosti o vízum. Povinnost cizince být zdravotně pojištěn zůstává zachována/. - Návštěvníci našeho konzulátu měli enormní zájem o tuto brožuru, takže jediný problém byl v tom, že oni si stěžovali na to, že je jich málo. /Velvyslanectví Ruska/ Návrhy a doporučení respondentů Z výsledků osobního dotazování na vybraných distribučních místech je možné předložit několik návrhů, které se týkají podoby informační brožury, obsahu i formy distribuce. A/ Návrhy na obsahovou a grafickou podobu informační brožury zmenšení velikosti brožury zdůvodnění: menší vydání je praktičtější, je lépe přenosné. méně podrobných informací větší přehlednost zdůvodnění: pro některé zájemce se může brožura jevit jako náročná na množství informací. Objevily se návrhy na zachování přehledných grafů a zjednodušení po obsahové stránce. Upřednostňována je snadnější orientace v textu. aktualizace informační brožury B/ Návrhy na formu distribuce vytvoření barevného plakátu jako základní výrazné informace o brožuře zdůvodnění: barevný plakát, který by byl distribuován spolu s brožurami, by obsahoval základní informace o jejím obsahu a odkaz pro zájemce o přímé dispozici brožury v místě distribuce. Popř. jako upomínka s poznámkou, že je možné si brožuru vyzvednout. 7 Sbírka zákonů č. 140/2001, dle novely zákona č. 326/1999 Sb.: k žádosti o udělení víza již nebude vyžadován doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu cizince na území ČR, povinnost cizince být zdravotně pojištěn však zůstává zachována a policie bude oprávněna tuto skutečnost kontrolovat, a to při hraniční či pobytové kontrole. 16

17 vytvoření shrnutí nejdůležitějších informací formou letáku zdůvodnění: Shrnutí nejdůležitějších informací by bylo vhodné pro snadnější distribuci a pokrytí širšího okruhu zájemců. Shrnutí by se týkalo vybraného tématu a bylo určeno zvlášť pro podnikatele, rodiče dětí apod. V této souvislosti se ukázala být vhodná poslední kapitola brožury, která je základním shrnutím informací formou otázek a odpovědí. cílené/kontrolované poskytování brožur zdůvodnění: Distribuce brožur by neměla být jednorázová záležitost, jejíž cílem je rozdat všechny brožury. Jako vhodný způsob poskytování informačních brožur se jeví jejich kontrolované nebo cílené průběžné rozdávání. Brožury by měly být na distribučních místech stabilně k dispozici. Není vhodné, aby byly volně přístupné tam, kde jsou rozebrány bez vážnějšího zájmu. C/ Návrhy k problematice cizinců - obecně podmínka udělení vstupního víza na území ČR na základě potvrzení o zdravotním pojištění u některé české zdravotní pojišťovny. zdůvodnění: Na území České republiky se vyskytují problémy s nepojištěnými cizinci, falešnými zdravotními pojištěními nebo problematická vymahatelnost nákladů na zdravotní ošetření u zahraničních pojišťoven. najít cestu, jak vzbudit zájem o informace zdůvodnění: Přestože samotná brožura a její distribuce je nepochybně užitečná, z rozhovorů vyplynulo, že největší překážkou k informovanosti integrujících se cizinců, může být menší zájem z jejich strany. opakované návrhy na vhodná distribuční místa: o na zastupitelských úřadech v zahraničí /tam kde cizinci žádají o vízum, pobyt atp./ o oddělení cizinecké policie ČR o zdravotní pojišťovny v ČR o na hranicích, na letišti o na konzulátech o v zemi původu Výsledky anketního šetření uživatelů brožury Součástí zjišťování výsledků týkajících se distribuce Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručky pro cizince, byly stručné dotazníky obsažené v každé publikaci. Každý čtenář informační brožury mohl anonymně odpovědět na několik základních otázek týkajících se obsahu brožury, poskytnutých a postrádaných informací, zkušeností a důvěry ke zdravotnickému systému ČR. Součástí otázek byly také základní sociodemografické charakteristiky a informace o typu a délce pobytu cizince. Jednotlivá distribuční místa byla náležitě o dotazníku uvnitř brožury informována a pracovníci byli požádáni, aby čtenáře na jeho existenci upozornili a napomohli tak k jeho vyplnění a odeslání. Zkušenost z některých distribučních míst ukazuje, že návratnost anketních dotazníků byla vyšší po náležitém informování cizince /např. bezplatnost odeslání dotazníku/ a pokud mu byla brožura předávána osobně. Tam, kde byl k brožurám přístup volný a průvodní informace nebyla cizincům poskytnuta, se ukázala být návratnost minimální. Velmi nízká návratnost je celkově nevýhodou té formy dotazování, kdy dotazovaný čtenář není nijak motivován anketní dotazník vyplňovat a odesílat. Tomu napomáhá také jistá anonymita a nemožnost opakovaného upozornění na zaslání vyplněného dotazníku. Návratnost je tedy o mnoho nižší než u např. poštovního dotazování. 17

18 Celkově bylo distribuováno 5487 informačních brožur a v každé z nich byly vloženy dva anketní lístky. Anketní lístky byly distribuovány v těchto jazykových verzích a počtech: anglický jazyk kusů ukrajinský jazyk kusů ruský jazyk kusů vietnamský jazyk 954 kusů španělský jazyk kusů český jazyk kusů Z celkového počtu 5487 brožur bylo zasláno zpět 103 vyplněných anketních lístků v těchto jazykových verzích a počtech: anglický jazyk - 11 kusů ukrajinský jazyk - 8 kusů ruský jazyk - 5 kusů vietnamský jazyk - 58 kusů španělský jazyk 5 kusů český jazyk - 15 kusů Povědomí o brožuře Možnosti přístupu k informační brožuře byly různé a také odpovědi čtenářů napovídají, že původní distribuční místa nebyla jedinou možnou variantou, jak brožuru získat /Tab 4/. Specifickou formou distribuce bylo zasílání příručky na konkrétní adresy občanů z evidence velvyslanectví Peruánské republiky, jež tak oslovilo všechny své evidované občany. Tabulka č. 4: Kde jste se o existenci této brožury dozvěděl/a? Místo Absolutní počet Ambasáda Peru 5 Cizinecká policie 2 Jazyková škola Elvis 4 Nemocnice Motol 3 Neznámý člověk přinesl brožuru do stánku 1 Od kolegy/přítele/přítelkyně 3 Ruský konzulát 1 Svaz Vietnamců v ČR 55 Svaz pacientů ČR 5 Ukrajinská iniciativa 7 Úřad vlády ČR 1 VFN Praha-cizinecké oddělení 5 VZP Praha 4 1 www stránky IZPE 3 www stránky Ministerstva vnitra 6 Celkem 103 Vzhledem k anketnímu charakteru výběru dotazovaných cizinců, liší se významně počty dotazníků z míst, kde cizinci brožuru získali. Nejvíce vyplněných anketních lístků zaslal Svaz Vietnamců ve spolupráci se soukromou firmou, která vydává periodikum Tuän Tin Tüc ve vietnamském jazyce /celkem 55 lístků/. Dále bylo zasláno 6 dotazníků elektronickou formou ze stránek Ministerstva vnitra ČR. 5 dotazníků zaslali občané Peruánské republiky, kteří od konzulátu Peruánské republiky poštou brožuru spolu s dotazníkem a průvodním dopisem. 5 bylo zasláno od cizinců, kteří brožuru obdrželi od Svazu pacientů ČR a pět cizinci, kteří brožuru obdrželi na cizineckém oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Čtenáři uvedli mnoho dalších míst, kde se s brožurou seznámili, jejich počet se pohybuje od 1 do 4 dotazníků od jednoho zdroje. Např. cizinecká policie, nemocnice, získání příručky od kolegyně/kolegy, z pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, z jazykové školy atd. 18

19 Z celkového počtu navrácených dotazníků dle zdroje se ukazuje, že návratnost zvyšuje osobní přístup při předávání brožury. Např. Svaz Vietnamců dával svým krajanům brožuru s tím, aby při příští návštěvě přinesli vyplněný dotazník. Dotazníky shromažďovali sami pracovníci Svazu Vietnamců ve své kanceláři a konečný počet poslali na adresu IZPE poštou. V jazykové škole byla brožura rozdána anglicky mluvícím lektorů při návštěvě kanceláře a tito byli požádáni pracovnicí této firmy, aby vyplnili a odeslali elektronickou formu dotazníku na adresu IZPE. Peruánský konzulát z vlastní iniciativy posílal brožuru občanům Peruánské republiky žijícím v ČR spolu s průvodním dopisem a žádostí o vyplnění anketního lístku Úplnost informací v brožuře Ze 103 dotázaných čtenářů uvedla nadpoloviční většina, že se něco nového po přečtení brožury dozvěděli, ale že informace nebyly vyčerpávající /65 dotázaných/. 32 čtenářům poskytla brožura všechny potřebné informace. Dva čtenáři uvedli, že jim brožura neposkytla žádné nové informace a pro jednoho čtenáře bylo v brožuře nových informací málo, většina informací chyběla. Tabulka č. 5: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR? Absolutní počet Procento Ano, poskytla mi všechny potřebné informace 32 31,1 Něco nového jsem se dozvěděl/a, ale informace nebyly vyčerpávající 65 63,1 Nových informací bylo málo, většina informací chyběla 1 1,0 Tato brožura mi neposkytla žádné nové informace 2 1,9 Neodpověděl/a 2 1,9 Celkem ,00 Graf č. 1: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR? Na otevřenou otázku, která žádala čtenáře, aby uvedli, jaké informace v příručce postrádali, odpovědělo ze 103 pouze 15 čtenářů. 88 cizinců na otázku neodpovědělo. Žádné informace podle vyjádření nepostrádali 4 cizinci. Mnoho různých návrhů bylo vesměs uvedeno pouze jednou, s výjimkou požadavku jasného vysvětlení systému pojištění zdravotní péče v ČR /2 čtenáři/. Kompletní přehled vyjádření a návrhy postrádaných informací obsahuje tabulka č.3. 19

20 Tabulka č. 6: Které informace jste v brožuře postrádal/a? Počet Dozvěděl/a jsem se, co jsem hledal/a 1 Informace o platbách za porod 1 Informace-proč pojišťovací karty platí pouze na omezené časové období 1 Informace-zda lze zavolat záchrannou službu a hovořit anglicky 1 Informace-jaké léky jsou běžně dostupné bez lékaře na běžné zdravotní problémy 1 Jasné vysvětlení systému zdravotního pojištění v ČR 2 Kombinace zaměstnaneckého poměru a vedlejší výdělečné činnosti na ŽL 1 Uvést seznam nemocnic, kam je možné v případě nouze dojet na pohotovost 1 Zdravotní pojištění pro osoby nad 80 let 1 Zdůraznit, že pacient-cizinec se musí v ČR u lékaře zaregistrovat 1 Žádné 4 Neodpověděl/a 88 Celkem Zkušenost s čerpáním zdravotní péče v ČR Na otázku týkající se zkušenosti cizinců s čerpáním zdravotní péče, 54 čtenářů brožury uvedlo, že zkušenosti mají většinou dobré. Podle 33 čtenářů jsou zkušenosti s čerpáním zdravotní péče vždy dobré. 4 cizinci uvedli, že jejich zkušenosti jsou většinou špatné a 12 cizinců nedovedlo otázku posoudit, a to z důvodu dosavadního nečerpání péče v ČR. Tabulka č. 7: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR? Absolutní počet Procento Vždy dobré 33 32,0 Většinou dobré 54 52,4 Většinou špatné 4 3,9 Nedokáži posoudit, péči jsem nečerpal 12 11,7 Celkem ,00 Graf č. 2: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR? Důvěra systému poskytování zdravotní péče ČR Nejvíce čtenářů brožury zdravotnickému systému ČR spíše důvěřuje /53 osob/, maximálně důvěřuje zdravotnickému systému 32 cizinců. Neutrální stanovisko /ani důvěřuje, ani nedůvěřuje/ vůči zdravotnickému systému zastává 16 cizinců. Vůbec mu nedůvěřují 2 cizinci. 20

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů

Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů Kvalita Očima Pacientů 2009 Měření kvality zdravotních služeb prostřednictvím spokojenosti pacientů DOBRO PACIENTA JE NEJVYŠŠÍ ZÁKON Důvody měření spokojenosti pacientů ve vyspělých zdravotních systémech:

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti

Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti 1 Koordinační nařízení v praxi úřadů práce při rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti Podklady pro účastníky kulatého stolu konaného v Brně dne 7. dubna 2014 1 Představení šetření veřejného ochránce práv

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA sekce veřejné správy odbor efektivní veřejné správy V Praze dne 2. listopadu 2009 Počet listů: 5 Zápis z jednání meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí Datum a místo konání:

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ SÍTĚ ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) V ČESKÉ REPUBLICE Shrnutí ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN) v České republice systematicky sleduje a hodnotí kvalitu své

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ

KVALITA OČIMA PACIENTŮ KVALITA OČIMA PACIENTŮ fakultní nemocnice a ústavy- IV. díl Měření kvality zdravotní ve vybraných zdravotnických zařízeních přímo řízených MZ ČR Únor 2010 / Závěrečná zpráva z projektu / Řešitel projektu:

Více

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová

Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Zkušenosti zdravotnického personálu při poskytování zdravotní péče cizincům. Výzkumná sonda. Karolína Dobiášová, Helena Hnilicová Cíle pilotní sondy zmapovat problémové oblasti zdravotnického personálu

Více

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Kdo jsme? EURAXESS Česká republika Součást Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Finanční podpora Ministerstva školství,

Více

Besedy pro zdraví. Dětská obezita

Besedy pro zdraví. Dětská obezita Besedy pro zdraví Dětská obezita Agentura J.L.M. 2008-2010 Téma Prevence dětské obezity Cíl 1) Dlouhodobě a systematicky poskytovat dětem základních škol formou odpovídající jejich věku informace o prevenci,

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb.

MANUÁL. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání. Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb. MANUÁL Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a povolení k zaměstnání Žadatel o udělení mezinárodní ochrany a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Adresář krajských pracovišť úřadů práce České republiky

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i.

Vaše jistota na trhu IT. epacs. přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice. Michal Schmidt, ICZ a.s. www.i. epacs přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Michal Schmidt, ICZ a.s. epacs - přenos obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v České republice Úvod do

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004. Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 29.3.2005 6 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2004 Utilization of Health Care by Foreigners in 2004 Souhrn Tato

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov.

Číňani. Rakovník. Příbram. Praha-západ. Praha-východ. Nymburk. M ladá Boleslav. Mělník. Kutná Hora. Kolín. Kladno. Beroun. Benešov. A 904: Příprava mapování velikosti skupin obyvatel akutně ohrožených sociálním vyloučením - informace o průběhu řešení a monitorování Praha a kraj Středočeský Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 17 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S MALIGNÍM PLEURÁLNÍM MEZOTELIOMEM INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Vzor - Stížnost nadřízenému lékaři

Vzor - Stížnost nadřízenému lékaři Vzor - Stížnost nadřízenému lékaři MUDr. Petr Nadřízený (jméno nadřízeného lékaře) Fakultní nemocnice v Motole V Úvalu 84 150 06 Praha 5 Vážený pane doktore, tímto se na Vás obracím se stížností na Vašeho

Více

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi

PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi PRIORITA: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi Dle výstupů z výzkumu potřeb uživatelů sociálních služeb a na základě jednání pracovní skupiny se

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa

Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Společnost sociálních pracovníků ČR Vzdělávání sociálních pracovníků Anketa Rok: 2008 Zpracovala: Mgr. Jana Rybaříková A KETA Členové výboru Společnosti sociálních pracovníků ČR se rozhodli, že podají

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 31 Rozeslána dne 31. července 2013 Cena Kč 36, O B S A H : 51. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 71 Rozeslána dne 18. srpna 2014 Cena Kč 43, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 71 Rozeslána dne 18. srpna 2014 Cena Kč 43, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 71 Rozeslána dne 18. srpna 2014 Cena Kč 43, O B S A H : 170. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2

č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 č. j.: MSMT-18917/2012-27/2 Metodika Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v období

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK

Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK 30.06.2015 v Oldřichově Zápis z jednání komise pro přípravu nových stanov ČPSK ze dne 30.06.2015 v Oldřichově od 14:00 do 22:30 hodin Přítomni: Alice Mojžíšková Ing. Martin Kostelník hosté: Mgr. Jana Anderlová

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 24. dubna 2014 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 22. ledna 2014 č. 60 o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce

Více

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE

CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE CHCI PRACOVAT V ČESKÉ REPUBLICE Kdo například nepotřebuje povolení k zaměstnání? Jakou má povolení k zaměstnání platnost? Kdy a kde požádat o prodloužení povolení k zaměstnání?

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI

III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI III. OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, V PROBLÉMECH A KRIZI PRIORITA 6: Podpora integračních aktivit osob ohrožených sociálním vyloučením a osob v problémech a krizi a obnovení služby krizové pomoci Dle výstupů

Více

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU

NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze 21. října 2013 NA PRAŽSKÝCH ARKÁDÁCH SE MOHOU ŽENY NAUČIT SAMOVYŠETŘENÍ PRSU Od úterý 22. října se mají návštěvnice obchodního centra Arkády Pankrác příležitost dozvědět, jak si

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI A BEZPEČNOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2014 PRVNÍ ČÁST - HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ NEMOCNICE., S.R.O. Vážené kolegyně a kolegové,

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů

Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Zdravotní stav a zdravotní péče o migranty v ČR ve světle výzkumů Karolína Dobiášová Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Univerzita Karlova SZÚ, květen 2010 Struktura přednášky Výzkumy

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva

Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad. Závěrečná zpráva Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad Závěrečná zpráva 4. 12. 2014 1 1. Úvod Projekt Analýza absorpční kapacity ROP Severozápad byl realizován interně pracovníky Úřadu Regionální rady Severozápad.

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více