Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002. III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury"

Transkript

1 Podpora integrace cizinců v ČR pokračování projektu v roce 2002 III. fáze projektu: Hodnocení efektů informační brožury závěrečná zpráva Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Institut zdravotní politiky a ekonomiky Kostelec nad Černými lesy Červen

2 Tato publikace vznikla ve spolupráci Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Komise ministra vnitra ČR pro integraci cizinců, která projekt financovala. Autoři projektu: Mgr. Naděžda Křečková Tůmová, PhD. Mgr. Karolína Dobiášová Bc. Šárka Bártová Ilona Foktová Eva Roupcová Ivana Daňková Technická redakce: Luděk Šišák Kamila Tomášková 2

3 Obsah: Seznam grafů a obrázků... 4 Seznam tabulek: Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce Metodologie II. fáze projektu v roce Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Financování II. fáze projektu v roce Výsledky II. fáze projektu pro rok Výsledky osobního dotazování na vybraných distribučních místech Osobní zkušenost Obsah Vhodnost umístění Zájem Porozumění Nejžádanější jazyková verze/jiné jazykové verze Užitek Další/jiná vhodná místa pro distribuci Výhled do budoucna Problémy Návrhy a doporučení respondentů Výsledky anketního šetření uživatelů brožury Povědomí o brožuře Úplnost informací v brožuře Zkušenost s čerpáním zdravotní péče v ČR Důvěra systému poskytování zdravotní péče ČR Sociodemografické charakteristiky respondentů Závěry a doporučení IZPE pro další aktivity v této oblasti Přílohy Scénář otázek pro osobní dotazování - strukturované rozhovory Písemná podoba zaznamenaných rozhovorů z vybraných distribučních míst - záznam rozhovorů na 16 vybraných distribučních místech /listopad, prosinec 2002/ Anketní dotazníky Anketní dotazníky z brožury - všechny jazykové verze Anketní dotazníky z internetu - všechny jazykové verze Inzeráty uveřejněné ve vybraných periodikách pro cizince

4 Seznam grafů a obrázků Graf č. 1: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Graf č. 2: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Graf č. 3: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Graf č. 4: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...22 Graf č. 5: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Seznam tabulek: Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována...6 Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována...7 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce Tabulka č. 4: Kde jste se o existenci této brožury dozvěděl/a?...18 Tabulka č. 5: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR?...19 Tabulka č. 6: Které informace jste v brožuře postrádal/a?...20 Tabulka č. 7: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR?...20 Tabulka č. 8: Důvěřujete systému zdravotní péče v ČR?...21 Tabulka č. 9: Pohlaví a věk respondentů...21 Tabulka č. 10: Jaký je typ Vašeho pobytu v ČR?...21 Tabulka č. 11: Jaká je země Vašeho původu?...22 Tabulka č. 12: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?...23 Tabulka č. 13: Jaká je délka Vašeho pobytu v České republice?

5 1. Projekt v roce 2001 a důvody pro pokračování v roce 2002 Institut zdravotní politiky a ekonomiky (IZPE) realizoval v roce 2001 pro Ministerstvo zdravotnictví ČR jako součást rozsáhlejších aktivit Vlády ČR projekt Podpora integrace cizinců v ČR (dále jen Projekt). K vyhlášení tohoto projektu došlo na podnět Ministerstva vnitra ČR v rámci realizace Zásad koncepce integrace cizinců na území ČR. Jedním z výstupů Projektu realizovaného IZPE v roce 2001 byla informační příručka pro cizince dlouhodobě nebo trvale žijící v ČR nesoucí název Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručka pro cizince. Tato příručka se zabývala následujícími oblastmi: základní principy systému zdravotní péče v ČR, typy zdravotního pojištění, plátci pojistného, práva a povinnosti cizinců při čerpání zdravotní péče v ČR, rozsah péče hrazené zdravotními pojišťovnami, bezplatné poskytování zdravotní péče na základě mezinárodních smluv, organizace systému poskytování zdravotní péče v ČR, problémy v otázkách zdravotní péče v ČR a praktické rady, přehled nejdůležitějších platných právních předpisů z oblasti poskytování zdravotní péče. Struktura příručky byla navržena na základě realizace 26 strukturovaných rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří při své práci s cizinci přicházejí do styku. Při vyhodnocování poznatků z těchto rozhovorů jsme zjistili, o které informace z oblasti zdravotní péče v ČR je ze strany cizinců největší zájem a se kterými problémovými situacemi se v ČR nejčastěji setkávají. Výše jmenovaná příručka byla následně přeložena do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština) a vytištěna. Celkem bylo vytištěno šest tisíc kusů příruček, a to: tisíc v jazyce českém (Průvodce systémem zdravotní péče České republiky - Informační příručka pro cizince), tisíc v jazyce anglickém (Guide to the Healthcare systém - Information Guide for Foreigners), tisíc v jazyce španělském (Guía del sistema de atención médica en la República Checa-Folleto informativo para extranjeros) tisíc v jazyce ruském (Справочник по системе здравоохранения Чешской республики - Информационная брошюра для иностранцев), tisíc v jazyce ukrajinském (Довідник по системі охорони здоров я Чеської Республіки - Інформаційний посібник для іноземців), tisíc v jazyce vietnamském (S ch hflæng dán v hæ thøng châm sûc y t nflæc Cµng húa SÈc - Hflæng dán thùngtin d nh cho ngfl i nflæc ngo i). Z výše uvedených počtů vytištěných informačních příruček, bylo předáno na distribuční místa 5487 informačních brožur a v každé z nich byly vloženy dva anketní lístky. Brožury byly dodány na distribuční místa v těchto jazykových verzích a počtech výtisků: anglický jazyk výtisků, ukrajinský jazyk výtisků, ruský jazyk výtisků, vietnamský jazyk výtisků, španělský jazyk výtisků, český jazyk výtisků, zbylé výtisky byly rozdány za účelem propagace brožury. O příručku Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v ruské a ukrajinské verzi byl takový zájem, že bylo distribuováno i 60 fotokopií brožury. 5

6 Tyto příručky byly distribuovány tak, aby se co nejrychleji dostaly k cizincům, pro které jsou určeny (tj. cizinci pobývající v ČR trvale nebo dlouhodobě, minimální doba pobytu je jeden rok). Nejprve bylo písemně kontaktováno a vyzváno ke spolupráci 81 míst, kde přicházejí do styku s cizinci /Tabulka č.1/. Spolu s průvodním dopisem byl vždy na ukázku zaslán jeden výtisk Průvodce systémem zdravotní péče v ČR v českém jazyce a na některá místa také jeden výtisk v jazyce anglickém. V dopise bylo rovněž upozorněno na možnost získat zmíněnou brožuru na internetové adrese pod ikonou AKTUALITY, a to ve všech šesti jazykových verzích. Tabulka č. 1: Distribuční místa - kontaktována místo adresa 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - Břevnov 2 Australský svaz - konzulát Klimentská 10, Praha 1 3 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, Jablonec nad Nisou 4 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ANDALUCES S.A. Ukrajinská 10, Praha 10 5 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, Praha 4 6 Česká národní ZP Ječná 39, Praha 2 7 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1, Člověk v tísni -spol.při České televizi, o.p.s. Kavčí hory, Praha 4 9 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 10 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, Praha 8 11 Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, Brno-Bohunice, Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, Olomouc, Fakultní nemocnice v Plzni Dr. E. Beneše 13, Plzeň, Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 15 FELIX SOLIS CZ a.s. Obchodní 106, Čestlice 16 FN Bulovka Budínova 2, Praha 8, FN Hradec Králové Sokolská tř., Hradec Králové, FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, FN Motol V úvalu 84, Praha 5, FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, FNsP Ostrava-Poruba 17. Listopadu 1790, Ostrava-Poruba, GAMEX CB, s.r.o. Průmyslová 2, České Budějovice 23 Generální konzulát Ruska Petra Velikého 18, Karlovy Vary 24 Generální konzulát Ruska Hlinky 142 b, Brno 25 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 26 GRUPO ANTOLIN BOHEMIA a.s. U Nisy 178, Chrastava 27 Hutnická zaměstnanecká pojišťovna Jeremenkova 11, Ostrava 28 Instituto de Fomento de la Region de Murcia Radlická 2, Box 98, Praha 5 29 Jazyková škola ELVIS Lomnického, Praha 4 30 Jurij Černjak Zd. Fibicha 2706/316 B, Most 31 KATAFORESIS CZ s.r.o. Jungmannova 448, Dašice (Pardubice) 32 Konzulární oddělení Velvyslanectví Běloruska Sádky 626, Praha 7 33 Konzulární oddělení Velvyslanectví Kazachstánu Romaina Rollanda 12, Praha 6 34 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ruska Korunovační 34, Praha 6 35 Konzulární oddělení Velvyslanectví Ukrajiny Charlese de Gaulla 29, Praha 6 36 Masarykova nemocnice Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, Mezinárodní organizace pro migraci Dukelských hrdinů 692/35, Praha MPSV ČR Na poříčním právu 1, Praha 2, MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 40 MV ČR Nad Štolou 3, Praha 7 - Letná 41 Ministerstvo zdravotnictví ČR Palackého náměstí 4, Praha 2, MZV ČR odbor EU a západní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států Asie a Pacifiku Loretánské náměstí 5, Praha 1, MZV ČR odbor států východní Evropy Loretánské náměstí 5, Praha 1, ,tel.: Nemocnice České Budějovice B. Němcové 54, České Budějovice, Nemocnice Liberec Husova 10, Liberec, Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2, Praha 5, Občanské sdružení na ochranu pacientů Podskalská 24, Praha 2, Obchodní oddělení Velvyslanectví Španělska Štěpánská 10, Praha 1 50 Oblastní ředitelství cizinecké policie Praha Olšanská 2, POB Praha 3 51 OP VZP Jihlava Farní 5, Jihlava 52 OŘCP Brno Údolní 18, Brno 1 53 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. Budějovice 54 OŘCP Hradec Králové Bidlova 477, Hradec Králové 55 OŘCP Ostrava Milíčova 20, Ostrava 56 OŘCP Plzeň Prešovská 10, , Plzeň 57 OŘCP Ústí n. L. Masarykova 27, Ústí n.l., POB OZP Tusarova 36, Praha 7,pošt.přihr Poradna pro integraci Senovážná 2, Praha Poradna pro uprchlíky Senovážná 2, Praha Ruská občanská iniciativa v ČR José Martiho 375/4, Praha 6, Svaz pacientů ČR Osadní 13, Praha 7, Svaz Vietnamců v ČR Trojanova 3, Praha 2 6

7 místo adresa 64 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP ČR, právní úsek Orlická 4/ Praha 3 66 Velvyslanectví Brazilské federativní republiky Sušická 12, Praha 6, P. O. Box Velvyslanectví Kubánské republiky Sibiřské náměstí 1, Praha 6 68 Velvyslanectví Peruánské republiky Muchova 9, Praha 6 - Dejvice 69 Velvyslanectví Spojených států mexických Nad Kazankou 8, Praha 7 - Troja 70 Velvyslanectví Španělského království Pevnostní 9, Praha 6 71 Velvyslanectví USA Tržiště 15, Praha 1 72 Velvyslanectví Velké Británie Thunovská 14, Praha 1 - Malá Strana 73 VFN Praha U nemocnice 2, Praha 2, Vietnamské občanské sdružení v ČR Na Domovině 651/1, Praha 4 - Libuš, Vietnamské velvyslanectví (konzulát) Rašínovo nábřeží 72, Praha 2 76 Vojenská ZP Drahobejlova 1404/4, Praha 9 77 VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3, Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, Praha 1 79 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , Kladno 80 ZP MV ČR Na Míčánkách 2, Praha ZP Škoda Husova 212, Mladá Boleslav V první etapě řešení projektu z 81 kontaktovaných míst zareagovalo kladně 40 institucí, se kterými byla navázána spolupráce. Některé z nich nám doporučily další distribuční místa. Jednalo se o tyto organizace : Ministerstvo zahraničních věcí - odbor států východní Evropy o odbor států Asie a Pacifiku o odbor EU a západní Evropy Vietnamské velvyslanectví (konzulární oddělení) doporučili Svaz Vietnamců v ČR a vietnamský tisk Velvyslanectví Španělského království poskytlo kontakty na firmy, zaměstnávající španělsky hovořící cizince Magistrát hlavního města Prahy poskytli kontakty na občanské iniciativy a sdružení cizinců v ČR. Následně byly telefonicky osloveny příslušné kontaktní osoby s tím, aby si u nás závazně objednaly konkrétní počty příruček ve zmíněných jazykových verzích. Tito distributoři byli také požádáni, aby na své internetové stránky umístili odkaz na kde je brožura k dispozici ve všech zmíněných jazykových verzích. Odkaz umístily na své internetové stránky tyto zainteresované instituce: Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Svaz pacientů Fakultní nemocnice Olomouc Některá kontaktovaná místa vybraná pro distribuci projevila zájem v době, kdy již byly všechny výtisky brožury vyčerpány. Konečný seznam 44 distribučních míst a počty kusů, které byly na jednotlivá místa předány, přináší Tabulka č.2. Tabulka č. 2: Distribuční místa - realizována místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka 1 ANECOOP Praha s.r.o. Šlikova 53, Praha 6 - rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Břevnov španělským zaměstnancům 2 CIKAUTXO CZ s.r.o. Letní 2629, Kokonín, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Jablonec nad Nisou španělským zaměstnancům COMERCIALIZADORA DE Ukrajinská 10, Praha rozděleno jednotlivým 3 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině PRODUCTOS ANDALUCES S.A. 10 španělským zaměstnancům 4 COPCA, Centro de Promoción Na Dolinách 44, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 4 španělským zaměstnancům 5 Český helsinský výbor Jelení 195/5, Praha 1 4 ks v češtině, 1 ks v angličtině 6 ESSA CZECH spol. s.r.o. Jirenská 1500, Úvaly 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině rozděleno jednotlivým španělským zaměstnancům 7 Fagor Elektro, s.r.o. Sokolovská 95, rozděleno jednotlivým 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 8 španělským zaměstnancům 8 Fakultní nemocnice Brno 80 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v k dispozici na centrálním Jihlavská 20, Brnoukrajinštině, 20 ks ve španělštině, 70 ks ve příjmu a rozdáno na jednotlivé Bohunice, vietnamštině, 20 ks v češtině ambulance 9 Fakultní nemocnice Olomouc 10 Fakultní Thomayerova nemocnice I.P. Pavlova 6, Olomouc, Vídeňská 800, Praha 4-Krč ,Odbor zdravotního pojištění 50 ks v češtině, 50 ks v angličtině, 50 ks v ruštině, 50 ks v ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině 50 ks v ruštině, 35 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině rozdáno na jednotlivá oddělení a ambulance 7

8 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Obchodní 106, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Čestlice zaměstnancům 11 FELIX SOLIS CZ a.s. 12 FN Královské Vinohrady Šrobárova 50, Praha 10, ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 90 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 40 ks v češtině, 22 ks ve vietnamštině rozděleno na jednotlivé kliniky 46 ks v češtině, 20 ks ve španělštině, 52 ks v V úvalu 84, Praha 5, 150 na cizineckém oddělení, v ambulancích a 13 FN Motol angličtině, 17 ks v ruštině, 20 ks v ukrajinštině, oddělení Centrálního příjmu ks ve vietnamštině 14 FN U sv. Anny, Brno Pekařská 53, Brno, ks v angličtině, 20 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři Průmyslová 2, rozděleno jednotlivým španělským 15 GAMEX CB, s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině České Budějovice zaměstnancům rozděleno jednotlivým španělským 16 GRIFOLS s.r.o. Žitná 2, Praha 2 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině zaměstnancům GRUPO ANTOLIN U Nisy 178, rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině BOHEMIA a.s. Chrastava zaměstnancům Instituto de Fomento de la Radlická 2, Box 98, 150 rozděleno jednotlivým španělským ks ve španělštině, 1 ks v češtině Region de Murcia 00 Praha 5 zaměstnancům Lomnického, Jazyková škola ELVIS 25 ks v angličtině rozděleno jednotlivým lektorům angličtiny Praha 4 Jungmannova 448, rozděleno jednotlivým španělským 20 KATAFORESIS CZ s.r.o. 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Dašice (Pardubice) zaměstnancům Konzulární oddělení Korunovační 34, k dispozici pracovníkům ambasády a ks v ruštině Velvyslanectví Ruska Praha 6 návštěvníkům konzulátu Ministerstvo zdravotnictví Palackého náměstí 4, ČR Praha 2, MPSV ČR 23 Nemocnice Liberec Obchodní oddělení 24 Velvyslanectví Španělska Oblastní ředitelství 25 cizinecké policie Praha Na poříčním právu 1, Praha 2, ks v češtině, 40 ks v angličtině, 10 ks v ruštině, k dispozici v knihovně odboru 10 ks v ukrajinštině, 10 ks ve španělštině, 10 ks ve mezinárodních vztahů vietnamštině 100 ks v ruštině, 100 ks v ukrajinštině, 100 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 100 ks ve vietnamštině styku s cizinci rozesláno po 7 ks od každé jazykové verze Úřadům práce, kde nejvíce přicházejí do Husova 10, Liberec, ks v angličtině, 20 ks v češtině, 20 ks v ruštině, k dispozici na jednotlivých odděleních a v ks v ukrajinštině, 25 ks ve vietnamštině knihovně Štěpánská 10, poskytli kontakty na firmy, zaměstnávající 10 ks ve španělštině Praha 1 španělsky hovořící cizince Olšanská 2, POB Praha 3 40 ks v češtině, 30 ks v angličtině, 60 ks v ruštině, 60 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 40 ks ve španělštině 26 OŘCP Brno 60 ks v angličtině, 60 ks v ukrajinštině, 20 ks ve Údolní 18, Brno 1 španělštině, 20ks v ruštině, 20 ks v češtině 27 OŘCP České Budějovice Pražská 23, Č. 120 ks v ukrajinštině, 100 ks v ruštině, 80 ks v Budějovice angličtině, 20 ks v češtině 28 OŘCP Hradec Králové 50 ks v angličtině, 50 ks v ukrajinštině, 40 ks v Bidlova 477, ruštině, 25 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 30 Hradec Králové ks ve vietnamštině 29 OŘCP Ostrava 30 OŘCP Plzeň 31 OŘCP Ústí n. L. 32 OZP 33 Poradna pro integraci 34 Poradna pro uprchlíky 35 Svaz pacientů ČR 36 Svaz Vietnamců v ČR Milíčova 20, Ostrava Prešovská 10, , Plzeň Masarykova 27, Ústí n.l., POB ks v ukrajinštině, 95 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 100 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 100 ks ve vietnamštině 80 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 40 ks ve ěpanělštině, 20 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 30 ks ve vietnamštině 40ks v angličtině, 10 ks ve španělštině, 60 ks v ruštině, 40 ks v ukrajinštině, 60 ks ve vietnamštině, 20 ks v češtině Tusarova 36, ks v češtině, 20 ks v angličtině, 20 ks ve Praha 7,pošt.přihr.561 španělštině, 5 ks v ruštině, 10 ks ve vietnamštině Senovážná 2, Praha ks v ruštině, 70 ks v ukrajinštině, 30 ks v 00 angličtině, 30 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Senovážná 2, Praha ks v češtině, 20 ks ve vietnamštině, 8 ks 00 v angličtině, 5 ks v ukrajinštině 20 ks v češtině, 1 ks v ruštině, 1 ks v ukrajinštině, Osadní 13, Praha 7, ks v angličtině, 5 ks ve španělštině, 1 ks ve 00 vietnamštině Trojanova 3, Praha 2 Ukrajinská iniciativa v ČR Vodičkova 30, Praha 1, Ústřední pojišťovna VZP 38 ČR, právní úsek Velvyslanectví Peruánské 39 republiky 40 Velvyslanectví Španělska 41 VFN Praha k dispozici v čekárnách rozesláno na 8 oddělení cizinecké policie rozesláno na 7 referátů cizinecké a pohraniční policie (hraniční přechody), 11 oddělení CP rozesláno na jednotlivá oddělení CP k dispozici v čekárnách a přijímacích kancelářích ve všech okresech rozděleno na jednotlivé pobočky k dispozici v čekárně k dispozici v kanceláři 110 ks ve vietnamštině, 10 ks v češtině k dispozici v přijímací kanceláři 100 ks v Ukrajinštině k dispozici v kanceláři a rozdáno v komunitě Orlická 4/ ks v češtině + 1 ks od každého cizího jazyka Praha 3 Muchova 9, Praha 100 ks ve španělštině, 2 ks v češtině rozesláno 90 registrovaným osobám 6 - Dejvice Pevnostní 9, Praha 20 ks ve španělštině 6 U nemocnice 2, Praha 2, ks v ukrajinštině, 50 ks v ruštině, 50 ks v angličtině, 50 ks ve španělštině, 20 ks v češtině, 25 ks ve vietnamštině k dispozici na cizineckém oddělení 8

9 místo Adresa počet poskytnutých brožur poznámka Vietnamské velvyslanectví Rašínovo nábřeží 72, 120 rozděleno v komunitě v jednotlivých ks v češtině, 90 ks ve vietnamštině (konzulát) 00 Praha 2 městech 43 Zara ČR, s.r.o. Na příkopech 15, rozděleno jednotlivým španělským 16 ks ve španělštině, 1 ks v češtině Praha 1 zaměstnancům 44 ZP Metal Aliance Čermákova 1951, , 50 ks v češtině, 40 ks v angličtině, 35 ks v Kladno ukrajinštině, 50 ks ve vietnamštině Při distribuci byl o příručky ze strany institucí 1 velký zájem, který výrazně převyšoval možnosti IZPE. Zájem je i o další výtisky brožury při případném dotisku v roce Některé instituce pracovníky IZPE kontaktovaly z vlastní iniciativy i po ukončení distribuce a projevily zájem spolupracovat. Např. jsme byli osloveni pracovníky z projektu MISE, kteří připravují portál specializující se na migrace. Z jejich strany byl o brožury pro cizince v elektronické podobě ve všech jazycích velký zájem. Reakce z distribučních míst a jejich hodnocení přínosu příručky přináší kapitola této závěrečné zprávy. Hodnocení ze strany uživatelů přináší kapitola této závěrečné zprávy. 2. Projekt v roce Cíle II. fáze projektu v roce 2002 Cíl: Hodnocení efektů informační brožury zpětnou vazbou od cizinců, příp. od dalších zainteresovaných subjektů a zvážení její další distribuce v roce Jedním ze závěrů projektu v roce 2001 je potvrzení hypotézy, že takto pojatý informační materiál pro cizince většina příslušníků cílové skupiny a zainteresovaných subjektů postrádá. Z tohoto důvodu chceme vyhodnotit, nakolik se nám podařilo dostatečně oslovit příslušníky cílové populace a zlepšit jejich informovanost o podmínkách poskytování zdravotní péče v ČR. Vzhledem k tomu, že v průběhu kvalitativního šetření realizovaného v roce 2001 se také ukázalo, že o tento materiál mají zájem i jiné zainteresované skupiny (zaměstnavatelé cizinců, zástupci ambasád, vybraní aktéři státní správy, neziskové organizace etc.), než ty, pro které byla v rámci původního projektu pro rok 2001 tato brožura určena, klademe si za cíl zhodnotit, zda by bylo vhodné poskytovat cizincům brožuru i na jiných distribučních místech. 2.2 Metodologie II. fáze projektu v roce 2002 Zpětnou vazbu příručky jsme zjišťovali především dvěma způsoby: 1. zpětnou vazbou od příslušníků cílové skupiny cizinců dlouhodobě nebo trvale pobývajících na území ČR, 2. zpětnou vazbou z distribučních míst. Zvolenou metodou bylo: a) dotazníkové šetření (dotazník distribuovaný spolu s brožurou a zpět zasílaný klasickou příp. elektronickou poštou, který měl formu dobrovolné ankety) pro zjišťování názorů cizinců, b) standardizované rozhovory s pracovníky distribučních míst zodpovědnými za distribuci brožury cizincům pro zjišťování zájmu, který příručka v cizincích vyvolala a jejich reakcí na tento materiál. 1 které předávaly brožury cizincům 9

10 V II. fázi projektu v roce 2002 jsme postupovali následujícím způsobem. Do všech výtisků brožury pro cizince byly vloženy dva kusy dotazníku 2 v odpovídajícím jazyce. Tyto měly podobu (rozměry, kvalita papíru) korespondenčního lísku s vytištěnou adresou IZPE a s označením, že poštovné hradí adresát. Dotazníky byly všity do brožury tak, aby nemohly samovolně vypadnout. Zároveň byly tyto dotazníky perforované, aby je bylo možné snadno odtrhnout a nedošlo k jejich poškození. Na začátku brožury byla zároveň vytištěna výzva pro čtenáře, aby dotazníky se svými názory vraceli na adresu IZPE a instrukce, jak postupovat. Celkem bylo do brožur umístěno 12 tisíc kusů dotazníků. Při předávání brožur jednotlivým distributorům byla zdůrazněna nutnost upozorňovat cizince na zpětné odesílání dotazníků IZPE. Identický dotazník, jako ten, který byl vkládán do brožury, byl umístěn také na www adrese IZPE (www.izpe.cz) a to tak, že každý čtenář elektronické podoby brožury měl zároveň možnost ihned elektronicky vyplnit tento dotazník a odeslat na elektronickou adresu IZPE. Na internetové stránky byly umístěny všechny jazykové verze brožury pro cizince. Distribuční místa byla zároveň upozorňována na elektronickou podobu brožury včetně dotazníku a bylo zdůrazněno, aby tato informace byla poskytována i cizincům. Do různých periodik bylo umístěno formou inzerátu oznámení o existenci informační příručky a odkaz, kde je možno tuto příručku získat nebo se s ní seznámit. Jednalo se o The Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong. Inzeráty zde byly umístěny ve dvou po sobě jdoucích vydáních 3. Naše původní předpoklady byly umístit do vybraných periodik dotazník identický s tím, který byl vkládán do výtisků nebo umístěn na internetu. Nakonec jsme ale po kritickém zhodnocení tohoto cíle od tohoto záměru upustili s tím, že by byl takto osloven pouze zanedbatelný počet cizinců a rozhodli jsme se plánované prostředky využít na umístění většího (oproti původně plánovanému) počtu inzerátů upozorňujících na existenci příručky. Po uplynutí několika měsíců od distribuce příručky byla kontaktována distribuční místa a s pracovníky zodpovědnými za distribuci byly provedeny ze strany IZPE standardizované rozhovory ve snaze zjistit reakce cizinců při získání příručky a jejich zájem o tento materiál. Zároveň jsme se zajímali o osobní názor těchto pracovníků na tuto informační příručku a na její praktickou využitelnost cizinci. 2.3 Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Tabulka č. 3: Časový harmonogram prací na II. fázi projektu v roce 2002 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Efekty informační brožury Předložení projektu Příprava dotazníku pro uživatele brožury Příprava dotazníku pro uživatele brožury, překlad dotazníku do všech zvolených jazykových verzí Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění české, anglické a španělské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků předběžná písemná, telefonická a osobní jednání o realizaci distribuce, umístění ukrajinské a ruské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury 4 Distribuce brožur a dotazníků - osobní jednání o organizaci a průběhu distribuce, sběr dat od uživatelů brožury, umístění vietnamské verze dotazníku na internetové stránky IZPE (a umístění odkazů na dotazník na www stránky vybraných institucí) Sběr dat od uživatelů brožury Sběr dat od uživatelů brožury, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Sběr dat z distribučních míst, umístění inzerátu do periodik Prague, Post, Čechija segodňa, Tuän Tin Tüc, Que Huong, telefonické dotazování na vybraných distribučních místech Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury Realizace strukturovaných rozhovorů na distribučních místech, vyhodnocování efektu brožury, závěrečná zpráva 2 Dotazník je prezentován v příloze Viz příloha č. 4.4 na straně Jak v tištěné, tak v elektronické podobě. 10

11 2.4 Financování II. fáze projektu v roce 2002 Pro rok 2002 byla ze strany Komise ministra vnitra ČR pro IZPE schválena částka Kč na pokračování projektu z roku 2001, a to konkrétně na vyhodnocení efektů, které přinesla informační brožura samotným cizincům. Tyto prostředky byly využity především na: přípravu dotazníku zjišťujícího názory cizinců na uvedený materiál, překlad dotazníku do pěti cizích jazyků (angličtina, španělština, ruština, ukrajinština a vietnamština), tisk dotazníku, výrobu elektronické verze dotazníku ve všech uvedených jazycích a odkazů na tento materiál na různých www adresách, inzeráty informující o existenci příručky (Prague Post, Čechija Segodňa, Tuän Tin Tüc a Que Huong), režijní náklady spojené s anketním šetřením mezi uživateli brožury a realizací rozhovorů na distribučních místech (zejména telefony, poštovné, jízdné, kopie), nákup audiokazet a baterií, mzdy odborných pracovníků zajišťujících nahrání dat do programu SPSS a statistické zpracování těchto dat, mzdy odborných pracovníků podílejících se na vyhodnocení získaných dat a na sepsání závěrečné zprávy, mzdy pomocných odborných pracovníků, kteří prováděli telefonické šetření o průběhu distribuce, poučení o distribuci dotazníků na distribučních místech, realizaci a přepsání rozhovorů, editace textu. 2.5 Výsledky II. fáze projektu pro rok 2002 Cílem II. fáze projektu Integrace cizinců Efekty informační brožury bylo zjistit, zda tento informační materiál obsahuje všechny cizinci požadované informace, zda je o ni zájem a které způsoby distribuce brožury jsou nejefektivnější a nejúčinnější. Získané poznatky tvoří závěrečné hodnocení, jehož obsahem je: úroveň zájmu o brožury na vybraných distribučních místech, dostupnost cizincům na jednotlivých distribučních místech a doporučení, která z těchto poznatků můžeme vyvodit. Informace k jednotlivým problémovým okruhům byly získány realizací strukturovaných rozhovorů na vybraných distribučních místech v České republice. Ze 44 distribučních míst bylo vybráno 17 míst, která byly předběžně kontaktována za účelem rozhovoru. O rozhovor v souvislosti s informační brožurou byla požádána vybraná oddělení cizinecké policie, nemocnice z různých míst České republiky a některá velvyslanectví. Konkrétně bylo osloveno 7 nemocnic /v Praze, Liberci, Brně a Olomouci/, 5 oddělení cizinecké policie /v Plzni, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Praze/, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví v Praze, Poradna pro integraci v Praze, Ukrajinská iniciativa a dvě velvyslanectví. Rozhovory byly realizovány v měsíci listopadu a prosinci Strukturovaný rozhovor tvořil celkem 13 otevřených otázek. 5 Charakter otázek sloužil ke zjištění nejen přímého zájmu ze strany cizinců, ale také způsobu distribuce, přístupu pracovníků a v neposlední řadě také k definování problémů a inovačních návrhů. Rozhovory byly zaznamenávány na diktafon, popř. zapisovány na záznamový arch. Závěrečné hodnocení je založeno na struktuře scénáře otázek. Dříve, než bylo přistoupeno k realizaci osobních rozhovorů, proběhlo telefonické dotazování na 15 distribučních místech. Problémem bylo zkontaktovat kompetentní osoby z důvodu časové vytíženosti nebo nedostupnosti. Tyto osoby byly požádány o poskytnutí popř. získání informací ohledně distribuce brožur v místě pracoviště, úspěchu distribuce a vyslovení možných problémů. První telefonický kontakt ve většině případů předznamenával snadné jednání, bylo však téměř vždy nutné telefonický dotaz urgovat. Telefonické dotazování obsahovalo základní otázky týkající se obsahu brožury, zájmu o publikaci a její přínos. Dotazovaní pracovníci kontaktovaných organizací vesměs uvedli, že jsou s brožurou velmi spokojeni, považují jí za velmi přínosnou a po stránce odborné kvalitně zpracovanou. Tyto informace byly poskytnuty pouze velmi stručně vzhledem k metodě sběru informací. Na základě těchto výsledků bylo přistoupeno k metodě osobního dotazování. 5 Viz příloha 4.1 na straně

12 2.5.1 Výsledky osobního dotazování na vybraných distribučních místech Osobní zkušenost Všichni dotazovaní pracovníci z vybraných distribučních míst se s brožurou seznámili. Téměř všichni byli schopni se k obsahu vyjádřit, věděli, jaké informace obsahuje a čeho se týkají. V případě, že byla brožura dále distribuována na další oddělení, dotázaní potvrdili, že přímo pracovníci, kteří s cizinci přicházejí do kontaktu, jsou s obsahem brožury seznámeni. Na základě této znalosti také dotazovaní vyjadřovali svůj názor v souvislosti s jejím obsahem. Pouze někteří se seznámili s obsahem jen velmi zběžně. V jednom případě se ani dotazovaný ani jeho spolupracovníci z dalších distribučních odděleních s obsahem spíše neseznámili. - všichni vedoucí oddělení cizinecké policie nám v kraji nahlásili, že osobní zkušenost s tímto materiálem mají. (CP Ústí nad Labem) - Samozřejmě, když něco nabízím, tak si to musím prostudovat, abych věděla co nabízím pacientům. Pročetla jsem to. Seznámila jsem se s tím. (VFN Praha, Karlovo nám.) Obsah Většina dotazovaných se dokázala k obsahu informační brožury vyjádřit. Bylo zjišťováno, co považují dotazovaní v brožuře za zajímavé, co tam podle nich chybí nebo je naopak zbytečné. Většina považuje celkově obsah brožury za zajímavý a neshledává nic, co by v jejím obsahu chybělo nebo bylo zbytečné. Kladně byla hodnocena přehlednost vysvětlované problematiky a její komplexnost vzhledem k potřebám cizinců. Jako nejčastěji kladně hodnocené části textu byly považovány informace o zdravotním pojištění a celkový přehled českého zdravotnického systému. Důraz byl kladen hlavně na druhy zdravotního pojištění v souvislosti s možnostmi jeho využití cizinci. Problematika pojištění se ukázala být významnou na odděleních cizinecké policie v souvislosti s existencí falešných zdravotních pojištěních a hlavně v nemocnicích vzhledem k úhradám za poskytnutou léčbu. Kladně hodnocena byla také poslední kapitola, která je základním shrnutím všech informací ve formě otázek a odpovědí. Na druhou stranu byla nezanedbatelně zmiňována jako negativní obsáhlost brožury a přílišná podrobnost některých částí. Přestože byla brožura hodnocena jako velmi odborně a komplexně vypracována, objevilo se několik vyjádření v souvislosti s možným nižším zájmem cizinců o tak obsáhlý odborný text a množství informací. Tito upřednostňovali menší množství informací v jednodušším vydání pro snadnější orientaci. Konkrétní návrhy na změny týkající se obsahu brožury jsou podrobně popsány v části Někteří dotázaní se k obsahu nevyjádřili z toho důvodu, že problematiku znali a nedokázali určit důležité části textu nebo si její obsah podrobněji nepamatují. - hodnocení obsahu brožury? Perfektní, je tam úplně všechno, je tam vše důležité shrnuté. Stejný je i názor kolegů z míst, kam byla brožura rozeslána na oddělení. Brožura je odborně vypracována. (CP Hradec Králové) - Je to prostě na ně hrozně rozsáhlý, hrozně rozvláčný, široký a dlouhý. Já bych to vyloženě nějakým stylem zkrátila, zjednodušila co nejvíce, protože oni je stejně takové ty detailní informace nezajímají. Oni jsou nejraději, když jim řeknete, dojděte si tam a tam, řekněte tohle a tohle a udělejte tohle a tohle. (FN Královské Vinohrady, Praha) Vhodnost umístění Otázka na konkrétní umístění brožury byla položena z důvodu zjištění, jaká místa jsou v budovách pro distribuci brožur vhodná a jaký způsob distribuce je optimální. Je samozřejmé, že se konkrétní místa a metoda distribuce lišila na odděleních cizinecké policie a v nemocnicích. Celkově bylo velmi důležité, jaký přístup byl v souvislosti s poskytováním brožur zvolen. 12

13 Brožury byly celkově umístěny pro cizince na dobře přístupných místech, a to celkem čtyřmi způsoby: formou přímé dispozice bez žádných omezení, dispozice při projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání, pouze na vypůjčení a cílené poskytování brožur konkrétním cizincům. Zvolená forma distribuce se ukázala být důležitá pro posuzování zájmu ze strany cizinců o brožury a jejího efektivního využití. Co se týká cizinecké policie byly brožury k dispozici ve výše zmíněných třech formách volně, dále přímo při jistém projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání nebo na vypůjčení. Pokud byly k dispozici volně, většinou se nacházely na místech, kam mají cizinci snadný přístup, na viditelném místě - v čekárnách oddělení cizinecké policie na stolcích nebo ve vstupní hale budovy. V případě projevení zájmu na základě zapůjčeného vydání byly brožury k dispozici u příjmového okénka, kde bylo možné si brožury vyzvednout a odnést. Pokud byly publikace k dispozici na vypůjčení, byly konkrétní výtisky umístěné pod dohledem na viditelných místech na nástěnce, u příjmového okénka atp. Co se týká distribuce v nemocnicích na základě rozhovorů z nemocnic můžeme definovat dvě formy distribuce přístup volný a cílené poskytování brožur na základě jazykových verzí. Cílená distribuce byla uplatňována více brožury se vydávaly např. s chorobopisem, na centrálním příjmu, na recepcích, na jednotlivých odděleních nebo přímo od lékařů a sester. Cílená distribuce byla vázána na aktivitu pracovníků nemocnic a jejich jednotlivých oddělení. Přesto se právě cílená distribuce ukázala být jako nejvíce vhodná. Lze tvrdit, že pokud jsou brožury volně k dispozici bez jakýchkoli omezení, není možné určit, jaký byl opravdový zájem o její obsah a informace a její šíření můžeme také považovat za méně efektivní. - Brožury pomalu ubývají, vydáváme je cíleně, protože je to publikace, která je cílená. Nenecháme to ležet někde, kde si to každý vezme. Byla by to škoda, je to důležité. Je třeba neplýtvat. (FN sv. Anny, Brno) Zájem V případě zjišťovaného zájmu o informační brožury ze strany cizinců nelze vyvodit jednoznačné závěry. Míra zájmu se významně lišila na všech dotazovaných distribučních místech. Nejdůležitější faktor při určování zájmu ze strany cizinců je právě forma distribuce. Na místech, kde byla upřednostněna forma volné distribuce, lze jen velmi zřídka vyvodit závěry o míře zájmu. Případný zájem tak lze odhadovat pouze z množství rozdaných brožur bez žádné zpětné vazby. Míra zájmu je podle názoru některých dotazovaných pracovníků také vázána na množství cizinců, kteří konkrétní oddělení policie, nemocnice atp. navštíví a jejich národnostní zastoupení. Tyto faktory závisí také na územním kraji v rámci republiky a jeho charakteru kraj spíše zemědělský, průmyslový, množství pracovních příležitostí atp. Byl zaznamenám případ velikého zájmu na odděleních cizinecké policie, kde byly brožury k dispozici na vypůjčení nebo v jedné z nemocnic, kde byli pacienti nadšeni, že mají k dispozici informace se svém rodném jazyce. Byl naopak zaznamenán nízký zájem na jiných odděleních, kam chodí místo samotných cizinců např. převážně jejich zástupci. Několikrát se během realizace rozhovorů objevil názor v souvislosti s ukrajinskou komunitou, která je podle svého představitele spíše neochotna se kontaktovat s oficiálními pracovišti a organizacemi. Zájem o informační brožury byl zaznamenán i na obou velvyslanectvích, kde byla k dispozici vydání příručky v cizím jazyce konzulátu. Další případy zájmu/nezájmu jsou spíše hůře identifikovatelné pro absenci zpětné vazby ze strany cizinců. - Nevíme, jak jim to podstrčit tak, aby zájem projevili. Je třeba nějaké osvětové činnosti z jejich strany. Bylo by to dobré, ubylo by mnoho problémů na naší straně i na jejich straně. (CP Plzeň) - Zájem byl, nejvíce Ukrajina, Vietnam, cizinci u nás publikaci využívají. (CP Hradec Králové) 13

14 - Co se týče zájmu, cizinci si brožuru vzali, nebyly to žádné davy, vesměs se neptali na žádné další otázky. Brožury se rozebraly. /Poradna pro integraci, Praha/ - tady je fenomén Ukrajince, který tady pracuje, on nemá příliš velký zájem kontaktovat se s jakýmisi oficiály nebo organizacemi, nemá zájem příliš odpovídat. Ano, automaticky si brožuru může vzít, může vyslechnout náš komentář, tedy proč jim ji dáváme, ale podotýkám opět na to, že reakce zpětná je zřídka, a proto je ta, řekněme, osvětová práce těžší v tomto směru. /Ukrajinská iniciativa/ Porozumění Otázka, zda zájemci rozumí informacím, které jsou v brožuře obsaženy a jejímu odbornému jazyku, se ukázala být nevalidní. Nejen že taková zpětná vazba nebyla téměř na vybraných distribučních místech zaznamenána, ale mnohdy dotazovaní neporozuměli otázce a jejich odpovědi se tak k původní otázce vůbec nevztahovaly. Závěry týkající se možných problémů s nedorozuměním jsou tak omezeny na předpoklady dotazovaných pracovníků. Ti, kteří se k otázce porozumění vyjádřili, se domnívají, že odbornému jazyku je pravděpodobně ze strany cizinců porozuměno. Objevil se ale také názor, že jazyk je příliš odborný a nezohledňuje to, jak mu budou cizinci rozumět. V této souvislosti bylo také poukázáno na jistý nezájem nebo nízké právní vědomí některých cizinců Nejžádanější jazyková verze/jiné jazykové verze Poznatek o žádaných jazykových verzích je velmi důležitý pro efektivní využití informačních brožur z hlediska jejich možné opakované distribuce. Zájem o jednotlivé jazykové verze nebyl tak diferencován, jak se očekávalo. V místech, která nebyla jednoznačně předurčena použitím cizího jazyka (např. konzuláty, iniciativa komunity), se zájem většinou omezil na několik jazykových verzí, které se dají považovat pro konkrétní distribuční místo významné. Rozdíly v zájmu o jazykové verze byly zaznamenány např. mezi odděleními cizinecké policie a nemocnicemi. Cizinecké policie se z pozice své funkce setkávají více s cizinci, kteří např. mají pro vstup na naše území vízovou povinnost /např. země na východ od ČR/, na rozdíl od nemocnic, které ve velké míře ošetřují např. úrazy cizinců-turistů /země na západ od ČR/. To také určovalo převažující zájem o určité jazykové verze. Celkově lze poznatky o zájmu, co se týká jazykových verzí brožury, představit následovně. Největší zájem byl z obecného pohledu o jazyk ukrajinský, a to převážně na odděleních cizinecké policie. Dále se jednalo o ruštinu, vietnamštinu a angličtinu. Také česká verze brožury našla mezi distributory významné uplatnění jako studijní materiál za účelem podávání informací zájemcům. Přestože se škála jazyků pro pokrytí převážné většiny zájemců o informace ukázala být dostatečná, na jednotlivých distribučních místech se objevily požadavky také po dalších jazykových vydáních. Mezi cizími jazyky, které by jednotlivá pracoviště využila, patřila němčina, zejména v příhraničních oblastech, a čínština, vzhledem k celkem početné komunitě čínských občanů žijících v České republice. Jako méně požadovaný jazyk byla zmíněna francouzština Užitek Dotazovaní pracovníci z některých distribučních míst byli požádáni, aby ohodnotili, jak považují informační brožuru za užitečnou/popř. užitečnou na jejich distribučním místě. Odpovědi na tuto otázku vedly k jednoznačnému závěru všichni dotazovaní považovali informační brožuru za užitečnou s tím, že informačních materiálů k uvedenému tématu je k dispozici málo a brožura dává cizincům možnost, jak se v českém systému zdravotní péče orientovat a jaké z toho plynou možnosti a povinnosti. Na takovém závěru se shodli dotázaní na odděleních cizinecké policie, nemocnic i oslovená velvyslanectví. Otázkou je, jak je taková možnost cizinci využívána. 14

15 - Pro cizince má taková informační brožura veliký význam. /CP České Budějovice/ - Je to velmi užitečné, zbytečné to není, lépe i pro nás. /CP Plzeň/ - Není to jen můj osobní názor, ale i názor pracovníků naší ambasády, že tato brožura byla velmi užitečná, a já bych chtěl poděkovat pracovníkům ústavu, který nám ji poskytl, protože návštěvníci našeho konzulárního oddělení vyjadřovali velký dík konzulárnímu oddělení a vlastně i vědeckému ústavu za to, že byla vytištěna. /Velvyslanectví Ruska/ Další/jiná vhodná místa pro distribuci V průběhu realizace rozhovorů bylo vyjádřeno mnoho návrhů, které dotazovaní vyslovili jako možná další vhodná distribuční místa. Pracovníci cizinecké policie považovali distribuci v rámci jejich pracoviště jako vhodnou z důvodu vysoké frekvence návštěv cizinci a snadné přístupnosti. Pouze někteří pracovníci nemocnic nepovažovali své pracoviště jako místo vhodné pro distribuci s odůvodněním, že počet cizinců, kteří je navštíví je téměř zanedbatelný nebo poukazují na to, že informovat cizince v nemocnici je již pozdě. V rámci nemocnice se vhodná místa určují podle uvážení pracovníků, objevily se návrhy na vhodnost rozšíření jejich přístupnosti po klinikách a odděleních. Obě oslovená velvyslanectví považují svá distribuční místa jako vhodná. V souvislosti s dalšími možnostmi, kam brožury distribuovat, byly vysloveny tyto návrhy: ubytovny, velká ubytovací zařízení ordinace praktických lékařů firmy, které zaměstnávají cizince 1 cestovní kanceláře 2 uprchlické tábory 3 pojišťovny v zahraničí internet 4 pošty krajanské spolky 5 Následující návrhy byly vysloveny více než jednou: na zastupitelských úřadech v zahraničí /tam kde cizinci žádají o vízum, pobyt atp./ oddělení cizinecké policie ČR v zemi původu na hranicích na letišti na konzulátech zdravotní pojišťovny v ČR Výhled do budoucna Zjišťován byl také možný zájem o podobné informační materiály do budoucna, aktualizovanou informační brožuru, popř. graficky nebo obsahově upravené vydání atp. Všechna oslovená pracoviště vyslovila jednoznačný zájem o spolupráci s poznámkami o požadovaném množství a jazykových verzích. Některá distribuční místa vyslovila aktuální zájem o další výtisky v konkrétních jazykových verzích. Zájem pro aktualizovanou informační brožuru byl vysloven v souvislosti s možnými změnami ve zdravotnickém systému. Podle vyjádření některých dotazovaných otázkou zůstává, jakou formou lépe cizince oslovit a podnítit jejich zájem o informace. 1 V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé firmy zaměstnávající cizince, viz. tabulka distribučních míst, str Vzhledem ke zvolené cílové skupině uživatelů informační brožury se distribuce v cestovních kanceláří nejeví jako vhodná. 3 Charakter projektu není zacílen na žadatele o azyl. Je možné informovat cizince, kterým byl přiznán statut uprchlíka. 4 Informační brožura byla zpřístupněna v elektronické podobě v šesti jazykových verzích na internetových stránkách IZPE a odkazy na ni byly umístěny na internetových stránkách mnoha institucí, viz str V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé krajanské spolky, viz. tabulka distribučních míst, str V souvislosti s distribucí brožur byly osloveny některé zdravotní pojišťovny, viz. tabulka distribučních míst, str

16 - Já si myslím, že o další aktualizované výtisky budeme žádat určitě. /Velvyslanectví Peruánské republiky/ - Předpokládáme zájem ve všech okresech. /CP Ústí nad Labem/ - Zájem máme, v budoucnu určitě budeme spolupracovat. /FN Brno-Bohunice/ Problémy Problémem se ukázala být pracovní vytíženost pracovníků na některých místech, kde cizinci přicházejí s brožurou do styku, např. sestřičky na jednotlivých odděleních v nemocnicích, které mnohdy nemají čas cizincům vše podrobně vysvětlovat. Dotazovaní rovněž shodně vyjádřili problémy v souvislosti s vyplňováním dotazníků. Cizinci nejsou podle vyjádření dotazovaných motivováni vyplňovat a zasílat dotazníky, přestože jsou na tuto skutečnost upozorňováni v místě distribuce. Celkově je tedy problém získat zpětnou vazbu od uživatelů brožury. Většina dotazovaných se však nesetkala s žádnými většími problémy ať již s distribucí informační brožury nebo jinými. Dvě oddělení cizinecké policie poukázala na problém falešných zdravotních pojištění, převážně u občanů Ukrajiny, kteří se stali obětí podvodu nebo byli přímo pachateli podvodu. Nemocnice pak vznáší dotaz na oddělení cizinecké policie na adresu pobytu ošetřeného cizince a náklady jsou téměř nevymahatelné. V této souvislosti je žádáno o znovuzavedení povinnosti pojištění /nejlépe od české pojišťovny/ již při předložení žádosti o vystavení víza v zemi původu /změna zákona č. 326/1999 Sb 7, který původně obsahoval článek o povinnosti předložení dokladu o zdravotním pojištění k žádosti o vízum. Povinnost cizince být zdravotně pojištěn zůstává zachována/. - Návštěvníci našeho konzulátu měli enormní zájem o tuto brožuru, takže jediný problém byl v tom, že oni si stěžovali na to, že je jich málo. /Velvyslanectví Ruska/ Návrhy a doporučení respondentů Z výsledků osobního dotazování na vybraných distribučních místech je možné předložit několik návrhů, které se týkají podoby informační brožury, obsahu i formy distribuce. A/ Návrhy na obsahovou a grafickou podobu informační brožury zmenšení velikosti brožury zdůvodnění: menší vydání je praktičtější, je lépe přenosné. méně podrobných informací větší přehlednost zdůvodnění: pro některé zájemce se může brožura jevit jako náročná na množství informací. Objevily se návrhy na zachování přehledných grafů a zjednodušení po obsahové stránce. Upřednostňována je snadnější orientace v textu. aktualizace informační brožury B/ Návrhy na formu distribuce vytvoření barevného plakátu jako základní výrazné informace o brožuře zdůvodnění: barevný plakát, který by byl distribuován spolu s brožurami, by obsahoval základní informace o jejím obsahu a odkaz pro zájemce o přímé dispozici brožury v místě distribuce. Popř. jako upomínka s poznámkou, že je možné si brožuru vyzvednout. 7 Sbírka zákonů č. 140/2001, dle novely zákona č. 326/1999 Sb.: k žádosti o udělení víza již nebude vyžadován doklad o zdravotním pojištění po dobu pobytu cizince na území ČR, povinnost cizince být zdravotně pojištěn však zůstává zachována a policie bude oprávněna tuto skutečnost kontrolovat, a to při hraniční či pobytové kontrole. 16

17 vytvoření shrnutí nejdůležitějších informací formou letáku zdůvodnění: Shrnutí nejdůležitějších informací by bylo vhodné pro snadnější distribuci a pokrytí širšího okruhu zájemců. Shrnutí by se týkalo vybraného tématu a bylo určeno zvlášť pro podnikatele, rodiče dětí apod. V této souvislosti se ukázala být vhodná poslední kapitola brožury, která je základním shrnutím informací formou otázek a odpovědí. cílené/kontrolované poskytování brožur zdůvodnění: Distribuce brožur by neměla být jednorázová záležitost, jejíž cílem je rozdat všechny brožury. Jako vhodný způsob poskytování informačních brožur se jeví jejich kontrolované nebo cílené průběžné rozdávání. Brožury by měly být na distribučních místech stabilně k dispozici. Není vhodné, aby byly volně přístupné tam, kde jsou rozebrány bez vážnějšího zájmu. C/ Návrhy k problematice cizinců - obecně podmínka udělení vstupního víza na území ČR na základě potvrzení o zdravotním pojištění u některé české zdravotní pojišťovny. zdůvodnění: Na území České republiky se vyskytují problémy s nepojištěnými cizinci, falešnými zdravotními pojištěními nebo problematická vymahatelnost nákladů na zdravotní ošetření u zahraničních pojišťoven. najít cestu, jak vzbudit zájem o informace zdůvodnění: Přestože samotná brožura a její distribuce je nepochybně užitečná, z rozhovorů vyplynulo, že největší překážkou k informovanosti integrujících se cizinců, může být menší zájem z jejich strany. opakované návrhy na vhodná distribuční místa: o na zastupitelských úřadech v zahraničí /tam kde cizinci žádají o vízum, pobyt atp./ o oddělení cizinecké policie ČR o zdravotní pojišťovny v ČR o na hranicích, na letišti o na konzulátech o v zemi původu Výsledky anketního šetření uživatelů brožury Součástí zjišťování výsledků týkajících se distribuce Průvodce systémem zdravotní péče České republiky Informační příručky pro cizince, byly stručné dotazníky obsažené v každé publikaci. Každý čtenář informační brožury mohl anonymně odpovědět na několik základních otázek týkajících se obsahu brožury, poskytnutých a postrádaných informací, zkušeností a důvěry ke zdravotnickému systému ČR. Součástí otázek byly také základní sociodemografické charakteristiky a informace o typu a délce pobytu cizince. Jednotlivá distribuční místa byla náležitě o dotazníku uvnitř brožury informována a pracovníci byli požádáni, aby čtenáře na jeho existenci upozornili a napomohli tak k jeho vyplnění a odeslání. Zkušenost z některých distribučních míst ukazuje, že návratnost anketních dotazníků byla vyšší po náležitém informování cizince /např. bezplatnost odeslání dotazníku/ a pokud mu byla brožura předávána osobně. Tam, kde byl k brožurám přístup volný a průvodní informace nebyla cizincům poskytnuta, se ukázala být návratnost minimální. Velmi nízká návratnost je celkově nevýhodou té formy dotazování, kdy dotazovaný čtenář není nijak motivován anketní dotazník vyplňovat a odesílat. Tomu napomáhá také jistá anonymita a nemožnost opakovaného upozornění na zaslání vyplněného dotazníku. Návratnost je tedy o mnoho nižší než u např. poštovního dotazování. 17

18 Celkově bylo distribuováno 5487 informačních brožur a v každé z nich byly vloženy dva anketní lístky. Anketní lístky byly distribuovány v těchto jazykových verzích a počtech: anglický jazyk kusů ukrajinský jazyk kusů ruský jazyk kusů vietnamský jazyk 954 kusů španělský jazyk kusů český jazyk kusů Z celkového počtu 5487 brožur bylo zasláno zpět 103 vyplněných anketních lístků v těchto jazykových verzích a počtech: anglický jazyk - 11 kusů ukrajinský jazyk - 8 kusů ruský jazyk - 5 kusů vietnamský jazyk - 58 kusů španělský jazyk 5 kusů český jazyk - 15 kusů Povědomí o brožuře Možnosti přístupu k informační brožuře byly různé a také odpovědi čtenářů napovídají, že původní distribuční místa nebyla jedinou možnou variantou, jak brožuru získat /Tab 4/. Specifickou formou distribuce bylo zasílání příručky na konkrétní adresy občanů z evidence velvyslanectví Peruánské republiky, jež tak oslovilo všechny své evidované občany. Tabulka č. 4: Kde jste se o existenci této brožury dozvěděl/a? Místo Absolutní počet Ambasáda Peru 5 Cizinecká policie 2 Jazyková škola Elvis 4 Nemocnice Motol 3 Neznámý člověk přinesl brožuru do stánku 1 Od kolegy/přítele/přítelkyně 3 Ruský konzulát 1 Svaz Vietnamců v ČR 55 Svaz pacientů ČR 5 Ukrajinská iniciativa 7 Úřad vlády ČR 1 VFN Praha-cizinecké oddělení 5 VZP Praha 4 1 www stránky IZPE 3 www stránky Ministerstva vnitra 6 Celkem 103 Vzhledem k anketnímu charakteru výběru dotazovaných cizinců, liší se významně počty dotazníků z míst, kde cizinci brožuru získali. Nejvíce vyplněných anketních lístků zaslal Svaz Vietnamců ve spolupráci se soukromou firmou, která vydává periodikum Tuän Tin Tüc ve vietnamském jazyce /celkem 55 lístků/. Dále bylo zasláno 6 dotazníků elektronickou formou ze stránek Ministerstva vnitra ČR. 5 dotazníků zaslali občané Peruánské republiky, kteří od konzulátu Peruánské republiky poštou brožuru spolu s dotazníkem a průvodním dopisem. 5 bylo zasláno od cizinců, kteří brožuru obdrželi od Svazu pacientů ČR a pět cizinci, kteří brožuru obdrželi na cizineckém oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Čtenáři uvedli mnoho dalších míst, kde se s brožurou seznámili, jejich počet se pohybuje od 1 do 4 dotazníků od jednoho zdroje. Např. cizinecká policie, nemocnice, získání příručky od kolegyně/kolegy, z pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny, z jazykové školy atd. 18

19 Z celkového počtu navrácených dotazníků dle zdroje se ukazuje, že návratnost zvyšuje osobní přístup při předávání brožury. Např. Svaz Vietnamců dával svým krajanům brožuru s tím, aby při příští návštěvě přinesli vyplněný dotazník. Dotazníky shromažďovali sami pracovníci Svazu Vietnamců ve své kanceláři a konečný počet poslali na adresu IZPE poštou. V jazykové škole byla brožura rozdána anglicky mluvícím lektorů při návštěvě kanceláře a tito byli požádáni pracovnicí této firmy, aby vyplnili a odeslali elektronickou formu dotazníku na adresu IZPE. Peruánský konzulát z vlastní iniciativy posílal brožuru občanům Peruánské republiky žijícím v ČR spolu s průvodním dopisem a žádostí o vyplnění anketního lístku Úplnost informací v brožuře Ze 103 dotázaných čtenářů uvedla nadpoloviční většina, že se něco nového po přečtení brožury dozvěděli, ale že informace nebyly vyčerpávající /65 dotázaných/. 32 čtenářům poskytla brožura všechny potřebné informace. Dva čtenáři uvedli, že jim brožura neposkytla žádné nové informace a pro jednoho čtenáře bylo v brožuře nových informací málo, většina informací chyběla. Tabulka č. 5: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR? Absolutní počet Procento Ano, poskytla mi všechny potřebné informace 32 31,1 Něco nového jsem se dozvěděl/a, ale informace nebyly vyčerpávající 65 63,1 Nových informací bylo málo, většina informací chyběla 1 1,0 Tato brožura mi neposkytla žádné nové informace 2 1,9 Neodpověděl/a 2 1,9 Celkem ,00 Graf č. 1: Pomohla Vám tato brožura získat informace potřebné k orientaci v systému zdravotní péče v ČR? Na otevřenou otázku, která žádala čtenáře, aby uvedli, jaké informace v příručce postrádali, odpovědělo ze 103 pouze 15 čtenářů. 88 cizinců na otázku neodpovědělo. Žádné informace podle vyjádření nepostrádali 4 cizinci. Mnoho různých návrhů bylo vesměs uvedeno pouze jednou, s výjimkou požadavku jasného vysvětlení systému pojištění zdravotní péče v ČR /2 čtenáři/. Kompletní přehled vyjádření a návrhy postrádaných informací obsahuje tabulka č.3. 19

20 Tabulka č. 6: Které informace jste v brožuře postrádal/a? Počet Dozvěděl/a jsem se, co jsem hledal/a 1 Informace o platbách za porod 1 Informace-proč pojišťovací karty platí pouze na omezené časové období 1 Informace-zda lze zavolat záchrannou službu a hovořit anglicky 1 Informace-jaké léky jsou běžně dostupné bez lékaře na běžné zdravotní problémy 1 Jasné vysvětlení systému zdravotního pojištění v ČR 2 Kombinace zaměstnaneckého poměru a vedlejší výdělečné činnosti na ŽL 1 Uvést seznam nemocnic, kam je možné v případě nouze dojet na pohotovost 1 Zdravotní pojištění pro osoby nad 80 let 1 Zdůraznit, že pacient-cizinec se musí v ČR u lékaře zaregistrovat 1 Žádné 4 Neodpověděl/a 88 Celkem Zkušenost s čerpáním zdravotní péče v ČR Na otázku týkající se zkušenosti cizinců s čerpáním zdravotní péče, 54 čtenářů brožury uvedlo, že zkušenosti mají většinou dobré. Podle 33 čtenářů jsou zkušenosti s čerpáním zdravotní péče vždy dobré. 4 cizinci uvedli, že jejich zkušenosti jsou většinou špatné a 12 cizinců nedovedlo otázku posoudit, a to z důvodu dosavadního nečerpání péče v ČR. Tabulka č. 7: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR? Absolutní počet Procento Vždy dobré 33 32,0 Většinou dobré 54 52,4 Většinou špatné 4 3,9 Nedokáži posoudit, péči jsem nečerpal 12 11,7 Celkem ,00 Graf č. 2: Jaké jsou Vaše zkušenosti při čerpání zdravotní péče v ČR? Důvěra systému poskytování zdravotní péče ČR Nejvíce čtenářů brožury zdravotnickému systému ČR spíše důvěřuje /53 osob/, maximálně důvěřuje zdravotnickému systému 32 cizinců. Neutrální stanovisko /ani důvěřuje, ani nedůvěřuje/ vůči zdravotnickému systému zastává 16 cizinců. Vůbec mu nedůvěřují 2 cizinci. 20

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu

Diabetická asociace České republiky. Závěrečná zpráva pilotního projektu . Titulní strana Centra edukace pro diabetiky v okresních městech Diabetická asociace České republiky Závěrečná zpráva pilotního projektu Zdůvodnění zprávy: Zkoušející nebo koordinující zkoušející: Vyhodnocení

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest

Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest Spokojenost volajících s fungováním Zelené informační linky agentury CzechInvest V letošním roce provedla agentura CzechInvest průzkum identifikující spokojenost žadatelů o dotaci z Operačního programu

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006.

Klient byl návštěvníkem některé z ambulancí FTNsP v období červen, červenec, srpen 2006. Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 oddělení kvality ošetřovatelské péče V ý s l e d k y p r ů z k u m u s p o k o j e n o s t i a m b u l a n t n í c h k l i e n

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby Druh zakázky: Název zakázky: Zadavatel zakázky: Předpokládaný termín zahájení realizace veřejné zakázky: Ukončení realizace plnění realizace veřejné

Více

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách

Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Virtualizace, clustery a cloud computing vyhodnocení série přednášek na vysokých (VŠ) a vyšších odborných (VOŠ) školách Zpracoval: Jana Pečinková / jpecinkova@oldanygroup.cz 14. 12. 2009 OldanyGroup představuje

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

PDF created with pdffactory trial version 1. Postup zpracování podkladů

PDF created with pdffactory trial version  1. Postup zpracování podkladů Zpracování podkladů pro Analýzu stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracovanou v souladu s usnesením vlády č. 346/2010 ze dne 10. května 2010 bod II/2 1. Postup zpracování podkladů 24.-28.02.2011

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory rodinných pečujících o uživatele pečovatelské služby na poskytovanou

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE

Více

Metodický pokyn č. 1

Metodický pokyn č. 1 Metodický pokyn č. 1 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Jednání se zájemcem o službu, plánování a

Více

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce

PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce PROJEKT Začleňování válečných veteránů do civilního života s důrazem na uplatnění na trhu práce Odbor pro válečné veterány - 16. prosince 2014 Péče poskytovaná válečným veteránům Válečný veterán voják

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. prosince 1997, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Změna:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2013 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 55 Rozeslána dne 18. prosince 2013 Cena Kč 82, O B S A H : 100. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících lednu a únoru letošního roku 2015 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat)

Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat) Dotazník pro školní koordinátory (zhodnocení průběhu hlavního sběru dat) Příloha č. 1 Vážená školní koordinátorko / Vážený školní koordinátore, Rádi bychom Vám poděkovali za organizaci hlavního sběru dat

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ABSOLVENTŮ U3V Jana Borůvková Anotace: Příspěvek se zabývá vyhodnocením dotazníků, které vyplňovali absolventi jihlavské U3V. V první části jsou porovnávány odpovědi absolventů jednotlivých

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2015 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 7 Rozeslána dne 11. února 2015 Cena Kč 36, O B S A H : 13. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsících únor a březen letošního roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odborem

Více

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009

Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 duben 2010 Mediální obraz cizinců v českém tisku za roky 2008 a 2009 Abstrakt: Barbora Tošnerová Komentář k analýze agentury Newton Media, která se zaměřila na to, jak o občanech čtyř vybraných zemí žijících

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Shrnutí 1. výzvy v rámci Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Oddělení pomoci z ESF při odboru vysokých škol přijalo v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015

ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 ZPĚTNÁ VAZBA OD ŽADATELŮ O GRANT - PO VYHODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ V ROCE 2015 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření realizovaného Domem zahraniční spolupráce (DZS) koncem

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR

KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR KVALITATIVNÍ STANDARD TAZATELSKÉ SÍTĚ PRO SIMAR Ú V O D Tento kvalitativní standard stanoví potřebná pravidla pro všechny etapy práce s tazateli, tedy jejich získávání, školení, doškolování, evidenci,

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů

Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů Prezentace závěrů analýzy bilaterálních vztahů v rámci EHP a Norských fondů 1. 3. 2016 Era svět, Jungmannovo náměstí 767, Praha 1 Obsah prezentace 1 Metodický přístup Popis zvoleného přístupu k řešení

Více

Vyhodnocení evaluačních dotazníků

Vyhodnocení evaluačních dotazníků Projekt: Inovace profesních zdravotnických programů na OU, IPZP, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/15.0020 Březen, 2013 Tento produkt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012

Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Zaměstnáváte vědecko-výzkumné pracovníky ze zahraničí? Třešť, 25. 4. 2012 Kdo jsme? EURAXESS Česká republika Součást Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Finanční podpora Ministerstva školství,

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA FINANČNÍCH ZDROJŮ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 0 Analýza finančních zdrojů

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

Vyhodnocení dotazníku a závěry:

Vyhodnocení dotazníku a závěry: DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ: KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU A SOŠ RÁJEC-JESTŘEBÍ. V průběhu ledna 2010 proto proběhlo dotazníkové šetření za účelem zmapování vnímání kariérního poradenství studenty maturitních

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI 16. 10. 2013 Ústí nad Orlicí druhá polovina října 2013 Litomyšl Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s.

Přílohy. Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Přílohy Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Příloha č. 2: Dotazník pro firmu Globus ČR, k.s. Příloha č. 1: Dotazník pro PPI Dobrý den! Do rukou se Vám dostal dotazník, který bude sloužit jako

Více

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace:

Příručka. pro realizátory vzdělávacích aktivit. Verze 0.4. Datum aktualizace: Verze 0.4 Příručka pro realizátory vzdělávacích aktivit Datum aktualizace: 31.3.2011 Obsah Podmínky pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu... 3 Povinnosti pro realizátory vzdělávacích

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Domov pro seniory Krč Sulická 1085/ Praha 4 - Krč SQ 7/2014. Název: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Domov pro seniory Krč Sulická 1085/ Praha 4 - Krč SQ 7/2014. Název: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Domov pro seniory Krč Sulická 1085/53 142 00 Praha 4 - Krč SQ 7/2014 Název: Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Vydání č: Výtisk č: Počet stran: Platnost: 1. 6. 2014 Účinnost:

Více

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28

POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE STUDIE SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Č. 28 STUDIE Č. 28 POSTAVENÍ A ODMĚŇOVÁNÍ PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DÍLČÍ STUDIE II. - ANALÝZA DAT ZA ZAMĚSTNANCE Vytvořeno pro: Projekt reg. č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního

Více

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: ENERGETICKÁ BEZPEČNOST PRAHY & ODPAD JAKO ENERGIE PRAHA, 18. 5. 2015 zpracoval: Ing. Milan

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY

PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY KLUB PERSONALISTŮ, o.p.s. vydává tento STATUT SOUTĚŽE O CENU PERSONALISTA VEŘEJNÉ SPRÁVY platný pro rok 2013 PREAMBULE Cílem ceny Personalista veřejné správy je posílení a podpora personálních činností

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 16.2011 SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven

VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven VEŘEJNÝ INTERNET A KNIHOVNY K některým otázkám realizace programu VISK 3 Informační centra veřejných knihoven Vít Richter, Národní knihovna ČR Rozvoj a využívání informačních a komunikačních technologií

Více

Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Nový způsob administrace PRV byl ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu pilotně zaveden ve 13.

Více

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se:

ústně, telefonicky, elektronickou poštou. Nejčastěji se jednalo o žádosti o informace týkající se: Výroční zpráva za rok o činnosti Úřadu práce České republiky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 6/999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční zpráva za

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ BEZPEČNOSTI A SPOKOJENOSTI AMBULANTNÍCH PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2015 FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek celostátního

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více