KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135"

Transkript

1 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON:

2 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2 části: pracovní a odpočinkovou. Pracovní část je vybavena 6-ti psacími stoly a židlemi pro klienty, úložnými prostory pro pomůcky, pracovním stolem a kancelářskou židlí pro vychovatele. Odpočinkovou část tvoří sedací souprava s konferenčním stolkem a květiny. To vše vytváří příjemnou atmosféru. Další důležité vybavení - pomůcky: pracovní sešity, učebnice, knihy, audiotechnika, různé didaktické pomůcky, magnetické tabule, stavebnice, společenské hry, odborná literatura, metodiky, PC, atd. 2. Komu je služba poskytována. Aktivita je určena pro muže i ženy ze služby Domov a Denní stacionář. Aktivita je vhodnější pro mobilní uživatele z důvodu přesunů do tělocvičny, bazénu (Měřín), muzikoterapie, keramického ateliéru, apod. Uživatelé s těžším poškozením mobility či imobilní mohou být zařazeni za podmínky doprovodu a setrvání v aktivitě s osobním asistentem. Sportovní aktivity jsou pouze pro mobilní uživatele. 3. Kolektiv (počet), individuální činnost. Dopolední výchovně vzdělávací aktivita - 6 uživatelů Odpolední výchovně vzdělávací aktivita - 6 uživatelů 4. Cíl služby. - nové vědomosti a dovednosti - větší samostatnost - snížení závislosti na péči personálu - emocionální prožitky - aktivní i pasivní rozvoj slovní zásoby - rozvíjení komunikace - socializace osobnosti - návyky společenského chování - prosazování svého já, vlastní názor - zvládání konfliktních situací - snazší orientace v běžném životě - napomáhá k integraci - orientace v čase, manipulace s penězi - vlastnoruční podpis - dílčí dovednosti a návyky z pracovní výchovy, které mohou uplatnit v našich dílnách, popřípadě v zaměstnání mimo naše zařízení 2

3 - smysl pro povinnost - plnění zadaných úkolů - soužití s kolektivem, podřízení se kolektivu, respektování autority - tělesná zdatnost, obratnost, vytrvalost, sportovní chování 5. Koncepce práce. Pro každého uživatele je písemně zpracován individuální plán náplně činnosti včetně osobních cílů, které odpovídají jeho přáním i současným schopnostem a možnostem, způsobu jeho komunikace a jeho motivovanosti. Všechny výše uvedené cíle jsou zaměřeny na všestranný rozvoj osob s MP. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY - každý klient má svůj individuální plán (vodítkem je Vzdělávací program speciální školy ). a) Rozvoj a procvičování kognitivních funkcí (vnímání, řeč, pozornost, myšlení - konkrétní i abstraktní). b) Základy trivia: čtení - postupné osvojení všech písmen a rozvoj čtecích dovedností, základy globálního čtení psaní - rozvoj grafických schopností počty - chápání číselné řady, abstrakce počtu c) Rozvoj komunikace - rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, tvoření vět, odpovědí, vyprávění podle obrázků, reprodukce přečteného textu atd. Základy MAKATONU. d) Rozvoj volní a citové stránky osobnosti, prohlubování koncentrace, rozvoj trpělivosti, cvičení vůle, rozvoj ukázněného chování, dobré vztahy k personálu, kamarádům, sobě samému a k lidem zvenčí. Emocionální prožitky - muzikoterapie, výtvarné aktivity s prvky arteterapie, sporty - radost z vítězství a naopak zvládnout neúspěch. e) Rozvoj tělesných schopností - dosažení určitého stupně zdatnosti, pozitivní vztah ke sportovním činnostem, rozvoj obratnosti, prevence svalových dysbalancí, učení nových dovedností - plavání Měřín, bowling Měřín, základní průprava pro míčové hry, sezónní sporty např. běžecké lyžování. Vycházíme z metodik jednotlivých sportů, které dle individuálních potřeb uživatele jsou upraveny vzhledem k jeho somatickému stavu. Účast na sportovních akcích pořádaných naším zařízením, jinými zařízeními, popř. dalšími organizacemi. Účast na sportovních akcích pořádaných ČHSO - národní a mezinárodní turnaje v jednotlivých sportech, národní a světové speciální olympiády atd. 3

4 f) Rozvoj pracovních dovedností - poznávání a osvojování si nových dovedností, práce s různými druhy materiálů, vybavení uživatelů dovednostmi, aby se mohli snáze zapojit do každodenního běžného života, do našich pracovních ateliérů či v zaměstnání mimo zařízení. g) Rozvoj kreativity, fantazie, estetického cítění - práce v keramické dílně, různé výtvarné techniky, výtvarné aktivity s prvky arteterapie a muzikoterapie a to v aktivní i pasivní formě - návštěva divadel, výstav, koncertů atd. Naplňování osobních cílů uživatele je písemně zaznamenáváno 1x ročně pracovníky aktivity, uživatel je se záznamem seznámen a toto případně stvrzuje svým podpisem. Záznamy jsou k dispozici v počítačovém programu KID. Současně probíhá přehodnocení osobních cílů uživatele a jejich změny jsou zaznamenány. 6. Jak často. dopolední vzdělávání: pondělí hod středa hod pátek hod odpolední vzdělávání: středa hod čtvrtek hod terapeutický den: úterý hod 7. Jak dlouho. Činnosti v aktivitě mohou uživatelé vykonávat po celou dobu denního provozu, popřípadě je v osobním plánu uživatele (zaznamenáno v programu KID) dohodnuto jiné časové rozvržení poskytnutí služby v návaznosti na služby další. Minimálně je služba poskytována 45 minut (muzikoterapie), uživatelé využívající individuálních aktivit setrvávají v aktivitě zpravidla dle výše uvedeného rozvrhu. Přítomnost uživatele v aktivitě je zpravidla dohodnuta na dobu jednoho roku (viz přehodnocování osobních cílů a přání). 8. Doprovod - asistence u činnosti. U každého uživatele je v osobním cíli dohodnut způsob docházení do aktivity i způsob odcházení z aktivity, případně způsob oznámení neúčasti v aktivitě. 4

5 V současné době u těchto uživatelů není potřeba doprovod - asistenční služba u uživatele. Některé aktivity jsou posíleny o dalšího pedagoga z důvodu vyššího počtu uživatelů nebo etopedických problémů např. přehazovaná, plavání, atletika, úterní muzikoterapie a prožitková bazénová terapie. 9. Návaznost na vnější zdroje. Integrace našich klientů do společnosti: cílené vycházky do města, nákupy, úřady, využívání služeb výlety - pěší, hromadnými dopravními prostředky návštěvy divadel, výstav, koncertů rekreace sportovní soutěže drobná pracovní výpomoc melouchy návštěva kaváren, cukráren, restaurací zaměstnání mimo DÚSP samostatné nákupy + manipulace s penězi samostatné cestování dopravními prostředky do blízkého okolí Obrácená integrace ( nepostižená populace - přístup do našeho zařízení): unified sporty sportovní hry společenské akce den otevřených dveří dobrovolná asistenční služba agentura Rytmus Benešov (zprostředkování podporovaného zaměstnávání) 10. Zaměstnanci, supervize. Pracovnice v aktivitě má pedagogické vzdělání, které si pravidelně doplňuje formou specializovaných kurzů - zdravotní tělesná výchova, relaxační techniky + další sportovní kurzy či školení, etopedická školení, Portage, kreativní tvorba, exkurze do jiných zařízení, kurz bazální stimulace, Makaton, individuální plánování, atd. K této práci jsou potřebné speciálně pedagogické zkušenosti, trpělivost, tvůrčí a organizační schopnosti a všestrannost pedagoga. 11. Příloha - fotografie. 5

6 6

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky

KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky TLOSKOV KONTAKT: ZAZVONIL JIŘÍ, TELEFON: 317 740 211 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Pracovna je umístěna v přízemí objektu dílen (objekt č. 11) ve druhém dvoře areálu zařízení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Platnost dokumentu od 1.9.2009 Verze č. 2 č.j.: 83/09 Podpis ředitele: 1 OBSAH

Více

PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE

PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PLÁ PRÁCE ZÁKLADÍ ŠKOLY SPECIÁLÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGAIZACE PRO ŠKOLÍ ROK 2012/2013 Schválen na pedagogické radě dne 3. 9. 2012 Rodiče seznámeni na plenární schůzi dne 3. 9. 2012

Více

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS

ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace. Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOL Í VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy speciální a Praktické školy Jihlava, příspěvkové organizace Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání ZŠS ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Základní škola speciální a Praktická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

1 Identifikační údaje školy

1 Identifikační údaje školy Obsah 1 Identifikační údaje školy...2 2 Charakteristika Základní školy speciální Lanškroun...3 2.1 Vznik a historie školy...3 2.2 Současná podoba Základní školy speciální v Lanškrouně...3 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku ve znění aktualizace č.1 je platný od 1.9.

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku ŠVP ZV/LMP Korálek ke korálku ve znění aktualizace č.1 je platný od 1.9. Č.j.: 760/2010 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Korálek ke korálku je vypracován podle rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Speciální třídy pro žáky se zdravotním postižením při ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vytvořený na základě Rámcově vzdělávacího programu pro základní školu speciální. SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro základní vzdělávání Zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální Speciální základní škola Bystré Zámecká 1 569 92 Bystré Obsah: Identifikační údaje...4

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání C E S T A K E V Z D Ě L Á N Í Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Strakonice, Plánkova 430 zpracovaný podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální TVOŘIVÁ ŠKOLA Motivační název OBSAH 1. Identifikační údaje... 4

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Školní vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální 2. verze 1. Identifikační údaje školy Název vzdělávacího programu Školní

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje 1.1. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV LMP 1.2. Předkladatel: Název: Základní škola, Brno, Sekaninova1 IČ: 44993668 IZO: 044993668 Adresa:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní školu speciální Vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Vytvořený

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením 1. stupeň Pomoz mi,

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků se středně těžkým postižením Předkladatel: Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola, Školní jídelna,

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Školní vzdělávací program pro internát Příloha ŠVP pro obor vzdělání Základní školy speciální Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků

pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro praktickou školu jednoletou se zaměřením na výrobu perníků Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ MOZAIKA č. j. V550 ZŠ 871/10 Obsah ČÁST A (SPOLEČNÁ PRO I. A II. DÍL)... 6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 7 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2. 1 PRŮŘEZ HISTORIÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Mozaika zpracovaný podle RVP ZŠS ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA VELKÉ MEZIŘÍČÍ Čj.ZŠspecVM/404/2010 Obsah: Strana: 1. Identifikační údaje 4 1.1. Název

Více

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU

Školní vzdělávací program ROK S POHÁDKOU Přípravná třída Škola otevírá přípravnou třídu, kde se budou vzdělávat děti před nástupem do 1. třídy běžné školy. Jedná se o děti pětileté nebo děti po odkladu školní docházky. Přípravná třída má zpracovaný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOTEKY STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ KAMENOMLÝNSKÁ 2 BRNO OBSAH: Identifikační údaje o MŠ...3 Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Školní vzdělávací program Příílloha G: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu

Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu Školní družina a školní klub při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Výchovně vzdělávací program školní družiny a školního klubu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 1. Název příspěvkové organizace, adresa, IČ, ředitel SAGAPO-centrum pro mentálně postižené,příspěvková organizace

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové. S chutí do práce Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové S chutí do práce ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO OBOR VZDĚLÁNÍ PROVOZNÍ SLUŽBY 69-54-E/01 Program zpracovaný

Více