Mateřská škola Korálek Velké Hamry II. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola Korálek Velké Hamry II. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY"

Transkript

1 Mateřská škola Korálek Velké Hamry II Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KORÁLKY Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

2 Naše motto: Šťastné, spokojené a zdravé dítě.

3 Obsah školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje o ŠVP 2. Obecná charakteristika školy 2.1 Velikost školy, počet tříd 2.2 Charakter budovy, okolí školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychohygiena 3.4 Psychosociální podmínky 3.5 Organizace a provoz školy 3.6 Řízení mateřské školy 3.7 Personální zajištění 3.8 Spoluúčast rodičů 3.9 Spolupráce se základní školou 3.10 Spolupráce s ostatními subjekty 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy 4.2 Charakteristika třídy 4.3 Organizace školního roku 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy 5.2 Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů 6. Vzdělávací obsah školy 7. Evaluace mateřské školy 8. Přílohy ŠVP

4 1. Identifikační údaje o ŠVP Školní vzdělávací program Korálky byl zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (VÚP Praha 2004). Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II. 212, kraj Liberecký Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Hamry II Velké Hamry Kontakty: telefon, fax: , mobil e - mail: Ředitelka školy: Mgr. Eliška Pavlatová IČO: IZO: Zřizovatel: Město Velké Hamry, Velké Hamry 362 Starosta: Josef Pala Zpracovatel ŠVP: Eva Mejsnarová Spoluautoři ŠVP: Mgr. Dana Trdlová (vzdělávací obsah MŠ) Platnost dokumentu: od Školní vzdělávací program Korálky byl projednán s rodiči dne 25.září 2007.

5 2. Obecná charakteristika školy 2.1 Velikost školy, počty tříd První paměti budovy spadají do začátku 20. století, kdy zde byla zřízena Obecná škola na Hamrskách. Postupně bylo přistavěno patro a sportovní herna. Mateřská škola zde byla založena v roce 1960 a kromě několika let, kdy sem byly dováženy děti z Plavů, je jednotřídní. Kapacita mateřské školy je k 1.září dětí ve věku od 3 (příp.2) do 6ti let. V roce 1990 se stala mateřská škola součástí Základní školy a Mateřské školy Velké Hamry II. Od tvoří jeden právní subjekt Základní škola Mateřská škola Školní jídelna. 2.2 Charakter budovy, okolí školy Naše škola je třípodlažní budova s podkrovními prostorami. Část přízemí je podsklepená, tyto prostory jsou využity jako sklad zeleniny pro ŠJ. V přízemí budovy se nachází školní kuchyň, jídelna, šatna, sportovní herna a kotelna. V prvním patře je mateřská škola, která má k dispozici hernu, třídu, výtvarnou a pracovní dílnu a ložnici. Nachází se zde též místnost pro výstavky knih, prací dětí, konzultace ap. V prvním mezipatře se nacházejí toalety a umývárny mateřské školy. Ve druhém mezipatře jsou umístěny toalety základní školy a ve 2.patře je učebna a družina základní školy a ředitelna. Podkrovní prostory využíváme k ukládání sezonních pomůcek, materiálů pro tvořivé práce ap. Vedle školy máme velkou školní zahradu s pískovištěm, skluzavkou a prolézačkami. Škola leží v klidném venkovském prostředí v oblasti Jizerských hor, poblíž měst Velké Hamry, Tanvald a Zásada v okrese Jablonec nad Nisou. Velké Hamry II, místně nazývané Hamrska, jsou součástí města Velké Hamry, které je odsud vzdálené 2 km. Škola je postavena blízko hlavní silnice Tanvald Zásada, obklopená poměrně nenarušeným přírodním prostředím, lesy, loukami, kopcovitým terénem.

6 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Věcné podmínky Mateřská škola sídlí v budově společně se základní školou a školní jídelnou. Prostory mateřské školy prošly velkými stavebními úpravami. Její technický stav je dobrý. Budova je třípatrová s půdními prostory. V přízemí budovy se nachází školní kuchyň s jídelnou, společná šatna se základní školou, sportovní herna, šatna zaměstnanců školy, kotelna a místnost na nářadí, sběr ap. V 1. poschodí pak nalezneme prostory MŠ - herny, pracovní dílnu a ložnici. Hygienické zařízení MŠ se nachází v mezipatře. Ve 2. poschodí se nachází prostory základní školy a ředitelna. Kotelna je na tuhá paliva. Na jihozápadní straně budovy se rozkládá velká školní zahrada s pískovištěm, několika zahradními průlezkami, skluzavkou, kolotočem. Součástí zahrady je budova, která slouží jako sklad zahradních hraček, sklad nářadí a dřevník. Kuchyň školy je od roku 2005 po celkové rekonstrukci, došlo k výměně vnitřního zařízení v nerezu, zabudování myčky, digestoře a nového sporáku. Školní jídelna je též po rekonstrukci - nové podlahy, obložení a nábytek. Mateřská škola má dostatečně velké prostory, dětský nábytek, tělocvičné nářadí a zdravotně hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadná, bezpečná. Do budoucích let plánujeme obnovu pisoárů a dívčích toalet. Vybavení hračkami, pomůckami a materály je dobré díky vstřícnému přístupu zřizovatele a darů sponzorů. V průběhu let byl zakoupen nový nábytek do všech prostor mateřské školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy je i ukládat. Průběžně doplňujeme vybavení novými hračkami, didaktickým a obrazovým materiálem, stavebnicemi ap. Na výzdobě a úpravě prostor mateřské školy se děti podílejí svými výtvory. Dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti ve vstupní chodbě budovy. Prostory školní zahrady jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Plánujeme ve spolupráci se zřizovatelem školy komplexní obnovu zařízení zahrady. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

7 3.2 Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů a nápojů. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne dítěte v MŠ. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly ( min. 3 hod.). Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak konzumovat zdravé, případně jim neznámé pokrmy a potraviny. 3.3 Psychohygiena Je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Z organizačních důvodů zůstává pevný časově organizační řád střídání při stravování se ZŠ ve školní jídelně a sportovní herně. Výjimkou je vhodné počasí k přesunutí těchto aktivit na školní zahradu. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či jiných přírodních překážkách (mráz pod -10 stupňů, náledí, silný vítr, prudký déšť, inverze, apod.). Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale v rámci možností i v mateřské škole. Všechny děti odpočívají společně, předškolním dětem s nižší potřebou spánku umožňujeme a nabízíme klidné činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí! Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, dětem je umožněno kdykoliv relaxovat v klidných koutcích třídy. Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim. 3.4 Psychosociální podmínky Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly. Podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. Učíme děti schopnosti sebehodnocení. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany).

8 3.5 Organizace a provoz Stanovený režim dne je jen rámcový, pevně je určena pouze doba jídla a odpočinku. Ostatní činnosti jsou přizpůsobeny dětem, jejich zájmu a výchovným cílům. Po celou dobu pobytu dětí v MŠ se učitelky i ostatní pracovníci snaží o maximální uspokojení individuálních potřeb dítěte. Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností s ohledem na dodržování nezbytných pravidel tak, aby nebyla omezena osobní svoboda dítěte. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se programu v různě velkých skupinách (přílohy Školní řád, Kriteria přijímání dětí, Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, Vnitřní řád MŠ, Organizace dne v MŠ, Pracovní doba učitelek). 3.6 Řízení mateřské školy Mateřská škola je součástí základní školy, organizačně spadá pod ředitelství základní školy. Povinnosti všech pracovníků a jejich kompetence jsou vymezeny pracovními náplněmi, každý má určeny osobní úkoly, které průběžně plní. Při rozhodování o podstatných věcech týkajících se mateřské školy je respektován názor všech zaměstnanců, všichni se rovněž podílejí na rozhodování o zásadních otázkách školního programu, na jeho průběžných úpravách a aktualizacích. O veškerém dění jsou zaměstnanci průběžně informováni, je vytvořen vnitřní i vnější informační systém. Pedagogická práce a provoz mateřské školy vychází z předchozí analýzy, výsledků kontrolní a evaluační činnosti. 3.7 Personální zajištění V mateřské škole pracují 2 učitelky, které splňují požadovanou kvalifikaci. Své vzdělání si pravidelně doplňují v rámci DVPP, toto vzdělávání vychází z potřeb a vývoje školy a současné společnosti. Na další vzdělávání pedagogů jsou každoročně vyčleněny finanční prostředky v rámci rozpočtu, vedení školy se snaží pedagogům při jejich sebevzdělávání maximálně vyhovět. Rozvrh přímé pedagogické práce učitelek je týdenní, 1 učitelka pracuje 3 dny v týdnu celý den a 2 dny odpoledne, 2. učitelka pracuje 2 dny dopoledne. Pracovní doba učitelek se nepřekrývá. Z těchto důvodů není zajištěna optimální pedagogická péče při práci s dětmi. 3.8 Spolupráce s rodiči dětí Náš záměr je vytvořit s rodiči dětí vztah založený na vzájemné důvěře a spolupráci. Rodiče se mohou kdykoli obracet na zaměstnance školy se svými dotazy, připomínkami, náměty a požadavky. Pedagogové pravidelně informují rodiče jak o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji, tak o celkovém dění v mateřské škole. Rodiče mají možnost podílet se na činnostech v mateřské škole, po domluvě se mohou účastnit výuky, pravidelně během roku pro rodiče a děti pořádáme nejrůznější akce. Naše mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Rodiče s námi spolupracují při organizačním zajištění některých akcí doprovod, odvoz dětí.

9 3.9 Spolupráce se základní školou Tím, že mateřská škola je součástí základní školy, že obě součásti sídlí v jedné budově, jsou vztahy základní i mateřské školy velmi úzké a bezprostřední. Vzájemnou spolupráci lze shrnout do tří oblastí : oblast spontánních aktivit: každodenní setkávání dětí MŠ a žáků ZŠ o přestávkách, při pobytu venku, ve školní družině apod., děti se znají navzájem, stejně tak znají personál a prostředí školy oblast organizovaných aktivit : patří sem společné programy organizované pro školu jako celek, případně organizované jednou součástí pro druhou ( např. divadelní představení, příprava programů pro rodiče a veřejnost, návštěvy předškoláků v ZŠ, vystoupení žáků ZŠ pro děti MŠ, sportovní soutěže, karneval ) oblast odborná : jedná se především o vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi učiteli základní školy a mateřské školy navzájem Spolupráce s ostatními subjekty Hlavním partnerem pro školu je její zřizovatel, tj. obec Velké Hamry, se kterým škola projednává provozní záležitosti a koncepci dalšího rozvoje. Dále mateřská škola spolupracuje s odbornými institucemi a pracovníky, především s Pedagogickopsychologickou poradnou, lékaři, logopedy. Spolupracujeme i s dalšími mateřskými školami v okrese, organizacemi a firmami, místními spolky. Patří mezi ně zejména MŠ Velké Hamry I, MŠ Zlatá Olešnice, MŠ Nová Ves nad Nisou, místní organizace Sokola, místní organizace Mysliveckého sdružení, místní organizace Dobrovolných hasičů a další.

10 + 4. Organizace vzdělávání 4.1 Vnitřní uspořádání školy Mateřská škola se nachází v 1. patře budovy. Její prostory zahrnuje třída MŠ, herna, místnost pro pracovní a výtvarné činnosti, ložnice. Hygienické zařízení je v mezipatře, šatna a školní jídelna s kuchyní v přízemí. 4.2 Charakteristika jednotlivých tříd Mateřská škola má jednu třídu, kterou tvoří heterogenní skupina dětí ve věku od 2 do 6, příp.7 let věku. 4.3 Organizace školního roku Školní rok v naší mateřské škole zahajujeme shodně se ZŠ, zpravidla 1.září. Provoz o Vánočních, jarních a letních prázdninách řeší ředitelka školy dle zájmu rodičů, pokud dojde k uzavření MŠ, rodičům je nabídnuto umístění dětí do MŠ Velké Hamry. Zápis do MŠ probíhá v období únor, březen a veřejnost je vždy informována v časovém předstihu. Informace o organizačních změnách, akcích školy ap. Rodiče naleznou na vývěsce ve vestibulu školy nebo na mailové adrese školy. Přílohy ŠVP k organizaci vzdělávání: Organizace dne v MŠ Školní řád MŠ Plánované akce MŠ

11 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Vzdělávací cíle a záměry, filozofie školy Obecné vzdělávací cíle, které stanovuje RVP PV: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí jsou uskutečňovány během všech činností. Kdykoliv v průběhu dne si můžeme zodpovědět otázky: co se právě teď dítě učí? s jakou hodnotou se právě teď dítě setkává? jaký má právě teď dítě prostor pro samostatnost a možnost ovlivnit situaci, ve které se nachází? Průběžné vzdělávací cíle souvisí s každodenními činnostmi, příležitostmi a situacemi v mateřské škole. Týkají se oblastí práva dětí, socializace, sebeobsluhy, hygieny, sebepojetí, citů, vůle... rozvoj duševní pohody dítěte a jeho psychické zdatnosti podpora zdravého růstu a vývoje dítěte získávání zdravé sebedůvěry rozvoj schopnosti dětí přizpůsobovat se, reagovat na změny, vyrovnat se s nimi rozvoj řeči a myšlení dětí rozvoj schopnosti komunikovat a spolupracovat rozvoj estetického vnímání motivace dětí k aktivnímu poznávání vytváření základů pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí rozvoj poznání sebe sama, vlastních zájmů a možností posilování vědomí dětí, že jsou si rovny, že mají stejná práva a povinnosti vedení dětí k poznání, že se mohou svobodně rozhodovat, ale odpovídají za svá rozhodnutí. Konkrétní vzdělávací cíle je třeba plánovat, uspořádat, strukturovat. Cíle, kterými je realizována vzdělávací činnost v mateřské škole jsou součástí každé z pěti oblastí RVP 1. pohyb 2. řeč 3. myšlení 4. estetika 5. činnosti Ve středu zájmu stojí dítě a jeho prožitky. Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti a vzory. Dítě si odnáší z MŠ kompetence, nikoliv splněné úkoly. Vzdělávání dítěte není v řízených činnostech, ale ve všem, co se v mateřské škole děje. Vzdělávání musí být pro dítě činností přirozenou a pro pedagoga cílevědomou. Oblasti předškolního vzdělávání: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět

12 1. Dítě a jeho tělo oblast biologická - podpora fyzické pohody zlepšení tělesné a pohybové zdatnosti rozvoj pohybových a manipulačních schopností sebeobsluha zdravé životní návyky 2. Dítě a jeho psychika oblast psychologická - podpora duševní pohody rozvoj intelektu, řeči, jazyka rozvoj poznávacích procesů rozvoj citů, vůle, sebepojetí rozvoj vzdělávacích procesů, poznávání, učení 3. Dítě a ten druhý oblast interpersonální - podpora utváření vztahů k jinému dítěti - posílení a obohacení vzájemné komunikace 4. Dítě a společnost oblast sociálně kulturní - uvedení dítěte do společenství ostatních lidí - zařazení do života v lidské společnosti, do světa kultury a umění - osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů - podílet se na utváření společenské pohody - přijmout společenské, morální a estetické hodnoty 5. Dítě a svět oblast enviromentální - vytvoření základů pro otevřený postoj dítěte k životnímu prostředí - poznání okolního světa - vliv člověka na životní prostředí. Krátkodobé vzdělávací cíle jsou rozpracovány konkrétně v projektech, tematických celcích. Dlouhodobé vzdělávací cíle: Péče o zdravý životní styl: předplavecká školička lyžařská školička - běžky zdravé stravování ve spolupráci se školní jídelnou pohybové aktivity v přírodě malí turisté výšlapy do okolí na delší vzdálenost otužování vzduchem přiměřené oblékání Ochrana přírody: pozorování přírody v jednotlivých ročních obdobích sběr plodů pro zvěř krmení zvěře a ptáků v zimě čištění studánek úklid okolí mateřské školy seznamování se s chráněnými druhy rostlin a živočichů v naší lokalitě Rozvoj estetického cítění: návštěvy divadelních představení výstavy v blízkém okolí účast dětí ve výtvarných soutěžích tvoření v keramické dílně v Ulitě Tanvald výzdoba prostor mateřské školy

13 účast při přípravách oslav v mateřské škole výlety za poznáním seznamování s tradicemi, místními zvyky ap. Seznamování s počítačovou technikou: užívání programů pro mateřské školy vytváření správných návyků při práci s PC Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, vychovávat děti ke zdravému životnímu stylu a učit je žít v souladu s přírodou. 5.2 Formy a metody vzdělávací práce Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme tzv. prožitkové učení, intenzivně podporujeme rozvoj smyslového vnímání a věnujeme se též prevenci vadné výslovnosti. Nezaměřujeme se na dosažení vzájemně srovnatelných výsledků, smysl spatřujeme v rozvíjení všech individuálních schopností a dovedností dítěte. Ve výchovném a vzdělávacím procesu jsou děti vedeny v souladu s pravidly chování a soužití s ostatními, která si samy děti vymyslely. Formy: individuální, skupinové a kolektivní volná hra, společné řízené činnosti, pohybové vyžití, společné akce, oslavy a slavnosti, kulturní představení, vycházky, výlety, společné akce s rodiči, logopedická péče. Činnosti: volná hra a spontánní činnosti: MŠ poskytuje dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní výběrové činnosti v době od příchodu dětí do MŠ po dopolední svačinu, v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při pěkném počasí na zahradě školy. společné činnosti: většinou probíhají dopoledne, ale řízená společná činnost nebo hra může spontánně vzniknout nebo být navozena učitelkou kdykoliv v průběhu dne. Řízená činnost je plánována učitelkou, má stanovený cíl a prostředky a vychází z potřeb a zájmů dětí. tělovýchovné chvilky jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji dopoledne a při pobytu venku, jejich cílem je procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu. společné jídlo: je podáváno třikrát denně, děti jsou vedeny k samostatnosti a sebeobsluze, do jídla nejsou nuceny, ale snažíme se o maximální motivaci formou osobního příkladu a přiznání kompetence výběru dítěti (samo si rozhodne o množství jídla). hygiena a sebeobsluha: hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní potřeby a požadavku intimity. Potřebují-li pomoc, je jim poskytnuta ze strany učitelky. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček ap. jsou děti vedeny k samostatnosti, vzájemné ohleduplnosti a pomoci.

14 pobyt venku: může probíhat na zahradě nebo formou vycházky do prostředí, ve kterém se mohou děti volně pohybovat. Pobyt venku poskytuje dětem poznatky o okolí, přírodě, počasí a především je prostorem k dostatečnému pohybovému vyžití a volné hře. individuální práce je prováděna s dětmi, které potřebují procvičit některou dovednost související s přípravou na ZŠ. O individuální práci jsou informováni rodiče a je jim nabídnuta forma spolupráce. odpočinek a spánek: v době poledního klidu děti odpočívají na lehátkách, děti starší pěti let se mohou po kratším odpočinku věnovat klidovým činnostem vedle ve třídě (společenské hry, grafomotické listy, kreslení, omalovánky ap.). Děti si mohou přinést vlastní hračku, kterou mohou půjčit kamarádům, nebude-li vadit její případné poškození či ztráta. komunikace mezi školou a rodinou: rodiče mohou kdykoliv vejít do třídy a podívat se, co dělá jejich dítě. Podmínkou je přezutí a absence akutní infekční nemoci. Nejvhodnější čas k rozhovorům s učitelkou je čas při ranním a odpoledním předávání dítěte, ředitelka je k dispozici po předchozí domluvě. Konzultaci je také možno domluvit telefonicky. Metody: naše vzdělávání je založeno na prožitkovém a interaktivním učení, uskutečňuje se ve všech činnostech a situacích, kdy učitelka vnímá a navazuje na to, co děti prožívají. Prožitky však také záměrně navozuje. Prožitkem rozumíme to, co v nás zůstává emočně podmíněné a je tudíž trvalejší. využívání situačního učení, učení v situacích. Tyto situace mohou být náhodné nebo záměrně navozené učitelkou. Osvědčila se tvořivá dramatika, která navazuje na různé situace, řeší je. důležitá metoda je hra, která je hlavní a nejdůležitější aktivitou v raném období vývoje člověka. Proto jí dáváme dostatečný prostor, hlavně u mladší věkové skupiny. Dodržujeme zákony hry - je činností svobodnou, reproduktivní, nejistou, má svůj prostor, pravidla nebo je jako. Hra musí vycházet z potřeb dítěte, je přímým odrazem jeho zážitků. důležité pro rozvoj prosociálního chování spatřujeme prosociální učení a interakční hry. Zaměřují se na rozvíjení vzájemných vztahů mezi dospělými a dětmi, dětmi a dětmi navzájem, na rozvíjení prožívání a přiměřené projevování citů. Pro vývoj dítěte je důležitý prosociální i asociální kontakt, dítě získává zkušenosti pro další vývoj. Uvědomujeme si, že pro úspěšné zařazení do života je emoční inteligence důležitější než inteligence kognitivní a u dětí ji rozvíjíme. zkoušíme pracovat se smyslově symbolickými metodami na základě vyjadřování emocí, pocitů při kognitivním učení je pedagog dítěti průvodcem, evokuje a inspiruje. Dítě dochází k poznatkům samo, spojuje staré poznatky s novými. kooperativní učení vychází ze vzájemné spolupráce a domluvy dětí komunitní a jiné typy kruhu se staly součástí denních aktivit. Jsou respektována a postupně zařazována pravidla kruhu, které děti respektují. děti používají metodu pokusu a omylu, experimentují, manipulují s různými materiály, především přírodními používáme moderní efektivní způsoby komunikace, která vylučuje střety s dospělými a minimalizuje konflikty mezi dětmi. Neefektivní způsoby komunikace, jako je například vysvětlování, poučování, pokyny, příkazy, zákazy, kritiku, zaměření na chyby, srovnávání,

15 nálepkování, zaměňujeme za efektivnější. Těmi jsou například podávání informací, sdělování, konstatování, popis, dvě slova, ale vyjadřujeme i vlastní potřeby a očekávání, dáváme možnost volby, prostor pro spoluúčast, aktivitu. Prostředky: hry, pohybové aktivity, praktické činnosti, tvořivá dramatika, divadlo, pozorování, experimentování, pokusy, práce s různými materiály a technikami, hry na rytmické a Orffovy nástroje, didaktická technika (magnetofonové záznamy, videozáznamy, televize, CD přehrávač), školní knihovna.

16 6. Vzdělávací obsah Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Konkrétní vzdělávací cíle naplňujeme formou záměrného i spontánního učení didakticky cílenými činnostmi. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla v menších skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Provádíme logopedickou péči. K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuální vzdělávací plány. Sledujeme a zaznamenáváme individuální vývoj každého dítěte (viz portfolia dětí). Témata jsou volnou nabídkou pro učitelky, ze které mohou vybírat pro řízené činnosti dětí. Je na učitelce a na dětech, která témata vyberou, kolik času kterému projektu věnují a jaké prostředky zvolí pro jeho naplnění. V průběhu roku mohou vyplynout ze zájmu dětí témata další, učitelka může tuto nabídku doplňovat a vytvořit témata jiná. Jednotlivá témata jsou konkretizována do činností (viz myšlenkové mapy), ve kterých učitelky dbají na vyvážený poměr činností motorických, kognitivních a estetických s důrazem na rozvoj osobnostně sociálních a morálních vlastností a dovedností. Je žádoucí, aby převažovaly hrové činnosti vycházející ze zájmu dětí a respektující jejich individuální možnosti a potřeby. Realizace by se neměla odehrávat pouze formou společné řízené činnosti, ale měl by jí být dán prostor v průběhu celého dne a všech činností v MŠ. Učitelky spolupracují při přípravě zvolených témat, forma přípravy je v kompetenci učitelky. O činnostech jsou rodiče informováni na vývěskách ve vestibulu školy. Vzdělávací obsah je zpracován ve 4 projektech na období 4 let. Barevné korálky Společně s barevnými korálky projdeme rokem a budeme hledat všechny barvy kolem nás, hrát si na barevný svět a zároveň budeme vnímat kladné hodnoty lidí, jako kamarádství, spolupráce, empatie, vzájemná pomoc... Písničkové korálky Společně stráveným časem v mateřské škole nás provedou různé písničky. Některé známe a budeme si s nimi hrát, jiné se společně naučíme. Zavedou nás k činnostem v našem okolí, k práci našich rodičů a prarodičů, řemeslníků... Pohádkové korálky Tento projekt bude pohádkový, poznáme i některé méně známé pohádky a příběhy, zaměříme se na rozvoj fantazie dětí, využijeme tvořivou dramatiku, představivost, budeme si hrát se slovy, mluvidly, seznamovat se s knihami MŠ i kamarádů... Svět kulatý jako korálek Korálek je kulatý jako naše zeměkoule, tentokrát se bude kutálet světem a my se s ním vydáme na cestu za poznáním...

17 Doplňkové programy: zdravý život -předplavecká školička, lyžařská školička, dětská jóga, zdravá strava, otužování pobyt venku za každého počasí, turistika malá angličtina hravé chvilky se slovíčky, obrázky, náměty barvy, hračky, počet, tělo, rodina, zvířata, zdvořilostní fráze příroda je náš kamarád ochrana rostlin, živočichové v našem okolí, třídění odpadu, Den země, čuštění studánek počítačová gramotnost seznamování s PC, práce s informacemi.

18 BAREVNÉ KORÁLKY INTEGROVANÉ BLOKY 1. ČERVENÝ Všichni jsme kamarádi 2. HNĚDÝ Hrajeme si s podzimem 3. FIALOVÝ Zahrajeme si divadlo 4. BÍLÝ Kouzelné Vánoce 5. MODRÝ Zimní radovánky 6. DUHOVÝ Hrajeme si na malíře 7. RŮŽOVÝ Vesele s písničkou 8. ŽLUTÝ Slunce, Země, Vesmír 9. ZELENÝ Roste, kvete, zelená se 10. ORANŽOVÝ Povídám, povídám pohádku

19 1. ČERVENÝ KORÁLEK Všichni jsme kamarádi Vzpomínáme na prázdniny, vítáme se s kamarády, utváříme pravidla společného soužití, seznamujeme se s novými dětmi, s prostředím třídy a školy.vyhledáváme rozdíly mezi MŠ a rodinou. 2. HNĚDÝ KORÁLEK Hrajeme si s podzimem Objevujeme svět kolem nás, změny v přírodě na podzim, poznáváme některé druhy ovoce a zeleniny, zapojíme všechny smysly. Budeme rozvíjet a posilovat správné návyky a dovednosti při výtvarném a pracovním tvoření, vyrobíme si strašidýlka. 3. FIALOVÝ KORÁLEK Zahrajeme si divadlo Užijeme si pozitivní pocity z dramatických činností, zkusíme si improvizovat s loutkami a maňásky, zapojíme fantazii a představivost, budeme se zdokonalovat v komunikačních dovednostech. 4. BÍLÝ KORÁLEK Kouzelné Vánoce Budeme se společně těšit na Čerta, Mikuláše, stromeček, dárky... Užijeme si předvánoční období ve výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových činnostech, budeme se seznamovat s tradicemi a zvyky, také ozdobíme stromeček pro zvířátka. 5. MODRÝ KORÁLEK Zimní radovánky Poznáváme zimní období ve spojení s činnostmi, které v tomto období provádíme bobujeme, sáňkujeme, kloužeme se, lyžujeme. Budeme zkoumat vlastnosti sněhu a ledu. Postavíme si zimní obydlí a také sněhuláky. Představíme si, jak asi dříve žili Eskymáci.

20 6. DUHOVÝ KORÁLEK Hrajeme si na malíře Budeme si hrát a tvořit s různým materiálem, poznávat jeho vlastnosti a možnosti využití podle vlastní fantazie. Prohlédneme si některá výtvarná díla a budeme si povídat o tom, co se nám líbí a proč. Přiblížíme si tradice Masopustu a připravíme si karneval. 7. RŮŽOVÝ KORÁLEK Vesele s písničkou Zahrajeme si na muzikanty, budeme poznávat hudební nástroje, povahu hudby, co jsou tóny a co je opera. S notičkou si připomeneme spoustu písniček, které již známe. Zkusíme vyjádřit hudbu pohybem a také si zatančíme některé tanečky. 8. ŽLUTÝ KORÁLEK Slunce, Země, Vesmír Budeme se seznamovat s naší planetou a pokusíme se zjistit, jak to bylo na počátku. Zahrajeme si na kosmonauty a vydáme se do vesmíru. A budeme cestovat po světě i po naší krásné České republice. 9. ZELENÝ KORÁLEK Roste, kvete, zelená se Naučíme se poznávat některé květiny na louce i na zahrádce, budeme zjišťovat, co potřebují ke svému životu. Zahrajeme si na zahradníky a zkusíme si vypěstovat nějakou rostlinku. A také budeme pozorovat les a pole a louku ORANŽOVÝ KORÁLEK Povídám, povídám pohádku Přineseme si svou oblíbenou knihu, naučíme se s ní šetrně zacházet, vydržíme poslouchat četbu nebo vyprávění kamaráda. Také si zahrajeme na básníky a budeme si hrát se slovíčky a hláskami. Budeme společně objevovat kouzlo v pohádkách, ale také zjišťovat, jak je to ve skutečnosti. Zkusíme vymyslet vlastní pohádku nebo příběh.

21 ČERVENÝ KORÁLEK - Všichni jsme kamarádi kamarádství, přátelství adaptovat se na život v MŠ zařadit se mezi své vrstevníky orientovat se bezpečně ve známém i v novém prostředí (MŠ, doma) uplatňovat návyky společenského chování k dospělým i k dětem, utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech těšit se z hezkých a příjemných zážitků vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí Hlavní činnosti: prohlídka budovy, seznamování s okolím, přirozená cvičení s obměnami, smyslové hry, individuální i skupinové rozhovory, říkadla, námětové hry, poslech příběhů a pohádek, společenské hry, kooperativní činnosti, modelové situace, taneční a pohybové hry, tvořivé činnosti s různým materiálem, didaktické hry navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, znát jejich jména, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství vyznat se v prostorách MŠ, v blízkém okolí místnosti a jejich účel, zaměstnanci, zahrada, hřiště, obchod, kde bydlíme... poznat svoji značku, místo v jídelně, šatně, ložnici pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití rozvíjet a obohacovat hru s hračkami a s konstruktivními stavebnicemi tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při výtvarných a pracovních činnostech (šišky, listy, rostliny, barvy, modelína, korále, písek sbírání, stříhání, nalepování, prostorové tvoření apod.) zapojit se do pohybových, hudebních a dramatických aktivit přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého poznat a pojmenovat viděné, slyšené, rozlišit známé chutě, vůně, povrch předmětu rozvíjet základní pohybové dovednosti běh, skoky, lezení, házení a chytání míče, SD překážky, rovnováha, prostorová orientace, MD chůze po schodech Podtémata: Školka plná kamarádů Tady bydlím já

22 HNĚDÝ KORÁLEK Hrajeme si s podzimem pracovitost, chuť do práce zdokonalit se v sebeobsluze získat kladný vztah k pracovním činnostem, učit se z chyb vytvářet základy zdravého životního stylu vést k pochopení sounáležitosti s přírodou vnímat rozmanitosti barev/tvarů v přírodě rozvíjet fantazii, tvořivost, smyslové vnímání osvojit si formy neverbálního sdělení Hlavní činnosti: praktické poznávání přírodních objektů a jevů vycházkuy s přírodovědným zaměřením, hry s přírodninami, konstruktivní a grafické činnosti, tvořivé činnosti s různým materiálem, didaktické hry, taneční hry, estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární, slovní hry zvládat jednoduché pracovní úkony vědomě užívat všech smyslů vyjadřovat představivost a fantazii v tvořivých činnostech soustředit se na danou činnost zvládat nižší překážky, různé druhy lezení, koordinovaně a jistě se pohybovat v lesním terénu (SD) poznat a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny (SD) zvládnout držení psacího/kreslícího nástroje (SD) rozlišit dlouhé a krátké samohlásky dokreslit chybějící části obrázku (SD) chápat označování počtu, porovnat dva početné soubory (SD) umět rozlišit vybrané jehličnaté a listnaté stromy, jejich listy, plody (SD) zjistit, co se vyrábí ze dřeva (SD) vnímat svět přírody, porozumět změnám v přírodě na podzim (SD) odhalit podstatné a nepodstatné znaky předmětů a zvířat (SD) Podtémata: Zdravé podzimní mlsání Čarovný les Připravte si deštníky

23 FIALOVÝ KORÁLEK Zahrajeme si divadlo spolupráce, pozitivní přijetí vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, sladit pohyb se zpěvem sledovat a vyprávět příběh, pohádku, porozumět slyšenému naučit se nazpaměť krátký text, správně vyslovovat vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech rozlišovat některé obrazné symboly, značky vnímat a porovnávat skutečnosti v pohádce, v životě spolupracovat s ostatními při hře na divadlo Hlavní činnosti: pohybové hry, cvičení s náčiním, na nářadí, překážkové dráhy, kontaktní hry, konstruktivní hry, smyslové hry, prohlížení knih, obrázkové čtení, poslech pohádek, diskuze, rozhovory, slovní hry a hádanky, hudební, taneční a dramatické aktivity, výtvarné činnosti, námětové hry, návštěva kulturní akce vyjádřit gestem, pohybem pocit, náladu (hra s maňáskem, zástupným předmětem) a doprovázet pohyb zpěvem sledovat a zachytit myšlenku, vyjádřit nápad, pocity, úsudky pochopit vtip, jednoduché hádanky, hledat rýmy, antonyma, synonyma, homonyma, SD hlásky na začátku slov, rytmus slov zapamatovat si krátkou říkanku, rozpočítadlo, písničku, logopedické chvilky, gymnastika mluvidel zrealizovat vlastní nápad, využívat různé materiály k tvořivým činnostem, improvizovat a hledat náhradní řešení obrázkové čtení pohádek, SD geometrické tvary (ozdob si perníček apod.), MD kulatý, hranatý, špičatý poznat, co je možné, co nikoliv, využívat zkušeností dobro a zlo okolo nás, poznat, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí společně zrealizovat pohádku (námět, kulisy, děj, postavy) Podtémata: Jak to bylo, pohádko? Na Jeníčky a Mařenky

24 BÍLÝ KORÁLEK - Kouzelné Vánoce očekávání, udělat radost druhému společně prožívat sváteční období rozvíjet tvořivost, vkus a estetické cítění při výzdobě třídy vyjádřit pocity při citlivém vnímání hudby seznamovat se s tradicemi a zvyky v období Vánoc naučit se píseň, báseň pro Mikuláše a několik vánočních koled rovíjet kulturně estetické dovednosti (slovesné, výtvarné, hudební, dramatické) společně sdílet radost, obavy, překvapení,obdarování osvojit si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní - dopis Ježíškovi Hlavní činnosti: přípravy společných zábav a slavností, výtvarné, hudební, hudebně pohybové činnosti, poslech příběhů, veršů, písní, recitace, zpěv, setkávání se s uměním mimo MŠ, Vánoce ve školce, Vánoce v lese, hraní rolí, modelové situace, taneční hry, konstruktivní hry se stavebnicemi, manipulační hry s pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, hra na čerty a anděly, na Vánoce, na hostinu, grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, čísel spolupodílet se na vytvoření radostné a klidné atmosféry využít získané pracovní dovednosti při výrobě vánoční výzdoby, dárků, přání seznamovat se s novými výtvarnými materiály a technikami (vosk, mýdlo, Windows...) rozlišovat povahu hudby slavnostní, příjemná, kouzelná apod. vyzkoušet a prožít si některé zvyky Mikulšský den, vánoční kouzla kultivovaně se projevovat na veřejnosti Adventní zpívání v kapli slovně i výtvarně sdělit svoje přání uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost, strach, smutek, odmítání) poznávat některá písmena a číslice, SD poznat napsané své jméno Podtémata: Anděl nebo čert? Už je tady zas ten vánoční čas

25 MODRÝ KORÁLEK - Zimní radovánky smysl pro fair play, sebeovládání vést ke zdravému životnímu stylu probouzet zájem o pohybové aktivity rozvíjet koordinaci, motoriku hrubou i jemnou rozvíjet poznávací schopnosti podporovat schopnost dětí pracovat v týmu, domluvit se, ovládat se rozvíjet vnímavost k přírodním jevům v závislosti na ročním období Hlavní činnosti: námětové hry a činnosti, zdravotně zameřené činnosti, modelové situace a hry přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu, lokomoční činnosti - sezónní sporty, zimní olympiáda, artikulační a řečové hry, hry se slovy, individuální a skupinové konverzace, činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků, kooperativní činnosti, konstruktivní hry se stavebnicemi, grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen, čísel, předmatematické operace s předměty a na ploše osvojit si poznatky, které předcházejí čtení, psaní, počítání přiměřeně se umět soustředit i relaxovat obhajovat svoje potřeby, svůj postoj, přání, přijímat názor druhého, dohodnout se na kompromisu uplatnit vlastní znalosti a dovednosti při hrách na doktora, záchranáře, nemocnici pečovat o osobní hygienu, zvládat pravidelné běžné hygienické návyky pojmenovat hlavní části těla a některé vnitřní orgány znát zásady zdravého životního stylu (pohyb, sport, hygiena, výživa, otužování, pobyt na čerstvém vzduchu, odpočinek) řešit přirozené i modelové situace (pády, zranění kamaráda, cizí člověk, zloděj, hra Co se stane, když...), uvědomit si, co je nebezpečné uvědomovat si odlišnosti zimního období (příroda, lidé) zvládnout bezpečný pohyb na sněhu, ledu, při zimních hrách být pohybově aktivní po delší dobu Podtémata: Na školu Stonám nerad Zima okolo nás

26 DUHOVÝ KORÁLEK - Hrajeme si na malíře tvořivý přístup, představivost rozvíjet představivost a fantazii uplatňovat vlastní tvořivý přístup tvořivé sebevyjádření, seberealizace vyjadřovat svoje pocity, dojmy a prožitky rozvíjet komunikativní dovednosti vytvářet základy estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění zpřesňovat smyslové vnímání, přecházet od konkrétně názorného myšlení k slovnělogickému rozvíjet pracovní dovednosti, jemnou motoriku ruky aktivně se účastnit hudebně pohybových her umožnit dětem poznat lidové tradice a zvyky Masopustu Hlavní činnosti: tvořivé a námětové hry Na malíře, Na divadlo, Na karneval, Na řemesla, hry s materiály, stavebnicemi, didaktické hry (barvy, zvuky, tvary), výtvarná a pracovní dílna - výzdoba herny, experimenty s barvami, materiály (objevování jejich vlastností), realizace jednoduché masky, hudebně pohybové hry, tanečky, vyprávění v komunitním kruhu... vyjadřovat své představy různými výtvarnými technikami (malba, kresba, pastel, koláž, malba na textil ap.) zrealizovat vlastní nápad zachytit náladu prožitek (hudba, výtvarné dílo, příběh, pohádka) přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními, odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná vnímat umělecké a kulturní podněty a hodnotit - líbí, nelíbí, baví, nebaví a proč poznat a pojmenovat předměty kolem nás a jejich vlastnosti (barvy, materiály, význam pro člověka apod.) tvořivě využívat barvy, materiály textil, papír, vlna, folie, dřevo při výrobě masky a přípravě karnevalu sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit pohyb podle vzoru prožívat radost, těšit se z hezkých zážitků (karneval ve školce) Podtémata: Malujeme -čarujeme Barevný svět kolem nás Veselý karneval

27 RŮŽOVÝ KORÁLEK Vesele s písničkou sluchové vnímání, aktivní přístup seznamovat se světem hudby, vytvářet povědomí o hudbě mnohojazyčné společnosti rozvíjet hudební dovednosti produktivní i receptivní seznamovat se s hudebně pohybovými činnostmi rozvíjet sluchovou a zrakovou paměť, pozornost, představivost orientovat se částečně v čase v souvislosti se změnou ročního období Hlavní činnosti: tvořivé a námětové hry Na muzikanty, Na koncert, Na zpěváky, Na rádio nahrávky zpěvu dětí, poslech písní v nářečí, jiném jazyku, výroba rytmického nástroje, hra na nástroje, taneční hry, nácvik říkadel, velikonoční koledy, písně o jaru, tvořivá dílna notička Písnička, ptáčci zpěváčci, Velikonoce vnímat hudební podněty, sledovat se zájmem hudební produkce a hodnotit svoje zážitky zacházet s jednoduchými hudebními (i netradičními) nástroji účastnit se koncertu dětí, zazpívat píseň, rozlišovat zvuky a tóny, vnímat rytmus, dynamiku, délku a výšku tónů zapojit se do nácviku tanečních her - vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru přizpůsobit jej pokynům zapamatovat si krátkou píseň, říkadlo, rozpočítadlo zachytit svoje sluchové i zrakové představy a prožitky výtvarnými technikami poznávat jarní lidové zvyky (pálení Zimy, oslava Slunce, Velikonoce...) Podtémata: Zpívejme si, zpívejme Jaro už je tu a

28 ŽLUTÝ KORÁLEK Slunce, Země, vesmír zvídavost, touha po poznání pomoci utvářet názor na svět povzbuzovat touhu pro poznávání nových, neznámých věcí a prostředí vytvářet povědomí o technickém prostředí, vývoji získávat základní povědomí národní identity rozvíjet úctu k životu vytvářet základy pro práci s informacemi podporovat prostorové vnímání podílet se na kolektivní práci, vzájemná spolupráce Hlavní činnosti: konstruktivní a grafické činnnosti, pracovní a sebeobslužné činnosti, prohlížení a čtení knížek, činnosti zaměřené na chápaní pojmů a osvojení poznatků práce s médii, encyklopediemi, mapami, slovní hry hádanky, rozvoj slovní zásoby, konverzace, výtvarné aktivity, kooperační činnosti, lokomoční činnosti, míčové hry, námětové hry Na kosmonauty, Na cestovatele, seznamování s jinými kulturami a přírodou, výlet do Prahy (předškolní), oslava Dne Země úklid okolí, čištění potůčku, jarní písničkové pásmo Ptačí sněm mít základní poznatky o vesmíru, Zemi, Slunci, Měsíci poznávat technické prostředí a jeho vývoj orientovat se v prostoru i v rovině koordinovat lokomoci vědět, že jsem z České republiky (poznat vlajku, hlavní město apod.) projevovat zájem o knihy vnímat, že je zajímavé dovídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení seznámit se s rozmanitým, nekonečně pestrým, různorodým světem přírody i světem lidí, s odlišnostmi životních podmínek na Zemi, se zajímavostmi mít povědomí o významu životního prostředí, rozlišovat zdravé a škodlivé aktivity, pomáhat pečovat o životní prostředí Podtémata: Na kosmonauty Cesta kolem světa Naše vlast - ČR

29 ZELENÝ KORÁLEK Roste, kvete, zelená se sounáležitost s přírodou, ochrana životního prostředí rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí rozvíjet jazykové dovednosti (vnímání, porozumění, vytváření pojmů) zpřesňovat smyslového vnímání spolupodílet se, spolupracovat při společných činnostech v přírodě pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Hlavní činnosti: pobyt v přírodě, pohybové hry v lese, na hřišti, na zahradě, manipulace se zahradním náčiním, smyslové hry, námětové hry Na zahradníka, Na pokusy, Semínka, ošetřování květin v MŠ, prohlížení knih, encyklopedií, herbáře, přednes, recitace, zpěv, hry a experimenty s živou přírodou, estetické a tvůrčí aktivity, výšlapy do okolí, smysluplné pracovní činnosti zvládnout pohyb v přírodním terénu a prostorovou orientaci chránit svoje zdraví a bezpečí, vědět, kde v případě potřeby hledat pomoc (úraz v terénu, pozření neznámých plodů apod.) poznat a pojmenovat některé zástupce živé přírody (rostliny, stromy, keře) porozumět slyšenému slovně reagovat, vystihnout hlavní myšlenku příběhu objevovat vlastnosti rostlin, nacházet společné znaky, podobu a rozdíly poznávat potřeby rostlin k životu při experimentování vnímat rozdíly mezi živou a neživou přírodou domluvit se na společném řešení - realizace nápadu ve skupině (jak pomůžeme chránit přírodu, udržet okolí MŠ bez odpadků, dokončíme započatou práci) uvědomovat si svůj vliv na životní prostředí mít citlivý vztah k přírodě těšit se z příjemných zážitků z vycházek do okolí Podtémata: Na zahrádce Na louce U našeho lesíka

30 ORANŽOVÝ KORÁLEK- Povídám, povídám pohádku kladný vztah ke knihám, jazykový cit rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti vnímání, porozumění, poslech, výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů apod. sledovat a vyprávět příběh, pohádku podporovat zájem o psanou podobu jazyka (SD) projevovat zájem o knihy vytvářet základy estetického vztahu ke kultuře, k životu, ke světu orientovat se v blízkém okolí, poznávat místo, kde žijeme rozvíjet fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci Hlavní činnosti: hra Na knihovnu, Na prodejnu knih, Na vypravěče, prohlížení a vyprávění, slovní hříčky se slovíčky, recitace, zpěv, taneční a pohybové hry, výšlapy do okolí, výlet poznávání regionu, hry v přírodě, buřtování, Dětský den, tvořivé dílny, pohádková noc ve školce sledovat děj, porozumět mu a zopakovat jej ve správných větách vyprávět svoji oblíbenou pohádku, krátký příběh poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma (SD) utvořit jednoduchý rým (SD) rozlišovat a znát některá písmena a číslice, svoje jméno (SD) zacházet šetrně s knihami, prezentovat svoji oblíbenou knihu, donesenou z domova naučit se nazpaměť krátký text přirozeně a bez zábran komunikovat s druhými, umět naslouchat, soucítit hledat ponaučení v příbězích vnímat a zachytit své představy různými výtvarnými technikami poslouchat příběhy z našeho regionu ( o duchu Muhu, Čertově skále, Rozpůlence, Krakonošovi apod.) zvládnout základní pohybové dovednosti a pohyb v přírodním prostředí Podtémata: Moje knížka Cestujeme z pohádky do pohádky

31

32 AHOJ, ŠKOLKO! Vítáme se po prázdninách, vypravujeme si zážitky, seznamujeme se s novými dětmi a pomáháme jim s adaptací na prostředí MŠ, utváříme si pravidla společného soužití a začínáme se orientovat v prostředí školy. Poznáváme jména kamarádů, svoji značku, místo v šatně, u stolečku. KDYŽ JSI ŠŤASTNÝ Prožíváme společné radostné chvilky v MŠ, hledáme rozdíly mezi prostředím MŠ a rodinou. Uvědomujeme si, kam patříme, kdo je moje rodina, kde bydlíme. ČERVÍČEK Pepa červíček nás provede podzimem, budeme poznávat ovoce, zeleninu, práce na zahradě a na poli, zahrajeme si na kuchaře, prodavače, pekaře a zapojíme všechny smysly při tvořivých činnostech. JÁ DO LESA NEPOJEDU Budeme pozorovat změny v přírodě, poznávat a pojmenovávat barvy, sbírat přírodniny a hrát si s nimi, poznáme některá zvířata z lesa a zahrajeme si na myslivce co všechno je jeho práce. PRŠÍ, PRŠÍ Vnímáme počasí, jeho změny související se střídáním ročních období, jak vzniká déšť, vítr, co je mlha, mrak, proč je teplo nebo zima... ROK Posloucháme písničky pro nejmenší dětičky z CD Rok, zpíváme si naše oblíbené

33 a ty, které již známe, zahrajeme si se slovy, hláskami, melodiemi a vymyslíme novou písničku. KOLÍBALA BÁBA ČERTA Radostně si prožijeme předvánoční období ve výtvarných, pracovních, hudebních a pohybových činnostech, setkáme se s Mikulášem. JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT Poznáváme vánoční zvyky a tradice, připravujeme dárky pro své nejbližší, zpíváme koledy a vánoční písně, vyrábíme si vánoční výzdobu, zdobíme stromek pro zvířátka a zazpíváme veřejnosti v kostele Sv. Anny na Hamrskách. DVA MRAZÍCI ULIČNÍCI S mrazíky a jejich veselou písničkou si prožijeme zimní radovánky, budeme hledat, co všechno k zimě patří, jak se oblékáme, jak si chráníme naše zdraví a co je otužování. MOJE SÁNĚ Užijeme činnosti, které k zimě patří bobování, hry na sněhu a se sněhem, klouzání na ježdících, sáňkování a lyžování. Zahrajeme si na sportovce, ale budeme taky zkoumat vlastnosti sněhu a ledu. HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU Zkusíme si prožít s vrabečkem různé pocity, jaké to je, když...teplo, zima, radost, smutek, strach, hlad...a budeme pozorovat a krmit ptáky v našem okolí a najdeme ponaučení v příbězích se zvířecími hrdiny. DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ Co všechno lidé dělají a co umíme my, seznámíme se s některými řemesly a obory lidské činnosti, budeme pracovat a tvořit s různými materiály, zkusíme si, jak jsme šikovní při používání nářadí a náčiní, budeme si povídat o práci našich rodičů a čím bychom chtěli být my? NESTAREJ SE, ŽENO MÁ Připomeneme si tradice související s Masopustem, připravíme si karneval, pohoštění, veselé soutěže a hry a rozloučíme se tak se zimou.

34 ELCE, PELCE, KOTRMELCE Budeme se hýbat, cvičit, sportovat, poznávat části našeho těla a vědomě je používat, seznámíme se s významem a funkcí některých orgánů lidského těla. Povíme si o zdraví a nemocech, a setkali jsme se s postiženým člověkem? SLEPIČKA SE POPELÍ Seznámíme se s písničkami a říkadly o zvířatech a mláďatech, pojmenujeme je a naučíme se, čím jsou pro nás užiteční, využijeme některé netradiční výtvarné techniky a oslavíme Velikonoce. VOLÁME SLUNÍČKO Vítáme jaro sluníčkovými písničkami, pozorujeme změny v přírodě, vnímáme čas, poznáváme rostliny a jejich potřeby, pečujeme o květiny ve třídě, chráníme přírodu. NÁMĚŠŤ Krásný je vzduch, krásnější je moře...procestujeme nejen Českou republiku, ale celou zeměkouli, prohlédneme si mapy, obrázky a fotky z cest, a budeme si vyprávět, kam jezdíme na výlety a kde se nám líbilo...a kde se vzala planeta Země. TRAVIČKA ZELENÁ Pozorujeme a poznáváme co roste na louce, co tam patří a co ne, hrajeme si s hudbou a s nástroji, zazpíváme si s maminkami a užijeme si jejich svátek společně. Posloucháme relaxační hudbu a zvuky z přírody. MRAVENEČKOVA UKOLÉBAVKA Seznamujeme se s říší hmyzu, pozorujeme a zkoumáme život v trávě... znaky, odlišnosti, potrava, význam pro člověka, přírodu...potravní řetězce v přírodě... nebezpečí. JEDE, JEDE MAŠINKA Pojedeme vlakem i jinými dopravními prostředky a budeme poznávat naše okolí. Půjdeme na výlety tam, kam nás nohy donesou a poznáme, kde je Vrchůra, Hampejz, Šisovna, Muchov, Terezínka, Rozpůlenka. Seznámíme se s duchem Muhu a možná se dozvíme, proč se Černá studnice jmenuje právě takhle, a ještě spoustu dalších zajímavostí z okolí našeho domova.

35 AHOJ, ŠKOLKO! vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi umožnění a usnadnění kvalitního, snazšího včlenění se do dětského kolektivu adaptace na prostředí a chod školy uvědomovat si rozdíly mezi MŠ a domovem přijímat, dodržovat pravidla, chovat se bezpečně orientovat se v prostředí MŠ místnosti, zaměstnanci poznat svoji značku, zapamatovat si svoje místo v jídelně, šatně, ložnici umět se představit, znát svoje jméno, příjmení, jména kamarádů, rodičů navozovat dětská přátelství, spolupracovat, respektovat

36

37 KDYŽ JSI ŠŤASTNÝ uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, k okolí rozvoj schopností a dovedností vyjádřit svoje pocity, dojmy a prožitky rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (přírodní překážky, pohyb ve skupině dětí) vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, poznat a pojmenovat části lidského těla uvědomovat si svou samostatnost, odpovídat za své jednání zachytit a vyjádřit svoje prožitky slovně, výtvarně, písničkou, pohybem vnímat rozdíly MŠ rodina Když jsi šťastný a víš o tom - zatleskej...tlesk, tlesk, tlesk..., když jsi šťastný a víš o tom, povíš nám to ještě potom, když jsi šťastný a víš o tom - zatleskej...tlesk, tlesk, tlesk. Když jsi šťastný a víš o tom zapleskej, zadupej, zamávej, zavolej ahoj!...

38 ČERVÍČEK rozvoj a užívání všech smyslů podpora zájmu o zdraví dětí vnímání a porozumění při poslechu příběhů o podzimu rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů rozvoj výtvarných dovedností nová technika PlayMais spolupodílet se a spolupracovat při hrách, při plnění společného záměru, výzdobě MŠ pozorovat a rozlišovat barvy, tvary, vůně, chutě, zvuky, vnímat hmatem rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí (stravování, nezdravé návyky, nemoci, škodlivé látky...) sledovat děj, zachytit hlavní myšlenku, reprodukovat krátký příběh umět vyjádřit, o čem přemýšlí hledat charakteristické znaky předmětů a jevů, vzájemné souvislosti zobecňování (ovoce-jablko, hruška...) tvořit a vyrábět z různých materiálů, z přírodnin, správně a bezpečně používat nůžky, pracovat s lepidlem, s netradičními materiály společně si připravit pokrmy z ovoce a zeleniny

39 JÁ DO LESA NEPOJEDU rozvíjet vnímání přírody a její rozmanitosti podporovat fantazii rozvíjet pracovní dovednosti s přírodním materiálem, procvičovat jemnou motoriku rozvíjet sluchovou analýzu a syntézu zdokonalit orientaci v prostoru osvojit si základní poznatky o přírodě v lese umět se správně chovat v přírodě (resp. v lese) vědět co neznám, nesbírám ani neochutnávám rozlišit jehličnaté/listnaté stromy, vybrané listy a plody poznat na fotografiích, na obrázcích vybraná lesní zvířata poznat výrobky ze dřeva orientovat se v prostoru, vědět co znamená nahoře/dole, horní/spodní snažit se o správný úchop tužky, zrakem kontrolovat tahy ruky (předškoláci) Já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Kdyby na mě hajný přišel, on by mě vzal sekeru. Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar, Kdyby na mě hajný přišel, on by mě to všecko vzal.

40 PRŠÍ, PRŠÍ vnímání počasí a jeho proměn souvisejících se střídáním ročních období poznávání a pojmenování některých jevů přírodě seznamování se s původem těchto přírodních jevů osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví rozvoj estetického cítění pomocí hudby, výtvarné tvorby, lidové slovesnosti pozorovat a slovně vyhodnocovat aktuální počasí umět určit charakteristické znaky jednotlivých ročních období porozumět původu přírodních jevů co je mrak, déšť, mlha, blesk, vítr... vědět, jak jsou voda, slunce, vzduch... důležité pro člověka, přírodu, naši planetu voda a experimenty: co plave, rozpouští se, prospěšnost nebo škodlivost pobyt venku za jakéhokoliv počasí, používání kapesníku vnímat a vyjadřovat představy, nálady, povahu hudby, rytmus, tempo, přírodní obrazy vymyslet a zrealizovat doprovod na netradiční hudební, rytmické nástroje Prší, prší, jen se leje, kam, koníčky, pojedeme? Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala, ty, kukačko, nekukej, má panenko, neplakej.

41 KOLÍBALA BÁBA ČERTA připomenout si zvyky a tradice na začátku adventního období, jeho uvědomování společně prožívat počátku svátečního období, radosti a očekávání rozvíjet tvořivost, hudební, hudebně pohybové, výtvarné, kulturně estetické dovednosti rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat prostředí rozvíjet slovní zásobu spolupodílet se na klidné, radostné adventní pohodě seznámit se zvyky a tradicemi (advent, Barbora, Mikuláš) uvědomovat si sám sebe, zkoušet se ohodnotit a popsat svoje vlastnosti (starší děti) uvědomovat si příjemné/nepříjemné prožitky (radost, spokojenost/strach, smutek; odmítání apod.) rozlišit tempo nejen v hudbě (pomalé/rychlé) Kolíbala bába čerta, na pařeze vrbovým. Hajej, dadej, můj čertíčku, však já na tě nepovím. Skočil čertík na pařízek, na pařízek vrbový. Dej mi bábo, dej penízek, v pekle já ti podstrojím. Kolíbala bába čerta na vrbovým pařezu. Nebudeš-li čerte ležet, tak ti vážně nařežu."

42 JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT Pedagogický záměr. rozvíjení pracovních a výtvarných dovedností při tvořivých činnostech společné prožívání očekávání, překvapení, radosti z obdarování seznamování s vánočními tradicemi a zvyky na Štědrý den rozvíjení hudební paměti, smyslu pro rytmus, tempo rozvíjení estetických a tvůrčích činností slovesných a literárních užívání všech smyslů rozvoj pocitu sounáležitosti s živou přírodou aktivně se podílet na vánoční výzdobě stříhání, lepení, skládání, zdobení... sdělovat ostatním svá přání a zážitky, souvisle vyprávět, umět naslouchat druhému spoluvytvářet příjemnou předvánoční atmosféru, poznávat některá vánoční "kouzla" pamatovat si texty a melodii několika vánočních koled společně zazpívat před veřejností na Adventním koncertu v kapli sv. Anny poslouchat příběhy, pohádky, verše, sledovat film zapojit se do výroby cukroví, připravit si slavnostní pohoštění používat slova opačného významu: chutná - nechutná, příjemné nepříjemné, sladké slané, teplé studené, voní nevoní... podílet se a zrealizovat Vánoce pro zvířata a ptáky v lese

43 DVA MRAZÍCI ULIČNÍCI vytváření návyků zdravého životního stylu rozvíjení pohybových dovedností na sněhu rozvíjení samostatnosti při sebeobsluze, oblékání, úklidových činnostech rozvíjení vyjadřovacích schopností, slovní zásoby posilování zvídavosti, radosti z objevování souvislostí a následků vytváření prosociálních postojů k druhému (tolerance, respekt, přizpůsobivost) rozvoj slovesných, výtvarných a hudebně dramatických dovedností otužovat se pobytem venku, přiměřeně se oblékat, dodržovat hygienická pravidla použití kapesníku, mytí rukou, nelízat led...,poznat, co je zdravé a co nikoliv bezpečně se pohybovat na sněhu, udržovat rovnováhu na ledové ploše SD - zvládat oblékání, hygienu, zavazovat kličku, uklízet věci na své místo MD - rozepínat knoflíky, oblékat se s pomocí, svlékat se samostatně hledat rozdíly, třídit a správně pojmenovat zimní oblečení, pomůcky, změny v zimní přírodě,... pokusy se sněhem a ledem, pozorování vloček lupou ap. vnímat potřeby druhých, chovat se ohleduplně (př. neklouzat se po vozovce) pozorně poslouchat četbu příběhů, pohádek, zachytit výtvarnými technikami skutečnosti ze svého okolí, využít sněhu jako tvořivého materiálu, zazpívat píseň o zimě, zapojit se do dramatizace (dialog, improvizace)

44 MOJE SÁNĚ vést ke zdravému životnímu stylu podporovat otužování rozvíjet motoriku, koordinaci pohybů vzbudit zájem o pohyb vnímat pravidla, podporovat cit pro spravedlnost chovat se tak, abychom neohrožovali zdraví, bezpečí, pohodu svou ani druhých respektovat pravidla rozvoj schopnosti sebeovládání umět se přizpůsobit poznat a pojmenovat klasické základní zimní sporty a jejich výbavu uvědomit si podmínky života v chladném podnebí Moje sáně jsou jak drak, letí až přechází zrak. Jedou jako v pohádce, šup a už jsme v hromádce. Moje sáně jsou jak šíp, letí stále líp a líp. Pozor, Jendo, je tu břeh, šup a už jsme na zádech.

45 HUBOVAL VRABČÁK NA ZIMU rozvíjet dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky procvičovat výslovnost, rozvíjet slovní zásobu a mluvní projev rozvíjet sluchovou i zrakovou paměť, soustředit se na činnost rozvíjet slovesné, výtvarné, hudební a dramatické dovednosti osvojit si poznatky o přírodním prostředí, jeho vývoji a proměnách zvládat házení a chytání míče různých velikostí, užívat různé náčiní tyč, obruč, drátěnky, stuhy stříhat bezpečně nůžkami podle šablony, vytrhávat papír v linii (SD) zapojit se do slovních her, vymyslet jednoduchou hádanku, popsat situaci na obrázku nebo ve skutečnosti, poznat gramaticky správné věty poznat a pojmenovat některé známé ptáky- odhalovat podstatné znaky, nacházet podobu a rozdíly naučit se nazpaměť krátký text, úmyslně si zapamatovat a vybavit předmět, slovo, větu, melodii tvořit z papíru, textilu, kreslit podle skutečnosti i fantazie, vymodelovat ptáky zapojit se do tanečních a dramatických aktivit, spolupracovat ve dvojici pozorovat a popsat změny v přírodě, citlivě vnímat působení zimy na ptáky, zvěř, podílet se na péči o ně v zimním období Huboval vrabčák na zimu: škoda, že nemám peřinu. Studí mě nohy,zebe mě nos, protože skáču i v zimě bos.

46 NESTAREJ SE, ŽENO MÁ rozvíjet a užívat všechny smysly rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti poznávat lidové zvyky a obyčeje v období Masopustu podporovat a rozvíjet estetické dovednosti vnímat, poznávat a rozlišovat barvy a jejich odstíny, zvuky tóny, hřmoty, libé či nelibé vůně, chutě, materiály a povrchy předmětů hmatem smyslové hry poslech a porozumění příběhu, pohádky, říkadel zaměřených k Masopustu správně vyslovovat vyvozené hlásky humorné jazykové hříčky (breptadla, rýmy, nesmyslná slova dozvídat se nové věci a využívat vlastní zkušenosti připravit společně karneval ve školce, podílet se na veselé výzdobě, vyjadřovat se prostřednictvím hudby zacházet s jednoduchými nástroji, pohybem tanečky ap. Nestarej se, ženo má, že my nic nemáme, zabijeme komára, masa naděláme. Půl ho dáme do komína, půl ho uvaříme, nestarej se, ženo má, že se nenajíme.

47 DĚLÁNÍ, DĚLÁNÍ osvojit si přiměřené praktické dovednosti posilovat zvídavost a zájem o obory lidské činnosti osvojovat si poznatky o technickém prostředí rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti, tvořivé myšlení a sebevyjádření zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony uklidit po sobě, pečovat o hračky, pomůcky, udržovat pořádek a zvládat jednoduché úklidové práce seznámit se s některými řemesly, povoláními, poznat podstatné znaky, výsledky lidské práce vědět, kde pracují rodiče a čím bych chtěl(a) být já manipulovat a experimentovat s různými materiály a surovinami dětské nářadí, sestrojování z krabic...poznat a rozlišit papír, sklo, gumu, kov, plast, textil, písek a zkoumat jejich vlastnosti vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech: výtvarných keramika, kresba do krupice, obrázek z plsti konstruktivních stavebnice, kostky Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď. Dělání, dělání všechny smutky zahání, dělání, dělání to nám úsměv zachrání, dělání, dělání je lék.

48 ELCE, PELCE, KOTRMELCE osvojení si poznatků o těle, jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě podpoření vytváření zdravých životních návyků a postojů automatizace základních hygienických návyků rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace, rozsah pohybu, pohyblivost, správné dýchání apod.) poznání radosti z pohybu vytváření prosociálních postojů pojmenovat a ukázat na sobě základní části těla, pojmenovat vybrané orgány a jejich funkci; mít povědomí o růstu těla mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru zorganizovat hru, přistoupit na pravidla, hrát fair poslouchat a plnit pokyny, slovní příkazy Elce, pelce, do pekelce, kdo se bojí kotrmelce, ať si s námi nehraje, protože to baba je. Elce, pelce, kotrmelce, babu svážem do kozelce za stodolou vedle vrat, že si s námi nechce hrát.

49 SLEPIČKA SE POPELÍ rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky vnímat, porozumět a poslouchat mluvené i čtené slovo umět vyjádřit svůj názor, postřeh, prožitek, správně vyslovovat zafixované hlásky zpřesňovat vnímání, přecházet od konkrétního myšlení k slovně-logickému (pojmovému) posilovat estetické vnímání, cítění a prožívání seznamovat se s místními zvyky a tradicemi Velikonoc ovládat koordinaci ruky a oka, zacházet s předměty denní potřeby, s nůžkami, s materiálem barvami, papírem, vlnou, modelínou, pěnolínou zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj, vyprávět svůj příběh, zážitek zapamatovat si krátký text říkadla, popěvek a reprodukovat ho poznat, pojmenovat věci, zvířata a jevy okolo nás, zobecňovat, hledat a určit společné znaky mláďata, vajíčka, barvy, jarní počasí, hry a činnosti na jaře... vyjadřovat pohybem i hudbou radost, veselí, tvořit a vyrábět z různých i netradičních materiálů, různými výtvarnými technikami Velikonoce umět přednést koledu, s dopomocí uplést jednoduchou pomlázku, pochopit původní význam svátků jara... Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka, uteče vám slepička do horního rybníčka a z rybníčka do louže. Kdo jí odtud pomůže? Hody, hody doprovody: dejte vejce malovaný nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný... v komoře, v koutku na zeleném proutku...

50 VOLÁME SLUNÍČKO rozvíjet a užívat všechny smysly zrak, sluch, čich, chuť, hmat rozvíjet fyzickou zdatnost při pobytu v přírodním prostředí osvojit si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní grafické symboly, písmena, čísla vnímat časovou posloupnost, orientovat se v daných časových úsecích vytvářet kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí zkoumat potřeby rostlin objevovat nepostradatelnost slunce pro život rozvíjet hudební a slovesné dovednosti zazpívat jarní píseň, doprovod na hudební nástroj, zapamatovat si jarní říkadlo, rozpočítadlo... porovnávat tvary předmětů a jejich vlastnosti, rozlišovat zvuky v přírodě, poznat známou melodii, označit libé či nelibé vůně, chutě, vnímat hmatem... zvládnout pohybové dovednosti překonávání přírodních překážek, chůze na delší vzdálenost s prostorovou orientací sledovat očima zleva doprava, porozumět významu některých symbolů a jejich komunikativní funkci, poznat své jméno, některá písmena, čísla (SD) odhalovat časové souvislosti roční období, měsíce, dny v týdnu, denní doby hledat a pozorovat změny v přírodě, podílet se na péči o čistotu prostředí čistíme studánku, potok, les, okolí MŠ poznat a pojmenovat některé jarní květiny, pokusy se semeny, péče o rostliny vyjadřovat svoje pocity hudbou, tancem, písní, slovem, zacházet s jednoduchými hud.nástroj Slunce volá na sněženku, podívej se, jak je venku! Slunce volá do oken, děti, haló, pojďte ven! U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.

51 NÁMĚŠŤ - krásný je vzduch... zlepšovat tělesnou zdatnost zdokonalovat se v sebeobslužných dovednostech posilovat zvídavost a zájem při poznávání našeho okolí, ČR, planety... hledat informace v encyklopediích, knihách, atlasech a podporovat tak zájem o učení se novému vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, kde žijeme prohlubovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností i s planetou Zemí pohybovat se v různém prostředí zvládat pohyb lesním terénem, vést skupinu dětí podle turistických značek, užívat různé náčiní zvládnout sebeobsluhu při oblékání, stolování, hygieně předškoláci dozvídat se nové věci o naší zemi, využívat vlastní zkušenosti a sdělovat svoje vědomosti ostatním porozumět a pochopit některé symboly, piktogramy, gesta rozvíjet kreativní myšlení nápady, vlastní řešení situací, fantazie při diskuzi o vesmíru ap. poznávat rozmanitosti okolí přírodu, známé objekty, významná místa kraje, místopis Hamrsek, původ názvu Velké Hamry... výlety a výšlapy do okolí, citlivé vnímání krás, prožívání příjemných zážitků Krásný je vzduch, krásnější je moře, co je nejkrásnější, co je nejkrásnější? Usměvavé tváře.

52 TRAVIČKA ZELENÁ pozorovat změny v přírodě, poznat a pojmenovat některé rostliny, stromy, keře podporovat rozvoj hudebních dovedností, sluchového vnímání rozvíjet citové vztahy k okolí prožívat při činnostech radost, spokojenost a pohodu chápat pozitivní i negativní dopady působení člověka v přírodním prostředí poznávat a zkoumat živou přírodu v našem okolí charakteristické znaky květin, stromů, vyhledávání chráněných druhů ap. pozorně poslouchat reprodukovanou hudbu dokázat vyjádřit vlastní pocity pohybem, slovem, gestem, hrát rytmický doprovod k písním na rytm. nástroje, vnímat zvuky v přírodě a určit jejich původce, směr, odkud přicházejí ap. prožívat příjemné chvíle při společných aktivitách dětí ve skupině, s rodiči při tvořivém odpoledni ap. vnímat využití techniky člověkem v lese, při stavbě na louce, na zahradě...pomáhá ale může i škodit a jak? zachytit své prožitky různými výtvarnými technikami malba, modelování, kresba, pěnolína, papírové tvoření... Travička zelená to je moje potěšení, travička zelená to je moje peřina. Když si smyslím na ni sednu, když si smyslím na ni lehnu, travička zelená to je moje peřina.

53 MY JSME ŽÁCI 3.B osvojit si přiměřené praktické dovednosti rozvíjet jazykové dovednosti výslovnost, vyjadřování, vytváření pojmů používat získané informace MŠ x ZŠ posilovat prosociální chování ve skupině toleranci, respekt, přizpůsobivost... vážit si života ve všech jeho formách zvládat hygienu, stolování - SD, umět se postarat o sebe a své osobní věci (v šatně, na výletě, v dopravním prostředku) vyjadřovat samostatně a smysluplně svoje myšlenky, nápady, pocity, úsudky při společných aktivitách se školáky chápat pojmy ze školního prostředí, poznávat odlišnosti, dozvídat se nové věci hrát si, společně pracovat, vnímat potřeby a přání druhých, být ohleduplní k mladším dětem ap. - výlety, buřtování společně se školáky vytvářet si citlivý vztah k přírodě, živým bytostem i věcem výšlapy do okolí, návštěva útulku pro opuštěná zvířata ap. My jsme žáci 3.B, bereme však na sebe podobu zajíce, žirafy či krabice. To je pěkná směsice. Můžem bejt i rohože, a to všechno protože, vlastníme nakrátko utržené sluchátko. Taky jedno zvířátko.

54 MRAVENEČKOVA UKOLÉBAVKA rozvíjení paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným (předškoláci) rozvíjení tvořivosti (tvořivé myšlení, řešené problémů, tvořivé sebevyjádření) rozvíjení pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky (koordinace ruky a oka) rozvíjení zájmu o různé formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) vnímání rozdílů živé a neživé přírody upozornění na rozmanitosti života na Zemi mít úctu k životu ve všech jeho formách poznat a pojmenovat vybrané zástupce živé přírody z ekosystému louka rozvíjet dovednost v oblasti jemné motoriky při práci s nůžkami a lepidlem zachytit a vyjádřit své prožitky pomocí hudby (např. hudebně pohybovou improvizací) soustředěně poslouchat (mluvené slovo příběh i hudbu), postihnout základní dějovou linku, resp. všímat si hudebního charakteru i textu písně sladit pohyb s rytmem a hudbou zvládnout základní pohybové dovednosti (i v přírodním terénu) a prostorovou orientaci se změnou tempa pohybu zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité, odhalovat vzájemné souvislosti mezi nimi zlepšení v ovládání koordinace ruky a oka Slunce šlo spát za hromádku klád, na nebi hvězdy klíčí. Už nepracuj, mravenečku můj, schovej se do jehličí. Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký, pojď lůžko máš odestlané v plátku od macešky. Spinká a sní mravenec lesní v hromádce v kapradí. Nespinká sám, s maminkou je tam, tykadlama ho hladí.

55 JEDE, JEDE MAŠINKA osvojení si věku přiměřených poznatků a praktických dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy podpoření přechodu od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (předškoláci) rozvoj komunikativních dovedností rozvoj pohybových schopností (rovnováha) vytvoření základů pro práci s informacemi orientovat se v obci a místní krajině umět se chovat na výletě, přizpůsobit se situaci zdokonalit se v sebeobsluze a v manipulaci s batohem (oblékání, převlékání, obouvání, tkaničky, pláštěnka, mám batoh kde, co mám uvnitř, umím uložit pití a svačinu zpátky do batohu apod.) poznat a pojmenovat dopravní prostředky popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), rozlišit co je a co není správné rozlišit některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.), porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, uplatňovat tyto znalosti při pohybu venku chápat matematické a prostorové pojmy (první, poslední, před, za, vedle) poznat na obrázcích, v předmětech základní geometrické tvary (předškoláci), záměrná pozornost a využívání postřehů při manipulaci s nimi Jede, jede mašinka, ptáček mává z okýnka, veze letní sluníčko, /:zpozdilo se maličko.:/ Jede, jede mašinka, ptáček mává z okýnka, veze letní písničky /:pro kluky a holčičky.:/

56 Pohádkové korálky Tento projekt bude pohádkový, zaměřený na rozvoj fantazie dětí, využití tvořivé dramatiky, představ dětí, hry se slovy, aktivní přístup ke knize...

57 Kamarádská pohádka Hurá, školka začíná poznáme nové kamarády. Budeme se snažit, aby se nám všem ve školce líbilo. Prohlédneme si celou budovu, poznáme svoji značku i místo v šatně, v jídelně, v ložnici, budeme si hrát, vyprávět, zpívat, tvořit a společně si určíme kamarádská pravidla. Poslechneme si kamarádské pohádky a příběhy a budeme si o nich povídat. Podzimní pohádka Podíváme se na zahrady, pole a louky a zjistíme, co se stalo s přírodou na podzim. Budeme poznávat všemi smysly a zkusíme pojmenovat: co to je, jaké to je, co se s tím dělá ap.- práce na zahradě, na poli, ovoce a zelenina. Vyhledáme pohádky a příběhy o jablíčku, bramborách, poslední vlaštovce, o barevném podzimu... Dračí pohádka Draci papíráci nám přinesou příběhy o podzimních hrách a činnostech dětí, budeme poznávat a pojmenovávat barvy, experimentovat s nimi. Zjistíme, že jedno slovo může mít více významů. Zaměříme se také na podzimní počasí a podstatu některých jevů v přírodě (déšť, vítr, mlha, jinovatka rosa...). Lesní pohádka Les máme blízko a tak si ho v malém přeneseme i do školky. Poznáme rozdíly mezi živou a neživou přírodou, pojmenujeme stromy a keře, které v něm rostou, budeme sbírat přírodniny, které využijeme při hrách a tvoření. A pohádku o lesní chaloupce si zahrajeme jako v divadle. Strašidlácká pohádka Strašidel se nebojíme, budeme si o nich povídat, hledat je v pohádkách, pozorovat jejich vlastnosti a chování. Nějaké si vyrobíme a s ním si zahrajeme krátké příběhy budeme se snažit vymyslet a zrealizovat vlastní námět (dialog, monolog) a srozumitelně ho předvést ostatním. Doktorská pohádka Když jsme zdraví, je to prima, ale občas nás přepadne nemoc. Budeme poznávat naše tělo co a jak funguje a co by se stalo, kdyby se něco pokazilo. Zkusíme si role doktorů, sestřiček a budeme ošetřovat

58 kamarády, panenky, plyšáky... Budeme přemýšlet o tom, co je zdravé, bezpečné, správné... Hvězdičková pohádka Vánoce se blíží a všude kolem nás se rozsvěcují pohádkové hvězdičky. Určitě nám přinesou pohádky a příběhy o Mikulášovi, čertu a andělovi, a hlavně o Vánocích, dárcích, radosti a těšení na ně. Tento čas vyplníme tvořením a hrou s různými materiály, zdobítky a také budeme zpívat koledy a vánoční písničky. Měsíčková pohádka Pohádkou O dvanácti měsíčkách se budeme seznamovat s časovými představami roční období, měsíce, dny v týdnu, denní doby... Také určitě dokážeme spočítat všechny měsíce, věci kolem nás, kamarády, zvuky apod. a určovat jejich pořadí, ubírat a přidávat... Sněhová pohádka Sněhová královna z Ledového zámku nás bude provázet skutečnou zimou, která nás v našem kraji nemine. Využijeme sníh a led ke hrám a pokusům, zkusíme si pojmenovat vlastnosti a použití tohoto materiálu. A určitě nás čeká Malá zimní olympiáda bobová dráha, příp. lyže, saně. Snědená pohádka Bez jídla by to nešlo...tak se dostaneme do pohádky s hrnečkem, který uměl vařit, dozvíme se, kde se berou potraviny, které jíme, a co je pro nás zdravé nebo nezdravé. A jak to dopadne s Otesánkem, když jí to, co k jídlu není? A určitě si zahrajeme na kuchaře a kuchařky a něco dobrého si uvaříme nebo upečeme docela sami. Šikovná pohádka Jsme malí ale šikovní, a proto budeme pracovat s různými materiály, nástroji a pomůckami. Poznáme také některá řemesla a profese, povíme si, co nás baví, co děláme nejraději a čím bychom chtěli být, až budeme velcí. Podíváme se na pracoviště dospěláků obchod, pila, restaurace, sklářská

59 dílna, pošta aj. Sluníčková pohádka Jaro je tady! Co se děje venku, co dělá slunce, příroda, děti, počasí? Budeme se radovat po dlouhé zimě z tepla, barev, probouzejícího života. A poslechneme si pohádky o sluníčku, o jaru, o květinách. Umňoukaná pohádka Pohádka O koťátku nás zavede mezi zvířátka na statku i domácí mazlíčky. Budeme je poznávat na obrázcích a některá i ve skutečnosti, také podle zvuků a charakteristických znaků. Připomeneme si, kde žijí, čím se živí, jak jsou prospěšná člověku. S kamarády se podělíme o zážitky se zvířátky, které máme doma. Pomlázková pohádka Hody, hody...velikonoce, pomlázka, vajíčka, koledy, lidové zvyky a příběhy ze života dětí na vesnici. A také různé techniky zdobení kraslic, výroba velikonočních zajíčků, beránků, slepiček, kohoutků... Srdíčková pohádka Naše maminky mají svátek, popřejeme jim veselou písničkou, básničkou a vyrobíme i nějaké překvapení. Budeme si povídat o rodině a jak to u nás doma chodí, co má maminka na práci a s čím jí pomáháme. Vyhledáme si slova s citovým zabarvením, slova stejně znějící s různým významem, slova opačná. Cestovatelská pohádka Nasedat a jedeme, cestujeme po okolí a vzpomeneme si na dovolenou, výlety, zajímavá místa, kde se nám líbilo. Vyprávíme zážitky ostatním dětem, ukážeme si fotografie z cest, ale taky budeme poznávat různé dopravní prostředky a pravidla pro chodce, cyklisty, řidiče... Moje nejmilejší pohádka Vybereme si doma pohádku knížku, kterou máme rádi a přineseme ji ukázat kamarádům do školky. Určitě dokážeme krátce vyprávět o čem je, co se nám na ní líbí a společně si ji prohlédneme.

60 Kamarádská pohádka rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí navazovat nová přátelství, posilovat pozitivní vztahy ve skupině přijímat domluvená pravidla skupiny podporovat rozvoj citové samostatnosti během adaptace rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti vnímání, porozumění, výslovnost, vyjadřování zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat se navzájem spoluvytvářet prostředí pohody, uplatňovat základní společenské návyky, přizpůsobit se společnému programu odloučit se na čas od rodiny, být aktivní i bez jejich opory MD poznat a pojmenovat věci, zvířata ve skutečnosti, na obrázku SD vyjadřovat svoje myšlenky, nápady, pocity ve větách Pohádky: Jak se děti neuměly spočítat Tři kamarádi Schody Příběhy dětí ve školce Krtek a jeho kamarádi

61 Podzimní pohádka rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé motoriky rozvíjet a užívat všechny smysly posilovat zvídavost, zájem, radost z objevování umožnit rozvoj slovesných, výtvarných a hudebních dovedností zvládnout základní pohybové dovednosti chůze, běh, lezení, skok, házení a chytání, zdolávání překážek vnímat a rozlišovat zrakem, sluchem, čichem, hmatem, chutí předměty a jejich vlastnosti, jevy, zvuky, ovoce a zelenina, smyslové hry poznávat a pojmenovat druhy ovoce a zeleniny, činnosti na zahradě a na poli, stroje, nářadí, náčiní apod. zapamatovat si krátkou říkanku, píseň, taneček, vyjadřovat své představy různými výtvarnými technikami, rozvíjet pracovní návyky a dovednosti při stříhání, nalepování papíru Pohádky a příběhy: Poslední vlaštovka Jablíčko O jabloňce Sklízíme brambory Jakub a babí léto

62 Dračí pohádka rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky rozvíjet fantazii, představivost ve výtvarně tvořivých a poslechových činnostech vnímat rozmanitost počasí, barevnost světa podpořit přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně logickému (předškoláci) rozvíjet slovní zásobu vnímat rozdíl skutečnostxpohádka poznat a pojmenovat barvy (dle věku) zdokonalit se v sebeobsluze (oblékání, převlékání, obouvání, tkaničky, knoflíky, zipy apod.) umět si vybrat oblečení podle aktuálního počasí rozvoj pracovních dovedností v práci s papírem (jednoduché skládanky) bez nůžek upevnění předmatematických představ v porovnávání délky a velikosti a užívat při tom stupňů přídavných jmen, zvládnout číselnou řadu 1 6 (předškoláci) rozpoznat homonyma na obrázcích, uvést jednoduchý význam/příklad (předškoláci) zlepšení orientace na ploše Pohádky a příběhy: Beguán a papíráci Vláďův drak Bajaja Malované počasí O stříbrné kapc

63 Strašidlácká pohádka rozvíjet představivost, fantazii, tvořivost podporovat vnímání, porozumění, poslech, mluvní projev dítěte získat poznatky o nástrahách v životě, spoluvytvářet bezpečné a pohodové prostředí vnímat chování a jednání hrdinů v příbězích a pohádkách vyjadřovat svou představivost a fantazii výtvarným tvořením, hudbou, pohybem i v dramatických hříčkách vyjadřovat svoje myšlenky, nápady na příběh a vyprávět, příp. zahrát ho ostatním (monolog, dialogy) vnímat a rozlišit slova a jejich význam: pravda-lež, skutečné-vymyšlené, příjemné-nepříjemné, radost, strach, smutek, vztek... umět odmítnout nežádoucí chování (lež, ubližování, lhostejnost) porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu, umět ho ve zkratce vyprávět Pohádky a příběhy: Bubetka v Praze O duchovi Muhu Bu bu bu kniha strašidel Strašpytel

64 Lesní pohádka rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou vytvářet kladný vztah k místu a prostředí, kde žijeme zpřesňovat smyslové vnímání přechod k slovně-logickému myšlení upevňovat pracovní dovednosti a návyky při tvoření procvičovat jemnou motoriku při hrách s přírodním materiálem soustředit se na poslech, mluvit o slyšeném, chápat význam méně známých slov vnímat přírodu v okolí, poznat a rozlišit živé od neživého - pokusy pozorovat, objevovat a vyjadřovat své prožitky a postřehy z okolí poznávat znaky a vlastnosti přírodnin, podobu a rozdíl, vzájemné souvislosti, zobecňování stromy, keře, plody, zvířata, práce v lese... bezpečně zacházet s pracovními pomůckami nůžky, kladívko, jehla zapojit fantazii při vytváření obrázků, výrobků z přírodnin bajka samostatně vyjadřovat svůj pocit, mínění, úsudek Pohádky a příběhy: Lesní chaloupka Tři medvědi O Smolíčkovi Lesní noviny O stromech a větru

65 Hvězdičková pohádka poukázat, prožít vybrané zvyky a tradice adventního období a vánoc společně sdílet radost, očekávání, ale i třeba obavy apod. rozvíjet tvořivost, vkus, estetické dovednosti, dovednosti poznávat nové výtvarné materiály a techniky rozvíjet hudební paměť, smysl pro rytmus, tempo pracovní umět se spolupodílet na vytvoření radostné a klidné atmosféry pojmenovat, popsat, provést některé jednoduché tradiční adventní a vánoční zvyky zapamatovat si, umět zazpívat/zarecitovat vybrané koledy a básničky kultivovaně a zdvořile se projevovat na veřejnosti, v rámci možností překonat ostych, trému využívat získané pracovní dovednosti při výrobě vánoční výzdoby, drobných dárků a přání Pohádky a příběhy: O smutné hvězdičce Čertovská pohádka Narodil se Kristus Pán

66 Měsíčková pohádka rozvíjet, zpřesňovat, kultivovat smyslové vnímání podporovat a rozvíjet zájem o učení posilovat sebevědomí, sebedůvěru, samostatnost utřídit dovednosti a znalosti pro budoucí školáky orientovat se v časových pojmech vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost, kontrolovat ji, dokončit ji uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje odhadnout na co stačím, co zvládnu umět přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s ním, umět hodnotit svoje pokroky přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti vyjmenovat roční období, jednoduše/krátce popsat znaky (předškoláci) vyjmenovat dny v týdnu (předškoláci) umět se představit, poznat napsané své jméno, znát svůj věk (předškoláci) rozlišit a znát některá písmena a číslice (předškoláci) neplést si bylo/bude Pohádky a příběhy: O dvanácti měsíčkách Jak měli hodiny s jednou ručičkou Kolik je hodin? Jak sněžila písmenka Ferdův slabikář Sněhová pohádka

67 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost upevňovat výslovnost dětí posilovat zvídavost, zájem a radost z objevování uvědomovat si mezilidské a morální hodnoty vnímat přírodu v zimním období zvládnout bezpečný pohyb na sněhu, ledu při zimních sezonních hrách (boby, saně, lyže, ježdíky, klouzačka) zvládat zacházení s drobnými pomůckami, náčiním a materiálem stříhání, navlékání, práce se špejlí, houbičkou, razítky, modelínou správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci logopedické hry odhalovat podstatné znaky, vlastnosti, podobu a rozdíl předmětů a jevů př. experimenty voda, led, sníh, geometricé tvary, řešit dané situace a problémy (jiný konec pohádky, co byste udělali, kdyby ap.) myslet kreativně (SD) vnímat, co je dobře špatně, hledat ve svém životě, v pohádkách, v příbězích hodnoty: spravedlnost, ohleduplnost, vzájemnou pomoc.. vést děti k péči o ptáky, zvěř v zimě Pohádky a příběhy: Zimní královna O létajícím sněhulákovi O vrabečkovi Na procházce Doktorská pohádka

68 rozvíjet poznatky o lidském těle, zdraví, nebezpečí vytvářet zdravé životní návyky a postoje rozvíjet pozornost, paměť, představivost, tvořivost, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření, kreativní myšlení chránit si osobní soukromí, bezpečí pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Zdravá abeceda uvědomit si způsoby ochrany osobního zdraví a bezpečí, kde hledat v případě potřeby pomoc úmyslně si zapamatovat a vybavit text, pravidla, uplatnit vlastní znalosti a dovednosti při hrách na doktora, záchranáře, nemocnici... řešit přirozené i modelové situace (př. pád na ledu, hoří, zloděj, hra Co se stane, když...) umět odmítnout komunikaci, situaci, chování druhého, pokud je to dítěti nepříjemné Pohádky a příběhy: Děravý zoubek Zdravá pohádka Příběhy pomáhají s problémy Mytí Snědená pohádka

69 rozvíjet smyslové vnímání vůně, chutě, vzhled, tvar apod. získávat praktické dovednosti krájení, strouhání, míchání posilovat zvídavost, tvořivé myšlení, pozornost a paměť podporovat zdravý životní styl Na hostinu příprava pohoštění, stolování, společenská pravidla Malí kuchaři spolupráce při vaření, pečení poznat a pojmenovat potraviny, seznámit se s jejich původem, z jakých surovin se získávají (mléko, vejce, cukr, sůl, med, mouka...) zapamatovat si krátké verše, říkadla, řadu slov, krátkou větu, alespoň 5 viděných a posléze zakrytých předmětů uvědomit si zdravé a nezdravé potraviny, pochutiny Pohádky a příběhy: Hrnečku, vař! Otesánek Jak pejsek s kočičkou pekli dort

70 Šikovná pohádka osvojovat si jednoduché poznatky o práci dospělých a jejího smyslu vytvářet elementární povědomí o technickém prostředí vnímat a přijímat základní hodnoty a principy ve společnosti uznávané rozvíjet jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka rozvíjet dovednost komunikace, vést rozhovor zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, zvládat jednoduché úklidové práce, udržovat pořádek, zacházet s věcmi tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečí) poznat a jednoduše popsat hlavní běžné profese znát povolání rodičů (předškoláci) zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, rysy a vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, hledat vzájemné souvislosti) formulovat otázky, odpovídat, přiměřeně slovně reagovat zorganizovat hru Pohádky a příběhy: Už vím proč Bob a Bobek truhlaří Tři prasátka

71 Sluníčková pohádka rozvíjet a užívat všechny smysly poslouchat a vnímat řeč mluvené slovo, čtený příběh, pranostiky pozorovat a poznávat změny v jarní přírodě (slunce a jeho význam, počasí, hry dětí) rozvíjet schopnost a dovednost vyjadřovat svoje pocity, dojmy, prožitky osvojovat si poznatky o přírodním prostředí, vnímat jeho význam i možná nebezpečí (jedovaté rostliny, štípnutí hmyzem apod.) vnímat a rozlišovat sluchem - zvuky a tóny, zrakem tvary, specifické znaky, hmatem povrch, tvrdost, rozlišovat vůně, chutě porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku, zopakovat děj, hledat význam nových slov) hledat odlišnosti, přemýšlet o tom, proč se tak děje, chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo (SD), dole, nahoře, za, pod, před vyprávět, co jsme zažili, nakreslili, vyjadřovat se hudebně pohybovou improvizací vnímat přírodu okolo, spolupodílet se na péči o její ochranu a čistotu Pohádky a příběhy: Jehlička Sluníčko a pampelišky Proč neběhá tulipán Co všechno maluje slunce

72 Pomlázková pohádka rozvíjet dovednosti v oblasti jemné motoriky rozvíjet koordinační pohybové schopnosti procvičit a zlepšit užívání výtvarných potřeb, pomůcek rozvíjet paměť, pozornost posilovat estetické vnímání, cítění a prožívání seznamovat se s tradicemi a zvyklostmi Velikonoc zvládat jednoduché manipulační úkony s výtvarnými pomůckami a materiálem (SD stříhání, obkreslování, lepení, barvení, modelování, apod.), udržovat čistotu práce i pracovního místa úmyslně si zapamatovat a vybavit, přednést zadanou koledu/říkanku/veršovanou pohádku zpaměti orientovat se při pohybových hrách, aktivně se zapojit a spolupracovat v různých skupinách pochopit význam Velikonoc, znát jejich symboly, zjistit, že se v různých částech světa slaví různě (SD) Pohádky a příběhy: O kohoutkovi a slepičce Jak šlo vejce na vandr Kuřátko a obilí Děti z Bullerbynu

73 Srdíčková pohádka rozvíjet pohybové dovednosti, správně dýchat při zpěvu, recitaci pozorně naslouchat, vnímat a porozumět slyšenému slovu zpřesňovat smyslové vnímání, rozvíjet tvořivé myšlení, tvořivé sebevyjádření, logické myšlení vyjadřovat svoje pocity, zážitky a posilovat citové vztahy k okolí sladit pohyb s hudbou, s rytmem, se zpěvem taneční hry, básnička pro maminku poznat a vymyslet slova citově zabarvená, homonyma, synonyma, antonyma vnímat a rozlišovat zrakem (obrysy, detaily, char. znaky), sluchem (hláska na začátku, konci slova, rytmus slov) SD, slova nadřazená, zraková a sluchová paměť Kimovy hry sdělit svoje znalosti a prožitky ze života rodiny, vnímat práci a povinnosti členů domácnosti, aktivně se podílet na vytváření pohody prožívat radost, těšit se z hezkých a příjemných zážitků Pohádky a příběhy: Překvapení pro maminku Pohádky pro děti, pro mámy a pro táty Tatínek a maminka Matka a dítě v říši zvířat

74 Umňoukaná pohádka rozvíjet pohybové dovednosti - koordinaci a pohyblivost, cvičit pohybovou paměť osvojovat si grafomotorické cviky (tužkou, pastelem, klacíkem do písku...) vést k pozornému naslouchání a samostatnému vyjadřování podporovat zájem o učení získávat nové poznatky o zvířatech rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, zapamatovat si pravidla pohybových her správně držet tužku, ovládat koordinaci ruky a oka - SD vnímat slyšené a porozumět, slovně reagovat, popsat situaci (skutečnou, na obrázku) poznat a pojmenovat zvířata (farma, volně žijící, ZOO, mazlíčci), odhalovat podstatné znaky, význam pro člověka chovat se citlivě k živým tvorům, prožívat radost, soucit, náklonnost Pohádky a příběhy: O koťátku, které zapomnělo mňoukat Návštěva na statku Háčkovaný pes Máme rádi zvířata

75 Cestovatelská pohádka rozvíjet orientaci v prostoru i čase rozvíjet soustředěnost, pozornost rozvíjet obratnost, vytrvalost vštěpovat ukázněnost, opatrnost, vztah ke zdraví upevňovat znalosti a dovednosti z oblasti dopravní výchovy podporovat práci s knihou, obrazovým materiálem, médii apod. poznávat rozmanitosti místní krajiny, nabídnout tipy na výlety bezpečně reagovat na dopravní situace orientovat se v základních pravidlech silničního provozu poznat a pojmenovat barvy, základní geometrické tvary chápat prostorové pojmy (vpravo/vlevo, dole/nahoře, pod/nad, první/poslední, uprostřed, za/před, vedle, hned za/hned před, mezi apod. rozlišovat některé symboly (vybrané mapové značky a piktogramy, vybrané dopravní značky, označení nebezpečí, turistické značení), porozumět jejich významu a komunikativní funkci orientovat se v obci a blízké krajině umět se chovat na výletě, přizpůsobit se situaci vytvořit si prvotní představu o naší vlasti Pohádky a příběhy: O neposlušném autíčku Jak se auto předhánělo s vlakem Jak jezdil na koloběžce Co mi řekl semafor Jak si vyjeli na výlet Obrázkové čtení

76 Moje nejmilejší pohádka vnímat a porozumět mluvenému slovu - vyprávění příběhů, pohádek rozvíjet komunikativní dovednosti rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka vyjadřovat svoje pocity, dojmy a prožitky sledovat děj, zachytit hlavní myšlenku, učit se nová slova vyprávět pohádku, příběh, popsat situaci ve skutečnosti, na obrázku představit vlastní oblíbenou knížku rozlišovat a znát některá písmena, číslice, napsat své jméno SD podílet se na estetických a tvůrčích aktivitách výtvarných, hudebních, dramatických, pohybových, slovesných Pohádky a příběhy vybrané dětmi prezentace vlastních knížek, donesených z domova

77 Svět kulatý jako korálek Korálek je kulatý jako naše zeměkoule, tentokrát se bude kutálet světem a my se s ním vydáme na cestu za poznáním...

78 Tady jsem doma Vítáme se po prázdninách, radujeme se ze setkání s kamarády a vypravujeme si zážitky z prázdnin místa, která jsme navštívili v ČR, ve světě... Vím, kde bydlím, kdo je moje rodina a ukážu svůj domov dětem z MŠ. Poznávám prostředí školky znám své místo, značku, jména kamarádů, pravidla, zahradu a blízké okolí MŠ. Rozhlížím se... Lesy, pole, louky a také hory vidíme všude kolem nás, tak si vyšlápneme na nějakou rozhlednu a budeme pozorovat krajinu, orientovat se v okolí, hledat známá místa. A také si připomeneme důležitá místa naší země Praha, Krkonoše, Vltava, Říp, Jablonec, Liberec Při výšlapech si budeme všímat změn v přírodě a počasí v ročních obdobích, přineseme si do školky dary lesa. Raduji se Korálek se zakutálí mezi lidi, hračky, knihy a budeme s ním poznávat vše okolo nás předměty a jejich vlastnosti, lidskou práci a její výsledky, užijeme si radost z vlastního tvoření, budeme si sdělovat dojmy, názory, sny a pocity, rozveselíme se při malování, zpívání, tanci A nezapomeneme na knihy, v kterých budeme hledat pohádky a příběhy z domova i ze světa. Perníková vůně Vůně Vánoc a čas adventní nás zavede do Betléma, ale i do krajin voňavého koření, a tak si to čekání osladíme perníčky, které si vyrobíme a ozdobíme jimi stromeček, vyrobíme si dárečky, poznáme některé tradice a zvyky tohoto období. Zahrajeme si malý vánoční příběh a určitě se naučíme několik vánočních koled. Země je kulatá jako korálek Postavíme si raketu, kterou se vydáme do vesmíru a budeme zjišťovat, zda je naše Země opravdu kulatá, jak to ve vesmíru vypadá a zda bychom tam chtěli žít. Budeme potřebovat atlasy, encyklopedie, mapy, globus. Naučíme se poznávat geometrické tvary (SD) a budeme zkoumat vlastnosti některých materiálů váha, tvrdost, hořlavost, průhlednost...

79 Víš, kde bydlí Eskymáci? Až to zjistíme, tak to zkusíme jako oni. Využijeme sníh a led ke stavbě iglú, představíme si jak žijí v zimě, co potřebují k životu a čím se zabývají. Určitě nezapomeneme na svoje zdraví, proto se budeme otužovat pobytem venku a během zimních radovánek budeme dodržovat pravidla bezpečnosti a ohleduplnosti. Za zvířátky nejen do Afriky Podíváme se do světa zvířat která žijí s námi a jejich mláďata, v ZOO, na kontinentech, ohrožená zvířata, u nás vzácní a chránění živočichové... Na vlastní oči můžeme pozorovat život zvířat u nás doma (exkurze), ale i mravence, žížaly, vývoj žáby, motýla ap. Chráníme naši Zemi Žijeme v krásném přírodním prostředí plném rostlin a tak nás výlety zavedou za jejich poznáváním pojmenujeme si stromy, rostliny, keře, vyhledáme vzácné a chráněné druhy, přispějeme k zachování jejich životních podmínek ohleduplným chováním v přírodě, tříděním odpadů, čištěním svéhovodních zdrojů v lese Cestujeme s potokem Vedle naší školky teče potůček, kde pramení a kam míří? Půjdeme hledat jeho cestu v našem okolí. Připomeneme si význam vody pro život, pojmy stružka, potok, řeka, moře, oceán, pramen, rybník, jezero, kaluž, kapka... A současně budeme pozorovat život pod vodou a u vody, sdělíme si zážitky od moří a jezer a s vodou budeme i experimentovat. Cesta kolem světa Náš svět je skutečně velký čeká nás dlouhá cesta po Zeměkouli, projedeme světadíly, připomeneme si, čím se dá cestovat a kam jsme docestovali my, kde se nám líbilo a proč, kam bychom se chtěli ještě podívat. A jak se mají třeba indiáni v Americe nebo černoušci v Africe tak si na ně zahrajeme. A taky si zkusíme jízdu na kole, vlakem, autobusem a budeme chodit i pěšky!

80 Tady jsem doma rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů umožnit pohodovou adaptaci na prostředí a chod školy, podporovat citovou samostatnost vytvářet vztah k místu a prostředí, kde dítě žije, poznat okolí školky, seznamovat se s pravidly chodce upevňovat zvládnutí sebeosluhy, základních hygienických a zdravotně preventivních návyků vytvářet základ společenských návyků ve styku s dospělými, s dětmi rozvíjet řečové dovednosti, mluvní projev, vyjadřování přijmout a dodržovat domluvená pravidla, chránit zdraví a bezpečí své i ostatních v budově i mimo ni přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým vrstevníkem, navazovat a udržovat dětská přátelství umět se představit, znát svoje jméno, příjmení a věk, umět pozdravit poznat svoji značku, zapamatovat si svoje místo v jídelně, šatně, ložnici, orientovat se v budově orientovat se v obci, znát polohu domova pojmenovat členy rodiny vyprávět zážitek/příběh z prázdnin To jsem já Já doma Já ve školce Já mezi kamarády Já o prázdninách

81 Rozhlížím se rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky rozvíjet a užívat všechny smysly posilovat zvídavost, zájem o místo, kde žijeme rozvíjet tvořivé myšlení, paměť, pozornost vytvářet povědomí o živé a neživé přírodě zvládat pohyb v přírodním prostředí při turistických výšlapech bezpečně manipulovat s nůžkami, kladívkem, dětským nožem, struhadlem při podzimním tvoření vnímat krásu okolo nás - barvy, tvary, vzdálenosti, vůně, zvuky, povrchy předmětů, změny v přírodě těšit se z příjemných zážitků, z přírodních krás, objevovat nová místa příběhy, pověry z regionu, místopis vnímat obraz, zvuk, slovo, a přemýšlet o viděném a slyšeném chápat prostorové pojmy blízko, daleko, vpředu, vzadu, nad, pod... chovat se ohleduplně, citlivě k živým bytostem, k přírodě, dodržovat pravidla malých turistů Na rozhledně Jen si, děti, všimněte Náš kraj Skřítek Podzimníček

82 Raduji se... rozvíjet pohybové dovednosti při cvičení na nářadí, s náčiním míče, stuhy, padák posilovat přirozený zájem o věci okolo nás, radost z objevování, rozvíjet paměť rozvíjet hudební a výtvarné dovednosti, uplatnit fantazii a představivost, prezentovat vlastní nápad zvládnout pohybové dovednosti při cvičení na žebřinách, lavičkách, házet a chytat míč, sladit pohyb s hudbou, spolupráce skupiny poznat a pojmenovat znaky a vlastnosti předmětů či jevů a hledat souvislosti mezi nimi hračky, počasí, povolání, materiály... úmyslně si zapamatovat a vybavit krátký text, 3-5 slov (SD), naučit se nazpaměť říkadlo, báseň poslouchat hudbu, zazpívat píseň, zahrát na jednoduchý hudební nástroj, vyjádřit své pocity z hudby slovně i výtvarně zažívat pocit radosti z výtvarného tvoření hledat pohádky a povídky o radosti, vymýšlet vlastní krátké příběhy Raduji se...z hudby z pohybu z věcí okolo nás z tvoření z her na někoho

83 Perníková vůně společně prožívat adventní čas souvisle se vyjadřovat, komunikovat s kamarádem, se skupinou rozvíjet estetické cítění a pracovní dovednosti v tvořivých dílnách posilovat smyslové vnímání čich, chuť, zrak, sluch, hmat rozvíjet hudební paměť, rytmické cítění, soulad se skupinou podílet se na vánoční výzdobě mateřské školy, spoluvytvářet radostnou atmosféru vyjádřit svá přání a očekávání, sdělit ostatním svůj zážitek zapojit se do vánočních tvořivých činností ozdoby, dárek, přání..., seznamovat se s netradičními materiály a technikami (plstění, apod.) rozlišovat potraviny suroviny (mouka, med, mléko, vejce, cukr apod.) a jejich vlastnosti, původ perníčky, ovoce, koření, nápoje... vystupovat na veřejnosti - adventní koncert, individuální zpěv koled Už je tady zas, ten adventní čas Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku? Cynkylinky, zvonek zvoní...

84 Země je kulatá jako korálek osvojení si základních poznatků o Zemi a vesmíru rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností, slovní zásoby rozvoj dovedností předcházející čtení, psaní (SD) posilování zvídavosti, zájmu, představivosti vytvoření základu pro práci s informacemi vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení vyjadřovat představivost, fantazii v tvořivých činnostech, vyvinout volní úsilí poznávat a rozlišovat druhy materiálů, seznamovat se s jejich základními vlastnostmi chápat prostorové pojmy (SD) částečně se orientovat v čase (SD) chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti (SD) rozlišovat a poznat některé číslice a písmena (SD) Naše Země Na kosmonauty Materiály a jejich vlastnosti

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : květen 2012 Téma : Maková panenka, Rákosníček, Vydrýsek Měsíc květů a rozkvetlá zahrádka Moje maminka a svátek matek Naše planeta, moře, řeky Cíle : - Osvojení

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více