Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán školní družiny na školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc: odpočinkové, zájmové, rekreační a spontánní činnosti dle plánu využití tělocvičny a hřiště ve vyhrazených hodinách správná hygiena, stolování a společenské chování příprava na vyučování plnění domácích úkolů, didaktické hry apod. kolektivní hry a soutěže poučení o bezpečnosti před každou činností, akcí 1. oddělení: Oddělení je zaměřeno na rozvoj estetického cítění a na zdokonalování se v pracovních a výtvarných činnostech. Září Kreslíme, malujeme, a ochutnáváme ovoce. Zásady správné výživy důležitost vitamínů. Odpočinková činnost: Relaxace na koberci, stolní společenské hry. Poslech čteného textu - knihy na pokračování. Po přečtení žáci kreslí obrázky, které umístíme na nástěnku Čtenářské okénko. Výtvarná činnost: ovocné stromy - tuš, temperové barvy, slámka na foukání. Pracovní činnost: ovocné zavařeniny ubrousková technika. Košík s ovocem práce s barevným papírem. Ovocné jednohubky ochutnávka ovoce. Sportovně pohybová činnost: společné vycházky s 2. oddělením. Pobyt na školním hřišti, hry s míči, lany, švihadly, dětské průlezky hry. Společenské hry v místnosti: Slepá bába, soutěže v družstvech, Na rybáře, Všechno lítá, Piškvorky, Beng beng, Na kukačku. Příprava na vyučování: zábavné pracovní listy, kresba jedním tahem, logické hry, seznámení s provozem školní družiny, Poznámky: seznámení žáků s vnitřním řádem ŠD a s bezpečným chováním v prostorách školy, ve školní tělocvičně a při pobytu venku. Udržujeme pomůcky a hry v čistotě a pořádku, osvojujeme si návyky hygieny a slušné chování v jídelně.

2 Říjen Objevujeme krásy podzimní přírody. Odpočinková činnost: Pavouček odpočinková hra, četba na pokračování. Stolní společenské hry. Výtvarná činnost: podzimní příroda vodové barvy, frotáž, monotyp, světlotisk. Pracovní činnost: Halloweenské strašidlo - pracujeme s naškrobenou gázou, ubrouskem. Přírodovědná činnost: přírodovědné vycházky jsou zaměřeny na sběr plodů a přírodnin. Pozorujeme změny v přírodě. Sportovně pohybová činnost: míčové hry na školním hřišti, štafety, soutěže v družstvech. Společenské hry v místnosti: Kolíčková, Magnetky, Na rybáře, Hádej, kdo jsem, Sochy. Příprava na vyučování: logopedické hry, křížovky, pexeso. Poznámky: rozvíjíme klidné a pohodové vztahy mezi dětmi a vychovatelkou. Kontrolujeme pořádek na chodbě a v šatně, uklízíme aktovky. Podněcujeme děti k přiměřenému tempu při oblékání. Listopad. Příroda se připravuje na zimu. Příprava na adventní jarmark výroba dekorací. Použití podzimních plodů. Odpočinková činnost: sledování pohádek, následná zážitková kresba pastelkami. Výtvarná činnost: podzimní listy práce s barvou, zapouštění, frotáž. Pracovní činnost: mandaly z přírodnin, tiskátka z brambor, koláž z listů. Sportovně pohybová činnost: navštěvujeme školní tělocvičnu, míčové hry, soutěže v družstvech. Společenské hry v místnosti: Co se změnilo?, Elektrika, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá, Popletená kuchařka, Příprava na vyučování: didaktické hry. Tajenky, soutěže, hádanky, jazykolamy. Tvořivá dílna s rodiči. Poznámky: bezpečné chování v tělocvičně. Správné chování na veřejnosti.

3 Prosinec Píšeme dopis Ježíškovi, zdobíme stromeček, vánoční zvyky a tradice. Symboly Vánoc Vánoční posezení u stromečku a rozdávání dárků, ochutnávka cukroví, sledování pohádek. Odpočinková činnost: vyprávíme si s dětmi na téma: cesta do Betléma. Keramická dílna: vánoční andílek - využíváme svou fantazii. Výtvarná činnost: vánoční stromeček voskové pastely, vodové barvy. Pracovní činnost: vánoční lucerna, girlanda, přáníčka, ozdoby na stromeček práce s barevným papírem a třpytkami. Přírodovědná činnost: krmíme ptáčky v krmítku, vysvětlujeme si a sledujeme vegetativní klid v přírodě. Sportovně pohybová činnost: sportování v tělocvičně - míče, lana, kruhy, švihadla. Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Sochy, Molekuly, Na rybáře, Hádej, kdo jsem, Mince, Kufr, závody v motání a v podávání, Na statku, Židličková. Příprava na vyučování: zábavné kvízy na vánoční téma. Najdi rozdíly, vánoční tajenky. Poznámky: naše družinka vyprávíme si, co se nám líbí, co chceme změnit, na kom nám záleží. Leden Zima, zimní radovánky. Odpočinková činnost: : relaxace na koberci, stavebnice, společenské hry. Poslech čteného textu - knihy na pokračování. Po přečtení žáci kreslí obrázky, které umístíme na nástěnku Čtenářské okénko. Výtvarná činnost: zimní sporty poznáváme různé výtvarné techniky. Pracovní činnost: sáňkaři prostorová tvorba. Práce s korkem, textilem, krabičkou od zápalek. Dárek pro předškoláky k zápisu. Přírodovědná činnost: vyhledávání v encyklopediích ptáci, kteří přezimují. Sportovně pohybová činnost: společné vycházky hledání zvířecích stop ve sněhu. Zimní radovánky, stavby ze sněhu, stavíme sněhuláky, Společenské hry v místnosti: Kufr, Molekuly, Co se změnilo?, Elektrika, Všechno lítá, Tichá pošta, Cukr, káva. Limonáda, Mince, Papír na hlavě. Příprava na vyučování: didaktické hry a soutěže, hry rozšiřující slovní zásobu. Časové údaje, poznáváme hodiny. Poznámky: společně si popřejeme do nového roku. Zaměříme se na odstraňování egoismu z chování dětí, učíme děti podřídit se kolektivu.

4 Únor Připravujeme se na dětský karneval - spolupráce s Klubem rodičů. Odpočinková činnost: soutěže a zábavné hry, konstruktivní hry se stavebnicemi. Omalovánky, zábavné pracovní listy. Výtvarná činnost: vyrábíme a kreslíme škrabošky. Ptáčci u krmítka kombinovaná technika. Malá parádnice šperky z odpadového materiálu. Pracovní činnost: výroba dekorací a výzdoba sálu na disko karneval. Módní návrhářka: model plesových šatů soutěž dívky. Lepíme modely soutěž pro chlapce. Přírodovědná činnost: kontrolujeme strom a krmítko doplňujeme potravu. Práce s encyklopedií poznávání zvířat podle stop na vycházce. Sportovně pohybová činnost: zimní radovánky na školním hřišti, bobování, pochodování ve stopě. Společenské hry v místnosti: Kukačka, hry rozšiřující slovní zásobu Slovní fotbal, Kufr, Hádej, kdo jsem, Hádej, na co myslím atd. Příprava na vyučování: hádanky, jazykolamy, kreslení, karetní hry. Hledání rozdílů, stejných obrázků. Skládání rozstříhaných obrázků. Poznámky: správné chování k dospělým. Jak předcházet úrazům. Březen Měsíc knihy Radujeme se z příchodu jara. Jarní pranostiky. Odpočinková činnost: čtení z oblíbených knížek. Žáci si přinesou své vlastní knihy. Vysvětlíme si, jak se chováme ke knihám. Výtvarná činnost: příroda na jaře malování vodovými barvami, tuš. Kresba obrázků na výzdobu místní knihovny libovolná technika. Pracovní činnost: velikonoční dekorace příprava na velikonoční jarmark, přáníčka. Přírodovědná činnost: na vycházce poznáváme jarní rostliny podle atlasu. Pozorujeme přílet ptáčků. Sportovně pohybová činnost: sportování v tělocvičně, učíme se pravidla míčových her. Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Kolíček, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá. Příprava na vyučování: návštěva místní knihovny. Čtenářská soutěž. Poučení: Správné a slušné chování v místní knihovně.

5 Duben Měsíc bezpečnosti. Pozorujeme přírodu a radujeme se z příchodu jara. Odpočinková činnost: Pavouček odpočinková hra, konstruktivní hry se stavebnicemi. Hry dle výběru žáků, omalovánky. Výtvarná činnost: příroda na jaře malování vodovými barvami a tuší. Pracovní činnost: květina prostorová tvorba. Přírodovědná činnost: společné vycházky k přehradě. Sportovně pohybová činnost: hry ve skupinkách na hřišti nebo v tělocvičně, míčové hry, kruhy, lana, švihadla. Opičí dráha, štafety, zábavné hry. Společenské hry v místnosti: Pane, pojďte ven, Kolíčková, Magnetky, Sochy, Plyšáček. Příprava na vyučování: dopravní značky. Logické a didaktické hry, hádanky, jazykolamy. Poznámky: Velikonoční jarmark správné a slušné chování při prodeji. Květen Všímáme si krásy rozkvetlé přírody. Odpočinková činnost: básničky pro maminku povídáme si s dětmi. Výtvarná činnost: kvetoucí větvička, kvetoucí strom malujeme temperovými a vodovými barvami. Pracovní činnost: Vyrábíme přání pro maminku. Přírodovědná činnost: přírodovědné vycházky, poznávání rostlin. Práce s atlasem a encyklopedií. Sportovně pohybová činnost: míčové hry na školním hřišti, obruče, švihadla, lano. Společenské hry v místnosti: Mrkaná, Sochy, Molekuly, Na rybáře, Všechno lítá, Pantomima, Piškvorky, Na statku, Písmenková. Příprava na vyučování: logické hra hry pro jednoho hráče. Zábavné omalovánky, pracovní listy, bludiště. Poznámky: posilujeme kladné vztahy v rodině.

6 Červen Poznáváme vodní svět. Odpočinková činnost: hry dle výběru žáků, individuální kresba. Výtvarná činnost: vodní svět malba vodovými barvami. Pracovní činnost: ryby, raci, šneci barevný papír. Přírodovědná činnost: vycházky pracujeme s kompasem, s mapou. Poznáváme stromy. Sportovně pohybová činnost: hry v přírodě cesta za pokladem, hry na školním hřišti. Společenské hry v místnosti: Rychlejší sedá, Pane, pojďte ven, Molekuly, Na rybáře, Mrkaná, Rybolov, Písmenková, Bingo. Příprava na vyučování: didaktické hry hry na obohacení slovní zásoby. Zábavné kvízy, jazykolamy, tajenky. Poznámky: dbáme na slušné a šetrné chování k přírodě v ŠD. Před začátkem prázdnin poučení na nebezpečí úrazu. Jiné činnosti pro zpestření: Přírodovědný kroužek Keramický kroužek Dramatický kroužek Zdravotní kroužek dbáme na zdravý životní styl Výtvarné soutěže Sportovní turnaje Besedy na téma: dítě a společnost. Chování na veřejnosti a k dospělým osobám Dětský karneval Sportovní den - zábavné odpoledne ke Dni dětí.

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015. 2. oddělení

Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015. 2. oddělení Roční plán školní družiny na školní rok 2014/2015 2. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 Obsah: - Charakteristika Plánu práce činnosti

Více

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO

1. KAMARÁDI 2. MOJE RODINA 3. ŠKOLA SNŮ 4. MOJE MĚSTO 1. KAMARÁDI slavnostně přivítáme prvňáčky, seznámíme se s řádem ŠD a ŠJ udržujeme kamarádské vztahy kolektivní hry veselé prázdninové písničky výtvarná soutěž : ŠKOLA A JÁ ( tuš a vodové barvy) vycházky

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více