LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE. Karviná. Ustron LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE. Karviná. Ustron LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY"

Transkript

1 LÁZEŇSKÝ PRŮVODCE Karviná LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Ustron ŚLĄSK CIESZYŃSKI PRZEWODNIK SANATORYJNY

2 INFORMACE O MĚSTĚ KARVINÁ Poloha: statutární město Karviná leží v severovýchodní části České republiky a patří do Moravskoslezského kraje. Rozkládá se u hranic s Polskou republikou a téměř polovina hranice území města tvoří zároveň státní hranici s Polskou republikou. Zeměpisné souřadnice: severní šířky, východní délky. Rozloha: město Karviná se rozkládá na ploše 57,48 km². Počet obyvatel: v současné době má město přibližně 63 tisíc obyvatel. Hustota obyvatelstva: 1096 obyvatel/km². Průměrná nadmořská výška: 230 m n.m. Klimatické poměry: dlouhodobá průměrná teplota vzduchu je 9 C, dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek činí 778 mm. Maximum srážek bývá v červenci, teplotní maximum rovněž v červenci. Letních dnů s teplotou nad 25 C bývá průměrně 45 a mrazivých dnů s teplotou pod -0,1 C je okolo 110. Národnostní složení: převažuje česká, slovenská a polská národnost. Sídelní struktura města: město zahrnuje 9 městských částí s názvy Karviná- -Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná-Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky. První písemná zpráva: z roku 1268, kdy se o tomto území zmiňuje listina opolského knížete Vladislava.

3 INFORMACJE O mieście KARWINA Położenie: Miasto statutowe Karwina (czes. Karviná) jest położone w północno-wschodniej części Republiki Czeskiej w Województwie Morawsko-śląskim (czes. Moravskoslezský kraj). Miasto jest rozłożone przy granicy z Rzeczpospolitą Polską i prawie połowa granicy miasta stanowi również granicę państwową z Polską. Współrzędne geograficzne: północnej szerokości, wschodniej długości. Powierzchnia: Miasto Karwina ma powierzchnię 57,48 km². Ilość mieszkańców: Obecnie miasto liczy około 63 tysiące mieszkańców. Gęstość zaludnienia: 1096 mieszkańców/km². Przeciętna wysokość nad poziomem morza: 230 m n.p.m. Warunki klimatyczne: długookresowa przeciętna temperatura powietrza wynosi 9 C, długookresowa roczna przeciętna opadów wynosi 778 mm. Najwięcej opadów pojawia się zazwyczaj w lipcu, najwyższe temperatury są również w lipcu. Letnie dni o temperaturze powyżej 25 C średnio wynosi 45 i zimne dni z temperaturami poniżej -0,1 C wynosi około 110. Skład narodowościowy: Przeważa narodowość czeska, słowacka oraz polska. Struktura miasta: Miasto składa się z dziewięciu dzielnic: Karviná-Fryštát, Karviná-Doly, Karviná-Lázně Darkov, Karviná-Ráj, Karviná-Staré Město, Karviná-Nové Město, Karviná- -Mizerov, Karviná-Hranice, Karviná-Louky. Pierwsza pisemna wzmianka: dokument Władysława Opolczyka z 1268 roku.

4 HISTORIE KARVINÉ Historie města je spjata s rokem 1268, ale lidské dějiny se zde začaly odvíjet již mnohem dříve, o čemž svědčí nálezy z mladší doby kamenné. Toto datum je v současnosti pokládáno a slaveno jako datum založení Karviné. Od poloviny 15. století bylo městu uděleno dědičné právo do čtvrtého kolena, právo mílové, válečné, právo vyššího soudnictví a řada dalších. Správní základ dnešního města byl položen roku 1948, kdy se sloučily obce Fryštát, Karvinná, Darkov, Ráj a Staré Město v jeden celek pojmenovaný Karviná. Centrem dnešního města je Fryštát, který byl původně samostatným městem a prvním nositelem městského práva, nyní tvoří jednu z devíti městských částí Karviné. Významné osobnosti Karviné Wilhelm Przeczek 1936 (Karviná) 2006 (Třinec), polský spisovatel, básník, učitel a překladatel Dušan Růža (Stará Ves nad Ondřejnicí) (Karviná), sportovec František Świder (Karviná) (Karviná,) výtvarník Jindřich Wielgus (Karviná) (Praha), sochař a malíř Rudolf Žebrok (Karviná) (Karviná), akademický malíř Otakar Baran (Ostrava-Heřmanice) (Praha), výtvarník Bruno Bělčík (Karviná) (Praha), hudebník Oldřich Bijok (Karviná) (Karviná), výtvarník Dana Zátopková /roz. Ingrová/ (* 19. září 1922, Fryštát u Karviné dnešní Karviná) je česká atletka oštěpařka, olympijská vítězka. Byla manželkou jednoho z nejslavnějších českých sportovců Emila Zátopka. Zajímavostí je, že se narodila ve stejný den a rok jako on. 4

5 HISTORIA KARWINY Historia miasta wiąże się z 1268 rokiem, ale początki ludzkich dziejów na tych obszarach są o wiele wcześniejsze, o czym świadczą odkrycia z młodszej epoki kamiennej (neolitu). Obecnie ten rok jest uważany i obchodzony jako rok powstania Karwiny. Od II połowy XV wieku miastu udzielono prawa spadkowego do czwartego stopnia pokrewieństwa, prawa milowego, wojennego, sądownictwa wyższego i szereg innych. Struktura administracyjna dzisiejszego miasta powstała w roku 1948, kiedy to doszło do połączenia miasta Frysztat (czes. Fryštát) oraz gmin Karvinna, Darków (czes. Darkov), Raj (czes. Ráj) i Stare Miasto (czes. Staré Město) w jedną całość, którą nazwano Karwina (czes. Karviná). Centrum dzisiejszego miasta jest Frysztat (czes. Fryštát), który pierwotnie był samodzielnym miastem i pierwszym nosicielem prawa miejskiego, obecnie jest jedną z dziewięciu dzielnic miasta Karwina. Ważne osobowości w Karwinie Wilhelm Przeczek 1936 (Karwina) 2006 (Trzyniec), polski powieściopisarz, poeta, nauczyciel i tłumacz Dušan Růža (Stará Ves nad Ondřejnicí) (Karwina), sportowiec František Świder (Karwina) (Karwina,) artysta plastyk Jindřich Wielgus (Karwina) (Praga), rzeźbiarz i malarz Rudolf Žebrok (Karwina) (Karwina), malarz uniwersytecki Otakar Baran (Ostrava-Heřmanice) (Praga), artysta plastyk Bruno Bělčík (Karwina) (Praga), muzyk Oldřich Bijok (Karwina) (Karwina), artysta plastyk Dana Zátopková /z domu Ingrová/ (* 19 wrzesień 1922, Fryštát u Karviné dziś Karwina) jest czeską atletką oszczepniczka, zwyciężczyni olimpijska. Była małżonką jednego z najpopularniejszych czeskich sportowców Emila Zátopka. Ciekawostką jest to, że urodziła się w tym samym dniu i roku co on. 5

6 ZAJÍMAVOSTI 1 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ Leží přímo v historickém jádru města, které je spolu s parkem Boženy Němcové a Lázeňským parkem součástí městské památkové zóny. Náměstí je koncipováno ve tvaru písmene L. Zde je situována většina historických památek města radnice, zámek Fryštát, kostel Povýšení sv. Kříže, kašna, řada měšťanských domů a poblíž je rovněž kostel sv. Marka. 2 Radnice Budova radnice s renesanční věží, která je výraznou dominantou Masarykova náměstí v Karviné Fryštátě, je nyní sídlem statutárního města Karviné. Je zde umístěna část magistrátu a v přízemní části budovy směrem k náměstí se nachází Městské informační centrum a Galerie Pod věží. Směrem do Fryštátské ulice je v části přízemí budovy provozována restaurace. 3 Kašna Historizující litinová kašna uprostřed Masarykova náměstí doplňuje příjemný vzhled tohoto cenného historického jádra města. Kašna byla postavena v roce Spodní část litinové kašny je zdobena plastikami delfínů, ve střední části se nachází putti, kteří představují čtyři roční období, vrcholek zdobí zlacená růžice. Voda z obou mís vytéká lvími hlavami. Večer bývá kašna osvětlená. 4 Měšťanské domy Z období převážně 18. a 19. století se na Masarykově náměstí, které tvoří základ historického jádra města, dochovala řada měšťanských domů se zajímavými průčelími a štukovou výzdobou. 5 Jezero Loděnice Areál Loděnice, který se nachází při slepém rameni řeky Olše v jižní části zámeckého parku (park Boženy Němcové), je v současné době mimo provoz. Probíhá zde celková rekonstrukce. Rekreační areál bude využíván především pro relaxaci, projížďky v loďkách, míčové a jiné sportovní hry, pikniky nebo pořádání koncertů. 6

7 CIEKAWOSTKI 1 RYNEK IM. T. G. MASARYKA Rynek jest położony bezpośrednio w historycznym centrum miasta, który wraz z parkiem im. Boženy Němcovej i Parkiem Zdrojowym (czes. Lázeňský park) stanowi miejską strefę zabytkową. Rynek jest w kształcie litery L. Tutaj znajduje się większość zabytków miasta Ratusz, Zamek Frysztat, Kościół Podwyższenia Świętego Krzyża, fontanna, szereg domów mieszczańskich oraz w pobliżu znajduje się również Kościół Św. Marka. 2 RATUSZ Obecnie, budynek ratusza z wieżą z okresu renesansu, która wyraźnie dominuje nad rynkiem im. T. G. Masaryka w Karwinie Frysztacie, jest siedzibą Miasta Statusowego Karwiny. Tutaj znajduje się część magistratu i na parterze budynku w kierunku do rynku znajduje się Miejski Punkt Informacyjny (czes. Městské informační centrum) oraz Galeria Pod Wieżą (czes. Galerie Pod věží). Na parterze budynku w kierunku do ul. Frysztackiej (czes. ul. Fryštátská) jest czynna restauracja. 3 FONTANNA Historyczna żeliwna fontanna na środku rynku im. T. G. Masaryka stanowi dodatkowy element uprzyjemniający widok na to wartościowe centrum historyczne miasta. Fontanna została zbudowana w 1900 roku. Dolna część żeliwnej fontanny jest udekorowana rzeźbami delfinów, w środkowej części znajdują się putti (amorki), które przedstawiają cztery pory roku, wierzchołek jest ozdobiony pozłacaną różą. Woda wypływa z obu mis z lwich paszczy. Wieczorem fontanna jest oświetlona. 4 DOMY MIESZCZAŃSKIE Na rynku im. T. G. Masaryka, który jest fundamentem historycznego centrum miasta, zachowało się wiele domów mieszczańskich wraz z ciekawymi frontami i dekoracjami stiukowymi pochodzących przeważnie z okresu XVIII i XIX wieku. 5 JEZIORO LODĚNICE Areał Loděnice znajduje się przy starorzeczu rzeki Olzy w południowej części parku zamkowego (park Boženy Němcovej). Obecnie jest nieczynny. W areału jest realizowana gruntowna rekonstrukcja całego obszaru. Areał wypoczynkowy będzie wykorzystywany przede wszystkim do relaksu, przejażdżek łódkami, gier piłkarskich i innych, pikników lub do organizowania koncertów. 7

8 6 Zámek Fryštát 7 kostel sv. Marka Zámek Fryštát je svou empírovou architekturou i historickými interiéry jedinečným šlechtickým sídlem v regionu. Hlavní budova zámku je s vedlejším Lottyhausem spojena prosklenou chodbou. Z druhé strany je hlavní budova propojena zděnou chodbou, která zároveň vytváří vstup do zámeckého parku s oratoří farního kostela Povýšení sv. Kříže. Z Masarykova náměstí je hlavní vstup do zámku, na jehož bocích stojí dvě raně barokní sochy Herkulů z r Provoz: Zámek je veřejnosti přístupný od 1. dubna do 31. října s výjimkou III. návštěvnického okruhu, který je provozován celoročně. Pochází z roku Na tomto místě se před stavbou zděné budovy nacházel dřevěný pohřební kostelík z 16. století, který byl postaven jako protestantský kostel. Ten byl vybudován r po nařízení knížete Václava Adama o jediném vyznání evangelické víry na Těšínsku v období reformačního náboženského hnutí. Od roku 1628 došlo k obratu v třicetileté válce, kdy byl kostelík na nějakou dobu uzavřen. V r byl evangelíkům definitivně odňat a stal se filiálním kostelem farního kostela. Začátkem 19. století proběhla rozsáhlá rekonstrukce kostela, která mu dala dnešní klasicistní podobu. Vedle kostela se nachází novobarokní socha sv. Floriana z konce 19. století. 8 Farní Kostel Povýšení sv. Kříže Farní kostel Povýšení sv. Kříže je nejstarším svědkem mnohotvárné historie města. Předpokládá se, že byl postaven v období založení Fryštátu koncem 13. století nebo začátkem století 14. Z roku 1377 je existence kostela doložena písemně. Gotická stavba byla postupně doplňována prvky renesance a baroka, kostel si však z vnějšku zachoval gotický ráz. S vedlejším zámkem Fryštát je kostel spojen krytou chodbou, která zároveň vytváří hlavní vstup z Masarykova náměstí do přilehlého parku Boženy Němcové (zámecký park). 9 Park Boženy Němcové (zámecký park) Původní zámecký park, nyní park Boženy Němcové, byl založen r v anglickém slohu po empírové přestavbě zámku Fryštát. Park se rozprostírá na ploše 36 ha. Z doby jeho založení se dochovaly některé stromové aleje a vzácné solitéry. Nyní tento přírodně krajinářský park prochází již několik let rozsáhlou obnovou, jejíž součástí jsou terénní úpravy a modelace, celková revitalizace zeleně a realizace několika zajímavých staveb, z nichž byly již realizovány dětský koutek a Larischův altán a provedena rekonstrukce Larischovy hrobky. 8

9 6 ZAMEK FRYSZTAT 7 KOŚCIÓŁ ŚW. MARKA Zamek Frysztat jest wyjątkową siedzibą szlachecką w regionie ze względu na swoją empiryczną architekturę i historyczne wnętrza. Budynek główny jest połączony szklanym korytarzem z sąsiednim Lottyhausem. Z drugiej strony budynek jest połączony murowanym korytarzem, który jednocześnie tworzy wyjście z oratorium parafialnego kościoła Podwyższenia Świętego Krzyża i wejście do parku zamkowego. Z rynku im. T. G. Masaryka prowadzi główne wejście do zamku; po obu stronach wejścia stoją dwie rzeźby pochodzące z okresu wczesnego baroku (1682 r.) przedstawiające Herkulesów. Czas otwarcia: Zamek jest dostępny dla zwiedzających w okresie od 1 kwietnia do 31 października, za wyjątkiem III okręgu zwiedzania, który jest czynny przez cały rok. Pochodzi z 1774 r. Przed budową murowanego budynku w tym miejscu znajdował się drewniany kościółek z XVI wieku, który został zbudowany jako kościół protestancki. Kościółek był zburzony w 1569 r. po wydaniu decyzji Adama Wacława cieszyńskiego o jedynym wyznaniu wiary ewangelickiej na Ziemi Cieszyńskiej w okresie reformacji religijnej. W 1628 roku nastąpił przełom w wojnie trzydziestoletniej, kiedy to kościółek przez jakiś czas był zamknięty. W 1654 roku kościółek definitywnie odebrano ewangelikom i stał się filialnym kościołem kościoła parafialnego. Na początku XIX wieku przebiegła obszerna rekonstrukcja kościoła, na skutek której kościółek otrzymał dzisiejszy wygląd z okresu klasycyzmu. Obok kościoła znajduje się neobarokowa rzeźba św. Floriana z końca XIX wieku. 8 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PODWYŻSZENIA ŚWIĘTE- GO KRZYŻA Kościół parafialny Podwyższenia Świętego Krzyża jest najstarszym świadkiem różnorodnej historii miasta. Przypuszcza się, że został zbudowany w okresie założenia Frysztatu (czes. Fryštát) na końcu XIII wieku lub na początku XIV wieku. Pisemna wzmianka o kościele pochodzi z 1377 roku. Budynek gotycki był stopniowo uzupełniany o elementy z okresu renesansu i baroku, jednak kościół zachował z zewnątrz charakter gotycki. Kościół jest połączony zadaszonym korytarzem z sąsiednim zamkiem Frysztat (czes. Fryštát), który jednocześnie jest wejściem głównym z rynku im. T. G. Masaryka do przyległego parku im. Boženy Němcowej (park zamkowy). 9 PARK BOŽENY NĚMCOVEJ (PARK ZAMKOWY) Pierwotny park zamkowy, obecnie park Boženy Němcowej, był założony w 1804 r. w stylu angielskim po przebudowie empirowej zamku Frysztat. Park rozciąga się na powierzchni 36 ha. Z okresu jego założenia dochowały się niektóre aleje drzew i niepowtarzalne solitery. Obecnie, omawiany park przyrodniczy i widokowy, już kilka lat jest poddawany obszernej rewitalizacji. Częścią składową tej rewitalizacji są przeróbki terenowe i ukształtowania (modelacje), ogólna rewitalizacja zieleni i realizacja kilku ciekawych budynków, z których już wybudowano kątek dla dzieci i altan Laryscha oraz zrealizowano rekonstrukcję nagrobku Laryscha. 9

10 10 Vodárenská věž Věž byla postavena jako konstruktivistická stavba zřejmě roku Její výška činí 39,4 m. Průměr kruhového objektu je 11,4 m. Stavba má šest podlaží a nad posledním podlažím je umístěn vodojem, který již neslouží svému účelu. Uvnitř věže je dochována část původního technického zařízení. Je to významná technická památka města, která je však dosud veřejnosti nepřístupná. 11 Larischův altán Na jedné z parkových cestiček, kterými je protkán zámecký park (park Boženy Němcové), se nachází Larischův altán, který je reminiscencí Larischovy hrobky. Zajímavostí stavby Larischova altánu jsou původní pískovcové sloupy s hlavicemi, na kterých je umístěna dřevěná střecha. 12 Společenský dům Dům byl postaven v historizujícím slohu v letech v centrální části parku podle návrhu vídeňského architekta Korna s názvem Kurhaus. Společenský dům je velmi impozantní budovou Léčebny Darkov, situovanou v areálu lázeňského parku. Komfortní prostředí kavárny, společenského sálu a salonků vybízí k příjemnému posezení i kulturně- -společenskému vyžití jak klientů lázní, tak běžných návštěvníků. Velké oblibě se těší prostředí venkovní terasy s výhledem do parku, umocněné atmosférou letních promenádních koncertů a zahradních slavností. 13 Darkovský most Sokolovských hrdinů Betonový obloukový most přes řeku Olši byl postaven v roce 1925 podle projektu Ing. Rabeho. Památka je mimořádná technickým řešením mostové konstrukce oblouku. Délka mostu je 56,5 m, jeho šířka 9,5 m a výška oblouku 12,2 m. 14 Projížďky kočárem s koňským spřežením Nejenom romantici ocení jízdu kočárem taženém nádherným koňským spřežením. Nostalgická projížďka historickým jádrem města vás přenese do starých dobrých časů. 10

11 10 WIEŻA WODOCIĄGOWA Wieża została wybudowana na styl budynku z okresu konstruktywizmu najprawdopodobniej w 1928 roku. Wysokość wieży wynosi 39,4 m. Średnica obiektu kołowego wynosi 11,4 m. Budynek ma sześć pięter i nad ostatnim piętrem jest umieszczona wieża ciśnień, która już jest nieczynna. Wewnątrz wieży zachowała się część pierwotnych urządzeń technicznych. Jest to ważny zabytek techniki miasta, który jednak do tej pory nie jest dostępny dla zwiedzających. 11 ALTAN LARYSCHA Na jednej z dróżek parkowych, którymi jest przepleciony cały park zamkowy (park Boženy Němcowej), znajduje się altan Laryscha, który jest reminiscencją grobu Laryscha. Ciekawostką budowli altana Laryscha są pierwotne kolumny piaskowcowe z głowicami, na których jest umieszczony drewniany dach. 12 DOM ZDROJOWY Dom o nazwie Kurhaus został zbudowany w stylu historyzmu w latach w centralnej części parku według projektu wiedeńskiego architekta Korna. Dom Zdrojowy jest bardzo podniosłym budynkiem Uzdrowiska Darków (czes. Léčebna Darkov), zlokalizowany w areału parku zdrojowego. Komfortowe środowisko kawiarni, sali towarzyskiej i saloników zaprasza klientów uzdrowiska i zwykłych gości do przyjemnej biesiady i do kulturalno- -towarzyskiej zabawy. Ulubione przez gości jest środowisko terasy umieszczonej na zewnątrz budynku z widokiem na park. Piękną atmosferę podkreślają letnie koncerty promenadowe i zabawy ogrodowe. 13 MOST DARKOWSKICH BOHATERÓW SOKOŁOW- SKICH Betonowy most łukowy przez rzekę Olzę został zbudowany w 1925 roku według projektu inżyniera Ing. Rabe. Zabytek jest niepowtarzalnym technicznym rozwiązaniem mostowej konstrukcji łuku. Długość mostu wynosi 56,5 m, szerokość 9,5 m i wysokość łuku 12,2 m. 14 PRZEJAŻDŻKI KAROCĄ Z KONNYM ZAPRZĘGIEM Nie tyko romantycy docenią przejażdżkę karocą z przepięknym konnym zaprzęgiem. Nostalgiczna przejażdżka historycznym centrum miasta przeniesie Państwa do starych dobrych czasów. 11

12 15 Lázeňský park 16 Hlavní budova starých lázní Byl založen v r jako přírodní krajinářský park. Dr. Degré sem nechal přivézt z Beskyd kolem 300 druhů dřevin, do parku vysadil též některé druhy vzácných květin. Mimo jednotlivá lázeňská zařízení jsou po parku rozmístěna rozličná umělecká díla a fontány, které park vhodně oživují a doplňují. Hlavní budova, jinak též zvaná Sanatorium, slouží zejména méně mobilním klientům. Zabezpečuje služby tzv. pod jednou střechou. Objekt představuje moderní architekturu meziválečného období. Byl postaven v letech Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary zvaný česká Pisa Přes svou pohnutou historii, kdy se pod kostelem hluboce propadla půda v poměrně krátké době a kdy se kostel vlivem poklesů silně naklonil, zůstal stát a dnes představuje ojedinělou atraktivitu regionu. Svou šikmostí se tak blíží světoznámé věži v italské Pise a stává se vyhledávaným cílem turistů z celého světa. Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel v Česku. 18 Lázeňský areál Lázně Darkov, které k léčbě používají jodobromovou solanku nazývanou darem z hlubin země, jsou jedněmi z nejstarších v Evropě. Vzhledem k vysoké kvalitě léčebného pramene a k poskytování komplexní, vysoce profesionální rehabilitační péče, dosahují lázně výborných výsledků v léčbě pohybového ústrojí, stavů po úrazech a operacích, nemocí nervového a oběhového ústrojí. Příjemnou atmosféru lázní dokreslují lázeňské parky s několika lázeňskými budovami, z nichž některé byly prohlášeny za kulturní památky. Léčebna Darkov (staré lázně) je historickou částí lázní. Novou část lázní představuje Rehabilitační sanatorium, které se nachází v části Karviná-Hranice, mimo městskou památkovou zónu. 12

13 15 PARK ZDROJOWY Park zdrojowy był założony w 1895 r. jako park przyrodniczy i krajobrazowy. Dr Degré zleci, aby z Beskidów przywieziono w to miejsce około 300 rodzajów drzew, w parku zasadził też kilka rodzajów nietuzinkowych kwiatów. Poza poszczególnymi budynkami zdrojowymi, w parku są rozlokowane liczne dzieła artystyczne i fontanny, które ożywiają i uzupełniają cały park. 16 BUDYNEK GŁÓWNY STAREGO UZDROWISKA Budynek główny, też zwany Sanatorium, jest przeznaczony przede wszystkim dla klientów z problemami ruchowymi. Zabezpiecza usługi tzw. pod jednym dachem. Obiekt przedstawia nowoczesną architekturę okresu międzywojennego. Został zbudowany w latach KRZYWY KOŚCIÓŁ ŚWIĘ- TEGO PIOTRA Z ALKAN- TARY ZWANY CZESKA PIZZA Pomimo swej wzruszającej historii, gdy pod kościołem zapadła się ziemia w stosunkowo krótkim czasie i kiedy kościół mocno nachylił się pod wpływem osuwu ziemi, nadal stoi i dziś przedstawia wyjątkową ciekawostkę w regionie. Z uwagi na swe przechylenie wielu turystom przypomina wieżę we włoskim miasteczku Piza i jest wyszukiwanym celem turystów z całego świata. Kościółek jest wpisany do Czeskiej Księgi Rekordów i Rzeczy Kuriozalnych w Czechach. 18 AREAŁ UZDROWISKOWY Uzdrowisko Darków (Lázně Darkom), które wykorzystuje do kuracji leczniczych solankę jodowo- -bromową, jest jednym z najstarszych uzdrowisk w Europie. Ze względu na wysoką jakość źródła leczniczego i w związku z świadczeniem kompleksowej opieki na wysokim profesjonalnym poziomie, uzdrowisko osiąga doskonałe wyniki w kuracji aparatu ruchowego, stawów po wypadkach i operacji, chorób systemu nerwowego i obiegu krwi. Przyjemną atmosferę uzdrowiska podkreślają parki z kilkoma budynkami zdrojowymi. Niektóre z nich zostały ogłoszone zabytkami kultury. Lecznica Darków (Léčebna Darkov) stare uzdrowisko stanowi historyczną część uzdrowiska. Sanatorium Rehabilitacyjne (czes. Rehabilitační sanatorium) jest nową częścią uzdrowiska, które znajduje się w dzielnicy Karviná-Hranice, poza miejską strefą zabytkową. 13

14 KAM VE MĚSTĚ KARVINÉ Kultura Městský dům kultury Karviná tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel: , Regionální knihovna Karviná příspěvková organizace Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov tel Po a St: h; Út, Čt a Pá: h, h So: 9 12 h Galerie Pod Věží Masarykovo náměstí 71, Karviná-Fryštát tel.: otevřeno: Po Pá 8 18 h, So 8 13 h Státní okresní archiv ul. Fryštátská 55, Karviná-Fryštát tel.: otevřeno: výstavní síň: Po a St 8 17 h; Út a Čt 8 15 h badatelna: Po a St 8 17 h Romské kulturní a společenské centrum Pořádá kulturní a společenské akce. Muzeum Těšínska, výstavní síň Masarykovo nám. 10, Karviná-Fryštát tel.: otevřeno: Út Pá h a h So 9 13 h, Ne h Amfiteátr/letní kino park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát tel.: , Zámecká galerie Chagall Karviná Masarykovo nám. 1 (pravé křídlo zámku) Karviná-Fryštát tel.: otevřeno: Po Pá h, So 9 14 h vstupné zdarma Mánesova výstavní síň tř. Osvobození 1639 (objekt Domu kultury) Karviná-Nové Město tel.: , otevřeno: Po, St, Pá 9 15 h; Út, Čt 9 19 h So a Ne zavřeno Kino Ex tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: promítá: Čt Ne od 19 h Sportovní zařízení Letní koupaliště Havířská 1783, Karviná-Nové Město tel.: provozní doba: 9 19 h Házenkářská hala Cihelní 1652, Karviná-Nové Město tel.: provozní doba: Po Ne h Sportovní areál Základní školy Dělnická Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město telefon: provozní doba na hřištích: Po Pá h So Ne 9 21 h 14

15 WAŻNE MIEJSCA W KARWINIE Kultura Miejski Dom Kultury Karwina Městský dům kultury Karviná tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel: , Biblioteka Regionalna w Karwinie Regionální knihovna Karviná příspěvková organizace Centrum 2299/16, Karviná-Mizerov tel Po i Śr: 12 18; Wt, Czw i Pią: , So: 9 12 Galeria Pod Wieżą Galerie Pod Věží Masarykovo náměstí 71, Karviná-Fryštát tel.: czynne: Po Pią 8 18, So Państwowe Archiwum Powiatowe Státní okresní archiv ul. Fryštátská 55, Karviná-Fryštát tel.: czynne: sala wystaw: Po i Śr 8 17; Wt i Czw sala naukowa: Po i Śr Romskie Centrum Kulturalne i Towarzyskie Romské kulturní a společenské centrum Organizuje imprezy kulturalne i towarzyskie. Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, sala wystaw Masarykovo nám. 10, Karviná-Fryštát tel.: czynne: Wt Pią i So 9 13, Nie Amfiteatr/kino letnie park Boženy Němcové, Karviná-Fryštát tel.: , Galeria Zamkowa Chagall Karwina Zámecká galerie Chagall Karviná Masarykovo nám. 1 (prawe skrzydło zamku), Karviná-Fryštát tel.: , czynne: Po Pią 10 17, So wstęp wolny Sala Wystaw Mánesa Mánesova výstavní síň tř. Osvobození 1639 (obiekt Domu Kultury) Karviná-Nové Město tel.: , czynne: Po, Śr, Pią 9 15; Wt, Czw 9 19 So i Nie zamknięte Kino Ex tř. Osvobození 1639, Karviná-Nové Město tel.: projekcje filmowe: Czw Nie od 19 h Obiekty sportowe Basen letni Havířská 1783, Karviná-Nové Město tel.: godziny otwarcia: 9 19 Hala Siatkarska Cihelní 1652, Karviná-Nové Město tel.: godziny otwarcia: Po Nie

16 Zimní stadion Karola Śliwky 783/2a, Karviná-Fryštát tel.: Tenisová hala provozní doba: tenis, badminton, squash 24 hodin denně (non stop) Přehled ubytovacích zařízení v Karviné Hotel Sport Karola Śliwky 783 (zimní stadion), Karviná-Fryštát tel: , Hotel Restaurant Na Fryštátské Fryštátská 202, Karviná-Fryštát tel.: , mob.: Hotel Darkov Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov tel.: Společenský dům Lázeňský park 48, Karviná-Lázně Darkov tel.: , Penzion Jelen Zámecká 1942/7a, Karviná-Fryštát tel.: , fax: Cykloturistika Připravované regionální cykloturistické trasy V současné době se Karviná spolu s několika dalšími okolními obcemi spolupodílí na realizaci regionální cyklotrasy, která bude vedena podél řeky Olše a nahradí dnes nevyhovující úsek mezi Bohumínem a Českým Těšínem. Tematické cyklotrasy Vzhledem k neutuchajícímu, ba stále vzrůstajícímu, zájmu o cykloturistiku připravila Karviná jako dodatek k vyznačeným regionálním trasám euroregionu Těšínského Slezska vlastní tematické turistické cyklotrasy. Trasy jsou rozděleny do různých skupin podle obtížnosti. Patří sem Romantická cyklotrasa, Lázeňská cyklotrasa, Turistická cyklotrasa kolem Karviné, Cyklotrasa pro sportovce a Euroregionální cyklotrasa. Dopravní situace V centru města je pěší zóna a v dalších částech podle vyznačení jsou obytné zóny. Centrum města zahrnuje Masarykovo náměstí v Karviné-Fryštátě, dále ulice Svatováclavskou, Zámeckou, Fryštátskou, Markovu a Hrnčířskou a končí u městského tržiště. Zde je možný vjezd do 18 h pouze na povolení magistrátu a parkování je možné jen na označených parkovištích dle dopravního značení. V sobotu a neděli je možné do centra vjíždět vozidly bez omezení a bezplatně parkovat před radnicí. Nejbližší veřejné parkoviště s parkovacími automaty je naproti Revírní bratrské pokladny na Masarykově náměstí, dále u pošty, na ul. Karola Śliwky naproti magistrátu, u Dětského dopravního hřiště a placené parkoviště pod OD Prior v Karviné-Fryštátě. V současné době je na území města 10 placených parkovišť. Penzion ALDO Masarykovo nám. 8,Karviná-Fryštát tel./fax: mobil: Hotel Dvůr Olšiny Olšiny 59, Karviná-Staré Město tel.:

17 Areał Sportowy Szkoły Podstawowej Dělnická Sokolovská 1758/1, Karviná-Nové Město telefon: boiska są czynne: Po Pią: So Nie 9 21 Stadion Zimowy Karola Śliwky 783/2a, Karviná-Fryštát tel.: Hala tenisowa godziny otwarcia: tenis, badminton, squash non stop Ośrodki zakwaterowania w Karwinie Hotel Sport Karola Śliwky 783 (stadion zimowy), Karviná-Fryštát tel: , Hotel Restaurant Na Fryštátské Fryštátská 202, Karviná-Fryštát tel.: , kom.: Hotel Darkov Lázeňská 254, Karviná-Lázně Darkov tel.: Společenský dům Lázeňský park 48, Karviná-Lázně Darkov tel.: , Penzion Jelen (pensjonat) Zámecká 1942/7a, Karviná-Fryštát tel.: , fax: Penzion ALDO (pensjonat) Masarykovo nám. 8, Karviná-Fryštát tel./fax: mobil: Hotel Dvůr Olšiny Olšiny 59, Karviná-Staré Město tel.: Turystyka rowerowa Przygotowywane regionalne trasy rowerowe Obecnie Karwina wraz z kilkoma sąsiednimi gminami współpracuje w realizacji regionalnej trasy rowerowej, która poprowadzi wzdłuż rzeki Olzy i zastąpi odcinek między Boguminem i Czeskim Cieszynem, który już jest nieodpowiedni do uprawiania turystyki rowerowej. Tematyczne trasy rowerowe W związku z niemalejącym ba nawet wzrastającym zainteresowaniem o turystykę rowerową, Karwina przygotowała własne tematyczne turystyczne trasy rowerowe w formie dodatku do wyznaczonych tras regionalnych euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Trasy są podzielone na różne grupy wg trudności. Wymieńmy między innymi: Romantyczna Trasa Rowerowa, Zdrojowa Trasa Rowerowa, Turystyczna Trasa Rowerowa wokół Karwiny, Trasa Rowerowa dla Sportowców i Euroregionalna Trasa Rowerowa. Sytuacja drogowa W centrum miasta jest strefa dla pieszych i w innych dzielnicach wg znaków są strefy mieszkalne. Centrum miasta obejmuje rynek im. T. G. Masaryka w Karwinie-Frysztacie, dalej ulice Svatováclavská, Zámecká, Fryštátská, Markova i Hrnčířská i kończy przy miejskim targowisku. Tutaj do godziny 18 można wjechać samochodem tylko z zezwoleniem magistratu i parkować można tylko na wyznaczonych parkingach wg znaków drogowych. W sobotę i niedzielę można wjeżdżać do centrum bez ograniczeń i bezpłatnie parkować przed ratuszem. Najbliższy parking publiczny z automatami parkingowymi znajduje się na przeciw ubezpieczalni Revírní bratrská pokladna na rynku im. T. G. Masaryka, dalej przy poczcie na ul. Karola Śliwky naprzeciw magistratu, przy Dziecięcym Boisku Drogowym (czes. Děské dopravní hřiště) i płatny parking pod centrum handlowym Prior w Karwinie-Frysztacie. Obecnie na terenie miasta znajduje się 10 płatnych parkingów. 17

18 18

19 19

20 popisky k mapě karviná OPISY DO MAPY KARWINA 1 MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 2 RADNICE 3 KAŠNA 4 MĚŠŤANSKÉ DOMY 6 ZÁMEK FRYŠTÁT 7 FILIÁLNÍ KOSTEL SV. MARKA 8 KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 9 PARK BOŽENY NĚMCOVÉ (ZÁMECKÝ PARK) 10 VODÁRENSKÁ VĚŽ 14 TRASA PROJÍŽDĚK KOČÁREM S KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM 19 DĚTSKÝ KOUTEK 20 ZOOKOUTEK 21 MUZEUM TĚŠÍNSKA 22 REGIONÁLNÍ KNIHOVNA POBOČKA 23 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV KARVINÁ 24 NÁRODNÍ GALERIE PRAHA 25 GALERIE CHAGALL 26 ZIMNÍ STADION, SPORTOVNÍ HALA 27 AMFITEÁTR 28 GALERIE POD VĚŽÍ, MĚSTSKÉ INFORMAČ- NÍ CENTRUM 29 MĚSTSKÝ DŮM KULTURY KARVINÁ, MÁ- NESOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ, KINO EX 30 LETNÍ KOUPALIŠTĚ 31 HÁZENKÁŘSKÁ HALA 32 ROMSKÉ KULTUR. A SPOLEČ. CENTRUM 33 SPORTOVNÍ AREÁL ZÁKLADní ŠKOLY DĚLNICKÁ 1 RYNEK IM. T. G. MASARYKA 2 RATUSZ 3 FONTANNA 4 DOMY MIESZCZAŃSKIE 6 ZAMEK FRYSZTAT 7 KOŚCIÓŁ FILIALNY ŚW. MARKA 8 KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA ŚW. KRZYŻA 9 PARK BOŽENY NĚMCOVEJ (PARK ZAMKO- WY) 10 WIEŻA WODOCIĄGOWA 14 TRASA PRZEJAŻDŻEK KAROCĄ Z KON- NYM ZAPRZĘGIEM 19 PLAC ZABAW DLA DZIECI 20 ZOO KĄTEK 21 MUZEUM ZIEMI CIESZYŃSKIEJ 22 BIBLIOTEKA REGIONALNA FILIA 23 PAŃSTWOWE ARCHIWUM POWIATOWE KARWINA 24 GALERIA NARODOWA PRAGA 25 GALERIA CHAGALL 26 STADION ZIMOWY, HALA SPORTOWA 27 AMFITEATR 28 GALERIA POD WIEŻĄ, MIEJSKI PUNKT INFORMACYJNY 29 MIEJSKI DOM KULTURY KARWINA, SALA WYSTAW MÁNESA, KINO EX 30 BASEN LETNI 31 HALA SIATKARSKA 32 ROMSKIE CENTRUM KULTURALNE I TO- WARZYSKIE 33 AREAŁ SPORTOWY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ DĚLNICKÁ 20

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Aktuality pro sezonu 2012 v Karviné

Aktuality pro sezonu 2012 v Karviné Aktuality pro sezonu 2012 v Karviné Odkazpro další informace o městě a aktuálním dění: www.karvina.cz město čím město žije 1) Otvíráme cyklostezku podél Olše, pojďte se po ní projet! Nová cyklostezka podél

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST

PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST PRODEJ LÁZEŇSKÝ KOMPLEX V LUHAČOVICÍCH ZAJÍMAVÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST ÚVOD Společnost REZORT LUHAČOVICE a.s. nabízí k prodeji rozsáhlý komplex budov a pozemků v lázeňském městě LUHAČOVICE. LÁZNĚ LUHAČOVICE

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti"

Společný projekt  Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti Společný projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné osobnosti" ZŠ V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec a Gimnazjum Nr. 2 Zabkowice Slaskie CZ: : Náš projekt " Rozvojem všestrannosti k všestranné

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 15. prosince 2011 se v zasedací místnosti Spółdzielni Mieszkaniowej Cieszynianka v Cieszynie konalo 8. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 1/2012, kterým se mění Nařízení č. 8/2010, kterým se vydává Tržní řád Schváleno: 24.01.2012 Účinnost: 08.02.2012 Zpracovatel: Odbor organizační Rada města Karviné na

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Karviná. Ustron LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI

Karviná. Ustron LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO ŚLĄSK CIESZYŃSKI LÁZEŇSKÉ KALENDÁRIUM KALENDARZ UZDROWISKOWY Karviná LÁZNĚ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO Ustron ŚLĄSK CIESZYŃSKI 2011 2013 VYBRANÁ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ S PRAVIDELNÝM PROVOZEM Galerie Pod věží 71, Karviná-Fryštát

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích :

Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Vyhodnocení nejzajímavějších mikroprojektů realizovaných ve Fondu mikroprojektů v následujících kategoriích : Wyróżnienia najciekawszych mikroprojektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów w

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów

Seznam schválených projektů / Lista zatwierdzonych projektów Dne 23. ledna 2014 se v zasedací místnosti Starostwa Powiatowego v Cieszynie konalo 12. zasedání Euroregionální řídícího výboru Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński Operačního

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda

Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Wellness hotel Hluboký dvůr*** Resort Hrubá Voda Kvalitní spánek, vysoká lůžková kapacita Pevná lůžka Počet pokojů Kapacita Jednolůžkové pokoje 6x 6 osob Dvolůžkové pokoje standard či superior 22x 44 osob

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

Za tajemstvím lesních kostelů

Za tajemstvím lesních kostelů 1. Přečti si krátký text o reformaci na Těšínsku a vyber správný údaj z dvojice výrazů psaných kurzívou. 2. Reformace se dostala na Těšínsko již v roce 1528 1628 a měla zde poklidný a konzervativní ráz.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Kde se město nachází Pokud hledáte město, které navštívit v Moravskoslezském kraji, pak Vás určitě zaujme Karviná. Karviná je statutárním městem rozkládajícím se v údolí řeky Olše

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006

SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 SLOVENSKO 2006 PIENINY, SPIŠSKÁ MAGURA, LEVOČSKÉ VRCHY, SPIŠ, SLOV. RÁJ 26.9. 1.10.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku (silnice, trek, MTB) Ubytování: Doprava: 4 noci s polopenzí v hotelu Magura

Více

Zámek Bechyne! Černický zámecek

Zámek Bechyne! Černický zámecek Panství Bechyne Nachází se v lázeňském městečku Bechyně, 120 km jižně od Prahy. Nabízíme příjemný rustikální styl Hotelu a restaurace Panská, sportovně laděné prostředí residence Golf, jedinečnou atmosféru

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Projekt III. polsko-česká odborná setkání, registrační číslo projektu: PL.3.22/3.3.05/ ,

Projekt III. polsko-česká odborná setkání, registrační číslo projektu: PL.3.22/3.3.05/ , Projekt III. polsko-česká odborná setkání, registrační číslo projektu: PL.3.22/3.3.05/13.04098, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte!

HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Vítejte! HOTEL ŠUMAVA *** Hotel Šumava***, Kašperské Hory se nachází v klidném prostředí horského lesa u Zlatého potoka v Amálině údolí, v srdci Národního parku Šumava. Je umístěn 1,5

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Proangle Q. Univerzální profil. Proangle Q. Uniwersalny profil.

Proangle Q. Univerzální profil. Proangle Q. Uniwersalny profil. cerfix proangle Q Proangle Q. Univerzální profil. Proangle Q. Uniwersalny profil. Díky svému čtvercovému tvaru se profil Proangle přizpůsobí všemu a dodá každému prostředí eleganci a rafinovanost. Tato

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov 2015

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov 2015 Horácká galerie v Novém Městě na Moravě Architektonická studie areálu zámku sídla galerie, obsahující návrh úprav, obnov a celkové prezentace objektu i sbírek, provedená na základě zhodnocení areálu a

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou

Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Klub seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice nad Popelkou Výlety na rok 2017 Zájezdy nabízené Klubem seniorů Důchodci Technolen při KIS Lomnice n. Pop. jsou i pro širokou veřejnost. Vstupenky je možné

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2015 Schválen usnesením ZM č. 25 ze dne 16.12.2014 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2015 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 645 510 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 175 950,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky

Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Elektrownia przepływowa Lesní Mlýn, Malá Morávka, rzeka Moravice. Turbina Francisa z generatorem asynchronicznym o mocy 75 kw. Druga turbina Francisa z

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD FRÝDEK MÍSTEK V ZÁŘÍ 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------- FRÝDECKÝ ZÁMEK TEL. 558 630 051-3 558 628 001, 628 003,

Více

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost:

Klášterní okruh Trasa: Délka: Časová náročnost: Klášterní okruh Trasa: Jihlava Brtnice Telč Nová Říše Délka: 48 km Časová náročnost: 2 dny Jihlava je od Prahy vzdálena 130 km, a pokud využijete dálnici D1, tak za hodinu a půl budete v krajském městě

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4

TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 TAPOLCA, PELION H123-6 DENNÍ SPECIÁL AKCE 5 ZA 4 6 - denní zájezd Hotel nabízí hostům především neomezený vstup do termálních bazénů, zážitkových bazénů včetně plaveckého jakož i do celého Wellness. Samozřejmostí

Více

Zimní stadion Ostrov

Zimní stadion Ostrov Zimní stadion Ostrov Tréninkové pobyty a soustředění v Ostrově Vážení manažeři sportovních klubů, sportovci a obchodní přátelé, Rádi bychom Vám představili možnosti Zimního stadionu v Ostrově u Karlových

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Tipy na výlety Solná komora

Tipy na výlety Solná komora Tipy na výlety Solná komora Karta Salzkammergut Erlebnis Card: k zakoupení ve všech infocentrech v regionu SALZKAMMERGUT a ve vybraných hotelech a penzionech. Cena dospělí: 4,90 EUR, děti zdarma S kartou

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko

Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Nabídka nemovitostí: - Lipno nad Vltavou - Nová Pec - Rakousko - Štýrsko Lipno nad Vltavou Lipno Lake Resort Nabídka rekreačních nemovitostí: Areál Lipno Lake Resort byl postaven v letech 2005-2007, v

Více

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102

BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 CK TURISTA BAVORSKO - 4 dny golfu a poznání v Alpách - FEE ZDARMA / č.8102 5 - denní zájezd Již v úvodu naší golfové nabídky jsme uvedli, že golf již zdaleka není drahým sportem (i když tomu ceny v mnoha

Více

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří

O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří O NÁS Resort Darovanský dvůr se nachází v přírodním parku Horní Berounka, 80km od Prahy a 15 km od dálnice D5 Praha-Plzeň. Hotelový komplex tvoří několik budov v uzavřené lokalitě bývalého poplužního dvora,

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ

OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ OBEC KAMENNÝ ÚJEZD MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NA OBDOBÍ 2016-2018 Schváleno Zastupitelstvem Obce Kamenný Újezd dne : 9.12.2015 č.j. ZO-7/VI/2015 Starostka obce Ing. Šebelková Jitka Místostarosta obce

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU

ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU STŘEDOŠKOLSKÁ TECHNIKA 2016 - STRETECH 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ve středu dne 8. června 2016 ROZÁRKA KAVÁRNA S VYHLÍDKOU Michaela Andrlová SPŠ stavební Hradec Králové,

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

Przedsiębiorczość. Podnikání

Przedsiębiorczość. Podnikání Przedsiębiorczość Podnikání Transgraniczny Inkubator Przedsiębiorczości-TIP Přeshraniční Podnikatelský inkubátor - TIP Prowadzący: Piotr Opałka Emilia Szczudło, Agnieszka Zając Milan Poláček, Ondřej Zlámal

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Průvodce "Horní Planá"

Průvodce Horní Planá Perník Kopec 48 48'58.57"N 13 54'3.46"E Zalesněný vrch Perník (1. 049 m) leží asi 10 km jižně od Volar nad pravým břehem Vltavy v Trojmezenské hornatině. Na jeho úbočích jsou četné skalní útvary, které

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

Zabytki Památky Monuments

Zabytki Památky Monuments Zabytki Památky Monuments Gminy Strumień i Miasta Petřvald obce Strumień a Města Petřvald of the unicipality of Strumień and the Town of Petřvald Spis treści Obsah Index 4 Gmina Strumień 5 Ratusz w Strumieniu

Více

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B.

České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Cyklovýlet č. 6 České Budějovice Dvořiště Lomnice Rožmberk Třeboň Č.B. Trasa : Č.B. pravý břeh Vltavy Hrdějovice Borek Dvořiště Lomnice Rožmberk Stará Hlína Třeboň rybník Svět Zvíkov Kaliště Dobrá Voda

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více