opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE"

Transkript

1 opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 5 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, zdá se to být už mnoho let, kdy se Československo rozdělilo na republiku Českou a Slovenskou. Politická hranice byla vytyčena, státní celky začaly fungovat samostatně, přesto se cítím rozporuplně, když cestuji do Bratislavy do divadla nebo na koncert, vyměňuji si na cestu eura a odjíždím vlastně do zahraničí. V Čechách vnímáme Slováky stále jako nejbližší kolegy, nejen uvnitř muzikologické obce nebo v hudebním světě obecně, nejinak je tomu jistě i v ostatních užších společenstvích. Z pracovních vztahů se vyvinula mnohá letitá přátelství, osobních a rodinných vazeb je nepočítaně. Proto jsme se rozhodli toto číslo Opus musicum věnovat našim slovenským kolegům a dát jim prostor, aby prezentovali současnou slovenskou scénu českým čtenářům. Studie Zuzany Martinákové nám přiblíží slovenskou kompoziční scénu v oblasti artificiální, Yvetta Kajanová nás provede světem slovenského jazzu a Robo Kolář nám představí formaci Frutti di Mare, která byla svého času výrazným fenoménem kulturně-politickým. Kromě exkurze na Slovensko přinášíme celou řadu událostí, především reportáže z několika festivalů. Nezůstali jsme tentokrát jen u dění na Moravě, vedle Brna, Jihlavy či Kroměříže se dočtete i o diskutované inscenaci z Bayreuthu. V rozhovoru vám představíme mladou mezzosopranistku Janu Wallingerovou, jejíž profesní i osobní život je spjat s Brnem a je již ve svém mladém věku miláčkem brněnského publika. Nabízíme i recenze publikace naší slovenské kolegyně Yvetty Kajanové a kompletní CD nahrávku smyčcových kvartetů Miloslava Ištvana. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a čtení ve slovenském jazyce vám nebude činit potíže. Možná zavzpomínáte na tradiční pondělní televizní inscenace Slovenské televize, které patřily před rokem 1989 k tomu nejhodnotnějšímu, co televize divákům nabízela. Pokud tuto dobu nepamatujete, stačí zajít do libovolného českého divadla (o televizní tvorbě nemluvě). Byla by to spíše náhoda, kdybyste nenarazili ani na jednoho slovenského herce. V hudebním světě je situace obdobná. Možná budete mít po přečtení celého časopisu dojem, že Československo svým způsobem stále existuje. Kateřina Hnátová

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Zuzana Martináková 6 Súčasná scéna slovenského jazzu I. díl Yvetta Kajanová 20 Frutti di Mare alebo rozvírený prach na bratislavskej alternatívnej scéne Robert Kolář 37 Questenbergovi hudebníci v Brně - I. díl Pavel Žůrek 50 Události Concentus Moraviae 2010 Baroko a jazz Alena Borková 65 Brněnský varhanní festival 2010 jubilejní Hana Bartošová 69 Bayreuthský Lohengrin si lebedí v krysí laboratoři Vladimír Čech/Karel Ludvík 74 Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence Jan Grossmann 78 Za poklady Broumovska Martin Flašar 84 Emmertovo jubileum na Starém Brně Vladimír Maňas 88 Vzkříšení Gustava Mahlera Petr Spielmann 91 Mamzelle Nitouche v Ostravě dvakrát jinak Kateřina Diváková 95 Rozhovor Zefku psal Janáček přímo pro mě (rozhovor s Janou Wallingerovou) Kateřina Hnátová 99 Recenze Yvetta Kajanová: Postmoderna v hudbe Martin Flašar 103 CD Miloslav Ištvan: Complete Works for String Quartett Jindra Bártová 105 Infoservis 107 opus musicum 5/2010

8 Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Koncepcie a orientácie v tvorbe strednej a mladšej skladateľskej generácie 6 ~ 7

9 STUDIE studie ZUZANA MARTINÁKOVÁ Súčasná kompozičná scéna na Slovensku je veľmi diferencovaná. Ak berieme do úvahy znejúcu hudbu v rámci pravidelných koncertných cyklov, festivalov, prehliadok, ale aj náhodných hudobných podujatí, nájdeme v nej zastúpenie starších, už nežijúcich autorov a súčasných skladateľov rozdielnych vekových kategórií. Mnohí mladí autori si pre lepšie možnosti uvádzania svojich diel založili svoje súbory, resp. organizovali vlastné prehliadky a festivaly. Niektorí presunuli ťažisko pôsobenia do zahraničia, ale ich hudba sa naďalej uvádza aj na Slovensku. Otvorenie hraníc a vstup do Európskej únie vzhľadom na nové možnosti štúdií a stáží u mladých skladateľov zapríčinili ešte väčšiu mnohotvárnosť v kompozičných orientáciách. V tejto štúdii sa zameriame na charakteristiku dvoch hlavných koncepcií v tvorbe slovenských autorov strednej a mladšej skladateľskej generácie, ktoré sú podmienené ich filozofickými a názorovými postojmi. Niektorí autori svojou tvorbou a orientáciou výraznejšie reprezentujú prvú alebo druhú koncepciu, niektorí stoja na rozhraní oboch. V rámci týchto koncepcií však možno pozorovať veľké množstvo rozdielnych štýlových prejavov. Prvú koncepciu reprezentuje postmodernistická filozofická a názorová orientácia, ktorá sa na Slovensku formovala približne od konca 70. rokov 20. storočia. Charakterizuje ju odmietanie racionálnych a konštruktívnych prejavov avantgardy, ktorá negovaním tradície a preferovaním novosti bola viac umením elity. Súčasťou novej filozofie sa stala túžba rezonovať a komunikovať s príjemcom, ale aj s hudbou akýchkoľvek predchádzajúcich období. Prednejším bolo zapáčiť sa a získať poslucháča ako byť originálnym a jedinečným autorom. Skladatelia vo svojej tvorbe začali využívať prvky hudby rôznych štýlových období v minulosti. Nastupuje tzv. materiálová recyklácia, uprednostňovanie improvizácie a experimentu, tímová práca a tiež pre postmodernu typická strata identity, individuality a autorstva. Druhú koncepciu naopak charakterizuje hľadanie novej identity, návrat k individuálnym a originálnym prejavom. Skladateľ priznáva svoju identitu a autorstvo, pričom dielo ako individuálny prejav autora a zvládnutie kompozičného remesla opäť nadobúda na vážnosti. Táto koncepcia sa do určitej miery formovala ako reakcia na prejavy predchádzajúcej koncepcie, nie však ako negácia a odmietanie, nakoľko prejavy oboch koncepcií koexistujú v komplementárnom vzťahu. opus musicum 5/2010

10 Prvé prejavy postmoderny v hudbe na Slovensku Koncom 70. rokov nastúpili na hudobnú scénu mladí skladatelia, ktorí so zvýšeným záujmom sledovali dianie vo svete, nové trendy v hudbe, umení a filozofii. Nelákalo ich objavovanie nových metód ako ich starších kolegov, reprezentantov avantgardy. V hudbe hľadali možnosť voľného kompozičného prejavu, bez ambície deklarovať skupinový štýl, či postoj. Platil tu skôr princíp komplementárnosti a vzájomnej konfrontácie, ale aj identifikácie sa s tým, čo sa dialo vo svete. Martin Burlas (1955) doslova šokoval hudobnú verejnosť a najmä konzervatívne kruhy koncertným uvedením kompozície Lament-Nénia pre sláčikové kvarteto (1979), ktorou sa priznal k svojej orientácii na americkú (Steve Reich, Phil Glass, La Monte Young, Terry Riley) a anglickú minimal a meditative music (Brian Eno, Gavin Bryars, Michael Nyman). Aj jeho neskoršie diela prekvapovali, ale často aj poburovali najmä vedomým zdôrazňovaním primitivizmu, nekonvenčného a nekonformného výrazu. Protesty zo strany tzv. oficiálnych reprezentantov politicky poznačenej hudobnej kultúry vyvážil veľký záujem zo strany mladých poslucháčov, pre ktorých hudba konsonantných melodických floskúl, jednoduchej tonálnej harmónie a opojného rytmu blízkemu rockovej hudbe bola veľmi atraktívna. Nemožnosť oficiálneho uvádzania viedla Martina Burlasa v roku 1982 k založeniu združenia hudobníkov Maťkovia, neskôr skupiny Ospalý pohyb Zabudnutý ohyb, ktoré na undergroundovej (neoficiálnej) scéne uvádzali piesne v štýle alternatívneho rocku na vlastný text so silným kritickým a protispoločenským obsahom. Išlo o vedomú rezignáciu na vyššie témy (s tým súvisí aj názov Ospalý pohyb) a zároveň o vyhlásenie boja proti všednosti, konvencii, nezáujmu a ľahostajnosti. Nadšenie a viera v zmysluplnosť takéhoto umenia, ktoré stálo v silnej opozícii aj voči totalitnej politike komunistického režimu, dodávali týmto umelcom silu prekonať aj vtedajšie ťažké sociálno-politické pomery. Rozdielnu štýlovú orientáciu ponúkol Vladimír Godár (1956). Jeho tzv. dialogická koncepcia v hudbe je založená na konfrontácii hudby minulosti a prítomnosti, zjavne sa inšpirujúc skladateľmi ako Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Gija Kančeli, Henryk Mikołaj Górecki, ale aj Igor Stravinskij a Carl Orff v dielach Partita pre 54 sláčikových nástrojov (1983), oratórium Orbis sensualium pictus (1984), Talizman pre husle, violončelo a klavír (1984), Concerto grosso per archi e cembalo (1985), Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester (1987) a iné. Metóda využívania citátov barokovej a romantickej hudby a ich transformácia akýsi dialóg s tradíciou (autorov termín) sa stala dominantou v jeho tvorbe, pričom častá infiltrácia citátov, alúzií, ikon a symbolov, ale aj 8 ~ 9

11 STUDIE studie vedomé preberanie štýlových prostriedkov iných súčasných autorov, hraničí u Godára s eklekticizmom. Godárova hudba je napriek tomu pre poslucháčov veľmi príťažlivá a k jej fanúšikom patria ľudia rôznych spoločenských, generačných i vzdelanostných vrstiev. Nepochybne patrí k najznámejším skladateľom na Slovensku i v zahraničí. Peter Breiner (1957) do slovenskej hudby vniesol opäť iný rozmer svojou tvorbou, ktorou tiež viackrát vyvolal polemické diskusie. Podobne ako jeho generačným vrstovníkom mu nechýbala odvaha zájsť vo svojom prejave až do extrémnych polôh a upútať na seba pozornosť, či pritiahnuť záujem poslucháčov. Jeho prejav charakterizuje značná polyštýlovosť, ba až kolážovitosť rôznorodých štýlov i žánrov: fúzie viacerých, v 20. storočí vykryštalizovaných štýlových podôb jazzu, beatovej, rockovej i populárnej hudby (tiež tzv. vyššieho populáru a starších tanečných druhov), minimal a repetitiv music, ale aj v kombinácii s viacerými štýlovými rovinami hudobnej moderny, tiež inšpirovanej folklórom na spôsob tvorby starších domácich, ktorí v tom čase ešte stále reprezentovali oficiálne umenie: Taká jedna burleska, Niečo ako koncert pre klavír a komorný orchester (1983), Ďalší koncert pre klavír a orchester, vokálno-symfonická freska Aby som ti posvietil na cestu... (1985), Koncert pre orchester a orchester, Variácie vo forme concerta grossa a iné. Takéto miešanie žánrov a druhov v rámci jedného diela Breiner odôvodňuje názorom, že hudba je len jedna, pričom rozhodujúca je len kvalita. Mnohostranne talentovaný Peter Breiner od svojho presídlenia do Kanady (1992), neskôr do New Yorku (2007) len potvrdil svoju polyžánrovú i polyštýlovú orientáciu. Venuje sa komponovaniu diel od klasiky cez jazz, rock, pop, filmovú hudbu a zároveň paralelne s rovnakou dôležitosťou zvláda rôzne hudobné profesie (skladateľ, aranžér, režisér, klavirista, dirigent). Koncertuje a účinkuje na mnohých zahraničných scénach, v televíziách, masových hudobných a umeleckých programoch, jeho CD nahrávky sa v obrovských nákladoch predávajú na celom svete. Ak o Godárovi možno tvrdiť, že je jeden z najznámejších slovenských skladateľov, o Breinerovi určite platí, že je jedným z najslávnejších žijúcich slovenských umelcov na svete. Koncom 70. a v priebehu 80. rokov sa začali objavovať aj individuálne prejavy z neoficiálnej hudobnej sféry. Peter Machajdík (1961) sa už v tomto čase v Bratislave venoval nekonvenčnej a experimentálnej hudbe a tvoril multimediálne projekty. Pokúsil sa dokonca urobiť prijímacie pohovory na VŠMU, ale jeho Kompozícia pre preparovaný bicykel a mg. pás nemohla vtedy uspieť. Machajdík zohral významnú úlohu aj pri formovaní ďalších mladých hudobných umelcov (Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Daniel Matej, Jozef Baán a i.), ktorým dal k dispozícii bohaté materiály z oblasti súčasnej svetovej hudby (knihy, partitúry, zvukové nosiče), v tom čase opus musicum 5/2010

12 na Slovensku na inom mieste nedostupné. Po revolúcii intenzívne rozvíjal kontakty s umelcami v zahraničí, s ktorými účinkoval na rôznych zahraničných scénach v skupinových projektoch z oblasti multimediálneho umenia, improvizovanej a enviromentálnej hudby. Štipendijný pobyt v Berlíne v roku 1992 a následné dlhoročné pôsobenie v tomto meste ako aj rezidenčné pobyty v iných západoeurópskych mestách znamenali pre neho ďalšie možnosti rozšírenia svojich umeleckých ambícií a uplatnenia sa v zahraničí. V súčasnosti sa venuje najmä komponovaniu inštrumentálnych skladieb, v ktorých využíva skúsenosti z oblasti voľnej improvizácie, experimentálnej a elektronickej hudby, tvorí tiež sound art a radio art projekty (The Healing Heating na objednávku ČRo, zvuková inštalácia Waters and Cages pre SNG a i.), aktívny je aj v oblasti rockovej hudby (piesne a spoločné vystúpenie s J. Andersonom zo skupiny YES) a spolupracuje tiež s výtvarnými umelcami (concept art), choreografmi a tanečníkmi. Uvedených skladateľov, ktorých štýlová a estetická orientácia v tvorbe je veľmi odlišná, možno zaradiť do prvej koncepcie. Príťažlivosť polyspektrálnej a polyvýznamovej postmodernistickej filozofickej a názorovej orientácie potvrdil aj nasledujúci vývoj slovenskej hudby. Kulminácia prejavov postmoderny v 80. a 90. rokoch V druhej polovici 80. rokov nástup ďalšej mladej generačnej vrstvy skladateľov znamenal ďalšie prehĺbenie štýlovej diferenciácie v slovenskej hudbe. Nové možnosti ich štúdia v zahraničí znamenali nové impulzy. Vo svojej tvorbe využívali prvky jazzovej, rockovej i populárnej hudby, tiež minimal a meditativ music, ale aj európskej hudby od gotiky až po romantizmus. Zvýšil sa u nich záujem o duchovný rozmer v hudbe vnášaním religióznej i mystickej tematiky, preferenciou meditatívneho a kontemplatívneho výrazu vo svojich dielach. Aj títo autori svojím príklonom k filozofii postmoderny reprezentujú prvú názorovú koncepciu. Peter Zagar (1961) inklinoval k niektorým prejavom novej jednoduchosti, nového romanticizmu, repetitiv a meditativ music. Preferoval jednoduchšie výrazové prostriedky (prehľadný tonálny plán, preferencia lineárnosti a jednorozmernosti, výrazový a štrukturálny redukcionizmus). Nostalgický až tragický podtón jeho skladieb zrejme súvisel s rezignáciou človeka na problémy súčasného sveta: Stabat mater pre miešaný zbor (1988), Hudba pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty, sláčiky a pás (1988), Ešte veľa škvŕn prázdnoty pre sláčikové kvarteto (1988) a iné. V tvorbe Petra Martinčeka (1962) sa tiež kombinovali nielen rozličné štýly hudobnej minulosti 10 ~ 11

13 STUDIE studie i prítomnosti, ale aj hudobných žánrov (vážna, jazzová i rocková hudba). Tento znak je tiež charakteristický pre postmodernu, kde autenticita a originalita ustupuje novej požiadavke zaujať poslucháča. Jeho scénické oratórium Memento na vlastné libreto podľa R. Johna (1988), v ktorom sa prelínajú štýlové elementy novej jednoduchosti, minimal a repetitive music, bolo s veľkým úspechom uvedené v zahraničí a neskôr filmovo spracované do podoby videoopery, prvej svojho druhu na Slovensku. Daniel Matej (1963) svojou povahou i orientáciou vystupoval na hudobnej i umeleckej scéne ako extravagantný radikál. Cítil sa byť reprezentantom generácie, rodiacej sa na troskách slovenskej hudobnej avantgardy, rozloženej konsolidačným procesom 70. rokov. Istá bezvýchodiskovosť a rezignácia generácie, spomínajúcej na zlatú éru 60. rokov, vyvolala u Mateja túžbu vniesť oživenie do slovenskej hudby a vdýchnuť jej nový život (zaujímal sa o najnovšie trendy vo svete, ku ktorým mal bližšie aj počas štúdií a stáží v Paríži a Haagu). Svojimi dielami, v ktorých využíval rozdielne kompozičné a štýlové prostriedky vrátane postmoderny a avantgardy, citátov a alúzií na staršie štýlové obdobia, ako aj multimediálne a kombinované techniky, demonštroval svoj názor a kritický postoj voči domácej kultúrnej politike, ale aj problémom doby. Nové impulzy získal v rámci DAAD štipendia ( ) v Berlíne, kde sa začal viac zaujímať o vnášanie prvkov do svojej hudby z rôznych hudobných žánrov a o recykláciu existujúceho hudobného materiálu. V súvislosti so skladbou Make love, not art! (Lucy s Diamonds are Forever) pre inštrumentálny súbor ad lib. s prípadným vokálnym sprievodom (1995) autor napísal: Východiskový materiál je populárny, ošúchaný, všeobecne známy, ale (istým spôsobom) príťažlivý (pop-music, filmová hudba a pod.). Preniká k nám (a formuje nás, či už pozitívne alebo negatívne) bez toho, aby sme mu venovali pozornosť, lebo je súčasťou prostredia, v ktorom prebieha náš život. Toto je však pravda len sčasti, lebo mnohé skladby, ktoré akademici a tzv. establishment považujú za banalitu, zábavu, mali rozhodujúcejší podiel na formovaní a vyjadrovaní životného pocitu než množstvo skladieb tzv. artificiálnej hudby. 1 Matejov názor na kompozičný proces najlepšie vyjadrujú jeho slová: Veľmi často, vlastne odkedy som začal komponovať, bola pre mňa inšpiráciou akákoľvek už existujúca hudba. Východiskovým bodom môže byť čokoľvek, čo ma zaujíma. Žijeme na konci 20. storočia a aj v hudbe by malo fungovať ekologické povedomie. V priebehu minulých storočí sa nahromadilo toľko materiálu, že je možné, ba nutné, využiť to, čo už bolo vytvorené. Recyklovať. Recyklujeme konzervy, starý papier a postmoderna recykluje myšlienky. 2 Z iniciatívy Daniela Mateja a ešte niekoľkých mladých skladateľov a interpretov, vtedy ešte študentov na VŠMU v Bratislave, vznikol v roku 1987 VENI 1 Bulletin Melos-Étos Smetanová, Oľga: Pohybujem sa niekde medzi Markom Piačekom, Johnom Cageom a Iannisom Xenakisom. Rozhovor s Danielom Matejom. In: Hudobný život 10/1997, s opus musicum 5/2010

14 3 Umelecký súbor TRANSMUSIC COMP. (čítaj company, compact, compages, comparation, competence, complementarity, compilation, complex, compliance, competition, comprehensibility...) je otvoreným variabilným telesom pôsobiacim v akustickej, hudobnej a audiovizuálnnaj sfére v záujme rozvíjania, prehlbovania a presahovania hraníc umeleckej konvencie. Adamčiak, Milan: Zakladacia listina súboru TRANSMUSIC COMP. In: Avalanches , Bratislava ensemble, zameraný na interpretáciu vlastných diel a takej hudby 20. storočia, ktorá bola vzhľadom na vtedajšiu kultúrnu politiku na Slovensku nežiadúca. VENI ensemble v tom čase uviedol viaceré diela dovtedy u nás neznámych skladateľov (Satie, Ives, Feldman, Riley, Reich, Scelsi, Stockhausen, Skempton a i.). Potreba dostať na jednu platformu neoficiálne hudobné a výtvarné umenie viedla k realizácii akcie Obraz a hudba v auguste 1989 (dva mesiace pred revolúciou, organizátori Ivan Jančár a Zuzana Martináková), na ktorej sa prezentovali mladí slovenskí skladatelia, interpreti a výtvarníci tiež z okruhu tzv. alternatívneho umenia. Táto akcia sa konala ešte raz v roku 1990 za účasti umelcov z Česka, Maďarska a Rakúska. Po revolúcii 1989 sa otvoril priestor aj na tvorbu a prezentáciu takej hudby, ktorá sa nemohla predtým vzhľadom na celkovú spoločensko-politickú situáciu rozvíjať. Vznikol súbor Transmusic comp. 3, zameraný najmä na produkciu experimentálnej a nekonvenčnej hudby, ktorého hlavnými aktérmi bol Milan Adamčiak (1946), Peter Machajdík (1961) a Michal Murin (1963), aktívni v oblasti neoficiálneho a undergroundového umenia už pred revolúciou. Súbor Transmusic comp. svojimi projektmi s prvkami inštrumentálneho divadla, audio art, sound art, actions, events, performance, zvukových inštalácií a podobne nadviazal na tradíciu európskeho fluxus hnutia 50. a 60. rokov. V priebehu 90. rokov VENI ensemble prežil obdobie stagnácie a zmeny poetiky (určitý zlom nastal v roku 1993, kedy začal s nimi spolupracovať Marek Piaček). Z jej personálnej bázy vznikli postupne štyri rôzne zoskupenia - súbor Požoň sentimentál, Vapori del Cuore (Výpary srdca), Opera aperta a appendix Consort (Požoň sentimentál vznikol s cieľom znovuoživovať kultúrne tradície Bratislavy nekonvenčným spôsobom; súbor Vapori del Cuore improvizované zoskupenie improvizujúcich muzikantov vznikol z potreby interpretácie jednej skladby Daniela Mateja, s cieľom vytvorenia iného typu improvizovanej a experimentálnej hudby, ako to robil Adamčiak a Transmusic Comp.; Opera aperta si kládla za cieľ uvádzať nielen diela hudby 20. storočia, ale aj staršej tradície hľadajúc vzájomné paralely; súbor appendix CONSORT uvádzal tzv. hudbu na pomedzí, t.j. na rozhraní meditatívnej hudby a postpunkových štýlov). Rozšírenie štýlovej platformy presun ťažiska na druhú koncepciu Za posledných 20 rokov nastalo ešte väčšie rozšírenie polyštýlovej orientácie v slovenskej hudbe jednak nástupom ďalších mladších skladateľov, ale aj imigráciou skladateľov zo zahraničia a tiež možnosťou 12 ~ 13

15 STUDIE studie prezentácie na slovenských hudobných scénach tvorby tých slovenských skladateľov, ktorí žijú v zahraničí. V tomto období postupne dochádza k preferencii druhej koncepcie, kde sa dôraz kladie na individuálny štýlový prejav a autorstvo. Iris Szeghy (1956) patrí ku generácii Godára, Burlasa a Breinera, ale svoj kompozičný debut zaznamenala až svojím sláčikovým kvartetom Music dolorosa (1985, prepracované aj pre sláčikový orchester v r. 1990), ktoré aj v súčasnosti často interpretujú popredné domáce i zahraničné hudobné telesá. Viaceré štipendiá a pobyty v zahraničí (v New Yorku, na Kalifornskej univerzite v San Diegu, v Stuttgarte, v Amsterdame, Hamburgu a i.) jej umožnili naplno rozvinúť kompozičné ambície a zaradiť sa svojou tvorbou medzi popredných a často hraných súčasných skladateľov. Od roku 2001 žije a tvorí v Zürichu. Svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu preferovaním individuálnej autorskej výpovede, aj keď sa autorka inšpiruje dielami významných skladateľov hudby minulosti (čo ju spája s postmodernou), jej výrazový prejav je komplexnejší, využívajúci bohaté sonoristické, artikulačné a výrazové možnosti, ktoré nadväzujú na tradíciu moderny a avantgardy v 20. storočí. Jevgenij Iršai (1951) pôvodom z Petrohradu pôsobí na Slovensku od roku 1991 a v súčasnosti vyučuje kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Už jeho prvé na Slovensku uvedené skladby zaujali odborné i laické publikum. Iršaiovu hudbu charakterizuje zmysel pre dramatickú výstavbu a schopnosť rozvíjania hudobných myšlienok z minimálneho hudobného materiálu, ktorým dosahuje maximálnu účinnosť. Jeho komorné i koncertné kompozície sa s úspechom hrajú v mnohých európskych krajinách i USA. Viacerí sólisti i hráči komorných zoskupení žiadajú autora o vytvorenie skladieb priamo pre nich a pokladajú za česť možnosť ich zaradenia do svojho repertoáru: klavírne trio Hard Shabes (2000), Missa pro liberi pre miešaný zbor (Omša za deti, 2002), Ex foedere pre husle a klavír (2003), koncert pre husle, violončelo a orchester Uangazimi (Zmiznutie, 2006), I am... Dedicate to Viktor Remeň pre osem hlasov a kontrabas ( ), koncert pre husle a orchester Ashira Songs (2008), koncert pre husle a sláčikové orchester Shinui tsura (Transformácie, 2008), koncert pre husle, klavír a orchester In The Space of Love (2009) a ďalšie. Jeho skladby, ktoré charakterizuje pôsobivosť výrazu, dosahovaná stupňovaním napätia a gradácie jednoduchého východzieho materiálu, logická koncepcia a premyslenosť tematickej práce, sa stretajú s veľkým úspechom a ohlasom u poslucháčov i kritiky. Aj keď Iršai vo viacerých dielach využíva hudobné i literárne citáty a alúzie, čo je veľmi blízke mysleniu postmoderny, svojím výrazne individuálnym a osobnostným kompozičným prejavom patrí viac do druhej koncepcie. Tvorba pre mňa svojím spôsobom bola a je vlastne vždy spoveďou opus musicum 5/2010

16 4 Bulletin NSH alebo modlitbou [...], nie je až také podstatné, aký systém alebo techniku používate či seriálnu, atonálnu, či minimal music, polyštylistiku, atď. Dôležité je niečo úplne iné, dnes len ťažko definovateľné. [...] Ale som hlboko presvedčený, že hoci sa život na prvý pohľad veľmi zmenil, skutočná podstata zostáva. A preto je ešte stále možné hľadať a nachádzať niečo nové aj v obyčajnom tonálnom systéme. 4 Mojmír Hanák (1960) sa narodil v Bratislave, od roku 1968 žil a študoval vo Švajčiarsku, neskôr v Mníchove a Salzburgu ( ) a od roku 1993 žije v Bratislave ako skladateľ v slobodnom povolaní. Prvýkrát sa slovenskej verejnosti s úspechom predstavil v rámci prehliadky Nová slovenská hudba v roku 1996 dielom Tri piesne na verše P. Országha-Hviezdoslava. Pozitívny ohlas zaznamenala aj jeho Missa archaica in D pre zbor a orchester, venovaná orchestru a zboru Slovenskej filharmónie (1995), ktorá je apelom na duchovný svet človeka. Autor v nej prepojil tradičné kompozičné i formové prostriedky s citlivo dávkovanými novými postupmi. Aj v jeho ďalších dielach: Ticho pre flautu, sláčikový orchester a harfu (1996), opera Slepí (2003, ešte neuvedená), Mesačná noc Mondnacht pre barytón a orchester (2001), Piesne pre mamu na poéziu Milana Rúfusa (2007), dominuje autorská vnútorná výpoveď, ktorá je odrazom jeho citlivej umeleckej duše, reagujúcej na udalosti intímneho okruhu ľudí, ale aj všeľudských problémov. V tomto zmysle Mojmír Hanák svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu, v ktorej umelecký prejav je výrazom individuálneho autorského sveta. Jozef Kolkovič (1957), generačný vrstovník Godára, Burlasa a Breinera, emigroval do USA v roku 1979, kde bol spočiatku aktívny rockový hráč vo vlastných skupinách, neskôr sa vrátil ku komponovaniu vážnej hudby, ktorá sa po revolúcii na Godárov podnet začala uvádzať aj na Slovensku. V septembri 2010 bol v rámci koncertných cyklov Slovenskej filharmónie v Bratislave uvedený jeho Koncert pre klavír, sláčiky a tympany a v rámci koncertnej sezóny v Košiciach premiérovo zaznie jeho Koncert pre akordeón. Aj jeho tvorbu možno zaradiť do druhej koncepcie, podobne ako tvorbu v zahraničí žijúcich a na Slovensku uvádzaných skladateľov Alexandra Mihaliča (1963) a Roberta Rudolfa (1963). Dôležitosťou osobnostnej výpovede do druhej koncepcie patrí aj Egon Krák (1958), ktorého tvorba sa od 90. rokov stále častejšie uvádza doma i v zahraničí. K najnovším a najvýznamnejším zahraničným a domácim úspechom patrí uvedenie skladieb Hymnus: Iam lucis orto sidere (Morning Hymn) a Hymnus: Te lucis anti terminum (Evening Hymn) pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester v meste Green Bay, Wisconsin, USA (2008) a premiéra skladby Missa pro defunctis Requiem pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (2008). Krák vo svojom 14 ~ 15

17 STUDIE studie kompozičnom prejave využíva účinné a tradíciou overené postupy v európskej hudbe od renesancie až po súčasnosť, pričom primárnou je u neho vždy autorská výpoveď. Aj Pavol Malovec (1957), ktorý sa v druhej polovici 80. rokov inšpiroval prejavmi meditatívnej hudby a novej jednoduchosti, patrí svojou orientáciou na duchovný rozmer v hudbe a kladením dôrazu na autorskú výpoveď tiež do druhej koncepcie: Cantus firmus pre sláčikové kvarteto (1989), Stabat Mater per soprano e quatri strumenti (1996), Magnificat per soprano solo e tre stromenti (2005) a i. Od 80. rokov sa postupne stále viac presadzovala a rozvíjala elektroakustická hudba, v oblasti ktorej medzinárodné uznanie získali Martin Burlas, Peter Cón, Víťazoslav Kubička, Juraj Ďuriš, Peter Martinček, Peter Zagar, Robert Rudolf, Alexander Mihalič, Peter Machajdík, Marek Piaček, Rudolf Pepucha a neskôr ďalší mladší skladatelia. Paralelná koexistencia oboch koncepcií v súčasnosti V priebehu posledného desaťročia sa slovenská hudba obohatila o desiatky ďalších skladateľov, dnešných tridsiatnikov, ktorých je tiež možné zaradiť do jednej z uvedených dvoch koncepcií, resp. stoja na ich rozhraní. Do prvej koncepcie možno zaradiť tvorbu Juraja Vaju, Mareka Piačeka a Martina Šimona. Juraj Vajo (1970) vo svojej tvorbe kladie dôraz na improvizáciu a kolektívny tvorivý prejav interpretov. Jeho partitúry nie sú presnou notovou reprezentáciou výslednej podoby kompozície, ale akýmsi náčrtom či návodom pre interpretov, ktorí majú možnosť autorsky dielo dotvárať a podieľať sa na výslednom tvare. Jeho diela majú tiež multimediálny charakter prepojením hudby, grafiky, pohybu, slova a akcie na pódiu. Marek Piaček (1972) nepokladá za dôležitý originálny hudobný materiál, ale výsledok, nakoľko súčasný svet smeruje k recyklácii použitého materiálu. V jeho tvorbe sú často prítomné alúzie na banality v hudbe, citáty rôznych štýlových okruhov a historických etáp a technika koláže. Podľa Piačeka skladateľ dnes rekreuje či re-komponuje hudbu, ktorá je okolo nás (a aj hudbu minulosti), pričom originalita materiálu a osobnosť skladateľa ako takého stratili zmysel a inštitúciu skladateľ treba prekonať 5. Vzdelanie v oblasti vážnej i jazzovej hudby sa v tvorbe Martina Šimona (1975) prejavilo v záujme o oba hudobné žánre, v ktorých je aktívny zároveň ako skladateľ a gitarista. Vo svojej tvorbe však zúročil aj vplyvy hudby rôznych etník a rád využíva improvizáciu a experiment v procese komponovania. V jeho tvorbe a umeleckých projektoch dominuje podľa autorovej výpovede: štýlová a žánrová otvorenosť, etnické 5 Smetanová, Oľga: Inštitúciu skladateľ je potrebné prekonať. (O hudbe, banalitách Požoni a ďalších kontextoch s Markom Piačekom). In: Hudobný život, č , 1997, s. 7. opus musicum 5/2010

18 6 In: Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru 2010, č In: Miniprofi l HŽ: Ľubica Čekovská. Hudobný život, č. 5/2000, s. 10. vplyvy, improvizovaná interakcia, aj experimentálna oblasť 6 a síce selektívne, resp. vzájomným prelínaním. Dospel k novému typu kompozície, ktorá nie je iba interpretáciou presne zapísanej partitúry, ale akousi konverzáciou (convers), či konverzačnou hudbou (conversational music), kde dochádza medzi hráčmi k interakcii a k vzájomnému tvorivému dialógu či konverzácii. Podstatná časť týchto mladých autorov patrí do druhej koncepcie uprednostňovaním znalosti európskej hudobnej tradície, kompozičného remesla, štrukturálnej prepracovanosti diela a autorstva pred voľnou improvizáciou a experimentom. Tomáš Boroš (1971) vo svojich skladbách navodzuje problém tematickej práce a výstavby, ktorý sám vedome rieši akoby proti srsti, vedome proti prúdu a proti všetkým. Jeho zámerom je pravdepodobne narúšanie zabehaných stereotypov a symetrie medzi očakávaným a reálnym hudobným výrazom. Táto asymetria zároveň vyvoláva obranné reflexy u poslucháčov, ktorí očakávajú naopak zabehané a overené postupy. Anton Steinecker (1971) kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla, ktorá je predpokladom vzniku emocionálne pôsobivej skladby, pričom dielo vo svojich motivických a výrazových premenách vníma ako dynamický organizmus. Steineckerove kompozície sú veľmi náročné na interpretáciu a zvládnutie technickej a výrazovej stránky, avšak odrážajú vyspelú kompozičnú zručnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre hodnotnú umeleckú výpoveď. Petra Oliviera-Bachratá (1975) kladie dôraz na rozvíjanie a prepracovanie hudobného materiálu, pričom sa zaujíma o nové zvukové možnosti a spôsoby hry sólového hudobného nástroja a tiež o sonoristické kombinácie nástrojov v komorných zoskupeniach a orchestrálnych skladbách. Pozoruhodné je aj jej filozofické vnímanie procesu vznikania živého organizmu, ktorý je podobný procesu vznikania hudobného diela, pričom poznatky získané štúdiom medicíny a praxou lekárky prepája s poznatkami tvarovania a rozvíjania hudobného materiálu. Zmysel pre zvláštny zvukový svet sa odráža aj v jej elektroakustickej tvorbe, v ktorej dosiahla významné uznania. Svoj záujem koncentruje na rôzne spôsoby interakcie medzi hudobnými nástrojmi a elektronickými zvukmi. V popredí stojí zvuková interakcia inštrumentálnych a elektroakustických zvukov na úrovni hudobného gesta ale aj textúry. Ľubica Čekovská (1975) tiež kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla: Niekedy mám pocit, akoby dnes písal už každý, a to aj bez základnej znalosti remesla. 7 Autorka pokladá proces kompozície za viac ako riešenie rébusov, resp. testovanie rozličných skladateľských techník. Vzniku každej jej skladby predchádza vytýčenie problému vo vzťahu k zvolenému minimálnemu materiálu 16 ~ 17

19 STUDIE studie (akéhosi pratvaru), ktorého rozvíjaním a transformáciou môže vyťažiť maximum pre umeleckú výpoveď. Lucia Koňakovská (1975) vo svojej tvorbe preferuje horizontálne myslenie, vychádzajúce z deklamácie hovorenej poézie alebo prózy, objavovanie čistých, nemiešaných farieb zvukov nástroja a ich kombinácie a tiež redukciu zvukovosti a nástrojového obsadenia. Jana Kmiťová (1976) patrí k najtalentovanejším slovenským skladateľom, ktorí svoje široké vedomosti z rôznych oblastí poznania dokážu pretaviť do svojej tvorby. Kompozičný proces však neredukuje na racionálne operácie, ale výber prostriedkov podriaďuje výslednému tvaru diela, ktorého umelecká výpoveď odráža bohatý emocionálny svet autorky. Marián Lejava (1976) je veľmi úspešným dirigentom a tým aj znalcom hudby rôznych štýlových období. Tento fenomén sa odráža aj v jeho kompozičnej tvorbe, kde sa prelínajú klasické kompozičné techniky s novšími avantgardnými prvkami. Jeho skladby majú viac polyštýlový charakter, zároveň však odrážajú osobitý prejav autora. Lucia Papanetzová (1978) vo svojej tvorbe prezentuje osobný názor či postoj ku konkrétnemu problému (k udalostiam súčasného sveta, k literárnemu námetu, kompozičnej technike daného skladateľa minulosti či súčasnosti a pod.), ktorý v konkrétnej skladbe rieši. Jej diela sú introvertné, intímne, odrážajúce pocity a impresie autorky. Ivan Buffa (1979) prešiel vo svojej tvorbe viacerými inšpiráciami. Najviac inklinuje k sonoristickej, timbrovej a spektrálnej hudbe, ktorú spoznal počas štúdií u Michaela Jarrella vo Viedni. Preferuje subtílnu hudbu s prevahou dynamicky tichého a farebne nuansovaného výrazu. Lukáš Borzík (1979) patrí k výrazným talentom mladej slovenskej generácie. V jeho dielach sa striedajú tiché a meditatívne zvukové plochy s dramaticky vypätými úsekmi, konsonancia s disonanciou, tonalita s atonalitou, komplikované polyrytmické a polymetrické vrstvy s jednoduchými homofonickými a monorytmickými úsekmi, ale aj kontrastné štýly. Dominuje hľadanie špecifických zvukových farieb a nástrojových kombinácií, resp. prepojenie hlasu/hlasov a nástroja/nástrojov. Borzík vo svojich dielach hľadá a nachádza unitas multiplex v prepájaní a prelínaní rôznych harmonických systémov (modalita, tonalita, dvanásťtónovosť) v kombinácii s technikou clustrov, zvukových blokov a najmä tiež v implementácii prvkov spektrálnej a timbrovej hudby, ale aj hudieb rôznych štýlov. Aj keď v niektorých dielach recykluje známe citáty z hudby iných skladateľov, primárna je autorská výpoveď a umelecký zážitok. opus musicum 5/2010

20 Prelínanie oboch koncepcií Boško Milakovič (1973) svojou tvorbou stojí na pomedzí oboch koncepcií hľadaním na jednej strane originálnych zvukových kombinácií, na strane druhej objavovaním už hotového materiálu a príklonom k pozíciám postmoderny (meditatívna, statická hudba, neosobná nadčasová hudba). Poslucháč môže nadobudnúť pocit, že túto hudbu už odniekiaľ pozná, že mohla vzniknúť, resp. môže vznikať kdekoľvek a kedykoľvek. Autor tak neponúka koncepciu Werk(u), t.j. hudobného diela, ktoré reprezentuje ucelenú individuálnu výpoveď tvorcu, ale skôr vťahuje poslucháča do hudobného prúdu, ktorý môže kedykoľvek začať a kedykoľvek skončiť a v ktorom poslucháč môže dotvárať svoje zvukové a myšlienkové predstavy. V hudobnej tvorbe Petra Grolla (1974) dominuje dramatické cítenie. Tvoril predovšetkým hudbu k umeleckým projektom súčasného tanca, k filmovým, divadelným a scénickým predstaveniam. Náhly výrazový či charakterový kontrast typický pre drámu je prítomný aj v jeho komorných a orchestrálnych dielach. Štýlovým prejavom stojí na pozíciách hudobnej postmoderny, najmä striedaním na jednej strane lyrického nežného a na strane druhej prudkého dynamicky vypätého až drásajúceho výrazu (typický prostriedok v hudbe G. Kančeliho). Groll často využíva aj prvky minimal a meditative music a preferuje jednoduché výrazové a zároveň pre poslucháča atraktívne prostriedky. Alúziou na hudbu Kančeliho, Pärta, Reicha, Glassa, ale aj Michaela Nymana vo filmoch s P. Greenawayom možno tvorbu Petra Grolla zaradiť skôr do prvej koncepcie, kde autor stojí v pozadí a dominuje hudba ako gesto v súčinnosti s vizuálnym prejavom. Na druhej strane práve nachádzaním individuálnych čŕt v jeho hudbe, ku ktorým patrí preferencia smutného až tragického výrazu, daný aj autorovým vzťahom k problémom súčasného sveta, možno hovoriť aj o prelínaní s druhou koncepciou. Záver Na uvedenej ploche tejto štúdie nebolo možné vymenovať všetkých, na Slovensku v súčasnosti uvádzaných skladateľov a podrobnejšie charakterizovať ich kompozičný jazyk. Cieľom bol náčrt mnohotvárneho obrazu súčasnej slovenskej hudby, ktorá je reprezentovaná desiatkami autorov rôznych generačných vrstiev a tiež pokus o určitú kategorizáciu do dvoch hlavných prúdov, daných dvomi rozdielnymi filozofickými a názorovými koncepciami. Tieto koncepcie v tvorbe slovenských skladateľov si však netreba zamieňať so skladateľskými školami, pretože ich 18 ~ 19

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí:

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: KVÍTKO, taneční soubor ZUŠ Mníšek p/b Dětský soubor Kvítko ze základní umělecké školy

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 spiritualita cíl semináře: vysledovat a popsat zdroje spirituality v (alternativních) psychoterapeutických směrech a sebezlepšovacích metodách s pomocí sedmidílného

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu.

Vzdělávací karetní. Vzdělávací pomůcka. Určeno dětem od 3 do 5 let. volí libovolné otázky případně pořadí dětí, které budou na tahu. Vzdělávací karetní BARVY hra Úkolem této hry je naučit děti rozeznávat základní barvy. Princip je založen na komunikaci rodiče nebo pedagoga s dítětem. Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí pod vedením dospělé

Více

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY

ÚVOD DO HRY PRINCIP HRY Počet hráčů: 2-6 Věk: od 6 let Délka hry: cca 20 min. Obsah: 66 hracích karet: 45 karet s čísly (hodnota 0 8 čtyřikrát, hodnota 9 devětkrát), 21 speciálních karet (9 karet Výměna, 7 karet Špehuj, 5 karet

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Hudební formy a skladebné postupy Žák: vnímá a postihuje rozdíly mezi tvořením tónu u operního zpěváka a zpěváka rockové a jazzové hudby zrapuje krátký text v týmu zpracujíe projekt na

Více

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014

Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 Plánované projekty Národního divadla k Roku české hudby 2014 BALET NÁRODNÍHO DIVADLA Nová inscenace k Roku české hudby ČESKÁ BALETNÍ SYMFONIE II Premiéra České baletní symfonie II bude uvedena u příležitosti

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39

Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Vy_32_INOVACE_04 Swingová hudba _ 39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut

Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut Počet hráčů: 3 6 Věk: 8+ Hrací doba: cca 15 minut V této hře se to hemží kozami a ty jich musíš získat co nejvíce. Ale najednou je jejich počet limitován a ty už žádné kozy nechceš! Nebohá zvířata tedy

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7.

ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM. Petr Hlaďo RECENZE KNIHY. P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. ANDRAGOGICKÝ VÝZKUM Petr Hlaďo KNIHY P, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, 2014. 152 s. ISBN 978-80-247-5232-7. Nakladatelství Grada Publishing vydalo v minulém roce monografii nazvanou Andragogický

Více

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011

www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 www.obchod.corfix.cz www.obchod.corfix.sk Katalog 2011 Bella Sara je svět koní pro dívky ve věku 6-14 let. Na internetové adrese www.bellasara.cz si může každá dívka vytvořit zdarma svůj účet s vlastní

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Hudební nauka Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ).

Další školní rok (1. ročník) žák navštěvuje 1 lekci týdně hudební nauky a 1 lekci týdně hry na nástroj (1 lekce=45 minut/týden ). STUDIUM PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY (PHV) trvá jeden rok (září červen) a je vhodná pro děti, které navštěvují 1. třídu základní školy. Výuka je rozvržena do dvou hodin týdně vcelku (tj. 90 minut). Zde se

Více

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION

GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION GIVING TRAVELERS A GOOD NIGHT S SLEEP HOTEL COLLECTION Kvalitní spánek je nezbytný, ať už jste kdekoli Probudit se odpočatí a plní sil je důležité nejen pro ty, kteří si pobyt v hotelech užívají na dovolené,

Více

Technológia Silverfrost

Technológia Silverfrost Quick Step Technológia Silverfrost Nové finančne úsporné podlahy s vynikajúcou dekoračnou hodnotou Uvedenie radu Go a technológie Silverfrost kolekcia Quick Step laminát Neustále narastá dopyt po finančne

Více

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba

Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Lidová hudba, píseň, hudebně výrazové prostředky, symfonický orchestr, jevištní hudba Prima 1 hodina týdně, tematická CD, DVD,,

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní

Pat a Mat na výletě 3.4 Na hracím plánu jsou dvě takové dopravní Hra obsahuje: Hrací plán, hrací kostka. Hra je určena pro dva až čtyři hráče, ve hře tak mohou být dvě postavičky Pata a dvě Mata, které jsou odlišeny barvou podstavce. Příprava hry 1.1 Hráči si vyberou

Více

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015

SEZNAM ČESKÝCH ČASOPISŮ ODEBÍRANÝCH KNIHOVNOU DÚ k 1. lednu 2015 ČASOPISY ODEBÍRANÉ KNIHOVNOU DÚ V ROCE 2015 Seznam časopisů obsahuje abecedně seřazený soupis titulů, které budou k dispozici v knihovně Divadelního ústavu v roce 2015. Soupis je rozdělen do tří částí

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) HUDEBNÍ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a umění. Vytváří plnohodnotnou protiváhu k převážně vzdělávacím, naukově orientovaným

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Postupně dojdeme k přesvědčení, že život není ani dobrý ani zlý. Prostě je a nic jiného, než ho žít, není možné. TA 3 str. 2 Říjen 2013 Stránka 1 I. Úvodní text Tři změny TA s vámi neustále komunikuje

Více

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu

IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž. Odbor obchodu IMAGINE 2015 mezinárodní soutěž Odbor obchodu 29.9.2014 IMAGINE IMAGINE je mezinárodní hudební soutěž pro mládež ve věku 13-20 let Hudební skupiny (až osm členů) nebo jednotlivci předvádí svou vlastní

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Předmět: Hudební umění

Předmět: Hudební umění Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební obor Hudební obor je realizován v povinném předmětu hudební umění a v případě zájmu studentů v kroužcích či volitelných seminářích. Vyučovací

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz

Představení titulu a ceník inzerce. Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit. www.magazinuni.cz Představení titulu a ceník inzerce Vydává Unijazz sdružení pro podporu kulturních aktivit www.magazinuni.cz Představení titulu UNI je kulturní magazín, který se za čtvrtstoletí své existence vyprofiloval

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Charakteristika Základní umělecká škola Třinec byla založena v roce 1946 a v letošním roce 2006

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. D. Kratochvílová Vyučovací předmět hudební výchova je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Při

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Hudební výchova 3. období 8. ročník Hudební výchova pro 8. ročník ZŠ; J. Mihule, I. Poledňák, P. Mašlaň, nakl. Fortuna Očekávané výstupy předmětu Na konci

Více

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály.

Firemní zpravodaj. první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během té doby udály. duben 2016 Pro zaměstnance PETROF, spol. s r. o. Firemní zpravodaj Vážení a milí kolegové, první kvartál letošního roku je za námi a já bych se s vámi ráda podělila o novinky a události, které se během

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

Re: Public art. Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru

Re: Public art. Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru Re: Public art Přednáškový cyklus o umění ve veřejném prostoru Funkce a podoby veřejného umění RE: Public art je půlroční přednáškový projekt o šesti blocích zaměřených na fenomén umění ve veřejném prostoru

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 7120113 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 7120113 1. Úvod FK6300 je přístroj, který umožňuje nejen odečítat a měřit spotřebu elektrické energie, ale lze jej použít také jako časovač sepnutí a vypnutí pro elektronické přístroje.

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi

Solutions for Fluid Technology. Systémy s permanentnými magnetmi Solutions for Fluid Technology Systémy s permanentnými magnetmi Míľniky magnetickej technológie konformné so životným prostredím Systémy s permanentnímy magnety Milníky magnetické technologie konformní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

bon(a)boniéra O CRAZY FILM FESTU aneb boňácky novinkovník listopad 2015 5. číslo ROZHOVOR S BIBIÁNOU TAKÁČOVOU JAK SE VYDAŘIL CRAZY FILM FEST

bon(a)boniéra O CRAZY FILM FESTU aneb boňácky novinkovník listopad 2015 5. číslo ROZHOVOR S BIBIÁNOU TAKÁČOVOU JAK SE VYDAŘIL CRAZY FILM FEST bon(a)boniéra aneb boňácky novinkovník listopad 2015 5. číslo ROZHOVOR S BIBIÁNOU TAKÁČOVOU JAK SE VYDAŘIL CRAZY FILM FEST POZVÁNKA NA VÝSTAVU O CRAZY FILM FESTU OBSAH ÚVODNÍK DĚLAT VĚCI ZE SRDCE A NAPLNO

Více

Závěsný posilovací systém Návod k použití

Závěsný posilovací systém Návod k použití (CZ) Závěsný posilovací systém Návod k použití Popis výrobku MULTITRAINER je vhodný pro posilování všech svalových skupin pomocí váhy vlastního těla. Můžete jej používat doma, v tělocvičnách, i venku ve

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

Hudební výchova 6.ročník

Hudební výchova 6.ročník Hudební výchova 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění. Orientuje se v hudebních

Více

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí

KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí KATALOG KARLOVSKÝCH AKTIVIT Nabídka doprovodných akcí EXKLUZIVNÍ AKCE STVOŘENÉ NA MÍRU PRO OSLAVY 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. V ROZSAHU OD AKTIVIT PODPORUJÍCÍ CESTOVNÍ RUCH AŽ PO JEDINEČNÁ UMĚLECKÁ

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost.

Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Přednáška 28. 6. 2011 na konferenci Mario Klemens Dirigent jako vůdčí umělecká osobnost. Položíme- li si otázku, zda dirigent vede, nebo řídí, poznáme, že vlastně oboje, jen v každé etapě jeho spolupráce

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA: VÝSLEDKY TRHU 2014 Po více jak dekádě růst!!! Hudební průmysl 1-12 2014 Česká republika Příjmy z prodeje nahrávek členských firem IFPI se v porovnání s rokem 2013 zvýšily o 7%, přičemž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura

Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Hana Husenicová: Krajané na Slovensku a kultura Český spolek na Slovensku vznikl v krátkém čase po rozdělení Československa za velice pohnutých okolností a citových traumat Čechů, zvláště těch starších.

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016

Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016 Západočeské muzeum v Plzni pořádá MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ Evropské kořeny muzejní edukace Plzeň 2016 Plzeň 26. 27. 4. 2016 Milí kolegové, milé kolegyně. Jsem opravdu ráda, že jste si (opět) našli cestu k nám

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Rozměry štětců. kulaté štětce ø. ploché štětce

Rozměry štětců. kulaté štětce ø. ploché štětce Rozměry štětců kulaté štětce ø velikost štětce určují poslední dvě čísla našeho objednacího čísla (např. 0 = velikost 0 = velikost atd.) vel. 0mm vel. mm vel. 0mm vel.8 mm vel. 0mm vel. mm vel. 0mm ploché

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr.

Personální bibliografie. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985. 1. vyd. Bratislava, Obzor 1984. 435 s. Fotogr. VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Personální bibliografie Z LITERATURY O VÍTĚZSLAVĚ KAPRÁLOVÉ Knihy FEMINA. Portréty českých žen. 1. vyd. Brno, Barrister & Principal 1998. [318] s. KULTÚRNOPOLITICKÝ kalendár 1985.

Více

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky

Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Transformace směrnic Evropskéunie do právních řádů Českérepubliky aslovenskérepubliky Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář 20 let

Více

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna

ZÁSTĚNA 508. vanová zástěna vanová zástěna ZÁSTĚNA 508 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

AladinEmania. Víc, než jenom razítka... Viac ako iba pečiatky...

AladinEmania. Víc, než jenom razítka... Viac ako iba pečiatky... AladinEmania Víc, než jenom razítka... Viac ako iba pečiatky... Velká dětská razítka Víc než jenom razítka... TemaTické kreativní sady = ideální k rozvíjení a dotvoření příběhu didaktický prvek = budování

Více

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ Z KONFERENCE ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ROVNÝ PŘÍSTUP JEDINCŮ V PRIMÁRNÍM A PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ŠMELOVÁ, E. A KOL. OLOMOUC 2014 Rozvoj kompetencí učitelů se zaměřením

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků

Program. Pondělí 24. 1. 2011. Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ. Kinosál VARIA. Časy: 8:00 9:30 Registrace účastníků Časy: Program Pondělí 24. 1. 2011 Hlavní přednáškový sál KVALITATIVNÍ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ Kinosál VARIA 8:00 9:30 Registrace účastníků 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference 10:00 10:45 Zvaná přednáška:

Více

K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ

K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ K OTÁZCE Č. 14 DIDAKTICKÉ VYUŽITÍ ARTIFICIÁLNÍ A NEARTIFICIÁLNÍ HUDBY V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ znaky artificiální hudby uzavřenost a stálost (potlačuje moment předělávek, improvizace) většinou jen 1 skladatel

Více

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí

Newsle er. Listopad 2015. Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Software pro váš úspěch Listopad 2015 Nové webové stránky Spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o. Změna sídla v Bratislavě Sledování personálních událostí Newsle er Narozeninová party Vema Michal Máčel

Více

FJC. Folk, jazz a country

FJC. Folk, jazz a country FJC Folk, jazz a country 2016-2017 Předplatné folk, jazz a country: Základní informace Všechny potřebné informace pro zakoupení předplatného obdržíte v předprodeji vstupenek MěKS v přízemí městského domu

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í

X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í X-TREME SOLUTION S S T S - P O L Y F X T E C H N O L Ó G I O U S S T S - P O L Y F X T E C H N O L O G I Í Ex ENERGIA/ENERGIE SK CZ EXIDE X-TREME Je navrhnutá pre optimalizovanú dodávku požadovanej energie.

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více