opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE"

Transkript

1 opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 5 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, zdá se to být už mnoho let, kdy se Československo rozdělilo na republiku Českou a Slovenskou. Politická hranice byla vytyčena, státní celky začaly fungovat samostatně, přesto se cítím rozporuplně, když cestuji do Bratislavy do divadla nebo na koncert, vyměňuji si na cestu eura a odjíždím vlastně do zahraničí. V Čechách vnímáme Slováky stále jako nejbližší kolegy, nejen uvnitř muzikologické obce nebo v hudebním světě obecně, nejinak je tomu jistě i v ostatních užších společenstvích. Z pracovních vztahů se vyvinula mnohá letitá přátelství, osobních a rodinných vazeb je nepočítaně. Proto jsme se rozhodli toto číslo Opus musicum věnovat našim slovenským kolegům a dát jim prostor, aby prezentovali současnou slovenskou scénu českým čtenářům. Studie Zuzany Martinákové nám přiblíží slovenskou kompoziční scénu v oblasti artificiální, Yvetta Kajanová nás provede světem slovenského jazzu a Robo Kolář nám představí formaci Frutti di Mare, která byla svého času výrazným fenoménem kulturně-politickým. Kromě exkurze na Slovensko přinášíme celou řadu událostí, především reportáže z několika festivalů. Nezůstali jsme tentokrát jen u dění na Moravě, vedle Brna, Jihlavy či Kroměříže se dočtete i o diskutované inscenaci z Bayreuthu. V rozhovoru vám představíme mladou mezzosopranistku Janu Wallingerovou, jejíž profesní i osobní život je spjat s Brnem a je již ve svém mladém věku miláčkem brněnského publika. Nabízíme i recenze publikace naší slovenské kolegyně Yvetty Kajanové a kompletní CD nahrávku smyčcových kvartetů Miloslava Ištvana. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a čtení ve slovenském jazyce vám nebude činit potíže. Možná zavzpomínáte na tradiční pondělní televizní inscenace Slovenské televize, které patřily před rokem 1989 k tomu nejhodnotnějšímu, co televize divákům nabízela. Pokud tuto dobu nepamatujete, stačí zajít do libovolného českého divadla (o televizní tvorbě nemluvě). Byla by to spíše náhoda, kdybyste nenarazili ani na jednoho slovenského herce. V hudebním světě je situace obdobná. Možná budete mít po přečtení celého časopisu dojem, že Československo svým způsobem stále existuje. Kateřina Hnátová

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Zuzana Martináková 6 Súčasná scéna slovenského jazzu I. díl Yvetta Kajanová 20 Frutti di Mare alebo rozvírený prach na bratislavskej alternatívnej scéne Robert Kolář 37 Questenbergovi hudebníci v Brně - I. díl Pavel Žůrek 50 Události Concentus Moraviae 2010 Baroko a jazz Alena Borková 65 Brněnský varhanní festival 2010 jubilejní Hana Bartošová 69 Bayreuthský Lohengrin si lebedí v krysí laboratoři Vladimír Čech/Karel Ludvík 74 Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence Jan Grossmann 78 Za poklady Broumovska Martin Flašar 84 Emmertovo jubileum na Starém Brně Vladimír Maňas 88 Vzkříšení Gustava Mahlera Petr Spielmann 91 Mamzelle Nitouche v Ostravě dvakrát jinak Kateřina Diváková 95 Rozhovor Zefku psal Janáček přímo pro mě (rozhovor s Janou Wallingerovou) Kateřina Hnátová 99 Recenze Yvetta Kajanová: Postmoderna v hudbe Martin Flašar 103 CD Miloslav Ištvan: Complete Works for String Quartett Jindra Bártová 105 Infoservis 107 opus musicum 5/2010

8 Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Koncepcie a orientácie v tvorbe strednej a mladšej skladateľskej generácie 6 ~ 7

9 STUDIE studie ZUZANA MARTINÁKOVÁ Súčasná kompozičná scéna na Slovensku je veľmi diferencovaná. Ak berieme do úvahy znejúcu hudbu v rámci pravidelných koncertných cyklov, festivalov, prehliadok, ale aj náhodných hudobných podujatí, nájdeme v nej zastúpenie starších, už nežijúcich autorov a súčasných skladateľov rozdielnych vekových kategórií. Mnohí mladí autori si pre lepšie možnosti uvádzania svojich diel založili svoje súbory, resp. organizovali vlastné prehliadky a festivaly. Niektorí presunuli ťažisko pôsobenia do zahraničia, ale ich hudba sa naďalej uvádza aj na Slovensku. Otvorenie hraníc a vstup do Európskej únie vzhľadom na nové možnosti štúdií a stáží u mladých skladateľov zapríčinili ešte väčšiu mnohotvárnosť v kompozičných orientáciách. V tejto štúdii sa zameriame na charakteristiku dvoch hlavných koncepcií v tvorbe slovenských autorov strednej a mladšej skladateľskej generácie, ktoré sú podmienené ich filozofickými a názorovými postojmi. Niektorí autori svojou tvorbou a orientáciou výraznejšie reprezentujú prvú alebo druhú koncepciu, niektorí stoja na rozhraní oboch. V rámci týchto koncepcií však možno pozorovať veľké množstvo rozdielnych štýlových prejavov. Prvú koncepciu reprezentuje postmodernistická filozofická a názorová orientácia, ktorá sa na Slovensku formovala približne od konca 70. rokov 20. storočia. Charakterizuje ju odmietanie racionálnych a konštruktívnych prejavov avantgardy, ktorá negovaním tradície a preferovaním novosti bola viac umením elity. Súčasťou novej filozofie sa stala túžba rezonovať a komunikovať s príjemcom, ale aj s hudbou akýchkoľvek predchádzajúcich období. Prednejším bolo zapáčiť sa a získať poslucháča ako byť originálnym a jedinečným autorom. Skladatelia vo svojej tvorbe začali využívať prvky hudby rôznych štýlových období v minulosti. Nastupuje tzv. materiálová recyklácia, uprednostňovanie improvizácie a experimentu, tímová práca a tiež pre postmodernu typická strata identity, individuality a autorstva. Druhú koncepciu naopak charakterizuje hľadanie novej identity, návrat k individuálnym a originálnym prejavom. Skladateľ priznáva svoju identitu a autorstvo, pričom dielo ako individuálny prejav autora a zvládnutie kompozičného remesla opäť nadobúda na vážnosti. Táto koncepcia sa do určitej miery formovala ako reakcia na prejavy predchádzajúcej koncepcie, nie však ako negácia a odmietanie, nakoľko prejavy oboch koncepcií koexistujú v komplementárnom vzťahu. opus musicum 5/2010

10 Prvé prejavy postmoderny v hudbe na Slovensku Koncom 70. rokov nastúpili na hudobnú scénu mladí skladatelia, ktorí so zvýšeným záujmom sledovali dianie vo svete, nové trendy v hudbe, umení a filozofii. Nelákalo ich objavovanie nových metód ako ich starších kolegov, reprezentantov avantgardy. V hudbe hľadali možnosť voľného kompozičného prejavu, bez ambície deklarovať skupinový štýl, či postoj. Platil tu skôr princíp komplementárnosti a vzájomnej konfrontácie, ale aj identifikácie sa s tým, čo sa dialo vo svete. Martin Burlas (1955) doslova šokoval hudobnú verejnosť a najmä konzervatívne kruhy koncertným uvedením kompozície Lament-Nénia pre sláčikové kvarteto (1979), ktorou sa priznal k svojej orientácii na americkú (Steve Reich, Phil Glass, La Monte Young, Terry Riley) a anglickú minimal a meditative music (Brian Eno, Gavin Bryars, Michael Nyman). Aj jeho neskoršie diela prekvapovali, ale často aj poburovali najmä vedomým zdôrazňovaním primitivizmu, nekonvenčného a nekonformného výrazu. Protesty zo strany tzv. oficiálnych reprezentantov politicky poznačenej hudobnej kultúry vyvážil veľký záujem zo strany mladých poslucháčov, pre ktorých hudba konsonantných melodických floskúl, jednoduchej tonálnej harmónie a opojného rytmu blízkemu rockovej hudbe bola veľmi atraktívna. Nemožnosť oficiálneho uvádzania viedla Martina Burlasa v roku 1982 k založeniu združenia hudobníkov Maťkovia, neskôr skupiny Ospalý pohyb Zabudnutý ohyb, ktoré na undergroundovej (neoficiálnej) scéne uvádzali piesne v štýle alternatívneho rocku na vlastný text so silným kritickým a protispoločenským obsahom. Išlo o vedomú rezignáciu na vyššie témy (s tým súvisí aj názov Ospalý pohyb) a zároveň o vyhlásenie boja proti všednosti, konvencii, nezáujmu a ľahostajnosti. Nadšenie a viera v zmysluplnosť takéhoto umenia, ktoré stálo v silnej opozícii aj voči totalitnej politike komunistického režimu, dodávali týmto umelcom silu prekonať aj vtedajšie ťažké sociálno-politické pomery. Rozdielnu štýlovú orientáciu ponúkol Vladimír Godár (1956). Jeho tzv. dialogická koncepcia v hudbe je založená na konfrontácii hudby minulosti a prítomnosti, zjavne sa inšpirujúc skladateľmi ako Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Gija Kančeli, Henryk Mikołaj Górecki, ale aj Igor Stravinskij a Carl Orff v dielach Partita pre 54 sláčikových nástrojov (1983), oratórium Orbis sensualium pictus (1984), Talizman pre husle, violončelo a klavír (1984), Concerto grosso per archi e cembalo (1985), Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester (1987) a iné. Metóda využívania citátov barokovej a romantickej hudby a ich transformácia akýsi dialóg s tradíciou (autorov termín) sa stala dominantou v jeho tvorbe, pričom častá infiltrácia citátov, alúzií, ikon a symbolov, ale aj 8 ~ 9

11 STUDIE studie vedomé preberanie štýlových prostriedkov iných súčasných autorov, hraničí u Godára s eklekticizmom. Godárova hudba je napriek tomu pre poslucháčov veľmi príťažlivá a k jej fanúšikom patria ľudia rôznych spoločenských, generačných i vzdelanostných vrstiev. Nepochybne patrí k najznámejším skladateľom na Slovensku i v zahraničí. Peter Breiner (1957) do slovenskej hudby vniesol opäť iný rozmer svojou tvorbou, ktorou tiež viackrát vyvolal polemické diskusie. Podobne ako jeho generačným vrstovníkom mu nechýbala odvaha zájsť vo svojom prejave až do extrémnych polôh a upútať na seba pozornosť, či pritiahnuť záujem poslucháčov. Jeho prejav charakterizuje značná polyštýlovosť, ba až kolážovitosť rôznorodých štýlov i žánrov: fúzie viacerých, v 20. storočí vykryštalizovaných štýlových podôb jazzu, beatovej, rockovej i populárnej hudby (tiež tzv. vyššieho populáru a starších tanečných druhov), minimal a repetitiv music, ale aj v kombinácii s viacerými štýlovými rovinami hudobnej moderny, tiež inšpirovanej folklórom na spôsob tvorby starších domácich, ktorí v tom čase ešte stále reprezentovali oficiálne umenie: Taká jedna burleska, Niečo ako koncert pre klavír a komorný orchester (1983), Ďalší koncert pre klavír a orchester, vokálno-symfonická freska Aby som ti posvietil na cestu... (1985), Koncert pre orchester a orchester, Variácie vo forme concerta grossa a iné. Takéto miešanie žánrov a druhov v rámci jedného diela Breiner odôvodňuje názorom, že hudba je len jedna, pričom rozhodujúca je len kvalita. Mnohostranne talentovaný Peter Breiner od svojho presídlenia do Kanady (1992), neskôr do New Yorku (2007) len potvrdil svoju polyžánrovú i polyštýlovú orientáciu. Venuje sa komponovaniu diel od klasiky cez jazz, rock, pop, filmovú hudbu a zároveň paralelne s rovnakou dôležitosťou zvláda rôzne hudobné profesie (skladateľ, aranžér, režisér, klavirista, dirigent). Koncertuje a účinkuje na mnohých zahraničných scénach, v televíziách, masových hudobných a umeleckých programoch, jeho CD nahrávky sa v obrovských nákladoch predávajú na celom svete. Ak o Godárovi možno tvrdiť, že je jeden z najznámejších slovenských skladateľov, o Breinerovi určite platí, že je jedným z najslávnejších žijúcich slovenských umelcov na svete. Koncom 70. a v priebehu 80. rokov sa začali objavovať aj individuálne prejavy z neoficiálnej hudobnej sféry. Peter Machajdík (1961) sa už v tomto čase v Bratislave venoval nekonvenčnej a experimentálnej hudbe a tvoril multimediálne projekty. Pokúsil sa dokonca urobiť prijímacie pohovory na VŠMU, ale jeho Kompozícia pre preparovaný bicykel a mg. pás nemohla vtedy uspieť. Machajdík zohral významnú úlohu aj pri formovaní ďalších mladých hudobných umelcov (Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Daniel Matej, Jozef Baán a i.), ktorým dal k dispozícii bohaté materiály z oblasti súčasnej svetovej hudby (knihy, partitúry, zvukové nosiče), v tom čase opus musicum 5/2010

12 na Slovensku na inom mieste nedostupné. Po revolúcii intenzívne rozvíjal kontakty s umelcami v zahraničí, s ktorými účinkoval na rôznych zahraničných scénach v skupinových projektoch z oblasti multimediálneho umenia, improvizovanej a enviromentálnej hudby. Štipendijný pobyt v Berlíne v roku 1992 a následné dlhoročné pôsobenie v tomto meste ako aj rezidenčné pobyty v iných západoeurópskych mestách znamenali pre neho ďalšie možnosti rozšírenia svojich umeleckých ambícií a uplatnenia sa v zahraničí. V súčasnosti sa venuje najmä komponovaniu inštrumentálnych skladieb, v ktorých využíva skúsenosti z oblasti voľnej improvizácie, experimentálnej a elektronickej hudby, tvorí tiež sound art a radio art projekty (The Healing Heating na objednávku ČRo, zvuková inštalácia Waters and Cages pre SNG a i.), aktívny je aj v oblasti rockovej hudby (piesne a spoločné vystúpenie s J. Andersonom zo skupiny YES) a spolupracuje tiež s výtvarnými umelcami (concept art), choreografmi a tanečníkmi. Uvedených skladateľov, ktorých štýlová a estetická orientácia v tvorbe je veľmi odlišná, možno zaradiť do prvej koncepcie. Príťažlivosť polyspektrálnej a polyvýznamovej postmodernistickej filozofickej a názorovej orientácie potvrdil aj nasledujúci vývoj slovenskej hudby. Kulminácia prejavov postmoderny v 80. a 90. rokoch V druhej polovici 80. rokov nástup ďalšej mladej generačnej vrstvy skladateľov znamenal ďalšie prehĺbenie štýlovej diferenciácie v slovenskej hudbe. Nové možnosti ich štúdia v zahraničí znamenali nové impulzy. Vo svojej tvorbe využívali prvky jazzovej, rockovej i populárnej hudby, tiež minimal a meditativ music, ale aj európskej hudby od gotiky až po romantizmus. Zvýšil sa u nich záujem o duchovný rozmer v hudbe vnášaním religióznej i mystickej tematiky, preferenciou meditatívneho a kontemplatívneho výrazu vo svojich dielach. Aj títo autori svojím príklonom k filozofii postmoderny reprezentujú prvú názorovú koncepciu. Peter Zagar (1961) inklinoval k niektorým prejavom novej jednoduchosti, nového romanticizmu, repetitiv a meditativ music. Preferoval jednoduchšie výrazové prostriedky (prehľadný tonálny plán, preferencia lineárnosti a jednorozmernosti, výrazový a štrukturálny redukcionizmus). Nostalgický až tragický podtón jeho skladieb zrejme súvisel s rezignáciou človeka na problémy súčasného sveta: Stabat mater pre miešaný zbor (1988), Hudba pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty, sláčiky a pás (1988), Ešte veľa škvŕn prázdnoty pre sláčikové kvarteto (1988) a iné. V tvorbe Petra Martinčeka (1962) sa tiež kombinovali nielen rozličné štýly hudobnej minulosti 10 ~ 11

13 STUDIE studie i prítomnosti, ale aj hudobných žánrov (vážna, jazzová i rocková hudba). Tento znak je tiež charakteristický pre postmodernu, kde autenticita a originalita ustupuje novej požiadavke zaujať poslucháča. Jeho scénické oratórium Memento na vlastné libreto podľa R. Johna (1988), v ktorom sa prelínajú štýlové elementy novej jednoduchosti, minimal a repetitive music, bolo s veľkým úspechom uvedené v zahraničí a neskôr filmovo spracované do podoby videoopery, prvej svojho druhu na Slovensku. Daniel Matej (1963) svojou povahou i orientáciou vystupoval na hudobnej i umeleckej scéne ako extravagantný radikál. Cítil sa byť reprezentantom generácie, rodiacej sa na troskách slovenskej hudobnej avantgardy, rozloženej konsolidačným procesom 70. rokov. Istá bezvýchodiskovosť a rezignácia generácie, spomínajúcej na zlatú éru 60. rokov, vyvolala u Mateja túžbu vniesť oživenie do slovenskej hudby a vdýchnuť jej nový život (zaujímal sa o najnovšie trendy vo svete, ku ktorým mal bližšie aj počas štúdií a stáží v Paríži a Haagu). Svojimi dielami, v ktorých využíval rozdielne kompozičné a štýlové prostriedky vrátane postmoderny a avantgardy, citátov a alúzií na staršie štýlové obdobia, ako aj multimediálne a kombinované techniky, demonštroval svoj názor a kritický postoj voči domácej kultúrnej politike, ale aj problémom doby. Nové impulzy získal v rámci DAAD štipendia ( ) v Berlíne, kde sa začal viac zaujímať o vnášanie prvkov do svojej hudby z rôznych hudobných žánrov a o recykláciu existujúceho hudobného materiálu. V súvislosti so skladbou Make love, not art! (Lucy s Diamonds are Forever) pre inštrumentálny súbor ad lib. s prípadným vokálnym sprievodom (1995) autor napísal: Východiskový materiál je populárny, ošúchaný, všeobecne známy, ale (istým spôsobom) príťažlivý (pop-music, filmová hudba a pod.). Preniká k nám (a formuje nás, či už pozitívne alebo negatívne) bez toho, aby sme mu venovali pozornosť, lebo je súčasťou prostredia, v ktorom prebieha náš život. Toto je však pravda len sčasti, lebo mnohé skladby, ktoré akademici a tzv. establishment považujú za banalitu, zábavu, mali rozhodujúcejší podiel na formovaní a vyjadrovaní životného pocitu než množstvo skladieb tzv. artificiálnej hudby. 1 Matejov názor na kompozičný proces najlepšie vyjadrujú jeho slová: Veľmi často, vlastne odkedy som začal komponovať, bola pre mňa inšpiráciou akákoľvek už existujúca hudba. Východiskovým bodom môže byť čokoľvek, čo ma zaujíma. Žijeme na konci 20. storočia a aj v hudbe by malo fungovať ekologické povedomie. V priebehu minulých storočí sa nahromadilo toľko materiálu, že je možné, ba nutné, využiť to, čo už bolo vytvorené. Recyklovať. Recyklujeme konzervy, starý papier a postmoderna recykluje myšlienky. 2 Z iniciatívy Daniela Mateja a ešte niekoľkých mladých skladateľov a interpretov, vtedy ešte študentov na VŠMU v Bratislave, vznikol v roku 1987 VENI 1 Bulletin Melos-Étos Smetanová, Oľga: Pohybujem sa niekde medzi Markom Piačekom, Johnom Cageom a Iannisom Xenakisom. Rozhovor s Danielom Matejom. In: Hudobný život 10/1997, s opus musicum 5/2010

14 3 Umelecký súbor TRANSMUSIC COMP. (čítaj company, compact, compages, comparation, competence, complementarity, compilation, complex, compliance, competition, comprehensibility...) je otvoreným variabilným telesom pôsobiacim v akustickej, hudobnej a audiovizuálnnaj sfére v záujme rozvíjania, prehlbovania a presahovania hraníc umeleckej konvencie. Adamčiak, Milan: Zakladacia listina súboru TRANSMUSIC COMP. In: Avalanches , Bratislava ensemble, zameraný na interpretáciu vlastných diel a takej hudby 20. storočia, ktorá bola vzhľadom na vtedajšiu kultúrnu politiku na Slovensku nežiadúca. VENI ensemble v tom čase uviedol viaceré diela dovtedy u nás neznámych skladateľov (Satie, Ives, Feldman, Riley, Reich, Scelsi, Stockhausen, Skempton a i.). Potreba dostať na jednu platformu neoficiálne hudobné a výtvarné umenie viedla k realizácii akcie Obraz a hudba v auguste 1989 (dva mesiace pred revolúciou, organizátori Ivan Jančár a Zuzana Martináková), na ktorej sa prezentovali mladí slovenskí skladatelia, interpreti a výtvarníci tiež z okruhu tzv. alternatívneho umenia. Táto akcia sa konala ešte raz v roku 1990 za účasti umelcov z Česka, Maďarska a Rakúska. Po revolúcii 1989 sa otvoril priestor aj na tvorbu a prezentáciu takej hudby, ktorá sa nemohla predtým vzhľadom na celkovú spoločensko-politickú situáciu rozvíjať. Vznikol súbor Transmusic comp. 3, zameraný najmä na produkciu experimentálnej a nekonvenčnej hudby, ktorého hlavnými aktérmi bol Milan Adamčiak (1946), Peter Machajdík (1961) a Michal Murin (1963), aktívni v oblasti neoficiálneho a undergroundového umenia už pred revolúciou. Súbor Transmusic comp. svojimi projektmi s prvkami inštrumentálneho divadla, audio art, sound art, actions, events, performance, zvukových inštalácií a podobne nadviazal na tradíciu európskeho fluxus hnutia 50. a 60. rokov. V priebehu 90. rokov VENI ensemble prežil obdobie stagnácie a zmeny poetiky (určitý zlom nastal v roku 1993, kedy začal s nimi spolupracovať Marek Piaček). Z jej personálnej bázy vznikli postupne štyri rôzne zoskupenia - súbor Požoň sentimentál, Vapori del Cuore (Výpary srdca), Opera aperta a appendix Consort (Požoň sentimentál vznikol s cieľom znovuoživovať kultúrne tradície Bratislavy nekonvenčným spôsobom; súbor Vapori del Cuore improvizované zoskupenie improvizujúcich muzikantov vznikol z potreby interpretácie jednej skladby Daniela Mateja, s cieľom vytvorenia iného typu improvizovanej a experimentálnej hudby, ako to robil Adamčiak a Transmusic Comp.; Opera aperta si kládla za cieľ uvádzať nielen diela hudby 20. storočia, ale aj staršej tradície hľadajúc vzájomné paralely; súbor appendix CONSORT uvádzal tzv. hudbu na pomedzí, t.j. na rozhraní meditatívnej hudby a postpunkových štýlov). Rozšírenie štýlovej platformy presun ťažiska na druhú koncepciu Za posledných 20 rokov nastalo ešte väčšie rozšírenie polyštýlovej orientácie v slovenskej hudbe jednak nástupom ďalších mladších skladateľov, ale aj imigráciou skladateľov zo zahraničia a tiež možnosťou 12 ~ 13

15 STUDIE studie prezentácie na slovenských hudobných scénach tvorby tých slovenských skladateľov, ktorí žijú v zahraničí. V tomto období postupne dochádza k preferencii druhej koncepcie, kde sa dôraz kladie na individuálny štýlový prejav a autorstvo. Iris Szeghy (1956) patrí ku generácii Godára, Burlasa a Breinera, ale svoj kompozičný debut zaznamenala až svojím sláčikovým kvartetom Music dolorosa (1985, prepracované aj pre sláčikový orchester v r. 1990), ktoré aj v súčasnosti často interpretujú popredné domáce i zahraničné hudobné telesá. Viaceré štipendiá a pobyty v zahraničí (v New Yorku, na Kalifornskej univerzite v San Diegu, v Stuttgarte, v Amsterdame, Hamburgu a i.) jej umožnili naplno rozvinúť kompozičné ambície a zaradiť sa svojou tvorbou medzi popredných a často hraných súčasných skladateľov. Od roku 2001 žije a tvorí v Zürichu. Svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu preferovaním individuálnej autorskej výpovede, aj keď sa autorka inšpiruje dielami významných skladateľov hudby minulosti (čo ju spája s postmodernou), jej výrazový prejav je komplexnejší, využívajúci bohaté sonoristické, artikulačné a výrazové možnosti, ktoré nadväzujú na tradíciu moderny a avantgardy v 20. storočí. Jevgenij Iršai (1951) pôvodom z Petrohradu pôsobí na Slovensku od roku 1991 a v súčasnosti vyučuje kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Už jeho prvé na Slovensku uvedené skladby zaujali odborné i laické publikum. Iršaiovu hudbu charakterizuje zmysel pre dramatickú výstavbu a schopnosť rozvíjania hudobných myšlienok z minimálneho hudobného materiálu, ktorým dosahuje maximálnu účinnosť. Jeho komorné i koncertné kompozície sa s úspechom hrajú v mnohých európskych krajinách i USA. Viacerí sólisti i hráči komorných zoskupení žiadajú autora o vytvorenie skladieb priamo pre nich a pokladajú za česť možnosť ich zaradenia do svojho repertoáru: klavírne trio Hard Shabes (2000), Missa pro liberi pre miešaný zbor (Omša za deti, 2002), Ex foedere pre husle a klavír (2003), koncert pre husle, violončelo a orchester Uangazimi (Zmiznutie, 2006), I am... Dedicate to Viktor Remeň pre osem hlasov a kontrabas ( ), koncert pre husle a orchester Ashira Songs (2008), koncert pre husle a sláčikové orchester Shinui tsura (Transformácie, 2008), koncert pre husle, klavír a orchester In The Space of Love (2009) a ďalšie. Jeho skladby, ktoré charakterizuje pôsobivosť výrazu, dosahovaná stupňovaním napätia a gradácie jednoduchého východzieho materiálu, logická koncepcia a premyslenosť tematickej práce, sa stretajú s veľkým úspechom a ohlasom u poslucháčov i kritiky. Aj keď Iršai vo viacerých dielach využíva hudobné i literárne citáty a alúzie, čo je veľmi blízke mysleniu postmoderny, svojím výrazne individuálnym a osobnostným kompozičným prejavom patrí viac do druhej koncepcie. Tvorba pre mňa svojím spôsobom bola a je vlastne vždy spoveďou opus musicum 5/2010

16 4 Bulletin NSH alebo modlitbou [...], nie je až také podstatné, aký systém alebo techniku používate či seriálnu, atonálnu, či minimal music, polyštylistiku, atď. Dôležité je niečo úplne iné, dnes len ťažko definovateľné. [...] Ale som hlboko presvedčený, že hoci sa život na prvý pohľad veľmi zmenil, skutočná podstata zostáva. A preto je ešte stále možné hľadať a nachádzať niečo nové aj v obyčajnom tonálnom systéme. 4 Mojmír Hanák (1960) sa narodil v Bratislave, od roku 1968 žil a študoval vo Švajčiarsku, neskôr v Mníchove a Salzburgu ( ) a od roku 1993 žije v Bratislave ako skladateľ v slobodnom povolaní. Prvýkrát sa slovenskej verejnosti s úspechom predstavil v rámci prehliadky Nová slovenská hudba v roku 1996 dielom Tri piesne na verše P. Országha-Hviezdoslava. Pozitívny ohlas zaznamenala aj jeho Missa archaica in D pre zbor a orchester, venovaná orchestru a zboru Slovenskej filharmónie (1995), ktorá je apelom na duchovný svet človeka. Autor v nej prepojil tradičné kompozičné i formové prostriedky s citlivo dávkovanými novými postupmi. Aj v jeho ďalších dielach: Ticho pre flautu, sláčikový orchester a harfu (1996), opera Slepí (2003, ešte neuvedená), Mesačná noc Mondnacht pre barytón a orchester (2001), Piesne pre mamu na poéziu Milana Rúfusa (2007), dominuje autorská vnútorná výpoveď, ktorá je odrazom jeho citlivej umeleckej duše, reagujúcej na udalosti intímneho okruhu ľudí, ale aj všeľudských problémov. V tomto zmysle Mojmír Hanák svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu, v ktorej umelecký prejav je výrazom individuálneho autorského sveta. Jozef Kolkovič (1957), generačný vrstovník Godára, Burlasa a Breinera, emigroval do USA v roku 1979, kde bol spočiatku aktívny rockový hráč vo vlastných skupinách, neskôr sa vrátil ku komponovaniu vážnej hudby, ktorá sa po revolúcii na Godárov podnet začala uvádzať aj na Slovensku. V septembri 2010 bol v rámci koncertných cyklov Slovenskej filharmónie v Bratislave uvedený jeho Koncert pre klavír, sláčiky a tympany a v rámci koncertnej sezóny v Košiciach premiérovo zaznie jeho Koncert pre akordeón. Aj jeho tvorbu možno zaradiť do druhej koncepcie, podobne ako tvorbu v zahraničí žijúcich a na Slovensku uvádzaných skladateľov Alexandra Mihaliča (1963) a Roberta Rudolfa (1963). Dôležitosťou osobnostnej výpovede do druhej koncepcie patrí aj Egon Krák (1958), ktorého tvorba sa od 90. rokov stále častejšie uvádza doma i v zahraničí. K najnovším a najvýznamnejším zahraničným a domácim úspechom patrí uvedenie skladieb Hymnus: Iam lucis orto sidere (Morning Hymn) a Hymnus: Te lucis anti terminum (Evening Hymn) pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester v meste Green Bay, Wisconsin, USA (2008) a premiéra skladby Missa pro defunctis Requiem pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (2008). Krák vo svojom 14 ~ 15

17 STUDIE studie kompozičnom prejave využíva účinné a tradíciou overené postupy v európskej hudbe od renesancie až po súčasnosť, pričom primárnou je u neho vždy autorská výpoveď. Aj Pavol Malovec (1957), ktorý sa v druhej polovici 80. rokov inšpiroval prejavmi meditatívnej hudby a novej jednoduchosti, patrí svojou orientáciou na duchovný rozmer v hudbe a kladením dôrazu na autorskú výpoveď tiež do druhej koncepcie: Cantus firmus pre sláčikové kvarteto (1989), Stabat Mater per soprano e quatri strumenti (1996), Magnificat per soprano solo e tre stromenti (2005) a i. Od 80. rokov sa postupne stále viac presadzovala a rozvíjala elektroakustická hudba, v oblasti ktorej medzinárodné uznanie získali Martin Burlas, Peter Cón, Víťazoslav Kubička, Juraj Ďuriš, Peter Martinček, Peter Zagar, Robert Rudolf, Alexander Mihalič, Peter Machajdík, Marek Piaček, Rudolf Pepucha a neskôr ďalší mladší skladatelia. Paralelná koexistencia oboch koncepcií v súčasnosti V priebehu posledného desaťročia sa slovenská hudba obohatila o desiatky ďalších skladateľov, dnešných tridsiatnikov, ktorých je tiež možné zaradiť do jednej z uvedených dvoch koncepcií, resp. stoja na ich rozhraní. Do prvej koncepcie možno zaradiť tvorbu Juraja Vaju, Mareka Piačeka a Martina Šimona. Juraj Vajo (1970) vo svojej tvorbe kladie dôraz na improvizáciu a kolektívny tvorivý prejav interpretov. Jeho partitúry nie sú presnou notovou reprezentáciou výslednej podoby kompozície, ale akýmsi náčrtom či návodom pre interpretov, ktorí majú možnosť autorsky dielo dotvárať a podieľať sa na výslednom tvare. Jeho diela majú tiež multimediálny charakter prepojením hudby, grafiky, pohybu, slova a akcie na pódiu. Marek Piaček (1972) nepokladá za dôležitý originálny hudobný materiál, ale výsledok, nakoľko súčasný svet smeruje k recyklácii použitého materiálu. V jeho tvorbe sú často prítomné alúzie na banality v hudbe, citáty rôznych štýlových okruhov a historických etáp a technika koláže. Podľa Piačeka skladateľ dnes rekreuje či re-komponuje hudbu, ktorá je okolo nás (a aj hudbu minulosti), pričom originalita materiálu a osobnosť skladateľa ako takého stratili zmysel a inštitúciu skladateľ treba prekonať 5. Vzdelanie v oblasti vážnej i jazzovej hudby sa v tvorbe Martina Šimona (1975) prejavilo v záujme o oba hudobné žánre, v ktorých je aktívny zároveň ako skladateľ a gitarista. Vo svojej tvorbe však zúročil aj vplyvy hudby rôznych etník a rád využíva improvizáciu a experiment v procese komponovania. V jeho tvorbe a umeleckých projektoch dominuje podľa autorovej výpovede: štýlová a žánrová otvorenosť, etnické 5 Smetanová, Oľga: Inštitúciu skladateľ je potrebné prekonať. (O hudbe, banalitách Požoni a ďalších kontextoch s Markom Piačekom). In: Hudobný život, č , 1997, s. 7. opus musicum 5/2010

18 6 In: Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru 2010, č In: Miniprofi l HŽ: Ľubica Čekovská. Hudobný život, č. 5/2000, s. 10. vplyvy, improvizovaná interakcia, aj experimentálna oblasť 6 a síce selektívne, resp. vzájomným prelínaním. Dospel k novému typu kompozície, ktorá nie je iba interpretáciou presne zapísanej partitúry, ale akousi konverzáciou (convers), či konverzačnou hudbou (conversational music), kde dochádza medzi hráčmi k interakcii a k vzájomnému tvorivému dialógu či konverzácii. Podstatná časť týchto mladých autorov patrí do druhej koncepcie uprednostňovaním znalosti európskej hudobnej tradície, kompozičného remesla, štrukturálnej prepracovanosti diela a autorstva pred voľnou improvizáciou a experimentom. Tomáš Boroš (1971) vo svojich skladbách navodzuje problém tematickej práce a výstavby, ktorý sám vedome rieši akoby proti srsti, vedome proti prúdu a proti všetkým. Jeho zámerom je pravdepodobne narúšanie zabehaných stereotypov a symetrie medzi očakávaným a reálnym hudobným výrazom. Táto asymetria zároveň vyvoláva obranné reflexy u poslucháčov, ktorí očakávajú naopak zabehané a overené postupy. Anton Steinecker (1971) kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla, ktorá je predpokladom vzniku emocionálne pôsobivej skladby, pričom dielo vo svojich motivických a výrazových premenách vníma ako dynamický organizmus. Steineckerove kompozície sú veľmi náročné na interpretáciu a zvládnutie technickej a výrazovej stránky, avšak odrážajú vyspelú kompozičnú zručnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre hodnotnú umeleckú výpoveď. Petra Oliviera-Bachratá (1975) kladie dôraz na rozvíjanie a prepracovanie hudobného materiálu, pričom sa zaujíma o nové zvukové možnosti a spôsoby hry sólového hudobného nástroja a tiež o sonoristické kombinácie nástrojov v komorných zoskupeniach a orchestrálnych skladbách. Pozoruhodné je aj jej filozofické vnímanie procesu vznikania živého organizmu, ktorý je podobný procesu vznikania hudobného diela, pričom poznatky získané štúdiom medicíny a praxou lekárky prepája s poznatkami tvarovania a rozvíjania hudobného materiálu. Zmysel pre zvláštny zvukový svet sa odráža aj v jej elektroakustickej tvorbe, v ktorej dosiahla významné uznania. Svoj záujem koncentruje na rôzne spôsoby interakcie medzi hudobnými nástrojmi a elektronickými zvukmi. V popredí stojí zvuková interakcia inštrumentálnych a elektroakustických zvukov na úrovni hudobného gesta ale aj textúry. Ľubica Čekovská (1975) tiež kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla: Niekedy mám pocit, akoby dnes písal už každý, a to aj bez základnej znalosti remesla. 7 Autorka pokladá proces kompozície za viac ako riešenie rébusov, resp. testovanie rozličných skladateľských techník. Vzniku každej jej skladby predchádza vytýčenie problému vo vzťahu k zvolenému minimálnemu materiálu 16 ~ 17

19 STUDIE studie (akéhosi pratvaru), ktorého rozvíjaním a transformáciou môže vyťažiť maximum pre umeleckú výpoveď. Lucia Koňakovská (1975) vo svojej tvorbe preferuje horizontálne myslenie, vychádzajúce z deklamácie hovorenej poézie alebo prózy, objavovanie čistých, nemiešaných farieb zvukov nástroja a ich kombinácie a tiež redukciu zvukovosti a nástrojového obsadenia. Jana Kmiťová (1976) patrí k najtalentovanejším slovenským skladateľom, ktorí svoje široké vedomosti z rôznych oblastí poznania dokážu pretaviť do svojej tvorby. Kompozičný proces však neredukuje na racionálne operácie, ale výber prostriedkov podriaďuje výslednému tvaru diela, ktorého umelecká výpoveď odráža bohatý emocionálny svet autorky. Marián Lejava (1976) je veľmi úspešným dirigentom a tým aj znalcom hudby rôznych štýlových období. Tento fenomén sa odráža aj v jeho kompozičnej tvorbe, kde sa prelínajú klasické kompozičné techniky s novšími avantgardnými prvkami. Jeho skladby majú viac polyštýlový charakter, zároveň však odrážajú osobitý prejav autora. Lucia Papanetzová (1978) vo svojej tvorbe prezentuje osobný názor či postoj ku konkrétnemu problému (k udalostiam súčasného sveta, k literárnemu námetu, kompozičnej technike daného skladateľa minulosti či súčasnosti a pod.), ktorý v konkrétnej skladbe rieši. Jej diela sú introvertné, intímne, odrážajúce pocity a impresie autorky. Ivan Buffa (1979) prešiel vo svojej tvorbe viacerými inšpiráciami. Najviac inklinuje k sonoristickej, timbrovej a spektrálnej hudbe, ktorú spoznal počas štúdií u Michaela Jarrella vo Viedni. Preferuje subtílnu hudbu s prevahou dynamicky tichého a farebne nuansovaného výrazu. Lukáš Borzík (1979) patrí k výrazným talentom mladej slovenskej generácie. V jeho dielach sa striedajú tiché a meditatívne zvukové plochy s dramaticky vypätými úsekmi, konsonancia s disonanciou, tonalita s atonalitou, komplikované polyrytmické a polymetrické vrstvy s jednoduchými homofonickými a monorytmickými úsekmi, ale aj kontrastné štýly. Dominuje hľadanie špecifických zvukových farieb a nástrojových kombinácií, resp. prepojenie hlasu/hlasov a nástroja/nástrojov. Borzík vo svojich dielach hľadá a nachádza unitas multiplex v prepájaní a prelínaní rôznych harmonických systémov (modalita, tonalita, dvanásťtónovosť) v kombinácii s technikou clustrov, zvukových blokov a najmä tiež v implementácii prvkov spektrálnej a timbrovej hudby, ale aj hudieb rôznych štýlov. Aj keď v niektorých dielach recykluje známe citáty z hudby iných skladateľov, primárna je autorská výpoveď a umelecký zážitok. opus musicum 5/2010

20 Prelínanie oboch koncepcií Boško Milakovič (1973) svojou tvorbou stojí na pomedzí oboch koncepcií hľadaním na jednej strane originálnych zvukových kombinácií, na strane druhej objavovaním už hotového materiálu a príklonom k pozíciám postmoderny (meditatívna, statická hudba, neosobná nadčasová hudba). Poslucháč môže nadobudnúť pocit, že túto hudbu už odniekiaľ pozná, že mohla vzniknúť, resp. môže vznikať kdekoľvek a kedykoľvek. Autor tak neponúka koncepciu Werk(u), t.j. hudobného diela, ktoré reprezentuje ucelenú individuálnu výpoveď tvorcu, ale skôr vťahuje poslucháča do hudobného prúdu, ktorý môže kedykoľvek začať a kedykoľvek skončiť a v ktorom poslucháč môže dotvárať svoje zvukové a myšlienkové predstavy. V hudobnej tvorbe Petra Grolla (1974) dominuje dramatické cítenie. Tvoril predovšetkým hudbu k umeleckým projektom súčasného tanca, k filmovým, divadelným a scénickým predstaveniam. Náhly výrazový či charakterový kontrast typický pre drámu je prítomný aj v jeho komorných a orchestrálnych dielach. Štýlovým prejavom stojí na pozíciách hudobnej postmoderny, najmä striedaním na jednej strane lyrického nežného a na strane druhej prudkého dynamicky vypätého až drásajúceho výrazu (typický prostriedok v hudbe G. Kančeliho). Groll často využíva aj prvky minimal a meditative music a preferuje jednoduché výrazové a zároveň pre poslucháča atraktívne prostriedky. Alúziou na hudbu Kančeliho, Pärta, Reicha, Glassa, ale aj Michaela Nymana vo filmoch s P. Greenawayom možno tvorbu Petra Grolla zaradiť skôr do prvej koncepcie, kde autor stojí v pozadí a dominuje hudba ako gesto v súčinnosti s vizuálnym prejavom. Na druhej strane práve nachádzaním individuálnych čŕt v jeho hudbe, ku ktorým patrí preferencia smutného až tragického výrazu, daný aj autorovým vzťahom k problémom súčasného sveta, možno hovoriť aj o prelínaní s druhou koncepciou. Záver Na uvedenej ploche tejto štúdie nebolo možné vymenovať všetkých, na Slovensku v súčasnosti uvádzaných skladateľov a podrobnejšie charakterizovať ich kompozičný jazyk. Cieľom bol náčrt mnohotvárneho obrazu súčasnej slovenskej hudby, ktorá je reprezentovaná desiatkami autorov rôznych generačných vrstiev a tiež pokus o určitú kategorizáciu do dvoch hlavných prúdov, daných dvomi rozdielnymi filozofickými a názorovými koncepciami. Tieto koncepcie v tvorbe slovenských skladateľov si však netreba zamieňať so skladateľskými školami, pretože ich 18 ~ 19

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo

Obdobie výrobnej orientácie - D>P, snaha výrobcov vyrobiť čo najviac, lebo všetko sa predalo Potreby zákazníka boli druhoradé Toto obdobie začalo MAR filozofiu používali ľudia už dávno bez toho, aby svoje konanie odôvodňovali učením o marketingu Prakticky išlo o živelné úsilie minimalizovať riziko pri podnikaní a maximalizovať zisk z predaja vyrobenej

Více

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii

Více

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie

Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie Efektívne riadenie a administrácia fondov EÚ pre obdobie 2014-2020 PPP december 2012 Pár základných informácií ERDF Európsky fond regionálneho rozvoja (infraštruktúra) ESF Európsky sociálny fond (vzdelávanie)

Více

JCDwin - prechod na EURO

JCDwin - prechod na EURO JCDwin - prechod na EURO Ver. 2 Posledná zmena 1. 1. 2009 www.davidplus.sk Strana:2 Program JCDwin a rok 2009/prechod na menu EUR Vážený užívateľ programu JCDwin. S nastávajúcim rokom 2009 si Vám dovoľujeme

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Pracovnoprávny vzťah závislá práca

Pracovnoprávny vzťah závislá práca časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,

Více

Európske voľby Európske voľby 2009

Európske voľby Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Európske voľby 2009 Ďalšie európske voľby nás čakajú v júni 2009. Sú veľmi dôležité pre každého človeka v Európe. Budeme voliť ľudí, ktorí za nás budú hovoriť na európskej úrovni. Títo

Více

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie

Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Vstup nových krajín Bulharska a Rumunska do Európskej únie Predpokladaný vstup Bulharska a Rumunska do EÚ Európska komisia vníma ekonomický vývoj Rumunska a Bulharska pomerne kladne a ak sa štatút trhovej

Více

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát!

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 5-krát! O súťaži Internetové kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s partnermi Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľstvami Ikar, Raabe a vydavateľskou značkou

Více

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí:

PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: PŘEDSTAVUJEME ÚČINKUJÍCÍ NA MNÍŠECKÝCH STAROČESKÝCH MÁJÍCH. Na náměstí F. X. Svobody v sobotu 17. května vystoupí: KVÍTKO, taneční soubor ZUŠ Mníšek p/b Dětský soubor Kvítko ze základní umělecké školy

Více

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2

Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie. VET Cvičenie 1.2 Vedecký prístup ku koncipovaniu ekonomickej teórie VET Cvičenie 1.2 Základné funkcie ekonómie ako vedy 1. poznávacia 2. praktická 3. metodologická Ekonómia má nielen svoj predmet skúmania, ale aj svoje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania

Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Porovnanie výsledkov IQ (test SON- R 2 1/2-7) a GHS (Göppingen - hrubé skóre) vo vzťahu k subjektívnym faktorom správania Dagmar Kopčanová VÚDPaP Bratislava kopcanova@vudpap.sk V prvej polovici roka 2008

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní

Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Online Video Brief Zadanie pre tvorbu video kampaní Video / Video kampaň Klient Vypracoval (za klienta) Kontaktné údaje (za klienta) Dátum prvej verzie Verzia BRIEF Základné informácie 1. Zadanie NA ČO

Více

Roverský projekt ako na to?

Roverský projekt ako na to? Roverský projekt ako na to? ORLÍ SKAUT Čo je projekt? Projekt je spôsob ako niečo urobiť, zorganizovať. Je to riešenie konkrétneho problému, ktoré smeruje k dosiahnutiu stanovených cieľov. - má cieľ -

Více

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti

Stále populárnejšie bungalovy pre vás navrhli renomovaní architekti Ing. arch. Pavol Pokorný Reg.č.0559 AA Sa, ktorý narodil roku 1969 v Bratislave, študoval na fakulte architektúry STU. Za diplomový projekt získal cenu profesora Lacka. Svoje vzdelanie si rozširoval na

Více

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh

Studentove t-testy. Metódy riešenia matematických úloh Studentove t-testy Metódy riešenia matematických úloh www.iam.fmph.uniba.sk/institute/stehlikova Jednovýberový t-test z prednášky Máme náhodný výber z normálneho rozdelenia s neznámymi parametrami Chceme

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016

Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 ... aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť Ako podporiť SaS zo zahraničia vo voľbách do NR SR 5. marca 2016 VOĽTE 23 Strana Sloboda a Solidarita dlhodobo zastáva názor, že právo rozhodovať o smerovaní

Více

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI

Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI Informácia o rozhodovaní procedúrou per rollam Komunikačná stratégia OP VaI INFORMÁCIA O ROZHODOVANÍ PROCEDÚROU PER ROLLAM konzultácie s Európskou komisiou 19. 3. 2015 1. 4. 2015 pripomienkové konania

Více

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin.

Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Manuál na prácu s databázou zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin. Cieľom databázy zmlúv, faktúr a objednávok Mesta Martin je zverejnenie uvedených záznamov v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák při pěveckých aktivitách - uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu

Více

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o.

T.A.R.D.I.S. s r.o. Podnikatel ský plán. Vypracoval Viktor Seč. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S s r.o. T.A.R.D.I.S. s r.o. Vypracoval Viktor Seč UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY ZÁKLADY PODNIKANIA A MANAŽMENTU T.A.R.D.I.S s r.o. Obsah Identifikačné údaje

Více

Štipendijný poriadok SjF

Štipendijný poriadok SjF Štipendijný poriadok SjF Žilina, júl 2013 Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline Štipendijný poriadok Článok 1 Základné ustanovenia (1) Štipendijný poriadok Strojníckej fakulty, Žilinskej univerzity

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou

užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ponuka mobilných služieb bez viazanosti od 25. 10. 2013 užite si voľnosť a volajte za menej so Šikovnou voľbou ušetrite so Šikovnou voľbou ne Vďaka jasným pravidlám programu Šikovná voľba nikdy neminiete

Více

VÝROČNÁ SPRÁVA

VÝROČNÁ SPRÁVA VÝROČNÁ SPRÁVA 2011-1- 1. Základné údaje 2. Členovia orgánov 3. O Nadácii Ta3 4. Ročná účtovná závierka a správa audítora za rok 2011-2- 1. Základné údaje Názov nadácie: Sídlo nadácie: Právna forma: Gagarinova

Více

Analýza rizík a kontrolné opatrenia

Analýza rizík a kontrolné opatrenia Analýza rizík a kontrolné opatrenia Monika Karácsonyová Karol Munka 2. workshop k projektu SK0135 30.3.2011 VÚVH Bratislava Analýza rizík systematický proces využívania dostupných informácií na identifikovanie

Více

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ?

na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? Rozhodnutie pre deviataka : na akú strednú školu? súvisí stredná škola s Vaším zamestnaním, štúdiom na VŠ? je to perspektívne zamestnanie? koľko budem zarábať? Rok 2014? Rok 2019? Rok 2024? Kritériá na

Více

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú?

Pripravené prostredie. Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? Pripravené prostredie Prečo je práve také? Ako v ňom deti pracujú? KAŽDÉ DIEŤA JE ORIGINÁL každé dieťa má individuálne smerovanie každé dieťa má individuálne vývinové tempo každé dieťa má senzitívne obdobia

Více

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI.

Prírodný kameň. stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. Prírodný kameň stavebný materiál pre generácie MAGOG PRÍRODNÝ KAMEŇ VEĽKOOBCHOD NAJMÄ SO STREŠNÝMI MATERIÁLMI. INTERIÉR ZVÝRAZNENÝ KAMEŇOM 01 PRÍBEH BRIDLICE MAGOG Bridlicu, stavebný materiál, ktorý dáva

Více

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA

SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SOCIÁLNY ASPEKT VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ : SKÚSENOSTI ZO SLOVENSKA SITUÁCIA NA SLOVENSKU pomerne nová iniciatíva (napriek starým túžbam) spolupráca Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a neziskovej

Více

Operačný systém Úvodná prednáška

Operačný systém Úvodná prednáška Operačný systém Úvodná prednáška Pohľad zvonka (z vyšších úrovní) Pohľad zvnútra Pojmy správy procesov Úlohy jednotlivých častí operačného systému Autor: Peter Tomcsányi, Niektoré práva vyhradené v zmysle

Více

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický

Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický Studovala na státní konzervatoři v Žilině hru na housle a operní zpěv pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, kde absolvovala hudebně-dramatický obor. Získala prestižní divadelní cenu Thálie, 2x ocenění

Více

P E T R Ž A L S K Á B A R E T K A 2015

P E T R Ž A L S K Á B A R E T K A 2015 KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY Rovniankova 3, 851 02 Bratislava www.kzp.sk Propozície celoslovenského festivalu zameraného na humornú hudobnú a literárnu tvorbu P E T R Ž A L S K Á B A R E T K A 2015 Spracovala

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Čo prináša digitalizácia TV

Čo prináša digitalizácia TV TÚ SR a jeho úloha v procese digitalizácie Ing. Juraj Michňa, podpredseda TÚ SR Čo prináša digitalizácia TV vysielania? Digitalizácia v TV vysielaní prináša : významnú úsporu frekvenčného spektra, ktoré

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu Stroje a mechanizmy Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu História jednoduchých strojov dôvodom na ich vznik bola snaha ľudí uľahčiť si svoju namáhavú prácu postupne pomocou nástrojov a rôznych

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky

MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky MATURITA 2015 Výsledky externej časti maturitnej skúšky Celkovo 46 583 maturantov sa zúčastnilo na riadnom i náhradnom termíne externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky v školskom

Více

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok

Dotazník pre školu. Štvrtý ročník. Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová Bratislava. Identifikačný štítok Identifikačný štítok Kód školy: Meno školy: Dotazník pre školu Štvrtý ročník Národné koordinačné centrum štúdie TIMSS Štátny pedagogický ústav Pluhová 8 830 00 Bratislava International Association for

Více

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text.

Obsah. Úvod. Názov spoločnosti. Logo. Kompozícia. Ochranná zóna. Tvar a proporcie. Farebnosť. Nepovolené aplikácie. Prídavný text. DIZAJN MANUÁL 0 OBSAH 0 1 Obsah Úvod Názov spoločnosti 2 Logo Kompozícia Ochranná zóna Tvar a proporcie Farebnosť Nepovolené aplikácie Prídavný text 3 4 Slogan / Motto Typografia Primárny font Sekundárny

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy

Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy Plánovanie rozvoja miest vo svetle adaptácie sa na zmenu klímy Trnava, 29.-30.1.2015 Rozvoj miest a adaptácia na zmenu klímy RNDr. Andrej Šteiner, PhD. Karpatský rozvojový inštitút zmena klímy a jej dopady

Více

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal.

Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku Autorka frontispicu akad. mal. Pre Slovenskú liturgickú komisiu vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin roku 1992 Autorka frontispicu akad. mal. Viera Hložníková Slovenská liturgická komisia, 1992 Vytlačili Tlačiarne BB, š. p., Banská

Více

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová

Základné informácie o odpadoch. Zita Takáčová Andrea Miškufová Základné informácie o odpadoch Zita Takáčová Andrea Miškufová Košice, 2011 Druh publikácie Autori Recenzenti : Monografia : Zita Takáčová, Andrea Miškufová : Prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. Doc. Dr.- Ing.

Více

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová

Život v mojej rodine. Mgr. Marta Bedriová Život v mojej rodine Mgr. Marta Bedriová Ciele aktivity 1. Dosahovať vyššiu úroveň sociálneho začlenenia Rómov do spoločnosti uvedomovaním si hodnoty rodiny pre jednotlivca i spoločnosť a širšia integrácia

Více

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová

Diplomový projekt. Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline Matilda Drozdová Diplomový projekt Detská univerzita Žilinská univerzita v Žiline 1.7.2014 Matilda Drozdová Pojem projekt Projekt je určitá časovo dlhšia práca, ktorej výsledkom je vyriešenie nejakej úlohy Kto rieši projekt?

Více

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25.

spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. spojenie Vašej spoločnosti s významným európskym a slovenským kultúrnym a spoločenským podujatím, ktoré v roku 2016 oslávi svoje 25. jubileum, spojenie Vašej spoločnosti s festivalovými podujatiami, ktoré

Více

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku Palisády 46, Bratislava PROPOZÍCIE SÚŤAŽE 2016/2017 Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie

Více

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika Správa vypracovaná v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2005/270/ES z 22. marca 2005, stanovujúcim formáty, ktoré sa vzťahujú na databázový

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva

ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia Ing. Monika Laurovičová odbor skúšobníctva Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk

Více

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti

03. Slovenská republika , druhá časť. Deportácie do táborov smrti 03. Slovenská republika 1939 1945, druhá časť. Ciele: Na základe dokumentov a konkrétnych osudov ľudí ukázať na tragické obdobie našich dejín s odkazom pre dnešok. Veková skupina: 13-18 rokov Metódy a

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Cenový výmer č. 14/2015

Cenový výmer č. 14/2015 Cenový výmer č. 14/2015 Slovanet, a.s. Bratislava (ďalej len Slovanet alebo poskytovateľ ), v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou

Více

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní

Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Uvoľnené úlohy v medzinárodných testovaniach a ich využitie vo vyučovaní Finančná a štatistická gramotnosť žiakov

Více

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím?

Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Kto je občan so zdravotným postihnutím? Zdravotné postihnutie nie je prekážkou v prístupnosti na trh práce. Občania sa zdravotným postihnutím majú rovnaké práva uchádzať sa o zamestnanie a zamestnať sa ako osoby bez zdravotného postihnutia.

Více

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + ?

Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web +  ? Metodické poznámky k výučbe oblasti Komunikácia prostredníctvom IKT Internet = web + e-mail? DidInfo 2009, 25. - 27. marec 2009, Brusno RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. Mgr. Ján Guniš RNDr. Ľudmila Jašková,

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu

Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu FASTER Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions Finančné a účtovnícke semináre určené pre európske regióny Používateľské požiadavky na platformu FASTER: Výsledky prieskumu Martin Vejačka

Více

12. Štatistický projekt v analýze rizík

12. Štatistický projekt v analýze rizík 12. Štatistický projekt v analýze rizík Jednou zo základných úloh krízového manažmentu je analýza rizík. Na jej vykonanie využívame rôzne kvalitatívne a kvantitatívne metódy. Kvalitatívne metódy sú založené

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Nová maturita - zmeny v maturite 2013

Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Nová maturita - zmeny v maturite 2013 Sprísnenie maturitnej skúšky POZOR ZMENA! Od školského roku 2012/2013 (Maturita 2013) dochádza k sprísneniu MS, lebo sa určujú predpoklady na úspešné vykonanie MS

Více

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 30. 4. 2015 Vyhlásenie poslaneckého zboru hlavného mesta Slovenskej

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre II.stupeň ZŠ 5.-9.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia odín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín Výchovno vzdelávacie ciele

Více

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015

Školský vzdelávací program učebné plány 2014/2015 Školský vzdelávací program učebné plány 01/015 Učebný plán pre I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B v školskom roku 01/015 Kód a názov študijného odboru : 79 0J gymnázium Učebný plán platný od 1.septembra

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2015 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Program stretnutia 1. Všeobecné informácie o predsedníctve 2. Politické priority Slovenska v oblasti mládeže a spolupráca

Více

SK PRES 2016 IUVENTA,

SK PRES 2016 IUVENTA, SK PRES 2016 IUVENTA, 5. 3. 2016 SLOVENSKÉ PREDSEDNÍCTVO V RADE EURÓPSKEJ ÚNIE 2016 Čo je predsedníctvo v Rade EÚ? Orgány EÚ v skratke Európska rada Určovanie stratégie Úloha: určuje politické smerovanie

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE

MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE MIRO ŽBIRKA KONCERTUJE Úkoly 1. Přečtěte si článek o koncertě Mira Žbirky. V textu podtrhněte přídavná jména. Která z nich vyjadřují zpěvákovi uznání a obdiv? Proč je v titulku tvar adjektiva vyprodané.

Více

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK

INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK INTEGROVANÝ SYSTÉM RIADENIA RIZÍK PODĽA NORMY ISO 31000 SO ZAMERANÍM NA POŽIADAVKY NORIEM ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:201 [OHSAS 18001] 1. MARCA 2017 HOTEL ELIZABETH TRENČÍN TERMÍNY A DEFINÍCIE

Více

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov

7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 7 dôvodov prečo krb/kachľovú pec od člena Cechu kachliarov 1. Zdravie Teplo domova Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán, hovorí staré príslovie. Prinášame Vám ho do Vašich obývačiek, aby oheň bol nielen Vaším

Více

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013

Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013 ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne

Více

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných.

,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. www.etwinning.sk ,,Ak nehoríš sám, nemôžeš zapáliť iných. Čo je etwinning?,,e skratka pre elektronický,,twinning znamená partnerstvo partnerstvá škôl v Európe portál, ktorý umožňuje spoluprácu školám

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz

KVĚTEN 2013. MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz KVĚTEN 2013 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO Mlýnská 152, tel.: 549 410 082, sekretariat@kulturatisnov.cz, www.mekstisnov.cz Recorder4mation - Všechny barvy zobcové flétny "Od Byrda k Mautemu" 9. května v 18:30,

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP

Prírodná posilňovňa Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Prírodná posilňovňa 1.1. Ponuka PLAY CITÉ = FITNESS ST 1 WARM UP Toto stanovisko slúži k naštartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - všetkých svalov a tiež ku kardio rozcvičeniu. Zvýšenie

Více

Daňové povinnosti v SR

Daňové povinnosti v SR Daňové povinnosti v SR Daň z príjmov v SR Eva Balažovičová semináre Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov Košice, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Nitra, Žilina Daň z príjmov fyzických osôb

Více

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec

Stredoškolská sexualita. Mgr. Michal Chovanec Stredoškolská sexualita Mgr. Michal Chovanec Zber dát a metodiky 3. 11. mája 2010 Anonymné metodiky: A) dotazník sexuálneho správania sa, B) sémantický diferenciál, C) dotazník obsahujúci výroky zamerané

Více

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava

Diagnostické centrum pre mládež Bratislava Vážené kolegyne, vážení kolegovia, POZVÁNKA A PROGRAM Diagnostické centrum v Bratislave Záhorskej Bystrici vás srdečne pozýva na 7. ročník medzinárodnej konferencie Križovatky VII. Konferencia Križovatky

Více

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR

Operačný program. a budovanie. Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Operačný program Informatizácia spoločnosti a budovanie širokopásmového internetu Riadiaci orgán OPIS Úrad vlády SR Cieľ OPIS Globálnym cieľom OPIS je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Evidencia hrobov. Inštalácia programu

Evidencia hrobov. Inštalácia programu Inštalácia programu copyright (c) 2012 KEO s.r.o. Ing. Tibor Čáky Aktualizované dňa 23.02.2012 Obsah Na úvod... 3 Charakteristika inštalovaného programu... 3 Základné podmienky pre úspešnú inštaláciu...

Více