opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE"

Transkript

1 opus musicum 510 HUDEBNÍ REVUE

2

3 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 5 ISSN redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Kateřina Hnátová, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce: Monogramista T.D, jazykové korektury: Michal Fránek marketing: Jana Janulíková, tel.: , administrace: Patricie Dittrichová, tel.: , kontakt: Krkoškova 45a, , Brno, tel.: , Povoleno MK ČR pod č. 5652, cena jednoho čísla 50 Kč, roční předplatné: 270 Kč. Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce. Číslo účtu pro předplatné: /0100 Vydává: Opus musicum, obecně prospěšná společnost, za grantové spoluúčasti Nadace Leoše Janáčka, Ministerstva kultury ČR, Nadace Český hudební fond, Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob. Vychází šestkrát do roka. Opus musicum je recenzovaným časopisem. Opus musicum, o.p.s. řídí správní rada ve složení: Monika Holá, Nora Hodečková, Lubomír Spurný, redakční rada pracuje ve složení: Jan Blahůšek, Petr Daněk, Pavel Drábek, Michaela Freemanová, Kamila Klugarová, Vladimír Maňas, Viktor Pantůček, Jarmila Procházková, Pavel Sýkora, Jiří Zahrádka. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Redakce neodpovídá za programové změny, které jí pořadatelské agentury neoznámí. Za obsahovou správnost textu ručí autor. Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce. Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě.

4

5 Vážení a milí čtenáři, zdá se to být už mnoho let, kdy se Československo rozdělilo na republiku Českou a Slovenskou. Politická hranice byla vytyčena, státní celky začaly fungovat samostatně, přesto se cítím rozporuplně, když cestuji do Bratislavy do divadla nebo na koncert, vyměňuji si na cestu eura a odjíždím vlastně do zahraničí. V Čechách vnímáme Slováky stále jako nejbližší kolegy, nejen uvnitř muzikologické obce nebo v hudebním světě obecně, nejinak je tomu jistě i v ostatních užších společenstvích. Z pracovních vztahů se vyvinula mnohá letitá přátelství, osobních a rodinných vazeb je nepočítaně. Proto jsme se rozhodli toto číslo Opus musicum věnovat našim slovenským kolegům a dát jim prostor, aby prezentovali současnou slovenskou scénu českým čtenářům. Studie Zuzany Martinákové nám přiblíží slovenskou kompoziční scénu v oblasti artificiální, Yvetta Kajanová nás provede světem slovenského jazzu a Robo Kolář nám představí formaci Frutti di Mare, která byla svého času výrazným fenoménem kulturně-politickým. Kromě exkurze na Slovensko přinášíme celou řadu událostí, především reportáže z několika festivalů. Nezůstali jsme tentokrát jen u dění na Moravě, vedle Brna, Jihlavy či Kroměříže se dočtete i o diskutované inscenaci z Bayreuthu. V rozhovoru vám představíme mladou mezzosopranistku Janu Wallingerovou, jejíž profesní i osobní život je spjat s Brnem a je již ve svém mladém věku miláčkem brněnského publika. Nabízíme i recenze publikace naší slovenské kolegyně Yvetty Kajanové a kompletní CD nahrávku smyčcových kvartetů Miloslava Ištvana. Věřím, že si z naší nabídky vyberete a čtení ve slovenském jazyce vám nebude činit potíže. Možná zavzpomínáte na tradiční pondělní televizní inscenace Slovenské televize, které patřily před rokem 1989 k tomu nejhodnotnějšímu, co televize divákům nabízela. Pokud tuto dobu nepamatujete, stačí zajít do libovolného českého divadla (o televizní tvorbě nemluvě). Byla by to spíše náhoda, kdybyste nenarazili ani na jednoho slovenského herce. V hudebním světě je situace obdobná. Možná budete mít po přečtení celého časopisu dojem, že Československo svým způsobem stále existuje. Kateřina Hnátová

6 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 110 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 410 DT, Ticho pre Maleviča, 1976 DT, Röntgenmusik, 1976 DT, Domino samba, 1976 DT, Robinsonáta, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 210 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 510 DT, Roleta ticha, 1976 DT, TichoohciT, 1976 DT, Ticho na mašličku, 1976 DT, Ticho, 1976 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 310 opus musicum HUDEBNÍ REVUE 610 DT, Uspávanka, 1976 DT, Odopnutá, 1976 DT, 1500 V, 1976 DT, 500 V, 1976 Súbor Partitúry ( , 69 kresieb a autorských realizácií) nevznikal k hudobnej interpretácii. Zamýšlal som ich ako vizuálny koncept. Privlastnil som si klasickú notovú osnovu ako ready-made (podobne ako sa tak dialo s bežnou knihou, z ktorej vznikali autorskými zásahmi knihy-objekty). Umožnilo mi to manifestovať udalosti v čase, inokedy predviesť hru, ktorú s nami hrá paradox. Partitúry si vypýtali bytie na okraji, z toho vyplynula ich hravá anekdotická podoba. V čase nemožnosti (70. roky) si porozumeli s mojou možnosťou bytia na okraji. Tak sa stalo, že v mojom príbehu znamenajú podstatnejšie viac než iné diela - formovali môj spôsob autorstva. Monogramista T.D 4 ~ 5

7 STUDIE studie OBSAH Studie Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Zuzana Martináková 6 Súčasná scéna slovenského jazzu I. díl Yvetta Kajanová 20 Frutti di Mare alebo rozvírený prach na bratislavskej alternatívnej scéne Robert Kolář 37 Questenbergovi hudebníci v Brně - I. díl Pavel Žůrek 50 Události Concentus Moraviae 2010 Baroko a jazz Alena Borková 65 Brněnský varhanní festival 2010 jubilejní Hana Bartošová 69 Bayreuthský Lohengrin si lebedí v krysí laboratoři Vladimír Čech/Karel Ludvík 74 Forfest Kroměříž na počátku třetí dekády existence Jan Grossmann 78 Za poklady Broumovska Martin Flašar 84 Emmertovo jubileum na Starém Brně Vladimír Maňas 88 Vzkříšení Gustava Mahlera Petr Spielmann 91 Mamzelle Nitouche v Ostravě dvakrát jinak Kateřina Diváková 95 Rozhovor Zefku psal Janáček přímo pro mě (rozhovor s Janou Wallingerovou) Kateřina Hnátová 99 Recenze Yvetta Kajanová: Postmoderna v hudbe Martin Flašar 103 CD Miloslav Ištvan: Complete Works for String Quartett Jindra Bártová 105 Infoservis 107 opus musicum 5/2010

8 Súčasná kompozičná scéna na Slovensku Koncepcie a orientácie v tvorbe strednej a mladšej skladateľskej generácie 6 ~ 7

9 STUDIE studie ZUZANA MARTINÁKOVÁ Súčasná kompozičná scéna na Slovensku je veľmi diferencovaná. Ak berieme do úvahy znejúcu hudbu v rámci pravidelných koncertných cyklov, festivalov, prehliadok, ale aj náhodných hudobných podujatí, nájdeme v nej zastúpenie starších, už nežijúcich autorov a súčasných skladateľov rozdielnych vekových kategórií. Mnohí mladí autori si pre lepšie možnosti uvádzania svojich diel založili svoje súbory, resp. organizovali vlastné prehliadky a festivaly. Niektorí presunuli ťažisko pôsobenia do zahraničia, ale ich hudba sa naďalej uvádza aj na Slovensku. Otvorenie hraníc a vstup do Európskej únie vzhľadom na nové možnosti štúdií a stáží u mladých skladateľov zapríčinili ešte väčšiu mnohotvárnosť v kompozičných orientáciách. V tejto štúdii sa zameriame na charakteristiku dvoch hlavných koncepcií v tvorbe slovenských autorov strednej a mladšej skladateľskej generácie, ktoré sú podmienené ich filozofickými a názorovými postojmi. Niektorí autori svojou tvorbou a orientáciou výraznejšie reprezentujú prvú alebo druhú koncepciu, niektorí stoja na rozhraní oboch. V rámci týchto koncepcií však možno pozorovať veľké množstvo rozdielnych štýlových prejavov. Prvú koncepciu reprezentuje postmodernistická filozofická a názorová orientácia, ktorá sa na Slovensku formovala približne od konca 70. rokov 20. storočia. Charakterizuje ju odmietanie racionálnych a konštruktívnych prejavov avantgardy, ktorá negovaním tradície a preferovaním novosti bola viac umením elity. Súčasťou novej filozofie sa stala túžba rezonovať a komunikovať s príjemcom, ale aj s hudbou akýchkoľvek predchádzajúcich období. Prednejším bolo zapáčiť sa a získať poslucháča ako byť originálnym a jedinečným autorom. Skladatelia vo svojej tvorbe začali využívať prvky hudby rôznych štýlových období v minulosti. Nastupuje tzv. materiálová recyklácia, uprednostňovanie improvizácie a experimentu, tímová práca a tiež pre postmodernu typická strata identity, individuality a autorstva. Druhú koncepciu naopak charakterizuje hľadanie novej identity, návrat k individuálnym a originálnym prejavom. Skladateľ priznáva svoju identitu a autorstvo, pričom dielo ako individuálny prejav autora a zvládnutie kompozičného remesla opäť nadobúda na vážnosti. Táto koncepcia sa do určitej miery formovala ako reakcia na prejavy predchádzajúcej koncepcie, nie však ako negácia a odmietanie, nakoľko prejavy oboch koncepcií koexistujú v komplementárnom vzťahu. opus musicum 5/2010

10 Prvé prejavy postmoderny v hudbe na Slovensku Koncom 70. rokov nastúpili na hudobnú scénu mladí skladatelia, ktorí so zvýšeným záujmom sledovali dianie vo svete, nové trendy v hudbe, umení a filozofii. Nelákalo ich objavovanie nových metód ako ich starších kolegov, reprezentantov avantgardy. V hudbe hľadali možnosť voľného kompozičného prejavu, bez ambície deklarovať skupinový štýl, či postoj. Platil tu skôr princíp komplementárnosti a vzájomnej konfrontácie, ale aj identifikácie sa s tým, čo sa dialo vo svete. Martin Burlas (1955) doslova šokoval hudobnú verejnosť a najmä konzervatívne kruhy koncertným uvedením kompozície Lament-Nénia pre sláčikové kvarteto (1979), ktorou sa priznal k svojej orientácii na americkú (Steve Reich, Phil Glass, La Monte Young, Terry Riley) a anglickú minimal a meditative music (Brian Eno, Gavin Bryars, Michael Nyman). Aj jeho neskoršie diela prekvapovali, ale často aj poburovali najmä vedomým zdôrazňovaním primitivizmu, nekonvenčného a nekonformného výrazu. Protesty zo strany tzv. oficiálnych reprezentantov politicky poznačenej hudobnej kultúry vyvážil veľký záujem zo strany mladých poslucháčov, pre ktorých hudba konsonantných melodických floskúl, jednoduchej tonálnej harmónie a opojného rytmu blízkemu rockovej hudbe bola veľmi atraktívna. Nemožnosť oficiálneho uvádzania viedla Martina Burlasa v roku 1982 k založeniu združenia hudobníkov Maťkovia, neskôr skupiny Ospalý pohyb Zabudnutý ohyb, ktoré na undergroundovej (neoficiálnej) scéne uvádzali piesne v štýle alternatívneho rocku na vlastný text so silným kritickým a protispoločenským obsahom. Išlo o vedomú rezignáciu na vyššie témy (s tým súvisí aj názov Ospalý pohyb) a zároveň o vyhlásenie boja proti všednosti, konvencii, nezáujmu a ľahostajnosti. Nadšenie a viera v zmysluplnosť takéhoto umenia, ktoré stálo v silnej opozícii aj voči totalitnej politike komunistického režimu, dodávali týmto umelcom silu prekonať aj vtedajšie ťažké sociálno-politické pomery. Rozdielnu štýlovú orientáciu ponúkol Vladimír Godár (1956). Jeho tzv. dialogická koncepcia v hudbe je založená na konfrontácii hudby minulosti a prítomnosti, zjavne sa inšpirujúc skladateľmi ako Arvo Pärt, Alfred Schnittke, Gija Kančeli, Henryk Mikołaj Górecki, ale aj Igor Stravinskij a Carl Orff v dielach Partita pre 54 sláčikových nástrojov (1983), oratórium Orbis sensualium pictus (1984), Talizman pre husle, violončelo a klavír (1984), Concerto grosso per archi e cembalo (1985), Dariačangin sad pre violu, violončelo a orchester (1987) a iné. Metóda využívania citátov barokovej a romantickej hudby a ich transformácia akýsi dialóg s tradíciou (autorov termín) sa stala dominantou v jeho tvorbe, pričom častá infiltrácia citátov, alúzií, ikon a symbolov, ale aj 8 ~ 9

11 STUDIE studie vedomé preberanie štýlových prostriedkov iných súčasných autorov, hraničí u Godára s eklekticizmom. Godárova hudba je napriek tomu pre poslucháčov veľmi príťažlivá a k jej fanúšikom patria ľudia rôznych spoločenských, generačných i vzdelanostných vrstiev. Nepochybne patrí k najznámejším skladateľom na Slovensku i v zahraničí. Peter Breiner (1957) do slovenskej hudby vniesol opäť iný rozmer svojou tvorbou, ktorou tiež viackrát vyvolal polemické diskusie. Podobne ako jeho generačným vrstovníkom mu nechýbala odvaha zájsť vo svojom prejave až do extrémnych polôh a upútať na seba pozornosť, či pritiahnuť záujem poslucháčov. Jeho prejav charakterizuje značná polyštýlovosť, ba až kolážovitosť rôznorodých štýlov i žánrov: fúzie viacerých, v 20. storočí vykryštalizovaných štýlových podôb jazzu, beatovej, rockovej i populárnej hudby (tiež tzv. vyššieho populáru a starších tanečných druhov), minimal a repetitiv music, ale aj v kombinácii s viacerými štýlovými rovinami hudobnej moderny, tiež inšpirovanej folklórom na spôsob tvorby starších domácich, ktorí v tom čase ešte stále reprezentovali oficiálne umenie: Taká jedna burleska, Niečo ako koncert pre klavír a komorný orchester (1983), Ďalší koncert pre klavír a orchester, vokálno-symfonická freska Aby som ti posvietil na cestu... (1985), Koncert pre orchester a orchester, Variácie vo forme concerta grossa a iné. Takéto miešanie žánrov a druhov v rámci jedného diela Breiner odôvodňuje názorom, že hudba je len jedna, pričom rozhodujúca je len kvalita. Mnohostranne talentovaný Peter Breiner od svojho presídlenia do Kanady (1992), neskôr do New Yorku (2007) len potvrdil svoju polyžánrovú i polyštýlovú orientáciu. Venuje sa komponovaniu diel od klasiky cez jazz, rock, pop, filmovú hudbu a zároveň paralelne s rovnakou dôležitosťou zvláda rôzne hudobné profesie (skladateľ, aranžér, režisér, klavirista, dirigent). Koncertuje a účinkuje na mnohých zahraničných scénach, v televíziách, masových hudobných a umeleckých programoch, jeho CD nahrávky sa v obrovských nákladoch predávajú na celom svete. Ak o Godárovi možno tvrdiť, že je jeden z najznámejších slovenských skladateľov, o Breinerovi určite platí, že je jedným z najslávnejších žijúcich slovenských umelcov na svete. Koncom 70. a v priebehu 80. rokov sa začali objavovať aj individuálne prejavy z neoficiálnej hudobnej sféry. Peter Machajdík (1961) sa už v tomto čase v Bratislave venoval nekonvenčnej a experimentálnej hudbe a tvoril multimediálne projekty. Pokúsil sa dokonca urobiť prijímacie pohovory na VŠMU, ale jeho Kompozícia pre preparovaný bicykel a mg. pás nemohla vtedy uspieť. Machajdík zohral významnú úlohu aj pri formovaní ďalších mladých hudobných umelcov (Alexander Mihalič, Robert Rudolf, Daniel Matej, Jozef Baán a i.), ktorým dal k dispozícii bohaté materiály z oblasti súčasnej svetovej hudby (knihy, partitúry, zvukové nosiče), v tom čase opus musicum 5/2010

12 na Slovensku na inom mieste nedostupné. Po revolúcii intenzívne rozvíjal kontakty s umelcami v zahraničí, s ktorými účinkoval na rôznych zahraničných scénach v skupinových projektoch z oblasti multimediálneho umenia, improvizovanej a enviromentálnej hudby. Štipendijný pobyt v Berlíne v roku 1992 a následné dlhoročné pôsobenie v tomto meste ako aj rezidenčné pobyty v iných západoeurópskych mestách znamenali pre neho ďalšie možnosti rozšírenia svojich umeleckých ambícií a uplatnenia sa v zahraničí. V súčasnosti sa venuje najmä komponovaniu inštrumentálnych skladieb, v ktorých využíva skúsenosti z oblasti voľnej improvizácie, experimentálnej a elektronickej hudby, tvorí tiež sound art a radio art projekty (The Healing Heating na objednávku ČRo, zvuková inštalácia Waters and Cages pre SNG a i.), aktívny je aj v oblasti rockovej hudby (piesne a spoločné vystúpenie s J. Andersonom zo skupiny YES) a spolupracuje tiež s výtvarnými umelcami (concept art), choreografmi a tanečníkmi. Uvedených skladateľov, ktorých štýlová a estetická orientácia v tvorbe je veľmi odlišná, možno zaradiť do prvej koncepcie. Príťažlivosť polyspektrálnej a polyvýznamovej postmodernistickej filozofickej a názorovej orientácie potvrdil aj nasledujúci vývoj slovenskej hudby. Kulminácia prejavov postmoderny v 80. a 90. rokoch V druhej polovici 80. rokov nástup ďalšej mladej generačnej vrstvy skladateľov znamenal ďalšie prehĺbenie štýlovej diferenciácie v slovenskej hudbe. Nové možnosti ich štúdia v zahraničí znamenali nové impulzy. Vo svojej tvorbe využívali prvky jazzovej, rockovej i populárnej hudby, tiež minimal a meditativ music, ale aj európskej hudby od gotiky až po romantizmus. Zvýšil sa u nich záujem o duchovný rozmer v hudbe vnášaním religióznej i mystickej tematiky, preferenciou meditatívneho a kontemplatívneho výrazu vo svojich dielach. Aj títo autori svojím príklonom k filozofii postmoderny reprezentujú prvú názorovú koncepciu. Peter Zagar (1961) inklinoval k niektorým prejavom novej jednoduchosti, nového romanticizmu, repetitiv a meditativ music. Preferoval jednoduchšie výrazové prostriedky (prehľadný tonálny plán, preferencia lineárnosti a jednorozmernosti, výrazový a štrukturálny redukcionizmus). Nostalgický až tragický podtón jeho skladieb zrejme súvisel s rezignáciou človeka na problémy súčasného sveta: Stabat mater pre miešaný zbor (1988), Hudba pre dve flauty, dva klarinety, dva fagoty, sláčiky a pás (1988), Ešte veľa škvŕn prázdnoty pre sláčikové kvarteto (1988) a iné. V tvorbe Petra Martinčeka (1962) sa tiež kombinovali nielen rozličné štýly hudobnej minulosti 10 ~ 11

13 STUDIE studie i prítomnosti, ale aj hudobných žánrov (vážna, jazzová i rocková hudba). Tento znak je tiež charakteristický pre postmodernu, kde autenticita a originalita ustupuje novej požiadavke zaujať poslucháča. Jeho scénické oratórium Memento na vlastné libreto podľa R. Johna (1988), v ktorom sa prelínajú štýlové elementy novej jednoduchosti, minimal a repetitive music, bolo s veľkým úspechom uvedené v zahraničí a neskôr filmovo spracované do podoby videoopery, prvej svojho druhu na Slovensku. Daniel Matej (1963) svojou povahou i orientáciou vystupoval na hudobnej i umeleckej scéne ako extravagantný radikál. Cítil sa byť reprezentantom generácie, rodiacej sa na troskách slovenskej hudobnej avantgardy, rozloženej konsolidačným procesom 70. rokov. Istá bezvýchodiskovosť a rezignácia generácie, spomínajúcej na zlatú éru 60. rokov, vyvolala u Mateja túžbu vniesť oživenie do slovenskej hudby a vdýchnuť jej nový život (zaujímal sa o najnovšie trendy vo svete, ku ktorým mal bližšie aj počas štúdií a stáží v Paríži a Haagu). Svojimi dielami, v ktorých využíval rozdielne kompozičné a štýlové prostriedky vrátane postmoderny a avantgardy, citátov a alúzií na staršie štýlové obdobia, ako aj multimediálne a kombinované techniky, demonštroval svoj názor a kritický postoj voči domácej kultúrnej politike, ale aj problémom doby. Nové impulzy získal v rámci DAAD štipendia ( ) v Berlíne, kde sa začal viac zaujímať o vnášanie prvkov do svojej hudby z rôznych hudobných žánrov a o recykláciu existujúceho hudobného materiálu. V súvislosti so skladbou Make love, not art! (Lucy s Diamonds are Forever) pre inštrumentálny súbor ad lib. s prípadným vokálnym sprievodom (1995) autor napísal: Východiskový materiál je populárny, ošúchaný, všeobecne známy, ale (istým spôsobom) príťažlivý (pop-music, filmová hudba a pod.). Preniká k nám (a formuje nás, či už pozitívne alebo negatívne) bez toho, aby sme mu venovali pozornosť, lebo je súčasťou prostredia, v ktorom prebieha náš život. Toto je však pravda len sčasti, lebo mnohé skladby, ktoré akademici a tzv. establishment považujú za banalitu, zábavu, mali rozhodujúcejší podiel na formovaní a vyjadrovaní životného pocitu než množstvo skladieb tzv. artificiálnej hudby. 1 Matejov názor na kompozičný proces najlepšie vyjadrujú jeho slová: Veľmi často, vlastne odkedy som začal komponovať, bola pre mňa inšpiráciou akákoľvek už existujúca hudba. Východiskovým bodom môže byť čokoľvek, čo ma zaujíma. Žijeme na konci 20. storočia a aj v hudbe by malo fungovať ekologické povedomie. V priebehu minulých storočí sa nahromadilo toľko materiálu, že je možné, ba nutné, využiť to, čo už bolo vytvorené. Recyklovať. Recyklujeme konzervy, starý papier a postmoderna recykluje myšlienky. 2 Z iniciatívy Daniela Mateja a ešte niekoľkých mladých skladateľov a interpretov, vtedy ešte študentov na VŠMU v Bratislave, vznikol v roku 1987 VENI 1 Bulletin Melos-Étos Smetanová, Oľga: Pohybujem sa niekde medzi Markom Piačekom, Johnom Cageom a Iannisom Xenakisom. Rozhovor s Danielom Matejom. In: Hudobný život 10/1997, s opus musicum 5/2010

14 3 Umelecký súbor TRANSMUSIC COMP. (čítaj company, compact, compages, comparation, competence, complementarity, compilation, complex, compliance, competition, comprehensibility...) je otvoreným variabilným telesom pôsobiacim v akustickej, hudobnej a audiovizuálnnaj sfére v záujme rozvíjania, prehlbovania a presahovania hraníc umeleckej konvencie. Adamčiak, Milan: Zakladacia listina súboru TRANSMUSIC COMP. In: Avalanches , Bratislava ensemble, zameraný na interpretáciu vlastných diel a takej hudby 20. storočia, ktorá bola vzhľadom na vtedajšiu kultúrnu politiku na Slovensku nežiadúca. VENI ensemble v tom čase uviedol viaceré diela dovtedy u nás neznámych skladateľov (Satie, Ives, Feldman, Riley, Reich, Scelsi, Stockhausen, Skempton a i.). Potreba dostať na jednu platformu neoficiálne hudobné a výtvarné umenie viedla k realizácii akcie Obraz a hudba v auguste 1989 (dva mesiace pred revolúciou, organizátori Ivan Jančár a Zuzana Martináková), na ktorej sa prezentovali mladí slovenskí skladatelia, interpreti a výtvarníci tiež z okruhu tzv. alternatívneho umenia. Táto akcia sa konala ešte raz v roku 1990 za účasti umelcov z Česka, Maďarska a Rakúska. Po revolúcii 1989 sa otvoril priestor aj na tvorbu a prezentáciu takej hudby, ktorá sa nemohla predtým vzhľadom na celkovú spoločensko-politickú situáciu rozvíjať. Vznikol súbor Transmusic comp. 3, zameraný najmä na produkciu experimentálnej a nekonvenčnej hudby, ktorého hlavnými aktérmi bol Milan Adamčiak (1946), Peter Machajdík (1961) a Michal Murin (1963), aktívni v oblasti neoficiálneho a undergroundového umenia už pred revolúciou. Súbor Transmusic comp. svojimi projektmi s prvkami inštrumentálneho divadla, audio art, sound art, actions, events, performance, zvukových inštalácií a podobne nadviazal na tradíciu európskeho fluxus hnutia 50. a 60. rokov. V priebehu 90. rokov VENI ensemble prežil obdobie stagnácie a zmeny poetiky (určitý zlom nastal v roku 1993, kedy začal s nimi spolupracovať Marek Piaček). Z jej personálnej bázy vznikli postupne štyri rôzne zoskupenia - súbor Požoň sentimentál, Vapori del Cuore (Výpary srdca), Opera aperta a appendix Consort (Požoň sentimentál vznikol s cieľom znovuoživovať kultúrne tradície Bratislavy nekonvenčným spôsobom; súbor Vapori del Cuore improvizované zoskupenie improvizujúcich muzikantov vznikol z potreby interpretácie jednej skladby Daniela Mateja, s cieľom vytvorenia iného typu improvizovanej a experimentálnej hudby, ako to robil Adamčiak a Transmusic Comp.; Opera aperta si kládla za cieľ uvádzať nielen diela hudby 20. storočia, ale aj staršej tradície hľadajúc vzájomné paralely; súbor appendix CONSORT uvádzal tzv. hudbu na pomedzí, t.j. na rozhraní meditatívnej hudby a postpunkových štýlov). Rozšírenie štýlovej platformy presun ťažiska na druhú koncepciu Za posledných 20 rokov nastalo ešte väčšie rozšírenie polyštýlovej orientácie v slovenskej hudbe jednak nástupom ďalších mladších skladateľov, ale aj imigráciou skladateľov zo zahraničia a tiež možnosťou 12 ~ 13

15 STUDIE studie prezentácie na slovenských hudobných scénach tvorby tých slovenských skladateľov, ktorí žijú v zahraničí. V tomto období postupne dochádza k preferencii druhej koncepcie, kde sa dôraz kladie na individuálny štýlový prejav a autorstvo. Iris Szeghy (1956) patrí ku generácii Godára, Burlasa a Breinera, ale svoj kompozičný debut zaznamenala až svojím sláčikovým kvartetom Music dolorosa (1985, prepracované aj pre sláčikový orchester v r. 1990), ktoré aj v súčasnosti často interpretujú popredné domáce i zahraničné hudobné telesá. Viaceré štipendiá a pobyty v zahraničí (v New Yorku, na Kalifornskej univerzite v San Diegu, v Stuttgarte, v Amsterdame, Hamburgu a i.) jej umožnili naplno rozvinúť kompozičné ambície a zaradiť sa svojou tvorbou medzi popredných a často hraných súčasných skladateľov. Od roku 2001 žije a tvorí v Zürichu. Svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu preferovaním individuálnej autorskej výpovede, aj keď sa autorka inšpiruje dielami významných skladateľov hudby minulosti (čo ju spája s postmodernou), jej výrazový prejav je komplexnejší, využívajúci bohaté sonoristické, artikulačné a výrazové možnosti, ktoré nadväzujú na tradíciu moderny a avantgardy v 20. storočí. Jevgenij Iršai (1951) pôvodom z Petrohradu pôsobí na Slovensku od roku 1991 a v súčasnosti vyučuje kompozíciu na VŠMU v Bratislave. Už jeho prvé na Slovensku uvedené skladby zaujali odborné i laické publikum. Iršaiovu hudbu charakterizuje zmysel pre dramatickú výstavbu a schopnosť rozvíjania hudobných myšlienok z minimálneho hudobného materiálu, ktorým dosahuje maximálnu účinnosť. Jeho komorné i koncertné kompozície sa s úspechom hrajú v mnohých európskych krajinách i USA. Viacerí sólisti i hráči komorných zoskupení žiadajú autora o vytvorenie skladieb priamo pre nich a pokladajú za česť možnosť ich zaradenia do svojho repertoáru: klavírne trio Hard Shabes (2000), Missa pro liberi pre miešaný zbor (Omša za deti, 2002), Ex foedere pre husle a klavír (2003), koncert pre husle, violončelo a orchester Uangazimi (Zmiznutie, 2006), I am... Dedicate to Viktor Remeň pre osem hlasov a kontrabas ( ), koncert pre husle a orchester Ashira Songs (2008), koncert pre husle a sláčikové orchester Shinui tsura (Transformácie, 2008), koncert pre husle, klavír a orchester In The Space of Love (2009) a ďalšie. Jeho skladby, ktoré charakterizuje pôsobivosť výrazu, dosahovaná stupňovaním napätia a gradácie jednoduchého východzieho materiálu, logická koncepcia a premyslenosť tematickej práce, sa stretajú s veľkým úspechom a ohlasom u poslucháčov i kritiky. Aj keď Iršai vo viacerých dielach využíva hudobné i literárne citáty a alúzie, čo je veľmi blízke mysleniu postmoderny, svojím výrazne individuálnym a osobnostným kompozičným prejavom patrí viac do druhej koncepcie. Tvorba pre mňa svojím spôsobom bola a je vlastne vždy spoveďou opus musicum 5/2010

16 4 Bulletin NSH alebo modlitbou [...], nie je až také podstatné, aký systém alebo techniku používate či seriálnu, atonálnu, či minimal music, polyštylistiku, atď. Dôležité je niečo úplne iné, dnes len ťažko definovateľné. [...] Ale som hlboko presvedčený, že hoci sa život na prvý pohľad veľmi zmenil, skutočná podstata zostáva. A preto je ešte stále možné hľadať a nachádzať niečo nové aj v obyčajnom tonálnom systéme. 4 Mojmír Hanák (1960) sa narodil v Bratislave, od roku 1968 žil a študoval vo Švajčiarsku, neskôr v Mníchove a Salzburgu ( ) a od roku 1993 žije v Bratislave ako skladateľ v slobodnom povolaní. Prvýkrát sa slovenskej verejnosti s úspechom predstavil v rámci prehliadky Nová slovenská hudba v roku 1996 dielom Tri piesne na verše P. Országha-Hviezdoslava. Pozitívny ohlas zaznamenala aj jeho Missa archaica in D pre zbor a orchester, venovaná orchestru a zboru Slovenskej filharmónie (1995), ktorá je apelom na duchovný svet človeka. Autor v nej prepojil tradičné kompozičné i formové prostriedky s citlivo dávkovanými novými postupmi. Aj v jeho ďalších dielach: Ticho pre flautu, sláčikový orchester a harfu (1996), opera Slepí (2003, ešte neuvedená), Mesačná noc Mondnacht pre barytón a orchester (2001), Piesne pre mamu na poéziu Milana Rúfusa (2007), dominuje autorská vnútorná výpoveď, ktorá je odrazom jeho citlivej umeleckej duše, reagujúcej na udalosti intímneho okruhu ľudí, ale aj všeľudských problémov. V tomto zmysle Mojmír Hanák svojou tvorbou reprezentuje druhú koncepciu, v ktorej umelecký prejav je výrazom individuálneho autorského sveta. Jozef Kolkovič (1957), generačný vrstovník Godára, Burlasa a Breinera, emigroval do USA v roku 1979, kde bol spočiatku aktívny rockový hráč vo vlastných skupinách, neskôr sa vrátil ku komponovaniu vážnej hudby, ktorá sa po revolúcii na Godárov podnet začala uvádzať aj na Slovensku. V septembri 2010 bol v rámci koncertných cyklov Slovenskej filharmónie v Bratislave uvedený jeho Koncert pre klavír, sláčiky a tympany a v rámci koncertnej sezóny v Košiciach premiérovo zaznie jeho Koncert pre akordeón. Aj jeho tvorbu možno zaradiť do druhej koncepcie, podobne ako tvorbu v zahraničí žijúcich a na Slovensku uvádzaných skladateľov Alexandra Mihaliča (1963) a Roberta Rudolfa (1963). Dôležitosťou osobnostnej výpovede do druhej koncepcie patrí aj Egon Krák (1958), ktorého tvorba sa od 90. rokov stále častejšie uvádza doma i v zahraničí. K najnovším a najvýznamnejším zahraničným a domácim úspechom patrí uvedenie skladieb Hymnus: Iam lucis orto sidere (Morning Hymn) a Hymnus: Te lucis anti terminum (Evening Hymn) pre soprán, detský zbor a sláčikový orchester v meste Green Bay, Wisconsin, USA (2008) a premiéra skladby Missa pro defunctis Requiem pre sóla, miešaný zbor, detský zbor, organ a orchester v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie (2008). Krák vo svojom 14 ~ 15

17 STUDIE studie kompozičnom prejave využíva účinné a tradíciou overené postupy v európskej hudbe od renesancie až po súčasnosť, pričom primárnou je u neho vždy autorská výpoveď. Aj Pavol Malovec (1957), ktorý sa v druhej polovici 80. rokov inšpiroval prejavmi meditatívnej hudby a novej jednoduchosti, patrí svojou orientáciou na duchovný rozmer v hudbe a kladením dôrazu na autorskú výpoveď tiež do druhej koncepcie: Cantus firmus pre sláčikové kvarteto (1989), Stabat Mater per soprano e quatri strumenti (1996), Magnificat per soprano solo e tre stromenti (2005) a i. Od 80. rokov sa postupne stále viac presadzovala a rozvíjala elektroakustická hudba, v oblasti ktorej medzinárodné uznanie získali Martin Burlas, Peter Cón, Víťazoslav Kubička, Juraj Ďuriš, Peter Martinček, Peter Zagar, Robert Rudolf, Alexander Mihalič, Peter Machajdík, Marek Piaček, Rudolf Pepucha a neskôr ďalší mladší skladatelia. Paralelná koexistencia oboch koncepcií v súčasnosti V priebehu posledného desaťročia sa slovenská hudba obohatila o desiatky ďalších skladateľov, dnešných tridsiatnikov, ktorých je tiež možné zaradiť do jednej z uvedených dvoch koncepcií, resp. stoja na ich rozhraní. Do prvej koncepcie možno zaradiť tvorbu Juraja Vaju, Mareka Piačeka a Martina Šimona. Juraj Vajo (1970) vo svojej tvorbe kladie dôraz na improvizáciu a kolektívny tvorivý prejav interpretov. Jeho partitúry nie sú presnou notovou reprezentáciou výslednej podoby kompozície, ale akýmsi náčrtom či návodom pre interpretov, ktorí majú možnosť autorsky dielo dotvárať a podieľať sa na výslednom tvare. Jeho diela majú tiež multimediálny charakter prepojením hudby, grafiky, pohybu, slova a akcie na pódiu. Marek Piaček (1972) nepokladá za dôležitý originálny hudobný materiál, ale výsledok, nakoľko súčasný svet smeruje k recyklácii použitého materiálu. V jeho tvorbe sú často prítomné alúzie na banality v hudbe, citáty rôznych štýlových okruhov a historických etáp a technika koláže. Podľa Piačeka skladateľ dnes rekreuje či re-komponuje hudbu, ktorá je okolo nás (a aj hudbu minulosti), pričom originalita materiálu a osobnosť skladateľa ako takého stratili zmysel a inštitúciu skladateľ treba prekonať 5. Vzdelanie v oblasti vážnej i jazzovej hudby sa v tvorbe Martina Šimona (1975) prejavilo v záujme o oba hudobné žánre, v ktorých je aktívny zároveň ako skladateľ a gitarista. Vo svojej tvorbe však zúročil aj vplyvy hudby rôznych etník a rád využíva improvizáciu a experiment v procese komponovania. V jeho tvorbe a umeleckých projektoch dominuje podľa autorovej výpovede: štýlová a žánrová otvorenosť, etnické 5 Smetanová, Oľga: Inštitúciu skladateľ je potrebné prekonať. (O hudbe, banalitách Požoni a ďalších kontextoch s Markom Piačekom). In: Hudobný život, č , 1997, s. 7. opus musicum 5/2010

18 6 In: Martináková, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru 2010, č In: Miniprofi l HŽ: Ľubica Čekovská. Hudobný život, č. 5/2000, s. 10. vplyvy, improvizovaná interakcia, aj experimentálna oblasť 6 a síce selektívne, resp. vzájomným prelínaním. Dospel k novému typu kompozície, ktorá nie je iba interpretáciou presne zapísanej partitúry, ale akousi konverzáciou (convers), či konverzačnou hudbou (conversational music), kde dochádza medzi hráčmi k interakcii a k vzájomnému tvorivému dialógu či konverzácii. Podstatná časť týchto mladých autorov patrí do druhej koncepcie uprednostňovaním znalosti európskej hudobnej tradície, kompozičného remesla, štrukturálnej prepracovanosti diela a autorstva pred voľnou improvizáciou a experimentom. Tomáš Boroš (1971) vo svojich skladbách navodzuje problém tematickej práce a výstavby, ktorý sám vedome rieši akoby proti srsti, vedome proti prúdu a proti všetkým. Jeho zámerom je pravdepodobne narúšanie zabehaných stereotypov a symetrie medzi očakávaným a reálnym hudobným výrazom. Táto asymetria zároveň vyvoláva obranné reflexy u poslucháčov, ktorí očakávajú naopak zabehané a overené postupy. Anton Steinecker (1971) kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla, ktorá je predpokladom vzniku emocionálne pôsobivej skladby, pričom dielo vo svojich motivických a výrazových premenách vníma ako dynamický organizmus. Steineckerove kompozície sú veľmi náročné na interpretáciu a zvládnutie technickej a výrazovej stránky, avšak odrážajú vyspelú kompozičnú zručnosť, ktorá je nevyhnutným predpokladom pre hodnotnú umeleckú výpoveď. Petra Oliviera-Bachratá (1975) kladie dôraz na rozvíjanie a prepracovanie hudobného materiálu, pričom sa zaujíma o nové zvukové možnosti a spôsoby hry sólového hudobného nástroja a tiež o sonoristické kombinácie nástrojov v komorných zoskupeniach a orchestrálnych skladbách. Pozoruhodné je aj jej filozofické vnímanie procesu vznikania živého organizmu, ktorý je podobný procesu vznikania hudobného diela, pričom poznatky získané štúdiom medicíny a praxou lekárky prepája s poznatkami tvarovania a rozvíjania hudobného materiálu. Zmysel pre zvláštny zvukový svet sa odráža aj v jej elektroakustickej tvorbe, v ktorej dosiahla významné uznania. Svoj záujem koncentruje na rôzne spôsoby interakcie medzi hudobnými nástrojmi a elektronickými zvukmi. V popredí stojí zvuková interakcia inštrumentálnych a elektroakustických zvukov na úrovni hudobného gesta ale aj textúry. Ľubica Čekovská (1975) tiež kladie dôraz na znalosť kompozičného remesla: Niekedy mám pocit, akoby dnes písal už každý, a to aj bez základnej znalosti remesla. 7 Autorka pokladá proces kompozície za viac ako riešenie rébusov, resp. testovanie rozličných skladateľských techník. Vzniku každej jej skladby predchádza vytýčenie problému vo vzťahu k zvolenému minimálnemu materiálu 16 ~ 17

19 STUDIE studie (akéhosi pratvaru), ktorého rozvíjaním a transformáciou môže vyťažiť maximum pre umeleckú výpoveď. Lucia Koňakovská (1975) vo svojej tvorbe preferuje horizontálne myslenie, vychádzajúce z deklamácie hovorenej poézie alebo prózy, objavovanie čistých, nemiešaných farieb zvukov nástroja a ich kombinácie a tiež redukciu zvukovosti a nástrojového obsadenia. Jana Kmiťová (1976) patrí k najtalentovanejším slovenským skladateľom, ktorí svoje široké vedomosti z rôznych oblastí poznania dokážu pretaviť do svojej tvorby. Kompozičný proces však neredukuje na racionálne operácie, ale výber prostriedkov podriaďuje výslednému tvaru diela, ktorého umelecká výpoveď odráža bohatý emocionálny svet autorky. Marián Lejava (1976) je veľmi úspešným dirigentom a tým aj znalcom hudby rôznych štýlových období. Tento fenomén sa odráža aj v jeho kompozičnej tvorbe, kde sa prelínajú klasické kompozičné techniky s novšími avantgardnými prvkami. Jeho skladby majú viac polyštýlový charakter, zároveň však odrážajú osobitý prejav autora. Lucia Papanetzová (1978) vo svojej tvorbe prezentuje osobný názor či postoj ku konkrétnemu problému (k udalostiam súčasného sveta, k literárnemu námetu, kompozičnej technike daného skladateľa minulosti či súčasnosti a pod.), ktorý v konkrétnej skladbe rieši. Jej diela sú introvertné, intímne, odrážajúce pocity a impresie autorky. Ivan Buffa (1979) prešiel vo svojej tvorbe viacerými inšpiráciami. Najviac inklinuje k sonoristickej, timbrovej a spektrálnej hudbe, ktorú spoznal počas štúdií u Michaela Jarrella vo Viedni. Preferuje subtílnu hudbu s prevahou dynamicky tichého a farebne nuansovaného výrazu. Lukáš Borzík (1979) patrí k výrazným talentom mladej slovenskej generácie. V jeho dielach sa striedajú tiché a meditatívne zvukové plochy s dramaticky vypätými úsekmi, konsonancia s disonanciou, tonalita s atonalitou, komplikované polyrytmické a polymetrické vrstvy s jednoduchými homofonickými a monorytmickými úsekmi, ale aj kontrastné štýly. Dominuje hľadanie špecifických zvukových farieb a nástrojových kombinácií, resp. prepojenie hlasu/hlasov a nástroja/nástrojov. Borzík vo svojich dielach hľadá a nachádza unitas multiplex v prepájaní a prelínaní rôznych harmonických systémov (modalita, tonalita, dvanásťtónovosť) v kombinácii s technikou clustrov, zvukových blokov a najmä tiež v implementácii prvkov spektrálnej a timbrovej hudby, ale aj hudieb rôznych štýlov. Aj keď v niektorých dielach recykluje známe citáty z hudby iných skladateľov, primárna je autorská výpoveď a umelecký zážitok. opus musicum 5/2010

20 Prelínanie oboch koncepcií Boško Milakovič (1973) svojou tvorbou stojí na pomedzí oboch koncepcií hľadaním na jednej strane originálnych zvukových kombinácií, na strane druhej objavovaním už hotového materiálu a príklonom k pozíciám postmoderny (meditatívna, statická hudba, neosobná nadčasová hudba). Poslucháč môže nadobudnúť pocit, že túto hudbu už odniekiaľ pozná, že mohla vzniknúť, resp. môže vznikať kdekoľvek a kedykoľvek. Autor tak neponúka koncepciu Werk(u), t.j. hudobného diela, ktoré reprezentuje ucelenú individuálnu výpoveď tvorcu, ale skôr vťahuje poslucháča do hudobného prúdu, ktorý môže kedykoľvek začať a kedykoľvek skončiť a v ktorom poslucháč môže dotvárať svoje zvukové a myšlienkové predstavy. V hudobnej tvorbe Petra Grolla (1974) dominuje dramatické cítenie. Tvoril predovšetkým hudbu k umeleckým projektom súčasného tanca, k filmovým, divadelným a scénickým predstaveniam. Náhly výrazový či charakterový kontrast typický pre drámu je prítomný aj v jeho komorných a orchestrálnych dielach. Štýlovým prejavom stojí na pozíciách hudobnej postmoderny, najmä striedaním na jednej strane lyrického nežného a na strane druhej prudkého dynamicky vypätého až drásajúceho výrazu (typický prostriedok v hudbe G. Kančeliho). Groll často využíva aj prvky minimal a meditative music a preferuje jednoduché výrazové a zároveň pre poslucháča atraktívne prostriedky. Alúziou na hudbu Kančeliho, Pärta, Reicha, Glassa, ale aj Michaela Nymana vo filmoch s P. Greenawayom možno tvorbu Petra Grolla zaradiť skôr do prvej koncepcie, kde autor stojí v pozadí a dominuje hudba ako gesto v súčinnosti s vizuálnym prejavom. Na druhej strane práve nachádzaním individuálnych čŕt v jeho hudbe, ku ktorým patrí preferencia smutného až tragického výrazu, daný aj autorovým vzťahom k problémom súčasného sveta, možno hovoriť aj o prelínaní s druhou koncepciou. Záver Na uvedenej ploche tejto štúdie nebolo možné vymenovať všetkých, na Slovensku v súčasnosti uvádzaných skladateľov a podrobnejšie charakterizovať ich kompozičný jazyk. Cieľom bol náčrt mnohotvárneho obrazu súčasnej slovenskej hudby, ktorá je reprezentovaná desiatkami autorov rôznych generačných vrstiev a tiež pokus o určitú kategorizáciu do dvoch hlavných prúdov, daných dvomi rozdielnymi filozofickými a názorovými koncepciami. Tieto koncepcie v tvorbe slovenských skladateľov si však netreba zamieňať so skladateľskými školami, pretože ich 18 ~ 19

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN 00862-8505 HUDEBNÍ REVUE OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 6 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com,

Více

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech

PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta PhD existence III Česko-slovenská psychologická konference

Více

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI

TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI TEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCITEXTYKSOCIÁLNÍPRÁCI KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v rámci projektu PHARE 2003 RLZ opatření 2.1 Program podpory aktivit zaměřených na integraci sociálně znevýhodněných

Více

Uplynulé 20. storočie je v značnej

Uplynulé 20. storočie je v značnej Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese základného hudobného školstva na Slovensku 1 Karol Medňanský Anotácia: Historické nástroje zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri predvádzaní starej hudby v duchu

Více

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006

KNIHA V 21. STOLETÍ. Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století. 1.-2. února 2006 KNIHA V 21. STOLETÍ Percepce textů, výchova čtenáře ano či ne Knihovnická konference Kniha v 21. století 1.-2. února 2006 Elektronickou verzi zpracovala: Mgr. Libuše Foberová Slezská univerzita v Opavě

Více

mimořádné vydání Media4u Magazine

mimořádné vydání Media4u Magazine 7. ročník X2/2010 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován

Více

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad

Kvalita života v kontextech vzdělávání vědecká monografie. VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad vědecká monografie VĚDECKÁ REDAKCE Jana Doležalová Jana Ondráková Inetta Nowosad Zielona Góra 2011 Zielona Góra 2011 Ediční rada: Krzystof Urbanowski (przewodniczący) Marian Adamski, Andrzej Maciejewski,

Více

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Školská sociálna práca. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Foto: roman Baláž Školská sociálna práca 2 2013 ročník 13 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci ve spolupráci s Fakultou sociálních

Více

AUSPICIA. číslo 2 ročník III VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

AUSPICIA. číslo 2 ročník III VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ FILOZOFICKÝ ÚSTAV AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY AUSPICIA Recenzovaný časopis pro otázky společenských věd 2006 číslo 2 ročník III ČESKÉ BUDĚJOVICE AUSPICIA

Více

ZUŠ. pro. SZUŠ Ars Akademy Veľ ké Uherce. Rozhovor s Mgr. Alenou Valuchovou. Co je nového ve školské legislativě? Váš pomocník do školy 2014/2015

ZUŠ. pro. SZUŠ Ars Akademy Veľ ké Uherce. Rozhovor s Mgr. Alenou Valuchovou. Co je nového ve školské legislativě? Váš pomocník do školy 2014/2015 2014/2015 číslo 9 S Ars Akademy Veľ ké Uherce Rozhovor s Mgr. Alenou Valuchovou Co je nového ve školské legislativě? Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas,

Více

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207

Ročník 8 Číslo 2 2006. Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 Ročník 8 Číslo 2 2006 OBSAH Editorial (Dylevský I.)... 205 Editorial (Dolista J.)... 207 PERSONALIA Profesor MUDr. Miloš Velemínský, CSc. jubilujúci (Novotný J.)... 209 OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetrovateľstvo

Více

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství

Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Brno Učíme cestovní ruch a pohostinství - učíme se cestovní ruch a pohostinství Sborník příspěvků ze čtvrté mezinárodní konference Mezinárodní konference se uskutečnila

Více

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008

10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností. Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 10 let rozvoje dobrovolnictví - rehabilitace občanských ctností Kroměříž město památek UNESCO 5. a 6. května 2008 Konferenci na téma dobrovolnictví pořádal Klub UNESCO Kroměříž spolu s Národním dobrovolnickým

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ŽIVOT SENIORŮ VE DRUHÉ DEKÁDĚ. STOLETÍ MONOTEMATICKÉ ČÍSLO EDITOR PETR HLAĎO MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Zpravodaj p r o duchovní hudbu 15. prosince 2009 ročník 3 číslo 6/2009

Zpravodaj p r o duchovní hudbu 15. prosince 2009 ročník 3 číslo 6/2009 Zpravodaj p r o duchovní hudbu 15. prosince 2009 ročník 3 číslo 6/2009 VZPOMÍNKY NA REGENSCHORIHO Zpívat jsem se nikdy neučil, ačkoli zpívám odjakživa ; nejdřív lidové písničky, k nimž od šesti let přibyly

Více

Češi i Slováci jsou v Unii pro Středomoří

Češi i Slováci jsou v Unii pro Středomoří Andrej Ďurkovský rozhovor s primátorem Bratislavy o rozvoji města Evropan, str. 5 František Dohnal prezident NKÚ o možném plýtvání fondy EU Rozhovor, str. 8 Zdeněk Velíšek a Martin Hric Evropské události

Více

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук

A U S P I C I. Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences. Рецензируемый научный журнал для общественных наук A U S P I C I A Recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd Reviewed Scholarly Journal Dealing with Social Sciences Рецензируемый научный журнал для общественных наук VYSOKÁ

Více

SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.)

SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE. Jakub Chrobák (ed.) SVĚT V ČESKÉ A SLOVENSKÉ LITERATUŘE Jakub Chrobák (ed.) SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 2010 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VENKU I UVNITŘ... 5 Zuzana Bariaková, Cesty Kláry Jarunkovej... 6 Kateřina Homolová, 13Svět, který

Více

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY Sborník referátů z mezinárodního semináře TALENT A NADÁNÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ Brno, 7. září 2010 Oldřich Šimoník (ed.) BRNO 2010 Seminář byl pořádán

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Nech chutí!

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Nech chutí! ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Nech chutí! LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2012 4 Slovo guvernéra René Hudzovič Obsah 14 Ples na Táĺoch Jozef Mak 5 20 let distriktu:

Více

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2005 ISBN 80-224-0879-4

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2005 ISBN 80-224-0879-4 V E D A V Y D A V A T E Ľ S T V O S L O V E N S K E J A K A D É M I E V I E D Miroslav Dudok, Gabriela Gotthardová, Milada Hirschová, Jana Hoffmannová, Ján Horecký, Martina Ivanová, Ján Kačala, Šárka Lešnerová,

Více

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou

Dobrovolnictví a sociální práce. nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou nabízíme spojení teorie s praxí ponúkame spojenie teórie s praxou Adra, o. s., foto: eva palkovičová Dobrovolnictví a sociální práce 4 2011 ročník 11 vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci na vydávání

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zlatá Nasťa so zlatými levicami

ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA. Zlatá Nasťa so zlatými levicami ČESKÝ A SLOVENSKÝ LION DISTRIKT 122 ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Zlatá Nasťa so zlatými levicami LIONS CLUBS INTERNATIONAL 1/2014 4 Slovo guvernéra Rudolf Hlavačka KONVENT 6 22. konvent Distriktu

Více

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2011. číslo 103

Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2011. číslo 103 Filozofie, ekonomie, politologie, sociologie, psychologie, historiografie MARATHON 4/2011 číslo 103 Teoretický časopis věnovaný otázkám postavení člověka ve světě, ve společnosti, v současném dění Obsah:

Více

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505 OPUS MUSICUM hudební revue ročník 42/2010, č. 4 ISSN 00862-8505 redakce: Martin Flašar, Kateřina Hnátová, odpovědný redaktor tohoto čísla: Martin Flašar, typografi e, sazba: tmbsign.com, kresby na obálce:

Více

Všeobecná anthroposofická společnost Všeobecná antropozofická spoločnosť 2005/2006. Goetheanum

Všeobecná anthroposofická společnost Všeobecná antropozofická spoločnosť 2005/2006. Goetheanum Všeobecná anthroposofická společnost Všeobecná antropozofická spoločnosť 2005/2006 Goetheanum Obsah 3 Úvodní článek Anthroposofická společnost 4 K tématu roku 2006 / 2007 4 Anthroposofická společnost v

Více

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

ÚVOD INTRODUCTORY NOTE 6. ročník 2/2009 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní knihovnou

Více

Barroso jednal v Praze

Barroso jednal v Praze Jindřich Nádvorník Podnikatel z Vysokého Mýta vybudoval firmu, která se stala významným světovým hráčem Evropský podnikatel, str. 11 Jan Procházka Právník rozebírá situaci kolem Lisabonské smlouvy Publicistika,

Více

VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002

VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002 VARIA IX Bratislava Slovenská jazykovedná spoloènos pri SAV 2002 VARIA IX Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. 3. december 1999) Zostavili Mira Nábìlková a Mária Šimková

Více

X3/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine

X3/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine X3/2009 mimořádné vydání Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The Quarterly Magazine for Education * Квартальный журнал для образования Časopis je archivován Národní

Více