Cestovní náhrady ve 252 příkladech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní náhrady ve 252 příkladech"

Transkript

1 Cestovní náhrady ve 252 příkladech 6. aktualizované a rozšířené vydání 1. aktualizace k Tam, kde jsou v publikaci uvedeny sazby cestovních náhrad platné pro rok 2013, použijte sazby platné pro rok 2014 uvedené ve vyhlášce č. 435/2013 Sb. a vyhlášce č. 354/2013 Sb. (texty vyhlášek jsou k dispozici dále). str. 201 Za Poznámku vložte tento text: V rámci rekodifikace soukromého práva přijatý nový občanský zákoník vycházející z jiných zásad, než tomu bylo dosud, vyvolal nutnost provést také některé změny v zákoníku práce a v daňových zákonech. Zákoník práce i daňové předpisy jsou součástí veřejného práva a musí tedy také vycházet ze stejných zásad jako občanský zákoník, tj. ze zásad uvedených zvláště v jeho 555 a následných ustanoveních, která upravují výklad právních jednání. Jednou z důležitých zásad je tak zásada, podle které se v pochybnostech při výkladu právního jednání použije výklad, který je pro zaměstnance nejpříznivější. Pro daňové právo to znamená, jak je uvedeno v důvodové zprávě k navrhovaným změnám od , že v pochybnostech se postupuje ve prospěch daňového subjektu. Nejde ovšem o ledajaké pochybnosti, ale zejména o takové, které vzniknou při možném různém pochopení textu (dikce) nebo souvislostí příslušných ustanovení daného zákona. Podíváme-li se tedy z tohoto pohledu např. na ustanovení 170 odst. 3 zákoníku práce, podle kterého se stanoví výše zahraničního při zahraniční pracovní cestě, pak lze konstatovat, že od je možno připustit i postup, kdy zaměstnanci v kalendářní den, v němž mu vzniklo za cestu na území České republiky právo na tuzemské stravné, lze kromě tuzemského poskytnout zahraniční stravné ve výši: 1/3 základní sazby, byl-li tento den v zahraničí 5 hodin až 12 hod., 2/3 základní sazby, byl-li tento den v zahraničí 12 hodin až 18 hod. a základní sazby, byl-li tento den v zahraničí déle než 18 hodin. Je to sice podle mého názoru v rozporu s důvodovou zprávou k novele zákoníku práce k , nicméně shora uvedené změny v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od takový přístup umožňují. Konečné rozhodnutí, zda vyšší částka zahraničního bude uznána jako daňový náklad, bude na správci daně. str. 245 Před příklad 192 vložte tento text: Přístup k zahraničnímu stravnému po rekodifikaci soukromého práva nelze podle mého názoru použít při stanovení maximální výše kapesného, kterou může zaměstnanci poskytnout zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře a která je limitována ustanovením 180 zákoníku práce. Toto ustanovení totiž zní zcela jednoznačně

2 a není z něj tedy ani po možno vyvodit jiný závěr, než že kapesné může uvedený zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout do výše 40 % zahraničního poskytnutého podle 170 odst. 3 a 179 zákoníku práce, tj. tedy zahraničního po jeho povinném snížení za bezplatně poskytnuté jídlo podle 179 odst. 3, příp. odst. 4 zákoníku práce. To, že MPSV přiznalo, že v 180 zákoníku práce bohužel nedopatřením zůstal odkaz na celý 179, ačkoliv byl doplněn o nové odstavce 3 a 4, neznamená, že tímto přiznáním chyby bylo změněno znění uvedeného ustanovení zákoníku práce. Nelze z toho tedy podle mého názoru ani dovodit, že se při stanovení výše kapesného 179 odst. 3 a 4 zákoníku práce (jak uvádí MPSV) nepoužije. Zcela jiná situace by byla v případě, že by v 180 bylo uvedeno, že 179 odst. 3 a 4 se při stanovení výše kapesného nepoužije. To však v zákoníku práce uvedeno není. Chybu v zákoně je možno napravit pouze změnou zákona, odpověď na dotaz ani stanovisko kohokoliv, nejde-li o rozhodnutí soudu, není podle mého názoru možno brát legislativně vážně. Do změny 180 zákoníku práce je tak nutno postupovat podle jeho současného znění. Převodník některých pojmů a ustanovení Do Od Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) 7 ObčZ 23 OZ 51 ObčZ 1746 OZ 101 ObčZ 609 a další OZ 143 ObčZ společné jmění manželů 708 a další společné jmění manželů OZ 659 ObčZ smlouva o výpůjčce 2193 výpůjčka OZ 2189 výprosa OZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech OZ, zákon č. 90/2012, o obchodních korporacích 146 a další OZ o veřejné prospěšnosti 17a, 18a ZDP veřejně prospěšný poplatník 306 a další, 394 a další, 3049 OZ 2

3 str. 374 Nahraďte vyhlášku č. 392/2012 Sb., platnou pro rok 2013, vyhláškou č. 354/2013 Sb., platnou pro rok 2014: Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2014 Ministerstvo financí stanoví podle 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 zahraničního v cizí měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. 2 Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2013, se zrušuje. 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Příloha k vyhlášce č. 354/2013 Sb. zahraničního pro rok 2014 Země Měnový kód Měna Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 40 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký dolar 60 Argentina USD americký dolar 40 Arménie EUR euro 35 Austrálie a Oceánie ostrovní státy 1) USD americký dolar 50 Ázerbájdžán EUR euro 40 Bahamy USD americký dolar 50 Bahrajn EUR euro 40 Bangladéš USD americký dolar 50 Belgie EUR euro 45 3

4 Země Měnový kód Měna Belize USD americký dolar 50 Benin EUR euro 40 Bermudy USD americký dolar 50 Bělorusko EUR euro 45 Bhútán USD americký dolar 50 Bolívie USD americký dolar 40 Bosna a Hercegovina EUR euro 35 Botswana USD americký dolar 55 Brazílie USD americký dolar 55 Brunej USD americký dolar 40 Bulharsko EUR euro 35 Burkina Faso EUR euro 40 Burundi USD americký dolar 55 Čad EUR euro 45 Černá Hora EUR euro 35 Čína EUR euro 40 Dánsko EUR euro 50 Džibuti EUR euro 45 Egypt EUR euro 35 Ekvádor USD americký dolar 45 Eritrea USD americký dolar 50 Estonsko EUR euro 40 Etiopie EUR euro 40 Filipíny EUR euro 35 Finsko EUR euro 45 Francie EUR euro 45 Francouzská Guayana EUR euro 45 Gabon EUR euro 45 Gambie EUR euro 45 Ghana EUR euro 45 4

5 Země Měnový kód Měna Gibraltar EUR euro 40 Gruzie EUR euro 35 Guatemala USD americký dolar 45 Guinea EUR euro 45 Guinea-Bissau EUR euro 45 Guyana USD americký dolar 50 Honduras USD americký dolar 45 Hongkong EUR euro 40 Chile USD americký dolar 50 Chorvatsko EUR euro 35 Indie EUR euro 40 Indonésie EUR euro 35 Irák EUR euro 40 Írán EUR euro 35 Irsko EUR euro 45 Island EUR euro 55 Itálie včetně Vatikánu a San Marina EUR euro 45 Izrael USD americký dolar 55 Japonsko USD americký dolar 65 Jemen EUR euro 35 Jihoafrická republika EUR euro 40 Jordánsko EUR euro 35 Kambodža USD americký dolar 45 Kamerun EUR euro 40 Kanada USD americký dolar 45 Kapverdy EUR euro 40 Karibik ostrovní státy 2) USD americký dolar 50 Katar USD americký dolar 50 Kazachstán EUR euro 45 Keňa EUR euro 45 5

6 Země Měnový kód Měna Kolumbie USD americký dolar 45 Komory USD americký dolar 55 Konžská republika (Brazzaville) USD americký dolar 60 Konžská demokratická republika USD americký dolar 60 (Kinshasa) Korejská lidově demokratická EUR euro 40 republika Korejská republika EUR euro 45 Kosovo EUR euro 45 Kostarika USD americký dolar 50 Kuba EUR euro 45 Kuvajt EUR euro 40 Kypr EUR euro 40 Kyrgyzstán EUR euro 40 Laos USD americký dolar 45 Lesotho USD americký dolar 50 Libanon USD americký dolar 55 Libérie EUR euro 45 Libye EUR euro 45 Lichtenštejnsko EUR euro 45 Litva EUR euro 40 Lotyšsko EUR euro 40 Lucembursko EUR euro 45 Macao EUR euro 40 Madagaskar EUR euro 40 Maďarsko EUR euro 35 Makedonie EUR euro 35 Malajsie USD americký dolar 40 Malawi USD americký dolar 45 Maledivy USD americký dolar 55 Mali EUR euro 40 6

7 Země Měnový kód Měna Malta EUR euro 45 Maroko EUR euro 35 Mauretánie EUR euro 35 Mauricius USD americký dolar 55 Mexiko USD americký dolar 50 Moldavsko EUR euro 40 Monako EUR euro 45 Mongolsko EUR euro 35 Mozambik USD americký dolar 50 Myanmar (Barma) USD americký dolar 45 Namibie USD americký dolar 50 Německo EUR euro 45 Nepál USD americký dolar 50 Niger EUR euro 40 Nigérie EUR euro 45 Nikaragua USD americký dolar 45 Nizozemsko EUR euro 45 Norsko EUR euro 55 Nový Zéland USD americký dolar 50 Omán EUR euro 40 Pákistán EUR euro 35 Panama USD americký dolar 45 Paraguay USD americký dolar 40 Peru USD americký dolar 50 Pobřeží Slonoviny EUR euro 40 Polsko EUR euro 35 Portugalsko a Azory EUR euro 40 Rakousko EUR euro 45 Rovníková Guinea EUR euro 40 Rumunsko EUR euro 35 7

8 Země Měnový kód Měna Rusko EUR euro 45 Rwanda USD americký dolar 55 Řecko EUR euro 40 Salvador USD americký dolar 45 Saúdská Arábie EUR euro 40 Senegal EUR euro 40 Seychely USD americký dolar 60 Sierra Leone EUR euro 40 Singapur USD americký dolar 50 Spojené arabské emiráty USD americký dolar 55 Slovensko EUR euro 35 Slovinsko EUR euro 35 Somálsko USD americký dolar 55 Spojené státy americké USD americký dolar 50 Srbsko EUR euro 35 Srí Lanka USD americký dolar 50 Středoafrická republika USD americký dolar 45 Súdán USD americký dolar 55 Surinam USD americký dolar 50 Svatý Tomáš a Princův ostrov EUR euro 35 Svazijsko USD americký dolar 55 Sýrie EUR euro 35 Španělsko EUR euro 40 Švédsko EUR euro 50 Švýcarsko CHF švýcarský frank 75 Tádžikistán EUR euro 40 Tanzanie USD americký dolar 55 Thajsko EUR euro 35 Tchaj-wan EUR euro 40 Togo EUR euro 40 8

9 Země Měnový kód Měna Tunisko EUR euro 40 Turecko EUR euro 40 Turkmenistán EUR euro 40 Uganda USD americký dolar 55 Ukrajina EUR euro 45 Uruguay USD americký dolar 50 Uzbekistán EUR euro 40 Velká Británie GBP anglická libra 40 Venezuela USD americký dolar 60 Vietnam EUR euro 35 Zambie USD americký dolar 55 Zimbabwe USD americký dolar 50 ostatní neuvedené země EUR euro 35 1) Například Americká Samoa, Cookovy ostrovy, Fidži, Guam, Kiribati, Kokosové ostrovy, Marshallovy ostrovy, Midwayské ostrovy, Mikronesie, Nauru, Niue, Nová Kaledonie, Norfolk, Palau, Papua Nová Guinea, Pitcairnův ostrov, Šalamounovy ostrovy, Společenství Severních Marian, Tahiti, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Velikonoční ostrov, Východní Timor, Ostrov Wake, Walis a Futuna, Západní Samoa. 2) Například Anguila, Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Curacao, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Guadeloupe, Haiti, Jamajka, Kajmanské ostrovy, Martinique, Monserrat, Britské panenské ostrovy, Portoriko, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincent a Grenadiny, Trinidad a Tobago. 9

10 str. 382 Nahraďte vyhlášku č. 472/2012 Sb., platnou pro rok 2013, vyhláškou č. 435/2013 Sb., platnou pro rok 2014: Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce: 1 Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, b) osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč. Stravné 2 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši a) 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 160 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 3 Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši a) 67 Kč až 80 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 102 Kč až 123 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, c) 160 Kč až 191 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin. 10

11 4 Průměrná cena pohonných hmot Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí a) 35,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, b) 37,90 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, c) 36,00 Kč u motorové nafty. 5 Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje. 6 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna Vážení čtenáři, v případě dotazů k výkladu uvedenému v publikaci se obracejte přímo na autora kontakt viz 11

12 Cestovní náhrady ve 252 příkladech aktualizované vydání Ing. Karel Janoušek Vydalo nakladatelství ANAG Tisk a vazba FINIDR, s.r.o. Odpovědná redaktorka Bc. Lucie Plocová Sazba David Klusák Autorská uzávěrka 11. února 2013 ISBN Anag, spol. s r.o. Kollárovo nám. 698/7, Olomouc, Město tel.: , fax:

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 11. 2013) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

Ceník tarifního programu Tarif Super Top

Ceník tarifního programu Tarif Super Top Ceník tarifního programu Tarif Super Top 1 Ceny za provoz (telefonní služby) 1.1 Definice časových pásem po pá 07:00-19:00 po pá 19:00-07:00; so ne 00:00-24:00 státem uznané svátky 1.2 Ceny za volání na

Více

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 462/2009 Sb. ze dne 16. prosince 2009, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile 1. Hlasové tarify CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 5. 2015) Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však ve výši měsíčního nároku.

Více

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs.

CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015. TRUST-Mobil. Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / měs. Balíčky CENÍK MOBILNÍHO VOLÁNÍ ceník platný od 1.5. 2015 TRUST-Mobil Tarif 99 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR * 99,- Kč / Tarif 199 200 minut + 20 SMS do pevných a mobilních sítí v ČR * 199,-

Více

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč

5,48 Kč 6,63 Kč 66,42 Kč 80,37 Kč 319,75 Kč 386,90 Kč Mobilní volání a mobilní data - MobilCall /I Paušální tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS se převádějí do dalšího zúčtovacího období Volné minuty platí pro národní provoz a nezahrnují čísla a služby

Více

Ceník hovorného OXID Voice Mobile

Ceník hovorného OXID Voice Mobile OXID Mobile Start OXID Mobile 100 Měsíční paušál 60,- Kč Měsíční paušál 99,- Kč Volné minuty 10 Volné minuty 100 Volné SMS 10 Volné SMS 0 Volné data bez dat Volné data bez dat 1 Kč/min 1 Kč/min Ostatní

Více

CENÍK SLUŽBY PAMICO Mobile (platný od 1. 12. 2014 pro rezidentní zákazníky) 1. Hlasové tarify Nevyčerpané volné minuty a SMS za příslušné období se převádějí do dalšího zúčtovacího období, maximálně však

Více

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS

TARIFY BrnkačkaTEL. brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR. Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS KOMPLETNÍ CENÍK TARIFY BrnkačkaTEL Nebrnkám Občas brnknu Volné minuty 0 100 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Brnkačka 200 minut do pevných a mobilních sítí v ČR Volné SMS 0 SMS 0 SMS 20 SMS Volání

Více

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB

CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB Příloha č. 2 CENÍK MEZINÁRODNÍCH POŠTOVNÍCH SLUŽEB A) Základní služby 1. Obyčejná zásilka (čl. 115 Poštovních podmínek - dále jen PP) hmotnost prioritní a) evropské země do 20 g včetně 17,- Kč do 50 g

Více

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA

Ceník Služeb. Národní volání, SMS, MMS, DATA Ceník Služeb vydaný v souladu s příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, zákona č. 513/1991

Více

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21

KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 KOMPLETNÍ CENÍK MOBIL21 VÝHODNÉ TARIFY MOBIL2 1 TARIF 99 Kč TARIF 199 Kč TARIF 299 Volné minuty 100 minut 200 minut 200 minut Volné SMS 20 SMS 30 SMS Mobilní data - - 300 MB Uvedené ceny jsou včetně DPH

Více

Ceník služeb, poplatky

Ceník služeb, poplatky Standardní tarify - bez limitu a FUP Tarif Rychlost Platnost od 23. 2. 2015 Ceník služeb, poplatky INTERNET - WMS CITY CITY Mini 100 Mbit/s FULL DUPLEX 340 Kč CITY Klasik 200 Mbit/s FULL DUPLEX 565 Kč

Více

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014

Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Ceník služeb Ceník služeb mobilního operátora COOP Mobil platný od 1.10.2014 Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Předplacená karta COOP Mobil Služba / Tarif Měsíční poplatek za tarif - Volné minuty -

Více

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.

Ceny jsou v tomto ceníku uvedeny vždy včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Tento ceník je součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tento ceník stanovuje ceny a některá další pravidla pro poskytování služeb elektronických komunikací v rámci zaměstnaneckého

Více

Ceník předplacených služeb Vinatel

Ceník předplacených služeb Vinatel Ceník předplacených služeb Vinatel Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami Vinatel tvoří smluvní podmínky Služby, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických

Více

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz

Gas Mobil. CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014. www.gasmobil.cz CENÍK VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI GAS INTERNATIONAL MOBIL S.R.O. účinnost od 1. 5. 2014 Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně

Více

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014

Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Přehled tarifů a služeb společnosti Global VS Comp s.r.o. divize Telefonní služby (dále jen GLOBAL ) platný od 1. 7. 2014 Všechny níže uvedené tarify jsou bez závazku nebo se závazkem na 12 resp. 24 měsíců.

Více

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015

Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Kompletní ceník tarifů a služeb Platný od 09. 03. 2015 Předplacené karty* Název tarifu Cena startovní sady Paušál Kredit v síti 3ton SMS v MMS HOME* 200,00 0,00 200,00 1,00 1,90 1,50 4,90 - HOME LUX* 200,00

Více

Obhájce vašich mobilních práv

Obhájce vašich mobilních práv Obhájce vašich mobilních práv Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby. Ceník je platný od 8. 1. 2015 A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří

Více

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 1. 5. 214 PŘEHLED VOLITELNÝCH TARIFŮ A SLUŽEB Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile

Ceník Tesco Mobile. A. Obecná část. B. Základní služba Tesco Mobile TARIF. Volání a SMS zdarma do Tesco Mobile Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB

PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB PŘEHLED TARIFŮ A SLUŽEB Platný od 3. 4. 2015 TARIF BEZ MĚSÍČNÍHO PAUŠÁLU FÉROVÁ LAMA Měsíční paušál 0,0 Od 351 min 1,0 Minuta volání do všech sítí od 151 do 350 min 2,0 do 150 min 2,5 Tarifikace 1+1 SMS

Více

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod.

Sazby základního tarifu se uplatní v případě, že Účastník nesplnil podmínky pro přiznání níže uvedených výhod. Ceník A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky, součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou. Ceny jsou

Více

Národní volání, SMS, MMS

Národní volání, SMS, MMS Ceník Služeb Platný od 1. 7. 2014 Národní volání, SMS, MMS Název tarifu Měsíční paušál Volání SMS MMS Volné minuty Volné SMS v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil v síti datelmobil Klasik*

Více

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ

Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ Ceník služeb elektronických komunikací společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., pod značkou Mobil od ČEZ účinnost od 15. 10. 2013 1/8 skupina Čez 1. Obecná část Toto je ceník společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., IČ

Více

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif)

FinCall s.r.o. Užitečné pojmy. Provozovatel: FinCall s.r.o., IČ: 278 54 477, se sídlem Čihákova 872/17, Praha-Libeň, PSČ 19000. Program služeb (Tarif) Užitečné pojmy Program služeb (Tarif) Měsíční paušál Účastník Uživatel Roaming SMS WAP Připojení Mobilní data Hlasová schránka Zvláštní sazby Maximální délka hovoru Mobilní telefonní číslo Pevné telefonní

Více

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH.

CENÍK GORILA MOBIL. Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. CENÍK GORILA MOBIL Ceník je součástí tvojí smlouvy o poskytování služby Gorila mobil. Ceny jsou uvedený v Kč a zahrnujou 21% DPH. A. Předplacený služby Gorila mobil Gorila mobil Předplacená karta Volání

Více

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014

Ceník a Pravidla Bonerix. účinnost od 8. 2. 2014 Ceník a Pravidla Bonerix účinnost od 8. 2. 2014 Obsah 1. Obecná část... 3 2. Hlasové tarify... 3 3. Datové tarify... 4 Parametry FUP/rychlost stahování... 4 4. Doplňkové balíčky k hlasovým tarifům... 4

Více