II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011"

Transkript

1 II. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky za rok 2011 Květen

2 Obsah: Úvod I. Předseda a členové Rady vlády stav ke dni II. Sekretariát Rady vlády III. Přehled činnosti Rady vlády 1. Zasedání Rady vlády 2. Výstupy ze zasedání Rady vlády v roce Přehled pracovních orgánů Rady vlády 4. Činnost pracovních skupin 5. Činnost sekretariátu IV. Výstupy a jejich zveřejnění V. Rozdělení dotací VI. Výdaje za sledovaný rok 2011 VII. Plán činnosti a rozpočet na rok 2012 Příloha Opatření omezující možnost "blackoutů", Zajištění "startu ze tmy", a příklady pilotních projektů na zvýšení odolnosti vůči plošnému výpadku elektrické energie a na zajištění krizového ostrovního systému 2

3 ÚVOD: Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (dále jen "Rada vlády") byla zřízena usnesením vlády č. 172 ze dne 9. března 2011 jako stálý poradní orgán vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu. Vláda tímto usnesením schválila rovněž Statut Rady vlády. Předsedou Rady vlády je ministr průmyslu a obchodu MUDr. Martin Kuba, 1. místopředsedou Rady vlády je ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa, 2. místopředsedou je náměstek ministra průmyslu a obchodu Ing. František Pazdera, CSc., a to z titulu svých funkcí. Rada vlády má 29 členů, kterými jsou zástupci ústředních orgánů státní správy, územní samosprávy, sociálních partnerů, obou komor Parlamentu ČR a akademické obce. Hlavním cílem Rady vlády je poskytnout vládě podporu při přípravě a projednávání koncepčních a strategických dokumentů významných pro hospodářství České republiky zejména s ohledem na zajištění energetické a surovinové základny. Rada vlády navrhuje opatření k vytvoření vyvážené surovinové a energetické politiky státu, která bude prevencí před hrozbou vzniku kritické situace v oblasti surovinové a energetické bezpečnosti České republiky. Pracovní orgány Rady vlády tvořilo v roce 2011 šest pracovních skupin. Činnost Rady vlády, včetně činnosti pracovních skupin zabezpečuje sekretariát Rady vlády, který je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. Sekretariát řídil v roce 2011 tajemník Rady vlády Mgr. Tomáš Dušek. Kontakt: Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1 tel.: fax: datová schránka ID: bxtaaw4 a suroviny 3

4 I. PŘEDSEDA A ČLENOVÉ RADY VLÁDY - stav ke dni Jméno Instituce Funkce 1. MUDr. Martin KUBA Ministerstvo průmyslu a obchodu ministr a předseda Rady 2. Mgr. Tomáš CHALUPA Ministerstvo životního prostředí ministr a 1. místopředseda Rady 3. Ing. František PAZDERA, CSc. Ministerstvo průmyslu a obchodu náměstek ministra a 2. místopředseda Rady 4. PhDr. Ivo HLAVÁČ Ministerstvo životního prostředí náměstek ministra 5. Ing. Jan GREGOR Ministerstvo financí náměstek ministra 6. PhDr. Juraj CHMIEL, CSc. Ministerstvo zemědělství náměstek ministra 7. Ing. Tomáš DUB Ministerstvo zahraničních věcí náměstek ministra 8. Ing. Michal JANEBA Ministerstvo pro místní rozvoj náměstek ministra 9. Bc. Vladimír ŠIŠKA, MBA Ministerstvo práce a sociálních věcí náměstek ministra 10. MUDr. Michael VÍT, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik ČR a náměstek ministra 11. Prof. Ing. Ivan WILHELM, Ministerstvo školství, mládeže náměstek ministra CSc. a tělovýchovy 12. Ing. Lukáš HAMPL Ministerstvo dopravy 1. náměstek ministra 13. Mgr. Jaroslav HRUŠKA Ministerstvo vnitra 1. náměstek ministra 14. Ing. Jan VYLITA, FCCA, CFE Ministerstvo obrany generální sekretář ministerstva 15. Mgr. Kateřina HRAZDILOVÁ Úřad vlády České republiky náměstkyně vedoucího úřadu 16. Ing. Alena VITÁSKOVÁ Energetický regulační úřad předsedkyně Úřadu 17. Ing. Dana DRÁBOVÁ, Ph.D. Státní úřad pro jadernou předsedkyně Úřadu bezpečnost 18. Ing. Tomáš PERUTKA Správa státních hmotných rezerv předseda Správy 19. Ing. Ivo PĚGŘÍMEK Český báňský úřad předseda Úřadu 20. Ing. Erik GEUSS, Ph.D. Český statistický úřad 1. místopředseda úřadu 21. prof. Ing. Stanislava HRONOVÁ, CSc., dr.h.c. Rada pro výzkum, vývoj a inovace členka Rady (do ) 22. Ing. Pavel BARTOŠ Hospodářská komora České viceprezident HK republiky 23. Ing. Jaroslav MÍL, MBA Svaz průmyslu a dopravy České republiky zástupce SP ČR 24. Ing. Miroslav HORÁK Unie zaměstnavatelských svazů České republiky 25. Ing. Zdeněk OSNER, CSc. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky předseda Rady pro druhotné suroviny a odpady při RHSD předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového prům. 26. JUDr. Michal HAŠEK Asociace krajů České republiky předseda Asociace 27. PhDr. Pavla JEDLIČKOVÁ Svaz měst a obcí České republiky místostarostka MČ Praha - Libuš 28. Ing. Milan URBAN Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky předseda Hospodářského výboru 29. Ing. Jiří BIS Senát Parlamentu České republiky senátor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 4

5 Změny v obsazení Rady vlády v průběhu roku 2011 Ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady vlády MUDr. Martin Kuba nahradil ve funkci svého předchůdce Ing. Martina Kocourka ke dni místopředseda Rady vlády a náměstek ministra Ing. František Pazdera, CSc. nahradil ve fukci svého předchůdce Ing. Tomáše Hünera ke dni náměstek ministra dopravy Ing. Lukáš Hampl nahradil ve funkci člena Rady vlády náměstka ministra dopravy Jiřího Žáka ke dni Předsedkyně Energetického regulačního úřadu Ing. Alena Vitásková nahradila ve funkci člena Rady vlády Ing. Josefa Fiřta ke dni Ing. Tomáš Perutka pověřený řízením Správy státních hmotných rezerv nahradil ve funkci člena Rady vlády Ing. Ladislava Zabo ke dni Prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. odstoupila z funkce člena Rady vlády ke dni V období od do došlo v členské základně Rady vlády k dalším změnám. Aktuální složení Rady vlády je zveřejněno na internetové stránce II. SEKRETARIÁT RADY VLÁDY Sekretariát Rady vlády je organizační součástí Ministerstva průmyslu a obchodu. Zabezpečuje činnost Rady vlády včetně činnosti pracovních orgánů Rady vlády (pracovních skupin). Tajemník Rady vlády (do ) Tajemník Rady vlády (od do ) Tajemník Rady vlády (od ) Asistent tajemníka Rady vlády (ke dni ) Asistentka tajemníka Rady vlády (od ) Ing. František Pazdera, CSc. Mgr. Tomáš Dušek Mgr. Petr Pelech Mgr. Tomáš Dušek Mgr. Miloslava Tomiková T: T: T: T: T: Dalšími členy sekretariátu Rady vlády jsou asistenti jednotlivých pracovních skupin: Ing. Renata Buňková (asistentka předsedy pracovní skupiny č. 1 pro energetickou politiku ČR) Kateřina Trnková (asistentka předsedy pracovní skupiny č. 2 pro energetické zdroje) Ing. Jaroslav Steinbauer (asistent předsedy pracovní skupiny č. 3 pro energetickou infrastrukturu) Ing. Pavlína Janiková (asistentka předsedy pracovní skupiny č. 4 pro Surovinovou politiku ČR) Ing. Zuzana Šmejkalová (asistentka předsedkyně pracovní skupiny č. 5 pro druhotné suroviny) Ing. Eva Slováková (asistentka předsedy pracovní skupiny č. 6 pro strategii výzkumu, vývoje a inovce v oblasti energetiky do ) Administrativně technickou podporu sekretariátu Rady vlády zabezpečuje odbor ekologie pod vedením ředitelky odboru Ing. Pavlíny Kulhánkové. 5

6 III. PŘEHLED ČINNOSTI RADY VLÁDY 1. Zasedání Rady vlády Zasedání Termín Program (řešená témata) Schválení jednacího řádu Rady vlády Schválení plánu činnosti Rady vlády na r Schválení pracovních skupin a jejich obsazení Informace o přípravě Státní energetické koncepce Výzkum a vývoj v energetice Seznam relevantních dokumentů jednotlivých rezortů v oblasti působnosti Rady vlády, informace o přípravě nových koncepčních dokumentů z jednotlivých rezortů Projednání návrhu Státní energetické koncepce před jejím předložením do vlády Surovinová politika ČR Informace z pracovních skupin Rady vlády Informace o relevantních dokumentech v oblasti působnosti Rady vlády a přípravě nových Analýza dopadů německé energetické politiky na ČR Projednání Státní energetické koncepce ČR po zapracování připomínek členů Rady vlády Projednání Surovinové politiky ČR a Politiky druhotných surovin ČR Informace o činnosti pracovních skupin Rady vlády Informace o relevantních dokumentech v oblasti působení Rady vlády Horní zákon (předkladatel PhDr. Pavla Jedličková, SMO) Doplnění analýzy "Dopady na ekonomiku ČR při odstavení JE v SRN" Informace o jmenování předsedy pracovní skupiny č. 6 pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti energetiky Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie Projednání Surovinové politiky ČR Informace z pracovních skupin Rady vlády Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavby včetně návrhů řešení Informace o dopisu společnosti Ekolamp s.r.o. Termíny zasedání Rady vlády v roce Výstupy z jednotlivých zasedáních Rady vlády v roce 2011 První zasedání Rady vlády konané dne : - Rada vzala na vědomí informaci o důvodu vzniku, účelu a programu jednání Rady vlády - Rada schválila návrh Jednacího řádu Rady vlády - Rada uložila členům, aby v termínu do dodali podkladové materiály, které mají na svých rezortech a dotýkají se energetické či surovinové strategie ČR, a poskytli informaci o harmonogramu jejich aktualizací - Rada schválila upravený Plán činnosti Rady vlády za rok Rada vzala na vědomí ustavení pracovních skupin se změnou názvu 1. pracovní skupiny; souhlasila s konečným termínem pro návrhy do pracovních skupin a uložila 6

7 předsedům těchto pracovních skupin uspořádat 1. zasedání pracovních skupin do a podat informaci o tomto jednání na 2. zasedání Rady vlády - Rada vzala na vědomí informaci o přípravě ASEK a souvisejícím procesu SEA a žádala členy zajistit maximální součinnost k dodržení termínů tak, aby byl dodržen vládou stanovený termín - Rada se seznámila s návrhem postupu projednání předloženého materiálu k Výzkumu a vývoji v energetice s tím, že členové zašlou své připomínky do Druhé zasedání Rady vlády konané dne : - Rada vzala na vědomí informaci MPO o postupu prací na aktualizaci SEK a uložila členům pracovní skupiny pro energetickou politiku ČR projednat připomínky podané do , aby je MPO mohlo vypořádat do a upravené verze SEK mohly být dokončeny do a pak rozeslány členům Rady vlády - Rada vzala na vědomí informaci o přípravě Surovinové politiky ČR - Rada vzala na vědomí informaci z činnosti pracovních skupin - Rada požádala členy, aby v termínu do doporučili k projednání v Radě vlády materiály ve 4. čtvrtletí r a v 1. polovině r Rada vzala na vědomí informaci ohledně dopadů analýzy odstavení jaderných elektráren v SRN a žádala členy Rady, aby do zaslali připomínky a návrhy na řešení; MPO na dalším jednání Rady vlády seznámí členy s příslušně upraveným textem analýzy - Rada v souladu s čl. 2 bod 3 písm. e) Statutu Rady vlády a Národním programem reforem schváleným usnesením vlády č. 314 ze dne uložila pracovní skupině pro strategii VaVaV v oblasti energetiky přepracovat Teze strategického řízení podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a předložit je Radě vlády Třetí zasedání Rady vlády konané dne : - Rada vzala na vědomí předloženou aktualizaci SEK a doporučila ministru průmyslu a obchodu předložit do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR k projednání variantu A2 a G5; souhlasila s doporučením varianty A2; uložila předsedovi pracovní skupiny č.1 projednat připomínky došlé do a zohlednit připomínky z oponentí zprávy a podat informaci náměstku ministra Ing. Františku Pazderovi do Rada vzala na vědomí informaci o aktualizaci Surovinové politiky ČR a Politiku druhotných surovin ČR a žádala MPO o dopracování dokumentů na základě uplatněných připomínek a sjednocení materiálů do jednoho dokumentu; Předsedům pracovní skupiny č. 4 a 5 uložila Rada projednat došlé připomínky do na jednání těchto pracovních skupin tak, aby dokument Surovinová politika ČR mohl být předložen na listopadové jednání Rady vlády - Rada vzala navědomí zápisy z jednání jednotlivých pracovních skupin Rady vlády - Rada vzala na vědomí informaci o relevantních dokumentech v oblasti působnosti Rady vlády - Rada vzala na vědomí informaci SMO ČR k novele horního zákona a uložila MPO podat na příštím jednání Rady vlády informaci o analýze dopadů - Rada souhlasila s navrženou úpravou MZV v předkládané zprávě "Analýza dopadů odstavení jaderných elektráren v SRN na Českou republiku" Čtvrté zasedání Rady vlády konané dne : - Rada uložila předsedům pracovní skupiny č. 4 a 5 předložit sekretariátu Rady vlády v termínu do návrh na vypořádání připomínek, které členové Rady vlády zašlou na MPO do Rada vzala na vědomí předloženou aktualizaci Surovinové politiky ČR a doporučila předložit dokument k procesu posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA) 7

8 - Rada doporučila ministru průmyslu a obchodu předložit aktualizaci Surovinové politiky ČR po vypořádání připomínek členů Rady vlády do mezirezortního připomínkového řízení a následně vládě ČR - Rada vzala na vědomí předložené informace z jednání pracovních skupin - Rada vzala na vědomí informaci, že MPO připraví na základě předložené analýzy schvalovacích procesů pro energetické stavby včetně návrhů řešení vlastní materiál, který bude projednán na příštím zasedání Rady vlády - Rada uložila předsedkyni pracovní skupiny č. 5 pro druhotné suroviny projednat na svém dalším zasedání předmět dopisu společnosti Ekolamp s.r.o. a připravit návrhy řešení v termínu do Rada vzala na vědomí informaci o navržených termínech jednání Rady vlády v r ve dnech , a Rada vzala na vědomí informaci MPO o posunu termínu na předložení analýzy dopadů horního zákona odsouhlaseného v usnesení z 3. jednání Rady vlády, a to z na Přehled pracovních orgánů Rady vlády (stav k ) Rada vlády v roce 2011 zřídila jako své pracovní orgány 6 pracovních skupin. Předsedy, místopředsedy a členy jednotlivých pracovních skupin jmenuje a odvolává předseda Rady vlády. Pracovní orgán Rady vlády 1 Pracovní skupina pro energetickou politiku ČR 2 Pracovní skupina pro energetické zdroje 3 Pracovní skupina pro energetickou infrastrukturu 4 Pracovní skupina pro Surovinovou politiku ČR 5 Pracovní skupina pro druhotné suroviny 6 Pracovní skupina pro vědu, výzkum a inovace v oblasti energetiky Předseda pracovní skupiny (PS) Mgr. Tomáš Dušek Ing. Ph.D. Zbyšek Sochor Ing. Roman Portužák, CSc. Mgr., Ph.D. Pavel Kavina Ing. Pavlína Kulhánková Ing. Pavel Gebauer Kontakt Asistent/ka předsedy PS Ing. Renata Buňková Kateřina Trnková Ing. Jaroslav Steinbauer Ing. Pavlína Janiková Ing. Zuzana Šmejkalová Ing. Eva Slováková Kontakt Členy pracovních skupin navrhovali členové Rady vlády. Jsou jimi zástupci ústředních orgánů státní správy ministerstev, dalších státních orgánů a institucí, samospráv, dále průmyslových svazů a asociací a zaměstnavatelských svazů. Aktuální informace o pracovních skupinách Rady vlády: 8

9 4. Činnost pracovních skupin Rady vlády Pracovní skupiny se zabývají dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady vlády, zejména připravují odborné podklady pro jednotlivá zasedání Rady vlády. Předsedové jednotlivých pracovních skupin rozhodují o tom, zda na jednání pracovní skupiny budou přizváni externí odborníci. Pracovní skupina č. 1 pro energetickou politiku ČR Úvod Pracovní skupina pro energetickou politiku ČR byla zřízena jako poradní orgán Rady vlády. Mezi její hlavní úkoly náleží aktualizace Státní energetické koncepce ČR (dále jen SEK ), propojení SEK s dalšími strategickými dokumenty ČR, koordinace základních dokumentů hospodářské politiky ČR a koordinace tvorby legislativy v oblasti energetiky a životního prostředí ve vztahu k EU. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 19 stálých členů. Předsedou pracovní skupiny byl Ing. Tomáš Hüner, náměstek ministra průmyslu a obchodu ke dni , od byl předsedou pracovní skupiny Mgr. Tomáš Dušek, tajemník Rady vlády. Místopředsedou pracovní skupiny je PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek minista životního prostředí. Asistentkou předsedy pracovní skupiny je Ing. Renata Buňková, odbor elektroenergetiky MPO. Přehled jednání V roce 2011 se uskutečnila celkem 4 jednání pracovní skupiny: 1. jednání června 2. jednání - 9. září 3. jednání září 4. jednání října Nejdůležitější výstupy z jednání pracovní skupiny Na 1. zasedání byli členové předsedou informováni o 1. jednání Rady vlády a o aktualizaci SEK a členové podali informaci o stavu příprav strategických materiálů souvisejících s aktualizací SEK. Na 2. zasedání pracovní skupina schválila Jednací řád, členové byli seznámeni s výsledkem jednání Rady vlády ze dne 7. září 2011, dále členové podali informace o stavu příprav strategických materiálů souvisejících se SEK a vzali na vědomí návrh Plánu činnosti pracovní skupiny na rok Na 3. zasedání na základě úkolu z jednání Rady vlády dne 7. září projednala pracovní skupina připomínky členů Rady vlády k návrhu aktualizace SEK a schválila svá stanoviska (doporučení) k jednotlivým připomínkám, která byla následně předložena Radě vlády. Na 4. zasedání na základě úkolu z jednání Rady vlády dne 7. září 2011 pracovní skupina podrobně projednala připomínky členů Rady vlády k aktualizaci SEK, schválila vypořádání MPO, projednala připomínky oponentní rady k materiálu SEK (návrh revize B) a následně podala informaci náměstku ministra. Pravidla pro řízení pracovní skupiny Činnost pracovní skupiny se řídí Jednacím řádem Rady vlády, který byl pro potřeby jednání pracovní skupiny přiměřeně upraven. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Finalizace návrhu aktualizace Státní energetické koncepce ČR 9

10 - Projednání strategických materiálů souvisejících s aktualizací Státní energetické koncepce ČR. Pracovní skupina č. 2 pro energetické zdroje Úvod Pracovní skupina pro energetické zdroje si stanovila za hlavní úkol připravit podklady k problematice využití energetických surovin, dostupnosti energetických zdrojů a palivového zajištění teplárenství v ČR. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 13 stálých členů. Předsedou pracovní skupiny je Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D., ředitel odboru hornictví a stavebnictví MPO. Místopředsedou je Ing. Marek Světlík, vedoucí odboru obnovitelných zdrojů energie MZe. Asistentkou předsedy je Kateřina Trnková, odbor hornictví a stavebnictví MPO. Přehled jednání V roce 2011 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny dne Nejdůležitější výstupy z jednání pracovní skupiny Pracovní skupina schválila na jednání Plán činnosti pro období do konce roku 2011: - návrh principu úpravy vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy - Analýza zhodnocení návrhu SEK a Surovinové politiky ČR z pohledu zaměření pracovní skupiny - stanovisko pro Radu vlády ke zpracovávané studii MŽP, týkající se možné regulace cen, popř. množství uhlí pro teplárenství - cenový přístup k biomase versus potenciál nutnost strategického rozhodnutí o budoucím nakládání s biomasou. Pravidla pro řízení pracovní skupiny Pracovní skupina se při jednání přiměřeně řídí Statutem Rady vlády a jejím Jednacím řádem. Plán činnosti pravovní skupiny na rok návrh principu úpravy vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy - na základě požadavku Rady vlády Analýza zhodnocení návrhu SEK a Surovinové politiky ČR z pohledu zaměření pracovní skupiny - posouzení nutných legislativních změn pro naplňování cílů SEK a Surovinové politiky ČR - faktory a vazby ovlivňující cenový vývoj v energetice; analýza nespravedlivostí a rozdílů v regulaci cen a uplatnění dodatečných nákladů (např. poplatky, odvody a daně) deformujících trh energií - nové technologie využití energetických nerostných surovin, jejich možná aplikace na podmínky v České republice. 10

11 Pracovní skupina č. 3 pro energetickou infrastrukturu Úvod Pracovní skupina se zaměřila na řešení hlavních úkolů, které byly definovány na úrovni Rady vlády. Zejména se jedná se o následující oblasti: - problematika obnovitelných zdrojů energie (navrhuje se integrovat do této pracovní skupiny činnost stávajícího Koordinačního výboru pro vyhodnocení dopadů podpory obnovitelných zdrojů energie do ceny elektřiny/energie) - zálohování dopravních energetických cest: o opatření omezující možnost blackoutů o zajištění startu ze tmy - optimalizace strategických rezerv energií: o nové technologie velkokapacitní akumulace elektrické energie o kapacity skladů plynu a ropy - přístup konečných uživatelů k energetickým produktům: o technická infrastruktura energetických produktů o cenová dostupnost energetických produktů. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 16 stálých členů. Předsedou pracovní skupiny byl Ing. Roman Portužák, CSc., ředitel odboru elektroenergetiky MPO. Místopředsedou je Ing. arch. Martin Tunka, CSc., ředitel odboru územního plánování MMR. Asistentem předsedy byl Ing. Miloš Malý, kterého nahradil Ing. Jaroslav Steinbauer z odboru plynárenství a kapalných paliv, MPO. Přehled jednání V roce 2011 se uskutečnila celkem 4 jednání pracovní skupiny: 1. jednání - 2. srpna 2. jednání srpna 3. jednání října 4. jednání prosince Nejdůležitější výstupy z jednání pracovní skupiny Problematika obnovitelných zdrojů energie: Rozvoj obnovitelných zdrojů ve světě a v EU v 21. století se velmi zrychlil. Politická podpora vyjádřená zejména v rozvinutých zemích finanční podporou (FIT - feed in tariff) povzbudila investice do výstavby obnovitelných zdrojů energie ( OZE ). Z různých typů OZE se v rozhodující míře prosazují větrné a fotovoltaické zdroje, v menší míře bioplynové zdroje, malé vodní elektrárny ( MVE ) a zdroje spalující biomasu. Diskuze o podpoře výstavby velkých vodních elektráren (nad 10 MW) jako obnovitelného zdroje je minimální. Návrh opatření k podpoře integrace OZE do energetické soustavy ČR ( ES ČR ): Krátkodobá opatření: - zpracování a vydání vyhlášky o způsobu náhrady za omezování výroby dle 26 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění ( energetický zákon ) 11

12 - dokončení velké novely zákona č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z OZE - definování jasné a dlouhodobé politiky ČR v oblasti OZE - zpracování pravidel autorizace pro zdroje nad 1 MW (včetně posouzení přímých i nepřímých nákladů připojení, dopadů na provoz a spolehlivost ES ČR, a to v souladu s žádoucím vývojem zdrojového mixu) - zpracování studie integrace OZE do ES ČR ve střednědobém horizontu a vlivu integrace OZE v EU na provoz ES ČR. Dlouhodobá opatření: - podpora urychlené výstavby nové přečerpávací vodní elektrárny (tendry, státní podpora a garance využití.), případně dalších ověřených zdrojů akumulace a regulačních výkonů - definování žádoucí cílové struktury zdrojů pro energetiku ČR (výrobní mix, regulační vlastnosti, jednotkové výkony) jako závazný vstup pro autorizaci - nastavení mechanismu povolování malých zdrojů (přístupu k síti) v návaznosti na vývoj struktury zdrojů - definování budoucích technických požadavků na zdroje s kolísavou výrobou elektřiny (lokální vybavení akumulací, průběh dodávek do sítě apod.) - další úpravy energetického zákona a zákona o podpoře OZE. Zálohování dopravních energetických cest: Přenosová soustava ČR je provozována v synchronním provozu spolu s dalšími 23 státy, tedy na území téměř celé Evropy. Celý systém přináší nejen nesporné výhody plynoucí z propojení soustav jako je vyšší stabilita, spolehlivost, umožnění liberalizace obchodu s elektřinou atd. ale přináší zároveň i riziko šíření systémových poruch přes celý kontinent. Pro zabezpečení spolehlivého a bezpečného provozu celé elektrizační soustavy je nezbytné stanovit a dodržovat jednotná pravidla spolupráce. Nejedná se jenom o technická pravidla ale i jednotné standardy bezpečnosti, spolupráci při řešení systémových poruch, komunikaci, vzdělávání, trénink dispečerů a mnoho dalších. Za tímto účelem byla vytvořena pravidla, Operation Handbook OpHb, který má dnes 8 částí vztahujících se ke zmiňovaným oblastem. Další opatření zejména Opatření omezující možnost "blackoutů", Zajištění "startu ze tmy", a příklady pilotních projektů na zvýšení odolnosti vůči plošnému výpadku elektrické energie a na zajištění krizového ostrovního systému jsou uvedeny v Příloze. Optimalizace strategických rezerv energií: Zatímco odlehlost místa, kde se elektrická energie vyrábí od místa, kde ji potřebujeme, řeší přenosové a distribuční sítě, rozdíl v čase, ve kterém se elektřina vyrobí od času, kdy se spotřebuje lze řešit jedině akumulací energie. V minulosti akumulace byla určena pouze k zajištění denního diagramu spotřeby, později se stala součástí strategické energetické infrastruktury a v současnosti je akumulace nutnou podmínkou spolehlivé integrace obnovitelných zdrojů do elektrické sítě. Na základě provedených ekonomických analýz a hodnocení jednotlivých lokalit v rámci vyhledávací bylo doporučeno stanovení pořadí výhodnosti zkoumaných lokalit pro výstavbu přečerpávací vodní elektrárny. Pracovní skupina doporučuje uplatnění lokalit Slavíč, Smědavský vrch, Šumný důl a Spálená do Politiky územního rozvoje ( PÚR ) a následně do zásad územního rozvoje( ZÚR ). Podstatnou roli při zajištění požadovaného provozu plynárenství hrají podzemní zásobníky, a to nejen pro vyrovnávání letní a zimní nerovnoměrnosti mezi zdroji a spotřebou plynu, ale také v době omezení dodávek, jak tomu bylo např. v lednu 2009 při plynové krizi. Podzemní zásobníky 12

13 za normální situace slouží k uskladňování plynu v letním období a k těžbě plynu v zimním období při denních spotřebách nižších nebo vyšších než je smluvený denní dovoz plynu ze zahraničí. V roce 2010 bylo k dispozici sedm tuzemských podzemních zásobníků plynu ( PZP ) na likalitě Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Lobodice, Štramberk, Třanovice, Háje a Uhřice. Stav provozních zásob před začátkem topné sezóny 2010/2011 představoval u PZP objem cca mil. m 3. Celkově by měl stav provozních zásob u všech PZP dosáhnout cca 3 mld. m 3 s denním maximálním výkonem na počátku těžby cca 60 mil. m 3 už v roce Centrální tankoviště ropy je součástí projektu ropovodu MERO IKL. Slouží k přijímání ropy jak z ropovodu Družba, tak z ropovodu MERO IKL, ke skladování, blendingu a distribuci ropy k zákazníkovi. Skladovací kapacity tvoří v současnosti 4 nádrže po m 3, 6 nádrží po m 3 a 6 nádrží po m 3. Nádrže o objemu m 3 a m 3 využívá Správa státních hmotných rezerv ke skladování nouzových zásob ropy. Přístup konečných uživatelů k energetickým produktům: Podle odhadů bude v roce 2030 EU závislá ze 70 % na dovozu veškeré energie ze zahraničí, z toho 90 % ropy a 80 % dovozu plynu. Naše dnešní technicko-průmyslové výrobní systémy mají tři znaky: vysokou spotřebu surovin, vysokou spotřebu fosilních paliv a vysokou produkci odpadů. Vysoká spotřeba energií v České republice na jednotku domácí produkce ve srovnání s vyspělými zeměmi EU, předurčuje vhodnost přednostního nasazení opatření na straně spotřeby - využití potenciálu úspor. Hospodářství ČR se vyznačuje vysokou energetickou náročností. Největším spotřebitelem primární energie i elektřiny je průmysl následován domácnostmi. Největší potenciál úspor energií se očekává v těchto sektorech: - průmysl - obchod a služby - domácnosti - tepelné izolace domů, záměna topného systému za systém efektivnější, příprava teplé vody pomocí účinnějšího systému, štítkování, úsporný provoz elektrospotřebičů. Podstatné bude vytvoření podmínek pro energetické služby u konečného uživatele energií, které povedou k efektivitě, spolehlivosti a dostupnosti energetických produktů. K tomuto účelu byl vypracován akční plán o energetické účinnosti, který bude nutné dále naplňovat, a který má následující strukturu: - analýza spotřeb energií a stanovení potenciálu možných úspor (Energetický audit) - indikace cílů úspor, které povedou ke snížení průměrné roční spotřeby o 9 % - stanovení podmínek k dosažení úspor energií prostřednictvím energetických služeb - zřízení fondů a stanovení mechanizmu financování. Příprava analýzy schvalovacích procesů pro energetické stavby včetně návrhů řešení: Pracovní skupina podporuje zjednodušení schvalovacích procesů pro energetické stavby a doporučuje po zapracování připomínek členů pracovní skupiny předložení analýzy vedení MPO a následně vládě ČR. Upozorňuje na skutečnost, že souběžně s analýzou schvalovacích procesů proběhl návrh novely stavebního zákona a bude vhodné vzít následně v úvahu akceptované skutečnosti, které byly v této novele zahrnuty. Pravidla pro řízení pracovní skupiny Pracovní skupina se při jednání přiměřeně řídí Statutem Rady vlády a jejím Jednacím řádem. 13

14 Plán činnosti pracovní skupiny na rok 2012 Pracovní skupina bude reflektovat požadavky Rady vlády a podle pokynů připravovat požadované podklady týkající se energetické infrastruktury. Z hlediska další činnosti se předpokládá jednání v cca 30-ti denním předstihu před jednáním Rady vlády, a to čtyřikrát ročně, v případě konkrétních požadavků bude pracovní skupina svolána ad hoc. Pracovní skupina č. 4 pro surovinovou politiku ČR Úvod Pracovní skupina pro Surovinovou politiku projednává zejména aktualizaci Surovinové politiky ČR a její propojení s dalšími strategickými dokumenty ČR, implementaci evropské strategie Raw Materials Initiative, aktuální otázky surovinové bezpečnosti, zásobování kritickými a strategickými surovinami. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 15 stálých členů. Předsedou pracovní skupiny je Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti MPO. Místopředsedou pracovní skupiny je RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie MŽP. Asistentkou předsedy pracovní skupiny je Ing. Pavlína Janiková, odbor surovinové a energetické bezpečnosti. Přehled jednání V roce 2011 se uskutečnila celkem 4 jednání pracovní skupiny. 1. jednání jednání jednání jednání Nejdůležitější výstupy z jednání pracovní skupiny - Detailní diskuse nad textem návrhu nové surovinové politiky, včetně diskuse nad strukturou a formulací úkolů plynoucích z aktualizace a projednání všech připomínek k návrhu, které byly pracovní skupině doručeny. - Členové PS doporučili uvést mezi úkoly vyplývající z dokumentu Surovinové politiky ČR rovněž úkol Připravit podklady pro komplexní posouzení kdy, jak a zda bude nezbytné přehodnotit územně ekologické limity těžby. - Stanovisko k záměru MŽP vytvořit jednotnou Státní geologickou službu - členové pracovní skupiny podporovali stanovisko ministra průmyslu a obchodu ve věci přípravy vzniku jednotné státní geologické služby na půdorysu existující organizační složky státu České geologické služby Geofond, který plní roli státní geologické služby již v současnosti a doporučili ministru průmyslu a obchodu projednat tuto problematiku s ministrem životního prostředí. Členové pracovní skupiny považovali za nezbytné, aby státní geologická služba měla formu organizační složky státu. Pracovní skupina doporučila tuto problematiku následně projednat na zářijovém zasedání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii za přítomnosti ředitelů obou existujících částí geologické služby ČGS a ČGS-Geofond. MŽP však MPO do diskusí o struktuře, náplni činnosti, úkolech a požadovaných výstupech státní geologické služby nezapojilo. - Legislativní úprava zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon (tzv. malá novela) - členové pracovní skupiny projednali na žádost několika členů chystanou novelu horního zákona. Pracovní skupina konstatovala, že předkládaná novela není v souladu s vládním prohlášením v bodu Vláda předloží novelu horního zákona, která zajistí hospodárné využívání zásob nerostných surovin. Dále pracovní skupina varovala, že připravovaná, zdánlivě drobná novela bude mít rozsáhlý negativní dopad na akceschopnost a konkurenceschopnost těžebního průmyslu a znemožní 14

15 nebo minimálně velmi zkomplikuje prosazení Státní energetické koncepce a Surovinové politiky. Tehdejší návrh nebyl v souladu s evropským trendem v oblasti využívání nerostného bohatství. Členové pracovní skupiny varovali, že veřejně známý záměr připojit k ní v Poslanecké sněmovně dále právo veta jednotlivých obcí bude mít pro těžební průmysl zcela likvidační charakter. Pracovní skupina požadovala, aby návrhům legislativních změn předcházelo projednání a schválení strategických dokumentů pro oblast energetiky a nerostných surovin. V této souvislosti pracovní skupina požádala, aby byla problematika novely horního zákona s ohledem na svoji závažnost za přítomnosti reprezentantů těžebních asociací Svaz zaměstnavatelů v důlním a naftařském průmyslu, Těžební unie, Silikátového svazu, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS projednána na zářijovém zasedání Rady vlády. Pravidla pro řízení pracovní skupiny Na 1. zasedání pracovní skupiny dne byl jednohlasně odsouhlasen Jednací řád pracovní skupiny, který byl odvozen od Jednacího řádu Rady vlády. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Surovinová politika ČR (část I. Politika nerostných surovin) finalizace textu, provázání s finální podobou návrhu aktualizace státní energetické koncepce, meziresortní připomínkové řízení, zahájení procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí ( SEA ), předložení do vlády - Posouzení nutných legislativních změn pro naplňování cílů dokumentu Surovinová politika ČR - Posouzení variant zabezpečení aktualizace regionálních surovinových politik v návaznosti na projednání a schválení dokumentu Surovinová politika ČR vládou - Stav implementace evropské strategie Raw Materials Initiative v České republice - Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti výběr modelových scénářů pro rozpracování vládou schváleného materiálu Východiska ke koncepci surovinové a energetické bezpečnosti České republiky - Informace o stavu přípravy věcného záměru nového moderního zákona o komoditních burzách. Pracovní skupina č. 5 pro druhotné suroviny Úvod Pracovní skupina pro druhotné suroviny byla ustavena za účelem zejména spolupráce na přípravě a následné aktualizaci strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR, přípravy podkladů pro vytváření příznivých podmínek pro získávání a vyšší využívání druhotných surovin v ČR. Hlavním cílem Pracovní skupiny je přispět k zajištění dostatečné surovinové základny pro průmysl ČR prostřednictvím vyššího materiálového využívání druhotných surovin, čímž se nahrazují nedostatkové primární suroviny. Hlavními úkoly jsou odstranění administrativní a finanční zátěže procesů zpracování druhotných surovin, podpora využívání druhotných surovin za účelem snížení závislosti na nerostných surovinách označených za kritické, úprava stávající legislativy s cílem usnadnit využívání druhotných surovin a s tím související příprava pracovních sil pro nové průmyslové odvětví - průmysl druhotných surovin. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 20 stálých členů. Předsedkyní pracovní skupiny je Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie MPO. Místopředsedou pracovní skupiny je Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. 15

16 ředitel odboru ekonomických nástrojů MŽP. Asistentkou předsedkyně pracovní skupiny je Ing. Zuzana Šmejkalová, odbor ekologie. Přehled jednání V roce 2011 se uskutečnila celkem 4 jednání pracovní skupiny. 1. jednání jednání jednání jednání (mimořádné jednání projednání připomínek k Politice druhotných surovin uplatněných členy Rady vlády) Nejdůležitější výstupy z jednání pracovní skupiny - Strategický analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin) návrh oponentů Veřejná zakázka s názvem Zpracování strategického analytického dokumentu pro oblast využívání druhotných surovin (Politika druhotných surovin) byla pro MPO zpracovávána v období Vysokou školou ekonomickou v Praze ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s. a týmem 29 odborných expertů. Předmětem zakázky bylo 11 komodit druhotných surovin, u kterých byl analyzován jejich výskyt a materiálové a finanční toky. Oponentem zakázky byla Rada pro druhotné suroviny a odpady ustavená při Pracovním týmu pro hospodářskou politiku RHSD. Také Pracovní skupina se podílela svými návrhy a doporučeními na dokončení finální verze textu tohoto dokumentu, který byl podkladem pro přípravu dokumentu Politika druhotných surovin ČR. - Spolupráce při zpracovávání Politiky druhotných surovin ČR Politika druhotných surovin ČR byla zpracovávána ve 2. pololetí 2011 na MPO a tvoří nedílnou součást strategického dokumentu Surovinová politika ČR. Členové Pracovní skupiny poskytli potřebné doplňující údaje, které přispěly ke zkvalitnění textu. Rovněž se podíleli na vypořádání připomínek k aktualizaci Surovinové politiky ČR k části II. Politika druhotných surovin. Pro aplikaci Politiky druhotných surovin ČR do praxe bude po jejím schválení vládou zpracován Akční plán na podporu zvyšování soběstačnosti České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami v případech, kdy to je technicky možné a ekonomicky rentabilní ( Akční plán ). Pracovní skupina se bude v roce 2012 podílet na tvorbě tohoto Akčního plánu. - Spolupráce při přípravě nového zákona o výrobcích s ukončenou životností Tento bod Plánu činnosti byl plněn částečně. Pracovní skupina se podílela svými připomínkami pouze na přípravě návrhu věcného záměru zákona o zpětném odběru výrobků, který připravilo jako svou variantu MPO a to z toho důvodu, že MŽP v průběhu roku 2011 nepředložilo žádný návrh tohoto zákona. Podle schváleného Plánu legislativních prací vlády měl být tento věcný záměr předložen vládě ČR v termínu do konce března 2012, MŽP požádalo o prodloužení termínu a nový termín je stanoven do konce roku Návrh na povinné využívání druhotných surovin při výstavbě Využívání druhotných surovin při výstavbě projednávala Pracovní skupina jako aktuální téma nad rámec schváleného Plánu činnosti. Předkladatelem návrhu je Ing. Tomáš Špirek (člen pracovní skupiny za PSP). Jedná se o návrh na povinné využívání druhotných surovin u staveb financovaných či spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Podstatou je nastavení povinných kvót (např. v %) ze všech materiálových toků na stavbě. Subjekt, který uspěje ve výběrovém řízení, by měl povinnost doložit, že na stavbě použil stanovené % druhotných surovin. Dnes je až na výjimky při výstavbě používán 16

17 materiál vyrobený z primárních surovin. Pracovní skupina se shodla na zavedení minimálních povinných kvót na využívání druhotných surovin u staveb dopravní infrastruktury financovaných či spolufinancovaných z veřejných finančních zdrojů. Tyto minimální povinné kvóty by zpočátku měly být nastaveny na úrovni cca 4 % ze všech objemových materiálových toků na stavbě. Do Akčního plánu k Politice druhotných surovin ČR bude vložen návrh na vypracování katalogu jednotlivých typů staveb s uvedením minimálního procenta použití druhotných surovin (počátkem roku 2012 zahájila pracovní skupina jednání se zástupci MMR o možných variantách řešení této záležitosti). - Problematika sběru a výkupu odpadů /druhotných surovin Pracovní skupina diskutovala předmět společného jednání mezi MŽP a MPO týkající se sběru a výkupu odpadů/druhotných surovin za účelem nezbytné eliminace trestných činů souvisejících zejména s výkupem barevných kovů. Cílem jednání je adekvátní úprava vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Pracovní skupina podpořila vyjádření MPO o zájmu resortu činnost sběren surovin zachovat a zároveň nastavit dostatečná pravidla pro předcházení páchání trestných činů. Vyjádření k tomuto tématu poskytla zástupkyně SMO ČR Mgr. Němcová v návaznosti na dokument Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR, který zahrnuje poznatky a požadavky SMO ČR k tomuto tématu uplatňované při přípravě nové legislativy. Způsob sběru prostřednictvím sběren a výkupen existuje v ČR historicky i v současnosti a je využíván zejména pro sběr kovových odpadů a případně papíru za úplatu. Činnost sběren a výkupen druhotných surovin je velmi potřebná zejména pro hutnický průmysl a další zpracovatelská odvětví. Z tohoto důvodu nelze zcela zakázat jejich existenci. Je však nezbytné nastavit jednoznačná pravidla, které odpady, od koho a za jakých podmínek je lze vykupovat. Další činnost pracovní skupiny v rámci tohoto tématu se bude v roce 2012 odvíjet od výsledků společných jednání mezi MŽP a MPO. - Informace o návrhu pilotního projektu systému vzdělávání pro oblast recyklace druhotných surovin Člen Pracovní skupiny PhDr. Hejlek, zástupce Sdružení výkupců a zpracovatelů druhotných surovin ( SVDS ) informoval Pracovní skupinu o přípravě pilotního projektu systému vzdělávání pro oblast recyklace druhotných surovin. Studie s návrhem tohoto pilotního projektu byla zpracovávána a analyzuje současný stav vzdělávání pro recyklační průmysl. Navrhuje rámec vzdělávacího programu, který by měl být návazně dopracován do podrobných výukových modulů jejichž oředmětem budou vybrané komodity druhotných surovin. Návrh je zaměřen na vybrané typové pozice, zařazené do Národní soustavy povolání/kvalifikací, kterými jsou pracovník pro recyklaci, technik pro recyklaci a dělník pro recyklaci. Pilotní projekt bude realizován ve 2. pololetí 2012 a bude zaměřen na vzdělávání prostřednictvím rekvalifikačních kurzů a to z toho důvodu, že jejich realizace je rychlejší a získají se tak potřebné zkušenosti pro případné korekce u výukových programů pro učňovské a středoškolské obory, které budou řešeny v delším časovém horizontu. Návrh v rámci této studie i následný pilotní projekt jsou již konkrétní činností pro plnění opatření Politiky druhotných surovin ČR. - Iniciační dopis společnosti EKOLAMP s.r.o. Radě vlády, týkající se využití kovů vzácných zemin z luminoforů Společnost EKOLAMP s.r.o., která je kolektivním systémem sdružujícím výrobce osvětlovací techniky, se dopisem ze dne obrátila na Radu vlády se žádostí o oficiální stanovisko ve věci podpory získávání kovů vzácných zemin ze zářivkových luminoforů (a nejen z nich). Důvodem pro otevření tohoto tématu byl postoj Číny jako dominantního distributora kovů vzácných zemin potřebných pro výrobu luminoforů do zářivek. Čína v roce 2011 výrazně omezila dodávky těchto surovin, což uvedlo evropský trh do nejistoty. Rada vlády uložila projednání této problematiky a přípravu návrhů řešení Pracovní skupině v termínu do

18 Pravidla pro řízení pracovní skupiny Pracovní skupina pro druhotné suroviny se přiměřeně řídí Statutem Rady vlády a jejím Jednacím řádem. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Příprava Akčního plánu na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami (konkrétní úkoly k plnění strategických cílů stanovených v Surovinové politice ČR (části II. Politika druhotných surovin ČR) - Zpětný odběr výrobků (připomínkování návrhu věcného záměru zákona) - Zavedení minimálních povinných kvót na využívání druhotných surovin u staveb dopravní infrastruktury financovaných či spolufinancovaných z veřejných finančních zdrojů (pokračování v projednávání možností aplikace tohoto nástroje) - Sběr a výkup druhotných surovin (nastavení pravidel výkupu od fyzických osob, která zaručí předcházení a eliminaci trestných činů) - Zefektivnění a zkvalitnění procesu získávání druhotných surovin prostřednictvím specializovaného vzdělávání vybraných profesí (příprava a realizace pilotního projektu) - Diskuse o možnosti a podmínkách zařazení dalších výrobků s ukončenou životností do systému zpětného odběru (plnění jedné z hlavních vizí Surovinové politiky ČR tj. přeměna odpadů na zdroje) - Návrhy na podporu vědy, výzkumu a inovací v oblasti získávání nových materiálů, ze kterých vyrobené výrobky po ukončení životnosti bude možné zpracovat na druhotné suroviny pro výrobu stejného výrobku nebo jiných, bez zvýšených nároků na energie a suroviny - Návrh osvětových a vzdělávacích akcí zaměřených na konečné spotřebitele (zákazníky) za účelem rozšíření povědomí o materiálech z použitých výrobků, které je možné přepracovat na druhotné suroviny a následně znovu použít při výrobě nových výrobků, přiblížení druhotných surovin výrobcům a spotřebitelům jako součásti surovinové základny státu - Sledování vývoje BAT v oblasti druhotných surovin - Plnění úkolů zadaných Pracovní skupině Radou vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR - Další témata navržená členy pracovní skupiny. Pracovní skupina č. 6 pro vědu, výzkum a inovace v oblasti energetiky a surovin Úvod Ustavení této Pracovní skupiny iniciovali členové Rady vlády na svém druhém zasedání dne Mezi hlavní úkoly patří návrh Strategie výzkumu, vývoje a inovací ( VaVaI ) v oblasti energetiky a konzistentní Strategie mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu ( MSVV ) v oblasti energetiky, zároveň společné předložení obou dokumentů vládě ČR. Dále harmonizace řízení VaVaI v oblasti energetiky a mezinárodní spolupráce v souladu s prioritami energetiky ČR, založení pracoviště zabývající se koordinací výzkumu a vývoje a mezinárodní spoluprací ve vědě a výzkumu v oblasti energetiky, návrh způsobu koordinace toku informací, vytvoření programu Udržitelná energetika VaVaI a MSVV na podporu cílů energetické politiky včetně návrhu způsobu implementace tohoto programu. Složení pracovní skupiny Pracovní skupina má 13 stálých členů. Předsedou pracovní skupiny je Ing. Pavel Gebauer, vedoucí oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie MPO. Asistentkou předsedy pracovní skupiny byla do Ing. Eva Slováková, odbor elektroenergetiky, která od zastává funki místopředsedy této pracovní skupiny. 18

19 Přehled jednání Pracovní skupina byla založena v říjnu Jednání pracovní skupiny se do konce roku 2011 neuskutečnilo. Pravidla pro řízení pracovní skupiny Pracovní skupina se bude přiměřeně řídit Jednacím řádem Rady vlády. Plán činnosti pracovní skupiny na rok Přijetí Návrhu národních priorit orientovaného výzkumu, vývoje a inovací, zpracovaných 15. prosince 2011 expertním panelem vedeným Prof. RNDr. Václavem Pačesem, DrSc. - Harmonizace řízení VaVaI v oblasti energetiky a mezinárodní spolupráce v souladu s prioritami energetiky ČR - Návrh Strategie VaVaI v oblasti energetiky a konzistentní Strategie mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu v oblasti energetiky a jejich společné předložení vládě ČR - Ve spolupráci s Pracovní skupinou č. 1, pro energetickou politiku, zapracovat obě výše zmiňované strategie do Aktualizace SEK - Navrhnout strategii účinného využívání VaVaI pro opatření udržitelné, bezpečné a cenově přijatelné energie a se zohledněním liberalizace trhu - Zadat vývoj nových metodických nástrojů a postupů pro systémové analýzy rozvoje energetiky, především pro potřeby státu, které budou využívány pro integraci státních a regionálních strategií (energetika, životní prostředí, doprava, ) a dosažení jejich kompatibility (cílem je odstranit časté nekonzistentnosti) - Založit pracoviště (laboratoř) zabývající se kontinuálním shromažďováním informací a analýzami rozvoje a cílů energetiky pro podporu vyvážené SEK a dalších strategických dokumentů státu s ohledem na rámec EU, a tím eliminovat riziko ztráty multioborových a komplexních znalostí pro optimální rozvoj energetiky v ČR a ztráty vědních oborů na univerzitách. Využívat spolupráce s OECD IEA a v rámci projektů EU - Založit pracoviště zabývající se koordinací výzkumu a vývoje a mezinárodní spoluprací ve vědě a výzkumu v oblasti energetiky. Navrhnout způsob koordinace toku informací - Podpora demonstračních projektů pro dosažení vysoké míry udržitelnosti a energetické bezpečnosti a participace ČR na vybraných demonstračních projektech - Otevření odborné diskuse k problematice státem financovaného výzkumu nových technologií a postupů s potenciálem pro využití v energetice a tím zajištění určité dlouhodobé úrovně technologických znalostí - Pro zajištění prioritních potřeb energetiky ČR, efektivního využívání finančních a lidských zdrojů, rozvoje spolupráce akademické sféry s průmyslem a zapojení do mezinárodní spolupráce vytvářet vhodné nástroje (programy, nové metodiky hodnocení, provázanost, ) - Vytvořit program Udržitelná energetika VaVaI na podporu cílů energetické politiky, navrhnout způsob implementace tohoto programu - Odborně usměrňovat oblasti a zadávání programů související s podporou vědy a výzkumu a mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu v ČR. 5. Činnost sekretariátu Rady vlády Rozsah a obsah činnosti sekretariátu Rady vlády stanovuje článek 10 Statutu Rady vlády. Další činnosti sekretariátu jsou určeny Jednacím řádem Rady vlády. Sekretariát zejména: - administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady vlády, 19

20 - soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady vlády, - zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady vlády případně místopředsedů Rady vlády, pokud je k tomu pověří předseda Rady vlády, - koordinuje činnost pracovních skupin Rady vlády, - zajišťuje činnost pracovních skupin Rady vlády, pokud Řídící výbor nestanoví jinak, - aktualizuje informace o činnosti Rady vlády a jejích členech, zveřejňované na internetových stránkách Úřadu vlády České republiky a Ministrarstva průmyslu a obchodu. IV. VÝSTUPY A JEJICH ZVEŘEJNĚNÍ Oficiálními výstupy z konání Rady vlády jsou zápisy z jednotlivých zasedáních Rady vlády, které jsou zveřejňovány na internetových stránkách Úřadu vlády: a zároveň na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu a suroviny/. V. ROZDĚLENÍ DOTACÍ Rada vlády nerozhoduje ani se nepodílí na rozhodování o dotacích. VI. VÝDAJE ZA SLEDOVANÝ ROK 2011 Členství v Radě vlády je čestné (bez nároku na odměnu za výkon funkce). Náklady na činnost Rady vlády (tj. zajištění činnosti sekretariátu), jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu. Jednání Rady vlády se konají v sídle Ministerstva průmyslu a obchodu. VII. PLÁN ČINNOSTI A ROZPOČET NA ROK 2012 Plán činnosti Rady vlády na rok 2012 Páté zasedání Rady vlády se uskutečnilo dne s následujícím programem: - Analýza schvalovacích procesů pro energetické stavby - Informace z pracovních skupin Rady vlády - Analýza horního zákona - Informace o Státní energetické koncepci a Surovinové politice ČR - Diskuse o návrzích členů Rady vlády pro Plán činnosti Rady vlády na rok Informace o dokumentech Evropské komise Energy Roadmap Šesté zasedání Rady vlády se konalo dne s následujícím programem: - Postup projednávání dokumentu,,energy Roadmap 2050" včetně prezentace rámcové pozice - Schválení Plánu činnosti Rady vlády na rok Informace o Ministerské konferenci členských států EU, které využívají jadernou energetiku konané dne v Paříži - Prezentace výsledků jednání zasedání Rady EU TTE energetika, konané dne v Bruselu - Informace k problematice zjednodušení povolovacích postupů ve vztahu k návrhu nařízení EP a Rady o hlavních směrech transevropské energetické infrastruktury KOM(2011) Aktuální informace o Státní energetické koncepci a Surovinové politice ČR. Další termíny zasedání Rady vlády v roce 2012 jsou stanoveny na 30. května a ve druhém pololetí na měsíc září a listopad. Konkrétní termíny budou stanoveny po dohodě členů Rady vlády na sedmém 20

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky

Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České republiky Rada vlády pro energetiku a surovinovou strategii České Stálým poradním orgánem vlády v oblasti energetické a surovinové politiky státu byla usnesením vlády zřízena Rada vlády pro energetickou a surovinovou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011

PŘEHLED PRACOVNÍCH SKUPIN RADY VLÁDY PRO ENERGETICKOU A SUROVINOVOU STRATEGII ČR Stav k 30.6.2011 1. PRACOVNÍ SKUPINA PRO ENERGETICKOU POLITIKU ČR 1 Ing. Tomáš Hűner MPO Předseda 2 PhDr. Ivo Hlaváč MŽP místopředseda 3 Ing. Milan Urban PSP 4 Ing. Igor Hartmann MMR 5 Ing. Petr Kalaš MZe 6 Brig.gen. Ing.

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 3. září 2014 č. 724 Statut Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro energetickou

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Page 1 of 5 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Pracovní skupina pro "SYSTÉM MONITOROVÁNÍ SPOTŘEBY A ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH VLÁDNÍCH INSTITUCÍ" STATUT PRACOVNÍ SKUPINY Příloha č.1 k Opatření č. 25/2008

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Energeticky úsporná obec

Energeticky úsporná obec Energeticky úsporná obec Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2008 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících 10 až 15 letech mírný růst

Více

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie

Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Implementace Politiky druhotných surovin ČR Mgr. Miloslava Tomiková, Odbor ekologie Úvod k dokumentu Politika druhotných surovin ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ( MPO ) zpracováním aktualizace Surovinové

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

Statut Národní stálé konference

Statut Národní stálé konference Statut Národní stálé konference Článek 1 Úvodní ustanovení 1. V programovém období 2014-2020 je pro koordinaci realizace územní dimenze ustavena Národní stálá konference (dále jen NSK ), jakožto nástupce

Více

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Sekretariát Rady hospodářské a sociální dohody ČR Na Poříčním právu 376 / 1 128 01 Praha 2 telefon: 221 922 023, 221 922 022, e-mail: tripartita@mpsv.cz fax: 221 922

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory

Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Strategie ČR v plnění národních cílů Směrnice o energetické účinnosti stávající a budoucí nástroje podpory Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor seminář Zvyšování energetické

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná

Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ. Karviná Hospodářská komora okresu Karviná SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ Karviná 2004 1 Hospodářská komora okresu Karviná sekce vzdělávání ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: Představenstvo Hospodářské komory okresu Karviná Sekce vzdělávání

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti.

Většina podrobných údajů je uvedena přímo v Národním akčním plánu energetické účinnosti. PŘÍLOHA Č. 5 2. ZPRÁVA O POKROKU V OBLASTI PLNĚNÍ VNITROSTÁTNÍCH CÍLŮ ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE (podle odst. 1 čl. 24 směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti) Úvod Směrnice Evropského

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 42. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 20. června 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426

2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY. Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ část 2, díl 2, str. 1 2/2 AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Novely zákona o odpadech legislativní smršť AZ/426 ve Sbírce zákonů byl zveřejněn zákon ze dne 31. července 2014 č. 184/2014 Sb., kterým

Více

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení

k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení Příloha č. 1 k příkazu ministra č. 9/2008 S T A T U T Komise pro sociální začleňování Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Komise pro sociální začleňování (dále jen Komise ) je stálým poradním, iniciativním

Více

Úspory a účinnost v energetické politice státu

Úspory a účinnost v energetické politice státu Úspory a účinnost v energetické politice Energie pro budoucnost XVI Energetická efektivita v průmyslové sféře pro růst podniku 15. září 2015 9:30 13:20 BVV sál P-4 Historie státní energetické koncepce

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo

Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Skládka odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě, tzv. laguny Ostramo Příprava pokračování sanace lagun Ostramo Ing. Kamil Prokeš DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, oddělení laguny Práce na odstranění

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020

Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 Naplňování Národní strategie Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví USNESENÍ VLÁDY ČR č. 23 ze dne 8. 1. 2014 V l á d a I. bere na

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA 2014 9.-10.12. 2014, Třebíč Klimaticko-energetický balíček 2030 - původní pozice ČR pouze emise nezávazně - konzultační

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 10. prosince 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 8.00 hod. do 12.15 hod.

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Podpora využívání OZE a úspor energie

Podpora využívání OZE a úspor energie Podpora využívání OZE a úspor energie Seminář CEERES Praha, 22.listopadu 2005 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická agentura Obnovitelné zdroje Dosažení indikativního cíle 8% podílu výroby z OZE na hrubé

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie)

Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020. (GeoInfoStrategie) Aktuální stav projektu tvorby Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v ČR do roku 2020 (GeoInfoStrategie) Eva Kubátová, koordinátorka projektu Jiří Čtyroký, vedoucí Zpracovatelského

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Ústí nad Labem, 7. 2. 2011 Příprava nového programového období S blížícím se koncem programového období 2007-2013 se do popředí zájmu dostává problematika

Více

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA

401/2010 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 11.3.2012 do částky 27/2012 Sb. a 14/2012 Sb.m.s. - RA232 Obsah a text 401/2010 Sb. - poslední stav textu 401/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2010 o obsahových náležitostech

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více