Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE říjen listopad 2013 / ročník 14 Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal Uvedu příklad, který se patrně nikdy nestal, ale který krásně ilustruje snahy o regulaci virtuální decentralizované měny. Říká se, že jistý americký regulátor zjistil, že Bitcoin je považován za měnu, což je v rozporu s platnou legislativou, která jasně říká, že jediné peníze jsou státní dolary. I jal se regulátor regulovat a sepsal dopis se žádostí o ukončení činnosti, v opačném případě sáhne prý k trestu. Když však chtěl žádost dokončit, uvědomil si, že neví, komu ji má adresovat. Představa zmateného státního úředníka je jistě zábavná, ale skrývá se v ní vše, co s sebou Bitcoin nese. Skutečnou decentralizaci, absolutní opak současných státních peněz. A tak je i složité Bitcoin regulovat. Bitcoin má motivaci stát se globální měnou, světovou účetní jednotkou, penězi. To zcela podkopává jakoukoliv činnost vlády. Motivace zastavit ho je obrovská. Podíváme-li se však opět na příběh s úředníkem a dopisem jak to udělají? Jistou nápovědu nám dá historie, a to dokonce historie nedávná. V roce 1996 vznikla první světově úspěšná virtuální měna E-gold. Od Bitcoinu se lišila zásadně, zejména v tom, že nebyla decentralizovaná. E-gold byla měna založena na fyzickém zlatě. Delší dobu nikomu nevadila a byla ignorována, přičemž její význam rostl. Nicméně přišlo jedenácté září a s ním i Patriot Act, zákon zaměřený na boj s terorismem. V rámci tohoto boje se zaměřil i na tzv. peněžní služby bez povolení. Bez povolení, to bylo u E-goldu jasné. Ale peněžní služba? To by přeci znamenalo, že lze E-gold, potažmo zlato, označit za peníze. A to by musely americké úřady přiznat, což se jim pochopitelně nelíbilo. A nelíbí! Označit zlato za peníze by popíralo veškerou vládní snahu tento fakt popřít. Když nemohla hora, šlo se k hoře. Vláda tak postupně mezi roky přestala bojovat proti peněžním službám bez povolení, ale nově proti systémům, které umožňují jakoukoliv směnu hodnoty. Horší definici by člověk pohledal. E-gold byl nakonec zničen, musel zaplatit téměř 4 milióny dolarů, zakladatelé byli odsouzeni a vláda jejich zlato znárodnila. Pokud vám chce vláda zavřít podnik, nemůžete udělat vůbec nic. Nicméně Bitcoin má proti E-goldu výhodu v tom, že žádným podnikem není. Nemá žádné centrum, které se dá zavřít, žádný server, který se dá zabavit a žádného šéfa, kterému můžete vyhrožovat nebo ho zavřít. Můžete ale podniknout jiné kroky. U Bitcoinu existuje neodstranitelná možnost regulace substitutu, tedy státních peněz. Centrální banky mají zákonnou možnost nakupovat cizí měnu a ovlivňovat tím směnný kurz mezi státní měnou a Bitcoinem. Tím by však Bitcoin zesílil a nadto byl svým způsobem legitimizován, k čemuž není politická vůle. Můžete ale regulovat reálné příjemce Bitcoinu. Přijímáte Bitcoin? Potom nám vyplníte tento formulář a vzhledem k problémům, které jsou s Bitcoinem spojeny, vám bude polovina vydělaných Bitcoinů zabavena. Očekávejte daňové kontroly, neočekávejte soucit. Dále může stát regulovat vývojáře, dát slovo Bitcoin na blacklist a všemožně jinak se snažit odstranit to, co se nám na Bitcoinu líbí. Pokud budou mít prodejci dodatečné náklady s přijímáním Bitcoinů (bude zakázané je přijímat, tedy to nebudou smět nikam napsat a případně by byli tajně kontrolováni), tak budou mít pochopitelně nižší motivaci Bitcoiny přijímat, což vede k nižší motivaci Bitcoin držet i u uživatelů a jejich hodnota a s ní i cena letí dolů. A vlády to udělají. Už přilétly první vlaštovky. Newyorkský hlavní finanční kontrolor Ben Lawsky prohlásil: Je v dlouhodobém zájmu virtuálních měn podřídit se přiměřeným ochranným opatřením, která Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch Zločin je ekonomicky důležitá aktivita či odvětví, bez ohledu na téměř absolutní opomíjení ekonomy. Gary Becker 1 Ekonomická analýza zločinu, tak jak ji dnes známe, se datuje od napsání slavného teoretického článku Gary Beckerem. 2 Beckerův článek podnítil celou řadu výzkumů, teoretických i empirických, které zkoumají vliv různých faktorů na míru zločinnosti. Jde například o vliv nezaměstnanosti či ekonomické kondice, příjmové nerovnosti, chudoby, počtu uvězněných, počtu policistů, kvality a vynutitelnosti práva či délku soudního řízení na zločinnost, která může být definovaná, jak široce (např. celková, majetková či násilná) tak i specifičtěji (kupř. vloupání do bytů, počty ukradených aut, drogové delikty a jiné). Na tomto podkladu vznikla jasná národohospodářská doporučení, která pomáhají snižovat míru zločinnosti, a zefektivňovat tak systém vymahatelnosti práva. Pojďme si proto přiblížit hlavní nástroje ekonomické (pokračování na straně 2) Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes Hynek Řihák V tomto článku bych se rád zaměřil na porovnání kriminality dnes a za minulého režimu. Řada lidí má pocit, že kriminalita je dnes větší než v době komunismu. Tento článek má spíše za cíl hrubé srování než hlubokou analýzu, která by se dala publikovat v nějakém renomovaném časopise, přesto však věřím, že i tak Vás zaujme. Hluboká analýza by si vyžádala důkladné studium a spoustu času, místo toho zde provedeme poměrně hrubé srovnání stavu kriminality dnes a na konci komunismu. Nejprve se podíváme na statistiku ČSÚ ohledně počtu odsouzení a počtu vězňů v České republice. Dle ní byl roku 1989 počet odsouzení a k téhož roku bylo celkem vězňů. K roku 2011 byla tato čísla (růst oproti roku 1989 o 21.5 %) a (růst oproti roku 1989 o 3.5 %). Průměr za roky 2002 až 2011 byl odsouzení (růst oproti roku 1989 o 21.7 %) a vězňů (pokles oproti roku 1989 o 13.6 %). Vrcholem u odsouzení bylo odsouzení roku 2008 a u vězňů jim je právě rok 2011 a dost podobného čísla bylo dosaženo roku K významnému nárůstu došlo u odsouzení za vraždu, zde došlo k vzestupu z 69 odsouzení k roku 1989 na 120 roku 2011 (růst oproti roku 1989 o 74 %). Průměr za roky 2002 až 2011 je dokonce 135 vražd (růst oproti roku 1989 o 95.6 %). Vrcholem byl rok 1996, kdy došlo k odsouzení za vraždu dokonce u 203 případů [1]. Bohužel statistika ČSÚ Zjištěné trestné činy v České republice začíná až rokem Přitom je obzvláště důležitá, protože zmíněné počty odsouzení a vězňů nedávají celkový přehled o kriminalitě. Musíme tedy využít jen údaje za rok Zjištěných trestných činů bylo tehdy (pokračování na straně 2) (pokračování na straně 3) / 1

2 Bitcoin není dětské porno ochrání spotřebitele, odstraní ilegální aktivitu a ochrání naši národní bezpečnost. Rozumějme tomu správně; je to v dlouhodobém zájmu, jde tedy o něco, co my krátkozrací vidět nemůžeme a naopak pokud to nevidíte, pak jste krátkozrací; přiměřeným opatřením, tedy přesně takovým, jaká jsou potřeba; ochranným opatřením, protože nás chrání a to je dobře; která ochrání spotřebitele, jelikož chudák spotřebitel musí být ochráněn, mohl by pak například používat měnu, která neztrácí na hodnotě několik procent každý rok; odstraní ilegální aktivitu, protože za Bitcoin se kupuje dětské porno, Bitcoin je dětské porno, o tom není pochyb; a ochrání naši národní bezpečnost, protože Lawsky je Američan a pokud chcete něčemu dát skutečný punc důležitosti, musíte větu zakončit právě takto. A Lawsky není sám. Demokratický senátor Chuck Schumer prohlásil: Je to praní špinavých peněz!. Ostatně, přesně to byla i linie argumentace proti e-goldu. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman o Bitcoinu napsal: Je to plýtvání elektřinou! Pochopitelně, pokud jste zastáncem ekonomické školy, která stojí a padá na tom, že má centrální banka plnou kontrolu nad peněžním systémem, který nastavuje dle potřeb (a výsledků sofistikovaných makroekonomických modelů), potom musíte v Bitcoinu vidět pouze plýtvání elektřinou. Nejdále došlo zatím Německo, které připravuje kapitálovou daň z držení Bitcoinu. Bitcoin by jako účetní jednotka měl být zanášen do účetnictví a v případě zisků by měla být část odváděna státu. V ČR zatím jen Ministerstvo financí doporučuju dávat si na Bitcoin pozor a nařizuje oznamovat jakékoliv transakce na 15 tisíc eur. Eur! Je zjevné, že se vlády snaží a snažit budou ještě více. Budou argumentovat, že podporou Bitcoinu schvalujete zločiny, které se pomocí této měny financují. Soudná argumentace však nemůže zavrhnout prostředek jednání, ale pouze jednání samotné. Bitcoin qua Bitcoin je pouze prostředkem směny, který může být využit k dobrým i špatným cílům. Ostatně jako dolary nebo diamanty. Bitcoin není dětské porno. Trestejme zločin, ne peníze. Dejme virtuálním měnám šanci, dejme šanci svobodě. Dominik Stroukal je místopředseda Ludwig von Mises Institutu a student doktorského studia na NF VŠE. Ekonomie zločinu analýzy zločinu a některé zajímavé aplikované studie. Dnes si ekonomové důležitost ekonomie zločinu uvědomují, a proto je již učebnicovou ukázkou aplikované ekonomie. 3 Podobně jako i ostatní ekonomické chování by se, zjednodušeně, dala i ekonomie zločinu redukovat do následující formule: racionální subjekt provede zločin, pokud mezní přínos (benefit) je větší než mezní náklad daného zločinu (nutno podotknout, že důležitou roli hraje i vztah k riziku, protože zločin je nejistá aktivita; a, jak ukazují behaviorální výzkumy, také vztah lidí či populace k férovosti a respektu k daným pravidlům). 4 Pod zločinem či nelegální aktivitou si v tomto případě můžeme představit vše, od přecházení přechodu na červenou, přes překročení rychlosti v obci až k vyloupení zlatnictví. Ostatně samotného Garyho Beckera napadla myšlenka ekonomie zločinu při rozhodování, zda zaparkovat nebo nezaparkovat na nedovoleném místě před Chicagskou universitou, jak poznamenal ve své nobelovské přednášce. Ač se může zdát ekonomický přístup příliš zjednodušený a on zjednodušený ve skutečnosti je pro lepší analytickou uchopitelnost jsou jeho predikce a následné empirické verifikace nesmírně silné. Jedním ze základních postulátů je, že horší podmínky na trhu práce (měřeno např. výší nezaměstnanosti pro nejnižší příjmové skupiny či celkovou nezaměstnaností, mzdou, mírou chudoby) nutně povedou k vyšší kriminalitě, protože se zločin stává ceteris paribus atraktivnější a relativně výnosnější než minimální mzda či nízké sociální dávky. To ostatně potvrzují i empirické studie, které nachází tento efekt zejména u nízko-příjmových skupin, které jsou špatným výkonem ekonomiky nejvíce ohroženy (pro shrnutí vizte Levitta 2004). Další zajímavou oblastí jsou daňové úniky. Dnes již slavný minnesotský daňový experiment provedený Joelem Slemrodem, Marshou Blumenthal a Charlesem Christianem v roce 2001 jasně ukázal, že při zvýšeném riziku daňové kontroly se výše odvedené daně významně zvyšuje. Přesněji v tomto experimentu byla náhodně vybraným účastníkům (firmám a fyzickým osobám) zaslána písemná oznámení, že jejich daňová přiznání budou možná blíže zkoumána daňovou autoritou. Teorie se potvrdila a firmy a fyzické osoby s malým a středním příjmem skutečně odvedly více na daních. Zajímavostí však také je, že pokud firma či fyzická osoba byla dostatečně velká, měla vyšší motivaci daně obcházet (např. maskovat účetnictví za pomoci auditorských firem), což se ve výsledku projevilo tím, že výše odvedené daně u těchto firem snížila i při zvýšené pravděpodobnosti kontroly. V současné době se nabízí otázka, do jaké míry se stanou skutečností před i povolební sliby o lepším výběru daně skrze vyšší a kvalitnější daňové kontroly; lze předpokládat, že u malých a středních firem se po vzoru zmíněné studie daňový odvod zvýší, avšak velké firmy patrně i díky velmi komplexnímu a kličkám nakloněnému daňovému systému odvedou na daních stejně či dokonce méně. Co se týče samotného zaměření na pravděpodobnost dopadení, tak dle Beckerovy analýzy bude toto opatření účinnější než zvýšení trestu za daňové úniky, protože lidé, pokud přímo nevyhledávají riziko, na snížení šance na úspěch zločinu zareagují silněji než na délku trestu. Otázkou zůstává, zda firmy a fyzické osoby změní své chování směrem k daňovým autoritám již v následujícím daňovém období, i pokud by nebyly zatím viditelné žádné změny na finančních úřadech. V neposlední řadě se v nedávných letech rozvinula analýza krádeží různých komodit ve vztahu k jejich cenám či míře v jaké jsou různé statky vlastněny. Například studie Sidebottoma et al. (2011) jasně ukazuje, že zvýšení ceny mědi vedlo poměrně k rapidnímu růstu jejích krádeží. Má rozpracovaná diplomová práce se sice věnuje obdobné problematice, avšak se zaměřením na jinou komoditu, a to zlato. Předběžné výsledky však neukazují významný vliv ceny na tyto krádeže, nicméně zdá se, že zlatí zločinci spíše reagují zvýšením ukradeného množství zlata, než zvýšením počtu spáchaných zločinů. Další studie se zabývají např. krádežemi od domácích spotřebičů (Wellsmith a Burell 2005, Reilly a Witt 2008) až po kabelky ve večerních podnicích a barech (Sidebottom a Bowers 2011). Závěrem je nutné zmínit, že zločin byl, je a vždy bude přítomen ve společnosti a z ekonomického pohledu je určité množství zločinu efektivní. Proč? Hlavním důvodem je to, že každé dodatečné snížení kriminality s sebou nese zvýšené náklady, a tedy úplné vymýcení zločinu by stálo obrovské prostředky, které by však měly efektivnější a přínosnější využití v jiných odvětvích ekonomiky. Také je dobré mít vždy na paměti, že i zločinci reagují na pobídky, čímž se doslova potvrzuje ono přísloví, že příležitost dělá zloděje. Ano, příležitost snižuje náklady zločinu a zvyšuje tak motivaci jej konat, a proto vždy bděme na to, abychom se tyto náklady snažili snížit na co nejnižší možnou efektivní míru. Zdroje Becker, S. G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy 76 (1968): Fisman, R., Miguel, E. Corruption, Norms, / 2

3 POKRAČOVÁNÍ EKONOMIE ZLOČINU and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets. Journal of Political Economy 115 (2006): Levitt, D., S. Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the Decline and Six That Are Not. Journal of Economic Perspectives 18 (2004): Reilly, B., Witt, R. Domestic burglaries and the real price of audio-visual goods: Some time series evidence for Britain. Economics Letters 100 (2008): Sidebottom, A., Belur, J., Bowers, K., Tompson, L., Johnson, D., S. Theft in Price- Volatile Markets: On the Relationship between Copper Price and Copper Theft. Journal of Research in Crime and Deliquency 48 (2011): Sidebottom, A., Bowers, K. Bag theft in bars: An analysis of relative risk, perceived risk and modus operandi. Security Journal 23 (2010): Slemrod, J., Blumenthal, M., Christian, C. Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics 79 (2001): Wellsmith, M., Burrel, A. The Influence of Purchase Price and Ownership Levels on Theft Targets: the Example of Domestic Burglary. British Journal of Criminology 45 (2005): Tomáš Mlčoch je student magisterského studia NF VŠE 1 Becker (1968), strana Existují však výjimky jako Beccaria O zločinech a trestech (1764) nebo Bentham Úvod do principů morálky a legislativy (1843), na které upozorňuje Richard Posner 3 Je však třeba podotknout, že ekonomové se převážně soustředí na majetkovou trestnou činnost (např. daňové úniky, krádeže, zpronevěru a další). Násilná trestná činnost jako vraždy apod., je ekonomicky těžko uchopitelná a je často výsledkem např. poruchy osobnosti či deviace Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes a vražd 107, k roku 2011 byla čísla (růst oproti roku 1991 o 7.6 %) a 188 (růst oproti roku 1991 o 75.7 %). Průměry za roky 2002 a 2011 dosahují (růst oproti roku 1991 o 32 %) a 222 (růst oproti roku 1991 o %). Z této tabulky je patrná klesající tendence za poslední roky u obou sledovaných položek. Vrchol byl zaznamenán pro zjištěné trestné činy v roce 1999, kdy jich bylo a pro vraždy v roce 1998, kdy jich bylo dokonce 313 [2]. Dle vcelku stabilního počtu odsouzení za vraždu za roky 1989 až 1992 se zdá, že pro rok 1989 by mohl předběžně (!) platit údaj o počtu vražd kolem jednoho sta. Někdo by mohl správně namítnout, že co dnes není trestné, to tehdy bylo a naopak. To je samozřejmě pravda a byla by nutná v tomto směru důkladná srovnávací analýza (která však nemůže být nikdy kvůli rozdílné kvalitě trestných činů přesná), kterou zde nyní provádět nemůžeme (data z ČSÚ na ni ani nestačí). Ovšem jistě není situace taková, že by byla dnešní doba v tomto směru jen uvolněnější. Dříve se zákonně neupravovaly takové věci či skutky jako sexuální harašení či stalking (nebezpečné pronásledování). Dnes naopak neexistuje trestný čin příživnictví. Další správnou námitkou je to, že dnes se musí na vězení mnohdy čekat, a že existuje rovněž i domácí vězení. Není ovšem jasné, zda statistika ČSÚ domácí vězení zohledňuje anebo nezohledňuje. Nicméně domácí vězení je v platnosti teprve od 1. ledna 2010 a za rok 2010 bylo takhle vězněno jen 113 osob (někteří z nich stejně nakonec putovali za mříže). Nepředpokládám, že zde došlo v roce 2011 k významnější změně. Spíše jde tedy o vězně čekatele (jde až o několik tisíc lidí, ovšem i s těmi, co se vězení vyhýbají), kteří budou výše vypočtená procenta zvyšovat. Není však jasné, zda podobné čekatelství nebylo i za minulého režimu. Další výhradou by mohl být ten fakt, že za minulého režimu byli vězněni i političtí vězni, kteří uvedené statistiky za rok 1989 navyšují. To je v případě počtu odsouzení celkem dost možné. V případě vězňů je to nepravděpodobné, protože 8. prosince tyto vězně amnestoval poslední komunistický president Dr. Gustáv Husák [3]. Těchto vězňů navíc byli zřejmě jen desítky až stovky [4]. To pravděpodobně bude platit i pro počty odsouzení. Dalším problémem je, že se tu nevěnujeme podmínečným odsouzením a přestupkům. Námitku v opačném duchu by mohl vznést ten, kdo by poukázal na větší cizinecký ruch v dnešní době oproti době komunismu, což by samo o sobě mohlo vést k určitému nárůstu kriminality. Za roky 2007 až 2010 bylo v českých, moravských a slezských vězeních od 7 do 7.5 % cizinců [5]. Růst by to tedy mohl být jen v řádu procent (nelze očekávat, že by za komunismu byl počet cizozemských vězňů roven 0 procentům. Například tu dlouhodobě pobývali pracovníci ze spřátelených zemí, jako bylo Polsko, Vietnam, Kuba apod.). Každopádně tzv. kriminální turistika dnes dle neoficiálních policejních zdrojů prý opravdu existuje. Navíc tato námitka může mít ve skutečnosti větší význam, než se ze statistiky zdá, a to díky migrantům, kteří se dnes považují již za Čechy (Moravany ani Slezany zde ČSÚ neuvádí a vystačí si pouze s národností českou). Někdo by mohl namítat, že brutalita trestných činů roste, bohužel toto statistiky stěží mohou zachytit. Zároveň je však pravdou, že už i za minulého režimu brutalita rostla: "Znepokojují nás současně některé rysy kriminality, zejména zvýšená hrubost a brutalita při útocích proti zdraví občanů, trestná činnost mladistvých pachatelů, namnoze skupinová, stejně tak jako vysoký počet bytových krádeží a podíl pachatelů, kteří nejsou na území hlavního města Prahy odhaleni. [6]. Dokonce nárůst bezohlednosti je doložen i u řidičů [7]. Zajímavou námitkou je fakt, že za komunismu došlo k nárůstu kriminality mládeže, což uváděl na 16. schůzi ze dne 1. listopadu 1989 komunistický poslanec Ladislav Liška, který uvedl, že: zpráva také poukazuje na to, jak velký problém představuje trestná činnost mládeže. Vzestupný vývoj v posledních letech nutí k zamyšlení jak nad efektivností trestního postihu, tak zejména nad účinností všech výchovných složek a potlačování delikventních projevů mládeže. [8]. Dnes je tato mládež již ve středním věku a má již odrostlejší děti. Dodejme k tomu, že je docela paradoxní, že státy bývalého sovětského bloku mají alespoň dle následujícího zdroje většinou větší počet vražd na 100 tisíc obyvatel než státy západní Evropy [9]. Za pozornost zde stojí ještě jedna skutečnost. Václav Havel roku 1990 propustil v Českých zemích na svobodu asi 15 tisíc vězňů (nešlo o politické vězně, ty už propustil, jak bylo uvedeno, Dr. Husák), mnozí z nich se pak dopustili nejrůznějších zločinů, a to včetně vražd. Mnozí to označují za Havlovo selhání. Dejme tomu, neselhal zde však ještě někdo? Neselhal systém komunistického vězeňství? Jeho výchovné složky? Zdá se, že tento systém vedl jen velmi málo k převýchově vězňů a vedl někdy i k opačnému výsledku [10]. S podobným problémem nárůstu kriminality jsme se ostatně setkali i v případě nedávné amnestie profesora Václava Klause. Také s korupcí, úplatky a rozkrádáním socialistického vlastnictví to nebylo zrovna slavné (viz zejména V. kapitola). Rozdíl je zde však v tom, že dnes zde máme bezpochyby informačně otevřenější společnost než za komunismu (tím neříkáme, že tehdejší společnost byla informačně zcela uzavřená). Dnes se mnohdy na téma korupce, úplatků a rozkrádání veřejného vlastnictví v informačních médiích / 3

4 POKRAČOVÁNÍ ZAMYŠLENÍ NAD KRIMINALITOU TEHDY A DNES setkáváme i s pouhým rozebíráním dohadů, náznaků a spekulací. Pokud se podíváme na zde prezentované statistiky a jejich rozbor, tak dojdeme k závěru, že kriminalita oproti roku 1989 u nás stoupla a stoupla docela dosti u vražd, zároveň je však patrné, že kriminalita u nás není řádově někde jinde, než byla za minulého režimu ke konci 80. let. Ovšem další bádání na toto téma je žádoucí [11]. [1] Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab [2] Ibid, Tab [3] Domácích vězňů bylo jen 113 za rok a Haas. Plné znění Husákovy presidentské amnestie je v Sbírce zákonů, částce 33, vydané dne 15. prosince 1989, Rozhodnutí presidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989, s [4] Viz zde: [5] Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ). Většinou jde o Slováky, Vietnamce a Ukrajince (Ibid, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k ). [6] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec František Kubát, list s016012, schuz/s htm. [7] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec Ladislav Liška, list s016025, schuz/s htm. [8] Ibid. [9] Viz zde: world_by_intentional_homicide_rate.png. [10] To je problémem i dnes, jak dokládá nedávná amnestie presidenta Klause. [11] Je nutné vzít v úvahu, že ne každý trestný čin je dnes hlášen. Otázkou pak je, jak tomu bylo za minulého režimu. Literatura: 1. HAAS, T. Političtí vězni a amnestie - Havel, nebo Husák? [online, 2013]. 1-politicti-vezni-a-amnestie-havel-nebohusak-.aspx. 2. Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Odsouzení a vězni v České republice [online]. ku_1989# Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Zjištěné trestné činy v České republice [online]. ku_1989# Domácích vězňů bylo jen 113 za rok. Náramky prý nejsou nutné [online, 2011]. Dostupný z (přístup XII/2013): 5. Stenoprotokoly 16. schůze České národní rady: Úterý 31. října a středy 1. listopadu 1989 [online]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): viz poznámky. 6. Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ) [online, 2011]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): pitola/ Statistická ročenka České republiky 2011, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k [online, 2011]. pitola/ Hynek Řihák je projektant Zločin a trest ve svobodné společnosti Jakub Skala Libertariáni se často odkazují na přirozená práva nebo nějakou jejich obdobu a popisují svobodnou společnost, která bude fungovat výhradně na jejich principu. V každé společnosti ale jistě budou existovat jedinci, kteří budou právo porušovat. Jak by mohlo fungovat vymáhání spravedlnosti ve svobodné společnosti a jaké jsou její výhody oproti státnímu zřízení? Obrana práv Vycházíme-li z konceptu přirozených práv, pak samozřejmě musíme mluvit i o jejich obraně a trestu za porušení. Bez této obrany respektive trestu by celý koncept přirozených práv postrádal smysl. Právo by nesloužilo svému účelu. Základní premisou přirozeného práva je tvrzení, že každá osoba má výhradní právo na svoje tělo, stejně tak jako na plody své práce. Každý člověk tedy musí mít možnost své tělo a svůj majetek bránit a v případě, že k porušení těchto práv dojde, měla by mít poškozená osoba právo přiměřeně potrestat narušitele těchto práv. Pokud by tomu tak nebylo, pak by přirozené právo nemělo žádný reálný význam. Je zřejmé, že každá osoba, která tato práva má, je může zcela nebo zčásti prodat či darovat někomu jinému. Trest V současném světě se o celý proces spravedlnosti stará Stát. Stát chytí podezřelého, rozhodne o jeho vině či nevině a následně jej při prokázání viny potrestá. Ve svobodné společnosti by tomu patrně bylo jinak. Jedna firma by zločince chytala, jiná soudila a trest by vynášela oběť. V případě vraždy by za oběť mohla jednat osoba pověřená závětí nebo příbuzní dané osoby. Jestliže má dnes Stát zastoupený soudcem morální právo určovat výši trestu, pak je to proto, že jsme mu tato práva byli nuceni předat. Stát je nemohl získat nijak jinak. Navíc vzhledem k subjektivitě újmy z porušení vlastnických práv není možné, aby bylo určování výše trestu automaticky delegováno na někoho jiného, aniž by nedošlo v očích oběti k nějaké nespravedlnosti. Ve svobodné společnosti by o výši trestu rozhodovala oběť. Za předpokladu, že nikdo jiný nebyl poškozen, nemá ani do výše trestu co mluvit. Je třeba si také uvědomit, že pokud má dnes Stát právo usvědčeného zločince trestat např. odnětím svobody, pak je to proto, že mu toto právo oběti zločinů opět nedobrovolně předali. Pokud jej mohli předat Státu, pak jej mohou předat i soukromé společnosti, nebo zločince potrestat sami. Pokud tedy zločince může uvěznit státní věznice, pak to může stejně tak udělat věznice soukromá. Výše trestu Murray Rothbard v Ethics of Liberty píše: Navrhuji další fundamentální pravidlo týkající se zločinu: kriminálník, narušitel vlastnických práv chcete-li, ztrácí svá vlastní práva v rozsahu, ve kterém o tyto práva připravil někoho jiného. Pokud někdo připraví někoho jiného o část jeho vlastnických práv na svoji osobu nebo o rozšíření těchto práv na fyzický majetek, ztrácí svá vlastní vlastnická práva ve stejné míře. Toto elegantní řešení již na první pohled nabízí zajímavou alternativu současnému systému. Pan Zloděj, který ukradl panu Továrníkovi milion, sám přichází o svoje vlastnické právo až do výše jednoho milionu (svého nikoliv ukradeného) ve prospěch pana Továrníka. Nezapomínejme, že Rothbard navrhuje trest v rozsahu původního zločinu jako maximální možnou míru. Je-li někdo pacifistou, pak může zločinci trest úplně nebo z části odpustit. Pokud by naopak oběť požadovala nepřiměřeně vysoký trest, pak se sama stává narušitelem práva. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ ZLOČIN A TREST VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI Majetková vlastnická práva Doposud jsme se věnovali teoretické stránce trestu, podívejme se teď na tu praktickou. Pokud dojde k odcizení části majetku, pak je postup poměrně jednoduchý. Soud vynese nad obviněným rozsudek vinen či nevinen a oběť určí výši trestu v rámci daných mezí. Pokud je čtenář seznámen se základními představami liberatariánů o právu ve svobodné společnosti, pak ví, že v takové společnosti by pravděpodobně existovaly pojišťovací agentury, které by své zákazníky zaštiťovaly v mnoha ohledech. Pokud by tedy pan Továrník, zákazník pojišťovací agentury T, byl okraden panem Zlodějem, zákazníkem pojišťovací agentury Z, pak by celý soudní proces mohl proběhnout třeba takto: Pan Zloděj je shledán vinným, agentura T zaplatí panu továrníkovi sjednanou sumu, kterou následně vymáhá na agentuře Z. Agentura Z pak tyto peníze může vymáhat na panu Zloději. Těžko si lze představit, že by nějaká agentura uzavřela pojištění s někým, kdo by si chtěl do smlouvy dát dodatek V případě že něco ukradnu, agentura hradí škodu za mě. Obdobně by proces fungoval i u ostatních porušení majetkových vlastnických práv. Třetí strany, kterých se zločin netýká, jistě ocení, že nebylo třeba žádné policie, žádných soudů a žádného vězení, které by byly provozovány na jejich náklady. U osobních vlastnických práv by proces fungoval obdobně. Lze si představit, že většina obětí by nevymáhala tresty ve smyslu oko za oko, ale raději by se soustředila na odškodnění za utrpěnou újmu. a morálnější výstupy než prostředí státní. Pokud je naším cílem skutečně svobodná společnost, kde násilí není systematizováno, jako je tomu dnes, ale kde je násilí čistě náhodným projevem lidského jednání, pak bychom měli poukazovat na nemorálnost státního řešení a na efektivnější alternativy, které nabízí trh. Jakub Skala je spolupracovníkem Ludwig von Mises Institutu a student ekonomických teorií na UK. Závěr Tak jako i v jiných oblastech práva nabízí tržní prostředí mnohem efektivnější, spravedlivější On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 2651/10, Praha 10, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

Institut Václava Klause

Institut Václava Klause Institut Václava Klause Pavel Ryska, Jan Průša Korupce: ekonomie vs. mýty Publikace č. 6/2013 Obsah Předmluva............................. 9 1. Úvod.............................. 13 2. Co je korupce.........................

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

Odborný analytický měsíčník. Odborný analytický měsíčník. Odborný analytický měsíčník

Odborný analytický měsíčník. Odborný analytický měsíčník. Odborný analytický měsíčník ŘÍjen 2012 číslo 8 WWW.cicAr.cZ ZDArMA Odborný analytický měsíčník Odborný analytický měsíčník Odborný analytický měsíčník 4 Když je růst ilegální vstupní Analýza téma Tzv. černý trh vyprodukoval aféru,

Více

Terra Libera. Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné. Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček

Terra Libera. Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné. Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Nová měna? Žádná změna Václav Rybáček Proudící přísun novinek z politických ringů je prakticky nemožné smysluplně konzumovat. Nové zákony, úpravy

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních

Terra Libera. Vliteratuře je uváděna celá řada důvodů pro selhání tržních Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Proč nelze externality považovat za případ tržního selhání? 1 Brian P. Simpson červen - červenec 2005 / ročník 6 Globalizace jako nejlepší sociální

Více

KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ

KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance KVANTIFIKACE A DOPADY KORUPCE NA BOHATSTVÍ ZEMĚ The quantification of a corruption and its consequences on wealth of a country Diplomová

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta. Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Reforma imigrační politiky ČR bakalářská práce Autor: Václav Gráf Vedoucí práce: Ing. Ivana Ryvolová Rok: 2007 Prohlašuji na svou čest, že jsem

Více

Korupce a její vliv na společnost. Martin Petlach

Korupce a její vliv na společnost. Martin Petlach Korupce a její vliv na společnost Martin Petlach Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou korupce a jejím negativním vlivem na společnost. Jedná se o celospolečenský jev,

Více

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY TITULNÍ STRANA PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERSITY Obor Veřejná správa Katedra národního hospodářství Bakalářská práce LEGITIMITA NEBANKOVNÍCH ÚVĚRŮ Jaromír Šimek 2009 ZADÁNÍ VEDOUCÍHO PRÁCE Zadání

Více

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR

Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Kriminalita národnostních menšin a jejich prevence z hlediska práce Policie ČR Bakalářská práce Vypracoval:

Více

Rovná daň a dopady jejího zavedení v zemích střední a východní Evropy. Jiří Schwarz jr.

Rovná daň a dopady jejího zavedení v zemích střední a východní Evropy. Jiří Schwarz jr. Rovná daň a dopady jejího zavedení v zemích střední a východní Evropy Jiří Schwarz jr. Poděkování Rád bych poděkoval Charlesi Blankartovi, Liboru Duškovi, Martinu Froňkovi, Davidu Lipkovi a Ondřeji Schneiderovi

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry

Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry Role úroku a dopady jeho regulace na trh s úvěry Jiří Schwarz jr. Liberální institut Centrum pro studium ekonomické svobody Obsah Obsah...2 Úvod...3 Dějiny úroku...4 Aristoteles a lichva...4 První ospravedlnění

Více

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY

II. KRIMINOLOGICKÉ DNY ČESKÁ KRIMINOLOGICKÁ SPOLEČNOST PRAHA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ČESKÉ BUDĚJOVICE II. KRIMINOLOGICKÉ DNY Roman SVATOŠ, Josef KŘÍHA (eds.) Sborník příspěvků z vědecké konference

Více

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche.

CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ. děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma. Deloitte & Touche. LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla firma Deloitte & Touche. J e r r y J o r d a n : ZMĚNĚNÁ ÚLOHA CENTRÁLNÍCH BANK V XXI. STOLETÍ

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2011 Český helsinský výbor Praha červen 2012 Obsah Úvodní slovo... 4 Diskriminace... 6 Vězeňství... 10 Policie... 16 Svoboda slova... 20 Sociální zabezpečení...

Více

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Diplomová práce na téma: ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH Autor diplomové

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno PŘÍČINY ZADLUŽOVÁNÍ RODIN, JEHO RIZIKA A MOŽNÉ DŮSLEDKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr.

Více

Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance

Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance Jak dopadne modrá šance ODS na českého zaměstnance červen 2005 Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů nebo rozšiřovat jakýmkoli způsobem,

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII

POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII POJISTN OBZOR 10 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. Jaroslava Fašková,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Terra Libera. Zafrického slona se stal symbol ochrany africké přírody. Pozor, sloni útočí! Lid a odborníci Josef Mládek. Rudé výročí David Lipka

Terra Libera. Zafrického slona se stal symbol ochrany africké přírody. Pozor, sloni útočí! Lid a odborníci Josef Mládek. Rudé výročí David Lipka Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Pozor, sloni útočí! Lid a odborníci Josef Mládek David Lipka říjen - listopad 2007 / ročník 8 Zafrického slona se stal symbol ochrany africké přírody.

Více

Vzdělání a trh. Sborník textů

Vzdělání a trh. Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vzdělání a trh Sborník textů Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 jako svou 54. publikaci Editor: Tereza Urbanová Odborná korektura:

Více

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Obsah Úvod...3 1 Ekonomie a drogy...5 1.1 Princip vlastnictví sebe sama a sledování vlastního zájmu člověka... 5 1.2 Teorie užitku

Více

Transparency International - Česká republika Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007

Transparency International - Česká republika Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 2007, www.transparency.cz OBSAH Černé listiny do systému veřejných zakázek 7 David Ondráčka, Eliška Císařová

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

Ne o b h a j i t e l n é h o

Ne o b h a j i t e l n é h o Ob h a j o b a Ne o b h a j i t e l n é h o Pasák, prostitutka, stávkokaz, slumlord, pomlouvač, lichvář a další obětní beránci v sebrance padouchů naší společnosti. Walter Block Praha, 2012 Překlad z anglického

Více

knihovna Elektronické databáze osobních údajů

knihovna Elektronické databáze osobních údajů Digitální sbírky a data knihovna Elektronické databáze osobních údajů Jan Folda jan.folda@sos-vesnicky.cz Žijeme ve světě, který je stále více závislý na počítačových technologiích. Nevyhnutelným důsledkem

Více