Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE říjen listopad 2013 / ročník 14 Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal Uvedu příklad, který se patrně nikdy nestal, ale který krásně ilustruje snahy o regulaci virtuální decentralizované měny. Říká se, že jistý americký regulátor zjistil, že Bitcoin je považován za měnu, což je v rozporu s platnou legislativou, která jasně říká, že jediné peníze jsou státní dolary. I jal se regulátor regulovat a sepsal dopis se žádostí o ukončení činnosti, v opačném případě sáhne prý k trestu. Když však chtěl žádost dokončit, uvědomil si, že neví, komu ji má adresovat. Představa zmateného státního úředníka je jistě zábavná, ale skrývá se v ní vše, co s sebou Bitcoin nese. Skutečnou decentralizaci, absolutní opak současných státních peněz. A tak je i složité Bitcoin regulovat. Bitcoin má motivaci stát se globální měnou, světovou účetní jednotkou, penězi. To zcela podkopává jakoukoliv činnost vlády. Motivace zastavit ho je obrovská. Podíváme-li se však opět na příběh s úředníkem a dopisem jak to udělají? Jistou nápovědu nám dá historie, a to dokonce historie nedávná. V roce 1996 vznikla první světově úspěšná virtuální měna E-gold. Od Bitcoinu se lišila zásadně, zejména v tom, že nebyla decentralizovaná. E-gold byla měna založena na fyzickém zlatě. Delší dobu nikomu nevadila a byla ignorována, přičemž její význam rostl. Nicméně přišlo jedenácté září a s ním i Patriot Act, zákon zaměřený na boj s terorismem. V rámci tohoto boje se zaměřil i na tzv. peněžní služby bez povolení. Bez povolení, to bylo u E-goldu jasné. Ale peněžní služba? To by přeci znamenalo, že lze E-gold, potažmo zlato, označit za peníze. A to by musely americké úřady přiznat, což se jim pochopitelně nelíbilo. A nelíbí! Označit zlato za peníze by popíralo veškerou vládní snahu tento fakt popřít. Když nemohla hora, šlo se k hoře. Vláda tak postupně mezi roky přestala bojovat proti peněžním službám bez povolení, ale nově proti systémům, které umožňují jakoukoliv směnu hodnoty. Horší definici by člověk pohledal. E-gold byl nakonec zničen, musel zaplatit téměř 4 milióny dolarů, zakladatelé byli odsouzeni a vláda jejich zlato znárodnila. Pokud vám chce vláda zavřít podnik, nemůžete udělat vůbec nic. Nicméně Bitcoin má proti E-goldu výhodu v tom, že žádným podnikem není. Nemá žádné centrum, které se dá zavřít, žádný server, který se dá zabavit a žádného šéfa, kterému můžete vyhrožovat nebo ho zavřít. Můžete ale podniknout jiné kroky. U Bitcoinu existuje neodstranitelná možnost regulace substitutu, tedy státních peněz. Centrální banky mají zákonnou možnost nakupovat cizí měnu a ovlivňovat tím směnný kurz mezi státní měnou a Bitcoinem. Tím by však Bitcoin zesílil a nadto byl svým způsobem legitimizován, k čemuž není politická vůle. Můžete ale regulovat reálné příjemce Bitcoinu. Přijímáte Bitcoin? Potom nám vyplníte tento formulář a vzhledem k problémům, které jsou s Bitcoinem spojeny, vám bude polovina vydělaných Bitcoinů zabavena. Očekávejte daňové kontroly, neočekávejte soucit. Dále může stát regulovat vývojáře, dát slovo Bitcoin na blacklist a všemožně jinak se snažit odstranit to, co se nám na Bitcoinu líbí. Pokud budou mít prodejci dodatečné náklady s přijímáním Bitcoinů (bude zakázané je přijímat, tedy to nebudou smět nikam napsat a případně by byli tajně kontrolováni), tak budou mít pochopitelně nižší motivaci Bitcoiny přijímat, což vede k nižší motivaci Bitcoin držet i u uživatelů a jejich hodnota a s ní i cena letí dolů. A vlády to udělají. Už přilétly první vlaštovky. Newyorkský hlavní finanční kontrolor Ben Lawsky prohlásil: Je v dlouhodobém zájmu virtuálních měn podřídit se přiměřeným ochranným opatřením, která Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch Zločin je ekonomicky důležitá aktivita či odvětví, bez ohledu na téměř absolutní opomíjení ekonomy. Gary Becker 1 Ekonomická analýza zločinu, tak jak ji dnes známe, se datuje od napsání slavného teoretického článku Gary Beckerem. 2 Beckerův článek podnítil celou řadu výzkumů, teoretických i empirických, které zkoumají vliv různých faktorů na míru zločinnosti. Jde například o vliv nezaměstnanosti či ekonomické kondice, příjmové nerovnosti, chudoby, počtu uvězněných, počtu policistů, kvality a vynutitelnosti práva či délku soudního řízení na zločinnost, která může být definovaná, jak široce (např. celková, majetková či násilná) tak i specifičtěji (kupř. vloupání do bytů, počty ukradených aut, drogové delikty a jiné). Na tomto podkladu vznikla jasná národohospodářská doporučení, která pomáhají snižovat míru zločinnosti, a zefektivňovat tak systém vymahatelnosti práva. Pojďme si proto přiblížit hlavní nástroje ekonomické (pokračování na straně 2) Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes Hynek Řihák V tomto článku bych se rád zaměřil na porovnání kriminality dnes a za minulého režimu. Řada lidí má pocit, že kriminalita je dnes větší než v době komunismu. Tento článek má spíše za cíl hrubé srování než hlubokou analýzu, která by se dala publikovat v nějakém renomovaném časopise, přesto však věřím, že i tak Vás zaujme. Hluboká analýza by si vyžádala důkladné studium a spoustu času, místo toho zde provedeme poměrně hrubé srovnání stavu kriminality dnes a na konci komunismu. Nejprve se podíváme na statistiku ČSÚ ohledně počtu odsouzení a počtu vězňů v České republice. Dle ní byl roku 1989 počet odsouzení a k téhož roku bylo celkem vězňů. K roku 2011 byla tato čísla (růst oproti roku 1989 o 21.5 %) a (růst oproti roku 1989 o 3.5 %). Průměr za roky 2002 až 2011 byl odsouzení (růst oproti roku 1989 o 21.7 %) a vězňů (pokles oproti roku 1989 o 13.6 %). Vrcholem u odsouzení bylo odsouzení roku 2008 a u vězňů jim je právě rok 2011 a dost podobného čísla bylo dosaženo roku K významnému nárůstu došlo u odsouzení za vraždu, zde došlo k vzestupu z 69 odsouzení k roku 1989 na 120 roku 2011 (růst oproti roku 1989 o 74 %). Průměr za roky 2002 až 2011 je dokonce 135 vražd (růst oproti roku 1989 o 95.6 %). Vrcholem byl rok 1996, kdy došlo k odsouzení za vraždu dokonce u 203 případů [1]. Bohužel statistika ČSÚ Zjištěné trestné činy v České republice začíná až rokem Přitom je obzvláště důležitá, protože zmíněné počty odsouzení a vězňů nedávají celkový přehled o kriminalitě. Musíme tedy využít jen údaje za rok Zjištěných trestných činů bylo tehdy (pokračování na straně 2) (pokračování na straně 3) / 1

2 Bitcoin není dětské porno ochrání spotřebitele, odstraní ilegální aktivitu a ochrání naši národní bezpečnost. Rozumějme tomu správně; je to v dlouhodobém zájmu, jde tedy o něco, co my krátkozrací vidět nemůžeme a naopak pokud to nevidíte, pak jste krátkozrací; přiměřeným opatřením, tedy přesně takovým, jaká jsou potřeba; ochranným opatřením, protože nás chrání a to je dobře; která ochrání spotřebitele, jelikož chudák spotřebitel musí být ochráněn, mohl by pak například používat měnu, která neztrácí na hodnotě několik procent každý rok; odstraní ilegální aktivitu, protože za Bitcoin se kupuje dětské porno, Bitcoin je dětské porno, o tom není pochyb; a ochrání naši národní bezpečnost, protože Lawsky je Američan a pokud chcete něčemu dát skutečný punc důležitosti, musíte větu zakončit právě takto. A Lawsky není sám. Demokratický senátor Chuck Schumer prohlásil: Je to praní špinavých peněz!. Ostatně, přesně to byla i linie argumentace proti e-goldu. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman o Bitcoinu napsal: Je to plýtvání elektřinou! Pochopitelně, pokud jste zastáncem ekonomické školy, která stojí a padá na tom, že má centrální banka plnou kontrolu nad peněžním systémem, který nastavuje dle potřeb (a výsledků sofistikovaných makroekonomických modelů), potom musíte v Bitcoinu vidět pouze plýtvání elektřinou. Nejdále došlo zatím Německo, které připravuje kapitálovou daň z držení Bitcoinu. Bitcoin by jako účetní jednotka měl být zanášen do účetnictví a v případě zisků by měla být část odváděna státu. V ČR zatím jen Ministerstvo financí doporučuju dávat si na Bitcoin pozor a nařizuje oznamovat jakékoliv transakce na 15 tisíc eur. Eur! Je zjevné, že se vlády snaží a snažit budou ještě více. Budou argumentovat, že podporou Bitcoinu schvalujete zločiny, které se pomocí této měny financují. Soudná argumentace však nemůže zavrhnout prostředek jednání, ale pouze jednání samotné. Bitcoin qua Bitcoin je pouze prostředkem směny, který může být využit k dobrým i špatným cílům. Ostatně jako dolary nebo diamanty. Bitcoin není dětské porno. Trestejme zločin, ne peníze. Dejme virtuálním měnám šanci, dejme šanci svobodě. Dominik Stroukal je místopředseda Ludwig von Mises Institutu a student doktorského studia na NF VŠE. Ekonomie zločinu analýzy zločinu a některé zajímavé aplikované studie. Dnes si ekonomové důležitost ekonomie zločinu uvědomují, a proto je již učebnicovou ukázkou aplikované ekonomie. 3 Podobně jako i ostatní ekonomické chování by se, zjednodušeně, dala i ekonomie zločinu redukovat do následující formule: racionální subjekt provede zločin, pokud mezní přínos (benefit) je větší než mezní náklad daného zločinu (nutno podotknout, že důležitou roli hraje i vztah k riziku, protože zločin je nejistá aktivita; a, jak ukazují behaviorální výzkumy, také vztah lidí či populace k férovosti a respektu k daným pravidlům). 4 Pod zločinem či nelegální aktivitou si v tomto případě můžeme představit vše, od přecházení přechodu na červenou, přes překročení rychlosti v obci až k vyloupení zlatnictví. Ostatně samotného Garyho Beckera napadla myšlenka ekonomie zločinu při rozhodování, zda zaparkovat nebo nezaparkovat na nedovoleném místě před Chicagskou universitou, jak poznamenal ve své nobelovské přednášce. Ač se může zdát ekonomický přístup příliš zjednodušený a on zjednodušený ve skutečnosti je pro lepší analytickou uchopitelnost jsou jeho predikce a následné empirické verifikace nesmírně silné. Jedním ze základních postulátů je, že horší podmínky na trhu práce (měřeno např. výší nezaměstnanosti pro nejnižší příjmové skupiny či celkovou nezaměstnaností, mzdou, mírou chudoby) nutně povedou k vyšší kriminalitě, protože se zločin stává ceteris paribus atraktivnější a relativně výnosnější než minimální mzda či nízké sociální dávky. To ostatně potvrzují i empirické studie, které nachází tento efekt zejména u nízko-příjmových skupin, které jsou špatným výkonem ekonomiky nejvíce ohroženy (pro shrnutí vizte Levitta 2004). Další zajímavou oblastí jsou daňové úniky. Dnes již slavný minnesotský daňový experiment provedený Joelem Slemrodem, Marshou Blumenthal a Charlesem Christianem v roce 2001 jasně ukázal, že při zvýšeném riziku daňové kontroly se výše odvedené daně významně zvyšuje. Přesněji v tomto experimentu byla náhodně vybraným účastníkům (firmám a fyzickým osobám) zaslána písemná oznámení, že jejich daňová přiznání budou možná blíže zkoumána daňovou autoritou. Teorie se potvrdila a firmy a fyzické osoby s malým a středním příjmem skutečně odvedly více na daních. Zajímavostí však také je, že pokud firma či fyzická osoba byla dostatečně velká, měla vyšší motivaci daně obcházet (např. maskovat účetnictví za pomoci auditorských firem), což se ve výsledku projevilo tím, že výše odvedené daně u těchto firem snížila i při zvýšené pravděpodobnosti kontroly. V současné době se nabízí otázka, do jaké míry se stanou skutečností před i povolební sliby o lepším výběru daně skrze vyšší a kvalitnější daňové kontroly; lze předpokládat, že u malých a středních firem se po vzoru zmíněné studie daňový odvod zvýší, avšak velké firmy patrně i díky velmi komplexnímu a kličkám nakloněnému daňovému systému odvedou na daních stejně či dokonce méně. Co se týče samotného zaměření na pravděpodobnost dopadení, tak dle Beckerovy analýzy bude toto opatření účinnější než zvýšení trestu za daňové úniky, protože lidé, pokud přímo nevyhledávají riziko, na snížení šance na úspěch zločinu zareagují silněji než na délku trestu. Otázkou zůstává, zda firmy a fyzické osoby změní své chování směrem k daňovým autoritám již v následujícím daňovém období, i pokud by nebyly zatím viditelné žádné změny na finančních úřadech. V neposlední řadě se v nedávných letech rozvinula analýza krádeží různých komodit ve vztahu k jejich cenám či míře v jaké jsou různé statky vlastněny. Například studie Sidebottoma et al. (2011) jasně ukazuje, že zvýšení ceny mědi vedlo poměrně k rapidnímu růstu jejích krádeží. Má rozpracovaná diplomová práce se sice věnuje obdobné problematice, avšak se zaměřením na jinou komoditu, a to zlato. Předběžné výsledky však neukazují významný vliv ceny na tyto krádeže, nicméně zdá se, že zlatí zločinci spíše reagují zvýšením ukradeného množství zlata, než zvýšením počtu spáchaných zločinů. Další studie se zabývají např. krádežemi od domácích spotřebičů (Wellsmith a Burell 2005, Reilly a Witt 2008) až po kabelky ve večerních podnicích a barech (Sidebottom a Bowers 2011). Závěrem je nutné zmínit, že zločin byl, je a vždy bude přítomen ve společnosti a z ekonomického pohledu je určité množství zločinu efektivní. Proč? Hlavním důvodem je to, že každé dodatečné snížení kriminality s sebou nese zvýšené náklady, a tedy úplné vymýcení zločinu by stálo obrovské prostředky, které by však měly efektivnější a přínosnější využití v jiných odvětvích ekonomiky. Také je dobré mít vždy na paměti, že i zločinci reagují na pobídky, čímž se doslova potvrzuje ono přísloví, že příležitost dělá zloděje. Ano, příležitost snižuje náklady zločinu a zvyšuje tak motivaci jej konat, a proto vždy bděme na to, abychom se tyto náklady snažili snížit na co nejnižší možnou efektivní míru. Zdroje Becker, S. G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy 76 (1968): Fisman, R., Miguel, E. Corruption, Norms, / 2

3 POKRAČOVÁNÍ EKONOMIE ZLOČINU and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets. Journal of Political Economy 115 (2006): Levitt, D., S. Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the Decline and Six That Are Not. Journal of Economic Perspectives 18 (2004): Reilly, B., Witt, R. Domestic burglaries and the real price of audio-visual goods: Some time series evidence for Britain. Economics Letters 100 (2008): Sidebottom, A., Belur, J., Bowers, K., Tompson, L., Johnson, D., S. Theft in Price- Volatile Markets: On the Relationship between Copper Price and Copper Theft. Journal of Research in Crime and Deliquency 48 (2011): Sidebottom, A., Bowers, K. Bag theft in bars: An analysis of relative risk, perceived risk and modus operandi. Security Journal 23 (2010): Slemrod, J., Blumenthal, M., Christian, C. Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics 79 (2001): Wellsmith, M., Burrel, A. The Influence of Purchase Price and Ownership Levels on Theft Targets: the Example of Domestic Burglary. British Journal of Criminology 45 (2005): Tomáš Mlčoch je student magisterského studia NF VŠE 1 Becker (1968), strana Existují však výjimky jako Beccaria O zločinech a trestech (1764) nebo Bentham Úvod do principů morálky a legislativy (1843), na které upozorňuje Richard Posner 3 Je však třeba podotknout, že ekonomové se převážně soustředí na majetkovou trestnou činnost (např. daňové úniky, krádeže, zpronevěru a další). Násilná trestná činnost jako vraždy apod., je ekonomicky těžko uchopitelná a je často výsledkem např. poruchy osobnosti či deviace Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes a vražd 107, k roku 2011 byla čísla (růst oproti roku 1991 o 7.6 %) a 188 (růst oproti roku 1991 o 75.7 %). Průměry za roky 2002 a 2011 dosahují (růst oproti roku 1991 o 32 %) a 222 (růst oproti roku 1991 o %). Z této tabulky je patrná klesající tendence za poslední roky u obou sledovaných položek. Vrchol byl zaznamenán pro zjištěné trestné činy v roce 1999, kdy jich bylo a pro vraždy v roce 1998, kdy jich bylo dokonce 313 [2]. Dle vcelku stabilního počtu odsouzení za vraždu za roky 1989 až 1992 se zdá, že pro rok 1989 by mohl předběžně (!) platit údaj o počtu vražd kolem jednoho sta. Někdo by mohl správně namítnout, že co dnes není trestné, to tehdy bylo a naopak. To je samozřejmě pravda a byla by nutná v tomto směru důkladná srovnávací analýza (která však nemůže být nikdy kvůli rozdílné kvalitě trestných činů přesná), kterou zde nyní provádět nemůžeme (data z ČSÚ na ni ani nestačí). Ovšem jistě není situace taková, že by byla dnešní doba v tomto směru jen uvolněnější. Dříve se zákonně neupravovaly takové věci či skutky jako sexuální harašení či stalking (nebezpečné pronásledování). Dnes naopak neexistuje trestný čin příživnictví. Další správnou námitkou je to, že dnes se musí na vězení mnohdy čekat, a že existuje rovněž i domácí vězení. Není ovšem jasné, zda statistika ČSÚ domácí vězení zohledňuje anebo nezohledňuje. Nicméně domácí vězení je v platnosti teprve od 1. ledna 2010 a za rok 2010 bylo takhle vězněno jen 113 osob (někteří z nich stejně nakonec putovali za mříže). Nepředpokládám, že zde došlo v roce 2011 k významnější změně. Spíše jde tedy o vězně čekatele (jde až o několik tisíc lidí, ovšem i s těmi, co se vězení vyhýbají), kteří budou výše vypočtená procenta zvyšovat. Není však jasné, zda podobné čekatelství nebylo i za minulého režimu. Další výhradou by mohl být ten fakt, že za minulého režimu byli vězněni i političtí vězni, kteří uvedené statistiky za rok 1989 navyšují. To je v případě počtu odsouzení celkem dost možné. V případě vězňů je to nepravděpodobné, protože 8. prosince tyto vězně amnestoval poslední komunistický president Dr. Gustáv Husák [3]. Těchto vězňů navíc byli zřejmě jen desítky až stovky [4]. To pravděpodobně bude platit i pro počty odsouzení. Dalším problémem je, že se tu nevěnujeme podmínečným odsouzením a přestupkům. Námitku v opačném duchu by mohl vznést ten, kdo by poukázal na větší cizinecký ruch v dnešní době oproti době komunismu, což by samo o sobě mohlo vést k určitému nárůstu kriminality. Za roky 2007 až 2010 bylo v českých, moravských a slezských vězeních od 7 do 7.5 % cizinců [5]. Růst by to tedy mohl být jen v řádu procent (nelze očekávat, že by za komunismu byl počet cizozemských vězňů roven 0 procentům. Například tu dlouhodobě pobývali pracovníci ze spřátelených zemí, jako bylo Polsko, Vietnam, Kuba apod.). Každopádně tzv. kriminální turistika dnes dle neoficiálních policejních zdrojů prý opravdu existuje. Navíc tato námitka může mít ve skutečnosti větší význam, než se ze statistiky zdá, a to díky migrantům, kteří se dnes považují již za Čechy (Moravany ani Slezany zde ČSÚ neuvádí a vystačí si pouze s národností českou). Někdo by mohl namítat, že brutalita trestných činů roste, bohužel toto statistiky stěží mohou zachytit. Zároveň je však pravdou, že už i za minulého režimu brutalita rostla: "Znepokojují nás současně některé rysy kriminality, zejména zvýšená hrubost a brutalita při útocích proti zdraví občanů, trestná činnost mladistvých pachatelů, namnoze skupinová, stejně tak jako vysoký počet bytových krádeží a podíl pachatelů, kteří nejsou na území hlavního města Prahy odhaleni. [6]. Dokonce nárůst bezohlednosti je doložen i u řidičů [7]. Zajímavou námitkou je fakt, že za komunismu došlo k nárůstu kriminality mládeže, což uváděl na 16. schůzi ze dne 1. listopadu 1989 komunistický poslanec Ladislav Liška, který uvedl, že: zpráva také poukazuje na to, jak velký problém představuje trestná činnost mládeže. Vzestupný vývoj v posledních letech nutí k zamyšlení jak nad efektivností trestního postihu, tak zejména nad účinností všech výchovných složek a potlačování delikventních projevů mládeže. [8]. Dnes je tato mládež již ve středním věku a má již odrostlejší děti. Dodejme k tomu, že je docela paradoxní, že státy bývalého sovětského bloku mají alespoň dle následujícího zdroje většinou větší počet vražd na 100 tisíc obyvatel než státy západní Evropy [9]. Za pozornost zde stojí ještě jedna skutečnost. Václav Havel roku 1990 propustil v Českých zemích na svobodu asi 15 tisíc vězňů (nešlo o politické vězně, ty už propustil, jak bylo uvedeno, Dr. Husák), mnozí z nich se pak dopustili nejrůznějších zločinů, a to včetně vražd. Mnozí to označují za Havlovo selhání. Dejme tomu, neselhal zde však ještě někdo? Neselhal systém komunistického vězeňství? Jeho výchovné složky? Zdá se, že tento systém vedl jen velmi málo k převýchově vězňů a vedl někdy i k opačnému výsledku [10]. S podobným problémem nárůstu kriminality jsme se ostatně setkali i v případě nedávné amnestie profesora Václava Klause. Také s korupcí, úplatky a rozkrádáním socialistického vlastnictví to nebylo zrovna slavné (viz zejména V. kapitola). Rozdíl je zde však v tom, že dnes zde máme bezpochyby informačně otevřenější společnost než za komunismu (tím neříkáme, že tehdejší společnost byla informačně zcela uzavřená). Dnes se mnohdy na téma korupce, úplatků a rozkrádání veřejného vlastnictví v informačních médiích / 3

4 POKRAČOVÁNÍ ZAMYŠLENÍ NAD KRIMINALITOU TEHDY A DNES setkáváme i s pouhým rozebíráním dohadů, náznaků a spekulací. Pokud se podíváme na zde prezentované statistiky a jejich rozbor, tak dojdeme k závěru, že kriminalita oproti roku 1989 u nás stoupla a stoupla docela dosti u vražd, zároveň je však patrné, že kriminalita u nás není řádově někde jinde, než byla za minulého režimu ke konci 80. let. Ovšem další bádání na toto téma je žádoucí [11]. [1] Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab [2] Ibid, Tab [3] Domácích vězňů bylo jen 113 za rok a Haas. Plné znění Husákovy presidentské amnestie je v Sbírce zákonů, částce 33, vydané dne 15. prosince 1989, Rozhodnutí presidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989, s [4] Viz zde: [5] Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ). Většinou jde o Slováky, Vietnamce a Ukrajince (Ibid, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k ). [6] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec František Kubát, list s016012, schuz/s htm. [7] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec Ladislav Liška, list s016025, schuz/s htm. [8] Ibid. [9] Viz zde: world_by_intentional_homicide_rate.png. [10] To je problémem i dnes, jak dokládá nedávná amnestie presidenta Klause. [11] Je nutné vzít v úvahu, že ne každý trestný čin je dnes hlášen. Otázkou pak je, jak tomu bylo za minulého režimu. Literatura: 1. HAAS, T. Političtí vězni a amnestie - Havel, nebo Husák? [online, 2013]. 1-politicti-vezni-a-amnestie-havel-nebohusak-.aspx. 2. Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Odsouzení a vězni v České republice [online]. ku_1989# Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Zjištěné trestné činy v České republice [online]. ku_1989# Domácích vězňů bylo jen 113 za rok. Náramky prý nejsou nutné [online, 2011]. Dostupný z (přístup XII/2013): 5. Stenoprotokoly 16. schůze České národní rady: Úterý 31. října a středy 1. listopadu 1989 [online]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): viz poznámky. 6. Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ) [online, 2011]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): pitola/ Statistická ročenka České republiky 2011, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k [online, 2011]. pitola/ Hynek Řihák je projektant Zločin a trest ve svobodné společnosti Jakub Skala Libertariáni se často odkazují na přirozená práva nebo nějakou jejich obdobu a popisují svobodnou společnost, která bude fungovat výhradně na jejich principu. V každé společnosti ale jistě budou existovat jedinci, kteří budou právo porušovat. Jak by mohlo fungovat vymáhání spravedlnosti ve svobodné společnosti a jaké jsou její výhody oproti státnímu zřízení? Obrana práv Vycházíme-li z konceptu přirozených práv, pak samozřejmě musíme mluvit i o jejich obraně a trestu za porušení. Bez této obrany respektive trestu by celý koncept přirozených práv postrádal smysl. Právo by nesloužilo svému účelu. Základní premisou přirozeného práva je tvrzení, že každá osoba má výhradní právo na svoje tělo, stejně tak jako na plody své práce. Každý člověk tedy musí mít možnost své tělo a svůj majetek bránit a v případě, že k porušení těchto práv dojde, měla by mít poškozená osoba právo přiměřeně potrestat narušitele těchto práv. Pokud by tomu tak nebylo, pak by přirozené právo nemělo žádný reálný význam. Je zřejmé, že každá osoba, která tato práva má, je může zcela nebo zčásti prodat či darovat někomu jinému. Trest V současném světě se o celý proces spravedlnosti stará Stát. Stát chytí podezřelého, rozhodne o jeho vině či nevině a následně jej při prokázání viny potrestá. Ve svobodné společnosti by tomu patrně bylo jinak. Jedna firma by zločince chytala, jiná soudila a trest by vynášela oběť. V případě vraždy by za oběť mohla jednat osoba pověřená závětí nebo příbuzní dané osoby. Jestliže má dnes Stát zastoupený soudcem morální právo určovat výši trestu, pak je to proto, že jsme mu tato práva byli nuceni předat. Stát je nemohl získat nijak jinak. Navíc vzhledem k subjektivitě újmy z porušení vlastnických práv není možné, aby bylo určování výše trestu automaticky delegováno na někoho jiného, aniž by nedošlo v očích oběti k nějaké nespravedlnosti. Ve svobodné společnosti by o výši trestu rozhodovala oběť. Za předpokladu, že nikdo jiný nebyl poškozen, nemá ani do výše trestu co mluvit. Je třeba si také uvědomit, že pokud má dnes Stát právo usvědčeného zločince trestat např. odnětím svobody, pak je to proto, že mu toto právo oběti zločinů opět nedobrovolně předali. Pokud jej mohli předat Státu, pak jej mohou předat i soukromé společnosti, nebo zločince potrestat sami. Pokud tedy zločince může uvěznit státní věznice, pak to může stejně tak udělat věznice soukromá. Výše trestu Murray Rothbard v Ethics of Liberty píše: Navrhuji další fundamentální pravidlo týkající se zločinu: kriminálník, narušitel vlastnických práv chcete-li, ztrácí svá vlastní práva v rozsahu, ve kterém o tyto práva připravil někoho jiného. Pokud někdo připraví někoho jiného o část jeho vlastnických práv na svoji osobu nebo o rozšíření těchto práv na fyzický majetek, ztrácí svá vlastní vlastnická práva ve stejné míře. Toto elegantní řešení již na první pohled nabízí zajímavou alternativu současnému systému. Pan Zloděj, který ukradl panu Továrníkovi milion, sám přichází o svoje vlastnické právo až do výše jednoho milionu (svého nikoliv ukradeného) ve prospěch pana Továrníka. Nezapomínejme, že Rothbard navrhuje trest v rozsahu původního zločinu jako maximální možnou míru. Je-li někdo pacifistou, pak může zločinci trest úplně nebo z části odpustit. Pokud by naopak oběť požadovala nepřiměřeně vysoký trest, pak se sama stává narušitelem práva. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ ZLOČIN A TREST VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI Majetková vlastnická práva Doposud jsme se věnovali teoretické stránce trestu, podívejme se teď na tu praktickou. Pokud dojde k odcizení části majetku, pak je postup poměrně jednoduchý. Soud vynese nad obviněným rozsudek vinen či nevinen a oběť určí výši trestu v rámci daných mezí. Pokud je čtenář seznámen se základními představami liberatariánů o právu ve svobodné společnosti, pak ví, že v takové společnosti by pravděpodobně existovaly pojišťovací agentury, které by své zákazníky zaštiťovaly v mnoha ohledech. Pokud by tedy pan Továrník, zákazník pojišťovací agentury T, byl okraden panem Zlodějem, zákazníkem pojišťovací agentury Z, pak by celý soudní proces mohl proběhnout třeba takto: Pan Zloděj je shledán vinným, agentura T zaplatí panu továrníkovi sjednanou sumu, kterou následně vymáhá na agentuře Z. Agentura Z pak tyto peníze může vymáhat na panu Zloději. Těžko si lze představit, že by nějaká agentura uzavřela pojištění s někým, kdo by si chtěl do smlouvy dát dodatek V případě že něco ukradnu, agentura hradí škodu za mě. Obdobně by proces fungoval i u ostatních porušení majetkových vlastnických práv. Třetí strany, kterých se zločin netýká, jistě ocení, že nebylo třeba žádné policie, žádných soudů a žádného vězení, které by byly provozovány na jejich náklady. U osobních vlastnických práv by proces fungoval obdobně. Lze si představit, že většina obětí by nevymáhala tresty ve smyslu oko za oko, ale raději by se soustředila na odškodnění za utrpěnou újmu. a morálnější výstupy než prostředí státní. Pokud je naším cílem skutečně svobodná společnost, kde násilí není systematizováno, jako je tomu dnes, ale kde je násilí čistě náhodným projevem lidského jednání, pak bychom měli poukazovat na nemorálnost státního řešení a na efektivnější alternativy, které nabízí trh. Jakub Skala je spolupracovníkem Ludwig von Mises Institutu a student ekonomických teorií na UK. Závěr Tak jako i v jiných oblastech práva nabízí tržní prostředí mnohem efektivnější, spravedlivější On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 2651/10, Praha 10, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 10. Behaviorální ekonomie korporací. Trhy práce Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr. Koblovský) Prezentace byla vytvořena

Více

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou?

Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich spotřebou? Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iheta) Kolektiv autorů: Tomáš Mlčoch, Tomáš Doležal Jaký je vztah mezi cenou cigaret a jejich

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Městské státní zastupitelství Brno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Muchova 232/13, 160 00 Praha 6 Podezřelí: 1) Jana Vlachová, 29.4.1984, Poznaňská 24, Brno (dříve Jana Uhra 6, Brno)

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ

13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ 13. TRESTNÍ PRÁVO A TRESTNÍ ŘÍZENÍ Každý stát se snaží chránit své obyvatelstvo před takovými činy, které ohrožují jejich bezpečnost. Trestní právo je odvětví právního systému chránící společnost před

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová

6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová 6.2 STRUKTURA KRIMINALITY V PRAZE Jana Jíchová Výzkumem druhů kriminality či přímo vybraných trestných činů se na úrovni větších územních celků zabývali již tzv. evropští kartografičtí kriminalisté v 19.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika

Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Kriminalita dětí a mládeže Karlovarský kraj Zkušenosti policie se šikanou na školách - Kazuistika Trestná činnost dětí a mládeže Karlovarský kraj Věková struktura pachatelů 2. 1. - 13.11. 2012 1.1. 13.

Více

Tendenční ekonomie Dominik Stroukal. Letní Akademie Mises Institutu 2011

Tendenční ekonomie Dominik Stroukal. Letní Akademie Mises Institutu 2011 Tendenční ekonomie Dominik Stroukal Letní Akademie Mises Institutu 2011 Obsah Tendence Tendence Tendence Tendence Školení Dílčí rovnováha Celková rovnováha Matematika Game Theory Neoklasika, Walras Nematematika

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa

16.10.2011 KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE. Praxe a legislativa KRIMINALISTICKÁ GENETIKA V ČESKÉ REPUBLICE Praxe a legislativa Genetické zkoumání v PČR Kriminalistická genetická analýza standardní kriminalistická znalecká metoda PČR zkoumá lidský biologický materiál

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok

Metodický list pro čtvrté soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu B_MiE_B, Mikroekonomie B Název tematického celku: Mikroekonomie B čtvrtý blok Cíl tématického celku: pochopit problematiku nedokonalé konkurence včetně jednotlivých forem nedokonalé konkurence (monopolistická konkurence, oligopol, monopol), pochopit formování křivky poptávky výrobních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel?

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel? Jiří Skuhrovec FSV UK 22.2.2011 Outline Intro 1 Intro Definice Outline 2 3 Co je virtuální měna? Intro Definice Outline (jak odlišit peníze od hračky?) VM je počitatelný nehmotný statek který.. 1 Lze nakoupit

Více

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

SLEVA LIDÉ FOR SALE OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI SLEVA LIDÉ FOR SALE % OBCHODOVÁNÍ S LIDMI PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI 1 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky a nestátními neziskovými organizacemi realizuje

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 17/2011-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr.

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ

VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Předmět: 5HP420 Česká ekonomika v procesu transformace VÝHODY A RIZIKA NEZÁVISLÉ CENTRÁLNÍ BANKY seminární práce Autor: Martin Pánek Vedoucí práce:

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger Kryptoměny (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger UPOZORNĚNÍ Prezentace není určena pro odborníky, záměrně jsem se v ní dopustil několika

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU VII. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb. a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení

Více

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON. ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů 157 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy.

Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo Je souhrn právních norem o trestání fyzických osob za jejich trestné činy. Trestní právo se dělí na: 1. Trestní právo hmotné - hlavním pramenem je trestní zákoník 2. Trestní právo procesní

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 listopad 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Odpovědnost provozovatele služeb za krádež zaparkovaného vozidla Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 21.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 4170/2010 Nejvyšší

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie

Nástrojem je snižování ceny s cílem získat, co nejlepší pozici na trhu Pomocí snižování nákladů, efektivnější technologie Otázka: Konkurence Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Petan =soutěž -jde o to, jak uspokojovat zájem jednoho nebo několika subjektů na úkor jiných Podoby konkurence Podle podoby konkurenčního

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období.

I. Úvod. Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. Informace z kontrolní akce č. 11/03 Peněžní prostředky státu určené na odškodňování podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na migraci za prací Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

5IE412 Behaviorální ekonomie

5IE412 Behaviorální ekonomie 5IE412 Behaviorální ekonomie Přednášející: Petr Houdek KIE NF VŠE 12. Behaviorální veřejná volba. Přesvědčování; politika a média (korupce) *zkráceno+ Specializace 5BE Ekonomie a psychologie (garant: dr.

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14

Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Domácí vzdělávání Lukáš Matěna MFF UK, Pedagogika II, LS 2013/14 Úvod Jednou z alternativ povinné školní docházky je domácí vzdělávání. Tento fenomén, historicky pocházející z potřeby rodičů zajistit svým

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 červenec 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Změna podmínek cestovní smlouvy ze strany cestovní kanceláře Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 31.5.2012, sp. zn. 33 Cdo 4718/2009 Nejvyšší

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb

Obchodní podmínky pro webhosting a domény. Definice a rozsah poskytovaných služeb Obchodní podmínky pro webhosting a domény Definice a rozsah poskytovaných služeb Předmětem služby poskytované zákazníkovi je provoz virtuálního serveru (tzv. webhostingu) na počítačové síti Internet. Pod

Více

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín

prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín prezentace Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Kolín a Městské Policie Kolín Město Kolín 2 Založeno před rokem 1261 31077 obyvatel Rozloha 35 km2 Důležitý železniční

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Martin Koňařík. 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík

Martin Koňařík. 4. Demografická konference Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Martin Koňařík 4. Demografická konference "Mladých demografů, 15. 2. 2013, Praha Martin Koňařík Obsah Úvod Datová základna Odsouzení Metodika Vstupy Výstupy Výsledky Obvinění Závěr 4. Demografická konference

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více