Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Terra Libera. Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal. Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch. Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes"

Transkript

1 Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE říjen listopad 2013 / ročník 14 Bitcoin není dětské porno Dominik Stroukal Uvedu příklad, který se patrně nikdy nestal, ale který krásně ilustruje snahy o regulaci virtuální decentralizované měny. Říká se, že jistý americký regulátor zjistil, že Bitcoin je považován za měnu, což je v rozporu s platnou legislativou, která jasně říká, že jediné peníze jsou státní dolary. I jal se regulátor regulovat a sepsal dopis se žádostí o ukončení činnosti, v opačném případě sáhne prý k trestu. Když však chtěl žádost dokončit, uvědomil si, že neví, komu ji má adresovat. Představa zmateného státního úředníka je jistě zábavná, ale skrývá se v ní vše, co s sebou Bitcoin nese. Skutečnou decentralizaci, absolutní opak současných státních peněz. A tak je i složité Bitcoin regulovat. Bitcoin má motivaci stát se globální měnou, světovou účetní jednotkou, penězi. To zcela podkopává jakoukoliv činnost vlády. Motivace zastavit ho je obrovská. Podíváme-li se však opět na příběh s úředníkem a dopisem jak to udělají? Jistou nápovědu nám dá historie, a to dokonce historie nedávná. V roce 1996 vznikla první světově úspěšná virtuální měna E-gold. Od Bitcoinu se lišila zásadně, zejména v tom, že nebyla decentralizovaná. E-gold byla měna založena na fyzickém zlatě. Delší dobu nikomu nevadila a byla ignorována, přičemž její význam rostl. Nicméně přišlo jedenácté září a s ním i Patriot Act, zákon zaměřený na boj s terorismem. V rámci tohoto boje se zaměřil i na tzv. peněžní služby bez povolení. Bez povolení, to bylo u E-goldu jasné. Ale peněžní služba? To by přeci znamenalo, že lze E-gold, potažmo zlato, označit za peníze. A to by musely americké úřady přiznat, což se jim pochopitelně nelíbilo. A nelíbí! Označit zlato za peníze by popíralo veškerou vládní snahu tento fakt popřít. Když nemohla hora, šlo se k hoře. Vláda tak postupně mezi roky přestala bojovat proti peněžním službám bez povolení, ale nově proti systémům, které umožňují jakoukoliv směnu hodnoty. Horší definici by člověk pohledal. E-gold byl nakonec zničen, musel zaplatit téměř 4 milióny dolarů, zakladatelé byli odsouzeni a vláda jejich zlato znárodnila. Pokud vám chce vláda zavřít podnik, nemůžete udělat vůbec nic. Nicméně Bitcoin má proti E-goldu výhodu v tom, že žádným podnikem není. Nemá žádné centrum, které se dá zavřít, žádný server, který se dá zabavit a žádného šéfa, kterému můžete vyhrožovat nebo ho zavřít. Můžete ale podniknout jiné kroky. U Bitcoinu existuje neodstranitelná možnost regulace substitutu, tedy státních peněz. Centrální banky mají zákonnou možnost nakupovat cizí měnu a ovlivňovat tím směnný kurz mezi státní měnou a Bitcoinem. Tím by však Bitcoin zesílil a nadto byl svým způsobem legitimizován, k čemuž není politická vůle. Můžete ale regulovat reálné příjemce Bitcoinu. Přijímáte Bitcoin? Potom nám vyplníte tento formulář a vzhledem k problémům, které jsou s Bitcoinem spojeny, vám bude polovina vydělaných Bitcoinů zabavena. Očekávejte daňové kontroly, neočekávejte soucit. Dále může stát regulovat vývojáře, dát slovo Bitcoin na blacklist a všemožně jinak se snažit odstranit to, co se nám na Bitcoinu líbí. Pokud budou mít prodejci dodatečné náklady s přijímáním Bitcoinů (bude zakázané je přijímat, tedy to nebudou smět nikam napsat a případně by byli tajně kontrolováni), tak budou mít pochopitelně nižší motivaci Bitcoiny přijímat, což vede k nižší motivaci Bitcoin držet i u uživatelů a jejich hodnota a s ní i cena letí dolů. A vlády to udělají. Už přilétly první vlaštovky. Newyorkský hlavní finanční kontrolor Ben Lawsky prohlásil: Je v dlouhodobém zájmu virtuálních měn podřídit se přiměřeným ochranným opatřením, která Ekonomie zločinu Tomáš Mlčoch Zločin je ekonomicky důležitá aktivita či odvětví, bez ohledu na téměř absolutní opomíjení ekonomy. Gary Becker 1 Ekonomická analýza zločinu, tak jak ji dnes známe, se datuje od napsání slavného teoretického článku Gary Beckerem. 2 Beckerův článek podnítil celou řadu výzkumů, teoretických i empirických, které zkoumají vliv různých faktorů na míru zločinnosti. Jde například o vliv nezaměstnanosti či ekonomické kondice, příjmové nerovnosti, chudoby, počtu uvězněných, počtu policistů, kvality a vynutitelnosti práva či délku soudního řízení na zločinnost, která může být definovaná, jak široce (např. celková, majetková či násilná) tak i specifičtěji (kupř. vloupání do bytů, počty ukradených aut, drogové delikty a jiné). Na tomto podkladu vznikla jasná národohospodářská doporučení, která pomáhají snižovat míru zločinnosti, a zefektivňovat tak systém vymahatelnosti práva. Pojďme si proto přiblížit hlavní nástroje ekonomické (pokračování na straně 2) Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes Hynek Řihák V tomto článku bych se rád zaměřil na porovnání kriminality dnes a za minulého režimu. Řada lidí má pocit, že kriminalita je dnes větší než v době komunismu. Tento článek má spíše za cíl hrubé srování než hlubokou analýzu, která by se dala publikovat v nějakém renomovaném časopise, přesto však věřím, že i tak Vás zaujme. Hluboká analýza by si vyžádala důkladné studium a spoustu času, místo toho zde provedeme poměrně hrubé srovnání stavu kriminality dnes a na konci komunismu. Nejprve se podíváme na statistiku ČSÚ ohledně počtu odsouzení a počtu vězňů v České republice. Dle ní byl roku 1989 počet odsouzení a k téhož roku bylo celkem vězňů. K roku 2011 byla tato čísla (růst oproti roku 1989 o 21.5 %) a (růst oproti roku 1989 o 3.5 %). Průměr za roky 2002 až 2011 byl odsouzení (růst oproti roku 1989 o 21.7 %) a vězňů (pokles oproti roku 1989 o 13.6 %). Vrcholem u odsouzení bylo odsouzení roku 2008 a u vězňů jim je právě rok 2011 a dost podobného čísla bylo dosaženo roku K významnému nárůstu došlo u odsouzení za vraždu, zde došlo k vzestupu z 69 odsouzení k roku 1989 na 120 roku 2011 (růst oproti roku 1989 o 74 %). Průměr za roky 2002 až 2011 je dokonce 135 vražd (růst oproti roku 1989 o 95.6 %). Vrcholem byl rok 1996, kdy došlo k odsouzení za vraždu dokonce u 203 případů [1]. Bohužel statistika ČSÚ Zjištěné trestné činy v České republice začíná až rokem Přitom je obzvláště důležitá, protože zmíněné počty odsouzení a vězňů nedávají celkový přehled o kriminalitě. Musíme tedy využít jen údaje za rok Zjištěných trestných činů bylo tehdy (pokračování na straně 2) (pokračování na straně 3) / 1

2 Bitcoin není dětské porno ochrání spotřebitele, odstraní ilegální aktivitu a ochrání naši národní bezpečnost. Rozumějme tomu správně; je to v dlouhodobém zájmu, jde tedy o něco, co my krátkozrací vidět nemůžeme a naopak pokud to nevidíte, pak jste krátkozrací; přiměřeným opatřením, tedy přesně takovým, jaká jsou potřeba; ochranným opatřením, protože nás chrání a to je dobře; která ochrání spotřebitele, jelikož chudák spotřebitel musí být ochráněn, mohl by pak například používat měnu, která neztrácí na hodnotě několik procent každý rok; odstraní ilegální aktivitu, protože za Bitcoin se kupuje dětské porno, Bitcoin je dětské porno, o tom není pochyb; a ochrání naši národní bezpečnost, protože Lawsky je Američan a pokud chcete něčemu dát skutečný punc důležitosti, musíte větu zakončit právě takto. A Lawsky není sám. Demokratický senátor Chuck Schumer prohlásil: Je to praní špinavých peněz!. Ostatně, přesně to byla i linie argumentace proti e-goldu. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman o Bitcoinu napsal: Je to plýtvání elektřinou! Pochopitelně, pokud jste zastáncem ekonomické školy, která stojí a padá na tom, že má centrální banka plnou kontrolu nad peněžním systémem, který nastavuje dle potřeb (a výsledků sofistikovaných makroekonomických modelů), potom musíte v Bitcoinu vidět pouze plýtvání elektřinou. Nejdále došlo zatím Německo, které připravuje kapitálovou daň z držení Bitcoinu. Bitcoin by jako účetní jednotka měl být zanášen do účetnictví a v případě zisků by měla být část odváděna státu. V ČR zatím jen Ministerstvo financí doporučuju dávat si na Bitcoin pozor a nařizuje oznamovat jakékoliv transakce na 15 tisíc eur. Eur! Je zjevné, že se vlády snaží a snažit budou ještě více. Budou argumentovat, že podporou Bitcoinu schvalujete zločiny, které se pomocí této měny financují. Soudná argumentace však nemůže zavrhnout prostředek jednání, ale pouze jednání samotné. Bitcoin qua Bitcoin je pouze prostředkem směny, který může být využit k dobrým i špatným cílům. Ostatně jako dolary nebo diamanty. Bitcoin není dětské porno. Trestejme zločin, ne peníze. Dejme virtuálním měnám šanci, dejme šanci svobodě. Dominik Stroukal je místopředseda Ludwig von Mises Institutu a student doktorského studia na NF VŠE. Ekonomie zločinu analýzy zločinu a některé zajímavé aplikované studie. Dnes si ekonomové důležitost ekonomie zločinu uvědomují, a proto je již učebnicovou ukázkou aplikované ekonomie. 3 Podobně jako i ostatní ekonomické chování by se, zjednodušeně, dala i ekonomie zločinu redukovat do následující formule: racionální subjekt provede zločin, pokud mezní přínos (benefit) je větší než mezní náklad daného zločinu (nutno podotknout, že důležitou roli hraje i vztah k riziku, protože zločin je nejistá aktivita; a, jak ukazují behaviorální výzkumy, také vztah lidí či populace k férovosti a respektu k daným pravidlům). 4 Pod zločinem či nelegální aktivitou si v tomto případě můžeme představit vše, od přecházení přechodu na červenou, přes překročení rychlosti v obci až k vyloupení zlatnictví. Ostatně samotného Garyho Beckera napadla myšlenka ekonomie zločinu při rozhodování, zda zaparkovat nebo nezaparkovat na nedovoleném místě před Chicagskou universitou, jak poznamenal ve své nobelovské přednášce. Ač se může zdát ekonomický přístup příliš zjednodušený a on zjednodušený ve skutečnosti je pro lepší analytickou uchopitelnost jsou jeho predikce a následné empirické verifikace nesmírně silné. Jedním ze základních postulátů je, že horší podmínky na trhu práce (měřeno např. výší nezaměstnanosti pro nejnižší příjmové skupiny či celkovou nezaměstnaností, mzdou, mírou chudoby) nutně povedou k vyšší kriminalitě, protože se zločin stává ceteris paribus atraktivnější a relativně výnosnější než minimální mzda či nízké sociální dávky. To ostatně potvrzují i empirické studie, které nachází tento efekt zejména u nízko-příjmových skupin, které jsou špatným výkonem ekonomiky nejvíce ohroženy (pro shrnutí vizte Levitta 2004). Další zajímavou oblastí jsou daňové úniky. Dnes již slavný minnesotský daňový experiment provedený Joelem Slemrodem, Marshou Blumenthal a Charlesem Christianem v roce 2001 jasně ukázal, že při zvýšeném riziku daňové kontroly se výše odvedené daně významně zvyšuje. Přesněji v tomto experimentu byla náhodně vybraným účastníkům (firmám a fyzickým osobám) zaslána písemná oznámení, že jejich daňová přiznání budou možná blíže zkoumána daňovou autoritou. Teorie se potvrdila a firmy a fyzické osoby s malým a středním příjmem skutečně odvedly více na daních. Zajímavostí však také je, že pokud firma či fyzická osoba byla dostatečně velká, měla vyšší motivaci daně obcházet (např. maskovat účetnictví za pomoci auditorských firem), což se ve výsledku projevilo tím, že výše odvedené daně u těchto firem snížila i při zvýšené pravděpodobnosti kontroly. V současné době se nabízí otázka, do jaké míry se stanou skutečností před i povolební sliby o lepším výběru daně skrze vyšší a kvalitnější daňové kontroly; lze předpokládat, že u malých a středních firem se po vzoru zmíněné studie daňový odvod zvýší, avšak velké firmy patrně i díky velmi komplexnímu a kličkám nakloněnému daňovému systému odvedou na daních stejně či dokonce méně. Co se týče samotného zaměření na pravděpodobnost dopadení, tak dle Beckerovy analýzy bude toto opatření účinnější než zvýšení trestu za daňové úniky, protože lidé, pokud přímo nevyhledávají riziko, na snížení šance na úspěch zločinu zareagují silněji než na délku trestu. Otázkou zůstává, zda firmy a fyzické osoby změní své chování směrem k daňovým autoritám již v následujícím daňovém období, i pokud by nebyly zatím viditelné žádné změny na finančních úřadech. V neposlední řadě se v nedávných letech rozvinula analýza krádeží různých komodit ve vztahu k jejich cenám či míře v jaké jsou různé statky vlastněny. Například studie Sidebottoma et al. (2011) jasně ukazuje, že zvýšení ceny mědi vedlo poměrně k rapidnímu růstu jejích krádeží. Má rozpracovaná diplomová práce se sice věnuje obdobné problematice, avšak se zaměřením na jinou komoditu, a to zlato. Předběžné výsledky však neukazují významný vliv ceny na tyto krádeže, nicméně zdá se, že zlatí zločinci spíše reagují zvýšením ukradeného množství zlata, než zvýšením počtu spáchaných zločinů. Další studie se zabývají např. krádežemi od domácích spotřebičů (Wellsmith a Burell 2005, Reilly a Witt 2008) až po kabelky ve večerních podnicích a barech (Sidebottom a Bowers 2011). Závěrem je nutné zmínit, že zločin byl, je a vždy bude přítomen ve společnosti a z ekonomického pohledu je určité množství zločinu efektivní. Proč? Hlavním důvodem je to, že každé dodatečné snížení kriminality s sebou nese zvýšené náklady, a tedy úplné vymýcení zločinu by stálo obrovské prostředky, které by však měly efektivnější a přínosnější využití v jiných odvětvích ekonomiky. Také je dobré mít vždy na paměti, že i zločinci reagují na pobídky, čímž se doslova potvrzuje ono přísloví, že příležitost dělá zloděje. Ano, příležitost snižuje náklady zločinu a zvyšuje tak motivaci jej konat, a proto vždy bděme na to, abychom se tyto náklady snažili snížit na co nejnižší možnou efektivní míru. Zdroje Becker, S. G. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy 76 (1968): Fisman, R., Miguel, E. Corruption, Norms, / 2

3 POKRAČOVÁNÍ EKONOMIE ZLOČINU and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets. Journal of Political Economy 115 (2006): Levitt, D., S. Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the Decline and Six That Are Not. Journal of Economic Perspectives 18 (2004): Reilly, B., Witt, R. Domestic burglaries and the real price of audio-visual goods: Some time series evidence for Britain. Economics Letters 100 (2008): Sidebottom, A., Belur, J., Bowers, K., Tompson, L., Johnson, D., S. Theft in Price- Volatile Markets: On the Relationship between Copper Price and Copper Theft. Journal of Research in Crime and Deliquency 48 (2011): Sidebottom, A., Bowers, K. Bag theft in bars: An analysis of relative risk, perceived risk and modus operandi. Security Journal 23 (2010): Slemrod, J., Blumenthal, M., Christian, C. Taxpayer response to an increased probability of audit: evidence from controlled experiment in Minnesota. Journal of Public Economics 79 (2001): Wellsmith, M., Burrel, A. The Influence of Purchase Price and Ownership Levels on Theft Targets: the Example of Domestic Burglary. British Journal of Criminology 45 (2005): Tomáš Mlčoch je student magisterského studia NF VŠE 1 Becker (1968), strana Existují však výjimky jako Beccaria O zločinech a trestech (1764) nebo Bentham Úvod do principů morálky a legislativy (1843), na které upozorňuje Richard Posner 3 Je však třeba podotknout, že ekonomové se převážně soustředí na majetkovou trestnou činnost (např. daňové úniky, krádeže, zpronevěru a další). Násilná trestná činnost jako vraždy apod., je ekonomicky těžko uchopitelná a je často výsledkem např. poruchy osobnosti či deviace Zamyšlení nad kriminalitou tehdy a dnes a vražd 107, k roku 2011 byla čísla (růst oproti roku 1991 o 7.6 %) a 188 (růst oproti roku 1991 o 75.7 %). Průměry za roky 2002 a 2011 dosahují (růst oproti roku 1991 o 32 %) a 222 (růst oproti roku 1991 o %). Z této tabulky je patrná klesající tendence za poslední roky u obou sledovaných položek. Vrchol byl zaznamenán pro zjištěné trestné činy v roce 1999, kdy jich bylo a pro vraždy v roce 1998, kdy jich bylo dokonce 313 [2]. Dle vcelku stabilního počtu odsouzení za vraždu za roky 1989 až 1992 se zdá, že pro rok 1989 by mohl předběžně (!) platit údaj o počtu vražd kolem jednoho sta. Někdo by mohl správně namítnout, že co dnes není trestné, to tehdy bylo a naopak. To je samozřejmě pravda a byla by nutná v tomto směru důkladná srovnávací analýza (která však nemůže být nikdy kvůli rozdílné kvalitě trestných činů přesná), kterou zde nyní provádět nemůžeme (data z ČSÚ na ni ani nestačí). Ovšem jistě není situace taková, že by byla dnešní doba v tomto směru jen uvolněnější. Dříve se zákonně neupravovaly takové věci či skutky jako sexuální harašení či stalking (nebezpečné pronásledování). Dnes naopak neexistuje trestný čin příživnictví. Další správnou námitkou je to, že dnes se musí na vězení mnohdy čekat, a že existuje rovněž i domácí vězení. Není ovšem jasné, zda statistika ČSÚ domácí vězení zohledňuje anebo nezohledňuje. Nicméně domácí vězení je v platnosti teprve od 1. ledna 2010 a za rok 2010 bylo takhle vězněno jen 113 osob (někteří z nich stejně nakonec putovali za mříže). Nepředpokládám, že zde došlo v roce 2011 k významnější změně. Spíše jde tedy o vězně čekatele (jde až o několik tisíc lidí, ovšem i s těmi, co se vězení vyhýbají), kteří budou výše vypočtená procenta zvyšovat. Není však jasné, zda podobné čekatelství nebylo i za minulého režimu. Další výhradou by mohl být ten fakt, že za minulého režimu byli vězněni i političtí vězni, kteří uvedené statistiky za rok 1989 navyšují. To je v případě počtu odsouzení celkem dost možné. V případě vězňů je to nepravděpodobné, protože 8. prosince tyto vězně amnestoval poslední komunistický president Dr. Gustáv Husák [3]. Těchto vězňů navíc byli zřejmě jen desítky až stovky [4]. To pravděpodobně bude platit i pro počty odsouzení. Dalším problémem je, že se tu nevěnujeme podmínečným odsouzením a přestupkům. Námitku v opačném duchu by mohl vznést ten, kdo by poukázal na větší cizinecký ruch v dnešní době oproti době komunismu, což by samo o sobě mohlo vést k určitému nárůstu kriminality. Za roky 2007 až 2010 bylo v českých, moravských a slezských vězeních od 7 do 7.5 % cizinců [5]. Růst by to tedy mohl být jen v řádu procent (nelze očekávat, že by za komunismu byl počet cizozemských vězňů roven 0 procentům. Například tu dlouhodobě pobývali pracovníci ze spřátelených zemí, jako bylo Polsko, Vietnam, Kuba apod.). Každopádně tzv. kriminální turistika dnes dle neoficiálních policejních zdrojů prý opravdu existuje. Navíc tato námitka může mít ve skutečnosti větší význam, než se ze statistiky zdá, a to díky migrantům, kteří se dnes považují již za Čechy (Moravany ani Slezany zde ČSÚ neuvádí a vystačí si pouze s národností českou). Někdo by mohl namítat, že brutalita trestných činů roste, bohužel toto statistiky stěží mohou zachytit. Zároveň je však pravdou, že už i za minulého režimu brutalita rostla: "Znepokojují nás současně některé rysy kriminality, zejména zvýšená hrubost a brutalita při útocích proti zdraví občanů, trestná činnost mladistvých pachatelů, namnoze skupinová, stejně tak jako vysoký počet bytových krádeží a podíl pachatelů, kteří nejsou na území hlavního města Prahy odhaleni. [6]. Dokonce nárůst bezohlednosti je doložen i u řidičů [7]. Zajímavou námitkou je fakt, že za komunismu došlo k nárůstu kriminality mládeže, což uváděl na 16. schůzi ze dne 1. listopadu 1989 komunistický poslanec Ladislav Liška, který uvedl, že: zpráva také poukazuje na to, jak velký problém představuje trestná činnost mládeže. Vzestupný vývoj v posledních letech nutí k zamyšlení jak nad efektivností trestního postihu, tak zejména nad účinností všech výchovných složek a potlačování delikventních projevů mládeže. [8]. Dnes je tato mládež již ve středním věku a má již odrostlejší děti. Dodejme k tomu, že je docela paradoxní, že státy bývalého sovětského bloku mají alespoň dle následujícího zdroje většinou větší počet vražd na 100 tisíc obyvatel než státy západní Evropy [9]. Za pozornost zde stojí ještě jedna skutečnost. Václav Havel roku 1990 propustil v Českých zemích na svobodu asi 15 tisíc vězňů (nešlo o politické vězně, ty už propustil, jak bylo uvedeno, Dr. Husák), mnozí z nich se pak dopustili nejrůznějších zločinů, a to včetně vražd. Mnozí to označují za Havlovo selhání. Dejme tomu, neselhal zde však ještě někdo? Neselhal systém komunistického vězeňství? Jeho výchovné složky? Zdá se, že tento systém vedl jen velmi málo k převýchově vězňů a vedl někdy i k opačnému výsledku [10]. S podobným problémem nárůstu kriminality jsme se ostatně setkali i v případě nedávné amnestie profesora Václava Klause. Také s korupcí, úplatky a rozkrádáním socialistického vlastnictví to nebylo zrovna slavné (viz zejména V. kapitola). Rozdíl je zde však v tom, že dnes zde máme bezpochyby informačně otevřenější společnost než za komunismu (tím neříkáme, že tehdejší společnost byla informačně zcela uzavřená). Dnes se mnohdy na téma korupce, úplatků a rozkrádání veřejného vlastnictví v informačních médiích / 3

4 POKRAČOVÁNÍ ZAMYŠLENÍ NAD KRIMINALITOU TEHDY A DNES setkáváme i s pouhým rozebíráním dohadů, náznaků a spekulací. Pokud se podíváme na zde prezentované statistiky a jejich rozbor, tak dojdeme k závěru, že kriminalita oproti roku 1989 u nás stoupla a stoupla docela dosti u vražd, zároveň je však patrné, že kriminalita u nás není řádově někde jinde, než byla za minulého režimu ke konci 80. let. Ovšem další bádání na toto téma je žádoucí [11]. [1] Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab [2] Ibid, Tab [3] Domácích vězňů bylo jen 113 za rok a Haas. Plné znění Husákovy presidentské amnestie je v Sbírce zákonů, částce 33, vydané dne 15. prosince 1989, Rozhodnutí presidenta Československé socialistické republiky o amnestii ze dne 8. prosince 1989, s [4] Viz zde: [5] Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ). Většinou jde o Slováky, Vietnamce a Ukrajince (Ibid, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k ). [6] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec František Kubát, list s016012, schuz/s htm. [7] Stenoprotokoly 16. schůze, Poslanec Ladislav Liška, list s016025, schuz/s htm. [8] Ibid. [9] Viz zde: world_by_intentional_homicide_rate.png. [10] To je problémem i dnes, jak dokládá nedávná amnestie presidenta Klause. [11] Je nutné vzít v úvahu, že ne každý trestný čin je dnes hlášen. Otázkou pak je, jak tomu bylo za minulého režimu. Literatura: 1. HAAS, T. Političtí vězni a amnestie - Havel, nebo Husák? [online, 2013]. 1-politicti-vezni-a-amnestie-havel-nebohusak-.aspx. 2. Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Odsouzení a vězni v České republice [online]. ku_1989# Česká republika od roku 1989 v číslech, Soudnictví, kriminalita, nehody, Tab , Zjištěné trestné činy v České republice [online]. ku_1989# Domácích vězňů bylo jen 113 za rok. Náramky prý nejsou nutné [online, 2011]. Dostupný z (přístup XII/2013): 5. Stenoprotokoly 16. schůze České národní rady: Úterý 31. října a středy 1. listopadu 1989 [online]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): viz poznámky. 6. Statistická ročenka České republiky 2011, Státní příslušnost vězňů (stav k ) [online, 2011]. Dostupný z (přístup VI- II/2013): pitola/ Statistická ročenka České republiky 2011, Obvinění a odsouzení podle státní příslušnosti k [online, 2011]. pitola/ Hynek Řihák je projektant Zločin a trest ve svobodné společnosti Jakub Skala Libertariáni se často odkazují na přirozená práva nebo nějakou jejich obdobu a popisují svobodnou společnost, která bude fungovat výhradně na jejich principu. V každé společnosti ale jistě budou existovat jedinci, kteří budou právo porušovat. Jak by mohlo fungovat vymáhání spravedlnosti ve svobodné společnosti a jaké jsou její výhody oproti státnímu zřízení? Obrana práv Vycházíme-li z konceptu přirozených práv, pak samozřejmě musíme mluvit i o jejich obraně a trestu za porušení. Bez této obrany respektive trestu by celý koncept přirozených práv postrádal smysl. Právo by nesloužilo svému účelu. Základní premisou přirozeného práva je tvrzení, že každá osoba má výhradní právo na svoje tělo, stejně tak jako na plody své práce. Každý člověk tedy musí mít možnost své tělo a svůj majetek bránit a v případě, že k porušení těchto práv dojde, měla by mít poškozená osoba právo přiměřeně potrestat narušitele těchto práv. Pokud by tomu tak nebylo, pak by přirozené právo nemělo žádný reálný význam. Je zřejmé, že každá osoba, která tato práva má, je může zcela nebo zčásti prodat či darovat někomu jinému. Trest V současném světě se o celý proces spravedlnosti stará Stát. Stát chytí podezřelého, rozhodne o jeho vině či nevině a následně jej při prokázání viny potrestá. Ve svobodné společnosti by tomu patrně bylo jinak. Jedna firma by zločince chytala, jiná soudila a trest by vynášela oběť. V případě vraždy by za oběť mohla jednat osoba pověřená závětí nebo příbuzní dané osoby. Jestliže má dnes Stát zastoupený soudcem morální právo určovat výši trestu, pak je to proto, že jsme mu tato práva byli nuceni předat. Stát je nemohl získat nijak jinak. Navíc vzhledem k subjektivitě újmy z porušení vlastnických práv není možné, aby bylo určování výše trestu automaticky delegováno na někoho jiného, aniž by nedošlo v očích oběti k nějaké nespravedlnosti. Ve svobodné společnosti by o výši trestu rozhodovala oběť. Za předpokladu, že nikdo jiný nebyl poškozen, nemá ani do výše trestu co mluvit. Je třeba si také uvědomit, že pokud má dnes Stát právo usvědčeného zločince trestat např. odnětím svobody, pak je to proto, že mu toto právo oběti zločinů opět nedobrovolně předali. Pokud jej mohli předat Státu, pak jej mohou předat i soukromé společnosti, nebo zločince potrestat sami. Pokud tedy zločince může uvěznit státní věznice, pak to může stejně tak udělat věznice soukromá. Výše trestu Murray Rothbard v Ethics of Liberty píše: Navrhuji další fundamentální pravidlo týkající se zločinu: kriminálník, narušitel vlastnických práv chcete-li, ztrácí svá vlastní práva v rozsahu, ve kterém o tyto práva připravil někoho jiného. Pokud někdo připraví někoho jiného o část jeho vlastnických práv na svoji osobu nebo o rozšíření těchto práv na fyzický majetek, ztrácí svá vlastní vlastnická práva ve stejné míře. Toto elegantní řešení již na první pohled nabízí zajímavou alternativu současnému systému. Pan Zloděj, který ukradl panu Továrníkovi milion, sám přichází o svoje vlastnické právo až do výše jednoho milionu (svého nikoliv ukradeného) ve prospěch pana Továrníka. Nezapomínejme, že Rothbard navrhuje trest v rozsahu původního zločinu jako maximální možnou míru. Je-li někdo pacifistou, pak může zločinci trest úplně nebo z části odpustit. Pokud by naopak oběť požadovala nepřiměřeně vysoký trest, pak se sama stává narušitelem práva. / 4

5 POKRAČOVÁNÍ ZLOČIN A TREST VE SVOBODNÉ SPOLEČNOSTI Majetková vlastnická práva Doposud jsme se věnovali teoretické stránce trestu, podívejme se teď na tu praktickou. Pokud dojde k odcizení části majetku, pak je postup poměrně jednoduchý. Soud vynese nad obviněným rozsudek vinen či nevinen a oběť určí výši trestu v rámci daných mezí. Pokud je čtenář seznámen se základními představami liberatariánů o právu ve svobodné společnosti, pak ví, že v takové společnosti by pravděpodobně existovaly pojišťovací agentury, které by své zákazníky zaštiťovaly v mnoha ohledech. Pokud by tedy pan Továrník, zákazník pojišťovací agentury T, byl okraden panem Zlodějem, zákazníkem pojišťovací agentury Z, pak by celý soudní proces mohl proběhnout třeba takto: Pan Zloděj je shledán vinným, agentura T zaplatí panu továrníkovi sjednanou sumu, kterou následně vymáhá na agentuře Z. Agentura Z pak tyto peníze může vymáhat na panu Zloději. Těžko si lze představit, že by nějaká agentura uzavřela pojištění s někým, kdo by si chtěl do smlouvy dát dodatek V případě že něco ukradnu, agentura hradí škodu za mě. Obdobně by proces fungoval i u ostatních porušení majetkových vlastnických práv. Třetí strany, kterých se zločin netýká, jistě ocení, že nebylo třeba žádné policie, žádných soudů a žádného vězení, které by byly provozovány na jejich náklady. U osobních vlastnických práv by proces fungoval obdobně. Lze si představit, že většina obětí by nevymáhala tresty ve smyslu oko za oko, ale raději by se soustředila na odškodnění za utrpěnou újmu. a morálnější výstupy než prostředí státní. Pokud je naším cílem skutečně svobodná společnost, kde násilí není systematizováno, jako je tomu dnes, ale kde je násilí čistě náhodným projevem lidského jednání, pak bychom měli poukazovat na nemorálnost státního řešení a na efektivnější alternativy, které nabízí trh. Jakub Skala je spolupracovníkem Ludwig von Mises Institutu a student ekonomických teorií na UK. Závěr Tak jako i v jiných oblastech práva nabízí tržní prostředí mnohem efektivnější, spravedlivější On-line archiv TERRA LIBERA z let dostupný na stránkách Ludwig von Mises Institut Česko & Slovensko TERRA LIBERA je vydávána společností TERRA LIBERA. Kontaktní adresa: Ludwig von Mises Institut, o.s. Kapraďová 2651/10, Praha 10, Její vydávání není povoleno ani schváleno žádnou státní institucí. / 5

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0204 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Bezpečnostní situace na území ČR

Bezpečnostní situace na území ČR Bezpečnostní situace na území ČR Zpracoval: Říjen 2012 Mgr. Oldřich Růžička Podmínkou fungování společnosti i státu je zajištění vnější i vnitřní bezpečnosti. Po pádu železné opony a s rostoucí globalizací

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka

VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI. Michal Vodrážka VIRTUÁLNÍ MĚNY RIZIKA A VÝZVY PRO REGULACI Michal Vodrážka Tato prezentace představuje názory autora a nevyjadřuje oficiální postoje České národní banky. BITCOIN (BTC) V KONTEXTU ke konci ledna cca 2 000

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Miniaturní učebnice ekonomie

Miniaturní učebnice ekonomie Miniaturní učebnice ekonomie Zásady ekonomie, které postačují k vysvětlení všech ekonomických jevů Sepsal František Vilim Praha, Liberec, 2010 Obsah 1 Člověk, společnost a Bůh...1 2 Nespokojenost a jednání...2

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel?

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel? Jiří Skuhrovec FSV UK 22.2.2011 Outline Intro 1 Intro Definice Outline 2 3 Co je virtuální měna? Intro Definice Outline (jak odlišit peníze od hračky?) VM je počitatelný nehmotný statek který.. 1 Lze nakoupit

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013. Základní definice č. j.: Spr 00196/2014-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2013 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_45 Datum: 9.1. Anotace: kriminalita páchaná na dětech a mladistvých, kriminalita páchaná mladistvými Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů

Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Spotřebitelé, výrobci a efektivnost trhů Motivace V tržní ekonomice je alokace zdrojů a distribuce výstupu decentralizovaná je určena interakcemi mnoha kupujícími a mnoha prodejci, z nichž každý se stará

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy Ing. Libor Volf, daňový poradce č. osvědčení 3650 / Tax Adviser Nr. 3650 Mobil 603 952 358 Školní 41 E-mail volf.libor@wo.cz 386 01 Strakonice II Tel./Fax 383 321 061 Studie porovnání zadlužení Strakonic

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Agenda zprostředkování řešení konfliktu

Agenda zprostředkování řešení konfliktu Agenda zprostředkování řešení konfliktu Statistika PMS + Kvantitativní monitoring ZRK 2012 / 2013 Č. j.: Spr 00196/2014-022-2 Agenda dospělých (18 +) Zprostředkování řešení konfliktu Teoretický rámec Činnosti

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I

5EN306 Aplikované kvantitativní metody I 5EN306 Aplikované kvantitativní metody I Přednáška 1 Zuzana Dlouhá Úvod do předmětu obecné informace Konzultační hodiny: úterý 16:00 18:00, místnost 433 NB e-mail: figlova@vse.cz // zuzana.dlouha@vse.cz

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.13 Integrovaná střední škola

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951

UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY. Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku 1951 Distr. BEZ OMEZENÍ HCR/GIP/03/05 4. září 2003 Originál: angličtina UNHCR DOPORUČENÍ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY Aplikace vylučujících klauzulí: Článek 1F Úmluvy o postavení uprchlíků z roku

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita

V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita V polistopadovém vývoji naší země si nejvíce vážíme svobody a možnosti cestování, nejvíce nám vadí korupce a kriminalita 17.listopad roku 1989 si nejvíce spojujeme se svobodou, demokracií, změnou, ale

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha

Mikroekonomie I: Trh a tržní rovnováha PhDr. Praha, VŠFS, 1.11.2010 Trh Trh je svobodná neomezovaná směna statků. Na trhu se střetává nabídka s poptávkou. Trh se neustále vyvíjí. Trh není dokonalý, existují statky, které nelze směňovat na trhu

Více

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů 1) Navrhovaná právní úprava je v rozporu se zákonem č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů Předložený návrh je učebnicovou ukázkou nepochopení smyslu a účelu podzákonné

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Rizikové skupiny, 2.ročník 2012/2013 Semestrální práce

Rizikové skupiny, 2.ročník 2012/2013 Semestrální práce Toto téma jsem zvolil, protože mi přijde jako zajímavé, kontroverzní a zároveň, vzhledem k nedávnému dění v naší republice, aktuální. Názory na amnestii jsou různé, někdo ji bere jako historický přežitek,

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 21.07.1969 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 Z Á K O N N É O P A T

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger

Kryptoměny. (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger Kryptoměny (bitcoin, litecoin, peercoin, namecoin, feathercoin, megacoin, terracoin atd.) Bc.et Bc. Jan Balák-Challenger UPOZORNĚNÍ Prezentace není určena pro odborníky, záměrně jsem se v ní dopustil několika

Více

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB

Daňové a sociální změny 2008. Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Daňové a sociální změny 2008 Tomas Sedlacek 3. duben 2007 Chief Macroeconomic Strategist, ČSOB Reforma jde dobrým směrem Chvályhodné je zejména: snaha snižovat výdajovou stránku snaha pohnout s reformou

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

, v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ

, v V ENERGETICKY REGULACNI URAD. Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava PŘÍKAZ , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-06890/2014-ERU V Ostravě dne 23. července 2014 Č. j. 06890-3/2014-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí

Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí se stala více než pětina Čechů. Domácímu násilí podléhají vedle většiny žen i muži, nejčastější formou je psychické násilí Obětí domácího násilí, které je definováno jako škála chování

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie

Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Nemovitosti v Chorvatsku po přistoupení Chorvatska do Evropské unie Je to mýtus, že vstup Chorvatska do EU znamená, že ceny nemovitostí začnou stoupat Po vstupu do EU, Estonsko, Lotyšsko, Slovinsko a Česká

Více

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011

INDEX FINANČNÍ SVOBODY 2011 30.5.2011 2011 30.5.2011 (IFS) je ekonomický ukazatel převzatý ze spojených států (discretionary income), který jako jediný v České republice zavedl INFORMAČNÍ INSTITUT. přesněji měří reálné bohatství českých domácností,

Více

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě

www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě www.cerge-ei.cz/share Výsledky studie SHARE 50+ v Evropě Co dále? Dalším krokem projektu SHARE 50+ v Evropě v roce 2008 a 2009 je sběr a připojení dat životní historie respondentů k již existující databázi

Více

Mýty a pověry Transferové ceny. Marek Romancov listopad 2013

Mýty a pověry Transferové ceny. Marek Romancov listopad 2013 Mýty a pověry Transferové ceny Marek Romancov listopad 2013 O čem to vlastně je O čem to vlastně je Nemůžete Pavla Nedvěda prodat do Košic a za 30 minut za 50ti násobek do Itálie Faktor skupina Ukažte

Více

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA

PRÁVO ZÁKLADNÍ POJMY pro žáky.notebook February 19, 2015 ZÁKLADY PRÁVA ZÁKLADY PRÁVA PRÁVO ZÁKON soubor platných právních norem (příkazů, zákazů nebo dovolení), které jsou stanovené státem a kterými se řídí pravidla lidského soužití a jsou státem vynucovány konkrétní právní

Více

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR

Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody. Seminář pro Justiční akademii SR Trestná činnost související s pojištěním a náhrada škody Seminář pro Justiční akademii SR Omšenie dne 19. 5. 2015 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky 1 Pojistný podvod Osnova Některé jiné

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 49/2012 33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 60 Konzultační hodiny: středa 4.30 6.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M. (003)

Více

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ

PROČ ODSTRANIT PROTIMONOPOLNÍ ZÁKONODÁRSTVÍ 116 Doslov Stát, monopoly a hrozba EU Josef Šíma Je jen málo oblastí, které by se vyznačovaly takovou mírou jednostranného uvažování, takovou mírou všeobecného odsouzení, takovým rozsahem historické desinterpretace

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE MIKROEKONOMICKÁ POLITIKA STÁTU, TRŽNÍ SLEHÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část

VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část VNĚJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 2. část Kursová politika Martin Kvizda Katedra ekonomie, č. 620 Konzultační hodiny: středa 14.30 16.00 kvizda@econ.muni.cz Obsah Struktura podle KRUGMAN, P. R. OBSTFELD, M.

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

SVĚT FINANCÍ NA KONCI

SVĚT FINANCÍ NA KONCI SVĚT FINANCÍ NA KNCI ÉRY PAPÍRVÝCH PENĚZ Finanční trhy základem informační společnosti Autoři: Igor Mandík Jakub Šteinfeld Řízení moderního státu 1 1) Kam směřují měny, platby a jejich vypořádání? Jeden

Více

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y

E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y E X E K U T O R S K Á K O M O R A Č E S K É R E P U B L I K Y NÁKLADY EXEKUCE PRO JEDNÁNÍ ÚSTAVNĚ PRÁVNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 1 2. L I S T O P A D U 2 0 1 5 P R A H A

Více

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti

Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně. Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Krajské ředitelství policie ve Zlíně Vyšetřování hospodářské trestné činnosti Policie České republiky Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží

Více

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Dne 10. dubna 2014 se na velvyslanectví České republiky v Berlíně konal kulatý

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB

7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB 7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB Existence kontrolních systémů s sebou samozřejmě přináší náklady, které je nutné pokrýt z veřejných prostředků.

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více