ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy"

Transkript

1 Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup: Na pracovní list naskládáme pět obrázků v libovolném pořadí, necháme na nich připnutá malá slova. Žák přiřazuje obrázkům slova. Pro ztížení úkolu malá slova z obrázků sundáme. Po naskládání slov žák vše přečte. ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA 85

2 Pracovní list č. 2 Dovednost: rozlišování písmen A a M Cíl: Žák dovede sluchově rozeznat hlásky A a M, dovede tato písmena roztřídit. Postup: Před žáka položíme pracovní list a vedle pomíchaná písmena, žák písmena roztřídí a pojmenuje. Další variantou (na procvičení sluchového rozlišování písmen) je žákovi postupně diktovat, která písmena má brát a třídit.

3 Pracovní list č. 3 Dovednost: přiřazování prvního písmene k obrázku Cíl: Žák umí přiřadit k obrázkům jejich počáteční písmena (A, T, J). Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky (vždy v jiném pořadí). Vedle položíme písmena, žák má přiřadit písmena k obrázkům, které na dané písmeno začínají. Na list také můžeme naskládat písmena, žáci přiřazují obrázky. S listem se dá pracovat i tak, že na něj naskládáme obrázky (či písmena) a ptáme se, co žák přiřadí, jaké je první písmeno (popř. jaký obrázek k písmenu přiřadí). Žák tak trénuje sluchovou analýzu. A T J

4 Pracovní list č. 4 Dovednost: čtení slabik s hláskou M Cíl: Žák umí přiřadit slabiku ke stejné slabice, chápe, že slabika je část slova a že slova se ze slabik skládají. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky i slova. Vedle položíme slabiky, žák slabiky přiřazuje ke stejným slabikám. Vždy když žák přiřadí slabiku, učitel jí vysloví nahlas, žák zopakuje. Později můžeme na list skládat jen slova, bez obrázků. METRO ME MUŽI MU MAMINKAMA

5 Pracovní list č. 5 Dovednost: čtení slabik s hláskou T Cíl: Žák umí přiřadit slabiku k obrázku a ke slovu, které na ní začíná. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky a slova s chybějícími počátečními slabikami. Vedle položíme slabiky s písmenem T. Žák přiřazuje slabiky k obrázkům a slovům. Pokud si není jistý, napovíme mu slovně (pojmenujeme obrázek s důrazem na první slabiku). Když i přesto první slabiku neslyší, vyslovíme pouze slabiku. Úkol lze plnit i tak, že na list naskládáme obrázky i slova a říkáme žákovi, kterou slabiku má vzít a přiřadit. MÁŠ TO NEL TÍNEK TU TA

6 Pracovní list č. 6 Dovednost: čtení slabik s hláskou S Cíl: Žák umí přiřadit slabiku k obrázku (bez vizuální podopory napsaného slova). Postup: Na list naskládáme obrázky, vedle položíme slabiky, které žák přiřazuje. Je možno úkol obrátit (na list naskládat slabiky, žák přiřazuje obrázky). Trénujeme také sluchové vnímání - říkáme žákovi, kterou slabiku má vzít a přiřadit (např: Na co začíná slovo silnice?, popř: K čemu dáš slabiku si? ). Po naskládání žák pojmenuje obrázky a přečte slabiky. SO SE SI

7 Pracovní list č. 7 Dovednost: určení počtu slabik ve slově Cíl: Žák umí určit počet slabik ve slovech. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky a slova (můžeme nechat žáka slova přiřadit, pokud to dovede, pokud ne, neděláme to, aby se netrénovaly dvě dovednosti najednou). Žák obrázky pojmenuje, učitel roztleská počet slabik, u toho slovo vysloví (žá-ba). Žák přiřadí příslušný počet teček ke slovu. Poté žák slovo roztleská sám (dle vizuální podpory). Postupně je možno nechat žáka roztleskávat slova a doplňovat tečky bez naší pomoci. KRÁVA PES LETADLO

8 Pracovní list č. 8 Dovednost: skládání slov z písmen Cíl: Žák umí složit z písmen slovo. Postup: Na list naskládáme celá slova, slova s vynechanými písmeny i obrázky. Žáci vedle skládají z písmen daná slova. Poté, co slovo složí, ho vyhláskují. Pokud žáci ještě neumí skládat slova bez diktátu (např. z obrázků), pomůžeme jim diktováním po písmenech, popř. pouze vyslovením slova (hruška, rohlík). Tento úkol plní žáci, kteří se učí číst globálně. Žáci, které učíme slabikovat, tento úkol neplní, aby netrénovali dvě dovednosti najednou (sklad z písmen a ze slabik). KOČKA KOČKA JA_ODA JAHODA HRUŠKA

9 Pracovní list č. 9 Dovednost: skládání slov ze slabik Cíl: Žák umí složit ze slabik slovo. Postup: Na list naskládáme obrázky, vedle položíme slabiky. Žák naskládá k obrázkům slabiky. Zpočátku můžeme postupovat po jednom obrázku (na list dáme jeden obrázek, před žáka položíme slabiky k tomuto obrázku). Po naskládání slabik žák slovo přečte. Úkol může žák plnit i tak, že poskládá slabiky do slov a poté přiřadí obrázky (tím zároveň ověříme porozumění slovu). MA MIN KA NÁ KUP SE ŠIT KO ZA

10 Pracovní list č. 10 Dovednost: skládání vět ze slabik podle obrázků Cíl: Žák umí jednoduchou větou pojmenovat, co je na obrázku a dokáže větu složit ze slabik. Postup: Na list naskládáme obrázky, vedle položíme slabiky. Zeptáme se žáka na otázku napsanou nahoře na listu: Kdo co dělá?. Žák pojmenuje jednoduchou větou, co se děje na obrázku a složí věty z předložených slabik. Můžeme postupovat i po jednom obrázku (na list dáme pouze jeden obrázek a před žáka položíme slabiky dané věty). Následně žák všechny věty přečte. TA TÍ NEK ŘÍ DÍ KLUK PÍ ŠE

11 Pracovní list č. 11 Dovednost: čtení vět s porozuměním Cíl: Žák dokáže přečíst jednoduché věty a přiřadit je k obrázku. Popis: Na list dáme obrázek děvčete píšícího úkol a tři věty. Žák věty přečte a rozhodne, která patří k obrázku. Přesune jí na suchý zip nad obrázkem. 1. PES PIJE Z MISKY. 2. HOLKA PÍŠE ÚKOL. 3. KLUK MYJE NÁDOBÍ.

12 Pracovní list č. 12 Dovednost: čtení vět s porozuměním Cíl: Žák dokáže přečíst věty a porozumí jim. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky, vedle položíme věty. Žáci přečtou věty a přiřadí je k obrázku. Úkol lze nastavit i opačně - na list naskládáme věty a žáci přiřazují obrázky. HOLKA PLAVE. KLUK JÍ SVAČINU.

13 Pracovní list č. 13 Dovednost: porozumění čtenému, rozlišování a význam slov ano, ne Cíl: Žák pozná, zda je obrázek ve shodě s napsaným slovem, rozumí významu slov ano, ne a správně je přiřazuje. Postup: Na list naskládáme obrázky a slova (některá jsou shodná, některá ne). Přečteme žákovi otázku nahoře na listu (popř. jí může žák přečíst sám): Co je na obrázku?. Poté žák přečte slovo a určí, zda se shoduje s obrázkem. Učitel může ukázat na obrázek a zeptat se: Je to jablko?. Žák odpoví ano či ne a přiřadí dané slovo. Žák by měl obrázek pojmenovat. CO JE NA OBRÁZKU? PERO? ANO KOZA? NE TELEVIZE? NE

14 Pracovní list č. 14 Dovednost: určování vlastnosti předmětů, čtení slov Cíl: Žák umí pojmenovat a přečíst vlastnost předmětu. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky, vedle položíme slova. Ptáme se žáka: Jaký je míč, hrneček.... Žák vybere slovo a přiřadí ho k obrázku. Po naskládání všech slov žák říká věty: Míč je modrý, citron je žlutý. atd. Můžeme mu pomoci ukazováním na obrázky a slova. JAKÝ JE? MODRÝ STARÝ VESELÝ

15 Pracovní list č. 15 Dovednost: porozumění slovním spojením mám rád a nemám rád, čtení slov Cíl: Žák ví, co znamenají slovní spojení mám rád a nemám rád a dokáže reagovat na dotaz: Máš rád...? odpovědí ano či ne. Postup: Na pracovní list naskládáme obrázky (dle žákových schopností na nich můžeme či nemusíme nechat malá odlupovací slova). Ptáme se žáka: Máš rád špagety, hranolky? atd. Zpočátku je dobré, abychom si byli jisti, zda žák danou potravinu opravdu jí nebo ne. Můžeme tak snadno oveřit pochopení otázky. Žák odpovídá ano či ne a přiřazuje slova k obrázkům. Po přiřazení žák přečte věty: Mám rád špagety., Nemám rád okurku. atp. MÁM RÁD ANO/NE ANO/NE

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy

Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte do základní školy PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PedF UK Praha e-mail: kropackovajana@seznam.cz

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole

Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole Jak můžeme pomoci dítěti k úspěšnému startu ve škole Myšlení: Cílem těchto cvičení je zvýšit schopnost logického uvažování dítěte. Pro rozvoj myšlení je důležité podporovat dítě v logickém uvažování. Dítěti

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Genetická metoda čtení a psaní

Genetická metoda čtení a psaní Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i

Více

Čeština do školy: audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem

Čeština do školy: audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem : audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem Tento výukový materiál je financován z dotačního programu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013. AUTORKY Mgr. Zuzana

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Český jazyk a literatura, Anglický jazyk Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky chápat český jazyk jako nástroj celoživotního vzdělávání nastavit

Více

Sluchové vnímání a paměť

Sluchové vnímání a paměť Sluchové vnímání a paměť Sluch je jedním z prostředků komunikace, významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a tím i myšlení. Dříve než se budeme zabývat sluchovým vnímáním, je zapotřebí ověřit si slyšení samotné;

Více

Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000).

Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000). Lekce 3 Cíl lekce: Studenti se naučí mluvit o jídle a pití a objednávat si v restauraci včetně placení (čísla 100 1000). Gramatika: Studenti se naučí další typ konjugace (vzorové sloveso číst), dále slovesa

Více

D Y S K A L K U L I E

D Y S K A L K U L I E 1 D Y S K A L K U L I E 1. Dyskalkulie - vymezení pojmu 2. Projevy dyskalkulie a její typy 3. Diagnostika dyskalkulie 4. Zásady práce s dyskalkulickými dětmi 5. Reedukace dyskalkulie 2 1. PORUCHY MATEMATICKÝCH

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost Autoři: Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc., předseda Společnosti učitelů matematiky. Dlouhodobě se věnuje problematice výchovy učitelů a vzdělávání

Více

U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO

U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2013 1 NOVINKY 10 let v eské republice Cílem souboru Piktogramy

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 ČESKÝ JAZYK 5.1.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Český jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1.

PREVENCE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ PRO DOBRÝ START DO ŠKOLY, CZ.1.07/1.2.33/02.0051 Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1. Návrh koncepce lekcí č. 6 11 (Doc. Olga Zelinková, 26. 1. 2014) Časové rozvržení: 2 lekce na měsíc, tj. únor květen (červen- opakování), 4měsíce x 2 lekce, tj. 8 lekcí. Celkem by mělo být 13 lekcí. 1.

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Obtíže spojené s prvopočátečním psaním v 1. třídě a rozbor opisu textu ve 2. třídě ZŠ Veronika Svobodová Psychologie

Více