Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová"

Transkript

1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/ Název: Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení Autor: Mgr. Michaela kovářová Rok vydání: 2011 Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim 1

2 Obsah strana Pracovní list č. 1: Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 3 Pracovní list č. 2: Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 4 Pracovní list č. 3: Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 5 Pracovní list č. 4: Rozvoj zrakové diferenciace 6 Pracovní list č. 5: Rozvoj zrakové diferenciace 7 Pracovní list č. 6: Rozvoj zrakové diferenciace 8 Pracovní list č. 7: Rozvoj zrakové diferenciace 9 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 1 10 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 2 11 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení 3 12 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace 4 13 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace 5 14 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace 6 15 Metodika Rozvoj zrakové diferenciace 7 16 Pouţitá literatura a jiné zdroje 17 2

3 Pracovní list č. 1 ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE A LOGICKÉHO MYŠLENÍ 1. Doplň tvar, který v řadě chybí * * + + * + + * x x w w x x x / + / + / + / = = - - = - = :. : :. :. o * o * o o * 2. Pokračuj v řazení tvarů 3

4 Pracovní list č. 2 ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE A LOGICKÉHO MYŠLENÍ 1. Doplň tvar, který v řadě chybí * * * * # / / # / # # / M M N N M N M N J I J I J I I J V V W W V V W W B P B P B P B 2. Doplň v řadě chybějící písmeno. P P P P b b b b P P P P b b b P P B B D D B B D D B B B D B D n m h l n m h l n h l l n m l M M N N M N M M N M N N M N m n m n n m n m n m m m n u n u n n u n u n u u n p p b b p p b p b p b b p b 4

5 Pracovní list č. 3 ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE A LOGICKÉHO MYŠLENÍ 1. Vybarvi (+ červeně; žlutě; * zeleně; / modře). / / / / / / / / / / / / / / / * / / / / / / / / / * / / + / / / / / / / / / * / / / / / / / / / * / / + / / / / / / / / / * * * / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2. Stejné tvary vybarvi stejnou barvou. Škrtni tvar, který do řady nepatří. 5

6 Pracovní list č Vybarvi shodné obrázky. ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE * * * * * * x x x x x x x x x x x x x v v v v v v o o o o o o o 2. Podtrhávej písmena, která jsou stejná jako písmeno na začátku. m n m m m l o l m m n u u n k h u u n m m n u m u m b l k j l b n b f b h b g b l b b b d d b d b b d d d b b u p b b p p b d d b p p b p b p d p d b p d b d p p p b p 3. Vybarvuj podle návodu. Vybarvi písmena b: b b l h l b b d b p p b d b d p b d p p b d b b Vybarvi písmena p: d p d b p b p p b d b d b p b p l h h p p b d d Vybarvi písmena d: d d d b b b p p p r d b d b p d p b d d b d d p Vybarvi písmena n: n m n n m m n u u n n u m n u m v v u n u n n 6

7 Pracovní list č Zakroužkuj v řádku stejné tvary. ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE Φ Ψ Ω θ λ μ λ χ φ ψ ω φ υ τ 2. Básničky Vybarvi písmena b žlutě. Bum, bum bouchá Budulínek, bum, bum bouchá na buben, bubnuje a jeho máma Budulínka hubuje. Vybarvi písmena a, á modře. Naše Nána chce na nás na snídani ananas. K němu mnoho banánů to je něco pro Nánu. Vybarvi písmena a, á zeleně. Hádá Káča, hádá Hana, hádá také malá Jana. hádá, hádá, co je to, má to kola, jede to. Vybarvi všechna písmen d hnědě. Dudlá Šmudla dudlíček, protoţe je pudlíček. Aţ z něj bude pudlík, bude dudlat dudlík. 3. Skládej slova z písmenek pomocí čísel j e s a z p n č í k v i u

8 Pracovní list č. 6 ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE 1. Vyhledej stejná písmena a vybarvi je stejnou barvou. 2. Dokresli obrázek a vybarvi podle návodu. Návod k vybarvení: ţlutě červeně ţlutě oranţově zeleně pozadí modře 8

9 Pracovní list č. 7 ROZVOJ ZRAKOVÉ DIFERENCIACE 1. Pokračuj v řadě. 2. Vyhledej stejná písmena a vybarvi je stejnou barvou. 3. Dokresli obrázek, aby byly obě poloviny stejné. 9

10 Pracovní list č. 1 - Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení Cíl: - rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení - rozvoj předčíselných představ Motivace: - Hra: Co se ve třídě změnilo? ţák si prohlédne třídu a odejde za dveře ostatní ţáci ve třídě něco pozmění ţák se vrátí a zjišťuje, co se ve třídě změnilo - My si dneska zahrajeme na detektivy a vypátráme, které prvky v řadě chybí. Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. Pracovní list: 1. Doplň tvar, který v řadě chybí - ţák hledá, které tvary v řadě chybí a zakreslí je do volných políček v tabulce 2. Řada tvarů - ţák pokračuje v řazení prvků ve správném pořadí Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 10

11 Pracovní list č. 2 - Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení Cíl: - rozvoj zrakového vnímání, zrakové diferenciace - procvičování předčíselných představ - rozlišování tvarově podobných písmen Motivace: - Detektiv pátrá (KK kdo je detektiv, zahrajeme si na detektiva a vypátráme, co chybí ve volných políčkách v tabulce) Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. Pracovní list: 1. Doplň tvar, který v řadě chybí - ţák zrakově rozlišuje tvarově podobná písmena a doplňuje do volných políček ve správném pořadí 2. Chybějící písmeno - ţák doplňuje do řady chybějící písmena - ţák celý řádek přečte Další možné úkoly s pracovním listem: - ţák vymýšlí slova, která začínají nebo končí písmeny M, N, J, I, V, B, P, m, n, p, b, l a zapisují na tabuli - následně ţák tvoří s některými slovy věty Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 11

12 Pracovní list č. 3 - Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení Cíl: - rozvoj zrakového vnímání a logického myšlení - rozlišování figura pozadí - rozvoj komunikačních dovedností - intuitivní vyvození přídavných jmen Motivace: - Které zvíře v zoologické zahradě máš nejraději? - Která další zvířátka můţeme v zoo vidět? Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. - Učitel poloţí ţákům otázku, jaké vlastnosti můţe zvíře mít? Ţáci odpovídají rychle a jednoslovně (přídavná jména). Pracovní list: 1. ţák rozlišuje stejné tvary a symboly a vybarvuje podle návodu - následně vyhledává písmena na pozadí - Řešení:žák vidí na pozadí slovo LEV 2. ţák hledá stejné tvary a škrtnutím ozančuje tvar, který se liší od ostatních Další možné úkoly s pracovním listem: - ţák vymýšlí rýmy ke slovu lev - ţák přemýšlí, jaký můţe lev být a vymýšlí skutečné vlastnosti lva - tato slova zapisuje na tabuli a přečte Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 12

13 Pracovní list č. 4 - Rozvoj zrakové diferenciace Cíl: - rozvoj zrakové diferenciace - nácvik plynulého mluvení - rozvoj slovní zásoby Motivace: - Co si představím, kdyţ se řekne okno. Kdyţ bychom okno rozdělili na 4 části a měl si zapsat 4 přání, která by to byla? Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. Pracovní list: 1. ţák hledá v řadě vţdy 2 shodné obrázky a obrázky vybarvuje stejnou barvou 2. ţák přečte písmena a podtrhává ta, která jsou stejná jako písmeno na začátku - ţák vymýšlí slova, která začínájí a končí písmeny m, b, p a zapisuje na tabuli - s danými slovy tvoří věty 3. ţák přečte řadu písmen - následně vyhledává a vybarvuje tučně zvýrazněné písmeno Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 13

14 Pracovní list č. 5 - Rozvoj zrakové diferenciace Cíl: - rozvoj zrakové diferenciace - nácvik čtení s porozuměním - schopnost vnímat literární text a pracovat s textem Motivace: - Kterou pohádku máš nejraději? - Znáš nějakou pohádkovou písničku? Zazpíváme si ji. - Víš, co je rým? Zkus vymyslet slova, která se rýmují. Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. - Zazpíváme si písničku Holka modrooká na slabiky ma, me, mi, mo, mu a na samohlásky a, i, u. Pracovní list: 1. ţák krouţkuje shodné tvary 2. Básničky - ţák zřetelně čte jednotlivé básničky - vyhledává rýmy - podle návodu vybarvuje v básničkách zadaná písmena příslušnou barvou 3. Písmena a čísla - ţák skládá slova z písmenek pomocí čísel a zapisuje do tabulky - tajenka je pokyn (úkol), který má ţák provést - Řešení: Zazpívej písničku. Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 14

15 Pracovní list č. 6 - Rozvoj zrakové diferenciace Cíl: - rozvoj zrakové diferenciace - rozlišování barev a tvarů - rozlišování písmen Motivace: - hra Čáp ztratil čepičku, jakou měla barvičku - Kterou písničku máš nejraději? - Zazpíváme si písničku Holka modrooká na jednotlivé samohlásky. Přípravná cvičení: - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci vyhledávají ve třídě předměty, které se podobají danému tvaru. - Učitel ukazuje různé geometrické tvary a ţáci se je snaţí správně pojmenovat. - Ţák třídí předměty podle barev, tvarů. - Ţák skládá z kostek jednotlivá písmena abecedy podle pokynů učitele. - Ţák vymýšlí slova, která daným písmenem začínají. Pracovní list: 1. ţák vyhledává stejná písmena a vybarvuje je stejnou barvou 2. ţák dokresluje obrázek a vybarvuje podle návodu Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 15

16 Pracovní list č. 7 - Rozvoj zrakové diferenciace Cíl: - rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení - rozlišování tvarů - rozlišování tvarově podobných písmen m n - u Motivace: - ţáci vymýšlí slova, která začínají hláskami m, n, u - ţáci vymýšlí věty, které se skládají pouze ze slov, které začínají danou hláskou (m, n, u) Přípravná cvičení: - Ţák třídí předměty podle tvarů. - Ţák skládá z kostek jednotlivá písmena abecedy podle pokynů učitele. - Ţák vymýšlí slova, která daným písmenem začínají. - Ţák modeluje jednotlivá písmena (m, n, u), kreslí mokrým štětcem na tabuli, krouţkuje v časopise. Pracovní list: 1. ţák vyhledává stejná písmena a vybarvuje je stejnou barvou 2. ţák dokresluje obrázek a vybarvuje podle návodu Závěr: - relaxace - zhodnocení hodiny ţák hovoří o tom, jak se mu v hodině dařilo, nedařilo vybarvuje smajlíka - zadání domácího úkolu 16

17 Použitá literatura a jiné zdroje: 1. EMMERLINGOVÁ S., Když dětem nejde čtení, čtení slov s otevřenou slabikou 1. Praha: Portál, 1999, 80s., ISBN EMMERLINGOVÁ S., Když dětem nejde čtení, čtení slov s uzavřenou slabikou 2. Praha: Portál, 1999, 80s., ISBN STYBLÍK V., Český jazyk pro 3. ročník základní školy Praha: SPN, 2003, 184 s., ISBN X 4. ZELINKOVÁ O., Poruchy učení Praha: Portál, 2003, 263 s., ISBN

Krátké a dlouhé samohlásky

Krátké a dlouhé samohlásky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Krátké a dlouhé samohlásky Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Hláska slabika - slovo. Mgr. Michaela kovářová

Hláska slabika - slovo. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropský sociáiní fonde a státní rozpočte České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý áe šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002

Více

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim

Každý máme šanci. Rozlišování sykavek. Petra Slavíková. Rok vydání: 2012. Výukový materiál Základní školy, Hrochův Týnec, okres Chrudim I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Rozlišování sykavek Autor: Petra Slavíková Rok vydání: 2012 Výukový

Více

Souhlásky na konci a uvnitř slov

Souhlásky na konci a uvnitř slov I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci CZ.1.07/1.2.13/02.0002 Název: Souhlásky na konci a uvnitř slov Autor: Petra Slavíková Rok vydání:

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu:

SBORNÍK. námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit. Škola pro život. Název projektu: SBORNÍK námětů pro využití prvků estetické výchovy ve výuce a v rámci volnočasových aktivit Název projektu: Reg. č. projektu: Realizátor projektu: Škola pro život CZ.1.07/1.2.10/02.0029 Krajské zařízení

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015

Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Katalog Oskola, školní rok 2014/2015 Vážení čtenáři, zákazníci a příznivci naší firmy, dostává se Vám do rukou náš nový katalog pro školní rok 2014/2015. Tento školní rok je již čtvrtým rokem, kdy jsou

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

01 Slovo, slabika, písmeno rébusy Metodický list

01 Slovo, slabika, písmeno rébusy Metodický list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 01 Slovo, slabika, písmeno

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA

Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA Metodický návod Možnosti využití úloh na CD-ROM ČÍTANKA Po animovaném úvodu následuje tato obrazovka. Každá knížka na obrazovce představuje jednu úlohu. Interaktivní úlohy kromě nácviku čtení sledují další

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Genetická metoda čtení a psaní

Genetická metoda čtení a psaní Seminář: Genetická metoda čtení a psaní Přednášející: Dita Nastoupilová autorka učebních materiálů k českému jazyku Klett nakladatelství GENETICKÁ METODA Do roku 1951 probíhala na školách výuka čtení i

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r.

Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA. Metodika. Pořadové číslo III-2-ČJ-III- 1-9.r. Pořadové číslo 1-9.r. Název materiálu SLOVNÍ DRUHY PODSTATNÁ JMÉNA Autor Použitá literatura a zdroje Fraus 2006, 27-30 s. ISBN 80-7238-536-4 sešit 2006, 20-21 s. ISBN 80-7238-537-2 Metodika Materiál je

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Jana Balcarová

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2011 Bc. Jana Balcarová UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2011 Bc. Jana Balcarová Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Pravidelnosti a shodnosti v předškolním vzdělávání

Více

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit Sborník metodických námětů pro 1. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Průřezová témata, mezipředmětové vztahy,projekty, kurzy. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Čtení Ročník: 1. Dokáže sluchově vnímat Zvládá základy správné výslovnosti, tempo řeči a pravidelné dýchání. Čte obrázky zleva doprava,

Více

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace

ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okr. Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254,357 35 Chodov Počítač, náš pomocník Metodický materiál pro učitele speciálních škol k využívání výukového software

Více

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019

Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Elektronický výstup z projektu Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Vydalo s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Jak materiál používat?

Jak materiál používat? Přípravná třída Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet

Více

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: ČESKÝ JAZYK A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Dovednosti získané v tomto oboru jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání,

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Autoři: Mgr. Radoslava Renzová, DiS, Miroslav Smolej, Mgr. Jiří Konopáč, DiS., Bc. Lucie Odehnalová, DiS.

Autoři: Mgr. Radoslava Renzová, DiS, Miroslav Smolej, Mgr. Jiří Konopáč, DiS., Bc. Lucie Odehnalová, DiS. Autoři: Mgr. Radoslava Renzová, DiS, Miroslav Smolej, Mgr. Jiří Konopáč, DiS., Bc. Lucie Odehnalová, DiS. Obsahem této publikace jsou metodické materiály pro realizaci přípravného příměstského tábora na

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více