Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů"

Transkript

1 RASTROVÝ OBRAZ

2 Rastrový obraz Dvourozměrná matice bodů (pixelů) z nichž každý nabývá určitých hodnot podle typu obrazu tvoří souvisle vyplněnou oblast (rastr) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

3 Rastrový obraz Obraz barevného prostoru definován 3 kanály R, G, B Kanál představuje barevné složky vytvářející rastrový obraz složen z pixelů bitová hloubka kanálu definuje maximální počet odstínů kanálu

4 Monochromatický obraz Pixel obrazu: zhasnuto, rozsvíceno 1 bit

5 Indexový mód Pixel obrazu: index do barevné palety obvykle 1 B nebo 3 B

6 TrueColor Pixel obrazu: přímo barva (r,g,b) neindexový mód

7 Indexový mód Paleta (mapa barev) hodnota pixelu = umístění do převodní tabulky převodní tabulka index reprezentován bytem (2 8 = 256 barev) nebo 3 B (2 16 = barev)

8 Indexový mód 1bitová barva (2 1 = 2 barvy) monochromatické, často černobílé 2bitová barva (2 2 = 4 barvy) CGA 4bitová barva (2 4 = 16 barev) EGA, nejnižší používaný standard VGA ve vyšším rozlišení Greyscale odkaz do palety s odstíny šedi Pseudocolor (8 bit) odkaz do palety s odstíny RGB (8-8-8) ( = = 2 24 ) 1 B na všechny kanály dohromady, proto výběr pouze 2 8 = 256 z celkově možných 2 24 barev Direct Color (24 bit) odkaz (r,g,b) do 3 barevných palet V pixelu 3 hodnoty, obvykle 24 bit snadná změna všech barev bez změny rastru obrazu

9 Černobílý obraz Podle počtu bitů na pixel: 1-bit 2 1 = 2 monochromatický (černobílý) obraz 2-bit 2 2 = 4 CGA, Macintosh 8-bit 2 8 = 256 odstíny šedi (static grey)

10 CGA Color Graphic Adapter IBM 1981 Textový režim a v 2 4 = 16 barvách Grafický režim pixelů při v 2 2 = 4 pevně zvolených barvách Barevná paleta CGA 1. možnost Barevná paleta CGA 2. možnost default 5 magenta default 4 red 3 cyan 7 white (light gray) 2 green 6 brown (orange)

11 EGA Enhanced Graphics Adapter 1984 IBM AT 4-bit RGB(I) I = intenzita 2 4 = 16 barev (2 3 2 intenzity) při rozlišení bodů Default EGA 16-color palette Color rgbrgb Decimal 0 black (#000000) blue (#0000AA) green (#00AA00) cyan (#00AAAA) red (#AA0000) magenta (#AA00AA) brown (#AA5500) white / light gray (#AAAAAA) dark gray / bright black (#555555) bright blue (#5555FF) bright green (#55FF55) bright cyan (#55FFFF) bright red (#FF5555) bright magenta (#FF55FF) bright yellow (#FFFF55) bright white (#FFFFFF)

12 Barevný obraz 8-bit na pixel (3-3-2) 2 8 = bity na R a G, 2 bity na B B menší citlivost 8 8 4=256 VGA, Super VGA 12-bit na pixel 2 12 = bity (16 barev) na barevný kanál =4 096 Silicon Graphics, Amiga

13 Barevný obraz True Color High Color 15-bit 2 15 = bitů (32 barev) na barevný kanál = bit 2 16 = bitů na R a B, 6 bitů G (větší citlivost) = bit 2 18 = bitů na barevný kanál =

14 Barevný obraz True Color True Color 24-bit 2 24 = bitů (256 barev) na barevný kanál = bit 2 32 = bitů na každý barevný kanál + 8 bitů pro α-kanál optimalizace rychlosti Deep Color 30/36/48-bit RGB , ,

15 Příklady 4 b 1 b

16 Příklady True Color 8 b (3-3-2)

17 Barevné hloubky Barevná hloubka Počet bitů R G B A b High Color 16 b High Color 16 b b True Color 24 b True Color 32 b

18 KOMPRESE OBRAZU

19 Komprese rastrového obrazu Vysoká paměťová náročnost (roste kvadraticky s rozlišením) Obrovské množství formátů dáno: historicky vazbou na aplikaci technickými důvody rozdílnou metodou komprese Kompresní metody: Run length encoding (RLE) bezztrátová, PCX (ZSoft PaintBrush) Huffmanovo kódování (CCIT) bezztrátová, TIFF slovníkové kódování (LZW) bezztrátová, GIF, PNG, ZIP, ARJ diskrétní kosinová transformace (DCT) ztrátová, JPEG Hlavička souboru, definice palety a další doplňující informace se nekódují

20 Komprese rastrového obrazu Obrázek bez komprese ~ 3 MB JPEG ~ 200 kb Video (30 fps, ) bez komprese ~ 21 MBps (31 s/cd) MPEG ~ 74 min/cd (VHS kvalita) Parametry kompresní poměr kvalita rekonstrukce složitost implementace, rychlost přenosové zpoždění Originál, 108,5 kb o 92 % inf. méně, 4,82 kb o 84 % inf. méně, 9,37 kb o 98 % inf. méně, 1,14 kb

21 Run length encoding (RLE, RLC) Kódování délky běhu, bezztrátová; PCX, JPEG (pomocná) Předpoklad: opakují se hodnoty sousedních pixelů Provádí se zápis: čítač (počet stejných pixelů) vlastní hodnota barvy (která se opakuje) Příklad: wwwwwwwkkwwwwwwbbbbrrrwwwwwwwwwwwbbb 7w2k6w4b3r11w3b Zpracování po řádku úplně jiná komprese po otočení o 90 vodorovná čára efektivní, u svislých ne Možnost záporné komprese v případě neopakujících se pixelů Možnost ztrátové RLE když se sousední pixely liší málo, nahradí se stejnou hodnotou

22 Huffmanovo kódování (CCIT) Navrženo pro přenos čb. dokumentů faxem, dnes i JPEG Provedení kódování RLE úseky opakujících se pixelů Seřazení znaků podle četnosti přiřazení několikabitových kódů písmenům Opakovače nahrazeny Huffmanovými kódy často používané symboly mají kratší kódy Další příkazy FILL (vyplň do konce řádku) pro odolnost proti poruchám kódy EOL a RTC Zdokonalená metoda sleduje se změna i oproti předchozímu řádku

23 Příklad Huffmanova kódování Setřídění podle četnosti; např. (a, b, c, d) (obvykle relat.) Sečtení posledních dvou (c + d = 5) výsledek zařadíme podle velikosti mezi ostatní (a, cd, b) (11, 5, 4) Sečtení posledních dvou (cd + b = 9) výsledek opět zařadíme podle velikosti (a, bcd). Další opakování až dojdeme k celkovému součtu (rel. 1) (a + bcd = 20). Posledním dvěma znakům přiřadíme kódové znaky 1, 0 1 vyšší pravděpodobnost (a), 0 nižší (bcd) Opakování zpětný postup (cd ~ 1, b ~ 0) dokud nepřiřadíme kódové znaky všem zdrojovým znakům Výsledný kód znaku je sestaven ze znaků 1 a 0 podle toho, jak se daný znak seskupoval s ostatními znaky abcd a (1) bcd (0) cd (1) b (0) c (1) d (0) znak četnost kód a 11 1 b 4 00 c d 2 010

24 Slovníkové kódování Obecná metoda pův. LZ77, vylepšená LZW (Lempel-Ziv-Welch) známá ze ZIP či RAR Předpoklad: některá slova se v textu vyskytují častěji jsou ukládána do slovníku ve výstupním řetězci jsou nahrazena odpovídajícími kódovými slovy začíná se od písmen abecedy, slova se zvětšují a pokračuje se do vyčerpání místa slovníku obvykle 2 12 položek; pak se buď reorganizuje (uvolní se ty položky, které se málo vyskytují) nebo se zvětší

25 Příklad slovníkového kódování blablablalalb nejprve všechny znaky Postupné prohledávání celého souboru část rozdělíme na dvě posuvná okna první tvoří historii, ve druhém hledáme posloupnost znaků, která se už vyskytuje v okně historie pokud již obsaženou posloupnost najdeme, nahradíme ji kódem (o kolik znaků zpět, délka sekvence) fráze kód b 1 l 2 a 3 bl 4 la 5 ab 6 bla 7 alb 8 lal 9 lalb 10

26 Diskrétní kosinová transformace JPEG JPEG File Interchange Format (JFIF) Joint Photographic Experts Group Optimalizováno pro fotografie předchozí metody neefektivní pro barevné obrázky s mnoha přechody u kvalitních obrázků nejsou stejné sousední pixely Vhodná ztrátová komprese snížení kvality na 75 % většinou nejde zrakem rozeznat, kompresní poměr však značný (20:1 až 25:1) není vhodná pro obrazy s nižším barevným rozlišením a pro čb. obrázky vhodné tiff, gif, png Rychlost zobrazení miniatur rozdělení obrázku na oblasti 8 8 členy oblastí rozděleny podle důležitosti nejdůležitější člen (DC) se zapisuje samostatně, ostatní se komprimují 8 menší obrázek se dá vykreslit ihned

27 JPEG, DCT Forma DFT obrazová data považována za vzorky spojitých funkcí naměřených v diskrétní síti pixelů 1. Transformace bar. prostoru: RGB YC B C R lidské oko je citlivější na detaily ve složce Y (jas) než C B (blue) a C R (red) 2. Redukce barev (downsampling) pouze barevné složky, komponenta Y se nemění 2h1v: průměrování sousedních dvojic (6 4 B; ušetří 33% prostoru) 2h2v: průměrování čtveřic nejčastěji (12 6 B; ušetří 50% prostoru) 3. Data rozdělena do čtverců 8 8, každý čtverec podroben DCT 4. Diskrétní kosinová transformace

28 JPEG, DCT matice 8 8 je popsána jako kombinace 64 čtverců odečte se 256/2 = 128

29 JPEG, DCT provede se DCT u, v prostorová frekvence (od 0 do 8) výsledek DCT

30 JPEG, DCT 5. Kvantování koeficientů DCT stanovuje se ztráta informace a stupeň komprese vydělení Fourierova obrazu kvantizačním činitelem prvky kvantizační tabulky dané komisí JPEG zaokrouhlení příklad (DC člen)

31 JPEG, DCT Výsledek kvantování řídká matice 8 8 DC člen (vlevo nahoře) největší vliv stejnosměrná složka harmonického rozkladu AC členy ovlivňují vyšší frekvence čím dál od DC jsou méně významné

32 JPEG, DCT 6. Kódování využívá se toho, že matice je řídká zapíše se DC a zbytek je kódován Hufmanovým nebo aritmetickým kódováním ( zigzag order) původní segment po dekomprimaci

33 JPEG obrázek s rozdílnou mírou ztrátovosti komprese

34 JPEG Progresivní JPEG načítány progresivně načteno nejdříve v malém rozlišení a postupné zjemnění o něco většívelikost, menší podpora Standardní JPEG ("Baseline") načítány shora dolů Photoshop Save As kvalita 0 12 Save for Web optimalizováno bez EXIF kvalita 0 100

35 JPEG 2000 Diskrétní vlnková transformace discrete wavelet transform, DWT Výhody odstranění viditelných makropixelů 8 8 lepší komprese (až o 20%) při menší ztrátě kvality odolnost proti chybám progresivnost načítání podpora 256 datových kanálů stejné barevné výstupy na monitoru i na tiskárně, průhlednost definice oblastí zájmu (ROI) některé regiony obrazu možno kódovat s větší kvalitou ztrátová i bezztrátová komprese lepší správa EXIF Obdélníkové dlaždice libovolné velikosti

36 Porovnání JPEG a JPEG 2000 při stejné velikosti obrazu a vysokém stupni komprese

37 Graphics Interchange Format (GIF) Paleta a 1 byte na pixel Slovníkové kódování (LZW84) Výhody více obrázků v jednom souboru každý může mít vlastní paletu možnost prokládání řádků po získání ¼ objemu zobrazen náhled Nevýhody maximální počet současně použitých barev palety je 256 fa CompuServe (formát) a Unisys (kódování) zpoplatňovala Verze Formát GIF87a, verze GIF89a navíc podpora průhledné barvy, animací, metadat

38 GIF příklad obrázku (1 pixel) Offset Sekvence Význam bytové sekvence signatura GIF a verze řetězec '89a' šířka logické obrazovky: jeden pixel výška logické obrazovky: jeden pixel bitové pole: povolení globální barvové palety index barvy pozadí poměr výšky a šířky pixelu: ff první barva v paletě: oranžový odstín 16 ff ff ff druhá barva v paletě: čistě bílá 19 2c značka začátku rámce x-ová pozice levého okraje rámce: nultý sloupec y-ová pozice horního okraje rámce: nultý řádek šířka rámce: jeden pixel výška rámce: jeden pixel bitové pole: bez palety, bez prokládání a animace počáteční velikost LZW kódu v bitech velikost bloku zakódovaného pomocí LZW zakódovaná data rámce (1 pixel s nulovým indexem) ukončovací znak bloku zakódovaného pomocí LWZ 34 3b ukončovací znak GIF souboru: znak ';'

39 Portable Graphics Network (PNG) Mnoho barevných rozlišení Bezztrátové slovníkové kódování (LZ77) Předzpracování každého pixelu None (není upravován) Sub (uložen rozdíl od předchozího vlevo) Up (uložen rozdíl od předchozího nahoře) Average (uložen průměr daného pixelu a sousedů vlevo a nahoře) Paeth (uložena algoritmem získaná hodnota ze souseda vlevo, vlevo nahoře a nahoře Na každý řádek lze aplikovat jinou metodu pro zlepšení komprese poté LZ77 Dvourozměrné prokládací schéma po přenesení malého počtu dat je možné rozlišit obrázek

40 Portable Graphics Network (PNG) True Color až 16 bitů na barvu Informace o průhlednosti možno uložit až v 16 bitech míchání obrazů Nemožnost jednoduchých animací jediná nevýhoda oproti GIF Typ Bity indexed (color type 3) greyscale (color type 0) greyscale & alpha (color type 4) truecolor (RGB: color type 2) truecolor & alpha (RGBA: color type 6)

41 Struktura PNG Hlavička 8 B vždy stejná Jednotlivé sekce (chunk) s vlastní hlavičkou 4 B Byte Význam bytu 89 byte s nejvýše nastaveným bitem; detekce podpory 8 bitového přenosu dat 50 4E 47 ASCII řetězec PNG identifikace formátu 0D 0A 1A 0A konec řádku (CRLF); detekce náhrady za jinou sevenci byte zastavující výpis souboru v DOS detekce konce přenosu (LF)

42 Animované PNG Multiple-image Network Graphics MNG při vývoji PNG (1995) rozhodnuto nepodporovat u gif v té době nevyužíváno 2001 specifikace MNG podpora Konqueror, ostatní pomocí pluginů (Mozilla do 2003) APNG neoficiální formát PNG s podporou animací, 2004 zpětná kompatibilita s PNG zobrazí pouze první obrázek standardizace odmítnuta (2007) podpora Mozilla, Opera animovaný.png soubor

43 Porovnání JPEG PNG GIF fotografie a fotorealistické vizualizace menší ztrátová komprese speciálně navržená pro fotografii PNG má ve stejné kvalitě až 5-10 větší soubory text, čárová grafika, čisté barevné plochy a ostré rozhraní barev průsvitnost jednoduché animace

44 Tag Image File Format (TIFF) Ukládání snímků určených pro tisk neoficiální standard; 1986 fa Aldus, pův. pro čb. skenery, faxy Variabilita formátu různé komprese bez komprese, RLE, LZW, ZIP, JPEG Uložení více obrázků do jednoho souboru několik stránek dokumentu jeden soubor Možnost zpracovávat obraz po částech vhodné pro extrémně velké obrazy Struktura Image File Header hlavička souboru Image File Directory adresář souboru bitmapová data

45 Targa (TGA) Truevision (dnes Pinnacle Systems) podpora alfa kanálu 1 nebo 8 bitů Komprimovaná forma komprese RLE nebo Huffman Volná forma varianta bez komprese umožňuje zapsat obraz pixel po pixelu vhodné pro programátory Výhody jednoduchost realistická grafika ukládání a načítání textur

46 Struktura TGA Hlavička 18 B Paleta rozlišení, orientace, kódování nepovinná Rastrová data po řádcích lze nastavit obrácené pořadí Offset Název Význam položky 0 IDLength velikost obrazového identifikátoru 1 ColorMapType typ barevné mapy 2 ImageType typ obrázku 3 CMapStart počátek barevné palety 5 CMapLength délka barevné palety 7 CMapDepth bitová hloubka položek barevné palety 8 XOffset X-ová souřadnice počátku obrázku 10 YOffset Y-ová souřadnice počátku obrázku 12 Width šířka obrázku uvedená v pixelech 14 Height výška obrázku uvedená v pixelech 16 PixelDepth počet bitů na jeden pixel (bitová hloubka) 17 ImageDescriptor popisovač obrázku

47 BMP (Microsoft Windows Bitmap) Někdy i DIB (Device-Independent Bitmap) MS, IBM, 1988, obdoba XBM a XPM Interní formát Windows i OS/2 Podpora 4 formátů 1, 4, 8, 24 bit/px Extrémní jednoduchost, ale nehospodárnost bez komprese nebo RLE Nevýhody množství rezervovaných a zbytečných položek v hlavičce v barvové paletě rezervovány 4 B poslední není možné použít (ani pro alfa-kanál) od XP možno, ale ne všechny programy špatná komprimační metoda nefunguje pro truecolor (pouze indexový mód) někdy i nárůst velikosti vykreslování odspodu (pův. IBM)

48 Struktura BMP Název struktury BITMAPFILEHEADER BITMAPINFOHEADER RGBQUAD[] BITS Význam hlavička BMP souboru informační hlavička o obrázku tabulka barev (paleta) pole bitů obsahujících vlastní rastrová data (pixely) Hlavička souboru BITMAPFILEHEADER 14 B Název Délka Význam bftype 2 B Identifikátor formátu BMP, kód znaků BM bfsize 4 B Celková velikost souboru s obrazovými údaji Některé aplikace ignorují a dosazují nulu bfreserved1 2 B Rezervováno (0) bfreserved2 2 B Rezervováno (0) bfoffbits 4 B Posun struktury BITMAPFILEHEADER od začátku vlastních obrazových dat.

49 Struktura BMP Hlavička obrazu BITMAPINFOHEADER 40 B Název Délka Význam bisize 4 B celková velikost datové struktury BITMAPINFOHEADER biwidth 4 B šířka obrazu v pixelech biheight 4 B výška obrazu v pixelech biplanes 2 B počet bitových rovin pro výst. zařízení vždy 1 bibitcount 2 B celkový počet bitů na pixel (hodnoty 1, 4, 8, 24) bicompression 4 B typ komprimační metody obrazových dat 0 (BI_RGB), 1 (BI_RLE8) nebo 2 (BI_RLE4) bisizeimage 4 B velikost obrazu v bytech (pokud nekomprimovaná, může být 0) bixpelspermeter 4 B horizontální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr (většina aplikací vkládá 0) biypelspermeter 4 B vertikální rozlišení výst. zařízení v pixelech na metr (většina aplikací vkládá 0) biclrused 4 B celkový počet barev použitých v bitmapě; nejčastější 0 je maximální počet barev biclrimportant 4 B počet barev, které jsou důležité pro vykreslení bitmapy; nejčastější 0 všechny barvy důležité)

50 WebP Nový formát od Google (2010) plánovaná konkurence JPEG, snížení velikosti až o 40 % základem intra-frame komprimace WebM zamýšlená jako možná náhrada flash videa Predikce založen na knihovně x264 předpovězení hodnot pixelů podle okolí, uložení chyby

51 RAW Minimálně zpracovaná data přímo ze snímače digitálního fotoaparátu bez použití interpolace Třída souborových formátů každý výrobce implementuje jinak vlastní přípona Canon.crw a.cr2 Nikon.nef Olympus.orf Minolta.mrw Panasonic.raw není přímo použitelný jako obrázek ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004 Grafické formáty poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky

2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky 2.5 Nejčastěji používané formáty souborů s obrázky V oblasti grafických formátů je asi největší nepořádek ve formátech vůbec existuje nesčetně velké množství druhů těchto datových souborů. Skoro každý

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar

Učební pomůcka pro cvičení předmětu Multimédia Pavel Navrátil, Aleš Kunčar Učební pomůcka pro cvičení předmětu "Multimédia" Pavel Navrátil, Aleš Kunčar 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012 2 OBSAH 1 MULTIMÉDIA... 4 1.1 HISTORIE MULTIMÉDIÍ... 4 1.2 VYUŽITÍ MULTIMÉDIÍ...

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika

Barva. v počítačové grafice. Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Barva v počítačové grafice Poznámky k přednášce předmětu Počítačová grafika Martina Mudrová 2007 Barvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové

Více

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max

Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény. Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Název: VY_32_INOVACE_PG3314 Rendering - vykreslení vytvořené scény Autor: Mgr. Tomáš Javorský Datum vytvoření: 05 / 2012 Ročník: 3 Vzdělávací oblast / téma: 3D grafika, počítačová grafika, 3DS Max Anotace:

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Komprese měřených dat v 0.1 Liberec 2007 Viktor Bubla Obsah 1 Proč komprimace? 2 2 Filosofie základních komprimačních

Více

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice

Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice Neztrátové komprimační algoritmy v počítačové grafice Lossless Compression Algorithms in Computer Graphics Bc. Tomáš Vogeltanz Diplomová práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2012

Více

Grafické adaptéry a monitory

Grafické adaptéry a monitory Grafické adaptéry a monitory 1 Základní pojmy Rozlišení: počet zobrazovaných bodů na celou obrazovku Příklad: monitor VGA s rozlišením 640 x 480 bodů (pixelů) na každém řádku je 640 bodů, řádků je 480

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. hlavac@fel.cvut. 1/24 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD 2/24 Cíl:

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice arvy v počítačové grafice 2. přednáška předmětu Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 arvy v počítačové grafice Co je barva? světlo = elmg. vlnění v rozsahu 4,3.10 14-7,5.10 14 Hz rentgenové zář ení zář

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE)

1. GRAFIKA. grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) 1. GRAFIKA grafika vektorová - křivky grafika bitmapová (rastrová, bodová) pixely VLASTNOSTI BITMAPOVÉ GRAFIKY (FOTOGRAFIE) rozměrová velikost o pro web 640x480 px, 800x600, 1024x768 (1280x1024, 1920x1080

Více

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda

Barvy v digitální fotografii. Jaroslav Svoboda Barvy v digitální fotografii Jaroslav Svoboda Co je fotografie? Stroj času Trošku víc fyzikálně a bez sci-fi Záznam odrazu světla v určitém časovém intervalu Můžeme zaznamenat nejen intenzitu, ale i vlnovou

Více

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky Přednáška 1 Úvod do problematiky Význam počítačové grafiky Obrovský přínos masovému rozšíření počítačů ovládání počítače vizualizace výsledků rozšíření možnosti využívání počítačů Bouřlivý rozvoj v oblasti

Více

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém GIMP - tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie a grafiky pro web Autor: Zdeňka Bílá, Gabriel Gyori Editor: Veronika Myslivečková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft

Otevřená platforma VMS systému od firmy AxxonSoft w w w. a x x o n n e x t. c o m Vy z k o u š e j t e N E X T NEXT úroveň výkonnosti, str. 2 NEXT úroveň spolehlivosti, str. 3 NEXT úroveň použitelnosti, str. 7 NEXT úroveň funkčnosti, str. 9 NEXT úroveň

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika

I n f o r m a t i k a a v ý p o č e t n í t e c h n i k a. Počítačová grafika Počítačová grafika Technické prostředky počítačové grafiky Algoritmy používané v počítačové grafice Typické oblasti počítačové grafiky Rozdělení grafiky Vybrané grafické formáty Barvy na počítači Technické

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE. Filip Antoš České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra mapování a kartografie DIPLOMOVÁ PRÁCE Filip Antoš Problematika skenování historických map a jejich následné prezentace na internetu Problematics

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297

Velikosti papíru (mm) A1-594 841 A2-420 594 A3-297 420 A4-210 297 Komplet otázky: 1. A4, CMYK, 1200 dpi v MiB. + 2. Histogram přeexponované fotky a podexponované fotky. + 3. Histogramy udělat z těch obdélníků s různým jasem. 4. Barvy v RGB a CMYK (černá, bílá, modrá,

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_17 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů

Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Doporučení pro pořizování datových souborů při digitalizaci analogových originálů Smyslem digitalizace analogových originálů je jejich rozšířená dostupnost (všechny druhy dokumentů), případně ochrana/záchrana

Více

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = 1 079 252 848,8 km/h Světlo Světlo Podstata světla Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter Vlnění, foton Rychlost světla c = 1 079 252 848,8 km/h Vlnová délka Elektromagnetické spektrum Rádiové vlny Mikrovlny Infračervené

Více

Hodnocení soutěžních úloh

Hodnocení soutěžních úloh Hodnocení soutěžních úloh Superciferný součet Koeficient 1 Kategorie mládež Soutěž v programování 24. ročník Krajské kolo 2009/2010 15. až 17. dubna 2010 Vaší úlohou je vytvořit program, který spočítá

Více

Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web semestrální práce Zdeňka Bílá

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání

Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Posouzení vlastností elektronických dokumentů z hlediska jejich dlouhodobého uchovávání Ing. Ivan Zderadička, spolupracovník společnosti Central European Advisory Group S pokračujícím rozvojem informačních

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Formáty uložení dat Výpočetní technika I

Formáty uložení dat Výpočetní technika I .. Výpočetní technika I Ing. Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně pavel.haluza@mendelu.cz Osnova přednášky otevřený a uzavřený formát rozpoznávání formátu asociace a konverze komprimační metody

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

CENÍK. reprografických prací a spotřebního materiálu

CENÍK. reprografických prací a spotřebního materiálu CENÍK reprografických prací a spotřebního materiálu Dejvická 29 Provozní doba : Praha 6 po pá 8 00-18 00 Tel.: 224 313 118 so 8 30-12 30 Fax : 233 326 381 e-mail : dejvice@mpcopier.cz www: www.mpcopier.cz

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky

1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky 1. Počítačové zpracování grafických prvků tiskové stránky Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických prvků tiskové stránky, exportu a importu tiskových dat a vektorovému a rastrovému

Více

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu

Více

2D počítačová grafika

2D počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Základy zpracování obrazu

Základy zpracování obrazu Základy zpracování obrazu Tomáš Mikolov, FIT VUT Brno V tomto cvičení si ukážeme základní techniky používané pro digitální zpracování obrazu. Pro jednoduchost budeme pracovat s obrázky ve stupních šedi

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz,

HILGER s.r.o., Místecká 258, 720 02 Ostrava-Hrabová, Telefon: (+420) 596 718 912, (+420) 596 706 301, Email: hilger@hilger.cz, Tyto kamery třetí generace mají vysoce citlivý IR detektor a ergonomický tvar. Jsou cenově dostupné, jednoduše se ovládají, poskytují vysoce kvalitní snímky a umožňují přesné měření teplot. Mají integrovanou

Více

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ INFORMATIKA MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA c Helena Novotná, Brno 2004 Obsah

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení.

Interakce s prostředím. Rozhodnutí, chování. Důsledky, hodnocení. 1 T1 Úvod do studia předmětu 01 P1 Úvod do studia Základní informace o předmětu. Vztah předmětu k profilu absolventa. Informace o předmětu Informatika. Tematický plán předmětu. Koncepce předmětu. Studijní

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ. Verze 1.0

TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ. Verze 1.0 TECHNICKÁ SPECIFIKACE REKLAMNÍCH FORMÁTU MEPASS.CZ Verze 1.0 Obsah První formát Leaderboard... 2 Druhý formát Skycraper... 3 Třetí formát PR článek... 5 Čtvrtý formát Leaderboard ilayer... 6 Leaderboard...

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2

Ukládání videa. Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese. Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 1 Ukládání videa Datová média Práce se soubory Vlastnosti videa Kontejnery a komprese Technologické trendy v AV tvorbě, Ukládání videa 2 Datová média Magnetická média Elektronická média Optická média Technologické

Více

Charakteristiky zvuk. záznamů

Charakteristiky zvuk. záznamů Charakteristiky zvuk. záznamů Your Name Jan Kvasnička Your Title 2010 Roman Brückner Your Organization (Line #1) Your Organization (Line #2) Obsah prezentace Digitalizace zvuku Audio formáty Digitální

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Úvod do digitální fotografie a vytváření prezentací v programu Microsoft Photo Story 3 for Windows

Úvod do digitální fotografie a vytváření prezentací v programu Microsoft Photo Story 3 for Windows Úvod do digitální fotografie a vytváření prezentací v programu Microsoft Photo Story 3 for Windows Autor: Ing. Miloslav Král Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Tato publikace vznikla

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Z čeho se skládá grafický návrh. a. Bitmapový obrázek b. Vektorový obrázek c. Layout, zlom = celkové uspořádání grafických prvků (Typografie

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika Rastrová grafika PC grafika rastrová (bitmapová) digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) vektorová obrázky vytvořené

Více