Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rastrový obraz. Dvourozměrná matice bodů (pixelů) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů"

Transkript

1 RASTROVÝ OBRAZ

2 Rastrový obraz Dvourozměrná matice bodů (pixelů) z nichž každý nabývá určitých hodnot podle typu obrazu tvoří souvisle vyplněnou oblast (rastr) Bitová hloubka definuje maximální počet odstínů

3 Rastrový obraz Obraz barevného prostoru definován 3 kanály R, G, B Kanál představuje barevné složky vytvářející rastrový obraz složen z pixelů bitová hloubka kanálu definuje maximální počet odstínů kanálu

4 Monochromatický obraz Pixel obrazu: zhasnuto, rozsvíceno 1 bit

5 Indexový mód Pixel obrazu: index do barevné palety obvykle 1 B nebo 3 B

6 TrueColor Pixel obrazu: přímo barva (r,g,b) neindexový mód

7 Indexový mód Paleta (mapa barev) hodnota pixelu = umístění do převodní tabulky převodní tabulka index reprezentován bytem (2 8 = 256 barev) nebo 3 B (2 16 = barev)

8 Indexový mód 1bitová barva (2 1 = 2 barvy) monochromatické, často černobílé 2bitová barva (2 2 = 4 barvy) CGA 4bitová barva (2 4 = 16 barev) EGA, nejnižší používaný standard VGA ve vyšším rozlišení Greyscale odkaz do palety s odstíny šedi Pseudocolor (8 bit) odkaz do palety s odstíny RGB (8-8-8) ( = = 2 24 ) 1 B na všechny kanály dohromady, proto výběr pouze 2 8 = 256 z celkově možných 2 24 barev Direct Color (24 bit) odkaz (r,g,b) do 3 barevných palet V pixelu 3 hodnoty, obvykle 24 bit snadná změna všech barev bez změny rastru obrazu

9 Černobílý obraz Podle počtu bitů na pixel: 1-bit 2 1 = 2 monochromatický (černobílý) obraz 2-bit 2 2 = 4 CGA, Macintosh 8-bit 2 8 = 256 odstíny šedi (static grey)

10 CGA Color Graphic Adapter IBM 1981 Textový režim a v 2 4 = 16 barvách Grafický režim pixelů při v 2 2 = 4 pevně zvolených barvách Barevná paleta CGA 1. možnost Barevná paleta CGA 2. možnost default 5 magenta default 4 red 3 cyan 7 white (light gray) 2 green 6 brown (orange)

11 EGA Enhanced Graphics Adapter 1984 IBM AT 4-bit RGB(I) I = intenzita 2 4 = 16 barev (2 3 2 intenzity) při rozlišení bodů Default EGA 16-color palette Color rgbrgb Decimal 0 black (#000000) blue (#0000AA) green (#00AA00) cyan (#00AAAA) red (#AA0000) magenta (#AA00AA) brown (#AA5500) white / light gray (#AAAAAA) dark gray / bright black (#555555) bright blue (#5555FF) bright green (#55FF55) bright cyan (#55FFFF) bright red (#FF5555) bright magenta (#FF55FF) bright yellow (#FFFF55) bright white (#FFFFFF)

12 Barevný obraz 8-bit na pixel (3-3-2) 2 8 = bity na R a G, 2 bity na B B menší citlivost 8 8 4=256 VGA, Super VGA 12-bit na pixel 2 12 = bity (16 barev) na barevný kanál =4 096 Silicon Graphics, Amiga

13 Barevný obraz True Color High Color 15-bit 2 15 = bitů (32 barev) na barevný kanál = bit 2 16 = bitů na R a B, 6 bitů G (větší citlivost) = bit 2 18 = bitů na barevný kanál =

14 Barevný obraz True Color True Color 24-bit 2 24 = bitů (256 barev) na barevný kanál = bit 2 32 = bitů na každý barevný kanál + 8 bitů pro α-kanál optimalizace rychlosti Deep Color 30/36/48-bit RGB , ,

15 Příklady 4 b 1 b

16 Příklady True Color 8 b (3-3-2)

17 Barevné hloubky Barevná hloubka Počet bitů R G B A b High Color 16 b High Color 16 b b True Color 24 b True Color 32 b

18 KOMPRESE OBRAZU

19 Komprese rastrového obrazu Vysoká paměťová náročnost (roste kvadraticky s rozlišením) Obrovské množství formátů dáno: historicky vazbou na aplikaci technickými důvody rozdílnou metodou komprese Kompresní metody: Run length encoding (RLE) bezztrátová, PCX (ZSoft PaintBrush) Huffmanovo kódování (CCIT) bezztrátová, TIFF slovníkové kódování (LZW) bezztrátová, GIF, PNG, ZIP, ARJ diskrétní kosinová transformace (DCT) ztrátová, JPEG Hlavička souboru, definice palety a další doplňující informace se nekódují

20 Komprese rastrového obrazu Obrázek bez komprese ~ 3 MB JPEG ~ 200 kb Video (30 fps, ) bez komprese ~ 21 MBps (31 s/cd) MPEG ~ 74 min/cd (VHS kvalita) Parametry kompresní poměr kvalita rekonstrukce složitost implementace, rychlost přenosové zpoždění Originál, 108,5 kb o 92 % inf. méně, 4,82 kb o 84 % inf. méně, 9,37 kb o 98 % inf. méně, 1,14 kb

21 Run length encoding (RLE, RLC) Kódování délky běhu, bezztrátová; PCX, JPEG (pomocná) Předpoklad: opakují se hodnoty sousedních pixelů Provádí se zápis: čítač (počet stejných pixelů) vlastní hodnota barvy (která se opakuje) Příklad: wwwwwwwkkwwwwwwbbbbrrrwwwwwwwwwwwbbb 7w2k6w4b3r11w3b Zpracování po řádku úplně jiná komprese po otočení o 90 vodorovná čára efektivní, u svislých ne Možnost záporné komprese v případě neopakujících se pixelů Možnost ztrátové RLE když se sousední pixely liší málo, nahradí se stejnou hodnotou

22 Huffmanovo kódování (CCIT) Navrženo pro přenos čb. dokumentů faxem, dnes i JPEG Provedení kódování RLE úseky opakujících se pixelů Seřazení znaků podle četnosti přiřazení několikabitových kódů písmenům Opakovače nahrazeny Huffmanovými kódy často používané symboly mají kratší kódy Další příkazy FILL (vyplň do konce řádku) pro odolnost proti poruchám kódy EOL a RTC Zdokonalená metoda sleduje se změna i oproti předchozímu řádku

23 Příklad Huffmanova kódování Setřídění podle četnosti; např. (a, b, c, d) (obvykle relat.) Sečtení posledních dvou (c + d = 5) výsledek zařadíme podle velikosti mezi ostatní (a, cd, b) (11, 5, 4) Sečtení posledních dvou (cd + b = 9) výsledek opět zařadíme podle velikosti (a, bcd). Další opakování až dojdeme k celkovému součtu (rel. 1) (a + bcd = 20). Posledním dvěma znakům přiřadíme kódové znaky 1, 0 1 vyšší pravděpodobnost (a), 0 nižší (bcd) Opakování zpětný postup (cd ~ 1, b ~ 0) dokud nepřiřadíme kódové znaky všem zdrojovým znakům Výsledný kód znaku je sestaven ze znaků 1 a 0 podle toho, jak se daný znak seskupoval s ostatními znaky abcd a (1) bcd (0) cd (1) b (0) c (1) d (0) znak četnost kód a 11 1 b 4 00 c d 2 010

24 Slovníkové kódování Obecná metoda pův. LZ77, vylepšená LZW (Lempel-Ziv-Welch) známá ze ZIP či RAR Předpoklad: některá slova se v textu vyskytují častěji jsou ukládána do slovníku ve výstupním řetězci jsou nahrazena odpovídajícími kódovými slovy začíná se od písmen abecedy, slova se zvětšují a pokračuje se do vyčerpání místa slovníku obvykle 2 12 položek; pak se buď reorganizuje (uvolní se ty položky, které se málo vyskytují) nebo se zvětší

25 Příklad slovníkového kódování blablablalalb nejprve všechny znaky Postupné prohledávání celého souboru část rozdělíme na dvě posuvná okna první tvoří historii, ve druhém hledáme posloupnost znaků, která se už vyskytuje v okně historie pokud již obsaženou posloupnost najdeme, nahradíme ji kódem (o kolik znaků zpět, délka sekvence) fráze kód b 1 l 2 a 3 bl 4 la 5 ab 6 bla 7 alb 8 lal 9 lalb 10

26 Diskrétní kosinová transformace JPEG JPEG File Interchange Format (JFIF) Joint Photographic Experts Group Optimalizováno pro fotografie předchozí metody neefektivní pro barevné obrázky s mnoha přechody u kvalitních obrázků nejsou stejné sousední pixely Vhodná ztrátová komprese snížení kvality na 75 % většinou nejde zrakem rozeznat, kompresní poměr však značný (20:1 až 25:1) není vhodná pro obrazy s nižším barevným rozlišením a pro čb. obrázky vhodné tiff, gif, png Rychlost zobrazení miniatur rozdělení obrázku na oblasti 8 8 členy oblastí rozděleny podle důležitosti nejdůležitější člen (DC) se zapisuje samostatně, ostatní se komprimují 8 menší obrázek se dá vykreslit ihned

27 JPEG, DCT Forma DFT obrazová data považována za vzorky spojitých funkcí naměřených v diskrétní síti pixelů 1. Transformace bar. prostoru: RGB YC B C R lidské oko je citlivější na detaily ve složce Y (jas) než C B (blue) a C R (red) 2. Redukce barev (downsampling) pouze barevné složky, komponenta Y se nemění 2h1v: průměrování sousedních dvojic (6 4 B; ušetří 33% prostoru) 2h2v: průměrování čtveřic nejčastěji (12 6 B; ušetří 50% prostoru) 3. Data rozdělena do čtverců 8 8, každý čtverec podroben DCT 4. Diskrétní kosinová transformace

28 JPEG, DCT matice 8 8 je popsána jako kombinace 64 čtverců odečte se 256/2 = 128

29 JPEG, DCT provede se DCT u, v prostorová frekvence (od 0 do 8) výsledek DCT

30 JPEG, DCT 5. Kvantování koeficientů DCT stanovuje se ztráta informace a stupeň komprese vydělení Fourierova obrazu kvantizačním činitelem prvky kvantizační tabulky dané komisí JPEG zaokrouhlení příklad (DC člen)

31 JPEG, DCT Výsledek kvantování řídká matice 8 8 DC člen (vlevo nahoře) největší vliv stejnosměrná složka harmonického rozkladu AC členy ovlivňují vyšší frekvence čím dál od DC jsou méně významné

32 JPEG, DCT 6. Kódování využívá se toho, že matice je řídká zapíše se DC a zbytek je kódován Hufmanovým nebo aritmetickým kódováním ( zigzag order) původní segment po dekomprimaci

33 JPEG obrázek s rozdílnou mírou ztrátovosti komprese

34 JPEG Progresivní JPEG načítány progresivně načteno nejdříve v malém rozlišení a postupné zjemnění o něco většívelikost, menší podpora Standardní JPEG ("Baseline") načítány shora dolů Photoshop Save As kvalita 0 12 Save for Web optimalizováno bez EXIF kvalita 0 100

35 JPEG 2000 Diskrétní vlnková transformace discrete wavelet transform, DWT Výhody odstranění viditelných makropixelů 8 8 lepší komprese (až o 20%) při menší ztrátě kvality odolnost proti chybám progresivnost načítání podpora 256 datových kanálů stejné barevné výstupy na monitoru i na tiskárně, průhlednost definice oblastí zájmu (ROI) některé regiony obrazu možno kódovat s větší kvalitou ztrátová i bezztrátová komprese lepší správa EXIF Obdélníkové dlaždice libovolné velikosti

36 Porovnání JPEG a JPEG 2000 při stejné velikosti obrazu a vysokém stupni komprese

37 Graphics Interchange Format (GIF) Paleta a 1 byte na pixel Slovníkové kódování (LZW84) Výhody více obrázků v jednom souboru každý může mít vlastní paletu možnost prokládání řádků po získání ¼ objemu zobrazen náhled Nevýhody maximální počet současně použitých barev palety je 256 fa CompuServe (formát) a Unisys (kódování) zpoplatňovala Verze Formát GIF87a, verze GIF89a navíc podpora průhledné barvy, animací, metadat

38 GIF příklad obrázku (1 pixel) Offset Sekvence Význam bytové sekvence signatura GIF a verze řetězec '89a' šířka logické obrazovky: jeden pixel výška logické obrazovky: jeden pixel bitové pole: povolení globální barvové palety index barvy pozadí poměr výšky a šířky pixelu: ff první barva v paletě: oranžový odstín 16 ff ff ff druhá barva v paletě: čistě bílá 19 2c značka začátku rámce x-ová pozice levého okraje rámce: nultý sloupec y-ová pozice horního okraje rámce: nultý řádek šířka rámce: jeden pixel výška rámce: jeden pixel bitové pole: bez palety, bez prokládání a animace počáteční velikost LZW kódu v bitech velikost bloku zakódovaného pomocí LZW zakódovaná data rámce (1 pixel s nulovým indexem) ukončovací znak bloku zakódovaného pomocí LWZ 34 3b ukončovací znak GIF souboru: znak ';'

39 Portable Graphics Network (PNG) Mnoho barevných rozlišení Bezztrátové slovníkové kódování (LZ77) Předzpracování každého pixelu None (není upravován) Sub (uložen rozdíl od předchozího vlevo) Up (uložen rozdíl od předchozího nahoře) Average (uložen průměr daného pixelu a sousedů vlevo a nahoře) Paeth (uložena algoritmem získaná hodnota ze souseda vlevo, vlevo nahoře a nahoře Na každý řádek lze aplikovat jinou metodu pro zlepšení komprese poté LZ77 Dvourozměrné prokládací schéma po přenesení malého počtu dat je možné rozlišit obrázek

40 Portable Graphics Network (PNG) True Color až 16 bitů na barvu Informace o průhlednosti možno uložit až v 16 bitech míchání obrazů Nemožnost jednoduchých animací jediná nevýhoda oproti GIF Typ Bity indexed (color type 3) greyscale (color type 0) greyscale & alpha (color type 4) truecolor (RGB: color type 2) truecolor & alpha (RGBA: color type 6)

41 Struktura PNG Hlavička 8 B vždy stejná Jednotlivé sekce (chunk) s vlastní hlavičkou 4 B Byte Význam bytu 89 byte s nejvýše nastaveným bitem; detekce podpory 8 bitového přenosu dat 50 4E 47 ASCII řetězec PNG identifikace formátu 0D 0A 1A 0A konec řádku (CRLF); detekce náhrady za jinou sevenci byte zastavující výpis souboru v DOS detekce konce přenosu (LF)

42 Animované PNG Multiple-image Network Graphics MNG při vývoji PNG (1995) rozhodnuto nepodporovat u gif v té době nevyužíváno 2001 specifikace MNG podpora Konqueror, ostatní pomocí pluginů (Mozilla do 2003) APNG neoficiální formát PNG s podporou animací, 2004 zpětná kompatibilita s PNG zobrazí pouze první obrázek standardizace odmítnuta (2007) podpora Mozilla, Opera animovaný.png soubor

43 Porovnání JPEG PNG GIF fotografie a fotorealistické vizualizace menší ztrátová komprese speciálně navržená pro fotografii PNG má ve stejné kvalitě až 5-10 větší soubory text, čárová grafika, čisté barevné plochy a ostré rozhraní barev průsvitnost jednoduché animace

44 Tag Image File Format (TIFF) Ukládání snímků určených pro tisk neoficiální standard; 1986 fa Aldus, pův. pro čb. skenery, faxy Variabilita formátu různé komprese bez komprese, RLE, LZW, ZIP, JPEG Uložení více obrázků do jednoho souboru několik stránek dokumentu jeden soubor Možnost zpracovávat obraz po částech vhodné pro extrémně velké obrazy Struktura Image File Header hlavička souboru Image File Directory adresář souboru bitmapová data

45 Targa (TGA) Truevision (dnes Pinnacle Systems) podpora alfa kanálu 1 nebo 8 bitů Komprimovaná forma komprese RLE nebo Huffman Volná forma varianta bez komprese umožňuje zapsat obraz pixel po pixelu vhodné pro programátory Výhody jednoduchost realistická grafika ukládání a načítání textur

46 Struktura TGA Hlavička 18 B Paleta rozlišení, orientace, kódování nepovinná Rastrová data po řádcích lze nastavit obrácené pořadí Offset Název Význam položky 0 IDLength velikost obrazového identifikátoru 1 ColorMapType typ barevné mapy 2 ImageType typ obrázku 3 CMapStart počátek barevné palety 5 CMapLength délka barevné palety 7 CMapDepth bitová hloubka položek barevné palety 8 XOffset X-ová souřadnice počátku obrázku 10 YOffset Y-ová souřadnice počátku obrázku 12 Width šířka obrázku uvedená v pixelech 14 Height výška obrázku uvedená v pixelech 16 PixelDepth počet bitů na jeden pixel (bitová hloubka) 17 ImageDescriptor popisovač obrázku

47 BMP (Microsoft Windows Bitmap) Někdy i DIB (Device-Independent Bitmap) MS, IBM, 1988, obdoba XBM a XPM Interní formát Windows i OS/2 Podpora 4 formátů 1, 4, 8, 24 bit/px Extrémní jednoduchost, ale nehospodárnost bez komprese nebo RLE Nevýhody množství rezervovaných a zbytečných položek v hlavičce v barvové paletě rezervovány 4 B poslední není možné použít (ani pro alfa-kanál) od XP možno, ale ne všechny programy špatná komprimační metoda nefunguje pro truecolor (pouze indexový mód) někdy i nárůst velikosti vykreslování odspodu (pův. IBM)

48 Struktura BMP Název struktury BITMAPFILEHEADER BITMAPINFOHEADER RGBQUAD[] BITS Význam hlavička BMP souboru informační hlavička o obrázku tabulka barev (paleta) pole bitů obsahujících vlastní rastrová data (pixely) Hlavička souboru BITMAPFILEHEADER 14 B Název Délka Význam bftype 2 B Identifikátor formátu BMP, kód znaků BM bfsize 4 B Celková velikost souboru s obrazovými údaji Některé aplikace ignorují a dosazují nulu bfreserved1 2 B Rezervováno (0) bfreserved2 2 B Rezervováno (0) bfoffbits 4 B Posun struktury BITMAPFILEHEADER od začátku vlastních obrazových dat.

49 Struktura BMP Hlavička obrazu BITMAPINFOHEADER 40 B Název Délka Význam bisize 4 B celková velikost datové struktury BITMAPINFOHEADER biwidth 4 B šířka obrazu v pixelech biheight 4 B výška obrazu v pixelech biplanes 2 B počet bitových rovin pro výst. zařízení vždy 1 bibitcount 2 B celkový počet bitů na pixel (hodnoty 1, 4, 8, 24) bicompression 4 B typ komprimační metody obrazových dat 0 (BI_RGB), 1 (BI_RLE8) nebo 2 (BI_RLE4) bisizeimage 4 B velikost obrazu v bytech (pokud nekomprimovaná, může být 0) bixpelspermeter 4 B horizontální rozlišení výstupního zařízení v pixelech na metr (většina aplikací vkládá 0) biypelspermeter 4 B vertikální rozlišení výst. zařízení v pixelech na metr (většina aplikací vkládá 0) biclrused 4 B celkový počet barev použitých v bitmapě; nejčastější 0 je maximální počet barev biclrimportant 4 B počet barev, které jsou důležité pro vykreslení bitmapy; nejčastější 0 všechny barvy důležité)

50 WebP Nový formát od Google (2010) plánovaná konkurence JPEG, snížení velikosti až o 40 % základem intra-frame komprimace WebM zamýšlená jako možná náhrada flash videa Predikce založen na knihovně x264 předpovězení hodnot pixelů podle okolí, uložení chyby

51 RAW Minimálně zpracovaná data přímo ze snímače digitálního fotoaparátu bez použití interpolace Třída souborových formátů každý výrobce implementuje jinak vlastní přípona Canon.crw a.cr2 Nikon.nef Olympus.orf Minolta.mrw Panasonic.raw není přímo použitelný jako obrázek ale obsahuje všechny potřebné informace k jeho vytvoření

Rastrový obraz, grafické formáty

Rastrový obraz, grafické formáty Rastrový obraz, grafické formáty 1995-2010 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ RasterFormats Josef Pelikán, http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca 1 / 35 Snímání

Více

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007

Rastrové grafické formáty. Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Rastrové grafické formáty Václav Krajíček KSVI MFF UK, 2007 Grafické formáty Velké množství Mnoho různých požadavků na uložená data neobrazová data Nativní formáty Například: PSP (Photoshop), XFC (Gimp)

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků?

Grafické formáty. Grafické formáty. Komprese rastrového obrazu. Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Grafické formáty poznámky k 5 přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 00 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter obrazu

Více

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004

Grafické formáty. poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů. Martina Mudrová 2004 Grafické formáty poznámky k 5. přednášce Zpracování obrazů Martina Mudrová 2004 Grafické formáty Proč je tolik formátů pro uložení obrázků? Cíl: uložení obrazových dat ve formě souboru různý charakter

Více

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125

Kompresní algoritmy grafiky. Jan Janoušek F11125 Kompresní algoritmy grafiky Jan Janoušek F11125 K čemu je komprese dobrá? Pokud je třeba skladovat datově náročné soubory. Např. pro záznam obrazu, hudby a hlavně videa je třeba skladovat překvapivě mnoho

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I KOMPRESE, GRAFICKÉ FORMÁTY Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com OSNOVA Barva pro TV Datový tok Bitmapové formáty (JPEG, TIFF, PNG, PPM, ) Formáty videa MPEG-1,2,4,7,21

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

Kosinová transformace 36ACS

Kosinová transformace 36ACS Kosinová transformace 36ACS 10. listopadu 2006 Martin BruXy Bruchanov bruxy@regnet.cz Uplatnění diskrétní kosinové transformace Úkolem transformačního kódování je převést hodnoty vzájemně závislých vzorků

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty

Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty Přednáška Rastrový obraz Barevný prostor a paleta Zmenšení barevného prostoru Základní rastrové formáty etody zmenšení barevného prostoru. Cíl: snížení počtu barev etody: rozptylování, půltónování, prahování,

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Formáty obrazu. David Bařina. 22. března David Bařina Formáty obrazu 22. března / 49

Formáty obrazu. David Bařina. 22. března David Bařina Formáty obrazu 22. března / 49 Formáty obrazu David Bařina 22. března 2013 David Bařina Formáty obrazu 22. března 2013 1 / 49 Obsah 1 Pojmy 2 Nekomprimované formáty 3 Bezeztrátové formáty 4 Ztrátové formáty David Bařina Formáty obrazu

Více

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice J. Vrzal, 1.0 Rastrová grafika body uspořádané do pravidelné matice rastr pixelů (ppi, Pixel Per Inch) monitor 90 ppi rastr tiskových bodů (dpi, Dot Per Inch) kvalitní tisk 300 dpi 2 Rastrová grafika 3

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW

Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Barvy a barevné systémy Formáty obrázků pro WWW Viditelné světlo. Elektromagnetické záření o vlnové délce 390 760 nanometrů. Jsou-li v konkrétním světle zastoupeny složky všech vlnových délek, vnímáme

Více

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika

Multimediální systémy. 03 Počítačová 2d grafika Multimediální systémy 03 Počítačová 2d grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Rastrová počítačová grafika Metody komprese obrazu Rastrové formáty Vektorová grafika Křivky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie

1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím. 2.0 Lekce 2: Základní opravy fotografie Adobe PHOTOSHOP 7.0 Obsah: 1.0 Lekce 1: Seznámení s prostøedím 1.1 Vektory a bitmapy 1.2 Grafické formáty 1.3 Pracovní plocha 1.3.1 Volba z panelu nástrojù 1.3.2 Panel nástrojù 1.4 Zaèátek 2.0 Lekce 2:

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

JPEG Formát pro archivaci a zpřístupnění.

JPEG Formát pro archivaci a zpřístupnění. JPEG 2000 Formát pro archivaci a zpřístupnění Přednáška: Přednášející: Kontakt: 3. 12, 2009, AMK2009 Bedřich Vychodil bedrich.vychodil@nkp.cz JPEG2000 a očekávání Představen konsorciem Joint Photographic

Více

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012

Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování. Maxon CINEMA 4D. Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování Maxon CINEMA 4D Mgr. David Frýbert, 2012 Počítačová grafika a vizualizace volné 3D modelování komprese, grafické formáty Mgr. David Frýbert, 2012 Barva

Více

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011

Obraz jako data. Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno. prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Získávání a analýza obrazové informace Obraz jako data Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 Osnova 1 Datové formáty obrazu 2 Datové

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika Základy informatiky 10 Počítačová grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Rastrová grafika

Více

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček On-line škola mladých autorů 20. 2. 18. 4. 2013, pořadatel: ČVUT FEL Jak na obrázky? Martin Žáček zacekm@fel.cvut.cz http://www.aldebaran.cz/onlineskola/ Jak na obrázky? Osnova 1. Co je to vůbec obrázek,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Zobrazovací jednotky a monitory

Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotky a monitory Zobrazovací jednotka - karta, která se zasunuje do jednoho z konektorů na sběrnici uvnitř počítače. Dva režimy činnosti: Textový režim - zobrazuje znaky uvedené v tabulce

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Informační systémy ve zdravotnictví

Informační systémy ve zdravotnictví Informační systémy ve zdravotnictví ZS 2008/2009 Zoltán Szabó Tel.: (+420) 312 608 207 E-mail: szabo@fbmi.cvut.cz č.dv.: 504, 5.p Dnešní přednáška Kódování, komprese 2 1 Komprese dat Cíl komprese: redukovat

Více

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly).

Digitální grafika. Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Digitální grafika Digitální obraz je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá binární soustavu (jedničky a nuly). Grafika v počítači Matematický popis (přímka, křivka) Rastrový popis (síť, rastr)

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch

Webové stránky. 13. Obrázky na webových stránkách, modul Uložit pro web a zařízení. Datum vytvoření: 04. 11. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch Webové stránky 13. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 04. 11. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2

Komprese obrazu. Michal Bujalka, Ondrej Kováč. Gymnázium Botičská. Botičská 1, Praha 2 Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Komprese obrazu Michal Bujalka, Ondrej Kováč Gymnázium Botičská Botičská 1, Praha 2 1 Obsah Úvod... 3 Přehled literatury...

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií Kurz digitální fotografie blok 1 data/úpravy fotografií Grafické soubory Grafické soubory Obsahují grafická (obrazová) data, která mohou být uložena různými způsoby, tedy formou různých grafických formátů.

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Zpracovnání digitální fotografie

Zpracovnání digitální fotografie Souvětí pro výběr Tato lekce se zabývá znalostmi a dovednostmi pro prohlížení digitálních fotografií a základy jejich zpracování. Úvodní obrazovka Vznik digitálních fotoaparátů na počátku 90. let přinesl

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty)

Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Maturitní téma: Počítačová grafika (rastrová a vektorová grafika, grafické programy, formáty) Grafické editory Grafické editory jsou určeny k tvorbě a editaci grafiky neboli obrázků. 2 základní druhy grafických

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY KOMPONENTY PRO VÝUKOVÝ ELEKTRONICKÝ MATERIÁL - KOMPRESE V OBLASTI POČÍTAČŮ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Smutný Přírodovědná

Více

Vektorová a bitmapová grafika

Vektorová a bitmapová grafika Vektorová a bitmapová grafika Obsah prezentace Vektorová a bitmapová grafika Grafické formáty Grafické programy Programový Balík Corel Draw a program AutoCAD Typy grafiky Vektorová Jednotlivé prvky tvořící

Více

STRUKTURA RASTROVÝCH DAT

STRUKTURA RASTROVÝCH DAT STRUKTURA RASTROVÝCH DAT dva typy rastrové vrstvy v GIS 1) Digitální obraz TV, počítač, mobil - obrazovka obraz z bodů mapa - mřížka s barevnými plochami 2) Rastrová data data pro analýzu a) binární -

Více

Osnova přednášky. Formáty uložení dat. Vyjádření hodnot datového typu. Vyjádření hodnot datového typu. Datové formáty. Výpočetní technika I

Osnova přednášky. Formáty uložení dat. Vyjádření hodnot datového typu. Vyjádření hodnot datového typu. Datové formáty. Výpočetní technika I Osnova přednášky 2/36 Formáty uložení dat Ing Pavel Haluza ústav informatiky PEF MENDELU v Brně haluza@mendelucz vyjádření hodnot datového typu formátová specifikace textový a binární formát otevřený a

Více

Grafické formáty PCX a TGA

Grafické formáty PCX a TGA Grafické formáty PCX a TGA Graphics formats PCX and TGA David Sůkal Bakalářská práce 2009 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2009 4 ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci

Více

Komprese videa Praha 2010 Účel komprese Snížení zátěže přenosového média Zmenšení objemu dat pro uložení Metody komprese obrazu Redundance Irelevance Redundantní složka část informace, po jejíž odstranění

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU

FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE FORMÁTY PRO RASTROVOU GRAFIKU semestrální práce Linda Křikavová Ondřej Vala editor: Miroslav

Více

IVT. Grafické formáty. 8. ročník

IVT. Grafické formáty. 8. ročník IVT Grafické formáty 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Blažena Kondelíková Vytvořila dne: 20. 11. 2012 Strana: 1/5 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace

Cvičení 1. Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Cvičení 1 Úpravy obrázků programem IrfanView. Zpracoval: Ing. Vladimír Solnický SPŠ stavební, Opava, příspěvková organizace Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-nevyužívejte

Více

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince)

DIGITÁLNÍ VIDEO. pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) DIGITÁLNÍ VIDEO pokus o poodhalení jeho neskutečné obludnosti (bez jednosměrné jízdenky do blázince) Petr Lobaz, katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita

Více

PV156 Digitální fotografie Formáty souborů Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012

PV156 Digitální fotografie Formáty souborů Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 PV156 Digitální fotografie Formáty souborů Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 Pořízení fotografií Digitální fotoaparáty Skenery (příp. multifunkční zařízení) rozlišení DPI, ostření, časově

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč, Jan Kybic. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání.

KOMPRESE OBRAZŮ. Václav Hlaváč, Jan Kybic. Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání. 1/25 KOMPRESE OBRAZŮ Václav Hlaváč, Jan Kybic Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac KOMPRESE OBRAZŮ, ÚVOD

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku.

Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta nebo také videoadaptér je součást počítače, která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. Grafická karta je zařízení, které převádí signál z počítače,nuly

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počíta tačové grafiky Počíta tačová grafika zobrazování popis objektů obraz modelování (model světa) rekostrukce zpracování obrazu Popis obrazu rastrový neboli bitmapový obraz = matice bodů vektorový

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIERZITA LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy digitálního obrazu. ektorová a rastrová grafika. Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl v rámci

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze

Software pro úpravu snímků LAB-10. Návod k obsluze Software pro úpravu snímků LAB-10 Návod k obsluze CZ Úvod Charakteristické vlastnosti programu LAB-10 Program LAB-10 je určen ke zpracování snímků skenovaných skenerem filmů ES-10 a je vybaven následujícími

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka. Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu

Více

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Katedra informatiky a geoinformatiky

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Katedra informatiky a geoinformatiky UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Katedra informatiky a geoinformatiky Seminární práce z předmětu Dálkový průzkum Země na téma: JPEG 2000 V Mostě 27.2. 2006

Více

Komprese dat (KOD) Semestrální projekt Implementace RLE, BWT a LZW

Komprese dat (KOD) Semestrální projekt Implementace RLE, BWT a LZW Komprese dat (KOD) Semestrální projekt Implementace RLE, BWT a LZW Autor: Bc. Petr Kašpar Login: KAS265 Datum: 8. května 2009 Úvod Úkolem tohoto projektu bylo implementovat nějaký komprimační algoritmus.

Více

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY

FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VÝMĚNA DAT MEZI CAD SYSTÉMY FORMÁTY UKLÁDÁNÍ OBRAZOVÝCH INFORMACÍ VEKTOROVÁ GRAFIKA Obraz reprezentován pomocí geometrických objektů (body, přímky, křivky, polygony).

Více

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3.

Komprese dat Obsah. Komprese videa. Radim Farana. Podklady pro výuku. Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese dat Radim Farana Podklady pro výuku Obsah Komprese videa a zvuku. Komprese MPEG. Komprese MP3. Komprese videa Velký objem přenášených dat Typický televizní signál - běžná evropská norma pracuje

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky

Srovnání programů pro editaci 2D grafiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačové grafiky a interakce Bakalářská práce Srovnání programů pro editaci 2D grafiky Michal Holanec Vedoucí práce: Mgr. Jiří Danihelka

Více