INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2011 Měsíčník obce Podlesí Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne se zastupitelstvo obce mimo jiné zabývalo: - výsledky hospodaření obce k Celkové příjmy obce k tomuto datu činí Kč ,15. Celkové výdaje obce ke stejnému datu dosáhly Kč ,43. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ke stejnému datu činí Kč ,72. Z těchto prostředků budou hrazeny náklady za žáky základních škol cca Kč ,-, náklady na realizaci dešťové kanalizace na Drmlovo Pole cca Kč ,-. Zbývající částka je počítána na opravu komunikace Drmlovo Pole. Realizace této opravy je závislá na realizaci dešťové kanalizace. - zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/ zastupitelstvu obce byl předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne s kontrolním zjištěním nebyly zjištěny chyby a nedostatky - zastupitelstvo obce projednalo zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru - zastupitelstvo obce projednalo návrh Směrnice č. 16: inventarizace majetku a závazků, která reaguje na nové požadavky při provádění inventarizace majetku a závazků obce - zastupitelstvo obce schválilo složeni inventarizačních komisí - v souvislosti se změnami ve vedení účetnictví obce zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu majetkových položek - na tomto jednání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium a podmínky hospodaření obce v roce 2012 do schválení řádného rozpočtu. Po vyčerpání bodů programu proběhla diskuze zastupitelstva obce, v té mimo jiné zaznělo: starosta úvodem poděkoval Karlovi Královi za pomoc při zajištění a stavbě vánočního stromu, a Ing. Miroslavovi Vaňkovi za bezchybné poražení břízy v areálu mateřské školy. Starosta zastupitelstvo obce informoval o průběhu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Veřejně poděkoval všem, kteří tento svoz pomáhali zajišťovat. U veterinární ambulance pomáhali Karel Kuba, Michal Sokol, Rudolf Dubský. Na návsi Ing. Miroslav Vaněk, Radim Černohorský, Jiří Flachs, Willy Hohl st. Poděkování patří všem, kteří vyčkali přistavení kontejnerů a neukládali odpad na svozových místech předčasně. Informoval i o stinných stránkách této akce. V Novém Podlesí byl opět odpad navršen na kapličce. Dochází tak ke zbytečnému poškození její fasády. U veterinární ambulance se přistavený kontejner začal zcela nepochopitelně plnit zahradním odpadem. Tyto skutečnosti vypovídají o ignoranství určité skupiny obyvatel, která není ochotna respektovat obecně známá pravidla. Do diskuze se dále zapojili Jan Říha, Antonín Kolanda, kteří přednesli své návrhy a podněty. Následně starosta doplnil svůj diskuzní příspěvek o informaci, že obec má již pravomocné stavební povolení pro akci Podlesí splašková a dešťová kanalizace pro RD Drmlovo Pole. Realizace akce je tak ze strany obce plně připravena. Milan Kříž, starosta PF 2012 Všem obyvatelům naší obce přejeme krásné, veselé a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si přály a svým úsměvem obdarovaly především své rodiče. Do nového roku Vám všem přejeme hodně vnitřní síly, životního optimismu, stálý smysl pro radost ze života, pevné zdraví a hodně spokojenosti s životem v naší obci. Vaši zastupitelé obce PF 2012

2 2 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 BLAHOPŘEJEME V sobotu proběhl v tělocvičně ZŠ Březové Hory 2. ročník futsalového turnaje O pohár Příbramského deníku. Celkově se bojů o prvenství v turnaji účastnilo šest družstev. Naši dorostenci nezaváhali a v bojích neztratili ani bod. Stali se tak vítězi turnaje. Tímto výsledkem vylepšili své loňské druhé místo. Přesto, že TJ Sokol Podlesí nasadil do turnaje jedno z nejmladších družstev, se hráčům podařilo získat i individuální cenu pro nejlepšího střelce, kterým se stal Zdeněk Krejza. Chtěl bych na tomto místě vyslovit své blahopřání hráčům a trenérům k vítězství v turnaji a zisku individuální ceny. Zároveň poděkovat za reprezentaci obce v turnaji. Do další sportovní činnosti přeji všem družstvům TJ Sokol Podlesí hodně úspěchů. Milan Kříž, starosta Společenská kronika Jubilanti prosinec V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Ježková Běla Kysilka Václav Hlava František Matějík Michal Černohorská Edita Málek Vladimír Posová Zdeňka Pacltová Vlasta Ježek František Schönerová Žofia Tichý Tomáš Reindlová Anna Reiner Václav Šímová Marie 84 let 85 let 86 let 78 let 72 let 77 let 70 let 79 let 78 let 80 let 71 let 76 let 78 let 77 let PNEUSERVIS MICI Podlesí 336, Příbram M O T O R I S T É V letošním roce od jsou dle silniční vyhlášky povinny zimní pneumatiky na všech kolech s minimálním vzorkem 4 mm!! Nyní máte jedinečnou možnost se na zimu včas připravit a zimní pneumatiky si předem objednat. V případě zájmu o přezutí a koupi nových pneumatik, neváhejte a volejte Milan Cigánek INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Všeobecná zdravotní pojišťovna v novém Od pondělí se pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny vrátila do svého starého sídla v Jiráskových sadech. Návrat do starého sídla, ale neznamenal návrat do starých prostor. Generální oprava historické secesní budovy, kde má Všeobecná zdravotní pojišťovna své sídlo, trvala dva a půl roku. Přispěla ke zvelebení Jiráskových sadů, ale především vytvořila příjemné moderní prostředí pro klienty této pojišťovny i její zaměstnance. Je jisté, že návrat pobočky zpět do centra města zlepší její dostupnost pro klienty, kteří tak budou mít lepší přístup ke službám a produktům Všeobecné zdravotní pojišťovny. Další informace lze nalézt na webových stránkách pojišťovny případně na telefonním čísle Úřední hodiny, telefonní spojení a ové adresy zůstávají nezměněné. Jako zdroj Příbramský deník. Milan kříž, starosta Příprava dorostu v zimní přestávce S dorostem jsme se zúčastnili druhého ročníku halového turnaje O pohár Příbramského deníku, který se konal v sobotu na Březových Horách. Mimo náš celek se ho zůčastnila i tato mužstva: Dobříš,Tochovice, Drahlín, Višňová a St. Huť. Utkání se hrála každý s každým po 17 minutách. Naše jednotlivé výsledky v těchto utkáních: Podlesí - Dobříš 4:1, Tochovice 3:0, Višňová 6:1, Drahlín 1:1 a St. Huť 4:0, takže jsme mimo jednoho utkání, které jsme remizovali, ostatní vyhráli a v konečném pořadí jsme obsadili výborné 1. místo!!! Zvláště si ceníme vítězství nad účastníkem krajského přeboru - Dobříší, kterou jsme po velmi dobrém výkonu porazili 4:1. Celý turnaj jsme předváděli, dá se říci, nejlepší fotbal a to hlavně po herní stránce, kdy jsme soupeře přehrávali po všech stránkách. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Krejza se 7 brankami. Závěrem lze říci, že můžeme být spokojeni s předvedenou hrou po dobu celého turnaje, s přístupem k jednotlivým utkáním a i se samotným výsledkem. Zaslouží se i poděkovat celému realizačnímu týmu - Zd. Krejzovi, Zd. Stránskému, Milanu Herkovi a Petru Soukupovi. Další turnaj, kterého se zúčastníme, je námi pořádaný tzv. Vánoční halový turnaj TJ Sokola Podlesí v neděli dne a tímto zveme i širokou sportovní veřejnost, aby nás podpořila. Za fan club Ing. Zdeněk Stránský

3 Podleský zpravodaj - prosinec Otevřený dopis ministru obrany Svazek obcí Podbrdského regionu Vysoká Pec 140, Bohutín Vážený pane ministře, dovolte nám prosím, abychom se na Vás obrátili s požadavkem o podání stanoviska k několika dotazům, které vyvolalo Vámi plánované opuštění VVÚ Brdy. Vzhledem k tomu, že tato problematika se dotýká v rámci našich regionů, které zastupujeme, několika desítek tisíc obyvatel a také vzhledem k tomu, že naši občané zaznamenávají protichůdné informace ovlivněné v mnoha případech různými zájmy, rozhodli jsme se oslovit Vás touto cestou. Přestože chápeme a naprosto akceptujeme snahy o úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, považujeme skutečnost zcela opustit právě VVÚ Brdy oproti opuštění jiných VVÚ jako variantu, která z pohledu úspor není zcela nejlevnější oproti úplnému opuštění jiných VVÚ. Domníváme se, že úspornější varianty existují jiné a proto bychom Vás rádi požádali o stanovisko na naše následující otázky: 1. Proč se MO a potažmo armáda rozhodla zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Z hlediska nákladů na dopravu, obslužnosti a přístupu je tedy zřejmé, že náklady v tomto případě budou výrazně nižší než v jiných částech naší republiky. 2. Při realizaci úsporných opatření nám není známa přesná kalkulace ušetřených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Proto nám není jasné a rádi bychom věděli následující: a. Jak velké budou výdaje, které MO vynaloží na aktivity Svazek obcí mikroregionu Třemšín Hvožďany 80, Hvožďany Ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra Ministerstvo obrany ČR Tychonova Praha 6 přímo související s opuštěním VVÚ Brdy? b. Jaká bude celková suma výdajů na asanaci nevybuchlé munice ve VVÚ Brdy a to nejen na území dopadových ploch, ale i v jejich blízkosti s přihlédnutím ke vší munici, tzn. nejen nevybuchlé munice české armády, ale všech armád, které na VVÚ Brdy působily dávno před ní? c. S přihlédnutím ke skutečnosti, že by mohlo být zřízeno CHKO, je zcela zřejmé, že náklady vynaložené nejen na zřízení správy CHKO, ale i jeho následného chodu budou nižší než náklady, které vynakládá MO na správu VVÚ Brdy? Nebudou tyto náklady v celkovém dopadu vyšší a namísto úspor ze SR na chod VVÚ Brdy převýší tyto úspory náklady MŽP na chod CHKO? d. Jak naloží MO s objekty, které armáda dosud využívá a jaký bude jejich osud po jejich opuštění? Budou na někoho převedeny, potažmo na koho? Budou-li to obce, které nenajdou pro tyto objekty využití (viz. podobnou situaci ve Strašicích, nebo v Rožmitále pod Třemšínem), stane se tento majetek zátěží pro již tak napjaté obecní rozpočty. 3. Proč MO podobně jako v případě VVÚ Březina neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Vždyť zatímco Jihomoravský kraj má dle sčítání obyvatel k obyvatel, Středočeský kraj má k témuž datu obyvatel a geograficky k němu patřící Praha obyvatel. Využití tohoto prostoru pro cvičení IZS obou krajů by bylo rovněž výhodné. Navíc díky výše zmíněné geografické poloze by bylo dobře přístupné i pro složky IZS ostatních krajů. Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem za Vaše odpovědi. S přátelským pozdravem Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín Předsedové Svazku obcí Podbrdského regionu a Svazku obcí mikroregionu Třemšín se ptají ministra obrany na osud Brd V návaznosti na skutečnost, že kolem opuštění VVÚ Brdy nemají starostové v příbramské a rožmitálské části Brd jednoznačnou odpověď na to, jaký osud Brdy čeká, rozhodli jsme se společně s předsedou Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Josefem Vondráškem, dopisem zeptat ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry na několik otázek, které se VVÚ Brdy a jejich případného přerodu v CHKO týkají. Jako správní hospodáři s majetkem státu a obcí rozumíme snahám vytvořit a především realizovat úsporná opatření. Nepovažujeme však rozhodnutí zcela opustit právě VVÚ Brdy za úspornou variantu. Tato varianta nebude z pohledu úspor nejlevnější a domníváme se, že existují jiné úspornější varianty, které se dají realizovat podobně jako Otázky na ministra obrany plánované opuštění VVÚ Brdy. Přijde nám naprosto nelogické úplné opuštění tak zajímavého území mezi Prahou a Plzní. Zajímá nás zejména, proč se MO a potažmo armáda rozhodly zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Vzhledem k tomu, že armáda ČR i MO má sídlo v Praze, byla by nákladově úsporná právě

4 4 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 varianta, ponechat si Brdy jako výcvikový areál a přihlédnout i ke skutečnosti, že objekty jinecké posádky, byly v poslední době nákladně zrekonstruovány. Při realizaci úsporných opatření nám není ani známa přesná kalkulace uspořených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením avizovaného CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Asi největší problémy vidíme v tom, že podle nás nikdo nezná přesnou částku, která bude muset být vynaložena na asanaci nevybuchlé munice po všech armádách, které kdy, historicky působily ve VVÚ Brdy. Dále se domníváme, že náklady na zřízení a následný chod CHKO mohou být vyšší než náklady na využívání VVÚ Brdy armádou. Současně se obáváme toho, že majetek, který armáda ČR využívá, bude po jejím odchodu pustnout a také nevíme, kdo se o něj bude starat. Dalším bodem, nad kterým se pozastavujeme, je proč MO, podobně jako v případě VVÚ Březina, neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Poloha VVÚ Brdy je geograficky unikátní, pro cvičení je prostor univerzální a dostupný a mohl by sloužit pro výcvik jednotek IZS nejen Středočeského kraje, ale i Prahy. Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín NECHTĚLI BYSTE BOSERONA? Beauceron (boseron) je francouzský ovčák, v zemi původu nazýván též venkovským šlechticem. Pokud beaucerona poznáte, zamilujete si ho na celý život. Je to impozantní pes, vyrovnaný, sebevědomý, temperamentní, přesto dobře ovladatelný. Je ideální pro aktivní a vyrovnané majitele se sportovnějším duchem, vhodný na různé sporty nebo jen jako společník, který vás bude všude rád doprovázet. Je to univerzální plemeno, se kterým můžete dělat cokoli. Je výborný hlídač a díky své kvalitní srsti snese celoroční pobyt venku. Je známý především jako policejní pes z fr. filmu Angelika. Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na tel nebo em veškeré info na webu: Třetí Andělský vánoční koncert Ginevry živě! Jako každý rok, tak i letos pořádá příbramská skupina Ginevra vánoční koncerty. Letos se uskuteční tři tyto vánoční koncerty a všechny jsou zcela vyprodané. Přesto je tu možnost, jak můžete vystoupení vidět. Umožní to živé promítání posledního koncertu před příbramským divadlem. Milí přátelé a návštěvníci našich koncertů, velmi nás těší Váš zájem a s ním související i brzké vyprodání našich koncertů. Pro ty z Vás, kteří jste bohužel nesehnali vstupenky nebo i Vás, kteří se rádi jen tak procházíte s adventní náladou ztichlými ulicemi našeho města, máme připraveno živé promítání našeho třetího vánočního koncertu na velkém venkovním širokoúhlém plátně před Divadlem A. Dvořáka v úterý 20. prosince od hodin! sděluje vedoucí skupiny Václav Plecitý. A že bude zima? Nevadí, stačí si nezapomenout kulicha, rukavice a pár drobných na horký grog, punč a další občerstvení, které bude na místě k zakoupení. Budeme se na Vás těšit a doufáme, že se nám podaří sváteční náladu z divadelního sálu přenést ven k Vám, kteří třeba i neplánovaně půjdete jen tak kolem, dodává Václav Plecitý. Tak nezapomeňte, 20. prosince od 19 hodin před příbramským divadlem. VÁNOČNÍ KONCERT S NETRADIČNÍM HOSTEM NA BŘEZOVÝCH HORÁCH Tradiční Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem si můžete přijít poslechnout od h. do kostela M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách. Jako host se představí skladatel a zpěvák Richard Pachman, s nímž sbor vystoupil již několik let po sobě v Praze na Staroměstském náměstí v chrámu sv. Mikuláše při jeho Adventních koncertech. Vánoční koncert bude sestaven z těch nejstarších, méně známých středověkých vánočních koled, až po ty nejznámější. Richard Pachman se sborem vystoupil též při slavnostních uvedeních jeho oratoria M. J. Hus, z něhož na koncertě zazní několik skladeb, které se jako bonus objevily i na novém CD, jež sbor pod názvem DESET v letošním roce vydal, a které si budete moci na koncertě za vánoční cenu také zakoupit. Vstupné na koncert bude dobrovolné. Nenechte si tuto příležitost setkání a poslechu ujít!

5 Podleský zpravodaj - prosinec Husitský pražský biskup na Štědrý den v Příbrami znovu otevření kostela Štědrovečerní bohoslužby od 16 hodin v kostele M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách povede se svou manželkou, příbramskou rodačkou a její maminkou, duchovní náboženské obce CČSH v Příbrami na Březových Horách, pražský biskup Církve československé husitské Dr. David Tonzar. Štědrovečerními bohoslužbami bude současně otevřen kostel M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách po instalaci topení a nové výmalbě kostela, uskutečněné díky městu Příbram a německému partnerovi, za jejichž finanční pomoci se mohla instalace ekologicky šetrného topení uskutečnit, uvádí Hana Tonzarová a zároveň srdečně zve všechny na Březové Hory. Na 1. hod Boží vánoční začnou bohoslužby v 9 hodin a na 2. svátek vánoční mučedníka Štěpána se od 9 hodin uskuteční bohoslužby s Večeří Páně. Odpoledne v 17 hodin srdečně zveme na již výše avizovaný Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem - Richardem Pachmanem, dodává Hana Tonzarová. TEN DÁ DÁRKY DO PUNČOCHY, TEN VYPLATÍ NEPOSLUCHY. KDO JE TO? Určitě Mikuláš a čert a jako každý rok se chystali do mateřské školy v Podlesí. Ale jaké je čekalo překvapení? Místo školky samí čerti s růžky, metličkou a řetězem. Přesto, že se děti malinko bály, sypaly z rukávku jednu básničku za druhou. Za to je čekala obrovská sladká odměna. Čert si s dětmi zatančil rejdovák a moc se mu líbila naše Éliška.. Po odchodu čerta s Mikulášem se venku rozpoutala pravá čertí veselice. Učitelky z MŠ Podlesí POZOR ZMĚNA!!! Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Sokol Podlesí SOKOL PODLESÍ X BŘEZNICE 0 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Mlnařík, Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek (46 Vojtíšek), Sedláček, Červenka (46 Harvan), Dostálek Náhradníci: Jaroš, Janát Stejně jako v minulém domácím utkání vstoupil soupeř do zápasu mnohem lépe než my. Rozdíl byl tentokrát v tom, že jsme se z toho celý první poločas nevzpamatovali. První varování vyslal po rohu svou hlavičkou Josef Žid, ale branku přestřelil. I přesto, že jsme hráli opravdu špatně, mohl první branku vstřelit Sedláček, jenže po rohu z malého vápna trefil míč přesně do Vaněčka. Jak s podobnou šancí naložit nám pak předvedli hosté. Josef Žid využil nedůrazu obránců a opět po rohu nadvakrát přiťukl hlavou míč Faitovi, jenž jej zblízka napálil do sítě - 0:1. Březničtí tím chytili vítr do plachet a vzhledem k tomu, že jsme jim téměř při každém pokusu o kombinaci odevzdali míč, měli dost příležitostí k útočení. Černohorského se snažili překonat především střelami zpoza šestnáctky, ovšem náš brankář jejich jedovaté pokusy dokázal s vypětím všech sil alespoň vyrážet. V 21. minutě při nás pak stálo i štěstí, když Jindřich běžel sám na brankáře, ale branku netrefil. Naší jedinou šancí byly standardní situace, bohužel se nám nepodařilo dotlačit míč do branky ani po nejistém zákroku Vaněčka, neboť jsme v prázdné brance nastřelili obránce. Nadále tak bylo spíše otázkou, kolik gólů ještě do poločasu obdržíme. Po průniku Jindřich zleva zakončoval z penalty technicky Partika. Naštěstí se míč od tyče odrazil do náruče Černohorského. Paní Štěstěna při nás stála i po prostrčení na Zárybnického, jelikož jeho následná rána jen orazítkovala břevno. Do druhého poločasu jsme šli v trochu pozměněné sestavě a podařilo se nám alespoň změnit obraz hry. Zpřesnili jsme kombinaci a tlačili se více dopředu. Březnice ale bránila velmi svědomitě a spolehlivě, a nám se nedařilo vymyslet nic, čím bychom hosty zaskočili. Jediným nebezpečným momentem byla střela Harvana, kterou sice Vaněček neudržel, jenže mu pomohla tyč. Při pokusu o závěrečný nápor šli březničtí ještě v přečíslení tři na jednoho, ale šanci zahodili. Utkání tak skončilo vítězstvím Březnice 1: TOCHOVICE X SOKOL PODLESÍ 1 : 5 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Janát, Kocourek, Soukup, Kuba, Vojtíšek (59 Růžek), Mlnařík, Červenka (72 Sedláček) Harvan, (66 Dostálek ) Náhradníci: Sedláček, Růžek, Dostálek Branky: 45., 55, 74. Soukup, 50. Červenka, 80. vlastní Derby začalo z obou stran až příliš opatrně a oba týmy jako by čekaly na to, co předvede soupeř. První rozruch sice způsobil už v 11. minutě Janát, který v gólové šanci trefil jen pohotového Šimůnka, ale pak se na hřišti dlouho nic zajímavého nedělo. Domácí nevěděli jak se prosadit a ani nám se nedařilo na jejich obranu vyzrát, i když jsme většinu času měli míč v držení. Až před poločasem našel Červenka centrem Janáta, ten dokázal v obtížné pozici trefit branku, ale Šimůnkovi ani tak příliš starostí nenadělal. Tochovice se dostaly za poločas pouze k jedné střele Ivaníka, kterou však Černohorský v klidu kontroloval v cestě mimo tři tyče. V poslední minutě se pak na vápně uvolňoval Červenka a rozhodčí odpískal docela přísný

6 faul. Z následného trestného kopu Soukup opět ukázal svou kopací techniku a poslal nás do vedení - 0:1. Vstup do druhého poločasu jsme měli snový. Po pěti minutách jsme pressingem donutili bránícího Maška k chybě, jeho nedůrazný odkop sebral na vápně Červenka a pohotově prostřelil Šimůnka - 0:2. Gól nás povzbudil a dodal nám potřebné sebevědomí. Navíc po dalších pěti minutách našel Vojtíšek milimetrově přesnou přihrávkou nabíhajícího Soukupa, který v ideální pozici opět nedal brankáři šanci - 0:3. Domácí byli na kolenou a stále se jim nedařilo vypracovat si šanci na zkorigování. Naopak si museli neustále dávat pozor na rychlé protiútoky. Čtvrthodiny před koncem se po jednom z nich dostal za záda obránců střídající Dostálek. Potáhl míč do vápna a tam jej předložil nabíhajícímu Soukupovi, který svou křížnou střelou završil svůj hattrick - 0:4. O chvíli později pak aktivní Janát vysunul do vápna Růžka, jehož ostrou nabídku před branku si nešťastně srazil do vlastní sítě Bláža - 0:5. Teprve poté Tochovice zabraly ve snaze skóre alespoň korigovat. Střelu Šmuclera ještě Černohorský vytáhl na roh. Po jeho zahrání však došlo k nedorozumění mezi Kocourkem a naším brankářem a Kutil do prázdné branky pohodlně vsítil čestný úspěch. Tečkou za utkáním pak byla v poslední minutě penalta. Soukup byl ve vyložené šanci faulován vracejícím se obráncem. Následný souboj brankářů pak vyzněl lépe pro náhradníka v brance domácích Wiessera, který vyrazil pokutový kop Černohorského SOKOL PODLESÍ X LETY 4 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Janát (55 Dostálek), Vojtíšek (55 Jaroš), Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek, Sedláček, Kuba, Harvan Náhradníci: Jaroš, Dostálek, Krejza Branky: 57, 69. a 85. Dostálek, 70. Harvan Špatné začátky jsou bohužel již tradičním znakem našich domácích utkání. A Lety dokázaly našeho ospalého startu brzy využít. Ve 4. minutě přišla série rohů a po tom třetí jsme trestuhodně nechali propadnout míč až na zadní tyč, kde jej z blízka napálil do branky Bezděk - 0:1. Po obdržené brance jsme hráli ještě bojácněji, naopak hosté si počínali dravě a většinu útoků se snažili zakončovat střelbou z jakékoli vzdálenosti. Mušku však, naštěstí pro nás, měli značně vychýlenou. Nám se i přes nedostatek klidu v kombinaci několikrát podařilo zaútočit po stranách. První šanci připravil Kuba pro Harvana, který ale v dobré pozici přestřelil. Poté uháněl ze strany sám na branku Sedláček, jeho zakončení však nedokázal v souboji s obráncem do prázdné branky ani nadvakrát dotlačit Kuba. Na nabídku Mlnaříka pak Soukup o krůček nedosáhl. Hosté byli také stále nebezpeční a navýšit vedení mohli poté, co jsme lehkovážně ztratili míč na vlastním vápně, ale naše obrana dokázala zakončení zblokovat a dorážku Nesrovnal nezvládl. Ani v úvodu druhého poločasu naše hra neměla patřičnou šťávu, trenér Blažek tedy sáhl k dvojímu střídaní a vytáhl tak, netušeně, zlatého žolíka. Dostálek totiž již po několika minutách po rohu hlavou konečně vyrovnal na 1:1 a odstartoval tím svou one man show. Lety totiž po vyrovnání paradoxně rezignovaly na obranu a snažily se strhnout vedení zpět na svou stranu, čímž nám poskytovaly dost prostoru k protiútokům. Navíc si hosté vypracovali pouze jednu gólovou šanci, Jůna však trefil pouze prostor, kde stál Černohorský. Ten poté neváhal a míč rychle rozehrál na Sedláčka, jenž po krátkém sprintu skvěle vysunul Harvana, který místo zakončení ještě přihrál před prázdnou branku Dostálkovi a vedli jsme 2:1. O minutu později si útočníci role vyměnili, když Dostálek podržel míč a přihrávkou oslovil Harvana, jenž levačkou překonal brankáře potřetí - 3:1. Hostům se defenziva úplně rozpadla, ale z mnoha brejků jsme dokázali využít jen jeden. Pět minut před koncem vracel Růžek centr na zadní tyč a tam se do míče položil, kdo jiný než Dostálek, čímž završil svůj hattrick - 4:1. Na Pražský hrad se vrací expozice Svatovítského pokladu Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrátí stálá expozice Svatovítského pokladu, výběru z největšího a nejposvátnějšího chrámového pokladu v českých zemích shromažďovaného při katedrále sv. Víta už od 11. století. Výstava bude slavnostně otevřena v kapli sv. Kříže 16. prosince 2011 za účasti prezidenta Václava Klause a pražského arcibiskupa Dominika Duky. Korunovační kříž, který získal Karel IV., byl už za jeho vlády považován za nejvýznačnější předmět království. Expozice představí 139 předmětů Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K vidění budou ta nejlepší díla zlatnická, dále pak obrazy, ale i dobový textil a také relikvie, které jsou nedílnou součástí pokladu. Půjde například o meč svatého Václava, zbytky dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. K nejvzácnějším mezi vystavenými díly bude patřit více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. Kříž se označuje také jako korunovační, neboť byl užíván při korunovacích. Bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Přípravě expozice předcházelo kompletní restaurování historického exteriéru i interiéru kaple sv. Kříže. Kaple byla postavena po polovině 18. století v první etapě tereziánské přestavby Pražského hradu, kterou vedl vídeňský dvorní architekt Niccolo Paccassi. O sto let později ji nechal přestavět rakouský excísař a poslední český král Ferdinand I. Stavební práce a restaurování bohatě zdobeného interiéru kaple sv. Kříže přišly na 28 miliónů korun a trvaly dva a půl roku. Částečné restaurování pokladu a jeho příprava k expozici vyšly Metropolitní kapitulu na téměř 1,5 milionu korun. Někdejší expozice Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže z roku 1961 byla uzavřena kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám na počátku 90. let a vystavené předměty byly uloženy v tzv. Hilbertově klenotnici v katedrále sv. Víta. Poklad jako celek nebyl od té doby přístupný veřejnosti. Pro návštěvníky se expozice opět otevře v pátek 16. prosince 2011 v pravé poledne. Před tím její provoz slavnostně zahájí prezident republiky Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka. Vstupné Do kaple sv. Kříže bude platit zvláštní vstupenka a nebude tedy nutné zakupovat vstupenku na některý z prohlídkových okruhů. Cena vstupenky zatím není stanovena. Zvlášť na počátku bude zřejmě nutná i rezervace, protože prostor s pokladem je schopen pojmout najednou kolem 40 lidí. Podleský zpravodaj 12/2011. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011

Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Zápis z valné hromady Svazku obcí Podbrdského regionu ze dne 24. 11. 2011 Přítomni: Ing. Martin Matuna (Bohutín), Ladislav Turek (Bohutín) Milan Kříž (Podlesí), Milan Smíšek (Trhové Dušníky), Jiří Kufa

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E

TJ LOKOMOTIVA P R O P O Z I C E TJ LOKOMOTIVA ČESKÉ BUDĚJOVICE oddíl kopané P R O P O Z I C E 42. ročník MEMORIÁLU JANA PODHRADSKÉHO halového turnaje určeného pro hráče narozené v roce 1998 a mladší SOBOTA 29. LISTOPADU 2014, HALA LOKO

Více

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================

TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ TURNAJ PŘÍPRAVKY V MALÉ KOPANÉ ================================================================ SKUPINA č.a FULNEK 1 2 3 4 5 body Skore pořadí 1- FULNEK 9. 2- ODRY 2. 3-BARTOŠOVIC 20 4- STUDÉNKA 1 5- DĚRNÉ

Více

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE

SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE FSN 2007 FOTBAL 31. března 2007 SKN PLZEŇ SSK VÍTKOVICE 5 : 3 (2 : 2) 1. dubna 2007 SKN BRNO SKN HRADEC KRÁLOVÉ 1 : 0 (0 : 0) 14. dubna 2007 SSK VÍTKOVICE SKN HRADEC KRÁLOVÉ 2 : 2 (2 : 1) 14. dubna 2007

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/

P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ P R O P O Z I C E halového turnaje starších přípravek FAIR PLAY CUP /26. ročník/ A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Pořadatel: SK Slavia Praha - fotbal a.s. 2. Termín: sobota 5.12.2015 3. Místo: sportovní hala

Více

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek)

Celkově: Pochvala všem hráčům za bojovný výkon plný herního nasazení. Střelci: 2x Tovara (1x Kořínek), 1x Kořínek (Štefan), 1x Štefan (Kořínek) USK Slavie Ústí n/l FBC Liberec 5:4 (2:3, 1:1, 2:0) Tento zápas ukázal, jak se dá prohrát vítězný zápas. Drtivý nástup, 23s 1:0, po té ústí otočilo na 1:2, aby naši hráči přes velký nápor otočili na 3:2.

Více

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži

Zápis o utkání mistrák - družstvo : muži Soupeř: K.Újezd B Dne : Neděle 21/9/08 Začátek od: 16/30 7kolo Sraz v hod: Hebík Š. 1 Výsledek : 2/0 Poločas: 2/0 Branky : Kříž Jan,Ćaloun Jiří Čaloun 2 Doprava 1auto 2 auto 3 auto 4 auto 5 auto Vzdálenost

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice

Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice X Soutěžní ročník 2015/2016 1. kolo Pražského přeboru Sobota, 15. srpna 2015 v 17:00 ABC Braník TJ Sokol Královice Nejbližší zápasy našeho týmu Kolo Datum Soupeř Čas 1 Sobota 22.08.2015 Řepy - Muži B 10:30

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU PODLESKÝ ZPRAVODAJ říjen 2011 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Ročník XXI. Čtěte informace občanům V sobotu 12. listopadu 2011 proběhne pravidelný podzimní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 *

* 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * LETÁK INFORMAČNÍ LISTOPAD 2011 * 14. ROČNÍK * ČÍSLO 11 * Z jednání rady obce ve dnech 2.11., 16.11 a 28.11.2011 - RO projednala a schválila cenu za pronájem pozemkové parcely č. 1740/17 o výměře 155 m2

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK NERATOVICE BÝŠKOVICE Datum: sobota 10. 11. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 14 Rozhodčí: Šmakal, Kubr, Teuber Delegát:

Více

Město Touškov - Nýřany

Město Touškov - Nýřany TJ SOKOL MĚSTO TOUŠKOV Sportovní zpravodaj Vydání č. 11 20.5.2005 Cena zpravodaje Cena zpravodaje vč. vstupu 15 Kč 25 Kč Vážený fotbalový fanoušku, vítáme tě na dalším domácím utkání. Minulý týden jsme

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan

MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - 20. KOLO SOKOL LOCHKOV FC TEMPO PRAHA SOBOTA 2.6.2012 OD 13.30 Hlavní rozhodčí: Jandus Milan Vstupné 25,- Kč, tento program platí zároveň jako vstupenka na fotbalové utkání. MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ I.B TŘÍDA SKUPINA A - 24. KOLO SOKOL LOCHKOV FC ZLIČÍN B SOBOTA 2.6.2012 OD 10.30 Hlavní rozhodčí:

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h

www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h www.fklovosice.cz LOVOSICKÝ ZPRAVODAJ FK LOVOSICE - FK SLAVOJ VYŠEHRAD Datum: sobota 25. 8. 2012 Výkop: 10:15h Sezóna: 2012/2013 Soutěž: divize B Kolo: 3 Rozhodčí: Duchoň, Štefan, Hasíková Delegát: Wencl

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen

Dne 6. ledna 2008 ve 14.00 hodin se bude konat v kostele sv. Jiljí v Úsově Vánoční koncert smíšeného pěveckého sboru Carmen e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov Dne: 20. 12. 2007 6/2007 Vážení a milí spoluobčané, považuji za velkou čest Vám už podruhé popřát na prahu nového roku všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí,

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

S centrum Cup 2011 2012

S centrum Cup 2011 2012 S centrum Cup 2011 2012 Propozice S trio Benešov ve spolupráci s S centrem Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum listopad 2011 březen 2012 P R

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Tabulka I.A třídy sk. B

Tabulka I.A třídy sk. B Vážení diváci, dovolte mi abych Vás prostřednictvím zpravodaje přivítal v areálu Sokola Sezimovo Ústí, při sledování posledního mistrovského utkání našeho A mužstva mužů v této sezóně. Poslední kolo I.A

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

PROGRAM. Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO. proti BANÍK ZBÝŠOV

PROGRAM. Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO. proti BANÍK ZBÝŠOV PROGRAM Sobota 25. května 2013 Utkání 1.A třídy JmKFS, skupiny A FC SLOVAN BRNO proti BANÍK ZBÝŠOV Hlavní rozhodčí: Laštůvka Dušan (Pavlice) Asistenti: Palát Jiří (Micmanice), Krbůšek Radim (Brno) Vážení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

SFL 1. kolo - chlapci

SFL 1. kolo - chlapci V úterý 10. 11. 2009 sehrála naše škola 1. kolo středoškolské futsalové ligy. Do skupiny nám los přidělil staré známé střední školy z Kladna - SPŠS a OA a rovněž i SPŠ. Čtveřici nově doplnila SSEŠ Vinohradská

Více

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1

Slovo starosty. www.bela.cz. Strana 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, snažím se vždy na konci roku seznámit Vás s tím, co se nám podařilo a nepodařilo uskutečnit z hlediska investičních akcí v loňském roce a co plánujeme na rok letošní.

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA

ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA ZELENÁ TRIKA NA HALOVÉM PĚTIBOJI ZÁŘILA V předvečer dne památky zesnulých, v sobotu 1. Listopadu 2014, od 14.30 hod. pořádalo Pražské sdružení Sport pro všechny, ve spolupráci s TJ Slavoj Břevnov v jejich

Více

SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ

SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ ŽÁKO-Góólmánie - ČASOPIS NEDĚLE 19.04. 2015 Ročník 1. číslo 13. KRAJSKÁ SOUTĚŽ FA ČR Při MSKFS OSTRAVA Soutěžní ročník 2014/2015 SPOLEČNÁ SOUTĚŽ FOTBALOVÝCH KLUBŮ KMS JUVENTUS BRUTÁL o.s. ODDÍL FOTBAL

Více

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

LODĚNICKÝ INFORMAČNÍ LIST Na stromech a révě do Martina listí - tuhá zima přijde, buďme si jistí! Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá Jaký listopad, takový březen. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

TJ Sokol Všemina. Archiv článků JARO 2013. Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna

TJ Sokol Všemina. Archiv článků JARO 2013. Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna TJ Sokol Všemina Archiv článků JARO 2013 Texty: David Řepa Úprava: Lukáš Turna Neděle 3. února: Lípa - Všemina 4:1 (1:0). Branka: Michal Burša. Zimní přípravné zápasy Neděle 10. února: Paseky - Všemina

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM e.č. MK ČR A 10345 Vydal: Městský úřad Úsov dne: 30.4. 2010 2/2010 POZVÁNKY V pátek 7. května 2010 se bude konat LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD S TÁBORÁKEM Program: - od 19,00 hodin bude hrát na náměstí dechová hudba

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ

Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Výsledkový zpravodaj Sokola Blovice č.1/07 Sokol Blovice vs VS PLZEŇ Utkání 16. kola I.A třídy 31. března 2007 od 16:30 hod Hl.rozhodčí: Krauz asistenti: Komanec, Rys delegát: ----- Tabulka Program 16.

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY OBEC ČASY ZPRAVODAJ OBCE ČASY 6. Ročník * číslo 2 * 26. srpna 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, ve svém úvodním slově starosty se zmíním o Vašem nezájmu o dění v obci, Vašem nezájmu o činnost

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV

TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV TJ SOKOL SEHRADICE TJ SOKOL TLUMAČOV 3.ŘÍJNA 2015 1 V minulém kole jsme sehráli utkání s druhým týmem tabulky. Nyní přivítáme na svém hřišti tým ze třetí pozice, ale o to pro Sehradice nepříjemnější. Vítáme

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL

TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL TJ HORNÍ BENEŠOV TJ SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz AKTUÁLNÍ SPONZOŘI pro rok 2012: Ročník 8. Číslo 2. OKRESNÍ PŘEBOR FOTBALOVÉ ASOCIACE ČR Soutěžní ročník 2012/2013 TJ HORNÍ BENEŠOV TJ SVĚTLÁ

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany

ZÁPIS č. 3/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany ZÁPIS č. 3/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 19.6.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřad-chlumčany sp. 154 PSČ439 03 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více