INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2011 Měsíčník obce Podlesí Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne se zastupitelstvo obce mimo jiné zabývalo: - výsledky hospodaření obce k Celkové příjmy obce k tomuto datu činí Kč ,15. Celkové výdaje obce ke stejnému datu dosáhly Kč ,43. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ke stejnému datu činí Kč ,72. Z těchto prostředků budou hrazeny náklady za žáky základních škol cca Kč ,-, náklady na realizaci dešťové kanalizace na Drmlovo Pole cca Kč ,-. Zbývající částka je počítána na opravu komunikace Drmlovo Pole. Realizace této opravy je závislá na realizaci dešťové kanalizace. - zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/ zastupitelstvu obce byl předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne s kontrolním zjištěním nebyly zjištěny chyby a nedostatky - zastupitelstvo obce projednalo zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru - zastupitelstvo obce projednalo návrh Směrnice č. 16: inventarizace majetku a závazků, která reaguje na nové požadavky při provádění inventarizace majetku a závazků obce - zastupitelstvo obce schválilo složeni inventarizačních komisí - v souvislosti se změnami ve vedení účetnictví obce zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu majetkových položek - na tomto jednání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium a podmínky hospodaření obce v roce 2012 do schválení řádného rozpočtu. Po vyčerpání bodů programu proběhla diskuze zastupitelstva obce, v té mimo jiné zaznělo: starosta úvodem poděkoval Karlovi Královi za pomoc při zajištění a stavbě vánočního stromu, a Ing. Miroslavovi Vaňkovi za bezchybné poražení břízy v areálu mateřské školy. Starosta zastupitelstvo obce informoval o průběhu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Veřejně poděkoval všem, kteří tento svoz pomáhali zajišťovat. U veterinární ambulance pomáhali Karel Kuba, Michal Sokol, Rudolf Dubský. Na návsi Ing. Miroslav Vaněk, Radim Černohorský, Jiří Flachs, Willy Hohl st. Poděkování patří všem, kteří vyčkali přistavení kontejnerů a neukládali odpad na svozových místech předčasně. Informoval i o stinných stránkách této akce. V Novém Podlesí byl opět odpad navršen na kapličce. Dochází tak ke zbytečnému poškození její fasády. U veterinární ambulance se přistavený kontejner začal zcela nepochopitelně plnit zahradním odpadem. Tyto skutečnosti vypovídají o ignoranství určité skupiny obyvatel, která není ochotna respektovat obecně známá pravidla. Do diskuze se dále zapojili Jan Říha, Antonín Kolanda, kteří přednesli své návrhy a podněty. Následně starosta doplnil svůj diskuzní příspěvek o informaci, že obec má již pravomocné stavební povolení pro akci Podlesí splašková a dešťová kanalizace pro RD Drmlovo Pole. Realizace akce je tak ze strany obce plně připravena. Milan Kříž, starosta PF 2012 Všem obyvatelům naší obce přejeme krásné, veselé a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si přály a svým úsměvem obdarovaly především své rodiče. Do nového roku Vám všem přejeme hodně vnitřní síly, životního optimismu, stálý smysl pro radost ze života, pevné zdraví a hodně spokojenosti s životem v naší obci. Vaši zastupitelé obce PF 2012

2 2 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 BLAHOPŘEJEME V sobotu proběhl v tělocvičně ZŠ Březové Hory 2. ročník futsalového turnaje O pohár Příbramského deníku. Celkově se bojů o prvenství v turnaji účastnilo šest družstev. Naši dorostenci nezaváhali a v bojích neztratili ani bod. Stali se tak vítězi turnaje. Tímto výsledkem vylepšili své loňské druhé místo. Přesto, že TJ Sokol Podlesí nasadil do turnaje jedno z nejmladších družstev, se hráčům podařilo získat i individuální cenu pro nejlepšího střelce, kterým se stal Zdeněk Krejza. Chtěl bych na tomto místě vyslovit své blahopřání hráčům a trenérům k vítězství v turnaji a zisku individuální ceny. Zároveň poděkovat za reprezentaci obce v turnaji. Do další sportovní činnosti přeji všem družstvům TJ Sokol Podlesí hodně úspěchů. Milan Kříž, starosta Společenská kronika Jubilanti prosinec V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Ježková Běla Kysilka Václav Hlava František Matějík Michal Černohorská Edita Málek Vladimír Posová Zdeňka Pacltová Vlasta Ježek František Schönerová Žofia Tichý Tomáš Reindlová Anna Reiner Václav Šímová Marie 84 let 85 let 86 let 78 let 72 let 77 let 70 let 79 let 78 let 80 let 71 let 76 let 78 let 77 let PNEUSERVIS MICI Podlesí 336, Příbram M O T O R I S T É V letošním roce od jsou dle silniční vyhlášky povinny zimní pneumatiky na všech kolech s minimálním vzorkem 4 mm!! Nyní máte jedinečnou možnost se na zimu včas připravit a zimní pneumatiky si předem objednat. V případě zájmu o přezutí a koupi nových pneumatik, neváhejte a volejte Milan Cigánek INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Všeobecná zdravotní pojišťovna v novém Od pondělí se pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny vrátila do svého starého sídla v Jiráskových sadech. Návrat do starého sídla, ale neznamenal návrat do starých prostor. Generální oprava historické secesní budovy, kde má Všeobecná zdravotní pojišťovna své sídlo, trvala dva a půl roku. Přispěla ke zvelebení Jiráskových sadů, ale především vytvořila příjemné moderní prostředí pro klienty této pojišťovny i její zaměstnance. Je jisté, že návrat pobočky zpět do centra města zlepší její dostupnost pro klienty, kteří tak budou mít lepší přístup ke službám a produktům Všeobecné zdravotní pojišťovny. Další informace lze nalézt na webových stránkách pojišťovny případně na telefonním čísle Úřední hodiny, telefonní spojení a ové adresy zůstávají nezměněné. Jako zdroj Příbramský deník. Milan kříž, starosta Příprava dorostu v zimní přestávce S dorostem jsme se zúčastnili druhého ročníku halového turnaje O pohár Příbramského deníku, který se konal v sobotu na Březových Horách. Mimo náš celek se ho zůčastnila i tato mužstva: Dobříš,Tochovice, Drahlín, Višňová a St. Huť. Utkání se hrála každý s každým po 17 minutách. Naše jednotlivé výsledky v těchto utkáních: Podlesí - Dobříš 4:1, Tochovice 3:0, Višňová 6:1, Drahlín 1:1 a St. Huť 4:0, takže jsme mimo jednoho utkání, které jsme remizovali, ostatní vyhráli a v konečném pořadí jsme obsadili výborné 1. místo!!! Zvláště si ceníme vítězství nad účastníkem krajského přeboru - Dobříší, kterou jsme po velmi dobrém výkonu porazili 4:1. Celý turnaj jsme předváděli, dá se říci, nejlepší fotbal a to hlavně po herní stránce, kdy jsme soupeře přehrávali po všech stránkách. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Krejza se 7 brankami. Závěrem lze říci, že můžeme být spokojeni s předvedenou hrou po dobu celého turnaje, s přístupem k jednotlivým utkáním a i se samotným výsledkem. Zaslouží se i poděkovat celému realizačnímu týmu - Zd. Krejzovi, Zd. Stránskému, Milanu Herkovi a Petru Soukupovi. Další turnaj, kterého se zúčastníme, je námi pořádaný tzv. Vánoční halový turnaj TJ Sokola Podlesí v neděli dne a tímto zveme i širokou sportovní veřejnost, aby nás podpořila. Za fan club Ing. Zdeněk Stránský

3 Podleský zpravodaj - prosinec Otevřený dopis ministru obrany Svazek obcí Podbrdského regionu Vysoká Pec 140, Bohutín Vážený pane ministře, dovolte nám prosím, abychom se na Vás obrátili s požadavkem o podání stanoviska k několika dotazům, které vyvolalo Vámi plánované opuštění VVÚ Brdy. Vzhledem k tomu, že tato problematika se dotýká v rámci našich regionů, které zastupujeme, několika desítek tisíc obyvatel a také vzhledem k tomu, že naši občané zaznamenávají protichůdné informace ovlivněné v mnoha případech různými zájmy, rozhodli jsme se oslovit Vás touto cestou. Přestože chápeme a naprosto akceptujeme snahy o úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, považujeme skutečnost zcela opustit právě VVÚ Brdy oproti opuštění jiných VVÚ jako variantu, která z pohledu úspor není zcela nejlevnější oproti úplnému opuštění jiných VVÚ. Domníváme se, že úspornější varianty existují jiné a proto bychom Vás rádi požádali o stanovisko na naše následující otázky: 1. Proč se MO a potažmo armáda rozhodla zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Z hlediska nákladů na dopravu, obslužnosti a přístupu je tedy zřejmé, že náklady v tomto případě budou výrazně nižší než v jiných částech naší republiky. 2. Při realizaci úsporných opatření nám není známa přesná kalkulace ušetřených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Proto nám není jasné a rádi bychom věděli následující: a. Jak velké budou výdaje, které MO vynaloží na aktivity Svazek obcí mikroregionu Třemšín Hvožďany 80, Hvožďany Ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra Ministerstvo obrany ČR Tychonova Praha 6 přímo související s opuštěním VVÚ Brdy? b. Jaká bude celková suma výdajů na asanaci nevybuchlé munice ve VVÚ Brdy a to nejen na území dopadových ploch, ale i v jejich blízkosti s přihlédnutím ke vší munici, tzn. nejen nevybuchlé munice české armády, ale všech armád, které na VVÚ Brdy působily dávno před ní? c. S přihlédnutím ke skutečnosti, že by mohlo být zřízeno CHKO, je zcela zřejmé, že náklady vynaložené nejen na zřízení správy CHKO, ale i jeho následného chodu budou nižší než náklady, které vynakládá MO na správu VVÚ Brdy? Nebudou tyto náklady v celkovém dopadu vyšší a namísto úspor ze SR na chod VVÚ Brdy převýší tyto úspory náklady MŽP na chod CHKO? d. Jak naloží MO s objekty, které armáda dosud využívá a jaký bude jejich osud po jejich opuštění? Budou na někoho převedeny, potažmo na koho? Budou-li to obce, které nenajdou pro tyto objekty využití (viz. podobnou situaci ve Strašicích, nebo v Rožmitále pod Třemšínem), stane se tento majetek zátěží pro již tak napjaté obecní rozpočty. 3. Proč MO podobně jako v případě VVÚ Březina neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Vždyť zatímco Jihomoravský kraj má dle sčítání obyvatel k obyvatel, Středočeský kraj má k témuž datu obyvatel a geograficky k němu patřící Praha obyvatel. Využití tohoto prostoru pro cvičení IZS obou krajů by bylo rovněž výhodné. Navíc díky výše zmíněné geografické poloze by bylo dobře přístupné i pro složky IZS ostatních krajů. Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem za Vaše odpovědi. S přátelským pozdravem Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín Předsedové Svazku obcí Podbrdského regionu a Svazku obcí mikroregionu Třemšín se ptají ministra obrany na osud Brd V návaznosti na skutečnost, že kolem opuštění VVÚ Brdy nemají starostové v příbramské a rožmitálské části Brd jednoznačnou odpověď na to, jaký osud Brdy čeká, rozhodli jsme se společně s předsedou Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Josefem Vondráškem, dopisem zeptat ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry na několik otázek, které se VVÚ Brdy a jejich případného přerodu v CHKO týkají. Jako správní hospodáři s majetkem státu a obcí rozumíme snahám vytvořit a především realizovat úsporná opatření. Nepovažujeme však rozhodnutí zcela opustit právě VVÚ Brdy za úspornou variantu. Tato varianta nebude z pohledu úspor nejlevnější a domníváme se, že existují jiné úspornější varianty, které se dají realizovat podobně jako Otázky na ministra obrany plánované opuštění VVÚ Brdy. Přijde nám naprosto nelogické úplné opuštění tak zajímavého území mezi Prahou a Plzní. Zajímá nás zejména, proč se MO a potažmo armáda rozhodly zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Vzhledem k tomu, že armáda ČR i MO má sídlo v Praze, byla by nákladově úsporná právě

4 4 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 varianta, ponechat si Brdy jako výcvikový areál a přihlédnout i ke skutečnosti, že objekty jinecké posádky, byly v poslední době nákladně zrekonstruovány. Při realizaci úsporných opatření nám není ani známa přesná kalkulace uspořených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením avizovaného CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Asi největší problémy vidíme v tom, že podle nás nikdo nezná přesnou částku, která bude muset být vynaložena na asanaci nevybuchlé munice po všech armádách, které kdy, historicky působily ve VVÚ Brdy. Dále se domníváme, že náklady na zřízení a následný chod CHKO mohou být vyšší než náklady na využívání VVÚ Brdy armádou. Současně se obáváme toho, že majetek, který armáda ČR využívá, bude po jejím odchodu pustnout a také nevíme, kdo se o něj bude starat. Dalším bodem, nad kterým se pozastavujeme, je proč MO, podobně jako v případě VVÚ Březina, neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Poloha VVÚ Brdy je geograficky unikátní, pro cvičení je prostor univerzální a dostupný a mohl by sloužit pro výcvik jednotek IZS nejen Středočeského kraje, ale i Prahy. Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín NECHTĚLI BYSTE BOSERONA? Beauceron (boseron) je francouzský ovčák, v zemi původu nazýván též venkovským šlechticem. Pokud beaucerona poznáte, zamilujete si ho na celý život. Je to impozantní pes, vyrovnaný, sebevědomý, temperamentní, přesto dobře ovladatelný. Je ideální pro aktivní a vyrovnané majitele se sportovnějším duchem, vhodný na různé sporty nebo jen jako společník, který vás bude všude rád doprovázet. Je to univerzální plemeno, se kterým můžete dělat cokoli. Je výborný hlídač a díky své kvalitní srsti snese celoroční pobyt venku. Je známý především jako policejní pes z fr. filmu Angelika. Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na tel nebo em veškeré info na webu: Třetí Andělský vánoční koncert Ginevry živě! Jako každý rok, tak i letos pořádá příbramská skupina Ginevra vánoční koncerty. Letos se uskuteční tři tyto vánoční koncerty a všechny jsou zcela vyprodané. Přesto je tu možnost, jak můžete vystoupení vidět. Umožní to živé promítání posledního koncertu před příbramským divadlem. Milí přátelé a návštěvníci našich koncertů, velmi nás těší Váš zájem a s ním související i brzké vyprodání našich koncertů. Pro ty z Vás, kteří jste bohužel nesehnali vstupenky nebo i Vás, kteří se rádi jen tak procházíte s adventní náladou ztichlými ulicemi našeho města, máme připraveno živé promítání našeho třetího vánočního koncertu na velkém venkovním širokoúhlém plátně před Divadlem A. Dvořáka v úterý 20. prosince od hodin! sděluje vedoucí skupiny Václav Plecitý. A že bude zima? Nevadí, stačí si nezapomenout kulicha, rukavice a pár drobných na horký grog, punč a další občerstvení, které bude na místě k zakoupení. Budeme se na Vás těšit a doufáme, že se nám podaří sváteční náladu z divadelního sálu přenést ven k Vám, kteří třeba i neplánovaně půjdete jen tak kolem, dodává Václav Plecitý. Tak nezapomeňte, 20. prosince od 19 hodin před příbramským divadlem. VÁNOČNÍ KONCERT S NETRADIČNÍM HOSTEM NA BŘEZOVÝCH HORÁCH Tradiční Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem si můžete přijít poslechnout od h. do kostela M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách. Jako host se představí skladatel a zpěvák Richard Pachman, s nímž sbor vystoupil již několik let po sobě v Praze na Staroměstském náměstí v chrámu sv. Mikuláše při jeho Adventních koncertech. Vánoční koncert bude sestaven z těch nejstarších, méně známých středověkých vánočních koled, až po ty nejznámější. Richard Pachman se sborem vystoupil též při slavnostních uvedeních jeho oratoria M. J. Hus, z něhož na koncertě zazní několik skladeb, které se jako bonus objevily i na novém CD, jež sbor pod názvem DESET v letošním roce vydal, a které si budete moci na koncertě za vánoční cenu také zakoupit. Vstupné na koncert bude dobrovolné. Nenechte si tuto příležitost setkání a poslechu ujít!

5 Podleský zpravodaj - prosinec Husitský pražský biskup na Štědrý den v Příbrami znovu otevření kostela Štědrovečerní bohoslužby od 16 hodin v kostele M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách povede se svou manželkou, příbramskou rodačkou a její maminkou, duchovní náboženské obce CČSH v Příbrami na Březových Horách, pražský biskup Církve československé husitské Dr. David Tonzar. Štědrovečerními bohoslužbami bude současně otevřen kostel M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách po instalaci topení a nové výmalbě kostela, uskutečněné díky městu Příbram a německému partnerovi, za jejichž finanční pomoci se mohla instalace ekologicky šetrného topení uskutečnit, uvádí Hana Tonzarová a zároveň srdečně zve všechny na Březové Hory. Na 1. hod Boží vánoční začnou bohoslužby v 9 hodin a na 2. svátek vánoční mučedníka Štěpána se od 9 hodin uskuteční bohoslužby s Večeří Páně. Odpoledne v 17 hodin srdečně zveme na již výše avizovaný Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem - Richardem Pachmanem, dodává Hana Tonzarová. TEN DÁ DÁRKY DO PUNČOCHY, TEN VYPLATÍ NEPOSLUCHY. KDO JE TO? Určitě Mikuláš a čert a jako každý rok se chystali do mateřské školy v Podlesí. Ale jaké je čekalo překvapení? Místo školky samí čerti s růžky, metličkou a řetězem. Přesto, že se děti malinko bály, sypaly z rukávku jednu básničku za druhou. Za to je čekala obrovská sladká odměna. Čert si s dětmi zatančil rejdovák a moc se mu líbila naše Éliška.. Po odchodu čerta s Mikulášem se venku rozpoutala pravá čertí veselice. Učitelky z MŠ Podlesí POZOR ZMĚNA!!! Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Sokol Podlesí SOKOL PODLESÍ X BŘEZNICE 0 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Mlnařík, Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek (46 Vojtíšek), Sedláček, Červenka (46 Harvan), Dostálek Náhradníci: Jaroš, Janát Stejně jako v minulém domácím utkání vstoupil soupeř do zápasu mnohem lépe než my. Rozdíl byl tentokrát v tom, že jsme se z toho celý první poločas nevzpamatovali. První varování vyslal po rohu svou hlavičkou Josef Žid, ale branku přestřelil. I přesto, že jsme hráli opravdu špatně, mohl první branku vstřelit Sedláček, jenže po rohu z malého vápna trefil míč přesně do Vaněčka. Jak s podobnou šancí naložit nám pak předvedli hosté. Josef Žid využil nedůrazu obránců a opět po rohu nadvakrát přiťukl hlavou míč Faitovi, jenž jej zblízka napálil do sítě - 0:1. Březničtí tím chytili vítr do plachet a vzhledem k tomu, že jsme jim téměř při každém pokusu o kombinaci odevzdali míč, měli dost příležitostí k útočení. Černohorského se snažili překonat především střelami zpoza šestnáctky, ovšem náš brankář jejich jedovaté pokusy dokázal s vypětím všech sil alespoň vyrážet. V 21. minutě při nás pak stálo i štěstí, když Jindřich běžel sám na brankáře, ale branku netrefil. Naší jedinou šancí byly standardní situace, bohužel se nám nepodařilo dotlačit míč do branky ani po nejistém zákroku Vaněčka, neboť jsme v prázdné brance nastřelili obránce. Nadále tak bylo spíše otázkou, kolik gólů ještě do poločasu obdržíme. Po průniku Jindřich zleva zakončoval z penalty technicky Partika. Naštěstí se míč od tyče odrazil do náruče Černohorského. Paní Štěstěna při nás stála i po prostrčení na Zárybnického, jelikož jeho následná rána jen orazítkovala břevno. Do druhého poločasu jsme šli v trochu pozměněné sestavě a podařilo se nám alespoň změnit obraz hry. Zpřesnili jsme kombinaci a tlačili se více dopředu. Březnice ale bránila velmi svědomitě a spolehlivě, a nám se nedařilo vymyslet nic, čím bychom hosty zaskočili. Jediným nebezpečným momentem byla střela Harvana, kterou sice Vaněček neudržel, jenže mu pomohla tyč. Při pokusu o závěrečný nápor šli březničtí ještě v přečíslení tři na jednoho, ale šanci zahodili. Utkání tak skončilo vítězstvím Březnice 1: TOCHOVICE X SOKOL PODLESÍ 1 : 5 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Janát, Kocourek, Soukup, Kuba, Vojtíšek (59 Růžek), Mlnařík, Červenka (72 Sedláček) Harvan, (66 Dostálek ) Náhradníci: Sedláček, Růžek, Dostálek Branky: 45., 55, 74. Soukup, 50. Červenka, 80. vlastní Derby začalo z obou stran až příliš opatrně a oba týmy jako by čekaly na to, co předvede soupeř. První rozruch sice způsobil už v 11. minutě Janát, který v gólové šanci trefil jen pohotového Šimůnka, ale pak se na hřišti dlouho nic zajímavého nedělo. Domácí nevěděli jak se prosadit a ani nám se nedařilo na jejich obranu vyzrát, i když jsme většinu času měli míč v držení. Až před poločasem našel Červenka centrem Janáta, ten dokázal v obtížné pozici trefit branku, ale Šimůnkovi ani tak příliš starostí nenadělal. Tochovice se dostaly za poločas pouze k jedné střele Ivaníka, kterou však Černohorský v klidu kontroloval v cestě mimo tři tyče. V poslední minutě se pak na vápně uvolňoval Červenka a rozhodčí odpískal docela přísný

6 faul. Z následného trestného kopu Soukup opět ukázal svou kopací techniku a poslal nás do vedení - 0:1. Vstup do druhého poločasu jsme měli snový. Po pěti minutách jsme pressingem donutili bránícího Maška k chybě, jeho nedůrazný odkop sebral na vápně Červenka a pohotově prostřelil Šimůnka - 0:2. Gól nás povzbudil a dodal nám potřebné sebevědomí. Navíc po dalších pěti minutách našel Vojtíšek milimetrově přesnou přihrávkou nabíhajícího Soukupa, který v ideální pozici opět nedal brankáři šanci - 0:3. Domácí byli na kolenou a stále se jim nedařilo vypracovat si šanci na zkorigování. Naopak si museli neustále dávat pozor na rychlé protiútoky. Čtvrthodiny před koncem se po jednom z nich dostal za záda obránců střídající Dostálek. Potáhl míč do vápna a tam jej předložil nabíhajícímu Soukupovi, který svou křížnou střelou završil svůj hattrick - 0:4. O chvíli později pak aktivní Janát vysunul do vápna Růžka, jehož ostrou nabídku před branku si nešťastně srazil do vlastní sítě Bláža - 0:5. Teprve poté Tochovice zabraly ve snaze skóre alespoň korigovat. Střelu Šmuclera ještě Černohorský vytáhl na roh. Po jeho zahrání však došlo k nedorozumění mezi Kocourkem a naším brankářem a Kutil do prázdné branky pohodlně vsítil čestný úspěch. Tečkou za utkáním pak byla v poslední minutě penalta. Soukup byl ve vyložené šanci faulován vracejícím se obráncem. Následný souboj brankářů pak vyzněl lépe pro náhradníka v brance domácích Wiessera, který vyrazil pokutový kop Černohorského SOKOL PODLESÍ X LETY 4 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Janát (55 Dostálek), Vojtíšek (55 Jaroš), Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek, Sedláček, Kuba, Harvan Náhradníci: Jaroš, Dostálek, Krejza Branky: 57, 69. a 85. Dostálek, 70. Harvan Špatné začátky jsou bohužel již tradičním znakem našich domácích utkání. A Lety dokázaly našeho ospalého startu brzy využít. Ve 4. minutě přišla série rohů a po tom třetí jsme trestuhodně nechali propadnout míč až na zadní tyč, kde jej z blízka napálil do branky Bezděk - 0:1. Po obdržené brance jsme hráli ještě bojácněji, naopak hosté si počínali dravě a většinu útoků se snažili zakončovat střelbou z jakékoli vzdálenosti. Mušku však, naštěstí pro nás, měli značně vychýlenou. Nám se i přes nedostatek klidu v kombinaci několikrát podařilo zaútočit po stranách. První šanci připravil Kuba pro Harvana, který ale v dobré pozici přestřelil. Poté uháněl ze strany sám na branku Sedláček, jeho zakončení však nedokázal v souboji s obráncem do prázdné branky ani nadvakrát dotlačit Kuba. Na nabídku Mlnaříka pak Soukup o krůček nedosáhl. Hosté byli také stále nebezpeční a navýšit vedení mohli poté, co jsme lehkovážně ztratili míč na vlastním vápně, ale naše obrana dokázala zakončení zblokovat a dorážku Nesrovnal nezvládl. Ani v úvodu druhého poločasu naše hra neměla patřičnou šťávu, trenér Blažek tedy sáhl k dvojímu střídaní a vytáhl tak, netušeně, zlatého žolíka. Dostálek totiž již po několika minutách po rohu hlavou konečně vyrovnal na 1:1 a odstartoval tím svou one man show. Lety totiž po vyrovnání paradoxně rezignovaly na obranu a snažily se strhnout vedení zpět na svou stranu, čímž nám poskytovaly dost prostoru k protiútokům. Navíc si hosté vypracovali pouze jednu gólovou šanci, Jůna však trefil pouze prostor, kde stál Černohorský. Ten poté neváhal a míč rychle rozehrál na Sedláčka, jenž po krátkém sprintu skvěle vysunul Harvana, který místo zakončení ještě přihrál před prázdnou branku Dostálkovi a vedli jsme 2:1. O minutu později si útočníci role vyměnili, když Dostálek podržel míč a přihrávkou oslovil Harvana, jenž levačkou překonal brankáře potřetí - 3:1. Hostům se defenziva úplně rozpadla, ale z mnoha brejků jsme dokázali využít jen jeden. Pět minut před koncem vracel Růžek centr na zadní tyč a tam se do míče položil, kdo jiný než Dostálek, čímž završil svůj hattrick - 4:1. Na Pražský hrad se vrací expozice Svatovítského pokladu Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrátí stálá expozice Svatovítského pokladu, výběru z největšího a nejposvátnějšího chrámového pokladu v českých zemích shromažďovaného při katedrále sv. Víta už od 11. století. Výstava bude slavnostně otevřena v kapli sv. Kříže 16. prosince 2011 za účasti prezidenta Václava Klause a pražského arcibiskupa Dominika Duky. Korunovační kříž, který získal Karel IV., byl už za jeho vlády považován za nejvýznačnější předmět království. Expozice představí 139 předmětů Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K vidění budou ta nejlepší díla zlatnická, dále pak obrazy, ale i dobový textil a také relikvie, které jsou nedílnou součástí pokladu. Půjde například o meč svatého Václava, zbytky dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. K nejvzácnějším mezi vystavenými díly bude patřit více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. Kříž se označuje také jako korunovační, neboť byl užíván při korunovacích. Bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Přípravě expozice předcházelo kompletní restaurování historického exteriéru i interiéru kaple sv. Kříže. Kaple byla postavena po polovině 18. století v první etapě tereziánské přestavby Pražského hradu, kterou vedl vídeňský dvorní architekt Niccolo Paccassi. O sto let později ji nechal přestavět rakouský excísař a poslední český král Ferdinand I. Stavební práce a restaurování bohatě zdobeného interiéru kaple sv. Kříže přišly na 28 miliónů korun a trvaly dva a půl roku. Částečné restaurování pokladu a jeho příprava k expozici vyšly Metropolitní kapitulu na téměř 1,5 milionu korun. Někdejší expozice Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže z roku 1961 byla uzavřena kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám na počátku 90. let a vystavené předměty byly uloženy v tzv. Hilbertově klenotnici v katedrále sv. Víta. Poklad jako celek nebyl od té doby přístupný veřejnosti. Pro návštěvníky se expozice opět otevře v pátek 16. prosince 2011 v pravé poledne. Před tím její provoz slavnostně zahájí prezident republiky Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka. Vstupné Do kaple sv. Kříže bude platit zvláštní vstupenka a nebude tedy nutné zakupovat vstupenku na některý z prohlídkových okruhů. Cena vstupenky zatím není stanovena. Zvlášť na počátku bude zřejmě nutná i rezervace, protože prostor s pokladem je schopen pojmout najednou kolem 40 lidí. Podleský zpravodaj 12/2011. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

číslo 235 červenec 2012

číslo 235 červenec 2012 číslo 235 červenec 2012 Vážení spoluobčané, v měsíci červnu, se kterým přišlo kalendářní léto, jsme se mohli těšit z krásných letních dní, ale potrápily nás i časté deště. Naštěstí se nám vyhýbaly bouřky

Více

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220

LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 www.zdirec.cz Cena 5, Kè LEDEN 2011 ROČNÍK XXI. ČÍSLO 220 Vážení spoluobčané! Rok 2011 je prvním rokem nového volebního období 2011-2014. Všechny orgány města, tj. rada, výbory a komise jsou zvoleny a

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které

MIKRO REGION AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU. na vánoční strom pro Staroměstské náměstí. Sešlo se dvacet nabídek, které MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Velká čest pro Rataje Jako každý rok, i letos mohla veřejnost během srpna

Více

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE

Výtvarná soutěž telnických školáků. www.telnice.eu. Zprávičky ze školy a školičky. Rozhovor s novým starostou. Pietní akt u pomníku Kopjafa TELNICE TELNICE www.telnice.eu TELNICKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XX. ČÍSLO 4 PROSINEC 2010 Zprávičky ze školy a školičky Rozhovor s novým starostou Pietní akt u pomníku Kopjafa Výtvarná soutěž telnických školáků Autorky:

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 01 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma BENEFICE 2014 aneb Kdo potřebuje pomoc? Pod rozsvíceným vánočním stromkem, v rámci tradiční městské akce Setkání s Mikulášem, předali zástupci firmy

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice ŽIVOT ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2009 BĚCHOVIC zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice MČ Praha-Běchovice Běchovická pouť Dne 13. 6. 2009 proběhla jako každý rok "Běchovická pouť". Krásné počasí provázelo

Více

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku

Vděk za obnovenou krásu Koštofranku Ročník XIII. číslo 12 (170) Pátek 30. prosince 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 7 Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO SEMILSKÝCH NOVIN VYJDE V ÚTERÝ 31. LEDNA 2006 Uzávěrka: 23. ledna 2006 Tichá krása. Koštofrank,

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

čako vice prosinec 2011 ZPRAVODAJ U NÁS V ČAKOVICÍCH PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

čako vice prosinec 2011 ZPRAVODAJ U NÁS V ČAKOVICÍCH PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC čako vice ZPRAVODAJ U NÁS V ČAKOVICÍCH PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC prosinec 2011 {TÉMA MĚSÍCE} Neděle 23. října se stala dnem významným nejen pro věřící z Čakovic a okolí, ale pro všechny

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 prosinec 2010 1. 12. St Prodejní výstava knih a bižuterie (více: KS) 9.00-17.00 hod. Schůzka Klubu učitelů - důchodců v KS (více: KS) 14.00 hod.

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */9-10 září - říjen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice. editorial. budova mateřské školky těsně před dokončením.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */9-10 září - říjen 2009. zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice. editorial. budova mateřské školky těsně před dokončením. ŽIVOT ŽIVOT */9-10 září - říjen 2009 BĚCHOVIC zpravodaj zpravodaj MČ Praha-Běchovice MČ Praha-Běchovice editorial Prázdniny utekly jako voda, a život se vrací do již starých známých kolejí. Děti se už

Více

Obvod investoval do nových prostor pro MŠ

Obvod investoval do nových prostor pro MŠ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 22 / číslo 1 / únor 2015 / ZDARMA Investiční akce obvodu Bazén Lochotín Plzeňský masopust strana 4 strana 9 strana 10 11 Obvod investoval

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj Tento projekt byl dotován prostředky z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 24 březen 2013 (240) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz

Více

Začínají prázdniny. Obsah:

Začínají prázdniny. Obsah: Obsah: - Z jednání zastupitelstva - Jak je to s tenisovými kurty - O historii města s naší p. kronikářkou - Nemáte doma pěkný betlém? - Hasiči předvedli dětem svou techniku - Závěr roku S flétničkou ve

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz

JINECKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2006. Ročník 24. cena 5 Kč. www.jince.cz JINECKÝ ZPRAVODAJ Ročník 24 PROSINEC 2006 www.jince.cz cena 5 Kč 1 Adolf Heyduk Vánoční list (úryvky z básně) Vše na Štědrý se večer chystá, kdo možný, rybu koupí snad, i chudý páter lokalista chce zvoníka

Více

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola

Život. 1 Ohlédnutí za rokem 6 Zprávy z výborů 7 Kultura 10 Sport 12 Škola Život 10/2003 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník XXXVII Slovo starosty Vážení občané, je před námi advent, tedy příprava na svátky vánoční. Pro mnohé je to doba plná shonu

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více