INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z"

Transkript

1 PODLESKÝ ZPRAVODAJ prosinec 2011 Měsíčník obce Podlesí Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání zastupitelstva obce Na veřejném zasedání zastupitelstva obce ze dne se zastupitelstvo obce mimo jiné zabývalo: - výsledky hospodaření obce k Celkové příjmy obce k tomuto datu činí Kč ,15. Celkové výdaje obce ke stejnému datu dosáhly Kč ,43. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ke stejnému datu činí Kč ,72. Z těchto prostředků budou hrazeny náklady za žáky základních škol cca Kč ,-, náklady na realizaci dešťové kanalizace na Drmlovo Pole cca Kč ,-. Zbývající částka je počítána na opravu komunikace Drmlovo Pole. Realizace této opravy je závislá na realizaci dešťové kanalizace. - zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/ zastupitelstvu obce byl předložen zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ze dne s kontrolním zjištěním nebyly zjištěny chyby a nedostatky - zastupitelstvo obce projednalo zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru - zastupitelstvo obce projednalo návrh Směrnice č. 16: inventarizace majetku a závazků, která reaguje na nové požadavky při provádění inventarizace majetku a závazků obce - zastupitelstvo obce schválilo složeni inventarizačních komisí - v souvislosti se změnami ve vedení účetnictví obce zastupitelstvo obce projednalo návrh na úpravu majetkových položek - na tomto jednání zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové provizorium a podmínky hospodaření obce v roce 2012 do schválení řádného rozpočtu. Po vyčerpání bodů programu proběhla diskuze zastupitelstva obce, v té mimo jiné zaznělo: starosta úvodem poděkoval Karlovi Královi za pomoc při zajištění a stavbě vánočního stromu, a Ing. Miroslavovi Vaňkovi za bezchybné poražení břízy v areálu mateřské školy. Starosta zastupitelstvo obce informoval o průběhu svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Veřejně poděkoval všem, kteří tento svoz pomáhali zajišťovat. U veterinární ambulance pomáhali Karel Kuba, Michal Sokol, Rudolf Dubský. Na návsi Ing. Miroslav Vaněk, Radim Černohorský, Jiří Flachs, Willy Hohl st. Poděkování patří všem, kteří vyčkali přistavení kontejnerů a neukládali odpad na svozových místech předčasně. Informoval i o stinných stránkách této akce. V Novém Podlesí byl opět odpad navršen na kapličce. Dochází tak ke zbytečnému poškození její fasády. U veterinární ambulance se přistavený kontejner začal zcela nepochopitelně plnit zahradním odpadem. Tyto skutečnosti vypovídají o ignoranství určité skupiny obyvatel, která není ochotna respektovat obecně známá pravidla. Do diskuze se dále zapojili Jan Říha, Antonín Kolanda, kteří přednesli své návrhy a podněty. Následně starosta doplnil svůj diskuzní příspěvek o informaci, že obec má již pravomocné stavební povolení pro akci Podlesí splašková a dešťová kanalizace pro RD Drmlovo Pole. Realizace akce je tak ze strany obce plně připravena. Milan Kříž, starosta PF 2012 Všem obyvatelům naší obce přejeme krásné, veselé a pohodové prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Dětem přejeme, aby pod stromečkem našly to, co si přály a svým úsměvem obdarovaly především své rodiče. Do nového roku Vám všem přejeme hodně vnitřní síly, životního optimismu, stálý smysl pro radost ze života, pevné zdraví a hodně spokojenosti s životem v naší obci. Vaši zastupitelé obce PF 2012

2 2 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 BLAHOPŘEJEME V sobotu proběhl v tělocvičně ZŠ Březové Hory 2. ročník futsalového turnaje O pohár Příbramského deníku. Celkově se bojů o prvenství v turnaji účastnilo šest družstev. Naši dorostenci nezaváhali a v bojích neztratili ani bod. Stali se tak vítězi turnaje. Tímto výsledkem vylepšili své loňské druhé místo. Přesto, že TJ Sokol Podlesí nasadil do turnaje jedno z nejmladších družstev, se hráčům podařilo získat i individuální cenu pro nejlepšího střelce, kterým se stal Zdeněk Krejza. Chtěl bych na tomto místě vyslovit své blahopřání hráčům a trenérům k vítězství v turnaji a zisku individuální ceny. Zároveň poděkovat za reprezentaci obce v turnaji. Do další sportovní činnosti přeji všem družstvům TJ Sokol Podlesí hodně úspěchů. Milan Kříž, starosta Společenská kronika Jubilanti prosinec V této rubrice pravidelně připomínáme významná životní výročí podlesských občanů od 70 let. Do dalších let přejeme dny plné pohody a hodně zdraví. JUBILANTI Ježková Běla Kysilka Václav Hlava František Matějík Michal Černohorská Edita Málek Vladimír Posová Zdeňka Pacltová Vlasta Ježek František Schönerová Žofia Tichý Tomáš Reindlová Anna Reiner Václav Šímová Marie 84 let 85 let 86 let 78 let 72 let 77 let 70 let 79 let 78 let 80 let 71 let 76 let 78 let 77 let PNEUSERVIS MICI Podlesí 336, Příbram M O T O R I S T É V letošním roce od jsou dle silniční vyhlášky povinny zimní pneumatiky na všech kolech s minimálním vzorkem 4 mm!! Nyní máte jedinečnou možnost se na zimu včas připravit a zimní pneumatiky si předem objednat. V případě zájmu o přezutí a koupi nových pneumatik, neváhejte a volejte Milan Cigánek INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Všeobecná zdravotní pojišťovna v novém Od pondělí se pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny vrátila do svého starého sídla v Jiráskových sadech. Návrat do starého sídla, ale neznamenal návrat do starých prostor. Generální oprava historické secesní budovy, kde má Všeobecná zdravotní pojišťovna své sídlo, trvala dva a půl roku. Přispěla ke zvelebení Jiráskových sadů, ale především vytvořila příjemné moderní prostředí pro klienty této pojišťovny i její zaměstnance. Je jisté, že návrat pobočky zpět do centra města zlepší její dostupnost pro klienty, kteří tak budou mít lepší přístup ke službám a produktům Všeobecné zdravotní pojišťovny. Další informace lze nalézt na webových stránkách pojišťovny případně na telefonním čísle Úřední hodiny, telefonní spojení a ové adresy zůstávají nezměněné. Jako zdroj Příbramský deník. Milan kříž, starosta Příprava dorostu v zimní přestávce S dorostem jsme se zúčastnili druhého ročníku halového turnaje O pohár Příbramského deníku, který se konal v sobotu na Březových Horách. Mimo náš celek se ho zůčastnila i tato mužstva: Dobříš,Tochovice, Drahlín, Višňová a St. Huť. Utkání se hrála každý s každým po 17 minutách. Naše jednotlivé výsledky v těchto utkáních: Podlesí - Dobříš 4:1, Tochovice 3:0, Višňová 6:1, Drahlín 1:1 a St. Huť 4:0, takže jsme mimo jednoho utkání, které jsme remizovali, ostatní vyhráli a v konečném pořadí jsme obsadili výborné 1. místo!!! Zvláště si ceníme vítězství nad účastníkem krajského přeboru - Dobříší, kterou jsme po velmi dobrém výkonu porazili 4:1. Celý turnaj jsme předváděli, dá se říci, nejlepší fotbal a to hlavně po herní stránce, kdy jsme soupeře přehrávali po všech stránkách. Nejlepším střelcem byl vyhlášen Krejza se 7 brankami. Závěrem lze říci, že můžeme být spokojeni s předvedenou hrou po dobu celého turnaje, s přístupem k jednotlivým utkáním a i se samotným výsledkem. Zaslouží se i poděkovat celému realizačnímu týmu - Zd. Krejzovi, Zd. Stránskému, Milanu Herkovi a Petru Soukupovi. Další turnaj, kterého se zúčastníme, je námi pořádaný tzv. Vánoční halový turnaj TJ Sokola Podlesí v neděli dne a tímto zveme i širokou sportovní veřejnost, aby nás podpořila. Za fan club Ing. Zdeněk Stránský

3 Podleský zpravodaj - prosinec Otevřený dopis ministru obrany Svazek obcí Podbrdského regionu Vysoká Pec 140, Bohutín Vážený pane ministře, dovolte nám prosím, abychom se na Vás obrátili s požadavkem o podání stanoviska k několika dotazům, které vyvolalo Vámi plánované opuštění VVÚ Brdy. Vzhledem k tomu, že tato problematika se dotýká v rámci našich regionů, které zastupujeme, několika desítek tisíc obyvatel a také vzhledem k tomu, že naši občané zaznamenávají protichůdné informace ovlivněné v mnoha případech různými zájmy, rozhodli jsme se oslovit Vás touto cestou. Přestože chápeme a naprosto akceptujeme snahy o úspory finančních prostředků ze státního rozpočtu, považujeme skutečnost zcela opustit právě VVÚ Brdy oproti opuštění jiných VVÚ jako variantu, která z pohledu úspor není zcela nejlevnější oproti úplnému opuštění jiných VVÚ. Domníváme se, že úspornější varianty existují jiné a proto bychom Vás rádi požádali o stanovisko na naše následující otázky: 1. Proč se MO a potažmo armáda rozhodla zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Z hlediska nákladů na dopravu, obslužnosti a přístupu je tedy zřejmé, že náklady v tomto případě budou výrazně nižší než v jiných částech naší republiky. 2. Při realizaci úsporných opatření nám není známa přesná kalkulace ušetřených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Proto nám není jasné a rádi bychom věděli následující: a. Jak velké budou výdaje, které MO vynaloží na aktivity Svazek obcí mikroregionu Třemšín Hvožďany 80, Hvožďany Ministr obrany RNDr. Alexandr Vondra Ministerstvo obrany ČR Tychonova Praha 6 přímo související s opuštěním VVÚ Brdy? b. Jaká bude celková suma výdajů na asanaci nevybuchlé munice ve VVÚ Brdy a to nejen na území dopadových ploch, ale i v jejich blízkosti s přihlédnutím ke vší munici, tzn. nejen nevybuchlé munice české armády, ale všech armád, které na VVÚ Brdy působily dávno před ní? c. S přihlédnutím ke skutečnosti, že by mohlo být zřízeno CHKO, je zcela zřejmé, že náklady vynaložené nejen na zřízení správy CHKO, ale i jeho následného chodu budou nižší než náklady, které vynakládá MO na správu VVÚ Brdy? Nebudou tyto náklady v celkovém dopadu vyšší a namísto úspor ze SR na chod VVÚ Brdy převýší tyto úspory náklady MŽP na chod CHKO? d. Jak naloží MO s objekty, které armáda dosud využívá a jaký bude jejich osud po jejich opuštění? Budou na někoho převedeny, potažmo na koho? Budou-li to obce, které nenajdou pro tyto objekty využití (viz. podobnou situaci ve Strašicích, nebo v Rožmitále pod Třemšínem), stane se tento majetek zátěží pro již tak napjaté obecní rozpočty. 3. Proč MO podobně jako v případě VVÚ Březina neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Vždyť zatímco Jihomoravský kraj má dle sčítání obyvatel k obyvatel, Středočeský kraj má k témuž datu obyvatel a geograficky k němu patřící Praha obyvatel. Využití tohoto prostoru pro cvičení IZS obou krajů by bylo rovněž výhodné. Navíc díky výše zmíněné geografické poloze by bylo dobře přístupné i pro složky IZS ostatních krajů. Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem za Vaše odpovědi. S přátelským pozdravem Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín Předsedové Svazku obcí Podbrdského regionu a Svazku obcí mikroregionu Třemšín se ptají ministra obrany na osud Brd V návaznosti na skutečnost, že kolem opuštění VVÚ Brdy nemají starostové v příbramské a rožmitálské části Brd jednoznačnou odpověď na to, jaký osud Brdy čeká, rozhodli jsme se společně s předsedou Svazku obcí mikroregionu Třemšín Ing. Josefem Vondráškem, dopisem zeptat ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry na několik otázek, které se VVÚ Brdy a jejich případného přerodu v CHKO týkají. Jako správní hospodáři s majetkem státu a obcí rozumíme snahám vytvořit a především realizovat úsporná opatření. Nepovažujeme však rozhodnutí zcela opustit právě VVÚ Brdy za úspornou variantu. Tato varianta nebude z pohledu úspor nejlevnější a domníváme se, že existují jiné úspornější varianty, které se dají realizovat podobně jako Otázky na ministra obrany plánované opuštění VVÚ Brdy. Přijde nám naprosto nelogické úplné opuštění tak zajímavého území mezi Prahou a Plzní. Zajímá nás zejména, proč se MO a potažmo armáda rozhodly zcela opustit VVÚ Brdy, na základě jaké analýzy a jaké aspekty tato analýza posuzovala? Při argumentu úsporných opatření se nám naopak využití VVÚ Brdy jeví jako nejúspornější variantou oproti využívaní ostatních VVÚ. VVÚ Brdy se nachází geograficky téměř ve středu naší republiky s perfektní dostupností letiště v Praze, sevřené dvěma dálničními tahy na Plzeň a na Strakonice a je tudíž nejen pro cvičení našeho vojska, ale i partnerských armád nejdostupnější. Ostatní VVÚ rozhodně nemají takovou dostupnost a nachází se v odlehlých částech naší republiky (Boletice, Hradiště). Vzhledem k tomu, že armáda ČR i MO má sídlo v Praze, byla by nákladově úsporná právě

4 4 Podleský zpravodaj - prosinec 2011 varianta, ponechat si Brdy jako výcvikový areál a přihlédnout i ke skutečnosti, že objekty jinecké posádky, byly v poslední době nákladně zrekonstruovány. Při realizaci úsporných opatření nám není ani známa přesná kalkulace uspořených nákladů v porovnání s náklady, které se zřízením avizovaného CHKO bude muset náš stát vynaložit. Z našeho pohledu jsou výdaje MO i MŽP, či jiného resortu, výdaji ze státního rozpočtu a neděláme mezi tím rozdíl. Asi největší problémy vidíme v tom, že podle nás nikdo nezná přesnou částku, která bude muset být vynaložena na asanaci nevybuchlé munice po všech armádách, které kdy, historicky působily ve VVÚ Brdy. Dále se domníváme, že náklady na zřízení a následný chod CHKO mohou být vyšší než náklady na využívání VVÚ Brdy armádou. Současně se obáváme toho, že majetek, který armáda ČR využívá, bude po jejím odchodu pustnout a také nevíme, kdo se o něj bude starat. Dalším bodem, nad kterým se pozastavujeme, je proč MO, podobně jako v případě VVÚ Březina, neuvažuje nad využitím VVÚ Brdy pro cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Poloha VVÚ Brdy je geograficky unikátní, pro cvičení je prostor univerzální a dostupný a mohl by sloužit pro výcvik jednotek IZS nejen Středočeského kraje, ale i Prahy. Ing. Martin Matuna Předseda Svazku obcí Podbrdského regionu Ing. Josef Vondrášek Předseda Svazku obcí mikroregionu Třemšín NECHTĚLI BYSTE BOSERONA? Beauceron (boseron) je francouzský ovčák, v zemi původu nazýván též venkovským šlechticem. Pokud beaucerona poznáte, zamilujete si ho na celý život. Je to impozantní pes, vyrovnaný, sebevědomý, temperamentní, přesto dobře ovladatelný. Je ideální pro aktivní a vyrovnané majitele se sportovnějším duchem, vhodný na různé sporty nebo jen jako společník, který vás bude všude rád doprovázet. Je to univerzální plemeno, se kterým můžete dělat cokoli. Je výborný hlídač a díky své kvalitní srsti snese celoroční pobyt venku. Je známý především jako policejní pes z fr. filmu Angelika. Jakékoli dotazy rádi zodpovíme na tel nebo em veškeré info na webu: Třetí Andělský vánoční koncert Ginevry živě! Jako každý rok, tak i letos pořádá příbramská skupina Ginevra vánoční koncerty. Letos se uskuteční tři tyto vánoční koncerty a všechny jsou zcela vyprodané. Přesto je tu možnost, jak můžete vystoupení vidět. Umožní to živé promítání posledního koncertu před příbramským divadlem. Milí přátelé a návštěvníci našich koncertů, velmi nás těší Váš zájem a s ním související i brzké vyprodání našich koncertů. Pro ty z Vás, kteří jste bohužel nesehnali vstupenky nebo i Vás, kteří se rádi jen tak procházíte s adventní náladou ztichlými ulicemi našeho města, máme připraveno živé promítání našeho třetího vánočního koncertu na velkém venkovním širokoúhlém plátně před Divadlem A. Dvořáka v úterý 20. prosince od hodin! sděluje vedoucí skupiny Václav Plecitý. A že bude zima? Nevadí, stačí si nezapomenout kulicha, rukavice a pár drobných na horký grog, punč a další občerstvení, které bude na místě k zakoupení. Budeme se na Vás těšit a doufáme, že se nám podaří sváteční náladu z divadelního sálu přenést ven k Vám, kteří třeba i neplánovaně půjdete jen tak kolem, dodává Václav Plecitý. Tak nezapomeňte, 20. prosince od 19 hodin před příbramským divadlem. VÁNOČNÍ KONCERT S NETRADIČNÍM HOSTEM NA BŘEZOVÝCH HORÁCH Tradiční Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem si můžete přijít poslechnout od h. do kostela M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách. Jako host se představí skladatel a zpěvák Richard Pachman, s nímž sbor vystoupil již několik let po sobě v Praze na Staroměstském náměstí v chrámu sv. Mikuláše při jeho Adventních koncertech. Vánoční koncert bude sestaven z těch nejstarších, méně známých středověkých vánočních koled, až po ty nejznámější. Richard Pachman se sborem vystoupil též při slavnostních uvedeních jeho oratoria M. J. Hus, z něhož na koncertě zazní několik skladeb, které se jako bonus objevily i na novém CD, jež sbor pod názvem DESET v letošním roce vydal, a které si budete moci na koncertě za vánoční cenu také zakoupit. Vstupné na koncert bude dobrovolné. Nenechte si tuto příležitost setkání a poslechu ujít!

5 Podleský zpravodaj - prosinec Husitský pražský biskup na Štědrý den v Příbrami znovu otevření kostela Štědrovečerní bohoslužby od 16 hodin v kostele M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách povede se svou manželkou, příbramskou rodačkou a její maminkou, duchovní náboženské obce CČSH v Příbrami na Březových Horách, pražský biskup Církve československé husitské Dr. David Tonzar. Štědrovečerními bohoslužbami bude současně otevřen kostel M. Jakoubka ze Stříbra Církve čs. husitské v Příbrami na Březových Horách po instalaci topení a nové výmalbě kostela, uskutečněné díky městu Příbram a německému partnerovi, za jejichž finanční pomoci se mohla instalace ekologicky šetrného topení uskutečnit, uvádí Hana Tonzarová a zároveň srdečně zve všechny na Březové Hory. Na 1. hod Boží vánoční začnou bohoslužby v 9 hodin a na 2. svátek vánoční mučedníka Štěpána se od 9 hodin uskuteční bohoslužby s Večeří Páně. Odpoledne v 17 hodin srdečně zveme na již výše avizovaný Vánoční koncert Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra s netradičním hostem - Richardem Pachmanem, dodává Hana Tonzarová. TEN DÁ DÁRKY DO PUNČOCHY, TEN VYPLATÍ NEPOSLUCHY. KDO JE TO? Určitě Mikuláš a čert a jako každý rok se chystali do mateřské školy v Podlesí. Ale jaké je čekalo překvapení? Místo školky samí čerti s růžky, metličkou a řetězem. Přesto, že se děti malinko bály, sypaly z rukávku jednu básničku za druhou. Za to je čekala obrovská sladká odměna. Čert si s dětmi zatančil rejdovák a moc se mu líbila naše Éliška.. Po odchodu čerta s Mikulášem se venku rozpoutala pravá čertí veselice. Učitelky z MŠ Podlesí POZOR ZMĚNA!!! Své příspěvky, náměty, připomínky do PZ, zasílejte na novou ovou adresu: Sokol Podlesí SOKOL PODLESÍ X BŘEZNICE 0 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Mlnařík, Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek (46 Vojtíšek), Sedláček, Červenka (46 Harvan), Dostálek Náhradníci: Jaroš, Janát Stejně jako v minulém domácím utkání vstoupil soupeř do zápasu mnohem lépe než my. Rozdíl byl tentokrát v tom, že jsme se z toho celý první poločas nevzpamatovali. První varování vyslal po rohu svou hlavičkou Josef Žid, ale branku přestřelil. I přesto, že jsme hráli opravdu špatně, mohl první branku vstřelit Sedláček, jenže po rohu z malého vápna trefil míč přesně do Vaněčka. Jak s podobnou šancí naložit nám pak předvedli hosté. Josef Žid využil nedůrazu obránců a opět po rohu nadvakrát přiťukl hlavou míč Faitovi, jenž jej zblízka napálil do sítě - 0:1. Březničtí tím chytili vítr do plachet a vzhledem k tomu, že jsme jim téměř při každém pokusu o kombinaci odevzdali míč, měli dost příležitostí k útočení. Černohorského se snažili překonat především střelami zpoza šestnáctky, ovšem náš brankář jejich jedovaté pokusy dokázal s vypětím všech sil alespoň vyrážet. V 21. minutě při nás pak stálo i štěstí, když Jindřich běžel sám na brankáře, ale branku netrefil. Naší jedinou šancí byly standardní situace, bohužel se nám nepodařilo dotlačit míč do branky ani po nejistém zákroku Vaněčka, neboť jsme v prázdné brance nastřelili obránce. Nadále tak bylo spíše otázkou, kolik gólů ještě do poločasu obdržíme. Po průniku Jindřich zleva zakončoval z penalty technicky Partika. Naštěstí se míč od tyče odrazil do náruče Černohorského. Paní Štěstěna při nás stála i po prostrčení na Zárybnického, jelikož jeho následná rána jen orazítkovala břevno. Do druhého poločasu jsme šli v trochu pozměněné sestavě a podařilo se nám alespoň změnit obraz hry. Zpřesnili jsme kombinaci a tlačili se více dopředu. Březnice ale bránila velmi svědomitě a spolehlivě, a nám se nedařilo vymyslet nic, čím bychom hosty zaskočili. Jediným nebezpečným momentem byla střela Harvana, kterou sice Vaněček neudržel, jenže mu pomohla tyč. Při pokusu o závěrečný nápor šli březničtí ještě v přečíslení tři na jednoho, ale šanci zahodili. Utkání tak skončilo vítězstvím Březnice 1: TOCHOVICE X SOKOL PODLESÍ 1 : 5 Sestava: Černohorský, Soucha, Straka, Janát, Kocourek, Soukup, Kuba, Vojtíšek (59 Růžek), Mlnařík, Červenka (72 Sedláček) Harvan, (66 Dostálek ) Náhradníci: Sedláček, Růžek, Dostálek Branky: 45., 55, 74. Soukup, 50. Červenka, 80. vlastní Derby začalo z obou stran až příliš opatrně a oba týmy jako by čekaly na to, co předvede soupeř. První rozruch sice způsobil už v 11. minutě Janát, který v gólové šanci trefil jen pohotového Šimůnka, ale pak se na hřišti dlouho nic zajímavého nedělo. Domácí nevěděli jak se prosadit a ani nám se nedařilo na jejich obranu vyzrát, i když jsme většinu času měli míč v držení. Až před poločasem našel Červenka centrem Janáta, ten dokázal v obtížné pozici trefit branku, ale Šimůnkovi ani tak příliš starostí nenadělal. Tochovice se dostaly za poločas pouze k jedné střele Ivaníka, kterou však Černohorský v klidu kontroloval v cestě mimo tři tyče. V poslední minutě se pak na vápně uvolňoval Červenka a rozhodčí odpískal docela přísný

6 faul. Z následného trestného kopu Soukup opět ukázal svou kopací techniku a poslal nás do vedení - 0:1. Vstup do druhého poločasu jsme měli snový. Po pěti minutách jsme pressingem donutili bránícího Maška k chybě, jeho nedůrazný odkop sebral na vápně Červenka a pohotově prostřelil Šimůnka - 0:2. Gól nás povzbudil a dodal nám potřebné sebevědomí. Navíc po dalších pěti minutách našel Vojtíšek milimetrově přesnou přihrávkou nabíhajícího Soukupa, který v ideální pozici opět nedal brankáři šanci - 0:3. Domácí byli na kolenou a stále se jim nedařilo vypracovat si šanci na zkorigování. Naopak si museli neustále dávat pozor na rychlé protiútoky. Čtvrthodiny před koncem se po jednom z nich dostal za záda obránců střídající Dostálek. Potáhl míč do vápna a tam jej předložil nabíhajícímu Soukupovi, který svou křížnou střelou završil svůj hattrick - 0:4. O chvíli později pak aktivní Janát vysunul do vápna Růžka, jehož ostrou nabídku před branku si nešťastně srazil do vlastní sítě Bláža - 0:5. Teprve poté Tochovice zabraly ve snaze skóre alespoň korigovat. Střelu Šmuclera ještě Černohorský vytáhl na roh. Po jeho zahrání však došlo k nedorozumění mezi Kocourkem a naším brankářem a Kutil do prázdné branky pohodlně vsítil čestný úspěch. Tečkou za utkáním pak byla v poslední minutě penalta. Soukup byl ve vyložené šanci faulován vracejícím se obráncem. Následný souboj brankářů pak vyzněl lépe pro náhradníka v brance domácích Wiessera, který vyrazil pokutový kop Černohorského SOKOL PODLESÍ X LETY 4 : 1 Sestava: Černohorský, Soucha, Janát (55 Dostálek), Vojtíšek (55 Jaroš), Kocourek, Soukup, Kuba, Růžek, Sedláček, Kuba, Harvan Náhradníci: Jaroš, Dostálek, Krejza Branky: 57, 69. a 85. Dostálek, 70. Harvan Špatné začátky jsou bohužel již tradičním znakem našich domácích utkání. A Lety dokázaly našeho ospalého startu brzy využít. Ve 4. minutě přišla série rohů a po tom třetí jsme trestuhodně nechali propadnout míč až na zadní tyč, kde jej z blízka napálil do branky Bezděk - 0:1. Po obdržené brance jsme hráli ještě bojácněji, naopak hosté si počínali dravě a většinu útoků se snažili zakončovat střelbou z jakékoli vzdálenosti. Mušku však, naštěstí pro nás, měli značně vychýlenou. Nám se i přes nedostatek klidu v kombinaci několikrát podařilo zaútočit po stranách. První šanci připravil Kuba pro Harvana, který ale v dobré pozici přestřelil. Poté uháněl ze strany sám na branku Sedláček, jeho zakončení však nedokázal v souboji s obráncem do prázdné branky ani nadvakrát dotlačit Kuba. Na nabídku Mlnaříka pak Soukup o krůček nedosáhl. Hosté byli také stále nebezpeční a navýšit vedení mohli poté, co jsme lehkovážně ztratili míč na vlastním vápně, ale naše obrana dokázala zakončení zblokovat a dorážku Nesrovnal nezvládl. Ani v úvodu druhého poločasu naše hra neměla patřičnou šťávu, trenér Blažek tedy sáhl k dvojímu střídaní a vytáhl tak, netušeně, zlatého žolíka. Dostálek totiž již po několika minutách po rohu hlavou konečně vyrovnal na 1:1 a odstartoval tím svou one man show. Lety totiž po vyrovnání paradoxně rezignovaly na obranu a snažily se strhnout vedení zpět na svou stranu, čímž nám poskytovaly dost prostoru k protiútokům. Navíc si hosté vypracovali pouze jednu gólovou šanci, Jůna však trefil pouze prostor, kde stál Černohorský. Ten poté neváhal a míč rychle rozehrál na Sedláčka, jenž po krátkém sprintu skvěle vysunul Harvana, který místo zakončení ještě přihrál před prázdnou branku Dostálkovi a vedli jsme 2:1. O minutu později si útočníci role vyměnili, když Dostálek podržel míč a přihrávkou oslovil Harvana, jenž levačkou překonal brankáře potřetí - 3:1. Hostům se defenziva úplně rozpadla, ale z mnoha brejků jsme dokázali využít jen jeden. Pět minut před koncem vracel Růžek centr na zadní tyč a tam se do míče položil, kdo jiný než Dostálek, čímž završil svůj hattrick - 4:1. Na Pražský hrad se vrací expozice Svatovítského pokladu Po více než 20 letech se do kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu vrátí stálá expozice Svatovítského pokladu, výběru z největšího a nejposvátnějšího chrámového pokladu v českých zemích shromažďovaného při katedrále sv. Víta už od 11. století. Výstava bude slavnostně otevřena v kapli sv. Kříže 16. prosince 2011 za účasti prezidenta Václava Klause a pražského arcibiskupa Dominika Duky. Korunovační kříž, který získal Karel IV., byl už za jeho vlády považován za nejvýznačnější předmět království. Expozice představí 139 předmětů Expozice, kterou s podporou Správy Pražského hradu připravily Kancelář prezidenta republiky a Metropolitní kapitula u sv. Víta, představí 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K vidění budou ta nejlepší díla zlatnická, dále pak obrazy, ale i dobový textil a také relikvie, které jsou nedílnou součástí pokladu. Půjde například o meč svatého Václava, zbytky dřeva z kříže, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. K nejvzácnějším mezi vystavenými díly bude patřit více než půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který nechal zhotovit Karel IV. Kříž se označuje také jako korunovační, neboť byl užíván při korunovacích. Bývá vystavován spolu s českými korunovačními klenoty. Přípravě expozice předcházelo kompletní restaurování historického exteriéru i interiéru kaple sv. Kříže. Kaple byla postavena po polovině 18. století v první etapě tereziánské přestavby Pražského hradu, kterou vedl vídeňský dvorní architekt Niccolo Paccassi. O sto let později ji nechal přestavět rakouský excísař a poslední český král Ferdinand I. Stavební práce a restaurování bohatě zdobeného interiéru kaple sv. Kříže přišly na 28 miliónů korun a trvaly dva a půl roku. Částečné restaurování pokladu a jeho příprava k expozici vyšly Metropolitní kapitulu na téměř 1,5 milionu korun. Někdejší expozice Svatovítského pokladu v kapli sv. Kříže z roku 1961 byla uzavřena kvůli nevyhovujícím bezpečnostním podmínkám na počátku 90. let a vystavené předměty byly uloženy v tzv. Hilbertově klenotnici v katedrále sv. Víta. Poklad jako celek nebyl od té doby přístupný veřejnosti. Pro návštěvníky se expozice opět otevře v pátek 16. prosince 2011 v pravé poledne. Před tím její provoz slavnostně zahájí prezident republiky Václav Klaus a pražský arcibiskup Dominik Duka. Vstupné Do kaple sv. Kříže bude platit zvláštní vstupenka a nebude tedy nutné zakupovat vstupenku na některý z prohlídkových okruhů. Cena vstupenky zatím není stanovena. Zvlášť na počátku bude zřejmě nutná i rezervace, protože prostor s pokladem je schopen pojmout najednou kolem 40 lidí. Podleský zpravodaj 12/2011. e.č. MK ČR e Sazba: DesignPaja. Uzávěrka příspěvků a inzerce je do posledního dne běžného měsíce. Příspěvky a náměty zasílejte na ovou adresu: Vydává v počtu 160 výtisků Obec Podlesí, tel. a fax: Tisk: Periskop Příbram, s.r.o. Cena: 5,- Kč.

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I.

SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. SK Jince 1921 Zpravodaj kopané č. 01 Ročník I. Vítejte na domácím utkání 14. hraného kola jarní části III. třídy sk. A Příbramského okresu v kopané ročníku 2007/2008. sobota 29.03.2008 v 15:00 SK JINCE

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu.

FOTBAL. Dne 20.4.2O15 se na hradištském hřišti odehrál velký fotbalový zápas. Hrálo proti sobě několik třídních týmu. FOTBAL Dnes dne 20.dubna se na Hradištském hřišti se odehrál fotbalový zápas mezi třídami ZŠ Hradištko.Všichni hráli moc dobře ale vítěz je jen jedan( 1.A > 1.B-2 Mod=2. Oran-3.=4.-6.

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE

FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE FloorballGames 2013 PROPOZICE AKCE ZÁKLADNÍ INFO Pro pravidelné účastníky nemusíme představovat - jedná se o tradiční florbalové posezónní setkání florbalistů v České Lípě s řadou doprovodných akcí a jedinečnou

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z PODLESKÝ ZPRAVODAJ září 2011 Měsíčník obce Podlesí www.obecpodlesi.cz Ročník XXI. INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU Z jednání s ministrem obrany Ve čtvrtek 11. srpna 2011 jsem se zúčastnil jednání v posádkovém

Více

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí

Časový rozpis. 31.května 2010 - pondělí AŠSK ČR, ČMFS, MŠMT ČR, McDonald s ČR PROPOZICE Svátek fotbalu McDonald s Cup 2009 / 2010 Jablonec nad Nisou 31.5. 1.6.2010 Časový rozpis 31.května 2010 - pondělí 12:00 13:00 prezence týmů, rozdání balíčků

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

7. 6. 2014 TJ Sokol Radouň KFI ČR 0 : 6 (penalty 3 : 4) 14.6.2014 FK Baník Radvanice KFI ČR 0 : 8 (penalty 4 : 5)

7. 6. 2014 TJ Sokol Radouň KFI ČR 0 : 6 (penalty 3 : 4) 14.6.2014 FK Baník Radvanice KFI ČR 0 : 8 (penalty 4 : 5) 7. 6. 2014 TJ Sokol Radouň KFI ČR 0 : 6 (penalty 3 : 4) Utkání se hrálo při příležitosti oslav 50 - ti let trvání klubu a v rámci Radouňské poutě. Domácí hráči oplývali snahou a bojovností, ale silný výběr

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Florbalový turnaj. Malý projekt. Rybák Luděk. Rok 2009/10. Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Florbalový turnaj Malý projekt Rybák Luděk Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod...3 Popis projektu...3 Cíle projektu...3 Strom cílů...4 Časový harmonogram...5

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz

Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz Miniházená 4 + 1 1. Garant ligy Každá liga musí mít alespoň jednoho Garanta. Garantem Školních lig je Pražský svaz házené (PSH). Garant dává k dispozici svůj personál pro organizaci jednotlivých turnajů

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

Šťastné a bohaté Vánoce 2055

Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Šťastné a bohaté Vánoce 2055 Přejete si, aby Vaše vnoučata prožila ve stáří stejně bohaté Vánoce jako si letos dopřáváte i Vy? Nadělte jim pod stromeček Penzijní připojištění České pojišťovny. Nejkrásnější

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE

POŘADATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ ZMĚNY V PRAVIDLECH TURNAJE - 2 - ÚČASTNÍCI TURNAJE: Rakouské, české, anglické, německé, irské, lucemburské, slovenské, slovinské fotbalové kluby atd. STRAVOVÁNÍ: O fyzickou pohodu hráčů, fanoušků a diváků bude dobře postaráno v

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s.

TJ SOKOL HNĚVKOVICE 2012-2013. ZEMKO KOŽLÍ a.s. RESTAURACE U MARTINA POTRAVINY POKORNÝ ZEMKO KOŽLÍ a.s. ŠTĚPÁNEK ELEKTRO ZÁMEČNICTVÍ ŠŤASTNÝ NAŠI PARTNEŘI Velice si vážíme podpory našich partnerů, věříme, že spolupráce bude probíhat ve stejné míře i

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774 PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: Ředitel turnaje a předseda STK: Organizační výbor: STK: ABC Braník U11 Pavel MAŘÍK Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY

TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY TJ SOKOL VELKÉ PŘÍLEPY KDY SOBOTA 9. LISTOPADU TENTO PROGRAM JE SLOSOVATELNÝ SOUPEŘ TJ Sokol Jinočany Okres Praha západ - III. třída skupina B CHCETE VĚDĚT KDY JE PŘÍŠTÍ ZÁPAS, PŘEČÍST SI HODNOCENÍ TRENÉRA

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT

PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ. Praha 4 Braník, ul. Za mlýnem 1774. tráva, v případě nepříznivého počasí UMT PROPOZICE 1. OBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: ABC Braník U13 Ředitel turnaje a předseda STK: Pavel MAŘÍK Organizační výbor: STK: Pavel MAŘÍK, Jan PŘIBYL, Stanislav KUČERA organizační výbor turnaje Termín konání:

Více

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha

10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha 10. 12. dubna 2015, Zimní stadion HC Slavia Praha Propozice : Pořádající oddíl : HC Slavia Praha Datum konání : 10 12. dubna 2015 Čas : Zahájení a zakončení turnaje dle rozlosování viz.rozpis utkání. Pořadatel

Více

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP

Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP Propozice 10. ročníku turnaje ve futsale JISKRA CUP I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Pořadatel: TJ JISKRA Otrokovice, oddíl sálové kopané Termín: sobota 8.března 2014 Místo konání: Sportovní hala v Otrokovicích

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

strategická desková hra pro dva hráče

strategická desková hra pro dva hráče strategická desková hra pro dva hráče Hrací potřeby: Sada 10 hracích kamenů pro každého hráče: 2 Pěšáci, 2 Rytíři, 1 Věž, 1 Zvěd, 1 Generál, 1 Katapult, 1 Lučištník, 1 Král 1 kámen se symbolem vlajky 4

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014

turnaj 4 ZEMÍ ŽEn & u-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 turnaj 4 ZEMÍ ŽEN & U-19 Ostrava 7. 9. prosince 2014 Vážení futsaloví příznivci! Jsem rád, že se po roce koná opět v Ostravě akce vrcholového futsalu. Po loňském Joma Cupu zde přivítáme Turnaj 4 zemí.

Více

Z hřiště TJ Ludgeřovice

Z hřiště TJ Ludgeřovice Z hřiště TJ Ludgeřovice Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2014 Z prvního jarního utkání fotbalistů TJ Ludgeřovice v I.A třídě na domácím hřišti Konalo se za krásného jarního počasí 29.3.2014,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ BALKAP CUP DOBŘÍŠ

FOTBALOVÝ TURNAJ BALKAP CUP DOBŘÍŠ FOTBALOVÝ TURNAJ BALKAP CUP DOBŘÍŠ ROZPIS UTKÁNÍ ZAČÁTEK / SRAZ TRENÉRŮ 8:30hod. Výkop/začátek skupinových utkání 9:00 12:30hod Začátek vyřazovacích utkání 12:40 13:30hod. VYHLÁŠENÍ 14:15hod / ROZCHOD

Více

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry

IVO RIEDL Pojišťovací a finanční poradenství Finanční produkty: - Penzijní připojištění - Stavební spoření - Hypoteční úvěry www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz J.P. Plast, s.r.o. Svatoborská 988; 697 01 Kyjov Tel: +420 518 698 111 Fax: +420 518 698 110 e-mail: jp-plast@jp-plast.cz www.sokol-bohuslavice.atlasweb.cz TJ SOKOL BOHUSLAVICE

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010

Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Z á p i s z veřejného jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 24. května 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Stanislav Kahuda, Josef Lácha Omluven: Vlasta Tišlerová,

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

TJ Sokol Všemina. Archiv článků. Zpráva oddílu kopané (str. 2 3) Muži III. Třída skupina A (str. 3-8) Dorost: OS skupina A (str.

TJ Sokol Všemina. Archiv článků. Zpráva oddílu kopané (str. 2 3) Muži III. Třída skupina A (str. 3-8) Dorost: OS skupina A (str. TJ Sokol Všemina Archiv článků Zpráva oddílu kopané (str. 2 3) Muži III. Třída skupina A (str. 3-8) Dorost: OS skupina A (str. 8-10) Žáci: OS skupina B (str. 10-11) ) Jaro 2010 Texty: David Řepa Úprava:

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Přebor Plzeňského kraje

Přebor Plzeňského kraje Ročník 2014-2015 07. Březen 2015 V tabulce družstev po 18 kole nastala jen jediná změna. Havlovice B a Újezd Sv. Kříže si vyměnili svoje pozice. Sokol Kdyně vítězí na Sokolu Plzeň V a odskakuje pronásledovatelům.

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Chance 3x3 Tour 2014

Chance 3x3 Tour 2014 PROGRAM Uvnitř programu Kalendář Chance 3x3 Tour Co je basketbal 3x3 a proč ne streetball? Časový harmonogram Praha Pravidla Výsledky Fotogalerie SÁZEJTE ONLINE! TŘEBA NA BASKET www.chance.cz/registrace

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina V. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

3. ročník Memoriálu Jiřího ZOUBKA st. - 21.6. 2014

3. ročník Memoriálu Jiřího ZOUBKA st. - 21.6. 2014 3. ročník Memoriálu Jiřího ZOUBKA st. - 21.6. 2014 TURNAJOVÉ VÝSLEDKY : / turnaj starých gard Pěčnov / SEMIFINÁLE : SG FC Pěčnov SG FK Lažiště 0 : 2 (0:0) Branky : Jaromír NOVÝ, Pavel HODINA SG FC Vlachovo

Více