Celkem. Osobní číslo. Podpis opravujícího. Část II. Část III. Část I.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Celkem. Osobní číslo. Podpis opravujícího. Část II. Část III. Část I."

Transkript

1 Body Podpis opravujícího Osobní číslo Část I. Část II. Část III. Celkem Test z českého jazyka a literatury nižší stupeň šestiletého studia Text testu pozorně přečtěte. Odpovědi označte zřetelným zaškrtnutím (správné může být pouze jedno řešení), nebo doplňte (tehdy dbejte na gramatickou správnost). Část I. Pro úspěšné řešení dalších otázek opravdu pozorně přečtěte text ukázky: Satiry o řemeslnících a konšelích Pekař (úryvek) Žena po chvíli vece: Muži, těsto kynouti nechce, musíš dát hodně kvasnic, jinak to bude nanic. A hned běží pro kvasnice, do díže jich lije více. Po obědě pekař pec připraví a těsto dobře rozválí. Žena říká: Muži, věz to, až budeš zpracovávat těsto, žes tři groše za míru dal. Padesát koláčů z toho určitě nebude mnoho. Když ty koláče napečou, hned je do města dovlečou a pekař přivolává kupce, aby jen přistoupil křepce: Pojďte sem, kdo si chce pochutnat, a račte moje zboží brát. Kdo u mě koláče koupí, jistě neprohloupí. Jsou slané, dobře propečené a na ničem neošizené. A ještě je pozvedne vzhůru: Hleďte tu křehoučkou kůru! Nejeden prostý sedláček koupí si za halíř koláček. A nad výdělkem spláče, že koupil duté koláče. Neměl být tak důvěřivý, pod kůrčičkou samé díry. Tak pekař jmění dobývá, že své koláče nadýmá. Věz to pekaři všeliký, že máš věru hřích veliký. Pro ty podvodné kvasnice Bůh od tebe odvrátí svá líce. Úloha 1 Uvedený literární text vznikl v době: a/ antické b/ romantismu c/ současné d/ středověku

2 Úloha 2 Vyberte jeden výrok, který nejvíce odpovídá celkovému vyznění ukázky. Báseň je: a/ ironická b/ nenávistná c/ satirická d/ veselá Úloha 3 Činnost pekaře je v textu básně: a/ oceňována b/ opomíjena c/ přeceněna d/ zesměšněna Úloha 4 Výraz vece nahradíte v textu nejlépe slovem: a/ křičí b/ praví c/ přikazuje d/ rozmlouvá Úloha 5 Označte pravdivý výrok: Pekař do těsta přidává: a/ mnoho kvasnic b/ málo kvasnic c/ laciné kvasnice d/ nekvalitní kvasnice Úloha 6 Která věta nejlépe vystihuje mravní poučení z úryvku: a/ Je třeba umět své zboží dobře prodat. b/ Je třeba umět své zboží dobře vyrobit. c/ Je třeba přestat chovat se zištně. d/ Je třeba přestat chovat se zbaběle. Úloha 7 Rým je zvuková shoda konců slov na konci (ojediněle uprostřed) veršů. V ukázce převažuje rým: a) obkročný abba b) přerývavý abcb c) sdružený aabb d) střídavý abab

3 Úloha 8 Urči všechny mluvnické kategorie u slova hleďte v textu ukázky: hleďte. Úloha 9 Slovo prostý nahraďte antonymem,nikoliv však slovem vytvořeným předponou ne-:. Část II. Nyní budete pracovat pouze s touto částí ukázky: A nad výdělkem spláče, že koupil duté koláče. Neměl být tak důvěřivý, pod kůrčičkou samé díry. Tak pekař jmění dobývá, že své koláče nadýmá. Věz to pekaři všeliký, že máš věru hřích veliký. Úloha 10 (3body) V souvětích podtrhněte (do textu) vždy celé věty vedlejší a určete jejich druh: Úloha 11 Z označené věty vypište: a/ podmět a určete jeho druh b/ předmět a určete jeho pád Úloha 12 (5bodů) Jistě sami zjistíte, že středověký písař, opisující tento text, byl poněkud nesoustředěn. Jasně označte 10 otištěných chyb a opravte je přímo do textu:

4 Bertrans de Born Velikonoční čas mám rád Velikonoční čas mám rád, ten čas, kdy pučí list a květ kdy slyším ptáky štebetat a oslavovat boží svět. A zejména mně baví, když vidím v lukách vlajky vlát, když stany rostou jako sat, a celý nedočkavý, rytíři samý kryt a plát se jedou na pláň šikovat. Rád vidím honce stáda hnát, štvát lidi jmnění odvážet a plundrovat a drancovat před vojskem, než se stáhne zpět. Mě nikdy neunaví hledět, jak vojska tisknou hrad, jež má být pobořen a vzat, a ozbrojené davy z náprsně odrážejí vpád přez příkop s hradbou palisád. Část III. Hravost našeho mateřského jazyka si ukážeme v následujících úlohách, jež jistě hravě vyplníte správně. Celou III. částí testu vás bude provázet jméno Karel. Úloha 13 (4body) Doplňte celá jména spisovatelů, jejichž alespoň jedno křestní jméno je též Karel: a/ Je autorem slavné básně Máj.. b/ Je autorem knihy, v níž Petr Bajza vypráví o příhodách své chlapecké party.. c/ Písničkář, po roce 1969 emigroval, mimo jiné pro potíže se svojí písní Bratříčku, zavírej vrátka d/ Ústředním hrdinou jedné z jeho balad je vodník, druhé zase polednice Úloha 14 Císař a český král Karel IV. byl též literárně činný. Svůj životopis Vita Caroli napsal v univerzálním jazyce středověku, jde o: a/ češtinu b/ francouzštinu c/ latinu d/ němčinu Úloha 15

5 Vytvořte nejméně 6 podstatných jmen ve tvaru: pád 1., číslo jednotné, rod jakýkoliv, délka slova libovolná s použitím písmen pouze ze slova KAREL, každé z písmen smíte použít jen jednou:... Úloha 16 (3body) Užijte vyznačené tvary ve větách: a/ Karlovi jako přídavné jméno. b/ Karlovi jako podstatné jméno c/ Karlovy jako přídavné jméno Úloha 17 Utvořte 7. pád jednotného čísla: Karlův i můj malý bratr. Utvoř 7. pád množného čísla: obě Karlovy silné ruce Úloha 18 Který z výroků není nepravdivý: a/ Karlovy Vary každoročně hostí mezinárodní divadelní festival. b/ Karlovy Vary každoročně hostí mezinárodní filmový festival. c/ Karlovy Vary každoročně hostí mezinárodní rockový festival. Úloha 19 Pojmenujte způsob, jakým je vytvořeno slovo a/ KARLOVARSKÉ oplatky. b/ KARLÍČKOVA babička. Úloha 20 Označte v textu správnou možnost: Při cestě z K/karlových V/varů jsme si v hostinci U /u K/krále K/ karla pochutnali na výborném obědě.

6

2. Slovotvorba krok za krokem

2. Slovotvorba krok za krokem NAUKA O TVOŘENÍ SLOV 2. Slovotvorba krok za krokem Tvoření nových slov je jedním ze základních způsobů obohacování slovní zásoby. Velmi těsně souvisí se stavbou slova. Tvoření slova a stavbu slova však

Více

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné:

b) způsobu rozkazovacího ostatní mluvnické kategorie jsou stejné: Přijímací zkouška z českého jazyka 2010/2011 Milí studenti, než začnete pracovat, přečtěte si toto upozornění: Vaším úkolem často bude zaškrtnout správnou odpověď. Takových odpovědí může být více, nikoliv

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C9PID15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

Přijímací zkouška z českého jazyka

Přijímací zkouška z českého jazyka Přijímací zkouška z českého jazyka I. Diktát Tataři na Moravě Ve středověku byli i pro naši zemi velkým nebezpečím Tataři. Jejich útoky představovaly pro všechny obyvatele utrpení. Pověsti vyprávějí i

Více

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX.

ČESKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve kterém z následujících souvětí

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2009 - II.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2009 - II.termín ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: I. V následujícím textu doplňte vynechaná písmena. Plechov poklop v kýře jsem nadzvedl s největ í opatrností. Při těku je nejdůležitější

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad 561 51 tel., fax: 465 622 249,

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 CZ 1.07/1.1.32/02.0006 KA03 Průvodce - Po škole do školy Přípravné kurzy Učivo z českého jazyka systematicky Termíny konání: 6. 11. 2013, 20. 11. 2013, 4. 12. 2013, 18. 12. 2013, 22. 1. 2014, 29. 1. 2014

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2014 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 43 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 100 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014

ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ČESKÝ JAZYK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE STUDIU 4LETÝCH OBORŮ SŠ ROK 2014 ILUSTRAČNÍ POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 38 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

organizátor režisér herec. Dovedl kolem sebe schromáždit skupinu natšených, ale

organizátor režisér herec. Dovedl kolem sebe schromáždit skupinu natšených, ale Přijímací zkoušky z českého jazyka 2008 I. Tanečních zábav jsme se už nezůčastnili, z divadelních přetstavení jsme však nevinechali jediné. V Želarech sídlil proslulý umnělecký spolek. Vládl mu vípomocný

Více

Modul 4. Pracovní život. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 4. Pracovní život. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 4 Pracovní život Prezentace modulu V tomto modulu se seznámíte s panem Pavelkou, který pracuje v zahradnictví. Od svého zaměstnavatele dostane zajímavou nabídku na spolupráci při úpravě zahrad v

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve kterém z následujících souvětí

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ČESKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Ve kterém souvětí je interpunkce

Více

Modul 3. Hledání zaměstnání. Prezentace modulu. Obsah modulu

Modul 3. Hledání zaměstnání. Prezentace modulu. Obsah modulu Modul 3 Hledání zaměstnání Prezentace modulu V tomto modulu se seznámíte s paní Bílkovou, která hledá práci. Paní Bílková telefonuje do úřadu práce a domlouvá si pracovní schůzku s poradcem pro pracovní

Více