Milovníci královny sportů se konečně dočkali!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milovníci královny sportů se konečně dočkali!"

Transkript

1 Informační zpravodaj Městského úřadu Královského města Slaný Slánská radnice zdarma číslo 8 ročník XVI září 2013 Slovo starosty Vážení spoluobčané, milí Slaňáci, mám pro Vás několik dobrých zpráv. Nejprve pro obyvatele Dražkovické ulice a okolí. Firma, která chtěla stavět nový obchodní dům v této oblasti, podala své stanovisko k tzv. EIA (vliv stavby na životní prostředí). Oficiální stanovisko Města Slaného je: nesouhlasíme z důvodu budoucí nadměrné dopravní zátěže. Vedení města toto stanovisko podporuje a Rada města taktéž. Plníme tak jeden ze slibů z několika jednání s občany našeho města Slaného. Navíc, náš postoj je podpořen i stanoviskem tzv. pracovního jednání Monitorovacího výboru při Středočeském kraji. Velmi důležitá rozhodnutí! Doporučuji ke čtení článek v této Slánské radnici, který slíbil zveřejnit šéfredaktor informačního bulletinu města. Další zprávu mám pro občany, kteří se účastnili internetových aukcí (zdarma) na pořízení elektrické energie a zemního plynu. Společně jsme ušetřili mnoho miliónů korun. 31,9% u elektrické energie a 33,1% u zemního plynu. Občanů bylo opravdu velké množství. Nabídli jsme totéž i obyvatelům okolních měst, městysů (Zlonice) a obcím. A že jich z našeho Královského města Slaného bylo i jeho okolí dost. Pro zajímavost, chystáme druhé kolo za stejných podmínek. Termín zveřejníme opět ve Slánské radnici. Píšeme kladné stanovisko novému hejtmanovi Středočeského kraje při vyjednávání a přípravě nového programovacího období Evropské unie pro roky Po dohodě s klíčovými partnery zastupujícími Ministerstvo pro místní rozvoj, národní úroveň Svazu měst a obcí ČR, Svaz místních samospráv a tzv. Místních akčních skupin by pan hejtman chtěl iniciovat první společné jednání k nastavení regionálního partnerství a Základů integrované strategie rozvoje regionu. V současné době se rozpracovávají potřeby jednotlivých měst, obcí a krajů v souladu s územním a urbánním přístupem EU. V tomto duchu mne jako klíčového partnera ve Středočeském kraji, pan hejtman vyzval ke společné spolupráci. O termínu mne bude pan hejtman včas informovat. Vyplněné tabulky musím zaslat na e -mailovou adresu do t.r. Další dobrou zprávou je, Ministerstvo ŽP zamítlo žádost právnické osoby Wildhorse Energy CZ o stanovení průzkumného území pro etapu průzkumu černého uhlí pod naším městem a okolními obcemi. A to po důrazných odborných negativních stanoviscích mých, hydrogeologů, krajinářů, posudků na kvalitu ovzduší atd. MĚJTE SE HEZKY! VÁŠ STAROSTA IVO RUBÍK Milovníci královny sportů se konečně dočkali! Eliška Klučinová reprezentantka v sedmiboji. Ve čtvrtek 23. května 2013 byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný sportovní areál ve Slaném. Několikaměsíční práce započaly v srpnu loňského roku postupnou revitalizací travnatého fotbalového hřiště, na němž bylo zavedeno umělé zavlažování, upraveno podloží a vyset nový trávník, osazeny ochranné sítě za brankami a instalovány nové střídačky. Nejzásadnější změnou však bylo nahrazení nevyhovujícího škvárového povrchu novým umělým polyuretanem a vytvoření sektorů pro atletické disciplíny. Pokračování na straně 2 Slavnostní zahájení. Zleva: E. Klučinová (sedmiboj), M. Mazáč (110 m překážek), T. Řenč (triatlon), K. Čechová (sprint na 100 m), M. Hrabánek (místostarosta), F. Fojt (ředitel Českého atletického svazu), I. Rubík (starosta), M. Vopička (Sport -Technik Bohemia), M. Rezková (skok vysoký) a J. Vyčichlo (trojskok). Setkání občanů se starostou Další setkání se starostou RNDr. Ivo Rubíkem se uskuteční v úterý 17. září 2013 od v parku v Dražkovické ulici. Týká se ulic: Alšova, B. Němcové, Čelakovského, Dražkovická, Jungmannova, Mánesova, Nerudova, Petra Hrubého, Pokorného, Riegrova, Šimáčkova, Štefánikova.

2 PŘEDSTAVUJEME Milovníci královny sportů se konečně dočkali! Pamětníci slánské atletiky jistě vzpomínají na éru průkopníků, a především šiřitelů atletiky pánů Šarbocha, Němce a dalších, kdy na škvárové dráze proslulého stavitele atletických stadionů, pana Sibery, padaly první rekordy. Zub času však zapracoval natolik, že v posledních letech již bylo provozování atletiky téměř nemožné. Postupně byla z bezpečnostních důvodů zrušena řada soutěží, také výuka školní tělesné výchovy musela být značně zredukována. I proto se slavnostní otevření atletického stadionu setkalo s velkým zájmem veřejnosti. Na ploše se objevilo velké množství osobností ze světa československého, respektive českého sportu, v čele s olympijskými vítězi Milenou Rezkovou a Robertem Změlíkem. Své disciplíny si zde vyzkoušeli například reprezentanti ČR v atletice Eliška Klučinová, Martin Mazáč nebo Kateřina Čechová, kteří toto sportoviště v budoucnu jistě rádi zařadí do svého tréninkového plánu přípravy. Vrcholem zmíněné slavnosti se stalo krajské finále Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů, do něhož se aktivně zapojilo 150 mladých sportovců. Od této chvíle slouží stadion již všem sportovním nadšencům. Své tréninky zde zahájili členové fotbalového a atletického oddílu, žáci základních škol nebo sportovci absolvující ve Slaném svá soustředění. V neposlední řadě je nový areál otevřen i veřejnosti, proto mě velice těší, že si cestu na atletický stadion našli i sportovci rekreační. Pro bližší informace k využívání stadionu slouží nově schválený návštěvní řád, který je na straně 9 tohoto čísla Slánské radnice. Přeji všem sportovcům i návštěvníkům mnoho pěkných sportovních zážitků. Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta Slavnostní předávání medailí družstvu 3. ZŠ Slaný olympijským vítězem v desetiboji Robertem Změlíkem. Sprint na 60 metrů. Autogramiáda Kateřiny Čechové reprezentantka v běhu na 100 m. Nové tisky z edice Památky Slaného a Slánska Od soboty 7. září budou k dispozici další díly edice Památky Slaného a Slánska, tentokrát věnované slánským obrazům malíře, ale také etnografa, muzikanta a sběratele hudebních památek slovanských národů, Ludvíka Kuby (vydáno ke 150. výročí narození) a nejvýznamnější architektonické památce města chrámu sv. Gotharda. Od srpna nová praktická pomůcka pro poutníky za kulturními památkami Slaného mapa Slánské památky / město a nejbližší okolí. Jsou na ní vyznačeny významnější památky s krátkými informacemi, sochy a pamětní desky, polohy některých zaniklých památek, hranice památkové zóny a trasy k památkovým objektům za hranicemi města. Mapu jsme vydali u příležitosti letošních Dní evropkého kulturního dědictví (EHD). Všechny nové tisky je možné získat ve slánském Infocentru Pod Velvarskou branou, nebo ve Vlastivědném muzeu ve Slaném. Vl. Přibyl 2

3 Slánská radnice č. 8, září 2013 INFORMACE Co se připravuje nového v oblasti živnostenského podnikání? V rámci jedné z aktivit projektu Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, registrační číslo: CZ.1.04/ / bylo na MěÚ Slaný zřízeno poradenské místo pro cílovou skupinu matky a otcové na a po rodičovské dovolené, které se zaměřuje především na poradenské služby v oblasti slaďování profesního a rodinného života, ale bude se snažit poskytovat poradenskou činnost i v jiných oblastech rovných příležitostí žen a mužů, jako je sociální poradenství řešení obtížných životních situací, vzdělávání v oblasti rovných příležitostí žen a mužů a dalších. Poradenské centrum bude poskytovat svoje služby v období od , osobně každou středu od 8:00 do 9:00 a od 15:00 16:00 hod. na MěÚ Slaný po předchozím objednání telefonicky nebo e -mailem. Podle platné právní úpravy lze líh a lihoviny prodávat a distribuovat v obchodní síti v rámci živnosti volné s předmětem podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v restauracích a zařízeních, které poskytují občerstvení na základě oprávnění pro řemeslnou živnost s předmětem podnikání Hostinská činnost. Líh a lihoviny mohou rovněž prodávat jejich výrobci a to na základě oprávnění ke koncesované živnosti s předmětem podnikání Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením). Uvedené živnosti jsou v České republice oprávněny provozovat cca 2 miliony fyzických a právnických osob. Ve skutečnosti se obchodu s lihem a lihovinami věnuje jen část ze zmíněného počtu subjektů, které lze velmi obtížně identifikovat, což velice komplikuje kontrolu nakládání s lihem a lihovinami. Cílem navrhované právní úpravy je podřadit prodej kvasného lihu, konzumního lihu Poradenské místo pro rovné příležitosti žen a mužů na MěÚ Slaný Poradenství s využitím e -mailu bude prováděno nepřetržitě. Kontakt: Poradenské místo pro rovné příležitosti žen a mužů Adresa: MěÚ Slaný, Masarykovo náměstí 160, Slaný, přízemí vlevo (odbor Sociálních věcí) Otevírací čas poradny: středa od 8:00 do 9:00 a od 15:00 16:00 hod. Před osobní konzultací je nutno se objednat telefonicky nebo e -mailem. Telefon: , E -mail: Kontaktní osoby: Ivana Sladká, Taťána Vlčková a lihovin do režimu koncesované živnosti. Tímto opatřením by se měl získat přehled o prodejcích lihu a lihovin. Prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny tak bude možno až po získání státního povolení (koncese). Důvodem zpřísnění je získat přehled o prodejcích a omezit tak prodej nedaněného a nekvalitního alkoholu. Vláda tímto návrhem reaguje na takzvanou metanolovou aféru. V případě, že bude zákon schválen, nabude účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Lucie Ovšonková, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Zasedání zastupitelstva města se koná dne 25. září 2013 od 15 hodin v Městském centru Grand Slánský VideoMagazín Město SLANÝ nabízí k pronájmu byty 1. Byt č. 23 o velikosti v č. p. 270 v ulici Cyrila Boudy ve Slaném o celkové podlahové ploše 75,76 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 2. Byt č. 3 o velikosti v č. p v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 80,33 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. 3. Byt č. 5 o velikosti v č. p v ulici Jana Roháče z Dubé ve Slaném o celkové podlahové ploše 76,15 m2. Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, tj. na dobu dvou let s následným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podlahové plochy bytu je stanoveno pro rok 2013 ve výši 68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému bude započítána platba za základní vybavení bytu. Kromě nájemného budou nájemcem hrazeny zálohy na služby spojené s užíváním bytu. Žadatelé o přidělení bytu svou žádost předkládají na předepsaném formuláři a skládají kauci. Pokračování na straně 4 V měsíčníku Slánský VideoMagazín pro vás chceme zachytit hlavní události v Královském městě Slaný. Pozvat vás na zajímavé akce. Představit činnost podniků a firem, ale také připomenout okamžiky dávno minulé. Magazín můžete zhlédnout nejen na městských webových stránkách ale i na obrazovkách umístěných na městském úřadě a v plavecké hale. DVD s magazínem si můžete zdarma zapůjčit v podatelně městského úřadu nebo v infocentru. Pokud chcete prezentovat svoji firmu, pozvat občany na vámi pořádanou akci, nebo vyrobit krátkou reklamu do videomagazínu, kontaktujte nás: nebo na u -video.cz. Prázdninový magazín Slánský okruh Premiéra Slánské scény Plochodrážní extraliga Mezinárodní fotbalový turnaj dívek Ženský fotbal v SK Slaný Návrhy na úpravu slaného pramene Rock na valníku videomagazín najdete na 3

4 INFORMACE Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady města Zastupitelstvo se sešlo v červnu ke dvěma zasedáním 19. a 26. dne měsíce. Na programu bylo mimo jiné rozdělení finančních prostředků na činnost a granty pro sportovní a zájmové organizace pro rok 2013, kdy se celkově rozdělovalo 2,766 mil. Kč. V rámci třech rozpočtových opatření město přijalo např. 1,25 mil. Kč na výkon sociálně právní ochrany dětí, 1,12 mil. Kč na pečovatelskou službu, 1,176 mil. Kč na výkon pěstounské péče, 542 tis. Kč za prezidentské volby a dále řadu menších částek, např. z pojistného plnění, z vratek za úspory za dodávky energií nebo z darů. Město se v rámci programu regenerace památek bude podílet částkou 75 tis. Kč na opravě střechy sýpky v areálu děkanství ve Vinařického ulici. Zastupitelstvo naopak neodsouhlasilo změnu územního plánu v lokalitě staré lounské silnice za plánovaným vyústěním severního obchvatu města, kde vlastník pozemku navrhoval jeho změnu využití z orné půdy na plochu pro rekreaci. Na zasedání 26. června byl součástí projednávaných materiálů i návrh na zařazení bodu Napětí na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského způsobené výslechy studentů a pedagogů kriminální policií, jehož předkladatelem byl Ing. Dušák (situace byla popsána v příspěvcích v posledním vydání SR, celou diskusi si lze poslechnou na webu města). Tento bod zařadili zastupitelé jako první na projednávání, byla mu přítomna i Česká televize a trvalo cca 1,5 hodiny. V rámci diskuse vystoupilo deset zastupitelů a jedenáct občanů města. Výsledkem byl úkol daný finančnímu výboru, směřující k prověření účelnosti prostředků vložených městem do oprav a údržby budovy gymnázia v posledních 5 letech. Dalším důležitým bodem bylo schválení předloženého návrhu závěrečného účtu města Slaného za rok V diskusi vystoupil zastupitel Dr. Peška a vyslovil celou řadu připomínek a podezření týkajících se stavby parkovacího domu. Zastupitelstvo se po rozsáhlé diskusi usneslo na úkolu pro finanční a kontrolní výbor, kterým je pověřilo prošetřením materiálů předložených Dr. Peškou a zároveň si vyžádalo předložení dokumentace ke stavbě parkovacího domu. Zastupitelstvo na závěr diskuse schválilo jak vypořádání účelových dotací, tak i celoroční hospodaření města a závěrečný účet za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Slaného nezávislým auditorem a to bez výhrad. V dalším bodě pak zastupitelstvo schválilo i výsledky hospodaření a jejich vypořádání u příspěvkových organizací zřizovaných městem. Asi nejzásadnějším materiálem pro nejbližší budoucnost města bylo projednání záměru financování klíčových investic formou úvěru. I zde proběhla rozsáhlá více než 1,5 hodinová diskuse, ve které vystoupili jak zastupitelé, tak i někteří přítomní občané města (celkem 15 osob). Město se dlouhodobě snaží řešit 4 v současnosti asi nejpalčivější problém, kterým je potřeba intenzifikace (rozuměj velká rekonstrukce v souladu s podmínkami EU) městské čistírny odpadních vod. Příprava této akce trvá již několik let, v jejichž průběhu došlo k celé řadě různých zvratů zejména v možnostech financování rekonstrukce z mimoměstských zdrojů i v rozhodování poskytovatelů dotací. Zdlouhavá a velmi obtížná jednání nakonec vedla k zařazení slánské čističky do seznamu akcí podpořených a administrovaných Státním fondem životního prostředí. Předpokládaná částka (před veřejnou soutěží na dodávku stavby) je včetně kompenzací a DPH cca 190 mil. Kč. Dalšími akcemi dofinancovanými městem a dotačními prostředky, které jsou schválené zastupitelstvem pro financování z úvěru, jsou Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném (odhadované náklady jsou 14,8 mil Kč), Modernizace gynekologicko -porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný (26,75 mil Kč) a Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821 (36 mil Kč). Po důkladném zvážení došlo nakonec k vyjmutí záměru Rekonstrukce Husovy ulice z tohoto seznamu připravovaných staveb. Podotýkám, že všechny akce a částky na ně předpokládané podléhají povinnosti provedení veřejného výběrového řízení, kterým se samozřejmě odhadované náklady mohou pohybovat dolů, ale i nahoru. Pro krytí těchto akcí bylo zastupitelstvem schváleno přijetí tzv. revolvingového úvěru ve výši 230 mil. Kč s čerpáním od října 2013 do října 2015 a jeho následného převedení na běžný investiční úvěr. I na poskytnutí tohoto úvěru bude vypsáno veřejné výběrové řízení. Zastupitelstvo dále rozhodlo o poskytnutí příspěvků z Fondu na obnovu domů ve Slaném, kdy byla schválena částka 2,24 mil Kč z rozpočtu města rozdělená mezi 31 žádostí řádně doručených a prověřených v souladu s pravidly Fondu. Prostředky z tohoto Fondu jsou majitelům nemovitostí ve Slaném poskytovány již šestým rokem. Pro zajímavost 2,24 mil. Kč poskytované dotace z Fondu vyvolají celkové náklady oprav domů ve městě ve výši 9.96 mil. Kč. Rada města pak zasedala pravidelně v dvoutýdenních intervalech a již i klasicky uprostřed prázdnin, tedy přesně 31. července. Na těchto zasedáních rada města projednala většinu materiálů, o kterých následně jednalo zastupitelstvo města. Kromě toho schvalovala celou řadu majetkových úkonů jako například zřizování věcných břemen k tíži majetku města pro možnost vybudování přípojek inženýrských sítí k přiléhajícím pozemkům, pět splátkových kalendářů u dlužníků za nájem bytů a služby s tím spojené. Proběhlo přidělení šesti uvolněných bytů v domech s pečovatelskou službou, jedna výpověď z nájmu bytu a jedna z nájmu nebytového prostoru (pro dluhy), osmi nájemcům městských bytů byla prodloužena nájemní smlouva a 13 městských bytů získalo nové nájemníky. Rada projednala výroční zprávy Nemocnice Slaný a Vlastivědného muzea, dále doporučila zastupitelstvu ke schválení Program regenerace Městské památkové zóny Slaný na roky Na základě úkolu z posledního zasedání zastupitelstva proběhla revize u připravovaných investičních akcí a oprav. Nebude se realizovat hřiště pro discgolf, rekonstrukce komunikace Na Sadech (kolem tenisových kurtů), výměna oken v hale BIOS a 2. MŠ a rekonstrukce schodiště u DPS Na Sadech. Rada města jmenovala paní Zoju Kučerovou na základě veřejného výběrového řízení do funkce ředitelky Knihovny V. Štecha. Dále rada schválila přípravu zadání několika veřejných zakázek nebo dále žádosti škol a školek, spojených s nakládáním s jejich fondy (příspěvkové organizace si z finančních prostředků shromážděných na jejich fondech pořizují zejména nové vybavení). Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Nebytové prostory k pronájmu 1.Garážová stání pro osobní vozidla v suterénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném. Nájemné za jedno stání je stanoveno pro rok 2013 ve výši 849,00 Kč za měsíc včetně DPH. 2. Nebytové prostory v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Slaném o celkové výměře 58,44 m2. Jedná se o nebytové prostory v Domě s pečovatelskou službou ve Slaném, které lze využívat jako výdejnu hotových jídel nebo prodejnu potravin, lahůdek, bufet nebo spojení výdejny s prodejnou. 3. Nebytové prostory (3 kanceláře) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilsonově ulici ve Slaném o celkové výměře 54,70 m2. Bližší informace je možné získat na úřední desce městského úřadu nebo na internetových stránkách v sekci úřední deska odbor správy majetku nebo na odboru správy majetku městského úřadu u Jany Banertové, tel odbor správy majetku Pokud máte doma šikovnou holčičku či chlapce, od září přibíráme nové členy do našeho klubu. Kromě závodního aerobiku nabízíme také aerobik pro začátečníky a aerobik pro nejmenší. V případě zájmu se více dozvíte na nebo na telefonu Na všechny zájemce se budeme těšit. FITNESS KLUB SLANÝ

5 Slánská radnice č. 8, září 2013 Již 11. ročník tradičního Kulturně sportovního odpoledne v Otrubech uspořádalo v sobotu 22. června ve slánské místní městské části Otruby občanské sdružení WOTRUBIA. Počasí sledované tentokrát s opravdu zatajeným dechem se nakonec po celý den vydařilo a tak pétanque, nohejbal i taneční zábava, které byly na programu, proběhly v pohodové náladě všech návštěvníků. XI. ročník TURNAJE O CENY V PÉTANQUE - memoriál Ladislava Betky odstartoval krátce po půl druhé odpoledne. Pod vedením ředitele turnaje Svatopluka Drtiny a jeho pomocníků hrálo 16 týmů, rozdělených do kategorií junioři do 13 let (8 týmů) a dospělí (8 týmů). Mezi hráči opět nechyběly týmy z celého regionu i posily z Ruska (Výkvět Mordoru) či Prahy (Medvědi) a Rakovníka (Borci). Téměř všechny týmy však v letošním roce opět změnily své názvy, a tak někteří hráči z celkového počtu 19 juniorů a 16 dospělých za několik let vystřídali již několik týmů, resp. názvů týmů. Koncerty v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub, pořádané občanským sdružením Wotrubia, pokračují po srpnovém vystoupení Oldřicha Janoty a souboru ORA PRO NOBIS i v měsíci září. Pro příznivce kvalitní hudby jsou v rychlém sledu připraveny tři zajímavé koncerty, již tradičně se vstupným dobrovolným. Prvním vystoupením bude Jakub Noha v neděli 1. září od hodin. Shodou okolností tímto koncertem jeho prvním v lidickém kostele oslaví J. Noha (http://cs.wikipedia.org/wiki/jakub_noha či taxoft.cz/jakub_noha/) své narozeniny. O necelý týden později, v pátek 6. září od hodin, se posluchači mohou těšit na komorní smíšený pěvecký sbor Chorus Carolinus, který při 19. ročníku koncertu při svíčkách doprovodí Ženský pěvecký sbor Slánští senioři se snaží být stále aktivní Senioři (Svaz důchodců Slaný a Červený kříž Slaný) se snaží být stále aktivní, a tak se přihlásili do akce vyhlášené MÚ Za Slaný krásnější konané Sešlo se 19 žen připravených na výsadbu a úpravu zeleně. Byly však trochu překvapeny, když seniorkám byly předány krumpáče, lopaty a dovezeny vzrostlé stromy, které měly zasadit. Přestože to byla práce chlapská, vykopaly díry a na náměstí zasadily lípu, k integrované V juniorské kategorii soupeřili na dvou hřištích Rybáři, Blondýny, Dream team, Hrach, Borci, Helloween, Bojovnice a Medvědi. Všechny týmy hrály mezi sebou a o 2. 3 místo, kde došlo ke stejnému počtu bodů i celkovému skóre, se hrál ještě extra zápas. Nejlepším byl tým Bojovnice ve složení Denisa Rybová a Stefana Pokutová, které se tak staly obhájkyněmi titulu z loňského i předloňského roku (tehdy děvčata zvítězila pod názvem škole dva platany a zbývající stromy v Želevčicích. Celá akce byla s přihlédnutím k věku zúčastněných náročná, přesto ji úspěšně splnily a patří jim za to dík. Ať nová zeleň roste k potěšení nejen jim, ale všem. Pro poznání a hezké zážitky byl v květnu uskutečněn výlet na zámek Manětín, nazývaný perlou západočeského baroka, kde je dnes muzeum a jeho interiéry jsou velice pěkné. Za zámkem je obnovena barokní zahrada, na niž navazuje překrásný zámecký park. Ve druhé části odpoledne jsme přejeli do nedalekého Rabštejna nad Střelou, což je nejmenší historické město Česka. VOLNÝ ČAS Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech se vydařilo Koncerty v Lidicích u Otrub pokračují i v pozdním létě Smetana Kladno (http://www.smetanakladno.cz/). Zajímavý dvojkoncert přinese v některých skladbách zpěv téměř padesáti hrdel. Zatímco pro ŽPS Smetana se bude jednat o lidickou premiéru, pro Chorus Carolinus (http://www.choruscarolinus.cz/) to bude jubilejní pátý koncert, z toho již třetí při svíčkách (naposledy v roce 2009). Posledním ze třetice koncertů je kytarový recitál Milana Zelenky se synem Vilémem, vystupujícími jako Duo Zelenka v sobotu 14. září od hodin. Koncert prof. Milana Zelenky (http://www.milanzelenka. uvadi.cz/ či Milan_Zelenka), který ve svatojakubském kostele vystoupí již podeváté (z toho popáté se synem Vilémem), bude součástí slánských oslav Dnů evropské kultury. Koncert je pořádán za finanční podpory Královského města Slaný. Pavel Bartoníček občanské sdružení Wotrubia Pirátky). Následoval tým Helloween (Kuba Drtina, Tomáš Drtina a Dan Kalačňuk) na druhém a Medvědi (Jakub Brotánek, Tomáš Brotánek a Adéla Hořejší) na třetím místě. V rámci této kategorie byla zvláštní cenou i pěkná velká stavebnice Lego, věnovaná primátorem města Kladna Ing. Danem Jiránkem (který si při svém nabitém programu opět našel čas i na návštěvu Otrub, kde sledoval sportovní zápolení), o kterou zápasili hráči prvních dvou týmů. I zde stejně jako vloni - zvítězil tým Bojovnice, který se tak stal mezi juniory absolutním vítězem. V kategorii dospělých soutěžili R. O., K.O., Hýlovi, Pařmeni, Vosy, Výkvět Mordoru, Double team a Motýlci. Vítězem se stal Double team (Lukáš Jandelka a Tomáš Navrátil), druzí byli hráči z týmu R. O. (Roman Pokuta a Ondřej Ryba), následováni týmem Vosy (Libuše Drtinová a Marcela Osladilová) na třetím místě. Návštěvníci, kterých se postupně objevilo kolem stovky, si užívali příjemnou atmosféru mírně slunečného dne a vlahého večera, k čemuž od podvečera až do půlnoci vytvářela příjemnou kulisu známá slánská hudební skupina Krystal. Poděkování za příjemně strávené odpoledne a večer patří přirozeně všem, kteří si přišli zahrát a pobavit se. Velký dík patří organizátorům turnaje a sponzorům, kterými byli Královské město Slaný, primátor města Kladna Ing. Dan Jiránek, HYNEXPORT, TOI TOI, Svatopluk Drtina, Pavel Bartoníček, Mgr. Barbora Bartoníčková - ADEGA DURAS, Technické služby Slaný a slánská restaurace U Jožky, která také zajistila občerstvení všeho druhu. Většina návštěvníků toto kulturně sportovní odpoledne vnímá jako jedinečnou možnost se alespoň jednou za rok v Otrubech sejít se sousedy z obce, jejich kamarády, známými a příbuznými. A proto mají lidé o tuto akci pokaždé zájem. Pavel Bartoníček, o. s. Wotrubia Pro většinu účastníků byla tato krajina, nacházející se uprostřed lesů, stranou současných hlavních cest zcela neznámá a všem se velice líbila. V Rabštejně je soubor lidových domů s roubenou a hrázděnou architekturou a kamenný most přes řeku Střelu je technickou památkou. Tato oblast je od roku 1992 vyhlášena městskou památkovou rezervací. Krásná příroda i památky se všem velice líbily a těšíme se na další výlety, neboť v Česku je mnoho překrásných míst, kam bychom se rádi podívali. Svaz důchodců Slaný a Červený kříž Slaný 5

6 VLASTIVĚDNÉ MUZEUM, SPORT Víceúčelová sportovní hala ve Slaném o prázdninách Život v areálu Víceúčelové sportovní haly Slaný se nezastavil ani o prázdninách. Ve sportovním areálu proběhla řada zajímavých nejen sportovních akcí. Již začátkem července se na zimním stadionu uskutečnila tradiční škola Jaromíra Jágra, kdy se ve třech turnusech představilo skoro 200 mládežnických hokejistů. V témže termínu se na zimním stadionu uskutečnila i hokejová škola Tomáše Kapusty. Na hokejovou školu Jaromíra Jágra navazovala hokejová škola Radka Gardoně, které se ve 6 dvou týdnech účastnila i řada slánských hokejových nadějí. Ve dnech srpna natáčela na zimním stadionu společnost Scout Boy, s. r. o., reklamní spoty za účasti světoznámých sportovců. V druhé polovině srpna se na zimním stadionu představili hokejisté z norského Lillehameru a reprezentační hokejové celky žen České republiky a Ruska. Na fotbalových hřištích Víceúčelové sportovní haly Slaný se ve dnech uskutečnil Mezinárodní fotbalový turnaj dívek U-19 za účasti celků 1.FC Union Berlín, Vlastivědné muzeum ve Slaném září Vrcholem letošní výstavní sezóny jsou Dny evropského dědictví. Tradičně jsou pořádány v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. V 9 hodin bude celodenní cyklus zahájen výkladem o opevnění města a nových poznatcích z výzkumu Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou očekávat slánští skauti. Odpoledne v 15 hodin bude ve výstavní síni muzea (1. patro) uvedena výstava Starobylé pohledy na Slaný. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných obrazů města. Výstavu doplní dva modely historických částí Slaného: jednak historický dřevěný model vstupu do města, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány, a nový model využívající současných pokročilých technologických možností 3D modelace a 3D tisku. V konečné verzi bude model představovat celé historické jádro města Slaného. S postupem prací na jeho vzniku seznámí zájemce členové pracovního týmu. Od 9 do 18 hodin bude v malé galerii muzea instalována výstavka obrazů malíře Ludvíka Kuby. Od 16 do 18 hodin budou na stejném místě promítány snímky z fotografické soutěže Slaný v současnosti. Den evropského dědictví bude ukončen večerní prohlídkou obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Před plánovaným listopadovým uzavřením výstavních sálů z důvodu rekonstrukce muzea můžete do 14. září ve výstavní síni navštívit výstavu Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů. Je ukázkou nejzajímavějších a nejkrásnějších keltských šperků severozápadních Čech a dobových kovozpracujících technologií. Lákadlem jsou i modely keltských dílen. Výstava je připravena ve spolupráci s Ústavem archeologické památkové péče středních Čech. Vystavené šperky pocházejí nejen ze slánského muzea, ale i z muzeí v Rakovníku, Teplicích, Berouně, Všeradicích a z Národního muzea v Praze. Ve čtvrtek 19. září v malé galerii muzea uvede PhDr. Petr Mašek, vedoucí oddělení zámeckých knihoven Národního muzea v Praze a autor populární výstavy Staré pověsti české, přednášku na téma Titulatura středoevropské aristokracie. Řeč bude mj. i o podvodech při získávání šlechtických titulů nebo jejich kupování. V sobotu 21. září v 15 hodin bude ve výstavní síni muzea (1. patro) vernisáž jubilejní výstavy ke kulatým osmdesátinám známého regionálního malíře, grafika, sklářského SK Slavia Praha, KS AZS Wroclaw, Ferencvárosi Torna Club, AC Sparta Praha a 1.FC Nürnberg. Začátkem měsíce srpna zahájila svoji přípravu všechna mužstva SK Slaný, které pro letošní sezónu rozšířilo nově i družstvo žen SK Slaný. Nově zrekonstruovaný atletický areál byl dovybaven moderními střídačkami, jež slouží jak fotbalistům, tak i atletům. V Aquaparku Slaný proběhla klasická letní sezóna, kterou již několik let zpestřuje možnost využití aquazorbingu, minigolfu, pobyt na zahradě, kde je k dispozici malé dětské hřiště s kolotočem a trampolínou. V letošním roce navíc provoz aquaparku zpestřila akce Staropramen Cool - spláchni žížeň zábavou. V prostorách tělocvičny se ve dnech srpna již třetím rokem uskutečnilo soustředění basketbalového týmu BC Mičuda Praha. a nově také na Facebooku. POZOR AKCE! Vedení Aquaparku Slaný pro Vás na měsíc září 2013 připravilo mimořádnou AKCI. Ve dnech 16. září 29. září 2013 celodenní vstupné do Aquaparku jen za 85 Kč. výtvarníka a fotografa Vladimíra Jelínka, který se narodil v Žižicích u Slaného a dlouhá léta žil v nedalekých Ledcích (nyní v Praze). Výstava Vzpomínky a návraty v obrazech Vladimíra Jelínka představí především obrazy krajiny v okolí Slaného i jinde v Čechách. V kapli Zasnoubení Panny Marie se uskuteční v pondělí 30. září v 19 hodin úvodní koncert Kruhu přátel hudby, kterým bude zahájena nová koncertní sezóna. Hostem je již tradičně Komorní orchestr Dvořákova kraje složený z hudebníků ze Slaného, Kralup nad Vltavou, Roztok, Veltrus a Prahy.

7 Slánská radnice č. 8, září 2013 Knihovna V. Štecha v září 2013 Pamatuješ si ještě literární soutěž k 5. výročí úmrtí ADOLFA BRANALDA, českého prozaika, dramatika, autora vzpomínkových knih a próz pro mládež (* ) od 1. do 26. září září 2013 Máš nadání na hádání? Vědomostní soutěž pro děti, tentokrát ze světa zvířat, formou hádanek a doplňovaček. Soutěž probíhá v otvírací hodiny dětského oddělení a pobočky Na Dolíkách. 2. září 2013 ve 14 hodin proběhne v Oddělení pro děti losování vítěze velké prázdninové soutěže Léto s kočičkou a pejskem bude probíhat výstava KVĚTIN A PLODŮ PODZIMU Českého zahrádkářského svazu. Knihovna Václava Štecha ve Slaném Vás srdečně zve na Zábavně tvořivé odpoledne 24. září 2013 od 14 hodin v pobočce Na Dolíkách Vyrábět budeme z různých přírodnin a bylinek a nejzdařilejší výrobky opět vystavíme ve vstupní hale Knihovny V. Štecha na Masarykově náměstí Při příležitosti konání Rožnění uherského býka ve Slaném proběhnou Staroslovanské svátky medu, jablek, vína a chleba Českomoravský slovanský svaz společně s královským městem Slaný obnovují více než 1 200letou tradici staroslovanských svátků medu, jablek, vína a chleba září 2013 Strašidelný test, který prověří znalosti nadpřirozených bytostí, strašidel a věcí s nimi spojených. 24. září 2013 Zábavně -tvořivé odpoledne pro děti, budeme vyrábět podle knih z přírodnin a bylinek. Začínáme od 14 hodin v pobočce Na Dolíkách. Přijďte se bavit s knihovnou! 27. září 2013 Vyhlášení výsledků literárně naučné soutěže Nejlepší prázdninový zážitek proběhne v 14 hodin v K -klubu dětského oddělení. Všichni, kdo jste o prázdninách prožili něco zajímavého, podělte se o to s námi a pište, kreslete, foťte nebo jinak tvořte. Svoje dílka odevzdejte do 17. září 2013 v dětském oddělení nebo v pobočce Na Dolíkách. Odměna čeká na všechny zúčastněné! Výstava na chodbě: Výstava námětů rekonstrukce Slánského pramene, s možností hlasování pro nejlepší návrh. Potrvá od 1. srpna do 6. září KNIHOVNA, VOLNÝ ČAS ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ A STUDOVNA Nová otevírací doba od 1. září 2013 Pondělí: Úterý: Středa: ZAVŘENO Čtvrtek: Pátek: Sobota: Sňatky ve Slaném Své ano si v červnu a v červenci řekli: Jan Podpěra, Neprobylice a Veronika Freisingerová, Neprobylice Miloslav Koldinský, Pchery a Veronika Matějovská, Pchery Petr Kajzr, Slaný a Veronika Duspivová, Slaný Martin Janda, Brandýsek a Anna Doubravská, Slaný Jiří Suchý, Tuřany a Alena Závladská, Tuřany Radek Kylíšek, Slaný a Klára Chmelířová, Radešín Karel Nagy, Otruby a Petra Smrčková, Otruby Vladimír Kekrt, Slaný a Jitka Varvařovská, Slaný Jan Procházka, Kladno a Lenka Burandová, Vinařice Masarykovo náměstí ve Slaném sobota 14. září 2013 Prodejní výstava Včelí med, staročeská medovina a další medové produkty Medovníky - kokosové, švestkové, pistáciové, jablečné, kávové, čokoládové, mandlové a další Domácí koláče - makové, jablečné, ořechové a další čerstvé pečivo Moravská vína z Mikulčic a pravý burčák Jablka a jablečné mošty Dozvíte se o historii svátků a zázračných účincích medu, jablek a dalších produktů. Ke sváteční atmosféře přispějí: Folklorní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí a lidová hudba Květovanka z Kladna. Partneři: Kompek, kombinát pekařské a cukrářské výroby, spol. s r. o., Kladno Marcela Repková - Krušovická pekárna Ing. Petr Marada - Vinařství, Mikulčice, a j Lukáš Musil, Libovice a Aneta Bayerová, Studeněves Viliam Karala, Zvoleněves a Miroslava Kohoutová, Zvoleněves Josef Hykl, Kralupy nad Vltavou a Romana Galbavá, Kamenný Most Martin Červený, Slaný a Kristýna Křížová, Slaný Jaroslav Škopan, Slaný a Soňa Klainová, Slaný Martin Satran, Slaný a Jana Prokopová, Slaný Petr Sedláček, Vraný a Anastázie Hojerová, Most Novomanželům přejeme hodně štěstí! 7

8 OSTROV, POZVÁNKY DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OSTROVA Nevíte si rady s výběrem kroužků na nový školní rok? Nevadí! Přijďte se podívat na ukázkové hodiny jednotlivých kroužků a my vám poradíme! Program Současně bude probíhat nábor do tanečních kroužků. Informace: Petra Libovická SLÁNSKÝ KAPR Rybářské závody na Řisutském rybníce pro děti a mládež do 16 let. Pokud nemáte povolenku a náčiní nevadí, i vy si přijďte rybaření vyzkoušet. Odměny pro vítěze! Program Informace: Petra Libovická LOUČENÍ S LÉTEM VE ZLONI- CÍCH Od na dětském hřišti ve Zlonicích pořádá baby klub Korálek DDM Ostrov a OS A co děti Loučení s létem. Čekají vás hry, soutěže, prezentace nabízených kroužků v ZŠ a MŠ ve Zlonicích, spousta zábavy a nejedno překvapení. Vstupné 15 Kč/osoba. Za vstupenku na akci buřt zdarma. Informace: Lenka Geringová LASERGAME ODVETA Pojeďte si s námi zahrát adrenalinovou hru. Tentokrát jsou připraveny 2 hry! S sebou sportovní oblečení (výhodou je tmavá barva), ručník, pití. Sraz 8.30 na autobusovém nádraží. Cena: 350 Kč. Informace: Petra Libovická Poděkování velice děkuji příslušníkům Městské policie ve Slaném za nalezení občanského průkazu a ostatních dokladů. Zdeňka Kubrová INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁ- DEŽ PŘIPRAVUJE. Mezinárodní výměna mládeže Back to Roots for Common Future! Mladí lidé z Česka a Švédska se sejdou zde ve Slaném a budou společně pracovat na divadelním projektu ( ). Český svaz chovatelů ZO Slaný a Spolek chovatelů slovenských čuvačů Vás srdečně zvou na níže uvedené výstavy OKRESNÍ VÝSTAVU drobného zvířectva, morčat, akvarijních ryb a exotického ptactva, expozici výletků, Moravských pštrosů a Mladých chovatelů V. SPECIÁLNÍ VÝSTAVU SLOVENSKÝCH ČUVAČŮ v prostorách Modelářského střediska dne 21. a 22. září Sponzoři výstavy jsou: Královské město Slaný, Kofola, PANDA PLUS zdraví a výživa zvířat. Evropská dobrovolná služba Youth In- -Formation. Pokud bude náš projekt schválen, posílí naše řady dva zahraniční dobrovolníci, a to na celý jeden rok! Síť multikulturních otevřených klubů SMOK. Staneme se součástí této sítě, budeme rozvíjet osobnost mladých lidí v kontaktu s cizím, jiným nebo nezvyklým prostředím. 8 Můžete se tedy těšit na řadu zajímavých workshopů! Diskusní setkání zaměřené na genderové předsudky. Ve spolupráci s NICM chystáme debatu na témata netradičního povolání, gender a trh práce, předsudky a diskriminace kvůli pohlaví a věku. Distribuce karet ISIC, SCHOLAR, ITIC a IYTC. Pro svůj studentský či učitelský průkaz již nemusíte do Prahy, pořídíte si ho snadno přímo u nás! Dále chystáme další ročník Festivalu literatury, promítání filmů, dobrovolnické akce a další. Pro aktuální informace sledujte naše webové stránky a náš Facebook

9 Slánská radnice č. 8, září 2013 ATLETICKÝ STADION Každý návšt vník je povinen seznámit se p i vstupu do sportovního areálu s travnatým h išt m s tímto návšt vním ádem a dodržovat jeho ustanovení. I. Základní ustanovení 1. Vlastníkem atletického sportovního areálu s travnatým h išt m (dále jen SA ) je m sto Slaný, Velvarská 136, Slaný, I O: Provozovatelem SA je Víceú elová sportovní hala Slaný, spol. s r.o., Lacinova 1720, Slaný, I O: Návšt vní ád ur uje závazná pravidla chování všech návšt vník a sportovc, kte í vstupují do SA, a to zejména za ú elem sledování sportovního utkání i obdobné sportovní akce, i za ú elem využívat SA ke sportovní innosti a sport m, ke kterým je ur en. 4. Ú elem návšt vního ádu je zejména zajišt ní bezpe nosti osob, ochrany jejich zdraví a majetku a sou asn zajišt ní ochrany za ízení a veškerého majetku nacházejícího se ve SA. 5. Každý návšt vník a sportovec svým vstupem do prostor za ízení bere na v domí, že je povinen dodržovat veškeré podmínky a pravidla chování stanovené tímto návšt vním ádem a zavazuje se je dodržovat. 6. Tento návšt vní ád je závazný i v p ípad, kdy po adatelem konkrétní sportovní akce bude osoba odlišná od vlastníka i provozovatele za ízení II. Vymezení a užívání SA 1. SA je ur en ke sportování a jeho sou ástí je: travnaté h išt na kopanou nelze využívat pro ve ejnost lehkoatletický ovál sektory pro skok dáleký sektor pro vrh koulí sektor pro hod diskem a kladivem sektor pro hod ošt pem sektor pro skok vysoký sektor pro skok o ty i. 2. Travnaté h išt je možno využívat pouze se souhlasem provozovatele. 3. Využití SA je plánováno asovým rozvrhem dopln ným o harmonogram trénink a zápas fotbalist SK Slaný a oddíl atletiky ŠSK. 4. Na provoz sportoviš a chování ú astník dohlíží správce SA, který je oprávn n p i porušení návšt vního ádu návšt vníky vykázat z prostoru areálu. 5. Do SA lze vstupovat hlavním vchodem od plaveckého bazénu. 6. V p ípad nep íznivého po así, kdy hrozí poškození h išt a sportoviš, je správce areálu oprávn n konání sportovní akce, tréninku mužstva zrušit. 7. Vlastník ani provozovatel nehradí žádné náklady spojené s danou akcí zrušenou z d vodu nep íznivého po así. 8. Po domluv se správcem areálu lze takto zrušený termín nahradit jiným. 9. Provozní doba SA: b ezen listopad Mimo provozní dobu je vstup do SA zakázán. III. Povinnosti návšt vník a sportovc v areálu 1. Každý návšt vník a sportovec je povinen chovat se v prostoru za ízení tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpe nost jiných osob a jejich majetku, nezp sobil škodu na za ízení i majetku umíst ného v jeho prostorách. Dále je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neomezoval i neobt žoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem probíhající sportovní akce. 2. Každý návšt vník a sportovec je povinen dodržovat na ízení a pokyny správce SA, po ádkové i bezpe nostní služby, p íslušník M stské policie, Policie R, hasi, len záchranné služby apod. 3. Každý návšt vník a sportovec je povinen dodržovat provozní dobu, hodinový rozpis tréninkové a zápasové innosti. IV. Zákazy V prostorách SA je zakázáno: vnášet zbran jakéhokoli druhu, jakož i p edm ty, které lze jako zbra použít vnášet a konzumovat alkohol, drogy i jiné toxické látky sportovat pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek vstupovat na travnaté h išt bez souhlasu provozovatele kou it a manipulovat s ohn m vstupovat se psy a s dalšími zví aty poškozovat veškeré vybavení a za ízení SA odhazovat odpadky mimo odpadkové koše podlézat a jiným zp sobem p ekonávat ochranné sít a oplocení kolem h išt a sportoviš p ekonávat vn jší oplocení SA manipulovat s ostrými p edm ty p esouvat veškeré vybavení a za ízení SA neodborn manipulovat s brankami vstupovat s jízdními koly kola je možné odkládat do stojan vstupovat do SA mimo provozní dobu. V. Odpov dnost za škody a d sledky porušení návšt vního ádu 1. Každý návšt vník a sportovec vstupuje a pobývá ve SA na vlastní nebezpe í. Vlastník i provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví i majetku zp sobené úmyslným nebo hrub nedbalým chováním jeho zam stnanc i osob v obdobném pom ru. Vlastník nebo provozovatel nenesou odpov dnost za škodu i zcizení soukromých v cí návšt vník sportoviš. 2. Úrazy i škody na majetku je návšt vník povinen neprodlen oznámit správci areálu. 3. Osobám, které poruší jakýmkoli zp sobem ustanovení návšt vního ádu, m že být do budoucna zakázán vstup do prostor za ízení, a to na jakoukoli dobu. 4. Náhrada veškerých škod zp sobených návšt vníkem bude vymáhána v souladu s p íslušnými právními p edpisy. VI. V naléhavých p ípadech volejte Evropské íslo tís ového volání Záchranná služba Policie 158 M stská policie Slaný M stská policie Hasi i 150 Správce areálu

10 INFOCENTRUM, POZVÁNKY Infocentrum Pod Velvarskou branou Velvarská 136/1, Slaný tel.: Od 1. dubna 2013 má Infocentrum Slaný otevírací dobu ve všední dny od 9 do 17 hodin. O víkendech a ve státní svátky je otevřeno od 9 do 16 hodin. PROHLÍDKY MĚSTA Pojďte s námi na vycházku 7. a vždy od 13:00, 14:00 a 15:00 hodin vás přivítá kostýmovaný průvodce na Velvarské bráně, jediné dochované bráně v našem městě. Vstupné 10 Kč ve 14 hodin Po svatých místech sakrální památky. Navštívíte kostel sv. Gotharda a klášterní kostel Nejsvětější Trojice. Jedna z našich nejoblíbenějších vycházek s jedinečnou možností nahlédnout do jinak nepřístupných církevních památek. Realizace vycházky je umožněna především vstřícnosti a pochopení zástupců římskokatolické církve ve Slaném a bratří bosých karmelitánů z kostela Nejsvětější Trojice ve Slaném. Vstupné 45 Kč od 14:00 Slánské hřbitovy Historie slánských hřbitovů, osudy slavných nebožtíků a pár lechtivých vyprávění navíc o mrtvých jen dobré. Stálice v našem programu vycházek je letos doplněná o speciální listopadovou Dušičkovou vycházku. Vstupné 20 Kč od 22 hodin Tajemná noční vycházka s překvapením. Košilaté historky z dob dávno minulých, vyprávění o mordech a příhodách zatajených, ztichlé město, nasvícené památky a atmosféru dokreslí závěrečné překvapení. Vstupné dospělí 65 Kč. Děti 45 Kč (vhledem k pokročilé době a délce vycházky vhodnost posoudí rodiče, doporučujeme pro děti od 12 let). Připravujeme na říjen v 9:00 Poznejte památky Slánska Martinicové. Výlet za historií rodu Martiniců ze Slaného na Smečno. Na tento výlet vás odvezeme a zase přivezeme mikrobusem. Je nutné se předem závazně přihlásit v Infocentru. Vstupné 45 Kč + 60 Kč doprava Noční pochod s cílem v nedohlednu 6. ročník historické konference ve Slaném Pod názvem Město a region ve dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století se v sobotu v MC Grand ve Slaném uskuteční 6. ročník historické konference. Letos jsou na programu mimo jiné tyto příspěvky: Poštovnictví ve Slaném v období ; První pozemková reforma na 10 Slánsku; Četnická stanice v Kamenných Žehrovicích za první republiky; Výstavba slánských kasáren na konci třicátých let 20. st.; Obecní policie ve Slaném a okolních městech za 2. sv. války; F. A. Heller, příslušník RAF; E. Koubek slánský skaut na frontách druhé světové války; Neznámé kapitoly letecké války nad Slaným ; Tajemná přestřelka u Řevničova; Nevyjasněná úmrtí z let studené války; Letecký únosce R. Bečvář. Konferenci, která se uskuteční pod záštitou starosty Královského města Slaný, organizuje Kulturní zařízení města Slaný, MěÚ Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně. O kompletním programu konference bude informovat říjnová Slánské radnice. Pavel Bartoníček zastupitel města a člen organizačního výboru konference

11 Slánská radnice č. 8, září 2013 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 11

12 AKTUALITY Vítězství zdravého rozumu: černé uhlí na Slánsku nebude riskantně zplyňováno Jak si můžete vzpomenout, v loňském roce vrcholila snaha o zahájení průzkumu území za účelem zjištění možnosti těžby černého uhlí tzv. formou zplynování pod obcemi na Slánsku. Město Slaný proti tomuto záměru, zejména prostřednictvím starosty, mohutně bojovalo a dosáhlo i za spolupráce s dalšími dotčenými obcemi regionu (Kutrovice, Studeněves, Královice, Hobšovice, Tuřany a Dřínov) úspěchu. Aktuálním dokumentem je rozhodnutí ministerstva životního prostředí, jehož podstatné části si Vám dovolíme touto formou reprodukovat. Žádost právnické osoby Wildhorse Energy CZ, s. r. o., (IČ: ) se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 100 Praha 10 Vršovice o stanovení průzkumného území pro etapu průzkumu výhradního nerostu černého uhlí, ložisko B Slaný se podle 4a odst. 6 zákona č. 62/1988 Sb. o geologických pracích v platném znění (dále jen zákon) Ještě jednou k e -aukci na elektřinu a plyn 12 z a m í t á. V rámci správního procesu byl doručen dopis starosty města Slaného s návrhem na zastavení řízení. Následně si ministerstvo vyžádalo posouzení návrhu na stanovení průzkumného území Slaný odborem ochrany vod a odborem ochrany ovzduší ministerstva, přičemž pro seznámení se s podklady řízení byl stanoven termín do (tedy lhůta pouze 16 dní). Obec Dřínov a město Slaný požádaly o prodloužení termínu k vyjádření do Obce Dřínov a Slaný následně zaslaly negativní stanoviska. Ministerstvo si ověřilo, že ač předmětem žádosti je pouze stanovení průzkumného území, je v řízení o této žádosti nutné zvažovat i to, jaké důsledky pro veřejný zájem na ochraně jednotlivých složek životního prostředí řízení by mělo či mohlo mít následné využití ložiska. Zabývat se existencí dalšího veřejného zájmu, který by převyšoval zájem na následném využití výhradního ložiska již v době, kdy žadatel podal žádost o stanovení průzkumného území je také zcela v souladu se zásadou legitimního očekávání (principem předvídatelnosti) podle ustanovení 2 odst. 4 správního řádu. Činnosti spojené s průzkumem ložiska a zejména následné využití ložiska k těžbě se mohou dotknout následujících složek životního prostředí: a) povrchové a podzemní vody b) ovzduší c) příroda a krajina d) půda e) vlastní nerostný zdroj ložisko Slaný Ministerstvo tedy posuzovalo, zda zájem na průzkumu pro budoucí využití ložiska černého uhlí převažuje nad veřejným zájmem. Závěry v rozhodnutí jsou následující: Vzhledem k tomu, že dotčené ložisko černého uhlí je relativně dobře prozkoumáno, jeví se veřejný zájem na jeho dalším průzkumu výrazně nižší než zájem na ochraně vod nacházejících se v jeho nadloží, což už samo o sobě je dostatečným důvodem, proč žadateli o povolení dalšího průzkumu nevyhovět. Veřejný zájem na ochraně ovzduší (definovaný v ustanoveních zákona 212/2001 Sb.) významně převyšuje zájem na dalším průzkumu. Veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny (dle zákona 114/1992 Sb.) podle správního orgánu převyšuje zájem průzkumu ložiska. Dalším významným veřejným zájmem, který může být navrhovaným průzkumným územím dotčen, je zájem na ochraně zemědělského půdního fondu (dle zákona 334/1992 Sb.) a i tady správní orgán konstatuje, že veřejný zájem na ochraně ZPF převyšuje zájem na dalším průzkumu a případně těžbě daného ložiska. Další problém, který však není prozatím vůbec řešen, spočívá v tom, že se předpokládá, že v průběhu zplyňování uhlí v ložisku se odseparuje využitelná složka a podle předložené dokumentace se CO2 a nevyužitelné složky budou vtlačovat zpět do vytěženého prostoru. To ovšem předpokládá nějaký vytěžený prostor nebo připravené úložiště, které není k dispozici. Investice do zabezpečeného úložiště odpadních plynů bude minimálně stejně finančně náročná jako vlastní těžba a není v žádosti vůbec řešena, o dopadech takovéto stavby na životní prostředí ani nemluvě. Na základě výše uvedeného dospělo ministerstvo jako příslušný správní orgán k tomu, že žádosti o stanovení průzkumného území Slaný nelze vyhovět, neboť zájem na dalším V minulém čísle jsme Vás seznámili s přehledem výsledků e -aukce na dodávku elektřiny a plynu pro zájemce z řad občanů města Slaného. V průběhu července a srpna proběhlo podepisování nových smluv. Zajímavý může být i další statistický údaj, a to celková úspora pro Slaňáky vzešlá z aukce. Za 527 smluv, které byly sebrány v rámci prvního kola od zájemců, činí celková úspora Kč. Soutěžil se objem smluv vyjádřený finančně ve výši Kč (elektřina Kč a plyn Kč). Výsledkem byla u elektřiny úspora Kč (31,91 %) a u plynu Kč (33,08%). Vzhledem k projevenému zájmu jednáme o provedení druhého kola sběru smluv pro elektronickou aukci dodávek elektřiny a plynu. O jejím zahájení Vás budeme včas informovat. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník průzkumu ložiska Slaný je výrazně menší, než veřejný zájem na ochraně vod, ovzduší, ochraně přírody a krajiny. Veřejný zájem na ochraně zemědělského půdního fondu i zájem na hospodárném vytěžení ložiska je rovněž větší než zájem na dalším průzkumu ložiska. Citace z dopisu se stanoviskem města Slaného k záměru průzkumu: Město Slaný (č. j /2012/KS z ) zásadně nesouhlasí s vydáním povolení stanovení průzkumného území, se zahájením průzkumných prací na katastru města Slaného ani s průzkumnými vrty na katastru města Slaného, natož s možnou těžbou pomocí metody podzemního zplyňování uhlí (UCG). Nikdy nevydáme písemný souhlas se vstupem na obecní pozemky za účelem provádění průzkumných prací. Zdá se tedy, že se zatím vyvíjené úsilí neminulo účinkem a že se záměru, který by dozajista negativně ovlivnil životní prostředí kolem nás, podařilo zabránit. Dny zdraví ve Slaném V České republice se v letošním roce uskuteční již podevatenácté osvětová kampaň Dny zdraví. V měsíci říjnu se do ní zapojí i město Slaný. Kampaň je zaměřená na zlepšení zdravotního stavu obyvatel a přináší řadu osvětových akcí, při kterých získají zájemci informace, jak pečovat o své zdraví, jak předcházet nemocem a úrazům, jak si uchovat duševní i fyzickou kondici. Během akcí budou mít Slaňáci možnost nechat si zdarma změřit tělesné hodnoty (tlak, hladinu cukru v krvi, hladinu kyslíku v těle, celkový tuk v těle ), vyzkouší si na modelu resuscitaci člověka, základy první pomoci. Zájemci se seznámí s prací zdravotníků i hasičů, vydají se na pochod za zdravím, mohou se zúčastnit i poutavé přednášky. Zajímavé akce se budou konat po dobu celého měsíce října. Ukázky z programu (kompletní program naleznete v říjnovém čísle Slánské radnice): Evropský den zdraví Masarykovo náměstí, Český červený kříž praktické ukázky první pomoci s možností vyzkoušení, ukázky hasičské a záchranářské techniky Den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou Na Sadech spojený s prezentací možností využívání pečovatelských služeb v domácnostech. v DPS Na Sadech, od 9:00 hod. Den otevřených dveří v prostorách DPS Na Sadech setkáme se ve vestibulu Seznámení návštěvníků s terénními pečovatelskými službami ve Slaném Ukázka bytu, v jakém bydlí naši klienti Pokračování na straně 13

13 Slánská radnice č. 8, září 2013 VOLNÝ ČAS Pokračování ze strany 12 Prohlídka společných prostor Výstava fotografii ze společenských akcí organizovaných samosprávou DPS Na Sadech 14:00 Ztracenka zpívá - zábavný program věnovaný vzpomínání na trampské osady s písničkami, které se zpívají dodnes Pořadem provádí a písničky zpívá Jan Vízner a Iveta Hrtánková společenský sál DPS Na Sadech, 2. patro 15:30 Kavárnička pro seniory oblíbené společenské posezení pro všechny Slaňáky mladé duchem. Ke zpěvu a k tanci hraje živá hudba, občerstvení zajištěno celý říjen Rotopedtours a pěškotours soutěž v počtu ujetých a nachozených kilometrů, info v DPS Slaný u Ing. Zahrádkové Pochod za zdravím s cílem v nedohlednu, začátek v 18.00, na pochod je potřeba se přihlásit do 10. října v Infocentru Pod Velvarskou branou, bude přizpůsoben fyzickým schopnostem účastníků. Sraz před Infocentrem. Startovné 20 Kč, senioři nad 65 let zdarma. Pro každého účastníka je připraveno malé překvapení Přednáška doc. MUDr. Leoše Středy, Ph.D.: Nebezpečný svět kalorií přednáška je součástí akce Setkávání seniorů ve Slaném v Knihovně Václava Štecha. Akce je přístupná široké veřejnosti, je potřeba se na ni přihlásit v knihovně u paní Steinbrecherové. Vstupné na celý cyklus přednášek činí 200 Kč, na jednotlivé pak 25 Kč. Ing. Jana Tůmová, vnější vztahy Vážení Slaňáci, tak jako slunečnice každý den, otáčí se za Sluncem, tak také Společnost patriotů Slaného pro vás s nepravidelnou pravidelností připravuje různé zábavné, soutěžní nebo poznávací akce. Z posledních vyjmenujme například autobusový výlet do bavorského Furth im Wald, zasazení Stromu patriotů, jarní Slánské vejce nebo podzimní Čertovské kování a jiné akce. Slovo nad žejdlíkem lahodného moku dalo slovo a rozhodli jsme se při rožnění uherského býka nejen dobře pojíst a popít, ale ukázat vám, jak se rýžuje přírodní zlato. Proč zrovna zlato? zeptá se jistě mnoho z vás. Zlata je přece všude všude spousta: každý má nějaký šperk, zubní můstek, nebo alespoň počítač či telefon, kde se také zlato na kontaktech používá. Navíc rýžování zlata nemá ve Slaném žádnou tradici. No tak tu tradici založíme. Kování také nemělo novodobou tradici, natožpak Slánské vejce. Další důvod je ten, že Slaný je od slova sůl a ta je podle pohádky cennější než zlato. Tomáš Vott, Michaela Chrapová a Libor Dobner na jevišti slánského divadla Diváci se opravdu bavili Příjemný večer připravila pro své příznivce a známé na závěr července Slánská scéna Divadelní soubor královského města Slaný. Pro pobavení všech přítomných diváků byla uvedena premiéra divadelní hry Johna Grahama Hexnšus. V této letní komedii o lidech, kteří jsou svedeny osudem tam, kde by vůbec neměli být, si pod režijním vedením Miroslava Večerky zahráli Michaela Chrapová, Tomáš Vott, Jan Fany Fanta, Libor Už vidím jak se ošklíbáte: Sůl? Vždyť je za pár korun v obchodě v libovolném množství! Vždycky tomu tak ale nebylo. Vařit, nebo nebo těžit sůl bylo poměrně privilegovaná výsada udělovaná panovníkem, svou významností srovnatelná opravdu jen s těžbou zlata. Sůl se vozila z místa výroby Foto: J. Jaroch Dobner, Marek Jakeš, Vlaďka Fantová a Nikola Fantová. Ostatní nehrající členové scény se starali o bezchybný průběh divadelního představení. Všichni herci byli vynikající, po představení řekla jedna z přítomných divaček PhDr. Romana Imramovská, která je velkou příznivkyní Slánské scény. Zcela naplněné hlediště se evidentně bavilo a odměnou všem zainteresovaným hercům byl velký závěrečný aplaus a kytice od přátel. Hana Tichá Slánští patrioté vás budou učit rýžovat zlato obchodními karavanami na místo jejího nedostatku a tam se prodávala skoro za stejnou váhu zlata. A tak jsme se zase k tomu zlatu dostali. Co vás čeká: každý zájemce z řad dětí i dospělých dostane zapůjčenou rýžovací pánev, obdrží pár deci písku a ve zkumavce tři viditelné zlatinky. Ty se nasypou do písku a v kádi s vodou si pod vedením zkušenějších rýžovníků zkusíte tyto zlatinky vyrýžovat. Po vyrýžování si je nalepíte na určené místo na diplomu rýžovníka a odnesete si je domů. Jak vypadají zlatinky, které jsme pro vás připravili, můžete vidět na obrázku. Zlato je rýžované v České republice, dokonce ve Středočeském kraji. Ryzost je asi 23 karátů. Oproti přírodnímu stavu je zlato tříděné, to znamená přebírané tak, aby jednotlivé zlatinky měly zhruba stejnou velikost. Kdy, kde, za kolik: v sobotu (v den rožnění uherského býka) zhruba od 10 hodin ve Velvarské ulici (k Velvarské bráně). Cena za jedno rýžování bude lidových 20 Kč Martin Doupovec 13

14 AKTUALITY Strážníci se o prázdninách nenudí Že pro strážníky MP Slaný letní prázdniny neplatí, svědčí i výsledky jejich práce. Kromě pravidelné činnosti jako kontrola BESIPu, strážníci navýšili počet kontrol na místech, kde se shromažďuje o prázdninách mládež. Kontrolu dětských hřišť a sportovišť provádí pravidelně v odpoledních hodinách dvoučlenná cyklohlídka. Na tyto lokality se i ve večerních a nočních hodinách zaměřují kromě kontrol zahrádkářských kolonií a okrajových částí i psovodi. Jen v měsíci červenci strážníci řešili mimo jiné: 11 drobných krádeží, odchytili 4 psy, třikrát řešili přestupek proti občanskému soužití, třikrát veřejné pohoršení. Hlídky zadrželi pachatele poškozování cizí věci (partu mladíků, kteří úmyslně poškodili zaparkované vozidlo), s Policií ČR řešili rvačku osob ve Wilsonově ulici, poskytli první pomoc muži, který se pořezal. Toho po ošetření předali policistům, jelikož si zranění způsobil při úmyslném poškozování vozidel. Zadrželi a policistům předali chovance na útěku, zadrželi a Policii předali muže, který rozbil skleněnou vývěsku v ulici E. Beneše. Při řešení přestupku proti veřejnému pořádku dokonce jeden z občanů fyzicky napadl psovoda a služebního psa. Výsledek? Muž skončil okamžitě v poutech na služebně Policie ČR pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na úřední osobu. V měsíci srpnu a zejména na konci prázdnin se strážníci především zaměří na kontroly podávání alkoholu mladistvým. Pavel Štěpánek, DiS. vedoucí MP V současné době probíhají ve Slaném přípravné práce na dvou lokalitách, obě se záměrem výstavby komerčních prostor určených pro prodej. První záměr by se měl realizovat v areálu bývalé opravny Tatra. Zde investor vstoupil do jednání s městem již v minulém roce vzhledem k potřebě komunikačního napojení zamýšlené výstavby na městskou síť (přes pozemky stávajícího parkoviště nad hvězdicovou kotelnou, zrušená parkovací místa budou nahrazena možností parkovat na parkovišti před obchodním centrem, které bude mít charakter parkoviště veřejného). Napojení bude provedeno kruhovou křižovatkou, která zároveň zlepší průjezdnost křižovatky ulic Záfortenské a Žižkovy. V budoucnosti je možné napojení areálu z ulice Ouvalové. Tento záměr je městem podporován, protože se jedná o využití brownfieldu v části města, která je již pro podobné účely využívána. Tato lokalita je v současné době jednou z největších ekologických zátěží v intravilánu Slaného. Zastupitelstvo záměr podpořilo při prodeji pozemků rozhodnou většinou svých členů. Druhým záměrem je pak nové komerční využití areálu v Dražkovické ulici. U tohoto záměru v současné době probíhá řízení o vlivu stavby na životní prostředí. Město se ke stavbě vyjádřilo prostřednictvím usnesení rady města (ze dne ), ve kterém rada nesouhlasí se zvýšením intenzity dopravy v Dražkovické ulici ve Slaném v souvislosti s uvažovanou výstavbou obchodního centra. 14 Nové obchodní domy ve Slaném? Důvody, které k tomuto vyjádření radu vedly, jsou následující: S výstavbou záměru lze očekávat výrazný nárůst provozu v tomto dopravním uzlu, který výrazně zatíží již tak přetíženou dopravu ve městě a kritické číslo projíždějících vozidel naroste řádově o stovky. V současné době jsou stávající dopravou nejvíce zatížené zejména místní komunikace Petra Hrubého a Dražkovická, na kterou je plánován vjezd a výjezd z navrhovaného obchodního centra. Hodnoty hluku v uvedených ulicích v současné době překračují hygienické limity. V Dražkovické ulici v současné době podle měření ve všední den projíždí v obou směrech za 16 hodin 2400 osobních a 110 vozidel nákladních+bus, v ulici Petra Hrubého 3680 osobních a 80 vozidel nákladních+bus. Po zahájení provozu obchodního centra v místě vjezdu zákazníků do obchodního centra se uvažuje s nárůstem na 2970 osobních a 110 vozidel nákladních+bus a v ulici Petra Hrubého se uvažuje s nárůstem na 3750 osobních a 80 vozidel nákladních+bus. Krok k výstavbě obchodního centra při předpokládaném dopravním zatížení by byl krokem zpět k horšímu, neboť zvýšení intenzity v dopravě by zhoršilo životní podmínky ve městě a zejména v dotčené obytné čtvrti Skalka. Jakékoliv navýšení dopravní zátěže v dané lokalitě je pro město Slaný již nepřijatelné. Ing. Petr Kolačkovský, tajemník Francouzský klub ve Slaném Ku příležitosti 50. výročí úmrtí slavné francouzské šansoniérky Edith Piaf pořádá Francouzský klub ve Slaném dva večery věnované uctění její památky. Ve středu, dne 25. září od 19,30 hodin bude promítán v Městském kině ve Slaném film La Môme. Kabaretní večer plný francouzských písní se bude konat ve čtvrtek, dne 26. září od 19 hodin v Dividýlku v hotelu Hejtmanský dvůr na Masarykově náměstí ve Slaném. Písně zazpívají Kateřina Zimová, Marie Koldová a David Šarboch za doprovodu Karola Hevessyho. Vstupné činí 80 Kč.

15 Slánská radnice č. 8, září 2013 INZERCE 15

16 POHLED DO HISTORIE, INZERCE Karel Hynek Mácha a rodina Josefa Filipa Durase Příspěvek ke 150. výročí úmrtí Albertiny Durasové. Jméno litoměřického justiciára Josefa Filipa Durase stejně tak i jeho manželky Albertiny - by zcela jistě zapadlo do naprostého zapomnění nebýt skutečnosti, že na samém konci září 1836 nastoupil v jeho advokátní kanceláři službu koncipienta Karel Hynek Mácha - motivován snahou existenčně zajistit sebe a především svou těhotnou snoubenku Eleonoru (Lori) Šomkovou. Životní osudy J. F. Durase a jeho rodiny nejsou však výlučně spojeny pouze s Litoměřicemi, nýbrž výrazně také se Slaným a Slánskem. Josef Filip Duras, který Máchu největšího českého básníka - zaměstnal ve své kanceláři a tím nezamýšleně vstoupil do dějin české literatury, se narodil v mlynářské rodině v Jemníkách u Slaného 1. května Jeho sestra Marie ( ) se roku 1805 provdala za knovízského mlynáře Václava Trojana ( ) a v tomto manželství se narodil Máchův přítel Alois Pravoslav Trojan ( ), budoucí významný český politik druhé poloviny 19. století, jenž podle některých názorů měl Máchovi koncipientské místo u svého strýce zajistit. Roku 1833 se Josef Filip Duras patrně ve Slaném oženil s Albertinou Matouškovou (nar v Lešanech na Benešovsku), jež byla dcerou Ferdinanda Matouška, ředitele panství ve Spáleném Poříčí, v Nedvězí, v Lešanech a v Pozdni u Slaného. Ve Slaném se manželům Durasovým narodil prvorozený syn Karel. Koncem roku 1835 manželé Durasovi odešli ze Slaného do Litoměřic, kde Josef Duras přijal funkci justiciára vrchnostenského úředníka s civilní soudní mocí pro panství Vraný, Peruc, Pátek, Žitenice a Hrdly. Vzájemné vztahy mezi Josefem F. Durasem a Karlem Hynkem Máchou byly korektní, ovšem justiciár Duras z pozice zaměstnavatele někdy vytýkal o sedmnáct let mladšímu koncipientovi Máchovi případné nedostatky v práci. Vztahy Durasovy manželky Albertiny a nastupujícího koncipienta Karla Hynka byly ale přátelské, čehož dokladem může být i výňatek z úvodní části dopisu rodičům, který Mácha začal psát 21. října 1836 v Litoměřicích, avšak dokončil jej až o pět dní později: Pan justicier už mě navštívil v kvartýru a divil se, že jsem ( )natý. Když jsem přišel do kanceláře a ptali se mě, jak mi je, tak jsem řekl, že dobře sice, ale že jsem slabej, tak mi paní hned uvařila polivku, a druhý den zas. Hned jak se maso trochu vodvařilo, vrazila mi do ní vejce, a tak jsem furt musil pít polivku Na tehdejší dobu nebylo jistě obvyklé, aby se manželka poměrně vysoce společensky postaveného měšťana zajímala o problémy zaměstnance svého manžela. Albertina Durasová byla určitou výjimkou. Karla Hynka Máchu i Albertinu Durasovou spojoval nejen věk Máchovi bylo 26 let, Albertina Durasová byla pouze o rok a půl starší, ale také možný pocit jistého společenského i národnostního vykořenění v Litoměřicích, které v 19. století byly převážně německy hovořícím městem a kde navíc oba žili velmi krátkou dobu Albertina Durasová necelých deset měsíců a Mácha pouhé tři týdny. Dne vypukl v Litoměřicích požár, který K. H. Mácha obětavě pomáhal hasit. Při hašení se však nakazil infikovanou vodou, která byla pravděpodobně nabírána z městské stoky, což mělo pro něj tragické následky. V noci z 5. a 6. listopadu 1836 Karel Hynek Mácha ve věku nedožitých 26 let v Litoměřicích podlehl cholerině a byl Šance pracovat Kolpingova rodina Smečno byla od na dobu dvou let podpořena v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce a získala dotaci na projekt Šance pracovat CZ.1.04/ / Cílem projektu je podpořit 40 osob ze Středočeského kraje, které pečují o osobu blízkou se sníženou soběstačností nebo o děti v pěstounské péči, a osob nad 50 let ohrožených sociálním vyloučením z důvodů ztráty zaměstnání či hrozící ztráty zaměstnání, nedostatečné či nevyhovující kvalifikace. V průběhu dvou let bude pro tyto osoby realizováno unikátní propojení motivačního a odborného vzdělávání, poradenství a zaměstnávání. Část účastníků rekvalifikačních kurzů bude zaměstnána v naší organizaci. V rámci projektu se uskuteční tyto rekvalifikační kurzy: Pečovatel/pečovatelka o děti ve věku 0 15 let Pracovník v sociálních službách Hospodyně Vstupní pohovory na rekvalifikační kurz Hospodyně se budou konat dne 18. září od 9.00 hodin v Rodinném centru Slaný, Wilsonova 546/7, Slaný. Kontakt: Bc. K. Soukupová, telefon: Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Albertina Durasová s dcerou. pohřben na místním hřbitově pod vrchem Radobýlem, ze kterého hleděl na město onoho osudného 23. října. Stalo se tak v den, kdy se měla konat v Praze jeho svatba s Lori. Advokát Josef Filip Duras zemřel v Litoměřicích - raněn mrtvicí - po více než dvacetileté činnosti Ovdovělá Albertina Durasová svého manžela přežila o sedm let. Zemřela na tuberkulosu ve věku 54 let, tedy před 150 lety. Podobiznu Josefa Filipa Durase neznáme, avšak litoměřické muzeum uchovává ve svých sbírkách vzácný fotografický snímek Albertiny Durasové s dcerou Norbertou z počátku 60. let 19. století. Mgr. Zdeněk Víšek, učitel na Obchodní akademii ve Slaném 16

17 Slánská radnice č. 8, září 2013 Nabídka sportovních aktivit pro děti a mládež Po prázdninové přestávce se naplno rozbíhá činnost oddílů, které se věnují sportování dětí a mládeže. Město Slaný se v podpoře sportu přednostně zaměřuje na tuto cílovou skupinu, proto zájemcům o sportování nabízíme přehled sportů s kontakty, kde lze získat bližší informace Mgr. Martin Hrabánek, místostarosta INFORMACE Čarověníky ve městském dvoře Kdo prochází dvorem bývalého hotelu Pošta (součást Městského úřadu Slaný) je překvapen nejen příjemným prostředím, ale i zrenovovanou nefunkční studnou a miniaturní čarověníkovou zahrádkou. S nápadem využít prostor u zdi k potěše oka přišel před několika lety bývalý pracovník slánského životního odboru Ing. Macháček a čarověníková zahrádka byla na světě. A o co se v případě čarověníků jedná - o zvláštní novotvary ve větvích stromů a keřů, které většinou vypadají jako větvičková hnízda či koule. V minulosti si lidé neuměli vysvětlit vznik těchto bizarních útvarů, a proto jim připisovali čarovnou moc (příčinou změn jsou rzi, dřevokazné houby a v neposlední řadě i virová onemocnění dřevin). Samotný název čarověník, je složen ze slova věník, kterým se označoval trs či svazek větviček a první část slova vystihuje jeho neobyčejnost, pro mnohé i magickou moc. Nejvíce se nacházejí u jehličnanů a mohou mít různé tvary, odstíny i velikosti. Vyskytují se občas i na bylinách, kde vznikají obdobné deformované útvary. V minulém století se začaly různé typy čarověníků pěstovat a odborně rozmnožovat. Vzniklo mnoho okrasných odrůd a kultivarů, které se v současnosti používají v ozdobných miniaturních podobách i tvarech. Jsou proto velmi vhodné do skalek a malých zahrádek. Hana Tichá Prázdninové zpravodajství z MŠ Linetka v Želevčicích Týden před prázdninami si děti užily školu v přírodě v Peci pod Sněžkou a líbilo se jim tam natolik, že nechtěly ani domů. Hezké a dojemné bylo rozloučení s předškoláky za přítomnosti jejich rodičů a vedení Linetu. Děti byly ošerpovány a jako upomínku dostaly i pěkný dáreček. Pak zůstaly ve školce i přes noc a večer je čekalo velké dobrodružství s výpravou za pokladem. Povedl se i poslední den školního roku, počasí nám přálo, a tak jsme si na školní zahradě společně s rodiči opekli buřty a všichni si to užili. Teď, během prázdnin, chodí do školky asi tak polovina dětí, protože ne všichni rodiče nás mohou mít celé dva měsíce doma. Denně chodíme ven za sluníčkem, je tady pro nás připravena spousta her, takže se ale vůbec nenudíme. Zdravíme naše milé čtenáře a zase někdy na shledanou. Děti a učitelé z Linetky. 17

18 HVĚZDÁRNA Městská hvězdárna ve Slaném v září Městská hvězdárna je v září otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek. Prohlídky hvězdárny začínají v 20.00, 20.30, a hodin. Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle předem sjednaného termínu. Tip na pozorování: Měsíc je pozorovatelný na večerní obloze od 11. do 19. září. Nejlepší pozorovací podmínky nastávají kolem 12. září (první čtvrt), tehdy na rozhraní mezi osvětlenou a tmavou polokoulí (tzv. terminátoru) vrhají povrchové útvary zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl od úplňku (nastává 19. září), vynikne plastičnost měsíčního povrchu Na večerní obloze nízko nad jihozápadním obzorem září Venuše a poblíž nalezneme i planetu Saturn. Jupiter lze pozorovat ve druhé polovině noci a Mars ráno na východě. Po konjunkci Měsíce s Marsem (Měsíc 6,5 jižně), která nastane v 6 hodin, budeme moci pozorovat seskupení Měsíce, Jupiteru a Marsu na ranní obloze. Dne ve 22 hodin bude Měsíc v konjunkci s Venuší, Venuše se bude nacházet 1,2 severně od středu Měsíce, který bude ve tvaru tenkého dorůstajícího srpku a ve 22 hodin nastane konjunkce Venuše se Saturnem (Venuše 3,5 jižně). Seskupení Měsíce, Venuše a Saturnu spatříme ve dnech 8. až večer nad západním obzorem. Podzimní rovnodennost nastává 22. září ve 21 hodin 43 minut Co nás čeká na obloze v září? Nejvyhledávanější objekty Sluneční soustavy na večerním nebi Saturn a Venuše bude možné spatřit na světlé soumrakové obloze jen nízko nad jihozápadním obzorem. První viditelnou planetou bude Venuše, která se jako večernice objevuje nad obzorem již od května. Letošní pozorovací podmínky však pro nejjasnější planetu nejsou zdaleka příznivé. Málokdo si totiž povšiml, že planeta nesoucí jméno antické bohyně lásky a krásy, vůbec putuje po večerní obloze. Venuše se objevuje 30 minut po západu Slunce ve výšce pouze 8 nad horizontem. Viditelnost tedy bude především limitovat volba pozorovacího stanoviště, které v ideálním případě nabídne nerušený výhled na horizont. S Venuší se budeme setkávat na večerní obloze až do ledna 2014, nicméně i přes toto dlouhé období viditelnosti nevystoupá výše než 10 nad obzor. Hlavním důvodem je skutečnost, že se planeta promítá do nejjižnějších částí ekliptiky. V září Venuši spatříme na pozadí hvězd souhvězdí Panny a Vah, dále potom bude pokračovat východním směrem do Štíra a Střelce. Tehdy dosáhne své maximální východní elongace (1. listopadu) a bude viditelná i během astronomické noci. O její viditelnosti také rozhoduje kromě zdánlivé vzdálenosti od Slunce ještě několik dalších faktorů. Například jasnost, která musí překonat jas světlého pozadí. Proto nejvýhodnější podmínky k pozorování Venuše nastanou až v průběhu podzimních večerů. Nízko nad západním obzorem dojde také v průběhu zářijových večerů ke vzájemnému přiblížení obou planet. Venuše se při své cestě souhvězdími potká se Saturnem. Ve středu 18. září bude dělit planety vzdálenost 3,5 úhlového stupně. V okamžiku největšího přiblížení bude Venuše dosahovat jasnosti -4,6 mag a Saturn 1.1 mag. Obě spatříme v souhvězdí Vah. Planety budou příliš daleko od sebe, aby se vešly do zorného pole dalekohledu, ale bezpečně je rozlišíme prostým okem nebo triedrem. Pro Saturn to bude jedna z posledních 18 možností, kdy planetu s prstenci spatříme na večerní obloze. V říjnu se přesune na denní část oblohy a 6. listopadu bude v konjunkci se Sluncem. Na ranní obloze se Saturn objeví až v průběhu prosince, tehdy bude vycházet zhruba 2 hodiny před Sluncem. Večer po setmění můžeme nad jižním obzorem obdivovat seskupení letních souhvězdí včetně stříbřitého pásu Mléčné dráhy, viditelných především v období kolem novu (nastává ), kdy měsíční svit neruší výhled na nejslabší objekty naší Galaxie. Fantastický pohled se nám naskytne pomocí dalekohledu nebo triedru, kdy v nejjasnějších částech pásu Mléčné dráhy objevujeme nádherné hvězdokupy a mlhoviny různých tvarů a velikostí. Relativně vysoko nad obzor stoupá už ve večerních hodinách i souhvězdí Střelce, nejbohatší a nejjasnější oblast část Mléčné dráhy. Ve skutečnosti se na tomto místě oblohy nachází středové zhuštění hvězd v blízkosti galaktického jádra galaxie. Přímý výhled na jádro Galaxie však zakrývají pozorovateli husté mraky prachu a plynu, které pohlcují světlo hvězd nacházejících se za nimi. Jedním z nejkrásnějších objektů ve Střelci je difúzní mlhovina s názvem Laguna (Messier 8). Jedná se o druhou nejjasnější mlhovinu, kterou je možné od nás spatřit. S jasností 6,0 mag bude pro pozorovatele na hranici viditelnosti pouhým okem, ale triedr 10x50 už zobrazí nápadnou oblast plynného mračna. Mlhovina zaujímá na obloze téměř shodný úhlový průměr jako Měsíc v úplňku. Společně do zorného pole malého dalekohledu se vtěsná hned další zajímavý objekt - difúzní mlhovina Trifid (Messier 20) s jasností 6,3 mag, která patří také k oblíbeným cílům amatérských pozorovatelů oblohy. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713 telefon: , -slany.cz Mezi skupinu letních souhvězdí patří také Delfín. Delfín je sice malé, ale nápadné souhvězdí těsně u východního okraje Mléčné dráhy. Často je mylně pokládán za Malý vůz. Charakteristická skupinka hvězd ve tvaru kosočtverce připomíná delfína vyskakujícího z vody. V souhvězdí není mnoho zajímavých objektů, s výjimkou několika dvojhvězd a dvojice slabších kulových hvězdokup a planetárních mlhovin, pro pozorování menšími amatérskými dalekohledy. Slabá hvězda s označením GSC se na první pohled v malém dalekohledu také nezdá něčím výjimečná. Hvězda samotná skutečně nijak výjimečná není - jedná se o hvězdu spektrálního typu K1V a magnitudou 11,98 dokud v roce 2006 neohlásil automatický dalekohled projektu Super WASP (Wide Angle Search for Planets) objev pravidelných poklesů jasnosti hvězdy způsobený obíhající planetou, která získala označení Wasp-2 b. Exoplaneta se nachází zhruba 470 světelných let od Země a patří do kategorie horkých Jupiterů, což jsou plynní obři pohybující se v blízkosti mateřské hvězdy. Jedna její orbita trvá 2,152 dne. Povrchová teplota se pohybuje okolo 1300 C a hmotnost je zhruba 91 % Jupitera. Pomocí dalekohledů a citlivých kamer v Městské hvězdárně jsme dlouhodobě pořizovali společně s několika dalšími kolegy na observatořích po celém světě přesná fotometrická pozorování exoplanety. V případě že exoplaneta z našeho pohledu přechází (tranzituje) před svou hvězdou, dochází k periodickým změnám jasnosti mateřské hvězdy, přičemž délka periody je rovna délce oběžné doby. Tato nepřímá metoda pozorování se nazývá tranzitní fotometrie. K přechodům exoplanety přes disk hvězdy dochází obvykle s vysokou přesností. Proto se předpověď okamžiku zákrytu neliší s pozorovaným úkazem. Ovšem pokud by okolo této hvězdy obíhala ještě jedna exoplaneta, docházelo by ke vzájemnému gravitačnímu působení, které by vyvolalo drobné odchylky v oběžných drahách. To by se ve výsledku odrazilo v časových intervalech tranzitů, které jsou měřitelné. Jestliže se v tranzitech exoplanety objeví nepravidelnosti, může to znamenat existenci další exoplanety. Naše pozorování jasně dokazují, že pomocí nové metody časování tranzitů (anglicky Transit Timing Variation TTV) rozšířené o dynamické efekty, jsme schopni pořizovat velmi přesná měření, která přispějí k objevům dalších planet mimo naší Sluneční soustavu. Městská hvězdárna ve Slaném patří v oboru pozorování exoplanet mezi významné instituce. U vybraných tranzitujících exoplanet (Qatar-1 b, HAT -P-18 b, WASP-14 b, GJ436 b) se dokonce podařilo získat jedny z prvních nejpřesnějších fotometrických měření pořízených pozemními dalekohledy.

19 Slánská radnice č. 8, září 2013 HISTORIE Trhlina ve Slaném o tom, jak město Slaný přispělo k rozvoji českého výtvarného umění (XIII. část) Ludvík Kuba o Polabských Slovanech Program letošních Dní evropského dědictví (EHD) ve Slaném, které proběhnou v sobotu 7. září, jsme se rozhodli obohatit připomenutím významné osobnosti české hudby, etnografie a malby, kterou je Ludvík Kuba. Zmínili jsme se o něm v rámci série článků o Trhlině již několikrát, například v textu o výstavě čínského umění ve Slaném (viz Slánská radnice 3/2013), a k jeho slánskému malířskému odkazu se v některých příštích číslech hodláme vrátit. U příležitosti letošního 150. výročí jeho narození chystáme ve spolupráci s muzeem a soukromými sběrateli na uvedený den výstavku několika jeho obrazů v malé galerii vlastivědného muzea. V sále Základní umělecké školy Slaný chceme poukázat na Ludvíka Kubu jako sběratele slovanských písní. Na programu bude také, a to v součinnosti se Společností přátel Lužice, přednáška o jeho vztahu k Polabským Slovanům téma jeho památného vystoupení ve Slaném v roce Ludvík Kuba a Polabští Slované Na sklonku loňského roku vydala Společnost přátel Lužice knihu Ludvíka Kuby Čtení o Polabských Slovanech, která uzavřela řadu popularizujících svazků tohoto autora o slovanském světě. Je to mozaika poznatků z jeho cest po kraji mezi Labem a Odrou v roce 1924; na tomto území archeologové nacházejí doklady o slovanském osídlení již v polovině 6. stol. n. l. Rukopis, který byl dokončen v roce 1946 a z různých příčin zůstal v šuplíku, má rovněž svá pojítka s městem Slaný. Ludvík Kuba a Josef Čížek v roce O Polabských Slovanech ve Slaném (1937) V pondělí navštívili Josefové Čížek a Kylies Ludvíka Kubu, aby s ním dohodli termín přednášky Hranice západního Slovanstva ve slánské sokolovně. Pro promítání epidiaskopem bylo třeba zhotovit reprodukce Kubových obrazů z Lužice a Kuba měl také vybrat notový záznam nějaké vhodné lužické písně, kterou by slánský sbor Dalibor setkání zahájil. Domluvené datum sobota 6. listopadu však padlo a nové se hledalo obtížně; skulinka se v Kubově kalendáři nakonec našla a tak Kyliesův plakát mohl oznámit, že se přednáška uskuteční v neděli 7. listopadu. V sobotu večer ještě Kylies lepil na kartony Kubovy reprodukce, aby se daly dobře promítat, a v neděli ráno se dal do malování mapy s hranicemi západních Slovanů podle instrukcí přednášejícího. Práce mu šla rychle od ruky, a když Kuba ve tři odpoledne přijel, doplnil pouze drobnosti. Výtěžek ze vstupného byl určen na stavbu sokolovny v Bílině, kde česká menšina musela stále více čelit německému tlaku; vše se radikalizovalo, na obzoru se rýsoval Mnichov. Bylo až dojemné, jak před delegací bílinských sokolů a velkou mapou s ostrůvky slovanského osídlení v německém moři statečně Ludvík Kuba vystoupil. Kylies poznamenal Kuba ohnivou řečí připomínal historii zániku Obodritů, Luticů, Pomořanů a Srbů na území rozpínající se třetí říše jako živé plameny šlehala před posluchači citovaná svědectví o posledních Polabských Slovanech, viděli před sebou děsivé propasti odvěké slovanské nesvornosti, měkkosti, poddajnosti a otupělosti proti tvrdým náporům germánské rasy Ukazovátko v ruce Kubově se co chvíli míhalo vzduchem před velkou mapou a jeho hrot se tu a tam zabodával do měst, která před 1000 lety byla na západní hranici Slovanstva Vystoupení uzavřel sbor Dalibor písní od O. Jeremiáše na slova slovanské hymny Hej, Slované. Přednáška slavila úspěch a Kylies pár dní nato Kubovi píše, že jeho řeč zněla ve Slaném jako polnice posledního soudu nad hroby slovanských kmenů; text Kubova vystoupení i s Kyliesovou mapkou byl přetištěn ve Slánském obzoru (1937/II). Kuba dokonce uvažoval o separátním tisku, jehož prodej měl rovněž podpořit vybudování zmíněné sokolovny. V závěru se k tomu kvůli napjaté česko -německé situaci v Bílině neodhodlal. O to více byl překvapen, když jej v dubnu roku 1938 navštívili Josef Čížek a Josef Kylies a přinesli mu 100 výtisků slánské přednášky, kterou vydali vlastním nákladem. Josef Čížek a Proroctví Palackého (1946) Ludvík Kuba svou výše zmíněnou publikaci končí statí nazvanou Proroctví Palackého, která je pro nás svým způsobem vzácná. Text, který vznikl těsně po skončení hrůz světové války, je poznamenán tehdejším obecným odporem ke všemu německému a podstatně zasažen smutkem z mučednické smrti jeho dlouholetého slánského přítele Josefa Čížka v Terezíně. Pro sokola Josefa Čížka, prodchnutého slovanským myšlením, bylo základním východiskem při posuzování historie dílo Františka Palackého, který popisuje české dějiny jako vzájemné potýkání českého a německého živlu. Ludvík Kuba vzpomíná, jak seděl mnohokrát v knihovně Josefa Čížka, kde spolu hovořili o historii ve chvílích, kdy do místnosti doléhal zpěv německých vojáků pochodujících přímo pod okny. A když německá moc strhla pomník Františka Palackého, s Josefem Čížkem to zatřáslo. Podle něho Němci spatřovali v Palackém nejen historika, jehož chápaní dějin mu nikdy neodpustili, ale také hlavu národa, muže předvídavého, jejich nejradikálnějšího odpůrce. Tehdy začal zamlklému Kubovi rozprávět o třetím proroctví Františka Palackého, ve které sám pevně věřil. Ludvík Kuba, který byl po návštěvě Sovětského svazu v roce 1937 velmi kritický k bolševickému režimu, mu dal v podstatě za pravdu. Neboť nyní nešlo ani o carské Rusko, ani o stalinský režim, ale o ruský národ, který zadusí jak citoval Josef Čížek Palackého touhu hojných německých zuřivců, když piklhaubny počnou apoštolovat krví a železem slovanský svět (pozn. piklhaubna je pruská vojenská přilba s kovovým hrotem, uplatnila se také na Kyliesově plakátu Kubovy slánské přednášky). K tomu bylo v ty dny ještě hodně daleko, ale jak zapsal Kuba, jejich oči v té chvíli plály ohněm víry. Josef Čížek prý uzavíral obdobná povídání stejnou předpovědí za tři neděle bude konec a vždy čekal na Kubův dovětek tedy, za ty poslední. Na podzim roku 1944 Josefa Čížka zatkli i s Josefem Kyliesem a odvezli do Terezína, kde 17. dubna 1945 skonal tedy tři neděle před koncem. Uskutečnění třetího proroctví Palackého se již nedožil. Vladimír Přibyl spolu s Olgou Černušákovou 19

20 SPORT Atletický oddíl ve Slaném zahájil svou činnost V březnovém čísle Slánské radnice jsem v článku Obnovení tradice atletiky ve Slaném čtenáře informoval o oficiálním přihlášení oddílu mezi členy Atletického svazu a navázání spolupráce s AC TEPO Kladno. Jsem rád, že mezitím došlo k otevření atletického stadionu. Zároveň se i rozeběhla sportovní činnost atletického oddílu, se kterou bych rád čtenáře seznámil. Ve středu 19. června obdržel oddíl pro podporu činnosti od zástupců firmy Jipast sportovní sadu pro dětskou atletiku. Hned týden poté se uskutečnily závody pro děti prvního stupně základních škol, které se setkaly s velkým zájmem. Předání sady pro dětskou atletiku. Sada sportovního náčiní umožní hravou formou trénovat základy atletiky a zapojit se do projektu Atletického svazu Atletika pro děti (www.atletikaprodeti.cz). Filosofie atletického oddílu je v začátcích zaměřená zejména na práci s mládeží a úzkou spolupráci s AC TEPO Kladno. Kladenští pomohou metodicky připravit trenéry na práci s mládeží, zároveň zapůjčí své vyškolené rozhodčí k organizaci závodů. Opačně, děti dojíždějící za atletikou do Kladna budou moci trénovat v místě svého bydliště v kvalitním prostředí. Velice mě těší, že již v období prázdnin dostávám řadu dotazů, kdy bude probíhat nábor do oddílu. Proto mi dovolte využít této příležitosti k oslovení všech zájemců o spolupráci v atletickém oddílu. Kromě budoucích atletů hledáme ochotné rodiče, aktivní atlety, případně příznivce atletiky - královny sportů. Náborový den se uskuteční v neděli 15. září od 9 hodin. Děti, případně i rodiče si na atletickém stadionu budou moci vyzkoušet některé atletické disciplíny, dozvědí se informace o trénincích a činnosti atletického oddílu. K účasti postačí pouze sportovní oblečení a obuv. Pro další informace a případné dotazy můžete využít kontakt Mgr. Radomír Jánský Jaké jsou plány slánských fotbalistů V tanečním centru R. A. K. Od příštího soutěžního ročníku se mají fandové slánského fotbalu opravdu na co těšit. Prvním, kdo udělá slánským fotbalovým fandům radost, jsou ti nejmenší fotbalisté. Ti se vracejí zpět po ročním vynuceném hostování v náhradních lokalitách, kde z důvodu rekonstrukce atletického areálu ve Slaném, museli přečkat poslední soutěžní rok. Mohou tak konečně odhodit veškeré starosti, které byly způsobeny dojížděním a neustálými přesuny a mohou se opět soustředit na svoji fotbalovou práci, tentokrát už v domácím prostředí. Dalším, kdo se bude podílet na zkvalitnění a rozšíření radosti z kopané, bude od srpna mužstvo žen SK Slaný. Od příštího soutěžního ročníku budou ženy SK Slaný hájit klubové barvy v divizní soutěži a slánský fotbal se tak rozroste o netradiční a přitom stále více vyhledávanou aktivitu umožňující sportování dívek a žen. 20 Tím ovšem výčet příjemných zpráv nekončí. Chystá se několik mezistátních utkání, které se stávají tradicí slánského fotbalového života, bude zde zrealizována řada krásných turnajů mládeže s pověstnými grilovačkami, chystá se dostavba velké multifunkční pergoly, která zpříjemní návštěvníkům pobyt na stadionu v době nepříznivého počasí a ještě spousta dalších drobností, jejímž cílem je zpříjemnit fotbal ve Slaném a vytvořit zde atraktivní fotbalové mini -centrum. Pokud dopadnou veškeré plány výboru SK Slaný aspoň z poloviny podle jeho představ, stane se slánský fotbal atraktivním místem, kde za málo peněz dostanete hodně muziky a prakticky každý si zde bude moci zrealizovat svoji sportovní ambici anebo nalézt v programu to, o co bude mít sám zájem. Bedřich Sirůček, šéftrenér mládeže vás naučí tančit Chcete se naučit tančit a být součástí přátelského kolektivu a příjemného prostředí? Chcete vynaložit síly k získání úspěchů a ocenění nebo si pouze přijít zatančit pro radost? Máte příležitost Začít tančit u nás může opravdu každý a nemusíte mít obavy podmínkou pro přijetí nejsou žádné talentové zkoušky ani konkurzy. Jediné, co potřebujete, je chuť a zájem tančit. V nabídce ve Slaném jsou kurzy pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ. Pokud se budete chtít stát součástí našeho dění můžete se zúčastnit vy i vaše děti zápisu od 5. do vždy od do hodin ve Fitness klubu, ulice Lacinova 1720, vedle zimního stadionu. Těší se na vás náš tým. Kontakty: tel.:

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n

Sportovnı ho area lu Stary Kolı n PROVOZNI A NA VS TE VNI R A D Sportovnı ho area lu Stary Kolı n Vlastník: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Provozovatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, IČ: 00235741 Důležitá telefonní čísla:

Více

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004

Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 Z Á P I S Z 42. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 27. 10. 2004 MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Místo konání: Čas konání: 27. 10. 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel Ležák,

Více

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014

Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Z Á P I S Z 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 12.02.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 12. 02. 2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p. Ladislav Schneider,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004

Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Z Á P I S Z 46. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 22. 12. 2004 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 22. prosince 2004 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, Ing. Pavel Bartoníček, p. Karel

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 83 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 24. 09. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8. Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11. MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Číslo: 13 Datum: 1.11.2012 Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009

1784/89/2009 - Pronájem pozemků v majetku Města Nový Bydžov k nepodnikatelským účelům s účinností od 6. října 2009 z 89. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 5. října 2009 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 16/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 25. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Den konání: 8. 7. 2015 Přítomní radní: Omluven: Přítomni: číslo jednání: 34/2015/RM Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 84 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 8. 10. 2014 Přítomni: Omluveni: Mgr. Martin Hrabánek, p. Jaroslav Hložek, p. Petr Čapek, p. Ladislav Schneider,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný Stránka 1 z 11 číslo jednání: 53/2015/RM Den konání: 09 12 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY

PROVOZNÍ ŘÁD. AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY PROVOZNÍ ŘÁD AUTODROM SOSNOVÁ u ČESKÉ LÍPY Identifikační údaje provozovatele: AUTODROM PROMOTION s.r.o. Lindnerova 998, Praha 8 IČ: 254 46 941 Adresa areálu, na který se provozní řád vztahuje: Sosnová

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 18. řádné jednání rady městské části, konané dne 30. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice

Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 v zasedací místnosti městyse Chudenice Zastupitelé městyse schválili: Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 23.1.2008 Jmenování paní Dany Andrlové do funkce ředitelky MŠ Chudenice, okres Klatovy, příspěvkové organizace.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 23.6.2009 303/17z předložený program 17. zasedání Zastupitelstva

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 15. zasedání dne 13. května 2015 Usnesení RM 1/15/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 15. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/15/15:

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 30 ze dne 23. listopadu 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnošt Obst, pan Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, MUDr. Jiří Veselý a Ing. Eva Blažková

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více