ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY"

Transkript

1 Ročník V., měsíčník, Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: , fax: ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,79 Kč/l FOB SOM USD/t FOB SPM USD/t FOB máslo USD/t Obsah: Situace na domácím trhu. SZIF Charakteristika a průběh programů v rámci společné organizace trhu (SOT) s mlékem a mlékárenskými výrobky Situace v zahraničí; tabulka CZV Vývoj CZV a nákupu mléka graf... CPV mlékárenských výrobků;kurzy ČNB. CPV másla a SOM; plnění kvót... Aktuality Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ V prosinci pokračoval nárůst ceny placené zemědělcům (CZV) za mléko kravské třídy Q. započatý, po devíti měsících poklesu, v říjnu. Cena vzrostla a zastavila se 57 haléřů pod úrovní loňské dubnové ceny (v dubnu 2005 dosáhla cena nejvyšší hodnoty minimálně za posledních 11 let). V prosinci 2006 se od prvovýrobců nakupovalo kravské mléko třídy Q. za 7,79 Kč/l, což je nárůst o 6 haléřů proti listopadu a pokles o 40 haléřů proti prosinci Ceny placené zemědělcům podle krajů se v prosinci pohybovaly v rozmezí od 6,90 Kč/l do 9,00 Kč/l. Nejvyšší cena byla zaplacena v Královéhradeckém kraji a nejnižší cena byla zaplacena ve Moravskoslezském kraji. Nejnižší průměrná cena byla placena v Moravskoslezském kraji 7,58 Kč/l a nejvyšší průměrná cena byla placena v Libereckém kraji, kde dosáhla 8,06 Kč/l. Nákup mléka podle MZe 6-12 V prosinci 2006 mlékárny nakoupily (v ČR i zahraničí) tis. litrů mléka o tučnosti 4,00 % s průměrným obsahem bílkovin 3,44 %, za průměrnou cenu 7,76 Kč/l. Prosincový nákup mléka byl ve srovnání s průměrným měsíčním nákupem ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 nadprůměrný (průměrný měsíční nákup ve třetím čtvrtletí činil tis. litrů). Při porovnání prosincového nákupu mléka s nákupem v listopadu, došlo ke zvýšení nákupu o tis. litrů. To znamená nárůst o 5,18 %. Při meziročním srovnání došlo letos v prosinci k poklesu nákupu o 2,36 % tedy o tis. litrů mléka. Každoroční trendy vývoje nákupu mléka jsou patrné z grafu na straně č. 5. Z celkového nákupu mléka v prosinci 2006 bylo 99,07 % mléka nakoupeno ve třídě I. a vyšší za cenu 7,79 Kč/l, v listopadu 2006 to bylo 98,74 %. V prosinci nakoupily mlékárny v zahraničí tis. litrů mléka, nakoupené mléko mělo tučnost 3,98 % hm. V roce 2006 se nejvíce mléka ze zahraničí nakoupilo v listopadu, a to tis. litrů. Od počátku roku 2006 mlékárny nakoupily tis. litrů mléka, v roce 2005 to bylo tis. litrů mléka. Sušené odtučněné mléko (SOM) V prosinci 2006 mlékárny vyrobily 1 616,2 tun SOM, a to je o 624,1 tun (62,9%) více než v listopadu 2006 a o 713,5 tun méně než v prosinci V roce 2006 vyrobily mlékárny celkem ,4 tun SOM. Měsíční průměrná výroba ve čtvrtém čtvrtletí 2006 byla 1 308,7 t, což znamená, že prosincová výroba byla ve srovnání s průměrem ve čtvrtém čtvrtletí nadprůměrná. V prosinci měly mlékárny na skladech zásobu tun SOM. Ve srovnání s listopadem se zvýšila 1

2 SOT - PODPORA SPOTŘEBY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ zásoba o 571,6 tun. Při meziročním srovnání zásob, došlo letos v prosinci ke snížení zásob o 805,1 tun. Cena průmyslových výrobců v prosinci 2006 se při srovnání s předchozím měsícem snížila, a to o 0,12 Kč na 59,24 Kč/kg. Ve srovnání s historicky nejvyšší hodnotou z prosince 2005, klesla v prosinci 2006 cena o 3,35 Kč/kg. V prodeji SOM došlo v prosinci k poklesu o 14,98 % proti předchozímu měsíci. V prosinci mlékárny prodaly 841,55 tun SOM. Meziročně byl v prosinci 2006 prodej o 179,79 tun vyšší než ve stejném měsíci roku Průměrný měsíční prodej ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006 byl 975,43 tun. Za celý rok 2006 prodaly mlékárny ,09 tun SOM. Máslo Výroba másla v prosinci klesla na t. Při srovnání s listopadem je to pokles o 42 tun (0,9 %) a při srovnání s prosincem 2005 klesla letos výroba o 360,8 tun (7,21 %). Průměrná měsíční výroba ve čtvrtém čtvrtletí 2006 činila 4 488,7 tun, z čehož vyplývá, že prosincová výroba byla ve srovnání s tímto čtvrtletím nadprůměrná. V roce 2006 vyrobily mlékárny celkem ,1 tun másla. Zásoba másla se v prosinci snížila. Na skladech měly mlékárny zásobu 1 068,7 tun másla, a to je o 223,6 tun méně než v listopadu a o 759,5 tun méně, než v prosinci Prodej másla ve spotřebitelském 250 g balení pokračoval i v prosinci nárůstem. Bylo prodáno 2 061,96 tun másla, a to je o 274,85 tun více než v listopadu. Při meziročním srovnání došlo k nárůstu prodeje proti prosinci 2005 o 60,08 tun. Za celý rok 2006 prodaly mlékárny ,38 tun másla ve spotřebitelském balení. Průměrná cena, za kterou mlékárny prodávaly kilogram másla ve spotřebitelském 250g balení v prosinci vzrostla a činila 80,72 Kč/kg. To je ve srovnání s listopadovými 79,51 Kč/kg nárůst o 1,21 Kč/kg a při srovnání s prosincem 2005 klesla letos cena o 8,33 Kč/kg. Sýry V prosinci 2006 došlo ke zvýšení výroby sýrů. Ve srovnání s listopadem došlo k nárůstu výroby o 352,8 tun (5,03 %) a proti prosinci 2005 se výroba sýrů snížila o 801,2 tun (10,01 %). V prosinci 2006 bylo vyrobeno tun přírodních sýrů, což je více než měsíční průměr ve čtvrtém čtvrtletí roku 2006, který činil 7 257,37 t/měsíc. Celkem bylo v roce 2006 vyrobeno ,1 tun přírodních sýrů. Zásoba sýrů přírodních u mlékáren vzrostla v prosinci 2006 ve srovnání s listopadem o 328,7 tun (8,96 %) na 3 998,6 tun. Kilogram eidamské cihly s obsahem tuku v sušině 30 % prodávaly mlékárny v prosinci za 81,61 Kč, což je o 0,14 Kč/kg méně než v listopadu a o 5,34 Kč méně než v prosinci Eidamská cihla s obsahem tuku 45% se v prosinci prodávala za 83,05 Kč/kg, a to je o 1,10 Kč méně než v listopadu a o 8,80 Kč/kg méně než v prosinci Státní zemědělský intervenční fond Mléčné kvóty V období od do dodali producenti odběratelům ,7 tun mléka, přímý prodej byl 176,4 tun mléka. Plnění referenčního množství pro dodávky za období od do činí celkem ,7 tun, což představuje 73,84 % vnitrostátního referenčního množství mléka pro dodávky (tj ,873 tun). Plnění referenčního množství pro přímý prodej v období od do činí celkem 1 715,8 tun, což představuje 53,43% vnitrostátního referenčního množství mléka pro přímý prodej (tj ,127 tun). Rozdíly ve výpočtu plnění referenčního množství pro přímý prodej za období , proti údaji za měsíc listopad, vznikly z důvodu zpětně nahlášených oprav měsíčních hlášení ze strany producentů mléka. Intervenční nákup a soukromé skladování mléčných výrobků V případě splnění podmínek stanovených nařízením Komise č. 2771/1999, bude od března možnost vyhlášení intervenčních nákupů másla a SOM a soukromého skladování mléčných výrobků. V lednu proběhla dvě nabídková řízení na intervenční prodej másla, do těchto řízení se v ČR nikdo nepřihlásil. Prodané množství tak zůstává nezměněno tj. 330 t. Na skladech tedy zbývá k dispozici 1 291,3 t másla. Další 57. kolo nabídkového řízení je připravováno na Bližší informace naleznete na ve složce Společná organizace trhu/živočišná výroba/mléko. 2

3 SOT - PODPORA SPOTŘEBY MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ Poskytování podpory na nákup másla neziskovými institucemi a organizacemi Tento program, který vychází z nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství kapitola IV., ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, i nadále pokračuje. Byly přijaty další kompletní žádosti o vystavení Potvrzení, která jsou průběžně vystavována. Od počátku roku bylo přijato 5 žádostí o potvrzení, žádná z přijatých žádostí nebyla zamítnuta. U jedné žádosti z roku 2006 bylo zastaveno řízení. Schváleno bylo 5 žádostí. Vydáno bylo celkem 59 kusů potvrzení. Celkem bylo požadováno kg másla. Nebyla přijata žádná žádost o podporu (pouze jedna oprava žádosti o podporu z roku 2006) a žádná podpora nebyla vyplacena. Prodej másla za snížené ceny a poskytování podpory pro smetanu, máslo a zahuštěné máslo určené k použití při výrobě cukrářských výrobků, zmrzliny a jiných potravin Tato podpora vychází z nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství - kapitola II., ve znění pozdějších předpisů a současně je v dikci zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Získání podpory v rámci tohoto nařízení je vázáno na účast v nabídkovém řízení. V měsíci lednu proběhlo 23. a 24. dílčí nabídkové řízení uskutečňované v rámci stálého nabídkového řízení podle výše uvedeného nařízení Komise. Detailní informace o výši podpor a zpracovatelských záruk z dílčích nabídkových řízení jsou zveřejněny v Úředním věstníku EU na internetových stránkách NK (ES) č. 1913/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k agromonetární úpravě pro euro v zemědělství a mění některá nařízení, určuje v Kapitole I. rozhodné skutečnosti pro směnný kurz, v čl. 5 upravuje částky a platby v odvětví mléka a mléčných výrobků. Článek 10 se týká stanovení rozhodných skutečností pro směnný kurz u jistot. V Kapitole II výše uvedeného nařízení je upraveno určení směnného kurzu a Kapitola III pak obsahuje pozměňující a závěrečná ustanovení (změny a zrušení některých příslušných nařízení, vč. vstupu tohoto nařízení v platnost). Použití nařízení v rámci EU je ode dne 1. ledna. Poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko využívané jako krmivo a prodej takového sušeného odstředěného mléka Tato podpora vychází z nařízení Komise č. 2799/99 ze dne 17. prosince 1990, o poskytování podpory pro odstředěné mléko a sušené odstředěné mléko používané jako krmivo a prodej takového mléka a současně je v dikci zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 225/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Poskytování příspěvku při nabídkovém řízení na zahuštěné máslo určené pro přímou spotřebu ve Společenství Tato podpora vychází z nařízení Komise (ES) č. 1898/2005 ze dne 9. listopadu, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o opatření pro odbyt smetany, másla a zahuštěného másla na trhu Společenství kapitola III., v platném znění a současně je v dikci zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Získání podpory je vázáno na účast ve výběrovém řízení. V měsíci lednu proběhlo 23. a 24. dílčí nabídkové řízení podle výše uvedeného nařízení komise. O proběhlých tendrech bylo vždy odesláno hlášení EK. V rámci těchto výběrových řízení nebyla na SZIF doručena žádná nabídka. Detailní informace o výši podpory a zpracovatelských záruk z dílčích nabídkových řízení jsou zveřejněny v Úředním věstníku EU na internetových stránkách Podpora spotřeby školního mléka V prosinci mlékárny vyrobily 414,9 tis. litrů školního mléka, a z toho bylo 374,3 tis. litrů mléka ochuceného. 3

4 CENY FOB; CZV MLÉKA Podpora výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka Program vychází z nařízení Komise č. 2921/1990 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka. Poslední změna částky podpory byla prozatím provedena nařízením Komise č. 1487/2006 ze dne , kdy byla snížena z 0,52 na 0,00 EUR na 100 kg odstředěného mléka zpracovaného na kasein či kaseinát. Použití kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů Program vychází z nařízení Rady č. 2204/1990, a nově z nařízení Komise č. 1547/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady č. 2204/1990 a kterým se ruší nařízení Rady č. 2742/1990. Program je dále upraven nařízením vlády č. 225/2004 Sb., v platném znění. V lednu byla na SZIF doručena dvě měsíční hlášení od držitelů povolení a 16 souhrnných výkazů o výrobě sýrů a množství kaseinu a kaseinátů v nich obsažených od příslušných mlékáren. Byly zadány dva požadavky ke kontrole u dvou subjektů, kteří jsou držiteli povolení. Probíhají tři kontroly u tří subjektů, které nemají povolení na používání kaseinu a kaseinátů při výrobě sýrů. Probíhá schvalování směrnice a nových formulářů. Situace v zahraničí Ceny FOB západní Evropa Světová tržní cena v paritě vyplaceně loď (FOB) v západní Evropě se v lednu zvýšila u všech sledovaných komodit. Při srovnání s prosincem vzrostla u másla na USD/t ( o 50 USD/t), u SPM na USD/t ( o 200 USD/t) a u SOM na USD/t ( o 50 USD/t). Zdroj: Dairy Markets Tab.: č.1 Ceny placené zemědělcům za kravské mléko třídy Q. rok/měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII ,20 6,46 6,48 6,53 6,55 6,53 6,49 6,41 6,39 6,49 6,60 6, ,76 6,87 6,90 6,92 6,94 6,90 6,87 6,89 6,89 6,95 6,97 6, ,05 7,14 7,13 7,10 7,08 7,08 7,14 7,12 7,15 7,19 7,29 7, ,62 7,93 7,95 7,99 7,97 7,96 7,98 7,91 7,91 7,92 7,76 7, ,67 7,77 7,73 7,57 7,01 6,47 6,65 7,14 7,16 7,11 7,28 7, ,42 7,47 7,48 7,48 7,48 7,47 7,47 7,48 7,48 7,49 7,51 7, ,54 7,67 7,69 7,69 7,73 7,73 7,73 7,73 7,73 7,78 7,88 7, ,07 8,16 8,15 8,15 8,12 8,08 8,05 8,01 8,00 8,00 8,00 8, ,01 7,95 7,91 7,87 7,77 7,72 7,69 7,66 7,65 7,68 7,70 7, ,80 7,84 7,85 7,88 7,90 7,93 7,94 7,97 8,00 8,06 8,17 8, ,26 8,35 8,35 8,36 8,29 8,26 8,20 8,14 8,14 8,15 8,17 8, ,16 8,11 8,06 8,03 7,94 7,86 7,77 7,63 7,62 7,67 7,73 7,79 Zdroj: ČSÚ 4

5 CZV MLÉKA; NÁKUP MLÉKA Vývoj cen placených zemědělcům za mléko kravské třídy Q. 8,55 8,35 8,15 Kč/l 7,95 7,75 7,55 7,35 Září Srpen Červenec Červen Květen Duben Březen Únor Leden Říjen Listopad Prosinec rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 Zdroj: ČSÚ Nákup mléka po měsících tis.litrů prosinec listopad říjen září srpen červenec červen květen duben březen únor rok 2002 rok 2004 rok 2006 rok 2006 rok 2005 rok 2004 rok 2003 rok 2002 rok 2001 Pozn.: V grafu jsou uvedeny nákupy mléka tuzemskými mlékárnami včetně nákupů ze zahraničí, v grafu není zohledněn vývoz mléka z ČR a hodnoty tudíž není možné zaměňovat s produkcí mléka v ČR. Údaje v grafu proto není možné použít k vyhodnocení plnění mléčné kvóty, této problematice je věnována samostatná kapitola v textu. Zdroj: Mlék (MZe)6-12 5

6 KURZY ČNB; CPV MLÉKÁRENSKÝCH VÝROBKŮ Tab.: č.2 Kurzy devizového trhu - měsíční průměry za rok 2006 a měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. USD06 23,733 23,796 23,834 23,251 22,138 22,441 22,441 22,007 22,297 22,433 21,754 21,022 USD07 21,419 EUR06 28,721 28,409 28,650 28,508 28,271 28,385 28,445 28,193 28,380 28,290 28,030 27,777 EUR07 27,841 Zdroj: ČNB Tab.: č.3 Ceny mlékárenských výrobků při prodeji z mlékárny Kurz ECB (EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA) za 27,854 Kč/ Název výrobku Cena v Kč/kg, průměr za Změna k prosinci 06 v % Sušená syrovátka bez přidaného cukru, baleno v pytlích po 25 kg Sušené odtučněné mléko tuk do 1,5%, baleno v pytlích po 25 kg Sušené plnotučné mléko tuk 26%, baleno v pytlích po 25 kg Máslo ve spotřebitelském balení 250 g tuk minimálně 82%, voda max. 16% Máslo v blocích 25 kg tuk minimálně 82%, voda max. 16% Máslo v blocích 25 kg cena podle nařízení EC č. 2771/1999 včetně dopravních nákladů 2,5 /100 kg Sýr ementálského typu - Moravský bochník tuk minimálně 45% Sýr ementálského typu Primátor tuk minimálně 45% Eidam 45 tuk minimálně 45% Eidam 30 tuk minimálně 30% 24,53 +14,90 59,36-0,61 72,00 +6,35 80,37-2,09 69,93-5,04 70,63-4,99 85,56-2,00 97,84-17,90 90,91 +1,30 83,49-0,37 Ceny jsou zjišťovány Státním zemědělským intervenčním fondem na základě nařízení Komise 562/2005, nařízení Komise 2771/1999, zákona č. 256/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 225/2004 Sb. 6

7 VÝVOJ CEN CPV ZA SOM A MÁSLO Vývoj cen SOM v ČR (pytle 25 kg) vůči intervenční ceně /100kg SOM 07 SOM 06 Intervenční cena od 27.týdne týden Zdroj: TIS ČR Vývoj CPV másla v ČR (blok 25 kg) vůči intervenční ceně /100kg týden Cena másla 07 C ena másla 06 Interv. cena od 27.týdne06 92% Int. ceny Pozn. Cena másla je včetně dopravních nákladů 2,5 /100 kg, podle nařízení Komise č. 2771/1999. Zdroj: TIS ČR 7

8 SEZNAM VÝROBKŮ OCENĚNÝCH ZNAČKOU KLASA PLNĚNÍ KVÓT; CENY NA SLOVENSKU Plnění mléčné kvóty pro dodávky v kvótovém roce 06/ tuny nárůstově tuny měsíčně Kvóta dodávky Dodávky nárůstově Dodávky měsíčně IV. V VI VII VIII IX X XI XII I II III měsíc Zdroj: SZIF Odbytové ceny mlékárenských výrobků na Slovensku v 5. týdnu Výrobek Cena Sk/kg Prodané množství v t Změna k 4. týdnu v % Změna k 5. týdnu 2006 v% Máslo čerstvé spotř. balení 117,45 90,72-0,3-0,9 Máslo bloky 16% vody 111,09 10,65 +15,1 +17,1 Tvaroh měkký, 250 g 81,15 18,97-0,6 +0,5 Eidamská cihla 45% tuku v sušině 106,57 147,53-3,6-4,3 Bryndza sýr v balení g 126,08 44,05-0,5 +1,4 Bryndza sýr volně ložená 118,40 27,81 +0,2-0,4 Sušené plnotučné mléko 86,74 131,43-7,5 +1,3 Sušené odtučněné mléko 80,23 116,23-1,4 +6,3 Poznámka : Uváděné ceny jsou bez DPH, Kurz Kč/100 Sk podle ČNB pro 5. týden byl 80,328. Zdroj : PPA - ATIS 8

9 AKTUALITY Aktuality SVS: Výroba sýrů v ČR je minimálně srovnatelná se standardy zemí EU, v mnoha případech i vyšší Potravinářské podniky, které v ČR spadají pod veterinární dozor, vyrábějí zdravotně nezávadné potraviny, v mnoha případech dokonce na vyšší úrovni, než je tomu v zemích EU. Konstatoval to na tiskové konferenci Potravinářské komory ČR věnované rizikům Listeriózy ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR (SVS) Milan Malena. Jak dále sdělil, přitom samozřejmě existují potraviny, které růst listerií umožňují, a které to neumožňují. Není ale správné konstatovat, že příčinou nárůstu výskytu nemoci Listerióza je potravinářská výroba. Tuzemští výrobci potravin podle Maleny ustanovení evropské i národní potravinářské legislativy dodržují. K tomu jim slouží například schválené systémy kritických bodů (HACCP) a zásady správné výrobní praxe. K nálezům listerií přesto může dojít. Statistiky SVS evidují za loňský rok v ČR záchyt listerií zhruba ve dvou a půl procentech z veškerých kontrolovaných potravinářských výrobků. Přímo v mlékárenském průmyslu se pak záchyt bakterie Listeria monocytogenes pohyboval mezi jedním až dvěma procenty. V době zvýšených kontrol v období od 5. prosince 2006 do 8. ledna zachytily kontroly výskyt listerie u šesti procent všech výrobků, uvedl šéf veterinářů. Listerie se přitom podle jeho údajů může objevit kdekoli. Když nechala SVS vyšetřit například do ČR dovážené ryby, například uzeného lososa, tak ve čtyřech z pěti odebraných vzorků tohoto lososa se listerie objevila, říká. Milan Malena přikládá velkou důležitost osvětě řadového spotřebitele. SVS proto spolu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a Ministerstvem zdravotnictví ČR připravila doporučení pro výrobce, obchodníky a spotřebitele o rizicích této bakterie a o tom, jak je zmírňovat. Zdroj: Potravinářská komora Rostoucí poptávka po mléčných bioproduktech je v souladu s trendy zdravé výživy Mlékárna OLMA počítá s tím, že letos téměř ztrojnásobí svou produkci biomléka a biojogurtů. Díky novým dodavatelům se OLMA dostává v průměrném denním nákupu biomléka až na cca litrů a nadále jedná o dalších dodávkách v tuzemsku i zahraničí. Olma a.s. vyrábí certifikované biopotraviny pod značkou Olma BIO a BIO Via Natur již od roku 2000, kdy jako první mlékárna u nás získala certifikát opravňující k výrobě biopotravin BIO Via Natur. Kromě čerstvého BIO mléka baleného v PET lahvi to jsou čtyři druhy BIO jogurtů. Poptávka po tomto druhu biopotravin se neustále zvyšuje, což dle výrobce souvisí s růstem životní úrovně zákazníků. Lidí, kteří tyto potraviny cíleně vyhledávají, přibývá a proto Olma zvažuje rozšíření nabídky stávajících produktů, zejména co se týče nových příchutí, v úvahu přicházejí i zcela nové výrobky. Certifikát Bio ekologického zemědělství garantuje čistě přírodní průběh vzniku produktu v celém procesu jeho vzniku. To znamená, že nikdo z výrobců nepoužil žádné chemické látky a tím je zaručena absolutní bezpečnost a nezávadnost produktu. Spotřebitel tak má naprostou jistotu, že se do jeho organismu nedostanou škodlivá rezidua, která jsou jedním z rizikových faktorů civilizačních chorob. Biopotraviny odpovídají světovým trendům ve zdravé výživě a zájem o ně stoupl za poslední 3 roky o více než 25 %. I přesto však biopotraviny stále tvoří jen cca 1 % z celkové spotřeby potravin. Zdroj: Potravinářská komora Na západě by nepravdy o rizikových sýrech skončily u soudu Pokles tržeb o 112 milionů korun, zisku o 6,4 miliony korun či prodejů sýrů Romadúr nebo Niva o 40 procent takový je podle Milana Teplého, generálního ředitele jihočeské Madety, největšího tuzemského výrobce sýrů a mlékárenského podniku vůbec, dosavadní účet za zkreslené informace spojené s kauzou listerie v ČR - jenom co se týče Madety. Informace, že mezi rizikové skupiny výrobků patří sýry z nepasterizovaného mléka spolu s ilustračními snímky námi vyráběných sýrů Madetu zásadně diskvalifikují. V zahraničí, kdyby byla nějaká firma takto poškozena, skončil by případ bezpečně u soudu, zdůraznil Teplý. Podle jeho údajů Madeta investovala například jen do mlékárny v Českém Krumlově, která je stěžejním výrobcem Nivy v ČR, kde se tento sýr vyrábí od roku 1952, za 9

10 AKTUALITY posledních tři a půl roku 250 milionů korun. Tamní sklepy jsou nyní na úrovni operačních sálů. Přesto je takový výrobek označen jako rizikový, protože je údajně vyroben z nepasterizovaného mléka. Státní veterinární správa přitom provádí v těchto provozech když ne denní, tak minimálně týdenní šetření, a hlavně, pasterizace mléka je v ČR nařízena zákonem. Když pak v tisku vyjdou informace, že spotřebitelé se mají vyvarovat konzumace českých sýrů z nepasterizovaného mléka, musím v tom vidět duševní darebáctví nebo profesní selhání člověka, konstatoval Teplý. Šéf Madety se zastává i dalších tuzemských výrobců, například loštické tvarůžkárny, která také doplatila na zkreslené informace. Listerie se tam nenašla v tvarůžkách, ale v průmyslovém tvarohu, a průmyslový tvaroh nebyl expedován do tržní sítě, uvedl na pravou míru tuto kauzu Teplý. Podle jeho slov by bylo spravedlivé říci, že bakterie Listeria monocytogenes se našla především v dovozových sýrech z nepasterizovaného mléka. Přesto se závadnost měkkých zrajících sýrů spojuje se sýry jako Niva, Zlato, Romadur či Kamadet, které vyrábí Madeta. Jsme tak srovnáváni s výrobci sýry z Mexika a nikdo za to nenese odpovědnost, konstatoval Teplý. Osvětě kolem listerie nepomohly podle jeho slov ani obchodníci. Mám dokladováno, jak prodavačka v nejmenovaném obchodu přijde k zákaznici se slovy Vy si také berete ty jedovaté sýry, Vy se chcete otrávit? A za takový marketing mám platit miliony korun za zalistovaní poplatky?, ptá se Teplý. SZPI zakázala Tesku prodej klamavě označeného másla z Belgie Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) dnes zakázala obchodnímu řetězci Tesco prodej dvou druhů másel pocházejících z Belgie. Výrobky prodávané v jednom z pražských hypermarketů pod názvem "Les 3 sapins" a "Belle de Herve" byly klamavě označeny jako čerstvé máslo, ačkoli jejich parametry tomu neodpovídaly. ČTK to dnes řekl mluvčí inspekce Ivo Klemeš. Aby mohlo být máslo označeno jako čerstvé, nesmí být doba jeho použitelnosti delší než 20 dnů ode dne výroby. U těchto dvou druhů másel se však tato doba pohybovala až v rozmezí měsíců, dodal Klemeš. Zákaz prodeje se týká výrobků s daty použitelnosti do 6. března, 20. března a 27. března. Podle Klemeše šlo celkem o kilogramů másla. Za prodej klamavě označeného zboží zahájí SZPI se společností Tesco v příštích dnech správní řízení. Zdroj: ČTK Zdroj: Potravinářská komora Vydavatel TIS ČR, SZIF Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33, Praha 1 Odpovědný pracovník Ing. Tomáš Materna vedoucí samostatného oddělení agrární informatiky tel.: fax: Komoditní manager Bc. Petr Šup tel.: fax: Rozmnožování anebo rozšiřování tohoto zpravodaje nebo jeho části jakýmkoliv způsobem je zakázáno, s výjimkou případů povolených autorským zákonem nebo předchozího písemného souhlasu TIS ČR SZIF. Údaje obsažené v tomto zpravodaji jsou pouze informativního charakteru a nemají závaznou povahu. Jejich citace je možná pouze s uvedením zdroje TIS ČR SZIF. 10

3únor 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 1-4

3únor 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 1-4 Ročník XI., měsíčník, 08. 0. 201 Ve Smečkách, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník V., měsíčník, 8. 1. 2007 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,73

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIV., měsíčník, 10.. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 871 544, fax: 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců ČR CZV

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XV., měsíčník, 07. 0. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871, fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 10. 0. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 71 544, fax: 222 71 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 03. 07. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIV., měsíčník, 10.. 2016 Ve Smečkách 33, 0 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 13. 05. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

7červen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

7červen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník XI., měsíčník, 11. 07. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XII., měsíčník, 10. 4. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XII., měsíčník, 10. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

7červen 2012 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

7červen 2012 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník X., měsíčník, 13. 07. 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník X., měsíčník, 07. 02. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník V., měsíčník, 9. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,80 Kč/l

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XV., měsíčník, 07. 0. Ve Smečkách, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 871, fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců ČR

Více

9srpen 2012 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

9srpen 2012 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník X., měsíčník, 10. 09. 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník I, měsíčník, 7. 11. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,62 Kč/l

Více

4březen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

4březen 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník XI., měsíčník, 09. 04. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 8. 1. 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VIII., měsíčník, 7. 6. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 4. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník X., měsíčník, 12. 04. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 8. 8. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 12. 01. 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XII., měsíčník, 08. 09. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VIII., měsíčník, 08. 3. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník IX., měsíčník, 07. 02. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník IX., měsíčník, 08. 04. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník IX., měsíčník, 08. 09. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 10. 12. 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 10. 11. 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY říjen 2008 Ročník VI., měsíčník, 7. 11. 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VIII., měsíčník, 7. 9. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VII., měsíčník, 14. 5. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIV., měsíčník, 11.. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 5, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VIII., měsíčník, 7. 12. 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XII., měsíčník, 09. 12. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VII., měsíčník, 07. 12. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 6. 6. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 8. 9. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VII., měsíčník, 09. 11. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. března 2017 V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 2. 2017 do 28. 2. 2017 dodáno

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník IX., měsíčník, 10. 10. 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník IX., měsíčník, 15. 07. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 12. 06. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 554, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz Ročník II., měsíčník, 13. 12. 2004 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 8,06

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 4. 2017 do 30.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VIII., měsíčník, 08. 2. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XII., měsíčník, 11. 11. 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 9. ledna 2015 Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. května 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.4.2016 do 30.4.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 11. 2016 do

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník X., měsíčník, 10. 01. 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VII., měsíčník, 6. 8. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 28. února 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 1. 2017 do 31.

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 27. září 2017 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce syrového kravského mléka (dále jen mléko ) v ČR bylo za období od 1. 8. 2017 do 31.

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. července 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.6.2016 do 30.6.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 2 TIS ČR - SZIF 26. 2. 2003 leden/2003

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 554, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz Ročník II., měsíčník, 2. 9. ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,94 Kč/l

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. prosince 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.11.2015 do 30.11.2015 dodáno registrovaným prvním

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník XIII., měsíčník, 10. 02. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 416 fax: 222 871 536 e-mail: tis.drubez@szif.cz AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 6 TIS ČR

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY týden Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník IX., týdeník, 16. 6. 2005 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Ceny zemědělských výrobců Obsah:

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ročník VI., měsíčník, 7. 3. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských výrobců

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 2. týden Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 596, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 8. 1. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Průměrné obchodní odbytové ceny

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. září 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 8. 2016 do 31. 8. 2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová

MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU. Renata Kučerová MLÉKÁRENSKÝ PRŮMYSL V ČR PO VSTUPU DO EU THE DAIRY INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC AFTER THE INTEGRATION IN THE EU Renata Kučerová Anotace: Příspěvek se zabývá analýzou odvětvového prostředí mlékárenského

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY 6. týden Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 5. 2. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen zeměd. výrobců: Obsah: Mrkev...

Více

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá

Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá 2. 5. Výroba hovězího a drůbežího se zvýšila, výroba vepřového stále klesá Zemědělství 1. čtvrtletí V prvním čtvrtletí bylo vyrobeno 109 577 tun masa (meziročně +0,6 %), z toho hovězího masa 17 933 tun

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne , N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne... 2004, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků Vláda nařizuje

Více

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou

Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou 31. 10. 2013 Výroba masa na loňské úrovni, ceny výrobců rostou Zemědělství 3. čtvrtletí 2013 Ve 3. čtvrtletí 2013 bylo vyrobeno 112 995 tun masa (meziročně +0,4 %), z toho 15 815 tun hovězího (+1,4 %),

Více

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ

Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Konference VÝZNAM MLÉČNÝCH ODBYTOVÝCH 19.9.2017 DRUŽSTEV U NÁS I V ZAHRANIČÍ Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR, DA ČR viceprezident COGECA, KZPS 1) Situace v sektoru produkce mléka v ČR I. Obsah 1) Situace

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY týden Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 15. 4. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Ceny zemědělských výrobců Zelí

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vína a vinných hroznů. Vydavatel Obsah Strana

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vína a vinných hroznů. Vydavatel Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. Číslo 2 TIS ČR - SZIF 17. března 2003 Týden

Více

8červenec 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12

8červenec 2013 ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY. Situace na domácím trhu Ceny zemědělských výrobců podle ČSÚ. Nákup mléka podle MZe 6-12 Ročník XI., měsíčník, 12. 08. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 544, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: Cena zemědělských

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT

NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT 30. 7. 2013 NIŽŠÍ VÝROBA MASA, NÁRŮST VÝVOZU JATEČNÝCH ZVÍŘAT Zemědělství 2. čtvrtletí 2013 Celková výroba masa ve 2. čtvrtletí 2013 dosáhla 111 968 tun a byla meziročně nižší u všech druhů, u hovězího

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 554, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz Ročník II., měsíčník, 3. 2. ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,75 Kč/l

Více

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab.

Seznam tabulek. Tab. 4a, 4b Vývoj cen průmyslových výrobců tzv. 65% kuřat v EU v 1. pol a 2016 (EUR/100 kg, j. hm.; Kč/t, rtc) Tab. Seznam tabulek Číslo tabulky Obsah tabulky Tab. 1a, 1b Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol. 2015 a 2016 (EUR/100kg; Kč/t) Tab. 2a, 2b Reprezentativní CZV jatečného skotu

Více

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc

Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1. pol a 2015 (v EUR/100 kg) měsíc Tab 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v 1 pol a (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Rok leden únor březen duben květen červen pšenice potr ječmen krmný Německo Rakousko Polsko

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Ročník VI. číslo 4 září 2002 Týden 36/2002

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Ročník VI. číslo 4 září 2002 Týden 36/2002 TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 02/22 871 596 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 září 2002 Týden 36/2002 Zpráva o trhu vína a vinných

Více

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA

ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Ročník VIII., XIII., měsíčník, 31. 30.5.2005 07. 2015 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.drubez@szif.cz ZPRÁVA O TRHU DRŮBEŽÍHO MASA Vývoj CZV: Kuřata tř. A...

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o trhu zeleniny

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY. Zpráva o trhu zeleniny TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 415 ( 222 871 509 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 16 TIS ČR SZIF 24.4.2003 Týden 17/2003

Více

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY

ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 554, fax: 222 871 591 e-mail: tis.mleko@szif.cz Ročník II., měsíčník, 1. 7. ZPRÁVA O TRHU S MLÉKEM A MLÉKÁRENSKÝMI VÝROBKY Vývoj cen: CZV mléko... 7,90 Kč/l

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO LISTOPAD 2012 0 Odbor živočišných komodit Autorka: MZe ČR Ing. Zdeňka Veselá MZe ČR Ředitel odboru živočišných komodit: Ing. Jiří Hojer MZe ČR Autorka touto cestou děkuje

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO LISTOPAD

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO LISTOPAD MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA MLÉKO Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 internet: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-ISBN

Více

ZPRÁVA O TRHU BRAMBOR

ZPRÁVA O TRHU BRAMBOR 1.-2. týden 2008 Ročník XII., čtrnáctideník, 11.1. 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 849, fax: 222 871 536 e-mail: tis.brambory@szif.cz ZPRÁVA O TRHU BRAMBOR Vývoj cen: CZV neprané 25 kg...

Více

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY

ZPRÁVA O TRHU ZELENINY týden Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 428, fax: 222 871 536 e-mail: tis.zelenina@szif.cz Ročník VIII., týdeník, 19. 8. 2004 ZPRÁVA O TRHU ZELENINY Vývoj cen: Ceny zemědělských výrobců Obsah:

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více