SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_ rocník NEPRODEJNÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ"

Transkript

1 SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_ rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2 03 16 BAREVNÁ PLANETA Úvodní slovo Ekonomická krize přes léto nabrala nový dech. Důsledkem toho spousta cizinců, nejen z asijských a afrických zemí, neodcestovala domů na dovolenou. Buď neměli dostatek peněz na cestu, nebo dostali strach, že přijdou o práci, pokud se vydají ven z Česka, a o těch, kteří práci už ztratili (a tím i povolení k pobytu) a žijí v ilegalitě, ani nemluvě. Nic nevynahradí nenaplnění několikaleté touhy po domově; slunci, vůních, příbuzných Zbývá jen nostalgicky oživovat obrazy krajin dětství, třeba prostřednictvím hudby a tance A tak se alespoň malou útěchou může stát setkání s krajany a svou hudbou na už tradičních letních multi-kulti festivalech. Toto léto bylo na příležitost slyšet etnickou hudbu naživo obzvlášť bohaté. Vedle už tradičních letních multikulturních festivalů; červnového RefuFestu (strana 18) a zářijové Barevné planety (strana 16), se snad žádný letní festival neobešel bez cizinců a jejich pestré a rytmické hudby. Mladí Češi si totiž v posledních letech etnickou hudbu oblíbili, a tak jim organizátoři festivalů vycházejí vstříc. Je zajímavé sledovat, jak na festivalech každé léto přibývá více a více českých cizinců velmi kvalitních hudebních skupin, v nichž hrají cizinci s pobytem v ČR. Melodie a rytmy balkánských, arabských, vietnamských, mongolských, afrických, latinoamerických a jiných skupin už mají své stálé české publikum. Někteří z těchto muzikantů jsou profesionálové, většina však přes den tvrdě pracuje, aby si večer zahrála a hudbu užívala společně se svým publikem. Zatím nikdo nespočítal, kolik takových skupin českých cizinců v ČR působí a má své fanoušky. Bylo by velmi atraktivní, kdyby se našel organizátor festivalu přehlídky českých cizineckých hudebních skupin. V minulém čísle jsme vás informovali, že ministerstvo vnitra, jakožto koordinátor migrační politiky, připravuje nový cizinecký zákon. Vláda už začátkem roku schválila věcný záměr tohoto zákona. Ombudsman v něm však již stihl najít celou řadu problematických míst a své připomínky MV zaslalo i Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR (strany 7 a 8). Od začátku roku běží na pobočkách odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra nový způsob pomoci přistěhovalcům projekt pod názvem Asistenční služby pro migranty připravilo občanské sdružení InBáze Berkat v partnerství s INFO-DRÁČEK o. s. Bezplatnou službu poskytují tzv. kulturní mediátoři, kteří cizincům pomáhají vyplnit formuláře, poskytují konzultace ohledně prodloužení pobytu a tlumočí u přepážek. Lidé jsou rádi, že jim někdo úřední požadavky vysvětlí v jejich jazyce a cítí se jistější, neboť jsou schopni zařídit si nutné náležitosti sami, aniž by platili zprostředkovatelům. Více se o asistenčních službách dozvíte z textu, který pro SLOVO připravila Lyubov Grunkovskaya, jedna z kulturních mediátorek (strana 10). Na konec se hodí trochu odlehčené téma: připravuje se první ročník Miss Expat nové soutěže o nejkrásnější cizinku žijící v ČR. Podle mého filozofického mínění se v kráse nedá soutěžit každá krása je hezká jiným způsobem, ale racionálně některá musí být Miss. Deset finalistek se představí 3. listopadu ve Slovanském domě v Praze. Když se na straně 22 podíváte na jejich fotky, nejspíš se vám vybaví slova kdysi populární písničky Bože, jaká je to krása!!! Příjemné čtení vám přeje Dragoljub Matić Obsah: Úvodní slovo 3 Lidská práva cizinců ve zpětném zrcadle 4 Lidská práva? Běh na dlouhé trati 6 Ombudsman o novém cizineckém zákonu 7 Děti se učí multikulturní výchově 9 Asistence záchranný kruh v bouři předpisů Kdo jsou kulturní mediátoři? 10 MUDr. Edo Jaganjac lékařem ve válce a v míru 12 Oslava Lunárního dětského dne 15 Festival Barevná planeta 17 Multikulturní svátek cizinců žijících v Čechách 18 Afričané v České republice 20 Česko poprvé hledá mezi cizinkami Miss Expat 22 Informační bulletin pro cizince a o cizincích vydává občanské sdružení SLOVO 1 Redakce: Dragoljub Matić (šéfredaktor) Goranka Oljača, František Kostlán, Tran Vu Van Anh ADRESA VYDAVATELE: Francouzská 2, Praha 2 Tel. fax: GRAFIKA: Adam Bláha TISK: Datapont s. r. o. OBÁLKA: Ha Can 03 11

3 04 Text: Goranka Oljača Lidská práva cizincu ve zpetném zrcadle Jaký byl stav lidských práv cizincu v roce 2010 podle oficiálních zpráv? Všichni, alespoň rámcově, cítíme nebo i víme, jestli uskutečňujeme svá lidská práva. Když tomu tak v životě není, tak to bolí, zraňuje, uráží, znemožňuje, poškozuje, ohrožuje a tím pádem se nedá přehlédnout. Bereme to osobně. Když se ale řekne Zpráva o stavu lidských práv, tak skoro každý z nás především myslí na oficiální vztah společnosti, na to jak legislativní a výkonná moc bere ta naše lidská práva, včetně osobních pravd a křivd, vážně. Zkoumáme, jestli se v některé oblasti práv neotevírá prostor pro diskriminaci, střetávání a existenci našich a vašich pravidel. Cizinci v tom nejsou výjimkou a kvůli tomu stojí za to podívat se na dvě oficiální zprávy za rok 2010, které ukazují stav lidských práv ve zpětném zrcadle. ZPRÁVA PRVNÍ První zpráva, Zpráva o stavu lidských práv v roce 2010, pochází z pater nejvyšších a 20. července 2011 ji vzala na vědomí česká vláda. Připravil ji, jako obvykle, aparát Rady vlády pro lidská práva a i letos je v ní zařazena kapitola o cizincích. O cizincích se také mluví i v třetí, závěrečné části dokumentu, která nese název Zpráva o pokroku. Co to znamená, ilustruje hned první odstavec: Rozsáhlá novela zákona o pobytu cizinců a zákona o azylu přinesla řadu změn, mezi jinými přechod rozhodování o pobytovém oprávnění cizinců z cizinecké policie na ministerstvo vnitra. Byly zpřísněny podmínky pro vydávání dlouhodobých víz za účelem podnikání, aby nedocházelo ke zneužívání tohoto institutu k faktickému výkonu závislé práce. Přijatá novela zákona o pobytu cizinců zpřísnila pravidla pro přístup cizinců ze třetích zemí k výdělečné činnosti v ČR Jinak řečeno, zpřísnění je považováno za pokrok. Stejné vnímání významu slova pokrok je uplatněno i u zdravotního pojištění cizinců ze třetích zemí. Přestože se ve slovníku spisovného jazyka českého píše, že pokrok je vývoj zahrnující v sobě změny k lepšímu, ve Zprávě se uvádějí hlavně opačné trendy, například: Situace migrantů se v souvislosti s ekonomickou krizí i nadále zhoršovala, v reakci na to vznikla Iniciativa za práva migrantů, jež opakovaně upozorňovala na bezútěšnou situaci cizinců, kteří se stávají častou obětí pracovního vykořisťování V oblasti obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce byl registrován nárůst případů páchání tohoto trestného činu. Se zmocněnkyní pro lidská práva Monikou Šimůnkovou jsme se shodly na tom, že se o zdravotním pojištění cizinců loni mluvilo hodně, ale že veřejnost málo ví, jaké problémy v této souvislosti měli žadatelé o azyl. Jak se řešily platby poplatků ve zdravotnických zařízeních u cizinců, kteří žili v pobytových a přijímacích zařízeních ministerstva vnitra? U povinnosti hradit regulační poplatek jde o nerovnost mezi postavením občanů ČR, kteří jsou z důvodu hmotné nouze od placení poplatků osvobozeni, a žadatelů o azyl, kteří jsou často v obdobné špatné ekonomické situaci a regulační poplatky platit musí. Jedná se o systémový nedostatek legislativní úpravy. Tito žadatelé v současné době zatím mají možnost získat příspěvek na léky a zdravotní pomůcky, na náklady za poplatky u lékaře a za recepty v rámci projektu Berlička Evropského uprchlického fondu. Kapesné, které dostávají od českého státu, nemůže stačit na náklady zdravotnické péče, zvlášť v situacích, kdy se ocitnou v nemocnicích a právo na kapesné nemají. Další problém, na který zmocněnkyni upozorňovaly nevládní organizace, je zajišťování nezletilých cizinců bez doprovodu a rodin s nezletilými dětmi. Fakt, že i v roce 2010 byly děti umisťovány v zařízeních pro zajišťováni cizinců až na 90 dnů, je v tomto ohledu v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Monika Šimůnková říká: Toto tříměsíční zajištění v zařízeních, kde je značně omezená svoboda a značně limitován všestranný rozvoj osobnosti, nelze považovat za rozhodnutí, které by sledovalo nejlepší zájem dítěte. Dalším problémem bylo poměrně pozdní ustanovování opatrovníků pro nezletilé bez doprovodu v řízení o zajištění až po několika týdnech či měsících od jeho zajištění. Proč podle vašeho názoru i loni pokračoval trend snižujícího se počtu žádostí o mezinárodní ochranu? Celkem bylo evidováno 833 žádostí, což znamená zhruba třetinový pokles oproti roku 2009, a z toho je navíc 48 procent žádostí, které byly podány opakovaně. Trend poklesu je způsoben tzv. Dublinskými nařízeními, která mají za cíl předcházet situacím, kdy cizinci podávají žádosti o azyl současně nebo postupně v několika členských státech. ČR má v Schengenském prostoru vnější hranice jen na mezinárodních letištích, a proto je méně vyhledávanou cílovou zemí, kde by uprchlíci žádali o azyl. Zkrátka, už se k nám nedostanou. Ne tak lehce, komentuje zmocněnkyně můj závěr. ZPRÁVA DRUHÁ Český helsinský výbor také tradičně vydává Zprávu o stavu lidských práv a také se jedná o jakési zpětné zrcadlo, ve kterém je vidět i obraz cizinců. Předsedkyně výboru Anna Šabatová vysvětluje začátkem léta, jak se obecně mezi sebou liší vládní zpráva od té, kterou předkládá tato nevládní organizace: Generálně se určitě dá říci, že vládní zpráva je obsáhlejší a co se týče témat vyčerpávající, protože na ní pracuje celá řada profesionálů a lidí z institucí. Zpráva ČHV má trošku jinou funkci, více signalizuje skutečnou náladu ve společnosti, znepokojení neziskového sektoru v oblasti lidských práv a je, troufnu si říci, o něco kritičtější k vládě. Hlavní její význam je upozornit na některá palčivá místa, na věci, které by třeba nikdo neřekl. Když už jsme u palčivých míst, ve Zprávě se v úvodu konstatuje, že rok 2010 nebyl dobrý, a týká se to i cizinců. Co se natolik změnilo, že si zasluhuje označení slovy: znepokojivý, alarmující, ostudný? Úplně klíčový je přístup vlády k lidským právům a zcela zjevně je to téma, které ji nezajímá, nechce ho rozvíjet a je tu celá řada symbolických gest, která jsou přímo znepokojivá. Jsou to některá personální gesta, například to, že člověk, který je v čele hnutí, které se staví proti cílenému potírání diskriminace přímo otevřeně, tedy Ladislav Bátora, se stal na návrh prezidenta republiky poradcem a teď už povýšil na člověka, který se bude zabývat personalistikou na ministerstvu školství. A to jsou velice podivná gesta, vzkazy občanské společnosti a společnosti vůbec. Nebo jmenování Romana Jocha je také poněkud zvláštní. Deklaroval ve svých minulých veřejných prohlášeních, že uznává jenom některá základní lidská práva, a nyní je v roli poradce předsedy vlády pro otázku lidských práv. Někdy jde o symboly, ale i ty jsou velice důležité. Tomu všemu potom odpovídá celá dennodenní mravenčí práce, která se týká úsilí o zlepšení postavení lidí v oblasti lidských práv. To je totiž velice často promítáno do sociální politiky a tam bych řekla, že je alarmující otázka chudnutí společnosti a posouvání celé řady lidí do stavu chudoby, takže další věc, na kterou jsme se rozhodli výrazně upozornit, je nedobrý vztah k lidským právům v oblasti sociální. Sociální práva jsou nedílnou součástí komplexu lidských práv a řekla bych, že se zde situace opravdu zhoršuje. Řada otázek ze života cizinců se loni nedočkala příznivých odpovědí týká se to zrovna sociální oblasti? V případě cizinců si myslím, že úplně klíčová věc, která je vysoce nespravedlivá, je, že nemají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Do toho se promítá další nešvar českého veřejného prostoru a to je korupce. Jsem hluboce přesvědčená, že to, co se nepodařilo prosadit, tedy přístup cizinců k veřejnému zdravotnímu pojištění, je spíše otázkou lobingu soukromých společností než otázkou finanční ve skutečnosti. Cizinci převážně patří mezi ty, kteří do systému přispívají, možná i v míře o něco větší než tuzemská společnost, protože jejich věková struktura je taková, že se většinou nacházejí v produktivním věku. Situace se letos, řekla bych, skoro dramaticky zhoršila ještě v tom, že jsou nuceni do jiných typů pojištění, které jsou daleko a daleko dražší a navíc ani nemají na pojištění nárok. Například pojistit dítě, které se narodí s postižením, nebo velmi starého člověka může komerční společnost odmítnout. Myslím si, že to je hanebné. Proč dochází k omezenému přístupu k dávkám důchodového pojištění u přesídlených krajanů a uznaných azylantů? Když jsme před mnoha lety pozvali krajany, kteří žili dlouho na Ukrajině, tak jsme povinni jim vytvořit srovnatelné podmínky, jaké mají čeští občané. To je určitě jakási morální povinnost. Omezení je dáno tím, že když se rozpadl Sovětský svaz, nebyly se všemi zeměmi obnoveny nástupnické smlouvy o sociálním zabezpečení. Pokud nemají dostatečný počet let odpracováno, tak se jim nezapočítá to, co odpracovali v ČR. Je to určitý nedostatek státu, že tyto smlouvy nenavázal nebo jiným způsobem neošetřil. Neveselý seznam problémů uskutečňování lidských práv cizinců v roce 2010 končím odpovědí Anny Šabatové na otázku, kdy si česká společnost uvědomí, že práva cizinců se mají lépe chránit? Já bych řekla, že přece jen se v něčem situace trošku zlepšila. Československo bylo před rokem 1989 velmi uzavřenou zemí a postupně si samozřejmě zvyká na své cizince. Myslím, že mladší generace k tomu přistupuje už daleko přirozeněji, ale je třeba neustále vyvíjet tlak na státní struktury. Tam je velký prostor pro působení obcí. Takže, já doufám, že to nebude tak dlouho trvat. Bude to ale postupný proces, nebude to tak, že se jednoho dne probudíme a vše bude vyřešené.

4 06 Komentár 07 Pujcka Text: Jiřina Šiklová Foto: Archiv Lidská práva? BEh na dlouhé trati Nedávno, zrovna kolem desátého výročí 11. září, kdy došlo k útoku na Dvojčata, tedy mrakodrapy WTO, které se staly pro teroristy symbolem zlatu a penězům zaprodaného západního kapitalistického světa, jsem byla v New Yorku. Samozřejmě, šla jsem se podívat na připomínky tohoto výročí. Očekávala jsem, vedle pláče, květin, vzpomínání, taky nenávistné projevy či provokace. Policistů tam bylo dost, manifestujících i smutných lidí tisíce, stejně jako nápisů odsuzujících terorismus a tento zločin. Nikde ani zmínka, že by teroristé byli arabského původu nebo že by to udělali jako představitelé muslimského světa, jako stoupenci islámu. Zločin nebyl spojován s náboženstvím či přesvědčením člověka. Po slavném Brooklynském mostě, který spojuje Manhattan s dalšími částmi New Yorku, tedy spojuje místo, kde se odehrála před deseti lety tragédie a kde lidé skákali z hořící, doslova letadlem napůl přeražené věže, šel průvod. Demonstrace. V prvních řadách šli Židé v jarmulkách a tradičních kaftanech a pejzy, Palestinci s vlajkou na hrudi, muslimky v šátku, bílí mužové a bílé ženy s označením křesťané. Drželi se za ramena, tvořili jakýsi štít dlouhému, velmi dlouhému průvodu za nimi. Vedle spojených rukou je spojoval nápis, který opakoval: Všichni jsme děti Abraháma. Tedy jedné stejné Knihy. Někde se jí říká Starý zákon, jinde Korán, další ji považují za základ Nového Zákona. V každém případě se od této knihy odvozuje současná evropská civilizace, která byla přenesena uprchlíky z Evropy do Severní Ameriky. Z této kultury se modifikovala civilizace převládající v současnosti ve Spojených státech Amerických, tedy v USA. I proto se jí říká euroamerická civilizace. Můžeme na Američany nadávat jako chceme nejsem zrovna příznivkyní Mcdonaldizace, zbytečného plýtvání vším, co jinde chybí, a chápání Wall Streetu, tedy peněžní burzy, jako hybatele světového dění, ale v jedné věci je obdivuji. V šedesátých letech minulého století, v době, kdy Evropa rozdělená železnou oponou zápasila s cenzurou a ideologickými dogmaty připomínajícími středověké diskuse a inkvizici, v USA oprášili myšlenku lidských práv. Lidská práva byla již dávno zakotvena v jejich ústavě, ale něco jiného je napsaný text a něco jiného se uskutečňuje. A tak si jejich mladí lidé tedy ta v každé společnosti znevažovaná mládež, která chce žít jinak, než jejich rodiče uvědomili, že ve společnosti jsou nadále diskriminováni PhDr. Jiřina Šiklová černoši a že je třeba proti tomu něco udělat. Začali občanskou neposlušností. Na místa v autobusech určená pro černé (only for black) si sedali oni, kteří měli sedět na sedadlech only for white, tedy jen pro bílé. A totéž dělali i v restauracích, ve studentských jídelnách, na ulicích. Bílí provokovali svoji vlastní bílou vládu. Nepřímo, ale i přímo tím říkali něco jiného jste napsali a odhlasovali, něco jiného uskutečňujete. Tím, že demonstrovali za skutečnou realizaci práv minority černochů, kterým se pak teprve začalo říkat Afroameričané, osvobozovali také sebe sama. Nejen od vlastních předsudků, které jsou v každém z nás ve vztahu k tomu, co je nám cizí, ale i od dalších bariér. Po několika letech se vědomí nezcizitelnosti lidských práv a rovnosti rozšířilo i na požadavky žen bílých žen později na sexuální a náboženské minority a dnes i na práva dalších, kteří tam přicházejí. Nešlo to rychle, ale za více jak padesát let se toho hodně ve vědomí lidí zlomilo a mnohé předsudky rodičů, třeba právě vůči černochům, jsou té současné generaci již nepochopitelné. Již slyším, jak někdo říká, že každý volá po právech, ale nikdo nechápe, že stejně důležité jsou i povinnosti. A tak jen na závěr volně překládám začátek jakéhosi desatera, které je vytesáno přímo v centru té slavné i proklínané Páté Avenue, přímo v Rockefellerově centru, kde se nachází i centrum všech možných dobrovolnických, neziskových organizací a nadací. Začíná slovy: Věřím v hodnotu každého jedince a jeho práva na svobodu a hledání si svého uplatnění a štěstí A pokračuje v dalším přikázání, ve kterém se říká, že každé právo obsahuje i odpovědnost a každé vlastnictví i povinnost je užívati nejen k prospěchu svému, ale i celku. Věřím, že právo bylo vytvořeno pro člověka, a ne člověk pro plnění práva, že ten, kdo je ve vládě, je služebníkem lidu, který ho zvolil, a ne jeho vládcem. Pokračovat v citaci nebudu. To se dá nalézt na webu či v každé učebnici. Jen chci připomenout, že svět se za poslední století také změnil k lepšímu a že USA k tomu, i když to někdy neradi slyšíme, hodně přispěly. Formulovaly znovu zásady, podle kterých chceme žít. No, někdy se nám to nedaří, ale i proto jsou Desatera i desatera, dobré úmysly a předsevzetí. Formulováno to již máme a kladných příkladů je taky dost. Následujme psané slovo. Ombudsman o novém cizineckém zákonu Ministerstvo vnitra jako koordinátor migrační politiky připravuje nový cizinecký zákon, který by nahradil současnou nepřehlednou právní úpravu. Ač obsahuje i některé pozitivní změny, ve věcném záměru je celá řada problematických míst a k nim bude ochránce v rámci připomínkového řízení uplatňovat zásadní nesouhlasné stanovisko, říká JUDr. Pavel Pořízek, vedoucí oddělení justice, migrace a financí kanceláře veřejného ochránce práv. Jak byste celkově zhodnotil věcný záměr nového zákona o cizincích? V některých ohledech pozitivně. Například v oblasti podmínek v zařízeních pro zajištění cizinců ministerstvo vzalo v úvahu dlouhodobou kritiku ochránce některých aspektů života cizinců v těchto zařízeních. Rovněž tak vítá ochránce návrh, aby o zajištění cizinců rozhodovala nikoli cizinecká policie, jak je tomu dnes, ale soud. Co vám konkrétně vadí nejvíc? Za naprosto nepřijatelné ochránce považuje, aby bylo ze soudního přezkumu vyloučeno rozhodnutí v řízeních o udělení národního víza a povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, jejichž účastníkem je cizinec pobývající v zahraničí. Tento návrh představuje dramatické snížení stávajících standardů ochrany cizinců. V tomto ohledu ochránce připomenul rozsudek Nejvyššího správního soudu, který naznačil, že by se soudní přezkum měl do budoucna rozšířit i na neudělení dlouhodobého víza, a nikoli být zrušením dlouhodobých a trvalých pobytů. V některých případech souvisejících s právem na respektování soukromého a rodinného života může být podobný návrh dokonce protiústavní. Ochránce dále má výhrady rovněž k tomu, aby v případě pobytu za účelem studia, jehož úprava vychází ze směrnice Rady 2004/114/ES, byl stanoven u studia na vysoké škole požadavek prokázání určitého stupně jazykových znalostí jako jedné z podmínek přijetí na území. Žádné podobné omezení uvedená směrnice nezná. Zavedení podobného požadavku může limitovat efektivní výkon studia. Konsorcium také kritizuje restrikce, které chce stát uvalit na podnikání cizinců. Co si o tom myslíte Vy? Pobyt za účelem podnikání má být podle věcného záměru spojen s prokazováním přínosu pro českou ekonomiku a společnost. Ten bude podmínkou udělení pobytu. Podnikání jako důvod vstupu a získání pobytu na území bude spojeno s podmínkou investování. Na jedné straně skutečně dochází ke zneužívání pobytu za účelem podnikání k výkonu jiných aktivit. Je však otázkou, zda předložená koncepce podnikatelské migrace není spíše reakcí na nedostatečnou kontrolu ze strany správních orgánů na úseku zaměstnanosti, živnostenského podnikání či daňové správy. Lze mít rovněž pochybnosti o tom, zda a do jaké míry je reálné (na počátku realizace podnikatelského záměru) prokazovat či hodnotit přínos pro českou ekonomiku a společnost. Dle věcného záměru bude moci mít investice i jinou podobu než vložení finančních prostředků (např. know-how, převedení strojového vybavení, vytvoření určitého počtu pracovních míst). Jakým způsobem bude cizinec prokazovat, že určitým komerčně využitelným know-how disponuje či nikoliv, případně jakým způsobem správnímu orgánu prokáže, že svým podnikáním vytvoří určitý počet míst? V materiálu Nový systém ekonomické migrace do české republiky se uvádí, že předpokládaná výše investice bude alespoň ,- Kč a dále bude muset prokázat finanční prostředky k pobytu na dobu 1 roku. Lze mít opět pochybnosti o tom, zda takto nastavené požadavky jsou adekvátní situaci České republiky. Jak hodnotíte systém kvót, kterým chce stát regulovat počet udělených povolení k pobytu? Ochránce dlouhodobě kritizuje, že stávající stanovení kvót pro nabírání žádostí o dlouhodobá víza u vybraných zemí nemá zmocnění přímo v zákoně. Vítá tak, že toto zmocnění pro vládu bude v zákoně obsaženo. Postrádá však nicméně bližší vymezení toho, na základě jakých kritérií budou tyto kvóty definovány a na základě jakých parametrů bude stanovován rozsah a složení migračních toků do České republiky. Považuje rovněž za problematické, aby byly tyto kvóty stanoveny podle státní příslušnosti, a v tomto ohledu připomněl zásadu zákazu diskriminace obsaženou v celé řadě lidsko-právních dokumentů včetně naší Listiny základních práv a svobod. Dlouhodobě se zasazujete o zlepšení postavení rodinných příslušníků občanů ČR. To jsou cizinci ze třetích zemí, kteří si vzali Čecha nebo Češku. Co přinese zákon jim? Varianta 2a doporučená ke kodifikaci předpokládá vznik dvou zvláštních zákonů první týkající se vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí a druhý o volném pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků. Zákon o volném pohybu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků se bude týkat pouze vstupu a pobytu občanů členských států Unie a jejich rodinných příslušníků, kteří vykonávají právo volného pohybu, nikoli již rodinných příslušníků občanů ČR. Právní úprava vstupu a pobytu rodinných příslušníků občanů České republiky by tak měla být podřazena režimu zákona o vstupu a pobytu cizinců ze třetích zemí. S tím ochránce zásadně nesouhlasí. Přestože věcný záměr deklaruje, že práva přiznaná rodinným příslušníkům občanů Unie, kteří vykonávají právo volného pohybu, budou srovnatelná s právy rodinných příslušníků České republiky, zvolené řešení ve skutečnosti výrazně znevýhodňuje rodinné příslušníky občanů ČR (a tím i občany ČR). Zhoršení právního postavení rodinných příslušníků občanů ČR by se projevilo v celé řadě oblastí. Navržená právní úprava by vytvářela tzv. obrácenou diskriminaci. V otázkách vstupu a pobytu by znevýhodňovala rodinné příslušníky občanů ČR z třetích zemí oproti rodinným příslušníkům jiných občanů EU pobývajících v ČR. Rovnoprávnost občanů ČR s občany EU by měla být zachována. To znamená, že vstup a pobyt jejich rodinných příslušníků by měl podléhat stejným pravidlům. (Člověk v tísni)

5 08 09 Projekty Text: Karla Čížková PRipomínky konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR zaslalo prostřednictvím Výboru pro práva cizinců při Radě vlády pro lidská práva ministerstvu vnitra, které je předkladatelem věcného záměru nového cizineckého zákona, své připomínky k tomuto dokumentu. V čem spočívají hlavní výhrady Konsorcia k věcnému záměru? Horší přístup pro cizince ke studiu na českých vysokých školách poškozuje nejen cizince, ale i Českou republiku Návrh zpřísňuje podmínky pro možnost cizinců studovat na českých (zejména vysokých a vyšších odborných) školách, a to tím, že pro ně zavádí novou povinnost dokládat požadovanou úroveň znalosti vyučovacího jazyka, místo aby podmínky pro přijetí zcela ponechal na školách. Toto opatření nejen zkomplikuje život cizincům, ale i české státní správě. Komplikuje se možnost sloučení rodiny Konsorcium se domnívá, že právo na sloučení rodiny musí být vždy respektováno za podmínky, že dotyčný žadatel má prostředky na podporu své rodiny. Nový návrh ale říká, že žadatel o sloučení musí mít v ČR pobyt takového charakteru, u kterého lze důvodně předpokládat trvalý pobyt to znamená, že sloučení rodiny má být povolováno těm, kteří se perspektivně v ČR usadí. To by ale neumožňovalo vzít si do ČR rodinu cizincům, kteří sem přijedou pracovat dočasně, ale až na několik let, a znamenalo by to velký zásah do jejich rodinného života. Drobné podnikání cizinců silně omezeno Ve snaze snížit dostupnost povolení k pobytu za účelem podnikání, které si v minulosti opatřovali i ti cizinci, již de facto pracovali v zaměstnaneckém poměru, přišlo ministerstvo vnitra s řešením udělovat podnikatelská víza pouze cizincům, kteří budou v ČR investovat. V dokumentu Nový systém ekonomické migrace, ze kterého tento návrh věcného záměru vychází, se hovoří o nutné investici ve výši 5 milionů korun. Věcný záměr sice zmiňuje možnost nahradit přímé investice doložitelným know-how, je ovšem otázka, jak bude toto know-how posuzováno a vyčíslena jeho hodnota. Bez počáteční investice bude možné si požádat o živnostenský list a povolení k pobytu za účelem podnikání až po dvou letech pobytu v ČR. Pokud tento návrh projde, v praxi to bude znamenat zásadní přiškrcení drobného podnikání cizinců, ať už jde o výuku jazyků, stánky s etnickým občerstvením či řemesla. Domníváme se, že potírání švarc systému mezi cizinci, což je zřejmý záměr MV, nemůže být řešeno zpřísněním podmínek pro cizince samotné, nýbrž by mělo být řešeno systémově a především sankcionováním zaměstnavatelů, namítá proti záměru Konsorcium. Rodinní příslušníci Čechů v horším postavení než rodinní příslušníci občanů jiných zemí EU žijících v ČR Rodinní příslušníci občanů ČR ze třetích zemí by měli být podle věcného záměru vyňati z právní úpravy rodinných příslušníků občanů Evropské unie a mít v některých oblastech horší postavení než rodinní příslušníci cizinců z Evropské unie. Před podáním žádosti o dlouhodobý pobyt by se museli naučit český jazyk a tento pobyt by jim mohl být zrušen v případě rozvodu. Program migrace to považuje za nebezpečný faktor, který může vytvářet závislost manžela/manželky na jejich českém partnerovi i v případě, kdy manželství nefunguje. Trvá příliš slabé postavení cizinců vůči zaměstnavateli Nový záměr nenavrhuje instituty, které by cizinci napomáhaly (povzbuzovaly ho) v tom, aby nevyužíval švarc systém a naopak se mu účinně bránil. Cizinec, který ještě nezískal trvalý pobyt, je na rozdíl od českého občana zcela vázán na zaměstnavatele. Jeho pobyt závisí na tom, zda trvá jeho pracovní vztah. Nová úprava přináší pozitivní změnu v prodloužení ochranné lhůty (doby, po kterou cizinec může pobývat v ČR bez pracovního poměru a hledat si práci) ze dvou na tři měsíce a rozšiřuje její platnost i na ty cizince, kteří nejsou propuštěni, ale odcházejí dobrovolně. Nicméně povolení k pobytu stále zůstává vázáno na jednoho zaměstnavatele a navíc se zavádí povinnost hlásit státní správě každou změnu v pracovním vztahu, a to například včetně změny výše přijmu. DEti se ucí multikulturní výchove Poznávání jiných kultur, schopnost vzájemného soužití a umění tolerance, to jsou všechno věci, které si můžeme představit pod pojem multikulturní výchova. Ve školách je to navíc jedno z průřezových témat, které by se mělo objevit ve výuce většiny předmětů. V tom, jak zařadit multikulturní výchovu do výuky, pomáhá mnoha školám občanské sdružení Slovo 21. Zde vznikl projekt nazvaný Multikulturní výchova 400x na českých školách. Do projektu se postupně přihlašují základní a střední školy ze všech krajů České republiky mimo Prahu. Ve školách pak odborní lektoři vedou přednášky a diskutují s žáky a studenty o tématech integrace cizinců do většinové společnosti a o problematice Romů jejich kultuře, historii a také o problému diskriminace. Lektorské týmy jsou složené vždy z jednoho Čecha, jednoho Roma a jednoho cizince. Ti se společně s dětmi vždy nejprve podívají na dokument s danou tématikou a potom o problematice, kterou viděli ve filmu, diskutují. Studentům se tak otvírají témata jako předsudky, xenofobie a rasismus, diskriminace či tolerance. Mnohdy jsou sami lektoři překvapení, jakých reakcí se od žáků dočkají. Cizinci většinou vítají, když se děti zajímají o kulturu jejich země a o to, jak se jim žije v České republice. Mnoho dětí má ve svém okolí kamarády-cizince, a proto jejich předsudky nebývají tak silné. I přesto někdy dojde na přednáškách k nepříjemné situaci. Ariunjargal Dashnyam, lektorka z Mongolska, vzpomíná: Na začátku jedné přednášky jsem předstoupila před třídu a slyšela jsem, jak se z lavic ozývá tiché jiang ťang ting Vyrovnat se s tím nebylo vůbec jednoduché. Chvíli jsem se celá klepala, než jsem byla schopná dětem říci, že to, co dělají, není vůbec příjemné. Nechaly toho a následovala už hodina bez problémů. Naprosto opačný zážitek má mongolský lektor Munkhbat Gerelt-Od, který přednášel na základní škole v Trutnově. Zdejší děti byly tak nadšené, že jsme nemohli hodinu vůbec ukončit. Pořád kladly další a další otázky a všem jsem jim musel napsat jejich jména na tabuli v azbuce, což je písmo, které se v Mongolsku v současnosti používá. V dotaznících, které pak děti odevzdaly po přednášce, se nejčastěji objevovala věta: Nejlepší je Mongol!!! Jednoznačně nejúspěšnější částí projektu je interaktivní hra Ostrov. V té se děti ocitají ve fiktivní zemi Ostrov. Na ten se valí vlna uprchlíků z České republiky, kde se nedávno stala ekologická katastrofa a už tam nemohou více žít. Z dětí se pak stávají na jedné straně sami čeští uprchlíci, kteří musí obhájit svoje místo v nové zemi, na druhé straně obyvatelé Ostrova, kteří mají k uprchlíkům a ke vzniklé situaci zaujmout nějaký postoj. Proti sobě pak stojí dvě skupiny fiktivních obyvatel, které formulují argumenty pro a proti přijetí uprchlíků na Ostrov. Kromě toho, že se studenti vžijí do naprosto opačné pozice, než na kterou jsou zvyklí, je na Ostrově většinou zaujme také to, že v roli uprchlíků se ve hře ocitají právě Češi. Vedle pozitivních ohlasů na hru Ostrov vyplývá ze zkušeností lektorů i ze zmíněných dotazníků, že jedním z největších přínosů přednášek je možnost setkat se osobně s příslušníkem menšiny. Lektoři si nekladou za cíl zbourat všechny předsudky, které v dětech jsou, ale alespoň je nabourat, aby v budoucnu dokázaly k člověku přistupovat jako k jednotlivci a aby věděly, že i přes různé odlišnosti jsme vlastně všichni lidé se svými dobrými i špatnými stránkami a že společně můžeme utvářet rozmanitou společnost.

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_2011 8. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 17 malé asijské

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #01_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2013 10. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Tento projekt

Více

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05

Úvodní slovo. Obsah: Úvodní slovo 03. Den v Centru podpory cizinců Prostějov 05 03 Úvodní slovo Milí čtenáři, oproti zavedenému zvyku tentokrát nebudu komentovat obsah aktuálního čísla, chci se věnovat období mezi tímto a minulým vydáním bulletinu. Krize sice ještě trvá, práce není,

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #02_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 20 Úvodní

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2012 9. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 22 Miss Vietnam

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #03_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Barevná planeta

Více

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ

SLOVO. Bulletin pro cizince a o cizincích. Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ SLOVO Bulletin pro cizince a o cizincích Slovo #04_2010 7. rocník NEPRODEJNÉ Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. 03 Jakub Tesař

Více

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE

KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE KOMUNITNÍ TLUMOČNÍCI VE VÍRU INTEGRACE OBSAH: úvod 5 Co je vlastně komunitní tlumočení? 9 Etické principy komunitního tlumočení 13 Kdo je komunitní tlumočník? 21

Více

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV

ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV v České republice za rok 2005 Český helsinský výbor PRAHA červen 2006 Obsah Obsah... 1 Úvodem... 2 Rovné příležitosti mužů a žen... 3 Práva seniorů... 11 K věkové diskriminaci

Více

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář

SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ. Mezinárodní odborný seminář SOUČASNÁ SITUACE A BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY MIGRACE NEZLETILÝCH BEZ DOPROVODU: VÝMĚNA INFORMACÍ, ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ Mezinárodní odborný seminář PRAHA - SPIRITKA, 2. a 3. 12. 2002 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Tento

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ELEKTRONICKÝ SBORNÍK Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ 2010 2 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR soubor vybraných příspěvků z regionálních konferencí 3 Aspekty integrace cizinců v regionech ČR Elektronický

Více

Dovedu to pochopit. Migrace

Dovedu to pochopit. Migrace Dovedu to pochopit Migrace Příručka pro učitele 1 Obsah Migrace... 1 Migranti v České republice... 9 Druhy migrace... 16 Integrace migrantů... 24 Slovníček pojmů... 27 Zdroje informací o migraci... 29

Více

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce

Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Problémy uprchlíků v České republice Sociální práce Vedoucí práce : PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala : Monika

Více

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D.

Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno. Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Zadavatel: Sdružení osob zabývajících se emigranty (SOZE, o.s.), Brno Zpracovatel: Mgr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. Praha Září 2010 Obsah Základní charakteristiky studie...3 1. Popis metodologie, metody...4

Více

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy

Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy Andrea Krchová a Hana Víznerová Evropská kontaktní skupina v České republice Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové perspektivy fakta a doporučení Evropská kontaktní skupina v České republice

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

Migrace. Cizinci: nedoceněný kapitál. se sítí více než 60 obchodů se sportovním

Migrace. Cizinci: nedoceněný kapitál. se sítí více než 60 obchodů se sportovním Mimořádná příloha Migrace Rozmanitost obohacuje Vtipy o muslimech nemusím Jak se v Česku daří lékařům cizincům Strana III Češi objevují vietnamskou kuchyni Strana IV UTERÝ 13. PROSINCE 2011 Cizinci: nedoceněný

Více

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE

POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE POLITIKA PŘIJÍMÁNÍ, NÁVRATŮ A INTEGRAČNÍ OPATŘENÍ PRO NEZLETILÉ BEZ DOPROVODU V ČESKÉ REPUBLICE A STATISTICKÉ ÚDAJE Evropská migrační síť 2009 Studie financována Evropskou komisí a Ministerstvem vnitra

Více

Employees Beyond Borders

Employees Beyond Borders Employees Beyond Borders Výsledky výzkumu: Zaměstnávání cizinců dopad sankční směrnice v praxi Zpráva za Českou republiku PhDr. Marie Jelínková, PhD. Praha 2014 1. Vstupní informace 1 (a) Stručná historie

Více

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR

ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR ZPRÁVA ČHV O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2006 ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR PRAHA 2007 Obsah 1. Úvodem... 2 2. Postavení žen na trhu práce... 4 3. Situace opuštěných dětí... 8 4. Práva seniorů...

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Praktické problémy s integrací v České republice 1

Praktické problémy s integrací v České republice 1 Praktické problémy s integrací v České republice 1 Markéta Blažejovská Brno, 2012 1 Nezkrácená česká verze - před zařazením do samotné publikace v anglickém jazyce došlo ke krácení a editorským úpravám.

Více

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy

Praktická příručka multikulturní výchovy pro 2. stupeň základní školy CZ.1.07/1.2.17/02.0035 Vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky a multikulturní výchovy s cílem prevence rasismu a xenofobie a tvorba metodik pro práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími

Více

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv

Hostis 4. Ročník I 2008. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv Hostis 4 Ročník I 2008 Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany lidských práv OBSAH: EU otevřelo migrační centrum v Africe... 3 Cizinci u přijímacích zkoušek

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY INTEGRAČNÍ PROCES CIZINCŮ ZE ZEMÍ MIMO EU V ČESKÉ REPUBLICE (ANALÝZA NA VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍCH) DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Lucie Prokešová DiS.

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

s b o r n í k příspěvků

s b o r n í k příspěvků sborník příspěvků sborník příspěvků Vydáno v rámci projektu Integrace cizinců na úrovni samosprávy řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo

Více