Catarina Pires. Pět rozhovorů s Álvarem Cunhalem. I. část, přeložil Miloslav Ransdorf, ukázky vyšly v Naší Pravdě. Vysvětlení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Catarina Pires. Pět rozhovorů s Álvarem Cunhalem. I. část, přeložil Miloslav Ransdorf, ukázky vyšly v Naší Pravdě. Vysvětlení"

Transkript

1 Catarina Pires Pět rozhovorů s Álvarem Cunhalem I. část, přeložil Miloslav Ransdorf, ukázky vyšly v Naší Pravdě. Vysvětlení Počítač je rozhodně vynálezem století. Kdybych měla napsat na papír číslo, kolikrát jsem už začala a zase přeškrtala první paragraf tohoto textu, znamenalo by to určitě zničení celého lesa. Všechno toto je jen proto, abych vysvětlila důvod této knížky, těchto rozhovorů. Bylo vymyšleno, abych to byla já, kdo ji představil, a proto to musím být já, kdo to vysvětlí. Ale předtím je třeba objasnit jednu věc: fakt, přinejmenším zvláštní, že se tento text objevuje také v prostoru, který byl všeobecně věnován curriculu a životopisu autora. Je to jednoduché. Nadto, že nejsem autorka ve vlastním slova smyslu, nemám curriculum a moje biografie by nezaplnila ani polovinu tohoto prostoru. Nuže, proč já? Nevím. Budu se muset zeptat mého druha z rozhovorů, Álvara Cunhala. Ale konečně jaké jsou tyto rozhovory? Je to Pět rozhovorů s Álvarem Cunhalem. Už jsem znala Álvara. Dělala jsem o něm práci pro universitu a napsala jsem článek o Kresbách z vězení pro Notícias Magazine. Poté vznikla myšlenka udělat s ním interview. Žádala jsem o ho o rozhovor. On přijal. Jeden den poté jsem přijala hovor doma. Byl to Álvaro: A i když už se jednou dává interview, nenapíšeme knížku rozhovorů? Totální překvapení. Žádala jsem ho o interview, on mi dal knížku. Idea byla taková, abychom konverzovali o pěti spojených tématech a vyjde-li to dobře, abychom to zveřejnili. Po mnoha rozhovorech tu je kniha. A nyní, když je připravená, si přeji, aby se čas vrátil o několik měsíců nazpátek, abych o všem vedli rozhovory znovu, protože dozajista by rozhovory byly rozdílné, že mé ideje by byly jiné, že knížka by vyšla lépe. Protože to není možné, zde jsou tyto rozhovory, které by mohly být jiné. Jsou to tytéž, nebo téměř tytéž rozhovory, bez nároků navíc. Jedna spojená reflexe dvou rozdílných osob. Jedna z nich má 85 let, mnoho věcí zná, má mnohé zkušenosti a věří v lepší svět; druhá má 24 let, chce mnohé věci znát, chce mít mnohé zkušenosti a chce věřit v lepší svět. Věřím, že v tom i bude pokračovat. Zbytek je na vás, čtěte knížku, poslouchejte rozhovory. Dějiny 1. Dějiny a dějepisci Catarina - Jestliže byste souhlasil, můžeme začít mluvením o dějinách a o formě, jak byly zapsány v průběhu časů Álvaro -...dovol, abych tě přerušil...mluvíš o mně v třetí osobě...to není pohodlné v rozhovoru... Catarina - Dobrá, budu ti tykat...ale, jak už jsem řekla, to, co konstatuji, když čtu historické knihy je to, že na jedné straně chybí lidská osa a na druhé straně se píšou dějiny pro perspektivu toho, kdo je u moci. V tomto smyslu, bude možno napsat dějiny ve formě nepodléhající času? Existuje pravda v dějinách nebo byly napsány podle interpretace jednoho každého a my nikdy nepoznáme pravdu? Jaké je tvoje mínění? Álvaro - Úvaha, jejíž vyjádření končíš, je nutná úvaha o omezeních týkajících se očištění historické pravdy. Ve společnosti, v níž existují vládnoucí třídy a ovládané třídy, ti, kteří píší dějiny, patří všeobecně k vládnoucím třídám a píší dějiny s kritérii své třídy. Existují bezpochyby dějepisci, kteří, i když se nacházejí sociálně a ideologicky v okruhu vládnoucích tříd, přece provádějí vážné zkoumání. Ale je velice zřídkavé, aby unikli třídním kritériím ve zkoumání a v poměrném ocenění a hodnocení, která dělají o problémech a událostech. Mnohdy hledají ve faktech to, co by mohlo být příznivé jejich už vytvořenému mínění a opomíjejí nebo překrucují to, co by mohlo být nepříznivé. Při různosti mínění a výkladů je absolutně přípustné, aby se tak dálo. Ale už není přípustné, aby dějepisci opomíjeli nebo falšovali fakta. Catarina - V jakékoli formě historie není exaktní vědou. A tato otázka interpretace/překrucování dějin se ověřuje s velkou nezvratností v dávných dějinách, protože lid neměl přístup k vzdělání a informacím. A proto, jen vládnoucí třídy jsou ty, které mohly psát. V dějinách XX. století existují možnosti a mechanismy, aby nebyly vyprávěny jenom jedinou třídou. Existují svědectví, existuje svoboda vyjádření

2 a existují technické prostředky, aby byla zaznamenána historie všech tříd i s jejich výkladem. A jednodušší psát dějiny s větší objektivitou a s větší pravdou. Jak si myslíš, že budou pohlížet historikové řekněme v 25. nebo 26. století na 20. století a na vše, co se odehrálo v tomto století? Álvaro - Chtěl bych učinit dvě poznámky. Jednu týkající se mimořádné nerovnosti prostředků, kterými disponují ti, kteří jsou u moci a ti, kteří stojí této moci oponují. Vládnoucí třídy mají instituce, které nedělají nic jiného, než že píší dějiny podle jejich kritérií. Ti, kteří píší dějiny s jinými třídními kritérii, jako je tomu v případě marxistických historiků, kteří soudí, že společnost je špatná, že existuje zneužívání moci, že společnost je nespravedlivá, kteří obviňují kapitalistický systém a jeho základy jako účinnou příčinu nespravedlností, sociálních nerovností, zaostalostí, obludných zločinů systému - ti mají prostředky mimořádně víc omezené. Tato nerovnost prostředků vede k tomu, ve vztahu k budoucnosti, že v 25. nebo 26. století, jak říkáš, ti, kteří budou číst historii 20. století se budou setkávat v převažující masou historických falsifikací. To je první poznámka. Druhá poznámka je ta, že nevím, zda to, co říkáš, zahrnuje nebo nezahrnuje nejsoučasnější epochy, dějiny, které žili ti, kteří píší, nebo spíše, otázku svědectví. Catarina - Ano, zahrnuje, ale svědectví zahrnuje analýzu... Álvaro - To jsou různé věci. Svědectví není analýza, není mínění, není ocenění. Svědectví je informace a jenom jako informace může být přijímáno, i kdyby ten, kdo poskytuje svědectví mohl vyjádřit mínění o tom, kdo svědčí. Catarina - Ale, například, Mário Soares vypráví dějiny diktatury a revoluce jedním způsobem, Álvaro Cunhal je může vyprávět jiným, Salazar, kdyby byl živ, by je vyprávěl ještě jiným. A právě odtud, prostřednictvím dat, jež jsou poskytovány svědectvími a konkrétním existujícími důkazy, činí své závěry jednotlivé osoby. Álvaro - To je patřičná a aktuální otázka: jak Mário Soares a Álvaro Cunhal mohou psát a skutečně také píší, dějiny fašistické diktatury, dubnové revoluce, kontrarevoluce. Moje mínění je následující: první má své mínění, absolutně legitimní a má své hodnocení, absolutně legitimní. Může si myslet, například, že Dubnová revoluce, taková, jaká byla, uskutečněná za určujícího zasahování komunistů a kapitánů z MFA (Hnutí ozbrojených sil), byla jedním velikým omylem. Možná si myslí, říkám možná, že bez Dubna by se mohlo přejít od Marcela Caetana k situaci, kterou máme teď. Horší je to, že jak brání svá mínění, mnohokrát říká, že se stalo to, co se nestalo a že se nestalo to, co se stalo, že neřekl to, co řekl, že sliboval to, co nesliboval, že nesliboval to, co sliboval... Catarina - Ne, to on neříká... Álvaro - Neříká? Catarina - Ne, to, co on říká, je to, že jen sliboval a jen říkal určité věci, protože byl vydvižen událostmi a vlnou doby. Álvaro - To je přesné ve vztahu k 11. březnu. Je přesné to, že tehdy byl vyzdvižen událostmi. Catarina - Ukazuje, jistou formou, oportunismus ze své strany. Álvaro - Teď nehodlám klasifikovat v ideologických pojmech jeho politické chování. Chci udělat chladnější analýzu. Je plně legitimní, že měl hodnocení, jež bylo velice negativní vůči akci komunistů ve vztahu k chodu revoluce a k tzv. převratu Palma Carlose, k 11. březnu, k 28. září, k 25. listopadu. Teď, to, co nesmí, je proviňovat se proti pravdě pokud jde o události; jako například říkat, že jsme nechtěli volby a že ti, kdo chtěli volby byli, kteří dělali tyto převraty. To už není svědectví, to je falešné svědectví. Pokud jde o mne a o mou stranu, bereme odpovědnost za to, co jsme dělali, za to, co jsme navrhovali, ať to bylo dobře nebo špatně. Bereme odpovědnost za naše zasahování, za náš program, za naše dokumenty. Nebudeme říkat: toto jsme neřekli, toto jsme neudělali, toto jsme neslibovali. Ne. Bereme odpovědnost za naše skutky a ti druzí ať nás soudí...svědectví musí být pravdivé, hodnocení je svobodné - to naše i těch druhých. V citovaných případech, můžeme dokázat fakty, dokumenty, to, co chtěli selhavšími převraty - plné moci, nikoli uskutečnění voleb do Ústavodárného shromáždění, uskutečnění voleb presidenta republiky atd., atd. Bylo to, na konci účtování, neuskutečnění voleb. A my, poté, co byl poražen puč, nadále jsme trvali, stejně jako před pučem, na úkolu uskutečnit volby. Toto, jako jiné věci, představuje Mário Soares přesně naopak. Svědectví nedává právo neříkat pravdu o událostech, o faktech. Svědectví je informace, která má být pravdomluvná, aby byla platná. Pak ať se dělají hodnocení podle libosti. Jestliže jsou různé verse faktů, nuže, ať se diskutují fakta, ať se očistí pravda faktů.

3 Catarina - Přesně; protože ti, budou v 21. století číst dějiny Portugalska našeho století mají svědectví Álvara Cunhala a mají svědectví Mária Soarese: a to, co říká Mário Soares, říká, že je pravda, a to, co říká Álvaro Cunhal, říká, že je pravda; a následkem toho, říkají, že to, co říká ten druhý, je lež. Nuže, kde je pravda? Musí existovat fakta a důkazy, že svědecká výpověď je pravdivá. Álvaro - O otázkách, o kterých jsem se zmínil, vztahujících se k Dubnové revoluci, existují dokumentární důkazy... Catarina -...existuje jen jedna historie, neexistují různé historie... Álvaro - existují dokumentární důkazy. Například, je třeba číst velice málo známou knihu generála Spínoly, protože obsahuje, jako přílohy, četné dokumenty, v nichž je napsáno, že chtěl plné moci, že chtěl odložit volby do Ústavodárného shromáždění, že chtěl volby presidenta republiky. Všechno je tam, nejsou to mé dokumenty nebo dokumenty mé strany. Ale mám mnohou potíž, když vidím, jak by se mohly korigovat všechny ty nepřesnosti a lži ve věci faktu. Kdybych mohl žít dalších 85 let a věnoval bych se jenom vyvracení lží, s důkazy v ruce, a výmyslům hojně rozšířeným o PKS a o mně samotném, nestačilo by mi těch dalších 85 let... Četl jsem v současnosti knihu o jedné velice reakční osobě. Jenom útoky ve vztahu ke komunistům, výmysly od těch prvotních a absurdních s ohledem na to, co jsou, až po to, co chtějí, co dělají komunisté a toto všechno je řečeno a opakováno s takovou nenávistí, že nakonec ten, kdo by to četl bez předem hotových idejí poté by dojít k závěru, že ten, tak mluví, musí lhát. Catarina - Kdo je ten, kdo tak mluvil? Álvaro - Nestojí za citaci. Catarina - Souhrnem: bude se nadále mstít historie vládnoucích tříd a nikdy se nedostaneme k Historii s velkým písmenem na začátku a ke všemu, co to zahrnuje? Álvaro - Budou existovat, ve vyložených pojmech, různé verze. Přes nerovnost prostředků, je nutné podněcovat to, aby více historiků, jmenovitě marxistických pisatelů, odvážně trvali na tom, aby se studovalo a psalo ve smyslu zajištění a podpory, je-li to nutné, historické pravdy. 2. Salazar a Caetano - fašistická diktatura Catarina - Mluvili jsme o protikladných verzích a svědectvích ve vztahu k Dubnové revoluci, ale totéž se ověřuje ve vztahu k diktatuře. Álvaro - Ano, také můžeme vidět, jak se píší dějiny ve vazbě k fašismu a k fašistické diktatuře. Už říkají, že existovala mnohá tolerance, už citují jako důkaz článek 8 z Ústavy z roku 1933, která posvěcovala demokratické svobody, jejichž výkon byl násilně potlačován. Už zpochybňují, že by se mohla fašismem nazývat diktatura, protože v nacistických koncentračních táborech byly zavražděny miliony osob a v Portugalsku nesrovnatelně méně. Už se tvrdí, s citací zákona, který nebyl prováděn, že vězeňské tresty za politické delikty nešly nad dva roky. Už se píše, že Salazar dokonce byl tolerantní člověk, který nepřipouštěl v PIDE mučení a - teď si vzpomínám - radil policii, aby dala vězňům jenom, jak říkal Salazar, pár dočasných vytažení, aby se vyrazila přiznání. :Dočasná vytažení byla mučení - mučení zbavováním spánku, mučení těla, elektrické šoky, tlučení mnohokrát až ke smrti; bylo to odsouzení k pomalé smrti, jako se to stalo mnoha desítkám antifašistů v koncentračním táboře Tarrafal, včetně generálního tajemníka Komunistické strany Bento Gonçalvese; bylo to zabíjet střílením komunisty, jako sochaře Diase Coelho v Rua dos Lusíadas (v ulici Lusovců), v Lisabonu, a Alfreda Dinise, významného dělnického vůdce PCP (PKS), na třídě Bucelas směrem na Sobral de Monte Agraço. Catarina - Nemyslíš si, přesně, že svědectví, o němž mluvíme je jeden z prostředků jak potírat toto vybělování a falšování dějin? Ve vztahu k fašistické diktatuře, například, jestliže se mluví o mučení je v poněkud obecné formě a tedy osoby necítí to, co bylo mučení. Snad ti, kteří ho vytrpěli, prostřednictvím jeho svědectví, by měli dosáhnout vnímání toho, čím bylo. Ukázat na osoby, které, když se mluví o autoritativním režimu a mluví se o tom, že nakonec nebyl tak špatný, že to znamená být poněkud lehkovážný. Álvaro - To také přirozeně ve vztahu k mučení, jak uvádíš. Před nějakým časem jsem viděl program v televizi, s výpověďmi bývalých členů PIDE. Snad dvě hodiny měli na mluvení a aby byli dotázáni na to, co dělali. Byli představeni jako svědci. Říkali, že nespáchali nic špatného. Popírali evidenci faktů. Mučení? Jeden z nich, vzpomínaje snad na doporučení oněch dočasných vytažení, dané Salazarem, říkal, pokud vůbec, že mohli dostat pár facek. Pár facek, mučit až ke smrti, utloukat až ke smrti? Zabili mučeními a poté vyhodili oknem, aby pak řekli, že vězeň spáchal sebevraždu, jak udělali José Moreirovi, když s zdráhal říci, kde je umístěná tiskárna, kterou kontroloval? Zabili zastřelením na ulicích

4 nebo na třídě, jak jsem poté sdělil? A objevili se v televizi jako mírumilovní lidé, ve svých územích, ve velmi dobrých filmových snímcích, dobrá prezentace, mnozí z nich byli přijati společností, těšíce se drze svou beztrestností. Jeden z nich se odvážil tvrdit: Kdo? Humberto Delgado? Nevěřím, že by nějaký článek PIDE byl v také věci zapleten!... Catarina - Ale, tak, oni sami se musí obhájit, protože před nějakými časy bylo vidět v Portugalsku jednoho z bývalých příslušníků PIDE, Rosu Casaco, který se přiznal, že to byli oni, kdo zavraždil generála. Álvaro - Nová pokolení nevědí, co se dělo. Měl jsem desítky setkání s mladými lidmi, kteří byli zděšeni, že by bylo možno umučit až ke smrti. Catarina - Proto jsem mluvila o nutnosti svědectví, které informují o pravdě fakt. Álvaro - Chceš moje? Mně mlátili po celé hodiny, až jsem ztratil smysly a byl jsem přenesen do utajené izolace uvnitř našeho vězení, byl jsem tam natažený po několik týdnů, viděl jsem tvář v zrcadle na konci údobí patnácti dnů a nepoznal jsem ji, tělo bylo celé černé. Ale zůstal jsem živý, jiní umírali následkem takových facek, jak říkal bývalý příslušník PIDE nebo nebo následkem nějakých dočasných vytažení, jak je nazýval Salazar Falšování dějin Catarina - Mluvilo se o falšování dějin a vybělování fašistické diktatury. Snad by bylo užitečné, kdybychom se pokusili vnímat rozdíl mezi falšováním a vybělováním dějin. Myslím, že existuje rozdíl mezi falšováním, které se ověřuje, například, ve svědectví těchto bývalých příslušníků PIDE a vybělováním. Když se mluví o falšování dějin, mluví se o lži, o překrucování faktů, v pokusu dovést k oklamání osoby o určité události. A vybělování probíhá, podle mého mínění, spíše ve smyslu nějaké odlišné dějinné interpretace, než jakou by mohly mít jiné osoby. Nebo budiž, podívejme se na dějiny nějakého období s větším odstupem a s uvážením kontextu epochy, v níž byla série diktatur, některých s nejtěžšími charakteristikami. Například v Německu, jak ses před chvílí zmiňoval, existovaly koncentrační tábory a zavraždili mnohem více lidí. A odtud s vyvozují určité závěry: že Salazar nebyl nakonec tak špatný, že nakonec mučení byla nepočetná, že nezemřelo tolik a že, proto, v Portugalsku existoval autoritativní režim, který byl v kontextu epochy normální, protož většina zemí byla v této situaci. Myslím, že toto je velmi negativní jev, jemuž je třeba čelit. Protože je důležité vědět to, co se reálně stalo, aby pokolení, která přicházejí a vlastní současná pokolení měla nutné poznání dějin, aby odtud vyvodily svá poučení a nedovolily, aby se opakoval takový režim. Álvaro - Jedna věc je interpretace a klasifikace, kterou je možné uplatnit na situace, reality, jevy. Jiná otázka je adulterace, mnohokrát poslouživší pro změnu slovníku, pravdy faktů, přirozenosti a reality situace a nějaké politiky. To, co uvádíš, je uplatnitelné na tvrzení, které činí někteří historikové s ohledem na otázku, aby se vědělo, zda ano nebo ne existovala v Portugalsku fašistická diktatura. My, komunisté, jiní demokraté a portugalský lid obecně, jsme ji tak klasifikovali ve své době, v níž jsme ji zažívali a bojovali s ní. Pokolení a pokolení tak nazývala diktaturu v boji, který vedla proti ní. Bylo a je to obecné označení, odůvodněné. A nebylo to náhodou. Měli jsme vojenskou diktaturu od roku 1926 do roku 1933, s určitým stupněm represe, ilegalizací stran, s policií, která se ještě nazývala PVDE a byla později překřtěna jménem PIDE. Fašistická diktatura se ustavila se Salazarem roku 1933, kopírujíc italský fašismus ustavený roku 1921 Mussolinim a také s inspirací dřívějším převzetím moci Hitlerem, v tomtéž roce Národní statut práce je kopie Charty práce (Carta del Lavoro) a korporativní stát tak zvané salazarovské Ústavy 1933 je kopie struktury italského korporativního státu. S Národním statutem práce a ilegalizací svobodných odborů, s korporativním státem, s PIDE, s rozpoutanou brutální represí se ustavil a institucionalizoval fašismus v Portugalsku. To není jen otázka slovníku. Od této korekce slovníku se říká, že to byl režim tolerance, opomíjejí se fakta a důležité reality, překrucují se události, lže se o skutečnostech. Nejedná se o to, co ty nazýváš odlišnou interpretací dějin, ale současně o falšování a vybělování. A nejen v tom, co odráží likvidaci svobod a represi, ale také s ohledem na třídní povahu diktatury, násilně prosazující obranu egoistických zájmů kapitalistů a statkářů a vykořisťování dělníků a pracujících tříd. Myslím, že někteří historikové falšují dějiny pohrávajíce si s ujištěním, že je nefalšují, ale opírají se o pravdu. Ale všechny tyto interpretace, mínění a ideje integrují, pro některé snad jen objektivně, do velké operace v průběhu vybělování diktatury, jež takto, v rámci vývoje prosazovaného reakčními prvky, vede ke zpochybnění Dubnové revoluce. 4. Formování monopolistických skupin

5 Álvaro - Důležitou otázkou pro analýzu třídní povahy a ekonomického vývoje za Salazara a Marcela Caetana je vztah mezi ekonomickou mocí a politickou mocí. Catarina - Mário Soares brání, nebo přinejmenším obhajoval, že Salazar představoval společnost rurální, agrární/obchodní, jež vstupovala do kapitalistického vývoje a ten že přišel s Marcelem Caetanem. Álvaro - Nezastávám tento názor. Salazar nejen připouštěl, ale i podporoval rozvoj kapitalismu a zahájil budování základů monopolistického kapitalismu v Portugalsku. Po skončení 2. světové války v roce 1945, přesně v tomto roce, byl schválen zákon o reorganizaci a podmínkách pro průmysl. Tento zákon určuje, že nejvýznamnější průmyslové sektory budou předány velkým kapitalistům, že aktivita v těchto sektorech bude regulována, aby nikdo už do nich nemohl vstoupit. V jiných sektorech malého a středního průmyslu je aktivita liberalizovaná: velcí mohou vstupovat mezi malé a soutěžit s nimi. Toto je souhrn zákona o reorganizaci a průmyslové regulaci z roku Znamená nejen připuštění objektivního procesu centralizace a koncentrace kapitálu v kapitalistickém hospodářství, ale i upevnění zákonných norem, jež by zaručovaly, těm, kdo mají základní průmyslové sektory, aby tam už nikdo nemohl vstoupit. Regulace pro velké, liberalizace pro malé. Byl to podnět pro utváření monopolistických ekonomických skupin, jež se konkretizuje v Salazarově době. Utváří se skupina Champalimaud, utváří se skupina Mellos, utváří se skupina podniků Espíritu Santo, utvářejí se různé podniky spojené s Hydroelekrárnami na Douru. A jiné. Právě v Salazarově době bankovní kapitál se slévá s průmyslovým kapitálem, v němž například skupina Mellos a Champalimaud odešly z průmyslu do banky, skupina Espíritu Santo odešla z banky do průmyslu. V zemi ekonomicky tak zaostalé jako bylo Portugalsko - nejzaostalejší v Evropě, která jenom v tom či onom ukazateli překonávala Řecko a balkánské země - utváření, v tak krátkém dějinném období, velkých dominantních ekonomických skupin by nebylo možné bez přinucujícho zasahování státu. Monopolistické skupiny byly dětmi fašistické diktatury a poté se staly jeho pány, ovládajíce hospodářství i politiku. Za Marcela Caetana se už objevily prvky státně monopolistického kapitalismu, nebo jinak, nejenže politikové slouží kapitálu, ale jsou to páni kapitálu, kdo přímo přikazuje politikům. Když se objevují lidé vlády ve správách bank a velkých společností, není to proto, aby tam zajišťovali národní politiku, ale proto, aby pozdvihli na úroveň vlády politiku vnucovanou monopolistickými skupinami. Ekonomická moc začíná tak přejímat přímo politickou moc. Státně monopolistický kapitalismus začíná jasně vystupovat. Tento aspekt vývoje kapitalismu je velice zajímavý. Catarina - Ano, v průběhu dějin, ekonomická moc byla vždy intimně spojena s politickou mocí. Kdo držel ekonomickou moc, byl ten, kdo držel politickou moc. Álvaro - Ekonomická moc slouží systému, ale tím se nechce říci, že všichni Caesaři byli od samého počátku otrokářští páni. Catarina - Ano, ale v třídních pojmech... Álvaro - V třídních pojmech je to dobře. Catarina -...ti, kdo drží politickou moc, jsou ve službách ekonomické moci... Álvaro - Salazar byl nejen bohatý člověk, byl ve službách zájmů kapitalistů, ale poroučel. V době Marcela Caetana už není tím, kdo rozkazuje Marcelo, ti, k nimž přešlo velení jsou Mellos, Champalimaud, Espírito Santo a jiní velcí kapitalisté a statkáři. Salazar udělal zákon o reorganizaci a průmyslové regulaci. Ale od doby Caetana a zákona o průmyslové podpoře z roku 1972, zákona, který od počátku do konce určuje, že ekonomická moc je ta, kdo velí politice vlády. Je to efektivně schéma nadvlády monopolistického kapitálu v politické moci, systém, který nazýváme státně monopolistický kapitalismus. Chápání této reality je podstatné pro porozumění Dubnové revoluci, jejích problémů, jejích vnitřních rozporů, jejích konfliktů, je to důvod, proč nastolení a institucionalizace politické demokracie bylo současně nastolením nové ekonomické organizace, se znárodňováními, s agrární reformou a jinými velkými demokratickými vymoženostmi. 5. Dubnová revoluce Catarina - Říkalo se a psalo mnoho o Dubnové revoluci. Také v tomto případě si myslíš, jak je zjevné, že existuje falšování dějin. Álvaro - Přesně, a s naprogramovanými kampaněmi, které se budou rozvíjet v rostoucí intensitě. Ve vztahu k Dubnové revoluci dodnes můžeme předvídat to, co budou reakcionáři o ní k 25. výročí říkat.

6 Jedni budou říkat, že revoluce byla jen dne 25. dubna a že poté PCP všechno zničila. Budou říkat jiní, že bylo možno se dokonale vyhnout této revoluci, protože se mělo dospět k demokracii přes liberalizaci a demokratizaci režimu v době Marcela Caetana. Udělal by se přechod mírně, nebyla nutná revoluce pro přechod k demokracii, k dnešní demokracii, přirozeně. Někteří řeknou, že disidentští fašisté, jak byli nazýváni v době marcelismu, jako Sá Carneiro a někteří antifašisté, kteří se snimi spojili před 25. dubnem nebo po něm, ti měli být hrdiny ustavení demokracie. Jiní řeknou, že to byl Mário Soares a on sám to říká taktéž. Jiní, že to byly Ozbrojené síly poté, co bylo zničeno Hnutí ozbrojených sil (MFA). A řeknou také, že to nebyla kontrarevoluce, jak to reálně byla, ale vskutku revoluce, jež zničila portugalskou ekonomiku. Catarina - Myslíš, že je to toto, co řeknou? Álvaro - Už to říkají. Catarina - Myslíš, že Mário Soares, v knize Soares, diktatura a revoluce od Marie João Avillez, říká toto? Neříká! Álvaro - Teď to neříká. Teď říká jen to, že komunisté zaškrtili, zničili revoluci. Připuštění toho, že by byl mohl existovat mírný přechod, neříká, ale insinuuje. Snad to říká v jiné knize. Catarina - Ach, v jiné knize, nevím. V této knize to, co říká je to, že když Marcelo Caetano došel k moci, měl naděje, ale ztratil je rychle, protože pocítil, že hodlal pokračovat k politice předchozí, Salazarově. Álvaro - Ano, to je to, co říká, ale říká jiné věci, které tomu protiřečí a říká toho mnohem více. Catarina - V citované knize, na tolika stranách, tvrdí Mário Soares, že Álvaro Cunhal a Komunistická strana chtěli převzít moc. Nejprve bránili pluralitní demokracii, protože si mysleli, že nemohou jít dále, ale když v určitém okamžiku cítili, že mají možnost uchopit moc, jmenovitě po 11. březnu, dělali všechno pro to, aby to provedli. A tehdy je to on, Mário Soares, jako spasitel vlasti, kdo začíná bojovat proti této možnosti, protože Portugalsko by se vystavilo riziku, že bude evropskou Kubou atd., atd. Ale současně, když činí toto tvrzení, vypráví, že ve vlastním dni 11. března nebo následujícího dne komunisté ho zavolali do sídla PKS, aby dosáhli jednoty se socialisty. Nicméně, jestliže by komunisté bývali chtěli uchopit moc, nevolali by Socialistickou stranu, aby se spolu podíleli na vítězství demokracie. To je zjevné. Co mne vede k tomu, abych si myslela, že občas nechtěně Historie vyvrací historii, hlavně tehdy, když obojí vypráví tatáž osoba. Álvaro - Tvé úvahy jdou do jádra událostí a stanoviska i jednání stran. Přesně 11. března se upřesňovala v základě zodpovědnost socialistů, kterou by socialisté mohli mít v dorozumění se Spinolou ve vztahu k převratu; a poté, co viděli, že převrat byl poražen, starali se o východisko, vrhajíce se do lidové manifestace... Catarina - Ano, kde se říkalo Převrat selhal, Socialistická strana se přestrojila... Álvaro - Dobřes to postihla. Skutečnost byla přesně tato, i tato fráze, jinak řečeno, byli to socialisté, kteří se objevili na lidové manifestaci oslavující porážku puče, kteří ji říkali... Catarina -...ti z MES... Álvaro -...a charakterizuje dobře to, co se stalo. Snažili se předvést, ale nebyli důslední. Následně se chápou ofensivy, otevřeně se spojují s pravicí, vystoupí z vlády, podpoří terorismus bombových útoků - dlouhé dějiny antikomunistické protirevoluční akce. Pokud jde o demokracii, kterou jsme chtěli pro Portugalsko po svržení diktatury, je dobře vyložena v programu PCP (Portugalské komunistické strany) schváleném v roce 1965; je dobře pochopena a bojovali jsme za ni před 25. dubnem i v při ustavení a institucionalizaci demokratického režimu. Když se mluví dnes o velkých výdobytcích revoluce, zrovna antikomunismus tvrdí, že to byly sociální transformace vynucené PCP. De facto existují jako cíle antifašistické revoluce v našem Programu schváleném v roce 1965, tedy devět let před 25. dubnem. Ale figurují také, a Mário Soares se snaží to zapomenout, a jsou vepsány do Programu PS (Socialistické strany) schváleném a publikovaném v roce Catarina - Jedna z věcí, která na mě udělala dojem, záporně, když jsem četla už zmíněnou knihu, byl fakt, že Mário Soares přijal, jako by to byla nejpřirozenější věc na světě, ať by užíval jakéhokoli jazyka, konec kapitalismu, zničení kapitalismu, moc mas, marxismus, jestliže do vyžadovala souhra epochy. Nebo jinak, on sám musí přiznat politický oportunismus. Jenom to učinil, protože to musil učinit, jinak by neyískal voličstvo. On toto připouští. Nevím, zda moc dobře vnímá to, co připouští. Připustit toto je jakoby politicky se diskreditovat. Nebo snad ne. Je to jen politická forma konání, jež zřejmě byla hodně módní ve své době. Konečně v této době všichni tvrdili, že jsou marxisty. Álvaro - Velké výdobytky Revoluce, jež byly vepsány do Ústavy republiky, vypracované a schválené Ústavodárným shromážděním v roce 1976, zrušení monopolistického kapitalismu, znárodnění základních sektorů, agrární reforma a jiné věci, se mohou číst v Programu Socialistické strany schvaleném sjezdem,

7 který se konal v prosinci Ale, jak už řekl Mário Soares, programy jsou programy a tak myslil jistě, že je velice přirozené hodit toto vše do jedné zásuvky nebo nechat toto vše pro koš na papíry. 6. Revoluční dynamika a orgány moci Álvaro - Ty ses nezúčastnila portugalské revoluce a je obtížné, aby sis ji představila. Já jsem byl v rozhodovacích organismech. Byl jsem ministrem čtyř prvních provizorních vlád, byl jsem součástí Státní rady po mnoho let, vystupoval jsem v orgánech moci. Měl jsem také velkou odpovědnost v PCP a já i jiní soudruzi z vedení jsem vystupovali, na úrovni nových orgánů demokratické moci při ustavení a institucionalizaci demokratického režimu a jmenovitě velkých výdobytků Dubna. Avšak nebylo to tam, kde jsem se zúčastnil aktivněji v revoluci a žil jsem ji intenzivněji. Aniž bych v nečem zmenšoval význam a akci v institucích, bylo to v boji, se zaujetím, oddaností a odvahou velkého stranického kolektivu, bylo to v továrnách, bylo to na polích, v přístavech, ve školách, ve velkých iniciativách stranických mas, kde jsem se přímo účastnil v revoluci. S dělnickou třídou, s pracující masou, s rolnickými masami, s mládeží, se ženami, se starými lidmi. To byla jinak také má hlavní politická škola v době fašismu, jak tmu bylo s mnoha jinými soudruhy. Bylo to v přímém a těsném spojení s dělnickou třídou, s pracujícími, s lidem, kde jsme dělali politickou školu, školu koncepcí a školu charakteru, učíce se zkušeností, reflexí a tvořivostí lidu, kapacitou, kterou má lid, v revoluční dynamice, jak zasahovat do společnosti a přetvářet ji. Catarina - De facto moje účast v Portugalské revoluci má být shrnuta na silné kopání v břiše mé maktky, kde jsem byla dobře usazena. Ale toto je jeden z těch moment, který mi dává myslit na užitečnost, kterou by měl stroj času, protože jenom žít ho by umožnilo vnímat toto bohatství, o kterém mluvíš. Zmiňoval ses o tvořivosti mas. Nemnozí mluví v tomto aspektu o portugalské revoluci. Jak to tenkrát bylo? Álvaro - Tvořivost pracujících a lidových mas v boji v Dubnové revoluci je velké poučení. Pro agrární reformu v oblasti jižních latifundií jsme měli zkušenosti Sovětského svazu, kolchozy a sovchozy - družstva nebo kolektivní statky -, zkušenosti sledované v jiných zemích. Zdálo se nám, že tyto zkušenosti by mohly být řešením a vložili jsme to do programu. A v konečném skoučtu, při realizaqci agrární reformy Dubnovou revolucí nevzniklo ani jedno ani druhé. Družstva UCP byla originální tvorbou portugalských pracujících. Byly to jednotky pracujících s demokratickou a kolektivní správou. Vytvořilo se asi 550 družstev (Unidades Colectivas de Produção - Kolektivní jednotky produkce), zahrnujících celek se stovkami tisíců hektarů země a s tisíci pracovních míst. Diversifikovaly se kultury, zvětšila se zemědělská a dobytkářská výroba, zaváděly se stroje, stavěla se zařízení i úřady, uskutečňovalo se pozoruhodné sociální a kulturní dílo. Mimořádné dílo, pod palbou reakce a sektorů vojenské a politické moci. Přijížděly delegace ze Sovětského svazu, Bulharska a z jiných zemí. Navštěvovaly UCP a ptaly se: Tohle je státní statek nebo družstvo? Nebylo to ani jedna věc, ani druhá. A podivovaly se dosaženým výsledkům. Catarina - A potom politická moc zničila všechno? Álvaro - Zničila, destrukce zabrala několik let, ale dektrukci dokončila. Velké revoluce a jejich výdobytky nebyly jenom dílem šéfů, předáků, ustavených orgánů moci. My, portugalští komunisté, chápeme revoluci, která si klade za úkol uskutečnit hluboké pokrokové přeměny, nejen s podporou lidu, ale s jeho úsilím, nadšením, tvořivostí a odvahou. Jak v odboji a zápasu za svobodu proti fašistické diktatuře stejně jako v Dubnové revoluci, stejně jako v jakémkoli velkém revolučním hnutí, se ukázalo, že stojí za to bojovat, dokonce i když mnozí si myslí, že je nemožné dosáhnout cílů, které tanou před očima. Lenin nastolil velice zajímavou myšlenku: jestliže se má bojovat jenom za uskutečnitelný cíl, a jestliže se pokládá za uskutečnitelné to, co je dosaženo v daném okamžiku, neexistuje jakákoli revoluční akce, existuje pasivita, podřízení a čekání na spontánní realizaci. Podle těchto idejí, jestliže se realizují cíle, je to proto, že to bylo možné, to, co by nebylo potřeba ani říci; a jestliže se nerealizují, je to důkaz, že nebyly možné. Lenin dodává, že toto je koncepce spíše typická pro oportunismus. Je to velice zajímavá definice, velice inteligentní, velice aktuální a velice instruktivní. To, že se nedocílil nějaký cíl neznamená, že nebylo možné ho docílit. Velké sociální přeměny se děly proto, že existovali ti, kteří věřili, že bojem by bylo možné uskutečnit to, o čem jiní říkali, že možné není. 7. Říjnová revoluce 1917

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY

SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Kateřina Konečná Jiří Maštálka SAMETOVÁ REVOLUCE: POHLED ZE STRAKOVKY Ilustrace Michael Marčák OBSAH Úvod - Kateřina Konečná......................... 3 Úvod - Jiří Maštálka.............................

Více

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ (Z lidových pranostik poslední doby) ČÍSLO 28* ROČNÍK VI*17. 7. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho

Více

Odbory pod palbou kritiky: sborník textů pro diskuzi o povaze odborů. Vydala Asociace ALERTA v Mostě - září 2012. alerta@safe-mail.net // alerta.

Odbory pod palbou kritiky: sborník textů pro diskuzi o povaze odborů. Vydala Asociace ALERTA v Mostě - září 2012. alerta@safe-mail.net // alerta. Odbory pod palbou kritiky: sborník textů pro diskuzi o povaze odborů Vydala Asociace ALERTA v Mostě - září 2012 alerta@safe-mail.net // alerta.cz ODBORY POD PALBOU KRITIKY sborník textů pro diskuzi o povaze

Více

Jak by vypadala federální Evropa?

Jak by vypadala federální Evropa? Florina-Laura NECULAI Jak by vypadala federální Evropa? Cvi e ní ve schopnosti vize mladé generace Přeložila: Tereza Novotná 1 Tento knižní projekt byl sepsán za technické podpory a know-how Unie evropských

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost)

Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost) Příběhy bezpráví očima oktávy B (odboj, odpor, rezistence, občanská statečnost) Školní rok 2011-2012 Arcibiskupské gymnázium Praha 2 Vyučující: Karin Steinerová Hana Almerová Iva Brožová Ivana Hajičová

Více

V e l i k o n o č n í

V e l i k o n o č n í V e l i k o n o č n í 2014 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Není-li Boha Není-li Boha, pak je vše dovoleno, říká Ivan Karamazov ve světoznámém románu F.M.Dostojevského. I když citát

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU

SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce SAMETOVÁ REVOLUCE V ZAHRANIČNÍM KONTEXTU Markéta Malá Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie

Více

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři

Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU. Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Samuel P. Huntington STŘET CIVILIZACÍ BOJ KULTUR A PROMĚNA SVĚTOVÉHO ŘÁDU Nancy, jež přečkala střet s úsměvem na tváři Střízlivé proroctví Samuela Huntingtona Když v roce 1993 vyšel v nejprestižnějším

Více

Zápisky odpadlíka II ( Normalizace )

Zápisky odpadlíka II ( Normalizace ) Zápisky odpadlíka II ( Normalizace ) Je celkem příznačné, že Husákův režim nazýval normalizací společenskou změnu, která na dlouhých 20 let nastolila v této zemi výrazně abnormální poměry. Troufám si také

Více

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ

LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta Katedra české literatury LUDVÍK VACULÍK JAKO LITERÁRNÍ I SPOLEČENSKÝ FENOMÉN Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: Mgr. David Kroča, Ph.D.

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Kupónová privatizace Sborník textů Dušan Tříska, Václav Klaus, Robert Holman Vladimír Rudlovčák, Michal Hrubý Jan Mládek a Marek Loužek č. 13/2002 Kupónová privatizace

Více

brožúru vydal britský kolektív The Commune. Rozhovor ponúka kritický aktivistov z Venezuely odkrývajú povahu údajného Chávezovho

brožúru vydal britský kolektív The Commune. Rozhovor ponúka kritický aktivistov z Venezuely odkrývajú povahu údajného Chávezovho Venezuela: 10 rokov vlády Huga Cháveza Rozhovor s Miguelom a Isabel, redaktormi venezuelských anarchistických novín El Libertario, vznikol v roku 2008 a vo februári 2009 ho ako brožúru vydal britský kolektív

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy

RJ: Samozřejmě geografická definice Evropy není relevantní či není nejvýznamnější. Zajímavá je politicko - civilizační definice Evropy 1 Dialog o Evropě s Romanem Jochem 1,2 : MS: Než začneme hovořit o otázce soudobé Evropy, tak bych se zaměřil na obecné vymezení tohoto kontinentu. Co pro vás samotného Evropa znamená, s čím si ji spojujete?

Více

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014

FENOMÉN Transformace. Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 FENOMÉN Transformace Třicáté číslo sešitu 29 / 2014 1 Vojtěch Balík...... 3... překladatel, bývalý ředitel Národní knihovny Magdalena Kotýnková... 37... ekonomika VŠE Praha - sociální politika Eva Štěpánková...

Více

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé

VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé ČASOPIS NOVÉ ANTIKAPITALISTICKÉ LEVICE číslo 5 LÉTO 2010 NOVÁ LEVICE VČERA NÁM LHALI ZÍTRA NÁS OKRADOU... DVOJÍ METR VLÁDY: Nízké daně pro bohaté, škrty a zdražování pro chudé AKTUÁLNĚ 2 Připravme se na

Více

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filozofie Studijní program: Filozofie Studijní obor: Filozofie humanitních věd Nacismus jako totalitní systém u Hany

Více

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM

OD KRIZE K ALTERNATIVÁM 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 OD KRIZE K ALTERNATIVÁM Pražská škola alternativ Sborník 01 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha 8 Tel./fax: +420

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN

MONITOR. zpravodajský čtrnáctideník. 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN RC MONITOR ROČNÍK IV., ČÍSLO 20 zpravodajský čtrnáctideník 29. listopad 2007 ROK STÉHO VÝROČÍ BLAHOŘEČENÍ SV. PANÍ ZDISLAVY PATRONKY RODIN (za dobrovolné příspěvky) Tradice Otců Z promluv svatého biskupa

Více

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014

FENOMÉN Transformace. Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 FENOMÉN Transformace Devatenácté číslo sešitu 18 / 2014 1 Václav Hořejší...... 3... vědecký pracovník AV ČR Karel Janeček...... 26... matematik, podnikatel Jiří Schwarz... 40... ekonom, člen NERV Marek

Více

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014

FENOMÉN Transformace. Šesté číslo sešitu 5 / 2014 FENOMÉN Transformace Šesté číslo sešitu 5 / 2014 1 Stanislav Komárek.... 3... biolog, vysokoškolský pedagog Jiří Padevět...... 18... ředitel nakladatelství Academia Helena Kanyar Beckerová... 41... novinářka

Více

Solidarita. Vítejte v novém roce. Gaza. Česko. Itálie. Řecko. Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi. Krize a alternativy str.

Solidarita. Vítejte v novém roce. Gaza. Česko. Itálie. Řecko. Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi. Krize a alternativy str. LEDEN 2009 CENA 10 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ Noam PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 29 V ÈÍSLE: Palestina: Gaza v plamenech str. 2-4 Chomsky o krizi ze 30.let str. 6 Krize a alternativy str. 7-10

Více

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvanácté číslo sešitu 11 / 2014 1 Karel Hynek...... 3... psychiatr, vysokoškolský pedagog Jan Lamser...... 18... bankéř působící v ČSOB Michal Mejstřík... 36... spoluzakladatel Institutu

Více

KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách. OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008

KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách. OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008 KATEDRÁLA A KRYCHLE Úvahy o evropských hodnotách OBČANSKÝ INSTITUT Praha prosinec 2008 Obsah: Georges Bernanos List Evropanům 1941 5 Otto von Habsburg Právo na Evropu 15 George Weigel Katedrála a krychle

Více

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity

securitas imperii Josef Mlejnek Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? STUDIE Historické a duchovní kořeny Solidarity Josef Mlejnek securitas imperii Solidarita jako sociální a politické hnutí pokus o kvadraturu kruhu? Koncem srpna 1980 došlo k uzavření tzv. Gdaňských dohod, kdy byl polský komunistický režim stávkujícími

Více