Český jazyk opakování vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách Druh učebního materiálu: Pracovní list - doplňovací cvičení Časová náročnost:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Český jazyk opakování vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách Druh učebního materiálu: Pracovní list - doplňovací cvičení Časová náročnost:"

Transkript

1 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, Klatovy; , fax internet: Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ5MA_07_02_16 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Mgr. Zdeňka Machová Vzdělávací oblast předmět: Český jazyk a literatura Ročník, cílová skupina: 5. ročník, 11 let Téma DUM: Český jazyk opakování vyjmenovaná slova, i/y po obojetných souhláskách Druh učebního materiálu: Pracovní list - doplňovací cvičení Časová náročnost: 40 minut Potřeby pro realizaci: Interaktivní tabule, SMART Notebook Version :35:24 Jul Anotace, základní pojmy: Procvičování, opakování - vyjmenovaná slova po s, l, b Datum vytvoření: 8. dubna 2011 Ověřeno ve výuce (datum, ; 5. B; Mgr. Zdeňka Machová třída, jméno ověřovatele):

2 Vyznačte slova se slabikami si, sí/sy, sý. Zdůvodněte pravopis. Nejez syrové maso! Na balkóně usychá vyprané prádlo. Těžko snášel sychravé počasí. Osychali jsme na břehu rybníka. Nejvíc vitamínů obsahuje zelenina za syrova. Městem se rozezněly sirény. Sledoval rozhlasové vysílání. Dřevo postupně vysychalo. Včera se mi špatně usínalo. Slovo v lokomotivě použijte ve větě vysychat usychat zasychat usychající Vyznačte slova se slabikami si, sí/sy, sý. Zdůvodněte pravopis. Nejez syrové maso! Na balkóně usychá vyprané prádlo. Těžko snášel sychravé počasí. Osychali jsme na břehu rybníka. Nejvíc vitamínů obsahuje zelenina za syrova. Městem se rozezněly sirény. Sledoval rozhlasové vysílání. Dřevo postupně vysychalo. Včera se mi špatně usínalo. Slovo v lokomotivě použijte ve větě vysychat Málo prší, rybníky vysychají. usychat Je velké teplo, tráva usychá. zasychat Lepidlo nebylo zavřené,proto zasychá. usychající Usychající prádlo viselo na šňůře. 1

3 Vyznačte správný pravopis slova. Navštívili jsme starobylý zámek (Sichrov / Sychrov). V (prosin ci / prosynci) bývají nejkratší dny. (Simona / Symona) vstoupila do dlouhé (síně / sýně). Talíř byl obložen několika druhy (sírů / sýrů). (Silnice / sylnice) po (silném / sylném) dešti (osichala/ osychala). (Síra / sýra) je nerost. Dal mi ochutnat (sirečků / syrečků). Doplňte i, í/y, ý. S_lácký výkon, s_rová zelenina, us_lovat o moc, s_ťka na motýly, mas_rovat svaly, s_chravý den, měs_ční světlo, návštěva u s_novce, francouzský s_r, s_pat zlostí, pos_lnit se na cestu, pros_t o pomoc, zas_chající nátěr, řídké s_to, s_novská láska, být s_rotek, nas_t obilí, nenas_tný. Z písmen ve stromečku složte slovo. Napište jej na řádek. l s e y s r s k o a ý s k ý č e Vyznačte správný pravopis slova. Navštívili jsme starobylý zámek (Sichrov / Sychrov). V (prosin ci / prosynci) bývají nejkratší dny. (Simona / Symona) vstoupila do dlouhé (síně / sýně). Talíř byl obložený několika druhy (sírů / sýrů). (Silnice / sylnice) po (silném / sylném) dešti (osichala/ osychala). (Síra / sýra) je nerost. Dal mi ochutnat (sirečků / syrečků). Doplňte i, í/y, ý. Silácký výkon, syrová zelenina, usilovat o moc, síťka na motýly, masírovat svaly, sychravý den, měsíční světlo, návštěva u synovce, francouzský sýr, sípat zlostí, posilnit se na cestu, prosit o pomoc, zasychající nátěr, řídké síto, synovská láska, být sirotek, nasít obilí, nenasytný. Z písmen ve stromečku složte slovo. Napište jej na řádek. sysel sýkora s ýček 2

4 Doplňte správná písmena. V pros_nci s_peme s_korám. S_sel us_ná ve své noře. Iva na zes_lila rádio. S_vý holub seděl na os_ce. Sl_šel houkání s_čka. Vložila koupený s_r do s_ťovky. Strašpytel neustále s_čkoval. Hasiči uhas_li hořící les_k. Eliška si zb_tečně namáhala hlas_vky. Sousedovic s_nek našel s_korčí hnízdo. Oslavili s_lvestra ve svém venkovském s_dle. Do vět doplňte vhodná slova. Najedl se. mrkev je zdravá. byl právě v úplňku. je noční pták. Škrtnutím zapálil.rybáři roztahovali při rybolovu. je hlodavec. Na podzim bývá často. Do vesnice vede asfaltová. Podle zbarvení poznal koňadru. Po vydatném obědě se cítila. Měsíc sýra syrová Sýček sirku síť sychravo silnice sýkoru sytě sysel Dopište i, í/y, ý. Ostrý s_kot, přes_pací hodiny, zm_je zas_čela, s_pal se s_pký sníh, dětský zás_p, hlas_tá s_réna, pos_paná s_lnice, b_l to s_lák, plná s_pka, s_čivé zvuky, has_čský sbor, spěšná zás_lka, zas_pat jámu, sl_šet s_čení, hrubé nás_lí, dostat os_pky, nastříhat s_pkovinu, chladný pros_nec, vys_pat ob_lí. Doplňte správná písmena. V prosinci sypeme sýkorám. Sysel usíná ve své noře. Iva na zesílila rádio. Sivý holub seděl na osice. Slyšel houkání sýčka. Vložila koupený sýr do síťovky. Strašpytel neustále sýčkoval. Hasiči uhasili hořící lesík. Eliška si zbytečně namáhala hlasivky. Sousedovic synek našel sýkorčí hnízdo. Oslavili silvestra ve svém venkovském sídle. Do vět doplňte vhodná slova. Najedl se. mrkev sýra Syrová je zdravá. byl Měsíc právě v úplňku. je Sýček noční pták. Škrtnutím zapálil.rybáři sirku roztahovali při rybolovu. síť je Sysel hlodavec. Na podzim bývá často. sychravo Do vesnice vede asfaltová. silnice Podle zbarvení poznal koňadru. sýkoru Po vydatném obědě se cítila. sytě Dopište i, í/y, ý. Ostrý sykot, přesýpací hodiny, zmije zasyčela, sypal se sypký sníh, dětský zásyp, hlasitá siréna, posypaná silnice, byl to silák, plná sýpka, syčivé zvuky, hasičský sbor, spěšná zásilka, zasypat jámu, slyšet syčení, hrubé násilí, dostat osypky, nastříhat sypkovinu, chladný prosinec, vysypat obilí. 3

5 Zdroje: Kniha: Jirků, Zuzana a Tabarková, Jana. Vyjmenovaná slova hrou: pracovní sešit pro 3. ročník. Brno: Nová škola, , 10s. ISBN SMART Notebook Version

Mgr. Ladislava Zdrazilova

Mgr. Ladislava Zdrazilova Český jazyk pro 7. ročník s Mgr. Ladislava Zdrazilova Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace Zopakuj si vyjmenovaná slova: Syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček,

Více

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost:

Větné členy, Jednoduché souvětí - opakování Druh učebního materiálu: Písemná práce, pracovní list Časová náročnost: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_12

Více

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce)

Tematická oblast Pravopisné jevy Anotace (výstižný popis a metodická instrukce) Číslo materiálu (identifikátor) ČG2-1-1 Autor materiálu Mgr. Jan Kubeš Datum (období) vzniku 1.11.2012 Ročník (y) pro který je VM vhodný/typická věková skupina 1.-3. ročník SŠ Tematická oblast Pravopisné

Více

Druhy práva Pracovní, živnostenské a finanční právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky

Druhy práva Pracovní, živnostenské a finanční právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět:

VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01. VY_32_INOVACE_CJ678JO_09_03_17 materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Hana Johánková Vzdělávací oblast předmět: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_01_01

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky

Druhy práva Obchodní právo, rodinné právo. Druh učebního materiálu: prezentace spojená s interaktivitou, pracovní list - křížovky Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO

DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO DUM 01 - Vyjmenovaná slova po B - UČIVO PSANÍ I, Í, Y, Ý V KOŘENI SLOV Abychom správně doplňovali i, í, y, ý po obojetných souhláskách v kořeni slov, musíme umět poznat kořen slova umět při psaní i, í,

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Název: Vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V,Z - opakování Autor: Stanislava Mašková Vhodné zařazení: Český jazyk 3. ročník Časová náročnost: 20 minut nebo dle potřeby Metodické poznámky: Tento materiál slouží

Více

Jazyková výchova. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova - cvičení

Jazyková výchova. Vyjmenovaná slova. Vyjmenovaná slova - cvičení Šablona č. V, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Vyjmenovaná slova Vyjmenovaná slova - cvičení Ročník 3. Anotace Materiál slouží

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK PRO 3. ROČNÍK autor: Mgr. Světlana Housková VYJMENOVANÁ SLOVA PO B být bydlit obyvatel byt, příbytek nábytek dobytek, obyčej bystrý bylina, kobyla býk Přibyslav, zbytek Zbyněk Zbyšek být bydlit

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou.

VY_32_INOVACE_OV89LE_14_01_08. Mgr.Eva Lepší. Občanská výchova. 9.roč. 17. listopad. prezentace spojená s interaktivitou. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací materiál

Více

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina:

VY_32_INOVACE_OV89LE_13_03_20. Kód přílohy vzdělávací materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Mgr.Eva Lepší. Ročník, cílová skupina: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů

VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů VY_12_INOVACE_ČJL2_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí 3. 5. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš.

Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Český jazyk - opakování učiva 2. - 4. ročníku 1. 1. Doplň i, í, y, ý. Věty oprav tak, aby dávaly smysl a správně přepiš. Ř_d_č_ tkaj_ látk_. Tkadlen_ š_j_ šat_. Roln_c_ léč_ nemocné. Švadlen_ pěstuj_ ob_lí.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Pravopis Cílová skupina: 1. a 2. ročníky SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž si žáci ve skupinách zopakují různé pravopisné

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk a

Více

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných:

Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart Autor:Mgr.Iveta Becková NÁZEV: VY_32_INOVACE_02_CJ1 Téma: Opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných, 4.tř. ZŠ Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2181

Více

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013

3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 3. Základní pravopisné jevy Vypracovala: Mgr. Soňa Matůšová, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ

Marie Sochrová. Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Marie Sochrová Cvičení z českého jazyka v kostce pro SŠ Text Marie Sochrová Kresby Pavel Kantorek Obálka a grafická úprava Nakladatelství FRAGMENT,

Více