4t Kreativní myšlení a řešení problémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4t Kreativní myšlení a řešení problémů"

Transkript

1 Míchání barev 4t Kreativní myšlení a řešení problémů Kreativní myšlení a schopnost řešit problémy schopnost pochopit příčinu a důsledek, zjistit, jak věci fungují, a řešit problémy tvoří základ případného úspěchu ve škole a v práci[7]. Jedním ze způsobů podpory těchto schopností je nechat děti experimentovat s mícháním barev. Mícháním barev si děti procvičují kreativní myšlení, jako je například objevování příčiny a důsledku při pozorování míchání barev a podněcování řešení problémů zkoušením různých způsobů docílení určité barvy. Prostřednictvím této aktivity se děti také seznamují se základními matematickými pojmy, jako je kombinace rozměrů pro získání celku[8]. Co budete potřebovat Činnosti Směs Play-Doh základní barvy (červená, žlutá a modrá) KROK 1 Vyjměte dvě barvy Play-Doh (nebo více) z nádob a z malých kousků směsi Play-Doh uválejte kuličky podobné velikosti. KROK2 Rovná pracovní plocha Děti prsty spojují kuličky a vytvářejí nové barvy. KROK3 Přimějte je experimentovat. Přidejte větší podíl jedné barvy a sledujte změny odstínů nebo zkoušejte nové kombinace různých barev. Zábavné tipy Když budete dětem partnerem, a ne učitelem, podnítíte v nich kreativní myšlení a hra bude pro ně i pro vás zábavnější. Projevujte hlasitý údiv a podporujte u dětí schopnost prozkoumávat, uvažovat abstraktně a začít chápat příčinu a důsledek. Zkuste je pobízet následujícími otázkami: Co myslíš, že se stane? Zbyla ještě červená? Jaká nová barva vznikla? Když budeme kousek směsi Play-Doh dál ztenčovat, rozpadne se? Má něco v této místnosti stejnou barvu, jako je ta, kterou jsi vytvořil/a? Kolik kousků jsi k vytvoření barvy použil/a?

2 Možné výhody této aktivity Když se přidáte a zapojíte zábavné tipy, mohou děti při této aktivitě objevovat různé koncepty a získávat cenné schopnosti, jako jsou například: Kreativní myšlení a řešení problémů Předvídání Pozorování změn Zkoumání příčiny a důsledku Porovnávání a hledání rozdílů Jemná motorika Posiluje a rozvíjí malé svaly a prsty, což dětem později umožňuje zacházení s psacími potřebami. Ucelené využívání smyslů Zrak, dotyk a čich o Podporuje aktivní učení tím, že nabízí dětem různé způsoby fyzického objevování materiálů. Základní matematické pojmy Experimentování s ůzně r velkými kousky směsi Play-Doh podporuje matematické myšlení týkající se rozměrů a tvorby celku pomoc í kombinování. Reference [7] A Gopnik Scientific Thinking in Young Children: Theoretical Advances, Empirical Research, and Policy Implications. Science, 227, [8] J Sarama, D H Clements Building Blocks and Cognitive Building Blocks: Playing to Know the World Mathematically. American Journal of Play, Winter,

3 Zahrada Play-Doh. Spolupráce Spolupráce včetně schopnosti dělat kompromisy a sdílet zdroje je ve 21. století čím dál důležitější[13]. Zatímco u malých dětí se obecně schopnost spolupráce nepředpokládá, podle průzkumů mají od přírody sklony k pomáhání[14] a dokážou se dělit, pomáhat ostatním a spolupracovat s nimi při společné činnosti[15]. Přimět nejmenší děti, aby s ostatními smysluplně spolupracovali, může být těžký úkol, ale když dětem zadáte společnou tvorbu vlastní zahrady Play-Doh, je to pro ně příležitost zapojit se do užitečné spolupráce. Při této aktivitě děti společně navrhují zahradu podle svých představ a potom ji budují ze svých oblíbených barev Play-Doh.._ ---. Co budete potřebovat Činnosti Směs Play-Doh více barev KROK 1 Rozložte velký kus papíru. Požádejte děti, aby barevnými fixy nakreslily zahradu. Veďte je pomocí otázek, jako: Co je v zahradě a kolem ní? Květiny? Zelenina? Plot? Květináče? KROK2 Nechte je raději spolupracovat na jedné zahradě, než aby každé dítě kreslilo vlastní. Velký papír Barevné fixy Rovná pracovní plocha KROK3., ;..!:. - a Nakonec nechte děti vyrobit to, co nakreslily, pomocí směsi Play-Doh. Sledujte, jak své kresby přeměňují na barevnou trojrozměrnou zahradu. Zábavné tipy Během práce děti podněcujte, aby využívaly nápady ostatních a reagovaly na ně. Při kreslení a stavění jim pomáhejte sdílet prostor, úkoly a materiály. Na konci aktivity upozorněte na výhody vzájemné spolupráce a připomeňte jim, že kdyby se nezapojily všechny děti, nepovedlo by se to.

4 Možné výhody této aktivity: Když se přidáte a zapojíte zábavné tipy, mohou děti při této aktivitě objevovat různé koncepty a získávat schopnosti, jako jsou například: Spolupráce Zapojení se do úkolů spojených se společným cílem Rozpoznávání úloh ve skupinové aktivitě Vytváření schopnosti automaticky pomáhat v každodenním životě Sdílení Zkušenost se spoluprací na společném cíli Střídání se při používání materiálů Pochopení emocí Porozumění tomu, jak ostatní uvažují a co cítí prostřednictvím rozhovorů o tom, co kdo chce dělat a proč. Reference [13] Hanover Research A Crosswalk of 21st Century Skills. Hanover Research - District Administration Practice. [14] R Rende, J Prasek Raising Can-Do Kids: Giving Children the Tools to Thrive in a Fast-Changing World. New York: Perigee I Penguin [1 S]N White et al "It's Mine!" Does Sharing with Siblings at Age 3 Predict Sharing with Siblings, Friends, and Unfamiliar Peers at Age 6? Early Education and Development, 25,

5 Učení písmen Komunikace Komunikační dovednosti od základního učení písmen a slov po rozšiřování schopnosti zapojit se do rozhovoru jsou důležité pro podporu úspěchu ve škole a případného úspěchu v pracovním životě[9]. Aktivity, při kterých děti fyzicky vytváří písmena, podporují schopnost číst a psát[10]; rozhovor mezi rodiči a dětmi při společných aktivitách rozšiřuje slovní zásobu dětí[11]. Významnou součástí vzdělávacího plánu je abeceda a někdy je těžké procvičovat psaní zábavnou a poutavou formou. Tato aktivita rozvíjí u dětí komunikační dovednosti procvičováním abecedy volnějším a aktivnějším způsobem pomocí směsi Play-Doh, a odbourává tak složité psací potřeby a neustálé skvrny na papíře. Rozhovory při této aktivitě mohou rozšiřovat slovní zásobu dětí a podněcovat jejich komunikační schopnosti, jako je střídání a sdílení názorů[12]. Co budete potřebovat Činnosti Jasné znázornění písmen a slov Například napište některá písmena na kus papíru nebo najděte doma něco, na čem jsou jasně znázorněna písmena nebo slova. KROK 1 Ukažte dětem písmena a společně se rozhodněte, které písmeno budete objevovat. KROK2, Nechte je znovu vytvořit linie písmena pomocí oblíbené barvy Play-Doh. Směs Play-Doh KROK3 Zkuste vytvářet známá slova nebo složte jméno dítěte. Nezapomeňte slovně popisovat jednotlivé aktivity. Níže jsou uvedeny některé možnosti. Rovná pracovní plocha

6 Zábavné tipy Hodně mluvte a používejte dospělácká slova, aby se dítě učilo novým slovům rozumět. Mluvte o různých barvách a tvarech písmen, a podporujte tak konverzační schopnosti dítěte. Zapojte děti pomocí kladných komentářů a otázek vyžadujících další zamyšlení, jako například: Má písmeno zakřivené nebo rovné tvary? Která písmena mají otvory a která ne? Podívej! Je tam červená, modrá, žlutá a bílá. Páni! Udělal/a jsi kroužek. Hele! To vypadá jako had. Pokuste se vytvářet smysluplná spojení tím, že přizpůsobíte objevování písmen dítěti. Navažte aktivitu na jména dětí, jejich oblíbené činnosti nebo členy rodiny. Možné výhody této aktivity Když se přidáte a zapojíte zábavné tipy, mohou děti při této aktivitě objevovat různé koncepty a získávat cenné schopnosti, jako jsou například: Základní komunikační schopnosti Udržování poutavého rozhovoru s rodiči při společné činnosti Slovní zásoba oslechem hovoru rodičů k dětem se děti mohou naučit rozumět novým slovům. Procvičování nových slov objevených při poslechu rodičů Čtení Rozeznávaní písmen abecedy Poznávání písmen ve vlastním jménu a v pohl ížených slovech Psaní Vytváření a napodobování známých slov. Reference [9] 5 P Morreale &JC Pearson Why Communication Education is Important: The Centrality of the Discipline in the 21st Century. Communication Education, 57, [1 O] K H James, L Engelhardt The Effects of Handwriting Experience on Functional Brain Development in Pre-literate Children. Trends in Neuroscience and Education, 1, [11] M L Rowe A Longitudinal Investigation of the Role of Quantity and Quality of Child-Directed Speech in Vocabulary Development. Child Development, 83, [12] LB Adamson et al From Interaction to Conversations: The Development of Joint Engagement During Early Childhood. Child Development, 85,

7 Vytváření příběhů Kreativita Podpora kreativity schopnost uvažovat nad rámec, brainstorming, nové nápady a vylepšování stávajících je jednou ze základních dovedností 21. století, kterým je věnována rozsáhlá pozornost[16]. Pomoc dětem představit si, co kdyby a co by mohlo být [17], je základem kreativního myšlení. Rodiče se mohou podílet spíše vedením než poučováním a pomocí malým dětem uvažovat flexibilně při objevování a vytváření nových nápadů.[18] Co budete potřebovat Činnosti Směs Play- Doh KROK 1 Umístěte nádoby se směsí Play-Doh a další hračky společně na stůl. Několik malých hraček, jako jsou plastová zvířátka a dopravní prostředky KROK2 Požádejte děti, aby si několik hraček vybraly a pomocí směsi Play- Doh pro ně vymodelovaly příbytek nebo jiné související předměty. KROK3 Rovná pracovní plocha Vyzvěte děti, aby vytvořily, cokoli je napadne, aniž byste jim něco vysvětlovali a vedli je. Budete ohromeni rozmanitostí dialogů, příběhů a nápadů, které vytvoří. Mnoho dětí bude intuitivně vědět, co mají dělat, ale když budou potřebovat na začátku trochu pomoci, je to v pořádku. Můžete jim pomoci vytvořením jeskyní Play-Doh nebo jiných rekvizit nutných pro příběh. Potom už ale nechte vymýšlení příběhu na nich!

8 Zábavné tipy Poskytněte aktivity, které dětem pomáhají přemýšlet bez omezení a přinášejí nové nápady, a nechte plynout kreativitu. Povzbuďte je, aby dále zkoušely své nápady, dokud nepřijdou na to, které se jim líbí nejvíc. Nezapomeňte: pokud jde o kreativní mladou mysl, realita není důležitá, takže je možné všechno. Například: Podněcujte objevováním inspiraci a dlouhé hry tím, že řeknete například: Zajímalo by mě, co ještě dokážeš vytvořit. Takže ten strom stále padá? Co ještě můžeš zkusit udělat, aby se postavil? Nesnažte se je směrovat a říkat například: Myslím, že by tady mělo být jezero, aby odtud mohl lední medvěd pít. To nevypadá moc jako strom. Možné výhody této aktivity Když se přidáte a zapojíte zábavné tipy, mohou děti při této aktivitě objevovat různé koncepty a získávat schopnosti, jako jsou například: Kreativita Využití předchozích informací a zážitků v nov ém kontextu Objevování a vytv áření nových věcí Hra na něco Podpora a pochopení fantazie a reality Přijetí neomezeného uvažování ve smyslu co když Vytváření situací aha při objevování nových nápadů a řešení problémů. Reference [16] T Wagner Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. New York: Scribner. [17] D S Weisberg & A Gopnik Pretense, Counterfactuals, and Bayesian Causal Models: Why What Is Not Real Really Matters. Cognitive Science, 37, [18] C Cook et al Where Science Starts: Spontaneous Experiments in Preschoolers' Exploratory Play. Cognition, 120,

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.

Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org. Kognitivní, motorické a psychické dovednosti dětí s Di George syndromem (překlad části základních informací pro rodiče od Nadace VCFS org.) U většiny dětí, pacientů s Di George syndromem se objevují problémy

Více

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí

Instituce a profesionální vychovatelé. Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí Metody poznávání a rozvíjení individuálních potřeb předškolních dětí C2.2 PhDr. Eva Šírová, Ph.D., katedra psychologie FF UK Co se dozvíte: Sledování a zaznamenávání individuálního rozvoje dětí a jejich

Více

Í / GENDER / PRÁVA PŮVODNÍCH OBYVATEL XUALITA / SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ HODNOTY OTOGRAFIE / KULTURA / MÉDIA / POVĚDOMÍ OST / OBČANSKÁ SPOLEČNOST /

Í / GENDER / PRÁVA PŮVODNÍCH OBYVATEL XUALITA / SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ HODNOTY OTOGRAFIE / KULTURA / MÉDIA / POVĚDOMÍ OST / OBČANSKÁ SPOLEČNOST / Í / GENDER / PRÁVA PŮVODNÍCH OBYVATEL XUALITA / SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ HODNOTY OTOGRAFIE / KULTURA / MÉDIA / POVĚDOMÍ OST / OBČANSKÁ SPOLEČNOST / PRAVIDLA ARMÁDA / UDRŽENÍ MÍRU / USMÍŘENÍ / VÍRA RANĚ / BEZPEČNOST

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Kapitola 5. Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk. Mluvíme s dítětem anglicky

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Kapitola 5. Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk. Mluvíme s dítětem anglicky Obsah Kapitola 1 Jak se malé děti učí angličtinu jako další jazyk Kapitola 2 Mluvíme s dítětem anglicky Kapitola 3 Učení se angličtině pomocí říkanek Kapitola 4 Učení se angličtině pomocí obrázkových knížek

Více

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra anglického jazyka Diplomová práce Využití vyprávění příběhů v hodině anglického jazyka na prvním stupni se zaměřením na rozvoj řečových dovedností

Více

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída)

Global Storyline. Jak vtáhnout děti do děje světa. Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Global Storyline Jak vtáhnout děti do děje světa Naše půda, naše plody (2. 3. třída) Metodiku příběhu vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci

Více

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra pedagogiky Bakalářská práce SPONTÁNNÍ HRA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Aneta Štěpánková Vedoucí práce: Mgr. Milan Podpera Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech)

Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) Výuka jazyků v mateřských školkách na základě činnostního přístupu (založeného na úkolech) Machteld Verhelst Ředitelka Centra pro jazyk a vzdělávání Katolická univerzita v Leuven, Belgie 1 Úvod Toto jsou

Více

IBM KidSmart Early Learning Programme

IBM KidSmart Early Learning Programme IBM KidSmart Early Learning Programme Případové studie z 15 zemí o zkušenostech s využitím počítače KidSmart pro výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami PŘEDMLUVA Larry Hirst, Chairman IBM EMEA

Více

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku

Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Hry a činnosti na vyplňování prostoru s dětmi předškolního věku Bakalářská práce Soutěžní práce SVOČ 2008 Autor: Studijní

Více

Já, občan Evropy. Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v projektech neformálního vzdělávání IS AL

Já, občan Evropy. Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v projektech neformálního vzdělávání IS AL Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v projektech neformálního vzdělávání IE HU CY LI IT MK HR LU EE LV AM BA GE BE IS AL LT DK MT FI MD BY FR Jak na evropské občanství a evropskou dimenzi v

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

MONTESSORI PRO RODINU

MONTESSORI PRO RODINU LEDEN 2014 MONTESSORI PRO RODINU ČASOPIS O MONTESSORI PRO RODINU A ODBORNÍKY SNOUBÍME LÁSKU S VĚDOMOSTMI A ŽIVOTEM Prostor jesličkové třídy ve školce Nestlingue připravený podle feng šuej před uspořádáním

Více

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY

SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY Název projektu: Modely inkluzivní praxe v ZŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/14.0125 SOUBOR POMŮCEK PRO ŽÁKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Průvodce Interkulturní komunikací

Průvodce Interkulturní komunikací Průvodce Interkulturní komunikací Entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je crois dire ce que je dis ce que vous voulez entendre ce que vous entendez ce que vous croyez comprendre ce que vous

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Metody a strategie kritického myšlení ve výuce mateřského jazyka na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Vypracovala: Vedoucí práce: Veronika Čížová

Více

VÝUKA PŘÍBĚHEM JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR PRO INKLUZI: GLOBAL STORYLINES V PROSTŘEDÍ ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

VÝUKA PŘÍBĚHEM JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR PRO INKLUZI: GLOBAL STORYLINES V PROSTŘEDÍ ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL VÝUKA PŘÍBĚHEM JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR PRO INKLUZI: GLOBAL STORYLINES V PROSTŘEDÍ ČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Global Storylines a jeho role v současném vzdělávacím systému Současný vzdělávací systém klade důraz

Více

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková

Hry a hračky v životě dítěte s autismem. Lenka Kalíková Hry a hračky v životě dítěte s autismem Lenka Kalíková Bakalářská práce 2010 2 3 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma Hry a hračky v životě dítěte s autismem se zabývá pojetím her a hraček při diagnóze autismus

Více

128960-CP-1-2006-NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection. Avaialble on www.teacherqualitytoolbox.

128960-CP-1-2006-NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection. Avaialble on www.teacherqualitytoolbox. 128960-CP-1-2006-NL-COMENIUS-C21 ITQ Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection IDENTIFYING TEACHER QUALITY (ITQ): REFLECTION TOOLS (translation into Czech) Translated by Vladimira Spilkova

Více

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ

5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 1. stupeň 5 UČEBNÍ OSNOVY 5.1 UČEBNÍ OSNOVY PRO 1. STUPEŇ 5.1.1VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...2 5.1.1.1Vyučovací

Více

sborník studií děti a online rizika

sborník studií děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Tento sborník vznikl s laskavou podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. děti a online rizika sborník studií děti a online rizika Sdružení Linka bezpečí,

Více

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe

Polytechnika v(e vaší) mateřské školce. plná praxe Polytechnika v(e vaší) mateřské školce Příručka plná praxe Obsah ÚVOD... 2 1/ Polytechnika v praxi... 8 1.1. Návštěva v MŠ Petrklíči... 8 1.2. Návštěva v MŠ Čeladenské berušce... 10 2/ Proč polytechnika?...

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

výběr publikovaných článků

výběr publikovaných článků výběr publikovaných článků Svobodné vzdělávání je klíčem ke všemu Obsah SvobodaUčení.cz: O co jde... 3 1 Svoboda učení - Peter Gray... 4 1.1 Studium vyžaduje svobodu: Úvod k novému blogu o hře, zvědavosti

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku

Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra matematiky Vnímání prostoru dětmi předškolního věku Bakalářská práce Autor: Jitka Kouklíková Studijní program: B7507 Studijní obor: Učitelství pro

Více

Západočeská univerzita v Plzni

Západočeská univerzita v Plzni Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY VÝCHOVA KE ČTENÁŘSTVÍ NA 1. STUPNI ZŠ DIPLOMOVÁ PRÁCE Petra Křížková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ léta studia (2007-2012) Vedoucí práce:

Více