Elektronická tržiště ve veřejné správě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronická tržiště ve veřejné správě"

Transkript

1 lektronická tržiště ve veřejné správě my. cz na platformě Click to edit Master subtitle style Martin Tax 26.září 2011 Vortal 2011 All rights reserved

2 Co je naše mise?? Pomáháme našim zákazníkům, aby lépe nakoupili.. a více prodali Vortal. All rights reserved. 22

3 Veřejné zakázky v U (Výzkum Deutsche Bank 2011) Veřejné zakázky v U od tužky po letadlo 2 triliony UR Nákupy zboží a služeb v U 19% HDP ročně Veřejné zakázky elektronicky - méně než 5% Přeshraniční realizace VZ méně než 1%

4 Výhody elektronicky řešených veřejných zakázek Levnější nákupní ceny Vyšší počet podaných nabídek - větší konkurence tlačí ceny dolů lektronizace pomáhá centralizovat zakázky a hromadné operace dostávají slevy Optimální ceny pomocí e-aukcí Provozní úspory a modernizace fektivní vytvoření, přezkoumání, vyhodnocení VZ zrychlení až o 50% Standardizuje a modernizuje procesní postupy lektronická evidence nákupů, podpora rozhodování managementu Standardizace komodit pomocí e-katalogů Transparentnost Zadání i výsledky publikuje, zvyšuje transparentnost a zabraňuje korupci.

5 O kolik hrajeme v ČR? (650 mld. Kč/rok)

6 Potenciál 30 mld.kč ročních úspor, ale.. Cca 29% - Samospráva Cca 20% - Státní příspěvkové organizace Cca 17% - Sektoroví zadavatelé Omezení na standardizované komodity: 20%? tj. 20 mld. Kč/rok 50%? tj. 50 mld. Kč/rok Tj. výsledek závisí na nastavení legislativy..

7 Definice e-tržiště - MMR ČR -tržištěm se rozumí webová aplikace provozovatele, umožňující elektronické zadání veřejné zakázky v některém ze stanoveny ch zadávacích řízení. -tržišt je plně elektronicky systém, tj. všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě.

8 Jak z v ý š it o b je m p r o d e je S lužb y a pro c e sy orinet ova né na pro ro dá va jí cí S lužb y a pro c e sy o rient o va né na k upují cí or P č nakupov se pt a ř e le lk tr o n i cké? t ši ě r t ž

9 Širší definice lektronický nástroj podporující komplexní proces

10 Pranostika: Prodal by i mrtvému zimník.. Základní hodnotová rovnice: Hodnota = Atributy + Vztahy + Image lektronický nástroj Atributy (výrobku, služby): Kvantitativní cena, množství.. Kvalitativní poruchovost, záruka..

11 Čím jsme prošli a procházíme D o da va telé js o u pro ti Z a da va telé js o u pro ti O m ezení ko m o dit N evho dné za ko tvení v le g is la tivě N edo držení na bídnuté c eny S ta vebnic tví neo prá vněně ja ko nejpro blem a tič tějš í o bla s t

12 Průměrně dosahované úspory sledovaných S po leč no s t Loka c e P rům ěrná ús po ra V o rta lh ea lth ((2010) P o rtug a l Ú s pora v nem o c nič ním s ek to ru 18% B M /B o g a s c hew s k y (2010) G erm a n P ro vo zní ná k la dy 525% C enové s nížení 514,5% S ing er et a l. (2009) C hile P ro vo zní ná k la dy 2,7% C enové s nížení 0,30.4%

13 Příklad dobré praxe Město Moravská Třebová N á zev a uk c e O dvedení deš ťo výc h vo d z ulic e N á dra žní v M o ra vs k é T řebo vé N á k up o rig iná lníc h tonero výc h k a zet a pá s ek D o dá vk a k a nc elá řs k ýc h po třeb K o neč ná c ena v K č Ú s po ra v Kč C elk o vá ús po ra z o bjem u =

14 K do js m e c o no m y.c z s.r.o. provo zova tel ná k upníc h po rtá lů A llytra de a A llyg M nejs ta rš í veřejné e-tržiš tě - za lo ženo v roc e 1999 o d ro k u 2003 js m e držitelem c ertifik á tu na provo z o fic iá lního tržiš tě s tá tní s prá vy (A llyg M ) jedno ze dvo u přeživš íc h (půvo dně 7) tržiš ť V S

15 Allytrade hlavní výsledky: etendering: GM tržiště zhruba 6000 výběrových řízení v roce nakupujících organizací veřejné správy a samosprávy registrovaných dodavatelů eprocurement: 20 zákazníků specializovaného katalogového systému eauctions: 20 zákazníků provozujících online aukce Public Sector Click to edit Master subtitle style 7 ministerstev +200 podřízených organizací 9 nemocnic Private Sector 1515 Vortal 2011 All rights reserved 15

16 VORTAL 10 let historie Click to edit Master subtitle style Vortal 2011 All rights reserved 16

17 Hlavní funkční bloky platformy VORTAL 3 2 Zveřejnění výzvy k účasti na VZ 1 Přístup dodavatele k online dokumenta ci zadávacího řízení VZ 4 Dotazy dodavatelů v rámci zad. řízení Upřesnění a změny zadávacího řízení Založení veřejné zakázky Online podávání nabídek Registrace dodavatele Digitální podpisy, časová razítka, šifrování Click to edit Master subtitle style Kontraktační řízení a zaslání objednávky Otevírání obálek s nabídkami dodavatelů lekt. notifikace o výsledku zadávacího řízení Interní zprávy etržiště a doručování notifikací Automatické hodnocení nabídek 1 2 Vortal 2011 All rights reserved Získání potvrzení o elektronické m doručení nabídky through electronic receipt 8 9 eaukce a evyjednávání

18 Vortal s globálními výsledky v vropské unii 1818

19 Vortal s footprint in urope 9th benchmarking: Digitizing Public Services in urope: Putting ambition into action uropean Parliament uropean Commission Click to edit Master subtitle style Practice case Portugal: VORTAL 15th of June Portugal made eprocurement mandatory for all public contracts even below U Thresholds) in November In the first year of adoption 75 % of all public procurement were made electronically. Contracting authorities using Vortal s platform saved, on average, 10 to 20 % on price reduction through increase in competition (suppliers tend to submit more proposals if there is an easy process of submission and tend to be more aggressive if they know that there is a larger spectrum of competition), and 60 % of time spent on administrative tasks (etendering process automatisation). (Source: eprocurement Meeting Vienna, March 24, 2011) Vortal 2011 All rights reserved 19 R evis ion of P roc urem en t D irec tives in 2012

20 References to Vortal 9th benchmarking: Digitizing Public Services in urope: Putting ambition into action uropean Parliament uropean Commission Click to edit Master subtitle style Practice case Portugal: VORTAL 15th of June Portugal made eprocurement mandatory for all public contracts even below U Thresholds) in November In the first year of adoption 75 % of all public procurement were made electronically. Contracting authorities using Vortal s platform saved, on average, 10 to 20 % on price reduction through increase in competition (suppliers tend to submit more proposals if there is an easy process of submission and tend to be more aggressive if they know that there is a larger spectrum of competition), and 60 % of time spent on administrative tasks (etendering process automatisation). (Source: eprocurement Meeting Vienna, March 24, 2011) Vortal 2011 All rights reserved 20 R evis ion of P roc urem ent D irec tives in 2012

21 M A R T IN T A X T : +602 : m a r tin.t a e c o n o m y.c z my. cz na platformě Click to edit Master subtitle style Vortal 2011 All rights reserved

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL

OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE ODDÍL I: VEŘEJNÝ ZADAVATEL EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

1. Základní informace o implementačním plánu

1. Základní informace o implementačním plánu Implementační plán Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů egovernmentu a specifického cíle 3.1 Dobudování funkčního rámce egovernmentu OBSAH 1.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 HANA FIALKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE Management firem Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch

Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Analýza a vyhodnocení slabých míst systému implementace a rizik poruch Dílčí závěrečná zpráva Podprojektu 1/04-3 Administrace projektů *** Obsah dílčí závěrečné zprávy podprojektu 1/04-3: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č.

U IVERZITA OBRA Y. Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8. SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY OBRA Y č. U IVERZITA OBRA Y Ev. č. 76/19-S/2008-2994 V Brně dne 30. června 2008 Výtisk číslo: Počet listů: 8 Schvaluji: brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBA, CSc. rektor Univerzity obrany SMĚR ICE REKTORA U IVERZITY

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více