Komunitní centrum Motýlek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní centrum Motýlek"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek Motýlek dává dětem křídla

2 2 3 Několik slov úvodem Obsah Výroční zprávy Milí přátelé Motýlku, zveme Vás ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem Byl pro nás ve znamení dovršení mnoha změn, v souvislosti s nově přijatým zákonem o sociálních službách. Mimo jiné to pro nás znamenalo rozdělení projektu Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením na dvě samostatné služby Centrum denních služeb a Odlehčovací služby (hlídání dětí s postižením). Zkušenosti s uplatňováním požadovaných standardů kvality sociálních služeb jsme zúročili i při vzdělávání pracovníků dalších neziskových organizací. Na tento projekt se nám podařilo získat prostředky z Globálního grantu Evropského sociálního fondu. Jedna etapa Motýlku skončila, začíná nová. Chceme pokračovat ve zkvalitňování služeb pro naše klienty a v předávání zkušeností dalším organizacím. I přes potřebnou profesionalitu bychom si však rádi uchovali něco z toho počáteční nadšení, kdy jsme téměř na koleně, z nepatrných začátků, budovali Motýlek, zvali k nám první klienty ze sídliště a spolu s nimi prožívali první úspěchy i neúspěchy. Jsme rádi, že mnozí z nich s námi zůstali v kontaktu i dnes, kdy k nám přicházejí desítky rodin nejen z Černého Mostu, ale i z celé Prahy a okolí. Nakolik bude naše další cesta úspěšná, nechť posoudí jiní. První radostnou zprávou je pro nás to, že motýlkovský nízkoprahový klub Pacific jako jeden z prvních uspěl na jedničku při lednovém auditu České asociace streetwork. To nás povzbudilo v našem úsilí dělat vše pro to, aby se nám naše cíle neztratily z očí a stále jsme zůstali bezpečným a podnětným útočištěm pro všechny, kdo naši pomoc potřebují. PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek Několik slov úvodem 2 Naše projekty 4 Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy 4 Zaměstnanci 4 Externí spolupracovníci 4 Revizní komise 4 Centrum denních služeb 5 Poslání centra denních služeb 5 Cílová skupina centra denních služeb 5 Nabídka centra denních služeb 5 Odlehčovací služby 10 Poslání odlehčovacích služeb 10 Cílová skupina odlehčovacích služeb 10 Podpora rodin s dětmi raného věku 11 Nízkoprahový klub PACIFIC 12 Poslání Nízkoprahového klubu Pacific 12 Cíle Nízkoprahového klubu Pacific 12 Dobrovolníci Motýlku 13 Zuzana Jelenová Hana Urbanová Vzdělávání 13 PR v roce Finanční zpráva 15 Zpráva o auditu 16 Poděkování 16

3 4 5 Naše projekty Centrum denních služeb Odlehčovací služby Nízkoprahový klub Pacific Podpora rodin s dětmi raného věku Dobrovolnictví v Komunitním centru Motýlek Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb z Prahy 14 v oblasti standardů kvality sociálních služeb Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Zaměstnanci PhDr. Hana Urbanová, ředitelka Komunitního centra Motýlek Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, muzikoterapeut Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Mgr. Jana Dědková, speciální pedagožka Lucie Krísová, DiS, sociální pedagožka Hana Verflová, PR koordinátorka, pedagožka volného času Miroslava Altmannová, koordinátorka dobrovolníků Nízkoprahový klub Pacific: Mgr. Pavlína Sroková, speciální pedagožka, vedoucí nízkoprahového klubu Simona Vittová, kontaktní pracovník, zástupce vedoucí nízkoprahového klubu Martin Mareš, kontaktní pracovník nízkoprahového klubu Jan Kaňák, kontaktní pracovník nízkoprahového klubu Externí spolupracovníci Mgr. Pavlína Radová, speciální pedagožka logopedka Eliška Tomanová, keramička PhDr. Zbyněk Galvas, psycholog, supervizor Mgr. Martina Pohanková, psycholožka, supervizorka Lucián Kantor, supervizor zaměstnanců a dobrovolníků Mgr. Eva Buchtelová, lektorka plavání dětí s handicapem Bc. Hana Maňáková, diplomovaná zdravotní sestra Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny pro rodiče Revizní komise Mgr. Pavlína Radová, speciální pedagožka Magdalena Bludská, na rodičovské dovolené Silvie Nováková, bankovní poradkyně Centrum denních služeb Poslání centra denních služeb Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek podporuje děti se zdravotním handicapem, které mají sníženou úroveň soběstačnosti a vyrůstají v domácím prostředí. Napomáháme k jejich rozvoji, začlenění do společnosti a tomu, aby žili stejně jako jejich vrstevníci. Cílová skupina centra denních služeb Služby jsou určeny dětem se zdravotním handicapem ve věku od 2 do 18 let s mentálním nebo tělesným postižením, které nemohou uspokojovat své potřeby prostřednictvím běžně dostupných služeb a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nabídka centra denních služeb Integrovaná herna Dvakrát týdně se děti s rodiči scházeli v integrované herně, kde se při společném programu cvičení, zpívání a výtvarné činnosti mohly sblížit handicapované děti s vrstevníky. Hernu využívalo 67 rodin, z toho 9 maminek mělo handicapované dítě. Chceme Vám poděkovat za to, že můžeme navštěvovat zařízení Motýlek. Lukášovi to pomáhá nalézt cestu mezi ostatní děti... Školička Motýlek Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu, je určena motýlkovská školička. Dětem se věnuje speciální pedagožka, která připravuje program v souladu s programem mateřské školy. Školičku navštěvovalo 23 klientů, z toho jeden chlapec s tělesným handicapem a dvě děti z jazykových a kulturních menšin. Tadeášek je díky školičce komunikativnější a aktivnější. Lépe se zařazuje do kolektivu a hlavně chodí do školičky hrozně rád...

4 6 7 Canisterapie Speciálně cvičení psi pomáhají dětem s nejrůznějším postižením díky nim se děti zlepšují ve svých komunikačních dovednostech, učí se, jak se ke psům chovat, ale především jim hra s nimi přináší radost a uvolnění. Aktivitu zajišťujeme ve spolupráci s organizací Psi pro život. Canisterapii využívalo 28 klientů se zdravotním handicapem. Muzikoterapie Terapie byla vedena muzikoterapeutem individuálně, podle potřeb a možností jednotlivých dětí. Prostřednictvím aktivního hraní na rytmické a jednoduché melodické nástroje, zpěvu a tance, se mohly děti nenásilně rozvíjet v té oblasti, kde to bylo nejvíce potřeba. Na muzikoterapii docházelo individuálně 15 dětí, výuku hry na zobcovou flétnu využívaly 4 děti s dýchacími problémy a jedna dívka s Downovým syndromem. Muzikoterapeut si dokázal u naší dcery získat mimořádnou důvěru, díky které s ní může pracovat na sto procent. Oceňujeme, že díky hudebním úspěchům roste i její sebevědomí. Ze všech tří služeb, které v Motýlku využíváme, se Vládík těší nejvíce na pejsky. Mohl tady poznat hravost a přítulnost nejlepšího přítele člověka. Keramika Dvakrát týdně se děti pravidelně scházely v keramické dílně, kde mohly nerušeně tvořit pod vedením zkušené keramičky a s asistencí dobrovolníků. Práce s hlínou je velmi prospěšná pro děti s nejrůznějším typem postižení jak psychicky, tak zdravotně. Na keramiku pravidelně docházelo 22 klientů. Jsem ráda, že Nikola chodí na keramiku, i když jí musí stále pomáhat dobrovolnice. Zlepšuje se v jemné motorice a má radost z každého výrobku. Logopedie Dětem, které mají výrazné obtíže v komunikaci, kombinované s dalším handicapem, se dvakrát týdně věnovala externí speciální pedagožka logopedka. Individuálně vedla děti k vyvozování správných hlásek, sociálnímu rozvoji řeči a komunikačních dovedností. Několika dětem se zcela podařilo napravit výraznou vadu řeči, u všech bylo patrné zlepšení. Na logopedii v průběhu roku pravidelně docházelo 21 dětí Osobní asistence Pro dvě děti s postižením zajistil Motýlek služby osobních asistentů v mateřské škole a ve speciální základní škole. Mzda asistentů byla financována Úřadem městské části Prahy 14. Plavání Plavání pomáhalo dětem při získání základních plaveckých dovedností. Pod vedením zkušené cvičitelky, speciální pedagožky se specializací na výuku plavání, se dětem podařilo získat jistotu při pohybu ve vodě, dvě děti se naučily plavat samostatně bez pomůcek. Plavání se účastnilo 14 dětí s rodiči. U syna se pomaloučku zlepšuje pohybová koordinace, ale nejdůležitější je, že se už tolik nebojí vody. Zlepšení výslovnosti je u dcery slyšitelné, už se pokouší o krátké věty, což bylo ještě před rokem nemyslitelné.

5 8 9 Svépomocný klub rodičů Jednou měsíčně se scházeli rodiče handicapovaných dětí společně se dvěma psychology, aby si vyměnili zkušenosti, informace a především vzájemnou podporu, která je hlavním cílem těchto setkání. Rodiče dětí s postižením zde mohou nejen řešit podobné problémy, ale dokáží společně ocenit i úspěchy svých ratolestí. Aby se mohli setkávat v klidu a nabrali síly k další náročné péči, zajišťovali jsme v době klubu hlídání dětí. Klub rodičů využívalo celkem 10 klientů. Když se v Motýlku s maminkami v týdnu potkáváme, také mluvíme o našich dětech. Ale setkání v Klubu rodičů za podpory odborníků má úplně jinou hloubku, často se i společně zasmějeme a většinou odcházíme povzbuzené. Tvůrčí dílna integraci. Společně strávený týden přispěl k lepšímu vzájemnému poznání a byl rodiči i dětmi velmi pozitivně hodnocen. Rekondičního pobytu se zúčastnilo 11 rodin s 21 děmi, z toho 15 dětí se zdravotním handicapem. Při této aktivitě se děti scházely jednou týdně. Jejím cílem je pomoci dětem s postižením v jejich začleňování do společnosti. Děti společně tvořily, poznávaly okolí, vařily, nakupovaly a jinými způsoby rozvíjely svou soběstačnost. Tuto službu pravidelně využívalo 9 klientů se zdravotním handicapem. Jsem ráda, že k vám dcera mohla chodit do tvůrčí dílny, protože ve škole by na podobné kroužky chodit nemohla. Rekondiční pobyt 2006 Pro rodiny s handicapovanými dětmi jsme o letních prázdninách uspořádali týdenní pobyt s programem ve Zbraslavicích, nedaleko Kutné Hory. V krásném prostředí rekreačního střediska byl dostatek času na celotáborovou hru, soutěže dětí, společné táboráky i odpočinek. Rodiče kromě hlídání svých ratolestí mohli využít i nabídku rehabilitačních masáží a relaxačních technik. Pobytu se aktivně účastnili i zdraví sourozenci a vytvořili tak přirozené prostředí pro nenásilnou V čem byla ta naše letošní dovolená jiná? S Motýlkem jsem si ji konečně OPRAVDU UŽILA. Bylo totiž dobře postaráno nejen o mé dítě, ale také o mne!

6 10 11 Odlehčovací služby Poslání odlehčovacích služeb Odlehčovací služby poskytované v KC Motýlek i v domácnostech klientů umožňují rodičům odpočinek od náročné péče o dítě se zdravotním handicapem. Tímto předcházíme vyčerpání a sociální izolaci rodičů. Napomáháme k tomu, aby jejich děti mohly vyrůstat v domácím prostředí. Cílová skupina odlehčovacích služeb Služby respitní péče jsou určeny rodičům, kteří denně pečují o dítě s postižením a jsou ohrožení sociálním vyloučením Skupinové hlídání dětí s postižením Jednu až dvě soboty měsíčně probíhala celodenní skupinová hlídání dětí v Motýlku, kromě toho jsme zajišťovali hlídání také každou středu odpoledne. Tato služba pomáhá především rodičům, aby si trochu odpočinuli od náročné každodenní péče. Při hlídání nám významně pomáhali zaškolení dobrovolníci. V průběhu dne jsme pro děti zajišťovali zajímavý program a pokračovali v naplňování jejich individuálních plánů. Skupinovou respitní péči využívalo celkem 10 rodin. Sehnat hlídání postiženého dítěte není vůbec jednoduché, proto jsem byla vděčná, že jsem mohla syna alespoň jednou týdně svěřit do péče Motýlku a zařídit si, co bylo potřeba. Stálo mi to za to, i když jsme do Motýlku cestovali přes celou Prahu. Individuální hlídání dětí s postižením Individuální odlehčovací služby jsme poskytovali nejčastěji v domácnostech nejvíce potřebným rodinám. Děti hlídali vyškolení spolupracovníci, kteří znali děti z dřívějších aktivit. Díky podpoře firemních dárců jsme tuto službu mohli průběžně rozšiřovat. Individuální respitní péči využívalo 16 rodičů. Podpora rodin s dětmi raného věku Dopolední herny Volnou nebo integrovanou hernu mohli rodiče s dětmi navštěvovat čtyři dopoledne v týdnu. O tuto službu byl stále velký zájem, zejména v integrovaných hernách poptávka převyšovala kapacitu herny. Na pravidelný program integrovaných heren (cvičení, zpívání, výtvarná činnost) navazovalo ve volné herně cvičení s pohádkou, které zajišťovala jedna z maminek. V průběhu dopolední probíhal diskusní klub, odborné přednášky spojené s poradenstvím, k dispozici byla půjčovna hraček, didaktických pomůcek a literatury. Rodiče s dětmi využívali keramickou dílnu a počítačovou pracovnu. Volnou hernu využívalo v průběhu roku 173 rodin, integrovanou 67 rodin. Večerní relaxační malování pro rodiče Z každého relaxačního malování spojeného s odpovídajícím hudebním doprovodem se stávala malá kulturní událost. Díky kreativnímu přístupu výtvarnice se tato společná aktivita pro rodiče těšila velkému zájmu. Kurzů relaxačního malování se průměrně účastnilo 17 rodičů. Výuka angličtiny pro rodiče Pravidelně jednou týdně probíhala systematická výuka angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, kterou využívaly zejména maminky na mateřské dovolené. Hodiny vedla rodilá mluvčí z USA, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou výuku převzala jedna z maminek, která je sama jazykovou lektorkou. V době hodin angličtiny měli rodiče k dispozici hlídání dětí v herně. Výuky se pravidelně účastnilo 8 rodičů, z toho 2 maminky s handicapovanými dětmi. Společné akce pro rodiny s dětmi raného věku Pro rodiny s dětmi jsme připravovali přibližně jednou měsíčně větší společné akce nebo výlety. Mezi tuto nabídku navíc patřila např. návštěva představení Divadla Spejbla a Hurvínka, kurz první pomoci pro rodiče, oslava Dne dětí, výlet parníkem do ZOO, přednáška dětské zubní lékařky, vázání adventních věnců, výlet do zábavního centra Mikiland, přednáška společnosti IANUS na téma hledání práce po mateřské dovolené apod. Pro rodiče jsme také zakoupili dvě bezplatné rodinné vstupenky do ZOO, které si mohli klienti Motýlku zdarma půjčovat po celý rok. Hlídání u nás doma jsem se trochu obávala, ale teď jsem za něj vděčná. Máme na sebe s manželem a dalším dítětem trochu více času.

7 12 13 Nízkoprahový klub PACIFIC Poslání Nízkoprahového klubu Pacific Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a dospívajícím od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Cíle Nízkoprahového klubu Pacific Poskytovat klientům individuální podporu tak, aby se dokázali vyrovnat s obtížnými životními událostmi Snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování dětí a mládeže Zvyšovat sociální a komunikační schopnosti a dovednosti klientů Podporovat klienty v sociálním začlenění mezi vrstevníky a ve využívání běžně dostupných služeb Zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit Vést klienty k smysluplnému trávení volného času a motivovat je k samostatnému vyhledávání běžných volnočasových aktivit Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě a podobně. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se z různých důvodů nemohou ani nechtějí zapojit do běžných kroužků, sportovních oddílů apod. Zásadním přínosem této sociální služby je preventivní činnost a poradenství, pro které jsou všichni pracovníci důkladně proškoleni. Díky tomu jsou schopni pomoci dětem při řešení běžných i složitějších problémů, například formou základní krizové intervence. Kromě každodenního zázemí v originálním prostředí klubu nabízel Pacific pro zájemce pravidelný program, jako čtvrteční vaření, středeční diskusní klub apod. Minimálně jednou týdně probíhaly větší akce např. diskuse se zajímavými lidmi, někdy preventivně zaměřené (proti užívání drog, zneužívání lidí k prostituci apod.) Populární byly sportovní a kulturní aktivity, turnaje, návštěvy kina, lanového centra, aquaparku atd. V průběhu roku klub uspořádal 4 vícedenní výjezdy, dvakrát za podpory naší městské části. Osm dětí se zúčastnilo týdenního letního výjezdu s pečlivě připraveným programem do rekreačního střediska na Kutnohorsku. V létě zorganizovali pracovníci klubu měsíční příměstský tábor. Pro děti ze sídliště byl připraven lákavý program spojený s mnoha soutěžemi, hrami a výlety. Tábor byl zcela zdarma, v průměru přicházelo 19 dětí denně. Pro některé z nich to byl jedinečný prázdninový zážitek, protože bez nabídky Pacifiku by celé léto strávily na sídlišti. Pracovníci klubu byli průběžně vzděláváni, mimo jiné dva z nich získali osvědčení o rekvalifikaci Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách. Počet klientů Nízkoprahového klubu v roce 2006 dosáhl počtu 245, uskutečnilo se 3678 kontaktů. Dobrovolníci Motýlku V roce 2006 jsme realizovali projekt Dobrovolnictví v Komunitním centru Motýlek. Při uskutečňování všech našich aktivit pomáhalo 48 dobrovolníků. Celkem odpracovali 2087 hodin, kdy pomáhali jak při zajišťování pravidelných činností, tak i při pořádání velkých akcí pro veřejnost. Za jejich ochotnou a nezištnou pomoc jim patří velký dík. Vzdělávání Zaměstnanci Motýlku byli po celý rok průběžně vzdělávání v oblastech potřebných pro kvalitní práci s klienty. Využívali jsme vzdělávacích programů organizací Agnes, Dys-Centrum, SPIN, ICN, Pragoversa, Diakonie ČCE, České asociace streetwork a dalších. S podporou Evropského sociálního fondu (Globální grant) jsme připravili intenzivní roční vzdělávání pro všechny pracovníky k novému zákonu o sociálních službách a k standardům kvality. Spolu s našimi zaměstnanci se tohoto programu účastnilo sedm dalších pracovníků z neziskových organizací Prahy 14. PR v roce 2006 Konecem letních prázdnín jsme uskutečnili velkou billboardovou kampaň ve spolupráci se společností Bison & Rose, s námětem Pomáháme sbližovat zdravé a handicapované děti, na kterou v září navázala tisková konference. Na podobné téma Integrace dětí s postižením Jak na to? jsme už v dubnu uspořádali společný oběd s novináři za účasti zástupců 11 periodik. V červnu se na stejné téma uskutečnil seminář pro veřejnost.

8 14 15 Další PR akce pro veřejnost v roce 2006: únor: Koncert Spirituál Kvintetu v Černínském paláci; Divadlo Kámen - benefiční představení hry Marmeláda pro Motýlek duben: Velikonoční tvoření s Motýlkem květen: prezentace Motýlku na festivalech Mezi Ploty a DejVíce technice; Zahradní slavnost v Motýlku; vlastní stánek se soutěžemi na pražské Bambiriádě; tří výtvarné stánky Motýlku na Dni rodin v pražské ZOO říjen: Celostátní fotografická soutěž pro děti s postižením Svět v bleděmodrém, spojená se slavnostní vernisáží v Centru Černý Most. prosinec: týdenní účast na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí Kromě pravidelného sloupku v Listech Prahy 14 jsme propagovali Motýlek např. v časopisech Děti a My, Elle, Marianne, Rytmus života, Nedělní Blesk, Co kdy v Praze, Mateřídouška, Sluníčko, Překvapení, Naše rodina a dalších. Zpráva o auditu Ing. Jiří Vondrák, auditor, jmenovací dekret č. 0042/KAČR/, 042/FMF/, ověřil v lednu až v červnu 2007 účetnictví Sdružení na pomoc dětem s handicapy za rok 2006 a roční účetní závěrku k účetní jednotky. Ve zprávě z 20. června 2007 uvedl: Na základě uvedených skutečností konstatuji: 1. Účetnictví Sdružení na pomoc dětem s handicapy, vedené v roce 2006, odpovídá platným předpisům. 2. Účetní závěrka k obsahuje údaje podle hlavní účetní knihy. Tyto údaje považuji za věrohodné. 3. Vzhledem k těmto skutečnostem uplatňuji výrok: Bez výhrad. Finanční zpráva VÝNOSY Dotace ze státního rozpočtu Dary nadací a nadačních fondů Dary fyzických osob a firem Příspěvky klientů /včetně pobytů/ Sbírka Ostatní příjmy /propagace apod./ Úroky Výnosy celkem NÁKLADY Spotřebované nákupy Materiálové náklady /spotřební materiál/ DHIM Software Služby Úklidové služby Opravy a údržba prostor a vybavení /včetně úpravy nových prostor/ Cestovné a jízdné Občerstvení pro rodiny a návštěvy KC Tisk info materiálů, foto a repro práce Poštovné, telefony, internet Pobyty Pojistné Právní a ekonomické služby Kulturní a společenské akce Vstupné na akcích Odborné konzultace Inzerce /reciproční služba/ Pronájem bazénu Nájemné a energie Vzdělávání pracovníků Služby canisterapeutické spol Pronájem PC Ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy Ostatní osobní náklady Odvody z mezd, zákonné poj. zaměstnanců Daně a poplatky Daně, TV a rozhlasové poplatky aj Bankovní poplatky Ostatní náklady Členské příspěvky Penále Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem

9 16 Poděkování Upřímně děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili. Jak těm níže uvedeným, kteří sdružení na další činnost poskytli cenné finanční a materiální dary a dotace, tak i těm mnoha nejmenovaným vzácným lidem, kteří nám bez nároku na odměnu podávali svou pomocnou ruku. Státní instituce Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Evropský sociální fond, Městská část Prahy 14 Nadace a nadační fondy Nadační fond Naděje třetího tisíciletí, Most Naděje, Nadace O2 Jednotliví dárci a firmy Ing. Zdena Skálová, Ing. Tomáš Dvořák, Michal Matoušek, rodina Fischerova, Ing. Jan Hitzger, Jan Herban IWAP International Women s Association of Prague. Pražská plynárenská, a.s. GEPARD FINANCE a.s. Electro World s.r.o., Belstav Praha, s.r.o., Centrum Černý Most, Správa majetku Praha 14, a.s., NEOS, s.r.o., Bison & Rose public relations, s.r.o., Helvott, s.r.o., EKO-servis, spol. s r.o., KAZIKO, a.s., Divadlo Kámen, o.s., SBD Praha, Správa majetku Praha 14, a.s., První multimediální s.r.o. Kontakt Sdružení na pomoc dětem s handicapy KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sídlo: Vašátkova 819, Praha 9, IČO: Adresa zařízení: Vlčkova 1067, Praha 9 Černý Most Tel./ fax: , web: Bankovní spojení: ebanka, Václavské náměstí 43, Praha 1 č. ú /2400

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

/// /// /// /// /// /// /// /// /// ///

/// /// /// /// /// /// /// /// /// /// / / / / / / / / / / úvodní slovo Dlouho jsem přemýšlela, co napsat jako úvodní slovo naší další, v pořadí již jedenácté, výroční zprávy. A vymyslela jsem něco originálního. Zvu Vás ke čtení o naší činnosti

Více

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky!

informace a více obrázků, navštivte i naše webové stránky! Milí přátelé pomáhání, rádi vám předkládáme zprávu o roce 2014. Díky obětavé práci zaměstnanců i dobrovolníků a také díky rozmanité pomoci mnohých z vás se toho událo tolik, že to výroční zpráva nemůže

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na

Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti

Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. Základní údaje a kontakty Struktura společnosti obsah Úvodní slovo předsedy správní rady SKP-CENTRUM, o.p.s. 2 Úvodní slovo ředitele SKP-CENTRUM, o.p.s. 3 Základní údaje a kontakty 4 Struktura společnosti 5 Organizační schéma společnosti 5 Poskytované

Více

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10

Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Středisko Ratolest v Praze 10 Ratolest VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Středisko Ratolest v Praze 10 Milí přátelé, dostáváte opět do rukou výroční zprávu o činnosti našeho střediska i speciální školy za uplynulý rok 2007. Hlavní náplní naší činnosti

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské

Úvodní slovo. obsah. Výroční zpráva Diakonie Církve bratrské ii obsah Úvodní slovo...1 Základní údaje...2 Bethesda domov pro seniory...3 Kruh přátel Bethesdy...4 Centrum Slunečnice...5 Chráněné bydlení na Xaverově...8 Pobyty...9 Pobočka Diakonie CB v Hrádku...11

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Co se nám podařilo v roce 2014?

Co se nám podařilo v roce 2014? Výroční zpráva 2014 Co se nám podařilo v roce 2014? Proxima Sociale byla první rok obecně prospěšnou společností. Poprvé se konal letní příměstský tábor pro děti a mládež v Dobříši. Programy pro děti a

Více