Komunitní centrum Motýlek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní centrum Motýlek"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Komunitní centrum Motýlek Motýlek dává dětem křídla

2 2 3 Několik slov úvodem Obsah Výroční zprávy Milí přátelé Motýlku, zveme Vás ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem Byl pro nás ve znamení dovršení mnoha změn, v souvislosti s nově přijatým zákonem o sociálních službách. Mimo jiné to pro nás znamenalo rozdělení projektu Podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením na dvě samostatné služby Centrum denních služeb a Odlehčovací služby (hlídání dětí s postižením). Zkušenosti s uplatňováním požadovaných standardů kvality sociálních služeb jsme zúročili i při vzdělávání pracovníků dalších neziskových organizací. Na tento projekt se nám podařilo získat prostředky z Globálního grantu Evropského sociálního fondu. Jedna etapa Motýlku skončila, začíná nová. Chceme pokračovat ve zkvalitňování služeb pro naše klienty a v předávání zkušeností dalším organizacím. I přes potřebnou profesionalitu bychom si však rádi uchovali něco z toho počáteční nadšení, kdy jsme téměř na koleně, z nepatrných začátků, budovali Motýlek, zvali k nám první klienty ze sídliště a spolu s nimi prožívali první úspěchy i neúspěchy. Jsme rádi, že mnozí z nich s námi zůstali v kontaktu i dnes, kdy k nám přicházejí desítky rodin nejen z Černého Mostu, ale i z celé Prahy a okolí. Nakolik bude naše další cesta úspěšná, nechť posoudí jiní. První radostnou zprávou je pro nás to, že motýlkovský nízkoprahový klub Pacific jako jeden z prvních uspěl na jedničku při lednovém auditu České asociace streetwork. To nás povzbudilo v našem úsilí dělat vše pro to, aby se nám naše cíle neztratily z očí a stále jsme zůstali bezpečným a podnětným útočištěm pro všechny, kdo naši pomoc potřebují. PhDr. Zuzana Jelenová předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy PhDr. Hana Urbanová ředitelka KC Motýlek Několik slov úvodem 2 Naše projekty 4 Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy 4 Zaměstnanci 4 Externí spolupracovníci 4 Revizní komise 4 Centrum denních služeb 5 Poslání centra denních služeb 5 Cílová skupina centra denních služeb 5 Nabídka centra denních služeb 5 Odlehčovací služby 10 Poslání odlehčovacích služeb 10 Cílová skupina odlehčovacích služeb 10 Podpora rodin s dětmi raného věku 11 Nízkoprahový klub PACIFIC 12 Poslání Nízkoprahového klubu Pacific 12 Cíle Nízkoprahového klubu Pacific 12 Dobrovolníci Motýlku 13 Zuzana Jelenová Hana Urbanová Vzdělávání 13 PR v roce Finanční zpráva 15 Zpráva o auditu 16 Poděkování 16

3 4 5 Naše projekty Centrum denních služeb Odlehčovací služby Nízkoprahový klub Pacific Podpora rodin s dětmi raného věku Dobrovolnictví v Komunitním centru Motýlek Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb z Prahy 14 v oblasti standardů kvality sociálních služeb Výbor Sdružení na pomoc dětem s handicapy Předsedkyně sdružení: PhDr. Zuzana Jelenová Místopředsedkyně: PhDr. Hana Urbanová Místopředseda: Josef Kubíček Zaměstnanci PhDr. Hana Urbanová, ředitelka Komunitního centra Motýlek Vladimír Jelen, zástupce ředitelky, muzikoterapeut Mgr. Dagmar Kovaříková, sociální pracovnice Mgr. Jana Dědková, speciální pedagožka Lucie Krísová, DiS, sociální pedagožka Hana Verflová, PR koordinátorka, pedagožka volného času Miroslava Altmannová, koordinátorka dobrovolníků Nízkoprahový klub Pacific: Mgr. Pavlína Sroková, speciální pedagožka, vedoucí nízkoprahového klubu Simona Vittová, kontaktní pracovník, zástupce vedoucí nízkoprahového klubu Martin Mareš, kontaktní pracovník nízkoprahového klubu Jan Kaňák, kontaktní pracovník nízkoprahového klubu Externí spolupracovníci Mgr. Pavlína Radová, speciální pedagožka logopedka Eliška Tomanová, keramička PhDr. Zbyněk Galvas, psycholog, supervizor Mgr. Martina Pohanková, psycholožka, supervizorka Lucián Kantor, supervizor zaměstnanců a dobrovolníků Mgr. Eva Buchtelová, lektorka plavání dětí s handicapem Bc. Hana Maňáková, diplomovaná zdravotní sestra Ing. Marcela Červenková, lektorka angličtiny pro rodiče Revizní komise Mgr. Pavlína Radová, speciální pedagožka Magdalena Bludská, na rodičovské dovolené Silvie Nováková, bankovní poradkyně Centrum denních služeb Poslání centra denních služeb Centrum denních služeb v Komunitním centru Motýlek podporuje děti se zdravotním handicapem, které mají sníženou úroveň soběstačnosti a vyrůstají v domácím prostředí. Napomáháme k jejich rozvoji, začlenění do společnosti a tomu, aby žili stejně jako jejich vrstevníci. Cílová skupina centra denních služeb Služby jsou určeny dětem se zdravotním handicapem ve věku od 2 do 18 let s mentálním nebo tělesným postižením, které nemohou uspokojovat své potřeby prostřednictvím běžně dostupných služeb a jsou ohroženy sociálním vyloučením. Nabídka centra denních služeb Integrovaná herna Dvakrát týdně se děti s rodiči scházeli v integrované herně, kde se při společném programu cvičení, zpívání a výtvarné činnosti mohly sblížit handicapované děti s vrstevníky. Hernu využívalo 67 rodin, z toho 9 maminek mělo handicapované dítě. Chceme Vám poděkovat za to, že můžeme navštěvovat zařízení Motýlek. Lukášovi to pomáhá nalézt cestu mezi ostatní děti... Školička Motýlek Pro děti, které z různých důvodů nemohou navštěvovat mateřskou školu, je určena motýlkovská školička. Dětem se věnuje speciální pedagožka, která připravuje program v souladu s programem mateřské školy. Školičku navštěvovalo 23 klientů, z toho jeden chlapec s tělesným handicapem a dvě děti z jazykových a kulturních menšin. Tadeášek je díky školičce komunikativnější a aktivnější. Lépe se zařazuje do kolektivu a hlavně chodí do školičky hrozně rád...

4 6 7 Canisterapie Speciálně cvičení psi pomáhají dětem s nejrůznějším postižením díky nim se děti zlepšují ve svých komunikačních dovednostech, učí se, jak se ke psům chovat, ale především jim hra s nimi přináší radost a uvolnění. Aktivitu zajišťujeme ve spolupráci s organizací Psi pro život. Canisterapii využívalo 28 klientů se zdravotním handicapem. Muzikoterapie Terapie byla vedena muzikoterapeutem individuálně, podle potřeb a možností jednotlivých dětí. Prostřednictvím aktivního hraní na rytmické a jednoduché melodické nástroje, zpěvu a tance, se mohly děti nenásilně rozvíjet v té oblasti, kde to bylo nejvíce potřeba. Na muzikoterapii docházelo individuálně 15 dětí, výuku hry na zobcovou flétnu využívaly 4 děti s dýchacími problémy a jedna dívka s Downovým syndromem. Muzikoterapeut si dokázal u naší dcery získat mimořádnou důvěru, díky které s ní může pracovat na sto procent. Oceňujeme, že díky hudebním úspěchům roste i její sebevědomí. Ze všech tří služeb, které v Motýlku využíváme, se Vládík těší nejvíce na pejsky. Mohl tady poznat hravost a přítulnost nejlepšího přítele člověka. Keramika Dvakrát týdně se děti pravidelně scházely v keramické dílně, kde mohly nerušeně tvořit pod vedením zkušené keramičky a s asistencí dobrovolníků. Práce s hlínou je velmi prospěšná pro děti s nejrůznějším typem postižení jak psychicky, tak zdravotně. Na keramiku pravidelně docházelo 22 klientů. Jsem ráda, že Nikola chodí na keramiku, i když jí musí stále pomáhat dobrovolnice. Zlepšuje se v jemné motorice a má radost z každého výrobku. Logopedie Dětem, které mají výrazné obtíže v komunikaci, kombinované s dalším handicapem, se dvakrát týdně věnovala externí speciální pedagožka logopedka. Individuálně vedla děti k vyvozování správných hlásek, sociálnímu rozvoji řeči a komunikačních dovedností. Několika dětem se zcela podařilo napravit výraznou vadu řeči, u všech bylo patrné zlepšení. Na logopedii v průběhu roku pravidelně docházelo 21 dětí Osobní asistence Pro dvě děti s postižením zajistil Motýlek služby osobních asistentů v mateřské škole a ve speciální základní škole. Mzda asistentů byla financována Úřadem městské části Prahy 14. Plavání Plavání pomáhalo dětem při získání základních plaveckých dovedností. Pod vedením zkušené cvičitelky, speciální pedagožky se specializací na výuku plavání, se dětem podařilo získat jistotu při pohybu ve vodě, dvě děti se naučily plavat samostatně bez pomůcek. Plavání se účastnilo 14 dětí s rodiči. U syna se pomaloučku zlepšuje pohybová koordinace, ale nejdůležitější je, že se už tolik nebojí vody. Zlepšení výslovnosti je u dcery slyšitelné, už se pokouší o krátké věty, což bylo ještě před rokem nemyslitelné.

5 8 9 Svépomocný klub rodičů Jednou měsíčně se scházeli rodiče handicapovaných dětí společně se dvěma psychology, aby si vyměnili zkušenosti, informace a především vzájemnou podporu, která je hlavním cílem těchto setkání. Rodiče dětí s postižením zde mohou nejen řešit podobné problémy, ale dokáží společně ocenit i úspěchy svých ratolestí. Aby se mohli setkávat v klidu a nabrali síly k další náročné péči, zajišťovali jsme v době klubu hlídání dětí. Klub rodičů využívalo celkem 10 klientů. Když se v Motýlku s maminkami v týdnu potkáváme, také mluvíme o našich dětech. Ale setkání v Klubu rodičů za podpory odborníků má úplně jinou hloubku, často se i společně zasmějeme a většinou odcházíme povzbuzené. Tvůrčí dílna integraci. Společně strávený týden přispěl k lepšímu vzájemnému poznání a byl rodiči i dětmi velmi pozitivně hodnocen. Rekondičního pobytu se zúčastnilo 11 rodin s 21 děmi, z toho 15 dětí se zdravotním handicapem. Při této aktivitě se děti scházely jednou týdně. Jejím cílem je pomoci dětem s postižením v jejich začleňování do společnosti. Děti společně tvořily, poznávaly okolí, vařily, nakupovaly a jinými způsoby rozvíjely svou soběstačnost. Tuto službu pravidelně využívalo 9 klientů se zdravotním handicapem. Jsem ráda, že k vám dcera mohla chodit do tvůrčí dílny, protože ve škole by na podobné kroužky chodit nemohla. Rekondiční pobyt 2006 Pro rodiny s handicapovanými dětmi jsme o letních prázdninách uspořádali týdenní pobyt s programem ve Zbraslavicích, nedaleko Kutné Hory. V krásném prostředí rekreačního střediska byl dostatek času na celotáborovou hru, soutěže dětí, společné táboráky i odpočinek. Rodiče kromě hlídání svých ratolestí mohli využít i nabídku rehabilitačních masáží a relaxačních technik. Pobytu se aktivně účastnili i zdraví sourozenci a vytvořili tak přirozené prostředí pro nenásilnou V čem byla ta naše letošní dovolená jiná? S Motýlkem jsem si ji konečně OPRAVDU UŽILA. Bylo totiž dobře postaráno nejen o mé dítě, ale také o mne!

6 10 11 Odlehčovací služby Poslání odlehčovacích služeb Odlehčovací služby poskytované v KC Motýlek i v domácnostech klientů umožňují rodičům odpočinek od náročné péče o dítě se zdravotním handicapem. Tímto předcházíme vyčerpání a sociální izolaci rodičů. Napomáháme k tomu, aby jejich děti mohly vyrůstat v domácím prostředí. Cílová skupina odlehčovacích služeb Služby respitní péče jsou určeny rodičům, kteří denně pečují o dítě s postižením a jsou ohrožení sociálním vyloučením Skupinové hlídání dětí s postižením Jednu až dvě soboty měsíčně probíhala celodenní skupinová hlídání dětí v Motýlku, kromě toho jsme zajišťovali hlídání také každou středu odpoledne. Tato služba pomáhá především rodičům, aby si trochu odpočinuli od náročné každodenní péče. Při hlídání nám významně pomáhali zaškolení dobrovolníci. V průběhu dne jsme pro děti zajišťovali zajímavý program a pokračovali v naplňování jejich individuálních plánů. Skupinovou respitní péči využívalo celkem 10 rodin. Sehnat hlídání postiženého dítěte není vůbec jednoduché, proto jsem byla vděčná, že jsem mohla syna alespoň jednou týdně svěřit do péče Motýlku a zařídit si, co bylo potřeba. Stálo mi to za to, i když jsme do Motýlku cestovali přes celou Prahu. Individuální hlídání dětí s postižením Individuální odlehčovací služby jsme poskytovali nejčastěji v domácnostech nejvíce potřebným rodinám. Děti hlídali vyškolení spolupracovníci, kteří znali děti z dřívějších aktivit. Díky podpoře firemních dárců jsme tuto službu mohli průběžně rozšiřovat. Individuální respitní péči využívalo 16 rodičů. Podpora rodin s dětmi raného věku Dopolední herny Volnou nebo integrovanou hernu mohli rodiče s dětmi navštěvovat čtyři dopoledne v týdnu. O tuto službu byl stále velký zájem, zejména v integrovaných hernách poptávka převyšovala kapacitu herny. Na pravidelný program integrovaných heren (cvičení, zpívání, výtvarná činnost) navazovalo ve volné herně cvičení s pohádkou, které zajišťovala jedna z maminek. V průběhu dopolední probíhal diskusní klub, odborné přednášky spojené s poradenstvím, k dispozici byla půjčovna hraček, didaktických pomůcek a literatury. Rodiče s dětmi využívali keramickou dílnu a počítačovou pracovnu. Volnou hernu využívalo v průběhu roku 173 rodin, integrovanou 67 rodin. Večerní relaxační malování pro rodiče Z každého relaxačního malování spojeného s odpovídajícím hudebním doprovodem se stávala malá kulturní událost. Díky kreativnímu přístupu výtvarnice se tato společná aktivita pro rodiče těšila velkému zájmu. Kurzů relaxačního malování se průměrně účastnilo 17 rodičů. Výuka angličtiny pro rodiče Pravidelně jednou týdně probíhala systematická výuka angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé, kterou využívaly zejména maminky na mateřské dovolené. Hodiny vedla rodilá mluvčí z USA, po jejím odchodu na mateřskou dovolenou výuku převzala jedna z maminek, která je sama jazykovou lektorkou. V době hodin angličtiny měli rodiče k dispozici hlídání dětí v herně. Výuky se pravidelně účastnilo 8 rodičů, z toho 2 maminky s handicapovanými dětmi. Společné akce pro rodiny s dětmi raného věku Pro rodiny s dětmi jsme připravovali přibližně jednou měsíčně větší společné akce nebo výlety. Mezi tuto nabídku navíc patřila např. návštěva představení Divadla Spejbla a Hurvínka, kurz první pomoci pro rodiče, oslava Dne dětí, výlet parníkem do ZOO, přednáška dětské zubní lékařky, vázání adventních věnců, výlet do zábavního centra Mikiland, přednáška společnosti IANUS na téma hledání práce po mateřské dovolené apod. Pro rodiče jsme také zakoupili dvě bezplatné rodinné vstupenky do ZOO, které si mohli klienti Motýlku zdarma půjčovat po celý rok. Hlídání u nás doma jsem se trochu obávala, ale teď jsem za něj vděčná. Máme na sebe s manželem a dalším dítětem trochu více času.

7 12 13 Nízkoprahový klub PACIFIC Poslání Nízkoprahového klubu Pacific Nízkoprahový klub Pacific je určen dětem a dospívajícím od 6 do 18 let z pražského sídliště Černý Most a blízkého okolí, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, žijí v omezujících životních podmínkách nebo se dostávají do konfliktu se společností. S návštěvníky klubu navazujeme kontakt, poskytujeme jim podporu, informace, odbornou pomoc a příležitosti pro alternativní trávení volného času. Pozitivně ovlivňujeme jejich životní styl a napomáháme jejich sociálnímu začlenění. Cíle Nízkoprahového klubu Pacific Poskytovat klientům individuální podporu tak, aby se dokázali vyrovnat s obtížnými životními událostmi Snižovat sociální rizika vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování dětí a mládeže Zvyšovat sociální a komunikační schopnosti a dovednosti klientů Podporovat klienty v sociálním začlenění mezi vrstevníky a ve využívání běžně dostupných služeb Zabezpečit nezbytnou psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu během pobytu v zařízení a podmínky pro realizaci osobních aktivit Vést klienty k smysluplnému trávení volného času a motivovat je k samostatnému vyhledávání běžných volnočasových aktivit Nízkoprahovost znamená snadnou dostupnost pro děti, které jsou zvyklé trávit svůj volný čas na ulicích, v partě a podobně. Je to kvalitní alternativa pro mladé, kteří se z různých důvodů nemohou ani nechtějí zapojit do běžných kroužků, sportovních oddílů apod. Zásadním přínosem této sociální služby je preventivní činnost a poradenství, pro které jsou všichni pracovníci důkladně proškoleni. Díky tomu jsou schopni pomoci dětem při řešení běžných i složitějších problémů, například formou základní krizové intervence. Kromě každodenního zázemí v originálním prostředí klubu nabízel Pacific pro zájemce pravidelný program, jako čtvrteční vaření, středeční diskusní klub apod. Minimálně jednou týdně probíhaly větší akce např. diskuse se zajímavými lidmi, někdy preventivně zaměřené (proti užívání drog, zneužívání lidí k prostituci apod.) Populární byly sportovní a kulturní aktivity, turnaje, návštěvy kina, lanového centra, aquaparku atd. V průběhu roku klub uspořádal 4 vícedenní výjezdy, dvakrát za podpory naší městské části. Osm dětí se zúčastnilo týdenního letního výjezdu s pečlivě připraveným programem do rekreačního střediska na Kutnohorsku. V létě zorganizovali pracovníci klubu měsíční příměstský tábor. Pro děti ze sídliště byl připraven lákavý program spojený s mnoha soutěžemi, hrami a výlety. Tábor byl zcela zdarma, v průměru přicházelo 19 dětí denně. Pro některé z nich to byl jedinečný prázdninový zážitek, protože bez nabídky Pacifiku by celé léto strávily na sídlišti. Pracovníci klubu byli průběžně vzděláváni, mimo jiné dva z nich získali osvědčení o rekvalifikaci Odborný kontaktní pracovník v sociálních službách. Počet klientů Nízkoprahového klubu v roce 2006 dosáhl počtu 245, uskutečnilo se 3678 kontaktů. Dobrovolníci Motýlku V roce 2006 jsme realizovali projekt Dobrovolnictví v Komunitním centru Motýlek. Při uskutečňování všech našich aktivit pomáhalo 48 dobrovolníků. Celkem odpracovali 2087 hodin, kdy pomáhali jak při zajišťování pravidelných činností, tak i při pořádání velkých akcí pro veřejnost. Za jejich ochotnou a nezištnou pomoc jim patří velký dík. Vzdělávání Zaměstnanci Motýlku byli po celý rok průběžně vzdělávání v oblastech potřebných pro kvalitní práci s klienty. Využívali jsme vzdělávacích programů organizací Agnes, Dys-Centrum, SPIN, ICN, Pragoversa, Diakonie ČCE, České asociace streetwork a dalších. S podporou Evropského sociálního fondu (Globální grant) jsme připravili intenzivní roční vzdělávání pro všechny pracovníky k novému zákonu o sociálních službách a k standardům kvality. Spolu s našimi zaměstnanci se tohoto programu účastnilo sedm dalších pracovníků z neziskových organizací Prahy 14. PR v roce 2006 Konecem letních prázdnín jsme uskutečnili velkou billboardovou kampaň ve spolupráci se společností Bison & Rose, s námětem Pomáháme sbližovat zdravé a handicapované děti, na kterou v září navázala tisková konference. Na podobné téma Integrace dětí s postižením Jak na to? jsme už v dubnu uspořádali společný oběd s novináři za účasti zástupců 11 periodik. V červnu se na stejné téma uskutečnil seminář pro veřejnost.

8 14 15 Další PR akce pro veřejnost v roce 2006: únor: Koncert Spirituál Kvintetu v Černínském paláci; Divadlo Kámen - benefiční představení hry Marmeláda pro Motýlek duben: Velikonoční tvoření s Motýlkem květen: prezentace Motýlku na festivalech Mezi Ploty a DejVíce technice; Zahradní slavnost v Motýlku; vlastní stánek se soutěžemi na pražské Bambiriádě; tří výtvarné stánky Motýlku na Dni rodin v pražské ZOO říjen: Celostátní fotografická soutěž pro děti s postižením Svět v bleděmodrém, spojená se slavnostní vernisáží v Centru Černý Most. prosinec: týdenní účast na Vánočních trzích na Staroměstském náměstí Kromě pravidelného sloupku v Listech Prahy 14 jsme propagovali Motýlek např. v časopisech Děti a My, Elle, Marianne, Rytmus života, Nedělní Blesk, Co kdy v Praze, Mateřídouška, Sluníčko, Překvapení, Naše rodina a dalších. Zpráva o auditu Ing. Jiří Vondrák, auditor, jmenovací dekret č. 0042/KAČR/, 042/FMF/, ověřil v lednu až v červnu 2007 účetnictví Sdružení na pomoc dětem s handicapy za rok 2006 a roční účetní závěrku k účetní jednotky. Ve zprávě z 20. června 2007 uvedl: Na základě uvedených skutečností konstatuji: 1. Účetnictví Sdružení na pomoc dětem s handicapy, vedené v roce 2006, odpovídá platným předpisům. 2. Účetní závěrka k obsahuje údaje podle hlavní účetní knihy. Tyto údaje považuji za věrohodné. 3. Vzhledem k těmto skutečnostem uplatňuji výrok: Bez výhrad. Finanční zpráva VÝNOSY Dotace ze státního rozpočtu Dary nadací a nadačních fondů Dary fyzických osob a firem Příspěvky klientů /včetně pobytů/ Sbírka Ostatní příjmy /propagace apod./ Úroky Výnosy celkem NÁKLADY Spotřebované nákupy Materiálové náklady /spotřební materiál/ DHIM Software Služby Úklidové služby Opravy a údržba prostor a vybavení /včetně úpravy nových prostor/ Cestovné a jízdné Občerstvení pro rodiny a návštěvy KC Tisk info materiálů, foto a repro práce Poštovné, telefony, internet Pobyty Pojistné Právní a ekonomické služby Kulturní a společenské akce Vstupné na akcích Odborné konzultace Inzerce /reciproční služba/ Pronájem bazénu Nájemné a energie Vzdělávání pracovníků Služby canisterapeutické spol Pronájem PC Ostatní služby Osobní náklady Hrubé mzdy Ostatní osobní náklady Odvody z mezd, zákonné poj. zaměstnanců Daně a poplatky Daně, TV a rozhlasové poplatky aj Bankovní poplatky Ostatní náklady Členské příspěvky Penále Odpisy Ostatní náklady Náklady celkem

9 16 Poděkování Upřímně děkujeme všem, kteří nás v uplynulém roce podpořili. Jak těm níže uvedeným, kteří sdružení na další činnost poskytli cenné finanční a materiální dary a dotace, tak i těm mnoha nejmenovaným vzácným lidem, kteří nám bez nároku na odměnu podávali svou pomocnou ruku. Státní instituce Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Evropský sociální fond, Městská část Prahy 14 Nadace a nadační fondy Nadační fond Naděje třetího tisíciletí, Most Naděje, Nadace O2 Jednotliví dárci a firmy Ing. Zdena Skálová, Ing. Tomáš Dvořák, Michal Matoušek, rodina Fischerova, Ing. Jan Hitzger, Jan Herban IWAP International Women s Association of Prague. Pražská plynárenská, a.s. GEPARD FINANCE a.s. Electro World s.r.o., Belstav Praha, s.r.o., Centrum Černý Most, Správa majetku Praha 14, a.s., NEOS, s.r.o., Bison & Rose public relations, s.r.o., Helvott, s.r.o., EKO-servis, spol. s r.o., KAZIKO, a.s., Divadlo Kámen, o.s., SBD Praha, Správa majetku Praha 14, a.s., První multimediální s.r.o. Kontakt Sdružení na pomoc dětem s handicapy KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sídlo: Vašátkova 819, Praha 9, IČO: Adresa zařízení: Vlčkova 1067, Praha 9 Černý Most Tel./ fax: , web: Bankovní spojení: ebanka, Václavské náměstí 43, Praha 1 č. ú /2400

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích

získat finanční podporu od Statutárního města Teplice na realizaci aktivit pro děti s trvalým bydlištěm v Teplicích 1 Obsah: 1. Základní informace o organizaci 2. Jakým jsme šli směrem 3. Co se podařilo 4. Co se nepodařilo 5. Plány pro rok 2009 6. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Květina Klub Květina 7. Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden"

Výroční zpráva 2008. Občanská poradna Brno člen Asociace občanských poraden Výroční zpráva 2008 Občanská poradna Brno člen "Asociace občanských poraden" OBSAH 1. Poslání 2. Orgány sdružení 3. Stručná historie 4. Zpráva o činnosti 2008 5. Finanční zpráva 2008 6. Záměry pro rok

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

1. Název organizace:.

1. Název organizace:. ÚDAJE O ZŘIZOVATELI 1. Název organizace:. 2. Forma právní subjektivity: občanské sdružení nadace, nadační fond obecně prospěšná společnost organizace zřízená státem církevní právnická osoba organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí. Období: rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Období: rok 2014 Základní údaje: Název organizace: Čmeláček Klub rodičů a přátel postižených dětí Sídlo organizace: Mitrovická 260, 739 21

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz

Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz Ul. Zavadilská 2842, Tábor Tel : 728 760 274, 723 978 272 e-mail : osverdan@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2006 Poslání a cíle organizace Poslání Náplní organizace je poskytovat sociální poradenství a pomoc

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Výroční zpráva o činnosti MÍSTA PRO DĚTI v roce 2011

Výroční zpráva o činnosti MÍSTA PRO DĚTI v roce 2011 Výroční zpráva o činnosti MÍSTA PRO DĚTI v roce 2011 Základní údaje o organizaci Název : Místo pro děti právní forma: občanské sdružení registrováno MF ČR: VS/1-1/36639/98-R IČO: 68308655 Orgány sdružení:

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila

Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Výroční zpráva za rok 2002 občanské sdružení Villa Vallila Základní údaje: Název organizace a státu: Villa Vallila, občanské sdružení Číslo a datum registrace na MV ČR : II/S (1.3087/96R, 16.10.D1996)

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560

Výroční zpráva 2013. Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Výroční zpráva 2013 Kulturní centrum Čtyřlístek o.s. U Rybníků II 6 252 45 Ohrobec IČ: 22842560 Krátce z historie Kulturní centrum Čtyřlístek fungující jako občanské sdružení bylo založeno na sklonku roku

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 21.2. 2012 v 16.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více