Správa majetku v životním cyklu stavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa majetku v životním cyklu stavby"

Transkript

1 Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Správa majetku v životním cyklu stavby Úvod do předmětu Základy správy majetku doc. Ing. František Kuda,CSc.

2 Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 2/12

3 Rozvoj VŠB-TU Ostrava Nová aula Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 3/12

4 Konference Vzdělávání Rozvoj ve FM, VŠB-TU června Ostrava 2010 Praha Nová knihovna 4/12

5 Rozvoj Fakulty stavební VŠB-TU Ostrava Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 5/12

6 Studijní Fakulta stavební obor: VŠB TUO Správa majetku a provoz budov Rozhodování Časová působnost STRATEGICKÉ Politické / ekonomické DLOUHODOBÁ TAKTICKÉ Ekonomické / technické Ekonomický a technický management STŘEDNĚDOBÁ OPERATIVNÍ Technické Údržba, servis, správa KRÁTKODOBÁ Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 6/12

7 Katedra městského inženýrství Oddělení urbanismu a územního plánování Oddělení technické infrastruktury Oddělení městského stavitelství Oddělení správy majetku a provozu budov garantuje studijní obory: Městské stavitelství a inženýrství Správa majetku a provoz budov (od 2005) Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 7/12

8 Fakulta Správa stavební majetku VŠB TUOv životním cyklus stavby Časové období od: vzniku myšlenky na stavbu, transformaci v záměr, projektování, realizaci a užívání, do její likvidace úplného odstranění. ZÁMĚR ODSTRANĚNÍ PROJEKTOVÁNÍ UŽÍVÁNÍ REALIZACE Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 8/12

9 Proč zrovna na FAST a v Ostravě? Důvody zavedení oboru a akreditace Obsahové zaměření výuky oboru Profil absolventa studijního oboru Poslání oboru Dosavadní výsledky Další rozvoj oboru Proč ne. Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 9/12

10 Studijní plán bakalářského studijního oboru Správa majetku a provoz budov (3. ročník) Semestr Předmět povinný Ukončení Přednášky Cvičení Kredity Garant 5 Betonové prvky a konstrukce zk Doc. Ing. Čajka, CSc. 5 Zakládání staveb zk Doc. Dr.Ing. Lahuta 5 Technická infrastruktura zk Doc. Ing. Hasík, DrSc. 5 Pozemní stavitelství III zk Doc. Ing. Solař, Ph.D. 5 Ekonomická agenda správy a provozu majetku zk Doc. Dr. Ing. Lazar 5 Informační systémy o území kz Ing. Kuda, CSc. 5 Statika stavebních konstrukcí II kz Doc. Ing. Janas, CSc. 5 Celkem Ocelové a dřevěné prvky a konstrukce zk Prof. Ing. Tomica, CSc. 6 Technologie staveb zk Doc. Ing. Kubečková, Ph.D. 6 Poruchy a rekonstrukce zk Doc. Ing. Solař, Ph.D. 6 Základy investování zk Prof. Ing. Kuta, CSc. 6 Typologie občanských a bytových staveb zk Ing. Zdařilová,Ph.D. 6 Technická zařízení budov I kz Doc. Ing. Kuba, CSc. 6 Celkem Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 10/12

11 Studijní plán bakalářského studijního oboru Správa majetku a provoz budov (4. ročník) Semestr Předmět povinný Ukončení Přednášky Cvičení Kredity Garant 7 Typologie průmyslových staveb zk Prof. Ing. Kuta, CSc. 7 Technická zařízení budov II zk Doc. Ing. Kuba, CSc. 7 Energetické rozvody ve stavbách zk Doc. Ing. Kuba, CSc. 7 Tvorba cen staveb zk Ing. Kalvach 7 Základy správy majetku zk Ing. Kuda, CSc. 7 Projekt I kz Ing. Koudela, CSc. 7 Celkem Právní předpisy ve výstavbě z Ing. Koudela, CSc. 8 Základy systémové techniky budov zk Doc.Ing. Stýskala, Ph.D. 8 Počítačová podpora správy majetku kz Ing. Česelský 8 Ekonomika a management podniku zk Ing. Kuda, CSc. 8 Oceňování majetku zk Ing. Sýkora 8 Bakalářská práce Ing. Koudela, CSc. 8 Celkem Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 11/12

12 Osnova předmětu Základy správy majetku I. ETAPA ZÁKLADNÍ PŘEHLED Z OBLASTI SPRÁVY MAJETKU A PROVOZU BUDOV - stavební minimum - prostřední staveb - nauka o budovách II. ETAPA Aspekty Správy majetku a údržby budov - technické, - ekonomické - energetické - právní aspekty - provozní řády, návody k užívání staveb III. ETAPA Výkon správy majetku v praxi - SW podpora správy majetku - zkušenosti se správou veřejných institucí, bytových domů Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 12/12

13 Fakulta Celkové stavební náklady VŠB TUO v rámci životního cyklu stavby LCC Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 13/12

14 Fakulta stavební Prodloužení VŠB TUO užitku staveb Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 14/12

15 Přednášky: 1. Výklad základních pojmů z oblasti péče o stavební fond 2. Plánovací a projektová dokumentace staveb, správní řízení 3. Životní cyklus stavebních objektů, udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba 4. Hodnocení kvality staveb a jejich nákladů v rámci životního cyklu. 5. Stanovení nákladů v životním cyklu stavby 6. Údržba a obnova stavebních objektů. 7. Zásady provozu a staveb a konstrukcí a ostatních technických zařízení 8. Životnost a opotřebení staveb a konstrukcí 9. Nástroje k prodloužení užitku stavebních děl. 10.Strategické aktivity, taktický a operační management - tvorba plánů 11.Energetický management. 12. Pasportizace staveb 13. Majetek a evidence majetku 14. Evidence vlastnictví a jiných věcných práv k nemovitostem Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 15/12

16 Programy cvičení: 1. Majetkoprávní vztahy v ISKN 2. Správní řízení při přípravě a provádění staveb 3. Stavební pasport jednoduché stavby 4. Provozní řád budovy 5. Propočet nákladů stavebního objektu ( a výnosů) 6. Softwarová podpora údržby a obnovy staveb a konstrukcí 7. Odborná prohlídka stavby 8. Provozní dokumentace budovy 9. Vyhrazená technická zařízení Zpracování referátu z časopisu Facility manager Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 16/12

17 Vyzvané přednášky z odborné a technické praxe Ing. Ondřej Štrup - Hein&Consulting Ing. Jiří Frýba - ČSTP Praha Jan Soukup - ECM Facility Praha Ing. Jiří Porteš - Cofely FM s.r.o. Praha Ing. Vítězslav Platoš pit SW FM Ostrava Ing. Michal Tesařík TESCO SW Olomouc Doc. Ing. Věra Somorová, PhD. SvF STU Bratislava Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 17/12

18 Podmínky absolvování Nepovinná účast na přednáškách Zápočet bude udělen na základě 70% účasti ve cvičeních a odevzdání programů. Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium literatury). Zpracování referátu z odborné literatury se zaměřením na FM, prezentace a obhajoba. Požadavky na složení zkoušky : Zápočet Písemná a ústní zkouška prokazující znalosti probírané látky Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 18/12

19 Požadavky na přípravu do výuky 1) Předem sylaby přednášek 2) Samostudium odborné literatury 3) Konzultace s přednášejícím Cílené kvalitní vzdělávání předpokládá úzkou spolupráci s vyučujícím, který spoléhá na Vaši trvalou a fundovanou přípravu na jednotlivá cvičení, aby "synergie" teorie a praxe byla v závěru studia docílena. Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 19/12

20 Vzdělávací modul Základy správy majetku 1. Dokumentace a pasportizace staveb v životním cyklu stavby 2. Životnost a opotřebení staveb 3. Zásady provozu staveb a hodnocení kvality staveb 4. Údržba, opravy a obnova při užívání stavby 5. Využití informačního systému katastru nemovitostí při správě majetku 6. Uplatnění energetického managementu při správě majetku Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 20/12

21 Výuka a vyučující Náplň předmětu: - problematika správy majetku, stavební ekonomiky a managementu se zvláštním zřetelem ke stavebnímu dílu (budovám a bytovým domům). Výuka: 2 hodiny/ týden přednášky 2 hodiny /týden cvičení ( 17 až 35 bodů ) ukončení zkouškou ( písemná a ústní část, max 65 bodů ) Vyučující: doc. Ing. František Kuda, CSc. Katedra MI ( 222 ), LPC 210/1, tel , 1953, Konzultační hodiny: pondělí 08,00 10,00 hod. Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 21/12

22 Zkouška Požadavky ke zkoušce: zápočet (účast, 9 programů, zápočtová písemka) písemná a ústní část zkoušky ( test + odpovědní otázky z tématických okruhů ) Podklady pro přednášky a zkoušky: fast10.vsb.cz/kuda/ přednášky cvičení zkouška literatura Odborná literatura: ČVUT, VŠE, ČKAIT, Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 22/12

23 Literatura VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O. Podpůrné procesy a snižování režijních nákladu. PROFESSIONAL PUBLISHING ISBN VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O., PAVLÍK, M. Facility management a public private partnership. První vydání, PROFESSIONAL PUBLISHING 2007, 262 s. ISBN VYSKOČIL, V., ŠTRUP, O. Facility management-metoda řízení podpůrných činností. První vydání, Ostrava 2007, 166 s. ISBN SOMOROVÁ, V. Facility management metóda efektívneho spravovania stavebných objektov. Monografia. Bratislava 2006, ISBN SOMOROVÁ, V. a kol. Optimalizácia nákladov spravovania stavebných objektov metódou facility mangementu. Monografia. STU Bratislava 2007, ISBN DOLEŽAL, J. a kol: Stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami, Linde Praha, a.s., Praha 2006, ISBN VYSKOČIL, V.K. a kol. Management podpůrných procesů. Facility management. První vydání, PROFESSIONAL PUBLISHING 2010, 404 s. ISBN KUDA, F., FERKO, M. Základy správy majetku. Zeměměřické činnosti v životním cyklu staveb. První vydání, Ostrava 2009, 94 s. ISBN KUDA, F. Nové formy údržby a obnovy staveb a konstrukcí. Habilitační práce, Ostrava 2008, ISBN MIKŠ, L. a kol.: Údržba a rekonstrukce starších městských budov, Grantový projekt GAČR 103/02/1252, Brno 2004 Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 23/12

24 Literatura Jarský, Č. a kol.: Příprava a realizace staveb. CERM, s.r.o. Brno 2003 Hačkajlová, L. a kol.: Stavební ekonomika a management, Sobotáles Jelen, V.: Ekonomika stavebního díla Příprava a řízení staveb, ČVUT 2006 Tománková, J. a kol. Příprava a řízení staveb ČVUT Prostějovská, Z. a kol. Management výstavbových projektů ČVUT 2008 Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 24/12

25 Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 25/12

26 Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 26/12

27 Osobnosti FM?! Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 27/12

28 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Děkuji za pozornost doc. Ing. František Kuda, CSc. tel Konference Vzdělávání ve FM, června 2010 Praha 28/12

Časové plánování staveb staveb

Časové plánování staveb staveb Fakulta stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba Časové plánování staveb staveb Úrovně časového plánování Tvorba časových plánů Strukturování projektu

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Základy pracovního práva II

Základy pracovního práva II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy pracovního práva II Labour law II PRP II povinný ECTS kredity 4 Forma studia kombinovaná

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE

ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, březen 2012 ČESKÁ REPUBLIKA ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE organizační složka státu se sídlem: Jakubské nám. 644/3, 658 34 Brno, Tel.: +420 542 423 111, Fax: + 420 542 423 190

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Požární bezpečnost staveb a technologií

Požární bezpečnost staveb a technologií Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Havířov červen 2014 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Celoživotní profesní vzdělávání obsahuje aktivity v předepsaných oblastech a aktivity v jiných oblastech.

Celoživotní profesní vzdělávání obsahuje aktivity v předepsaných oblastech a aktivity v jiných oblastech. SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Systém celoživotního profesního vzdělávání je založen na dobrovolnosti a individuální volbě forem vzdělávacích aktivit. Cyklus CPV je dvouletý, předpokládá splnění

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu

Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Aa Žádost o udělení akreditace vzdělávacího programu Název školy Sídlo školy CARITAS-Vyšší odborná škola sociální Olomouc nám. Republiky 3, Olomouc Zřizovatel školy Arcibiskupství olomoucké v Olomouci

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ. Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. SYLABUS MODUL BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 20 : Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první, 20 Počet stran: Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více