DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha"

Transkript

1 *crdux008xj58* CRDUX008XJ58 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0014/15-13/Lh V Praze dne 20. srpna 2015 Č. j.: DUCR-48225/15/Lh Telefon: Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy: s t a v e b n í p o v o l e n í "Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba" Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ V rozsahu: D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Luštěnice, SZZ PS ŽST Dobrovice, SZZ PS Výhybna Bezděčín, SZZ PS ŽST Mladá Boleslav hl. n., SZZ D.1.2 PS PS PS PS D.1.5 PS Traťové zabezpečovací zařízení Luštěnice - Dobrovice, TZZ Dobrovice - Bezděčín, TZZ Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n., TZZ Mladá Boleslav - Chotětov, TZZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Luštěnice - Mladá Boleslav, DOZ D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 1 /22

2 D.2.1 PS PS PS PS D.2.2 PS PS PS PS D.2.3 PS PS PS PS D.2.4 PS PS PS PS PS PS D.2.5 (ZOK) PS PS PS D.2.8 PS D.2.9 PS PS PS PS PS Místní kabelizace ŽST Luštěnice, místní kabelizace ŽST Dobrovice, místní kabelizace Výhybna Bezděčín, místní kabelizace ŽST Mladá Boleslav, místní kabelizace Rozhlasové zařízení ŽST Luštěnice, rozhlasové zařízení Zast. Voděrady, rozhlasové zařízení ŽST Dobrovice, rozhlasové zařízení Zast. Nepřevázka, rozhlasové zařízení Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) ŽST Luštěnice, telefonní zapojovač ŽST Dobrovice, telefonní zapojovač Výhybna Bezděčín, telefonní zapojovač ŽST Mladá Boleslav, telefonní zapojovač Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) ŽST Luštěnice, kamerový systém ŽST Luštěnice, EZS ŽST Dobrovice, kamerový systém ŽST Dobrovice, EZS Výhybna Bezděčín, EZS ŽST Mladá Boleslav, EZS Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel Luštěnice - Mladá Boleslav, DOK, TK Luštěnice - Mladá Boleslav, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T Mladá Boleslav - Chotětov, HDPE, TK Traťové radiové spojení Luštěnice - Mladá Boleslav, úpravy TRS, MRS Jiná sdělovací zařízení Luštěnice - Mladá Boleslav, přenosový systém ŽST Luštěnice, sdělovací zařízení ŽST Dobrovice, sdělovací zařízení Výhybna Bezděčín, sdělovací zařízení ŽST Mladá Boleslav, sdělovací zařízení D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT D.3.1 Dispečerská řídící technika PS Luštěnice - Mladá Boleslav, dálková diagnostika DDTS ŽDC PS ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DDTS ŽDC PS ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT PS ŽST Luštěnice, DŘT PS ŽST Dobrovice, DŘT PS Výhybna Bezděčín, DŘT 2 /22

3 PS ŽST Mladá Boleslav, DŘT D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN PS ŽST Luštěnice, rozvodna 0,4 kv PS ŽST Luštěnice, rozvodna 0,4 kv, vlastní spotřeba PS ŽST Dobrovice, TS 22/0,4 kv, technologie PS ŽST Dobrovice, TS 22/0,4 kv, vlastní spotřeba PS Výhybna Bezděčín, rozvodna 0,4 kv, technologie PS Výhybna Bezděčín, rozvodna 0,4 kv, vlastní spotřeba PS ŽST Mladá Boleslav, záložní zdroj elektrické energie, technologie PS ŽST Mladá Boleslav, záložní zdroj elektrické energie, vlastní spotřeba PS ŽST Mladá Boleslav, stožárová TS 22/0,4 kv, úprava rozvodny 0,4 kv, technologie E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY E.1.1 Železniční spodek a svršek SO ŽST Luštěnice, železniční svršek SO ŽST Luštěnice, železniční spodek SO ŽST Dobrovice, železniční svršek SO ŽST Dobrovice, železniční spodek SO Výhybna Bezděčín, železniční svršek SO Výhybna Bezděčín, železniční spodek SO ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční svršek SO ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční spodek SO Výstroj trati E.1.2 SO SO Nástupiště ŽST Luštěnice, nástupiště ŽST Dobrovice, nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy SO Železniční přejezd, ev. km 17,247 SO Železniční přejezd, ev. km 20,995 SO Železniční přejezd, ev. km 72,690 SO Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů E.1.4 Mosty, propustky a zdi SO Železniční propustek, ev. km 17,181 SO Železniční propustek, ev. km 17,450 SO Železniční propustek, ev. km 24,830 SO Železniční propustek, ev. km 25,145 SO Železniční propustek, ev. km 25,491 SO Železniční propustek, ev. km 25,572 E.1.5 SO Ostatní inženýrské objekty Úprava vodoteče Dobrovka Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení SO Výhybna Bezděčín, úprava a ochrana kabelů O2 Czech Republic SO Výhybna Bezděčín, úprava a ochrana kabelů FiberNet 3 /22

4 E.1.6 SO SO E.1.8 SO Potrubní vedení ŽST Dobrovice, technologická budova, kanalizace ŽST Dobrovice, technologická budova, vodovod Pozemní komunikace Výhybna Bezděčín, přístup k technologické budově E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) SO Luštěnice - Mladá Boleslav, drobná architektura, oplocení SO ŽST Luštěnice, technologická budova SO ŽST Luštěnice, stavební úpravy ve VB SO ŽST Dobrovice, technologická budova SO ŽST Dobrovice, stavební úpravy ve VB SO Výhybna Bezděčín, technologická budova SO ŽST Mladá Boleslav, stavební úpravy v objektu SSZT SO ŽST Mladá Boleslav, stavební úpravy v dopravní kanceláři SO ŽST Chotětov, stavební úpravy ve VB E.2.2 SO SO E.2.4 SO SO E.2.5 SO SO Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích ŽST Luštěnice, přístřešky pro cestující ŽST Dobrovice, přístřešky pro cestující Orientační systém ŽST Luštěnice, orientační systém ŽST Dobrovice, orientační systém Demolice ŽST Dobrovice, demolice ŽST Mladá Boleslav, demolice E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ E.3.4 Ohřev výměn SO ŽST Luštěnice, úprava elektrického ohřevu výhybek SO ŽST Dobrovice, elektrický ohřev výhybek SO Výhybna Bezděčín, elektrický ohřev výhybek SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., elektrický ohřev výhybek E.3.6 SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů ŽST Luštěnice, úprava rozvodu nn a osvětlení Zastávka Voděrady, úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Dobrovice, úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Dobrovice, přípojka vn 22kV Přejezd v km 23,037, úprava přípojky nn Zastávka Nepřevázka, úprava rozvodu nn a osvětlení Výhybna Bezděčín, rozvod nn a osvětlení Přejezd v km28,525, úprava přípojky nn Přejezd v km28,840, přípojka nn ŽST Mladá Boleslav hl.n., úprava stožárové TS 22/0,4kV 4 /22

5 SO SO SO SO SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., přípojka nn pro zab.zařízení ŽST Mladá Boleslav hl.n., úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Chotětov, úprava přípojky nn pro zab.zařízení Přejezd v km 62,637, úprava přípojky nn Reléový domek v km 68,215, přípojka nn E.3.8 Vnější uzemnění SO ŽST Luštěnice, technologická budova - vnější uzemnění SO ŽST Dobrovice, technologická budova - vnější uzemnění SO Výhybna Bezděčín, technologická budova - vnější uzemnění SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., stožárová TS 22/0,4kV - vnější uzemnění SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., technologická budova - úprava vnějšího uzemnění Umístění stavby: Katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi 181, 169/5, 166, 168, 180, 111/1, 184 Katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi 364/1, 566/3, 570/1, 570/3, 571/9, 571/35, 571/39, 330/1, 346/3, 571/2, 571/3, 571/4, 571/23, 571/37, 571/38, 596/1, 596/2, 599, 602, st. 84, st. 40, st. 91, st. 92/1, st. 94, 345/1, 345/9, 571/5, 571/10, 571/27, 737 Katastrální území Dalovice u Mladé Boleslavi 358/1 Katastrální území Dobrovice 1777/5, 1769/1, 1765/1, 1770/2, 1770/3, 1765/3, 1755, 1943/1, 1770/4, 1774/15, 1767, 1765/2, 1775/3, 1777/2, 1777/16, 1777/21, 1799/17, 1775/1 Katastrální území Hrušov nad Jizerou 627/1, 651, 658 Katastrální území Chotětov 862, 537/1, st. 143 Katastrální území Chrást u Mladé Boleslavi 178/2, 186/4 Katastrální území Jizerní Vtelno 567/18, 875, 876 Katastrální území Kosořice 219/3, 232/3 Katastrální území Krnsko 568/5, 568/8, 568/15, 568/16, 568/17, st. 108 Katastrální území Luštěnice 715, 717, 719/2, st. 94, 409/1, st. 140, st. 141, 409/4 Katastrální území Nepřevázka 544/1, 544/2, 545/4, 545/3, 778/1, 398/55, 778/3, 431/5, 431/3, 431/1, 545/1, 159/59, 807, 749/1, 398/24, 398/42, 398/90, 398/102, 398/53, 398/54, 398/2, 398/13, 398/52, 398/88, 776/2, 780/7, 167/2, 160/1, 160/2, 441/3, 441/6, 780/8, 808, st. 129, st. 130 Katastrální území Řehnice 600, 568/1 Katastrální území Sýčina 269/2, 269/1, 343/1, 269/3, 269/4, 298/10, 356/12, 298/16, 355, 354/1, 345/2, 298/15, 197/3, 298/11, 366/10, st. 30, st. 31, st. 32, 298/1, 298/14 Katastrální území Újezd u Luštěnic 672, 673, 871, 872, /22

6 Katastrální území Vinařice u Dobrovice 786/3 Katastrální území Vinec 15/2, 213, 274 Katastrální území Voděrady 64/1, 70/1, st. 65 Seznam sousedních pozemků dočasně užitých stavbou : Katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi 169/5, 166 Katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi 330/1, 737 Katastrální území Dobrovice 1769/1, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1774/15, 1765/2, 1777/2, 1799/17 Katastrální území Kosořice 219/3 Katastrální území Krnsko st. 108 Katastrální území Nepřevázka 807, 749/1, 545/4, 544/2 Katastrální území Sýčina 366/10, 298/16, Katastrální území Újezd u Luštěnic 672 Popis stavby: Předmětem stavby je zvýšení kapacity trati č. 071 Nymburk Mladá Boleslav v úseku od železniční stanice Luštěnice žkm 16,000 (včetně) do stanice Mladá Boleslav hl.n. žkm 72,765 (včetně) (s přesahem technologických profesí do žst. Chotětov trať č. 070 směr Praha a směrem na žst. Mladá Boleslav město trať č. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka a směrem na žst. Bakov nad Jizerou trať č. 070). Zvýšení kapacity (propustnosti) bude dosaženo stavebními úpravami v dopravnách, které mají charakter rekonstrukce a optimalizace (úpravy na rychlost 100 km/h a dodržení požadovaných už. délek kolejí bez opuštění stávající trasy), zřízením nové výhybny Bezděčín, a dále také revitalizací (modernizací) technologického vybavení (zabezpečovací a sdělovací techniky). Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před ), pro stavby projektované po ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 6 /22

7 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 7 /22

8 20. Vytěžený materiál z rekonstruovaného železničního spodku a svršku, zemina vytěžená z čištěného odvodňovacího systému a další odpadní zeminy budou v souladu s předloženou projektovou dokumentací využit, či zneškodněn, mimo plochy přírodní rezervace a jejího ochranného pásma. 21. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku ropných a jiných chemických látek do koryta toku. 22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. ŽP /2013 ze dne : V případě, že z plochy stavebního pozemku v maximálním rozsahu povoleného odnětí tj m 2 bude moci být provedena skrývka ornice (pozemky jsou ovlivněny provozem železnice - odvodňovací příkop) bude požita zpětně pro ozelenění v rámci stavby (viz předložená bilance skrývky kulturních vrstev půdy) V souladu s ust. 11 odst. 2. zákona budou po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve věci stavebním úřadem předepsány odvody Výše odvodů bude stanovena oproti předloženému výpočtu odvodů k.ú. Sýčina ze sazby 405,60 Kč/m 2 (nebyl zohledněn koeficient 5 za CHLÚ), v případě k.ú. Nepřevázka zůstává sazba 81,12 Kč/m Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /50757/2013 ze dne : Investor zrealizuje a zabezpečí stavbu tak (stavebně technicky), aby nebylo nutno požadovat omezení ve využívání lesních pozemků podle 22 odst. 2 lesního zákona a dále bez vymezení ochranného pásma podle zvláštního předpisu tj. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), které by zasahovalo do PUPFL Jakoukoliv stavební činností nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením 13 a 21 lesního zákona, např. při stavebních úpravách - zkapacitnění nebude ukládána žádná výkopová zemina ani stavební materiál na PUPFL Souhlas je udělen na dobu platnosti Územního rozhodnutí a stavebního povolení. 24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP.231/ /2013 ze dne : U železničních propustků a přeložky koryta Dobrovky budou respektovány výškové úrovně původního pevného dna a plynulost náběhů tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení Za stabilitu objektů včetně dlažeb u propustků bude trvale odpovídat jejich vlastník Část navrhované stavby se nachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, kde je nutno dodržovat podmínky rozhodnutí, kterými byla ochranná pásma vyhlášena a zákonné předpisy Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnosti, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. oprava a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních a povrchových vod) Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanizmů. 8 /22

9 24.6. Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně nahlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel Na stavbě bude dostatečné množství protihavarijního materiálu a pomůcek Případně znečištění sorbenty a odpady budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranných pásmech vodních zdrojů, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních i povrchových vod. 25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /2014 ze dne , zejména: Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu dodržení ustanovení 5 odstavec 3 zejména, že odstranění nelesní zeleně proběhne mimo období hnízdění ptáků běžného roku bez připomínek Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem souhlasíme. O odpadech vznikajících při rekonstrukce bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. OStRM-49673/2013 ze dne : Upozorňujeme, že před prováděním zemních prací (i pro inženýrské objekty) je nutno podle ustanovení 22 odst. 2 zákona č. 20/187 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšinami 3/448, Praha 10 (tel ), Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav, č.j. KHSSC 50367/2014 ze dne : Vzhledem k tomu, že se ve střešní krytině technologické budovy ŽST Luštěnice nachází azbest, je nutno oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi. Pracovníci při odstraňování střešní krytiny se budou při práci s tímto materiálem řídit ustanoveními 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Pro kolaudační souhlas dodavatele stavby doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nových vnitřních vodovodních rozvodů teplé a studené vody použil pouze materiály splňující ustanovení 5 odst. 1 až 3 zákona a 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Pro kolaudační souhlas bude doloženo měřením, že hladiny hluku z železniční trati v chráněném venkovním prostoru staveb (nejbližší obytná zástavba objekt čp /22

10 v k.ú. Luštěnice a objektu čp. 20 v k.ú. Sýčina) nepřekročí hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PVZ/13/13424/Vg/0 ze dne : Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toku Vlkava, Dobrovka a toku IDV souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: U železničního mostu přes vodní tok Vlkava souhlasíme s mírným zúžením průtočného profilu v místě nátoku (vznikne realizací šikmého opevnění). Stávající svislá zeď je nevhodná z důvodu častého zanášení Požadujeme zachování průtočného profilu konstrukce U železničního mostu, propustků a přeložky koryta Dobrovky požadujeme respektovat výškové úrovně původního pevného dne a plynulost náběhů koryt tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení Za stabilitu objektů včetně dlažeb u mostu a propustků bude trvale odpovídat jejich vlastník. 29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/26692/Mf/0 ze dne , zejména: Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy drobného vodního toku Němčický potok (IDVT ) souhlasíme za předpokladu splnění následující podmínky: - Po dokončení stavby bude zatrubnění vodoteče odstraněno a koryto uvedeno do původního stavu. 30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/35788/Mf/0 ze dne : Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy drobného vodního toku Dobrovka (IDVT ) souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek: U přestavovaného propustku na Dobrovce, resp. u přeložky jejího koryta požadujeme respektovat výškové úrovně původního pevného koryta a zajistit plynulost náběhů Za stabilitu objektu včetně údržby dlažeb bude zodpovídat jejich vlastník Souhlasíme s vydáním povolení pro odstranění stavby V havarijním plánu nedošlo ke změnám, nadále zůstává v platnosti vyjádření č.j. VHD/14/25787 ze dne Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. VHD/14/25787 ze dne , zejména: K předloženému havarijnímu plánu máme z hlediska správce povodí a správce vodních toků Vlkava (IDVT ), Dobrovka (IDVT ), Jizera (IDVT ) a bezejmenného vodního toku (IDVT ) následující připomínku: požadujeme doplnit telefonní spojení na osobu, jež bude odpovědná za plnění úkolů vyplývajících z havarijního plánu, jakmile bude známa. 10 /22

11 32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, zn. 5552/14/KSUS/MHT/PEC ze dne : Výstavba inženýrských sítí stavby "Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, I. stavba" v silničních pozemcích bude provedena dle schválené projektové dokumentace Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav z důvodu provádění stavebních prací podle 25, odst.6, písm.c 3 zákony č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem "Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice" které se vyžádá investor, případně zplnomocnění zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne : RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., eviduje v dané lokalitě inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek k provedení stavby dle projektové dokumentace z 09/2014 za podmínek: na případné dočasné a trvalé zábory musí být uzavřena nájemní smlouva, pod dokončení stavby doporučujeme trvalé zábory odkoupit investorem pro případné umístění zařízení staveniště na pozemku ve vl. ČD, a.s. je nutné uzavřít nájemní smlouvu, žádost je třeba doručit min. 4 měsíce před zahájením stavby upozorňujeme na kolektor v žst. Mladá Boleslav hl. n., který vede pod kolejištěm dotčeným stavbou před zahájením stavby musí být kontaktován pan Macoun, tel.: v žst. Luštěnice a žst. Dobrovice se nacházejí studny, které v žádném případě nesmí být poškozeny, ani nesmí dojít ke znečištění studní nebo změně kvality vody v nich, okolí studní nebo ke kontaminaci podzemních vod, viz. přiložené situace v žst. Mladá Boleslav hl. n. se nachází inženýrské sítě, které nesmí být porušeny, viz. přiložené situace nesmí dojít k porušení platné legislativy na ochranu životního prostředí činností stavebníka nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s další stupeň projektové dokumentace musí být předložen k odsouhlasení. 34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havličkova 4481/44, Jihlava zn (108/251) ze dne : Předložená dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010). 35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne , zejména : 11 /22

12 35.1. SO přechod silnice I/38 (poz. č. 778/3) bude proveden protlakem bez porušení konstrukce vozovky s krytím min. 120 cm Kontrolní a startovací jámy budou umístěny mimo silniční pozemek č. 778/ Případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Investor včas oznámí zahájení stavebních prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD k převzetí dokončených prací. 36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/3a Praha 9, zn /2014-O ze dne , zejména: Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v majetku a správě ČD-Telematika a.s Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy. 37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČEPS, a.s., Elektrárenská 77/42, Praha 10 zn. 367/16520/ /Le ze dne , zejména: Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V209/454 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních přepisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ , Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činnosti v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ , Praha 10 nebo na výše uvedenou ovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 38. Stavebník dodrží podmínky souhlasu: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne , zejména: Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 4 m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VVN 110 kv tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění. Základy podpěrných bodů musí být vždy za příkopem nebo jiným odvodněním dráhy Lampy osvětlení musí být umístěny tak, aby nedošlo k přiblížení jejich konstrukce na vzdálenost menší, jak 3 m od nejbližšího vodiče nadzemního vedení VVN 12 /22

13 110 kv, tato vzdálenost musí být dodržena i tehdy, padá-li konstrukce lampy směrem k vodičům vedení, při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. 39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: FIBERNET, a.s., Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav, zejména: Při provádění zemních prací, kde dochází ke křížení se sítí společnosti FIBERNET, a.s. je nutné zhutnit zeminu pod kabelem a vyzvat společnost FIBERNET, a.s. k provedení kontrol před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Záznam o provedení této kontroly bude zapsán do stavebního deníku s podpisem příslušné osoby. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje p. Vlastimil Hájek, Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav, tel Prosím kontaktujte ho ohledně vytýčení a kontroly křížení Každé poškození podzemního vedení elektrokomunikačního vedení neprodleně oznámit společnosti, která vydala toto vyjádření, tj. FIBERNET, a.s V případě, že při zemních pracích bude zjištěno elektrokomunikační zařízení, které není zakreslené, ani vytýčené, nebo zakreslená poloha SEK nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi FIBERNET, a.s. panu Vlastimilu Hájkovi viz kontakt výše. 40. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn ze dne , zejména: Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenské zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu zařízení Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo 13 /22

14 Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby v PZ. 41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č.j /14 ze dne , zejména: Stavebník dodrží všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 4472/14/Dv ze dne , zejména: Před zahájením stavby požádá investor o vytyčení stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu, kabelu - provoz vodovodů VaK v Mladé Boleslavi (pan Housa, tel , - vodovod, v Benátkách nad Jizerou (Ing. Jelínek, tel , - vodovod, v Mladé Boleslavi - Podlázkách (pan Kuhn, tel ;191, - kanalizace a v Mladé Boleslavi - Podlázkách (pan Zahrádka, tel , - kabel Při realizaci musí být dodrženo dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 23, odst. 3 a 5 ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN 500mm - 1,5m, DN>500mm - 12,5m) a 1 m kabelu na obě strany líce potrubí Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž. sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, kanalizace a kabelu, popřípadě provozovatele Pokládka kabelů musí být v souladu s ČSN , křížení kolmo a požadujeme uložení kabelů do tuhých chrániček. Souhlasíme s prováděním křížení v ochranném pásmu našeho zařízení, které budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby! 43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, č.j. SPU /2014 ze dne , zejména: zachovat funkčnost HOZ otevřených i zatrubněných při křížení požadujeme dodržet normu ČSN Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními podzemní vedení uložit v chráničce do hloubky min. 1 m pod původní dno HOZ při souběhu dodržet min. vzdálenost 2 m od břehové hrany HOZ, u zatrubněného HOZ min. 3 m od osy zatrubnění. 44. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 45. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. 14 /22

15 46. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 47. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 48. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 49. Stavba bude dokončena nejpozději do , včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje formou veřejné vyhlášky. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. O důvodnění Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ podal dne 17. prosince 2014 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR- 1741/15/Lh ze dne 9. ledna 2015 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR- 1736/15/Lh ze dne 9. ledna Dne byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad dne 17. července 2015 oznámil zahájení stavebního řízení a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Souhlasy s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány : Magistrátem Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. 6918/2014/odst/TORE ze dne Magistrátem Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne /22

16 Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a: - Drahuší Mrňavou, č.p.57, Němčice - Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, Dobrovice - Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, Dobrovice - Statutárním městem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav - Petrem Získalem, Vineská 88, Čejetičky, Mladá Boleslav - Evou Získalovou, Slovenského národního povstání 353/11, Liberec V Kristiánov - Obcí Vinec, č.p. 49, Vinec - HESO, s.r.o., č.p. 1, Nepřevázka - Obcí Nepřevázka, Nepřevázka - CTPark MladáBoleslav II, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec - Josefem Hendrychem, č.p. 16, Nepřevázka - Marií Hendrychovou, č.p. 16, Nepřevázka - Ing. Václavem Vlasákem, č.p.6, Jizerní Vtelno - Ing. Janem Sajdlem, Boženy Němcové 578/29, Mladá Boleslav II - Ing. Jiřím Sajdlem, Galetova 690/1, Mladá Boleslav II - Helenou Sajdlovou, Erbenova 428/10, Mladá Boleslav II - Naděždou Jonášovou, Hlavní 32, Nový Vestec - Alenou Tůmovou, Erbenova 8765, Mladá Boleslav II - Ing. Jaromírem Divišem, Mazovská 478/6, Praha 8 Trója - PhDr. Robertem Divišem, Mazovská 478/6, Praha 8 Trója - Michaelou Horákovou, č.p. 27, Nepřevázka - Ing. Vladimírem Smíškem, U Remízku 1217/18, Hořovice Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a Smlouva mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a: - Obcí Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice - Helenou Procházkovou, Ke Kolonii 94, Mlékojedy, Neratovice - Janem Říhou, Rudečská 333/17, Praha 9 Prosek - Stanislavem Říhou, Taussigova 1155/21, Praha 8 Kobylisy - Jiřinou Straubovou č.p. 124, Písková Lhota - Evou Gapkovou, Sýčina 45, Dobrovice - Martinem Vernerem, Týnec 3, Dobrovice - Jiřím Hájkem, Sýčina 3, Dobrovice - Marií Kubíkovou, č.p. 12, Spělkov - Janem Svárovským, Jiráskova 363, Dobrovice - Jaroslavem Svárovským, Sýčina 17, Dobrovice - Bedřichem Mullerem, č.p. 13, Nepřevázka - Jany Hlaváčkovou, č.p. 3, Nepřevázka - Hanou Svatkovou, Jana Roháče z Dubé 479/15, Mladá Boleslav Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Praha 5 zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Povodím Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 16 /22

17 Smlouva o budoucí smlouvě o plnění mající povahu věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Povodím Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Smlouva o právu provést stavbu mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí plnění mající povahu věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a Praha 3 Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Ředitelstvím sinic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Smlouva o právu obdobném věcnému břemeni služebnosti mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Ředitelstvím sinic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Územní rozhodnutí od Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne , nabytí právní moci dne Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. 6918/2014/odst/TORE ze dne podle 15 odst. 2 stavebního zákona Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne podle 15 odst. 2 stavebního zákona Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK/a ze dne Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK ze dne , nabytí právní moci Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor dopravy, č.j /2013/KUSK-DOP/Pik ze dne , nabytí právní moci dne Vyjádření Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice zn. 2076/ENV/ /ENV/13 ze dne z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Souhlas Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. ŽP /2013 ze dne Závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /50757/2013 ze dne souhlas dle 14 odst. 2 lesního zákona Závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP.231/ /2013 ze dne souhlas vodoprávního úřadu podle 17 vodního zákona 17 /22

18 Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /2014 ze dne Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav, zn /2013 ze dne Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. OStRM-49673/2013 ze dne Stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 61, Mladá Boleslav, zn. ODSH / /169 ze dne Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1, zn. SBS/22995/2013/OBÚ-02/1 ze dne Závazné stanovisko ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, Kladno, ev. č. PCNP /2014/PD ze dne Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav, č.j. KHSSC 50367/2014 ze dne Vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, č.j. KRPS /ČJ ze dne Rozhodnutí Ministerstva dopravy - Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, č.j. 254/ SSU/4 ze dne , nabytí právní moci Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PVZ/13/13424/Vg/0 ze dne Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/26692/Mf/0 ze dne Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/35788/Mf/0 ze dne Stanovisko k havarijnímu plánu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. VHD/14/25787 ze dne Stanovisko České geologické služby, Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, Praha 1, zn. ČGS-441/14/1567*SOG-441/597/2014 ze dne Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, zn. 5552/14/KSUS/MHT/PEC ze dne Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, č.j. 1431/2014-O3 ze dne Vyjádření ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne /22

19 Stanovisko NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havličkova 4481/44, Jihlava, č.j (108/251) ze dne Vyjádření ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/3a Praha 9, zn /2014-O ze dne Vyjádření ČEPS, a.s., Elektrárenská 77/42, Praha 10 zn. 367/16520/ /Le ze dne Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne Souhlas ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne Vyjádření FIBERNET, a.s., Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice, č.j. CJ-1986/2012 ze dne Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice, ze dne Vyjádření Obce Nepřevázka ze dne Vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/15092/Mf/0 ze dne Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn ze dne Vyjádření Českých drah, a.s., RSM Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č.j /14 ze dne Vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 2344/14/Pro ze dne Vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 4472/14/Dv ze dne Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, č.j. SPU /2014 ze dne Vyjádření Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS, Štúrova 569, Mladá Boleslav ze dne Vyjádření WÜRTH, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137, Mladá Boleslav ze dne Vyjádření Obce Krnsko, Krnsko 41, Krnsko ze dne a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, IČ , odpovědný projektant Ing. Pavol Bartoš, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona 19 /22

20 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Miroslav Hron ředitel územního odboru Praha Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši ,- Kč. Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, Obecního úřadu Luštěnice Boleslavská 6, Luštěnice, 29442, Obecního úřadu Milovice Smilovice 11, Smilovice, 29442, Obecního úřad uvinec Vinec 49, Vinec, 29301, Obecního úřadu Nepřevázka Nepřevázka 49, Nepřevázka, 29301, Obecního úřad Vinařice, Vinařice 65, Vinařice, 29441, Magistrátu města Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, Úřad Městyse Chotětov Husovo náměstí 31, Chotětov, Obecního úřadu Hrušov Hrušov 65, Brodce nad Jizerou, Obecního úřadu Jizerní Vtelno Jizerní Vtelno 71, Krnsko, Obecního úřadu Krnsko Krnsko 41, Krnsko, Obecního úřadu Kosořice Kosořice 45, Dobrovice, Městského úřadu Dobrovice Palackého nám. 28, Dobrovice. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu 20 /22

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc *crdux008z6es* CRDUX008Z6ES DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MOSDO0076/1511/Eh V Olomouci dne 2. září 2015 Č. j.: DUCR50783/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux007ezuz* CRDUX007EZUZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0266/14-5/Hm V Praze dne 10. července 2014 Č. j.: DUCR-40560/14/Hm Telefon: 602 378

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově

PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově PROTOKOL z ústního jednání ze dne 24.2.2011 v kanceláři Obecního úřadu v Kořenově Přítomni : zplnomocněný zástupce stavebníka Desing 4 ing. Švejdová obec Kořenov sl. Slavíková SÚ Desná pí. Koukalová Předmětem

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux007zaqt* CRDUX007ZAQT DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0627/14-6/Ce V Praze dne 17. prosince 2014 Č. j.: DUCR-71920/14/Ce Telefon: 602 668

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc R O Z H O D N U T Í *crdux001r5e6* CRDUX001R5E6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0154/10-5/Bh V Olomouci dne 1. června 2010 Č. j.: DUCR-27568/10/Bh Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/1496/2014-3-SP/Če V Pelhřimově dne 21.8.2014 Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 R O Z H O D N U T Í

Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 R O Z H O D N U T Í Stavební úřad Kamýk nad Vltavou Č.j.: V- 609/11-Ž V Kamýku nad Vltavou 19. prosince 2011 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Stavební úřad v Kamýku nad Vltavou, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice

MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, Hostivice MĚSTSKÝ ÚŘAD HOSTIVICE Odbor správní Husovo nám. 13, 253 80 Hostivice Vyřizuje: P. Studničková Tel: 220397162 E-mail: studnickova@hostivice.eu Spis.zn: 12672/16/Spr. Naše č.j.: 00031/17/Spr. Datum: 2.1.2017

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/493/2015-4-SP/Če V Pelhřimově dne 3.6.2015 Stavebník : Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; zastupuje Ing.

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 1441-402/14 Zlonice dne 10.4.2015 Vyřizuje: František

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/145/2012 V Habrech dne 9.května

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E R A T O V I C E Odbor dopravy Kojetická 1028, 277 11 Neratovice, tel.: 315 650 414 Č.j.: MěÚN/59308/2010 Neratovice dne 19. ledna 2011 Vyřizuje: Konečný / tel.: 315 650 416 Veřejná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Č. j.: 50100/2016-150/6 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513, 221621140 V Praze

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í *crdux001y4b9* CRDUX001Y4B9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0483/10-6/So V Praze dne 9. srpna 2010 Č. j.: DUCR-37744/10/So Telefon: +420 602 149

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň.

R O Z H O D N U T Í. S t a v b a o b s a h u j e: Komunikace, chodník, vjezdy, zeleň. Č.j.: MBE 18781/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 14. července 2010 Spis zn.: 602/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 22.8.2012 spis.

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

V P O B Ě Ž O V I C Í C H

V P O B Ě Ž O V I C Í C H M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí

Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí Husovo nám čp.83 50315 Nechanice SZ 270/2010/OV, č.j. 269/2010,270/2010 Nechanice, 6. 8. 2010 Oprávněná úřední osoba: Dana Rollová tel. 498

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.: 1121/11/SÚ/HJ V Sokolnicích dne 10. 8. 2011 Č.j.: 1390/11 Vypraveno dne: S T A V E B N Í P O V O L E N Í Stavební úřad

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

Obecní úřad v Proseči

Obecní úřad v Proseči Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 272-4/2010-330/R V Proseči dne 30.9.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P O D Ě B R A D Y Odbor výstavby a územního plánování Jiřího náměstí 20, 290 31 Poděbrady I tel. 325 600 270, fax. 325 614 486, e-mail: vystavba@mesto-podebrady.cz Č.j.: 0032278/VUP/2016/JZí

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux004sefi* CRDUX004SEFI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0375/12-6/Tm V Olomouci dne 13. září 2012 Č. j.: DUCR-49077/12/Tm Telefon: +420 972 741

Více

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební

Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Magistrát města Mladá Boleslav odbor stavební a rozvoje města a regionu, oddělení stavební Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav č.j.: OStRMR. 20365/2007-328 Mladá Boleslav 2007-09-11 Vyřizuje: Tomáš

Více

Městský úřad Cáslav. odbor výstavby a regionálního rozvoje. Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav

Městský úřad Cáslav. odbor výstavby a regionálního rozvoje. Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav v Městský úřad Cáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č.j.: SV 15208112sp. zn. 2489/2012-ku Čáslav, dne 17. září 2012 Vyřizuje: Mgr. Klára Kuperová, referent

Více

Obecní úřad Petrovice stavební úřad Petrovice ROZHODNUTÍ. veřejná vyhláška. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Obecní úřad Petrovice stavební úřad Petrovice ROZHODNUTÍ. veřejná vyhláška. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Obecní úřad Petrovice stavební úřad 262 55 Petrovice Č.j.: 1277/11/St. Petrovice, dne 22.7.2011 Vyřizuje: Jan Studený, tel. : 318 856 306, 603 112 695, e-mail: staveb.petrovice@gmail.com, IČO: 27232425

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux007a3oh* CRDUX007A3OH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 9. června 2014 Sp. Zn.: MP-SDP0423/14-2/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1492/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1492/2012 Milín, dne: 11.2.2013 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 509-4/2009-328/R V Proseči dne 28.1.2010 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4.

ROZHODNUTÍ. Váš dopis č.j. : Ze dne: 19.2.2009. Dle rozdělovníku. Číslo jednací: : MH/06913/2009 Jitka Stulíková. V Horažďovicích, dne: 15.4. M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 542, fax: 376 547 529, e-mail: jstulikova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j.

Více