DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha"

Transkript

1 *crdux008xj58* CRDUX008XJ58 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0014/15-13/Lh V Praze dne 20. srpna 2015 Č. j.: DUCR-48225/15/Lh Telefon: Oprávněná úřední osoba: Linhart Petr Ing. R O Z H O D N U T Í Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle 7 odst. 1 zákona a podle 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) v y d á v á na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona pro stavbu dráhy: s t a v e b n í p o v o l e n í "Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba" Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ V rozsahu: D.1 ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení PS ŽST Luštěnice, SZZ PS ŽST Dobrovice, SZZ PS Výhybna Bezděčín, SZZ PS ŽST Mladá Boleslav hl. n., SZZ D.1.2 PS PS PS PS D.1.5 PS Traťové zabezpečovací zařízení Luštěnice - Dobrovice, TZZ Dobrovice - Bezděčín, TZZ Bezděčín - Mladá Boleslav hl.n., TZZ Mladá Boleslav - Chotětov, TZZ Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení Luštěnice - Mladá Boleslav, DOZ D.2 ŽELEZNIČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ 1 /22

2 D.2.1 PS PS PS PS D.2.2 PS PS PS PS D.2.3 PS PS PS PS D.2.4 PS PS PS PS PS PS D.2.5 (ZOK) PS PS PS D.2.8 PS D.2.9 PS PS PS PS PS Místní kabelizace ŽST Luštěnice, místní kabelizace ŽST Dobrovice, místní kabelizace Výhybna Bezděčín, místní kabelizace ŽST Mladá Boleslav, místní kabelizace Rozhlasové zařízení ŽST Luštěnice, rozhlasové zařízení Zast. Voděrady, rozhlasové zařízení ŽST Dobrovice, rozhlasové zařízení Zast. Nepřevázka, rozhlasové zařízení Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ) ŽST Luštěnice, telefonní zapojovač ŽST Dobrovice, telefonní zapojovač Výhybna Bezděčín, telefonní zapojovač ŽST Mladá Boleslav, telefonní zapojovač Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) ŽST Luštěnice, kamerový systém ŽST Luštěnice, EZS ŽST Dobrovice, kamerový systém ŽST Dobrovice, EZS Výhybna Bezděčín, EZS ŽST Mladá Boleslav, EZS Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel Luštěnice - Mladá Boleslav, DOK, TK Luštěnice - Mladá Boleslav, úpravy stávajících DOK, HDPE ČD-T Mladá Boleslav - Chotětov, HDPE, TK Traťové radiové spojení Luštěnice - Mladá Boleslav, úpravy TRS, MRS Jiná sdělovací zařízení Luštěnice - Mladá Boleslav, přenosový systém ŽST Luštěnice, sdělovací zařízení ŽST Dobrovice, sdělovací zařízení Výhybna Bezděčín, sdělovací zařízení ŽST Mladá Boleslav, sdělovací zařízení D.3 SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČETNĚ DŘT D.3.1 Dispečerská řídící technika PS Luštěnice - Mladá Boleslav, dálková diagnostika DDTS ŽDC PS ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DDTS ŽDC PS ED SŽDC Praha Křenovka, doplnění DŘT PS ŽST Luštěnice, DŘT PS ŽST Dobrovice, DŘT PS Výhybna Bezděčín, DŘT 2 /22

3 PS ŽST Mladá Boleslav, DŘT D.3.5 Technologie transformačních stanic VN/NN PS ŽST Luštěnice, rozvodna 0,4 kv PS ŽST Luštěnice, rozvodna 0,4 kv, vlastní spotřeba PS ŽST Dobrovice, TS 22/0,4 kv, technologie PS ŽST Dobrovice, TS 22/0,4 kv, vlastní spotřeba PS Výhybna Bezděčín, rozvodna 0,4 kv, technologie PS Výhybna Bezděčín, rozvodna 0,4 kv, vlastní spotřeba PS ŽST Mladá Boleslav, záložní zdroj elektrické energie, technologie PS ŽST Mladá Boleslav, záložní zdroj elektrické energie, vlastní spotřeba PS ŽST Mladá Boleslav, stožárová TS 22/0,4 kv, úprava rozvodny 0,4 kv, technologie E.1 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY E.1.1 Železniční spodek a svršek SO ŽST Luštěnice, železniční svršek SO ŽST Luštěnice, železniční spodek SO ŽST Dobrovice, železniční svršek SO ŽST Dobrovice, železniční spodek SO Výhybna Bezděčín, železniční svršek SO Výhybna Bezděčín, železniční spodek SO ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční svršek SO ŽST Mladá Boleslav, hl.n., železniční spodek SO Výstroj trati E.1.2 SO SO Nástupiště ŽST Luštěnice, nástupiště ŽST Dobrovice, nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy SO Železniční přejezd, ev. km 17,247 SO Železniční přejezd, ev. km 20,995 SO Železniční přejezd, ev. km 72,690 SO Drobné stavební úpravy zabezpečovaných železničních přejezdů E.1.4 Mosty, propustky a zdi SO Železniční propustek, ev. km 17,181 SO Železniční propustek, ev. km 17,450 SO Železniční propustek, ev. km 24,830 SO Železniční propustek, ev. km 25,145 SO Železniční propustek, ev. km 25,491 SO Železniční propustek, ev. km 25,572 E.1.5 SO Ostatní inženýrské objekty Úprava vodoteče Dobrovka Úpravy, přeložky a ochrany sdělovacích vedení a zařízení SO Výhybna Bezděčín, úprava a ochrana kabelů O2 Czech Republic SO Výhybna Bezděčín, úprava a ochrana kabelů FiberNet 3 /22

4 E.1.6 SO SO E.1.8 SO Potrubní vedení ŽST Dobrovice, technologická budova, kanalizace ŽST Dobrovice, technologická budova, vodovod Pozemní komunikace Výhybna Bezděčín, přístup k technologické budově E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové) SO Luštěnice - Mladá Boleslav, drobná architektura, oplocení SO ŽST Luštěnice, technologická budova SO ŽST Luštěnice, stavební úpravy ve VB SO ŽST Dobrovice, technologická budova SO ŽST Dobrovice, stavební úpravy ve VB SO Výhybna Bezděčín, technologická budova SO ŽST Mladá Boleslav, stavební úpravy v objektu SSZT SO ŽST Mladá Boleslav, stavební úpravy v dopravní kanceláři SO ŽST Chotětov, stavební úpravy ve VB E.2.2 SO SO E.2.4 SO SO E.2.5 SO SO Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích ŽST Luštěnice, přístřešky pro cestující ŽST Dobrovice, přístřešky pro cestující Orientační systém ŽST Luštěnice, orientační systém ŽST Dobrovice, orientační systém Demolice ŽST Dobrovice, demolice ŽST Mladá Boleslav, demolice E.3 TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ E.3.4 Ohřev výměn SO ŽST Luštěnice, úprava elektrického ohřevu výhybek SO ŽST Dobrovice, elektrický ohřev výhybek SO Výhybna Bezděčín, elektrický ohřev výhybek SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., elektrický ohřev výhybek E.3.6 SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů ŽST Luštěnice, úprava rozvodu nn a osvětlení Zastávka Voděrady, úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Dobrovice, úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Dobrovice, přípojka vn 22kV Přejezd v km 23,037, úprava přípojky nn Zastávka Nepřevázka, úprava rozvodu nn a osvětlení Výhybna Bezděčín, rozvod nn a osvětlení Přejezd v km28,525, úprava přípojky nn Přejezd v km28,840, přípojka nn ŽST Mladá Boleslav hl.n., úprava stožárové TS 22/0,4kV 4 /22

5 SO SO SO SO SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., přípojka nn pro zab.zařízení ŽST Mladá Boleslav hl.n., úprava rozvodu nn a osvětlení ŽST Chotětov, úprava přípojky nn pro zab.zařízení Přejezd v km 62,637, úprava přípojky nn Reléový domek v km 68,215, přípojka nn E.3.8 Vnější uzemnění SO ŽST Luštěnice, technologická budova - vnější uzemnění SO ŽST Dobrovice, technologická budova - vnější uzemnění SO Výhybna Bezděčín, technologická budova - vnější uzemnění SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., stožárová TS 22/0,4kV - vnější uzemnění SO ŽST Mladá Boleslav hl.n., technologická budova - úprava vnějšího uzemnění Umístění stavby: Katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi 181, 169/5, 166, 168, 180, 111/1, 184 Katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi 364/1, 566/3, 570/1, 570/3, 571/9, 571/35, 571/39, 330/1, 346/3, 571/2, 571/3, 571/4, 571/23, 571/37, 571/38, 596/1, 596/2, 599, 602, st. 84, st. 40, st. 91, st. 92/1, st. 94, 345/1, 345/9, 571/5, 571/10, 571/27, 737 Katastrální území Dalovice u Mladé Boleslavi 358/1 Katastrální území Dobrovice 1777/5, 1769/1, 1765/1, 1770/2, 1770/3, 1765/3, 1755, 1943/1, 1770/4, 1774/15, 1767, 1765/2, 1775/3, 1777/2, 1777/16, 1777/21, 1799/17, 1775/1 Katastrální území Hrušov nad Jizerou 627/1, 651, 658 Katastrální území Chotětov 862, 537/1, st. 143 Katastrální území Chrást u Mladé Boleslavi 178/2, 186/4 Katastrální území Jizerní Vtelno 567/18, 875, 876 Katastrální území Kosořice 219/3, 232/3 Katastrální území Krnsko 568/5, 568/8, 568/15, 568/16, 568/17, st. 108 Katastrální území Luštěnice 715, 717, 719/2, st. 94, 409/1, st. 140, st. 141, 409/4 Katastrální území Nepřevázka 544/1, 544/2, 545/4, 545/3, 778/1, 398/55, 778/3, 431/5, 431/3, 431/1, 545/1, 159/59, 807, 749/1, 398/24, 398/42, 398/90, 398/102, 398/53, 398/54, 398/2, 398/13, 398/52, 398/88, 776/2, 780/7, 167/2, 160/1, 160/2, 441/3, 441/6, 780/8, 808, st. 129, st. 130 Katastrální území Řehnice 600, 568/1 Katastrální území Sýčina 269/2, 269/1, 343/1, 269/3, 269/4, 298/10, 356/12, 298/16, 355, 354/1, 345/2, 298/15, 197/3, 298/11, 366/10, st. 30, st. 31, st. 32, 298/1, 298/14 Katastrální území Újezd u Luštěnic 672, 673, 871, 872, /22

6 Katastrální území Vinařice u Dobrovice 786/3 Katastrální území Vinec 15/2, 213, 274 Katastrální území Voděrady 64/1, 70/1, st. 65 Seznam sousedních pozemků dočasně užitých stavbou : Katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi 169/5, 166 Katastrální území Čejetice u Mladé Boleslavi 330/1, 737 Katastrální území Dobrovice 1769/1, 1770/2, 1770/3, 1770/4, 1774/15, 1765/2, 1777/2, 1799/17 Katastrální území Kosořice 219/3 Katastrální území Krnsko st. 108 Katastrální území Nepřevázka 807, 749/1, 545/4, 544/2 Katastrální území Sýčina 366/10, 298/16, Katastrální území Újezd u Luštěnic 672 Popis stavby: Předmětem stavby je zvýšení kapacity trati č. 071 Nymburk Mladá Boleslav v úseku od železniční stanice Luštěnice žkm 16,000 (včetně) do stanice Mladá Boleslav hl.n. žkm 72,765 (včetně) (s přesahem technologických profesí do žst. Chotětov trať č. 070 směr Praha a směrem na žst. Mladá Boleslav město trať č. 064 Mladá Boleslav - Stará Paka a směrem na žst. Bakov nad Jizerou trať č. 070). Zvýšení kapacity (propustnosti) bude dosaženo stavebními úpravami v dopravnách, které mají charakter rekonstrukce a optimalizace (úpravy na rychlost 100 km/h a dodržení požadovaných už. délek kolejí bez opuštění stávající trasy), zřízením nové výhybny Bezděčín, a dále také revitalizací (modernizací) technologického vybavení (zabezpečovací a sdělovací techniky). Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu. 2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen vyhláška ) a ustanoveními stavebního zákona. 3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před ), pro stavby projektované po ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 6 /22

7 4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu. 5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu. 6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. 7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi. 8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení. 9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami. 10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy. 11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení. 12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby. 13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit. 14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem. 15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace. 16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady. 17. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. 18. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací. 19. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 7 /22

8 20. Vytěžený materiál z rekonstruovaného železničního spodku a svršku, zemina vytěžená z čištěného odvodňovacího systému a další odpadní zeminy budou v souladu s předloženou projektovou dokumentací využit, či zneškodněn, mimo plochy přírodní rezervace a jejího ochranného pásma. 21. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedošlo k úniku ropných a jiných chemických látek do koryta toku. 22. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. ŽP /2013 ze dne : V případě, že z plochy stavebního pozemku v maximálním rozsahu povoleného odnětí tj m 2 bude moci být provedena skrývka ornice (pozemky jsou ovlivněny provozem železnice - odvodňovací příkop) bude požita zpětně pro ozelenění v rámci stavby (viz předložená bilance skrývky kulturních vrstev půdy) V souladu s ust. 11 odst. 2. zákona budou po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve věci stavebním úřadem předepsány odvody Výše odvodů bude stanovena oproti předloženému výpočtu odvodů k.ú. Sýčina ze sazby 405,60 Kč/m 2 (nebyl zohledněn koeficient 5 za CHLÚ), v případě k.ú. Nepřevázka zůstává sazba 81,12 Kč/m Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /50757/2013 ze dne : Investor zrealizuje a zabezpečí stavbu tak (stavebně technicky), aby nebylo nutno požadovat omezení ve využívání lesních pozemků podle 22 odst. 2 lesního zákona a dále bez vymezení ochranného pásma podle zvláštního předpisu tj. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), které by zasahovalo do PUPFL Jakoukoliv stavební činností nedojde k přímému ohrožení nebo poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich v souladu s ustanovením 13 a 21 lesního zákona, např. při stavebních úpravách - zkapacitnění nebude ukládána žádná výkopová zemina ani stavební materiál na PUPFL Souhlas je udělen na dobu platnosti Územního rozhodnutí a stavebního povolení. 24. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP.231/ /2013 ze dne : U železničních propustků a přeložky koryta Dobrovky budou respektovány výškové úrovně původního pevného dna a plynulost náběhů tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení Za stabilitu objektů včetně dlažeb u propustků bude trvale odpovídat jejich vlastník Část navrhované stavby se nachází v ochranných pásmech vodních zdrojů, kde je nutno dodržovat podmínky rozhodnutí, kterými byla ochranná pásma vyhlášena a zákonné předpisy Při provádění prací bude vyloučena veškerá činnosti, která by vytvářela nebezpečí úniku ropných látek do terénu (tj. oprava a údržba techniky, mytí této techniky nebo jiné podobné činnosti, které by mohly způsobit znečištění podzemních a povrchových vod) Při provádění prací bude věnována maximální pozornost technickému stavu použitých strojů a mechanizmů. 8 /22

9 24.6. Případné drobné úniky ropných látek budou okamžitě řádným způsobem sanovány. Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně nahlášeny vodoprávnímu úřadu prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel Na stavbě bude dostatečné množství protihavarijního materiálu a pomůcek Případně znečištění sorbenty a odpady budou zneškodňovány v souladu s předpisy platnými na úseku odpadového hospodářství Pracovníci dodavatelské organizace budou poučeni o skutečnosti, že pracují v ochranných pásmech vodních zdrojů, kde je nutno věnovat zvýšenou pozornost ochraně podzemních i povrchových vod. 25. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /2014 ze dne , zejména: Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu dodržení ustanovení 5 odstavec 3 zejména, že odstranění nelesní zeleně proběhne mimo období hnízdění ptáků běžného roku bez připomínek Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s předloženým záměrem souhlasíme. O odpadech vznikajících při rekonstrukce bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Doklady o nezávadném odstranění budou přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 26. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. OStRM-49673/2013 ze dne : Upozorňujeme, že před prováděním zemních prací (i pro inženýrské objekty) je nutno podle ustanovení 22 odst. 2 zákona č. 20/187 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, předem uvědomit Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, Praha 1. Oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů ve správním obvodu Mladá Boleslav je i Ústav archeologické památkové péče středních Čech Praha, Nad Olšinami 3/448, Praha 10 (tel ), Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav, č.j. KHSSC 50367/2014 ze dne : Vzhledem k tomu, že se ve střešní krytině technologické budovy ŽST Luštěnice nachází azbest, je nutno oznámit tuto skutečnost Krajské hygienické stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi. Pracovníci při odstraňování střešní krytiny se budou při práci s tímto materiálem řídit ustanoveními 21 odst. 2 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Pro kolaudační souhlas dodavatele stavby doloží místopřísežné prohlášení, že pro stavbu nových vnitřních vodovodních rozvodů teplé a studené vody použil pouze materiály splňující ustanovení 5 odst. 1 až 3 zákona a 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody Pro kolaudační souhlas bude doloženo měřením, že hladiny hluku z železniční trati v chráněném venkovním prostoru staveb (nejbližší obytná zástavba objekt čp /22

10 v k.ú. Luštěnice a objektu čp. 20 v k.ú. Sýčina) nepřekročí hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění. 28. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PVZ/13/13424/Vg/0 ze dne : Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodních toku Vlkava, Dobrovka a toku IDV souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek: U železničního mostu přes vodní tok Vlkava souhlasíme s mírným zúžením průtočného profilu v místě nátoku (vznikne realizací šikmého opevnění). Stávající svislá zeď je nevhodná z důvodu častého zanášení Požadujeme zachování průtočného profilu konstrukce U železničního mostu, propustků a přeložky koryta Dobrovky požadujeme respektovat výškové úrovně původního pevného dne a plynulost náběhů koryt tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zanášení Za stabilitu objektů včetně dlažeb u mostu a propustků bude trvale odpovídat jejich vlastník. 29. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/26692/Mf/0 ze dne , zejména: Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy drobného vodního toku Němčický potok (IDVT ) souhlasíme za předpokladu splnění následující podmínky: - Po dokončení stavby bude zatrubnění vodoteče odstraněno a koryto uvedeno do původního stavu. 30. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/35788/Mf/0 ze dne : Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy drobného vodního toku Dobrovka (IDVT ) souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek: U přestavovaného propustku na Dobrovce, resp. u přeložky jejího koryta požadujeme respektovat výškové úrovně původního pevného koryta a zajistit plynulost náběhů Za stabilitu objektu včetně údržby dlažeb bude zodpovídat jejich vlastník Souhlasíme s vydáním povolení pro odstranění stavby V havarijním plánu nedošlo ke změnám, nadále zůstává v platnosti vyjádření č.j. VHD/14/25787 ze dne Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. VHD/14/25787 ze dne , zejména: K předloženému havarijnímu plánu máme z hlediska správce povodí a správce vodních toků Vlkava (IDVT ), Dobrovka (IDVT ), Jizera (IDVT ) a bezejmenného vodního toku (IDVT ) následující připomínku: požadujeme doplnit telefonní spojení na osobu, jež bude odpovědná za plnění úkolů vyplývajících z havarijního plánu, jakmile bude známa. 10 /22

11 32. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, zn. 5552/14/KSUS/MHT/PEC ze dne : Výstavba inženýrských sítí stavby "Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, I. stavba" v silničních pozemcích bude provedena dle schválené projektové dokumentace Právní režim zvláštního užívání silnice se bude realizovat na základě smluvního vztahu Pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav z důvodu provádění stavebních prací podle 25, odst.6, písm.c 3 zákony č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je nezbytným podkladem "Vyjádření ke zvláštnímu užívání silnice" které se vyžádá investor, případně zplnomocnění zástupce nebo zhotovitel u KSÚS Středočeského kraje jeden měsíc před zahájením stavebních prací Po vydání rozhodnutí odborem dopravy a SH Magistrátu města Mladá Boleslav požádá zhotovitel o protokolární předání silnice a po skončení prací opět protokolárně předá silnici správci zpět. 33. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne : RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., eviduje v dané lokalitě inženýrské sítě ve své operativní správě a nemá námitek k provedení stavby dle projektové dokumentace z 09/2014 za podmínek: na případné dočasné a trvalé zábory musí být uzavřena nájemní smlouva, pod dokončení stavby doporučujeme trvalé zábory odkoupit investorem pro případné umístění zařízení staveniště na pozemku ve vl. ČD, a.s. je nutné uzavřít nájemní smlouvu, žádost je třeba doručit min. 4 měsíce před zahájením stavby upozorňujeme na kolektor v žst. Mladá Boleslav hl. n., který vede pod kolejištěm dotčeným stavbou před zahájením stavby musí být kontaktován pan Macoun, tel.: v žst. Luštěnice a žst. Dobrovice se nacházejí studny, které v žádném případě nesmí být poškozeny, ani nesmí dojít ke znečištění studní nebo změně kvality vody v nich, okolí studní nebo ke kontaminaci podzemních vod, viz. přiložené situace v žst. Mladá Boleslav hl. n. se nachází inženýrské sítě, které nesmí být porušeny, viz. přiložené situace nesmí dojít k porušení platné legislativy na ochranu životního prostředí činností stavebníka nesmí dojít ke znečištění pozemku ve vl. ČD, a.s další stupeň projektové dokumentace musí být předložen k odsouhlasení. 34. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havličkova 4481/44, Jihlava zn (108/251) ze dne : Předložená dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN Projektování místních komunikací (změna z 1. února 2010). 35. Stavebník dodrží podmínky vyjádření Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne , zejména : 11 /22

12 35.1. SO přechod silnice I/38 (poz. č. 778/3) bude proveden protlakem bez porušení konstrukce vozovky s krytím min. 120 cm Kontrolní a startovací jámy budou umístěny mimo silniční pozemek č. 778/ Případné dopravní omezení a dopravní značení bude schváleno DI PČR a stanoveno Krajským úřadem Investor včas oznámí zahájení stavebních prací a následně jejich dokončení a vyzve ŘSD k převzetí dokončených prací. 36. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/3a Praha 9, zn /2014-O ze dne , zejména: Všeobecné podmínky pro činnost na kabelech v majetku a správě ČD-Telematika a.s Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o Všeobecné podmínky pro vytýčení trasy. 37. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: ČEPS, a.s., Elektrárenská 77/42, Praha 10 zn. 367/16520/ /Le ze dne , zejména: Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením V209/454 musí respektovat podmínky vyplývající z energetického zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dalších souvisejících obecně závazných právních přepisů. Dále musí být činnosti prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními všech platných technických norem ČSN a ČSN EN V prostoru OP nebudou v případě realizace stavby parkovány stroje a nebude zde skladován (umístěn) žádný materiál Před zahájením prací v OP musí být osoby provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami. Zahájení prací v OP a kontaktní osoba včetně tel. spojení musí být nejméně 15 dnů před jejich zahájením písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ , Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od ukončení prací písemně oznámeno rovněž na uvedenou adresu V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno Po dokončení prací v OP vyhotoví osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činnosti v OP písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská 774/2, PSČ , Praha 10 nebo na výše uvedenou ovou adresu. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v souřadnicích JTSK, příp. podélný profil) Osoba provádějící činnost, která je předmětem souhlasu s činností v OP. odpovídá za jakékoliv škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností. 38. Stavebník dodrží podmínky souhlasu: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne , zejména: Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti alespoň 4 m od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VVN 110 kv tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění. Základy podpěrných bodů musí být vždy za příkopem nebo jiným odvodněním dráhy Lampy osvětlení musí být umístěny tak, aby nedošlo k přiblížení jejich konstrukce na vzdálenost menší, jak 3 m od nejbližšího vodiče nadzemního vedení VVN 12 /22

13 110 kv, tato vzdálenost musí být dodržena i tehdy, padá-li konstrukce lampy směrem k vodičům vedení, při maximální pravděpodobné teplotě a průhybu vodičů za bezvětří Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí "POZOR - ochranné pásmo vedení VN" z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanizmů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu. 39. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: FIBERNET, a.s., Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav, zejména: Při provádění zemních prací, kde dochází ke křížení se sítí společnosti FIBERNET, a.s. je nutné zhutnit zeminu pod kabelem a vyzvat společnost FIBERNET, a.s. k provedení kontrol před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Záznam o provedení této kontroly bude zapsán do stavebního deníku s podpisem příslušné osoby. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje p. Vlastimil Hájek, Českobratrské nám. 1321, Mladá Boleslav, tel Prosím kontaktujte ho ohledně vytýčení a kontroly křížení Každé poškození podzemního vedení elektrokomunikačního vedení neprodleně oznámit společnosti, která vydala toto vyjádření, tj. FIBERNET, a.s V případě, že při zemních pracích bude zjištěno elektrokomunikační zařízení, které není zakreslené, ani vytýčené, nebo zakreslená poloha SEK nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit pracovníkovi FIBERNET, a.s. panu Vlastimilu Hájkovi viz kontakt výše. 40. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn ze dne , zejména: Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenské zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení činnosti stavebníka v ochranném pásmu zařízení Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na nebo 13 /22

14 Zákaznická linka ). Při žádosti uvede žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby v PZ. 41. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č.j /14 ze dne , zejména: Stavebník dodrží všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti Telefónica, telefonní číslo , pro oblast Praha lze užít telefonní číslo Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 4472/14/Dv ze dne , zejména: Před zahájením stavby požádá investor o vytyčení stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu, kabelu - provoz vodovodů VaK v Mladé Boleslavi (pan Housa, tel , - vodovod, v Benátkách nad Jizerou (Ing. Jelínek, tel , - vodovod, v Mladé Boleslavi - Podlázkách (pan Kuhn, tel ;191, - kanalizace a v Mladé Boleslavi - Podlázkách (pan Zahrádka, tel , - kabel Při realizaci musí být dodrženo dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 23, odst. 3 a 5 ochranné pásmo vodovodu a kanalizace (DN 500mm - 1,5m, DN>500mm - 12,5m) a 1 m kabelu na obě strany líce potrubí Provádět terénní úpravy, budovat stavby trvalého charakteru včetně inž. sítí, vysazovat trvalé porosty v tomto ochranném pásmu lze jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, kanalizace a kabelu, popřípadě provozovatele Pokládka kabelů musí být v souladu s ČSN , křížení kolmo a požadujeme uložení kabelů do tuhých chrániček. Souhlasíme s prováděním křížení v ochranném pásmu našeho zařízení, které budou prováděny se zvýšenou opatrností. Před zahrnutím míst styku (souběh, křížení) požadujeme přizvání k provedení revize. Nesmí dojít k poškození našeho zařízení. Požadujeme oznámení o zahájení stavby! 43. Stavebník dodrží podmínky vyjádření: Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, č.j. SPU /2014 ze dne , zejména: zachovat funkčnost HOZ otevřených i zatrubněných při křížení požadujeme dodržet normu ČSN Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními podzemní vedení uložit v chráničce do hloubky min. 1 m pod původní dno HOZ při souběhu dodržet min. vzdálenost 2 m od břehové hrany HOZ, u zatrubněného HOZ min. 3 m od osy zatrubnění. 44. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby: - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu, - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu. Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu. 45. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců. 14 /22

15 46. Před uvedením stavby do provozu, je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/49/ES. 47. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle 122 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 48. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům. 49. Stavba bude dokončena nejpozději do , včetně zkušebního provozu. Účastníci řízení: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ a ostatní účastníci řízení, kterým se stavební povolení oznamuje formou veřejné vyhlášky. Výrok o námitkách účastníků: Námitky účastníků stavebního řízení ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny. O důvodnění Stavebník Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 zastoupená Stavební správou západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, IČ podal dne 17. prosince 2014 žádost o stavební povolení. Dnem podání bylo podle 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), zahájeno v této věci stavební řízení. Jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy, bylo stavební řízení podle 64 odst. 1 písm. a) správního řádu přerušeno usnesením č.j.: DUCR- 1741/15/Lh ze dne 9. ledna 2015 současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti č.j.: DUCR- 1736/15/Lh ze dne 9. ledna Dne byly odstraněny všechny nedostatky žádosti. Drážní úřad dne 17. července 2015 oznámil zahájení stavebního řízení a současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , kdy mohli uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Souhlasy s vydáním stavebního povolení podle 15 odst. 2 stavebního zákona byly vydány : Magistrátem Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. 6918/2014/odst/TORE ze dne Magistrátem Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne /22

16 Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti: Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a: - Drahuší Mrňavou, č.p.57, Němčice - Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, Dobrovice - Město Dobrovice, Palackého náměstí 28, Dobrovice - Statutárním městem Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav - Petrem Získalem, Vineská 88, Čejetičky, Mladá Boleslav - Evou Získalovou, Slovenského národního povstání 353/11, Liberec V Kristiánov - Obcí Vinec, č.p. 49, Vinec - HESO, s.r.o., č.p. 1, Nepřevázka - Obcí Nepřevázka, Nepřevázka - CTPark MladáBoleslav II, spol. s r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec - Josefem Hendrychem, č.p. 16, Nepřevázka - Marií Hendrychovou, č.p. 16, Nepřevázka - Ing. Václavem Vlasákem, č.p.6, Jizerní Vtelno - Ing. Janem Sajdlem, Boženy Němcové 578/29, Mladá Boleslav II - Ing. Jiřím Sajdlem, Galetova 690/1, Mladá Boleslav II - Helenou Sajdlovou, Erbenova 428/10, Mladá Boleslav II - Naděždou Jonášovou, Hlavní 32, Nový Vestec - Alenou Tůmovou, Erbenova 8765, Mladá Boleslav II - Ing. Jaromírem Divišem, Mazovská 478/6, Praha 8 Trója - PhDr. Robertem Divišem, Mazovská 478/6, Praha 8 Trója - Michaelou Horákovou, č.p. 27, Nepřevázka - Ing. Vladimírem Smíškem, U Remízku 1217/18, Hořovice Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní a Smlouva mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a: - Obcí Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice - Helenou Procházkovou, Ke Kolonii 94, Mlékojedy, Neratovice - Janem Říhou, Rudečská 333/17, Praha 9 Prosek - Stanislavem Říhou, Taussigova 1155/21, Praha 8 Kobylisy - Jiřinou Straubovou č.p. 124, Písková Lhota - Evou Gapkovou, Sýčina 45, Dobrovice - Martinem Vernerem, Týnec 3, Dobrovice - Jiřím Hájkem, Sýčina 3, Dobrovice - Marií Kubíkovou, č.p. 12, Spělkov - Janem Svárovským, Jiráskova 363, Dobrovice - Jaroslavem Svárovským, Sýčina 17, Dobrovice - Bedřichem Mullerem, č.p. 13, Nepřevázka - Jany Hlaváčkovou, č.p. 3, Nepřevázka - Hanou Svatkovou, Jana Roháče z Dubé 479/15, Mladá Boleslav Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1 Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Středočeským krajem, Zborovská 81/11, Praha 5 zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje Smlouva o uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Povodím Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové 16 /22

17 Smlouva o budoucí smlouvě o plnění mající povahu věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Povodím Labe, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové Smlouva o právu provést stavbu mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí plnění mající povahu věcného břemene mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a Praha 3 Smlouva o umístění a provedení stavby mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Ředitelstvím sinic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Smlouva o právu obdobném věcnému břemeni služebnosti mezi SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1 a Ředitelstvím sinic a dálnic, Na Pankráci 546/56, Praha 4 Územní rozhodnutí od Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne , nabytí právní moci dne Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j. 6918/2014/odst/TORE ze dne podle 15 odst. 2 stavebního zákona Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav č.j /2014/odst/TORE ze dne podle 15 odst. 2 stavebního zákona Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK/a ze dne Závazné stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK ze dne Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor životního prostředí a zemědělství, č.j /2014/KUSK ze dne , nabytí právní moci Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odbor dopravy, č.j /2013/KUSK-DOP/Pik ze dne , nabytí právní moci dne Vyjádření Ministerstva životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 - Vršovice zn. 2076/ENV/ /ENV/13 ze dne z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí Souhlas Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. ŽP /2013 ze dne Závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /50757/2013 ze dne souhlas dle 14 odst. 2 lesního zákona Závazné stanovisko Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP.231/ /2013 ze dne souhlas vodoprávního úřadu podle 17 vodního zákona 17 /22

18 Vyjádření Magistrátu Města Mladá Boleslav - odbor životního prostředí, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. ŽP /2014 ze dne Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu, Komenského 61, Mladá Boleslav, zn /2013 ze dne Vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení památkové péče, Komenského 61, Mladá Boleslav, č.j. OStRM-49673/2013 ze dne Stanovisko Magistrátu města Mladá Boleslav, odbor dopravy a silničního hospodářství, Komenského 61, Mladá Boleslav, zn. ODSH / /169 ze dne Vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, Kozí 4, Praha 1, zn. SBS/22995/2013/OBÚ-02/1 ze dne Závazné stanovisko ČR - Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, krajské ředitelství, Jana Palacha 1970, Kladno, ev. č. PCNP /2014/PD ze dne Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Mladé Boleslavi, Bělská 151, Mladá Boleslav, č.j. KHSSC 50367/2014 ze dne Vyjádření Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Územní odbor Mladá Boleslav, Dopravní inspektorát, Štefánikova 1304, Mladá Boleslav, č.j. KRPS /ČJ ze dne Rozhodnutí Ministerstva dopravy - Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, č.j. 254/ SSU/4 ze dne , nabytí právní moci Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, zn. PVZ/13/13424/Vg/0 ze dne Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/26692/Mf/0 ze dne Stanovisko Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/35788/Mf/0 ze dne Stanovisko k havarijnímu plánu Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. VHD/14/25787 ze dne Stanovisko České geologické služby, Správa oblastních geologů, Klárov 131/3, Praha 1, zn. ČGS-441/14/1567*SOG-441/597/2014 ze dne Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, Praha 5, zn. 5552/14/KSUS/MHT/PEC ze dne Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, Praha 4, zn. I-Ko/ ze dne Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1, č.j. 1431/2014-O3 ze dne Vyjádření ČD, a.s., Regionální správa majetku Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne /22

19 Stanovisko NIPI, Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havličkova 4481/44, Jihlava, č.j (108/251) ze dne Vyjádření ČD-Telematika a.s., Pod Táborem 369/3a Praha 9, zn /2014-O ze dne Vyjádření ČEPS, a.s., Elektrárenská 77/42, Praha 10 zn. 367/16520/ /Le ze dne Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne Souhlas ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, zn ze dne Vyjádření FIBERNET, a.s., Českobratrské náměstí 1321, Mladá Boleslav Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice, č.j. CJ-1986/2012 ze dne Vyjádření Obce Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice, ze dne Vyjádření Obce Nepřevázka ze dne Vyjádření Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, č.j. PVZ/14/15092/Mf/0 ze dne Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, zn ze dne Vyjádření Českých drah, a.s., RSM Praha, Ukrajinská 304, Praha 10, č.j. 3907/2014 ze dne Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, č.j /14 ze dne Vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 2344/14/Pro ze dne Vyjádření Vodovodů a kanalizací Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav, zn. 4472/14/Dv ze dne Vyjádření Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3, č.j. SPU /2014 ze dne Vyjádření Ing. Bohuslav Ottomanský - OSVIT SERVIS, Štúrova 569, Mladá Boleslav ze dne Vyjádření WÜRTH, spol. s r.o., Průmyslová zóna, Nepřevázka 137, Mladá Boleslav ze dne Vyjádření Obce Krnsko, Krnsko 41, Krnsko ze dne a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, Praha 3, IČ , odpovědný projektant Ing. Pavol Bartoš, osvědčení o autorizaci projektanta ČKAIT Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle 109 odst.1 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí. P o učení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle 81 odst.1. zákona 19 /22

20 č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, stavební sekce - oblast Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle 82 odst.1 správního řádu nepřípustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Otisk úředního razítka Ing. Miroslav Hron ředitel územního odboru Praha Informace pro stavebníka: Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši ,- Kč. Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Drážního úřadu Praha, Wilsonova 300/8, Praha 2, Obecního úřadu Luštěnice Boleslavská 6, Luštěnice, 29442, Obecního úřadu Milovice Smilovice 11, Smilovice, 29442, Obecního úřad uvinec Vinec 49, Vinec, 29301, Obecního úřadu Nepřevázka Nepřevázka 49, Nepřevázka, 29301, Obecního úřad Vinařice, Vinařice 65, Vinařice, 29441, Magistrátu města Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, Úřad Městyse Chotětov Husovo náměstí 31, Chotětov, Obecního úřadu Hrušov Hrušov 65, Brodce nad Jizerou, Obecního úřadu Jizerní Vtelno Jizerní Vtelno 71, Krnsko, Obecního úřadu Krnsko Krnsko 41, Krnsko, Obecního úřadu Kosořice Kosořice 45, Dobrovice, Městského úřadu Dobrovice Palackého nám. 28, Dobrovice. Poslední den vyvěšení se považuje za den jeho doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu 20 /22

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E

S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E S T A V E B N Í Ú Ř A D města S E D L E C P R Č I C E Č.j.: SÚ/137/2010 Sedlec Prčice dne 5.2.2010 Město Sedlec-Prčice IČO: 00232645 Nám.7.května 62 257 91 Sedlec-Prčice R O Z H O D N U T Í Stavební úřad

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R A S P E N A V A S T A V E B N Í O D D Ě L E N Í Stavební úřad Raspenava, Fučíkova 421, tel. 482 360 451 Vyřizuje: Zuzana Polčáková samostatný odborný referent stavebního oddělení

Více

územní rozhodnutí o umístění stavby

územní rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování telefon: 515300754 Nám. Klášterní 125 fax: 515300759 672 11 Moravský Krumlov. E-mail: dobesovab@mkrumlov.cz SZn: SMUMK 25235/2008 VÚP/Do

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 4 68 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1349/2012/Br Železný Brod, dne : 4.9.2012 Čj.: SÚ-9889/2012-BRYI 753/117 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Králíky Č.J.: 4694/2013/ÚPSÚ/PI - 5/PI//ÚŘUS/Rozh ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ EV. ČÍSLO: 16469/2013 A STAVEBNÍ ÚŘAD VAŠE ZN./ZE DNE: SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5 ADRESÁT: LISTŮ DOKUMENTU:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/01346/12/P 02313/13/SÚ Prchalová

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Rezidence Čápka Kroměříž

Rezidence Čápka Kroměříž Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 6. května 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: /04.06.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/24056-12/MOU Spisová značka: OŽP/3681-2012/MOU Vyřizuje/linka:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 28.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 2653/2011 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 9935/2011/Mř/Rozh Jilemnice, dne: 29.6.2011 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk. SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5355/2014-Jan VUP 2565/15-JAN-5355/2014 Marie Janoušková 388 459

Více

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y

*s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00sckey* S 0 0 N X 0 0 S C K E Y Č.j. MUH/ 19992/14/13

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor dopravy a silničního hospodářství Č.j.: MJ/36682/2015 Sp.zn.: MJ/13152/2015/16/ODSH/MK Vyřizuje/telefon: Macenauerová/584498495 V Jeseníku dne 20.7.2015 Město Zlaté Hory, IČO

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Městský úřad Turnov stavební úřad

Městský úřad Turnov stavební úřad Městský úřad Turnov stavební úřad Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/2751/13/HOZ SU/14/1955/HOI Hozdecká 481 366 302 i.hozdecka@mu.turnov.cz DATUM: 9.4.2014

Více

!f21: _='""',,...,"'-...

!f21: _='',,...,'-... Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748111, fax: +420321 727938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská 545,

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: výst.8139,8163/08-ko Č.J.: LIT 21481/2012 VYŘIZUJE: Jana Konstatská TEL.: 585 153 242 E-MAIL: konstatska@mestolitovel.cz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více