JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3"

Transkript

1 Job Matters Car Mechanics příručka učitele s klíčem stručné úvody k lekcím JOB MATTERS klíč ke všem cvičením přepisy nahrávek kopírovatelné předlohy pracovních listů kopírovatelné předlohy shrnujících testů ISBN Nakladatelství Fraus Goethova 8, Plzeň tel.: fax: JM CarMechanics_PU obalka.indd 1 car mechanics příručka učitele s klíčem :09:34

2

3 JOB MATTERS car mechanics p ř íruč ka u č itele s klíčem Nakladatelství Fraus 2008

4 Job Matters car mechanics příručka učitele Zpracováno s použitím textového, obrazového a zvukového materiálu z publikace Job Matters KFZ-technik Handreichungen für den Unterricht/Lehrerbegleitheft na základě sublicence nakladatelství Cornelsen GmbH & Co. OHG, Berlin. Autoři: Sven-Olaav Kleber, Ken Thomson Zpracování českého vydání: Eva Králová, Ing. Jan Šneberger Lektor: Ing. Jan Šneberger Odpovědný redaktor: Mgr. Markéta Irová Redakce obrazové části: Bohdan Štěrba, Dagmar Metlická Layout: Sabine Theuring, Berlin Sazba českého vydání: Milada Hartlová Obrazové prameny: Photos.com (www.photocombo.com) titulní foto Vydalo Nakladatelství Fraus, Goethova 8, Plzeň Printed in the Czech Republic (první čísla označují pořadí a rok tisku) Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených. Copyright: Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2008 Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin, vydání ISBN

5 Obsah A Koncepce B C D Klíč ke cvičením Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Pracovní listy Kopírovatelná předloha 1: Understanding job adverts Kopírovatelná předloha 2: Applying for a job Kopírovatelná předloha 3: Your curriculum vitae Shrnující testy Kopírovatelné předlohy 4 8: Test Kopírovatelné předlohy 9 13: Test Řešení ke kopírovatelným předlohám

6 A Koncepce Cílová skupina JOB MATTERS: CAR MECHANICS je určena studentům a učňům všech profesí, a stanovení cíle které souvisejí s tímto oborem. Slouží k osvojení a rozvíjení odborné angličtiny po probrání učiva by měli studenti dosáhnout úrovně B1 (Threshold) Evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference). V době globalizace a sjednocující se Evropy je nezbytná znalost cizích jazyků, obzvláště znalost angličtiny. Mezi typické obory, v nichž je důležitá znalost cizích jazyků, patří bezesporu i profese autoopravárenské (porozumění návodu k obsluze, sestavení obchodního dopisu, telefonická či ová objednávka u zahraničního dodavatele nebo vyhledávání odborně zaměřených webových stránek v angličtině). Znalost angličtiny usnadňuje uplatnění na národním i mezinárodním pracovním trhu. Mezinárodní profesní zkušenosti jsou jistě velkou výhodou pro pracovní i osobní postup. K tomuto by měla přispět i publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS Obsah Publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS nabízí učňům a studentům snadnou cestu ke zvládnutí a osvojení si odborné angličtiny. Velkou motivací jsou pro studenty především reálné situace z každodenní praxe, které jsou součástí každého cvičení. Publikace provází studenty provozy souvisejícími s automobilovou technikou, zabývá se osobami, které v nich pracují, pracovními místy i jejich vybavením. Zaměřuje se ale také na součástky a jejich funkci, konstrukci, servis, opravu a životní prostředí. Studenti se pomocí této publikace naučí základům anglického odborného jazyka a rozhovorům se zákazníky. Poslední lekce je věnována motocyklům a svařování. Struktura Publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS je rozdělena do dvaadvaceti lekcí podle jednotlivých témat. Každá lekce je umístěna na dvoustraně a nabízí různé typy cvičení, které jsou věnovány stejnou měrou všem čtyřem jazykovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení. 4 Koncepce

7 Pro snazší vstup do jednotlivých lekcí a pro vizualizaci nové slovní zásoby je v publikaci použito velké množství fotografi í a ilustrací. Přehledně uspořádaný slovníček slouží nejen k cílenému vyhledávání, ale i k procvičování odborné slovní zásoby. Cvičení jsou sestavována tak, že vyžadují aktivní spolupráci studentů, čímž zvyšují jejich studijní úspěchy. Gramatické struktury nejsou odděleny od ostatních textů, ale tvoří nedílnou součást textových a komunikačních úkolů. Audio CD obsahuje namluvené texty k poslechovým cvičením. Příručka učitele zahrnuje přehled lekcí, řešení, vzorové odpovědi a texty k audio CD. Navíc jsou zde k dispozici také předlohy ke kopírování. K zopakování a upevnění učiva jsou k dispozici také shrnující testy (ve formě předloh ke kopírování). Koncepce 5

8 B Klíč ke cvičením Unit 1 Training Tento oddíl popisuje práce v oblasti provozu a údržby motorových vozidel. Kromě toho přináší i pohledy do různých oblastí a aktivit, například do mechatroniky motorových vozidel. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. Petr works in a small, local garage. 2. Three and a half years. 3. He goes to vocational college in the summer (for ten weeks). 4. Michal works in an authorised garage. 5. He goes to vocational college once a week. 6. At the end of their training, apprentices sit the vocational qualifi cation examination. 1. foreman, 2. secretary, 3. apprentice, 4. body painter, 5. mechanic, 6. panel beater T2 * Transcript OK. I ve planned the jobs I want you to do today and I ve made a list. If you aren t sure about something, look it up in the maintenance manual or ask me. OK? I ve marked the pages. OK, let s go through today s jobs. Start on this car. You must adjust the clutch and change the oil filter. Then you can test the battery and check the cables. Replace the spark plugs, too. Look at the driver s door. There are two long scratches. Paint them carefully. There s also something wrong with the engine it makes a strange sound. Find out what that is and repair it if it isn t too difficult. If it s something serious, come and tell me. Oh and don t forget to clean all the tools that are dirty and put them back where they belong. 1. read, 2. adjust, 3. change, 4. test, 5. check, 6. replace, 7. paint, 8. repair, 9. clean Exercise 4 1. authorised garage, 2. unskilled worker, 3. vocational college. 4. guesthouse Unit 2 The parts of a workshop V této lekci studenti poznávají různá pracoviště a zabývají se činnostmi, které se zde vykonávají. Exercise 1 1. washing bay, 2. offi ce, 3. workshop, 4. car showroom, 5. car park, 6. spare parts store, 7. changing room, 8. paintshop * T = track 6 Klíč ke cvičením

9 Exercise 2 Exercise 3 spray painting car bodies: 8, issuing spare parts: 6, repairing cars (etc.): 3, displaying and selling new cars: 4, washing the vehicles: 1, writing estimates (etc.): 2, changing in and out of overalls: 7, displaying and selling second-hand cars: 5 T3 Transcript Michael is describing the garage where he works. There s a big car park for customers. There s a display of cars in front of the entrance. New cars are on one side and second-hand cars are on the other side. Go through the entrance doors and you come into a car showroom with the reception on one side. There are three rooms behind the showroom. The toilets are at one end, an office is in the middle and then there s a changing room for mechanics. The workshop is next. It s the biggest room in the building. There s a separate room on one side. That s the paintshop. In our workshop we have three car lifts at the back and an inspection pit in the middle. At the back of the workshop there s a washing bay and the spare parts store. 1. second-hand cars, 2. showroom, 3. reception, 4. changing room, 5. offi ce, 6. workshop, 7. painting, 8. car lifts, 9. washing bay, 10. storeroom for spare parts Exercise 4 Příklady odpovědí 1. Klára works in the showroom. She sells new and second-hand cars to customers. 2. Jan works in the workshop. He repairs and services cars. 3. Andrej works in the spare parts store. He issues spare parts. 4. Petra works in the offi ce. She writes estimates and invoices. Unit 3 Equipment in a workshop Tento oddíl popisuje různá pracoviště v oblasti údržby a provozu motorových vozidel. Jako příklad bude blíže popsán autodiagnostický přístroj motortester. Kromě toho se studenti naučí technickým pojmům a jejich zkratkám. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1. waste bins, 2. brake test rig, 3. workbench, 4. jack, 5. inspection pit, 6. engine analyser, 7. air compressor, 8. car lift, 9. toolbox 1. waste bin, 2. brake test rig, 3. jack, 4. engine analyser, 5. air compressor, 6. workbench, 7. car lift, 8. toolbox 1. monitor, 2. output devices, 3. printer, 4. input devices, 5. keyboard, 6. diagnosis cables, 7. exhaust tester, 8. data processing unit, 9. CD-ROM drive O 2 = oxygen, rpm = revolutions per minute, ABS = antilock braking system, ppm = parts per million, CO = carbon monoxide, CO 2 = carbon dioxide, NO = nitrogen monoxide (nitrous oxide), HC = hydrocarbon, AC/DC = alternating current/ direct current Klíč ke cvičením 7

10 Unit 4 Safety at work Náplní lekce 4 jsou anglické výrazy pro nejrůznější bezpečnostní pokyny a bezpečnostní vybavení. Exercise 1 1 a, 2 t, 3 r, 4 g, 5 l, 6 b, 7 c, 8 j, 9 n, 10 e, 11 m, 12 o, 13 q, 14 h, 15 k, 16 p, 17 s, 18 d, 19 i, 20 f Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Příklady odpovědí 1. Don t try to extinguish this fi re with water! 2. Warning: This area is radioactive. 3. Warning: You must wear protective clothing. 4. Warning: Wear a faceguard. 5. Be careful: this substance is corrosive! 1. Always, 2. Don t/never, 3. Always, 4. Always, 5. Always, 6. Don t/never, 7. Always, 8. Don t/never, 9. Don t/never T4 Transcript Listen to the two apprentices, Peter and Martin. Our company takes safety very seriously. We all have to wear a safety helmet if we re working under a car. Yes, it s the same at my place. We also have to wear safety shoes to protect our feet and if we re welding we must always wear a face shield, a thick leather apron and gloves. Well, of course! Welding can be dangerous. There s always a high risk of fire, too. When we built our new garage we put in fourteen new fire extinguishers. 1. safety helmet, 2. safety shoes, 3. faceshield, 4. leather apron, 5. gloves, 6. fi re extinguishers Exercise 5 emergency call, emergency exit, safety helmet, safety gloves, fi rst aid, fi re extinguisher, fi re alarm, face guard, protective clothing Unit 5 Tools and their use Tento oddíl popisuje různá a speciální nářadí používaná v autoopravárenství. Podrobněji se zde zabýváme výměnou oleje. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: je třeba dbát na odborné skladování a likvidaci použitého oleje a olejových filtrů. Exercise 1 T5 Transcript a socket set. a spark plug socket. a wire brush. 8 Klíč ke cvičením

11 a tyre pressure gauge. a screwdriver. a Phillips screwdriver. an adjustable spanner. a hammer. a set of Allen keys. a pair of pliers. a pair of long-nose pliers. a multimeter. a file. a hacksaw. a ring spanner. 1. a socket set, 2. a spark plug socket, 3. a wire brush, 4. a tyre pressure gauge, 5. screwdrivers, 6. adjustable spanners, 7. a hammer, 8. a set of Allen keys, 9. a pair of pliers, 10. a pair of long-nose pliers, 11. a multimeter, 12. a fi le, 13. a hacksaw, 14. ring spanners The tool on the CD but not in the box is the Phillips (crosscut) screwdriver. (In the photos, one of the screwdrivers is a crosscut type.) Exercise 2 T6 Transcript Listen carefully. Peter is explaining what to do when the oil and oil filter have to be changed. You should change the oil filter every time you change the engine oil. You should put on rubber gloves to protect your hands. First you must drain out the old oil. The oil drain plug is under the oil sump at the bottom of the engine. Look, here it is. Can you see it? This is the oil drain plug. You ll need a flat container for the old oil. Anything will do, as long it s flat enough to push under the car. Like this. OK. Now you can open the oil drain plug. The oil drain plug is tight, so you ll need a spanner to loosen it. Oh, remember the gasket, if you are going to reuse it. Don t lose it! Remove the cap from the oil filler hole at the top of the engine. Now unscrew the old oil filter. You ll need a special oil filter spanner. The oil filter spanner fits on the bottom of the filter. Unscrew the old filter and screw in the new one. Don t forget to replace the oil drain plug and the gasket before you pour the fresh oil into the oil filler hole. Pour the fresh oil slowly and keep using the oil dipstick to check the oil level. Too much oil is just as bad as too little. Příklady odpovědí 1. You protect your hands with rubber gloves. 2. It s under the oil sump at the bottom of the engine. 3. You use a fl at container. 4. You loosen it with a spanner. 5. It fi ts on the bottom of the fi lter. 6. It s for checking the oil level in the engine. Exercise 3 1. feeler guage, 2. impact driver, 3. chisel, 4. torque wrench, 5. micrometer Klíč ke cvičením 9

12 Unit 6 The fuel system Na dvou příkladech je v lekci 6 popisována palivová soustava: na elektronickém vstřikovacím systému u zážehových motorů a na elektronickém vstřikování paliva typu common rail u naftového motoru. Exercise 1 T7 Transcript To get the fuel from the tank to the engine, a fuel pump, located either in the fuel tank or between the tank and the engine, pushes the fuel along the fuel lines, which lie along the bottom of the car. In earlier times fuel pumps were mechanically driven, but today s fuel pumps are electric. Within the tank there is also a device called a sending unit that monitors the amount of fuel and sends that information in the form of electronic impulses to the fuel indicator on the dashboard. On its way to the engine, the fuel passes through one or more fuel filters, which catch dirt before it reaches the carburettor or fuel injectors. And you must keep these fuel filters clean, of course. About twenty years ago cars had a carburettor. A carburettor mixed air and fuel together so that they entered the cylinders of the engine as a fine vapour spray. But now you ll probably only see a carburettor in a car museum! Carmakers today use an electronic fuel injection system because it s much more exact than the old carburettor and it s also more reliable. The fuel pump pushes the fuel along the fuel lines. The sending unit monitors the amount of fuel in the tank. The fuel fi lters catch the dirt before the fuel reaches the engine. A carburettor isn t used in modern cars. Electronic fuel injection (EFI) has replaced the function of the carburettor in modern car engines. Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1. fuel pressure regulator, 2. fuel injectors, 3. air cleaner, 4. acceleration pedal, 5. fuel return line, 6. fuel line, 7. fuel fi lter, 8. fuel tank, 9. electric fuel pump 1. electronic, 2. sprays, 3. fuel, 4. cylinder, 5. injector, 6. sensors, 7. speed, 8. temperature, 9. computer 1. injector, 2. fuel dosing valve, 3. high-pressure control valve, 4. diesel pump, 5. fuel rail, 6. fuel pressure sensor Unit 7 Engines (Part 1) Studenti se v lekci 7 seznamují s motorem, jeho částmi a čtyřmi pracovní takty. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. cylinder, 2. air intake valve, 3. spark plug, 4. fuel-injection valve/exhaust valve, 5. piston, 6. connecting rod, 7. crankshaft, 8. exhaust valve/fuel-injection valve 1. piston, 2. cylinder, 3. cylinder head, cylinder head gasket, 4. connecting rod, 5. timing chain, 6. cams, 7. fl ywheel. 8. oil sump 1. intake stroke, 2. compression stroke, 3. power stroke, 4. exhaust stroke 10 Klíč ke cvičením

13 Exercise 4 T8 Transcript What are the main differences between diesel engines and petrol engines? Well, a petrol engine takes in a mixture of fuel and air, compresses it and ignites it with a spark. The mixture of petrol and air is compressed at a ratio of about 8 to 1. So a petrol engine takes in air and fuel at the same time. And then it compresses the mixture. That s right. And then a spark from the spark plug ignites this mixture of air and gas. A diesel engine takes in just air, compresses it and injects diesel fuel into the compressed air. So the air is compressed first and then the fuel is injected. Yes. And in the diesel engine the air is compressed at a much higher ratio either 14 to 1 or even 25 to 1. Tell me what happens when you compress a gas. Oh yes, I know that. The more you compress a gas, the warmer it gets. Correct. The heat generated by the high compression ignites the fuel spontaneously. The higher compression ratio makes the diesel engine more efficient than the petrol engine. Are there any other differences between petrol and diesel engines? Diesel fuel is heavier than petrol and it evaporates much more slowly. It is also cheaper than petrol because it needs less refining and so the production costs are lower. 1 P, 2 D, 3 P, 4 D, 5 D, 6 P, 7 D, 8 P Unit 8 Engines (Part 2) Stejně jako v lekci předchozí, i v této se studenti věnují motoru a jeho konstrukci. Navíc se však věnují také závadám motoru, které jsou rozděleny do tří skupin: problémy s palivem, problémy s kompresí, problémy se zapalováním. Exercise 1 Exercise 2 1. (oil) dipstick, 2. belt, 3. oil sump, 4. connecting rod, 5. fl ywheel, 6. starter pinion gear, 7. spark plug, 8. fuel injection pump, 9. valve spring, 10. camshaft, 11. starter motor, 12. piston ring 1 I, 2 F, 3 I, 4 I, 5 C, 6 F, 7 I, 8 F, 9 F, 10 C, 11 C, 12 C Klíč ke cvičením 11

14 Exercise 3 T9 Transcript My granddad says these modern car engines aren t as good as they were fifty years ago. He says the old engines were bigger and tougher and lasted longer. They were bigger all right, but they weren t better and they were much heavier. Also everything was made of either iron or steel. Modern car engines also use iron and steel, but much less. Other lighter metals and alloys are used and the processes used to produce the parts are also different. Let s look at an engine and I ll show you. The engine block is made out of a special aluminium alloy. It s light, but very robust. The cylinder head is normal aluminium. The cylinders are made of cast-iron. That s a bit old-fashioned, isn t it? I thought a modern engine would use new materials such as carbon fibres or something. Who knows what the future will bring? But at the moment cast-iron is still the best material for the cylinders. The oil sump is also made of aluminium, but it s made in a special way, which makes it very hard. Let s look inside the cylinders. Walk over here. We ve just removed this engine from a car and taken off the cylinder head. Look inside. Here are the connecting rods. They re made of forged steel. They re very strong, but they re also flexible. This is the piston. What do you think it s made of? Probably not iron or steel. Is it aluminium? Correct. The piston is an aluminium alloy with a graphite coating on both sides to provide a reduction in friction. And now look at the compression rings. They re made of a very hard steel. Let s go on to the camshaft. What s it made of? Cast iron? Yes, that s right. Camshafts are still made of cast iron. So there s no plastic at all in the engine? Oh, well actually, yes, there is. The oil filter cover is made of plastic. engine block light aluminium alloy cylinder head normal aluminium cylinders cast iron oil sump hard aluminium connecting rods forged steel compression rings hard steel camshaft cast iron oil fi lter cover plastic piston aluminium alloy with a graphite coating 12 Klíč ke cvičením

15 Unit 9 The ignition Lekce 9 se zabývá zapalováním popisuje různé polohy klíčku v zapalování a jejich funkci, systém zapalování a typické závady zapalovacích svíček. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: špatně seřízené zapalování negativně ovlivňuje složení výfukových plynů a je příčinou nárůstu emisí. Exercise 1a Exercise 1b Exercise 2 Exercise 3 1 = LOCK, 2 = START, 3 = ON, 4 = ACC 1. remove, is moving, locks, 2. take, leave, 3. Don t activate, 4. doesn t start, wait, trying, 5. leave, isn t running, drain The battery produces a low-voltage electric current. The electric power from the battery isn t high enough to produce a spark. The ignition coil and the capacitor produce a high-voltage ignition spark. Old cars had a distributor in which a rotor passed the spark to the spark plugs. Modern cars don t need a mechanical distributor. The function of the mechanical distributor is now performed by a computer chip. When the spark reaches the spark plug it ignites a mixture of fuel and air. Photo 3 = Oily, Photo 4 = Melted, Photo 1 = Normal, Photo 2 = Dirty Unit 10 The electrical system Tato lekce pojednává o elektrickém zařízení a jeho částech: systému zapalování (zapalovací cívka, zapalovací svíčka), alternátoru s klínovým řemenem, baterii a věnuje se také struktuře a funkci baterie. Jedno ze cvičení též nastiňuje postup při startování s vybitou baterií. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: je nutné dbát na správné skladování a ekologickou likvidaci autobaterií. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. (F) The ignition coil, 2. (F) The spark plug, 3. (F) The alternator, 4. (True), 5. (True), 6. (F) is driven by a belt. 7. (F) The alternator drive belt, 8. (True), 9. (F) The battery 1. terminal, 2. cover, 3. container, 4. plate T10 Transcript If the car s battery is flat, you can start the engine by using the battery in another car. You connect the two batteries with cables they re called jumper leads. This is what you must do: Klíč ke cvičením 13

16 Step 1: Pull the car with the good battery close enough so that the jump* leads can reach both batteries. Step 2: Turn off the engine of the car with the good battery. Step 3: Open both car bonnets so that you can get to the batteries. Step 4: Identify the positive and negative terminals on each battery. Look for the plus and minus symbols. Step 5: Connect the red clamps on the jump leads to the positive terminals of the two batteries. Step 6: Connect one black clamp to the negative terminal on the good battery. Step 7: Connect the other black clamp to the engine block. This earths it. Step 8: Make sure the connection is good and start the car with the flat battery. Step 9: Once the car starts, leave it running. Step 10: Disconnect the jumper leads in reverse order, being careful not to allow the clamps to touch each other or anything else on the car body. 1. Pull the car with the good battery close enough so that the jump leads can reach both batteries. 2. Turn off the engine of the car with the good battery. 3. Open both car bonnets so that you can get to the batteries. 4. Identify the positive and negative terminals on each battery. Look for the plus (+) and minus (-) symbols. 5. Connect the red clamps on the jump leads to the positive terminals of the two batteries. 6. Connect one black clamp to the negative terminal on the good battery. 7. Connect the other black clamp to the engine block. This earths it. 8. Make sure the connection is good and start the car with the fl at battery. 9. Once the car starts, leave it running. 10. Disconnect the jumper leads in reverse order, being careful not to allow the clamps to touch each other or anything else on the car body. * AE též: jumper cables Unit 11 Inside the car Lekce 11 studentům představuje přístrojovou desku, její části a funkci těchto částí a další ovládací prvky v autě. Náplní lekce je také sériové a speciální vybavení vozu (např. bezpečnostními doplňky, nebo rozličnými nadstandardy). Exercise 1 Exercise 2 1. instrument display console, 2. ignition, 3. control stick for lights and indicators, 4. control stick for windscreen wipers and washers, 5. cruise control, 6. emergency warning lights switch, 7. extra switches, 8. air conditioning control module, 9. audio system control module, 10. time/temperature display, ventilator vents, 14. glove compartment, 15. passenger airbag, 16. fuse box, 17. bonnet catch 1. electronic air conditioning, 2. rain sensor, 3. electric seat adjustment, 4. seat heating, 5. reversing and parking aid, 6. central locking, 7. electric window regulator, 8. car key memory, 9. anti-blocking system, 10. foglight, 11. headlight cleaning system, 12. navigation system 14 Klíč ke cvičením

17 Exercise 3 T11 Transcript A salesman and a saleswoman are talking to potential customers. Please sit in the driver s seat, Mr Humber. You re tall, so you ll need to adjust the seat. Just press this switch. It will stop automatically when you take your finger off. There s another switch here for the backrest. Try it. Isn t that great? It s much better than fi ddling around under the seat with stiff levers and knobs and things. And you don t even have to stop the car. You can adjust the seat while you re driving. There are separate controls for the front and rear passenger seats. What s this switch for? Press it. Do you notice anything? Yes, the seat is getting warmer. Believe me. This is really wonderful on cold days. And your wife will love it, Mr Humber. *** Please sit in the driver s seat, Miss Temple. Notice the all-round vision. There are no blind spots. And the powerful halogen headlights provide good vision at night. Yes, good vision is important, especially at night. Unfortunately I live on a farm and my car headlights get dirty very quickly. Then I ve got just the thing for you. This little extra will clean your lights at the push of a button, front and rear. Believe me, it s worth every penny! I ll think about it. But our farm is near the coast and we often get fog. That accessory won t help me much with fog. I live near the coast, too. I find this little extra very useful. I ve got them in my own car. I ll switch them on. There s one at the front and one at the rear. Are they really better than normal headlights? Oh, yes. You can see farther in front and drivers behind can see you sooner. It s a really good safety feature. And look. Here s another handy device. What is it? It helps you to park. Can you hear the beep? The closer you get to something a tree, a wall or another car the faster it beeps. It makes parking easier and safer. 1. electric seat adjustment, 2. seat heating, 3. headlight cleaning system, 4. fog lights, 5. reversing and parking aid Klíč ke cvičením 15

18 Unit 12 Transmission and gearbox V lekci 12 se studenti zabývají přenosem síly (spojkou) a převodovkou popisují a pojmenovávají jejich části, zabývají se závadami motoru a převodovky a jejich možnými příčinami. Závěr lekce je věnován různým druhům náhonu: přednímu náhonu, zadnímu náhonu, náhonu na čtyři kola a náhonu na všechna kola. Exercise 1a Exercise 1b 1 e, 2 c, 3 h, 4 f, 5 a, 6 i, 7 g, 8 j, 9 b, 10 d T12 Transcript Sentence 1: The power produced by the engine turns the crankshaft and the flywheel. The missing term is flywheel. Sentence 2: When the driver depresses the clutch pedal, the flywheel is disconnected from the engine. The missing term is clutch pedal. Sentence 3: It is connected by the clutch disc, which presses against the flywheel. The missing term is clutch disc. Sentence 4: The transmission input shaft transmits the power from the engine to the transmission. The missing term is transmission input shaft. Sentence 5: Inside the gearbox there are different gears. The missing term is gears. Sentence 6: The transmission output shaft transmits the power from the transmission to the drive shaft. The missing term is drive shaft. 1. fl ywheel, 2. clutch pedal, 3. clutch disc, 4. transmission input shaft, 5. gears, 6. drive shaft Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1 f, 2 e, 3 a, 4 c, 5 b, 6 g, 7 d Individuální řešení Individuální řešení Unit 13 Wheels and tyres Tento oddíl popisuje pneumatiky a disky kol. Je zde popsán a vysvětlen systém mezinárodního značení pneumatik a rovněž je uveden pracovní postup při výměně pneumatik. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: skladování a likvidace pneumatik. Exercise 1 Exercise 2 1. tyre, 2. wheel rim, 3. hub, 4. axle, 5. wheel bearing 1. carcass, 2. belts, 3. tread, 4. sidewall, 5. bead 16 Klíč ke cvičením

19 Exercise 3 Exercise 4 196: tyre width in millimetres, 60: tyre cross-section as a percentage of the tyre width, R: radial tyre, 14: diameter of wheel rim in inches (Zoll), 88: two-number code for the maximum permitted load (here: 560 kilograms), H: letter code for the maximum permitted speed (here: 210 km/h) T13 Transcript Sentence 1 is: Check the spare tyre. If it appears flat, fill it with air up to the correct pressure. Sentence 2 is: Remove the spare tyre, the jack, the wheel wrench and wheel chocks from the car boot. Sentence 3 is: Put the wheel chocks under the wheels of the car opposite the flat. Sentence 4 is: Remove the hubcap from the wheel and loosen the wheel nuts with the wrench. Sentence 5 is: Lift the car with the jack until the flat tyre is just above the ground. Sentence 6 is: Now remove the wheel nuts and place them in the wheel cover so that you don t lose them. Sentence 7 is: Now lift the flat tyre off the hub and lower it onto the ground. Sentence 8 is: Mount the spare tyre onto the hub so that it fits over the wheel bolts. Sentence 9 is: Screw the wheel nuts onto the bolts and tighten them by hand. Sentence 10 is: Lower the car onto the ground and remove the jack. Sentence 11 is: Now use the wheel wrench to tighten the wheel nuts. Sentence 12 is: Collect all the tools and the flat tyre and put them into the car boot. 1. Check the spare tyre. If it appears fl at, fi ll it with air up to the correct pressure. 2. Remove the spare tyre, the jack, the wheel wrench and wheel chocks from the car boot. 3. Put the wheel chocks under the wheels of the car opposite the fl at. 4. Remove the hubcap from the wheel and loosen the wheel nuts with the wrench. 5. Lift the car with the jack until the fl at tyre is just above the ground. 6. Now remove the wheel nuts and place them in the wheel cover so that you don t lose them. 7. Now lift the fl at tyre off the hub and lower it onto the ground. 8. Mount the spare tyre onto the hub so that it fi ts over the wheel bolts. 9. Screw the wheel nuts onto the bolts and tighten them by hand. 10. Lower the car onto the ground and remove the jack. 11. Now use the wheel wrench to tighten the wheel nuts. 12. Collect all the tools and the fl at tyre and put them into the car boot. Unit 14 The car body Tento oddíl se týká karoserie vozidla. Zabývá se použitými materiály, jejich vlastnostmi a výhodami. Dále se zabývá stavbou karoserie a jejími díly z hlediska bezpečnosti a spotřeby paliva. Exercise 1 Individuální řešení Klíč ke cvičením 17

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

ANGLICKÝ JAZYK ZOZEI. Mgr. Daniel Tovaryš PhDr. Jana Mazourková

ANGLICKÝ JAZYK ZOZEI. Mgr. Daniel Tovaryš PhDr. Jana Mazourková ANGLICKÝ JAZYK Mgr. Daniel Tovaryš PhDr. Jana Mazourková 1 Obsah 1. Arc welding... 3 2. Two new built-in protections against chainsaw kickback... 8 3. NEW-GENERATION TURBOS... 13 4. Solar power cheaper

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2

ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 ELECTRIC OWNER S MANUAL / PŘÍRUČKA MAJITELE - ELEKTŘINA RXV FLEET FREEDOM SHUTTLE 2+2 610992-CZ ISSUED FERUARY 2009 / VYDÁNO V ÚNORU 2009 SAFETY For any questions on material contained in this manual,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina

1 English. 26 Čeština. 51 Ελληνικά. 76 Magyar. 101 Polski. 126 Slovenčina 1 English 26 Čeština 51 Ελληνικά 76 Magyar 101 Polski 126 Slovenčina English Warning Failure to properly set up, use and care for the Xbox 360 video game and entertainment system can increase the risk

Více

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová

Elementary slovníček 4 TECH TALK. Vicki Hollet. Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Elementary slovníček 4 TECH TALK Vicki Hollet Překlad: Mgr. Gabriela Jašková, PhDr. Ivana Dokoupilová, Mgr. Hana Hrabalová Tech Talk Elementary slovníček UNIT 1 alarm clock (n) budík apple (n) jablko area

Více

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES

OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES OBSLUHA MOTOROVÉHO KOLA OPERATION OF MOTOR BIKES ČESKÁ ZBROJOVKA AKC. SPOL. V PRAZE TOVÁRNA V STRAKONICĺCH CZECH MUNITIONS, PUBLIC LIMITED COMPANY, IN PRAGUE FACTORY IN STRAKONICE Obsah: Contents: Popis

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107

English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 FZD 4010-E 2 English... 5-20 Čeština... 21-35 Slovenčina... 37-52 Magyarul... 53-69 Polski... 71-87 Русский... 89-107 1 1 5 2 6 7 3 4 8 FZD 4010-E 3 2 11 9 10 3 4 8 5 a b c d 4 6 7 12 8 b a c FZD 4010-E

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE

ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE ORIGINAL INSTRUCTIONS FOR USE PETROL SWEEPER EN ORIGINALBETRIEBSANLEITUNG FÜR MOTOR KEHRMASCHINE PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ MOTOROVÉHO ROTAČNÍHO KARTÁČE PÔVODNÝ NÁVOD NA POUŽITIE MOTOROVEJ ROTAČNEJ KEFY INSTRUKCJA

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE

KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE KATALOG VÝROBKŮ / PRODUCTS CATALOGUE V říjnu 1946 byly položeny základy nového strojírenského podniku v Jihlavě, národního podniku PAL Jihlava, jako pobočného závodu stejnojmenného podniku se sídlem v

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04 ANGLICKÝJAZYK základníúroveobtížnosti AJMZD12C0T04 DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:93bod Hraniceúspšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh.

Více

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE

TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE TEMATICKÁ FRAZEOLOGIE K UČEBNICI TRUE TO LIFE INTERMEDIATE RNDr. Eva Staňková Obsah PŘEDMLUVA 1 LEKCE 1.. 2 LEKCE 2.. 4 LEKCE 3.. 6 LEKCE 4.. 8 LEKCE 5.. 10 LEKCE 6.. 12 LEKCE 7.. 14 LEKCE 8.. 16 LEKCE

Více

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL

PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL PHD 647 INDUCTION COOKTOP USER'S MANUAL Dear customer, Thank you for buying a PHILCO brand product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. CONTENTS

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část A se zaměřením na poštovnictví a finančnictví Studijní texty a pracovní listy Marie Věntusová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb

Josef Bazala. Dcera a otec Daughter and father. Letošní rok patří This year belongs to Škoda Superb REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1 / 2008 ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Dcera a otec Daughter and father Josef Bazala ČD Cargo je zde! Nová

Více