JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JOB MATTERS. car mechanics. příručka učitele s klíčem ISBN 978-80-7238-795-3"

Transkript

1 Job Matters Car Mechanics příručka učitele s klíčem stručné úvody k lekcím JOB MATTERS klíč ke všem cvičením přepisy nahrávek kopírovatelné předlohy pracovních listů kopírovatelné předlohy shrnujících testů ISBN Nakladatelství Fraus Goethova 8, Plzeň tel.: fax: JM CarMechanics_PU obalka.indd 1 car mechanics příručka učitele s klíčem :09:34

2

3 JOB MATTERS car mechanics p ř íruč ka u č itele s klíčem Nakladatelství Fraus 2008

4 Job Matters car mechanics příručka učitele Zpracováno s použitím textového, obrazového a zvukového materiálu z publikace Job Matters KFZ-technik Handreichungen für den Unterricht/Lehrerbegleitheft na základě sublicence nakladatelství Cornelsen GmbH & Co. OHG, Berlin. Autoři: Sven-Olaav Kleber, Ken Thomson Zpracování českého vydání: Eva Králová, Ing. Jan Šneberger Lektor: Ing. Jan Šneberger Odpovědný redaktor: Mgr. Markéta Irová Redakce obrazové části: Bohdan Štěrba, Dagmar Metlická Layout: Sabine Theuring, Berlin Sazba českého vydání: Milada Hartlová Obrazové prameny: Photos.com (www.photocombo.com) titulní foto Vydalo Nakladatelství Fraus, Goethova 8, Plzeň Printed in the Czech Republic (první čísla označují pořadí a rok tisku) Výhrada práv: Všechna práva vyhrazena. Reprodukce a rozšiřování díla nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez písemného souhlasu nakladatele zakázány, s výjimkou případů zákonem výslovně povolených. Copyright: Nakladatelství Fraus, Plzeň, 2008 Cornelsen Verlag GmbH & Co. OHG, Berlin, vydání ISBN

5 Obsah A Koncepce B C D Klíč ke cvičením Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Pracovní listy Kopírovatelná předloha 1: Understanding job adverts Kopírovatelná předloha 2: Applying for a job Kopírovatelná předloha 3: Your curriculum vitae Shrnující testy Kopírovatelné předlohy 4 8: Test Kopírovatelné předlohy 9 13: Test Řešení ke kopírovatelným předlohám

6 A Koncepce Cílová skupina JOB MATTERS: CAR MECHANICS je určena studentům a učňům všech profesí, a stanovení cíle které souvisejí s tímto oborem. Slouží k osvojení a rozvíjení odborné angličtiny po probrání učiva by měli studenti dosáhnout úrovně B1 (Threshold) Evropského referenčního rámce (Common European Framework of Reference). V době globalizace a sjednocující se Evropy je nezbytná znalost cizích jazyků, obzvláště znalost angličtiny. Mezi typické obory, v nichž je důležitá znalost cizích jazyků, patří bezesporu i profese autoopravárenské (porozumění návodu k obsluze, sestavení obchodního dopisu, telefonická či ová objednávka u zahraničního dodavatele nebo vyhledávání odborně zaměřených webových stránek v angličtině). Znalost angličtiny usnadňuje uplatnění na národním i mezinárodním pracovním trhu. Mezinárodní profesní zkušenosti jsou jistě velkou výhodou pro pracovní i osobní postup. K tomuto by měla přispět i publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS Obsah Publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS nabízí učňům a studentům snadnou cestu ke zvládnutí a osvojení si odborné angličtiny. Velkou motivací jsou pro studenty především reálné situace z každodenní praxe, které jsou součástí každého cvičení. Publikace provází studenty provozy souvisejícími s automobilovou technikou, zabývá se osobami, které v nich pracují, pracovními místy i jejich vybavením. Zaměřuje se ale také na součástky a jejich funkci, konstrukci, servis, opravu a životní prostředí. Studenti se pomocí této publikace naučí základům anglického odborného jazyka a rozhovorům se zákazníky. Poslední lekce je věnována motocyklům a svařování. Struktura Publikace JOB MATTERS: CAR MECHANICS je rozdělena do dvaadvaceti lekcí podle jednotlivých témat. Každá lekce je umístěna na dvoustraně a nabízí různé typy cvičení, které jsou věnovány stejnou měrou všem čtyřem jazykovým dovednostem: čtení, poslechu, psaní a mluvení. 4 Koncepce

7 Pro snazší vstup do jednotlivých lekcí a pro vizualizaci nové slovní zásoby je v publikaci použito velké množství fotografi í a ilustrací. Přehledně uspořádaný slovníček slouží nejen k cílenému vyhledávání, ale i k procvičování odborné slovní zásoby. Cvičení jsou sestavována tak, že vyžadují aktivní spolupráci studentů, čímž zvyšují jejich studijní úspěchy. Gramatické struktury nejsou odděleny od ostatních textů, ale tvoří nedílnou součást textových a komunikačních úkolů. Audio CD obsahuje namluvené texty k poslechovým cvičením. Příručka učitele zahrnuje přehled lekcí, řešení, vzorové odpovědi a texty k audio CD. Navíc jsou zde k dispozici také předlohy ke kopírování. K zopakování a upevnění učiva jsou k dispozici také shrnující testy (ve formě předloh ke kopírování). Koncepce 5

8 B Klíč ke cvičením Unit 1 Training Tento oddíl popisuje práce v oblasti provozu a údržby motorových vozidel. Kromě toho přináší i pohledy do různých oblastí a aktivit, například do mechatroniky motorových vozidel. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. Petr works in a small, local garage. 2. Three and a half years. 3. He goes to vocational college in the summer (for ten weeks). 4. Michal works in an authorised garage. 5. He goes to vocational college once a week. 6. At the end of their training, apprentices sit the vocational qualifi cation examination. 1. foreman, 2. secretary, 3. apprentice, 4. body painter, 5. mechanic, 6. panel beater T2 * Transcript OK. I ve planned the jobs I want you to do today and I ve made a list. If you aren t sure about something, look it up in the maintenance manual or ask me. OK? I ve marked the pages. OK, let s go through today s jobs. Start on this car. You must adjust the clutch and change the oil filter. Then you can test the battery and check the cables. Replace the spark plugs, too. Look at the driver s door. There are two long scratches. Paint them carefully. There s also something wrong with the engine it makes a strange sound. Find out what that is and repair it if it isn t too difficult. If it s something serious, come and tell me. Oh and don t forget to clean all the tools that are dirty and put them back where they belong. 1. read, 2. adjust, 3. change, 4. test, 5. check, 6. replace, 7. paint, 8. repair, 9. clean Exercise 4 1. authorised garage, 2. unskilled worker, 3. vocational college. 4. guesthouse Unit 2 The parts of a workshop V této lekci studenti poznávají různá pracoviště a zabývají se činnostmi, které se zde vykonávají. Exercise 1 1. washing bay, 2. offi ce, 3. workshop, 4. car showroom, 5. car park, 6. spare parts store, 7. changing room, 8. paintshop * T = track 6 Klíč ke cvičením

9 Exercise 2 Exercise 3 spray painting car bodies: 8, issuing spare parts: 6, repairing cars (etc.): 3, displaying and selling new cars: 4, washing the vehicles: 1, writing estimates (etc.): 2, changing in and out of overalls: 7, displaying and selling second-hand cars: 5 T3 Transcript Michael is describing the garage where he works. There s a big car park for customers. There s a display of cars in front of the entrance. New cars are on one side and second-hand cars are on the other side. Go through the entrance doors and you come into a car showroom with the reception on one side. There are three rooms behind the showroom. The toilets are at one end, an office is in the middle and then there s a changing room for mechanics. The workshop is next. It s the biggest room in the building. There s a separate room on one side. That s the paintshop. In our workshop we have three car lifts at the back and an inspection pit in the middle. At the back of the workshop there s a washing bay and the spare parts store. 1. second-hand cars, 2. showroom, 3. reception, 4. changing room, 5. offi ce, 6. workshop, 7. painting, 8. car lifts, 9. washing bay, 10. storeroom for spare parts Exercise 4 Příklady odpovědí 1. Klára works in the showroom. She sells new and second-hand cars to customers. 2. Jan works in the workshop. He repairs and services cars. 3. Andrej works in the spare parts store. He issues spare parts. 4. Petra works in the offi ce. She writes estimates and invoices. Unit 3 Equipment in a workshop Tento oddíl popisuje různá pracoviště v oblasti údržby a provozu motorových vozidel. Jako příklad bude blíže popsán autodiagnostický přístroj motortester. Kromě toho se studenti naučí technickým pojmům a jejich zkratkám. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1. waste bins, 2. brake test rig, 3. workbench, 4. jack, 5. inspection pit, 6. engine analyser, 7. air compressor, 8. car lift, 9. toolbox 1. waste bin, 2. brake test rig, 3. jack, 4. engine analyser, 5. air compressor, 6. workbench, 7. car lift, 8. toolbox 1. monitor, 2. output devices, 3. printer, 4. input devices, 5. keyboard, 6. diagnosis cables, 7. exhaust tester, 8. data processing unit, 9. CD-ROM drive O 2 = oxygen, rpm = revolutions per minute, ABS = antilock braking system, ppm = parts per million, CO = carbon monoxide, CO 2 = carbon dioxide, NO = nitrogen monoxide (nitrous oxide), HC = hydrocarbon, AC/DC = alternating current/ direct current Klíč ke cvičením 7

10 Unit 4 Safety at work Náplní lekce 4 jsou anglické výrazy pro nejrůznější bezpečnostní pokyny a bezpečnostní vybavení. Exercise 1 1 a, 2 t, 3 r, 4 g, 5 l, 6 b, 7 c, 8 j, 9 n, 10 e, 11 m, 12 o, 13 q, 14 h, 15 k, 16 p, 17 s, 18 d, 19 i, 20 f Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Příklady odpovědí 1. Don t try to extinguish this fi re with water! 2. Warning: This area is radioactive. 3. Warning: You must wear protective clothing. 4. Warning: Wear a faceguard. 5. Be careful: this substance is corrosive! 1. Always, 2. Don t/never, 3. Always, 4. Always, 5. Always, 6. Don t/never, 7. Always, 8. Don t/never, 9. Don t/never T4 Transcript Listen to the two apprentices, Peter and Martin. Our company takes safety very seriously. We all have to wear a safety helmet if we re working under a car. Yes, it s the same at my place. We also have to wear safety shoes to protect our feet and if we re welding we must always wear a face shield, a thick leather apron and gloves. Well, of course! Welding can be dangerous. There s always a high risk of fire, too. When we built our new garage we put in fourteen new fire extinguishers. 1. safety helmet, 2. safety shoes, 3. faceshield, 4. leather apron, 5. gloves, 6. fi re extinguishers Exercise 5 emergency call, emergency exit, safety helmet, safety gloves, fi rst aid, fi re extinguisher, fi re alarm, face guard, protective clothing Unit 5 Tools and their use Tento oddíl popisuje různá a speciální nářadí používaná v autoopravárenství. Podrobněji se zde zabýváme výměnou oleje. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: je třeba dbát na odborné skladování a likvidaci použitého oleje a olejových filtrů. Exercise 1 T5 Transcript a socket set. a spark plug socket. a wire brush. 8 Klíč ke cvičením

11 a tyre pressure gauge. a screwdriver. a Phillips screwdriver. an adjustable spanner. a hammer. a set of Allen keys. a pair of pliers. a pair of long-nose pliers. a multimeter. a file. a hacksaw. a ring spanner. 1. a socket set, 2. a spark plug socket, 3. a wire brush, 4. a tyre pressure gauge, 5. screwdrivers, 6. adjustable spanners, 7. a hammer, 8. a set of Allen keys, 9. a pair of pliers, 10. a pair of long-nose pliers, 11. a multimeter, 12. a fi le, 13. a hacksaw, 14. ring spanners The tool on the CD but not in the box is the Phillips (crosscut) screwdriver. (In the photos, one of the screwdrivers is a crosscut type.) Exercise 2 T6 Transcript Listen carefully. Peter is explaining what to do when the oil and oil filter have to be changed. You should change the oil filter every time you change the engine oil. You should put on rubber gloves to protect your hands. First you must drain out the old oil. The oil drain plug is under the oil sump at the bottom of the engine. Look, here it is. Can you see it? This is the oil drain plug. You ll need a flat container for the old oil. Anything will do, as long it s flat enough to push under the car. Like this. OK. Now you can open the oil drain plug. The oil drain plug is tight, so you ll need a spanner to loosen it. Oh, remember the gasket, if you are going to reuse it. Don t lose it! Remove the cap from the oil filler hole at the top of the engine. Now unscrew the old oil filter. You ll need a special oil filter spanner. The oil filter spanner fits on the bottom of the filter. Unscrew the old filter and screw in the new one. Don t forget to replace the oil drain plug and the gasket before you pour the fresh oil into the oil filler hole. Pour the fresh oil slowly and keep using the oil dipstick to check the oil level. Too much oil is just as bad as too little. Příklady odpovědí 1. You protect your hands with rubber gloves. 2. It s under the oil sump at the bottom of the engine. 3. You use a fl at container. 4. You loosen it with a spanner. 5. It fi ts on the bottom of the fi lter. 6. It s for checking the oil level in the engine. Exercise 3 1. feeler guage, 2. impact driver, 3. chisel, 4. torque wrench, 5. micrometer Klíč ke cvičením 9

12 Unit 6 The fuel system Na dvou příkladech je v lekci 6 popisována palivová soustava: na elektronickém vstřikovacím systému u zážehových motorů a na elektronickém vstřikování paliva typu common rail u naftového motoru. Exercise 1 T7 Transcript To get the fuel from the tank to the engine, a fuel pump, located either in the fuel tank or between the tank and the engine, pushes the fuel along the fuel lines, which lie along the bottom of the car. In earlier times fuel pumps were mechanically driven, but today s fuel pumps are electric. Within the tank there is also a device called a sending unit that monitors the amount of fuel and sends that information in the form of electronic impulses to the fuel indicator on the dashboard. On its way to the engine, the fuel passes through one or more fuel filters, which catch dirt before it reaches the carburettor or fuel injectors. And you must keep these fuel filters clean, of course. About twenty years ago cars had a carburettor. A carburettor mixed air and fuel together so that they entered the cylinders of the engine as a fine vapour spray. But now you ll probably only see a carburettor in a car museum! Carmakers today use an electronic fuel injection system because it s much more exact than the old carburettor and it s also more reliable. The fuel pump pushes the fuel along the fuel lines. The sending unit monitors the amount of fuel in the tank. The fuel fi lters catch the dirt before the fuel reaches the engine. A carburettor isn t used in modern cars. Electronic fuel injection (EFI) has replaced the function of the carburettor in modern car engines. Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1. fuel pressure regulator, 2. fuel injectors, 3. air cleaner, 4. acceleration pedal, 5. fuel return line, 6. fuel line, 7. fuel fi lter, 8. fuel tank, 9. electric fuel pump 1. electronic, 2. sprays, 3. fuel, 4. cylinder, 5. injector, 6. sensors, 7. speed, 8. temperature, 9. computer 1. injector, 2. fuel dosing valve, 3. high-pressure control valve, 4. diesel pump, 5. fuel rail, 6. fuel pressure sensor Unit 7 Engines (Part 1) Studenti se v lekci 7 seznamují s motorem, jeho částmi a čtyřmi pracovní takty. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. cylinder, 2. air intake valve, 3. spark plug, 4. fuel-injection valve/exhaust valve, 5. piston, 6. connecting rod, 7. crankshaft, 8. exhaust valve/fuel-injection valve 1. piston, 2. cylinder, 3. cylinder head, cylinder head gasket, 4. connecting rod, 5. timing chain, 6. cams, 7. fl ywheel. 8. oil sump 1. intake stroke, 2. compression stroke, 3. power stroke, 4. exhaust stroke 10 Klíč ke cvičením

13 Exercise 4 T8 Transcript What are the main differences between diesel engines and petrol engines? Well, a petrol engine takes in a mixture of fuel and air, compresses it and ignites it with a spark. The mixture of petrol and air is compressed at a ratio of about 8 to 1. So a petrol engine takes in air and fuel at the same time. And then it compresses the mixture. That s right. And then a spark from the spark plug ignites this mixture of air and gas. A diesel engine takes in just air, compresses it and injects diesel fuel into the compressed air. So the air is compressed first and then the fuel is injected. Yes. And in the diesel engine the air is compressed at a much higher ratio either 14 to 1 or even 25 to 1. Tell me what happens when you compress a gas. Oh yes, I know that. The more you compress a gas, the warmer it gets. Correct. The heat generated by the high compression ignites the fuel spontaneously. The higher compression ratio makes the diesel engine more efficient than the petrol engine. Are there any other differences between petrol and diesel engines? Diesel fuel is heavier than petrol and it evaporates much more slowly. It is also cheaper than petrol because it needs less refining and so the production costs are lower. 1 P, 2 D, 3 P, 4 D, 5 D, 6 P, 7 D, 8 P Unit 8 Engines (Part 2) Stejně jako v lekci předchozí, i v této se studenti věnují motoru a jeho konstrukci. Navíc se však věnují také závadám motoru, které jsou rozděleny do tří skupin: problémy s palivem, problémy s kompresí, problémy se zapalováním. Exercise 1 Exercise 2 1. (oil) dipstick, 2. belt, 3. oil sump, 4. connecting rod, 5. fl ywheel, 6. starter pinion gear, 7. spark plug, 8. fuel injection pump, 9. valve spring, 10. camshaft, 11. starter motor, 12. piston ring 1 I, 2 F, 3 I, 4 I, 5 C, 6 F, 7 I, 8 F, 9 F, 10 C, 11 C, 12 C Klíč ke cvičením 11

14 Exercise 3 T9 Transcript My granddad says these modern car engines aren t as good as they were fifty years ago. He says the old engines were bigger and tougher and lasted longer. They were bigger all right, but they weren t better and they were much heavier. Also everything was made of either iron or steel. Modern car engines also use iron and steel, but much less. Other lighter metals and alloys are used and the processes used to produce the parts are also different. Let s look at an engine and I ll show you. The engine block is made out of a special aluminium alloy. It s light, but very robust. The cylinder head is normal aluminium. The cylinders are made of cast-iron. That s a bit old-fashioned, isn t it? I thought a modern engine would use new materials such as carbon fibres or something. Who knows what the future will bring? But at the moment cast-iron is still the best material for the cylinders. The oil sump is also made of aluminium, but it s made in a special way, which makes it very hard. Let s look inside the cylinders. Walk over here. We ve just removed this engine from a car and taken off the cylinder head. Look inside. Here are the connecting rods. They re made of forged steel. They re very strong, but they re also flexible. This is the piston. What do you think it s made of? Probably not iron or steel. Is it aluminium? Correct. The piston is an aluminium alloy with a graphite coating on both sides to provide a reduction in friction. And now look at the compression rings. They re made of a very hard steel. Let s go on to the camshaft. What s it made of? Cast iron? Yes, that s right. Camshafts are still made of cast iron. So there s no plastic at all in the engine? Oh, well actually, yes, there is. The oil filter cover is made of plastic. engine block light aluminium alloy cylinder head normal aluminium cylinders cast iron oil sump hard aluminium connecting rods forged steel compression rings hard steel camshaft cast iron oil fi lter cover plastic piston aluminium alloy with a graphite coating 12 Klíč ke cvičením

15 Unit 9 The ignition Lekce 9 se zabývá zapalováním popisuje různé polohy klíčku v zapalování a jejich funkci, systém zapalování a typické závady zapalovacích svíček. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: špatně seřízené zapalování negativně ovlivňuje složení výfukových plynů a je příčinou nárůstu emisí. Exercise 1a Exercise 1b Exercise 2 Exercise 3 1 = LOCK, 2 = START, 3 = ON, 4 = ACC 1. remove, is moving, locks, 2. take, leave, 3. Don t activate, 4. doesn t start, wait, trying, 5. leave, isn t running, drain The battery produces a low-voltage electric current. The electric power from the battery isn t high enough to produce a spark. The ignition coil and the capacitor produce a high-voltage ignition spark. Old cars had a distributor in which a rotor passed the spark to the spark plugs. Modern cars don t need a mechanical distributor. The function of the mechanical distributor is now performed by a computer chip. When the spark reaches the spark plug it ignites a mixture of fuel and air. Photo 3 = Oily, Photo 4 = Melted, Photo 1 = Normal, Photo 2 = Dirty Unit 10 The electrical system Tato lekce pojednává o elektrickém zařízení a jeho částech: systému zapalování (zapalovací cívka, zapalovací svíčka), alternátoru s klínovým řemenem, baterii a věnuje se také struktuře a funkci baterie. Jedno ze cvičení též nastiňuje postup při startování s vybitou baterií. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: je nutné dbát na správné skladování a ekologickou likvidaci autobaterií. Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 1. (F) The ignition coil, 2. (F) The spark plug, 3. (F) The alternator, 4. (True), 5. (True), 6. (F) is driven by a belt. 7. (F) The alternator drive belt, 8. (True), 9. (F) The battery 1. terminal, 2. cover, 3. container, 4. plate T10 Transcript If the car s battery is flat, you can start the engine by using the battery in another car. You connect the two batteries with cables they re called jumper leads. This is what you must do: Klíč ke cvičením 13

16 Step 1: Pull the car with the good battery close enough so that the jump* leads can reach both batteries. Step 2: Turn off the engine of the car with the good battery. Step 3: Open both car bonnets so that you can get to the batteries. Step 4: Identify the positive and negative terminals on each battery. Look for the plus and minus symbols. Step 5: Connect the red clamps on the jump leads to the positive terminals of the two batteries. Step 6: Connect one black clamp to the negative terminal on the good battery. Step 7: Connect the other black clamp to the engine block. This earths it. Step 8: Make sure the connection is good and start the car with the flat battery. Step 9: Once the car starts, leave it running. Step 10: Disconnect the jumper leads in reverse order, being careful not to allow the clamps to touch each other or anything else on the car body. 1. Pull the car with the good battery close enough so that the jump leads can reach both batteries. 2. Turn off the engine of the car with the good battery. 3. Open both car bonnets so that you can get to the batteries. 4. Identify the positive and negative terminals on each battery. Look for the plus (+) and minus (-) symbols. 5. Connect the red clamps on the jump leads to the positive terminals of the two batteries. 6. Connect one black clamp to the negative terminal on the good battery. 7. Connect the other black clamp to the engine block. This earths it. 8. Make sure the connection is good and start the car with the fl at battery. 9. Once the car starts, leave it running. 10. Disconnect the jumper leads in reverse order, being careful not to allow the clamps to touch each other or anything else on the car body. * AE též: jumper cables Unit 11 Inside the car Lekce 11 studentům představuje přístrojovou desku, její části a funkci těchto částí a další ovládací prvky v autě. Náplní lekce je také sériové a speciální vybavení vozu (např. bezpečnostními doplňky, nebo rozličnými nadstandardy). Exercise 1 Exercise 2 1. instrument display console, 2. ignition, 3. control stick for lights and indicators, 4. control stick for windscreen wipers and washers, 5. cruise control, 6. emergency warning lights switch, 7. extra switches, 8. air conditioning control module, 9. audio system control module, 10. time/temperature display, ventilator vents, 14. glove compartment, 15. passenger airbag, 16. fuse box, 17. bonnet catch 1. electronic air conditioning, 2. rain sensor, 3. electric seat adjustment, 4. seat heating, 5. reversing and parking aid, 6. central locking, 7. electric window regulator, 8. car key memory, 9. anti-blocking system, 10. foglight, 11. headlight cleaning system, 12. navigation system 14 Klíč ke cvičením

17 Exercise 3 T11 Transcript A salesman and a saleswoman are talking to potential customers. Please sit in the driver s seat, Mr Humber. You re tall, so you ll need to adjust the seat. Just press this switch. It will stop automatically when you take your finger off. There s another switch here for the backrest. Try it. Isn t that great? It s much better than fi ddling around under the seat with stiff levers and knobs and things. And you don t even have to stop the car. You can adjust the seat while you re driving. There are separate controls for the front and rear passenger seats. What s this switch for? Press it. Do you notice anything? Yes, the seat is getting warmer. Believe me. This is really wonderful on cold days. And your wife will love it, Mr Humber. *** Please sit in the driver s seat, Miss Temple. Notice the all-round vision. There are no blind spots. And the powerful halogen headlights provide good vision at night. Yes, good vision is important, especially at night. Unfortunately I live on a farm and my car headlights get dirty very quickly. Then I ve got just the thing for you. This little extra will clean your lights at the push of a button, front and rear. Believe me, it s worth every penny! I ll think about it. But our farm is near the coast and we often get fog. That accessory won t help me much with fog. I live near the coast, too. I find this little extra very useful. I ve got them in my own car. I ll switch them on. There s one at the front and one at the rear. Are they really better than normal headlights? Oh, yes. You can see farther in front and drivers behind can see you sooner. It s a really good safety feature. And look. Here s another handy device. What is it? It helps you to park. Can you hear the beep? The closer you get to something a tree, a wall or another car the faster it beeps. It makes parking easier and safer. 1. electric seat adjustment, 2. seat heating, 3. headlight cleaning system, 4. fog lights, 5. reversing and parking aid Klíč ke cvičením 15

18 Unit 12 Transmission and gearbox V lekci 12 se studenti zabývají přenosem síly (spojkou) a převodovkou popisují a pojmenovávají jejich části, zabývají se závadami motoru a převodovky a jejich možnými příčinami. Závěr lekce je věnován různým druhům náhonu: přednímu náhonu, zadnímu náhonu, náhonu na čtyři kola a náhonu na všechna kola. Exercise 1a Exercise 1b 1 e, 2 c, 3 h, 4 f, 5 a, 6 i, 7 g, 8 j, 9 b, 10 d T12 Transcript Sentence 1: The power produced by the engine turns the crankshaft and the flywheel. The missing term is flywheel. Sentence 2: When the driver depresses the clutch pedal, the flywheel is disconnected from the engine. The missing term is clutch pedal. Sentence 3: It is connected by the clutch disc, which presses against the flywheel. The missing term is clutch disc. Sentence 4: The transmission input shaft transmits the power from the engine to the transmission. The missing term is transmission input shaft. Sentence 5: Inside the gearbox there are different gears. The missing term is gears. Sentence 6: The transmission output shaft transmits the power from the transmission to the drive shaft. The missing term is drive shaft. 1. fl ywheel, 2. clutch pedal, 3. clutch disc, 4. transmission input shaft, 5. gears, 6. drive shaft Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 1 f, 2 e, 3 a, 4 c, 5 b, 6 g, 7 d Individuální řešení Individuální řešení Unit 13 Wheels and tyres Tento oddíl popisuje pneumatiky a disky kol. Je zde popsán a vysvětlen systém mezinárodního značení pneumatik a rovněž je uveden pracovní postup při výměně pneumatik. 5 Odkaz na ochranu životního prostředí: skladování a likvidace pneumatik. Exercise 1 Exercise 2 1. tyre, 2. wheel rim, 3. hub, 4. axle, 5. wheel bearing 1. carcass, 2. belts, 3. tread, 4. sidewall, 5. bead 16 Klíč ke cvičením

19 Exercise 3 Exercise 4 196: tyre width in millimetres, 60: tyre cross-section as a percentage of the tyre width, R: radial tyre, 14: diameter of wheel rim in inches (Zoll), 88: two-number code for the maximum permitted load (here: 560 kilograms), H: letter code for the maximum permitted speed (here: 210 km/h) T13 Transcript Sentence 1 is: Check the spare tyre. If it appears flat, fill it with air up to the correct pressure. Sentence 2 is: Remove the spare tyre, the jack, the wheel wrench and wheel chocks from the car boot. Sentence 3 is: Put the wheel chocks under the wheels of the car opposite the flat. Sentence 4 is: Remove the hubcap from the wheel and loosen the wheel nuts with the wrench. Sentence 5 is: Lift the car with the jack until the flat tyre is just above the ground. Sentence 6 is: Now remove the wheel nuts and place them in the wheel cover so that you don t lose them. Sentence 7 is: Now lift the flat tyre off the hub and lower it onto the ground. Sentence 8 is: Mount the spare tyre onto the hub so that it fits over the wheel bolts. Sentence 9 is: Screw the wheel nuts onto the bolts and tighten them by hand. Sentence 10 is: Lower the car onto the ground and remove the jack. Sentence 11 is: Now use the wheel wrench to tighten the wheel nuts. Sentence 12 is: Collect all the tools and the flat tyre and put them into the car boot. 1. Check the spare tyre. If it appears fl at, fi ll it with air up to the correct pressure. 2. Remove the spare tyre, the jack, the wheel wrench and wheel chocks from the car boot. 3. Put the wheel chocks under the wheels of the car opposite the fl at. 4. Remove the hubcap from the wheel and loosen the wheel nuts with the wrench. 5. Lift the car with the jack until the fl at tyre is just above the ground. 6. Now remove the wheel nuts and place them in the wheel cover so that you don t lose them. 7. Now lift the fl at tyre off the hub and lower it onto the ground. 8. Mount the spare tyre onto the hub so that it fi ts over the wheel bolts. 9. Screw the wheel nuts onto the bolts and tighten them by hand. 10. Lower the car onto the ground and remove the jack. 11. Now use the wheel wrench to tighten the wheel nuts. 12. Collect all the tools and the fl at tyre and put them into the car boot. Unit 14 The car body Tento oddíl se týká karoserie vozidla. Zabývá se použitými materiály, jejich vlastnostmi a výhodami. Dále se zabývá stavbou karoserie a jejími díly z hlediska bezpečnosti a spotřeby paliva. Exercise 1 Individuální řešení Klíč ke cvičením 17

PITSTOP VY_22_INOVACE_26

PITSTOP VY_22_INOVACE_26 PITSTOP VY_22_INOVACE_26 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. PITSTOP 1/ Try to complete the missing words. Then listen and check your ideas. Eight

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská

Verbs Slovesa Test. PhDr. Zuzana Žantovská VY_32_INOVACE_AJ_140 Verbs Slovesa Test PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk Výstižný popis způsobu

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST

made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST made for garden 133 H TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST TYČ - NÁSTROJ / MACHINE PARTLIST No Obj. číslo název Part Name QT 2-1 2-1 úhlový převod GEAR CASE ASSY 1 2-2 2-2 4538 pojistný kroužek 28 STOP RING

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Machines and gadgets Technical English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional)

SSOS_AJ_2.14_ Podmínkové věty (Zero/First conditional) Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_2.14_

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

made for garden engine

made for garden engine made for garden engine Item standart code parts name Qty 1 ZH51300001 carter screw 5 2 ZH51300002 carter screw 2 3 ZH51300003 oil seal 1 4 ZH51300004 cover crankase assy 1 5 ZH51300005 pins 2 6 ZH51300006

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16x1x24 Screw 5/16x1x24 Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 Šroub M8x90 Bolt M8x90 3 37 750000037 Šroub 5/16"x1"x24 Screw 5/16"x1"x24 1 2 750000002 Spodní kryt řemenu Lower belt cover 1

Více

Doplňovačka-časy, slovní zásoba

Doplňovačka-časy, slovní zásoba Šablona č. III, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Gramatika-cvičení:sestavení rozhovoru, čas minulý prostý, hledání dvojic slov, opozita Doplňovačka-opakování

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ OBUVNICKÝ STROJ BT - 202 OBSAH I. Hlavní součásti obuvnického stroje. II. Konstrukce III. Schéma elektrického zapojení IV. Instalace a uvedení do provozu V. Obsluha stroje VI.

Více

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form.

The form of the verb in past simple is the same for all persons. In questions and negatives we use did/didn t auxiliary verb and the base form. PAST SIMPLE FOR PRE-INTERMEDIATE STUDENTS Author: Mgr. Jan Hájek Content Introduction Use Past simple affirmative Past simple negative Past simple questions Short answers Spelling of the verb Exercises

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2O.08.2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_O9_AJ Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6.

A year in my life VY_32_INOVACE_98. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 6. A year in my life VY_32_INOVACE_98 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 6. 1.Find 26 words in a wordsearch and solve a message. A year in my life 1 G E

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Engine ST168F-2 1 Motor ST168F-2 2 Pump cover 1 Kryt čerpadla 3 Spring washer 4 Pružná podložka 4 Bolt M8x35 4 Šroub M8x35 5 Mechanical seal

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

Kód English Czech 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4

Kód English Czech 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4 Unitedpower GG 1300 1 3C13002 fuel tank cup assembly kompletní zátka nádrže 2 3C13010 fi lter cup fi ltr 3 3S22060251 M6 25 fl ange bolt šroub M6x25 4 3S3606118 M6 φ18 plain washer podložka M6φ18 5 3C13008

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 9.07.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_AJ_CON_1 Ročník: II. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list

IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_135 IF Clauses Podmínkové věty Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 3. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika - slovesa Předmět: Anglický jazyk

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

EGM 65 AVR-3 (8896118)

EGM 65 AVR-3 (8896118) 200 201 202 203 204 251 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 276 277 278 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 279 280 268 281 269

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list

Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_132 Past Simple and Continuous Minulý čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název order no. / objednací číslo position description QTY název 1 Engine ST177F 1 Motor ST177F 2 Pump cover 1 Kryt čerpadla 3 Spring washer 4 Pružná podložka 4 Bolt M8x35 4 Šroub M8x35 5 Mechanical seal 1 hřídelové těsnění 6 Impeller

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

set order no./ obj. č. sestavy

set order no./ obj. č. sestavy EG 11 IMR (8896109) position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Bolt M6 22 1 Šroub M6 22 2 Washerφ6 6 Podložka φ6 3 Spring Washerφ6 6 Pružná podložka φ6 4 Nut M6 2 Matice M6 5 Receptacle(DC)

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

EGM 20 LPG (8896311)

EGM 20 LPG (8896311) 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 EGM 20 LPG (8896311) 40 41 42 43 44 49 50 24 39 51 52 53 22 20 23 21 45 46 47 48 56 54 65 55 57 58 62 6 63 74 73 66 67 68 69 71 72 61 60 59 18 17 19 16 15 14 13

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of

vybavení bytu, nábytek, dekorace přítomné časy, minulé časy, kondicionály; fráze: get rid of P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu nglický jazyk 9. třída Lukáš Valeš aj9-kap-val-pos-10 Z á k l a d o v ý t e x t : Uslyšíte krátký rozhovor Theodora a Fiony o vybavení bytu. Odpovězte na následující

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více