Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s."

Transkript

1

2 Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 49, 50, 53 František Kocour 23 Jaroslava Křížová 14, 18, 51, 52 Ing. Vlasta Ptáčková 1, 2, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 25, 26, 33, 43, 44, 45 Jana Strakošová 22 Ing. Jiří Vychopeň 34, 47 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Děrgel, Martin Sleva na manželku a dítě / Martin Děrgel. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. Zpracováno ke dni ISBN (brož.) * * (437.3) - daň z příjmů fyzických osob Česko - slevy na dani Česko - příručky 336.1/.5 - Veřejné finance [4] Publikace je zpracována ke dni Martin Děrgel, 2011 ISBN

3 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 5 Úvod Sleva na manželku (manžela) - podmínky nároku Peněžitá pomoc v mateřství a spolupracující osoba Základ daně a daňový bonus u nerezidenta, fyzické osoby s daňovou evidencí Sleva na dlouhodobě nemocného manžela Lze uplatnit slevu na manželku (studentku), která má trvalé bydliště jinde? Sleva na manželku (manžela) - vlastní příjem Sleva na manželku s invalidním důchodem a příspěvkem na péči Sleva na manželku s rodičovským příspěvkem a malým příjmem z dohod o provedení práce Daňové zvýhodnění manželů Uplatnění slevy na manželku v případě příjmů ze závislé činnosti Podmínky uplatnění slevy na dani na manželku Sleva na manželku na mateřské dovolené Uplatnění slevy na manželku pobírající rodičovský příspěvek Sleva na manželku (manžela) - uplatnění slevy Sleva na manželku v domácnosti s invalidním důchodem Sleva na manželku v případě jejího úmrtí Sleva na manželku pracující jen po část roku Prokazování nároku na slevu na manželku Sleva na dítě - podmínky nároku Společná domácnost s dítětem Daňové zvýhodnění při střídavé péči Sleva na dani na dítě v případě přerušení podnikání Daňové zvýhodnění u samoživitelky jen s invalidním důchodem Uplatnění slevy na jedno dítě po část roku otcem a po část roku matkou Sleva na dítě v případě střídavé péče obou rodičů Podmínka společné domácnosti splněna jen po část roku Daňové zvýhodnění na dítě po rozvodu

4 Sleva na manželku a dítě 5 Sleva na dítě - daňový bonus Měsíční versus roční daňový bonus Splněna podmínka na měsíční daňový bonus, ale nikoli na roční Zaměstnankyně od prosince a daňový bonus na dvě děti za celý rok Sleva na dítě - vyživované dítě Podmínka vztahu poplatníka k dítěti Další příklady vyživovaných dětí Práce syna po maturitě Práce po maturitě při pokračování na vysoké škole Zdravotní podmínka vyživovaného dítěte Daňové zvýhodnění na vdanou studující dceru Vliv sňatku na daně Sleva na vyživovaného studenta vysoké školy Daňové zvýhodnění u dohody o provedení práce Daňové zvýhodnění na děti odloučených manželů zaměstnanců Daňové zvýhodnění rodiče na dceru provdanou za zaměstnaného manžela Sleva na dani za studium a daňové zvýhodnění na studenta-policistu Sleva na dítě - studující dítě Daňové zvýhodnění na dítě pracující na dohodu o provedení práce Postupné studium na střední škole vyšší odborné škole roční jazykové škole Výdělečná činnost po maturitě při pokračování ne vysoké škole Daňové zvýhodnění při opakování maturity v září Omezení výše příjmu studenta vysoké školy uplatněného pro slevu na dítě Sleva na dítě studující dálkově vysokou školu při zaměstnání Daňové zvýhodnění na dítě, které je jednatelem s. r. o Daňové zvýhodnění na dítě pokračující po učilišti na vyšší odborné škole Sleva na dítě, které ukončilo studium Sleva na dítě - uplatnění slevy Daňové zvýhodnění jen za část roku Jiný případ daňového zvýhodnění jen za část roku Modelový variantní přiklad uplatnění daňového zvýhodnění Potvrzení o studiu na vysoké škole pro uplatnění slevy na dani Důsledky opožděného podepsání prohlášení k dani Přeplatek na dani a doplatek na daňovém bonusu při ročním zúčtování Znalostní test Rejstřík... 72

5 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci občanský zákoník OSVČ pokyn č. D-300 vysokoškolský zákon vyhláška č. 182/1991 Sb. zákon o daních z příjmů zákon o nemocenském pojištění zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení zákon o penzijním připojištění zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon o rodině Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů osoba samostatně výdělečně činná Pokyn Ministerstva financí České republiky č. D-300 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů 5

6 Sleva na manželku a dítě zákon o sociálním zabezpečení zákon o státní sociální podpoře Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů zákon o stavebním spoření Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 6

7 Úvod V knižní edici Otázky a odpovědi jsou uspořádány zodpovězené dotazy týkající se vždy jednoho ústředního tématu. V tomto případě se Vám dostává do rukou velmi příjemné téma umožňující snížit daňovou povinnost poplatníků z řad fyzických osob. Z široké a pestré palety daňových nástrojů snižujících daň z příjmů fyzických osoby se přitom konkrétně zaměříme na dva poměrně hojně využívané zástupce: slevu na dani na vyživovanou manželku (manžela) ve smyslu 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve smyslu 35c a 35d zákona o daních z příjmů, které se slangově označuje za slevu na dítě, třebaže za určitých podmínek může mít podobu i tzv. daňového bonusu. Takto vymezená tematika je rozčleněna do osmi kapitol věnujících se vždy převážně jedné dílčí problematice, přičemž nejprve je na počátku každé kapitoly krátký shrnující výklad, který je následně konkretizován řešenými dotazy. Je nasnadě, že v řadě případů se dotazy a zejména odpovědi na ně věcně i textově překrývají a rovněž přetékají z jednoho dílčího tématu do druhého. Tazatele totiž zpravidla nezajímá jen úzce vymezená dílčí problematika, ale má zájem o komplexní řešení své konkrétní daňové situace. Poslední devátá kapitola představuje test znalostí tématu slevy na manželku a dítě, kterým si čtenář může prověřit, zda těmto příznivým daňovým instrumentům správně porozuměl a umí je správně uplatňovat. Tato publikace je zamýšlena a cílena k prohloubení znalostí zasvěcených osob zabývajících se dotčenou tematikou, které si v rámci stručného shrnutí a zejména na příkladech ověří, zda problematiku slev na manželku a dítě dostatečně ovládají a ve své praxi postupují, případně by v pozici tazatelů postupovaly, správně nebo ne. 7

8 Sleva na manželku a dítě 8

9 1 Sleva na manželku (manžela) podmínky nároku Jedná se o speciální druh osobní slevy na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, na kterou má poplatník (fyzická osoba) nárok, pokud jsou současně splněny stanovené podmínky pro její uplatnění: poplatník má manželku (manžela); tuto slevu nelze přiznat na druha nebo na družku, která (který) s ním žije ve společné domácnosti, nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč, nejde o spolupracující osobu, na kterou jsou v souladu s 13 zákona o daních z příjmů rozdělovány příjmy a výdaje dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka. Co se rozumí vlastním příjmem manželky (manžela), si podrobně uvedeme v následující kapitole 2 a podrobnostmi způsobu uplatnění této slevy na dani se budeme zabývat v další kapitole 3. Speciální dodatečné podmínky se týkají nerezidentů, kteří dále musejí splnit podmínku, že: úhrn jejich příjmů ze zdrojů na území České republiky podle 22 zákona o daních z příjmů činí nejméně 90 % všech jejich příjmů s výjimkou příjmů: které nejsou předmětem daně podle 3 nebo 6 zákona o daních z příjmů nebo které jsou od daně osvobozeny podle 4, 6 nebo 10 zákona o daních z příjmů nebo z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně ( 36 zákona o daních z příjmů). Při splnění uvedených podmínek může poplatník uplatnit osobní slevu na dani na dotyčnou vyživovanou manželku (manžela) ve výši Kč za celé zdaňovací období. Pokud je dotyčná manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) průkaz ZTP/P (dále jen průkaz ZTP/P ), zvyšuje se částka Kč na dvojnásobek, tedy na Kč. Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením (uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů), které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I. (průkaz TP neboli těžké postižení), II. (průkaz ZTP neboli zvlášť těžké postižení) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P neboli zvlášť těžké postižení/průvodce). Žádost se podává na odboru sociální péče místně příslušné obce (podle trvalého pobytu občana žadatele). Zdravotní stav občana posuzuje lékař úřadu práce, přičemž o posouzení zdravotního stavu žádá úřad, nikoli občan. Dodejme, že 9

10 Sleva na manželku a dítě přiznání invalidního důchodu pro invaliditu prvního, druhého ani třetího stupně automaticky nezakládá nárok na průkazku ZTP/P. O tento typ mimořádných výhod je nutno žádat samostatně a posuzuje se ve správním řízení. 1 Peněžitá pomoc v mateřství a spolupracující osoba V roce 2011 jsem byla od 1. ledna do 10. března na nemocenské z důvodu rizikového těhotenství a od 11. března jsem začala pobírat peněžitou pomoc v mateřství a od října 2011 rodičovský příspěvek. Může manžel podnikatel rozdělit část svých příjmů a výdajů na mě jako na spolupracující osobu od dubna 2011? Odpověď: Po dobu, po kterou jste pobírala peněžitou pomoc v mateřství, nemůže manžel rozdělit část svých příjmů a výdajů na vás jako na spolupracující osobu, protože ve smyslu ustanovení 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění vzniká nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství vyplácené z nemocenského pojištění pouze v případě, že po dobu pobírání peněžité pomoci v mateřství nevykonává OSVČ samostatnou výdělečnou činnost. Manžel podnikatel může rozdělit část svých příjmů a výdajů na vás jako na spolupracující osobu nejdříve od října 2011 za níže uvedených podmínek. Podnikatel může převést na manžela/manželku či ostatní osoby žijící s ním ve společné domácnosti (tj. trvale spolu žijí a uhrazují společně náklady) pouze příjmy z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti dle 7 odst. 1 písm. a) až c) a 7 odst. 2 zákona o daních z příjmů a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Podle 13 zákona o daních z příjmů může OSVČ převést na spolupracujícího manžela/manželku maximálně 50 % příjmů a výdajů, přičemž částka, o kterou přesahují příjmy výdaje, smí činit nejvýše Kč při spolupráci za celé zdaňovací období nebo 1/12, tj Kč za každý i započatý měsíc spolupráce. U spolupracující osoby musí být výše podílu na společných příjmech a výdajích stejná. Pozor! Příjmy a výdaje nelze rozdělovat na manželku, je-li ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani na manželku podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Ale můžete si uplatnit z příjmů ze spolupráce stejné odčitatelné položky a slevy na dani jako OSVČ, včetně základní slevy na poplatníka ve výši Kč za celý rok 2011 dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Spolupracující osoba nemusí vlastnit živnostenský list, ale pokud sama nepodniká, musí se ve stanovených lhůtách zaregistrovat na finančním úřadě, u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a zvolené zdravotní pojišťovny, protože spolupracující osoba je samostatným daňovým subjektem a je považována za samostatný subjekt sociálního a zdravotního pojištění a podává přiznání k dani z příjmů i přehled na sociální a zdravotní pojištění. Spolupracující osoba může oznámit zahájení spolupráce zpětně od , ale s rizikem, že příslušné úřady mohou (nemusí) vyměřit pokutu za nesplnění ve stanovené lhůtě povinnosti nepeněžité povahy (tj. ve vašem případě za pozdní oznámení zahájení spolupráce). 10

11 Sleva na manželku (manžela) podmínky nároku Související právní předpisy: 7, 13, 35ba o daních z příjmů 16 písm. a) zákona o nemocenském pojištění 48 odst. 1 písm. a) zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 3 odst. 8 písm. c) zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2 Základ daně a daňový bonus u nerezidenta, fyzické osoby s daňovou evidencí Nerezident slovenská fyzická osoba (OSVČ s daňovou evidencí) má příjmy pouze v České republice podle 7, které tvoří 100 % celosvětových příjmů. K nim uplatňuje výdaje 80 % a daň po uplatnění slevy na poplatníka a manželku činí 0 Kč. Má nárok na daňový bonus za tři vyživované děti, se kterými žije na Slovensku? Pro doplnění manželka nemá žádné příjmy. Odpověď: Daňový nerezident může uplatnit slevu na dani za vyživovanou manželku a také daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s ním v domácnosti pouze za podmínky, že úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (ve smyslu 22 zákona o daních z příjmů) činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (viz 35ba odst. 2 a 35c odst. 5 zákona o daních z příjmů). Nezapočítávají se přitom příjmy, které podle zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny anebo z nichž je daň vybírána tzv. konečnou srážkovou daní. Naproti tomu se započítávají příjmy ze zahraničí bez ohledu na to, zda jsou podle příslušných zahraničních daňových zákonů ve státě zdroje osvobozeny od daně nebo podléhají nějakému obdobnému režimu konečné srážkové daně apod. Při splnění jinak standardních stanovených podmínek zákona o daních z příjmů si nerezidentní poplatník uplatní tyto slevy na dani a stejně tak na daňovém zvýhodnění v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U nerezidenta může být přitom problémem, že zletilé studující dítě nebude považováno za vyživované dítě ve smyslu 35c odst. 6 zákona o daních z příjmů. Příprava na budoucí povolání se totiž posuzuje podle českého zákona o státní sociální podpoře. Tedy primárně jen jako studium na středních a vysokých školách v České republice, případně v cizině, pokud ovšem podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR je toto studium postaveno na roveň studia v tuzemsku. Takovéto potvrzení může správce daně požadovat po poplatníkovi k prokázání nároku na daňové zvýhodnění v České republice stejně jako k prokázání existence společné domácnosti s vyživovanými dětmi. Dodejme, že daňový nerezident uplatňuje slevu na dani za vyživovanou manželku/ /manžela a daňové zvýhodnění na děti vždy pouze v přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to i když má pouze příjmy ze závislé činnosti a z jiného důvodu by přiznání podávat nemusel ( 38h odst. 12 a 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů). Související právní předpisy: 35c zákona o daních z příjmů 38h odst. 12 zákona o daních z příjmů 38g odst. 2 zákona o daních z příjmů 11

12 Sleva na manželku a dítě 3 Sleva na dlouhodobě nemocného manžela Mám nemocného manžela, se kterým se dělím v podnikání. Od minulého roku (od května) je nemocen. Do odpisu za poplatníka mám uvést alikvotní část, nebo celou částku ve výši Kč? Odpověď: Ze zadání není jednoznačné, co tazatelka míní termínem s manželem se dělím v podnikání. Věcně se ale zřejmě jedná o situaci, kdy manželka podniká a její manžel je tzv. její spolupracující osobou, na kterou dotyčná podnikatelka (jeho manželka) převádí část příjmů a výdajů ze své podnikatelské činnosti v souladu s 13 zákona o daních z příjmů. V tomto případě je ovšem irelevantní otázka na slevu na dani z titulu vyživovaného manžela s vlastními příjmy nepřesahujícími Kč ročně [ 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů], protože podle poslední věty 13 zákona o daních z příjmů nelze příjmy a výdaje rozdělovat na spolupracující osobu, tedy na manžela, je-li na něj ve zdaňovacím období uplatněna tato sleva na dani. Ohledně zákazu využití slevy na dani za tzv. vyživovaného manžela přitom není vůbec podstatné, po jakou část roku spolupráce probíhala, ani jak vysoké jsou na manžela převedené podíly na příjmech a výdajích z podnikání manželky. Tato skutečnost má pochopitelně ale význam na maximální (absolutní) výši rozdílu mezi příjmy a výdaji převedenými na manžela, který v souladu s 13 zákona o daních z příjmů může činit nejvýše 4 x Kč, protože spolupráce trvala jen do dubna, když od května byl manžel nemocen. Manžel si může ve svém daňovém přiznání kam zahrne na něj převedený podíl na příjmech a výdajích, uplatnit celou základní slevu na poplatníka podle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Tuto svou slevu na dani nebude nijak poměrově dělit, třebaže spolupracoval s manželkou a tedy pobíral zdanitelné příjmy pouze po část roku (od ledna do dubna). Jestliže by za celý rok manžel nebyl uplatněn jako spolupracující osoba a neměl přitom vlastní příjmy vyšší než Kč za rok ve smyslu 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů mohla by si jeho manželka uplatnit tuto slevu za vyživovaného manžela opět v plné výši Kč. Její krácení totiž přichází do úvahy pouze tehdy, pokud v daném roce dojde ke svatbě nebo naopak k rozvodu manželství. Související právní předpisy: 13 zákona o daních z příjmů 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů 4 Lze uplatnit slevu na manželku (studentku), která má trvalé bydliště jinde? Může manžel uplatnit slevu na manželku (studentku), když bydlí spolu v jedné domácnosti, avšak manželka má trvalé bydliště jinde? 12

13 Sleva na manželku (manžela) podmínky nároku Odpověď: Podle 115 občanského zákoníku tvoří (společnou) domácnost fyzické osoby (občané), které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Není zde tedy podmínka společného místa trvalého pobytu, nicméně v tomto případě bude obecně problematičtější prokázat existenci (společné) domácnosti. Pokud je tedy dotyčný manžel schopen hodnověrně prokázat (až na případné vyžádání správce daně), že s manželkou (studentkou) žije ve (společné) domácnosti, pak má samozřejmě nárok na osobní slevu na vyživovanou manželku bez vlastních příjmů podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. Je ovšem třeba si uvědomit, že podle názoru soudů může být každý občan členem pouze jedné domácnosti, takže je vyloučeno, aby tuto manželku (studentku) uplatňovali např. ještě i její rodiče jako člena své (společné) domácnosti. Dodejme, že do testovaných vlastních příjmů manželky (studentky) v rámci limitu Kč za celý rok (zdaňovací období) se nezahrnují pouze v citovaném ustanovení uvedené druhy příjmů. Naopak se do něj zahrnují ostatní příjmy, a to i když jsou osvobozené od daně nebo zdaňované konečnou srážkovou daní apod. Související právní předpisy: 115 občanského zákoníku 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů 13

14 2 Sleva na manželku (manžela) vlastní příjem Vlastními příjmy vyživované manželky (manžela) se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených za dané zdaňovací období (nikoliv dosažené v kalendářním roce), nesnížených o daňové výdaje (úhrn hrubých příjmů), včetně příjmů, které podléhají srážkové dani, nebo jsou osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, nebo nejsou předmětem této daně, a včetně příjmů, které jsou např. předmětem daně dědické a darovací. Do vlastního příjmu se tedy započítává i např. důchod, nemocenské dávky, mateřská, hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání atp. Nepřihlédne se jen k příjmům uvedeným v 3 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů (k úvěrům a půjčkám), k příjmům uvedeným v 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů a k výživnému, které je určeno dítěti. Do vlastního příjmu vyživované manželky (manžela) se nezahrnují následující druhy příjmů, které taxativně vyjmenovává ustanovení 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů: dávky státní sociální pod pory (zákon o státní sociální podpoře), tj. přídavek na dítě, sociální příplatek (nárok má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě), příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte do péče a příspěvek na zakoupení motorového vozidla), porodné a pohřebné, dávky sociální péče, které poskytují obecní úřady obcí s rozšířenou působností nebo pověřené obecní úřady, kde se jedná o peněžité i věcné dávky poskytované jednorázově, nebo opakovaně, jako je např. příspěvek na výživu dítěte při neplacení výživného, příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní účastnické stanice těžce zdravotně postiženým nebo starším 70 let apod., dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů), jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc, sociální služby a příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) poskytovaný za účelem zajištění potřebné pomoci osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby (u příjemců příspěvku), státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon o penzijním připojištění), státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (zákon o stavebním spoření), stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na bu doucí povolání, příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle 4 odst. 1 písm. i) zákona o daních z příjmů (viz dále), 14

15 Sleva na manželku (manžela) vlastní příjem u manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. příjem z pronájmu nemovitosti ve společném jmění, která je vložena do obchodního majetku podnikajícího manžela) nebo který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů [např. příjmy z pronájmu nemovitostí ve společném jmění manželů, které se zdaňují jen u jednoho z manželů ( 9 odst. 2 zákona o daních z příjmů), příjmy z prodeje nemovitostí nezahrnuté do obchodního majetku, které se také zdaňují jen u jednoho z manželů ( 10 zákona o daních z příjmů) apod.], příjem plynoucí z důvodů péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách (za poskytnutou pomoc), je osvobozen od daně do výše poskytovaného příspěvku, je-li tato péče vykonávána fyzickou osobou, u níž se nepožaduje registrace podle zákona o sociálních službách. Jde-li však o péči o jinou osobu než osobu blízkou, je od daně měsíčně osvobozena v úhrnu maximálně částka do výše příspěvku pro osobu se čtvrtým stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. 5 Sleva na manželku s invalidním důchodem a příspěvkem na péči Manželka pobírala ve zdaňovacím období roku 2011 invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně ve výši Kč měsíčně, dále příjem z pracovního poměru za dobu od do v úhrnu Kč hrubého a ještě příjem z důvodu péče o nemocnou matku, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, a to do výše poskytnutého příspěvku. Může její manžel nárokovat slevu na vyživovanou manželku? Odpověď: Započitatelný vlastní příjem vyživované manželky pro účely uplatnění slevy na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů za zdaňovací období kalendářního roku 2011 činí: Kč (12 x Kč) Kč, tzn. v úhrnu celkem Kč. Protože vlastní započitatelný příjem manželky za zdaňovací období roku 2011 nepřesáhl stanovený limit Kč, může si její manžel uplatnit po skončení roku slevu na dani na manželku ve výši Kč. Tuto slevu na dani nemohl manžel uplatňovat v průběhu roku 2011 i kdyby u svého zaměstnavatele měl podepsáno prohlášení k dani ale až po jeho skončení v rámci ročního zúčtování záloh zaměstnavatelem anebo v podaném přiznání k dani z příjmů. Související právní předpisy: 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů 38h odst. 6 zákona o daních z příjmů 6 Sleva na manželku s rodičovským příspěvkem a malým příjmem z dohod o provedení práce Poplatník vyživuje v domácnosti manželku, která v roce 2011 pobírá rodičovský příspěvek Kč měsíčně a příležitostně ještě malý příjem z dohod o provedení práce, který měsíčně nepřesáhne Kč. Může manžel uplatnit speciální slevu na dani za manželku za rok 2011? 15

16 Sleva na manželku a dítě Odpověď: Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory, která se při uplatnění slevy na dani dle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů do vlastního příjmu manželky nezahrnuje. Vlastní příjem manželky za zdaňovací období 2011 tak nepřesáhl 12 x Kč = = Kč, a je tedy nižší než stanovený roční limit Kč. Proto manželovi náleží sleva na dani na vyživovanou manželku za rok 2011 ve výši Kč. Související právní předpisy: 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů 7 Daňové zvýhodnění manželů Chtěla bych požádat o radu ohledně daňového zvýhodnění manželů. Jsem vdaná, manžel je zaměstnán ve školství s čistým měsíčním příjmem kolem Kč. Já jsem od října 2010 nezaměstnaná, do dubna 2011 jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti ve výši přibližně Kč. Od května 2011 jsem zcela bez příjmů. Chtěla bych se informovat, zda má manžel nárok za rok 2011 žádat daňové zvýhodnění na manželku a zda mu vzniká nárok na daňový bonus. Pokud ano, jakým způsobem má postupovat a co je zapotřebí k žádostem doložit? Odpověď: Podle 35ba zákona o daních z příjmů a pokynu č. D-300 může poplatník uplatnit slevu na dani na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti ve výši Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč. Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka Kč na dvojnásobek. Do příjmů manžela či manželky pro účely uplatnění slevy na dani se zahrnují veškeré příjmy v hrubém včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Jedná se o příjmy: ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání), z nájmu, z příjmů od daně osvobozených, např. prodej nemovitosti, automobilu, cenných papírů, všechny druhy důchodů, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění). Nepřihlédne se k příjmům uvedeným v 3 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů a příjmům uvedeným v 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, které jsou taxativně v zákoně vymezené. 16

17 Sleva na manželku (manžela) vlastní příjem Konkrétně se do příjmu manžela či manželky nezahrnují tyto příjmy: dávky státní sociální podpory (zákon o státní sociální podpoře), dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a na sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon o penzijním připojištění), státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření (zákon o stavebním spoření), stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře), příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen, rodičovský příspěvek a porodné (představují formu dávek státní sociální podpory). Závěr: Pokud příjem manželky za rok 2011 nepřekročil limit Kč (závislá činnost v hrubém, podpora v nezaměstnanosti a další vyjmenované příjmy), je možné uplatnit slevy na dani do výše vypočtené daně. Daňový bonus je možné uplatnit pouze na vyživované dítě za zákonem stanovených podmínek. Související právní předpisy: 35ba zákona o daních z příjmů pokyn č. D-300 zákon o nemocenském pojištění zákon o státní sociální podpoře zákon o sociálním zabezpečení vyhláška č. 182/1991 Sb. zákon o penzijním připojištění zákon o stavebním spoření 8 Uplatnění slevy na manželku v případě příjmů ze závislé činnosti Podnikatel, OSVČ, rozděluje část svých příjmů na svou manželku. Zároveň má příjmy ze závislé činnosti a taktéž manželka má příjmy ze závislé činnosti. Podnikání je pro oba vedlejší činností (příjmy z podnikání jsou nižší než ze závislé činnosti). V letošním roce manželka pracuje na částečný úvazek a lze předpokládat, že její příjmy včetně z podnikání nepřekročí Kč. Bude moci manžel v přiznání za rok 2011 uplatnit slevu na manželku, i když je manželka osobou spolupracující? Odpověď: Podle 13 zákona o daních z příjmů nelze příjmy a výdaje rozdělovat na manželku, je-li na ni ve zdaňovacím období uplatněna sleva na dani podle 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. To znamená, že pokud je manželka osobou spolupracující, nebude moci manžel v přiznání uplatnit slevu na manželku. 17

18 Sleva na manželku a dítě Podnikatel by měl zvážit, zda by nebylo výhodnější, aby manželka oznámila ukončení samostatné výdělečné činnosti spolupráce na finančním úřadě a pojišťovnách pak by si totiž manžel mohl uplatnit slevu na dani na vyživovanou manželku, a to za následujících podmínek. Podle 35ba zákona o daních z příjmů a pokynu č. D-300 může poplatník uplatnit slevu na dani na manželku žijící s poplatníkem ve společné domácnosti ve výši Kč, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období Kč. Je-li manželka držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka Kč na dvojnásobek. Do příjmů manželky pro účely uplatnění slevy na dani se zahrnují veškeré příjmy v hrubém včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Pozor, započítávají se i další příjmy, např. dávky z nemocenského pojištění! Konkrétně se započítávají příjmy: ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání), z nájmu, z příjmů od daně osvobozených, např. prodej nemovitosti, automobilu, cenných papírů, všechny druhy důchodů, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny, podpora v nezaměstnanosti, peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc v mateřství představuje dávky vyplácené v rámci nemocenského pojištění). Nepřihlédne se k příjmům uvedeným v 3 odst. 4 písm. b) zákona a příjmům uvedeným v 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů, které jsou taxativně v zákoně vymezené. Konkrétně se do příjmu manžela či manželky nezahrnují tyto příjmy: dávky státní sociální podpory (viz zákon o sociální podpoře), dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči a na sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon o penzijním připojištění), státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebnímu spoření (zákon o stavebním spoření), stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání (soustavná příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře), příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen, rodičovský příspěvek a porodné (představují formu dávek státní sociální podpory). Související právní předpisy: 13 a 35ba zákona o daních z příjmů pokyn č. D

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Martin DÏrgel. ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014

Martin DÏrgel. ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Martin DÏrgel ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Publikace je zpracována podle právního stavu k 1. 10. 2014 Vzor citace: Vzor citace: Děrgel, M. Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Martin DÏrgel. ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014

Martin DÏrgel. ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Martin DÏrgel ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Publikace je zpracována podle právního stavu k 1. 10. 2014 Vzor citace: Vzor citace: Děrgel, M. Řešené otázky ke zdanění fyzických osob 2014.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014

ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Martin DÏrgel ÿeöenè ot zky ke zdanïnì fyzick ch osob 2014 Publikace je zpracována podle právního stavu k 1. 10. 2014 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: Vzor citace: Děrgel,

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Slevy na dani z příjmů FO

Slevy na dani z příjmů FO DAŇOVÝ A ÚČETNÍ LEXIKON SLE str. 1 Od roku 2006 standardní absolutní slevy na dani nahradily všechny běžné odpočty od základu daně. Na tom se nic nezměnilo ani pro rok 2008. Kromě toho se dále používají

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti 2.6 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Příjmy z podnikání zahrnují: příjmy ze zemědělské výroby,

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4

VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 Převzala pobočka HZP - dne HUTNICKÁ ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA Jeremenkova 11, 703 00 Ostrava Vítkovice VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO ZA ROK 2 0 0 4 přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

Co je nově skryto v daních a pojistném

Co je nově skryto v daních a pojistném M i r o s l a v K o c m a n, d a ň o v ý p o r a d c e a a s s o c i a t e p a r t n e r, R ö d l & P a r t n e r R e n a t a V a l e n t o v á, d a ň o v á k o n z u l t a n t k a, R ö d l & P a r t n

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2011. INFO OS ZPTNS 1/2011 Předsedům VZO. MOTTO: Nejsme spořitelna, jsme pojišťovna. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, letošní první číslo přináší přehled dávek, které budou poskytovány v roce 2011 včetně souvisejících údajů. Věřím, že tyto informace Vám

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE Vážený čtenáři, autor a nakladatelství se rozhodli nahradit stávající text přiložených kapitol novým textem, který je pro Vaši potřebu a větší komfort při práci s předkládanou publikací

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více