Stanislav Benedikt, seznam publikací k

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanislav Benedikt, seznam publikací k"

Transkript

1 Stanislav Benedikt, seznam publikací k BENEDIKT S. 1985a: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 3: BENEDIKT S. 1985b: Slanomilní střevlíkovití (Carabidae, Coleoptera) na slaniskách Žitného ostrova. Prehlad odborných výsledkov Západoslovenského tábora ochrancov prírody, Zv. I, Západoslovenský krajský národný výbor odbor kultúry, Bratislava, pp BENEDIKT S. 1986: Faunistic records from Czechoslovakia. Acta entomologica bohemoslovaca, 83: 155. BENEDIKT S. & BOHÁČ J.1986: Drabčíci (Coleoptera, Staphylinidae) na slaniskách jihozápadního Slovenska. (Staphylinids (Coleoptera, Staphylinidae) on salt marshes of southwestern Slovakia). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 22: BENEDIKT S. 1987: Zajímavá fauna terikolních nosatců (Coleoptera, Curculionidae) na Radnicku. (Die interessante Fauna der terrikollen Rüsselkäfer (Coleoptera, Curculionidae) in der Umgebung der Stadt Radnice). Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 4 5: 5 6. BENEDIKT S. 1988: K ochraně hmyzu na slaniskách. Zborník odborných prác V. Západoslovenského TOP-u, Zv. IV, Krajský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, pp BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1989: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 6 7 ( ): BENEDIKT S. 1990: Příspěvek k rozšíření brouků skupiny Heteromera (Coleoptera) na Plzeňsku. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1990: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1989 a doplněk sběrů za rok Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, 8: BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1991: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1990 a doplněk sběrů z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 1: BENEDIKT S. 1992: Dyschirius substriatus priscus J. Müller, 1922, Bembidion humerale Sturm, 1925, Patrobus assimilis Chaudoir, 1844, Harpalus politus Dejean, 1929 et Agonum ericeti (Panzer, 1809). In: Faunistic Records from Czechoslovakia. Coleoptera, Carabidae. Acta Entomologica Bohemoslovaca, 89:

2 BENEDIKT S. 1994a: Druhy nosatců (Coleoptera:Curculionidae) nové pro území Slovenska. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Klapalekiana, 30: BENEDIKT S. 1994b: Faunistic records from the Czech Republic 13. Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 30: 170. BENEDIKT S., BENEDIKT V., DOLEŽAL Z., KROŠLÁK J. & CIHLÁŘ V. 1994: Entomologický inventarizační průzkum PR Střela (Coleoptera, Lepidoptera, Heteroptera) Mscr., 6 pp. [Deponováno Okresní úřad Plzeň-sever]. BENEDIKT S. & TĚŤÁL I. 1994: Zajímavé nálezy střevlíkovitých brouků (Coleoptera, Carabidae) v Československu v roce 1991 a doplněk údajů o sběrech z předcházejícího období. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): BENEDIKT S. & VESELÝ P. 1994: K bionomii, morfologii a rozšíření Pangus scaritides v Československu. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické při ČSAV v Plzni, Series carabidologica, 2 (1992): 3 5. BENEDIKT S. 1995: Entomologické hodnocení lokality Jurský Chlm. [Entomological evaluation of the Jurský Chlm locality]. Mscr., 13 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996a: Hodnocení lokality Slanisko Okomán. [Evaluation of the locality Slanisko Okomán]. Mscr., 4 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 1996b: Entomologické hodnocení lokality Tvrdošovce slané louky. [Entomological evaluation of the locality Tvrdošovce slané louky]. Mscr., 10 pp. [Deponováno Okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia]. BENEDIKT S. 2000a: Nosatci (Coleoptera: Curculionidae) písečných přesypů u Nesvad v Podunajské nížině. (Weevils (Coleoptera: Curculionidae) of sand dunes near Nesvady in Danubian Lowland). Rosalia, 15: BENEDIKT S. 2000b: Otiorhynchus torulensis sp. n. (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey. Klapalekiana, 36: 1 5. BENEDIKT S. 2001: Brachysomus rokosensis sp. n. from Slovakia with remarks on distribution and bionomics of the genus Brachysomus in the Western Carpathian Mts. (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 37: BENEDIKT S. 2004a: Inventarizační průzkum NPR Čerchovské hvozdy. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004b: Inventarizační průzkum NPP Pastviště u Fínů. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR].

3 BENEDIKT S. 2004c: Inventarizační průzkum NPR Soos. Coleoptera. Mscr., 12 pp. + 5 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2004d: Inventarizační průzkum NPP Železná hůrka. Coleoptera. Unpublished manuscript. Mscr., 6 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005a: Inventarizační průzkum NPR Velké Jeřábí jezero, NPR Velký močál a připravované NPR Rolavská vrchoviště. Coleoptera. Mscr., 13 pp. + 9 příloh [Deponováno AOPK ČR]. BENEDIKT S. 2005b: Hodnocení výskytu a stavu populací vybraných druhů Coleoptera na území evropského významu SKUEV0225 Muránska planina (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. [Deponováno ŠOPSR, Banská Bystrica]. BENEDIKT S. & STREJČEK J. 2005: Curculionoidea (nosatci), pp In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.): Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. (Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. KRÁTKÝ J. & BENEDIKT S. 2005: Nálezy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) a Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) na Muránské planině. (Records of weevils Aulacobaris kaufmanni (Reitter, 1897) and Glocianus inhumeralis (Schultze, 1896) from Muránska planina plateau). Entomofauna carpathica, 17: 115. BENEDIKT S. 2006a: Inventarizační průzkum PR Podhorní vrch. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 3 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006b: Inventarizační průzkum PR Prameniště Teplé. Coleoptera. Mscr., 8 pp. + 4 přílohy [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2006c: Brouci (Coleoptera) Rolavských vrchovišť informace z koleopterologického průzkumu v roce Sborník k semináři "Průzkum a ochrana rolavských rašelinišť", Kraslice, 5. září 2006, pp BENEDIKT S. & MANTIČ M. 2006: Nové druhy brouků (Coleoptera) pro Slovensko z území Tematínských vrchů. (First records of beetles (Coleoptera) in Slovakia from the territory of Tematínské vrchy hills). Entomofauna carpathica, 18: KEJVAL Z., BENEDIKT S., DONGRES V. & DOLEŽAL Z. 2006: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech (NPR Čerchovské hvozdy, NPP Pastviště u Fínů, NPR Soos, NPP Železná hůrka, PR Kamenný rybník, PR Lopata, PR Starý Hirštejn, PP Příšovská homolka a PP Hvožďanská louka). Erica, 13: BENEDIKT S. 2007a: Vzpomínka na malíře a entomologa Zdeňka Doležala. Erica, 14: BENEDIKT S. 2007b: Vzpomínka na Zdeňka Doležala. Živa, 55: LXXXVII.

4 BENEDIKT S. & KRÁTKÝ J. 2007: Nové druhy nosatců (Coleoptera, Curculionidae) pro Slovensko. (New species of weevils (Coleoptera, Curculionidae) for Slovakia). Entomofauna carpathica, 19: BENEDIKT S., STEJSKAL R. & ŠPRYŇAR P. 2007: Faunistic records from the Czech Republic Coleoptera: Curculionidae. Klapalekiana, 43 (3 4): BENEDIKT S. 2008a: Inventarizační průzkum EVL Údolí Ohře. Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 11 pp. + 6 příloh [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S. 2008b: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území Sokolov předpolí lomu Jiří. Mscr., 4 pp. + 3 přílohy [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. KEJVAL Z., BENEDIKT S. & DOLEŽAL Z. 2008: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 15: BENEDIKT S. 2009a: Amphigonic populations of the weevil species Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) and Cathormiocerus aristatus (Gyllenhal, 1827) (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) in Western Carpathians. (Amfigonní populace nosatců Brachysomus echinatus a Cathormiocerus aristatus (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae) v Západních Karpatech). Klapalekiana, 45: 1 7. BENEDIKT S. 2009b: Brachysomus bohemicus sp. n. from the Czech Republic (Coleoptera: Curculionidae). Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009c: Otevření expozice profesora Jana Roubala v Chudenicích. Klapalekiana, 45: BENEDIKT S. 2009d: Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) v území EVL Stříbro vojenské cvičiště Mscr., 2 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009e: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Zlatník Želenický vrch. Mscr., 9 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009f: Vyhodnocení společenstva brouků EVL Říp. Mscr., 4 pp. + příloha [Deponováno Občanské sdružení Ametyst, Plzeň]. BENEDIKT S. 2009g: Vyhodnocení průzkumu fauny brouků (Coleoptera) v územích vybraných vojenských cvičišť v roce Mscr., 7 pp. + příloha [Deponováno Daphne ČR Institut aplikované ekologie]. KEJVAL Z. & BENEDIKT S. 2009: Výsledky inventarizačních průzkumů brouků (Coleoptera) v chráněných územích západních Čech v letech Erica, 16: BENEDIKT S. 2010a: Fauna brouků (Coleoptera) lokality Kaňon Ohře (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000). (Beetle (Coleoptera) fauna in the locality Kaňon Ohře (Site of Community Importance Natura 2000)). Západočeské entomologické listy, 1: Online:

5 BENEDIKT S 2010b: Inventarizační průzkum EVL Bystřina Lužní potok: Coleoptera (závěrečná zpráva). Mscr., 23 pp. + příloha [Deponováno AOPK ČR, CHKO Slavkovský les]. BENEDIKT S 2010c: Význam xerotermních pastvin v oblasti Muránské planiny pro výskyt některých druhů brouků. (The importance of the xerothermic pastures in the Muránska planina Mts for the occurence of some beetle species). Reussia, 5 (1 2): BENEDIKT S. & BEZDĚČKA P. 2010: Jan Roubal, život a dílo. Vydal Městys Chudenice, Arkáda, Klatovy, 64 pp. BOUKAL M. & BENEDIKT S. 2010: Laccobius atratus nový druh vodomila pro Českou republiku (Coleoptera: Hydrophilidae) (Laccobius atratus a new species of the water scavenger beetle for the Czech Republic (Coleoptera: Hydrophilidae)). Západočeské entomologické listy, 1: Online:

Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2014

Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2014 Stanislav Benedikt, seznam publikací k 31.12.2014 BENEDIKT S. 1985a: Předběžná zpráva o střevlících (Coleoptera, Carabidae) slanisek z území ČSSR. Zpravodaj Západočeské Pobočky České společnosti entomologické

Více

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76.

Bezděčka P. & Bezděčková K. 2007: Formica picea Nylander, 1846 (Hymenoptera: Formicidae) na Kraslicku. Příroda Kraslicka 1: 67 76. mravenci (Formicidae ) Bezděčka P. 2006: Formicoidea (mravenci) In Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds]: Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in

Více

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice

Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Západočeské entomologické listy (2013), 4: 61 65 ISSN 1804-3062 Příspěvek k výskytu nosatce Pseudorchestes smreczynskii (Dieckmann, 1958) (Coleptera: Curculionoidea) v České republice Stanislav Benedikt

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Západočeské entomologické listy (2012), 3: 1 5 ISSN 1804-3062 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s.

Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Členové výboru EKOENTO ČR sdružení aplikované ekologie o.s. Mgr. Tomáš Kopecký biologie, chemie, ekologie, entomologie Ing. Filip Pavel ekologie a entomologie lesa Projekty, průzkumy, zprávy z průzkumů

Více

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae)

Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Západočeské entomologické listy (2012), 3: 49 52 ISSN 1804-3062 Větevníček Pseudochoragus piceus nový druh pro Čechy (Coleoptera: Anthribidae) Stanislav Benedikt Částkova 10, 326 00 Plzeň, Czech Republic;

Více

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice

Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Západočeské entomologické listy (2012), 3: 44 48 ISSN 1804-3062 Současné poznatky o rozšíření srpice rezavé (Panorpa cognata Rambur, 1842) v České republice Libor Dvořák 1 & Pavel Bezděčka 2 1 Městské

Více

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze.

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze. Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 8.2.2008 v Praze. Přítomno (podle prezenční listiny) 49 členů: P. Baňař, J. Beneš, A. Bezděk, J. Bezděk, S. Bílý, L. Blažej, Z. Bouček,

Více

. 6 / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

. 6 / Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně . 6 / 2015 1804-2732 Muzeum regionu Valašsko, Vsetín Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně R e c e i v e d : 2 5. 7. 2 0 1 5 A c t a C a r p. O c c., 6 : 1 1 1 1 1 4, 2 0 1 5 A c c e p t e d : 1. 9. 2 0

Více

Doplňky k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) České republiky a Slovenska

Doplňky k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) České republiky a Slovenska Západočeské entomologické listy (2017), 8: 15 21 ISSN 1804-3062 Doplňky k seznamu nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) České republiky a Slovenska Stanislav Benedikt 1, Jiří Krátký 2 & Jiří Stanovský 3

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika)

Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko (Česká republika) Elateridarium 4 (Supplementum): 1-253, 2.2.2010 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků (Coleoptera) na území Chráněné krajinné oblasti a Biosférické

Více

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice

(Coleoptera: Curculionidae) V České Republice THAYENSIA (ZNOJMO) 2015, 12: 139 144. ISSN 1212-3560 Nosatec Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) V České Republice Weevil Ceutorhynchus Moraviensis (Coleoptera: Curculionidae) In The

Více

Brouci střevlíkovití

Brouci střevlíkovití Brouci střevlíkovití Jaroslav Boháč Zemědělská fakulta JčU, Na zlaté stoce 10, 370 05 České Budějovice, e-mail: jardaboh@seznam.cz Abstrakt: Na území ČR se v současnosti vyskytuje 504 druhů čeledi střevlíkovitých

Více

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků

Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Elateridarium 9: 111-117, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Příspěvek k poznání Vážek (Odonata) PR Údolí Únětického Potoka a Únětických rybníků Contribution to the dragonflies

Více

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe)

Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) Hořec hořepník (Gentiana pneumonanthe) rozšíření a management v Bílých Karpatech Zpracovali Eva Hettenbergerová & Karel Fajmon 2014 Obsah Úvod... 3 Metodika průzkumu... 3 Výsledky... 5 Závěr a poznámky

Více

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky Elateridarium 3: 35-40, 21.5.2009 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Nové údaje o rozšíření tří druhů čeledi Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) na území České a Slovenské republiky

Více

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace

Pavel Bezděčka. Vybrané myrmekologické publikace Pavel Bezděčka Vybrané myrmekologické publikace BEZDĚČKA P. 1982: Lesní mravenci skupiny Formica rufa v ČSSR. Zprávy ČSE, Klíče k určování hmyzu: 139 144. BEZDĚČKA P. 1982: Biologie lesních mravenců a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK

Ochrana přírody a krajiny v ČR. Přednáška NOK Ochrana přírody a krajiny v ČR Přednáška NOK Vývoj 1838 první rezervace 1933 soupis za území Československa 1956 první zákon 1990-1992 zřízení ministerstva ŽP a moderní zákon o ochraně přírody a krajiny

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Carabini v České republice Obsah: Carabini Soubor map rozšíření druhu Calosoma auropunctatum (Herbst, 1784)

Více

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny

Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Soulad druhové ochrany rostlin a entomofauny Záchranný program pro hvozdík písečný český Anna Šlechtová AOPK ČR, Oddělení záchranných programů N NPP Kleneč 5 km od Roudnice nad Labem pastva seč stžení

Více

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014

Chráněná krajinná oblast Český les. Bělá nad Radbuzou, červen 2014 Chráněná krajinná oblast Český les Bělá nad Radbuzou, červen 2014 CHKO Český les ochrana přírody Vyhlášení: 1. 8. 2005 Rozloha: 473 km2 Kraj: Plzeňský Okresy: Domažlice a Tachov CHKO Český les ochrana

Více

Severočeské muzeum, Masarykova 11, CZ-460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz 3

Severočeské muzeum, Masarykova 11, CZ-460 01 Liberec; e-mail: pavel.vonicka@muzeumlb.cz 3 Západočeské entomologické listy (2015), 6: 69 135 ISSN 1804-3062 Výsledky sledování výskytu vybraných taxonů střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) na Šumavě v letech 2011 a 2012 a shrnutí dosavadních

Více

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1.

Motýli okresu Ústí nad Labem...J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Václav Vysoký Bibliografie: Knihy Motýli okresu Ústí nad Labem....J. Klír, M. Fuksa. Ústí nad Labem, Okresní vlastivědné muzeum 1987. 93 s. - Přírodovědný sborník (1986) č. 1. Střevlíkovití okresu Ústí

Více

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z Českomoravské vrchoviny 1

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z Českomoravské vrchoviny 1 Acta rerum naturalium 6: 29 34, 2009 ISSN 1803-1587 Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) z Českomoravské vrchoviny 1 Interesting Records of Beetles (Coleoptera) from the Bohemian-Moravian Higlands 1 VÁCLAV

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Platynini v České republice Obsah: Platynini Soubor map rozšíření druhu Agonum afrum (Duftschmid, 1812)

Více

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae)

Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Západočeské entomologické listy (2013), 4: 69 73 ISSN 1804-3062 Významné druhy brouků (Coleoptera) zámeckého parku v Horšovském Týně. 1. Kovaříkovití (Elateridae) Jiří Lahoda Chrastavice 89, 344 01 Domažlice,

Více

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného v Praze

Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného v Praze Zápis z Valného shromáždění České společnosti entomologické, konaného 3. 12. 2016 v Praze Přítomno (podle prezenční listiny) 30 členů: S. Benedikt, S. Bílý, A. Damaška, J. Farkač, J. Hájek, J. Hanuš, J.

Více

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3.

Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin. Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. Tento projekt je realizován v rámci Školící materiály pro cyklus vzdělávacích seminářů Tradiční využívání planých rostlin Ochrana přírody & pozemkové právo 23. 3. 2012 Tento projekt je realizován v rámci

Více

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách II

Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách II Západočeské entomologické listy (2017), 8: 1 14 ISSN 1804-30 Zajímavé nálezy listorohých brouků (Coleoptera: Scarabaeoidea) v západních Čechách II Václav Týr Žihle 119, CZ-331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Přírodní rezervace Maršálka

Přírodní rezervace Maršálka AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a ochranného pásma zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 a 37 odst. 1 zákona č. 114/1992

Více

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Upravuje pravidla

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Odbor vývoje a správy aplikací Doporučený postup citování bibliografických podkladů použitých při zpracovávání dokumentů SDO pro EVL autor: Ludvík Škapec datum: 14.2.2013

Více

Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech

Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech Západočeské entomologické listy (2015), 6: 12 17 ISSN 1804-3062 Soupis nálezů majkovitých brouků (Coleoptera: Meloidae) ze západních Čech Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 8: 104-111, 1.10.2014 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Ptinidae a Bostrichidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického

Více

Michal Ouda. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062. Ke Štěpnici 563, 331 01 Plasy; e-mail: michalouda@seznam.

Michal Ouda. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062. Ke Štěpnici 563, 331 01 Plasy; e-mail: michalouda@seznam. Západočeské entomologické listy (2011), 2: 7 12 ISSN 1804-3062 Příspěvek k faunistice a rozlišení druhů skupiny Cryptocephalus hypochoeridis (Coleoptera, Chrysomelidae: Cryptocephalinae) na území bývalého

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka Bohemia centralis, Praha, 29: 101 110, 2009 Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledí Dermestidae a Silphidae (Coleoptera) v přírodní rezervaci Údolí Únětického potoka Results of faunistic research

Více

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR

Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR Příloha B Čestné prohlášení ţadatele fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou pravdivé, - prohlašuji, ţe

Více

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele

Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Příloha B Čestné prohlášení ţadatele Čestné prohlášení ţadatele - fyzické osoby při podání Ţádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR - prohlašuji, ţe všechny informace uvedené v Ţádosti o dotaci jsou

Více

Vyžádané stanovisko autorizované osoby k záměru obnovení těžby v dobývacím prostoru Ktiš

Vyžádané stanovisko autorizované osoby k záměru obnovení těžby v dobývacím prostoru Ktiš Vyžádané stanovisko autorizované osoby k záměru obnovení těžby v dobývacím prostoru Ktiš (pohled na centrální část plánovaného DP Ktiš. Foto: A. Pavlíčko) zpracoval: Mgr. Vladimír Vrabec, Ph.D. Na magistrále

Více

Ohrožené druhy bylin v lesích

Ohrožené druhy bylin v lesích Ohrožené druhy bylin v lesích Metodika společného programu LČR a ČSOP I. Úvod Metodika je určená na ochranu ohrožených bylin v lesích, na lesních okrajích, světlinách, podmáčených místech a dalších lokalitách

Více

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum

Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum. Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Zpráva z průzkumu saproxylických brouků (Coleoptera) lokality Chlum Report of the research of the saproxylic beetles (Coleoptera) in locality Chlum Ing. Filip Pavel Vysoká nad Labem 248, 503 31 Vysoká

Více

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků

Věc: Oznámení návrhu na nové vyhlášení Národní přírodní rezervace Soos a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o ni vlastníkům pozemků ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10, Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 28. července 2014

Více

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst

Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí. Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Natura 2000 v Plzeňském kraji a okolí Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová, Občanské sdružení Ametyst Plzeň, 10.10.2016 Soustava Natura 2000 Natura 2000 je soustava chráněných území evropského významu, vytvářená

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribů Trechini, Tachyini a Bembidiini v České republice Obsah: Trechini Soubor map rozšíření druhu Blemus discus

Více

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava

Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Vybrané modelové situace z oblasti Biosférické rezervace Dolní Morava Ing. Jan Vybíral Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. Závěrečná prezentace výsledků projektu Vliv chráněných území na rozvoj

Více

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC

VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC VODNÍ MĚKKÝŠI OHŘE U HOSTĚNIC Obr. 1. Pravý břeh Ohře s rybím přechodem. Zde má být umístěna MVE. ZHOTOVITEL: RNDr. Luboš Beran, PhD. Křivenice 58 277 03 Horní Počaply e-mail: lubos.beran.krivenice@seznam.cz

Více

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka

Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace Údolí Únětického potoka Elateridarium 9: 118-122, 9.3.2015 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu čeledí Cleridae, Trogossitidae a Lymexylonidae (Coleoptera) Přírodní Rezervace

Více

Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska

Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska Západočeské entomologické listy (2014), 5: 27 31 ISSN 1804-3062 Brouci čeledi Scraptiidae ve sbírce Muzea Chodska Zbyněk Kejval Muzeum Chodska, Chodské náměstí 96, CZ-344 01 Domažlice, Czech Republic;

Více

Západočeské Entomologické Listy. ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni

Západočeské Entomologické Listy. ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ročník 5 2014 i n tern eto vý ča sop i s Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze Západočeské entomologické

Více

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio)

Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) Metodika podpůrného transferu (repatriace) vranky obecné (Cottus gobio) v rámci aktivity: C Konkrétní ochranářské aktivity C7 - Vytváření podmínek pro nerušený vývoj populací vranek Daphne ČR Institut

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni

Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Elateridarium 7: 84-90, 23.9.2013 ISSN 1802-4858 http://www.elateridae.com/elateridarium Výsledky faunistického průzkumu brouků čeledi Dermestidae (Coleoptera) v Přírodní rezervaci Peliny v Chocni Results

Více

Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch

Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch Západočeské entomologické listy (2014), 5: 17 26 ISSN 1804-3062 Výsledky entomologického průzkumu vybraných skupin hmyzu na území Významného krajinného prvku Panský vrch Libor Dvořák 1 & Kateřina Dvořáková

Více

Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000)

Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) Západočeské entomologické listy (2011), 2: 13 36 ISSN 1804-3062 Fauna brouků (Coleoptera) lokality Bystřina Lužní potok (Evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000) Stanislav Benedikt Částkova 10,

Více

Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae

Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae Jiří Skuhrovec: Curriculum vitae Contact address: Department of Plant Ecology and Weed Science Crop Research Institute Drnovská 507 CZ - 161 06 Praha 6 Ruzyně EUROPE, CZECH REPUBLIC E-mail address: jirislavskuhrovec

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka

1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka 1. Úvod 1.18.2. Koleopterologický průzkum na území PR Skalka Zpráva o realizaci projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období květen-září 2010. V tabulkové příloze je

Více

Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech

Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech Bohemia centralis, Praha, 28: 411 417, 2007 Nové a zajímavé nálezy brouků (Insecta: Coleoptera) ze středních Čech New and interesting records of beetles (Insecta: Coleoptera) from Central Bohemia Pavel

Více

Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko diversita a ochrana

Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko diversita a ochrana Bohemia centralis, Praha, 31: 321 347, 2011 Brouci (Coleoptera) Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko diversita a ochrana Beetles (Coleoptera) of Křivoklátsko Protected Landscape

Více

Jiří PREISLER 1) & Miroslav Barták 2) Vlnařská 692, CZ Liberec 6; 2)

Jiří PREISLER 1) & Miroslav Barták 2) Vlnařská 692, CZ Liberec 6;   2) Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 283 287, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Mušenkovití (Diptera: Lonchopteridae) Jizerských hor a Frýdlantska Lonchopteridae (Diptera) of the Jizerské

Více

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně

Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Západočeské entomologické listy (2013), 4: 1 9 ISSN 1804-3062 Brouci (Coleoptera) přírodní rezervace Nový rybník u Plzně Ivo Těťál Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň, e-mail: itetal@zcm.cz

Více

Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů

Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu biotopů AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 212 217 Srní 4. 7. října 2004 Inventarizační průzkum brouků (Coleoptera) na monitorovacích plochách v lesích Boubínského masivu z hlediska dalšího monitorování stavu

Více

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY)

DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) DRUHOTNÉ (SEKUNDÁRNÍ BIOTOPY) Celá škála ekosystémů: - dálniční, silniční a železniční náspy, protipovodňové hráze - úseky pod vedením vysokého napětí - vytěžené lomy a pískovny, včetně těch určených k

Více

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše

NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA Dle materiálů M. Banaše NATURA 2000 a problematika posuzování vlivů koncepcí a záměrů na lokalitách NATURA 2000 Dle materiálů M. Banaše Legislativní podklady Směrnice č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících

Více

Západočeské Entomologické Listy. ročník i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni

Západočeské Entomologické Listy. ročník i n tern eto vý ča sop i s. vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ročník 6 2015 i n tern eto vý ča sop i s Západočeské Entomologické Listy vydává Západočeská pobočka České společnosti entomologické v Plzni ISSN 1804-3062 pouze on-line verze Západočeské entomologické

Více

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1

Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 Turistický průvodce II. zajímavosti z českých hradů a zámků 1 U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 7 5 3 0 Turistický průvodce

Více

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae

Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae Západočeské entomologické listy (2013), 4: 48 56 ISSN 1804-3062 Brouci (Coleoptera) Žihle a okolí. 6.část. Buprestidae Václav Týr Žihle 119, 331 65 Žihle; e-mail: vaclavtyr@seznam.cz TÝR V. 2013: Brouci

Více

Ochrana přírody v ČR

Ochrana přírody v ČR I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 30 Ochrana přírody v ČR Pro potřeby

Více

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic

Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Distribution of Aposeris foetida in the Czech Republic Author of the map: Jitka Štěpánková Map produced on: 12-05-2016 Database records used for producing the distribution map of Aposeris foetida published

Více

Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic. Jan Růžička

Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic. Jan Růžička Publikováno 31. 12. 2007 Příroda Kraslicka, 1: 83-102, 2007 Brouci (Coleoptera) v sutích Komářího vrchu v katastrálním území Nová Ves u Kraslic Jan Růžička Katedra ekologie a životního prostředí, Fakulta

Více

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Pterostichini v České republice

Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Pterostichini v České republice Soubor map: Historické a současné rozšíření střevlíkovitých brouků (Coleoptera: Carabidae) tribu Pterostichini v České republice Obsah: Pterostichini Soubor map rozšíření druhu Abax carinatus (Duftschmid,

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle

1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1.7.1. Koleopterologický průzkum na území PR Džungle 1. Úvod Závěrečná zpráva projektu obsahuje výsledky inventarizačního průzkumu brouků (Coleoptera) v období duben-červenec 2010. V tabulkové příloze

Více

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010

XXI. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 6 jsou přijímány od 2. srpna 2010 do 31. srpna 2010 XXI. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Entomologické dny v roce 2011

Entomologické dny v roce 2011 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 299 304, 2011 ISSN 1210-6100 Entomologické dny v roce 2011 Česká společnost entomologická uspořádala v roce 2011 opět tradiční setkání zájemců o entomologii

Více

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318

FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Published December 28, 2011 Klapalekiana, 47: 265 269, 2011 ISSN 1210-6100 FAUNISTIC RECORDS FROM THE CZECH REPUBLIC -- 318 Diptera: Chironomidae Hayesomyia tripunctata (Goetghebuer, 1922). Bohemia centr.:

Více

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator)

Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Czech Republic today Alois Pavlíčko, Butterflies Conservation Society Agency for Nature Conservation and Landscape of the Czech Republic (Czech national coordinator) Cooperation with NGOs (SOM / BCS -

Více

OHROŽENÝ BROUK ŠTÍTONOŠ OMANOVÝ ( CASSIDA MURRAEA

OHROŽENÝ BROUK ŠTÍTONOŠ OMANOVÝ ( CASSIDA MURRAEA 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 OHROŽENÝ BROUK ŠTÍTONOŠ OMANOVÝ (CASSIDA MURRAEA, COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) V PARDUBICKÉM KRAJI. POZNÁMKY K ROZŠÍŘENÍ, BIONOMII, CHOVÁNÍ A STANOVIŠTNÍM NÁROKŮM

Více

Brouci - drabčíkovití

Brouci - drabčíkovití Brouci - drabčíkovití Jaroslav Boháč 1, Jan Matějíček 2, Rudolf Rous 3 1 Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Na Zlaté stoce, 370 05 České Budějovice, e-mail: jardabo@seznam.cz, 2 Formánkova 436,

Více

Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko

Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko Západočeské entomologické listy (2016), 7: 25 31 ISSN 1804-3062 Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera: Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko Stanislav Benedikt 1, Jiří Krátký 2 & Karel

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví

Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví Silva Gabreta vol. 14 (3) p. 179 186 Vimperk, 2008 Zajímavé nálezy brouků (Coleoptera) a dvoukřídlých (Diptera) v jihovýchodní části Šumavy a Pošumaví Interesting findings of beetles (Coleoptera) and dipterous

Více

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji

Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Erica, Plzeň, 20: 131 140, 2013 131 Nález velevruba tupého (Unio crassus) v náhonu Úhlavy v Plzni a poznámky k jeho rozšíření v Plzeňském kraji Thick-shelled river mussel (Unio crassus) in a millrace of

Více

Bioindikační skupiny členovců. Hodnocení kvality a změn terestrického prostředí. Araneae-pavouci

Bioindikační skupiny členovců. Hodnocení kvality a změn terestrického prostředí. Araneae-pavouci Bioindikační skupiny členovců Hodnocení kvality a změn terestrického prostředí Nejprve byly pro bioindikaci používány hlavně larvy vodního hmyzu V terestrickém prostředí je ovšem situace komplikovanější

Více

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021

Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Implementace soustavy Natura 2000, I. Etapa Zpracování inventarizačních průzkumů a plánů péče Plán péče o Evropsky významnou lokalitu CZ0813463 Paskov na období 2012 2021 Zhotovitel zakázky: Mgr. RADIM

Více

První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae)

První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae) Silva Gabreta vol. 12 (2) p. 95 99 Vimperk, 2006 První nález můry Noctua interjecta Hübner, 1803 na Šumavě s poznámkami k šíření druhu v České republice (Lepidoptera: Noctuidae) The first record of noctuid

Více

stupeň ohrožení Silně ohrožený

stupeň ohrožení Silně ohrožený Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a 4 vyhlášky č. 64/2011 Sb. Přírodní památka Blatná Datum

Více

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO

ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO ÚSES, NATURA A VÝZNAMNÉ LOKALITY SUBREGIONU VELKÉ DÁŘKO Ing. Monika HAMANOVÁ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita,

Více

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000

Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 ACTA MUSEI REGINAEHRADECENSIS S. A., 28 (2001): 207-213 ISBN: 80-85031- 39-6 Expanze žlu'áska Colias erate (ESPER, 1805) (Lepidoptera, Pieridae) ve východním Polabí v roce 2000 Expansion of Cloudet Yellow

Více

Pavel Dedek Jiří Matuška Lesák rumělkový brouk v hledáčku Evropské unie

Pavel Dedek Jiří Matuška Lesák rumělkový brouk v hledáčku Evropské unie Pavel Dedek Jiří Matuška Lesák rumělkový brouk v hledáčku Evropské unie Rozšíření lesáka rumělkového v Evropě a u nás Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) představuje v naší fauně významný západopalearktický

Více

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska

Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec, 26: 255 260, 2008 ISBN 978-80-87266-00-7 Stlačenkovití (Diptera: Opetiidae a Platypezidae) Jizerských hor a Frýdlantska Opetiidae and Platypezidae (Diptera)

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Dle rozdělovníku. Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ODESÍLATEL: Ministerstvo životního prostředí Odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Dle rozdělovníku V Praze dne Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 7. srpna 2015 69621/ENV/14

Více

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020

(EFRR) Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 (ESIF) Česká verze x=7a Česká verze - zkrácený text x=7a B A Česká Anglická verze verze - zkrácený x=7a text x=7a Česká verze x=7a EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Operační Životní

Více

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína.

Hodnotící kritéria. projektu. charakteristika. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace. Pozemkový spolek Meluzína. 2008 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pravidla Rady Karlovarského kraje č. PR 1/

Více

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170

Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Mgr. Martin Šťastný, E K O S L U Ž B Y: průzkumy-managementdidaktika, Antala Staška 187, 512 51 Lomnice nad Popelkou IČ 87050170 Dosavadní reference: Projekty, průzkumy: r. 2013: Stav k 20.12.2013 Plán

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE: Aneta Dvořáková DATUM: 1. 4. 2016

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE: Aneta Dvořáková DATUM: 1. 4. 2016 AOPK ČR Regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy Brněnská 39 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 653 111 e-mail: zdarvrch@nature.cz www.nature.cz Dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: 01381/ZV/16 VYŘIZUJE:

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení ochrany přírody a krajiny Dle rozdělovníku Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 22.5. 2014 Petr Pavelčík KUZL 30051/2014 KUSP 30051/2014

Více

Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic

Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic Distribution of Cerastium alsinifolium in the Czech Republic Author of the map: Jiří Danihelka, Přemysl Tájek Map produced on: 11-11-2016 Database records used for producing the distribution map of Cerastium

Více