Průvodce občanským zákoníkem Informace předané před uzavřením smlouvy. Proces uzavírání kupní smlouvy. Obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce občanským zákoníkem 2014. Informace předané před uzavřením smlouvy. Proces uzavírání kupní smlouvy. Obchodní podmínky"

Transkript

1 Průvodce občanským zákoníkem 2014 Informace předané před uzavřením smlouvy Proces uzavírání kupní smlouvy Obchodní podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Odpovědnost za vady Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy

2 Milí čtenáři. Stali jste se odborníky na otázky týkající se prodeje po internetu? Jste seznámeni s Občanským zákoníkem, který upravuje změny prodeje po internetu od 1. Ledna 2014? Každý spotřebitel se někdy dostal při nákupu po internetu do situace, která mu nebyla příjemná, nebo nebyl spokojen. Jsou i tací, kteří využívají tento způsob nakupování, protože šetří čas a dávají přednost pohodlí nákupu z domova. Od ledna 2014 vstupuje v platnost nový Občanský zákoník 2014 a dovolte nám Vás s těmito změnami seznámit. Tak tedy, hurá na průzkum nejen do okolí školy, ale rovnou celé Vaší obce, či města. Přejeme Vám dobré čtení Nakupování prostřednictvím internetu Řada spotřebitelů využívá čím dál častěji progresivní způsob nakupování prostřednictvím internetu. V pohodlí domova si mohou vybírat zboží z on-line katalogu, porovnávat jeho vlastnosti s ostatními výrobky, realizovat objednávku i platbu v elektronické podobě. Tímto způsobem si dnes již běžně můžete objednat například dovoz pizzy, nakupovat spotřební elektroniku či knihy, rekreační pobyty, oděvy, letenku Tento časopis vytvářeli: Lukáš Zaoral, Lucie Laskovská, Hana Milasová, Lucie Kleinová. Velký dík patří také naší skvělé koordinátorce p. Marcele Tvrdé, která přispěla nejen skvělými nápady a dobrou koordinací práce. Samozřejmě je potřeba zmínit Střední školu služeb a podnikání, na ulici polské v Ostravě.

3 Rychle a snadno Vás provedeme vším podstatným co je nového v novém občanském zákoníku. Seznámíme se i s těmito informacemi: Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Ptali jsme se Vás čtenářů co vy a nakupování na internetu. No Podle nás jsou výsledky zajímavé, ovšem posuďte sami. Říká se rostou jako houby po dešti I toto tvrzení můžeme použít na nový trend vyzvedávání balíčku. Po celé české republice totiž rostou balíkomaty. Vybírali jsme pro Vás ty nejlepší, největší a snad i nejméně rizikové e-shopy u nás. Uvedli jsme takové společnosti u kterých máme zkušenosti, že obchod byl bezproblémový, nebo minimálně bylo vše vyřešeno podle našich představ. Ne vždy, jde vše tak hladce jak to na začátku vypadalo. I my jsme pro vás napsali o jednom takovém to případu. V konečné fázi časopisu už obvykle naše každoměsíční srovnání cen, ale také vydavatelské údaje, či zdroje ze kterých jsme čerpali.

4 K došlo ke zrušení zákona č. 40/1964., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a také zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V platnosti zůstávají související zákony jako zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a nebo zákon č. 100/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento článek se bude věnovat zejména změnám, které se týkají prodeje fyzického (hmotného) zboží nikoliv distribucí digitálního obsahu nebo prodeji služeb přes internet. Milí čtenáři, budeme postupovat podle níže uvedených bodů: 1. Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy 2. Samotný proces uzavírání kupní smlouvy 3. Obchodní podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy 5. Odpovědnost za vady 6. Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy V jednotlivých kapitolách Vás seznámíme s paragrafy, kterých se tyto změny týkají.

5 Oficiální stránky o Novém občanském zákoníku. 1. Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy 1811, 1820, 1826, 1839 v případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit Nejzásadnější změnou je nová povinnost poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od smlouvy. před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Ten stanovuje obsah zmíněného formuláře, ale i vzorovou formulaci poučení pro spotřebitele. Další novinkou je povinnost informovat zákazníka o tom, že v případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží. Dále podnikatel musí spotřebiteli sdělit: údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížnos- Údaj, který byl přidán do zákona o ochraně spotřebitele: Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány. 2. Samotný proces uzavírání kupní smlouvy 1732 odst. 2 V době platnosti občanského zákoníku se vedli neustálé spory mezi bodn a spotřebitelskými organizacemi. Mezitím co obchodníci považovali za uzavření kupní smlouvy až potvrzení objednávky, tak spotřebitelské organizace považovali za uzavření kupní smlouvy až samotný akt provedení objednávky. Pokud to zjednodušíme, tak se smlouva dříve uzavírala již odesláním košíku. Aktuálně 1733 Pokud bude zboží prezentováno reklamou, katalogem či vystavením, tak se oslovuje neurčitý okruh osob a projev, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo má povahu reklamy, je pouhou výzvou k podání nabídky, pokud z něho jasně neplyne něco jiného.

6 3.Obchodní podmínky 1751 odst. 1 Docela zajímavě je to nově s obchodními podmínkami. Mezitím co doposud stačil hypertextový odkaz na obchodní podmínky v samotném košíku, nově to stačit již nebude. Jsou dvě možnosti: první je zobrazit celé obchodní podmínky v nákupním košíku druhým je přilákat je k samotnému e- mailovému potvrzení objednávky Velkou novinkou je ovšem 1753, který konkrétně zní ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření ten v odst. 1 říká, že obsahuje-li smlouva ujednání, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je toto ujednání platné, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam ujednání dostatečně vysvětlen. v odst. 2 se říká, že obsahuje-li smlouva ujednání, které je pro slabší stranu zvlášť nevýhodné, aniž je pro toto rozumný důvod, je takové ujednání neplatné. Předpokládá se, že tyto dva nebudou mít zásadní vliv na běžné a slušné obchody. 4.Odstoupení od kupní smlouvy 1829 odst. 1 Odstoupení od kupní smlouvy zůstává jako takové bez zásadních změn. spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů doplňuje má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Důvody a druhy zboží, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy jsou uvedeny v 1837 a prakticky je takové ustanovení bez faktických změn. Důležité je říci, že se mění lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Termín 14 dnů sice zůstává, ale mění se plnění lhůty. Podle 1818 nyní není nutné ve 14-ti denní lhůtě oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručit, ale stačí ho v tomto termínu obchodníkovi pouze odeslat. Stále zůstává stejné, že lhůta 14 dnů začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Tato změnu je třeba uvést v obchodních podmínkách odst. 2 nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

7 V praxi to vypadá, že pokud nepoučíte zákazníka o právu odstoupit od smlouvy, mění se současný termín na 1 rok a 14 dnů uvádí odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel uvádí odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky 1832 odst. 4 uvádí dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal odst. 2 jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Příklad pro čtenáře: Prodejce musí vrátit kupní cenu zboží a poštovné od prodejce směrem k zákazníkovi. Prodejce vrací nejnižší cenu dopravy, kterou nabízí. Pokud nabízíte poštu za 60.- Kč a kurýra za Kč zákazník nakoupí s dopravou kurýrem, poté ve 14 denní lhůtě vrátí, zaplatíte mu zboží a poštu za 60.- Kč. Peníze za vrácené zboží musí prodejce vrátit nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení. Prodejce ale není povinen odeslat platbu dříve, než mu zpět zboží dojde nebo zákazník prokáže, že zboží odeslal. 5. Odpovědnost za vady Odpovědnost prodávajícího za vady se nově označují jako práva z vadného plnění. Pro elektronický obchod je vše z této oblasti upraveno v 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až Výrazně se úprava proti původní verzi nemění. 6. Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy A co bychom měli ještě znát? 1822 odst. 2 podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Tento nedává z pohledu provozovatele internetového obchodu moc smysl, ale je potřeba na toto upozornit. L V tomto případě je aplikovatelnější 1827 odst. 2 uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek. Tyto povinnosti nelze ze strany podnikatele plnit pouhým umístěním (zveřejněním) informací na webové stránce. Díky tomu je doporučeno obchodní podmínky nově přikládat přímo do u s potvrzením objednávky

8 Analýza dotazníku: Na otázky výzkumu odpovídalo celkem 83 respondentů, z toho 24% mužů a 76% žen. Skoro polovina (49%) je ve věku let a jsou vyučeni v oboru. Polovina respondentů má velmi nízký měsíční příjem, tzn. pod hranicí Kč. Každý z těchto respondentů nakupuje přes internet aspoň jednou za půl roku. Respondenti dávají přednost nakupování elektroniky, skoro 40%, dále ošacení, kosmetiku a jiné. 60% respondentů je přesvědčeno, že tato forma nakupování je bezpečná a těší se stále větší oblibě zákazníků. Bohužel nejsou převážně seznámeni (67%) s novým Občanským zákoníkem. Také neví (70%), zda jim tyto změny zaručí bezpečnější nakupování. Více než polovina respondentů ví, (61%) kde si tyto informace mohou prostudovat, nemají problém s pochopením obchodních podmínek ve smlouvě (73%), jsou pro ně dostatečně srozumitelné. Zarážející je, že tito respondenti (47%) nemají potřebu prostudovat tyto změny. Závěrem: Respondenti jsou zákazníci s nižším vzděláním a nemají zájem si prostudovat změny Občanského zákoníku. Zřejmě proto, že jsou s nakupováním na internetu spokojeni a nesetkali se ještě se zápornou situací při nákupu. V každém případě jsou seznámeni, kde tyto informace mají hledat a v případě potřeby si je prostudovat.

9 Otázka Znění otázek možnosti respondenti % 1. Pohlaví muž žena Věk a více Nejvyšší vzdělání základní vyučen v oboru střední s maturitou 6 7 vysokoškolské Nejvyšší měsíční příjem méně než a více Nakupujete přes internet? ano ne Jak často nakupujete přes internet? každý týden 4 10 každý měsíc každých půl roku x za rok Jaký druh zboží přes internet nakupujete? elektroniku kosmetiku 9 11 oblečení rekreační pobyty 5 6 knihy 6 7 jiné Myslíte si, že nakupování na internetu je bezpečná forma ano obchodování? ne Ovlivnila Vás někdy internetová reklama při koupi zboží? ano ne nevím Jste seznámeni se změnami Občanského zákoníku 2014? ano ne Myslíte si, že tyto změny zaručí zákazníkovi bezpečný ano nákup na internetu? ne nevím Máte informace, kde si tyto změny můžete prostudovat? ano ne Jsou obchodní podmínky nakupování na internetu pro ano ne Máte nějaké špatné zkušenosti s nákupem na internetu? ano ne Prostudujete si před nákupem na internetu změny Občanského ano zákoníku? ne nevím 23 28

10 Česko zaplaví balíkomaty Češi si do trafik už nemusejí chodit jen pro noviny a cigarety. Nově si v několika stovkách provozoven mohou vyzvedávat zboží objednané v tuzemských e-shopech. Zatímco ve světě internetovému obchodu dominují nejrůznější kurýrní firmy, v Česku lidé ve svých objednávkách stále častěji zaškrtávají volbu osobní vyzvednutí a platba při převzetí. Velcí internetoví prodejci se tak bez sítě výdejních míst už neobejdou. Jednička na trhu Alza.cz například provozuje v českých městech 25 prodejen, česká dvojka Mall.cz jich má 12 a plánuje otevřít další. Zdaleka největším pokrytím se může pochlubit firma Popron, která s distributorem tisku Mediaprint Kapa založila společnost e-shop partner. Ta nyní zahrnuje síť téměř 350 trafik a kamenných prodejen a stále se rozšiřuje. Na konci minulého roku začaly vznikat sítě balíkomatů -automatických výdejen zboží, které jsou zpravidla umístěné u velkých nákupních center. Zákazníci si v nich mohou vyzvednout balík poté, co na místě zaplatí platební kartou. A to do tří dnů od doručení zásilky. Jako první na českém trhu představila vlastní balíkomaty firma Kouzelná almara, za níž stojí investiční společnost MitonInvestmentsEnern a zakladatel společnosti Slevomat Tomáš Čupr. Později otevřela balíkomaty firma In Time a obě tyto firmy se sloučily. K těmto službám se přihlašují další distributoři, například Uloženka.cz, Zásilkovna. Bohužel na hektický vývoj na trhu doručovacích služeb se zatím nepodařilo zareagovat České poště, které alternativní distributoři zásilek ubírají klienty. Na nákup, údržbu a servis balíkomatůvypsala pošta veřejnou zakázku, ale bohužel kvůli několika námitkám u antimonopolního úřadu se celý tendr protáhl. Pilotní projekt s prvními balíkomaty se plánuje otevřít až v tomto roce a pokud se automatické výdejny osvědčí, počítá Česká pošta s umístěním až 280 balíkomatů do všech okresních měst.

11 e-shop partner 343 Zásilkovna 67 Kouzelná almara In Time 60 CZC.cz 43 Alza.cz 25 Mall.cz 12 Uloženka.cz 10 Kasa.cz 6 e-shop partner Zásilkovna 43 Kouzelná almara In Time 60 CZC.cz Alza.cz Mall.cz Uloženka.cz Kasa.cz

12 Vzhledem k tomu, že v dnešní době je množství (asi v ČR) je velmi těžké si vybrat kde nakoupit. Na této dvojstránce se Vám pokusíme vybírání usnadnit. Snažili jsme se najít e- shopy, které jsou známější a velké firmy. I když to vždy nemusí znamenat, že obchod bude probíhat v pořádku. Nicméně tyto firmy podle nás se snaží vše vyřešit vše Asi jeden z nejznámějších firem působící na internetu je alza.cz. Určitě každý z Vás zná zeleného mužíčka, který klepe velmi často i na Vaše televizní obrazovky. Přednosti e-shopu: Množství sortimentu (nejen elektro) Kontrola vaší objednávky online Velmi rychlé řešení problému (infolinka, ) Další z velkých hráčů na našem trhu 29 poboček po celé republice je kasa.cz. Pyšní se čtyřmi showroomy v ČR.. Přednosti e-shopu: Sortiment od elektroniky přes hračky až po chovatelské potřeby. Velmi rychlé řešení problému (infolinka, )

13 Taky něco pro dámy Jeden z nejznámějších e-shopů s parfémy. Přednosti e-shopu: Garance originálnosti parfémů Velké množství slevových a dárkových akcí Velmi rychlé řešení problé- Sice to není úplně standardní e-shop. Nicméně i tato stránka se řídí novým občanským zákoníkem a chtěl bych vyzvednou plusy této firmy, která spadá do trošku jiné sekce prodeje či nákupu na internetu než předchozí firmy Přednosti e-shopu: Garance pro kupující firmou Možnost nakupovat jako neregistrovaný Velmi rychlé řešení problému Jeden z obrů na českém trhu je také MALL.CZ. Tento e-shop se může chlubit snad největším výběrem obrovského druhů zboží. Přednosti e-shopu: Množství sortimentu Kontrola vaší objednávky online Velmi rychlé řešení problému Nemělo by se zapomínat také na jiné firmy, které se nezabývají prodejem hmotného zboží. Máme tady e-shop, který prodává zážitky jak let v balónu, pivní lázně, škola smyku aj. Přednosti e-shopu: 7 let v tomto docela novém směru prodeje těchto zážitků Možnost shlédnutí recenzí na webu. Velmi rychlé řešení problému

14 Den blbec! Každý z vás už ho určitě alespoň jednou zažil. Ráno se polijete kávou, zabouchnete si klíče, šlápnete do kaluže a jako úplný vrchol vám autobusák, který se na vás každý den usmívá, zabouchne přímo před nosem. Říkáte si, že nic horšího se už stát nemůže. Ale opak je samozřejmě pravdou. Večer, když (jak jinak) opět běžíte na autobus, vám spadne mobil. Už se ani nedivíte, že nejde zapnout. Řeknete si, že dnes už se na to můžete vykašlat, vyřizovat budete až zítra. Ano, tak jsem to udělala i já. Další ráno doufám, že den blbec má opravdu jen 24 hodin. Naliju si kávu a zapínám svého nejlepšího kamaráda počítač. Na klávesnici naťukám google.com. První odkaz láká nízkými cenami. To bych přece nebyla Čech, kdyby mě to neoslovilo. Posléze zjišťuji, že stránka je čínská. Moc mě to ale neodradí. Mobil je v dnešní době nutnost. Můj chtíč a nutnost mít mobil je dobrou výmluvou pro okamžitý nákup. Letmo přeletím smluvní podmínky, šup, šup, nakoupeno. Do obálky odložím přesně 3250 korun. Tolik ten můj mazlíček stojí. Kolikrát se musím přemlouvat, abych penízky v obálce opravdu nechala. Jeden celý měsíc není o mobilu ani zmínka. 31. den přijde konečně e- mail. Skvělé! Mobil je na hranicích a za chvíli už bude jenom můj. Obrovské nadšení vystřídá šok. Prosím uhraďte do pěti pracovních dnů částku 600 korun za celní poplatky. No to je snad vtip? V zuřivosti najíždím na onu stránku, kde zjišťuji, že smluvní podmínky jsem neměla jen tak proletět. Nedá se nic dělat. Osvětlím situaci své drahocenné mamince. Ani nečekám, že si odpustí přednášku o ukvapeném nakupování. Po půl hodině mi položí 600,- na stůl. Celní poplatky

15 Vysavač - Eta Aquill Topinkovač - Kenwood TTM025 Vysoušeč vlasů - PHILIPS HP 8103/00 mixér - Concept SM Pračka- CANDY EVO4W 2643D Vysavač - Eta Aquill Topinkovač - Kenwood TTM025 Vysoušeč vlasů - PHILIPS HP 8103/00 mixér - Concept SM Pračka- CANDY EVO4W 2643D Kč Kč 199 Kč 699 Kč Kč Kč Kč 229 Kč 699 Kč Kč

16 Střední škola služeb a podnikání, odloučené pracoviště na ulici Polská 8, Ostrava- Poruba. Koordinátorka projektu: MarcelaTvrdá Redakční rada: Lukáš Zaoral Lucie Laskovská Hana Milasová Lucie Kleinová. Pomoc při získání informací pro dotazník: třída O3 Grafické část časopisu: Lukáš Zaoral, Lucie Laskovská Web školy Velký dík, patří naší, která po celou dobu tvorby pomáhala svými nápady a zkušenostmi. Tímto přispěla obrovskou částí ke konečné tvorbě časopisu https://www.google.cz/

17

18

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential Ochrana spotřebitele v ČR Unlock Your Potential Obsah: Ochrana spotřebitele v ČR Brožura byla zpracována v květnu 2014, text vychází z právního stavu platnému k 1. květnu 2014. Autor: JUDr. Daniel Houdek

Více

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková

Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost. Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Právní, spotřebitelská a finanční gramotnost Autoři: JUDr. Petr Dostalík, Ph.D., Ing. Věra Martinková, Ing. Lenka Bartková Obsah Spotřebitelská gramotnost... 1 Nákup zboží přes internet... 1 A jak poznat

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetové adrese http://gnosis9.net/obchod/, prodejcem je Libor

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1. 2014 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1) Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Dušana Mikulenčáka, se sídlem Bratislavská 1379/7B, identifikační číslo: 644 57 621, zapsané

Více

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU

Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Stručně Srozumitelně Na praktických příkladech PODNIKATELSKÝ MANUÁL K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU Spojujeme teorii s praxí. Vydejte se na cestu s těmi, kteří ji vytyčili. www.prkpartners.com Podnikatelský

Více

Omyly českých spotřebitelů. www.dtest.cz. Omyly při uzavírání smluv a nakupování. Omyly okolo záruk a reklamací. Omyly spojené s odstupováním od smluv

Omyly českých spotřebitelů. www.dtest.cz. Omyly při uzavírání smluv a nakupování. Omyly okolo záruk a reklamací. Omyly spojené s odstupováním od smluv www.dtest.cz Omyly při uzavírání smluv a nakupování Omyly okolo záruk a reklamací Omyly spojené s odstupováním od smluv Omyly týkající se postupu státních orgánů Omyly českých spotřebitelů Haló, to je

Více

pro spotřebitele a nepodnikatele

pro spotřebitele a nepodnikatele I. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky společnosti Syncare Plus, s.r.o. pro spotřebitele a nepodnikatele Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.syncare.cz, provozovaném obchodní

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o.

Obchodní podmínky. 1. Všeobecná ustanovení. Základní údaje. Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. Sídlo společnosti: Zlín - Prštné, Kútíky 637, 76001 Zlín IČO: 49973053 DIČ: CZ49973053 Datová schránka: wecukem Zapsána:

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Hora Marek. Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Hora Marek Zodpovědná osoba za provoz obchodu a provozovny : Hora Marek Sídlo společnosti : Vršovická 97/832, 100 00, Praha 10 Provozovna : Plzeňská

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice

Obchodní podmínky. Základní údaje. Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Obchodní podmínky Základní údaje Provozovatel obchodu: Jan Kortus, Blatouchová 1243, 250 92 Šestajovice Zodpovědná osoba za provoz obchodu: Jan Kortus IČ: 69419949 DIČ: CZ7605112768 Bankovní spojení: ČSOB,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma:

Obchodní podmínky. Obchodní a montážní firma: Obchodní podmínky Chráníme Vaše osobní data a uvědomujeme si, že bezpečnost osobních dat na internetu je jedno z nejdiskutovanějších témat a proto Vám zaručujeme, že všechna osobní data budeme používat

Více

Zasílání zboží k zákazníkovi

Zasílání zboží k zákazníkovi Zasílání zboží k zákazníkovi KAPITOLA 5 V této kapitole se dozvíte: Přepravní společnosti Uloženka.cz Vrácené balíky Péče o zákazníky Zasílání zboží na Slovensko Už máte svůj pomyslný e-shop, už možná

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014

Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 Obchodní podmínky Superdiskont, s.r.o. platné ode dne 1.1.2014 I. Všeobecná ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v celém internetovém obchodním domě SuperDISKONT.cz, tedy v následujících

Více

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189.

Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00038189. Obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti se sídlem DOMATECH.CZ s.r.o. Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město, identifikační

Více

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen "ObčZ").

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen ObčZ). I. Úvodní ustanovení V internetovém obchodě www.mobilbar.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky (dále též "OP"), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz

Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.eproton.cz Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1) všeobecná ustanovení... 1 2) vymezení pojmů... 2 3) dodání zboží... 3 4) platební podmínky... 5

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.2. Obchodování na internetu

Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.2. Obchodování na internetu Vzdělávací program SPOTŘEBITELSKÁ GRAMOTNOST Téma č.2 Obchodování na internetu Nákup na internetu? Přes internet nakupuje tři miliony Čechů. Češi utratili v roce 2013 v e-shopech 58 miliard Kč. Objem nákupů

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST

Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky e-shop STOCKIST Všeobecné obchodní podmínky společnosti ACTIVA spol. s r.o. Se sídlem: Praha 9, Letňany, Veselská 686, PSČ 199 00 IČ: 48111198, DIČ: CZ48111198, společnost zapsaná

Více