Průvodce občanským zákoníkem Informace předané před uzavřením smlouvy. Proces uzavírání kupní smlouvy. Obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce občanským zákoníkem 2014. Informace předané před uzavřením smlouvy. Proces uzavírání kupní smlouvy. Obchodní podmínky"

Transkript

1 Průvodce občanským zákoníkem 2014 Informace předané před uzavřením smlouvy Proces uzavírání kupní smlouvy Obchodní podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Odpovědnost za vady Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy

2 Milí čtenáři. Stali jste se odborníky na otázky týkající se prodeje po internetu? Jste seznámeni s Občanským zákoníkem, který upravuje změny prodeje po internetu od 1. Ledna 2014? Každý spotřebitel se někdy dostal při nákupu po internetu do situace, která mu nebyla příjemná, nebo nebyl spokojen. Jsou i tací, kteří využívají tento způsob nakupování, protože šetří čas a dávají přednost pohodlí nákupu z domova. Od ledna 2014 vstupuje v platnost nový Občanský zákoník 2014 a dovolte nám Vás s těmito změnami seznámit. Tak tedy, hurá na průzkum nejen do okolí školy, ale rovnou celé Vaší obce, či města. Přejeme Vám dobré čtení Nakupování prostřednictvím internetu Řada spotřebitelů využívá čím dál častěji progresivní způsob nakupování prostřednictvím internetu. V pohodlí domova si mohou vybírat zboží z on-line katalogu, porovnávat jeho vlastnosti s ostatními výrobky, realizovat objednávku i platbu v elektronické podobě. Tímto způsobem si dnes již běžně můžete objednat například dovoz pizzy, nakupovat spotřební elektroniku či knihy, rekreační pobyty, oděvy, letenku Tento časopis vytvářeli: Lukáš Zaoral, Lucie Laskovská, Hana Milasová, Lucie Kleinová. Velký dík patří také naší skvělé koordinátorce p. Marcele Tvrdé, která přispěla nejen skvělými nápady a dobrou koordinací práce. Samozřejmě je potřeba zmínit Střední školu služeb a podnikání, na ulici polské v Ostravě.

3 Rychle a snadno Vás provedeme vším podstatným co je nového v novém občanském zákoníku. Seznámíme se i s těmito informacemi: Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Odstoupení od kupní smlouvy Ptali jsme se Vás čtenářů co vy a nakupování na internetu. No Podle nás jsou výsledky zajímavé, ovšem posuďte sami. Říká se rostou jako houby po dešti I toto tvrzení můžeme použít na nový trend vyzvedávání balíčku. Po celé české republice totiž rostou balíkomaty. Vybírali jsme pro Vás ty nejlepší, největší a snad i nejméně rizikové e-shopy u nás. Uvedli jsme takové společnosti u kterých máme zkušenosti, že obchod byl bezproblémový, nebo minimálně bylo vše vyřešeno podle našich představ. Ne vždy, jde vše tak hladce jak to na začátku vypadalo. I my jsme pro vás napsali o jednom takovém to případu. V konečné fázi časopisu už obvykle naše každoměsíční srovnání cen, ale také vydavatelské údaje, či zdroje ze kterých jsme čerpali.

4 K došlo ke zrušení zákona č. 40/1964., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a také zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V platnosti zůstávají související zákony jako zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a nebo zákon č. 100/2001 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento článek se bude věnovat zejména změnám, které se týkají prodeje fyzického (hmotného) zboží nikoliv distribucí digitálního obsahu nebo prodeji služeb přes internet. Milí čtenáři, budeme postupovat podle níže uvedených bodů: 1. Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy 2. Samotný proces uzavírání kupní smlouvy 3. Obchodní podmínky 4. Odstoupení od kupní smlouvy 5. Odpovědnost za vady 6. Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy V jednotlivých kapitolách Vás seznámíme s paragrafy, kterých se tyto změny týkají.

5 Oficiální stránky o Novém občanském zákoníku. 1. Informace, které je nutno podat před uzavřením smlouvy 1811, 1820, 1826, 1839 v případě pochybností musí podnikatel prokázat, že sdělil spotřebiteli údaje, které je povinen sdělit Nejzásadnější změnou je nová povinnost poskytnout spotřebiteli předem formulář pro odstoupení od smlouvy. před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu, pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Ten stanovuje obsah zmíněného formuláře, ale i vzorovou formulaci poučení pro spotřebitele. Další novinkou je povinnost informovat zákazníka o tom, že v případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží. Dále podnikatel musí spotřebiteli sdělit: údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížnos- Údaj, který byl přidán do zákona o ochraně spotřebitele: Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány. 2. Samotný proces uzavírání kupní smlouvy 1732 odst. 2 V době platnosti občanského zákoníku se vedli neustálé spory mezi bodn a spotřebitelskými organizacemi. Mezitím co obchodníci považovali za uzavření kupní smlouvy až potvrzení objednávky, tak spotřebitelské organizace považovali za uzavření kupní smlouvy až samotný akt provedení objednávky. Pokud to zjednodušíme, tak se smlouva dříve uzavírala již odesláním košíku. Aktuálně 1733 Pokud bude zboží prezentováno reklamou, katalogem či vystavením, tak se oslovuje neurčitý okruh osob a projev, který směřuje vůči neurčitému okruhu osob nebo má povahu reklamy, je pouhou výzvou k podání nabídky, pokud z něho jasně neplyne něco jiného.

6 3.Obchodní podmínky 1751 odst. 1 Docela zajímavě je to nově s obchodními podmínkami. Mezitím co doposud stačil hypertextový odkaz na obchodní podmínky v samotném košíku, nově to stačit již nebude. Jsou dvě možnosti: první je zobrazit celé obchodní podmínky v nákupním košíku druhým je přilákat je k samotnému e- mailovému potvrzení objednávky Velkou novinkou je ovšem 1753, který konkrétně zní ustanovení obchodních podmínek, které druhá strana nemohla rozumně očekávat, je neúčinné, nepřijala-li je tato strana výslovně; k opačnému ujednání se nepřihlíží. Zda se jedná o takové ustanovení, se posoudí nejen vzhledem k jeho obsahu, ale i ke způsobu jeho vyjádření ten v odst. 1 říká, že obsahuje-li smlouva ujednání, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je toto ujednání platné, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam ujednání dostatečně vysvětlen. v odst. 2 se říká, že obsahuje-li smlouva ujednání, které je pro slabší stranu zvlášť nevýhodné, aniž je pro toto rozumný důvod, je takové ujednání neplatné. Předpokládá se, že tyto dva nebudou mít zásadní vliv na běžné a slušné obchody. 4.Odstoupení od kupní smlouvy 1829 odst. 1 Odstoupení od kupní smlouvy zůstává jako takové bez zásadních změn. spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů doplňuje má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Důvody a druhy zboží, kdy nelze odstoupit od kupní smlouvy jsou uvedeny v 1837 a prakticky je takové ustanovení bez faktických změn. Důležité je říci, že se mění lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Termín 14 dnů sice zůstává, ale mění se plnění lhůty. Podle 1818 nyní není nutné ve 14-ti denní lhůtě oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doručit, ale stačí ho v tomto termínu obchodníkovi pouze odeslat. Stále zůstává stejné, že lhůta 14 dnů začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Tato změnu je třeba uvést v obchodních podmínkách odst. 2 nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

7 V praxi to vypadá, že pokud nepoučíte zákazníka o právu odstoupit od smlouvy, mění se současný termín na 1 rok a 14 dnů uvádí odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel uvádí odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky 1832 odst. 4 uvádí dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal odst. 2 jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Příklad pro čtenáře: Prodejce musí vrátit kupní cenu zboží a poštovné od prodejce směrem k zákazníkovi. Prodejce vrací nejnižší cenu dopravy, kterou nabízí. Pokud nabízíte poštu za 60.- Kč a kurýra za Kč zákazník nakoupí s dopravou kurýrem, poté ve 14 denní lhůtě vrátí, zaplatíte mu zboží a poštu za 60.- Kč. Peníze za vrácené zboží musí prodejce vrátit nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení. Prodejce ale není povinen odeslat platbu dříve, než mu zpět zboží dojde nebo zákazník prokáže, že zboží odeslal. 5. Odpovědnost za vady Odpovědnost prodávajícího za vady se nově označují jako práva z vadného plnění. Pro elektronický obchod je vše z této oblasti upraveno v 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až Výrazně se úprava proti původní verzi nemění. 6. Další povinnosti po uzavření kupní smlouvy A co bychom měli ještě znát? 1822 odst. 2 podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení. Tento nedává z pohledu provozovatele internetového obchodu moc smysl, ale je potřeba na toto upozornit. L V tomto případě je aplikovatelnější 1827 odst. 2 uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek. Tyto povinnosti nelze ze strany podnikatele plnit pouhým umístěním (zveřejněním) informací na webové stránce. Díky tomu je doporučeno obchodní podmínky nově přikládat přímo do u s potvrzením objednávky

8 Analýza dotazníku: Na otázky výzkumu odpovídalo celkem 83 respondentů, z toho 24% mužů a 76% žen. Skoro polovina (49%) je ve věku let a jsou vyučeni v oboru. Polovina respondentů má velmi nízký měsíční příjem, tzn. pod hranicí Kč. Každý z těchto respondentů nakupuje přes internet aspoň jednou za půl roku. Respondenti dávají přednost nakupování elektroniky, skoro 40%, dále ošacení, kosmetiku a jiné. 60% respondentů je přesvědčeno, že tato forma nakupování je bezpečná a těší se stále větší oblibě zákazníků. Bohužel nejsou převážně seznámeni (67%) s novým Občanským zákoníkem. Také neví (70%), zda jim tyto změny zaručí bezpečnější nakupování. Více než polovina respondentů ví, (61%) kde si tyto informace mohou prostudovat, nemají problém s pochopením obchodních podmínek ve smlouvě (73%), jsou pro ně dostatečně srozumitelné. Zarážející je, že tito respondenti (47%) nemají potřebu prostudovat tyto změny. Závěrem: Respondenti jsou zákazníci s nižším vzděláním a nemají zájem si prostudovat změny Občanského zákoníku. Zřejmě proto, že jsou s nakupováním na internetu spokojeni a nesetkali se ještě se zápornou situací při nákupu. V každém případě jsou seznámeni, kde tyto informace mají hledat a v případě potřeby si je prostudovat.

9 Otázka Znění otázek možnosti respondenti % 1. Pohlaví muž žena Věk a více Nejvyšší vzdělání základní vyučen v oboru střední s maturitou 6 7 vysokoškolské Nejvyšší měsíční příjem méně než a více Nakupujete přes internet? ano ne Jak často nakupujete přes internet? každý týden 4 10 každý měsíc každých půl roku x za rok Jaký druh zboží přes internet nakupujete? elektroniku kosmetiku 9 11 oblečení rekreační pobyty 5 6 knihy 6 7 jiné Myslíte si, že nakupování na internetu je bezpečná forma ano obchodování? ne Ovlivnila Vás někdy internetová reklama při koupi zboží? ano ne nevím Jste seznámeni se změnami Občanského zákoníku 2014? ano ne Myslíte si, že tyto změny zaručí zákazníkovi bezpečný ano nákup na internetu? ne nevím Máte informace, kde si tyto změny můžete prostudovat? ano ne Jsou obchodní podmínky nakupování na internetu pro ano ne Máte nějaké špatné zkušenosti s nákupem na internetu? ano ne Prostudujete si před nákupem na internetu změny Občanského ano zákoníku? ne nevím 23 28

10 Česko zaplaví balíkomaty Češi si do trafik už nemusejí chodit jen pro noviny a cigarety. Nově si v několika stovkách provozoven mohou vyzvedávat zboží objednané v tuzemských e-shopech. Zatímco ve světě internetovému obchodu dominují nejrůznější kurýrní firmy, v Česku lidé ve svých objednávkách stále častěji zaškrtávají volbu osobní vyzvednutí a platba při převzetí. Velcí internetoví prodejci se tak bez sítě výdejních míst už neobejdou. Jednička na trhu Alza.cz například provozuje v českých městech 25 prodejen, česká dvojka Mall.cz jich má 12 a plánuje otevřít další. Zdaleka největším pokrytím se může pochlubit firma Popron, která s distributorem tisku Mediaprint Kapa založila společnost e-shop partner. Ta nyní zahrnuje síť téměř 350 trafik a kamenných prodejen a stále se rozšiřuje. Na konci minulého roku začaly vznikat sítě balíkomatů -automatických výdejen zboží, které jsou zpravidla umístěné u velkých nákupních center. Zákazníci si v nich mohou vyzvednout balík poté, co na místě zaplatí platební kartou. A to do tří dnů od doručení zásilky. Jako první na českém trhu představila vlastní balíkomaty firma Kouzelná almara, za níž stojí investiční společnost MitonInvestmentsEnern a zakladatel společnosti Slevomat Tomáš Čupr. Později otevřela balíkomaty firma In Time a obě tyto firmy se sloučily. K těmto službám se přihlašují další distributoři, například Uloženka.cz, Zásilkovna. Bohužel na hektický vývoj na trhu doručovacích služeb se zatím nepodařilo zareagovat České poště, které alternativní distributoři zásilek ubírají klienty. Na nákup, údržbu a servis balíkomatůvypsala pošta veřejnou zakázku, ale bohužel kvůli několika námitkám u antimonopolního úřadu se celý tendr protáhl. Pilotní projekt s prvními balíkomaty se plánuje otevřít až v tomto roce a pokud se automatické výdejny osvědčí, počítá Česká pošta s umístěním až 280 balíkomatů do všech okresních měst.

11 e-shop partner 343 Zásilkovna 67 Kouzelná almara In Time 60 CZC.cz 43 Alza.cz 25 Mall.cz 12 Uloženka.cz 10 Kasa.cz 6 e-shop partner Zásilkovna 43 Kouzelná almara In Time 60 CZC.cz Alza.cz Mall.cz Uloženka.cz Kasa.cz

12 Vzhledem k tomu, že v dnešní době je množství (asi v ČR) je velmi těžké si vybrat kde nakoupit. Na této dvojstránce se Vám pokusíme vybírání usnadnit. Snažili jsme se najít e- shopy, které jsou známější a velké firmy. I když to vždy nemusí znamenat, že obchod bude probíhat v pořádku. Nicméně tyto firmy podle nás se snaží vše vyřešit vše Asi jeden z nejznámějších firem působící na internetu je alza.cz. Určitě každý z Vás zná zeleného mužíčka, který klepe velmi často i na Vaše televizní obrazovky. Přednosti e-shopu: Množství sortimentu (nejen elektro) Kontrola vaší objednávky online Velmi rychlé řešení problému (infolinka, ) Další z velkých hráčů na našem trhu 29 poboček po celé republice je kasa.cz. Pyšní se čtyřmi showroomy v ČR.. Přednosti e-shopu: Sortiment od elektroniky přes hračky až po chovatelské potřeby. Velmi rychlé řešení problému (infolinka, )

13 Taky něco pro dámy Jeden z nejznámějších e-shopů s parfémy. Přednosti e-shopu: Garance originálnosti parfémů Velké množství slevových a dárkových akcí Velmi rychlé řešení problé- Sice to není úplně standardní e-shop. Nicméně i tato stránka se řídí novým občanským zákoníkem a chtěl bych vyzvednou plusy této firmy, která spadá do trošku jiné sekce prodeje či nákupu na internetu než předchozí firmy Přednosti e-shopu: Garance pro kupující firmou Možnost nakupovat jako neregistrovaný Velmi rychlé řešení problému Jeden z obrů na českém trhu je také MALL.CZ. Tento e-shop se může chlubit snad největším výběrem obrovského druhů zboží. Přednosti e-shopu: Množství sortimentu Kontrola vaší objednávky online Velmi rychlé řešení problému Nemělo by se zapomínat také na jiné firmy, které se nezabývají prodejem hmotného zboží. Máme tady e-shop, který prodává zážitky jak let v balónu, pivní lázně, škola smyku aj. Přednosti e-shopu: 7 let v tomto docela novém směru prodeje těchto zážitků Možnost shlédnutí recenzí na webu. Velmi rychlé řešení problému

14 Den blbec! Každý z vás už ho určitě alespoň jednou zažil. Ráno se polijete kávou, zabouchnete si klíče, šlápnete do kaluže a jako úplný vrchol vám autobusák, který se na vás každý den usmívá, zabouchne přímo před nosem. Říkáte si, že nic horšího se už stát nemůže. Ale opak je samozřejmě pravdou. Večer, když (jak jinak) opět běžíte na autobus, vám spadne mobil. Už se ani nedivíte, že nejde zapnout. Řeknete si, že dnes už se na to můžete vykašlat, vyřizovat budete až zítra. Ano, tak jsem to udělala i já. Další ráno doufám, že den blbec má opravdu jen 24 hodin. Naliju si kávu a zapínám svého nejlepšího kamaráda počítač. Na klávesnici naťukám google.com. První odkaz láká nízkými cenami. To bych přece nebyla Čech, kdyby mě to neoslovilo. Posléze zjišťuji, že stránka je čínská. Moc mě to ale neodradí. Mobil je v dnešní době nutnost. Můj chtíč a nutnost mít mobil je dobrou výmluvou pro okamžitý nákup. Letmo přeletím smluvní podmínky, šup, šup, nakoupeno. Do obálky odložím přesně 3250 korun. Tolik ten můj mazlíček stojí. Kolikrát se musím přemlouvat, abych penízky v obálce opravdu nechala. Jeden celý měsíc není o mobilu ani zmínka. 31. den přijde konečně e- mail. Skvělé! Mobil je na hranicích a za chvíli už bude jenom můj. Obrovské nadšení vystřídá šok. Prosím uhraďte do pěti pracovních dnů částku 600 korun za celní poplatky. No to je snad vtip? V zuřivosti najíždím na onu stránku, kde zjišťuji, že smluvní podmínky jsem neměla jen tak proletět. Nedá se nic dělat. Osvětlím situaci své drahocenné mamince. Ani nečekám, že si odpustí přednášku o ukvapeném nakupování. Po půl hodině mi položí 600,- na stůl. Celní poplatky

15 Vysavač - Eta Aquill Topinkovač - Kenwood TTM025 Vysoušeč vlasů - PHILIPS HP 8103/00 mixér - Concept SM Pračka- CANDY EVO4W 2643D Vysavač - Eta Aquill Topinkovač - Kenwood TTM025 Vysoušeč vlasů - PHILIPS HP 8103/00 mixér - Concept SM Pračka- CANDY EVO4W 2643D Kč Kč 199 Kč 699 Kč Kč Kč Kč 229 Kč 699 Kč Kč

16 Střední škola služeb a podnikání, odloučené pracoviště na ulici Polská 8, Ostrava- Poruba. Koordinátorka projektu: MarcelaTvrdá Redakční rada: Lukáš Zaoral Lucie Laskovská Hana Milasová Lucie Kleinová. Pomoc při získání informací pro dotazník: třída O3 Grafické část časopisu: Lukáš Zaoral, Lucie Laskovská Web školy Velký dík, patří naší, která po celou dobu tvorby pomáhala svými nápady a zkušenostmi. Tímto přispěla obrovskou částí ke konečné tvorbě časopisu https://www.google.cz/

17

18

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ DUBEN 2014 DUBNOVÁ TISKOVÁ ZPRÁVA Češi utratí v e-shopech kolem 50 miliard ročně. Od ledna jsou nákupy bezpečnější PRAHA, 9. dubna 2014

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem

8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem 8 rad, jak se nenechat napálit e-shopem Nákup Vánočních dárků přes internet bezesporu přináší spoustu výhod. Můžete nakupovat z pohodlí domova, mít na sobě třeba pyžamo, nemusíte čekat ve frontách, zboží

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum

Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK. Podnikání v e-komerci Právní minimum Jan Vetyška Výkonný ředitel APEK Podnikání v e-komerci Nejdůležitější normy specifické pro e-komerci Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 53 a 53a Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni

Distanční smlouvy. O čem musíme být předem informováni Dnes není žádnou výstředností či neobvyklostí nakupovat přes internet v tzv. e-shopech nebo si nějaké zboží objednat přes telefon, popřípadě skrz katalog. Jistě si každý něco takovým způsobem objednal.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY[JA1] obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní podmínky

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část

APEK - Certifikovaný obchod Certifikační pravidla platná od 1. 1. 2014 - legislativní část 1 Spotřebitel musí mít možnost se kdykoliv seznámit s informacemi o dodavateli prostřednictvím srozumitelného odkazu. 2 Úplná obchodní firma dodavatele APEK - Certifikovaný obchod Spotřebitel musí mít

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti se sídlem Římská 103/12, 120 00 Praha 2 Vinohrady IČO: 24758272 email: info@toplifeczech.cz tel.: +420 728 343 637 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Co je vlastně ten podomní prodej?

Co je vlastně ten podomní prodej? Co je vlastně ten podomní prodej? Prodej mimo obchodní prostory zákon přímo nedefinuje. Podrobně totiž popisuje spoustu jiných, pro spotřebitele ne tolik důležitých věcí pojmů. Výklad se však nezmění,

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky

Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro. zákazníky Všeobecné obchodní podmínky s informacemi pro zákazníky 1) Rozsah platnosti 1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti nded e.k. (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky on-line obchodu Geotrika.cz, jehož provozovatelem je Ladislav Leksa se sídlem Reimanova 1786, Kladno 272 01, identifikační číslo 05285259 zapsané v živnostenském rejstříku

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE

OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE OBCHODNÍ PODMÍNKY PERDORMIRE Provozovatelem e-shopu je společnost MACHALA GROUP SE, IČ: 24 13 34 18, se sídlem Hybernská 1271/32, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

Domácnost v roli spotřebitele. Ukončení smlouvy

Domácnost v roli spotřebitele. Ukončení smlouvy Domácnost v roli spotřebitele KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Proto stojí

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09 Dobrý den. Děkujeme, že věnujete pozornost obchodním podmínkám. Přejeme Vám příjemné nakupování. Váš internetový obchod "NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK" VELKOOBCHODNÍ PRODEJ: Obchodníci mohou naše zboží zakoupit i

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání. Obchodní podmínky pro www.fler.cz/evaseli a www.fler.cz/evaselimaterial platné od 1.1.2014 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti NADOP- VÝROBA NÁBYTKU a.s. se sídlem v Ořechově, Zahradní 1a identifikační číslo: 63469863 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5856

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VIVANTIS a.s. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti VIVANTIS a.s., se sídlem Školní náměstí 14, 537 01 Chrudim, IČO: 25977687, DIČ: CZ25977687,

Více

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu eshop.dolnivitkovice.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) se použijí pro smluvní vztah uzavíraný v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015

Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 Obchodní podmínky pro e-shop platné a účinné od 1.9.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost Atelier Dako

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

V případě, kdy stranou kupujícího je spotřebitel, použijí se tyto VOP ve stejném rozsahu.

V případě, kdy stranou kupujícího je spotřebitel, použijí se tyto VOP ve stejném rozsahu. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti PROFI AUTO CZ a.s. pro prodej náhradních dílů pomocí internetové objednávkové aplikace (dále jen,,e-shop ) I. základní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky

Více

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek

Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky Ochrana osobních údajů Pravidla používání stránek Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém slevovém portálu www.nakupvakci.cz (dále

Více

I.Základní ustanovení

I.Základní ustanovení VOP spol. MediSev, s.r. o., pro nákup zboží v internetovém obchodě www.nakrmime.cz I.Základní ustanovení Tyto všeobecné VOP (dále též VOP) spol. MediSev, s.r.o. se týkají internetového obchodu na adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Karel Malec, podnikající jako fyzická osoba, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha IČO 41885686 zapsaný v živnostenském rejstříku pod č.j. MU/OŽ/1789/2014/kh/3 1. Úvodní ustanovení 1.1

Více

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz

ELKO EP, s.r.o., Palackého 493, 769 01, Holešov, CZ, Tel.: 573 514 211, Fax: 573 514 227, elko@elkoep.cz, www.elkoep.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY E-SHOPU SPOLEČNOSTI ELKO EP, S.R.O. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti ELKO EP, s.r.o., se sídlem Palackého 493, 769 01 Holešov, IČ 25508717, zapsané

Více

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny dopravy a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava a platba. 1. Základní údaje Dodavatel USB Media, spol. s r.o. se sídlem Nádražní 349/3, 152 00 Praha 5. Dodavatel je plátcem DPH. IČ: 24115131 DIČ: CZ24115131 (dále jen "dodavatel") 2. Objednávka zboží Seznam zboží

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli v rámci e-shopu I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky (dále VOP ) jsou platné pro nákup v internetovém obchodě umístěném

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s.

Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a. s. 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Reklamační řád společnosti Auto Kelly, a.s., IČ: 158 87 791 se sídlem Praha 10, K červenému dvoru č. 10, PSČ 100 00, zapsané v obchodním

Více

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky

VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky VESELÁ TRIČKA Obchodní podmínky Seznam: 1. Základní údaje 2. Jak objednávat 3. Dodací podmínky 4. Reklamace 5. Ochrana osobních údajů 1. Základní údaje Dodavatel: NEUBERT marketing & Company s.r.o. Sídlo:

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách

Informace o uzavřené smlouvě a smluvních podmínkách Obchodní podmínky platné do 18.1.2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovéch obchodu provozovaném Jaroslavem Ulrichem od 1.1. 2014. 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky jsou platné

Více

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana

Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE. Obchodní společnosti: studio nirvana studio nirvana Cheb VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ SLUŽEB ONLINE Obchodní společnosti: studio nirvana Se sídlem: Karla Čapka 742, Sokolov, 35601 identifikační číslo: 45410810 Provozovna: ul. Přátelství

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu provozovaného na internetových adresách http://www.gnosis.cz/ a http://eu.gnosis.cz/,

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Nákupní řád VYMEZENÍ POJMŮ Spotřebitelská smlouva Prodávající Kupující/spotřebitel Kupující/jiný subjekt Kupní smlouva

Nákupní řád VYMEZENÍ POJMŮ Spotřebitelská smlouva Prodávající Kupující/spotřebitel Kupující/jiný subjekt Kupní smlouva Nákupní řád Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Bližší informace o prodávajícím naleznete v sekci

Více

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o.

Obchodní podmínky. společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ hromosvody s.r.o. se sídlem Rovenská 381/10, Kbely, 197 00 Praha 9 IČ: 291 51 767 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNí PODMíNKY Esthesia klinika rodinného zdraví a krásy s.r.o., se sídlem Opletalova 1013/59, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 27676561, zapsané v obch. rejstříku

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BYLINKYODHANKY.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího

Více

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč.

Při objednávce pouze jednoho kartonu (24 plechovek), zákazník hradí cenu dopravy na dobírku zásilkovou službou 89 Kč. Obchodní podmínky Základní údaje Dodavatel: Miluju kokos, s.r.o., Rybná 716/24, 11000, Praha 1 IČ: 02797844 DIČ: CZ02797844 (dále jen "dodavatel") Tel: +420 603370726 (cena hovoru je běžná dle tarifu Vašeho

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. I. Všeobecná ustanovení Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Firma na zážitky, s.r.o. a Vámi jako kupujícím produktu Black Boxes, případně příjemcem produktu Black Boxes, pokud

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY prodávajícího Moravian Science Centre Brno, příspěvková organizace se sídlem Křížkovského 554/12, Pisárky, 603 00 Brno identifikační číslo: 29319498 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více