DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ"

Transkript

1 23/24 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ p r o s i n e c DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ Slavnostní vernisáží, která proběhla dne 5. prosince od 17 hodin, byla zahájena výstava Salon Obce architektů. Otevřená přehlídka myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství letos dosáhla již devátého pokračování. Po posledních dvou ročnících, prožitých v kouzelném Lapidáriu Betlémské kaple, tentokrát Salon hostí neméně důstojné prostředí Martinického paláce. Ten byl postaven po polovině 16. století na místě čtyř gotických domů. Dům do dnešní čtyřkřídlé podoby rozšířil v pozdně renesančním stylu Jaroslav Bořita z Martinic. A protože byl předvečer Mikuláše, atmosféra odpovídala tomuto dni. Po lichoběžném nádvoří, vytvořeném uzavřenou dispozicí křídel nárožního dvoupatrového objektu (roh Kanovnické ulice a Hradčanského náměstí), kroužili čerti a naháněli příchozí ke vstupnímu vědomostnímu testu mikulášské básničce. Mozkové závity návštěvníků pracovaly na plné obrátky,

2 2. STRANA 9. SALON OA IS / 2006 aby se ctí zvládly nečekaný moment překvapení. Snaha stála za to, neboť je vzápětí zchladil lahodný mok, servírovaný samotným Mikulášem. Program zaujal pestrostí Vlastní akce se odehrávala na dvou místech. V přízemí byla instalována výstava, doprovodný program vernisáže se uskutečnil v prvním patře. Tam také na úvod směřovaly kroky všech milovníků architektury. Projdete-li se zmíněnými prostory, zjistíte zajímavou skutečnost: místnosti v přízemí si zachovaly renesanční klenby, většina těch, které se nacházejí v patrech, je plochostropá. Jak už se u Salonu stalo nepsaným zvykem, o funkci moderátora se postaral gestor výstavy akad. arch. Miloslav Čejka. Unavený ve tváři, ale šťastný na duši, přivítal všechny přítomné, objasnil podstatu celé akce a vyzdvihl její mezinárodní podobu, dosaženou v krátkodobé historii Salonu. Nezapomněl rovněž poděkovat všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se akce těžko uskutečnila. Poté už se program rozběhl na plné obrátky. Upoutali řečníci Jeho úvod obstarala reklamní prezentace společnosti Trevira cs., aby ji vystřídala první hudební vložka v podání písničkáře Jiřího Dědečka. Jeho nostalgicky laděná píseň o životě jakoby vytvořila náladu pro další řečníky slavnostního večera. Především prvnímu z nich, ing. Světlaně Kubíkové z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚHA), neboť tento subjekt, který téměř 40 let sídlí v Martinickém paláci, čeká na jaře 2007 stěhování na Emauzy. Ing. Kubíková ve svých slovech poděkovala Obci architektů za dlouhodobou spolupráci a vyzdvihla blízkost podnikání obou organizací na poli architektury. Zároveň zdůraznila, že 9. Salon symbolizuje závěrečnou tečku za působením ÚHA v prostorách výše jmenovaného objektu. Poté se ujal slova Doc. ing. akad. arch. Ján Bahna, vedoucí ateliéru VŠVU v Bratislavě. Ve svém krátkém vystoupení nejen, že zavzpomínal na 90. léta minulého století, kdy došlo k rozdělení ČSFR na dva nezávislé státy, především ale poukázal na fakt, že pořádání takových akcí, jakou je Salon, vede k rozletu architektury a vzájemnému prohlubování jejích národních podob. Jako další vystoupil ing. Václav Mach, předseda ČKAIT. Také on se ve svém proslovu pochvalně zmínil o volnomyšlenkářském pojetí výstavy, z pozice technického inženýra pak nepřímo smeknul klobouk před vlastní činností architektů. Na druhou stranu si ale postesknul, že ze současných stavebních děl zmizely prky malířství a sochařství. Jakoby chtěl poukázat na sám Martinický palác, jenž je hojně vyzdoben venkovními sgrafity, kde lze nalézt výjevy Josefa Egyptského, hrdinské činy Herkulovy apod. Bohatá malovaná výzdoba je i uvnitř budovy samé. Na závěr své řeči proto pořadatelům Salonu popřál, aby se jim právě v tomto směru podařilo v příštích ročnících získat díla, která by dokumentovala

3 IS / SALON OA 3. STRANA postrádané myšlenky. Celý rétorský blok uzavřel krátkým příspěvkem předseda Obce architektů, ing. arch. Oleg Haman. Poděkoval PhDr. Evě Skalické a ing. Kubíkové za poskytnutí krásných prostor, zároveň projevil lítost nad tím, že je ÚHA musí opustit. Dále se zaobíral myšlenkou urbanismu, jemuž se z hlediska hodnocení příliš nedaří v Grand Prix. Salonu proto dal do vínku, aby se mu v této otázce do příštích ročníků dařilo lépe. prvků. A to i v podobě pokrývek hlavy Zajímavé zpestření vernisáže. O to se zasloužil i druhý písničkář Vladimír Merta, jenž se v úvodu své produkce blýskl výrokem Marka Vitruvia Pollia (1. stol. př. n. l.), římského architekta, inženýra a teoretika, o tom, že odstupující krásu střídá ošklivá přítomnost. Nezapřel tak ekvivalenci svého vzdělání s mnoha přítomnými v sále. Nejen jim pak předložil dva vzorky ze své uměleckého repertoáru, aby tím udělal pomyslnou tečku za celým doprovodným programem. To hlavní teprve mělo přijít zahájení výstavy slavnostním přestřižením pásky v podání ing. Kubíkové a arch. Hamana v přízemí Martinického paláce... upoutali umělci Na řečníky navázala módní přehlídka studentů University Tomáše Bati ve Zlíně pod patronací Prof. akad. arch. Karla Lapky. Téměř dvěma desítkám předvedených modelů dominovala především černobílá kombinace. Některé návrhy byly laděny střídmě, jiné se zase pouštěly do odvážnějších realizací, které se snažily do světa módy aplikovat architekturu abstraktních Poslání Salonu Idea Salonu je založena na možnosti svobodné a individuální volby autorů, obsah a způsob prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli. Závazným prvkem zůstává pouze formát panelů. Volnost jednání je při obsahové náplni naprosto osobní. Je na autorech samotných, zda se na ploše výstavní desky objeví ucelený pohled na projekt, řádně okomentovaný, či pouze fragment z celého díla, jemuž odpovídá i velikost doprovodného textu. Proto se mohou všichni přítomní střetnout s různým provedením přihlášených ukázek. Těch se pro letošní ročník Salonu podařilo nashromáždit celkem 83. Také tentokrát české architekty, sochaře, stavební inženýry, výtvarníky a další profese, jejichž tvorba nalézá uplatnění v architektuře, obohacují svou přítomností mezinárodní kolegové, konkrétně představitelé slovenské a srbochorvatské

4 4. STRANA 9. SALON OA IS / 2006 se uskutečnil ve velmi důstojném výstavním prostoru Martinického paláce na Pražském Hradě, a tomu odpovídala i vernisáž v reprezentačním sále nad Salonem. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Magistrátu hl. m. Prahy, sekci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zde sídlem a paní PhDr. Evě Skalické za tuto možnost. Dále děkuji všem zúčastněným sponzorům, bez jejichž příspěvků by se akce nemohla realizovat. A děkuji všem, kteří se na přípravě Salonu podíleli fyzicky, obětavé duši celého podniku Ivě Brunclíkové a neméně obětavému kolektivu studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně s arch. Karlem Lapkou. A nakonec, doufaje, že jsem na nikoho nezapomněl, děkuji samozřejmě všem našim i zahraničním vystavujícím autorům a kolektivům za jejich účast. architektury. Zastoupena je i nastupující generace studentů, kteří mohou již třetí ročník za sebou vystavovat své práce. Tuto možnost prezentace využili hlavně posluchači fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, respektive fakulty architektury ČVUT v Praze. Různé věkové kategorie vystavujících se postaraly o to, že se rozproudila velmi živá diskuse o jednotlivých exponátech Po ukončení expozice v pražském Martinickém paláci zamíří 9. Salon OA na východ. Jeho nejbližší zastávkou by se měla stát slovenská metropole Bratislava, aby následně putoval do dalších lokalit. O přesných místech a termínech vás budeme informovat v aktuálních číslech Informačního servisu Obce architektů. Záštitu nad výstavou, kterou doprovází vkusně zpracovaný katalog přihlášených děl, převzal Jeho Excelence Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky. Připravil: Bohumír Kotora Foto: Alexandra M. Videmannová Jaký je letošní Salon? Účast na vernisáži byla dosud neobvykle vysoká, zaplněný sál. V programu bylo sponzorsko pěvecké vystoupení předsedy Českého PEN klubu Jiřího Dědečka a Vladimíra Merty v rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN klubem, začalo se reklamní prezentací firmy Trevira cs., akci uvedla ředitelka Útvaru rozvoje hl.m. Prahy paní ing. Světlana Kubíková, promluvili hosté, pan Doc. ing. akad. arch. Ján Bahna V Praze Glosa k IX. Salonu Obce architektů 2006 Devátý Salon, neboli devítka, dění ve znamení této číslovky je většinou předznamenání desítky, jubilejní desítky. To ale v případě tohoto ročníku vůbec neznamenalo nijakou újmu, ale naopak. Letošní Salon

5 IS / SALON OA 5. STRANA permanentně interiéristé a výstaváři AIA ČR a nechyběli ani výtvarníci. V počtu vystavených prací nepatří letošní Salon sice k nejsilnějším, ale k nejkvalitnějším. Letos bohužel bez účasti fyzických děl výtvarníků a sochařů, prostorové možnosti to nedovolovaly, a nezúčastnili se pozvaní studenti pražských vysokých škol. Úroveň vystavených prací je pestrá a lze ji hodnotit jako vysokou. Jak dopadne návštěvnická anketa zatím nevíme a necháme se překvapit, panely s nejvíce hlasy budou uveřejněny v Informačním servisu a na webu ze Spolku architektov Slovenska a ing. Václav Mach, předseda ČKAIT, část slovní uzavřel projevem předseda Obce architektů ing. arch. Oleg Haman. Končilo se přehlídkou módní tvorby studentů University Tomáše Bati ve Zlíně za účasti Česká televize. Paní ing. Kubíková, ředitelka Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, slavnostně přestřihla pásku a Salon byl otevřen. Nakonec byli návštěvníci pozváni na znamenitý raut se svařeným vínem, čerstvě pečenými škvarky a dalšími lahůdkami, včetně sladké tečky. Vraťme se ale k vlastní výstavě, letos se opět povedl realizovat záměr rozšířit účast o zahraniční hosty ze Slovenska a Srbska, tradičně o studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB, opět byli zastoupeni inženýři z ČKAIT a již Salon je po Grand Prix OA další významnou akcí Obce architektů. Grand Prix je prestižní soutěž vymezená v kategoriích, Salon je naproti tomu naprosto svobodná a otevřená platforma. Mezinárodní účast umožňuje následnou mezinárodní prezentaci. V příštím ročníku bychom chtěli pozvat navíc architekty jednak ze sousedních států evropské Unie, a další, zejména ze Slovinska, Chorvatska, Estonska a Litvy. Opět zajistit širokou účast výtvarníků a studentů a využít více možností internetové prezentace na našich stránkách O našich záměrech budeme pravidelně informovat jak na stránkách internetu, tak IN servisu. A proto si Vás již nyní dovoluji vyzvat k účasti v dalším, desátém ročníku této naší již jubilejní profesní slavnosti, a ta by měla být opravdu nemalá. Připravil: akad. arch. Miloslav Čejka, gestor výstavy Foto: Alexandra M. Videmannová

6 6. STRANA ROA + ROZHOVOR IS / 2006 Zápis z jednání ROA dne Přítomni: ak. arch. Fuchs, ak. arch. Čejka, ing. arch. Haman, ing.arch.šafář, ing. arch. Kopečný, ing. ak. arch. Štulc, Doc. ing. arch. Mojžíš, ing. arch. Krejčí, ing. arch. Parma, sl. Rafajová. Za DR OA: ing. arch. Melichar, ing. arch. Galan, ing. arch. Všetičková. Omluveni: ing. arch. Kotík, ing. arch. Mastný. Program jednání: 1. Schválení navrženého programu a kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 2. Salon OA č. 9 - reálná situace a výhled na rok GP OA zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP. 4. Galerie v pasáži 5. Časopis Architekt - koncepce 6. Různé: - www stránky - Nedostatky v technickém vybavení fundusu - Uzavření pořádané soutěže pro farmu v Číně - Zajištění podpisových vzorů pro účet OA v Ostravě, nyní není možné provádět úhrady z Prahy. Podpisový vzor má jen ing. arch. Chválek. 1. Zahájení provedl ing. arch. Haman. Přistoupilo se ke schválení navrženého programu. Schváleno 8/0/0 K bodům z minulého zápisu - budou probrány dva nesplněné body v různém, jinak bez připomínek. ROA bere na vědomí 2. Salon OA č. 9 - reálná situace a výhled na rok 2007 Ak. arch. Čejka zahajuje informací o připravenosti Salonu Obce architektů Vše je připraveno. Je 86 přihlášených prací. Je zajištěn catering a i překvapení. Příští rok je jubilejní ročník. S ohledem na tuto skutečnost se předpokládá, že autoři budou mít možnost vedle panelů s aktuální prací vystavit i panel retrospektivní za uplynulé desetiletí. ROA bere na vědomí 3. GP OA 2007 Ing. arch. Haman informuje o stavu zajištění porotců. Sekretariát zajistí rozeslání dopisů s žádostmi o CV a foto. Adresy budou dodány do sekretariátu. Takto shromážděné materiály budou publikovány v časopisu Architekt v prvním čísle roku Propagace příštího ročníku je nutné realizovat ve všech možných mediích. Účastnický poplatek je stanoven na Kč. Všechny náležitosti spojené s realizací GP OA 2007 budou připraveny na lednové zasedání. Schváleno 10/0/0. 5. Časopis Architekt Ing. arch. Haman informuje o stavu dohody mezi šéfredaktorem časopisu p. Macháčkem a jednateli časopisu. Dnešního dne je podepsáno prodloužení pracovní smlouvy šéfredaktora. Do předloží šéfredaktor Macháček návrh nového smluvního vztahu. Tento návrh bude rozeslán všem členům ROA k připomínkám. ROA bere na vědomí 6. Různé: - www stránky: finalizovaný pracovní podklad byl předán správci IT k prostudování jako podklad pro následné jednání. ROA bere na vědomí - Při instalaci Salonu OA 2006 se zjistilo, že některé prvky fundusu (RSS) nejsou kompletní. Ing. ak. arch. Štulc projedná možnost opravy, nebo doplnění. ROA bere na vědomí - Ing. ak. arch. Štulc připraví dopis pro čínskou stranu na uzavření akce Soutěž na pomník do Číny. ROA bere na vědomí - Změna podpisových vzorů bude pro nemoc ing. arch. Chválka provedena v lednu ROA bere na vědomí Příští jednání bude v hodin na sekretariátu v Revoluční 23. Zapsal: Danko Schválil: Haman, Štulc ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA Cena Mies van der Rohe 2005 Zvláštní cena pro začínající architekty BasketBar, Utrecht NL Architects Pieter Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaasse, Mark Linnemann Klient: Universiteit Utrecht Huisvesting, Aryan Sikkema Spolupráce: Caro Baumann, Sybren Hoek, Kirsten Huesig, Nataly Lavi, Friso Leeflang, Jennifer Petersen, Misa Shibukawa, Rolf Touzimsky, Richard Woditsch 4. Galerie v pasáži Ak. arch. Fuchs předává připravené materiály na budoucí galerii Obce architektů v pronajaté pasáži. Jako první se předpokládá výstava výběrem panelů z minulých ročníků GP OA. Pak bude připraven program na celoroční fungování. Do příští ROA členové připraví náplň tohoto programu. Ak. arch. Fuchs je pověřen ROA a připraví cenový návrh na úpravu výkladců pro potřeby této galerie. Schváleno 10/0/0.

7 IS / 2006 ROZHOVOR 7. STRANA se za posledních deset let změnila architektura a tím se změnil i charakter výstavy. Je samozřejmě vždy ovlivněný výběrem projektů a tedy složením poroty, tentokrát jistě i vlivem minulé laureátky Zahy Hadid. Celkově se mi ale zdá, že různorodost témat, přístupů, materiálů, technologií, tvarů a měřítek, se kterými současní architekti pracují, je novou skutečností našeho oboru. Tato tvořivost, nápaditost, radostnost až hravost byla z tohoto ročníku výstavy zřejmá a podle knihy hostů velmi dobře oslovila i širokou veřejnost. Ing. arch. Irena Fialová O Ceně Mies van der Rohe, o výstavách, o úrovni české architektury Na přelomu října a listopadu 2006 se v pražském Lapidáriu Betlémské kaple uskutečnila výstava evropské ceny pro architekty, Cena Ludwiga Mies van de Rohe. Ta se od roku 1987 udílí pravidelně každé dva roky a jejím smyslem je podpořit význam současné architektury z hlediska tvorby evropské společnosti a kultury. Česko se na ní podílí od roku 1997, s pěti finalisty je nejúspěšnější z nových členských zemí EU. Vypovídá tento argument něco o stavu české architektury? Má opravdu evropské parametry a dostatečné zázemí? Na daná témata IN položil několik otázek ing. arch. Ireně Fialové, české expertce v otázce Ceny Mies van der Rohe. Letošní výstava je druhá v pořadí, která se danému tématu věnuje. Co všechno obnášela její příprava a nakolik vám pomohli zkušenosti, nasbírané při zajišťování její premiéry na českém území v červenci 2004? Poprvé je všechno vždy nejtěžší. Museli jsme přesvědčit barcelonské pořadatele, že jsme seriózním partnerem, což ale nebylo až tak těžké, protože s nimi jako expert Ceny spolupracuji od roku Horší bylo přesvědčit grantové instituce a sponzory, že evropská architektura se nás opravdu týká, že jsme její součástí. A to přesto, že jsme si k pražské premiéře záměrně vybrali rok 2004, ve kterém jsme vstupovali do EU. Poprvé zaplatil polovinu nákladů výstavy Zlatý řez; bylo nám z toho dost smutno. Tentokrát jsme získali mnohem větší podporu od Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace české architektury. Výstava by ale zdaleka nebyla realizovatelná bez finanční pomoci partnerů, především hlavního partnera výstavy Sipralu. Doufám, že tak, jak se bude výstava pravidelně do Prahy vracet, bude se na ni nabalovat doprovodný program přednášek, filmů a diskusí a jejich současné mecenášství se postupně změní v oboustranně zajímavou spolupráci. Kostel Panny Marie v Novém Dvoře, Teplá u Toužimě, Pawson Architects / John Pawson Každá forma propagace architektury je snahou ze strany pořadatele obohatit všechny její ctitele nejen z hlediska informačního zdroje, ale i vizuálního prožitku. Jakou roli v tomto směru představuje Cena Evropské unie za současnou architekturu, Cena Mies van der Rohe? Vizuální požitek, pocity libosti z harmonie a krásy, jsou dle mého názoru velmi důležitou kvalitou, dokonce bych řekla podmínkou, při prezentaci architektury široké veřejnosti. Výstava Ceny je putovní výstavou, která cestuje s vlastním fundusem svařených ocelových rámů pro vystavení panelů a ocelových stolů pro vystavení modelů. Když jsem ji před mnoha lety poprvé viděla v Architecture Foundation v Londýně, byla jsem překvapena její asketičností. Zajímavé je, že s každým novým ročníkem Ceny se sice nezvyšuje počet vystavených projektů, ale zvyšuje se počet modelů a začínají se více uplatňovat videoprojekce. Současně

8 8. STRANA ROZHOVOR IS / 2006 Vítězný projekt Velvyslanectví Nizozemského království v Berlíně Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhaas, Ellen van Loon Klient: Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království - Dienst Gebouwen Buitenland, The Hague Vedoucí projektu: Ellen van Loon, Erik Schotte Projekt: 1997 Realizace: 2003 Připravit takovou výstavu je jistě velmi náročné. Pociťujete z hlediska obsahového rozdíl mezi evropskou a tuzemskou formou pořádání expozic zaměřených na architekturu? Tohle je taková zvláštní otázka, která mne evokuje k tomu, abych se spíše zeptala já Vás, zda znáte nějakou výstavu české současné architektury, která putuje či putovala po zhruba 15 hlavních architektonických centrech Evropy? Já ne. Není to proto, že bychom to neuměli, neměli šikovné lidi nebo obsahově nebyli na stejné úrovni. Jediným důvodem je, že nevím o nikom, kdo by byl ochoten celou přípravu takovéto výstavy zaplatit. A není pochyb o tom, že by to současná česká architektura moc potřebovala. Připravit putovní výstavu je ale úplně jinou disciplínou než udělat jednorázovou výstavu. Řešíte obecnou srozumitelnost panelů a modelů, jazykové mutace, trvanlivost a nerozbitnost exponátů, jejich přepravu, pojištění, technické zajištění, manuály instalace, řešíte smluvní vztahy - co je v kompetencích lokálních kurátorů, kdo je za co zodpovědný a kdo to celé po dobu putování koordinuje a kontroluje. Příprava takové výstavy trvá mnoho měsíců, i déle, a nedá se realizovat z dostupných grantů. život, není již dnes normou. Proto nemá Nadace Mies van der Rohe žádné místní pobočky. Vše je organizováno z Barcelony. Nezávislých expertů a architektonických institucí, které kontaktuje s žádostí o nominace, je kolem 110 a neustále je obměňuje a doplňuje. Tvoří takovou nehierarchickou virtuální síť pokrývající architektonický prostor Evropy. Vím, že každá nová porota ráda diskutuje nad shromážděnými projekty o tom, zda systém nominací Ceny nelze nějak zlepšit. Jako experti máme právo na totéž. Letos jsem Nadaci upozorňovala na to, že rychlost výstavby se za poslední roky zvýšila natolik, že některé projekty jsou před uzávěrkou Ceny ještě v hrubé stavbě, ale do konce roku jsou dokončené. Tyto stavby propadají sítem systému nominací a je to vůči nim nespravedlivé. Věřím, že žádný systém nominací žádné ceny není dokonalý už jen proto, že je systémem, zjednodušením. Myslím si však, že by měl být dostatečně pružný, aby mohl reagovat na změny v oboru. Česká republika se Ceny Mies van der Rohe účastní pravidelně od roku Zatím se však neprosadila na nejvyšší mety. V čem je podle Vás ten zakopaný pes? Důvodů je, myslím si, mnoho a jen některé se týkají přímo architektů. Když si pečlivě prohlédnete výstavu Ceny, zjistíte, že skoro každý projekt je něčím mimořádný. Každý je původním originálním tvůrčím řešením nějakého zadání, problému, je tedy v souladu s odkazem Mies van der Rohe koncepčně a/i technologicky inovativní a kvalitně realizovaný. V posledních ročnících však Cenu dostaly projekty, které mají navíc zásadní společenský přesah. Kromě přínosu pro klienta jsou přínosem i pro společnost jako takovou. A takové projekty - městotvorné, společenskotvorné, krajinotvorné - u nás v posledních letech téměř nestavíme a zase to má, domnívám se, mnoho důvodů. Je evropskou architektonickou politikou ukázat, jak důležití jsou pro společnost architekti a současná architektura, jak významnou roli hrají při tvorbě evropské společnosti, kultury, veřejného prostoru a jak tím ovlivňují celkovou kvalitu života. Cena Mies van der Rohe tuto politiku evidentně podporuje a myslím si, že dokud nebudou mít naše stavby tento tradiční evropský společenský přesah, neprosadí se výše než mezi finalisty. Český úspěch Mies van der Rohe Award 2005 Obchodní dům Selfridges & Co, Birmingham, Velká Británie, Future Systems / Jan Kaplický, Amanda Levete Stavby na Cenu Mies van der Rohe nominují nezávislí experti ze všech zemí Evropy, včetně národních architektonických institucí. Spolu se svým časovým provedením se tak liší od známých českých přehlídek, Grand Prix Obce architektů ČR nebo Stavba roku. Jak hodnotíte tyto diference z pozice českého experta na architekturu? Systém nominací Ceny Mies van der Rohe vznikl kolem roku 1985 a reagoval na vznik EU a prostoru s volným pohybem pracovních sil. Situace, že se narodíte v zemi, kde také vystudujete, žijete a pracujete po celý svůj

9 IS / 2006 OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY 9. STRANA Vyslovíme-li jména Jiřičná, Kaplický či Hird Pokorný, představují špičkové odborníky ve světě architektury. Vesměs jde o lidi českého původu, kteří ale po léta žijí a tvoří v zahraničí. Máme dnes v české architektuře nějakou osobnost, jež by kráčela v jejich stopách? Doufám, že paní Jiřičná, pan Kaplický či profesor Pokorný nebudou nic namítat, když si dovolím říci, že právě oni jsou pro mě osobnostmi současné české architektury. Řekla bych, že není důležité, kde a jak dlouho člověk žije či pracuje. Důležité je, zda s ním cítíme nějaké souznění, podobné cítění, možná i myšlení. Jsou pro mě osobně velkou inspirací a jsem si jista, že to tak cítí i další architekti a studenti. Nominované projekty na Cenu Mies van der Rohe jsou archivovány v archivu barcelonské Nadace Mies van der Rohe. Národní archivy architektury najdeme v mnoha evropských zemí, u nás zatím chybí. Podaří se tuto instituci v ČR vytvořit? Většina národních archivů architektury, které fungují jako státem podporované instituce, vznikla v době, kdy bylo zásadní uchovat cenné originály, kresby a modely, eventuálně celé pozůstalosti významných architektů či staveb. V posledních letech se zásadně změnily metody práce architektů díky novým možnostem reprodukce dokumentace a nástupu počítačů. Zásadně se snížilo množství toho, co můžeme nazvat originálem, co v sobě uchovává kvalitu lidského dotyku, přímé emoce, tedy toho, co bude promlouvat k dalším generacím, dokud lidi zůstanou lidmi. Mám za to, že všechny archivy architektury tak trochu bojují s touto situací. Co má cenu vůbec archivovat? Čím více o tom uvažuji, přikláním se k názoru, že nové archivy jako instituce nevzniknou, že potřebu, i tu budoucí, pokryjí stávající archivy, jako jsou např. v NG, NTM apod. Na druhou stranu ale soudím, že vzniknou nové archivy, sbírky, které využijí právě možností nových médií. Olomoucké dny architektury a stavebnictví jsou multižánrovou akcí vedoucí k propagaci a popularizaci architektury a stavebnictví. Uskutečnily se pod záštitou České komory architektů, za podpory Obce architektů a ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA 21 a SEV Sluňákov Olomouc. Tato osvětová akce se mohla uskutečnit také díky sponzorům: Tondach CZ, s.r.o., Gemo Olomouc, spol. s r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a Eurogema CZ, a.s. Patří jim poděkování pořadatelů. Program byl velice bohatý. Zahrnoval diskuse a přednášky, výstavní prezentace, čítárnu i prohlídky zajímavých architektonických objektů. Ve výstavní části mohli návštěvníci zhlédnout, v Olomouci poprvé, prestižní soutěžní architektonickou přehlídku Grand Prix Obce architektů Představilo se zde 109 staveb a architektonických děl, rozdělených do následujících kategorií: novostavba (57 panelů), rekonstrukce (23 panelů), interiér (13 panelů), krajinářská architektura a zahradní tvorba (5 panelů), Je podle Vás v České republice dostatečný počet galerií zaměřených výhradně na architekturu? Soudě podle ročních obratů a počtu návštěvníků současných galerií architektury si myslím, že by se jich více v současnosti ještě neuživilo. Neznamená to však, že by města, jako Zlín, Olomouc, Liberec apod., neměla mít galerii architektury. Také to neznamená, že v České republice nechybí jakési Centrum architektury, která lze nalézt ve většině evropských hlavních měst, jako je např. skotský Lighthouse, které synergií více drobných organizací, galerií či zájmových sdružení ukazuje veřejnosti živý obraz současné architektury. Děkuji za rozhovor. Připravil: Bohumír Kotora (Poznámka redakce: k nominovaným stavbám na cenu Mies van der Rohe Award 2007 se vrátíme v jednom z dalších čísel IN.) Z REGIONŮ Premiéra Grand Prix OA na Olomouckých dnech architektury a stavebnictví Olomoucké dny architektury a stavebnictví uspořádala společnost Omnis Olomouc letos podruhé jako součást stavebního a technického veletrhu Stavotech. Akce probíhala převážně v pavilonu A olomouckého Výstaviště Flora ve dnech listopadu 2006.

10 10. STRANA OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY IS / 2006 urbanizmus (4 panely), architektonický design a drobná architektura (4 panely), výtvarné dílo v architektuře (3 panely). Vernisáž se uskutečnila v rámci zahájení veletrhu Stavotech dne 2. listopadu 2006, úvodní slovo přednesli místopředseda Obce architektů Ing. akad. arch. Vladimír Štulc a předseda představenstva společnosti Omnis Olomouc, a.s., Ing. Daniel Vaverka. Grand Prix tvořila svým rozsahem i obsahem dominantu Olomouckých dnů architektury a stavebnictví a po celou dobu byla středem zájmů návštěvníků. Příležitost, podívat se na architektonické zajímavosti, si nenechali ujít architekti, projektanti i zajímající se veřejnost nejen ze střední Moravy. Dále byly k vidění přehlídky Dřevěný dům, Nový domov či Diplomových prací studentů fakult architektury. Profilovými přehlídkami se prezentovali architektonické ateliéry ARCHTEAM, Atelier Polách & Bravenec, Ing. arch. Vít Janků a Ing. arch. Blanka Zlámalová. V galerii architektury a designu se zase představily Mendlova univerzita Brno a Střední umělecká škola Ostrava. Také zde návštěvníci našli designově zajímavý nábytek a bytové doplňky našich i zahraničních výrobců. Bohatě byly navštívené přednášky a besedy, které se uskutečnily za přítomnosti významných osobností české architektury. Zajímavě vyzněla přednáška nynějšího děkana fakulty architektury VUT Brno Prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety o funkcionalistické architektuře a rodinných domech Šlapeta. Za zmínku také stojí prezentace tvorby architektonických ateliérů ARCHTEAM Náchod a polsko-českého Pejpek & C + HO_aR sídlícího v Olomouci. Rehabilitace střešní zahrady zámku v Lipníku nad Bečvou tvořila téma zajímavé diskuse Ing. arch. Obenause. Nejvíce navštívenou části Olomouckých dnů architektury a stavebnictví se staly prohlídky architektonicky zajímavých objektů. Prohlídka stavby nízkoenergetického domu v Horce n./m spojená s přednáškou o architektuře, krajině a ekologickém stavění se uskutečnila mimořádně s projektanty PROJEKTIL ARCHITEKTI Praha a autorem technického řešení stavby Doc. Ing. Tywoniakem. Jako bonus návštěvníky očekávalo povídání o současné architektuře s Ing. arch. Martinem Rajnišem. Tuto část připravil a moderoval Mgr. Michal Bartoš ze Střediska ekologické výchovy Sluňákov. Komentovaná prohlídka Arcidiecézní muzeum z pohledu architektů se uskutečnila pod patronací architektonického časopisu ERA 21, pořadatelé přitom nabídli možnost projít si celý areál v doprovodu a výkladu autorů návrhu, architektů HŠH Ing. akad. arch. Petra Hájka a Ing. akad. arch. Jana Šépky. V čítárně našli mnozí inspiraci v časopisech a publikacích z oblasti architektury, stavebnictví a designu. Některé ze zajímavých publikací bylo možné na místě i zakoupit. Na Olomoucké dny architektury a stavebnictví zavítali zajímavé osobnosti, odborníci stavebního oboru i veřejnost zajímající se o architekturu, stavebnictví a design. A našli zde mnoho zajímavého Připravila: Eva Fuglíčková, Omnis Olomouc, a.s. Foto: archiv firmy Omnis, architekt Vladimír Štulc SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Presta Jižní Čechy ročník přehlídky stavebních realizací za období Vyhlašovatelé: Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Jihočeským krajem a Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví Sekretář soutěže: pí. Kovalská, kancelář oblastní pobočky ČSSI, Novohradská 1, Č. Budějovice, tel: Cíl vyhlašovatelů: prezentovat současné stavby v jihočeském regionu. Soutěžní kategorie: - Občanské a průmyslové stavby N (novostavba),

11 IS / 2006 SOUTĚŽE 11. STRANA R (rekonstrukce) - Rodinné domy a bytové stavby N (novostavba), R (rekonstrukce) - Vodohospodářské a ekologické stavby - Dopravní a ostatní inženýrské stavby - Ostatní Stavba musí být postavena na území Jihočeského kraje a dokončena v letech Přihlašovatelem je účastník výstavby - zhotovitel nebo projektant nebo stavebník (objednatel, investor). Nutno doložit PÍSEMNÝ SOUHLAS zbývajících účastníků výstavby s jejich úplnou adresou. Porota: Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota nezávislých odborníků, zástupců vyhlašovatelů v počtu za ČSSI 3, Jihočeský kraj 1, ČKA 3, ČKAIT 3 a SPS 3. Termín: Více informací naleznete na: Možnosti využití modulární výstavby Anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření. Vyhlašovatel: Koma Modular Construction, s.r.o., Říčanská 1180, Vizovice, tel: , fax: , Předmět soutěže: tvoří zpracování soutěžního návrhu využitím nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů o půdorysných rozměrech x mm, x mm nebo x mm a venkovní výšce mm. Účel a poslání soutěže: podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a přídavnými prvky, které oživí strohost modulárních staveb. Termín: Bytový dům pro 21. století Jednokolová, anonymní, soutěž pro studenty architektury a pozemního stavitelství. Vyhlašovatel: Central group a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4 Sekretář soutěže: Ing. Michaela Andrejsová, Na Strži 65/1702, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: nízkopodlažní bytový dům do 4 NP s podzemním parkováním, situovaný v rovině. Účel a poslání soutěže: nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem je podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Termín: Plzeň - Jižní město Vyzvaná, anonymní, jednokolová, ideová, urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň Předmět soutěže: návrh urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město, které se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně. Rozloha vymezeného území je cca 650 ha. Účel soutěže: nalézt nejvhodnější urbanistické řešení vymezeného území a vhodného partnera pro zadání následné zakázky, jejímž předmětem bude zhotovení díla obsahujícího zejména: a) podrobnou studii prostorového a funkčního uspořádání území (studie využitelnosti území), b) studii proveditelnosti. Termín: Nová budova Národní knihovny ČR Mezinárodní, projektová, architektonická soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby. Vyhlašovatel: Národní Knihovna České Republiky Zplnomocněný zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , fax.: Sekretář soutěže: Ing. Lili Langová, referát investic NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, tel.: ( pro české soutěžící), fax.: , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze. Termín: Xella ročník studentské soutěže, tentokrát na téma Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Vyhlašovatel: Xella Porobeton CZ, s.r.o., Vodní 550, Hrušovany u Brna, tel.: , fax: Předmět soutěže: urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Účel a poslání soutěže: zakomponování nové výstavby do historické části městské památkové rezervace. Jedná se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům. Termín: Zelený most ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace) Vyhlašovatelé: Těžební unie ve spolupráci s Českou komorou architektů Předmět soutěže: projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, které se již začaly realizovat, realizace probíhá nebo je již dokončena. Cíl soutěže: představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl. Porota: Řádní porotci: Pavel Čech (ČSOP Vlašim), Ludvík Grym (autorizovaný architekt), Martin Netoušek (Těžební unie), Marek Slobodník (Masarykova univerzita),

12 12. STRANA SOUTĚŽE + PŘEDNÁŠKY + VÝSTAVY IS / 2006 Lubomír Tichý (Masarykova univerzita), Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR), Eva Wagnerová (architektka) Náhradník: Milena Šandová (Těžební unie) Tajemník poroty: Renata Netoušková (Těžební unie) Termín: Soutěžní podmínky ke stažení: zeleny_most_2007.doc Přihláška ke stažení: prihlaska_zel_most_2007.pdf PŘIPRAVOVANÉ Plavecký bazén v Kaplicích Veřejná anonymní, ideová, jednokolová, architektonická soutěž Vyhlašovatel: Město Kaplice Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici. Předpokládaný termín vyhlášení: leden 2007 PŘEDNÁŠKY Versus architekt Celkem osm večerů, čtyřikrát na téma architektura vytvářená, čtyřikrát architektura reflektovaná, obnáší cyklus Versus architekt. Pod organizační taktovkou Českého centra Praha ve spolupráci s A1Architects přinese řadu setkání a rozhovorů nad architekturou. Po úvodním večeru, který se začátkem listopadu věnoval tématu První dům versus architekt, nabídne cyklus ve dvou dalších pokračováních následující: Termín - téma: Levný dům versus architekt Lze ještě stavět levně nebo dokonce zcela zadarmo? Lze zadarmo bydlet? Umění versus architekt Rozešly se cesty volného umění a architektury? Kam směřují? Začátky akcí vždy v 19 hodin. České centrum Praha, Rytířská ulice 31, Praha 1. SEMINÁŘE Financování bytového fondu Odborný seminář na téma: dotace, úvěry, půjčky pro výstavbu, rekonstrukce, modernizace. Pořadatel: Stavokonzult, Ústí nad Labem Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 VÝSTAVY 9. Salon Obce architektů Místo konání: Martinický palác, Útvar rozvoje hl. města Prahy, Hradčanské nám. 8, Praha 1 Termín výstavy: do Otevřeno: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. (zavřeno , 23., a ) JINDŘICH KUMPOŠT Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: leden 2007 Výstava nejvýznamnějšího iniciátora a reprezentanta brněnské meziválečné moderny, jakož i moderního územního plánování. Ve 20. a 30. letech z pozice hlavního architekta města realizoval řadu staveb (poliklinika na Nerudově ulici, půlkruhový soubor nájemních domů na Vaňkově náměstí, kavárny Savoy a Opera atd.). Tradiční výstava spolku Obecní dům Brno z cyklu o meziválečných brněnských architektech je doplněna obsažným katalogem. ČESKÝ FENOMÉN - ARCHITEKTONICKÝ KUBISMUS Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín akce: Výstava se soustředí na nejvýznamnější období let a představí prominentní osobnosti kubismu a jejich práce: Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Hofmana, Josefa Chochola a Emila Králíčka. Expozici a texty připravil Zdeněk Lukeš. Autorkou černobílých fotografií je Ester Havlová. Marek Pražák: Každý prostor má svou píseň Místo konání: Galerie CNA, U jeslí 10/310, Ostrava - Muglinov Termín výstavy: do , otevřeno v pracovní dny od 9 do 16 hodin "Zavřu oči a stávám se zvukem. Naslouchám odpovědi přítele, jehož kůže uzavírá prostor. Kůže z betonu, kůže ze skla, ze dřeva..." Ve čtvrtek byla v Galerii CNA zahájena poslední letošní akce, presentace audiovizuální sběrny výtvarníka, designéra a muzikanta Marka Pražáka, propojující lokality vzdálené a současně blízké: newyorský Harlem a část ostravských Vítkovic, zvanou Jeremenko. Lokalita Jeremenko - lokalita Harlem "Existovat v prostoru, pocit definitivní neoddělitelnosti. Kontaminace okolním místem, jeho zvuky, přijímání pachů, rytmů. Spolu zdánlivě nesouvisejících tlaky a naléhání. Cesta od bodu k bodu, okolo rastrů a měkkých hmot. Dvě cesty, dvě procházky, dva časy, od bodu k bodu. Podobné náplně, podobné funkce, plahočení, umělé osvětlení, padající světlo." (Marek Pražák) Fotografické pásmo, téměř filmový pás, jímž byl jakoby obtočen prostor galerie, mapoval obě lokality a nabízel pohled na ně okem básníka: podivuhodná zákoutí, zapomenuté dvory, zasmušilé konstrukce. Kontaminace místem.

13 IS / 2006 AKTUÁLNĚ 13. STRANA Neopakovatelně Pražákovský pak byl vizuální doprovod touto procházkou po předměstích: velkoplošná projekce svého druhu dokumentárního filmu, natočeného přímo TAM, jehož byl autor nejen režisérem, nýbrž i hercem, komentátorem i výrobcem zvuků a mediálních efektů. David Floryk, CNA Akci podporují Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, Telefónica O2 Czech Republic. Informace: kritérium a působit na co nejširší vrstvy. Družstevní práce, založená jako nakladatelství roku 1922, byla nejúspěšnějším zastáncem těchto snah a nejvýznamnější kulturní institucí první republiky. Družstevní práce a její pobočka Krásná jizba, založená roku 1927, svojí produkcí publikací a dalších tiskovin, bytových doplňků a předmětů každodenní potřeby (ze skla, porcelánu, kovu a textilu) usilovaly o masové šíření nového životního stylu. Progresivní vizuální styl, který Družstevní práci reprezentoval, prosazoval její ideje a propagoval její zboží, byl dílem Ladislava Sutnara v kongeniální spolupráci s Josefem Sudkem. Výstava je zaměřena na spojení fotografie s novou typografií, které zde zastupují realizace propagačních tiskovin, časopisů, kalendářů a knih. Představen je rovněž výběr z cenného souboru výstavních zvětšenin Josefa Sudka, určených pro první Sudkovu samostatnou výstavu uspořádanou v roce 1932 v Krásné jizbě a výběr originálních výstavních panelů Ladislava Sutnara z roku 1934 pro výstavu tamtéž. Kromě prací těchto dvou osobností výstava představuje také díla autorů z okruhu Družstevní práce Emanuela Frinty, Antonína Pelce, Jaroslava Švába, Adolfa Hoffmeistera a Toyen. Expozici doplňují ukázky užitého umění z produkce Krásné jizby nápojové a jídelní soubory Ladislava Sutnara, kovové stolní doplňky Bohumila Južniče či koberec Antonína Kybala. ZAUJALO NÁS GAALERIIE _ internetová galerie současné architektury Internet se svým neomezeným virtuálním prostorem přináší zcela nové možnosti prezentace současné architektury. Přesně na Mikuláše se o těchto slovech mohli přesvědčit všichni, kdo zavítali do Rakouského kulturního fóra v Praze. Odehrávala se zde premiéra provozu galerie a prvního výstavního projektu ARTEC Architekten. VÝSTAVA TIP 1. Družstevní práce: Sutnar - Sudek Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín akce: Meziválečná doba patřila v Československu k umělecky nejsilnějším periodám 20. století. S požadavkem uplatnit umění v každodenním životě stoupal význam masové kultury, která měla spojovat estetické a etické Studio ARTEC Architekten založili ve Vídni v roce 1985 rakouští architekti Bettina Götz a Richard Manahl, absolventi architektury na Technické univerzitě v Grazu. Od té doby se ateliér úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a postavil řadu vynikajících staveb, za které získal četné rakouské i mezinárodní ceny. Při prezentaci autoři mluvili o nejdůležitějších tématech své tvorby. Vše bylo dokumentováno barevnými fotografiemi a vizualizacemi projektů rakouských architektů. Návštěvníci výstavy tak mohli nahlédnout do způsobu jejich přemýšlení o stavbách, dozvědět se aspekty, které ovlivnily výslednou tvorbu. A bylo z čeho vybírat. Dvojice architektů ve svém rejstříku nabízí bytové soubory, školské a kancelářské prostory, ale zabrousili třeba i do oblasti umění či energetického průmyslu. Důkazem může být projekt hydroelektrárny Hochwuhr (2004), se kterým se letos probojovali do finále European Prize for Urban Public Space ve španělské Barceloně. Velmi úspěšný byl pro ARTEC Architekten také rok 2005, kdy se opět dostali do finále v prestižní evropské soutěži Cena Mies van der Rohe (projekt EFAFLEX). Je patrné, že princip internetové galerie, tj. spojení přednášek a výstav, přináší pro vyznavače architektury využitím internetu nemalé výhody. Na videu lze sledovat

14 14. STRANA AKTUÁLNĚ IS / 2006 architek ty při komentování projektů, prohlížet fotografie, vizualizace a plány staveb, o nichž se právě mluví. Internet navíc umožní návštěvníkovi se kdykoliv ke kterékoliv výstavě vrátit a zvolit tempo prohlížení, které mu vyhovuje. Může volit množství informací - témata, která ho zajímají. Všechny výstavy budou navzájem propojené, bude moci získávat informace i napříč výstavami. Internetová galerie chce představit zajímavé osobnosti a zajímavá témata současné architektury. Příští rok budou speciálně pro galerii vytvořeny 3 výstavy, ke kterým vyjdou tištěné katalogy odpovídající svou formou principu výstavy. Všechny výstavy budou v české a anglické verzi. Grafickou koncepci galerie vytvořili Petr Knobloch a Tomáš Celizna, dgú (- dílna grafické úpravy). Více informací naleznete na internetové adrese: VÁNOČNÍ TIP - KNIHA DOMY Kniha, určená především laické veřejnosti a potenciálním stavebníkům, představuje výběr 77 rodinných domů z let postavených v ČR. Smyslem titulu je doplnit stávající nabídku katalogových domů přehledem současné individuální autorské architektury, příklady cenově dostupných domů. Stavby jsou stručně komentovány a dokumentovány fotografiemi a názornými plány. Publikaci doplňují úvodní texty, které přibližují problematiku pořizování a užívání rodinného domu pohledem architektky a sociologa. Tiráž knihy: Úvodní texty: Ivana Čapková, Jiří Ryba Komentáře ke stavbám: Karel Doležel, Věra Konečná, Petr Kratochvíl, Matěj Šišolák, Radek Váňa, Hana Vinšová Konzultace výběru staveb: Markéta Cajthamlová, Jan Jehlík, Věra Konečná, Petr Pelčák, Jan Stempel Anglické resumé: Veronika Hanušová Grafické řešení: Mikuláš Macháček / Studio Najbrt Produkce: Dagmar Vernerová Rozsah: 368 stran (77 staveb, více než 760 ilustrací) Vydání: listopad 2006 Cena: 770 Kč Vydavatel: Prostor - architektura, interiér, design, Nábřežní 87/ PRAHA 5 tel.: fax: ZÁJEZD SOUDOBÁ ARCHITEKTURA FINSKA V zemi se údajně nachází jezer, je rovněž domovem Santa Clause a tří fenoménů - sauny, finské vodky a tervy (smola, podává se i k dochucení jídel, léčebný prostředek či na impregnaci lyží). Nově se prezentuje jako moderní telekomunikační velmoc (Nokia). Oficiálně je dvojjazyčným státem dvou národů - Finů a Švédů, patří mezi nejřidčeji zalidněné státy Evropy a zimy jsou hned tři -mírná podzimní, skutečná zimní a jarní zima. Finská moderní architektura a jméno Alvara Aalta je pojmem stejně jako Jean Sibelius nebo Urho Kekonen Jedním z průvodců bude finská průvodkyně - architektka, druhým oblíbený PhDr. Jaromír Adamec. Tradičně s textovou přílohou akad.arch. Miloslava Čejky. Termín: pátek 25. května - neděle 3. června 2007 Předpokládaný program: 1. den pátek 25. května, odjezd z Prahy v 19,30 hodin, transfer přes Německo do Rostocku 2. den sobota 26. května, ranní trajekt do Gedseru, průjezd Švédskem večerní STOCKHOLM (bude-li čas), nalodění na noční trajekt do Turku s noclehem v kajutách 3. den Neděle 27. května, TURKU, moderní architektura

15 IS / 2006 ZÁJEZD 15. STRANA (objížďka se zastávkami), odpoledne do TAMPERE (zde ubytování), kostel Kalevan Kirkko a sídliště s centrem Hervala od Reima Pietilä 4. den pondělí 28. května, ráno odjezd směr univerzitní město JYVäSKYLä, dopoledne za Alvarem Aaltem - univerzita a nájemné domy, odpoledne autobusem sídliště Kortepohja a rodinné domy Asunto Lounaisrinne apod. (ubytování) 5. den úterý 29. května, ráno odjezd směr LAHTI, secesní radnice, divadlo, kostely a skokanské můstky a poslední architektura, večer ubytování v Helsinkách 6. den středa 30. května, HELSINKY, ráno objížďka, secese, rodinné vily v Eira, vila Hviträsk od E. Saarinena, helsinské nádraží, hala Finlandia a Kultuurui talo - kulturní dům od Alvara Aalta, muzeum architektury, prezidentská rezidence, sídliště, metro a RD v okolí, odpoledne volný program, individuelní návštěva toho co se nestačilo busem, noční Helsinky apod. (nocleh tamtéž) 7. den čtvrtek 31. května, HELSINKY, dopoledne volný program, odpoledne okolí HELSINEK: autobusem, satelitní město Vantaa, letiště a kostel Myyrmäen kirkko (nocleh dtto) 8. den pátek 1. června, dopoledne satelit ESPOO, zahradní město TAPIOLA, domy od Viljo Revella, OTANIEMI, komplet vysokých škol Alvara Aalta, kaple od Sirenových, RD Asunto Liinasaarenkuja a Hilarankaari, v Olari sídliště, student centrum Dipoli od R. Pietilä apod. v lesích, večer odjezd do Turku na noční trajekt s noclehem v kajutách 9. den sobota 2. června, ranní (nebo celodenní, buď krátká zastávka nebo 8hodinová návštěva) STOCKHOLM, cesta do Gedseru, trajekt do Rostocku a tranzit nocí Německem domů 10. den neděle 3. června, v ranních hodinách příjezd do Prahy Doprava: Pohodlný autobus s dostatečným prostorem pro nohy (Karosa-Iveco, nižší, ale pohodlný) s posunem sedadel do uličky, zásobený nápoji (pivo - Plzeň 12, Gambrinus 10, minerálka, limo, káva, kapučino, čaj, vývar, tvrdší alkohol Becherovka, Fernety, Slivovice atd., párky), video, klimatizace. Ubytování a stravování: Cestujete do regionu s vyšší cenovou hladinou a kulturou; severské hotely turistického charakteru jsou vesměs na velmi dobré úrovni, počítejte však se skromnějším vybavením, garantujeme dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení (sprcha, WC) v hotelu v Helsinkách. V ceně zájezdu jsou i severské snídaně. Pojištění: V ceně zájezdu je komplexní pojištění, které zahrnuje pojištění na storno zájezdu, pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové a pojištění na škodu. Cena: Kč Zahrnuje dopravu zájezdovým autokarem, 6x trajekt (z toho 2x čtyřlůžková kajuta), 5x ubytování se snídaní, 2 průvodce, infomateriály, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené. Informační zdroje: Jako každoročně bude vlastní publikace pro členy AiA + mapky, plánky měst. Doporučené minimální kapesné na vstupné 50 + rezerva. Poznámka:... svačiny raději s sebou a dobré boty, bude to jako vždy fusscross!! Závazná přihláška na studijní cestu Moderní architektura Finska Číslo zájezdu: 609/07 Termín: Cena: Kč Jméno, příjmení, titul tel Adresa PSČ Adresa firmy (v případě fakturace) tel... IČO/DIČ... Rodné číslo... mail:... Číslo pasu Datum Podpis x párky (platí se v autobusu) na trase - objednat: ano / ne Vyplněnou závaznou přihlášku (lze xeroxovat pro další zájemce) pošlete na adresu: AiA ČR k rukám Vl. Švejcarové, Mánes, Masarykovo nábř. 250, PRAHA 1, tel , fax nejpozději do , po tomto datu volejte na

16 16. STRANA SPOLEČENSKÁ RUBRIKA IS / 2006 mobil (po tomto termínu, v případě jeho nenaplnění, bude zájezd nabídnut dalším zájemcům)! Každý účastník zájezdu musí mít vlastní přihlášku! Cenu zájezdu ve výši Kč, uhraďte ve dvou splátkách následovně: zálohu ve výši Kč do , doplatek ve výši Kč do na účet CK GEOPS, s.r.o.: č.účtu /0100, variabilní symbol (VS) je 60907, spec. symbol (SS) = rodné číslo osoby na přihlášce, konstantní symbol (KS) SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V prosinci 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: Ing.arch. CHALUPA Zdeněk, Praha 1, (65) Ing.arch. KUČERA Jiří, Brno, (75) Ing.arch. VÍŠEK Lubomír, Praha 8, (80) Ak.arch. BRIX Michal, Praha 2, (60) Ing.arch. HERBST Vladimír, Hradec Králové, (65) Ing.arch. NEDBAL Karel, Brno, (50) Ing.arch. SENDLER Zdeněk, Brno, (50) Ing.arch. HUŠKA Milan, Blansko, (80) Ing.arch. BEJKOVSKÁ Milena, Praha 5, (55) Ing.arch. DUDOVÁ Drahoslava, Olomouc, (55) Ing.arch. MORAVEC Aleš, Praha 6, (60) Ing.arch. SOUKUP Jan, Plzeň, (60) Ing.arch. DUBSKÁ Věra, Brno, (55) Ing.arch. KUČERA Bohuslav, Brno, (80) Ing.arch. STEINBACH Otakar, Praha 3, (85) Ing.arch. OTEVŘEL Luboš, Praha 10, (50) Ing.arch. KONOPA František, České Budějovice, (70) Ing.arch. PECHAR Zdeněk, Praha 8, (80) Ing.arch. KALOUS Josef, Praha 10, (81) Ing.arch. HOLÍK František, Praha 4, (65) Ing.arch. NAVRÁTIL Jaroslav, Pardubice, (65) Ing.ak.arch. KUDRNÁČ Antonín, Telč, (82) Ing.arch. BLÁHA Jiří, Praha 2, (84) Ing.arch. JIROUTEK Jiří, Praha 3, (60) Ing.arch. ČAPKA Bohuslav, Plzeň, (70) Ing.arch. MYSLIVEC Josef, Brno, (70) Doc.ak.arch KADLEC Jaroslav, Bystřice u Benešova, (80) Ing.arch. PAVELKA Karel, Praha 5, (80) Ing.arch. BOUŠKA Ondřej, Praha 4, (50) Ing.arch. MACAS Soběslav, Pardubice, (65) Ing.arch. JOSEF Miloslav, Praha 4, (83) Ing.arch. ROZHON Radúz, Ostrava, (82) Ing.arch. LEŽATKA Luděk, Olomouc, (60) PhDr. LIBROVÁ Eva, Praha 10, (83) Ing.arch. RUNŠTUK Karel, Hradec Králové, (83) Ing.arch. BAŠTA Jaroslav, Praha 3, (84) Ing.arch. EGERT Jaroslav, Jáchymov, (50) Ing.arch. PŮŽA Jiří, Brno 2, (55) Ing.arch. OLIVOVÁ Věra, Praha 4, (60) Ing.arch. BARTOŠ Ladislav, Brno, (65) Ing.arch. ŠPERLICH Jiří, Zábřeh na Moravě, (75) Ing.arch. HEIDLEROVÁ Blanka, Praha 10, (50) Ing.arch. HYSKOVÁ Blanka, Plzeň, (50) Ing.arch. BÁLEK Miroslav, Praha 5, (1946) Ing.arch. KADLEC Jan, Hradec Králové, (50) Ing.arch. SYROVÁ Zuzana, Brno, (50) Ing.arch. ČELADÍN Miroslav, Ostrava, (55) Ing.arch. ČECH Zdeněk, Praha 7, (75) Ing.arch. RUBEK Vlastislav, Praha 1, (55) Ing.arch. BARTOŠ František, Zlín, (83) Ing.arch. GEBRIAN Jiří, Zlín, (60) Ing.arch. LETOVSKÝ Jiří, Kamenný Újezd, (81) Ing.arch. HADRÁVEK Jiří, Plzeň, (87) Ing.arch. BARTOUŠKOVÁ Jana, Praha 5, (65) Ing.arch. PŘÍBORSKÝ František, Pardubice, (65) Ing.arch. HORNYCHOVÁ Lenka, Praha 8, (50) Ing.arch. SEDLÁK Jan, Praha 1, (55) Ing.arch. JÍCHOVÁ Jana, Černošice, (60) Ing.arch. FAHRNER Jan, Praha 4, (55) Ing.arch. KASL Jan, Praha 1, (55) Ing.arch. ZVĚŘINA Pavel, Praha 7, (55) OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že řady architektů opustili: - dne 23. listopadu 2006 ing. arch. Rudolf Kristian z Tábora ve věku 67 let - dne 5. listopadu 2006 ing. arch. Jiří Podzimek z Karlových Var ve věku 81 let - dne 13. srpna 2006 ing. arch. Zdeněk Hynek z Prostějova ve věku 84 let. Za oznámení redakce děkuje rodinným příslušníkům, respektive přátelům zesnulých. KLIDNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2007 VŠEM ČLENŮM OBCE ARCHITEKTŮ PŘEJE REDAKCE INFORMAČNÍHO SERVISU OBCE ARCHITEKTŮ INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje

Zelený most. Těžební unie. ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí. vypisuje ve spolupráci s Českou komorou architektů a pod záštitou Ministerstva životního prostředí vypisuje první ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace,

Více

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR vypisuje 7. ročník veřejné neanonymní soutěže STAVBA ROKU

Více

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let

Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Třetí ročník jednokolové soutěžní přehlídky pro studenty vysokých škol a architekty do 40 let Soutěžní podmínky Vyhlašovatel Vyhlašovatel: Centrum české architektury, občanské sdružení, Závěrka 3, 169

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany

nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. Letňany nová koncepce design shaker 2015 19. 22. 3. PVA EXpo praha Letňany proč vystavovat vysoká návštěvnost díky konání v rámci jarních veletrhů For Habitat, For Furniture, For Office a For Garden tři sekce

Více

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009

Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Soutěž studentů sklářských výtvarných oborů středních odborných škol, vyšších odborných a vysokých uměleckých škol 2009 Pořadatel: Imperial Karlovy Vary a.s. Robert Jahn, ředitel, Spa Resort Sanssouci

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu)

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec

1. 2. listopadu 2012 Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec FOTOGRAFICKÉ SYMPOSIUM Komora fotografických živností ve spolupráci s Národním muzeem fotografie Vás srdečně zve na podzimní setkání živnostníků, studentů a pedagogů s výrobci, dovozci a distributory techniky

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD.

ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. ZÁPIS VII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 21. 5. 2013 ČAS 10 18.30 HOD. Přítomni: T. Bezpalec, P. Hnilička (do 12.50), P. Janda, L. Kuba (12.50 až 14.50 přestávka), P. Lešek (od 11.15), J. Panna, J. Sapák

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel

ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013. Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa. 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel ZPRAVODAJ ABAS ČR říjen 2013 Speciál k výstavě Bazény,Sauny & Spa 17-21.9. 2013 1 Lorem Travel Veletrh Bazény, Sauny & Spa 2013 Veletrh Ve dnech 17. - 21. 9. 2013 se konal na výstavišti PVA EXPO PRAHA

Více

Vlakem na konferenci

Vlakem na konferenci Vlakem na konferenci Clarion Congress Hotel http://www.clarioncongresshotelolomouc.com Dotazník aneb jedete v tom s námi! Vážené kolegyně, vážení kolegové, Český institut interních auditorů Vás zve na

Více

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008

Nejkrásnější dřevostavba roku 2008 Terinvest, spol. s r.o. ve spolupráci s DataLite, spol. s r.o., Časopisy pro volný čas s.r.o., Golem group s.r.o., vyhlašuje 3. ročník dvoukolové neanonymní soutěžní přehlídky V Praze dne 30. května 2008

Více

Kaplický Internship 2015

Kaplický Internship 2015 Nadace The Bakala Foundation ve spolupráci s Design Museum, London vyhlašuje 1. ročník architektonické studentské soutěže Kaplický Internship 2015 V Praze, dne 9. dubna, 2015 1. VYHLAŠOVATEL STUDENTSKÉ

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB,

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Stavební poradenské centrum

Stavební poradenské centrum Brněnské veletrhy, a. s., Brno Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Stavební fakulta VUT Brno o r g a n i z u jí již tra d i č n ě u p ř í l e ž i t o s t i s t a v e b n

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu

Zajištění 1 zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu pro žáky zaměřeného na němčinu Zadavatel: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 63, 602 00 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.1777 Název projektu: Kniha a jazyk Název veřejné zakázky:

Více

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE

ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE ENERGY CENTRE Č. BUDĚJOVICE Zpráva o činnostech leden až březen 2013 OBSAH: 1. Aktuální projekty (chronologicky): Číslo strany: 1.1 Seminář Povinné energetické průkazy budov od ledna 2013 a rekonstrukce

Více

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY

a workshop MANAGEMENT KULTURNÍ KRAJINY P O Z V Á N K A V s o u v i s l o s t i s X. v ý r o č í m p o d p i s u E v r o p s k é ú m l u v y o k r a j i n ě F L O R E N C E + 1 0 s i v á s d o v o l u j e m e p o z v a t n a t ř e t í a workshop

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ OBLASTNÍ KANCELÁŘ PLZEŇ Hřímalého 2464/37, 301 00 Plzeň, tel. / fax: 377423826, e - mail: plzen@ckait.cz Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje

Městská část Praha 6. Kancelář architekta. vyhlašuje Městská část Praha 6 Kancelář architekta vyhlašuje veřejnou jednokolovou výtvarnou ideovou anonymní soutěž o výtvarný návrh Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně včetně návrhu úpravy nejbližšího

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007

do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 do soutěže REKLAMNÍ TAŠKA ROKU 2007 K účasti jsou zvány všechny firmy, které používají firemní tašky s vlastní reklamou, právě tak jako jejich kreativní tvůrci či výrobci. Bližší informace na internetových

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC

PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY STUDENTSKÁ SOUTĚŽ O NÁVRH PASIVNÍHO RODINNÉHO DOMU V KRUPCE U TEPLIC VYHLAŠOVATEL: KNAUF INSULATION OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Vyhlašovatel a sponzor soutěže... 3 1.2. Organizátor soutěže...

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Soutěž na návrh modernizace vizuální podoby internetových stránek Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem PŘEDMĚT SOUTĚŽE: Předmětem soutěže je návrh vizuální podoby nových internetových stránek

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

ZÁPIS X. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 6. 10. 2015 10:00 14:00 HODIN V OSTRAVĚ Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar, M. Košař, R. Václavík, M. Volf, P.

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Tréninkový kurz Solární energie pro technologické teplo v průmyslu (projekt So-Pro) Datum a místo konání: 5.5.2011, Krajský

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz

Hager Electro s.r.o. Poděbradská 186/56 180 66 Praha 9 - Hloubětín. Tel: +420 281 045 735 Fax: +420 266 107 310 vypinace@hager.cz Bombastické, prvotřídní, špičkové! Slova nadšení a překvapení se ozývala každou chvíli Šestnáctý ročník tradiční mezinárodní přehlídky designu a módy, který se letos konal na 65 výstavních místech, navštívilo

Více

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž

Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Výhody a nevýhody architektonických soutěží Proč architektonická soutěž Ing. arch. Petr Lešek Předseda Pracovní skupiny Za transparentní zadávání veřejných zakázek při České komoře architektů Projekt Stavba

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Zadavatel: Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0754 Název projektu: Za jazyky do světa Název veřejné zakázky: Výzva k podání

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Doprovodný program k výstavě

Doprovodný program k výstavě Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem Velká Hradební 19, Ústí nad Labem tel.: +420 475 211 830 e-mail: fillovka@volny.cz, gallery@gef.cz www.gef.cz Doprovodný program k výstavě Výstavní program Galerie

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

Bydlení. 31. října 2. listopadu. 6. 8. listopadu 2014 Výstaviště Flora Olomouc NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ VELETRH NA MORAVĚ SE BLÍŽÍ STAVOTECH OLOMOUC

Bydlení. 31. října 2. listopadu. 6. 8. listopadu 2014 Výstaviště Flora Olomouc NEJVĚTŠÍ STAVEBNÍ VELETRH NA MORAVĚ SE BLÍŽÍ STAVOTECH OLOMOUC Bydlení ENERG a 31. října 2. listopadu Výstaviště Flora Olomouc OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY A STAVEBNICTVÍ MODERNÍ DŮM 6. 8. listopadu 2014 Výstaviště Flora Olomouc Navštivte veletrh Moderní žena a Bydlení

Více

Úloha architekta / urbanisty při utváření města

Úloha architekta / urbanisty při utváření města Úloha architekta / urbanisty při utváření města 19. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU 19. 20. 9. 2013 Liberec Ing. arch. Josef Panna předseda ČKA Úloha architekta města Architektonické

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA

3. konference. 25. a 26. března 2008 Praha, Orea hotel Pyramida VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Českým tunelářským komitétem ITA/AITES UZÁVĚRKA

Více

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha

NÁRODNÍ DIALOG O VODĚ Hospodaření s vodou v období hydrologického sucha Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce ve spolupráci s Global Water Partnership si Vás dovolují pozvat na seminář

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání:

P R O G R A M. Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006. Termín konání: P R O G R A M Mezinárodní konference TELNET - MOST 2006 Termín konání: 4. 10. 7. 10. 2006 06 4.10.2006 (středa ( středa) Příjezd hostů, transport t z letiště, ubytování Odpovědnost za organizaci: manažer

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015

Czech Event Awards 2015. Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards 2015 Informace pro soutěžící 2015 Czech Event Awards O soutěži CEA je národní soutěž o nejlepší počiny v oblasti event marketingu, jejímž cílem je ocenit mimořádné eventové projekty,

Více

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE ZAMĚŘENÍ VELETRHU dvoudenní vzájemný dialog účastníků stavebního a realitního trhu ve formě akce Business-to-business (B2B) spolu s představiteli veřejné správy obcí, kraje

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012!

Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Dejme minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2012! Historický Průmyslový palác na Výstavišti v pražských Holešovicích nabídne 4. až 6. října unikátní veletržní premiéru specializovaného veletrhu PAMÁTKY

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SBORNÍK SOŠ A SOU MŠP LETOVICE A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ENERSOL 2006 Co o této soutěži víme a jak probíhala? ENERSOL 2006 je soutěž, která byla vyhlášena MŠMT. Regionálním vzdělávacím centrem (RVC) pro obnovitelné

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU

PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU PRŮZKUM TRHU YIT Group YIT Stavo PREFERENCE KUPUJÍCÍCH PŘI POŘIZOVÁNÍ NOVÉHO BYTU JAN ŠTÍHEL marketingový manažer YIT Stavos. r. o. YIT Group Stoletá historie 7 států Evropy 13 000 bytů (za posledních

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více