DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ"

Transkript

1 23/24 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ p r o s i n e c DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ Slavnostní vernisáží, která proběhla dne 5. prosince od 17 hodin, byla zahájena výstava Salon Obce architektů. Otevřená přehlídka myšlenek a idejí, architektonických návrhů, studií a realizací a výtvarných děl vztahujících se k architektuře a stavitelství letos dosáhla již devátého pokračování. Po posledních dvou ročnících, prožitých v kouzelném Lapidáriu Betlémské kaple, tentokrát Salon hostí neméně důstojné prostředí Martinického paláce. Ten byl postaven po polovině 16. století na místě čtyř gotických domů. Dům do dnešní čtyřkřídlé podoby rozšířil v pozdně renesančním stylu Jaroslav Bořita z Martinic. A protože byl předvečer Mikuláše, atmosféra odpovídala tomuto dni. Po lichoběžném nádvoří, vytvořeném uzavřenou dispozicí křídel nárožního dvoupatrového objektu (roh Kanovnické ulice a Hradčanského náměstí), kroužili čerti a naháněli příchozí ke vstupnímu vědomostnímu testu mikulášské básničce. Mozkové závity návštěvníků pracovaly na plné obrátky,

2 2. STRANA 9. SALON OA IS / 2006 aby se ctí zvládly nečekaný moment překvapení. Snaha stála za to, neboť je vzápětí zchladil lahodný mok, servírovaný samotným Mikulášem. Program zaujal pestrostí Vlastní akce se odehrávala na dvou místech. V přízemí byla instalována výstava, doprovodný program vernisáže se uskutečnil v prvním patře. Tam také na úvod směřovaly kroky všech milovníků architektury. Projdete-li se zmíněnými prostory, zjistíte zajímavou skutečnost: místnosti v přízemí si zachovaly renesanční klenby, většina těch, které se nacházejí v patrech, je plochostropá. Jak už se u Salonu stalo nepsaným zvykem, o funkci moderátora se postaral gestor výstavy akad. arch. Miloslav Čejka. Unavený ve tváři, ale šťastný na duši, přivítal všechny přítomné, objasnil podstatu celé akce a vyzdvihl její mezinárodní podobu, dosaženou v krátkodobé historii Salonu. Nezapomněl rovněž poděkovat všem sponzorům, bez jejichž pomoci by se akce těžko uskutečnila. Poté už se program rozběhl na plné obrátky. Upoutali řečníci Jeho úvod obstarala reklamní prezentace společnosti Trevira cs., aby ji vystřídala první hudební vložka v podání písničkáře Jiřího Dědečka. Jeho nostalgicky laděná píseň o životě jakoby vytvořila náladu pro další řečníky slavnostního večera. Především prvnímu z nich, ing. Světlaně Kubíkové z Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚHA), neboť tento subjekt, který téměř 40 let sídlí v Martinickém paláci, čeká na jaře 2007 stěhování na Emauzy. Ing. Kubíková ve svých slovech poděkovala Obci architektů za dlouhodobou spolupráci a vyzdvihla blízkost podnikání obou organizací na poli architektury. Zároveň zdůraznila, že 9. Salon symbolizuje závěrečnou tečku za působením ÚHA v prostorách výše jmenovaného objektu. Poté se ujal slova Doc. ing. akad. arch. Ján Bahna, vedoucí ateliéru VŠVU v Bratislavě. Ve svém krátkém vystoupení nejen, že zavzpomínal na 90. léta minulého století, kdy došlo k rozdělení ČSFR na dva nezávislé státy, především ale poukázal na fakt, že pořádání takových akcí, jakou je Salon, vede k rozletu architektury a vzájemnému prohlubování jejích národních podob. Jako další vystoupil ing. Václav Mach, předseda ČKAIT. Také on se ve svém proslovu pochvalně zmínil o volnomyšlenkářském pojetí výstavy, z pozice technického inženýra pak nepřímo smeknul klobouk před vlastní činností architektů. Na druhou stranu si ale postesknul, že ze současných stavebních děl zmizely prky malířství a sochařství. Jakoby chtěl poukázat na sám Martinický palác, jenž je hojně vyzdoben venkovními sgrafity, kde lze nalézt výjevy Josefa Egyptského, hrdinské činy Herkulovy apod. Bohatá malovaná výzdoba je i uvnitř budovy samé. Na závěr své řeči proto pořadatelům Salonu popřál, aby se jim právě v tomto směru podařilo v příštích ročnících získat díla, která by dokumentovala

3 IS / SALON OA 3. STRANA postrádané myšlenky. Celý rétorský blok uzavřel krátkým příspěvkem předseda Obce architektů, ing. arch. Oleg Haman. Poděkoval PhDr. Evě Skalické a ing. Kubíkové za poskytnutí krásných prostor, zároveň projevil lítost nad tím, že je ÚHA musí opustit. Dále se zaobíral myšlenkou urbanismu, jemuž se z hlediska hodnocení příliš nedaří v Grand Prix. Salonu proto dal do vínku, aby se mu v této otázce do příštích ročníků dařilo lépe. prvků. A to i v podobě pokrývek hlavy Zajímavé zpestření vernisáže. O to se zasloužil i druhý písničkář Vladimír Merta, jenž se v úvodu své produkce blýskl výrokem Marka Vitruvia Pollia (1. stol. př. n. l.), římského architekta, inženýra a teoretika, o tom, že odstupující krásu střídá ošklivá přítomnost. Nezapřel tak ekvivalenci svého vzdělání s mnoha přítomnými v sále. Nejen jim pak předložil dva vzorky ze své uměleckého repertoáru, aby tím udělal pomyslnou tečku za celým doprovodným programem. To hlavní teprve mělo přijít zahájení výstavy slavnostním přestřižením pásky v podání ing. Kubíkové a arch. Hamana v přízemí Martinického paláce... upoutali umělci Na řečníky navázala módní přehlídka studentů University Tomáše Bati ve Zlíně pod patronací Prof. akad. arch. Karla Lapky. Téměř dvěma desítkám předvedených modelů dominovala především černobílá kombinace. Některé návrhy byly laděny střídmě, jiné se zase pouštěly do odvážnějších realizací, které se snažily do světa módy aplikovat architekturu abstraktních Poslání Salonu Idea Salonu je založena na možnosti svobodné a individuální volby autorů, obsah a způsob prezentace je ponechán výhradně na jejich vůli. Závazným prvkem zůstává pouze formát panelů. Volnost jednání je při obsahové náplni naprosto osobní. Je na autorech samotných, zda se na ploše výstavní desky objeví ucelený pohled na projekt, řádně okomentovaný, či pouze fragment z celého díla, jemuž odpovídá i velikost doprovodného textu. Proto se mohou všichni přítomní střetnout s různým provedením přihlášených ukázek. Těch se pro letošní ročník Salonu podařilo nashromáždit celkem 83. Také tentokrát české architekty, sochaře, stavební inženýry, výtvarníky a další profese, jejichž tvorba nalézá uplatnění v architektuře, obohacují svou přítomností mezinárodní kolegové, konkrétně představitelé slovenské a srbochorvatské

4 4. STRANA 9. SALON OA IS / 2006 se uskutečnil ve velmi důstojném výstavním prostoru Martinického paláce na Pražském Hradě, a tomu odpovídala i vernisáž v reprezentačním sále nad Salonem. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat Magistrátu hl. m. Prahy, sekci Útvaru rozvoje hl. m. Prahy zde sídlem a paní PhDr. Evě Skalické za tuto možnost. Dále děkuji všem zúčastněným sponzorům, bez jejichž příspěvků by se akce nemohla realizovat. A děkuji všem, kteří se na přípravě Salonu podíleli fyzicky, obětavé duši celého podniku Ivě Brunclíkové a neméně obětavému kolektivu studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně s arch. Karlem Lapkou. A nakonec, doufaje, že jsem na nikoho nezapomněl, děkuji samozřejmě všem našim i zahraničním vystavujícím autorům a kolektivům za jejich účast. architektury. Zastoupena je i nastupující generace studentů, kteří mohou již třetí ročník za sebou vystavovat své práce. Tuto možnost prezentace využili hlavně posluchači fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, respektive fakulty architektury ČVUT v Praze. Různé věkové kategorie vystavujících se postaraly o to, že se rozproudila velmi živá diskuse o jednotlivých exponátech Po ukončení expozice v pražském Martinickém paláci zamíří 9. Salon OA na východ. Jeho nejbližší zastávkou by se měla stát slovenská metropole Bratislava, aby následně putoval do dalších lokalit. O přesných místech a termínech vás budeme informovat v aktuálních číslech Informačního servisu Obce architektů. Záštitu nad výstavou, kterou doprovází vkusně zpracovaný katalog přihlášených děl, převzal Jeho Excelence Ladislav Ballek, velvyslanec Slovenské republiky. Připravil: Bohumír Kotora Foto: Alexandra M. Videmannová Jaký je letošní Salon? Účast na vernisáži byla dosud neobvykle vysoká, zaplněný sál. V programu bylo sponzorsko pěvecké vystoupení předsedy Českého PEN klubu Jiřího Dědečka a Vladimíra Merty v rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN klubem, začalo se reklamní prezentací firmy Trevira cs., akci uvedla ředitelka Útvaru rozvoje hl.m. Prahy paní ing. Světlana Kubíková, promluvili hosté, pan Doc. ing. akad. arch. Ján Bahna V Praze Glosa k IX. Salonu Obce architektů 2006 Devátý Salon, neboli devítka, dění ve znamení této číslovky je většinou předznamenání desítky, jubilejní desítky. To ale v případě tohoto ročníku vůbec neznamenalo nijakou újmu, ale naopak. Letošní Salon

5 IS / SALON OA 5. STRANA permanentně interiéristé a výstaváři AIA ČR a nechyběli ani výtvarníci. V počtu vystavených prací nepatří letošní Salon sice k nejsilnějším, ale k nejkvalitnějším. Letos bohužel bez účasti fyzických děl výtvarníků a sochařů, prostorové možnosti to nedovolovaly, a nezúčastnili se pozvaní studenti pražských vysokých škol. Úroveň vystavených prací je pestrá a lze ji hodnotit jako vysokou. Jak dopadne návštěvnická anketa zatím nevíme a necháme se překvapit, panely s nejvíce hlasy budou uveřejněny v Informačním servisu a na webu ze Spolku architektov Slovenska a ing. Václav Mach, předseda ČKAIT, část slovní uzavřel projevem předseda Obce architektů ing. arch. Oleg Haman. Končilo se přehlídkou módní tvorby studentů University Tomáše Bati ve Zlíně za účasti Česká televize. Paní ing. Kubíková, ředitelka Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, slavnostně přestřihla pásku a Salon byl otevřen. Nakonec byli návštěvníci pozváni na znamenitý raut se svařeným vínem, čerstvě pečenými škvarky a dalšími lahůdkami, včetně sladké tečky. Vraťme se ale k vlastní výstavě, letos se opět povedl realizovat záměr rozšířit účast o zahraniční hosty ze Slovenska a Srbska, tradičně o studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB, opět byli zastoupeni inženýři z ČKAIT a již Salon je po Grand Prix OA další významnou akcí Obce architektů. Grand Prix je prestižní soutěž vymezená v kategoriích, Salon je naproti tomu naprosto svobodná a otevřená platforma. Mezinárodní účast umožňuje následnou mezinárodní prezentaci. V příštím ročníku bychom chtěli pozvat navíc architekty jednak ze sousedních států evropské Unie, a další, zejména ze Slovinska, Chorvatska, Estonska a Litvy. Opět zajistit širokou účast výtvarníků a studentů a využít více možností internetové prezentace na našich stránkách O našich záměrech budeme pravidelně informovat jak na stránkách internetu, tak IN servisu. A proto si Vás již nyní dovoluji vyzvat k účasti v dalším, desátém ročníku této naší již jubilejní profesní slavnosti, a ta by měla být opravdu nemalá. Připravil: akad. arch. Miloslav Čejka, gestor výstavy Foto: Alexandra M. Videmannová

6 6. STRANA ROA + ROZHOVOR IS / 2006 Zápis z jednání ROA dne Přítomni: ak. arch. Fuchs, ak. arch. Čejka, ing. arch. Haman, ing.arch.šafář, ing. arch. Kopečný, ing. ak. arch. Štulc, Doc. ing. arch. Mojžíš, ing. arch. Krejčí, ing. arch. Parma, sl. Rafajová. Za DR OA: ing. arch. Melichar, ing. arch. Galan, ing. arch. Všetičková. Omluveni: ing. arch. Kotík, ing. arch. Mastný. Program jednání: 1. Schválení navrženého programu a kontrola plnění úkolů z minulého jednání. 2. Salon OA č. 9 - reálná situace a výhled na rok GP OA zvací dopisy pro porotce a jejich adresy od ROA, zajištění produkce GP. 4. Galerie v pasáži 5. Časopis Architekt - koncepce 6. Různé: - www stránky - Nedostatky v technickém vybavení fundusu - Uzavření pořádané soutěže pro farmu v Číně - Zajištění podpisových vzorů pro účet OA v Ostravě, nyní není možné provádět úhrady z Prahy. Podpisový vzor má jen ing. arch. Chválek. 1. Zahájení provedl ing. arch. Haman. Přistoupilo se ke schválení navrženého programu. Schváleno 8/0/0 K bodům z minulého zápisu - budou probrány dva nesplněné body v různém, jinak bez připomínek. ROA bere na vědomí 2. Salon OA č. 9 - reálná situace a výhled na rok 2007 Ak. arch. Čejka zahajuje informací o připravenosti Salonu Obce architektů Vše je připraveno. Je 86 přihlášených prací. Je zajištěn catering a i překvapení. Příští rok je jubilejní ročník. S ohledem na tuto skutečnost se předpokládá, že autoři budou mít možnost vedle panelů s aktuální prací vystavit i panel retrospektivní za uplynulé desetiletí. ROA bere na vědomí 3. GP OA 2007 Ing. arch. Haman informuje o stavu zajištění porotců. Sekretariát zajistí rozeslání dopisů s žádostmi o CV a foto. Adresy budou dodány do sekretariátu. Takto shromážděné materiály budou publikovány v časopisu Architekt v prvním čísle roku Propagace příštího ročníku je nutné realizovat ve všech možných mediích. Účastnický poplatek je stanoven na Kč. Všechny náležitosti spojené s realizací GP OA 2007 budou připraveny na lednové zasedání. Schváleno 10/0/0. 5. Časopis Architekt Ing. arch. Haman informuje o stavu dohody mezi šéfredaktorem časopisu p. Macháčkem a jednateli časopisu. Dnešního dne je podepsáno prodloužení pracovní smlouvy šéfredaktora. Do předloží šéfredaktor Macháček návrh nového smluvního vztahu. Tento návrh bude rozeslán všem členům ROA k připomínkám. ROA bere na vědomí 6. Různé: - www stránky: finalizovaný pracovní podklad byl předán správci IT k prostudování jako podklad pro následné jednání. ROA bere na vědomí - Při instalaci Salonu OA 2006 se zjistilo, že některé prvky fundusu (RSS) nejsou kompletní. Ing. ak. arch. Štulc projedná možnost opravy, nebo doplnění. ROA bere na vědomí - Ing. ak. arch. Štulc připraví dopis pro čínskou stranu na uzavření akce Soutěž na pomník do Číny. ROA bere na vědomí - Změna podpisových vzorů bude pro nemoc ing. arch. Chválka provedena v lednu ROA bere na vědomí Příští jednání bude v hodin na sekretariátu v Revoluční 23. Zapsal: Danko Schválil: Haman, Štulc ROZHOVOR NA AKTUÁLNÍ TÉMA Cena Mies van der Rohe 2005 Zvláštní cena pro začínající architekty BasketBar, Utrecht NL Architects Pieter Bannenberg, Walter van Dijk, Kamiel Klaasse, Mark Linnemann Klient: Universiteit Utrecht Huisvesting, Aryan Sikkema Spolupráce: Caro Baumann, Sybren Hoek, Kirsten Huesig, Nataly Lavi, Friso Leeflang, Jennifer Petersen, Misa Shibukawa, Rolf Touzimsky, Richard Woditsch 4. Galerie v pasáži Ak. arch. Fuchs předává připravené materiály na budoucí galerii Obce architektů v pronajaté pasáži. Jako první se předpokládá výstava výběrem panelů z minulých ročníků GP OA. Pak bude připraven program na celoroční fungování. Do příští ROA členové připraví náplň tohoto programu. Ak. arch. Fuchs je pověřen ROA a připraví cenový návrh na úpravu výkladců pro potřeby této galerie. Schváleno 10/0/0.

7 IS / 2006 ROZHOVOR 7. STRANA se za posledních deset let změnila architektura a tím se změnil i charakter výstavy. Je samozřejmě vždy ovlivněný výběrem projektů a tedy složením poroty, tentokrát jistě i vlivem minulé laureátky Zahy Hadid. Celkově se mi ale zdá, že různorodost témat, přístupů, materiálů, technologií, tvarů a měřítek, se kterými současní architekti pracují, je novou skutečností našeho oboru. Tato tvořivost, nápaditost, radostnost až hravost byla z tohoto ročníku výstavy zřejmá a podle knihy hostů velmi dobře oslovila i širokou veřejnost. Ing. arch. Irena Fialová O Ceně Mies van der Rohe, o výstavách, o úrovni české architektury Na přelomu října a listopadu 2006 se v pražském Lapidáriu Betlémské kaple uskutečnila výstava evropské ceny pro architekty, Cena Ludwiga Mies van de Rohe. Ta se od roku 1987 udílí pravidelně každé dva roky a jejím smyslem je podpořit význam současné architektury z hlediska tvorby evropské společnosti a kultury. Česko se na ní podílí od roku 1997, s pěti finalisty je nejúspěšnější z nových členských zemí EU. Vypovídá tento argument něco o stavu české architektury? Má opravdu evropské parametry a dostatečné zázemí? Na daná témata IN položil několik otázek ing. arch. Ireně Fialové, české expertce v otázce Ceny Mies van der Rohe. Letošní výstava je druhá v pořadí, která se danému tématu věnuje. Co všechno obnášela její příprava a nakolik vám pomohli zkušenosti, nasbírané při zajišťování její premiéry na českém území v červenci 2004? Poprvé je všechno vždy nejtěžší. Museli jsme přesvědčit barcelonské pořadatele, že jsme seriózním partnerem, což ale nebylo až tak těžké, protože s nimi jako expert Ceny spolupracuji od roku Horší bylo přesvědčit grantové instituce a sponzory, že evropská architektura se nás opravdu týká, že jsme její součástí. A to přesto, že jsme si k pražské premiéře záměrně vybrali rok 2004, ve kterém jsme vstupovali do EU. Poprvé zaplatil polovinu nákladů výstavy Zlatý řez; bylo nám z toho dost smutno. Tentokrát jsme získali mnohem větší podporu od Ministerstva kultury, Magistrátu hlavního města Prahy a Nadace české architektury. Výstava by ale zdaleka nebyla realizovatelná bez finanční pomoci partnerů, především hlavního partnera výstavy Sipralu. Doufám, že tak, jak se bude výstava pravidelně do Prahy vracet, bude se na ni nabalovat doprovodný program přednášek, filmů a diskusí a jejich současné mecenášství se postupně změní v oboustranně zajímavou spolupráci. Kostel Panny Marie v Novém Dvoře, Teplá u Toužimě, Pawson Architects / John Pawson Každá forma propagace architektury je snahou ze strany pořadatele obohatit všechny její ctitele nejen z hlediska informačního zdroje, ale i vizuálního prožitku. Jakou roli v tomto směru představuje Cena Evropské unie za současnou architekturu, Cena Mies van der Rohe? Vizuální požitek, pocity libosti z harmonie a krásy, jsou dle mého názoru velmi důležitou kvalitou, dokonce bych řekla podmínkou, při prezentaci architektury široké veřejnosti. Výstava Ceny je putovní výstavou, která cestuje s vlastním fundusem svařených ocelových rámů pro vystavení panelů a ocelových stolů pro vystavení modelů. Když jsem ji před mnoha lety poprvé viděla v Architecture Foundation v Londýně, byla jsem překvapena její asketičností. Zajímavé je, že s každým novým ročníkem Ceny se sice nezvyšuje počet vystavených projektů, ale zvyšuje se počet modelů a začínají se více uplatňovat videoprojekce. Současně

8 8. STRANA ROZHOVOR IS / 2006 Vítězný projekt Velvyslanectví Nizozemského království v Berlíně Office for Metropolitan Architecture Rem Koolhaas, Ellen van Loon Klient: Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemského království - Dienst Gebouwen Buitenland, The Hague Vedoucí projektu: Ellen van Loon, Erik Schotte Projekt: 1997 Realizace: 2003 Připravit takovou výstavu je jistě velmi náročné. Pociťujete z hlediska obsahového rozdíl mezi evropskou a tuzemskou formou pořádání expozic zaměřených na architekturu? Tohle je taková zvláštní otázka, která mne evokuje k tomu, abych se spíše zeptala já Vás, zda znáte nějakou výstavu české současné architektury, která putuje či putovala po zhruba 15 hlavních architektonických centrech Evropy? Já ne. Není to proto, že bychom to neuměli, neměli šikovné lidi nebo obsahově nebyli na stejné úrovni. Jediným důvodem je, že nevím o nikom, kdo by byl ochoten celou přípravu takovéto výstavy zaplatit. A není pochyb o tom, že by to současná česká architektura moc potřebovala. Připravit putovní výstavu je ale úplně jinou disciplínou než udělat jednorázovou výstavu. Řešíte obecnou srozumitelnost panelů a modelů, jazykové mutace, trvanlivost a nerozbitnost exponátů, jejich přepravu, pojištění, technické zajištění, manuály instalace, řešíte smluvní vztahy - co je v kompetencích lokálních kurátorů, kdo je za co zodpovědný a kdo to celé po dobu putování koordinuje a kontroluje. Příprava takové výstavy trvá mnoho měsíců, i déle, a nedá se realizovat z dostupných grantů. život, není již dnes normou. Proto nemá Nadace Mies van der Rohe žádné místní pobočky. Vše je organizováno z Barcelony. Nezávislých expertů a architektonických institucí, které kontaktuje s žádostí o nominace, je kolem 110 a neustále je obměňuje a doplňuje. Tvoří takovou nehierarchickou virtuální síť pokrývající architektonický prostor Evropy. Vím, že každá nová porota ráda diskutuje nad shromážděnými projekty o tom, zda systém nominací Ceny nelze nějak zlepšit. Jako experti máme právo na totéž. Letos jsem Nadaci upozorňovala na to, že rychlost výstavby se za poslední roky zvýšila natolik, že některé projekty jsou před uzávěrkou Ceny ještě v hrubé stavbě, ale do konce roku jsou dokončené. Tyto stavby propadají sítem systému nominací a je to vůči nim nespravedlivé. Věřím, že žádný systém nominací žádné ceny není dokonalý už jen proto, že je systémem, zjednodušením. Myslím si však, že by měl být dostatečně pružný, aby mohl reagovat na změny v oboru. Česká republika se Ceny Mies van der Rohe účastní pravidelně od roku Zatím se však neprosadila na nejvyšší mety. V čem je podle Vás ten zakopaný pes? Důvodů je, myslím si, mnoho a jen některé se týkají přímo architektů. Když si pečlivě prohlédnete výstavu Ceny, zjistíte, že skoro každý projekt je něčím mimořádný. Každý je původním originálním tvůrčím řešením nějakého zadání, problému, je tedy v souladu s odkazem Mies van der Rohe koncepčně a/i technologicky inovativní a kvalitně realizovaný. V posledních ročnících však Cenu dostaly projekty, které mají navíc zásadní společenský přesah. Kromě přínosu pro klienta jsou přínosem i pro společnost jako takovou. A takové projekty - městotvorné, společenskotvorné, krajinotvorné - u nás v posledních letech téměř nestavíme a zase to má, domnívám se, mnoho důvodů. Je evropskou architektonickou politikou ukázat, jak důležití jsou pro společnost architekti a současná architektura, jak významnou roli hrají při tvorbě evropské společnosti, kultury, veřejného prostoru a jak tím ovlivňují celkovou kvalitu života. Cena Mies van der Rohe tuto politiku evidentně podporuje a myslím si, že dokud nebudou mít naše stavby tento tradiční evropský společenský přesah, neprosadí se výše než mezi finalisty. Český úspěch Mies van der Rohe Award 2005 Obchodní dům Selfridges & Co, Birmingham, Velká Británie, Future Systems / Jan Kaplický, Amanda Levete Stavby na Cenu Mies van der Rohe nominují nezávislí experti ze všech zemí Evropy, včetně národních architektonických institucí. Spolu se svým časovým provedením se tak liší od známých českých přehlídek, Grand Prix Obce architektů ČR nebo Stavba roku. Jak hodnotíte tyto diference z pozice českého experta na architekturu? Systém nominací Ceny Mies van der Rohe vznikl kolem roku 1985 a reagoval na vznik EU a prostoru s volným pohybem pracovních sil. Situace, že se narodíte v zemi, kde také vystudujete, žijete a pracujete po celý svůj

9 IS / 2006 OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY 9. STRANA Vyslovíme-li jména Jiřičná, Kaplický či Hird Pokorný, představují špičkové odborníky ve světě architektury. Vesměs jde o lidi českého původu, kteří ale po léta žijí a tvoří v zahraničí. Máme dnes v české architektuře nějakou osobnost, jež by kráčela v jejich stopách? Doufám, že paní Jiřičná, pan Kaplický či profesor Pokorný nebudou nic namítat, když si dovolím říci, že právě oni jsou pro mě osobnostmi současné české architektury. Řekla bych, že není důležité, kde a jak dlouho člověk žije či pracuje. Důležité je, zda s ním cítíme nějaké souznění, podobné cítění, možná i myšlení. Jsou pro mě osobně velkou inspirací a jsem si jista, že to tak cítí i další architekti a studenti. Nominované projekty na Cenu Mies van der Rohe jsou archivovány v archivu barcelonské Nadace Mies van der Rohe. Národní archivy architektury najdeme v mnoha evropských zemí, u nás zatím chybí. Podaří se tuto instituci v ČR vytvořit? Většina národních archivů architektury, které fungují jako státem podporované instituce, vznikla v době, kdy bylo zásadní uchovat cenné originály, kresby a modely, eventuálně celé pozůstalosti významných architektů či staveb. V posledních letech se zásadně změnily metody práce architektů díky novým možnostem reprodukce dokumentace a nástupu počítačů. Zásadně se snížilo množství toho, co můžeme nazvat originálem, co v sobě uchovává kvalitu lidského dotyku, přímé emoce, tedy toho, co bude promlouvat k dalším generacím, dokud lidi zůstanou lidmi. Mám za to, že všechny archivy architektury tak trochu bojují s touto situací. Co má cenu vůbec archivovat? Čím více o tom uvažuji, přikláním se k názoru, že nové archivy jako instituce nevzniknou, že potřebu, i tu budoucí, pokryjí stávající archivy, jako jsou např. v NG, NTM apod. Na druhou stranu ale soudím, že vzniknou nové archivy, sbírky, které využijí právě možností nových médií. Olomoucké dny architektury a stavebnictví jsou multižánrovou akcí vedoucí k propagaci a popularizaci architektury a stavebnictví. Uskutečnily se pod záštitou České komory architektů, za podpory Obce architektů a ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA 21 a SEV Sluňákov Olomouc. Tato osvětová akce se mohla uskutečnit také díky sponzorům: Tondach CZ, s.r.o., Gemo Olomouc, spol. s r.o., Moravia Consult Olomouc, a.s., a Eurogema CZ, a.s. Patří jim poděkování pořadatelů. Program byl velice bohatý. Zahrnoval diskuse a přednášky, výstavní prezentace, čítárnu i prohlídky zajímavých architektonických objektů. Ve výstavní části mohli návštěvníci zhlédnout, v Olomouci poprvé, prestižní soutěžní architektonickou přehlídku Grand Prix Obce architektů Představilo se zde 109 staveb a architektonických děl, rozdělených do následujících kategorií: novostavba (57 panelů), rekonstrukce (23 panelů), interiér (13 panelů), krajinářská architektura a zahradní tvorba (5 panelů), Je podle Vás v České republice dostatečný počet galerií zaměřených výhradně na architekturu? Soudě podle ročních obratů a počtu návštěvníků současných galerií architektury si myslím, že by se jich více v současnosti ještě neuživilo. Neznamená to však, že by města, jako Zlín, Olomouc, Liberec apod., neměla mít galerii architektury. Také to neznamená, že v České republice nechybí jakési Centrum architektury, která lze nalézt ve většině evropských hlavních měst, jako je např. skotský Lighthouse, které synergií více drobných organizací, galerií či zájmových sdružení ukazuje veřejnosti živý obraz současné architektury. Děkuji za rozhovor. Připravil: Bohumír Kotora (Poznámka redakce: k nominovaným stavbám na cenu Mies van der Rohe Award 2007 se vrátíme v jednom z dalších čísel IN.) Z REGIONŮ Premiéra Grand Prix OA na Olomouckých dnech architektury a stavebnictví Olomoucké dny architektury a stavebnictví uspořádala společnost Omnis Olomouc letos podruhé jako součást stavebního a technického veletrhu Stavotech. Akce probíhala převážně v pavilonu A olomouckého Výstaviště Flora ve dnech listopadu 2006.

10 10. STRANA OLOMOUCKÉ DNY ARCHITEKTURY IS / 2006 urbanizmus (4 panely), architektonický design a drobná architektura (4 panely), výtvarné dílo v architektuře (3 panely). Vernisáž se uskutečnila v rámci zahájení veletrhu Stavotech dne 2. listopadu 2006, úvodní slovo přednesli místopředseda Obce architektů Ing. akad. arch. Vladimír Štulc a předseda představenstva společnosti Omnis Olomouc, a.s., Ing. Daniel Vaverka. Grand Prix tvořila svým rozsahem i obsahem dominantu Olomouckých dnů architektury a stavebnictví a po celou dobu byla středem zájmů návštěvníků. Příležitost, podívat se na architektonické zajímavosti, si nenechali ujít architekti, projektanti i zajímající se veřejnost nejen ze střední Moravy. Dále byly k vidění přehlídky Dřevěný dům, Nový domov či Diplomových prací studentů fakult architektury. Profilovými přehlídkami se prezentovali architektonické ateliéry ARCHTEAM, Atelier Polách & Bravenec, Ing. arch. Vít Janků a Ing. arch. Blanka Zlámalová. V galerii architektury a designu se zase představily Mendlova univerzita Brno a Střední umělecká škola Ostrava. Také zde návštěvníci našli designově zajímavý nábytek a bytové doplňky našich i zahraničních výrobců. Bohatě byly navštívené přednášky a besedy, které se uskutečnily za přítomnosti významných osobností české architektury. Zajímavě vyzněla přednáška nynějšího děkana fakulty architektury VUT Brno Prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety o funkcionalistické architektuře a rodinných domech Šlapeta. Za zmínku také stojí prezentace tvorby architektonických ateliérů ARCHTEAM Náchod a polsko-českého Pejpek & C + HO_aR sídlícího v Olomouci. Rehabilitace střešní zahrady zámku v Lipníku nad Bečvou tvořila téma zajímavé diskuse Ing. arch. Obenause. Nejvíce navštívenou části Olomouckých dnů architektury a stavebnictví se staly prohlídky architektonicky zajímavých objektů. Prohlídka stavby nízkoenergetického domu v Horce n./m spojená s přednáškou o architektuře, krajině a ekologickém stavění se uskutečnila mimořádně s projektanty PROJEKTIL ARCHITEKTI Praha a autorem technického řešení stavby Doc. Ing. Tywoniakem. Jako bonus návštěvníky očekávalo povídání o současné architektuře s Ing. arch. Martinem Rajnišem. Tuto část připravil a moderoval Mgr. Michal Bartoš ze Střediska ekologické výchovy Sluňákov. Komentovaná prohlídka Arcidiecézní muzeum z pohledu architektů se uskutečnila pod patronací architektonického časopisu ERA 21, pořadatelé přitom nabídli možnost projít si celý areál v doprovodu a výkladu autorů návrhu, architektů HŠH Ing. akad. arch. Petra Hájka a Ing. akad. arch. Jana Šépky. V čítárně našli mnozí inspiraci v časopisech a publikacích z oblasti architektury, stavebnictví a designu. Některé ze zajímavých publikací bylo možné na místě i zakoupit. Na Olomoucké dny architektury a stavebnictví zavítali zajímavé osobnosti, odborníci stavebního oboru i veřejnost zajímající se o architekturu, stavebnictví a design. A našli zde mnoho zajímavého Připravila: Eva Fuglíčková, Omnis Olomouc, a.s. Foto: archiv firmy Omnis, architekt Vladimír Štulc SOUTĚŽE PROBÍHAJÍCÍ Presta Jižní Čechy ročník přehlídky stavebních realizací za období Vyhlašovatelé: Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů ve spolupráci s Jihočeským krajem a Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví Sekretář soutěže: pí. Kovalská, kancelář oblastní pobočky ČSSI, Novohradská 1, Č. Budějovice, tel: Cíl vyhlašovatelů: prezentovat současné stavby v jihočeském regionu. Soutěžní kategorie: - Občanské a průmyslové stavby N (novostavba),

11 IS / 2006 SOUTĚŽE 11. STRANA R (rekonstrukce) - Rodinné domy a bytové stavby N (novostavba), R (rekonstrukce) - Vodohospodářské a ekologické stavby - Dopravní a ostatní inženýrské stavby - Ostatní Stavba musí být postavena na území Jihočeského kraje a dokončena v letech Přihlašovatelem je účastník výstavby - zhotovitel nebo projektant nebo stavebník (objednatel, investor). Nutno doložit PÍSEMNÝ SOUHLAS zbývajících účastníků výstavby s jejich úplnou adresou. Porota: Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota nezávislých odborníků, zástupců vyhlašovatelů v počtu za ČSSI 3, Jihočeský kraj 1, ČKA 3, ČKAIT 3 a SPS 3. Termín: Více informací naleznete na: Možnosti využití modulární výstavby Anonymní, projektová, jednokolová architektonická soutěž pro studenty českých a slovenských vysokých škol architektonického zaměření. Vyhlašovatel: Koma Modular Construction, s.r.o., Říčanská 1180, Vizovice, tel: , fax: , Předmět soutěže: tvoří zpracování soutěžního návrhu využitím nových možností výstavby objektů různého charakteru z prostorových modulů o půdorysných rozměrech x mm, x mm nebo x mm a venkovní výšce mm. Účel a poslání soutěže: podpora samostatné tvůrčí práce vysokoškolských studentů a propagace a rozšíření znalostí modulární výstavby a možností využití tohoto systém v praxi. V soutěži bude oceňován zejména kreativní přístup se zajímavým dispozičním řešením a přídavnými prvky, které oživí strohost modulárních staveb. Termín: Bytový dům pro 21. století Jednokolová, anonymní, soutěž pro studenty architektury a pozemního stavitelství. Vyhlašovatel: Central group a.s., Na Strži 65/1702, Praha 4 Sekretář soutěže: Ing. Michaela Andrejsová, Na Strži 65/1702, Praha 4, tel: , mobil: Předmět soutěže: nízkopodlažní bytový dům do 4 NP s podzemním parkováním, situovaný v rovině. Účel a poslání soutěže: nalézt zajímavou koncepci komplexního architektonického řešení odpovídající začátku 21. století. Cílem je podpořit mladé architekty - studenty, kteří se danou problematikou chtějí v budoucnu zabývat. Termín: Plzeň - Jižní město Vyzvaná, anonymní, jednokolová, ideová, urbanistická soutěž. Vyhlašovatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, Plzeň Předmět soutěže: návrh urbanistického řešení území Plzeň - Jižní město, které se nachází v jihozápadní okrajové části města Plzně. Rozloha vymezeného území je cca 650 ha. Účel soutěže: nalézt nejvhodnější urbanistické řešení vymezeného území a vhodného partnera pro zadání následné zakázky, jejímž předmětem bude zhotovení díla obsahujícího zejména: a) podrobnou studii prostorového a funkčního uspořádání území (studie využitelnosti území), b) studii proveditelnosti. Termín: Nová budova Národní knihovny ČR Mezinárodní, projektová, architektonická soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby. Vyhlašovatel: Národní Knihovna České Republiky Zplnomocněný zástupce: Mgr. Vlastimil Ježek, Klementinum 190, Praha 1, tel.: , fax.: Sekretář soutěže: Ing. Lili Langová, referát investic NK ČR, Klementinum 190, Praha 1, tel.: ( pro české soutěžící), fax.: , Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze. Termín: Xella ročník studentské soutěže, tentokrát na téma Zahrady pivovaru Eggenberg v Českém Krumlově. Vyhlašovatel: Xella Porobeton CZ, s.r.o., Vodní 550, Hrušovany u Brna, tel.: , fax: Předmět soutěže: urbanistické a architektonické vyřešení areálu pivovarských zahrad pivovaru Eggenberg včetně nové zástavby, oživení prostoru levobřežní Náplavky, propojení významných veřejných ploch zeleně v centru města a nové pěší přemostění Vltavy. Účel a poslání soutěže: zakomponování nové výstavby do historické části městské památkové rezervace. Jedná se o teoretické školní zadání, které není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a nezohledňuje vlastnické vztahy k pozemkům. Termín: Zelený most ročník soutěžní přehlídky o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace) Vyhlašovatelé: Těžební unie ve spolupráci s Českou komorou architektů Předmět soutěže: projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, které se již začaly realizovat, realizace probíhá nebo je již dokončena. Cíl soutěže: představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl. Porota: Řádní porotci: Pavel Čech (ČSOP Vlašim), Ludvík Grym (autorizovaný architekt), Martin Netoušek (Těžební unie), Marek Slobodník (Masarykova univerzita),

12 12. STRANA SOUTĚŽE + PŘEDNÁŠKY + VÝSTAVY IS / 2006 Lubomír Tichý (Masarykova univerzita), Jan Viewegh (Ministerstvo životního prostředí ČR), Eva Wagnerová (architektka) Náhradník: Milena Šandová (Těžební unie) Tajemník poroty: Renata Netoušková (Těžební unie) Termín: Soutěžní podmínky ke stažení: zeleny_most_2007.doc Přihláška ke stažení: prihlaska_zel_most_2007.pdf PŘIPRAVOVANÉ Plavecký bazén v Kaplicích Veřejná anonymní, ideová, jednokolová, architektonická soutěž Vyhlašovatel: Město Kaplice Předmět soutěže: zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici. Předpokládaný termín vyhlášení: leden 2007 PŘEDNÁŠKY Versus architekt Celkem osm večerů, čtyřikrát na téma architektura vytvářená, čtyřikrát architektura reflektovaná, obnáší cyklus Versus architekt. Pod organizační taktovkou Českého centra Praha ve spolupráci s A1Architects přinese řadu setkání a rozhovorů nad architekturou. Po úvodním večeru, který se začátkem listopadu věnoval tématu První dům versus architekt, nabídne cyklus ve dvou dalších pokračováních následující: Termín - téma: Levný dům versus architekt Lze ještě stavět levně nebo dokonce zcela zadarmo? Lze zadarmo bydlet? Umění versus architekt Rozešly se cesty volného umění a architektury? Kam směřují? Začátky akcí vždy v 19 hodin. České centrum Praha, Rytířská ulice 31, Praha 1. SEMINÁŘE Financování bytového fondu Odborný seminář na téma: dotace, úvěry, půjčky pro výstavbu, rekonstrukce, modernizace. Pořadatel: Stavokonzult, Ústí nad Labem Kontakt: Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 VÝSTAVY 9. Salon Obce architektů Místo konání: Martinický palác, Útvar rozvoje hl. města Prahy, Hradčanské nám. 8, Praha 1 Termín výstavy: do Otevřeno: denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin. (zavřeno , 23., a ) JINDŘICH KUMPOŠT Místo konání: Centrum architektury, Starobrněnská 16/18, Brno Termín akce: leden 2007 Výstava nejvýznamnějšího iniciátora a reprezentanta brněnské meziválečné moderny, jakož i moderního územního plánování. Ve 20. a 30. letech z pozice hlavního architekta města realizoval řadu staveb (poliklinika na Nerudově ulici, půlkruhový soubor nájemních domů na Vaňkově náměstí, kavárny Savoy a Opera atd.). Tradiční výstava spolku Obecní dům Brno z cyklu o meziválečných brněnských architektech je doplněna obsažným katalogem. ČESKÝ FENOMÉN - ARCHITEKTONICKÝ KUBISMUS Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské nám. 5a, Praha 1 Termín akce: Výstava se soustředí na nejvýznamnější období let a představí prominentní osobnosti kubismu a jejich práce: Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Hofmana, Josefa Chochola a Emila Králíčka. Expozici a texty připravil Zdeněk Lukeš. Autorkou černobílých fotografií je Ester Havlová. Marek Pražák: Každý prostor má svou píseň Místo konání: Galerie CNA, U jeslí 10/310, Ostrava - Muglinov Termín výstavy: do , otevřeno v pracovní dny od 9 do 16 hodin "Zavřu oči a stávám se zvukem. Naslouchám odpovědi přítele, jehož kůže uzavírá prostor. Kůže z betonu, kůže ze skla, ze dřeva..." Ve čtvrtek byla v Galerii CNA zahájena poslední letošní akce, presentace audiovizuální sběrny výtvarníka, designéra a muzikanta Marka Pražáka, propojující lokality vzdálené a současně blízké: newyorský Harlem a část ostravských Vítkovic, zvanou Jeremenko. Lokalita Jeremenko - lokalita Harlem "Existovat v prostoru, pocit definitivní neoddělitelnosti. Kontaminace okolním místem, jeho zvuky, přijímání pachů, rytmů. Spolu zdánlivě nesouvisejících tlaky a naléhání. Cesta od bodu k bodu, okolo rastrů a měkkých hmot. Dvě cesty, dvě procházky, dva časy, od bodu k bodu. Podobné náplně, podobné funkce, plahočení, umělé osvětlení, padající světlo." (Marek Pražák) Fotografické pásmo, téměř filmový pás, jímž byl jakoby obtočen prostor galerie, mapoval obě lokality a nabízel pohled na ně okem básníka: podivuhodná zákoutí, zapomenuté dvory, zasmušilé konstrukce. Kontaminace místem.

13 IS / 2006 AKTUÁLNĚ 13. STRANA Neopakovatelně Pražákovský pak byl vizuální doprovod touto procházkou po předměstích: velkoplošná projekce svého druhu dokumentárního filmu, natočeného přímo TAM, jehož byl autor nejen režisérem, nýbrž i hercem, komentátorem i výrobcem zvuků a mediálních efektů. David Floryk, CNA Akci podporují Statutární město Ostrava, Nadace české architektury, Telefónica O2 Czech Republic. Informace: kritérium a působit na co nejširší vrstvy. Družstevní práce, založená jako nakladatelství roku 1922, byla nejúspěšnějším zastáncem těchto snah a nejvýznamnější kulturní institucí první republiky. Družstevní práce a její pobočka Krásná jizba, založená roku 1927, svojí produkcí publikací a dalších tiskovin, bytových doplňků a předmětů každodenní potřeby (ze skla, porcelánu, kovu a textilu) usilovaly o masové šíření nového životního stylu. Progresivní vizuální styl, který Družstevní práci reprezentoval, prosazoval její ideje a propagoval její zboží, byl dílem Ladislava Sutnara v kongeniální spolupráci s Josefem Sudkem. Výstava je zaměřena na spojení fotografie s novou typografií, které zde zastupují realizace propagačních tiskovin, časopisů, kalendářů a knih. Představen je rovněž výběr z cenného souboru výstavních zvětšenin Josefa Sudka, určených pro první Sudkovu samostatnou výstavu uspořádanou v roce 1932 v Krásné jizbě a výběr originálních výstavních panelů Ladislava Sutnara z roku 1934 pro výstavu tamtéž. Kromě prací těchto dvou osobností výstava představuje také díla autorů z okruhu Družstevní práce Emanuela Frinty, Antonína Pelce, Jaroslava Švába, Adolfa Hoffmeistera a Toyen. Expozici doplňují ukázky užitého umění z produkce Krásné jizby nápojové a jídelní soubory Ladislava Sutnara, kovové stolní doplňky Bohumila Južniče či koberec Antonína Kybala. ZAUJALO NÁS GAALERIIE _ internetová galerie současné architektury Internet se svým neomezeným virtuálním prostorem přináší zcela nové možnosti prezentace současné architektury. Přesně na Mikuláše se o těchto slovech mohli přesvědčit všichni, kdo zavítali do Rakouského kulturního fóra v Praze. Odehrávala se zde premiéra provozu galerie a prvního výstavního projektu ARTEC Architekten. VÝSTAVA TIP 1. Družstevní práce: Sutnar - Sudek Místo konání: Uměleckoprůmyslové museum, ul. 17. listopadu 2, Praha 1 Termín akce: Meziválečná doba patřila v Československu k umělecky nejsilnějším periodám 20. století. S požadavkem uplatnit umění v každodenním životě stoupal význam masové kultury, která měla spojovat estetické a etické Studio ARTEC Architekten založili ve Vídni v roce 1985 rakouští architekti Bettina Götz a Richard Manahl, absolventi architektury na Technické univerzitě v Grazu. Od té doby se ateliér úspěšně zúčastnil mnoha soutěží a postavil řadu vynikajících staveb, za které získal četné rakouské i mezinárodní ceny. Při prezentaci autoři mluvili o nejdůležitějších tématech své tvorby. Vše bylo dokumentováno barevnými fotografiemi a vizualizacemi projektů rakouských architektů. Návštěvníci výstavy tak mohli nahlédnout do způsobu jejich přemýšlení o stavbách, dozvědět se aspekty, které ovlivnily výslednou tvorbu. A bylo z čeho vybírat. Dvojice architektů ve svém rejstříku nabízí bytové soubory, školské a kancelářské prostory, ale zabrousili třeba i do oblasti umění či energetického průmyslu. Důkazem může být projekt hydroelektrárny Hochwuhr (2004), se kterým se letos probojovali do finále European Prize for Urban Public Space ve španělské Barceloně. Velmi úspěšný byl pro ARTEC Architekten také rok 2005, kdy se opět dostali do finále v prestižní evropské soutěži Cena Mies van der Rohe (projekt EFAFLEX). Je patrné, že princip internetové galerie, tj. spojení přednášek a výstav, přináší pro vyznavače architektury využitím internetu nemalé výhody. Na videu lze sledovat

14 14. STRANA AKTUÁLNĚ IS / 2006 architek ty při komentování projektů, prohlížet fotografie, vizualizace a plány staveb, o nichž se právě mluví. Internet navíc umožní návštěvníkovi se kdykoliv ke kterékoliv výstavě vrátit a zvolit tempo prohlížení, které mu vyhovuje. Může volit množství informací - témata, která ho zajímají. Všechny výstavy budou navzájem propojené, bude moci získávat informace i napříč výstavami. Internetová galerie chce představit zajímavé osobnosti a zajímavá témata současné architektury. Příští rok budou speciálně pro galerii vytvořeny 3 výstavy, ke kterým vyjdou tištěné katalogy odpovídající svou formou principu výstavy. Všechny výstavy budou v české a anglické verzi. Grafickou koncepci galerie vytvořili Petr Knobloch a Tomáš Celizna, dgú (- dílna grafické úpravy). Více informací naleznete na internetové adrese: VÁNOČNÍ TIP - KNIHA DOMY Kniha, určená především laické veřejnosti a potenciálním stavebníkům, představuje výběr 77 rodinných domů z let postavených v ČR. Smyslem titulu je doplnit stávající nabídku katalogových domů přehledem současné individuální autorské architektury, příklady cenově dostupných domů. Stavby jsou stručně komentovány a dokumentovány fotografiemi a názornými plány. Publikaci doplňují úvodní texty, které přibližují problematiku pořizování a užívání rodinného domu pohledem architektky a sociologa. Tiráž knihy: Úvodní texty: Ivana Čapková, Jiří Ryba Komentáře ke stavbám: Karel Doležel, Věra Konečná, Petr Kratochvíl, Matěj Šišolák, Radek Váňa, Hana Vinšová Konzultace výběru staveb: Markéta Cajthamlová, Jan Jehlík, Věra Konečná, Petr Pelčák, Jan Stempel Anglické resumé: Veronika Hanušová Grafické řešení: Mikuláš Macháček / Studio Najbrt Produkce: Dagmar Vernerová Rozsah: 368 stran (77 staveb, více než 760 ilustrací) Vydání: listopad 2006 Cena: 770 Kč Vydavatel: Prostor - architektura, interiér, design, Nábřežní 87/ PRAHA 5 tel.: fax: ZÁJEZD SOUDOBÁ ARCHITEKTURA FINSKA V zemi se údajně nachází jezer, je rovněž domovem Santa Clause a tří fenoménů - sauny, finské vodky a tervy (smola, podává se i k dochucení jídel, léčebný prostředek či na impregnaci lyží). Nově se prezentuje jako moderní telekomunikační velmoc (Nokia). Oficiálně je dvojjazyčným státem dvou národů - Finů a Švédů, patří mezi nejřidčeji zalidněné státy Evropy a zimy jsou hned tři -mírná podzimní, skutečná zimní a jarní zima. Finská moderní architektura a jméno Alvara Aalta je pojmem stejně jako Jean Sibelius nebo Urho Kekonen Jedním z průvodců bude finská průvodkyně - architektka, druhým oblíbený PhDr. Jaromír Adamec. Tradičně s textovou přílohou akad.arch. Miloslava Čejky. Termín: pátek 25. května - neděle 3. června 2007 Předpokládaný program: 1. den pátek 25. května, odjezd z Prahy v 19,30 hodin, transfer přes Německo do Rostocku 2. den sobota 26. května, ranní trajekt do Gedseru, průjezd Švédskem večerní STOCKHOLM (bude-li čas), nalodění na noční trajekt do Turku s noclehem v kajutách 3. den Neděle 27. května, TURKU, moderní architektura

15 IS / 2006 ZÁJEZD 15. STRANA (objížďka se zastávkami), odpoledne do TAMPERE (zde ubytování), kostel Kalevan Kirkko a sídliště s centrem Hervala od Reima Pietilä 4. den pondělí 28. května, ráno odjezd směr univerzitní město JYVäSKYLä, dopoledne za Alvarem Aaltem - univerzita a nájemné domy, odpoledne autobusem sídliště Kortepohja a rodinné domy Asunto Lounaisrinne apod. (ubytování) 5. den úterý 29. května, ráno odjezd směr LAHTI, secesní radnice, divadlo, kostely a skokanské můstky a poslední architektura, večer ubytování v Helsinkách 6. den středa 30. května, HELSINKY, ráno objížďka, secese, rodinné vily v Eira, vila Hviträsk od E. Saarinena, helsinské nádraží, hala Finlandia a Kultuurui talo - kulturní dům od Alvara Aalta, muzeum architektury, prezidentská rezidence, sídliště, metro a RD v okolí, odpoledne volný program, individuelní návštěva toho co se nestačilo busem, noční Helsinky apod. (nocleh tamtéž) 7. den čtvrtek 31. května, HELSINKY, dopoledne volný program, odpoledne okolí HELSINEK: autobusem, satelitní město Vantaa, letiště a kostel Myyrmäen kirkko (nocleh dtto) 8. den pátek 1. června, dopoledne satelit ESPOO, zahradní město TAPIOLA, domy od Viljo Revella, OTANIEMI, komplet vysokých škol Alvara Aalta, kaple od Sirenových, RD Asunto Liinasaarenkuja a Hilarankaari, v Olari sídliště, student centrum Dipoli od R. Pietilä apod. v lesích, večer odjezd do Turku na noční trajekt s noclehem v kajutách 9. den sobota 2. června, ranní (nebo celodenní, buď krátká zastávka nebo 8hodinová návštěva) STOCKHOLM, cesta do Gedseru, trajekt do Rostocku a tranzit nocí Německem domů 10. den neděle 3. června, v ranních hodinách příjezd do Prahy Doprava: Pohodlný autobus s dostatečným prostorem pro nohy (Karosa-Iveco, nižší, ale pohodlný) s posunem sedadel do uličky, zásobený nápoji (pivo - Plzeň 12, Gambrinus 10, minerálka, limo, káva, kapučino, čaj, vývar, tvrdší alkohol Becherovka, Fernety, Slivovice atd., párky), video, klimatizace. Ubytování a stravování: Cestujete do regionu s vyšší cenovou hladinou a kulturou; severské hotely turistického charakteru jsou vesměs na velmi dobré úrovni, počítejte však se skromnějším vybavením, garantujeme dvoulůžkové pokoje, sociální zařízení (sprcha, WC) v hotelu v Helsinkách. V ceně zájezdu jsou i severské snídaně. Pojištění: V ceně zájezdu je komplexní pojištění, které zahrnuje pojištění na storno zájezdu, pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové a pojištění na škodu. Cena: Kč Zahrnuje dopravu zájezdovým autokarem, 6x trajekt (z toho 2x čtyřlůžková kajuta), 5x ubytování se snídaní, 2 průvodce, infomateriály, komplexní pojištění; nezahrnuje vstupné a služby výše neuvedené. Informační zdroje: Jako každoročně bude vlastní publikace pro členy AiA + mapky, plánky měst. Doporučené minimální kapesné na vstupné 50 + rezerva. Poznámka:... svačiny raději s sebou a dobré boty, bude to jako vždy fusscross!! Závazná přihláška na studijní cestu Moderní architektura Finska Číslo zájezdu: 609/07 Termín: Cena: Kč Jméno, příjmení, titul tel Adresa PSČ Adresa firmy (v případě fakturace) tel... IČO/DIČ... Rodné číslo... mail:... Číslo pasu Datum Podpis x párky (platí se v autobusu) na trase - objednat: ano / ne Vyplněnou závaznou přihlášku (lze xeroxovat pro další zájemce) pošlete na adresu: AiA ČR k rukám Vl. Švejcarové, Mánes, Masarykovo nábř. 250, PRAHA 1, tel , fax nejpozději do , po tomto datu volejte na

16 16. STRANA SPOLEČENSKÁ RUBRIKA IS / 2006 mobil (po tomto termínu, v případě jeho nenaplnění, bude zájezd nabídnut dalším zájemcům)! Každý účastník zájezdu musí mít vlastní přihlášku! Cenu zájezdu ve výši Kč, uhraďte ve dvou splátkách následovně: zálohu ve výši Kč do , doplatek ve výši Kč do na účet CK GEOPS, s.r.o.: č.účtu /0100, variabilní symbol (VS) je 60907, spec. symbol (SS) = rodné číslo osoby na přihlášce, konstantní symbol (KS) SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V prosinci 2006 oslavili nebo oslaví svá jubilea: Ing.arch. CHALUPA Zdeněk, Praha 1, (65) Ing.arch. KUČERA Jiří, Brno, (75) Ing.arch. VÍŠEK Lubomír, Praha 8, (80) Ak.arch. BRIX Michal, Praha 2, (60) Ing.arch. HERBST Vladimír, Hradec Králové, (65) Ing.arch. NEDBAL Karel, Brno, (50) Ing.arch. SENDLER Zdeněk, Brno, (50) Ing.arch. HUŠKA Milan, Blansko, (80) Ing.arch. BEJKOVSKÁ Milena, Praha 5, (55) Ing.arch. DUDOVÁ Drahoslava, Olomouc, (55) Ing.arch. MORAVEC Aleš, Praha 6, (60) Ing.arch. SOUKUP Jan, Plzeň, (60) Ing.arch. DUBSKÁ Věra, Brno, (55) Ing.arch. KUČERA Bohuslav, Brno, (80) Ing.arch. STEINBACH Otakar, Praha 3, (85) Ing.arch. OTEVŘEL Luboš, Praha 10, (50) Ing.arch. KONOPA František, České Budějovice, (70) Ing.arch. PECHAR Zdeněk, Praha 8, (80) Ing.arch. KALOUS Josef, Praha 10, (81) Ing.arch. HOLÍK František, Praha 4, (65) Ing.arch. NAVRÁTIL Jaroslav, Pardubice, (65) Ing.ak.arch. KUDRNÁČ Antonín, Telč, (82) Ing.arch. BLÁHA Jiří, Praha 2, (84) Ing.arch. JIROUTEK Jiří, Praha 3, (60) Ing.arch. ČAPKA Bohuslav, Plzeň, (70) Ing.arch. MYSLIVEC Josef, Brno, (70) Doc.ak.arch KADLEC Jaroslav, Bystřice u Benešova, (80) Ing.arch. PAVELKA Karel, Praha 5, (80) Ing.arch. BOUŠKA Ondřej, Praha 4, (50) Ing.arch. MACAS Soběslav, Pardubice, (65) Ing.arch. JOSEF Miloslav, Praha 4, (83) Ing.arch. ROZHON Radúz, Ostrava, (82) Ing.arch. LEŽATKA Luděk, Olomouc, (60) PhDr. LIBROVÁ Eva, Praha 10, (83) Ing.arch. RUNŠTUK Karel, Hradec Králové, (83) Ing.arch. BAŠTA Jaroslav, Praha 3, (84) Ing.arch. EGERT Jaroslav, Jáchymov, (50) Ing.arch. PŮŽA Jiří, Brno 2, (55) Ing.arch. OLIVOVÁ Věra, Praha 4, (60) Ing.arch. BARTOŠ Ladislav, Brno, (65) Ing.arch. ŠPERLICH Jiří, Zábřeh na Moravě, (75) Ing.arch. HEIDLEROVÁ Blanka, Praha 10, (50) Ing.arch. HYSKOVÁ Blanka, Plzeň, (50) Ing.arch. BÁLEK Miroslav, Praha 5, (1946) Ing.arch. KADLEC Jan, Hradec Králové, (50) Ing.arch. SYROVÁ Zuzana, Brno, (50) Ing.arch. ČELADÍN Miroslav, Ostrava, (55) Ing.arch. ČECH Zdeněk, Praha 7, (75) Ing.arch. RUBEK Vlastislav, Praha 1, (55) Ing.arch. BARTOŠ František, Zlín, (83) Ing.arch. GEBRIAN Jiří, Zlín, (60) Ing.arch. LETOVSKÝ Jiří, Kamenný Újezd, (81) Ing.arch. HADRÁVEK Jiří, Plzeň, (87) Ing.arch. BARTOUŠKOVÁ Jana, Praha 5, (65) Ing.arch. PŘÍBORSKÝ František, Pardubice, (65) Ing.arch. HORNYCHOVÁ Lenka, Praha 8, (50) Ing.arch. SEDLÁK Jan, Praha 1, (55) Ing.arch. JÍCHOVÁ Jana, Černošice, (60) Ing.arch. FAHRNER Jan, Praha 4, (55) Ing.arch. KASL Jan, Praha 1, (55) Ing.arch. ZVĚŘINA Pavel, Praha 7, (55) OZNÁMENÍ S lítostí sdělujeme, že řady architektů opustili: - dne 23. listopadu 2006 ing. arch. Rudolf Kristian z Tábora ve věku 67 let - dne 5. listopadu 2006 ing. arch. Jiří Podzimek z Karlových Var ve věku 81 let - dne 13. srpna 2006 ing. arch. Zdeněk Hynek z Prostějova ve věku 84 let. Za oznámení redakce děkuje rodinným příslušníkům, respektive přátelům zesnulých. KLIDNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2007 VŠEM ČLENŮM OBCE ARCHITEKTŮ PŘEJE REDAKCE INFORMAČNÍHO SERVISU OBCE ARCHITEKTŮ INformační servis Členský bulletin Obce architektů.vychází 2x měsíčně. Neprodejné. Redakce: Alexandra M. Videmannová, Bohumír Kotora Adresa redakce: Revoluční 23, Praha 1, Mobil:

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM

INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 22 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz l i s t o p a d 2 0 0 6 INŽENÝRSKÁ ODYSSEA BESÍDEK ANEB INŽENÝRSKÁ KYBERKULTURA S UMĚLECKÝM PATOSEM Zajímavou fúzi, týkající se

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

12 Slovácko patřilo vínu a památkám

12 Slovácko patřilo vínu a památkám Magazín Zlínského kraje listopad 2014 ročník X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám 7 Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte jezdit daleko. Vesnicí roku

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY

POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY 3 2013 ZPRÁVY A INFORMACE ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ TÉMA TOHOTO ČÍSLA POVODNĚ OHROŽUJÍ MAJETEK A ŽIVOTY ČKAIT A POVODNĚ PODĚKOVÁNÍ JUBILUJÍCÍM PŘEDSTAVITELŮM KOMORY ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR

A K T U A L I T Y 6 4 Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR Proměny středoevropského prostoru výroční konference Evropské rady urbanistů (ECTP) a konference Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, včetně shromáždění

Více

Téma: Velká válka v muzeích

Téma: Velká válka v muzeích v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 5 ročník 14 Téma: Velká válka v muzeích Jak hospodaří muzea umění Doporučení OMG k vydávání sbírek www.cz-museums.cz Moderní komunikace s návštěvníky

Více

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 2 24. ledna 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Vyhodnocení dotazníku k úrovni služeb MěÚ Blansko za rok 2013 str. 3 Výstava v knihovně: Školství na Blanensku do roku 1945 str. 7 Novinky z Nemocnice Blansko str. 4 Blanensko.cz nově i v angličtině str.

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

9 07 Ročník XVII. Mrakodrap připomínající. slávu obuvnického. impéria. www.mistnikultura.cz. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech www.mistnikultura.cz Mrakodrap připomínající slávu obuvnického impéria 9 07 Ročník XVII Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 2 NaturVision 6. ročník mezinárodního filmového festivalu o zvířatech

Více

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz

Věstník. Sny nocí muzejních. Festival muzejních nocí 2006. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.cz Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Festival muzejních nocí 2006 Sny nocí muzejních http://www.cz-museums.cz 4 2006 Věstník AMG 42006 Muzejní noci 2006 Úvodník Ještě před pár lety jsme se

Více

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums.

Věstník. Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945. Asociace muzeí a galerií České republiky. http://www.cz-museums. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky Mlčí muzea k válce? Rekonstrukce bitvy u Slivice roku 1945 http://www.cz-museums.cz 32005 Věstník AMG 32005 Úvodník Obsah Vážení čtenáři, Muzea jako mosty

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Poprvé v historii Brna zasedli

Poprvé v historii Brna zasedli Informační noviny občanů statutárního města Brna Listopad 2010 Ročník 6 www.brno.cz Brnu vládne velká AKTUÁLNĚ koalice Z rukou tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého přijal primátorský řetěz

Více

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele

ÚVOD 1. ÚVOD. 1. 1. Slovo ředitele Výroční zpráva Regionálního muzea a galerie v Jičíně za rok 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. Slovo ředitele... 1.2. Základní identifikační údaje... 1.3. Informace o standardizovaných veřejných službách organizace...

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait

ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait ZPRÁVY 5. 12. 2008 VYDÁNO PRO âleny âkait 4 20 08 informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Na jubilejním Mezinárodním strojírenském veletrhu zůstavá pavilon C součástí

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

Téma měsíce: nová galerie

Téma měsíce: nová galerie měsíčník pro občany Plzeňského kraje l zdarma l ročník 8 l číslo 1 l leden 2010 l náklad 255 000 výtisků Téma měsíce: nová galerie Sbor expertů pomůže zdravotnictví str. 5 Konference řešila také hraniční

Více