BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Poprvé do knihovny. Olympijská vítězka pochází z Bystrce. Odbor pečovatelské služby"

Transkript

1 BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXII/2012 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Poprvé do knihovny Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY? Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY! Odbor pečovatelské služby Odbor pečovatelské služby sídlí v Domě s pečovatelskou službou na ulici Vondrákova č. 7/9. I letos na začátku školního roku oslovuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně všechny prvňáčky a jejich rodiče akcí s názvem Poprvé do školy poprvé do knihovny. Slavnostní vstup dětí do prvních tříd se rozhodla spojit se slavnostním vstupem do knihovny. Formou zábavných pořadů, divadelních vystoupení, výtvarných dílen, soutěží a dalších aktivit chce vytvořit pevnou vazbu začínajících čtenářů ke knihám a čtení. A co pro ně připravila v letošním roce? V období od 1. září do 7. října 2012 mohou prvňáčci využít možnosti zaregistrovat se do knihovny zdarma. (pokračování na str. 10) Olympijská vítězka pochází z Bystrce Všichni, pro které byla londýnská olympiáda obrovským svátkem, jsme v poledne, v sobotu 4. srpna, sledovali úžasný boj skifařky Miroslavy Knapkové, která získala pro ČR první zlatou medaili. Už v polovině závodu měla obrovský náskok šesti vteřin a v cíli byla o tři vteřiny rychlejší než její soupeřky. V celé historii československého a českého veslování jde teprve o třetí zlatou olympijskou medaili, (po 1952 čtyřka s kormidelníkem a 1960 dvojskif Václav Kozák, Pavel Schmidt) a vůbec první olympijskou medaili, kterou ve veslování získala česká žena. V současnosti je Miroslava Knapková členkou Slavie Praha, ale s veslováním začala v devatenácti letech v Lodních sportech Brno, tedy na Brněnské přehradě. Do té doby se věnovala lehké atletice. (pokračování na str. 13) Sociální služby pro obyvatele Bystrce a také Kníniček poskytujeme od ledna roku V domě s pečovatelskou službou Vondrákova 7/9 (dále jen DPS) máme středisko, které tvoří zázemí naší činnosti. V přízemí a suterénu DPS je pedikérna, prádelna, hygienické středisko, domovinka, zařízení přechodného pobytu a kanceláře. Ve vyšších patrech DPS jsou byty zvláštního určení. Jedná se o malometrážní byty určené pro seniory nebo zdravotně postižené občany. Pro vysvětlení uvedu, že tyto byty nejsou směnitelné za jiné státní nebo obecní byty. Jsou přidělovány na základě podané žádosti, která je vyhodnocena bodovým systémem. Žádost se podává na bytový odbor Magistrátu města Brna (2. patro, tel.: ). (pokračování na str. 4) Vážení bystrčtí spoluobčané! Po prázdninové odmlce se k vám dostává další číslo Bystrckých novin. Doufám, že jste se svými rodinami prožili příjemnou dovolenou a využili i možnost zrekreování se u čisté přehrady. Doba dovolených a prázdnin umožnila intenzivní přípravu základních i mateřských škol a školních jídelen na nový školní rok. Proběhla řada oprav a investic v objemu více jak 2 mil. Kč s cílem dalšího zlepšení podmínek pro žáky i učitele. Musíme se postupně připravit na nárůst žáků silnějších ročníků, které budou nastupovat v následujících letech. Bohužel, podstatné snížení státního příspěvku, zejména na pomůcky, vedou k tlaku na nárůst příspěvku zřizovatele na provoz. Přesto se při přípravě nového rozpočtu snažíme o udržení stejného objemu finančních prostředků na opravy a investice jak do oblasti školství, tak i do oblasti ostatních oprav a investic. A to i přes růst cen energií. Ještě jednomu problému se chci věnovat. Je to chování nepřizpůsobivých osob v některých lokalitách, zejména na ulicích Fleischnerova, Ečerova a Vondrákova a na bývalém hřbitově. Problém jsem již několikrát řešil jak s MP, tak s PČR, a to i na pravidelných měsíčních setkáních. Obě policie jsem požádal o pravidelné zásahy v těchto lokalitách. Podle statistiky, kterou jsem dostal od revírního městské policie, bylo od data zahájení intenzivní činnosti strážníků ( ) provedeno celkem 603 kontrol. Bylo zjištěno a projednáno celkem 51 případů přestupkového jednání, 11x bylo toto jednání předáno ke Správnímu orgánu k dalšímu prošetření, 24x bylo řešeno Blokem na pokutu nezaplacenou, 5x řešeno Blokově, 10x řešeno Domluvou a 1x byla událost předána PČR. Z uvedeného je zřejmé, že strážníci věnují místům výskytu problémových osob značnou pozornost. Sama přítomnost nepřizpůsobivých osob, v případě, že není spojena s protiprávním jednáním, není řešitelná z hlediska institutů daných strážníkům MP Brno, např. vykázáním. Problém Ečerovy bude vyřešen odstraněním stánku. Další místa, na základě současných zkušeností, navrhneme do příslušné vyhlášky města Brna o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta

2 2 Z radnice Bystrcké noviny Městská policie Senior linka bezpečí Možná se vám to už také stalo. U domovních dveří zazvoní zvonek a člověk stojící před nimi se domáhá vstupu dovnitř s odůvodněním, že je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren anebo zaměstnancem sociálního odboru. A vy váháte, zda uvěřit. Přestože mnozí pochopili, že opatrnosti není nikdy dost, stále se objevují případy, kdy podvodníci zneužijí důvěru starších lidí a pod záminkou nutné činnosti nájemníky připraví třeba i o celoživotní úspory. Možností, jak vyzrát na lidi s nekalými úmysly, je přitom celá řada. Od viditelných pomůcek, jimiž jsou například domovní řetízky, až po takové, které nevyžadují žádné pořizovací náklady. Jednou z možností, kterou už před několika lety uvedli do provozu strážníci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpečí. Její princip je jednoduchý. Na tel. čísle jsou strážníci každý pracovní den (po čt , pá ) připraveni podat občanům informace o tzv. neobjednaných službách. To jsou přesně ty případy, kdy u dveří zvoní neznámý člověk. Praxe ukázala, že pachatelé trestných činů nejčastěji vystupují jako falešní plynaři, elektrikáři, vodaři nebo sociální pracovníci. Pokud vám tedy u dveří zazvoní nějaká neznámá osoba, která tvrdí, že jde vykonat konkrétní činnost, zjistěte si její totožnost a číslo průkazu a ihned vytočte linku , kde vám strážníci obratem v databázi MP Brno ověří, zda dotyčný figuruje na seznamu pracovníků dané firmy. Podvodník v okamžiku, kdy zjistí, že si jím uváděné údaje ověřujete a o jeho přítomnosti tak informujete policii, místo pravděpodobně velmi rychle opustí. Pokud se tak stane, oznamte prosím veškeré vám známé údaje k jeho osobě na tísňovou linku 156. Je lépe vyloučit nedorozumění než riskovat, že se obětí případného podvodníka stane někdo jiný. Více informací o Senior lince bezpečí, ale i vzory průkazů pracovníků vybraných institucí, najdete na v Poradenském centru MP Brno na Křenové ulici 4 nebo na tel.: Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno Městská policie se otevírá komunikaci se sluchově znevýhodněnými Městská policie Brno přichází s nabídkou, díky níž dojde ke zkvalitnění parametrů komunikace osob se sluchovým postižením. Hned na dvou místech už nyní nabízí indukční smyčku, usnadňující komunikaci občanům trpícím problémy sluchu, kteří pro dorozumívání s okolím používají naslouchací pomůcky. Výhody tohoto moderního prostředku mohou sluchovým handicapem znevýhodnění občané využít hned na dvou pracovištích, a to na Jednotce projednávání přestupků MP Brno (Křenová 4) a také v budově ředitelství MP Brno (Štefánikova 43). Uživatelům naslouchacích pomůcek tak brněnští strážníci umožní jasnější a zřetelnější komunikaci. Největší přínos přístroje totiž spočívá v tom, že usměrňuje řeč a omezuje rozptylující okolní ruchy. Díky tomu dochází k eliminaci pocitů frustrace, které sluchově postižení při komunikaci často zažívají, a hovor se výrazně zlepší. Místa, kde lze indukční smyčky využít, jsou označena zřetelným piktogramem. Indukční smyčky jsou primárně určeny k využívání na takto označených místech, v případě potřeby je však lze díky tomu, že jsou přenosné, využít také při jednání v jiných částech budov. Vybavení Městské policie Brno indukčními smyčkami je dalším výrazným krokem ke snižování bariér při komunikaci s veřejností. Mgr. Pavel Šoba, mluvčí MP Brno

3 Bystrcké noviny Z radnice 3 Pozvánka na 6/12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bystrc, které se uskuteční ve středu 5. září 2012 od 16 hodin ve Společenském centru Předběžný program jednání: Ocenění držitelky zlaté medaile z XXX. LOH v Londýně 2012, brněnské rodačky Miroslavy Knapkové Projednání úpravy směrné části Územního plánu města Brna ul. Kamechy, posunutí plochy komunikací STAVOPROGRES BRNO, spol. s r. o., smluvní pokuta za prodlení s dokončením díla, návrh dohody o narovnání Smlouva o výstavbě bytových jednotek na obecním panelovém domě na ulici Vondrákova 66, 68, stavebník Cooptel, stavební a. s., dodatek č. 1 Smlouva o spolupráci na vybudování TI v lokalitě Kamechy se společností JET IMPERA, a. s., schválení smlouvy Bystrcké noviny a říjnové volby Letošní volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje se uskuteční v pátek 12. a v sobotu 13. října Rada MČ Brno-Bystrc schválila bezplatné poskytnutí plochy Bystrckých novin č. 10/2012 v rozsahu 1/6 strany (cca š = 9,7 cm, v = 9,0 cm) pro prezentaci politických stran kandidujících do Zastupitelstva JmK. V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně-Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno-Bystrc. n pronajmout na dobu neurčitou byt č. 20 v domě Kachlíkova 9, velikosti 3+1 o celkové výměře 73,92 m 2 v5. podlaží, I.kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši Kč (podle ustanovení 533 OZ). Záměr MČ Brno-Bystrc pronajmout byt bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno-Bystrc po dobu třiceti dnů od Smlouva o výstavbě, Dohoda o spolupráci s firmou KOMFORT, a. s., výstavba nových bytových jednotek formou nástavby na domě Píškova 8, 10, 12 v Brně ukončení smluv Vyúčtování finančních darů za rok 2011 kontrola Kontrolního výboru Rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc změny a doplnění, zrušení usnesení 6/6. ZMČ 3.01 Občané Bystrce mohou k těmto bodům jednání zastupitelstva vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska. Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Materiály je třeba dodat nejpozději do na ve formátu PDF (JPG), v tiskové kvalitě CMYK. Redakční rada BN nenese odpovědnost za obsah materiálu dodaného kandidujícími subjekty. Miroslav Klimeš, místostarosta Záměr statutárního města Brna, Městské části Brno-Bystrc pronajmout byt Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno-Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna apodmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství Dotazy a odpovědi Nemohla jsem nikde najít termíny svatebních obřadů pro rok 2012, je možné je někde zjistit? Ivča Na na odboru vnitřních věcí v sekci matrika najdete termíny sňatků pro rok 2012 v MČ Brno-Bystrc. Upozorňuji jen na skutečnost, že termín vypsaný na pravděpodobně z důvodu konání voleb do krajských zastupitelstev nebudeme moci realizovat. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí Mám k vám dotaz a to, zda bude v horní části Bystrce, konkrétně mezi Teyschlovou a Kamechami postaven slibovaný obchod, konkrétně se mělo jednat o Kaufland, a kdy. Opravdu tady obchod chybí. Bydlí nás tady starších občanů hodně a veškeré nákupy musíme ať již pěšky do kopce nebo po 20 minutách autobusem tahat. Je to dost šílené. Taky obchodní síť Albert neustále zvyšuje své ceny, protože v této části Bystrce konkurence není a tak z lidí ždímají nehorázné peníze za shnilé brambory apod. Nechápeme zjakého důvodu tento tak dlouho slibovaný obchod tady není, když je tam tak krásné místo jak na obchod, tak i na parkoviště. Mohlo by tam být i parkoviště pro lidi zde bydlící, které je zde nutné. Věra Podle informací investora v současné době jednají s Magistrátem města Brna o směně či odkupu pozemků pod plánovaným nákupním centrem. Po následném vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pak předpokládají započetí výstavby na podzim Ze strany městské části rychlost výstavby obdobných projektů nemůžeme ovlivnit, městská část tyto projekty nerealizuje ani nestaví a záleží na jednotlivých investorech. Tomáš Přibislavský, místostarosta Rád bych se zeptal, zda se někdy dočkáme přístřešků na zastávce MHD Přístavní? Např. nyní, kdy se zde musí přestupovat x1-1 a přijde nečekaná přeháňka, se cestující nemá kam schovat. Karel Dobrý den, pozemky na zastávce MHD na ulici Přístavní jsou soukromé a dosud se nepodařilo je majetkově vypořádat (pro nezájem soukromých vlastníků). Z tohoto důvodu nelze v této lokalitě čekárny zatím umísťovat. Odbor majetkový a investiční ÚMČ Brno-Bystrc se snaží se soukromými vlastníky jednat, je to však dlouhodobější záležitost s nejistým výsledkem. Ing. Eva Kubátová, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy Pozn. Redakčně upraveno. Diskusní fórum veřejné dotazy adresované vedení MČ, Úřadu MČ Brno-Bystrc a reakce kompetentních osob na ně jsou k dispozici na

4 4 Z radnice Bystrcké noviny Odbor pečovatelské služby (pokračování ze str. 1) Pro obyvatele Bystrce upozorňuji, že před podáním žádosti na výše uvedený odbor MMB je nutné mít doporučení našeho odboru. Toto doporučení dáváme na základě sociálního šetření v místě bydliště žadatele. Základní podmínkou k podání žádosti je, že žadatel nesmí být majitelem nemovitosti a splňuje podmínku starobního nebo invalidního důchodce. Další DPS v Bystrci je na Kamechách, ul. Kavčí 1. V DPS Vondrákova 7/9 máme 73 bytů a v DPS Kavčí 1 máme 21 bytů. Z těchto celkem 94 bytů je 8 bytů určených pro plně invalidní občany. Občané hradí klasické nájemné a další poplatky spojené s užíváním bytu (jako v jiných obecních bytech). Platby za poskytování sociálních služeb hradí podle skutečnosti na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Od roku 2007, kdy vyšel zákon o sociálních službách, máme zaregistrované tři sociální služby, které poskytujeme jak v domácnostech klientů na území Bystrce a Kníniček, tak v uvedených DPS. Pečovatelská služba Hlavním cílem služby je, aby uživatelé mohli zůstávat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Snažíme se zachovávat vazby na rodinu, přátele, podporujeme udržování dalších sociálních vazeb, na které jsou uživatelé zvyklí. Služba je určena: seniorům, kteří dosáhli důchodového věku občanům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby rodinám s postiženými dětmi, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby rodinám, kde se narodila trojčata (nebo vícerčata). Pečovatelská služba je poskytována dvěma formami, a to buď terénní nebo ambulantní. 1. terénní je poskytována v domácnostech klientů a obsahuje tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Mimo základní úkony poskytujeme fakultativní činnosti: dohled nad dospělou osobou doprovod na vycházky 2. ambulantní služba je poskytována ve středisku osobní hygieny. Jedná se o koupel ve vaně nebo sprchování s asistencí našeho pracovníka. Do střediska si klienta přivezeme našim autem, nebo ho přiveze někdo z rodiny. Výhoda této služby je, že v koupelně máme zvedací zařízení, které pomůže s manipulací hůře pohyblivého klienta a je pro něho koupání bezpečné. Nejznámější z těchto činností pečovatelské služby je rozvoz obědů, který realizujeme každý den, a to i ve dnech pracovního klidu. Klienti mají možnost volby z tří diet (norma, žlučník a diabet). Také mají možnost výběru příloh, podle vlastního uvážení. Ostatní služby poskytujeme v pracovních dnech. Odlehčovací služby přechodný pobyt (nepřetržitý provoz) Jedná se opobytovou službu, kterou poskytujeme v DPS Vondrákova 7/9, pro klienty s výrazně sníženou soběstačností, o které je pečováno v jejich přirozeném prostředí (doma). Hlavním cílem odlehčovacích služeb je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. V zařízení je klientům zajištěno ubytování, strava a celodenní péče. Pracovníci odlehčovacích služeb se snaží pro uživatele vytvořit pocit domácího prostředí, respektují individuální návyky a přání klientů. Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, které mají samostatné sociální zařízení. Sociální péče je poskytována podle stupně soběstačnosti uživatele. Kapacita zařízení je 10 lůžek. Délka pobytu je maximálně tři měsíce. Služba je určena: seniorům, kteří dosáhli důchodového věku občanům, kteří z důvodu svého zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují pomoc jiné osoby služba není určena osobám plně imobilním nebo osobám ve velmi pokročilém stádiu demence. Centrum denních služeb V centru denních služeb poskytujeme ambulantní služby klientům se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytované služby: pedikúra kadeřnictví domovinka Domovinka je denní pobyt pro uživatele, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nebo z jiných důvodů nemohou být nebo nechtějí být doma sami. Provoz domovinky je omezen na pracovní dny, a to od 7.30 hod. do 15 hod. Většinou klienty přivážíme našimi auty, ale někteří klienti docházejí samostatně, nebo je přiveze někdo z rodiny. Na domovince denně probíhá aktivizační program. V průběhu dne si může klient zacvičit jednoduchá cvičení (hlavně dechová), procvičit paměť, být účastníkem muzikoterapie nebo výtvarných aktivit. Také jsou zde pořádané besedy např. z oblasti historie, literatury aj. Obecné informace Veškeré služby jsou poskytovány na základě písemné smlouvy, uzavřené mezi žadatelem a poskytovatelem. Žádost podává žadatel nebo jeho zástupce. Informovat pracovníky OPS a upozornit na sociální problémy občanů může každý občan, a to jak telefonicky nebo písemně. Formulář žádosti získáte buď ve středisku OPS (DPS Vondrákova 7/9, přízemí) nebo na webových stránkách úřadu MČ Bystrc (odbor pečovatelské služby). Na základě podané písemné žádosti je rozsah a způsob poskytování sociální služby dohodnut při sociálním šetření v místě pobytu žadatele. Sociálnímu šetření je vždy přítomen žadatel, případně právní zástupce, je-li to možné i zástupce rodiny klienta a pověřený pracovník OPS. Všechny služby jsou placené, podle schváleného ceníku, který každý žadatel včetně dalších informací obdrží při tomto šetření. Pouze klienti, na které se vztahuje ustanovení níže uvedených zákonů, mají nárok na základní úkony pečovatelské služby zdarma. Tato výhoda se týká pouze výše uvedené služby, netýká se dalších služeb ( odlehčovací služby, centrum denních služeb, aj.). Zákon: č. 255/1946 Sb. (účastníci odboje) č. 462/1919 Sb. (legionáři) č. 119/1990 Sb. (soudní rehabilitace) č. 87/1991 Sb. (osoby, které byly v táboře nucených prací). Zdarma pečovatelskou službu mají také rodiny, v nichž se narodily tři a více dětí ( 75odst. 2 písm. a Zákona 108/2006Sb.) Kontaktní údaje: Dům s pečovatelskou službou Vondrákova 7/9 tel.: , , vedoucí odboru tel.: koordinátorky (okrskové sestry) mobil odlehčovací služby: mobil pečovatelská služba: , pedikérna tel.: , hospodář tel.: Mgr. St. Zimmermannová, vedoucí odboru

5 Bystrcké noviny Zprávy z jednání Rady MČ Brno-Bystrc 6/18. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: n schválila: náplň činnosti odboru sociálního jako přílohu č. 6 Organizačního řádu ÚMČ Brno-Bystrc ze dne s účinností od rozpočtové opatření mezi třídou 4 přijaté transfery a 3612 bytové hospodářství, odd silnice, odd Předškolní zařízení, odd Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní jídelnu výdejnu, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Mateřská škola KAME- CHY, Brno, Kavčí 3, která se týká navýšení nejvyššího povoleného počtu strávníků z 50 na 56 s účinností od Protokol o změně díla změnový list č.1 na méněpráce ve výši Kč včetně DPH a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č /BH/2012 a jejím podpisem pověřila místostarostu Tomáše Přibislavského pronájem bytů č. 5 v domě Teyschlova 34, velikosti 1+1, č. 26, Kachlíkova 15, 6. podlaží vyvěšení záměru pronajmout byt č. 26, Rerychova 14, vel. 3+1 za částku ve výši Kč. Rozdíl mezi částkou stanovenou kpronájmu acelkovou výší dluhu bude soudní cestou vymáhán po původním nájemci (dlužníkovi) a byt č. 5, Černého 48, vel. 3+1 za částku ve výši Kč. Rozdíl mezi částkou stanovenou kpronájmu acelkovou výší dluhu bude soudní cestou vymáhán po původním nájemci (dlužníkovi) přijetí daru od firmy MENHIR projekt, s. r. o., a přijetí finančního daru Kč od firmy BETA Control, s. r. o., pro XII. ročník soutěže MISS přehrada n souhlasila: u Základní školy Brno, Heyrovského 32, s přijetím následujících účelově určených darů: PC Intel Celeron 768 MHz, 512MB RAM, HDD, 40 GB, CD ROM, klávesnice, myš - hodnota Kč; CRT Monitor SAMPO Alphascan 520 digital hodnota 500 Kč; PC DELL Intel Celeron D3 GHz, 760MB RAM, HDD 40 GB, DVD - hodnota Kč; "LCD MONITOR 17", Neovo - hodnota Kč pouze s pronájmem pozemků p. č. 2424/4, 2459/100, 2459/293, 2479/8, 2479/30 a 2480/101 k. ú. Bystrc z důvodu větší možnosti kontroly území pouze s pronájmem části pozemku p. č. 2459/122 k. ú. Bystrc za podmínky, že po dokončení komunikace na pozemku p. č. 2154/15 k. ú. Žebětín podle ÚPmB bude RD napojen na tuto komunikaci s prodejem pozemků p. č. 5881, p. č a části pozemku p. č k. ú. Bystrc vlastníkovi stavby na pozemku p. č k. ú. Bystrc za podmínky zachování průchodu pro pěší od zastávky MHD Filipova k ZŠ Laštůvkova s vestavbou podkroví rodinného domu Pod Horkou 29 umístěného na pozemku p. č k. ú. Bystrc za podmínky, že bude dodržena stávající výška štítu a nebude rozšířen půdorys domu se zřízením věcného břemene pro přípojku splaškové kanalizace na pozemku p. č. 1938/16 k. ú. Bystrc ve prospěch vlastníka stavby na pozemcích p. č. 1938/26 a 1938/318 k. ú. Bystrc, se záměrem centrálního nákupu elektrické energie a zemního plynu statutárním městem Brnem a schválila dohodu o centralizovaném zadání veřejné zakázky na centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno s využitím elektronické aukce na období 1 roku s návrhem na zařazení investiční akce Výstavba parkovacích stání v ulici K Dálnici do SOI, s předběžným termínem realizace v roce 2013 se společným nájmem bytu v domě Laštůvkova 61, Brno mezi stávajícím nájemcem a další osobou přistupující k nájmu bytu n nesouhlasila: s prodejem ani s pronájmem z úrovně města pozemku p.č.2480/4, části pozemku p.č.2480/84, části p. č. 2480/88, části p. č. 2480/87 a části p. č. 2483/65 k. ú. Bystrc a žádá statutární město Brno osvěření pozemků p.č.2480/4, p.č.2480/84, p. č. 2480/88, p. č. 2480/87 a p. č. 2483/65 k. ú. Bystrc s pronájmem části pozemku p. č. 266/1 a p. č. 806 k. ú. Bystrc s prodejem ani s pronájmem části pozemku p. č k. ú. Bystrc, protože parkování v dané lokalitě by mělo být řešeno komplexně se směnou části pozemku p. č. 1931/22 k. ú. Bystrc za část pozemku p. č. 1931/16 k. ú. Bystrc do doby schválení změny ÚPmB týkající se předmětných pozemků s pronájmem části pozemku p. č k. ú. Bystrc, z důvodu nedořešeného uživatelského vztahu k pozemku p. č s vlastníkem objektu na pozemku p. č k. ú. Bystrc s nově budovaným oplocením na pozemcích p. č. 1225/21 a 1858/4 k. ú. Bystrc formou gabionových zdí s pronájmem části pozemku p. č k. ú. Bystrc, na které se nachází parkoviště s prodejem nebo pronájmem pozemku p. č k. ú. Bystrc, protože navrhované využití není v souladu s regulativy ÚPmB n žádá statutární město Brno: o svěření pozemků p. č. 7959/3, 7226/1, 1411/3, 1428/1, 2339/3, 2338/3, 2093/138, 2339/15, 1938/1, 2483/65, 6991/1, 6991/3, 7366/44, 7366/45, 7366/51, 1142/138, 7698, 2338/4, 6426, 2093/109, 6261/22 k. ú. Bystrc, na nichž se nacházejí prodejní stánky o svěření pozemků p. č. 1142/21 a 6261/21 k. ú. Bystrc n přidělila veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Výměna ležatých rozvodů vody v podhledech 1. NP v ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci firmě INOSTAV BRNO, a. s., Zlínská 12, Brno a schválila smlouvu s uchazečem INOSTAV BRNO, a. s., Zlínská 12, Brno na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu zákona č.137/2006 Sb. Výměna ležatých rozvodů vody v podhledech 1. NP v ZŠ Vejrostova 1 v Brně-Bystrci Z radnice 5 n rozhodla, že provozovatel silničního vozidla, prokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace parkoviště při ul. Vejrostově u č. domů 4, 5, 6, při blokovém čištění dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč proto budou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny n se seznámila se zněním Petice proti nástavbě domu Píškova 8, 10, 12 č.j /VV ze dne a konstatovala, že řešení převážné části námitek, které jsou jejím obsahem, je ve výhradní kompetenci orgánů státní správy, které v tomto případě reprezentuje stavební úřad ÚMČ Brno-Bystrc, a Rada MČ jako samosprávný orgán tudíž nemůže do tohoto řízení žádným způsobem zasahovat, dále konstatovala, že uzavření Smlouvy o výstavbě na nástavbu domu Píškova 8, 10, 12 je v kompetenci Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc, a to také jako jediné může začít se stavebníkem jednat o případné dohodě o jejím ukončení. Proto bude tento bod předložen k posouzení 6/12. zasedání ZMČ Brno- Bystrc, které proběhne dne n zrušila usnesení R 5/7. bod , R 6/15. bod ze dne , R 6/17. bod ze dne n doporučila ZMČ Brno-Bystrc: schválit změnu účelu finančního daru poskytnutého v roce 2011 RK Cyklos dh racing team Brno (nový účel komentování mluveným slovem, letáky, reklamní a pořadatelská činnost práce na grafice plakátů a bannerů, tisk plakátů na akci) a změnu Zásad pro poskytování finančních darů z rozpočtu MČ Brno-Bystrc a) nový bod 5.2 Žadatel se zaváže informovat vhodnou formou veřejnost o finanční podpoře projektu ze strany MČ Brno-Bystrc b) stávající body 5.2 až 5.4 se mění na 5.3 až 5.5. schválit prominutí části pohledávky ve výši Kč, tj. 70% z pohledávky Kč, představující úrok z prodlení a smluvní pokutu za prodlení s úhradou nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011, za podmínky úhrady zbývající částky ve výši Kč v měsíčních splátkách ve výši 1002 Kč, splatných vždy k 15. příslušného měsíce, počínaje měsícem září 2012 zrušit usnesení ZMČ 6/11. bod /19. RMČ dne Rada MČ Brno-Bystrc: n schválila: poskytnutí věcného daru (hygienické a zdravotnické potřeby) pro Hospic sv. Alžběty do výše Kč a uložila předložit ke schválení do 6/20. schůze Rady MČ návrh darovací smlouvy, rozpočtové opatření mezi třídou 1 daňové příjmy a 6409 ostatní činnosti jinde nezařazené, rozpočtové opatření mezi třídou 4 - neinvestiční přijaté transfery a 6171 činnost místní správy, 4324 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, 3612 bytové hospodářství výši sazeb nájemného z pozemků v MČ Brno- Bystrc

6 6 Z radnice Bystrcké noviny nájemní smlouvu k pozemku p. č. 1142/142, části pozemku p. č. 1142/23, pozemku p. č. 6864, id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1, id. 1/14 pozemku p. č. 6869/3, id. 1/14 pozemku p. č. 6869/4, pozemku p. č. 1896/1 a p. č. 1896/5, id. 1/3 pozemku p. č vše k. ú. Bystrc podání žaloby na odstranění staveb z pozemku p. č. 1930/45, k. ú. Bystrc a vyklizení tohoto pozemku a žádá město Brno, aby vypovědělo nájemní smlouvu č ze dne , kterou uzavřelo jako pronajímatel s nájemcem na část pozemku p. č. 1930/1 ost. plocha o výměře 42 m 2 k. ú. Bystrc, z důvodu součinnosti při odstranění staveb z pozemku p. č. 1930/45 k. ú. Bystrc nájemní smlouvy k id. části pozemku p. č k. ú. Bystrc s vlastníkem jednotky č. 1344/1, 1344/54, 1344/55, 1344/58, 1344/59, 1344/61, 1344/66, 1344/74, 1344/76, 1344/80, 1344/85, 1344/87, 1344/89, 1344/90, 1344/93, 1344/94, 1344/49, 1344/50, 1344/51, 1344/53, 1344/52, 1344/56, 1344/57, 1344/60, 1344/62, 1344/75, 1344/63, 1344/64, 1344/65, 1344/67, 1344/68, 1344/69, 1344/70, 1344/71, 1344/72, 1344/73, 1344/77, 1344/78, 1344/79, 1344/81, 1344/82, 1344/83, 1344/84, 1344/86, 1344/88, 1344/91, 1344/92, 1344/95, 1344/96 nájemní smlouvy k id. částem pozemků p. č. 6393/3, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6394, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6395, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6396/1, p. č. 6396/4, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, p. č. 6390/4, p. č. 6388/1, p. č. 6388/5, p. č. 1142/78, vše k. ú. Bystrc nájemní smlouvu k pozemku p. č. 5897/4 k. ú. Bystrc dodatek č. 1 k nájemní smlouvě k pozemkům p. č. 7562/2, p. č. 7562/3 a p. č. 7562/4 k. ú. Bystrc, změnový list č.1 včetně víceprací ve výši Kč vč. DPH a dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 25 Nep. /3113, 6121/ 2012 pronájem bytů č. 30, Černého 41 vel. 2+1, 6. podlaží, č. 22, Foltýnova 20, vel. 2+1, 8. podlaží, č. 13, Opálkova 6, vel. 1+0, 3. podlaží, č. 23, Opálkova 10, vel. 1+0, 6. podlaží, č. 6, Černého 37, velikosti 2+1, č. 10, Wollmanova 11, velikosti 1+0, č. 5, Černého 48, velikosti 3+1, č. 26, Rerychova 14, velikosti 3+1 vyvěšení záměru pronajmout byt č. 20 v domě Kachlíkova 9, vel. 3+1 za částku ve výši Kč, Pravidla užívání prostor a vybavení Společenského centra včetně ceníku Smlouvu o spolupráci mezi statutárním městem Brnem, MČ Brno-Bystrc a Dopravním podnikem města Brna, a. s., při pořádání sochařského sympozia Brněnský plenér 2012, spolupořadatelství 17. ročníku mezinárodního pochodu IML Jede Kudrna okolo Brna ve dnech , který pořádá odbor Klubu českých turistů MAPA Brno a cenu za pronájem Společenského centra na tuto akci ve výši Kč vč. DPH udělení věcného daru Miroslavě Knapkové do výše Kč za vynikající sportovní výkony na XXX. LOH v Londýně 2012 n souhlasila: s pronájmem části pozemku p. č. 6984/12 k. ú. Bystrc vlastníkovi stavby umístěné na pozemku p. č. 1713/5 k. ú. Bystrc s pronájmem pozemku p. č. 4215/1, 4215/3, 4215/6, 4215/2, 4215/4 a části pozemku p. č. 4217/2, vlastníkovi stavby na těchto pozemcích umístěné s výkupem pozemků p. č. 3515/2, 3516/2, 3448/15, 3448/16, 3451/1, 3453/2, 3462, 3465/2, 3471/2, 3491/1, 3492/1 a 3492/2 k. ú. Bystrc z úrovně města do majetku statutárního města Brna s nabytím p. č. 3307/3 a 3309/13 k. ú. Bystrc do majetku statutárního města Brna s uzavřením dodatku ke Smlouvě č mezi MČ Brno-Bystrc a firmou E.ON, a. s., pro období od za podmínky možnosti ukončení platnosti tohoto dodatku ke dni uzavření smlouvy z úrovně města Brna s dodavatelem v rámci výběrového řízení na Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu pro statutární město Brno vedeného MMB, pokud bude sazba vysoutěžená v tomto řízení nižší, než sazba uvedená v tomto dodatku se zněním přílohy k nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 8/2007, za MČ Brno-Bystrc kterým se vymezují úseky místních komunikací, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje zimní údržba n nesouhlasila: s prodejem části pozemku p. č. 6984/12 k. ú. Bystrc vlastníkovi stavby umístěné na pozemku p č. 1713/5 k. ú. Bystrc, protože se nejedná o zastavěnou plochu, ale o veřejné prostranství a prodej by narušil celistvost plochy s prodejem pozemku p. č. 7562/5 k. ú. Bystrc, protože MČ s majitelem stavby na tomto pozemku vede jednání o jejím odstranění s prodejem pozemku p. č. 4215/1, 4215/3, 4215/6, 4215/2, 4215/4 a části pozemku p. č. 4217/2, vlastníkovi stavby na těchto pozemcích umístěné s výkupem pozemků p. č. 3515/2, 3516/2, 3448/15, 3448/16, 3451/1, 3453/2, 3462, 3465/2, 3471/2, 3491/1, 3492/1 a 3492/2 k. ú. Bystrc z úrovně MČ Brno-Bystrc do majetku statutárního města Brna se zřízením regulovaného parkování pomocí parkovacího systému u objektu OC Javor na nám. 28. dubna v Brně-Bystrci podle předloženého podnětu firmou AS Parking, s. r. o., Masarykova 118, Modřice n žádá o zajištění závazného stanoviska města Brna k problematice prominutí smluvní pokuty a zákonného úroku z prodlení za pozdní úhradu nájemného z částí pozemků p. č. 7231/10 a p. č. 7231/1 k. ú. Bystrc za rok 2010 a 2011 n žádá statutární město Brno o svěření částí pozemků p. č. 2334/5 p. č. 2340/3, p. č. 2334/7, p. č. 2340/4, vše k. ú. Bystrc n rozhodla: že provozovatel silničního vozidla firma GA Energo technik, s. r. o., Plzeň prokázala závažné důvody, které znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace ul. Rerychova při blokovém čištění dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši Kč proto budou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny že provozovatel silničního vozidla neprokázal závažné důvody, které mu znemožnily včasné odstranění vozidla z místní komunikace ul. Ondrouškova při blokovém čištění dne Náklady spojené s odtahem vozidla ve výši 1.920,- Kč proto nebudou v tomto případě ze strany MČ Brno-Bystrc uhrazeny n zrušila: usnesení R 6/ odst. 2 (výše nájemného z pozemků MČ), R 6/11. bod v části týkající se schválení nájemní smlouvy k pozemku p. č a k němu příslušející id. 1/14 pozemku p. č. 6869/1, id. 1/14 pozemku p. č. 6869/3 a id. 1/14 pozemku p. č. 6869/4, vše k. ú. Bystrc, R 6/14 bod , ze dne , R 5/39 bod , odst. 3) ze dne , asouhlasila svyřazením žádostí o byty s dluhem v opakované nabídce těm vybraným žadatelům, kteří odmítli byty v nabídce první. V případě, že se na první a opakovanou nabídku přihlásí pouze jediný žadatel /a to ten, který odmítl byt v nabídce první/, bude jeho žádost předložena k rozhodnutí na jednání RMČ, R 5/40. - bod , odst. 2) n doporučila ZMČ Brno-Bystrc: zrušit usnesení 6/6. ZMČ 3.01, odst. b) ze dne , kterým schválilo Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc a schválit nový Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc schválit rozpočtový výhled MČ Brno-Bystrc na období s komentářem schválit dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě bytových jednotek na obecním panelovém domě na ulici Vondrákova 66, 68 ze dne schválit smlouvu o spolupráci se společností JET IMPERA, a. s. nesouhlasit s jednostranným ukončením smlouvy o výstavbě 16 bytových jednotek na bytovém domě Píškova 8, 10, 12 ze dne , ze strany městské části neschválit dohodu o narovnání s firmou STA- VOPROGRES Brno, spol. s r. o. nesouhlasit s úpravou směrné části Územního plánu města Brna, spočívající v posunutí plochy komunikací a prostranství místního významu a požadovat, aby žádost o úpravu směrné části ÚPmB byla podložena projektovou dokumentací, řešící umístění rodinného domu žadatelky vč. všech souvisejících staveb a terénních úprav. RNDr.Vladimír Vetchý, CSc., starosta Informace pro občany Telefonica O2 Czech Republic, a. s. sdělila, že se rozhodla přizpůsobit stávající síť veřejných telefonních automatů (VTA) současným potřebám. Z této skutečnosti vyplynulo, že v průběhu 2. pololetí roku 2012 bez náhrady zruší nevyužívaný VTA na ulici Kuršova u č. 34. Ing. Dana Kalousková, vedoucí odboru vnitřních věcí

7 Bystrcké noviny Informace 7 Dům seniorů Jako dlouhodobí klienti Domu seniorů v Bystrci, Foltýnova bychom se rádi s manželem podělili o zkušenosti, které s tímto zařízením pod vedením paní ředitelky PhDr. Květy Bartošové až doposud máme. Nespornou výhodou je umístění venkovního atria v krásném prostředí, které je doplněno udržovanými záhony růží, jejichž podoba je výsledkem práce některých klientů. Tyto venkovní prostory hrají totiž důležitou roli v životě klientů, kteří zde stráví podstatnou část odpoledne. Umístění domu seniorů v hezkém prostředí by mělo být v dnešní době standardem; co již ale běžnou nabídku služeb klientům v tomto zařízení převyšuje, je pestrá škála nejrůznějších zájmových činností, ze kterých si mohou vybrat určitě všichni. Z nabídky 22 kroužků pro dámy i pány bychom rádi vyzvedli zejména kroužek keramiky, dovedných rukou, kroužek pro rozvoj paměti a pozornosti a zejména pánský klub, kde se může realizovat také mužská část klientů. Klienti by i přes svůj věk i různá pohybová omezení neměli zapomínat na rozvoj tělesné schránky, a tak zařízení nabízí každodenní cvičení pod vedením rehabilitačních pracovnic. Jednou ročně je pořádána olympiáda, které se účastní všichni klienti bez ohledu na jejich pohybové znevýhodnění. Tato akce je velice oblíbená, což je vidět ze spokojených pohledů jak sportujících, tak i diváků. Akcí nabízených domovem seniorů je velké množství, ale dovolíme si ještě vyzvednout možnost dostat se tzv. ven z každodenního stereotypu, a to formou výletu přistaveným autem nebo autobusem po okolí Bystrce, celodenních výletů, např. k zámku v Lednici. Tato služba se může zdát plně mobilním lidem jako bezvýznamná, avšak pro klienty odkázané na vozíček nebo pro ty, co jsou těžce pohybliví, má neoddiskutovatelný význam, protože to je mnohdy jediná možnost, jak se dostat mimo budovu nebo do přírody. Ale jak už to v každé lidské činnosti bývá, i zde se najdou ojedinělé problémy vpodobě vztahů personál-klient aklient-personál (sestry, pečovatelky, sanitářky a ostatní personál), které jsou však ze strany vedení vyřešeny již ve svém počátku. To, co ale vzhledem ke zdravotnímu stavu většiny klientů pociťujeme jako prostor pro změnu, je podstatné navýšení doby, kdy je v zařízení přítomen lékař. Snížení počtu lékařů na celé zařízení ze dvou na jednu osobu, která je k dispozici jen jeden den vtýdnu, je podle našeho názoru iostatních klientů nedostačující. Tato skutečnost bohužel odpovídá celkové situaci vnašem zdravotnictví, kdy se lékaři do domů seniorů příliš nehrnou. V měsíci říjnu proběhne v našem zařízení Den otevřených dveří, kam bychom touto cestou rádi pozvali členy zastupitelstva Městské části Bystrc i pana starostu. Domníváme se, že je dobré v dnešní době vidět, že něco takto funguje, z čehož by mohlo mít také vedení městské části radost. Vždyť domovy pro seniory nejsou již dlouho jen odkladištěm starých anepotřebných. Eva a Jaroslav Ottovi, Domov pro seniory Foltýnova Činnost poradenského střediska Českého klubu nedoslýchavých HELP Poradenské středisko pro nedoslýchavé HELP na Běhounské 22 v Brně nabízí bezplatnou pomoc osobám se sluchovým postižením a seniorům. ŠPATNĚ SLYŠÍTE? ŠPATNĚ ROZUMÍTE MLUVENÉMU SLOVU V TELEVIZI? ŠPATNĚ SLYŠÍTE ZVONĚNÍ DOMOVNÍHO ZVONKU NEBO TELEFONU? ŠPATNĚ ROZUMÍTE TELEFONNÍMU HO- VORU? NEROZUMÍTE O ČEM SE HOVOŘÍ DOMA, VE SPOLEČNOSTI? V DIVADLE, V KINĚ, U LÉKAŘE, PŘI JEDNÁNÍ NA ÚŘADĚ? POTŘEBUJETE KOUPIT BATERIE DO VAŠEHO SLUCHADLA? CHCETE SI V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ VY- ZKOUŠET NEJNOVĚJŠÍ KOMPENZAČNÍ PO- MŮCKY PRO NEDOSLÝCHAVÉ? POTŘEBUJETE NAŠI POMOC, ALE NEMŮ- ŽETE NÁS NAVŠTÍVIT? Poradenské středisko Českého klubu nedoslýchavých HELP poskytuje bezplatné sociální a odborné poradenství zaměřené zejména na nabídku kompenzačních pomůcek pro všechny sluchově postižené občany. Vyškolení odborníci řeší individuálně a komplexně problémy plynoucí ze ztráty sluchu nabídkou vhodných kompenzačních pomůcek, které si u nás může každý vyzkoušet, popř. zapůjčit k vyzkoušení v domácím prostředí. Na vyžádání zajistíme instalaci a předvedení potřebné pomůcky v bydlišti nebo v pobytovém zařízení, pomůžeme s vyřízením žádosti na příspěvky vybraných kompenzačních pomůcek. Pro uživatele sluchadel zajišťujeme jejich servis a údržbu, nabízíme kompletní sortiment baterií do sluchadel. VŠECHNY SLUŽBY POSKYTUJEME TAKÉ TE- RÉNNÍ SLUŽBOU V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ ZÁJEMCE NEBO V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH. Poradnu najdete v centru Brna na adrese: Poradenské středisko ČKNH, Běhounská 22 (pasáž TYPOS, informační tabule na levé straně, 3. patro výtah). Tel.: , PROVOZNÍ DOBA: Po St: 8 15, Pá: 8 14 hod. ČT: TERÉNNÍ SLUŽBA. Těšíme se na vaši návštěvu! Mgr. Lucie Marousková, za poradenské středisko ČKNH Brno JOB KLUB v AGAPU už v září! Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce? Ptáte se, kde hledat zaměstnání? Občanské sdružení AGAPO pořádá v termínu od do pro lidi se zdravotním a sociálním znevýhodněním bezplatný JOB klub. Jde o motivačně-vzdělávací kurz, který zájemce naučí základní dovednosti potřebné k nalezení práce. Dozvíte se: jak hledat pracovní nabídky jak odpovídat na inzeráty jak napsat průvodní dopis, životopis jak komunikovat se zaměstnavateli zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další! Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, vždy od 9.00 do hod. Kapacita míst je omezená! Skupina účastníků je tvořena osmi až deseti lidmi. Zájemci se mohou hlásit buď přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na tel.: , nebo na ové adrese Bc. Alena Džubáková, právní konzultantka

8 8 Informace Bystrcké noviny Najdi si svůj červený kontejner! Již jste si v našem městě určitě všimli červených kontejnerů na drobné elektro. Město je nechalo instalovat, aby občanům ulehčilo třídění starých spotřebičů, abyste se nemuseli trmácet na sběrný dvůr s každým mobilem nebo doslouživším dálkovým ovladačem. Nezisková organizace ASEKOL, která se zabývá zpětným odběrem elektrozařízení a červené kontejnery vymyslela a provozuje, chce nyní lidem poděkovat za jejich svědomité třídění. Proto do Brna-Bystrce, v úterý zavítá se zábavně-osvětovou akcí Najdi si svůj červený kontejner. V ulici Kubíčkově, u fontány před OD Billa bude připraven bohatý program pro malé i velké návštěvníky a spousta soutěží. Chceme povědomí o červených kontejnerech ještě více rozšířit, tak aby o nich věděli skutečně všichni. A pro ty, co elektro již třídí, chceme připravit hezký a zajímavý program jako odměnu, řekla Jitka Šimková, manažerka projektu. Návštěvníci se ale na akci především dozvědí, kde všude jsou ve městě umístěny červené kontejnery a jak je mohou využívat. Vzhledem k následné recyklaci zařízení, díky níž lze opětovně využít až 80 % každého spotřebiče, je totiž velmi důležité, aby lidé přesně věděli, co se do kontejnerů smí vyhazovat, a co naopak ne. V celé České republice je již na červených kontejnerů a za dobu jejich působení do nich lidé vytřídili téměř 700 tun elektroodpadu. V Brně-Bystrci je v současné době instalováno 9 červených kontejnerů. Díky nim se podařilo vybrat už 7 tun starých spotřebičů. Lidé se navíc posléze dozvědí, jak jejich svědomitá recyklace elektroodpadu pomohla v ochraně životního prostředí. ASEKOL každoročně zveřejňuje výsledky tzv. environmentálního vyúčtování, v němž se přepočítává vybrané elektro a množství ušetřených surovin jeho následnou recyklací. Loni takto občané ČR tříděním televizí a monitorů ušetřili např. téměř 2 miliony litrů ropy či 500 tisíc litrů vody. Letos ASEKOL vypracoval analýzu i za drobné spotřebiče. Lukáš Vocásek, SUNDISK s. r. o. Nabídka stravování pro veřejnost Školní jídelny v Bystrci nabízejí od externí stravování formou osobního odběru obědů (do vlastních přenosných nádob jídlonosičů) pro širokou veřejnost i firemní závodní stravování. Využít možnosti stravování lze od pondělí do pátku v průběhu školního roku. Školní jídelna ZŠ Heyrovského 32 Nabízíme 1 druh polévky a výběr ze 2 hlavních jídel. Naší snahou je zachovat pestrost jídelního lístku s důrazem na kvalitu surovin. Vaříme stravu každý den z čerstvých surovin. Zakládáme si na klasickém pojetí české domácí kuchyně. Cena jedné porce obědu činí 57 Kč. V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo na tel.: Ing. Radmila Zábršová, ředitelka školní jídelny Školní jídelna Vejrostova 1 Oběd se skládá z polévky, výběru ze 2 druhů hlavních jídel, nápoje, případně doplňku (zeleninový salát, ovoce nebo dezert). Cena 1 porce obědu činí 57 Kč. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: Libuše Pechartová, ředitelka školní jídelny Školní jídelna Laštůvkova 77 Oběd se skládá z polévky, výběru ze 2 druhů hlavních jídel, salátů, ovoce. Cena 1 porce obědu činí 55 Kč. Kontakt na referentku stravování: tel , mobil Soukupová Ludmila, ředitelka školní jídelny

9 Bystrcké noviny Školka, zájmové kroužky 9 Centrum volného času Bystrouška Fleischnerova 1a, Brno-Bystrc, tel.: Nabídka kroužků na školní rok 2012/2013 Výtvarné kroužky 1. Vystřihovánky pondělí , od 4. třídy 2. Letečtí modeláři středa , od 10 let Pohybové kroužky 1. Sportovní hry pondělí , třída pondělí , třída pondělí , třída 2. Country tancování Pampelišky začátečníci čtvrtek , od 1. třídy pokročilí čtvrtek , od 2. třídy 3. Jóga, středa , od 3. třídy 4. Dřevárny pro školáky úterý , třída 5. Klub živé fantazie úterý , od 13 let 6. Macumba light / Zumba úterý , od 12 let 7. Zdance pátek , od 12 let Hudební kroužky 1. Flétna úterý a středa, mezi , od 5 let Nový školní rok na SZUŠ Mgr. R. Chmelové Zápis do DNS Brněnský Valášek V pondělí 10. září 2012 v 17:00 hod. se ve Společenském centru na Odbojářské ulici uskuteční zápis do přípravky dětského národopisného souboru Brněnský Valášek. Přihlásit můžete děti od 3 do 6 let, chlapce 2. Kytara pondělí mezi , od 9 let Přírodovědné kroužky 1. Arabčata úterý a , třída 2. Vrabčáci pondělí , třída pondělí , třída 3. Chovatelský středa , středa , od 3. třídy 4. Teraristika, úterý , od 5. třídy Poznávací kroužky 1. Koumes, pondělí , třída 2. Kameníček, úterý , od 8 let 3. Křišťálek, úterý , od 10 let Turistické kroužky 1. Modrý šíp, středa , 1. a 2. třída Podrobnější informace o našich kroužcích najdete na internetu na adrese: Michaela Jelenová, CVČ Bystrouška Letošní školní rok bude pro naši školu zvláště významný, neboť v něm oslavíme 20. výročí jejího založení. Za tuto dobu prošla škola mnoha změnami a dospěla tak, že přináší možnosti vyžití v mnoha uměleckých směrech a stala se uznávanou školou na různých soutěžích, jak na domácích tak i světových kolbištích. Velké úspěchy sklízí taneční obor, který se v letošním roce probojoval až na mistrovství světa pořádané v rakouském Villachu, kde získal přední umístění. Co škola nabízí? Hudební obor nabízí výuku hry na všechny základní hudební nástroje a sólový zpěv. Na domluvu individuální nástrojové výuky se žáci hudebního oboru sejdou se svými učiteli první týden v září vždy od hod. Taneční obor nabízí kromě klasického tance i moderní a lidový tanec. Je zde skupina Modern jazz dance (Mojada), kurzy Pilates, Fitjazz, Tai-Chi, relaxační cvičení, břišní tance a hudebně-taneční průprava pro děti od tří let i mladších dětí s rodiči. Žáci tanečního oboru, rozdělení podle věku do jednotlivých ročníků, začínají výuku podle předběžného rozvrhu, od druhého týdne v září na zrcadlovém tanečním sále v MAXU i v Bystroušce. Výtvarný obor nabízí dětem od 4 let výuku kresby, malby, práci s keramikou a další výtvarné techniky. Žáci výtvarného oboru se sejdou od druhého týdne v září ve výtvarném ateliéru školy podle rozvrhu a rozdělení dětí podle věku. Dramatický obor nabízíme od proběhlého školního roku. Noví zájemci se mohou dostavit k zápisu v prvním týdnu v září vždy mezi hod. Příměstské tábory s uměleckým zaměřením jsou také novinkou. Jeho první ročník proběhl na konci letošních prázdnin. Jak již bylo řečeno, škola letos oslaví 20. výročí svého založení a k tomu bude směrována i příprava žáků ve všech oborech, aby uskutečnila zajímavá setkání a koncerty pro vás všechny, naše příznivce a sponzory. Těšíme se na setkání! Bližší informace naleznete na Mgr. Radmila Chmelová, ředitelka školy i dívky. Taneční a hudební nácvik pak bude probíhat tamtéž, každé pondělí od Další informace získáte na tel.: (p. Halašová) a na Bohdana Sekyrová, odbor kultury SVČ LUŽÁNKY ZVE na zápis do kroužků VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/ , hodin Místo konání: LATA, Plovdivská 8, , Brno (platba v hotovosti) Nabízíme dopolední kroužky pro rodiče s dětmi od několika měsíců až po předškolní věk, cvičení a přednášky pro těhotné, odpolední kroužky s jazykovým, sportovním i výtvarným zaměřením, tanec, hudbu a zpěv ve folklorním souboru Slováček i Judo různé pokročilosti. Bližší informace najdete na: TĚŠÍME SE NA VÁS A VĚŘÍME, ŽE SI Z NAŠÍ NABÍDKY VYBERETE! Ivana Fraňková, pedagog volného času (mob , ROZVÍJEJÍCÍ DOPOLEDNÍ PROGRAM PRO DĚTI OD 2 DO 5 LET BEZ RODIČŮ PO PÁ HOD. OD CENA: 200 Kč / VSTUP, 900 Kč / 5 VSTUPŮ TEMATICKY ZAMĚŘENÝ PROGRAM VEDENÝ PEDAGOGY OBSAHUJE POHYBOVÁ CVIČENÍ, ZÁŽITKOVÉ UČENÍ A VÝTVARNOU ČINNOST Pracoviště Lata Plovdivská 8, Brno-Žabovřesky ZVEME vás na zápis NA ŠKOLNÍ ROK 2012/ , hod. VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE: Eva Garzonová (tel.: ) Florbal nábor do družstev mládeže Bulldogs Brno provádí od na ZŠ Novoměstská 21, celoroční nábor do florbalových družstev mládeže. Přípravka * Mini přípravka * Náborové družstvo pro ročníky narození , vždy v úterý a čtvrtek od do hod. Mladší žáci * Elévové * Náborové družstvo pro ročníky narození , vždy v úterý a čtvrtek od do hod. Sraz u vchodu do školních tělocvičen. Možnost bezplatného zapůjčení florbalového vybavení pro brankáře i hráče v poli. Tel.: , Miroslav Mikšl, prezident florbalového klubu Intelligence Bulldogs Brno

10 10 Zájmové kroužky, školy, inzerce Bystrcké noviny Poprvé do knihovny (pokračování ze str. 1) Soutěž Kočkopes Kvído aneb Jak by vypadalo tele s chobotem? určenou pro čtenáře KJM ve věku od 6 do 10 let. Soutěž potrvá od 20. září do 25. října Soutěžní listy najdete na všech provozech KJM. Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny na pobočce KJM v městské části Brno-Bystrc, Vondrákova 15 ve čtvrtek 4. října 2012 od do hod. Slavnostnímu pasování bude předcházet doprovodný program Království pohádkových postav soutěže, malování, pohádkové pexeso, maňáskové divadlo (2. a , v půjčovní době knihovny). Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, kde bude probíhat slavnostní pasování. Prittel z 5. A Bc. Jana Kuncová, KJM v Brně V školním roce 2011/2012 se třída 5. A naší školy opět zapojila do výtvarné soutěže s firmou Pritt. Tentokrát byl tématem Prittel sportovec. Vymysleli jsme si Prittelkyni tenistku. Jak dopadlo naše snažení, se můžete mrknout přímo na stránkách soutěže Plíša a Lukáš navíc jako bonus vyrobili animovaný snímek na téma Tenisový zápas tyčinek Nábor dětského folklorního souboru Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, p ř i j í m á školáky a mládež do souboru. Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu! Začínáme a , potom vždy každé pondělí a úterý, podle věku školních dětí a mládeže, nábor není časově omezen. Nácviky termíny: pondělky Oddělení dětské: od do hodin, děti od 6 do 12 let, úterky Oddělení mládeže: od do hod, mládež od 12/13 do 18 let (lze až do 26 let). Místo nácviků: ZŠ Košinova, Košinova 22, Brno-Královo Pole, školní družina. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno, Tel.: , Vladimíra Vangorová, vedoucí souboru Kurzy angličtiny v Bystrci CVČ Bystrouška nabízí ve školním roce kurzy angličtiny těchto pokročilostí: Začátečníci středa příp. čtvrtek Velmi mírně pokročilí úterý Mírně pokročilí pondělí Pritt, čímž zužitkovali to, co se stihli naučit na letošní Noci ve škole. Snímek můžete zhlédnout na serveru Youtube pod názvem Prittel na Laštůvkově. Poděkování za práci na soutěžním úkolu patří především Aničce Kučerové, Simče Šafaříkové a některým dalším děvčatům, která prokázala velkou samostatnost a kreativitu. Mgr. Lenka Dlapová, ZŠ Laštůvkova Mírně pokročilí středa Středně pokročilí středa Pokročilí úterý Pokročilí konverzace pondělí Všechny kurzy probíhají s návazností v dalším roce. Najdete nás na konečné tramvaje v Bystrci pod supermarketem Albert. Individuální výuka a doučování po domluvě v dopoledních hodinách Kontakt: K. Izáková (vyučující) na tel.: , Pohyb je život Od 3. září 2012 začínají v naší bystrcké sokolovně tato cvičení: Rodiče a děti (2 4 roky): Po a Předškolní děti (4 6 let): Út Žákyně a žáci Po Volejbal junior Čt Tai-Chi (pro všechny): začátečníci Út pokročilí Čt Volejbal (18 a více let): St léto (Š) zima (Š) Ne (Š) (M) Dorostenky a ženy (14 a více let): Aerobic, body styling Po Power jóga (i muži) Po Integrální jóga (i muži) Út Cvičení pro mámy s dětmi (1 2 roky) Po Cvičení pro mámy s dětmi (2 3 roky) St Zdravotní cvičení (i muži) Čt Náš web: Za SPV při TJ Bystrc, o.s. Ing. Zdenka Všetičková, vedoucí odboru SPV Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání KROUŽKY LIPKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Lipka nabízí v novém školním roce množství zájmových kroužků a kurzů pro děti i dospělé. Kroužky probíhají v interiérech pracovišť, v okolních zahradách a mnohdy také v přírodě mimo Brno. Přestože náplň kroužků je rozmanitá, všechny spojuje jejich environmentální rozměr a vedení dětí k ochraně přírody. Lipka se tak snaží být útočištěm vnímavým dětem i dospělým, jimž nejsou další osudy životního prostředí lhostejné a mají vůli pro jeho zlepšování sami něco udělat. V naší nabídce najdete kroužky přírodovědné, tvořivé, taneční, sportovní, chovatelské i jazykové. Více informací o kroužcích a přihlášky hledejte na Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka Tenisová škola Tallent Připravuje PODZIMNÍ TRIMEST tenisových kurzů, který začíná od Pro všechny předškoláky, školáky i dorost jsme připravili ZDARMA seznamovací odpoledne s tenisem při ZŠ Pastviny v pátek v hodin. Ukážeme Vám jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně tenisu. Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte strávit příjemné sportovní odpoledne. Těšíme se na vás! Informace získáte na nebo na tel.: Marcela Turoňová, Tallent

11 Bystrcké noviny Volný čas, inzerce 11 Lanáček v ZOO Brno láká na Sloní nohy i Veverčí doupě! V brněnské zoo vzniklo nové centrum Lanáček. Pro veřejnost funguje od začátku srpna, slavnostně bylo otevřeno Lanové centrum najdete v horní části zoo, hned u výstupu z vláčku. Během pár dnů si Lanáček našel své příznivce, denně tak svou zdatnost na překážkách vyzkouší zhruba stovka dětí ve věku od tří do jedenácti let. Celkem je tu pro ně připraveno jedenáct překážek. Např. Sloní nohy, Veverčí doupě nebo Opičí tramvaj. Lana jsou ve výšce metr a půl. Strach z pádů mít ale nemusíte, pod všemi překážkami je záchytná síť. Vstup do Lanáčku je zpoplatněn, za dítě zaplatíte 60 Kč, přičemž vstupenka platí po celý den. Zpříjemnit si tak celodenní prohlídku zoo můžete v Lanáčku hned několikrát za sebou a za jedny peníze. Noví obyvatelé ZOO Brno V brněnské zoo se narodila dvě mláďata aguti. Tato zvířata mohou návštěvníci vidět v expozici Tropického království. Agutiové jsou jediným známým zvířetem, které je schopné rozlousknout para ořech svými zuby. Jsou to dobří plavci. Zpravidla mají denní aktivitu, skvěle běhají, skáčou až do výšky dvou metrů. Často se jim říká zahradníci džungle. Jsou totiž známí tím, že si do země zahrabávají různé oříšky a semínka, častokrát pak ale zapomenou, kde přesně si je schovali, takže svojí zapomnětlivostí vlastně napomáhají růstu a rozšiřování pralesních rostlin. Žijí poměrně samotářsky, ve volné přírodě se dožívají deseti, v zajetí i dvaceti let. OTEVÍRACÍ DOBA ZOO v měsíci září: denně od 9.00 do hod. Pokladny se uzavírají v hod. Lucie Kapounová, tisková mluvčí ZOO Brno ZPEVNĚNÍ PŘÍRODNÍCH NEHTŮ RUCE 350 Kč, RUCE + NOHY 600 Kč NENARUŠÍ PŘÍRODNÍ NEHET!!! Speciální laky různých barev se vytvrzují v UV lampě, odstraní se odlakováním. NEPORUŠENÉ A LESKLÉ AŽ 20 DNŮ BYSTRC Služby: uspořádání oslav, umožníme školení s občerstvením + ubytování. Chystáme zvěřinové speciality. Masáže s infrasaunou tel.: kosmetika tel.: vás zve 11. září do nové pobočky v ZŠ Heyrovského v Bystrci na bezplatné lekce pro nemluvňata, batolata, předškoláky a zápis do oboru Zobcové flétny Robátka (4 17 měsíců) První krůčky k hudbě (18 měsíců 4 roky) Rytmické krůčky (4 6 let) Zobcové flétny (pro děti i dospělé) Další info a kompletní nabídka výuky v Brně:

12 12 Volný čas, inzerce Bystrcké noviny Výstava sukulentů, kaktusů, tilandsií a jiných exotických rostlin Výstava se bude konat září 2012 od 9.00 do hodin ve sklenících Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Brno (roh ulic Veveří a Kotlářská). Sukulenty, kaktusy, tilandsie a další epifytní rostliny vystavují specializovaní pěstitelé ve spolupráci s Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty MU Brno. Po dobu výstavy je pro návštěvníky zajištěn: prodej rostlin z přebytků, poradenská služba, příjemné prostředí a možnost prohlídky všech expozic botanické zahrady, výstavka odborné literatury. Další informace: Těšíme se na vaši návštěvu. Dr. Adolf Tomandl Lipka školské zařízení pro environmentální vzdělávání zve na své poprázdninové akce: KROUŽKOVÁNÍ NA ROZMARÝNKU od 15 do 18 hod. Přijďte strávit příjemné odpoledne v naší přírodní zahradě plné zvířátek a herních prvků pro děti. Součástí akce budou ukázky z činností kroužků pro děti. Můžete si také prohlédnout celý areál Rozmarýnku, seznámit se s vedoucími jednotlivých kroužků a děti do nich přihlásit. Nabídku kroužků pracoviště Rozmarýnek naleznete na Místo konání: Lipka pracoviště Rozmarýnek, Rozmarýnová 6, Brno-Jundrov ZAHRADNICKÉ MINIMUM ARANŽMÁ K NA- KOUSNUTÍ od 14 do 17 hod. Na semináři si ukážeme, jak správně sklízet, sušit a uskladnit květy na aranžování a jak dekorativně zdobit zeleninu. Víte, jak lze využít zeleninu v aranžování? Podíváme se také na různé dekorativní styly pro všední den i výjimečné příležitosti a na závěr si řekneme více o získávání semen v biokvalitě. Místo konání: Lipka pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno HRÁTKY S PODZIMEM od 17 do 20 hod. Přijďte si užít barev a plodů podzimu a vytvořit si jednoduché dekorace pro potěšení. Z tohoto večera si odnesete květy z listů stromů, ozdoby z jeřabin, šišek, javorových nažek a orobince. Lektorkou je Alena Uhříčková. Místo konání: Lipka pracoviště Lipová, Lipová 20, Brno ZAHRADNICKÉ MINIMUM JAK PŘILÁKAT UŽITEČNÉ ŽIVOČICHY od 14 do 20 hod. Jak sestrojit boudy, budky, hmyzí hotely a nejrůznější úkryty či zimovadla přesně na míru a podle potřeb našich pomocníků z živočišné říše? Mezi zimovadly, které si vytvoříme, nebude chybět ještěrkovník, ptačník, hadník, rorýsovník, broukoviště a další. Řekneme si také, co v zimě patří do krmítka. Místo konání: Lipka pracoviště Kamenná, Kamenná 20, Brno Lipka připravuje množství volnočasových kroužků pro děti i dospělé. Kompletní nabídku a více informací najdete na Mgr. Kateřina Vítková, PR manažerka BAZAR A ZASTAVÁRNA BYSTRC obchodní centrum JAVOR, nám. 28. dubna 2 VYKUPUJEME A ZASTAVUJEME ZLATO!! POZOR na pochybné výkupní AKCE!! dále nářadí, telefony, notebooky atd. >>> VÝROBA KLÍČŮ <<< OPRAVY: DVD, TV, Hi-Fi, mob. tel., PC atd. TEL , Po Pá 9 17 hod. PSÍ SALÓN ČENÍŠEK na ul. U ZOO 13, BRNO-Bystrc (veterinární klinika Fialové ZOO) nabízí dlouholetou praxi ve stříhání psů první a každé další šesté stříhání se 40% slevou úpravu podle standardu nebo přání zákazníka trimování koupání, česání (i velká plemena) poradenství v oblasti kynologie Objednávky na tel.: , Urbanová IČO BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, BYTY modernizace Poradenská činnost, grafický návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s. r.o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) mobil: ,

13 Bystrcké noviny Volný čas, sport, inzerce 13 Olympijská vítězka pochází z Bystrce (pokračování ze str. 1) V roce 2011 se na slovinském jezeře Bledu stala mistryní světa ve veslování na skifu. Je i vítězkou Světového poháru 2002 a 2009, mistryní Evropy z let 2008 a 2011, akademickou mistryní světa 2002 a také několikanásobnou mistryní České republiky. Pochází z veslařské rodiny, oba její rodiče reprezentovali Československo ve veslování. V Bystrci žije rodina Knapkova od roku Její otec Miroslav Knapek startoval na moskevské olympiádě v roce 1980, kde na dvojce bez kormidelníka skončil na 5. místě. Miroslavu Knapkovou jsme pozvali na zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc 5. září. Pokud se jí podaří najít ve svém náročném programu místo, chceme jí poblahopřát k vynikajícímu úspěchu jménem všech občanů Bystrce. Rada MČ navrhla Zastupitelstvu města Brna udělit olympijské vítězce Miroslavě Knapkové Cenu města Brna v oblasti sportu. Městská část Brno-Bystrc si velice váží jejich sportovních výsledků a úspěchů. Díky svým morálním vlastnostem, jako je vytrvalost, cílevědomost, silná vůle a houževnatost, je obrovským vzorem pro mladou generaci. Děkujeme ji za vynikající reprezentaci České republiky a neskromně i Bystrce a přejeme hodně zdraví a dalších sportovních úspěchů. RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Startuje 1. liga v ragby Dovolujeme si srdečně pozvat všechny příznivce bystrckého ragby na první utkání nového ročníku 1. ligy. Hned v 1. kole na sebe narazí 2 nejúspěšnější týmy loňské soutěže. Nenechte si ujít tento napínavý duel v tvrdém, ale férovém sportu. Letní období FC Dosta Bystrc-Kníničky V jarní části divize D naši fotbalisté zklamali. Patřili k horším týmům, když v jarní tabulce obsadili až 13. místo. V závěrečných kolech neuhájili ani dlouhodobou druhou příčku a v konečném účtování obsadili třetí místo. Výsledkové výpadky provázela vleklá marodka řady hráčů a tak by se na ně mělo brzy zapomenout. Před letní přípravou odešli: Sedláček přestup do Rousínova. Na hostování odešli Šíma a Veselý Rakousko, Logara Křoví, Straka Kuřim. Hostování u nás ukončili Břežný (Bosonohy) nyní asistent trenéra juniorky Zbrojovky, Vít Kratochvíl (Velká Bíteš), Vojtěch Dolina (1. FC Slovácko) nyní Francie, Marič (Sparta Brno) nyní Kuřim, Kaňa (Ústí n. L.) nyní Rakousko. Přišli: Přestup: Přemysl Fousek Svratka Brno. Radim Fiala Rousínov. Hostování: Lukáš Kubíček Řícmanice, na jaře Sparta Brno. Luboš Košulič Zbrojovka, na jaře Břeclav. David Šural Zbrojovka. Vít Dolina (bratr Vojtěcha) 1. FC Slovácko. V přípravách byli testováni další mladí hráči. Podle toho také klapaly i neklapaly letní zápasy, hrané na hřištích v okolí Brna. Bystrc Sparta Brno 5:2 Křivánek 2, Fousek, Fiala, Tom Kratochvíl. Bystrc Rajhrad 1:1 Košulič Bystrc Sparta Brno 1:1 Klusák Bystrcký vandr Se začínajícím školním rokem přichází i další Bystrcký vandr! Tradiční akce pro děti nejen z Bystrce. Koná se v neděli 9. září Start acíl uzš Laštůvkova, kde bude tradičně i občerstvení. Na trasu se můžete vydat od 12 do 15 hodin, cíl pak bude otevřen do 18 hodin. Po cestě, dlouhé zhruba 5 kilometrů, najdete různá stanoviště Bystrc Kuřim 4:3 Zedníček 2, Klusák, Fousek Pohár České pošty: Předkolo Bystrc Tasovice 0:0 5:3 na penalty (Fiala, Janíček, Jirásek, Straka, Fousek), hř. Žebětín. 1. kolo: Bystrc HS Kroměříž 1:2 Fiala (pk) Steiner 2 Divize D: 1. kolo: Bystrc Otrokovice 3:2 (2:0) Zedníček, Košulič, Kubíček Kukleta Smékal, Janíček, Jirásek, Fousek Vít Dolina (71. Kubíček, 89. Šural), Fiala (79. Bárta), Klusák, Křivánek, Košulič Zedníček 2. kolo: Spytihněv Bystrc 1:1 (Bárta) 3. kolo: Bystrc Velké Meziříčí 1:1 (Zedníček). Podzimní los divize D 4. kolo ne Hodonín Bystrc 5. kolo ne Bystrc Bystřice n. P. 15. kolo st Vyškov - Bystrc 6. kolo so Líšeň Bystrc 7. kolo ne Bystrc Tasovice 8. kolo ne Bystrc Polná 9. kolo so Napajedla Bystrc 10. kolo ne Bystrc Třebíč 11. kolo ne Vrchovina Bystrc 12. kolo ne Bystrc Pelhřimov 13. kolo so Vracov Bystrc 14. kolo ne Bystrc Bohunice 16. kolo so Otrokovice Bystrc Vážení diváci, jste vždy vítáni! Vaší hojnou účastí na divizních utkáních podpoříte naše mužstvo, aby se mu dobře dařilo, jak si všichni přejeme. Oldřich Havlíček súkoly, vcíli vás pak bude čekat drobná odměna. Startovné pro děti je 20 Kč, pro dospělé 10 Kč. Možnost registrace na akci, kontakty, další informace a fotografie z jarního vandru naleznete na stránkách Stránky organizující skupiny jsou Markéta Magali Břundová, za PS Svratka RC BYSTRC RC PŘELOUČ NEDĚLE od 14 hod. Areál RC Bystrc, Jakuba Obrovského 2 Igor Jilčík, Rugbyspirit TEAM

14 14 Inzerce Bystrcké noviny Řádková inzerce Auto, moto, doprava n AUTOVRAKY odtah, EKO doklad, na přání auto vyřadíme i na MÚ, VÝKUP AUT i nebourané, prodej ND. Tel.: Volný čas, děti n Cvičení Tai-Chi, SOKOLOVNA Bystrc. Sestavy s vějířem, s mečem aj. Začátečníci úterý hodin, pokročilí čtvrtek hodin. Tel.: n Fitko JANA pilates, aerobic, rehabilitační cv., fit bally, kruhový trénink aj. Žebětín, ZŠ Otevřená. Finanční služby n AXA Pojišťovna, nový poradce v Bystrci. Tel.: axa-bystrc.unas.cz n Peníze do 24 hodin do bytu, měsíční splátky. SMART Capital, Pekařská 72, Brno. Volejte tel.: , Pracovní příležitosti n Pracovní příležitost v OPTICE, možnost přivýdělku i pro maminky na mateřské dovolené. Tel.: n Brněnská firma přijme pracovníka do kanceláře. Tel.: Reality nemovitosti n Koupím byt 4+1 v Bystrci ul. Fleischnerova, Ečerova, Kubíčkova, Ondrouškova či jinde nebo ho vyměním za 3+1 na ul. Fleischnerova s doplatkem. Rozrůstající se rodina. n Koupím byt 1+1 v Bystrci, bez RK. S balkonem. Jsem přímá kupující. Platba hotově. Spěchá Děkuji za nabídky. Tel.: n Pronajmu garáž na ul. Kubíčkova. Tel.: n Koupím byt 3+1 v Bystrci, OV, mám hotovost, nabídněte. Preferuji rekonstrukci. Tel.: n Pronajmu garáž v gar. komplexu na ul. Kubíčkova. Box je navíc individuálně zastřešen. Kč 1 900/měsíc. Tel.: n Vyměním OB 3+1 po úpravách, pokoje 22, 12, 12, kuchyň 10,80, předsíň 12 m 2 za 2+1, 2KK nebo 1+1 po GO vše bez doplatků. Tel.: n Pronajmu samostatnou garáž ul. Valouškova. Tel.: n Vyměním OB 3+1 Kohoutovice za OB 2+1 Bystrc, Kohoutovice jdoucí do privatizace. Tel.: n Nabízím pronájem pozemku zahrady pro rekreaci i zahradničení blízko Bystrce. Tel.: n Pronajmu garáž na ulici Adamcova, od října. Tel.: n Koupím byt, i zadlužený. Peníze do 2 dnů. Tel.: n realitní portál s nejširší nabídkou nemovitostí v Bystrci. Prodáváte, pronajímáte nemovitost v Bystrci? Pak zde nesmíte chybět. Inzerce ZDARMA. Tel.: n nabízí OV 2+1, ul. Štouračova, CP 56 m 2, lodžie 2,56 m p. Krásný výhled, plast.okna. Cena: Kč. Tel.: n hledají pro klienta pronájem garáže na ul. Černého. Cena do Kč/měsíc. Tel.: n nabízí novostavby bytů 1+kk v Žebětíně. CP od 21.5 m 2, parkování v domě, rekuperace, nízké náklady. Dokončení 11/2012. Vhodné jako investice. Cena vč. DPH, neplatíte provizi. Cena od Kč n nabízí pronájmy bytů 1+kk, 1+1 a 3+1 v Bystrci. Více info na tel.: n nabízí novostavbu 1+kk, OV, ul. Říčanská, CP 29 m2, lodžie 7 m2, 2NP. V pokoji nová KL. Cena: Kč n nabízí OV 3+1, ul. Ondrouškova, CP 68 m2, zasklená lodžie, 2. p. Dům po GO-plast. okna, fasáda, střecha, Cena: Kč, více info na tel.: n nabízí prodej novostavby RD 4+kk s obytným podkrovím, garáží a zahradou v Ochozi u Brna, před kolaudací. CP 392 m 2, ZP 94 m 2. Krásná, klidná lokalita. Cena: Kč k jednání. Více info na tel.: n Hledáme pro klienty byt 2+1 nebo 3+1 na ul. Foltýnova, Kuršova ke koupi. Volejte tel.: n nabízí OV 3+1, ul. Rerychova. CP 76 m 2, lodžie, 11. p. Zděné jádro, plovoucí podlahy, kuchyňská linka, prostorná předsíň. Cena: Kč. Více info na tel.: n Koupím byt 1+1 s balkonem nebo lodžií v Bystrci. Tel.: n Hledáme byt ke koupi v novostavbě nebo cihlové nástavbě. Tel.: n Koupím byt 2+1 v Bystrci s balkonem nebo lodžií. Tel.: Řemeslníci a služby n Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a vys. zásuvky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní desky. tel.: n Malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Zn. Po nás se neuklízí. Tel.: n Přepisy 8mm filmů. Tel.: n Čistím koberce. Tel.: n Čalounické práce. Tel.: n Svatební fotograf. Tel.: n Prodej a servis výpočetní techniky počítače, notebooky, příslušenství. Rychlé opravy se zárukou. Kuršova 1a, Tel.: n Malby 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů, oken, fasád, aj. Tel.: , , Bystrc a okolí, platba hotově = sleva 250 Kč n Opravy v bytě provede váš údržbář. Vyklízím i sklepy. Tel.: n Podlahářské práce. Tel.: n Malíř pokojů Brno. Tel.: n Počítačové služby, instalace, odvirování, opravy, nové PC a notebooky, počítačové sítě. Tel.: n Počítačové služby kvalitně, levně. Tel.: n Úspora el. energie!! Montáž pohybových čidel do spol. prostor a chodeb domů. Kompletní el. servis. Tel.: , n Vodoinstalatér. Tel.: n Elektrikář. Tel.: n Škola zdravé výživy po internetu. kzv.unas.cz n Malby nátěry Onderka, tel.: , n VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku podle vašeho zadání. Nyní AKCE 30% SLEVA na: OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ, VÝBĚR Z 300 DEKORŮ, LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB, cena je bez montáže a vrtání (možno dodat). Domestav, Špitálka 23, Brno, tel.: n Výuka angličtiny v Bystrci firemní kurzy, individuální hodiny, večerní kurzy pro mládež a dospělé na CVČ Bystrouška. Tel.: Různé n Nahradím babičku. Kdykoliv. Spolehlivost. Tel.: n Manuál. zahr. práce. Tel.: n Žehlení levně. Tel.: n Angličtina celý den, konv. Tel.: , n Angličtina + francouzština ind. výuka + přípr. na maturitu, SŠ vyuč. Tel.: n Jak zhubnout? n Doučím Fyz Mat 7. 9.tř. Připravím na PŘ. ZK. na SŠ. Inf: tel.: n Hodina konzultace Feng Shui zdarma základní posouzení funkčnosti prostoru. n Jóga pro jednotlivce i skupiny u vás. Tel.: Distribuce Bystrckých novin Distribuce Bystrckých novin do všech občanských schránek bude ukončena vždy první úterý v měsíci (kromě ledna a srpna). V případě, že neobdržíte výtisk Bystrckých novin, volejte na reklamační číslo distribuce tel.: Čtenáři Bystrckých novin si mohou zdarma odebrat aktuální číslo na radnici MČ Brno-Bystrc a na pobočce Knihovny Jiřího Mahena v Bystrci, ul. Vondrákova 15.

15 Bystrcké noviny Kultura, inzerce 15 Pozvánka do Společenského centra Šachový turnaj O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota Prezentace od 8.30 hod. Začátek: 9.00 hod BYSTRCKÝ SCUK Začátek: hod. sobota Zábavné odpoledne a podvečer pro rodiče s dětmi Program: hry a soutěže pro děti s Junákem Bystrc zábavný pořad se souborem Kamarádi V rámci programu vystoupí dětí z folklorního souboru SKŘIVÁNEK při MŠ Kachlíkova 19, soubor Kamarádi zahraje dětem pohádky a roztančí je při dětské diskotéce. Nebude chybět překvapení taneční vystoupení psů a skákací hrad pro děti zdarma! Občerstvení zajištěno!! Změna programu vyhrazena! Vstup volný!! Akce se koná na volném prostranství před Ekumenickým centrem Archa, ul. Lýskova, nad konečnou tramvají č. 1 a 3 v Bystrci ČAJ O PŮL PÁTÉ Začátek: hod. středa Taneční podvečer Hudebně taneční podvečery s tímto názvem probíhají ve Společenském centru každou první středu v měsíci vždy v čase od do hod. K tanci a poslechu hraje soubor TO JSME MY, který založil hudební skladatel Ladislav Kozderka.Repertoár je sestaven ze skladeb a úprav známých českých i světových evergreenů, dále se hraje dechovka populární a oblíbené české skladby a písničky naší Moravěnky. Soubor má 10 členů. Moderují azpívají Květa Navrátilová, Karel Zelníček, Jiří Helán a hosté Jarka Kachyňová a Hanka Mlaskačová. Další termíny těchto tanečních podvečerů: 3. října, 7. listopadu a 5. prosince. Rok zakončí soubor již tradičně Silvestrovským podvečerem. Přijdťe si poslechnout pěknou muziku v podání velkého souboru, zatancovat si a pobavit se. Předprodej vstupenek od HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím PAVLICOU úterý Koncert cimbálové muziky Začátek: hod. Předprodej vstupenek od Jiří STIVÍN & Sám se svým stínem Začátek: hod. úterý Koncert legendárního multiinstrumentalisty a jazzmana. Známý hudebník, skladatel a improvizátor Jiří Stivín se představí bystrckému publiku v rámci svého sólového projektu nazvaného Sám se svým stínem. Za doprovodu vlastního orchestru na half-playback zahraje Jiří Stivín na různé druhy příčných, zobcových fléten, klarinetů, saxofonů a píšťal. Předprodej vstupenek od Připravujeme: ŽENA A VLČÍ MÁK Začátek: hod. čtvrtek Divadelní představení Česká premiéra monodramatu francouzské autorky Noëlle Châteletové je hereckým koncertem Hany Maciuchové. Příběh se vysmívá moderní době, která je posedlá kultem mládí a často v ní není místo pro staré. Stárnoucí vdova Marta, které bude brzy sedmdesát let, žije již jen vzpomínkami a jediným rozptýlením jsou návštěvy cukrárny. A právě zde se seznámí se starším mužem a pozná, že láska není jen výsadou mládí. Předprodej vstupenek od Předprodej vstupenek vždy měsíc před jednotlivými pořady (není-li uvedeno jinak) v pokladně Společenského centra na Odbojářské č. 2 (po čt hod., inf. tel.: ) Doprava: tramvaj č. 1, 3, 11 zast. ZOO, autobus č. 50, 52 a trolejbus č. 30 zast. Vondrákova. Bližší informace o pořadech také na

16 16 Bystrcké noviny 7/ SPOLEČENSKÝ A KULTURNÍ SERVIS HRAD VEVEŘÍ: HUDEBNÍ LAHŮDKY neděle Stará hudba pro mladé posluchače Jan Kvapil Začátek: hod. Slavnost ve Versailles Jan Kvapil, Jan Čižmář Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: ČAJ O PŮL PÁTÉ středa Viz. pozvánka na str. 15 Začátek: hod UZÁVĚRKA BYSTRCKÝCH NOVIN středa Příspěvky posílejte do hod. na adresu: BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod LÍŠEŇ FC DOSTA BYSTRC sobota Fotbalové utkání 6. kola divize D Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: středa 6/ 12. Zasedání ZMČ Brno-Bystrc, Srdečně zve RNDr. Vladimír Vetchý, CSc., starosta Začátek: hod BYSTRCKÝ SCUK sobota Zábavný pořad pro děti, koncert country skupiny Viz. pozvánka na str. 15 Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: Šachový turnaj O POHÁR BYSTRCKÉ RADNICE sobota Prezentace od 8.30 hod. Začátek: 9.00 hod FC DOSTA BYSTRC BYSTŘICE n. Pernšt. neděle Fotbalové utkání 5. kola divize D Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod Společenské centrum Bystrc: HRADIŠŤAN s uměleckým vedoucím Jiřím PAVLICOU úterý Koncert cimbálové muziky Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC TASOVICE neděle Fotbalové utkání 7. kola divize D Začátek: hod BYSTRCKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY neděle U OREA Hotelu Santon na přehradě v době od 8 13 hod BYSTRCKÝ VANDR neděle Viz. pozvánka na str. 13 Začátek: hod FESTIVAL ZDRAVÍ A POHODY neděle OREA Wellness Hotel Santon v době od 8 17 hod. VSTUP VOLNÝ! SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM BRNĚNSKÝ PLENÉR 2012 areál DPMB Více na (sekce Společnost) a (sekce Kultura) Společenské centrum Bystrc: ZÁPIS DO BRNĚNSKÉHO VALÁŠKU pondělí Více na nebo Viz. pozvánka na str. 9 Začátek: hod VYHRAJ MOBILNÍ TELEFON úterý Viz. pozvánka na str. 8 probíhá od 9 do 17 hod ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY v ZŠ Heyrovského úterý Více inzerát na str RC BYSTRC RC PŘELOUČ neděle Utkání v ragby (1. kolo) Začátek: hod FC DOSTA BYSTRC POLNÁ neděle Fotbalové utkání 8. kola divize D Začátek: hod Společenské centrum Bystrc: KONCERT JIŘÍHO STIVÍNA V BYSTRCI úterý Viz. pozvánka str. 15 Začátek: hod. VÝSTAVA ve vestibulu radnice: PRYGL STORY příběh Brněnské přehrady, Povodí Moravy. Výstava se koná do Uzávěrka příštího čísla Bystrcké noviny vydává MČ Brno-Bystrc, reg. č. MK ČT E Předseda redakční rady: Miroslav Klimeš. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: Mgr. Lenka Sedláčková, tel.: redakce: Sběr inzerce na podatelně MČ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Na zveřejnění příspěvků nevzniká právní nárok. Sazba a tisk SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Náklad výtisků. Zdarma. V elektronické podobě na (sekce Informace o Bystrci).

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název žadatele : Statutární město Brno Název a místo zařízení poskytované služby: Odbor pečovatelské služby ÚMČ Brno - Bystrc Vondrákova 7/9, 635 00 Brno Druh

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin

Z á p i s. Zahájení: 15:35 hodin Z á p i s z VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.9. 2011 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno... Zahájení: 15:35 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů

Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Domy s pečovatelskou službou (DPS) v Přerově charakteristika bydlení a uživatelů Charakteristika bydlení Nejedná se o registrovanou sociální službu, je to forma nájemního bydlení. Domy jsou ve vlastnictví

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 58. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 15.8.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č. 18 ve 4. podlaží domu na ulici Kurská, č.o.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Záznam z kontroly kontrolního výboru MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Bc. Lenka Kopřivová Kontrolní výbor Kontrolní výbor Název bodu:

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče

Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče Smlouva o poskytnutí služeb sociální péče v č.j. : XX/20XX/ds Denním stacionáři Mateřídouška pro děti, mládež a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ

Z Á P I S. o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ Z Á P I S o průběhu 6/1. mimořádné schůze Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 30.11.2010 v zasedací místnosti ÚMČ V 14:08:53 přítomno členů: 9 PhDr. Jiří Altman; Mgr. Petr Fedor; Pavel Greňo; Ing. Jaroslav

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 20. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 1. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 1. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 87. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 31.3.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 87.jRady MČ Praha Zličín Dne 31.3.2010 K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení:

Více

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016

Životický portál. Od 24. října do 30. října 2016 Životický portál Od 24. října do 30. října 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal 170 93 MIKULENKA Radomír 121 60 MACÍČEK Stanislav 165 81

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne

U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE. ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice. konané dne STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PROSKOVICE U S N E S E N Í ze 74. schůze Rady městského obvodu Proskovice konané dne 2. 12. 2013 čís. 1080/74 1094/74 Mgr. Marie Matějová starostka Ing. Zdeněk Dvorský

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 3. července 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 49. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 24.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne

Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.6.2011 Bod č. 95 OZ schválilo navržený program jednání OZ Bod č. 96 OZ souhlasí a nemá žádných připomínek k předchozímu zápisu. Bod č. 97 OZ nemá

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 69. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 21. 8. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Program zastupitelstva MČ Praha Zličín, které se bude konat dne 18.9.2013

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 19. řádné jednání rady městské části, konané dne 26. 6. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší!

PROGRAM ZÁŘÍ 2015. Své narozeniny oslaví: 25. 9. Egyedová Božena 55 let. Přejeme vše nejlepší! Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 9.11.2009 U S N E S E N Í 71. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 71/2009 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Ubytování Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců ve Sloupu v Čechách Smluvní strany Vy jako uživatel služby Pan/Paní nar.., trvalé bydliště.. a My jako poskytovatel služby Domov důchodců Sloup

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 28. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 12. března 2012 čís. 393/28 408/28 1/5 393/28 Rada městského obvodu Martinov 12. března 2012

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 8. zasedání Zastupitelstva městské

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více