SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice"

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice SC E TE IPS UM O N Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2004/2005 Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární zástupce ředitele Dne: Schválil: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., ředitel V Kunovicích, dne

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Soukromá střední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice Odloučená pracoviště: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Uherský Brod, Jirchářská Kunovice, Osvobození 86 Zřizovatel: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zřizovatele: Javorová 522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iveta Matušíková Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Bc. Veronika Vávrová, DiS Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: o Soukromá střední odborná škola kapacita: 500 žáků o Domov mládeže kapacita: 25 žáků Komplex škol (střední, vyšší a vysoká škola) Náš komplex vstupuje do období, kdy se jeho struktura síťuje. Máme pracoviště v Kunovicích, Uherském Brodě, Hodoníně, středisko CŽV v Šumperku. Vyučujeme v denním studiu,

3 3 kombinovaném studiu i studiu při zaměstnání. Koordinujeme činnost střední školy, vyšší odborné školy právní a vysoké školy. Integrace všech plánovacích systémů optimalizuje ekonomiku, vede k pořádku v systému řízení, a hlavně ke vzniku synergie podstatnému zvýšení výkonnosti organizace při stejných vstupech. Problém je, že učitelé celé minulé století byli vedeni k tomu, aby mistrovsky učili a nyní po nich chceme, aby se z nich stali řídící pracovníci, kteří často řídí až 30 studentů ve třídě. Proto nás v roce 2005/06 čeká transformace našich učitelů na leadery svých studentů, transformace vedoucích pracovníků na leadery našich učitelů a jejich rodičů. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu byla dne rada školy sestavena z člena, kterého jmenoval ředitel školy Mgr. Iveta Matušíková, statutární zástupkyně; z člena, kterého si na společné poradě zvolili pedagogičtí pracovníci Ing. Adámek, zástupce ředitele; a člena, kterého si zvolili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Silvie Pištěková, studentka 3. ročníku oboru Počítačové elektronické systémy. Studentský parlament Na škole pracoval Studentský parlament, na kterém se scházeli zástupci tříd s ředitelem školy a dalšími řídícími pracovníky, aby společně koordinovali rozvoj školy, podíleli se na pořádání školních akcí, řešení problémů s výuko u. Studentský parlament se scházel podle potřeby v ředitelně školy.

4 4 Spolupráce s rodiči Na škole pracoval již pátým rokem vnitřní výchovný systém. Rodiče pracují s ICT systémem, sledují online výkony studentů (hodnocení, online zápisy z vyučovacích hodin a jejich absenci). Rodiče také přispěli sponzorskými dary. Spolupráce s jinými školami (např. VOŠ s VŠ při realizaci bakalářských studijních programů). Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Kouřilkova 8, Přerov Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště elektrotechnické, Lipník nad Bečvou Střední odborné učiliště a Učiliště, Školní 698, Rožnov pod Radhoštěm Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá, SR Zespól Szkól ponadgimnazjalnych Nr, Jedrzejów 28300, ul. F. Przipkowskiego 49 Střední škola pro talentované děti Parus, Podolsk, Rusko Obchodní akademie, Pelhřimov Spolupráce spočívala na: rozvoji odborné úrovně studentů sportovní, kulturní a vzájemné poznávání a rozvoj přátelských vztahů výměně zkušeností pedagogických pracovníků a vedení škol mobilitě studentů výměně studentského parlamentu zahájení spolupráce OA Pelhřimov Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Typ školy Počet tříd Počet žáků SOŠ* * Pouze denní forma studia, není zahrnuto studium externí. Počet žáků na třídu podle stavu k ,25 Přepočtený počet pedagogických pracovníků 32,5 Počet žáků na přepočt.ped.prac. 7,938

5 5 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Školní jídelna x X Domov mládeže ,5 Zhodnocení současného stavu školy V současné době je práce školy zcela stabilní. Byla nainstalována kultura vysokých nároků na učitele i studenty, významně se zmodernizoval vzdělávací proces a důraz se kladl na etiku, estetiku a veškerou výchovnou práci. Školní informační systém patří k nejmodernějším systémům a snese globální srovnání. Škola má vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor a speciální vzdělávací technologie, které pomáhají absolventům uplatnit se na trhu práce. Zhodnocení naplňování cílů školy a priorit za uplynulé období a) Rozvoj ICT Všechny učebny, kabinety i pokoje internátu jsou připojeny k počítačové síti a internetu, celý areál je pokrytý WIFI, zlepšili jsme antivirovou ochranu počítačové sítě, posílili jsme internetovou přípojku na 5mbps. b) Rozvoj cizích jazyků na škole působí 2 zahraniční mluvčí, máme svoji technologii výuky cizích jazyků, cizí jazyky jsou zabudovány do veškeré činnosti školy. Hlavním cizím jazykem je jazyk anglický. Mnozí studenti přichází na naši školu právě pro vysokou úroveň výuky cizích jazyků. c) Proběhlo dokončení personální přestavby sboru tak, že: učitelé využívají elearningové a distanční technologie bylo dosaženo vysoké aprobovanosti a vysokoškolského vzdělávání učitelé byli schopni zapojit se do výzkumu a aktivit MŠMT a EK učitelé svojí profesionální kompetencí byli schopni učit ve výuce studenty, kteří jsou specialisty, často i podnikateli v oboru a mají potřebu rekvalifikovat se. d) vybudovali jsme systém mimoškolních akcí, které mají za cíl budovat dobrý tým studentů e) instalovali jsme kulturu odpovědnosti za osobní rozvoj studenta i učitele Změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity Kapacita školy není překročena, obory se nezměnily. Narůstá počet studentů v externí formě studia. Korespondence oborové nabídky s potřebami regionu

6 6 O studenty je v praxi velký zájem. Je však skutečností, že většina z nich je přijatá a pokračuje ve studiu na vysokých školách. Po absolvování se většinou do regionu vrací a nemají potíže s nalezením pracovního místa. Předpoklady dalšího vývoje školy Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byla jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Inovace vzdělávacích programů Všechny vzdělávací programy byly v průběhu předminulého školního roku opětovně inovovány a akreditovány na NVÚV a MŠMT. V současné době tyto programy reagují pružněji na světové novinky a právní situaci v ČR a EU. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Studenti pracují v systému 432, instalovali jsme individuální přístup ke každému studentovi ISP, plné nasazení virtuálního studijního programu, propojení výuky na praxi a společenské prostředí. Nadstandardní nabídka volitelných a nepovinných předmětů Seznam nepovinných předmětů: cvičení z jazyka anglického jazyk ruský jazyk německý jazyk španělský jazyk francouzský ekonomika v cizím jazyce cvičení z matematiky občanská nauka

7 7 Účast na olympiádách z jazyka anglického z jazyka českého a literatury z matematiky z astrofyziky (celostátní astrofyzikální olympiáda pořádaná Českou astronomickou společností Praha, umístění na 5. místě) z fyziky (celostátní kolo Fyzikální olympiády BECARIO 4. místo třída 2.A a 2.B) Středoškolská odborná činnost Do okresního kola bylo doporučeno 7 prací. V okresním kole se umístili práce v oboru elektrotechnika na 2. místě (postoupili do krajského kola) a v oboru strojírenství na 3. místě. V krajském kole 27. ročníku SOČ, které se uskutečnilo 3. května 2005 na Gymnáziu v Uherském Hradišti, se tým studentů s prací Billiard simulátor vývoj počítačové hry umístil na 2. místě. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2004/2005 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo Kód oboru (KKOV) Součást školy 2647M/ M/ M/005 Vyučované obory ve školním roce 2004/2005 k Kód oboru (KKOV) Součást školy Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo 2647M/ M/ M/005 Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo MZ Inovace vzdělávacích programů Všechny vzdělávací programy jsme v průběhu uplynulého školního roku opětovně inovovali a akreditovali na NVÚV a MŠMT. Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu umístěných žáků:

8 8 Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2004/2005. Studenti oborů Komerční právo a Zahraniční obchod si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a žáky uzavírá dohody o výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo 73 studentů 3. a 4. ročníku Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 45 3,8 6,9 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: č. Jméno, příjmení, titul Funkce Ing. Adámek 2 Ing. Radek Bartoník 3 Bc. Petra Beránková ka 4 Mgr. Ivana Burešová ka 5 Bc. Antonín Bureš 6 PhDr. Milan Brázda 7 JUDr. Oldřich Dosoudil 8 Mgr. Bc. Ivo Ertl 9 Mgr. Eva Ertlová ka 0 PhDr. Milan Gosiorovský Ing. Dalibor Hladký Úvaz Dosažené vzdělání ek 0,9 VUT v Brněelektrotechnická fakulta,obor technická kybernetika, Doplňující pedagogické studium 0,4 Slezská univerzita v Opavěobchodně podnikatelská fakulta, obor marketing a management, Doplňující pedagogické studium 0, VŠ ekonomická v Ostravě, Cambridgská zkouška z angličtiny Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická obor učitelství českého jazyka pro střední školy, učitelství psychologie pro střední školy Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor ekonomická informatika, Doplňující pedagogické studium 0,3 Univerzita J.E.Purkyně v Brněfilozofická fakulta, obor učitelstvípedagogikaobčanská nauka 0,8 Univerzita Karlova Praha právnická fakulta, studuje DPS Univerzita Palackého Olomoucpřírod.fakulta, obor učitelstvímatzeměpis Univerzita v Pardubicíchekonomicko správní fakulta, Státní zkouška z jazyka anglického 0,5 Univerzita Palackého Olomouc přírodovědecká fakulta, obor učitelství zeměpis, německý jazyk 0,8 Univerzita Komenského v Bratislavě filozofická fakulta obor pedagogika 0,9 Vysoká škola ekonomická v Praze obor Ped. praxe

9 9 2 Ing. Věra Hložková ka 0,5 3D Mgr. Danuška Hofmannová ka 0,7 4D Mgr. Svatopluk Hofmann 5 Ing. Ivana Hubáčková ka 6D JUDr. František Hurbiš 0,7 7 Bc. Tomáš Chmela 0,3 8 Mgr. Danuše Jetelinová ka 0,2 9A Mgr. Karel Jindra 20 Ing. Robert Jurča 2 Ing. Jaroslav Kavka 0,3 22 Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Ředitel 0,5 23 Mgr. Eleonóra Kochanová ka 0,7 24 Mgr. Eva Kolářová, PhD. ka 0,5 25 Ing. Petr Koudela 0,4 26 Bc. Pavel Kubala 0,9 27 Mgr. Bohumír Lačík 0,9 28 Ing. Petr Matušík 0,4 29 Mgr. Iveta Matušíková Zástupce ředitele 0,8 30D Mgr. Věra Matuštíková ka 0,4 finance, Doplňující pedagogické studium VŠE Praha obor národohospodářské plánování, nyní studuje Doplňující pedagogické studium Univerzita J.E. Purkyně v Brně, fakulta pedagogická obor ruský jazyk, tělesná výchova Univerzita J.E. Purkyně v Brně obor učitelství, ruský jazyk tělesná výchova VUT v Brně, fakulta technologická, obor technologie kůže, plastů a gumy Univerzita Palackého Olomouc pedagogická fakulta, obor rozšiřující studium českého jazyka Vysoká škola sboru národní bezpečnostifakulta vyšetřování, obor právo, Doplňující pedagogické studium EPI, s.r.o., bakalářský studijní obor Elektronické počítače, studuje Doplňující pedagogické studium Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci český a ruský jazyk, Filozofická fakulta UJEP v Brně obor učitelství škol II. cyklu, Univerzita Palackého v Olomouci rozšiřující studium německého jazyka Univerzita Palackého Olomouc, výpočetní technika anglická filologie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíněfakulta managementu a ekonomiky, Obor management a ekonomika, Doplňující pedagogické studium VUT v Brně strojní fakulta, Doplňující pedagogické studium, Státní zkouška jazyka anglického Melbourne UniversityAustrálie VŠ dopravní Žilina fakulta strojní a elektrotechnická, Doplňující pedagogické studium Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta obor pedagogika, Státní zkouška z jazyka ruského a německého Univerzita Palackého v Olomoucipedagogická fakulta, obor učitelstvímatbranná výchova, doktorandské studium VUT v Brněfakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, obor management a ekonomika, Doplňující pedagogické studium, Státní zkouška z jazyka anglického EPI, s.r.o. Kunovice, obor počítačové systémy elektronické, Doplňující pedagogické studium Volgogradský státní pedagogický institut, nostrifikace UK Praha Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava obor Elektronika a sdělovací technika, Doplňkové pedagogické studium Ostravská univerzita filozofická fakulta, obor učitelství jazyk anglický jazyk francouzský Univerzita J.E.Purkyně v Brně

10 0 3 Ing. Marie Mičková ka 32 JUDr. Přemysl Michálek 33 Moscoso Vertiz Lektor 0,4 34 Napthine Andrew Lektor 0,4 35 Ing. Jindřich Petrucha 0,5 36 Ing. Prachař 37 Mgr. Sylva Roženková ka 38 Jaroslav Svoboda 39 Ing. Petr Svoboda 0,9 40 Bc. Andrea Šimonová ka 0,5 4A Mgr. Tomaštík 42 Ing. Pavel Trávníček 43 Ing. Zdenka Váchová ka 44 Mgr. Viera Valíčková ka 45D Blanka Vojčíková ka 0,2 46 Ing. Miroslav Zálešák Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: V uplynulém školním roce na naší škole působili: Pracovníci v důchodovém věku: Mgr. Svatopluk Hofmann přírodovědecká fakulta Obor učitelství matematika fyzika VUT Brno fakulta strojní obor automatizované systémy řízení výrobních procesů ve strojírenství Doplňující studium matematiky pro střední školy, Doplňující pedagogické studium Masarykova univerzita v Brně právnická fakulta, obor právo, Doplňující pedagogické studium Univerzita Ricardo Palma, studuje Doplňující pedagogické studium Univerzita společenských a technických věd v Somersetu výuka angličtiny, studuje Doplňující pedagogické studium VUT v Brně strojní fakulta obor stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu Doplňující pedagogické studium Slovenská VŠ Bratislava fakulta strojnická obor výrobní stroje a zařízení, Doplňující pedagogické studium, nyní studuje doplňující studium fyziky pro střední školy Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta přírodovědecká, obor učitelství matematiky a výpočetní techniky Střední průmyslová škola strojnická v Uh. Hradišti, Doplňující pedagogické studium Vojenská akademie Brno obor elektrotechnické inženýrství Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor finance a daně, Doplňující pedagogické studium Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, obor historie muzeologie Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, státní zkouška z jazyka německého, Doplňující pedagogické studium Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, obor učitelství odb.předmětů Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied Univerzita Karlova fakulta filozofická, obor učitelství pro školy II. cyklu aprobace češtinaruština VUT Brno, fakulta elektrotechnická obor mikroelektronika, Doplňující pedagogické studium

11 Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Mgr. Věra Matuštíková Mgr. Blanka Vojčíková Mgr. Danuše Jetelinová Lektoři: Moscoso Vertiz Napthine Andrew Odchody pedagogických pracovníků: Ing. Radek Bartoník Věková struktura pracovníků Věk do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let Počet pracovníků Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2004/2005: (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání Aprobovanost výuky v% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 6 6 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: Poř. číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení Eibensteinerová Jarmila vychovatelka Měrková Ludmila uklízečka Míšková Hana adm. pracovnice Bc. Vávrová Veronika vedoucí studijního oddělení Záhumenský vedoucí domova mládeže Zpěváková Alena uklízečka Úvazek Stupeň vzdělání obor SOU Mesit Uh. Hradiště ZŠ SEŠ Veselí nad Moravou EPI, s.r.o. Kunovice Důstojn.škola maturita SOU spojů Olomouc

12 2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Pracovníci studující DPS: Bc. Tomáš Chmela JUDr. Oldřich Dosoudil Ing. Věra Hložková Eric Moscoso Andrew Napthine Mgr. Tomaštík Záhumenský Jarmila Eibensteinerová Vyučující, kteří absolvovali ve školním roce 2004/2005 v programu celoživotního vzdělání : Psaní elektronických textů Implementace zákona č. 56/2004 Sb. Hodnotící systémy na bázi bodového hodnocení a kvality Ing. Adámek PhDr. Milan Brázda Bc. Antonín Bureš Mgr. Ivana Burešová JUDr. Oldřich Dosoudil PhDr. Ivan Gosiorovský Ing. Dalibor Hladký Mgr. Svatopluk Hofmann Mgr. Danuška Hofmannová Bc. Tomáš Chmela Mgr. Danuše Jetelinová Mgr. Karel Jindra Ing. Robert Jurča Mgr. Eleonóra Kochanová Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Ing. Petr Koudela

13 3 Mgr. Bohumír Lačík Ing. Petr Matušík Mgr. Iveta Matušíková Mgr. Věra Matuštíková Ing. Marie Mičková Ing. Jindřich Petrucha Ing. Prachař Jaroslav Svoboda Ing. Petr Svoboda Mgr. Tomaštík Ing. Pavel Trávníček Ing. Zdenka Váchová Mgr. Viera Valíčková Mgr. Blanka Vojčíková Ing. Miroslav Zálešák Státní jazykové zkoušky absolvovali: Ing. Petr Koudela státní zkouška z jazyka anglického Ing. Pavel Trávníček státní zkouška z jazyka německého Prokázání znalosti českého jazyka absolvovali: Ing. Prachař PhDr. Ivan Gosiorovský Mgr. Eleonora Kochanová Mgr. Viera Valíčková Andrew Allan Napthine Eric Moscoso Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2004/ Zahraniční obchod se zbožím po vstupu do EU z pohledu daní a cel, včetně přepravy a služeb souvisejících s dodáním Pedagogický den Strategie regionu a rozvoj podnikání Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. PhDr. Milan Brázda Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Seminář Nové zákony ve školství Ing. Adámek Seminář informatiky Ing. Jindřich Petrucha Seminář pro učitele základů společenských PhDr. věd na středních školách Ivan Gosiorovský Praha Zlín Brno Kroměříž Brno Brno

14 4 7 Seminář středoškolských profesorů matematiky a informatiky Seminář Socrates Seminář Nadané dítě Konference Zodpovědné podnikání 2 Kongresové dny školního poradenství XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 3 6 Konference Basel II. změna v poskytování úvěrů malým a středním podnikům Mezinárodní vědecká konference : Personálny manažment trendy, výzvy, inšpirácie Mezinárodní vědecká konference. Manažment ľudského potenciálu v podniku Seminář pro tutory distančního vzdělávání 7 Správní řád. a 2. část 4 5 Ing. Marie Mičková Mgr. Viera Valíčková Mgr. Sylva Roženková PhDr. Milan Brázda PhDr. Milan Brázda PhDr. Milan Brázda Ostrava Zlín Uh. Hraditě Zlín PhDr. Milan Brázda Praha Mgr. Věra Brno Matuštíková Ing. Jaroslav Kavka Ing. Jindřich Petrucha PhDr. Brázda Milan Brno PhDr. Ivan Gosiorovský Trenčín PhDr. Ivan Gosiorovský Žilina Ing. Prachař Praha JUDr. Oldřich Dosoudil Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Ing. Ivana Hubáčková JUDr. František Ostrava Hurbiš

15 5 Základní údaje o hospodaření Soukromé střední odborné školy, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2004/2005. Hlavním příjmem SSOŠ, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného. Celkové příjmy za období školního roku 2004/2005 Celkem z toho. dotace( dle aktuálního počtu studentů) školné ostatní příjmy , , , , Školné se hradí v měsíčních splátkách. Výška školného je studentům stanovena dle směrnice o progresivním školném a toto je posuzováno dle prospěchu studenta. Tímto systémem je student motivován k poctivé práci, protože jeho prospěch ovlivní výši školného. Průměrná výše měsíční splátky školného za školní rok 2004/2005 činila 350, Kč. Celkové výdaje za období školního roku 2004/2005 Investiční výdaje: Neinvestiční výdaje celkem z toho: mzdy pracovníků zákonné odvody ostatní provozní náklady , , , , , Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok 2004/2005 částku Kč ,Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy a na výchovu a vzdělávání.

16 6 Údaje o přijímacím řízení: Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2004/2005: (včetně nástavbového studia) Kód 2647M/ M/ M/005 Název Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo Celkem Délka studia Druh studia Počet přihlášených.kolo 2.kolo SOŠ 27 3 SOŠ 8 3 SOŠ Počet přijatých k Počet odvolání Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Studenti, kteří jsou přijati bez přijímacích zkoušek: studenti, kteří úspěšně absolvovali nultý ročník, obhájili závěrečnou práci a současně nemají na vysvědčení ze základní školy hodnocení známkou 4 z žádného předmětu studenti s průměrem do,4 Studenti, kteří museli vykonat přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky musí vykonat všichni studenti s průměrem nad,4. Přijímací zkoušky se konali ve formě ústního pohovoru (všeobecné znalosti, studijní předpoklady pro studium zvoleného oboru, cizí jazyk). Další údaje: Přestupy v rámci prvních ročníků SŠ ve školním roce 2004/2005 (obory a počty žáků). Žádný případ nenastal.

17 7 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitele SŠ a VOŠ (obory a počty žáků). Obor Komerční právo Ročník. Počet studentů Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Počet žáků SOŠ denní forma 273 Počet žáků SOŠ studium při zaměstnání 59 Prospělo s vyzn. 48 Prospělo Neprospělo Zanechalo studia, jiné Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 4 Prospělo Neprospělo Opakování 4. ročníku Zanechalo studia, jiné 6 Hodnocení ukončení studia: (absolutoria, maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku 67 SOŠ Prospělo s vyzn. 3 Neprospěch studentů je dán většinou laxním přístupem ke studiu. Počty neprospívajících žáků odpovídají svým rozložením přibližně Gaussově křivce. Maturitní zkoušky proběhly podle projektu, prospěch studentů odpovídal průběhu studia nebo byl o něco lepší. Studenti byli na zkoušky dobře připraveni, organizace byla bez problémů a v souladu s vyhláškou 672/2004. Předsedové komisí hodnotili znalosti studentů pozitivně. Studenti v drtivé většině případů byli přijati na vysokou školu, včetně vysokých škol s ekonomickým a právnickým zaměřením. Ti, kteří odešli do praxe, většinou studují při zaměstnání. Hodnocení výsledků výchovného působení: Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. Problematika výchovného poradenství byla v tomto školním roce zaměřena zejména na metodickou pomoc začínajícím třídním učitelům při řešení výchovných problémů žáků a prohloubení spolupráce s rodiči. Důraz byl položen nejen na rozvoj vzájemné a včasné informovanosti využívající unikátní informační systém školy, ale také na kultivaci studentů v etice slušného chování a jednání, včetně

18 8 kultury odívání. U závěrečných ročníků jsme se zaměřili na oblast uplatnění na trhu práce a pomoc při výběru navazujícího studia žáků na vysokých školách. Rovněž zavedený sytém DPS (doplňující pedagogické studium) na SSOŠ dává absolventům školy možnost dalšího uplatnění ve společnosti. Oblast prevence sociálně patologických jevů byla naplňována v realizaci základního cíle primární prevence školy, kterým je výchova studentů SSOŠ ke zdravému životnímu stylu. Splnění záměru vedoucí k naplnění tohoto cíle je obsaženo ve vyhodnocení Minimálního preventivního plánu školy pro školní rok 2004/2005. Ve škole byla důsledně uplatňována preventivní opatření proti návyku kouření, alkoholu, včetně výskytu drog, kde se osvědčil a byl podpořen rodiči žáků program preventivních návykových testů za spolupráce s OHS v Uherském Hradišti. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti). Publikační činnost pod ISBN: Prachař, J.: Cvičebnice z astrofyziky Prachař, J.: Fyzika mikrosvěta Prachař, J.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Gosiorovský, I.: Personalistika Matuštíková, V.: Matematika Kratochvíl, O.: Management Kratochvíl, O.: Marketing Kratochvíl, O.: Komunikace Jurča, R.: Informatika II. Ertlová, E., Ertl, I.: Hospodářská korespondence AJ Kolářová, E.: Účetnictví I Hladký, D.: Hospodářská korespondence Petrucha, J.: Programové vybavení Petrucha, J.: Programovací techniky Hurbiš, F.: Právo EU Jurča, R.: Technická dokumentace Bartoník, R.: Teorie obchodu Kolářová, E.: Daně a daňové poradenství I. Jurča, R.: Informatika I. Publikační činnost elektronické texty: Kratochvíl, O.: Komunikace. Kolářová, E.: Účetnictví Rukovanský, I.: Počítačové sítě Ertlová, E., Ertl, I.: Hospodářská korespondence v AJ Hladký, D.: Hospodářská korespondence Petrucha, J.: Programové vybavení Kratochvíl, O.: Elektronika Kratochvíl, O.: Základy elektrotechniky Kratochvíl, O.: Marketing Kratochvíl, O.: Management. Hurbiš, F.: Mezinárodní právo Hladký, D.: Ekonomika Kratochvíl, O.: Úvod do výpočetní techniky a programování Ertl, I.: Hospodářský zeměpis

19 9 Významné mimoškolní aktivity žáků Výjezd prvního ročníku do přírody Poznávací zájezd do Prahy Přednáška S tebou o tobě Poznávací zájezd do Bratislavy Školení studentů v poskytování předlékařské první pomoci Turnaj v sálové kopané Turnaj ve fotbale Turnaj ve volejbale Pečení vánočních perníčků Mikulášská nadílka na škole Mikulášská nadílka v Dětském domově v Uherském Hradišti Vánoční zpívání Pomoc dětem v Dětském domově v Uherském Hradišti patronát Humanitární pomoc Adopce na dálku Jeva Kuzminskyte z Vilňiusu (Litva) Poznávací zájezd do předvánoční Vídně Přednáška o kosmetice a vizáži Lyžařský výcvikový kurz Školní ples Celoškolský výjezd do Valašské Bystřice v Beskydech Fyzikální soutěž o pohár Becaria 2004/2005 Středoškolský atletický pohár Astronomická olympiáda Výstřely na Broadwayi divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti Olympiáda z jazyka anglického školní kolo Olympiáda z matematiky Olympiáda z jazyka českého školní kolo Soudní přelíčení exkurze ve vypsaných termínech Matematický klokan Návštěva filmového představení v kině Lípa v Kunovicích Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti Státní zkouška z psaní na počítači

20 20 Celostátní matematická soutěž Beseda s Radimem Uzlem Školní šestidenní poznávací zájezd do Londýna a Paříže Literární soutěž Filipa Venclíka Akademie slavnostní vyřazení absolventů Setkání s rodiči a studenty budoucího.ročníku Akademie slavnostní vyřazení absolventů Dne proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení a certifikátů v latině o absolvování střední školy absolventům 4. ročníků denního studia všech studijních oborů. Na slavnostní akademii byl vyhlášen nejlepší učitel roku 2004/2005. Stala se jím Mgr. Danuše Hofmannová.

21 2 Závěrečné vyhodnocení studentů. 3. ročníku Třída: G G G C P 2G P C C P 2B P 2B G C P G 2G P P 2C C 2G A P G Příjmení a jméno: Blatecký Gajdůšková Galiová Jonášová Klempířová Končitíková Michlíček Píštěk Vroblová Ševelová Kovárová Planosová Dosoudil Panáková Vránková Bednár Lekešová Šmachová Zábojníková Adámek Bořutová Hejda Černochová Ondruch Pavlica Pecha Balcárková Abrhámová Bláhová Juříková Šmídová Povolný Čápová Frantíková Petrůjová Gorčík Vaňková Horáková Rosíková Foltýnová Bílková Čermáková Matochová Nožička Berková Jabůrek Dvorská Loubalová Lukáš Veronika Kateřina Lucie Veronika Gabriela Ladislav Miroslav Petra Veronika Nikola Barbora Jiří Petra Eva Lukáš Michaela Lucie Veronika Lenka Aleš Jarmila Radek Michal Martin Renata Tereza Kateřina Tereza Martina Vítězslav Veronika Veronika Dagmar Petr Iveta a Michaela Eliška Gabriela Andrea Renata Jakub Veronika Ladislav Kateřina Lucie Průměr,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,08,4,4,4,5,5,5,5,20,2,2,23,27,27,27,29,3,3,3,3,33,36,36,36,38,38,40,40,42,43,43,43,47,50,53,54,54

22 G C G 2G 2B P 2C G P G G G 2G 2B P G G P G A 2C 2C A P 2G C C C C 2G P 2C C P Prečanová Sehnálek Černý Voráčová Chmela Oharek Rossa Ďurák Komížová Kytka Martinec Sahánek Hudcová Šuška Nosek Pištora Šenk Hlačina Jurčová Pištěková Svoboda Tauš Baldrianová Červinková Machálková Maksimov Večeřová Kolková Man Němčanská Gazárek Matýšková Mikulčík Mutlíčková Zdráhalová Horák Komíž Mikesková Sousedíková Žmola Hánečka Vlachová Bulejko Uhlíková Babíková Milička Schönwandt Smetková Hajduchová Lukaštík Obdržálková Křižka Brulíková Olšák Jaroš Trchalík Markéta Stanislav Ondřej Veronika Martin Vlastimil Milan Martin Iveta Martin Petr Filip Michaela Michal Martin Pavel Matúš Michaela Silvie Karel Martin Monika Nikola Veronika Aleksey Lucie Veronika Erich Anna Jaroslav Petra Miroslava Martina Libor Tomáš Soňa Petra Antonín Lubomír Iveta Roman Veronika Tereza René René Gabriela Radka Igor Lucie Lukáš Zlata Marek Ondřej Filip,57,60,62,62,64,64,64,67,67,67,67,67,69,69,7,77,77,79,79,79,80,80,85,85,85,85,85,86,86,86,87,92,92,92,93,93,93,93,93,93 2,00 2,00 2,07 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 2,4 2,4 2,5 2,20 2,2 2,2 2,23 2,23

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2003/04. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice NOSCE TE IPSUM Výroní zpráva Soukromé stední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2002/03. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2009/2010 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Zpracoval: JUDr. Oldřich Dosoudil ředitel školy

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2010/2011

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2010/2011 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracoval: JUDr. Oldřich Dosoudil ředitel školy Na tvorbě zprávy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 01/02. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.

Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos. Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel.: 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2011/2012 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o.

Výroční zpráva. Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. Výroční zpráva Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola s.r.o. školní rok 8/9 Výroční zpráva byla projednána 7.. 9 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Datum

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o.

Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. Výroční zpráva byla projednána 9. 10. 2014 se zřizovatelem Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s.r.o. jednatel DZC, spol. s r.o. Výroční zpráva byla projednána 10. 10. 2014 na jednání Školské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611

Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 Střední škola MESIT, o.p.s., Družstevní 818, 686 01 Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011 IZO: 600015611 IČO: 25318390 Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 1 Základní údaje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2006/2007 Luhačovice 8. října 2007 PaedDr. Karel Milička ředitel školy 1 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy : Střední odborná škola Luhačovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU. Výroční zpráva SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ S.R.O. ZNOJEMSKÁ 1027 674 01 TŘEBÍČ 2009/2010 SKOLA@VOSTRY.BIZ WWW.SSOS-SOU.BIZ - 1 - Est modus in rebus certi sunt denique fines

Více