SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice"

Transkript

1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození Kunovice SC E TE IPS UM O N Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy, s.r.o. za školní rok 2004/2005 Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární zástupce ředitele Dne: Schválil: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c., ředitel V Kunovicích, dne

2 2 Charakteristika školského zařízení Název školy: Soukromá střední odborná škola, s.r.o. Sídlo: Osvobození 699, Kunovice Odloučená pracoviště: Kunovice, Na Záhonech Kunovice, Náměstí Svobody Uherský Brod, Jirchářská Kunovice, Osvobození 86 Zřizovatel: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Adresa zřizovatele: Javorová 522, Veselí nad Moravou Jméno ředitele školy: Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iveta Matušíková Kontakt na zařízení: Tel.: Fax: Web: Jméno pracovníka pro informace: Bc. Veronika Vávrová, DiS Datum zřízení (založení) školy: Datum zařazení do sítě: Poslední aktualizace v síti: Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: o Soukromá střední odborná škola kapacita: 500 žáků o Domov mládeže kapacita: 25 žáků Komplex škol (střední, vyšší a vysoká škola) Náš komplex vstupuje do období, kdy se jeho struktura síťuje. Máme pracoviště v Kunovicích, Uherském Brodě, Hodoníně, středisko CŽV v Šumperku. Vyučujeme v denním studiu,

3 3 kombinovaném studiu i studiu při zaměstnání. Koordinujeme činnost střední školy, vyšší odborné školy právní a vysoké školy. Integrace všech plánovacích systémů optimalizuje ekonomiku, vede k pořádku v systému řízení, a hlavně ke vzniku synergie podstatnému zvýšení výkonnosti organizace při stejných vstupech. Problém je, že učitelé celé minulé století byli vedeni k tomu, aby mistrovsky učili a nyní po nich chceme, aby se z nich stali řídící pracovníci, kteří často řídí až 30 studentů ve třídě. Proto nás v roce 2005/06 čeká transformace našich učitelů na leadery svých studentů, transformace vedoucích pracovníků na leadery našich učitelů a jejich rodičů. Školská rada Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Z tohoto důvodu byla dne rada školy sestavena z člena, kterého jmenoval ředitel školy Mgr. Iveta Matušíková, statutární zástupkyně; z člena, kterého si na společné poradě zvolili pedagogičtí pracovníci Ing. Adámek, zástupce ředitele; a člena, kterého si zvolili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Silvie Pištěková, studentka 3. ročníku oboru Počítačové elektronické systémy. Studentský parlament Na škole pracoval Studentský parlament, na kterém se scházeli zástupci tříd s ředitelem školy a dalšími řídícími pracovníky, aby společně koordinovali rozvoj školy, podíleli se na pořádání školních akcí, řešení problémů s výuko u. Studentský parlament se scházel podle potřeby v ředitelně školy.

4 4 Spolupráce s rodiči Na škole pracoval již pátým rokem vnitřní výchovný systém. Rodiče pracují s ICT systémem, sledují online výkony studentů (hodnocení, online zápisy z vyučovacích hodin a jejich absenci). Rodiče také přispěli sponzorskými dary. Spolupráce s jinými školami (např. VOŠ s VŠ při realizaci bakalářských studijních programů). Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické, Kouřilkova 8, Přerov Speciální školy pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště elektrotechnické, Lipník nad Bečvou Střední odborné učiliště a Učiliště, Školní 698, Rožnov pod Radhoštěm Združená stredná škola elektrotechnická, Športová 675, Stará Turá, SR Zespól Szkól ponadgimnazjalnych Nr, Jedrzejów 28300, ul. F. Przipkowskiego 49 Střední škola pro talentované děti Parus, Podolsk, Rusko Obchodní akademie, Pelhřimov Spolupráce spočívala na: rozvoji odborné úrovně studentů sportovní, kulturní a vzájemné poznávání a rozvoj přátelských vztahů výměně zkušeností pedagogických pracovníků a vedení škol mobilitě studentů výměně studentského parlamentu zahájení spolupráce OA Pelhřimov Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje: Typ školy Počet tříd Počet žáků SOŠ* * Pouze denní forma studia, není zahrnuto studium externí. Počet žáků na třídu podle stavu k ,25 Přepočtený počet pedagogických pracovníků 32,5 Počet žáků na přepočt.ped.prac. 7,938

5 5 Typ školského zařízení Počet skupin Počet žáků podle stavu k Přepočtený počet pracovníků Počet žáků na přepočt.ped.prac. Školní jídelna x X Domov mládeže ,5 Zhodnocení současného stavu školy V současné době je práce školy zcela stabilní. Byla nainstalována kultura vysokých nároků na učitele i studenty, významně se zmodernizoval vzdělávací proces a důraz se kladl na etiku, estetiku a veškerou výchovnou práci. Školní informační systém patří k nejmodernějším systémům a snese globální srovnání. Škola má vysoce kvalifikovaný pedagogický sbor a speciální vzdělávací technologie, které pomáhají absolventům uplatnit se na trhu práce. Zhodnocení naplňování cílů školy a priorit za uplynulé období a) Rozvoj ICT Všechny učebny, kabinety i pokoje internátu jsou připojeny k počítačové síti a internetu, celý areál je pokrytý WIFI, zlepšili jsme antivirovou ochranu počítačové sítě, posílili jsme internetovou přípojku na 5mbps. b) Rozvoj cizích jazyků na škole působí 2 zahraniční mluvčí, máme svoji technologii výuky cizích jazyků, cizí jazyky jsou zabudovány do veškeré činnosti školy. Hlavním cizím jazykem je jazyk anglický. Mnozí studenti přichází na naši školu právě pro vysokou úroveň výuky cizích jazyků. c) Proběhlo dokončení personální přestavby sboru tak, že: učitelé využívají elearningové a distanční technologie bylo dosaženo vysoké aprobovanosti a vysokoškolského vzdělávání učitelé byli schopni zapojit se do výzkumu a aktivit MŠMT a EK učitelé svojí profesionální kompetencí byli schopni učit ve výuce studenty, kteří jsou specialisty, často i podnikateli v oboru a mají potřebu rekvalifikovat se. d) vybudovali jsme systém mimoškolních akcí, které mají za cíl budovat dobrý tým studentů e) instalovali jsme kulturu odpovědnosti za osobní rozvoj studenta i učitele Změna v obsahu vzdělávání ve vazbě na naplněnost schválené kapacity Kapacita školy není překročena, obory se nezměnily. Narůstá počet studentů v externí formě studia. Korespondence oborové nabídky s potřebami regionu

6 6 O studenty je v praxi velký zájem. Je však skutečností, že většina z nich je přijatá a pokračuje ve studiu na vysokých školách. Po absolvování se většinou do regionu vrací a nemají potíže s nalezením pracovního místa. Předpoklady dalšího vývoje školy Usilujeme o jedinečnost, kterou vidíme v tom, že systematicky a společně usilujeme o úspěšnost každého z nás studenta i učitele. Usilujeme o to, aby každý náš člen byla jedinečná osobnost. Nehledáme co kdo neumí hledáme u každého z nás talent, se kterým jej příroda vybavila a snažíme se jej využít ve prospěch všech. Jsme tým a všechny naše úspěchy jsou společným vlastnictvím nás všech. Chceme být jedineční tím, že se staneme světoobčany a pochopíme naši příslušnost k vesmírné realitě. Inovace vzdělávacích programů Všechny vzdělávací programy byly v průběhu předminulého školního roku opětovně inovovány a akreditovány na NVÚV a MŠMT. V současné době tyto programy reagují pružněji na světové novinky a právní situaci v ČR a EU. Zavádění nových metod výuky a vzdělávání Studenti pracují v systému 432, instalovali jsme individuální přístup ke každému studentovi ISP, plné nasazení virtuálního studijního programu, propojení výuky na praxi a společenské prostředí. Nadstandardní nabídka volitelných a nepovinných předmětů Seznam nepovinných předmětů: cvičení z jazyka anglického jazyk ruský jazyk německý jazyk španělský jazyk francouzský ekonomika v cizím jazyce cvičení z matematiky občanská nauka

7 7 Účast na olympiádách z jazyka anglického z jazyka českého a literatury z matematiky z astrofyziky (celostátní astrofyzikální olympiáda pořádaná Českou astronomickou společností Praha, umístění na 5. místě) z fyziky (celostátní kolo Fyzikální olympiády BECARIO 4. místo třída 2.A a 2.B) Středoškolská odborná činnost Do okresního kola bylo doporučeno 7 prací. V okresním kole se umístili práce v oboru elektrotechnika na 2. místě (postoupili do krajského kola) a v oboru strojírenství na 3. místě. V krajském kole 27. ročníku SOČ, které se uskutečnilo 3. května 2005 na Gymnáziu v Uherském Hradišti, se tým studentů s prací Billiard simulátor vývoj počítačové hry umístil na 2. místě. Přehled vzdělávacích programů Vyučované obory ve školním roce 2004/2005 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo Kód oboru (KKOV) Součást školy 2647M/ M/ M/005 Vyučované obory ve školním roce 2004/2005 k Kód oboru (KKOV) Součást školy Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo 2647M/ M/ M/005 Denní studium Počet žáků Ukončilo MZ Studium při zaměstnání Počet studentů Ukončilo MZ Inovace vzdělávacích programů Všechny vzdělávací programy jsme v průběhu uplynulého školního roku opětovně inovovali a akreditovali na NVÚV a MŠMT. Způsob zabezpečení odborné praxe, resp. odborného výcviku, přehled pracovišť a počtu umístěných žáků:

8 8 Odborná praxe se řídila platnými učebními plány a rámcovým tématickým plánem na školní rok 2004/2005. Studenti oborů Komerční právo a Zahraniční obchod si zajišťují praxi ve firmách, obchodních společnostech a organizacích státní a veřejné správy. Škola s těmito institucemi a žáky uzavírá dohody o výkonu řízené praxe a pracoviště studenta průběžně hodnotí. Celkem externí odbornou praxi vykonávalo 73 studentů 3. a 4. ročníku Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 45 3,8 6,9 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: č. Jméno, příjmení, titul Funkce Ing. Adámek 2 Ing. Radek Bartoník 3 Bc. Petra Beránková ka 4 Mgr. Ivana Burešová ka 5 Bc. Antonín Bureš 6 PhDr. Milan Brázda 7 JUDr. Oldřich Dosoudil 8 Mgr. Bc. Ivo Ertl 9 Mgr. Eva Ertlová ka 0 PhDr. Milan Gosiorovský Ing. Dalibor Hladký Úvaz Dosažené vzdělání ek 0,9 VUT v Brněelektrotechnická fakulta,obor technická kybernetika, Doplňující pedagogické studium 0,4 Slezská univerzita v Opavěobchodně podnikatelská fakulta, obor marketing a management, Doplňující pedagogické studium 0, VŠ ekonomická v Ostravě, Cambridgská zkouška z angličtiny Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická obor učitelství českého jazyka pro střední školy, učitelství psychologie pro střední školy Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor ekonomická informatika, Doplňující pedagogické studium 0,3 Univerzita J.E.Purkyně v Brněfilozofická fakulta, obor učitelstvípedagogikaobčanská nauka 0,8 Univerzita Karlova Praha právnická fakulta, studuje DPS Univerzita Palackého Olomoucpřírod.fakulta, obor učitelstvímatzeměpis Univerzita v Pardubicíchekonomicko správní fakulta, Státní zkouška z jazyka anglického 0,5 Univerzita Palackého Olomouc přírodovědecká fakulta, obor učitelství zeměpis, německý jazyk 0,8 Univerzita Komenského v Bratislavě filozofická fakulta obor pedagogika 0,9 Vysoká škola ekonomická v Praze obor Ped. praxe

9 9 2 Ing. Věra Hložková ka 0,5 3D Mgr. Danuška Hofmannová ka 0,7 4D Mgr. Svatopluk Hofmann 5 Ing. Ivana Hubáčková ka 6D JUDr. František Hurbiš 0,7 7 Bc. Tomáš Chmela 0,3 8 Mgr. Danuše Jetelinová ka 0,2 9A Mgr. Karel Jindra 20 Ing. Robert Jurča 2 Ing. Jaroslav Kavka 0,3 22 Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Ředitel 0,5 23 Mgr. Eleonóra Kochanová ka 0,7 24 Mgr. Eva Kolářová, PhD. ka 0,5 25 Ing. Petr Koudela 0,4 26 Bc. Pavel Kubala 0,9 27 Mgr. Bohumír Lačík 0,9 28 Ing. Petr Matušík 0,4 29 Mgr. Iveta Matušíková Zástupce ředitele 0,8 30D Mgr. Věra Matuštíková ka 0,4 finance, Doplňující pedagogické studium VŠE Praha obor národohospodářské plánování, nyní studuje Doplňující pedagogické studium Univerzita J.E. Purkyně v Brně, fakulta pedagogická obor ruský jazyk, tělesná výchova Univerzita J.E. Purkyně v Brně obor učitelství, ruský jazyk tělesná výchova VUT v Brně, fakulta technologická, obor technologie kůže, plastů a gumy Univerzita Palackého Olomouc pedagogická fakulta, obor rozšiřující studium českého jazyka Vysoká škola sboru národní bezpečnostifakulta vyšetřování, obor právo, Doplňující pedagogické studium EPI, s.r.o., bakalářský studijní obor Elektronické počítače, studuje Doplňující pedagogické studium Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci český a ruský jazyk, Filozofická fakulta UJEP v Brně obor učitelství škol II. cyklu, Univerzita Palackého v Olomouci rozšiřující studium německého jazyka Univerzita Palackého Olomouc, výpočetní technika anglická filologie Univerzita Tomáše Bati ve Zlíněfakulta managementu a ekonomiky, Obor management a ekonomika, Doplňující pedagogické studium VUT v Brně strojní fakulta, Doplňující pedagogické studium, Státní zkouška jazyka anglického Melbourne UniversityAustrálie VŠ dopravní Žilina fakulta strojní a elektrotechnická, Doplňující pedagogické studium Univerzita Komenského v Bratislavě, filozofická fakulta obor pedagogika, Státní zkouška z jazyka ruského a německého Univerzita Palackého v Olomoucipedagogická fakulta, obor učitelstvímatbranná výchova, doktorandské studium VUT v Brněfakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, obor management a ekonomika, Doplňující pedagogické studium, Státní zkouška z jazyka anglického EPI, s.r.o. Kunovice, obor počítačové systémy elektronické, Doplňující pedagogické studium Volgogradský státní pedagogický institut, nostrifikace UK Praha Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava obor Elektronika a sdělovací technika, Doplňkové pedagogické studium Ostravská univerzita filozofická fakulta, obor učitelství jazyk anglický jazyk francouzský Univerzita J.E.Purkyně v Brně

10 0 3 Ing. Marie Mičková ka 32 JUDr. Přemysl Michálek 33 Moscoso Vertiz Lektor 0,4 34 Napthine Andrew Lektor 0,4 35 Ing. Jindřich Petrucha 0,5 36 Ing. Prachař 37 Mgr. Sylva Roženková ka 38 Jaroslav Svoboda 39 Ing. Petr Svoboda 0,9 40 Bc. Andrea Šimonová ka 0,5 4A Mgr. Tomaštík 42 Ing. Pavel Trávníček 43 Ing. Zdenka Váchová ka 44 Mgr. Viera Valíčková ka 45D Blanka Vojčíková ka 0,2 46 Ing. Miroslav Zálešák Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: V uplynulém školním roce na naší škole působili: Pracovníci v důchodovém věku: Mgr. Svatopluk Hofmann přírodovědecká fakulta Obor učitelství matematika fyzika VUT Brno fakulta strojní obor automatizované systémy řízení výrobních procesů ve strojírenství Doplňující studium matematiky pro střední školy, Doplňující pedagogické studium Masarykova univerzita v Brně právnická fakulta, obor právo, Doplňující pedagogické studium Univerzita Ricardo Palma, studuje Doplňující pedagogické studium Univerzita společenských a technických věd v Somersetu výuka angličtiny, studuje Doplňující pedagogické studium VUT v Brně strojní fakulta obor stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu Doplňující pedagogické studium Slovenská VŠ Bratislava fakulta strojnická obor výrobní stroje a zařízení, Doplňující pedagogické studium, nyní studuje doplňující studium fyziky pro střední školy Ostravská univerzita v Ostravě, fakulta přírodovědecká, obor učitelství matematiky a výpočetní techniky Střední průmyslová škola strojnická v Uh. Hradišti, Doplňující pedagogické studium Vojenská akademie Brno obor elektrotechnické inženýrství Evropský polytechnický institut, s.r.o. obor finance a daně, Doplňující pedagogické studium Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko přírodovědecká fakulta, obor historie muzeologie Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, státní zkouška z jazyka německého, Doplňující pedagogické studium Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, obor učitelství odb.předmětů Univerzita Mateja Bela Fakulta prírodných vied Univerzita Karlova fakulta filozofická, obor učitelství pro školy II. cyklu aprobace češtinaruština VUT Brno, fakulta elektrotechnická obor mikroelektronika, Doplňující pedagogické studium

11 Mgr. Danuška Hofmannová JUDr. František Hurbiš Mgr. Věra Matuštíková Mgr. Blanka Vojčíková Mgr. Danuše Jetelinová Lektoři: Moscoso Vertiz Napthine Andrew Odchody pedagogických pracovníků: Ing. Radek Bartoník Věková struktura pracovníků Věk do 30 let od 30 do 40 let od 40 do 50 let od 50 do 60 let nad 60 let Počet pracovníků Požadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2004/2005: (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání Aprobovanost výuky v% Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: Interní pracovníci Externí pracovníci k datu počet fyzických přepočtené osob úvazky 6 6 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: Poř. číslo Jméno a příjmení Pracovní zařazení Eibensteinerová Jarmila vychovatelka Měrková Ludmila uklízečka Míšková Hana adm. pracovnice Bc. Vávrová Veronika vedoucí studijního oddělení Záhumenský vedoucí domova mládeže Zpěváková Alena uklízečka Úvazek Stupeň vzdělání obor SOU Mesit Uh. Hradiště ZŠ SEŠ Veselí nad Moravou EPI, s.r.o. Kunovice Důstojn.škola maturita SOU spojů Olomouc

12 2 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: Účast pedagogických pracovníků na seminářích, konferencích a další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Pracovníci studující DPS: Bc. Tomáš Chmela JUDr. Oldřich Dosoudil Ing. Věra Hložková Eric Moscoso Andrew Napthine Mgr. Tomaštík Záhumenský Jarmila Eibensteinerová Vyučující, kteří absolvovali ve školním roce 2004/2005 v programu celoživotního vzdělání : Psaní elektronických textů Implementace zákona č. 56/2004 Sb. Hodnotící systémy na bázi bodového hodnocení a kvality Ing. Adámek PhDr. Milan Brázda Bc. Antonín Bureš Mgr. Ivana Burešová JUDr. Oldřich Dosoudil PhDr. Ivan Gosiorovský Ing. Dalibor Hladký Mgr. Svatopluk Hofmann Mgr. Danuška Hofmannová Bc. Tomáš Chmela Mgr. Danuše Jetelinová Mgr. Karel Jindra Ing. Robert Jurča Mgr. Eleonóra Kochanová Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Ing. Petr Koudela

13 3 Mgr. Bohumír Lačík Ing. Petr Matušík Mgr. Iveta Matušíková Mgr. Věra Matuštíková Ing. Marie Mičková Ing. Jindřich Petrucha Ing. Prachař Jaroslav Svoboda Ing. Petr Svoboda Mgr. Tomaštík Ing. Pavel Trávníček Ing. Zdenka Váchová Mgr. Viera Valíčková Mgr. Blanka Vojčíková Ing. Miroslav Zálešák Státní jazykové zkoušky absolvovali: Ing. Petr Koudela státní zkouška z jazyka anglického Ing. Pavel Trávníček státní zkouška z jazyka německého Prokázání znalosti českého jazyka absolvovali: Ing. Prachař PhDr. Ivan Gosiorovský Mgr. Eleonora Kochanová Mgr. Viera Valíčková Andrew Allan Napthine Eric Moscoso Přehled konferencí a seminářů vyučujících ve školním roce 2004/ Zahraniční obchod se zbožím po vstupu do EU z pohledu daní a cel, včetně přepravy a služeb souvisejících s dodáním Pedagogický den Strategie regionu a rozvoj podnikání Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. PhDr. Milan Brázda Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Seminář Nové zákony ve školství Ing. Adámek Seminář informatiky Ing. Jindřich Petrucha Seminář pro učitele základů společenských PhDr. věd na středních školách Ivan Gosiorovský Praha Zlín Brno Kroměříž Brno Brno

14 4 7 Seminář středoškolských profesorů matematiky a informatiky Seminář Socrates Seminář Nadané dítě Konference Zodpovědné podnikání 2 Kongresové dny školního poradenství XXIII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu 3 6 Konference Basel II. změna v poskytování úvěrů malým a středním podnikům Mezinárodní vědecká konference : Personálny manažment trendy, výzvy, inšpirácie Mezinárodní vědecká konference. Manažment ľudského potenciálu v podniku Seminář pro tutory distančního vzdělávání 7 Správní řád. a 2. část 4 5 Ing. Marie Mičková Mgr. Viera Valíčková Mgr. Sylva Roženková PhDr. Milan Brázda PhDr. Milan Brázda PhDr. Milan Brázda Ostrava Zlín Uh. Hraditě Zlín PhDr. Milan Brázda Praha Mgr. Věra Brno Matuštíková Ing. Jaroslav Kavka Ing. Jindřich Petrucha PhDr. Brázda Milan Brno PhDr. Ivan Gosiorovský Trenčín PhDr. Ivan Gosiorovský Žilina Ing. Prachař Praha JUDr. Oldřich Dosoudil Mgr. Eva Kolářová, Ph.D. Ing. Ivana Hubáčková JUDr. František Ostrava Hurbiš

15 5 Základní údaje o hospodaření Soukromé střední odborné školy, s.r.o. Kunovice za období školní roku 2004/2005. Hlavním příjmem SSOŠ, s.r.o. jsou dotace poskytované soukromé škole dle počtu studentů a příjmy z úhrad školného. Celkové příjmy za období školního roku 2004/2005 Celkem z toho. dotace( dle aktuálního počtu studentů) školné ostatní příjmy , , , , Školné se hradí v měsíčních splátkách. Výška školného je studentům stanovena dle směrnice o progresivním školném a toto je posuzováno dle prospěchu studenta. Tímto systémem je student motivován k poctivé práci, protože jeho prospěch ovlivní výši školného. Průměrná výše měsíční splátky školného za školní rok 2004/2005 činila 350, Kč. Celkové výdaje za období školního roku 2004/2005 Investiční výdaje: Neinvestiční výdaje celkem z toho: mzdy pracovníků zákonné odvody ostatní provozní náklady , , , , , Neinvestiční náklady hrazené z dotace (dle skutečného stavu studentů) činily za školní rok 2004/2005 částku Kč ,Peněžní prostředky jsou vynakládány v průběhu roku přednostně na úhradu závazků k zaměstnancům, k orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a na úhradu závazků z obchodních vztahů zajišťující běžný provoz soukromé školy a na výchovu a vzdělávání.

16 6 Údaje o přijímacím řízení: Žáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2004/2005: (včetně nástavbového studia) Kód 2647M/ M/ M/005 Název Počítačové elektronické systémy Zahraniční obchod Komerční právo Celkem Délka studia Druh studia Počet přihlášených.kolo 2.kolo SOŠ 27 3 SOŠ 8 3 SOŠ Počet přijatých k Počet odvolání Další doplňující údaje k přijímacímu řízení Studenti, kteří jsou přijati bez přijímacích zkoušek: studenti, kteří úspěšně absolvovali nultý ročník, obhájili závěrečnou práci a současně nemají na vysvědčení ze základní školy hodnocení známkou 4 z žádného předmětu studenti s průměrem do,4 Studenti, kteří museli vykonat přijímací zkoušky: Přijímací zkoušky musí vykonat všichni studenti s průměrem nad,4. Přijímací zkoušky se konali ve formě ústního pohovoru (všeobecné znalosti, studijní předpoklady pro studium zvoleného oboru, cizí jazyk). Další údaje: Přestupy v rámci prvních ročníků SŠ ve školním roce 2004/2005 (obory a počty žáků). Žádný případ nenastal.

17 7 Přehled o žácích přijatých do vyššího ročníku na základě rozhodnutí ředitele SŠ a VOŠ (obory a počty žáků). Obor Komerční právo Ročník. Počet studentů Výsledky výchovy a vzdělávání Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: Počet žáků SOŠ denní forma 273 Počet žáků SOŠ studium při zaměstnání 59 Prospělo s vyzn. 48 Prospělo Neprospělo Zanechalo studia, jiné Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo 4 Prospělo Neprospělo Opakování 4. ročníku Zanechalo studia, jiné 6 Hodnocení ukončení studia: (absolutoria, maturitní a závěrečné zkoušky) Počet žáků v posledním ročníku 67 SOŠ Prospělo s vyzn. 3 Neprospěch studentů je dán většinou laxním přístupem ke studiu. Počty neprospívajících žáků odpovídají svým rozložením přibližně Gaussově křivce. Maturitní zkoušky proběhly podle projektu, prospěch studentů odpovídal průběhu studia nebo byl o něco lepší. Studenti byli na zkoušky dobře připraveni, organizace byla bez problémů a v souladu s vyhláškou 672/2004. Předsedové komisí hodnotili znalosti studentů pozitivně. Studenti v drtivé většině případů byli přijati na vysokou školu, včetně vysokých škol s ekonomickým a právnickým zaměřením. Ti, kteří odešli do praxe, většinou studují při zaměstnání. Hodnocení výsledků výchovného působení: Problematika výchovného poradenství na škole a prevence sociálně patologických jevů. Problematika výchovného poradenství byla v tomto školním roce zaměřena zejména na metodickou pomoc začínajícím třídním učitelům při řešení výchovných problémů žáků a prohloubení spolupráce s rodiči. Důraz byl položen nejen na rozvoj vzájemné a včasné informovanosti využívající unikátní informační systém školy, ale také na kultivaci studentů v etice slušného chování a jednání, včetně

18 8 kultury odívání. U závěrečných ročníků jsme se zaměřili na oblast uplatnění na trhu práce a pomoc při výběru navazujícího studia žáků na vysokých školách. Rovněž zavedený sytém DPS (doplňující pedagogické studium) na SSOŠ dává absolventům školy možnost dalšího uplatnění ve společnosti. Oblast prevence sociálně patologických jevů byla naplňována v realizaci základního cíle primární prevence školy, kterým je výchova studentů SSOŠ ke zdravému životnímu stylu. Splnění záměru vedoucí k naplnění tohoto cíle je obsaženo ve vyhodnocení Minimálního preventivního plánu školy pro školní rok 2004/2005. Ve škole byla důsledně uplatňována preventivní opatření proti návyku kouření, alkoholu, včetně výskytu drog, kde se osvědčil a byl podpořen rodiči žáků program preventivních návykových testů za spolupráce s OHS v Uherském Hradišti. Údaje o významných mimoškolních aktivitách Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti). Publikační činnost pod ISBN: Prachař, J.: Cvičebnice z astrofyziky Prachař, J.: Fyzika mikrosvěta Prachař, J.: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Gosiorovský, I.: Personalistika Matuštíková, V.: Matematika Kratochvíl, O.: Management Kratochvíl, O.: Marketing Kratochvíl, O.: Komunikace Jurča, R.: Informatika II. Ertlová, E., Ertl, I.: Hospodářská korespondence AJ Kolářová, E.: Účetnictví I Hladký, D.: Hospodářská korespondence Petrucha, J.: Programové vybavení Petrucha, J.: Programovací techniky Hurbiš, F.: Právo EU Jurča, R.: Technická dokumentace Bartoník, R.: Teorie obchodu Kolářová, E.: Daně a daňové poradenství I. Jurča, R.: Informatika I. Publikační činnost elektronické texty: Kratochvíl, O.: Komunikace. Kolářová, E.: Účetnictví Rukovanský, I.: Počítačové sítě Ertlová, E., Ertl, I.: Hospodářská korespondence v AJ Hladký, D.: Hospodářská korespondence Petrucha, J.: Programové vybavení Kratochvíl, O.: Elektronika Kratochvíl, O.: Základy elektrotechniky Kratochvíl, O.: Marketing Kratochvíl, O.: Management. Hurbiš, F.: Mezinárodní právo Hladký, D.: Ekonomika Kratochvíl, O.: Úvod do výpočetní techniky a programování Ertl, I.: Hospodářský zeměpis

19 9 Významné mimoškolní aktivity žáků Výjezd prvního ročníku do přírody Poznávací zájezd do Prahy Přednáška S tebou o tobě Poznávací zájezd do Bratislavy Školení studentů v poskytování předlékařské první pomoci Turnaj v sálové kopané Turnaj ve fotbale Turnaj ve volejbale Pečení vánočních perníčků Mikulášská nadílka na škole Mikulášská nadílka v Dětském domově v Uherském Hradišti Vánoční zpívání Pomoc dětem v Dětském domově v Uherském Hradišti patronát Humanitární pomoc Adopce na dálku Jeva Kuzminskyte z Vilňiusu (Litva) Poznávací zájezd do předvánoční Vídně Přednáška o kosmetice a vizáži Lyžařský výcvikový kurz Školní ples Celoškolský výjezd do Valašské Bystřice v Beskydech Fyzikální soutěž o pohár Becaria 2004/2005 Středoškolský atletický pohár Astronomická olympiáda Výstřely na Broadwayi divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti Olympiáda z jazyka anglického školní kolo Olympiáda z matematiky Olympiáda z jazyka českého školní kolo Soudní přelíčení exkurze ve vypsaných termínech Matematický klokan Návštěva filmového představení v kině Lípa v Kunovicích Návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti Státní zkouška z psaní na počítači

20 20 Celostátní matematická soutěž Beseda s Radimem Uzlem Školní šestidenní poznávací zájezd do Londýna a Paříže Literární soutěž Filipa Venclíka Akademie slavnostní vyřazení absolventů Setkání s rodiči a studenty budoucího.ročníku Akademie slavnostní vyřazení absolventů Dne proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení a certifikátů v latině o absolvování střední školy absolventům 4. ročníků denního studia všech studijních oborů. Na slavnostní akademii byl vyhlášen nejlepší učitel roku 2004/2005. Stala se jím Mgr. Danuše Hofmannová.

21 2 Závěrečné vyhodnocení studentů. 3. ročníku Třída: G G G C P 2G P C C P 2B P 2B G C P G 2G P P 2C C 2G A P G Příjmení a jméno: Blatecký Gajdůšková Galiová Jonášová Klempířová Končitíková Michlíček Píštěk Vroblová Ševelová Kovárová Planosová Dosoudil Panáková Vránková Bednár Lekešová Šmachová Zábojníková Adámek Bořutová Hejda Černochová Ondruch Pavlica Pecha Balcárková Abrhámová Bláhová Juříková Šmídová Povolný Čápová Frantíková Petrůjová Gorčík Vaňková Horáková Rosíková Foltýnová Bílková Čermáková Matochová Nožička Berková Jabůrek Dvorská Loubalová Lukáš Veronika Kateřina Lucie Veronika Gabriela Ladislav Miroslav Petra Veronika Nikola Barbora Jiří Petra Eva Lukáš Michaela Lucie Veronika Lenka Aleš Jarmila Radek Michal Martin Renata Tereza Kateřina Tereza Martina Vítězslav Veronika Veronika Dagmar Petr Iveta a Michaela Eliška Gabriela Andrea Renata Jakub Veronika Ladislav Kateřina Lucie Průměr,00,00,00,00,00,00,00,00,00,07,08,08,4,4,4,5,5,5,5,20,2,2,23,27,27,27,29,3,3,3,3,33,36,36,36,38,38,40,40,42,43,43,43,47,50,53,54,54

22 G C G 2G 2B P 2C G P G G G 2G 2B P G G P G A 2C 2C A P 2G C C C C 2G P 2C C P Prečanová Sehnálek Černý Voráčová Chmela Oharek Rossa Ďurák Komížová Kytka Martinec Sahánek Hudcová Šuška Nosek Pištora Šenk Hlačina Jurčová Pištěková Svoboda Tauš Baldrianová Červinková Machálková Maksimov Večeřová Kolková Man Němčanská Gazárek Matýšková Mikulčík Mutlíčková Zdráhalová Horák Komíž Mikesková Sousedíková Žmola Hánečka Vlachová Bulejko Uhlíková Babíková Milička Schönwandt Smetková Hajduchová Lukaštík Obdržálková Křižka Brulíková Olšák Jaroš Trchalík Markéta Stanislav Ondřej Veronika Martin Vlastimil Milan Martin Iveta Martin Petr Filip Michaela Michal Martin Pavel Matúš Michaela Silvie Karel Martin Monika Nikola Veronika Aleksey Lucie Veronika Erich Anna Jaroslav Petra Miroslava Martina Libor Tomáš Soňa Petra Antonín Lubomír Iveta Roman Veronika Tereza René René Gabriela Radka Igor Lucie Lukáš Zlata Marek Ondřej Filip,57,60,62,62,64,64,64,67,67,67,67,67,69,69,7,77,77,79,79,79,80,80,85,85,85,85,85,86,86,86,87,92,92,92,93,93,93,93,93,93 2,00 2,00 2,07 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 2,4 2,4 2,5 2,20 2,2 2,2 2,23 2,23

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2008/2009 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá Na tvorbě zprávy

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S.R.O. Osvobození 699 686 04 Kunovice 1 NOSCE TE IPSUM Roční zpráva soukromé střední odborné školy, s.r.o za školní rok 2003/04. Zpracovala: Mgr. Iveta Matušíková, statutární

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní, s. r. o. za školní rok 2007/2008 Vyšší odborná škola právní, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice tel. : 572548035, fax: 572548788, e-mail: vos@edukomplex.cz, www.vos.cz/vyssi NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva Vyšší odborné školy právní,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA,

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, SOUKROMÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Zpracoval: Ing. Jan Adámek, statutární zástupce ředitele Schválila: Mgr. Iveta Matušíková, ředitelka školy Honorary

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz E-mail: zskvitkova@zskvitkova.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana

Seminář a praktika z fyziky. Kurz vaření. Ing. Borýsková Jana. Mgr. Herberková Jana Kurz vaření Ing. Borýsková Jana Seminář a praktika z fyziky Mgr. Herberková Jana KVAR SPF Počet žáků: 15 Třída(y): (kvar) Počet žáků: 23 Třída(y): (spf) 1. Baný Michal 2. Čubíková Ludmila 3. Gazdíková

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec. Adresa: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Adresa: Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec Identifikátor školy: 600

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva. za školní rok 2007/2008 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. NOSCE TE IPSUM Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Zpracovaly: Ing. Lenka Sokolová pí Ľubica Ševečková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2010

MATURITNÍ ROČNÍK 2010 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2010 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2010 MATURITNÍ ROČNÍK 2010 K maturitní zkoušce v roce 2010 se přihlásilo v řádném

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Speciální školy pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2004 2005 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7)

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary

Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Výroční zpráva za školní rok 2006/2007 Mgr. Jan Musil, ředitel školy V Jáchymově, 3.10.2007 Strana 1 (celkem 9) 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o Přerov l - Město, Palackého 19/1380. Identifikátor: Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Soukromá střední odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o. 750 02 Přerov l - Město, Palackého 19/1380 Identifikátor: 600 017 966 Termín konání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více