Investice do školství nové třídy i nábytek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Investice do školství nové třídy i nábytek"

Transkript

1 Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od září otevřou nové třídy mateřské školy. V ZŠ Dvorské dojde o prázdninách k vybudování dvou tříd mateřské školy. Přeměna tříd pro první ročníky základní školy na třídy pro předškoláky přijde na 6 milionů korun. Kapacita v mateřských školách se tím od letošního září zvedne o 50 míst. Přestavba tříd bude probíhat z větší části o letních prázdninách, a to od poloviny června do 20. srpna. Město požádalo o dotaci ministerstvo financí. O jejím udělení zatím nebylo rozhodnuto. Třídy však vzniknou i v případě zamítnutí dotace, ujistil místostarosta Lubomír Toufar. Další peníze ve výši dva miliony korun byly z rozpočtu Města vyčleněny na údržbu stávajících mateřských škol. Proběhlo např. čištění kotelen a komínů a probíhají další údržbové práce, které řeší v první fázi havárie nebo energetickou náročnost budov výměny oken apod. Do údržby a oprav základních škol investuje Město letos asi 2,8 milionu Kč. Dalších 500 tisíc korun půjde na nákup nastavitelného školního nábytku. Čtyři ceny pro mladé filmaře z Celkem čtyři mladí autoři z si v pátek odnesli ceny ze soutěže Zlaté slunce Členové filmového kroužku ZŠ Erbenova 13 Adam Novotný a Jakub Černošek získali 3. cenu za hudební dokument... s trsátkem v zubech a Čestné uznání za animovaný film Vzpoura. V soutěži byli úspěšní také dva bývalí členové filmového kroužku nyní již studenti blanenského gymnázia Filip Kubík a Vít Šaroun. Filip Kubík získal Čestné uznání za svůj film Robinson Crusoe a Vít Šaroun obdržel 1. cenu za videoklip Smích z vedlejšího pokoje. Z Blanenska byli úspěšní další autoři Jan Kolář z Raječka a Jan Perout z Rájce-Jestřebí. Na slavnostním zahájení festivalu byla přítomna také delegace ze školy z polské Legnice, partnerského města. Studenti a pedagogové školy, která má filmovou třídu, představili divákům Zlatého slunce některé svoje filmy. Partnerství s polskou Legnicí, jedním z pěti zahraničních partnerských měst, bylo stvrzeno společnou deklarací podepsanou v blanenském zámku. Partnerství mezi oběma městy bylo podepsáno 15. února 2000 u příležitosti oslav 95. výročí povýšení na město. Spolupráce byla nejdříve uzavřena v oblasti školství, poté přenesena na úroveň města. TELEVIZE BLANSKO VIDEOŽURNÁL ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nalaďte si Blanenský videožurnál na Zemské kolo celostátní soutěže Zlaté slunce 2010 se v Blansku letos konalo podruhé. Porota konstatovala, že v porovnání s minulým ročníkem nastal významný pokrok v tvůrčích složkách scénáře, dramaturgie a režie. Autoři prokázali kvality rovněž v kameře. Po stránce žánrové byl zaznamenán nárůst animované tvorby, Vyhodnocení a předávání diplomů. V současné době se rozvíjí zejména v oblasti sportu, kultury a umění. Opětovně stvrzeno společnou deklarací bylo v pátek 28. května 2010 za účasti Prezidenta města Legnicy Tadeusze Krzakowského, Janiny Lisowské, hlavní koordinátorky zahraničních styků města Legnica, a Henryka Zdanowicze, pracovníka odboru školství a sportu Úřadu města Legnica a z české strany starostky města Jaroslavy Králové, místostarosty Lubomíra Toufara a tajemníka Josefa Kupčíka. K slavnostnímu podpisu byly vybrány reprezentativní prostory zámeckého hudebního salonu. Ještě než došlo k samotnému podpisu, byla uspořádána tisková konference, s tématem deseti let partnerství a Legnice. Cením si toho, že spolupráce mezi městy vznikla tzv. odspodu, nikoliv usnesením nějakých orgánů, že obyvatelé obou měst mají zájem navzájem se navštěvovat, poznávat města a kulturu. Děkuji za nové kontakty v oblasti sportu a turistiky. tématicky se zvýšil zájem autorů o řešení mezilidských vztahů a o varování před drogovou závislostí. Doprovodný program v pátek večer představil blanenské veřejnosti většinu oceněných filmů a snímky dalších mladých filmařů z Blanenska. Mgr. Jaroslav Cinkl ZŠ, Erbenova 13 Foto: archiv autora a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu Podpisem deklarace započne nová etapa rozvoje vzájemných vztahů, uvedl na tiskové konferenci Prezident Legnicy Tadeusz Krzakowski. Poděkoval také za vyjádření soustrasti od starostky města v souvislosti s tragédií ve Smolensku. Funkci prezidenta vykonává osm let a na návštěvě v Blansku je teprve podruhé. Na dotaz, jak vnímá změny v našem městě s odstupem času, upřímně odpověděl, že ještě neměl čas si město projít, ale že to jistě napraví. Jak řekl, tak také druhý den učinil. S fotoaparátem v ruce procházel střed města, parky i sídliště. Druhý den při zahájení historického jarmarku, kterého se polská delegace také zúčastnila, pak ocenil např. pěkně opravené panelové domy v sídlištích s tím, že v Legnici se snaží podobně změnit vzhled sídlišť a že ví, jak jsou tyto opravy finančně náročné. Hovořilo se také o dalším rozvoji spolupráce, která by podle mínění prezidenta Krzakowského mohla probíhat např. na úrovni (pokračování na str. 5) Ojedinělou událost hostila obřadní síň města v budově radnice. Konala se zde diamantová svatba manželů Bohumily a Miloše Sedlákových z. Do této obřadní síně přišli stvrdit svůj svazek již potřetí. Nejprve v roce 1950, kdy se zde vzali, pak před deseti lety, v roce 2000, u příležitosti zlaté svatby a letos , tedy přesně v den, kdy se před šedesáti lety brali, oslavili svatbu diamantovou. Takových slavnostních okamžiků radnice nehostí zas tak mnoho. Za poslední čtyři roky je to asi 5. podobné výročí, ale všechny předchozí byly svatby zlaté, tahle je první diamantová. Digitální televize v Blansku zatím jen 1. multiplex Podpis deklarace o partnerství mezi Blanskem a Legnicí. Od konce dubna vysílá v Blansku digitálně z Olešné 1. multiplex, tedy programy České televize. Do této doby se museli zájemci o digitální příjem spolehnout na to, že bydlí na kopci, kde je možné přijímat signál z Brna. Rada města již dokonce zvažovala vybudování převaděče pro multiplexy 1 (programy ČT) a 2 (Nova, Prima, Barrandov atd...) ve spolupráci se soukromou firmou, a město zahájilo v této věci určitá jednání, avšak tento náš záměr narazil na nezájem televizních společností, které jsou vázány smlouvami s Českými radiokomunikacemi, uvedl vedoucí odboru kancelář tajemníka Jiří Kučera. Dlouho tak nebylo jasné, zda bude signálem digitálního televizního vysílání dokryto z Olešné nebo ne. Mnoho lidí proto přešlo na satelitní příjem. Česká televize letos na jaře začala pokrytí řešit svými vlastními prostředky. Koncem dubna spustila digitální převaděč na 32. kanálu. Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské vysílání (DVB-T) multiplexu veřejné služby programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby (teletext, elektronického programového průvodce EPG, dálkovou aktualizaci programového vybavení některých přijímačů podle standardu SSU) a stanice Českého rozhlasu. Digitální zemské vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB-T tunerem. Na další multiplexy s komerčními programy si ale lidé zatím počkají. Minimálně do podzimu, kdy by podle zatím dostupných informací mohlo být spuštěno vysílání 2. Sítě. Nabídka programů z Olešné by se tak rozrostla o další programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool a TV Barrandov.

2 2 z usnesení Z 74. usnesení rady města ze dne Rada jmenuje - za člena komise pro prevenci kriminality paní Mgr. Michaelu Kruckou. Rada bere na vědomí - hospodaření Nemocnice za 1. čtvrtletí roku informaci o využití odloučených pracovišť ZŠ a MŠ, Salmova 17 v Dolní Lhotě ve školním roce 2010/11 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit informaci na nejbližší zasedání zastupitelstva. - informaci o zhodnocování finančních prostředků města a ukládá finančnímu odboru předložit tuto informaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města. - zprávu o prověření plánu sanace a rekultivace dobývacího prostoru Dolní Lhota předloženou odborem životního prostředí. - předloženou monitorovací právu o naplňování strategické koncepce ze strategického plánu a ukládá tajemníkovi předložit tuto zprávu na nejbližším zasedání zastupitelstva města. Rada souhlasí - s uzavřením Dodatku č. 4 k Nájemní smlouvě, jejímž předmětem je snížení výměry pronajaté plochy u p. č. 795/11 v k. ú. a obci. - se zařazením investiční akce č. 8/10 Transportní plicní ventilátor na CPD Nemocnice do plánu investic Nemocnice pro rok s použitím částky v maximální výši Kč z investičního fondu Mateřské školy, Dvorská 96, příspěvková organizace na financování rekonstrukce školní zahrady na pracovišti, Dvorská s výsledky inventarizací Města a příspěvkových organizací za rok s odprodejem volného bytu č. 28 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 32, (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1178/28, tzn. že bude prodána jednotka č. 1178/28 o výměře 28,95 m² včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2895/ na společných částech budovy v k. ú. v následujícím pořadí: 1. pan Kovář, Molenburk za kupní cenu Kč 2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu Kč 3. pan Procházka, za kupní cenu Kč - s odprodejem volného bytu č. 8 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/8, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/8 o výměře 28,35 m² včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2835/ na společných částech budovy v k. ú. v následujícím pořadí: 1. pan Přibyl, Obora za kupní cenu Kč 2. paní Přikrylová, Marianín za kupní cenu Kč 3. pan Procházka za kupní cenu Kč - s odprodejem volného bytu č. 21 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 56, (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1186/21, tzn. že bude prodána jednotka č. 1186/21 o výměře 28,75 m² včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 2875/ na společných částech budovy v k. ú. v následujícím pořadí: Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: , h Češkovice dům č , h , h , h , h 1. manželé Šenkýřovi, za kupní cenu Kč 2. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu Kč 3. pan Kaláb, za kupní cenu Kč - s odprodejem volného bytu č. 33 o velikosti 1+1 v bytovém domě Chelčického 48, (dle Prohlášení vlastníka se jedná o jednotku č. 1181/33, tzn. že bude prodána jednotka č. 1181/33 o výměře 28,40 m² včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy v k. ú. v následujícím pořadí: 1. pan Kudláček, Tišnov za kupní cenu Kč 2. pan Kratochvíl, Rozstání za kupní cenu Kč 3. paní Králíčková, Adamov za kupní cenu Kč - se zveřejněním záměrů na odprodej 5 volných bytů v domech na ulici 9. května 22, Údolní 17 a Komenského 4,,, dle materiálu odboru. - s podáním výpovědi ze smlouvy č KOM-S007/Pe na pronájem restaurace Sýpka (čp. 78) z důvodu nehrazení nájemného. - se zveřejněním záměru na pronájem objektu čp. 78,, - restaurace a vinárny Sýpka. - s prodejem nemovitostí na Starém Blansku na ul. Brněnská v k. ú. uvedených v materiálu odboru žadatelům v pořadí: 1. Ing. Šustáček,, za kupní cenu ve výši Kč 2. Automotoklub Trabantklub, zast. jednatelkou Ivanou Nesrstovou, Brněnská 26, IČO: , za kupní cenu ve výši Kč - se sníženým nájemným ve výši 250 Kč/ ha/rok tj Kč za rok za pronájem vodních nádrží Palava I a Palava II Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci, Rožmitálova 40, 67801, IČ: do z důvodu omezení výkonu rybářského práva. Rada schvaluje - návrh pracovní skupiny a sportovní komise na rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro rok 2010 a ukládá odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy připravit k uzavření s příjemci příslušné smlouvy. - předložený návrh na použití výtěžku z výherních hracích přístrojů a ukládá odboru finančnímu předložit zastupitelstvu ke schválení příslušné rozpočtové opatření. - udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě, žadateli panu Michalu Kuglerovi, na uspořádání veřejných produkcí na nádvoří Baru Koruna v době od 18:00 do 24:00 hodin dne , a V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky. - udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města č.7/2005, o pořádání veřejných produkcí ve městě, žadateli panu Martinu Klíčovi, Žernovník na uspořádání 5 tanečních zábav ve venkovním areálu restaurace U Kaštánka v Horní Lhotě v době od 20:00 do 02:00 hodin následujícího dne v termínech dle písemné žádosti. V případě neplnění podmínek k zajištění veřejného pořádku rada zmocňuje místostarostu Ing. Lubomíra Toufara zrušit udělení výjimky , h ul. Alešova domy č. 1, 3B, 5, 7, 9, 11, 13 ul. Zdíkova domy č (sudá č.) a domy č (lichá č.) ul. Komenského od domu č. 17 a 16 po domy č. 26 a 37 ul. Jungmannova dům č. 1 - Dodatek č. 3 směrnice č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města. - po úpravách předložený návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 příspěvkových organizací dle materiálu finančního odboru ze dne a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. - hospodaření Města za rok 2009 bez výhrad, včetně Zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2009 vyhotovené společností HZ Brno, spol. s r. o., a ukládá finančnímu odboru předložit k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva města. - Rozpočtový výhled Města a ukládá finančnímu odboru předložit ke schválení na nejbližším zasedání zastupitelstva města. - řádnou účetní závěrku společnosti Technické služby, s. r. o. za rok 2009 tak, jak byla předložena. - řádnou účetní závěrku společnosti Služby, s. r. o. za rok 2009 tak, jak byla předložena a dále v souladu se Zakladatelskou listinou rozhodla o převodu celého čistého zisku ve výši ,14 Kč na účet Nerozdělený zisk minulých let. - předloženou kalkulaci věcně usměrňované ceny pro služby hřbitovní pro rok 2010 a ponechává cenu za služby stejné jako v roce 2009, tedy 20 Kč/m². - termíny svatebních obřadů na II. pololetí roku Rada ukládá - odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy předložit návrh na poskytnutí finančních prostředků v oblasti sportu a tělovýchovy pro žadatele TJ Olympia, OREL - jednota, TJ ČKD, FK APOS, ASK na nejbližší zasedání ZM. Rada doporučuje - zastupitelstvu města zrušit usnesení č. 3 z 22. zasedání Zastupitelstva města dne zastupitelstvu stanovit pro volební období počet členů Zastupitelstva města na 25 členů. Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Město opraví vodovodní řad Hned na třech místech proběhnou rekonstrukce vodovodního řadu. Před obchodním domem Avax na Zborovcích dojde k zokruhování dvou vodovodů k vyřešení tlakových pásem. Práce za cca 1,5 mil. Kč proběhnou ve spolupráci se svazkem vodovodů a kanalizací. Po dokončení by mělo dojít ke zlepšení kvality a dodávky pitné vody. Podobné práce budou provedeny i na vodovodu na sídlišti Sever II. Jedná se o úsek v délce asi 50 m z ulice Salmovy do Horní Palavy. V plánu je také dobudování a vybudování vodovodu a kanalizací na Těchově. Na tuto investiční akci je již připravený projekt. Město na něj žádá o dotaci od Jihomoravského kraje. Prodloužení veřejného vodovodu zde Město řeší asi šest let. Mělo k němu dojít již ve spolupráci s developerem a projektantem, protože zde probíhá zástavba a budování inženýrských sítí. red Přerušení dodávky elektrické energie , h Horní Lhota areál Technických služeb města včetně areálu firmy EUROSTROJ SCHLAGER napájené z odběratelské trafostanice Technické služby (č ) , h ul. J. Lady včetně chat severně od této ulice ul. Alešova, ul. Zdíkova ul. Komenského od domu č. 17 a 16 po domy č. 26 a 37 ul. Jungmannova dům č. 1 Jak jsme volili v Blansku Volební víkend přinesl spoustu novinek. Do poslanecké sněmovny hlasy občanů vynesly nové strany i lidi. Jak ale volili Blanenští? Okrsky Výběrové řízení na funkci sociální pracovník Město vyhlašuje výběrové řízení na funkci: sociální pracovník v oddělení hmotné nouze odboru sociálních věcí MěÚ. Požadované obecné předpoklady: státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt občanská a morální bezúhonnost Požadované kvalifikační předpoklady: ukončené vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, g sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském ském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku gik Další požadované předpoklady: dy: umění jednat s lidmi (dobré komunikační ní schopnosti) znalost zákona o pomoci v hmotné nouzi a souvisejících právních norem znalost správního řádu znalost práce na PC řidičský průkaz sk. B praxe ve veřejné správě vítána Způsob, termín a místo nástupu: pracovní poměr na dobu určitou zástup za rodičovskou dovolenou, nástup k nebo dle dohody, MěÚ Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/ Sb., v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími, í i platová třída 8 Lhůta pro podání písemné přihlášky: Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou SOC NEOTVÍRAT na adresu: Město Ing. Josef Kupčík, tajemník nám. Svobody Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. Vydané obálky Volební účast v % Voliči v seznamu Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů celkem zpr. v % , , ,40 Největší voličskou účast zaznamenal okrsek č. 3, tedy obec Klepačov. K urnám sem dorazilo 74,12 % oprávněných voličů. Naopak nejméně jich přišlo volit, stejně jako v minulých letech, v okrsku č. 13, což jsou ulice Chelčického, 9. května a Údolní. Zde to bylo jen 47,71 %. číslo název celkem v % 9 Česká strana sociálně demokratická ,44 26 Občanská demokratická strana ,87 6 Komunistická strana Čech a Moravy ,14 15 TOP ,32 4 Věci veřejné ,19 17 Křesťanská demokratická unie Čs. str. lid Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 523 4,72 21 Suverenita-blok J. Bobošíkové 264 2,38 20 Strana zelených 243 2,19 24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 113 1,02 23 Česká pirátská strana 86 0,77 25 Strana svobodných občanů 54 0,48 12 Moravané 51 0,46 18 Volte Pr.Blok 44 0,39 5 Konzervativní strana 21 0,18 1 OBČANÉ.CZ 19 0,17 7 Koruna Česká (monarch. strana) 8 0,07 19 Česká strana národně socialistická 8 0,07 14 STOP 6 0,05 Nové parlamentní strany VV a TOP09 dostaly nejvíce hlasů v sídlištích na Zborovcích, pak od obyvatel sídliště Písečná a v některých okrscích na sídlišti Sever. Naopak lidé z rodinných domů a městských částí preferovali spíše ČSSD nebo KSČM. Kdo obdržel nejvíc preferenčních hlasů: Jana Kratochvílová (ČSSD) 505 Stanislav Juránek (KDU-ČSL) 293 František Sivera (ODS) 258 zvolen poslancem Michal Babák (VV) 206 zvolen poslancem Zuzka Bebarová-Rujbrová (KSČM) 205 zvolena poslankyní Zdroj dat: red

3 3

4 4 XIII. Historický jarmark ve fotografiích Celodenní akce pro děti i dospělé se vydařila. Počasí vyšlo jak na objednávku, a tak mohl být naplněn připravený bohatý program. Přišly si ho užít stovky lidí. Hned ráno se na hlavní louce představili služební psi Policie České republiky. Vystřídali tak po několika letech jiné psí techniky agility a tanec se psem. Ukázali, že s nimi není žádná legrace. Že jsou opravdu rychlí a když se zakousnou, tak nepustí ani když se kolem střílí. Mladí kluci fandové naší armády, předvedli zase práci vojáků na kontrolním stanovišti. Vyvedení osob z vozu, kontrolu i jejich spoutání. Děti se od rána mohly účastnit různých činností, ať už to byla střelba z luku, házení míčkem, prohlídka vojenských zbraní, malování vodníků na zámeckém nádvoří, lovení ryb z rybníka i z bazénku. Mohly si zkusit také ovládat model železnice. U Sýpky pro ně byly připraveny ukázky hasicí techniky, policejní výstroje a výzbroje nebo malování na obličej. Jarmark na pódiu na hlavní louce zahájila starostka města Jaroslava Králová společně s prezidentem našeho partnerského polského města Legnica Tadeuszem Krzakowskim. Pak se zde až do večera střídaly kapely, zpěváci, tanečníci i divadlo. Odpoledne louku obehnali pořadatelé zábranami a nastoupila skupina historického šermu Štvanci s novým programem. Letos zaměřeným na období Marie Terezie a drezúru koní. Však dešti podmáčená louka ani nedovolovala žádné velké souboje na koních, opatrnost byla namístě. Při řazení historického průvodu k pochodu ulicemi města se začaly na zem snášet první dešťové kapky. Nikoho to ale od účasti neodradilo. Letos se do průvodu zapojil i taneční soubor z Legnice, který na jarmarku vystupoval. V čele průvodu tak šlo s pochodněmi asi sedmdesát postav v historických kostýmech a krojích. Den završil tradiční asi desetiminutový ohňostroj odpalovaný z rotundy zámku. Podívat se na něj můžete díky jednomu z čtenářů na městských internetových stránkách v sekci Videožurnálu.

5 5 a Legnica prodloužily partnerskou smlouvu (pokračování ze str. 1) cestovních kanceláří nebo v oblasti záchrany řemesel (kovářství, sochařství, blanenská litina). Starostka Králová podotkla, že Město vytváří pro tuto spolupráci podmínky, ale hlavní aktivita je na příslušných organizacích a firmách. Zmínila také, že letos na podzim polskou Legnici navštíví. Přijala pozvání na legnické slavnosti, které svým charakterem připomínají náš historický jarmark. V průběhu těchto slavností dojde ještě jednou k slavnostnímu podepsání deklarace, tentokrát za účasti legnických občanů. Text deklarace k 10. výročí uzavření partnerství mezi městy Legnica a : U příležitosti 10. výročí navázání partnerských vztahů mezi městy Legnica a dnes s hrdostí vyjadřujeme jménem našich občanů i jménem svým svůj rozhodný souhlas s prozíravým rozhodnutím našich předchůdců. Četné kontakty, které za ta léta a za vydatné podpory orgánů samospráv vzájemně navázali občané obou měst, v současnosti jen potvrzují důležitost a správnost jejich tehdejšího rozhodnutí, které chceme i nadále naplňovat. Díky tomuto partnerství, jehož základem jsou především sportovní a kulturní výměny, a díky četným setkáním našich spoluobčanů všech generací se obě města sblížila, a mnozí tak navázali trvalá a pevná osobní přátelství. Zvláštní poděkování a uznání proto patří všem, kteří se na rozvoji partnerství našich měst v uplynulých deseti letech podíleli nebo dosud podílejí. V Blansku 28. května 2010 AKCE KONANÉ V RÁMCI 10. VÝROČÍ V ROCE 2010: Březen a září Výstava fotografií již 10 let partnerem / Legnica Květen - Návštěva mediální třídy lycea z Legnice, natáčení filmu a ankety o partnerství a Legnice / Květen - Podpis deklarace o partnerství / Květen - Vystoupení souboru Zespol Piesni i tanca Legnica /, historický jarmark Červen - Návštěva legnického cyklistického klubu Ekorama / Červen - Memoriál Miroslava Krabičky ve fotbale / Září - Výročí Ulice Nejsvětější Panny Marie / Legnica, Podpis deklarace o partnerství Září - Návštěva blanenského cyklistického klubu NASA V.K.Y / Legnica Říjen - Znalostní soutěž o Blansku / Legnica, Říjen - Výstava očima dětí / Legnica Listopad - Memoriál Dana Němce v halovém fotbale / Prosinec - Mezinárodní Mikolajkový turnaj ve fotbale / Legnica Zleva: místostarosta Lubomír Toufar, starostka města Jaroslava Králová a Prezident Legnicy Tadeusz Krzakowski. Městská knihovna nabízí Blanenská univerzita (nejen) pro seniory Záštitu nad projektem převzala starostka města Jaroslava Králová. Náplň projektu: Evropská unie a my (monotematický cyklus deseti přednášek s cílem seznámit s Evropskou unií jako takovou, jejími nejvýznamnějšími členy, včetně postavení ČR v EU) Lektorka: Mgr. Veronika FABUŠOVÁ (středoškolská profesorka základů společenských věd a francouzštiny Gymnázia ) Věkové rozpětí potencionálních účastníků, počet míst: bez omezení, max. 70 účastníků Zahájení, časová frekvence, délka trvání: projekt bude zahájen v září 2010 (o přesném termínu budou přihlášení s předstihem zpraveni), jedenkrát za měsíc hodinová přednáška s možnou besedou, září 2010 červen 2011 Poplatek: 200 Kč (za celý cyklus, bude placen společně s odevzdáním závazné přihlášky a je nevratný) Zakončení: účastníci, kteří absolvují nejméně 7 přednášek, obdrží Osvědčení o absolvování Garant projektu (veškeré informace): Mgr. Pavel Přikryl, Místo k získání a odevzdání přihlášky: studovna a čítárna MK (Pavel Svoboda), v provozní době knihovny Stručná náplň projektu řazená dle jednotlivých měsíců: ZÁŘÍ: Evropská unie historie a vývoj do současnosti ŘÍJEN: Evropská unie struktura, pravomoci, politika EU, symboly EU LISTOPAD: Instituce EU Evropský parlament, Evropská komise PROSINEC: Francie, Velká Británie a Německo a jejich postavení v EU LEDEN: Česká republika a Evropská unie ÚNOR: Schengenský prostor a jeho význam hlavně pro Českou republiku BŘEZEN: Lisabonská smlouva hlavní změny ve fungování EU DUBEN: Fondy Evropské unie KVĚTEN: Práva občana Evropské unie ČERVEN: Studium, práce, podnikání a cestování v Evropské unii Byt 1+1 s lodžií, Adamov Kč Cihlový byt 2+1, Adamov Kč Nové byty v Adamově Den otevřených dveří od do hod. Poctivý obchod s nemovitostmi RSBa 5346/10 RSBa 5345/10 RSBa byt o velikosti 1+1 s lodžií v OV - zateplený dům s novou fasádou a plastovými okny - byt 2+1 v OV s neprůchozími pokoji - 3 x balkon, sklep, výtah - ihned k nastěhování - cihlové byty 1+kk 4+1 v OV - možnost výběru vybavení bytu - od Kč 800 VOLEJTE ZDARMA Solární panely v Blansku jen na střechy budov Změnu územního plánu kvůli vybudování fotovoltaických elektráren zamítlo zastupitelstvo již na svém 16. zasedání Jednalo se o plochy v obcích Těchov, Olešná a Hořice. Stalo se tak i přes přislíbené finanční příspěvky do rozpočtu Města. Navíc do schválení nového územního plánu nebude zastupitelstvo posuzovat nebo zpracovávat žádné návrhy na jeho změny. Město nepodporuje výstavbu solárních elektráren tzv. na zelené louce. Pro nás je to uzavřená kapitola a na území města prakticky tabu, potvrdil místostarosta Jindřich Král. Že blanenské zastupitelstvo rozhodlo správně, potvrzují dle jeho mínění i projednávání podobných změn v okolních obcích, např. Šebrově nebo Olomučanech. Město naopak nabízí k využití případným investorům střechy svých budov. Komunální odbor vytypoval budovy, kde je možné k pokrytí panely využít. Např. zimní stadion, školní budovy nebo Dělnický dům, upozornil místostarosta Lubomír Toufar. I přesto nevidí moc reálně, že dojde k jejich využití. Nejvýhodnější Salon blanenských výtvarníků Milí přátelé, vám, kteří se zabýváte výtvarnou prací, nabízíme možnost prezentovat vlastní volnou tvorbu na I. ročníku SALONU BLANENSKÝCH VÝTVARNÍ- KŮ. Prezentace na Salonu blanenských výtvarníků není omezena tématicky ani použitými výtvarnými technikami. Pouze díla, která potřebují ke své prezentaci videoprojekci nemůžeme z technických důvodů přijmout. Dále nepřijímáme ruční práce (šité, vyšívané, atd.) Každý přihlášený autor má možnost se prezentovat dvěma výtvarnými díly. Salon blanenských výtvarníků (pod patronací starostky města Jaroslavy Králové) bude slavnostně zahájen v pátek 8. října 2010 v 18 hodin ve výstavní síni Městské knihovny. Bližší informace získáte ve studovně a čítárně (Pavel Svoboda). Uzávěrka přihlášek je do 10. září Garantem projektu: Mgr. Pavel Přikryl, Pavel Svoboda, Těšíme se na Vaši účast. je pro investory letošní rok. Investice pak zbrzdí snížení výkupních cen od příštího roku a kapacita sítě. Pokud nemají investoři nasmlouvanou kapacitu pro připojení fotovoltaické elektrárny, nemají prakticky šanci připojit zařízení do sítě, je přesvědčený místostarosta Toufar. red Střecha zimního stadionu je k dispozici investorům pro vybudování sluneční elektrárny.

6 6 kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , zámecký sklep Slavné keramické dílny Blanenska do , Galerie města Herbář fantaskních rostlin Výstava soutěžních prací dětí ve vstupních prostorách galerie. Měly za úkol zobrazit fantaskní rostlinu, pojmenovat ji a popřípadě i popsat. Byla dána možnost i těm, kteří jsou zdatnější v literární tvorbě než ve výtvarné. Ti mohli vytvořit povídku či popis, který mohl ilustrovat někdo jiný ze spolužáků. do , knihovna MARTIN A TOMÁŠ HALÁMKOVI FOTOGRAFIE Martin Halámka Architektura Mikulova a Znojma, Tomáš Halámka Makrofotografie. Okamžiky a vteřiny ze života, přírody, památek a podivuhodností našeho regionu objektivem dvou mladých blanenských autorů. Otevřeno v provozní době knihovny. do , Galerie města ROBERT ŠALANDA Malíř, který pomocí základních barev vypráví komplikované, ač na první pohled nelogické příběhy. Šalanda je mistrem zkratky, autorem nedomalovaných obrazů, na kterých se zdánlivě nic neděje. Nebojí se prázdného prostoru, ba naopak. Dráždí nejen sytou barevností, ale i volbou banálních témat (Lavičky, Zábradlí, Bílá pila), která k ničemu neodkazují, jen mlčky existují, a tudíž popouzejí a škádlí. Šalandovu výstavu v Blansku doplní workshop. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i nečlenům filmových klubů ve h, kino ŠKOLA ŽIVOTA Divoké dospívání v divokých šedesátých. Píše se rok 1961 a atraktivní, chytrá, šestnáctiletá studentka Jenny poslouchá desky Juliette Greco, ochutnává počátky ženství, sní o výjimečných zážitcích a životě zahaleném do cigaretového dýmu gauloisek. Vítejte v předbeatlovském Londýně v době, kdy upjaté maloměstské poměry dávají jen stěží tušit, že zlatá šedesátá už klepou na dveře... Hrají: Carey Mulligan, Peter Sarsgaard, Emma Thompson. Scénář: Nick Hornby autor knih Jak na věc a Všechny moje lásky. Velká Británie / 101 minut / do 12 let nevhodný ve h v h, h, kino SEX VE MĚSTĚ 2 Carrie, Samantha, Charlotta a Miranda jsou zpátky. Poznejte jejich ž ivoty a lásky po dvou letech v pokračování, které opravdu zá ř í. Co se stane po tom, co řeknete své Ano? Ž ivot je takový, jaký si ho dámy vždycky přály, ale nebyl by to Sex ve městě, kdyby život neměl v zá loze pá r př ekvapení... USA / 145 minut / do15 let nepřístupný ve h, kino MOON To nejtěžší, co tě může potkat mil od domova, jsi ty sám. Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným zaměstnancem pobývajícím na měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel tříletou smlouvu. Jeho úkolem je kontrolovat jinak plně zautomatizovanou těžbu vzácného plynu Helium-3, který je na Zemi používán jako palivo. Do návratu na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva týdny. Samův zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Bolesti hlavy a halucinace, kterými trpí, způsobí při rutinní prohlídce jednoho z těžebních strojů téměř fatální nehodu, při které je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka není takovým, jak se zdál být Jeden z nejočekávanějších nezávislých sci-fi snímků posbíral od své premiéry na loňském festivalu v Sundance mnohá ocenění, včetně ceny za nejlepší britský nezávislý snímek (British Independent Film Awards). Debutující režisér Duncan Jones (syn hudebníka Davida Bowieho) dokázal, že kvalitní sci-fi lze i v dnešní době natočit s rozpočtem nezávislého filmu. Velká Británie / 97 minut / do 12 let nevhodný ve h, kino EXMANŽELKA ZA ODMĚNU Dostat manželku za mříže... kšeft snů. Na smolařského lovce odměn, se usměje štěstí, když dostane za úkol vystopovat a předat spravedlnosti svou bývalou manželku. Gerard Butler a Jennifer Aniston v hlavních rolích akční komedie s prvky romantiky. USA / 110 minut / přístupný ve h, kino v h, h, kino PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU Akční dobrodružný velkofilm od tvůrců filmové trilogie Piráti z Karibiku, se odehrává v tajuplné Persii. Rozpustilý princ Dastan (Jake Gyllenhaal) je v něm nucen spojit své síly s tajemnou princeznou Taminou (Gemma Arterton) a společně se pokusit porazit temné síly v honbě za prastarou dýkou, která je schopna ovládat Písky času dar bohů, s jehož pomocí lze vracet čas a tomu, kdo ho vlastní, umožňuje vládnout celému světu. USA / 116 minut / přístupný v h, h, kino ŽENY V POKUŠENÍ Vášnivá komedie režiséra Jiřího Vejdělka ( Účastníci zájezdu, Václav). Tři docela rozdílné ženy zjišťují, že pokud se má něco vyřešit, chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději. Film o ženách, ale také o vztazích a tím pádem i o mužích. Hrají: Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. ČR / 118minut / přístupný / česká verze. Další akce v h, klub Matýsek, Svitavská 500 Malování na hedvábí mačkaná technika (batika) Kurz pro ženy. Od 16 do h. Přihlášky a kurzovné na tel Dětský koutek Matýsek, o.s. Svitavská ul. zámeček v h, Křesťanské centrum, nákupní Realita vítězství v manželství Jestli dovolíš Bohu, který nikdy neselhal ani neselže, aby byl uprostřed vašeho manželství, potom i tvoje manželství nikdy neselže. Ježíš má moc vaše manželství udržet, dávat mu potřebnou lásku, sílu a jednotu v h, ZUŠ, sál Kollárova 8 Koncert populárních a muzikálových melodií Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ a jako host Hana Holišová, členka Městského divadla Brno v h, Dělnický dům Monology vaginy Divadelní představení. Hrají: Dáša Bláhová, Anna Polívková, Míša Sajlerová v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Setkání nad hřišti s místostarostou Lubomírem Toufarem S iniciativou maminek Hřištím zdar! přijďte podpořit myšlenku zbudování dětských hřišť v centru města a po Blansku v h, Katolický dům Turinské plátno O původu a historii této relikvie i zkoumání a pochybnostech o pravosti hovoří P. Petr Beneš z Brna v h, dřevěný kostelík Kytarový koncert Vladislava Bláhy v 9.30 h, Senior centrum Muzikálové představení Kočičky V podání dětí třídy ze ZŠ T. G. M. v Blansku v h, ZUŠ, Zámek 3 Počmárej papír, namaluj obraz, uplácej si něco z hlíny III. Výtvarná odpoledne pro kolemjdoucí. Každý den od 14 do 17 hodin v h, Křesťanské centrum, nákupní Vzkříšený z mrtvých Videodokument. Osobní svědectví černošského pastora, který byl při autohavárii těžce zraněn a zemřel. Co viděl, slyšel a s kým se setkal? Titulky. Vstup zdarma ve h, restaurace Na pražci Taneční večer Hraje TOM SAWYER BAND v 9.00 h S knihovnou za výtvarníky Vysočiny Městská knihovna vás zve na další z cyklu putování po nejbližším okolí. Navštívíme výtvarníky a galerie Vysočiny (Modrotisk Olešnice, Galerii Jimramov, Horáckou galerii Nové Město na Moravě, soukromou sklářskou huť AG Svoboda s.r.o v Karlově) v h, Rekreační oblast Palava OUTDOOROVÝ ZÁVOD pro děti Dětské hřiště nad Myslivnou na přehradě. Registrace od 14 hodin. Lesní závod pro děti a mládež plný zajímavých disciplín a překvapivých úkolů! Vhodné pro děti od 8 let, jednotlivce i skupinky, stejně jako rodiče s dětmi. Účastníky čeká série 10 stanovišť, kde mohou procvičit svou koordinaci, přesnost a rychlost (střelba z kuše, lanové překážky, shazování míčků atd.). Zápisné 10 Kč, každý účastník obdrží občerstvení, v cíli diplom a párek, který si bude moci opéct za kytarového doprovodu na otevřeném ohništi. Pořádá občanské sdružení Streetlife v h, ZUŠ, Zámek 3 Den hudby Vystoupení nejlepších souborů ZUŠ v h, knihovna Světlo po kapsách Slavnostní uvedení knihy Karla Miroslava (Karel Miroslav Kučera) z Adamova. Knihu přivítá ředitel nakladatelství SUR- SUM Tišnov Miroslav Klepáček a Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny. Slovo o autorovi a díle PhDr. Petr Šuler. Autorské čtení Miroslav Kučera. V hudebním programu vystoupí skupina AKU, dvojnásobný vítěz oblastního kola Porty 2009 a v h, Křesťanské centrum, nákupní Val naplno! Přijď poznat nové přátele, pobavit se, užít si spoustu skvělých her a na vlastní kůži zažít step-mánii. Fórum na téma Zdroj dokonalých vztahů. Zároveň se dozvíš, že je někdo, komu na tobě moc záleží. Vstup zdarma v h, ZUŠ, Zámek 3 Závěrečné vystoupení žáků syntetického oboru a přípravek v 7.30 h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Výlet do Moravského krasu Pro přihlášené rodiče a děti z klubu Ratolest. Sraz na Wanklově náměstí, zastávka MHD směr Písečná. Ostatní kdo pojedou auty v 7.50 hod. na parkovišti u Skalního mlýna. Návrat kolem 12. hodiny od 8.30 h, ASK Den s Policí ČR Ukázka techniky Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru, Městské policie a Zdravotnické záchranné služby. Pro děti soutěže, výuka první pomoci, přistání vrtulníku. Více viz str v h, Dělnický dům Absolventské představení žáků tanečního oboru v h, ZUŠ, Zámek 3 Koncert učitelů ZUŠ v h, Křesťanské centrum, nákupní Konference zázraků Ježíš žije, proto i dnes dává nový život, vysvobozuje, zachraňuje a uzdravuje. Přijďte zažít dotek Boží moci přinášející odpuštění a povzbuzení, uzdravení ducha, duše i těla, vztahů, rodiny i financí. Pořádá služba Moc vzkříšení, slouží pastor Jean Francois. Vstup zdarma. Více informací o službě Moc vzkříšení na v h, fotbalová hospůdka na hřišti TJ ČKD Nedělní čaj o šesté Hraje TOM SAWYER BAND v h, Křesťanské centrum, nákupní Prázdniny a dovolená, konečně... Máme před sebou spoustu volného času. Utratíme ho s jediným cílem po opálení a relaxaci vypadat lépe? Bůh říká: Já obrátím srdce rodičů k dětem a dětí k rodičům. Prázdniny a dovolená poskytují prostor k tomu, aby si rodiny společně strávený čas skutečně užily v h, Klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Posezení s Klubem dvojčat u táboráku v h, Bar Koruna Folkový koncert ZÁVIŠ Kníže drsných balad. Předprodej Bar Koruna, tel , park Sv. Čecha Vzpomínkový akt u příležitosti bitvy u Zborova Sport v h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Knínice Přípravka A v h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill AVG Draci Brno JUN junioři pozvání odjinud Lysice v h, zámek Tradiční předpouťová veselice Na prvním nádvoří zámku. K tanci a poslechu hraje Kredit , zámek Zámecké feérie Kostýmované prohlídky zámku, na velkém nádvoří od 9.00 do hod jarmark tradičních řemesel s ukázkami (pořádáno ve spolupráci s Městysem Lysice), historický kolotoč pro děti, střelba z kuše. Olešná 4. 7., h, obecní dům 1. Letní výstava potkanů na Olešné K vidění přes 100 potkanků v mnoha ušlechtilých barvách a variantách kožíšků. Zve chovatelská stanice drobných hlodavců Dainty. Vstupné. Rájec-Jestřebí až do , knihovna Obrazy Jany Vintrové Prodejní výstava mladé blanenské výtvarnice v h, zámek Collegium Marianum Jana Semerádová umělecká vedoucí, Alena Honigová cembalo, Stano Palúch housle, bicí; hrají, zpívají, tančí a improvizují: Olivier Martin-Salvan, Bastien Ossart, Julien Cigana. Představení Scapinové v h, ASK FIT KLUB MANIA Závěrečné vystoupení členů FIT KLU- BU. Rozloučení všech skupin s letošním školním rokem v 8.00 h, minigolf v Rekreační oblasti Palava Přebor Moravy v minigolfu + finále I. ligy družstev Kvalifikační turnaj pro Mistrovství republiky. Více info na: v 8.00 h, ASK Volejbalový turnaj O pohár předsedy ASK Volejbalové kurty za halou ASK v h, h, hřiště Údolní Fotbal: APOS Šardice B Žáci A v 9.00 h, ASK Mezinárodní basketbalový turnaj v h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill Meteors Žamberk JMPMK mladší kadeti 3. 7., h, h, Black Hill Aréna Baseball: Black Hill SaBaT Praha ČML muži Plánované akce v červnu Odbor INV - cyklostezky, II. etapa - zařízení pro využívání biologicky rozložitelných odpadů - veřejné osvětlení přechody pro chodce na ul. Poříčí - regenerace sídliště Písečná, IV. etapa (očekávané zahájení koncem měsíce) Odbor KOM - vysprávky chodníků - opravy svislého dopravního značení v h, zámecký park LETNÍ SLAVNOST BAVTE SE S NÁMI - Blok vystoupení ZŠ a MŠ Rájec-Jestřebí - Kouzelník s tvarovanými balonky - Pohádka s Kamarády - 13 hod. Vystoupení Michala Nesvadby z Kouzelné školky - 14 hod. Kaštánci - 15 hod. Maxim Turbulenc - 16 hod. Vystoupení herečky a zpěvačky Dity Vích Hořínkové, která působí na scéně Hudebního divadla v Karlíně. Zde hraje např. v operetě Čardášová princezna. V areálu parku vystoupí Rájecká dechová hudba. Pro děti jsou připravena nafukovadla a plno dobrých věcí. Po celý den bohaté občerstvení a nápoje Pivovaru Černá Hora. Olomučany v h, Nový hrad Den otevřených dveří na Novém Hradě Jarmark se šermem, řemeslnými stánky a hudbou v dobových kostýmech. Petrovice Letní dětský tábor Petrovice 2010 I v letošním roce pořádá tábornická skupina Samorost pod záštitou České tábornické unie tradiční letní dětský tábor, tentokrát na motivy příběhů o hrdinech z galské vesničky Asterixovi a Obelixovi. Pro děti od 8 do 15 let. Petrovice u Sloupu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013

U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 U S N E S E N Í č. 62 z 58. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.10.2013 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: NÁZEV SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2010!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY 10. dubna 2010

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00.

Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Zápis z řádného zasedání ZO dne 18. 5. 2015, zahájeno v 18:00, ukončeno v 19:00. Přítomni: 9 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský, Kateřina Šabatová Ověřovatelé: Ing. Jaromír Poledňák, Markéta Počekajlová Program:

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 13 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 30. června 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 2 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1788/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 42. zasedání dne 12. března 2008 R M 1 / 4 2 / 0 8 v y j a d ř u j e s o u h l a s s pronájmem nebytových prostor v Městském

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 47. schůze konané dne 23. 10. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 406/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 407/13rm schvaluje

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle

U nás je taky hezky. Soutěž Vesnice roku. Dnes v čísle U nás je taky hezky Soutěž Vesnice roku Že je v Radimovicích hezky, to víme, proto tu také bydlíme. Ale od června je už také hezká chodba v budově obecního úřadu a místní knihovna. Stěny chodby zdobí nové

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002

ZŘIZOVACÍ LISTINA ZÁKLADNÍ ŠKOLA. příspěvkové organizace. Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 ZŘIZOVACÍ LISTINA EVIDENČNÍ Č. ZŘIZOVACÍ LISTINY: 1/2002 příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Město Bakov nad Jizerou Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou,

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Z á p i s č. 3 /2014

Z á p i s č. 3 /2014 Strana č. 1/6 Obecní úřad Jezdovice Z á p i s č. 3 /2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného dne 11. 6. 2014 v 19.00 hod. na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni členové zastupitelstva: Luboš

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h.

Green Day Revival Praha datum začátku akce: 26.07.2014 čas začátku akce: 21:00 h. Festival fantazie 2014 datum začátku akce: 27.06.2014 datum ukončení akce: 06.07.2014 místo konání: KD Junior, sokolovna, kino, hotel Fantazie stručný popis akce: sci-fi, vesmír, technika, horor, záhady,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 20. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 11. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 19. schůze Rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více