Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 OBSAH a)základní údaje o škole 2-6 b)přehled oborů vzdělávání c)rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 7 d)údaje o přijímacích řízeních a o zápisu k povinné školní docházce 7-8 e)údaje o výsledcích vzdělávání 8-12 f)údaje o prevenci rizikového chování g)údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14 h)údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 23 j)základní údaje o hospodaření školy 23 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 23 l)údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 23 m)údaje o předložených a školou realizovaných projektech 22 n)údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 23 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2013 Příloha č.4- fotografie Příloha č.5-zápisy z jednání školských rad 1

3 a) Základní údaje o škole : název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov identifikátor právnické osoby: adresa : Horská Trutnov telefon: fax: : web: právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel : Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové ředitel školy : zástupce řed.: Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Název zařízení Obec Ulice Kapacita Mateřská škola Trutnov Horská 160, Gorkého Základní škola Trutnov Horská 160, Gorkého Školní družina Trutnov Horská Školní jídelna-výdejna Trutnov Horská Střední škola Trutnov Horská Název zařízení: 1. Mateřská škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Gorkého 77, Trutnov 2. Horská 160, Trutnov 2

4 Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 26 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Základní škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Gorkého 77, Trutnov 2. Horská 160, Trutnov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní družina IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Horská 160, Trutnov Kapacita:35 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna-výdejna IZO: místo poskytovaných školských služeb: Horská 160, Trutnov Kapacita:100 k č.j. správního řízení: 15972/SM/ Střední škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Horská 160, Trutnov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školská rada : Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce pedagog. pracovníků, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí odboru školství MěÚ Trutnov, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne S programem obou schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www. mzpstrutnov.cz, O škole Školská rada Činnost rady ve školním roce 2013/2014). 3

5 Další informace: Charakteristika školy: Naše škola je školou pro děti a žáky se zdravotním postižením v Trutnově. Nachází se v části Trutnova - Horní Staré Město. Dětem a žákům se zdravotním postižením poskytuje předškolní, základní a střední vzdělání. Je to úplná škola s dvěma třídami mateřské školy, ročníkem základní školy praktické, ročníkem základní školy speciální a dvěma třídami Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté. Součástí školy je také Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, umístěná v areálu nemocnice v Trutnově. Při škole je zřízena také školní družina (2 oddělení). Škola spolupracovala celý rok se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko). Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd a tříd mateřské školy také odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna s 14 počítači s výukovými programy a připojením na internet, cvičná kuchyň, keramická dílna, místnost Snoezelen, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), žákovská knihovna, 2 školní družiny a školní výdejna obědů. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 4 kabinety, kabinet výchovného poradce školy a místnost pro správní zaměstnance. Charakteristika jednotlivých zařízení školy: ZŠ praktická (4 třídy) : Třídy byly označeny I-IV: Třída I první a druhý ročník, třída II spojen ročník třetí a šestý, třída III spojen ročník pátý a sedmý, třída IV spojen ročník osmý a devátý. Nejpočetnější byla třída III (12 žáků), nejméně žáků bylo ve třídě I (7). Počet žáků v jednotlivých třídách i ročnících a následný pohyb žáků (+ a -) v průběhu školního roku jsou zaznamenány v tabulkách na str.4, 7 a 9. Třídy I byla umístěna v druhém patře budovy, první patro bylo určeno žákům tříd II, III a IV. Pro relaxaci žáků byl na chodbách v obou patrech umístěn stolní fotbal, ve druhém patře byl také stůl na stolní tenis a na stěně pět kuličkových drah. ZŠ speciální (5 tříd) : Třídy byly označeny S1 S5. Třída S1 (v přízemí školy) byla třídou rehabilitační, třídy S2,S3 a S5 - klasické třídy základní školy speciální a třída S4 třída pro žáky s PAS - byly umístěny v druhém patře. Počty žáků v jednotlivých třídách i ročnících jsou uvedeny na str.4, 7 a 9. Ve všech třídách pomáhaly s výukou žáků také asistentky pedagoga. V rehabilitační třídě se vzdělávali dva žáci na invalidním vozíku. Praktická škola jednoletá (1 třída) : Tato třída byla umístěna v přízemí školy. Vzdělávalo se v ní 6 žáků podle ŠVP PrŠ jednoleté (vlastní dokument, platný od ). 4

6 Praktická škola jednoletá a dvouletá (1 třída) : Tato třída byla umístěna v 1. patře školy. Vzdělávalo se v ní 6 žáků (3+3) - 3podle ŠVP PrŠ jednoleté a 3 podle ŠVP PrŠ dvouleté (vlastní dokument, platný od ). Mateřská škola (2 třídy) : Třídy byly umístěny ve vedlejší budově školy a jmenovaly se Motýlci a Berušky. Motýlci - pracovaly zde dvě plně kvalifikované učitelky. Tuto třídu navštěvovaly děti s různým typem postižení - Downův syndrom, PAS, mentální retardace různého stupně, psychomotorická retardace a dětská mozková obrna. Třída byla vybavena novým nábytkem, hračkami, pomůckami, DVD přehrávačem a odpočinkovým koutem. Berušky - tato třída byla určena dětem se zvýšenou potřebou logopedické péče. Pracovala zde jedna plně kvalifikovaná učitelka a jedna asistentka. Obě s dětmi procvičovaly motoriku mluvidel, rozvíjely jejich fonematický sluch a ve spolupráci s logopedkou, která zajišťovala pravidelnými návštěvami ve škole individuální logopedickou péči, se snažily o rozvoj řeči jako celku. Obě třídy využívaly vybudovanou přilehlou zahradu s pružinovými houpačkami, domečkem se skluzavkou, plastovými prolézačkami a zahradním domkem, relaxační místnost, snoezelen a tělocvičnu. Charakteristika dětí a žáků Ve škole se výhradně vzdělávají děti a žáci se zdravotním postižením, diagnostikovaným školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP). Přijímání těchto dětí a žáků podléhá správnímu řádu. Většina dětí a žáků bydlí v Trutnově, menší část jsou dojíždějící ze spádových oblastí (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a žáci na základě lékařského rozhodnutí, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, gymnázií, základních škol praktických a základních škol speciálních.. Počty žáků a obory vzdělávání jsou uvedeny v následujících tabulkách: Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 22+3*+2PS 6 4+2* 4+1* žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 22+3*+2PS * 2 1* žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 5

7 Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 2 Mateřská škola : Berušky počet žáků 6 Motýlci počet žáků 6 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje : Základní škola Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů a Rámcové vzdělávací soustavy. Na škole jsou poskytovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru kapacita Dobíhající obor B/001 Pomocná škola 28 ano B/01 Základní škola speciální 28 ne C/001 Základní škola 217 ano C/01 Základní škola 122 ne Střední škola Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů a Rámcové vzdělávací soustavy. Na škole jsou poskytovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru kapacita Dobíhající obor C/01 Praktická škola jednoletá 14 ne C/02 Praktická škola dvouletá 28 ne Přehled vzdělávacích programů: Kdo vydal Název (číslo) programu Určen pro: učeb. Platnost od dokumenty ŠVP Učíme se pro život ZŠ praktickou roč. vlastní dok ZŠ speciální a roč vlastní dok Praktickou školu jednoletou vlastní dok Praktickou školu dvouletou vlastní dok

8 24035/97-22 ZŠ speciální 5. a 6.ročník MŠMT / ZŠ speciální 5. a 6.ročník MŠMT Předškoláček PS ZŠS vlastní dok ŠVP Jaro, léto, podzim, zima Mateřská škola vlastní dok ŠVP Zábavné učení náš lék Základní škola, Gorkého 77 vlastní dok c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. Charakteristika pedagogického sboru: Konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014 jsou uvedeny v příloze č. 1. Sbor tvoří tito pracovníci: Určení pedagogové zastávají funkce výchovný poradce školy, metodik prevence rizikového chování a správce ICT. Začínajícím kolegům (včetně začínajících asistentů pedagoga) je přidělen uvádějící pedagog. Další informace k příloze č. 1: a)3 učitelky jsou na mateřské dovolené, b)4 učitelé jsou dle požadavků, platných od , nekvalifikováni 2 ukončili k na naší škole pracovní poměr, 2 zůstávají, c)ve školním roce 2013/2014 studovalo 5 pracovníků školy : dvě asistentky kvalifikační studium pro výkon profese asistent pedagoga ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566, jedna asistentka Speciální pedagogika - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta jedna asistentka UJAK Praha jedna učitelka kurz CŽV Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie, Praha, d)1školník ukončil k na naší škole pracovní poměr, od nastoupil nový školník d) Údaje o všech přijímacích řízeních : Zápis do 1. tříd - proběhl 21. a , někteří rodiče využili osobně smluvené termíny Registrační číslo dítěte Datum narození Škola, odklad školní docházky ZŠP odklad PŠD odklad PŠD ZŠP ZŠS odklad PŠD PS ZŠS odklad PŠD 7

9 Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola dvouletá KKOV C/02 výsledky zveřejněny dne Registrační číslo žáka Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola jednoletá KKOV C/01 dodatečná žádost o přijetí ke střednímu vzdělávání Datum žádosti o přijetí Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 proběhl 13.a , někteří rodiče využili osobně smluvené termíny Registrační číslo dítěte Datum narození Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, Trutnov: V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ: 586 a MŠ: 407. e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1.POLOLETÍ: Pohyby dětí a žáků datum + - ročník MŠ-Berušky MŠ-Berušky Celkem 6 2 8

10 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 22+2*+2PS 5 5+1* 4+1* žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 22+2*+2PS * 2 1* žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. S2 1*žák přeřazen do základní školy praktické (stav *) Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 2 Mateřská škola : Berušky počet žáků 6 Motýlci počet žáků 6 Prospěch žáků základní školy praktické za 1. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální a Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník

11 7. ročník ročník ročník celkem Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník ročník , ročník ,00 5 1,66 4. ročník ročník ,00 6,66 6. ročník , ročník , ,43 8. ročník , ,00 9. ročník , ,80 celkem , ,26 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,52 celkem ,00 2.POLOLETÍ: Pohyby žáků datum + - ročník PrŠ MŠ - Berušky MŠ - Motýlci celkem

12 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 23+1*+2PS 5 5+1* 5 žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 23+1*+2PS * žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 3 Mateřská škola : Berušky počet žáků 7 Motýlci počet žáků 7 Prospěch žáků základní školy praktické za 2. pololetí - stav k Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem

13 Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník , ročník , ročník , ročník ročník , ,80 6. ročník , ,85 7. ročník , ,62 8. ročník , ,57 9. ročník , ,00 celkem , ,97 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,30 celkem ,00 Základní škola, Gorkého 77, Trutnov: Pokud je žák hospitalizován déle než 10 dnů, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. Přehled žáků, kteří ukončili k vzdělávání na naší škole : základní škola praktická 6 žáků základní škola speciální 2 žáci praktická škola jednoletá 8 žáků Uplatnění absolventů : základní škola praktická: - 2 žáci SOŠ a SOU Trutnov (cukrář, číšník-kuchař) - 1 žák - SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (kuchař) - 3 žáci ÚP Trutnov + rekvalifikační kurz základní škola speciální: - 1 žák - Praktická škola jednoletá při MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov - 1 žák ukončil další vzdělávání ( 55, odst.2) praktická škola jednoletá: - 4 absolventi přijati do Praktické školy dvouleté při MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov - 4 absolventi vzdělávání ukončili 12

14 f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Minimální preventivní program byl na naší škole plněn průběžně po celý školní rok a to jak při výuce samotné, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletech, sportovních akcích, soutěžích, volnočasových aktivitách a formou odborných přednášek a besed. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových žáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky žáků řešeny s výchovným poradcem, ředitelem školy, případně s rodiči. Všichni členové preventivního týmu a učitelé se snažili vést žáky ke zdravému životnímu stylu a učili je předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. MPP byl zaměřen na prevenci: 1) Trestné činnosti a záškoláctví 2) Slovní a fyzické agrese 3) Kouření 4) Drog, alkoholu, AIDS 5) Rasismu, intolerance První stupeň a speciální třídy: Již několik let je celý první stupeň spolu se žáky speciálních tříd zapojen do projektu Normální je nekouřit. Žáci jsou seznámeni se všemi kapitolami 1. dílu projektu. Spolu s veverkou Věrkou je provázejí po celý školní rok a je zařazován do předmětů přírodopisu, věcného učení, prvouky a pracovního vyučování. Děti projekt velmi zaujal, velmi dobře spolupracují. V rámci svých možností a dovedností děti plní vypracované projektové úkoly. Příběhy jsou výstižné, otázky a úkoly jsou srozumitelné. Velmi pěkně je doplňuje DVD s pohádkou o cigaretce Retce. Příští školní rok budeme v projektu opět pokračovat. Druhý stupeň: Trestná činnost a záškoláctví - tento jev je poměrně častý na naší škole a při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. Slovní a fyzická agrese- jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne je okamžitě řešen třídním učitelem žáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší výchovná poradkyně školy spolu s rodiči žáka. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření- Ve školním roce 2013/2014 provedli třídní učitelé několikrát poučení o škodlivosti kouření a jeho nepříznivém vlivu na lidský organismus. V měsíci květnu proběhl výzkum závislosti kouření u žáků 2. stupně základní školy praktické. Výsledky výzkumu: počet dotazovaných: 24 žáků 2. stupně z toho kouří: 4 žáci (16,67%) průměrný věk, ve kterém žáci začali kouřit: 13 let průměrný počet cigaret, který žáci denně vykouří: 5 Většina žáků uvedla, že je na kouření závislá a kouří i o samotě bez přítomnosti spolužáků. Nikdo z dotazovaných by si nezapálil cigaretu před rodiči. Všichni si také uvědomují v čem je kouření cigaret pro jejich tělo škodlivé. U naprosté většiny kuřáků kouří oba rodiče. Ve školním roce 2013/2014 nikdo v prostorách školy ani při školní akci nekouřil. 13

15 Žáci druhého stupně se zúčastnili představení Nejsem závislák, které nacvičili studenti SZŠ Trutnov. Drogy, alkohol, AIDS- v rámci předmětu výchova ke zdraví jsou žáci upozorňováni na úskalí těchto jevů a důsledků z toho vyplývajících. Byla také uspořádána velmi pěkná přednáška s prezentací a besedou na téma Drogy a sex. Dále byli žáci varováni před nebezpečím odložených použitých injekčních stříkaček na pískovištích, v autobusech, parcích. Také byla uspořádána velmi zajímavá přednáška s o AIDS s paní Hanou Dvořáčkovou. Poznatky z ní mohou žáci využít v dalších předmětech, ale hlavně v dalším soukromém životě. Rasismus, intolerance- tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech žáků s názvem Ochrana člověka, zabývající se první pomocí, přírodními a živelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli žáci průběžně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. Také před každou sportovní a kulturní akcí jsou žáci proškolováni o bezpečném chování. V průběhu školního roku byla také prováděna tato primární prevence: Poučení o bezpečnosti a chování ve zvýšeném provozu v blízkosti školy Seznámení s brožurou Preventivní prohlídky Přednáška Návykové látky Poučení o nebezpečí požívání alkoholu a tabákových výrobků Přednáška Jeden svět na školách Přednáška Kyberšikana Divadelní představení SZŠ TU Nejsem závislák Prevence první pomoci SZŠ TU Přednáška AIDS SZŠ TU Poučení o zneužívání veřejných tel. čísel Průzkum závislosti kouření Důležitou součástí preventivního programu v minulém školním roce byly i přednášky studentek VOŠ na téma Prevence a první pomoc a Zubní prevence. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č. 2. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) V letošním školním roce se spolupráce omezila pouze na korespondenci a pracovní setkávání ředitelů škol (předpokládaný termín výměnného pobytu žáků naší školy v Senici říjen 2014). Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) Poznejme se více přeshraniční spolupráce speciálních škol 14

16 Přehled jednotlivých akcí : účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje pracovní schůzka s polskými kolegy v Trutnově účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře účast výběru polských žáků s doprovodem na našem karnevalu zájezd výběru žáků naší školy s doprovodem do Kamenné Góry ( Velikonoce) účast výběru polských žáků s doprovodem v naší škole- Čarodějnický rej vzájemná hospitace polských učitelů v naší škole vzájemná hospitace českých učitelů v Polsku účast výběru polských žáků s doprovodem v naší škole- sportovní dopoledne zájezd našich žáků se žáky z K. Góry do Szklarske Poreby pracovní schůzka s polskými kolegy v Trutnově Spolupráce se ZŠ a MŠ při FNHK a se školou při zdravotnickém zařízení ve Vrchlabí spolupracovala Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, Trutnov. Spolupráce se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizací Trutnov: účast zástupce společnosti v naší škole pracovní schůzka účast našich žáků na plese ve Dvoře Králové (žáci PrŠ1 a PrŠ2) účast zástupců společnosti na našich třídních schůzkách - duben 2014 předání Výroční zprávy 2013 Společnosti zájemcům z řad našich rodičů Prezentace školy na veřejnosti: účast na XV. HRADECKÝCH PEDIATRICKÝCH DNECH, v rámci kterých proběhlo celostátní setkání učitelů škol při dětských odděleních nemocnic ČR (prezentace naší školy - výtvarné práce, fotodokumentace) účast na Tříkrálové sbírce (IV, III-výběr žáků) - pravidelná obměna fotodokumentace na propagačních panelech, vitrínách a nástěnkách - pravidelná výzdoba a obměna fotodokumentace, propagačních materiálů a dětských prací v Oblastní nemocnici Trutnov ( herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance DO, nástěnky RHB, CH a čekárny ORL dle ročního období a dle přání zdravotníků) - prezentace na webových stránkách (www.mzpstrutnov.cz a - prezentace v novinách a odborném tisku Články v novinách : - Trutnovinky leden Radniční listy březen Trutnovinky květen 2014 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog - Golem č 1/ Golem č 2/ 2014 Akce ZŠ praktické : a MČR - Račice - cyklistika - (výběr žáků) beseda o hadech branný den (I-IV) Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) 15

17 výstava železničních modelů, Trutnov (III) podzimní prázdniny ročník Krkonošského turnaje v kopané (výběr žáků) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře Vánoce letem-světem výlet do Chlumce nad Cidlinou (výběr žáků) akce Mikulášská nadílka (I-IV) výstava betlémů v Trutnově (III,IV) výstava betlémů v Trutnově (I,II) exkurze do OU Hořice (IV) účast na Tříkrálové sbírce (III,IV-výběr žáků) beseda na prevenci drog (II-IV) a celoškolní soutěž ve skládání puzzle účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře jarní prázdniny divadlo Štafličky ve škole (I) školní karneval (I-IV) jarní keramická dílna pro žáky a jejich rodiče ZŠ Mládežnická, Trutnov 21. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí - - Všichni jsou proti mně beseda + divadlo SZŠ TU (IV a III) Jeden svět na školách projekce s moderátorem Člověk v tísni III, IV - březen 2014 účast ve výtvarné soutěži ZŠ Dobruška o nejkrásnějšího velikonočního zajíčka beseda o kyberšikaně (II-IV) UFFO Trutnov (Marimba show II, III, IV) Chlumec n. C. Karlova Koruna Velikonoce na zámku (výběr žáků) Nejsem závislák beseda + divadlo SZŠ TU (II-IV) Prevence první pomoci blok praktických činností pod vedením SZŠ (II-IV) dílenská soutěž v Hradci Králové (2 žáci výběr) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (IaII) fotografování tříd atletický čtyřboj ve Dvoře Králové nad Labem (výběr) Kinematovlak- Bolek a Lolek (I) Prevence AIDS beseda pod vedením studentů SZŠ (7.-9. ročník) školní akademie pro žáky, rodiče a hosty (I) branný den (I-IV) školní kolo soutěže Mladý zdravotník (2.stupeň) školní výlet I (Svoboda nad Úpou) školní výlet II (Hubertuska) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) taneční akademie Trutnov (II-IV) a MČR v cyklistice, Račice (výběr žáků) Akce ZŠ speciální: a MČR - Račice - cyklistika - (výběr žáků) beseda o hadech branný den Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) - 1x/měsíc - návštěvy knihovny (S4) 16

18 a hipoterapie (S1-S5) plavání a muzikoterapie (S1-S5) podzimní prázdniny ročník Krkonošského turnaje v kopané (výběr žáků) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře Vánoce letem-světem výlet do Chlumce nad Cidlinou (výběr žáků) akce Mikulášská nadílka (S1-S5) Úpice, Divadlo A.Jiráska Popelka, muzikálové představení výstava betlémů v Trutnově (S3) společná vánoční besídka pro žáky a jejich rodiče (S1-S5) a celoškolní soutěž ve skládání puzzle jarní prázdniny účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře divadlo Štafličky ve škole (S1-S5) školní karneval (S1-S5) jarní keramická dílna pro žáky a jejich rodiče akademie Úpice (S1-S5) UFFO Trutnov (Perný pernštejnský den S5) turnaj ve florbalu Jaroměřská hokejka (vybraní žáci) Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí MPP zubní prevence, beseda s odborníkem (S1-S5) - březen 2014 účast ve výtvarné soutěži ZŠ Dobruška o nejkrásnějšího velikonočního zajíčka UFFO Trutnov ( Tři zlaté vlasy děda Vševěda S2, S5) UFFO Trutnov (Marimba show S1) Chlumec n. C. Karlova Koruna Velikonoce na zámku (S2) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice - květen 2014 výtvarná soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013 (S2) fotografování tříd UFFO Trutnov (Pověsti české S1+S4) školní akademie pro žáky, rodiče a hosty (S1-S5) branný den (S1-S4) výlet na Sněžku (S1-S5) sportovní dopoledne v rámci MDD (S1-S5) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) školní výlet S2 (Praha) taneční akademie ve Dvoře Králové a MČR v cyklistice, Račice (výběr žáků) školní výlet S1-S5 ZOO Dvůr Králové nad Labem Akce Praktické školy jednoleté : beseda o hadech branný den Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) výstava železničních modelů, Trutnov UFFO Trutnov (Cirk La Putyka) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře 17

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 OBSAH Základní charakteristika školy 2-5 Přehled učebních plánů 5

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana Náchod Jiráskova 461 Č.j.: 58/21102014 Ing. Ivo Feistauer, ředitel školy Obsah a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 b) PŘEHLED

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2012-2013 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 1. Základní údaje o škole 1.1. Přesný název školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace

Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní 300, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Identifikátor ředitelství školy: 600 023 494 Druh školy: Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školského zařízení za školní rok 2009/2010 ZŠ DD ŠD ŠJ Vrbno pod Pradědem, 30. 9. 2010 Obsah, osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o organizaci (název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 dle 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění platných novel Název: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Identifikátor zařízení: 600 022 307 IČ:

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 školní rok 2005/2006 VÝROĆNÍ ZPRÁVA O ĆINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŽNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 /2013 Říjen 2013 Obsah

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více