Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská Trutnov. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov Horská Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

2 OBSAH a)základní údaje o škole 2-6 b)přehled oborů vzdělávání c)rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 7 d)údaje o přijímacích řízeních a o zápisu k povinné školní docházce 7-8 e)údaje o výsledcích vzdělávání 8-12 f)údaje o prevenci rizikového chování g)údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 14 h)údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i)údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 23 j)základní údaje o hospodaření školy 23 k)údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 23 l)údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 23 m)údaje o předložených a školou realizovaných projektech 22 n)údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 23 Příloha č.1- konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014 Příloha č.2- údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků Příloha č.3- zpráva o hospodaření za rok 2013 Příloha č.4- fotografie Příloha č.5-zápisy z jednání školských rad 1

3 a) Základní údaje o škole : název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení: Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola,trutnov identifikátor právnické osoby: adresa : Horská Trutnov telefon: fax: : web: právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel : Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí Hradec Králové ředitel školy : zástupce řed.: Mgr. Jaromír Vašíček Mgr. Irena Hejnová Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou a vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: Id. zařízení Název zařízení Obec Ulice Kapacita Mateřská škola Trutnov Horská 160, Gorkého Základní škola Trutnov Horská 160, Gorkého Školní družina Trutnov Horská Školní jídelna-výdejna Trutnov Horská Střední škola Trutnov Horská Název zařízení: 1. Mateřská škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Gorkého 77, Trutnov 2. Horská 160, Trutnov 2

4 Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 26 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Základní škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 1. Gorkého 77, Trutnov 2. Horská 160, Trutnov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní družina IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Horská 160, Trutnov Kapacita:35 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školní jídelna-výdejna IZO: místo poskytovaných školských služeb: Horská 160, Trutnov Kapacita:100 k č.j. správního řízení: 15972/SM/ Střední škola IZO: místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Horská 160, Trutnov Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 150 Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Školská rada : Klára Brandejsová zástupce za rodiče, předsedkyně ŠR Mgr. Věra Fuchsová zástupce pedagog. pracovníků, jednatelka ŠR Mgr. Dušan Rejl zástupce za zřizovatele, vedoucí odboru školství MěÚ Trutnov, člen ŠR 1. schůzka proběhla dne , 2. schůzka dne S programem obou schůzek se lze seznámit na webových stránkách školy (www. mzpstrutnov.cz, O škole Školská rada Činnost rady ve školním roce 2013/2014). 3

5 Další informace: Charakteristika školy: Naše škola je školou pro děti a žáky se zdravotním postižením v Trutnově. Nachází se v části Trutnova - Horní Staré Město. Dětem a žákům se zdravotním postižením poskytuje předškolní, základní a střední vzdělání. Je to úplná škola s dvěma třídami mateřské školy, ročníkem základní školy praktické, ročníkem základní školy speciální a dvěma třídami Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté. Součástí školy je také Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, umístěná v areálu nemocnice v Trutnově. Při škole je zřízena také školní družina (2 oddělení). Škola spolupracovala celý rok se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko). Vybavení školy V budově školy jsou kromě kmenových tříd a tříd mateřské školy také odborné pracovny dílny na práci se dřevem a kovem, počítačová učebna s 14 počítači s výukovými programy a připojením na internet, cvičná kuchyň, keramická dílna, místnost Snoezelen, učebna výtvarné výchovy, dívčí dílna, tělocvična, sportovní hřiště, relaxační místnost, školní pozemek, hygienické zázemí (šatny, WC), žákovská knihovna, 2 školní družiny a školní výdejna obědů. Pro učitele a zaměstnance školy je k dispozici sborovna s vybavením (PC, internet, tiskárna, kopírka), 4 kabinety, kabinet výchovného poradce školy a místnost pro správní zaměstnance. Charakteristika jednotlivých zařízení školy: ZŠ praktická (4 třídy) : Třídy byly označeny I-IV: Třída I první a druhý ročník, třída II spojen ročník třetí a šestý, třída III spojen ročník pátý a sedmý, třída IV spojen ročník osmý a devátý. Nejpočetnější byla třída III (12 žáků), nejméně žáků bylo ve třídě I (7). Počet žáků v jednotlivých třídách i ročnících a následný pohyb žáků (+ a -) v průběhu školního roku jsou zaznamenány v tabulkách na str.4, 7 a 9. Třídy I byla umístěna v druhém patře budovy, první patro bylo určeno žákům tříd II, III a IV. Pro relaxaci žáků byl na chodbách v obou patrech umístěn stolní fotbal, ve druhém patře byl také stůl na stolní tenis a na stěně pět kuličkových drah. ZŠ speciální (5 tříd) : Třídy byly označeny S1 S5. Třída S1 (v přízemí školy) byla třídou rehabilitační, třídy S2,S3 a S5 - klasické třídy základní školy speciální a třída S4 třída pro žáky s PAS - byly umístěny v druhém patře. Počty žáků v jednotlivých třídách i ročnících jsou uvedeny na str.4, 7 a 9. Ve všech třídách pomáhaly s výukou žáků také asistentky pedagoga. V rehabilitační třídě se vzdělávali dva žáci na invalidním vozíku. Praktická škola jednoletá (1 třída) : Tato třída byla umístěna v přízemí školy. Vzdělávalo se v ní 6 žáků podle ŠVP PrŠ jednoleté (vlastní dokument, platný od ). 4

6 Praktická škola jednoletá a dvouletá (1 třída) : Tato třída byla umístěna v 1. patře školy. Vzdělávalo se v ní 6 žáků (3+3) - 3podle ŠVP PrŠ jednoleté a 3 podle ŠVP PrŠ dvouleté (vlastní dokument, platný od ). Mateřská škola (2 třídy) : Třídy byly umístěny ve vedlejší budově školy a jmenovaly se Motýlci a Berušky. Motýlci - pracovaly zde dvě plně kvalifikované učitelky. Tuto třídu navštěvovaly děti s různým typem postižení - Downův syndrom, PAS, mentální retardace různého stupně, psychomotorická retardace a dětská mozková obrna. Třída byla vybavena novým nábytkem, hračkami, pomůckami, DVD přehrávačem a odpočinkovým koutem. Berušky - tato třída byla určena dětem se zvýšenou potřebou logopedické péče. Pracovala zde jedna plně kvalifikovaná učitelka a jedna asistentka. Obě s dětmi procvičovaly motoriku mluvidel, rozvíjely jejich fonematický sluch a ve spolupráci s logopedkou, která zajišťovala pravidelnými návštěvami ve škole individuální logopedickou péči, se snažily o rozvoj řeči jako celku. Obě třídy využívaly vybudovanou přilehlou zahradu s pružinovými houpačkami, domečkem se skluzavkou, plastovými prolézačkami a zahradním domkem, relaxační místnost, snoezelen a tělocvičnu. Charakteristika dětí a žáků Ve škole se výhradně vzdělávají děti a žáci se zdravotním postižením, diagnostikovaným školským poradenským zařízením (SPC nebo PPP). Přijímání těchto dětí a žáků podléhá správnímu řádu. Většina dětí a žáků bydlí v Trutnově, menší část jsou dojíždějící ze spádových oblastí (z důvodů častého stěhování rodin nelze uvést přesné číslo). Do MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení jsou zařazovány všechny děti a žáci na základě lékařského rozhodnutí, které přicházejí z mateřských škol, základních škol, gymnázií, základních škol praktických a základních škol speciálních.. Počty žáků a obory vzdělávání jsou uvedeny v následujících tabulkách: Celkové údaje o škole: Členění podle ročníků a tříd od : Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 22+3*+2PS 6 4+2* 4+1* žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 22+3*+2PS * 2 1* žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. 5

7 Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 2 Mateřská škola : Berušky počet žáků 6 Motýlci počet žáků 6 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje : Základní škola Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů a Rámcové vzdělávací soustavy. Na škole jsou poskytovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru kapacita Dobíhající obor B/001 Pomocná škola 28 ano B/01 Základní škola speciální 28 ne C/001 Základní škola 217 ano C/01 Základní škola 122 ne Střední škola Obory vzdělávání podle klasifikace kmenových oborů a Rámcové vzdělávací soustavy. Na škole jsou poskytovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru kapacita Dobíhající obor C/01 Praktická škola jednoletá 14 ne C/02 Praktická škola dvouletá 28 ne Přehled vzdělávacích programů: Kdo vydal Název (číslo) programu Určen pro: učeb. Platnost od dokumenty ŠVP Učíme se pro život ZŠ praktickou roč. vlastní dok ZŠ speciální a roč vlastní dok Praktickou školu jednoletou vlastní dok Praktickou školu dvouletou vlastní dok

8 24035/97-22 ZŠ speciální 5. a 6.ročník MŠMT / ZŠ speciální 5. a 6.ročník MŠMT Předškoláček PS ZŠS vlastní dok ŠVP Jaro, léto, podzim, zima Mateřská škola vlastní dok ŠVP Zábavné učení náš lék Základní škola, Gorkého 77 vlastní dok c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy : Souhrnné údaje za školu o počtu pedagogických i nepedagogických pracovníků, jejich odborné a pedagogické způsobilosti - viz příloha č. 1. Charakteristika pedagogického sboru: Konkrétní údaje o pracovnících školy ve školním roce 2013/2014 jsou uvedeny v příloze č. 1. Sbor tvoří tito pracovníci: Určení pedagogové zastávají funkce výchovný poradce školy, metodik prevence rizikového chování a správce ICT. Začínajícím kolegům (včetně začínajících asistentů pedagoga) je přidělen uvádějící pedagog. Další informace k příloze č. 1: a)3 učitelky jsou na mateřské dovolené, b)4 učitelé jsou dle požadavků, platných od , nekvalifikováni 2 ukončili k na naší škole pracovní poměr, 2 zůstávají, c)ve školním roce 2013/2014 studovalo 5 pracovníků školy : dvě asistentky kvalifikační studium pro výkon profese asistent pedagoga ZŠ Hradec Králové, Štefánikova 566, jedna asistentka Speciální pedagogika - Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta jedna asistentka UJAK Praha jedna učitelka kurz CŽV Studium pro výchovné poradce ZŠ a SŠ Filozofická fakulta UK, Katedra psychologie, Praha, d)1školník ukončil k na naší škole pracovní poměr, od nastoupil nový školník d) Údaje o všech přijímacích řízeních : Zápis do 1. tříd - proběhl 21. a , někteří rodiče využili osobně smluvené termíny Registrační číslo dítěte Datum narození Škola, odklad školní docházky ZŠP odklad PŠD odklad PŠD ZŠP ZŠS odklad PŠD PS ZŠS odklad PŠD 7

9 Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola dvouletá KKOV C/02 výsledky zveřejněny dne Registrační číslo žáka Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat uchazeč přijat Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání - Praktická škola jednoletá KKOV C/01 dodatečná žádost o přijetí ke střednímu vzdělávání Datum žádosti o přijetí Datum narození Výsledek řízení uchazeč přijat Zápis do mateřské školy pro školní rok 2014/2015 proběhl 13.a , někteří rodiče využili osobně smluvené termíny Registrační číslo dítěte Datum narození Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, Trutnov: V letošním školním roce bylo zapsáno: ZŠ: 586 a MŠ: 407. e) Údaje o výsledcích vzdělávání podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy: 1.POLOLETÍ: Pohyby dětí a žáků datum + - ročník MŠ-Berušky MŠ-Berušky Celkem 6 2 8

10 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 22+2*+2PS 5 5+1* 4+1* žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 22+2*+2PS * 2 1* žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. S2 1*žák přeřazen do základní školy praktické (stav *) Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 2 Mateřská škola : Berušky počet žáků 6 Motýlci počet žáků 6 Prospěch žáků základní školy praktické za 1. pololetí - stav k (Žáci základní školy speciální a Praktické školy jednoleté a Praktické školy dvouleté hodnoceni slovně, do tabulky neuvedeni). Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník

11 7. ročník ročník ročník celkem Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 1. pololetí stav k Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník ročník , ročník ,00 5 1,66 4. ročník ročník ,00 6,66 6. ročník , ročník , ,43 8. ročník , ,00 9. ročník , ,80 celkem , ,26 Výsledky chování za 1. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,52 celkem ,00 2.POLOLETÍ: Pohyby žáků datum + - ročník PrŠ MŠ - Berušky MŠ - Motýlci celkem

12 Členění podle ročníků a tříd stav k Základní škola praktická: třída I II III IV celkem počet žáků ročník celkem počet žáků Základní škola speciální : třída S1 S2 S3 S4 S5 celkem počet 4+1PS 4+1PS 23+1*+2PS 5 5+1* 5 žáků ZŠS ZŠS ZŠS ročník celkem počet 23+1*+2PS * žáků ZŠS Pozn. Žáci * jsou vzděláni podle vzdělávacích programů ZŠ praktické. Praktická škola jednoletá : počet žáků 9 Praktická škola dvouletá : počet žáků 3 Mateřská škola : Berušky počet žáků 7 Motýlci počet žáků 7 Prospěch žáků základní školy praktické za 2. pololetí - stav k Ročník Počet žáků Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Odložená klasifikace 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník celkem

13 Zameškané hodiny (omluvené a neomluvené ) za 2. pololetí stav k Ročník Absence celkem Průměr na žáka Z toho neomluv. hod. Průměr na žáka 1. ročník , ročník , ročník , ročník ročník , ,80 6. ročník , ,85 7. ročník , ,62 8. ročník , ,57 9. ročník , ,00 celkem , ,97 Výsledky chování za 2. pololetí - stav k Stupeň chování Počet % z celku , , ,30 celkem ,00 Základní škola, Gorkého 77, Trutnov: Pokud je žák hospitalizován déle než 10 dnů, je kmenové škole zasílána zpráva o jeho výsledcích vzdělávání. Za období hospitalizace navrhuje pedagog naší školy také klasifikaci. Přehled žáků, kteří ukončili k vzdělávání na naší škole : základní škola praktická 6 žáků základní škola speciální 2 žáci praktická škola jednoletá 8 žáků Uplatnění absolventů : základní škola praktická: - 2 žáci SOŠ a SOU Trutnov (cukrář, číšník-kuchař) - 1 žák - SŠ a ZŠ Nové Město nad Metují (kuchař) - 3 žáci ÚP Trutnov + rekvalifikační kurz základní škola speciální: - 1 žák - Praktická škola jednoletá při MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov - 1 žák ukončil další vzdělávání ( 55, odst.2) praktická škola jednoletá: - 4 absolventi přijati do Praktické školy dvouleté při MŠ, ZŠ a PrŠ, Trutnov - 4 absolventi vzdělávání ukončili 12

14 f) Údaje o prevenci rizikového chování - hodnotící zpráva: Minimální preventivní program byl na naší škole plněn průběžně po celý školní rok a to jak při výuce samotné, při projektovém vyučování, během odborných exkurzí, výletech, sportovních akcích, soutěžích, volnočasových aktivitách a formou odborných přednášek a besed. Během výuky třídní učitelé věnovali zvýšenou pozornost kázni a prospěchu problémových žáků. V případě potřeby byly jednotlivé prohřešky žáků řešeny s výchovným poradcem, ředitelem školy, případně s rodiči. Všichni členové preventivního týmu a učitelé se snažili vést žáky ke zdravému životnímu stylu a učili je předcházet rizikovému chování, popřípadě jak je řešit. MPP byl zaměřen na prevenci: 1) Trestné činnosti a záškoláctví 2) Slovní a fyzické agrese 3) Kouření 4) Drog, alkoholu, AIDS 5) Rasismu, intolerance První stupeň a speciální třídy: Již několik let je celý první stupeň spolu se žáky speciálních tříd zapojen do projektu Normální je nekouřit. Žáci jsou seznámeni se všemi kapitolami 1. dílu projektu. Spolu s veverkou Věrkou je provázejí po celý školní rok a je zařazován do předmětů přírodopisu, věcného učení, prvouky a pracovního vyučování. Děti projekt velmi zaujal, velmi dobře spolupracují. V rámci svých možností a dovedností děti plní vypracované projektové úkoly. Příběhy jsou výstižné, otázky a úkoly jsou srozumitelné. Velmi pěkně je doplňuje DVD s pohádkou o cigaretce Retce. Příští školní rok budeme v projektu opět pokračovat. Druhý stupeň: Trestná činnost a záškoláctví - tento jev je poměrně častý na naší škole a při jeho řešení se postupuje podle školního řádu, který je součástí tohoto minimálního preventivního programu. Slovní a fyzická agrese- jakýkoliv projev agrese, který se ve škole vyskytne je okamžitě řešen třídním učitelem žáka, který se provinil. Nedojde li k nápravě, problém řeší výchovná poradkyně školy spolu s rodiči žáka. Postupuje se opět podle školního řádu. Kouření- Ve školním roce 2013/2014 provedli třídní učitelé několikrát poučení o škodlivosti kouření a jeho nepříznivém vlivu na lidský organismus. V měsíci květnu proběhl výzkum závislosti kouření u žáků 2. stupně základní školy praktické. Výsledky výzkumu: počet dotazovaných: 24 žáků 2. stupně z toho kouří: 4 žáci (16,67%) průměrný věk, ve kterém žáci začali kouřit: 13 let průměrný počet cigaret, který žáci denně vykouří: 5 Většina žáků uvedla, že je na kouření závislá a kouří i o samotě bez přítomnosti spolužáků. Nikdo z dotazovaných by si nezapálil cigaretu před rodiči. Všichni si také uvědomují v čem je kouření cigaret pro jejich tělo škodlivé. U naprosté většiny kuřáků kouří oba rodiče. Ve školním roce 2013/2014 nikdo v prostorách školy ani při školní akci nekouřil. 13

15 Žáci druhého stupně se zúčastnili představení Nejsem závislák, které nacvičili studenti SZŠ Trutnov. Drogy, alkohol, AIDS- v rámci předmětu výchova ke zdraví jsou žáci upozorňováni na úskalí těchto jevů a důsledků z toho vyplývajících. Byla také uspořádána velmi pěkná přednáška s prezentací a besedou na téma Drogy a sex. Dále byli žáci varováni před nebezpečím odložených použitých injekčních stříkaček na pískovištích, v autobusech, parcích. Také byla uspořádána velmi zajímavá přednáška s o AIDS s paní Hanou Dvořáčkovou. Poznatky z ní mohou žáci využít v dalších předmětech, ale hlavně v dalším soukromém životě. Rasismus, intolerance- tento problém je zařazen v předmětu volba povolání. Probíhají tu diskuze o projevech rasismu. Podkladem pro ně je projekt Jeden svět na školách a videofilmy Barevný národ, Ó, ty černý ptáčku, Punam, Z pekla do ráje... Několikrát v průběhu roku byla prováděna prevence u všech žáků s názvem Ochrana člověka, zabývající se první pomocí, přírodními a živelnými katastrofami, chováním za mimořádných událostí, prevencí před chřipkovým onemocněním. V zimě byli žáci průběžně varováni před nebezpečím padání tajícího sněhu a ledu ze střech domů. Také před každou sportovní a kulturní akcí jsou žáci proškolováni o bezpečném chování. V průběhu školního roku byla také prováděna tato primární prevence: Poučení o bezpečnosti a chování ve zvýšeném provozu v blízkosti školy Seznámení s brožurou Preventivní prohlídky Přednáška Návykové látky Poučení o nebezpečí požívání alkoholu a tabákových výrobků Přednáška Jeden svět na školách Přednáška Kyberšikana Divadelní představení SZŠ TU Nejsem závislák Prevence první pomoci SZŠ TU Přednáška AIDS SZŠ TU Poučení o zneužívání veřejných tel. čísel Průzkum závislosti kouření Důležitou součástí preventivního programu v minulém školním roce byly i přednášky studentek VOŠ na téma Prevence a první pomoc a Zubní prevence. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků : Souhrnné údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy - viz příloha č. 2. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti : Spolupráce s dalšími školami: Spolupráce se Spojenou školou v Senici (SR) V letošním školním roce se spolupráce omezila pouze na korespondenci a pracovní setkávání ředitelů škol (předpokládaný termín výměnného pobytu žáků naší školy v Senici říjen 2014). Spolupráce se Speciální školou v Kamenné Góře (Polsko) Poznejme se více přeshraniční spolupráce speciálních škol 14

16 Přehled jednotlivých akcí : účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje pracovní schůzka s polskými kolegy v Trutnově účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře účast výběru polských žáků s doprovodem na našem karnevalu zájezd výběru žáků naší školy s doprovodem do Kamenné Góry ( Velikonoce) účast výběru polských žáků s doprovodem v naší škole- Čarodějnický rej vzájemná hospitace polských učitelů v naší škole vzájemná hospitace českých učitelů v Polsku účast výběru polských žáků s doprovodem v naší škole- sportovní dopoledne zájezd našich žáků se žáky z K. Góry do Szklarske Poreby pracovní schůzka s polskými kolegy v Trutnově Spolupráce se ZŠ a MŠ při FNHK a se školou při zdravotnickém zařízení ve Vrchlabí spolupracovala Mateřská škola a Základní škola, Gorkého 77, Trutnov. Spolupráce se Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizací Trutnov: účast zástupce společnosti v naší škole pracovní schůzka účast našich žáků na plese ve Dvoře Králové (žáci PrŠ1 a PrŠ2) účast zástupců společnosti na našich třídních schůzkách - duben 2014 předání Výroční zprávy 2013 Společnosti zájemcům z řad našich rodičů Prezentace školy na veřejnosti: účast na XV. HRADECKÝCH PEDIATRICKÝCH DNECH, v rámci kterých proběhlo celostátní setkání učitelů škol při dětských odděleních nemocnic ČR (prezentace naší školy - výtvarné práce, fotodokumentace) účast na Tříkrálové sbírce (IV, III-výběr žáků) - pravidelná obměna fotodokumentace na propagačních panelech, vitrínách a nástěnkách - pravidelná výzdoba a obměna fotodokumentace, propagačních materiálů a dětských prací v Oblastní nemocnici Trutnov ( herny DO, pokojů DO, chodby DO, roomingu, čekárny DO, ambulance DO, nástěnky RHB, CH a čekárny ORL dle ročního období a dle přání zdravotníků) - prezentace na webových stránkách (www.mzpstrutnov.cz a - prezentace v novinách a odborném tisku Články v novinách : - Trutnovinky leden Radniční listy březen Trutnovinky květen 2014 Odborná a publikační činnost zasílání výtvarných prací do časopisu Amos a Golem, spolupráce s šéfredaktorkou časopisu 1 pedagog - Golem č 1/ Golem č 2/ 2014 Akce ZŠ praktické : a MČR - Račice - cyklistika - (výběr žáků) beseda o hadech branný den (I-IV) Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) 15

17 výstava železničních modelů, Trutnov (III) podzimní prázdniny ročník Krkonošského turnaje v kopané (výběr žáků) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře Vánoce letem-světem výlet do Chlumce nad Cidlinou (výběr žáků) akce Mikulášská nadílka (I-IV) výstava betlémů v Trutnově (III,IV) výstava betlémů v Trutnově (I,II) exkurze do OU Hořice (IV) účast na Tříkrálové sbírce (III,IV-výběr žáků) beseda na prevenci drog (II-IV) a celoškolní soutěž ve skládání puzzle účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře jarní prázdniny divadlo Štafličky ve škole (I) školní karneval (I-IV) jarní keramická dílna pro žáky a jejich rodiče ZŠ Mládežnická, Trutnov 21. ročník Krkonošského přeboru ve vybíjené Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí - - Všichni jsou proti mně beseda + divadlo SZŠ TU (IV a III) Jeden svět na školách projekce s moderátorem Člověk v tísni III, IV - březen 2014 účast ve výtvarné soutěži ZŠ Dobruška o nejkrásnějšího velikonočního zajíčka beseda o kyberšikaně (II-IV) UFFO Trutnov (Marimba show II, III, IV) Chlumec n. C. Karlova Koruna Velikonoce na zámku (výběr žáků) Nejsem závislák beseda + divadlo SZŠ TU (II-IV) Prevence první pomoci blok praktických činností pod vedením SZŠ (II-IV) dílenská soutěž v Hradci Králové (2 žáci výběr) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice (IaII) fotografování tříd atletický čtyřboj ve Dvoře Králové nad Labem (výběr) Kinematovlak- Bolek a Lolek (I) Prevence AIDS beseda pod vedením studentů SZŠ (7.-9. ročník) školní akademie pro žáky, rodiče a hosty (I) branný den (I-IV) školní kolo soutěže Mladý zdravotník (2.stupeň) školní výlet I (Svoboda nad Úpou) školní výlet II (Hubertuska) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) taneční akademie Trutnov (II-IV) a MČR v cyklistice, Račice (výběr žáků) Akce ZŠ speciální: a MČR - Račice - cyklistika - (výběr žáků) beseda o hadech branný den Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) - 1x/měsíc - návštěvy knihovny (S4) 16

18 a hipoterapie (S1-S5) plavání a muzikoterapie (S1-S5) podzimní prázdniny ročník Krkonošského turnaje v kopané (výběr žáků) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře Vánoce letem-světem výlet do Chlumce nad Cidlinou (výběr žáků) akce Mikulášská nadílka (S1-S5) Úpice, Divadlo A.Jiráska Popelka, muzikálové představení výstava betlémů v Trutnově (S3) společná vánoční besídka pro žáky a jejich rodiče (S1-S5) a celoškolní soutěž ve skládání puzzle jarní prázdniny účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře divadlo Štafličky ve škole (S1-S5) školní karneval (S1-S5) jarní keramická dílna pro žáky a jejich rodiče akademie Úpice (S1-S5) UFFO Trutnov (Perný pernštejnský den S5) turnaj ve florbalu Jaroměřská hokejka (vybraní žáci) Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí MPP zubní prevence, beseda s odborníkem (S1-S5) - březen 2014 účast ve výtvarné soutěži ZŠ Dobruška o nejkrásnějšího velikonočního zajíčka UFFO Trutnov ( Tři zlaté vlasy děda Vševěda S2, S5) UFFO Trutnov (Marimba show S1) Chlumec n. C. Karlova Koruna Velikonoce na zámku (S2) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice - květen 2014 výtvarná soutěž Namaluj obojživelníka nebo plaza roku 2013 (S2) fotografování tříd UFFO Trutnov (Pověsti české S1+S4) školní akademie pro žáky, rodiče a hosty (S1-S5) branný den (S1-S4) výlet na Sněžku (S1-S5) sportovní dopoledne v rámci MDD (S1-S5) krajské kolo soutěže Mladý zdravotník v Úpici (výběr žáků) školní výlet S2 (Praha) taneční akademie ve Dvoře Králové a MČR v cyklistice, Račice (výběr žáků) školní výlet S1-S5 ZOO Dvůr Králové nad Labem Akce Praktické školy jednoleté : beseda o hadech branný den Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) výstava železničních modelů, Trutnov UFFO Trutnov (Cirk La Putyka) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře 17

19 akce Mikulášská nadílka výstava betlémů v Trutnově a celoškolní soutěž ve skládání puzzle jarní prázdniny divadlo Štafličky ve škole UFFO Trutnov (Jak přicházíme na svět) školní karneval Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí UFFO Trutnov (Tři zlaté vlasy děda Vševěda) ekologická přednáška KRNAP v J.Lázních čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice fotografování tříd Kinematovlak (Méďové) školní akademie pro žáky, rodiče a hosty branný den školní výlet (Krňovice) sportovní dopoledne Jezdecký klub Bojiště ( předprofesní příprava žáků) Domov pro seniory Trutnov ( předprofesní příprava žáků) Zahradnictví Mečíř (předprofesní příprava žáků) Jezdecký klub Bojiště ( předprofesní příprava žáků) Akce Praktické školy dvouleté : beseda o hadech branný den Soutěž v létání draků - Swidnica (PL) výstava železničních modelů, Trutnov UFFO Trutnov (Cirk La Putyka) beseda Tonda Obal na cestách Klub Domino, DTA účast výběru našich žáků na oslavě svatého Ondřeje v Kamenné Góře akce Mikulášská nadílka výstava betlémů v Trutnově a celoškolní soutěž ve skládání puzzle účast výběru našich žáků s doprovodem na karnevalu v K. Góře jarní prázdniny divadlo Štafličky ve škole UFFO Trutnov (Jak přicházíme na svět) UFFO Trutnov (Svobodný vězeň) školní karneval Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí Jeden svět na školách projekce s moderátorem Člověk v tísni UFFO Trutnov (Marimba show) ekologická přednáška KRNAP v J. Lázních hudebně divadelní festival v Náchodě čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice fotografování tříd UFFO Trutnov (V říši divů) UFFO Trutnov (Pověsti české) Prevence AIDS beseda pod vedením studentů SZŠ školní akademie pro žáky, rodiče a hosty 18

20 školní výlet (Police nad Metují, Merkur) branný den sportovní dopoledne Jezdecký klub Bojiště ( předprofesní příprava žáků) Domov pro seniory Trutnov ( předprofesní příprava žáků) Zahradnictví Mečíř (předprofesní příprava žáků) Jezdecký klub Bojiště ( předprofesní příprava žáků) Akce mateřské školy : 1. oddělení Berušky - 1x/týden v průběhu celého školního roku individuální logopedie plavání 2. oddělení Motýlci - 1x/měsíc v průběhu celého školního roku návštěvy knihovny Společné akce obou oddělení branný den Trutnov, návštěva cukrárny Trutnovský park Muzeum Trutnov - exkurze a muzikoterapie a canisterapie akce Mikulášská nadílka barevný týden Úpice, Divadlo A.Jiráska Popelka, muzikálové představení solná jeskyně a celoškolní soutěž ve skládání puzzle divadlo Štafličky ve škole solná jeskyně školní karneval akademie Úpice vynášení Morany Světový den vody účast v projektu UNICEF Mýdlo-hrdina dětí MPP zubní prevence, beseda s odborníkem UFFO Trutnov ( Tři zlaté vlasy děda Vševěda) čarodějnický rej, Miss a Missis čarodějnice fotografování tříd školní akademie pro děti, rodiče a hosty branný den výlet na Sněžku sportovní dopoledne v rámci MDD spaní ve škole taneční akademie ve Dvoře Králové výlet do Adršpachu Akce ŠD : Večer duchů s nocováním - výběr dětí filmové představení Ledové království v kině Trutnov 19

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH a)základní údaje o škole 2-5 b)přehled oborů vzdělávání 5 c)rámcový

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov.

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov. Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov odloučené pracoviště Gorkého 77, Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 OBSAH a) Základní údaje o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) název školy : Speciální

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 OBSAH základní údaje o škole 3-6 přehled oborů vzdělávání 6 rámcový

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ve školním roce 2011-2012

ve školním roce 2011-2012 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011-2012 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2012 Strana 1 (celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2011/2012 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2010/2011 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

ve školním roce 2012-2013

ve školním roce 2012-2013 Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2012-2013 V Kostelci nad Orlicí 24. 9. 2013 Strana 1 (celkem

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 OBSAH Základní charakteristika školy 2-5 Přehled učebních plánů 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola praktická, Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123, 503 51 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb.

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Výroční zpráva školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 1.0 Základní charakteristika školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více