Čestné občanství města pro tři pedagogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čestné občanství města pro tři pedagogy"

Transkript

1 Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace o dražených objektech na str. 5 Čestné občanství města pro tři pedagogy Zastupitelstvo města udělilo na svém březnovém zasedání čestné občanství třem semilským pedagogům. Novými čestnými občany byli jmenováni (na fotografii zleva) Václav Brádle, Alena Brádlová a Oldřich Míča. Oceněné významné osobnosti přibližují čtenářům následující řádky. Mgr. ALENA BRÁDLOVÁ (roz. Kuželová) se narodila v Semilech. Je absolventkou katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Karlovy univerzity a konzervatoře, obor sbormistrovství. Ve svých 20 letech začala učit na základní škole v Semilech. Protože měla ráda hudbu a děti, obě záliby spojila a krátce po nástupu založila pěvecký sbor, který mohl po půl roce odjet na první přehlídku do Jablonného n. O. Tady se seznámila se svým pozdějším manželem Václavem. V dalších letech učila A. Brádlová i na gymnáziu a Základní umělecké škole v Semilech. Mgr. VÁCLAV BRÁDLE se narodil v Úbislavicích. Je stejně jako jeho manželka absolventem katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Karlovy university a konzervatoře v Praze v oboru sbormistrovství. Od roku 1959 učil na základní škole ve Rtyni, kde také založil dětský sbor. Poté, co se přestěhoval za manželkou do Chuchelny, začal učit na základní škole, později i na gymnáziu a ZUŠ v Semilech, Střední pedagogické škole v Nové Pace, v posledních letech dojížděl i do Valdic, kde vedl dětský školní sbor. Manželé Brádlovi spolu vychovali tři děti, dvojčata Jitku a Tomáše a mladšího Martina. Všichni tři získali vztah k hudbě. Dcera Jitka jde ve stopách rodičů a vede přípravný pěvecký sbor Čekanky. Společná práce manželů Brádlových brzy přinesla výsledky. Sbor Jizerka postupně rozšířili na několik oddělení. V přípravném sboru Sedmikráska si děti osvojují základy práce v pěveckém kolektivu a získávají vztah k hudbě, ve druhém sboru Čekanky znalosti prohlubují a připravují se už na postup do hlavního sboru. V samotné Jizerce zpívají děti ve věku přibližně od 10 do 18 let. V posledních letech manželé Brádlovi však rozšířili sbor i na mládežnický a smíšený, které navštěvují i studenti ve věku nad 18 let, kteří chtějí stále zůstat v kontaktu s kolektivem. Dnes Jizerka působí při ZUŠ v Semilech a manželé Brádlovi s dětmi studují skladby světových i domácích autorů, od renesančních polyfonií až k hudbě současné, dávají jim možnost poznat hudbu duchovní isvětskou. Práci s dětmi se věnovali vždy i vedle své hlavní pedagogické činnosti, po školním vyučování ioprázdninách. Pravidelně pořádají zimní i letní soustředění a s dětmi pracují denně několik hodin při nácviku repertoáru. Za dobu své činnosti dosáhli oba sbormistři s Jizerkou významných úspěchů. Absolvují každoročně desítky koncertů, soutěží, festivalů a přehlídek doma i v zahraničí a pravidelně přivážejí ta nejvyšší ocenění. Mezi úspěchy nejvýznamnější patří umístění v mezinárodních soutěžích. Například v roce 1990 získal sbor 1. (Pokračování na str. 2) Slavnostní koncerty Jizerky Dětský pěvecký sbor Jizerka slaví letos 40 let od svého vzniku. Jubileum si připomene dvěma koncerty. V pátek 20. května od hod. vkostele sv. Petra a Pavla bude účinkovat koncertní a smíšený sbor Jizerky. Jako host vystoupí členka opery Národního divadla v Praze, sólistka Zdena Kloubová. Druhý koncert se koná v KC Golf v sobotu 21. května od hod. Účinkovat budou všechna oddělení (Sedmikráska, Čekanky, Jizerka, smíšený sbor Jizerky a bývalí členové sboru). V pestrém programu zazní i nové skladby, které byly sboru věnovány, a tak posluchači uslyší jejich premiérové provedení. Zveme vás všechny, kteří máte rádi hudbu. ALENA A VÁCLAV BRÁDLOVI, sbormistři Myšlenka měsíce Jsem tu dobře? Narodil jsem se u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Je tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kůže? Vhodný původ? Smím dýchat? Tak děkuju. LUDVÍK AŠKENAZY

2 Strana 2 Semilské noviny DUBEN 2005 Čestné občanství města pro tři pedagogy (Dokončení ze str. 1) místo se zvláštní pochvalou poroty v Belgii (Neerpelt), o rok později 2. místo v německém Lindenhozhausenu a umístění ve zlatém pásmu v italském Janově, v roce 2003 skončila Jizerka ve stříbrném pásmu ve finském Tampere atd.; velmi úspěšně sbor vystupoval též na mnoha nesoutěžních festivalech (např. ve Francii, Švédsku, Švýcarsku, Řecku, Norsku i v USA). Při všech zahraničních cestách šíří Jizerka slávu české hudby a manželé Brádlovi vedou děti k vědomí, že reprezentují svou zemi i své město. Aodobré reprezentaci svědčí řada kladných ohlasů v zahraničním tisku, které se sbor snaží archivovat. Manželé Brádlovi natočili s dětmi také několik zvukových záznamů odvysílaných v rozhlase i v televizi. V roce 1991 vydali gramodesku s názvem Jizerka, která byla průřezem repertoárem, stejně jako nahrávky v roce 1992 a Sboru se podařilo natočit též vánoční koledy z Podkrkonoší - v roce 1997 audiokazetu s názvem Štědrej večer nastal a v roce 1999 CD s názvem Kristus pán se narodil Oba nosiče vznikly v úpravě Jaroslava Krčka a ve spolupráci se členy souboru Musica Bohemica. Jizerka spolupracuje i s dalšími významnými umělci jmenujme např.v. Fišera, M. Uherka či J. Pavlicu. V posledních letech zorganizovali sbormistři několik charitativních koncertů, jejichž výtěžek byl věnován postiženým oblastem.děti se tak učí i nesobeckosti, lásce a snaze pomoci druhým. Za čtyři desítky let vychovali manželé Brádlovi několik generací mladých semilských zpěváků, z nichž mnohé přivedli na uměleckou či pedagogickou dráhu. Mnoha dětem a mladým lidem poskytli příležitost poznat radost a zážitek ze společné tvůrčí práce, přivedli je prostřednictvím hudby a zpěvu ke vztahu k umění, úctě k životu a lásce k vlasti. Děkujeme! MIROSLAVA VRBENSKÁ OLDŘICH MÍČA se narodil 8. června 1937 v Lomnici n. Pop. v učitelské rodině. Jeho otec byl učitelem i ředitelem základní školy, matka pak oblíbenou a laskavou vychovatelkou. Syn Daniel vyučuje v Praze matematiku a fyziku a pokračuje tak v rodinné tradici. Po absolvování základní školy v Lomnici n. Pop. a maturitě na jedenáctiletce v Semilech absolvoval O. Míča Vyšší pedagogickou školu v Ústí n. L., kde v roce 1958 složil státní zkoušky a byl jmenován promovaným pedagogem, obor matematika a fyzika, pro ročník. Aprobaci si v roce 1962 rozšířil iopracovní vyučování. Učit začal v Turnově (září a říjen 1958), odkud odešel na základní vojenskou službu ( ). Po jejím skončení nastoupil na tehdejší ZDŠ v Podmoklicích, kde učí dodnes. Ve školství je tedy zaměstnán už 47 let, z toho na nynější ZŠ Dr. F. L. Riegra plných 45 let! Od školního roku 1961/62 až do loňska byl 42 let nepřetržitě též třídním učitelem v celkem 11 třídách. V roce 1980 dokončil O. Míča studium výchovného poradenství na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale funkci výchovného poradce vykonával už od roku Třicet let je členem okresní sekce matematiky a 25 let jejím vedoucím (dříve okresní metodik). Organizuje a řídí všechny matematické soutěže v okrese, Pythagoriády i matematické olympiády. Soutěže jsou vždy vzorně připraveny a Míčovi žáci dosáhli v jejich okresních i krajských kolech četných úspěchů. V mládí O. Míča aktivně sportoval a hrál dvanáct let kopanou za první mužstvo Lomnice n.pop. Dvacet pět let jezdil na třítýdenní letní dětské tábory jako vedoucí i programový vedoucí (Stráž pod Ralskem, Nebákov). Nyní se věnuje turistice pěší v létě, v zimě na běžkách. Zaznamenejme také, že hraje na kytaru a dobře zpívá. Nebyl nikdy členem KSČ a nevstoupil ani do SČSP.V roce 1997 obdržel Pamětní medaili města Semily za dlouhodobou významnou činnost ve výchově a vzdělávání a dostal se tak do společnosti P. Tigrida, L. Mušky, V. Plívové Šimkové a dalších osobností. V dubnu 1999 mu ministr školství E. Zeman udělil Stříbrnou medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR I. stupně za celoživotní pedagogickou a výchovnou činnost. Tak vysoké vyznamenání nemá, domnívám se, nejen v okrese, ale ani v širším okolí v současné době nikdo. Pan učitel Míča je duchem naší školy v tom nejlepším slova smyslu. Přichází kolem půl šesté a zůstává až do pozdního odpoledne. Mnohdy ve škole pracuje i o víkendech. Dodnes se pečlivě připravuje na hodiny a je na něj stoprocentní spolehnutí. Má školu opravdu rád a je propagátorem různých pracovně laděných hesel, například: Všude dobře, ve škole nejlépe! Pro svůj neopakovatelný humor, kamarádskou povahu, morální vlastnosti,profesionální odbornost, pedagogický talent a nesmírnou pracovitost se stal uznávanou autoritou regionálního školství respektovanou nejen kolegy či školní inspekcí, ale zejména žáky a jejich rodiči. A rozhodně nelze opomenout jeho lidskost; vlastnost, které se nám dnes bohužel často nedostává Za panem učitelem nezůstávají postavené domy, nezaložil žádné parky, avšak krásně se podepsal a podepisuje do tisíců duší svých žáků. JAROSLAV VÁVRA, ředitel ZŠ Dr. F. L. Riegra Informace z radnice Rekonstrukce nové budovy městského úřadu je v závěru Semilské veřejnosti jistě neuniklo, že v objektu nového městského úřadu na Riegrově náměstí i jeho okolí práce finišují. Stavební část rekonstrukce budovy je hotova a nyní probíhá postupné vybavování interiéru druhého patra a některých dalších prostorů nábytkem, který má městský úřad k dispozici z bývalého úřadu okresního. Přízemí bude po schválení rozpočtu z převážné části vybaveno nábytkem a specifickými přepážkovými provozy nově. Venku se opět bourá a někteří občané se možná ptají proč. Podle odsouhlaseného návrhu úprav okolí objektu se tento prostor stane součástí náměstí za sochou F. L. Riegra. Nově bude upraven přístup k hlavnímu vchodu do úřadu,kde nebude chybět ani drobná parková úprava. U přední části budovy je zakomponováno parkování, a to i pro označená vozidla hendikepovaných spoluobčanů. Část prostranství za Riegrovým domem bude taktéž sloužit jako parkovací plocha a dle normativů pro daný objekt tu řidiči najdou celkem dvacet parkovacích míst.samozřejmou součástí prací je odkanalizování celé plochy a prostředí by měly zpříjemnit i drobné technicko-umělecké prvky. V architektonickém návrhu je zpracováno také možné propojení pro chodce přes Dnes má slovo... FRANTIŠEK MOJŽÍŠ starosta města Letošního 8. května uplyne 60 let od doby, kdy bylo podepsáno příměří a v Evropě ukončen nejkrvavější a nejhrůznější válečný konflikt všech dob. Ne, že by k tomuto datu utichly veškeré zbraně a byla vyklizena všechna bojiště; do úplného konce bojů v tu dobu chybělo ještě mnoho dlouhých dnů a než zcela utichlo válečné běsnění, proteklo ještě mnoho krve a byla zmařena spousta životů. Nicméně tohoto dne byla uzavřena kapitola,která je v dějinách lidstva zapsána černou barvou. Kapitola, ve které lidstvo prokázalo, že je schopno páchat samo na sobě hrůzy nejhrubšího zrna.ale i naopak: že je schopno pro dobrou věc těch nejvyšších obětí. Mladší i střední generace znají druhou světovou válku už jen z literatury či dobových dokumentů. Je dobře, že náhon a po dlážděné cestě k radnici. Tyto úpravy se však nyní neuskuteční, jelikož nejsou pro chod úřadu nezbytné. Poté, co byly na podzim odstraněny náletové dřeviny a plevelné keře, bude také vhodným kulturním porostem osázen svah pod radnicí. Nevzhledné hospodářské budovy pod radnicí, které jsou v havarijním stavu, budou na základě demoličního výměru v dohledné době odstraněny a povrch dvora upraven. Tím bude v základních rysech areál městského úřadu dotvořen a současně se významně zlepší vzhled této části centra města. Dodejme, že na čelní stěně rekonstruované budovy se objeví nápis městský úřad a městský znak. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ se dnes v demokratické společnosti můžeme seznámit s dokumenty pravdivými, nezkreslenými politickou ideologií poválečných let. Je dobře, že si připomínáme události, které vedly k rozpoutání válečného konfliktu, je dobře, že se dozvídáme pravdu o skutečných postojích tehdejších mocností a je samozřejmě dobře, že si připomínáme hrdinství a oběti těch, kteří zaplatili cenu nejvyšší. Někdy mám dojem, že zejména mladší generace má tendenci válečné období zlehčovat. Snad by se to dalo i pochopit s přihlédnutím k věku této skupiny. Na postoji mladých má zřejmě svůj podíl i moderní televizní a filmová tvorba, kde i hrdinové těch nejděsivějších bojových scén vycházejí z bitev nezraněni. Podobné pokleslosti jistě mohou formovat zlehčující představu jakéhosi válečného dobrodružství. Horší a daleko nebezpečnější je ovšem tendence glorifikovat fašismus se všemi jeho tragickými projevy, jak to občas předvádějí militantní skupiny skinů a jim podobných individuí. Přál bych si, aby v naší společnosti přetrvávala úcta a pokora ke všem účastníkům bojů druhé světové války, kteří přinášeli oběti na té správné straně. Přál bych si, aby nikdy nebylo zapomenuto, jak lehce lze rozpoutat válečný konflikt a kolik neštěstí a tragédií přináší. Přál bych si, aby zejména mladá generace nepodceňovala projevy fašismu a omezování lidských svobod. Druhá světová válka se všemi svými hrůznými projevy nechť je věčnou výstrahou. Ani svoboda města Semily se nerodila bez obětí. I to si 8. května připomeňme.

3 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 3 Informace z radnice Vznikne na náměstí kruhová křižovatka? Semilské Riegrovo náměstí je jedno z mála v regionu, které dosud neprošlo rekonstrukcí. V poslední době se ale připravuje projektová dokumentace a je otázkou času, kdy k takovému kroku dojde. Jako poslední v řadě se objevila studie okružní křižovatky, o níž Semilským novinám více prozradil Ing. Roman Maršík z odboru výstavby a rozvoje MěÚ Semily. Už před patnácti roky se v celé republice začalo intenzivně investovat do rekonstrukcí městských náměstí. Jak jsme na tom v Semilech? Začalo se přemístěním autobusového nádraží a rekonstrukcí ulice 28. října, která z náměstí vychází. Jinak se ovšem o celkové rekonstrukci Riegrova náměstí hovoří už více než deset let.nejzajímavější dvě studie jsou vystaveny na našich webových stránkách: jednak práce městského architekta z roku 2001, která se zabývá rekonstrukcí celého náměstí tvořícího při pohledu z výšky písmeno L, jednak studie slečny Zajícové, studentky architektury, ze stejného roku. Na část náměstí v okolí Riegrovy sochy a celého prostoru s lípami je dokonce už vydáno stavební povolení. Nyní se ale objevila studie nová Jejím zadavatelem byla Krajská správa silnic Libereckého kraje, která je vlastníkem silnic II. třídy a která je v poslední době velmi nespokojena s problémy vznikajícími v křižovatce na Riegrově náměstí. Proto předložila několik variant umístění kapacitních křižovatek v prostoru náměstí. Varianty se zabývají orientačně také dopadem dopravního řešení na vlastní plochu náměstí. Studie samozřejmě vznikala za účasti vedení města, městského architekta i dotčených odborů městského úřadu. Studie byla dokončena, lze tedy už přistoupit k přípravě projektové dokumentace? Tak rychle to nepůjde. Vedení města, ale i krajská správa silnic chtějí mít k dalšímu postupu mandát od zastupitelstva. Bude záležet na politickém rozhodnutí, která z variant je pro město skutečně optimální. Názor odborníků, kteří se už vyjádřili, zde nemusí mít hlavní váhu. Studie byla zatím vystavena na několika místech k veřejnému nahlédnutí, na informační tabuli vedle kina i na internetových stranách, odkaz radnice - strategie rozvoje města - studie, pozn. red.). Zastupitelstvo se studií bude zabývat na veřejném zasedání 5. května. Čím je tato poslední studie zajímavá či odlišná? Přestože se o tom hovoří už dlouho a dopravní inspektorát toto řešení navrhoval už někdy v roce 2000, když se pracovalo na generelu dopravy, poprvé je graficky navrhována malá okružní křižovatka. Vše ostatní zůstává téměř zachováno. Stále se tedy počítá s redukcí parkovacích stání, která by měla být částečně dělena zelení, jsou navrženy plochy pro doplňkovou občanskou vybavenost, celé náměstí by mělo být řešeno bezbariérově. Jaké varianty dopravního řešení vlastně studie nabízí? A která z nich se po odborné stránce zdá být nejvhodnější? Studie navrhuje jeden základní typ okružní křižovatky ve třech modifikacích jejího umístění v prostoru náměstí a dvě křižovatky průsečné. Po zvážení hledisek plošného záboru, bezpečnosti dopravy, kapacity a podobně doporučuje studie k podrobnému rozpracování tzv. variantu A2 kruhové křižovatky. Jde o jednu z nejmenších, kterou lze vůbec navrhnout.vnější průměr tzv. malých křižovatek bývá od 22 do 40 metrů a jsou schopny pojmout až 2500 vozidel za hodinu; v našem případě to ale samozřejmě tolik nebude. Navrhován je vnější průměr 26 metrů s desetimetrovým zeleným ostrůvkem ve středu křižovatky. Přechody pro chodce jsou děleny ochrannými ostrůvky. Křižovatka by měla být umístěna tak, aby zábor ostatních ploch byl minimální. Jedním ze základních požadavků bylo zachovat pozemek vedle bývalé banky, dnes prodejny obuvi, pro budoucí dostavbu. Tento objekt byl stavěn už s tím, že v budoucnu bude skutečně doplněn. Svědčí o tom i jeho holá štítová stěna bez oken, která je na náměstí jedním z nejméně vzhledných prvků. Nebudou zredukovaná parkovací místa v centru města později chybět? A co si čtenáři mohou představit pod pojmem doplňková občanská vybavenost? Plocha vedle ulice Josefa Hory by měla sloužit pouze lidem, nikoli dopravě. Navrhuje se zde umístění prodejních stánků. Zájem už projevili pekaři, máme zde novinový stánek, další se jistě objeví. Vzhled stánků by se měl přizpůsobit městskému mobiliáři, takže žádné plechové kontejnery či dřevěné budky. Myslím si, že je to dobrá myšlenka. A zda je vhodné redukovat parkovací místa? Pokud chceme, aby náměstí vypadalo příjemně, nic jiného vlastně ani nezbývá. Např. ve variantě pana architekta je navrhováno 43 stání oproti dnešním přibližně 70. Ale musím připomenout,že jednou ze základních podmínek při výstavbě prodejny Plus Diskont bylo, aby parkoviště u prodejny bylo veřejné. Takže v souhrnu můžeme hovořit o nárůstu parkovacích stání v centru města. Jako grafická příloha článku je zvolen ideový návrh městského architekta, který ale není součástí projednávané studie. Ve studii se projektant zaměřil především na dopravní řešení. Při jednáních jsme tak viděli rozbory dopravních proudů, kapacitní diagramy, rozbory nehodovosti, pracovalo se s vlečnými křivkami, které mají zabezpečit průjezd křižovatkou nákladním automobilům délky 18 metrů a autobusům. Vlastní plocha náměstí tu ale byla rozkreslena pouze pro přehlednost a pro ověření minimálně požadovaného počtu stání. Řešení celého náměstí tedy nebylo předmětem zmíněných jednání. Teprve později jsme jednali s architektem a on posléze vypracoval ideový návrh vzhledu celého náměstí, který obsahuje studií doporučený typ okružní křižovatky. Tento návrh je tedy řešením ve všech souvislostech a zasahuje i do některých dopravních prvků, které navrhoval zpracovatel studie. V ideovém návrhu pana architekta se například přesouvá přechod pro chodce, ruší se výjezd z parkoviště apod. Právě proto také doporučujeme našim zastupitelům, aby byly oba projekty, na křižovatku i na celkový vzhled náměstí, zpracovány souběžně. Obě řešení, která mají různé investory kraj a město,se totiž prolínají.například v Železném Brodě byl tento postup podceněn a přizpůsobit projekt vzhledu náměstí už hotovému návrhu na rekonstrukci státní silnice bylo pak velmi obtížné. V jakém časovém horizontu se dá hovořit o uskutečnění záměrů? To je otázka spíše pro politika. Na jednom z jednání, kterého se účastnil náměstek krajské správy silnic, se hovořilo v lepším případě o roce Ale tím mám na mysli jen řešení křižovatky. Rekonstrukce náměstí má vazbu na schvalování rozpočtů města v příštích letech i na stanovené priority. Rozhodně bych nerad spekuloval. Počkejme si na jednání zastupitelstva. Za informace poděkoval VLASTIMIL BAMBAS

4 Strana 4 Semilské noviny DUBEN 2005 Informace z radnice Provoz městského úřadu v době stěhování do nové budovy V souvislosti s postupným dokončováním rekonstrukce nového objektu městského úřadu na Riegrově náměstí (čp. 63) s předstihem upozorňujeme veřejnost na částečné omezení provozu úřadu v době stěhování. Nač je tedy třeba se připravit? Po ukončení venkovních úprav a vstupní části k objektu (v termínu do 10. června) bude ještě v pondělí 13. června probíhat normální úřední den na stávajících místech (budovy radnice, Policie ČR, okresního archivu, čp. 74 v Husově ulici a čp. 113 na Komenského náměstí). Od úterý 14. do pátku 17. června bude probíhat stěhování všech agend do nové budovy. Nejde jen o přesun úředníků a materiálu, ale zejména opřepojení všech informačních technologií, bez kterých nelze vykonávat úřední činnost, zejména na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a dopravní agendy. V těchto dnech tedy bude pro veřejnost zavřeno, což však prakticky zahrnuje jediný úřední den - středu 15.června. Mimo provoz bude odbor správní, dopravy, sociálních věcí, životního prostředí, živnostenský úřad i stavební úřad. Prvním úředním dnem v novém objektu bude pondělí 20. června. Podrobnější informace budou veřejnosti sděleny v Semilských novinách, které vyjdou na konci května. Už dnes touto cestou žádáme spoluobčany o pochopení a doporučujeme plánované úřední záležitosti vyřizovat mimo uvedený týden. JOSEF MATURA, tajemník MěÚ Organizační změny ve struktuře městského úřadu V souvislosti s novým uspořádáním činností ve dvou budovách městského úřadu dojde k některým organizačním změnám ve struktuře úřadu. V budově radnice v Husově ulici čp. 82 zůstane starosta, oba místostarostové a jejich aparát, tajemník městského úřadu a odbory převážně vykonávající samosprávu města (odbor finanční a plánovací, odbor výstavby a rozvoje, odbor školství, kultury a vnějších vztahů a nově vzniklý odbor majetkoprávní, který bude řešit veškeré majetkové záležitosti města a organizaci chodu volených orgánů). Samostatně se vyčleňuje odbor životního prostředí s výkonem státní správy. Dojde k zániku odboru vnitřních věcí a jeho současná agenda bude rozdělena mezi odbory správní a majetkoprávní. Toto nové, z několika pohledů racionálnější řešení, bude platit od zahájení provozu v nové budově. Vše je vedeno snahou usnadnit situaci občanům, kteří potřebují služby úřadu. Ze zákona na ně dopadá stále více povinností, ale těch nepřibývá pouze jim. Stále hustější prales zákonů totiž motá hlavu zejména úředníkům JOSEF MATURA, tajemník MěÚ Snad to pochopí Na pracovní stůl mně dochází pravidelně hlášení městské policie, ve kterém se jako stálice objevují hlášení o odchytu volně pobíhajících a zjevně nikomu nepatřících psů. Je to už pět případů od začátku roku. Pomíjím skutečnost, že pes je po odchycení umístěn do útulku a v lepším případě se o něj po čase nějaká dobrá duše postará, pomíjím i to, že umístění psa do takového zařízení přijde městskou kasu na nemalé peníze. Co mi ale vadí, je fakt, že jsou vesměs odchytáváni mladí psi. A je tedy nepravděpodobné, že by šlo pouze o zaběhnutá zvířata. Nejspíše se v takových případech jedná o odložené vánoční či jiné dárky Možná by stačilo, aby rodiče nebo prarodiče před splněním přání svým potomkům o věci s dětmi více diskutovali. Mít doma psa, to není jen radost a potěšení, ale především starost o důstojný život zvířete. Trocha osvěty ze strany rodičů by pomohla dobré věci a ušetřila by i městské prostředky. Dalším nešvarem, který patří do této kategorie, je využívání zařízení dětského hřiště odrostlou mládeží. Nemyslím si, že by mládež záměrně chtěla ničit vybavení, které město instalovalo na Ostrově pro děti, ani si nemyslím, že by neměla mít možnost využívat laviček k odpočinku.vadí mi však velice,když odrostlá mládež používá lavičky jako podložky pro nohy, vadí mi, když používá houpačky, které nejsou evidentně dimenzovány pro dospělé, vadí mi, když si mladí neuvědomují, že poškozují majetek, který rozhodně nebyl zadarmo. Pochybuji, že tací jedinci doma sedají například na opěradla svých vlastních křesel. Město, ani nikdo jiný není schopen zajistit nepřetržitý dohled nad vybavením dětských hřišť a městským mobiliářem obecně. Je ale přece proti zdravému rozumu ničit si své okolí! Snad to pochopí i ti, kterých se má slova týkají. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města Státní sociální podpora sděluje Úřad práce v Semilech, oddělení státní sociální podpory, upozorňuje, že s účinností od 1. července 2005 už nebude rozesílat předtištěné žádosti o dávky státní sociální podpory (sociální příplatek, příspěvek na bydlení) na adresy klientů. Příslušné formuláře jsou k dispozici na kontaktních místech státní sociální podpory (v Semilech zámek, Bítouchovská 1), případně je lze vytisknout z webové stránky. S účinností od 1. října nebudou pak zasílány ani předtištěné žádosti o dávku přídavek na dítě. PAVLA ŠIMŮNKOVÁ, Úřad práce Semily Vyhlášení výběrového řízení Městský úřad Semily vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovník odboru životního prostředí MěÚ Semily (ochrana přírody a krajiny, IX. platová třída). Požadavky: Vysokoškolské, případně vyšší odborné vzdělání (obor ekologie, krajinný ráz, lesnictví, zemědělství), znalost správního řízení a fungování veřejné správy, praxe ve státní správě nebo samosprávě není podmínkou. Další požadované dovednosti: práce na PC, schopnost analyticky a koncepčně myslet a pracovat, ochota se dále vzdělávat, umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ) vítána, řidičský průkaz sk. B. Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. K přihlášce připojte Otázka pro... - strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností; - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává,doloží se bezúhonnost čestným prohlášením); - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky s požadovanými doklady doručte nejpozději do do hodin na adresu: Městský úřad Semily, Husova 82, Semily. (Kontaktní pracovník: Ing. Josef Matura,tel Po uzávěrce podání přihlášek bude uchazečům sdělen další postup a termín výběrového pohovoru. Nástup do zaměstnání od , případně dle dohody. (mú) STAROSTU MĚSTA FRANTIŠKA MOJŽÍŠE Pane starosto, kam až postoupila záležitost tzv. střetu zájmu čtyř semilských zastupitelů, jejichž mandát měl pro neslučitelnost funkcí ze zákona zaniknout? Čtenáři vědí už z minulého čísla, že ředitelé čtyř příspěvkových organizací, kterých se neslučitelnost funkcí týká (Mgr. Jaroslav Vávra, MUDr. Petr Krtička, Josef Zajíc a Věra Smetanová, pozn. red.), nevyužili možnosti rezignovat a ani zastupitelstvo města na březnovém zasedání o zániku jejich mandátů nerozhodlo. Na řadě je teď ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje Bohdan Tomáš, který by měl požádat o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, na němž by se mělo o zániku mandátů znovu rozhodovat. Pokud je mi známo, pan ředitel nyní osloví obce a města Libereckého kraje s dotazem, zda zastupitelstva svůj případný konflikt zájmů vyřešila. Jakmile shromáždí všechny odpovědi, teprve poté vyzve ke konání mimořádných zastupitelstev. Tam, kde se opět nerozhodne, má poté pan ředitel pravomoc zbavit příslušné zastupitele mandátu svým výrokem. Ředitelům krajských úřadů ovšem zákon nestanoví žádný termín, v němž mají ke svolání mimořádných zastupitelstev obce vyzvat. Proto můžeme očekávat, že se tato záležitost poněkud protáhne. A je také možné, že mezitím do ní zasáhne i rozhodnutí soudu, ať už bude jakékoliv (bam) Chválíme Dnes bych chtěl pochválit všechny organizátory i účastníky, kteří přispěli svým dílem k úspěšnému průběhu letošního festivalu Patříme k sobě. I osmý ročník ukázal, že úroveň kulturních vystoupení účastníků se zvyšuje a že se tak naplňuje hlavní myšlenka festivalu, totiž aby hendikepovaní spoluobčané mohli nám všem předvést své umění a i touto přirozenou cestou se tak více začlenit do společnosti. Také chci poděkovat pořadatelům historicky prvního Hejtmanského plesu v Libereckém kraji, který se konal 9. dubna právě u nás v Semilech. I děkovný dopis hejtmana Petra Skokana svědčí o tom, že se s rolí organizátorů vypořádali se ctí. Hejtmanský ples v Semilech založil novou tradici a v jeho pořádání se budou v dalších letech střídat města Libereckého kraje. FRANTIŠEK MOJŽÍŠ, starosta města

5 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 5 Z jednání rady města USNESENÍ Č března 2005 Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci II. etapa obnovy chalupy čp. 103 Semily 1. část s firmou František Fišar stavební práce, Syřenov čp. 15, v celkové výši 200 tis. Kč. USNESENÍ Č března 2005 Rada města souhlasí s vyhrazením parkoviště s devíti parkovacími místy před domem Sociálních služeb Semily, Bavlnářská 523, pro obyvatele a návštěvníky tohoto domu. USNESENÍ Č března 2005 Rada města schvaluje novou organizační strukturu Městského úřadu Semily. Ruší odbor místního hospodářství a životního prostředí s účinností od Zřizuje nově odbor životního prostředí a odbor majetkoprávní s účinností od 20. června Zároveň ke stejnému datu ruší odbor vnitřních věcí s tím, že jednotlivé činnosti převádí na odbor správní a odbor majetkoprávní. Rada města Semily schvaluje počet 70 zaměstnanců zařazených ve struktuře Městského úřadu Semily od USNESENÍ Č března 2005 Rada města odvolává z funkce vedoucího odboru místního hospodářství a životního prostředí MěÚ Semily Ing. Josefa Nováka s účinností od 20. června USNESENÍ Č března 2005 Rada města jmenuje do funkce vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Semily Ing. Janu Hrubou s účinností od 20. června USNESENÍ Č března 2005 Rada města jmenuje do funkce vedoucí odboru majetkoprávního MěÚ Semily Bc. Lenku Hradeckou s účinností od 20. června USNESENÍ Č března 2005 Rada města nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace pro SK Semily fotbalový klub na ozvučovací techniku stadionu.rada města doporučuje uhradit tuto položku z rozpočtu příspěvkové organizace Sportovní centrum Semily. USNESENÍ Č března 2005 Rada města nedoporučuje zapojit město do programu Přesídlování a integrace krajanů z důvodu nedostatku vhodných objektů pro tyto účely. Josef Matura, tajemník MěÚ: Nikoliv poprvé oslovuje ministerstvo vnitra obce a města s dotazem, zda nevlastní vhodné objekty a nejsou ochotny přijmout azylanty, samozřejmě s finančním přispěním státu.rada tuto aktivitu odmítla, neboť město nevlastní potřebné zázemí. USNESENÍ Č dubna 2005 Rada města schvaluje kritéria hodnocení ředitelů příspěvkových organizací a metody postupu při jejich naplňování. Tímto usnesením se ruší veškerá předchozí usnesení, týkající se hodnocení a obsazování míst ředitelů příspěvkových organizací města. USNESENÍ Č dubna 2005 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti s ČR ÚZSVM, jejímž předmětem je p. p. č. 1206/2 v k. ú. a obci Semily (pozemek zastavěn objektem KC GOLF čp. 199). Josef Matura, tajemník MěÚ: Před časem se podařilo získat do majetku města budovu KC Golf. Pozemek pod budovou však patří státu, který je dnes reprezentován Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.ten navrhl zvýšení nájemného z pozemku ze současných zhruba 10 tis. Kč na více než sedminásobek za rok s odkazem na znalecký posudek. Rada města vznesla protinávrh ve smyslu snížení této částky, stát ovšem ze svého požadavku neslevil. Smlouva byla proto uzavřena na částku 74 tis. Kč ročně. USNESENÍ Č dubna 2005 Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby Rekonstrukce a přestavba Městského úřadu Semily venkovní úpravy uchazeči: Silnice a mosty, a. s., Máchova 1129, Česká Lípa (IČO ). USNESENÍ Č dubna 2005 Rada města schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komise a rozhoduje o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby Městský úřad Semily dodávka interiérové vybavenosti uchazeči: TECHO, a. s., U Továren 770/1b, Praha 10 (IČO ). USNESENÍ Č dubna 2005 Rada města pověřuje místostarostu Mgr. Stanislava Pěničku zajištěním vypracování ekonomické rozvahy provozních nákladů kina Jitřenka. Termín zpracování do 16. června 2005.

6 Strana 6 Semilské noviny DUBEN 2005 Nemocnice: nový sterilizátor osazen, pracuje se na vytápění Návštěvníci semilské nemocnice jistě postřehli s přibývajícím jarem se rozvíjející čilý pracovní ruch. V posledních dnech byla dokončena úprava centrální sterilizace a osazen nový sterilizátor, na operačních sálech se objevily myčky nástrojů a byl dokončen také rozvod demi vody, který nahradil na všech sálech destilační přístroje. Jde o zásadní krok v kvalitě poskytované péče odpovídající nejpřísnějším pravidlům Evropské unie. V současné době probíhají zemní práce na topném kanálu. Budou osazeny nové kotle, vyvíječe čisté páry (dosud pouze pára technická), částečně nové budou i rozvody. Tato rekonstrukce bude ukončena v letních měsících a přinese nejen zvýšenou kvalitu vytápění, ale i úspory (jednak při spotřebě topných médií, jednak možným snížením počtu pracovníků). Rád bych proto požádal všechny návštěvníky nemocnice o shovívavost a zvýšenou pozornost při pohybu v areálu. REKONSTRUKCE ULICE V následujících měsících dojde k rekonstrukci ulice 3. května. Z jednání s odpovědnými pracovníky města vyplývá, že přístup k nemocnici bude dostatečně zajištěn a pro dopravu bude vyčleněn jeden jízdní pruh. Výsledkem rekonstrukce bude nová, širší vozovka, vyhovující chodník, nová kanalizace, patrně i rozšířené parkoviště a dotažení kabelové televize až do nemocnice.věřím, že za dva roky budou všechny plány naplněny ke spokojenosti semilské veřejnosti. HOSPODAŘENÍ V březnu projednala dozorčí rada hospodaření nemocnice za uplynulý rok. Jak většina čtenářů asi ví, situace ve zdravotnictví není právě ideální a výsledky potvrdily očekávanou skutečnost. Dozorčí rada zaznamenala, že v nemocnici nedošlo k žádným výkyvům, na provozních prostředcích se podařilo ušetřit, byly zastaveny investice a dobíhají pouze ty zahájené. Situace semilské nemocnice věrně kopíruje situaci v celostátním měřítku. V porovnání s okolními zařízeními si nevedeme špatně, ale bohužel se nás nedotklo oddlužení na přelomu let 2003 a 2004, které některým nemocnicím na přechodnou dobu výrazně zjednodušilo situaci. Platby zdravotních pojišťoven se prodlužují, což se odráží na zadluženosti zdravotnických zařízení. Kompletní výroční zpráva se zásadními údaji včetně vývoje za posledních pět let je k dispozici na internetových stránkách nemocnice. KZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ Centrálním řízením Libereckého kraje dochází a v následujících měsících a letech bude i dále docházet k reorganizaci záchranné služby a akutních ambulancí, které nahradily lékařskou službu první pomoci. Už dříve došlo k omezení doby provozu, k přesunu akutní ambulance do nemocnice, k přesunu centrálního dispečinku do Liberce, k rozdělení lékařské a zdravotnické posádky. Proto mohou být čtenáři někdy svědky výjezdu dvou vozidel. Tento postup má vést ke zlepšení a zrychlení poskytované služby. V současné době jsou už všichni řidiči, všechny sestry a část lékařů zaměstnanci Krajského střediska záchranné služby Liberec. Semilská nemocnice poskytuje prostory a zapůjčuje některé lékaře. Pro letošek bohužel došlo ke snížení dotace poskytované krajem na provoz akutní ambulance. Po mnoha jednáních, včetně intervence starosty města F. Mojžíše, nakonec nezbylo, než novou smlouvu se sníženou částkou podepsat, aby tato služba zůstala vůbec zachována SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ Dne 22. dubna se v Harrachově uskutečnil mezioborový pracovní den odborníků ušního, nosního a krčního lékařství, který organizoval primář Kučera s kolegy. Přestože se jednalo o první akci svého druhu, zúčastnilo se jí takřka 70 odborníků. Kromě přednášek semilského pracoviště přednesli své poznatky také odborníci ze špičkových pražských pracovišť. Věřím,že díky dobré organizaci a kvalitnímu zázemí si i tato akce postupně vytvoří tradici a získá pevné místo v kalendáři celostátně uznávaných akcí tak, jako se to už podařilo odborným setkáním chirurgů a ortopedů. MUDr. PETR KRTIČKA, ředitel nemocnice Byla zahájena sbírka Pozvedněte slabé Dětské centrum v Semilech zahájilo dne 12. dubna za podpory Nadace Euronisa sbírku s názvem Pozvedněte slabé. Potrvá až do konce letošního roku a její výtěžek bude věnován na týdenní ozdravný pobyt dětí s kombinovanými vadami. Všichni, kdo mají zájem pomoci, mohou finanční prostředky vložit do putovní kasičky, která bude v květnu umístěna v semilském informačním středisku a v červnu v lékárně U České koruny. O jejím umístění v dalších měsících budeme čtenáře informovat. Všem, kteří se rozhodnout přispět, děkujeme. DĚTSKÉ CENTRUM Polyform je úspěšný nejen na Semilsku Už tradičně se semilská firma FASHION STYLE - POSTFORMING ELE- MENTE s. r. o., známá svými výrobky nejen u nás, ale i v zemích Evropské unie pod registrovanou ochrannou značkou Polyform, zúčastnila březnového mezinárodního veletrhu nábytku, bytového textilu a interiérových doplňků Mobitex na brněnském výstavišti. A měla co nabídnout - značka Polyform má totiž na trhu tradici a přitom dokáže držet krok i s módními trendy nábytkářské výroby. Semilská firma, od roku 1995 velkosériový výrobce postformingových dílců s vynikajícími vlastnostmi, stabilitou a odolností (vysokotlaký laminát na dřevotřískové desce), se s vlastními výrobky účastní řady domácích i zahraničních výstav a veletrhů a v minulosti byla mj. vyznamenána propůjčením prestižní Zlaté trofeje nejlepší tvořivé firmy v Madridu.Výrobky pod označením Polyform mají dobrý ohlas a reprezentují nejen Semily. Firma dnes zaměstnává více než stovku převážně místních lidí a nabízí v rámci výroby a velkoobchodního i maloobchodního prodeje kuchyňské pracovní desky, parapety, schodové dílce, kooperační kuchyně a koupelnové sestavy, které dodává v široké škále barev a povrchů podle představ zákazníka a jím požadovaných rozměrů. Spolupráce s největšími tuzemskými výrobci kuchyní Koryna či Hanák je už také prověřena a funguje kvalitně. Pořídíte-li si kuchyni od Koryny či Hanáka, bude kuchyňská deska. Účast semilské firmy na veletrhu upoutala svým významem pro město a region i představitele Semil a veletrh už opakovaně navštívil semilský místostarosta Stanislav Pěnička. Ten si v doprovodu jednatele firmy Josefa Rudolfa prohlédl i kooperační kuchyně Koryna, které jsou (i vzhledem k cenové pružnosti) vhodné zejména pro moderní výstavbu včetně celkových rekonstrukcí panelových domů a bytů. M. VLČKOVÁ Na fotografii z veletrhu Mobitex jsou zachyceni člen semilského zastupitelstva R. Hříšný (vlevo), místostarosta města S. Pěnička (uprostřed) a jednatel firmy J. Rudolf (vpravo). Pozvánka na zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná 5. května od hodin v divadelním sále budovy radnice. Program s přibližnými časy projednávání jednotlivých bodů: 1. Zpráva kontrolního výboru (16.10 hod.) 2. Zpráva o průběhu výstavby a financování objektu MěÚ Semily (16.30) 3. Návrh dopravního řešení na Riegrově náměstí (17.00 hod.) 4. Finanční záležitosti úvěry, rozpočtové změny (17.30 hod.) 5. Zpráva o komunálních odpadech za rok 2004 (18.00 hod.) 6. Obecně závazné vyhlášky kulturní podniky, noční klid (18.15 hod.) 7. Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací (19.00 hod.) 8. Nemovitosti koupě a prodej (19.30 hod.) 9. Různé, interpelace (20.00 hod.) Pozor na změny telefonních čísel! Od května dojde v souvislosti se změnou telefonní ústředny ve Státním okresním archivu Semily ke změnám telefonních čísel správního odboru městského úřadu. Spojení pro jednotlivé agendy: cestovní doklady tel ; občanské průkazy tel ; ; evidence obyvatel tel ; přestupky tel ; vedoucí odboru tel ; fax tel Změnu telefonního čísla ze stejného důvodu oznamuje také Centrum pro zdravotně postižené, sídlící v přízemí budovy Státního okresního archivu - nové telefonní číslo je (mú)

7 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 7 Hasičská kronika (Události, které v březnu 2005 zaznamenal Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily) V březnu letošního roku evidovali semilští profesionální hasiči celkem 62 událostí, mezi nimiž bylo 22 dopravních nehod (vyprošťování osob z havarovaných vozidel a odstraňování následků úniku provozních náplní vozidel na komunikace), dále 28 případů technické pomoci, jeden případ úniku ropných produktů a jeden planý poplach. Hasiči museli zasahovat také u deseti požárů, které způsobily škodu odhadem za 2,45 mil. Kč; uchránit se podařilo hodnoty za 5,65 mil. Kč. K požáru s nejvyšší škodou došlo v Lomnici n. Pop., kde se s největší pravděpodobností od dřevoplynového kotle vzňala rekreační chalupa. Celková přímá škoda byla odhadnuta na jeden milion korun, zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty zhruba za 700 tis. Kč. Rodinná rekreační chalupa hořela také v Bozkově, kde byla příčinou Městská policie patrně nesprávná manipulace s ne zcela vychladlým popelem. Škoda byla odhadnuta na 450 tis. Kč, uchráněné hodnoty na 700 tis. Kč. Ve třech případech museli hasiči zasahovat u požárů rodinných domů. Škodu za 800 tis. Kč způsobil oheň v Bukovině, který má na svědomí přímotopné těleso. Škoda za 10 tis. Kč vznikla po požáru domu v Jablonci n. Jiz., kde hořelo po závadě v elektrorozvodné desce. V rodinném domě v Rybnicích se vzňal trám, který procházel podél komínového tělesa a škoda byla dvoutisícová. Majetek za celé dva miliony korun uchránili hasiči zásahem při požáru bistra v Turnově, jehož příčina je stále v šetření. I přesto činila škoda 150 tis. Kč. Hasiči zasahovali dále například i při požáru nákladního vozu T 815 v Lomnici n. Pop. se škodou 10 tis. Kč. Jeho příčinou byla technická závada na alternátoru. ALEŠ NAVRÁTIL, komisař PO ZPP Paragrafy ŠKODNÁ V CHALUPÁCH. Škodu ve výši kolem deseti tisíc korun způsobil pachatel, který se v době mezi 19. březnem a 16. dubnem vloupal do dvou rekreačních objektů vkošťálově. Z chalup odcizil kazetový radiopřehrávač, elektrický vysoušeč vlasů a potraviny,u objektů poškodil vstupní dveře a okna. Škoda vznikla 71letému majiteli z Prahy a 41letému majiteli z Ústí nad Labem. ODJEL S TRAKTOREM. Trestného činu neoprávněného užívání cizí věci se dopustil pachatel, který 2. dubna odcizil v Jesenném od objektu kravína traktor s nakladačem. Podezřelým z tohoto skutku je 29letý muž ze Železného Brodu, který jak se ukázalo - má navíc uložen zákaz řízení motorových vozidel a dopustil se tudíž i trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Traktor je sice v současné době zpět u svého majitele, přesto pachatel stihl způsobit škodu za 80 tis. Kč. VLOUPÁNÍ DO STODOLY. Stodolu v Cihlářské ulici v Semilech si za cíl svých nekalých zájmů vybral pachatel, který se do ní mezi 9. a 10. dubnem vloupal. Ke škodě 28letého majitele odtud odcizil dvanáct pneumatik různých značek. Z VOZIDLA ZMIZELA KOLA. Čtyři kola s pneumatikami značky Matador odcizil z osobního vozidla Škoda Octavia pachatel, který se svým jednáním dopustil trestného činu krádeže. K uvedenému skutku došlo mezi 14. a 15. dubnem v Chuchelně a vzniklá škoda činí 28 tis. Kč. Poškozena byla leasingová společnost z Prahy. (sš) (VÝPIS ZE SVODKY UDÁLOSTÍ BŘEZEN, DUBEN KRÁDEŽ VODKY. V dopoledních hodinách 23. března byla hlídka městské policie přivolána do prodejny Penny Market, kde se o krádež pokusil náš spoluobčan. Prodavačce neušlo, že si pod oděv ukládá láhev Pražské vodky. Hlídka po provedení nezbytných úkonů vyřešila věc na místě ve zkráceném řízení a pachateli, který se ke krádeži doznal, uložila blokovou pokutu na horní hranici zákonné sazby. OTRAVA ALKOHOLEM. Na ubytovně Škot se 25letá žena věnovala alkoholu natolik, že spolubydlící druhý den poté, co se neozvala raději věc oznámili. Přivolaná hlídka městské policie se pokusila s ubytovanou ženou o navázání komunikace, avšak bezvýsledně. Klíč zůstal v zámku, a tak nebylo možno otevřít klíčem náhradním. Hlídka proto vysadila skleněnou dveřní výplň a našla ženu v posteli. Pokusy o její probuzení byly neúspěšné a přivolaná lékařská služba konstatovala bezvědomí. S otravou alkoholem musela být žena hospitalizována. VÁCLAV BAUDYS, zástupce vrchního strážníka Dopravní nehody V březnu 2005 se na silnicích okresu stalo 139 dopravních nehod, což je o 20 více než v březnu roku Žádná osoba nebyla usmrcena (vloni jedna), jedna byla těžce zraněna (vloni dvě), 13 účastníků nehod bylo zraněno lehce (vloni 20). Hmotné škody dosáhly výše 4,83 mil. Kč. Nejvíce nehod (81) zavinil opět nesprávný způsob jízdy. Po jedné nehodě zavinili řidič nemotorového vozidla a chodec, lesní zvěř zavinila 4 nehody. Sedm nehod (vloni tři) zavinili řidiči, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Dalších 36 řidičů s alkoholem v krvi policisté zadrželi. Na teritoriu Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech byl vývoj dopravní nehodovosti v březnu téměř ve všech ukazatelích horší než ve stejném měsíci vloni. Dopravních nehod se odehrálo 30, nikdo při nich nebyl usmrcen ani těžce zraněn, lehkých zranění jsme však zaznamenali sedm (nárůst o pět). Hmotné škody byly odhadnuty na 880 tis. Kč (nárůst o 280 tis. Kč). Nejčastější příčinou nehod byl nesprávný způsob jízdy (14), dále nepřiměřená rychlost (10), nedání přednosti (4) a nesprávné předjíždění (1). Jednu z nehod zavinil chodec. Vliv alkoholu byl zaznamenán ve dvou případech (loni v žádném). Jako nehodu měsíce jsem vybral tu nejzávažnější, při které došlo ke třem zraněním (foto). Řidič, který je podezřelý ze zavinění nehody, je současně podezřelý i ze spáchání trestného činu. K nehodě došlo v neděli 20. března krátce po třetí hodině ranní na silnici II. třídy č. 283 v katastru obce Stružinec. Pětadvacetiletý řidič jel s vozidlem Škoda Favorit Pick-up ve směru od Semil na Lomnici n.pop. Protože se nechoval pozorně a jel nepřiměřenou rychlostí, dostal na zledovatělé vozovce smyk, vyjel na zasněžený ostrůvek a zde se vozidlo převrátilo na pravý bok. Při nehodě byli řidič, jeho 23letá spolujezdkyně a 22letý spolujezdec lehce zraněni. Muž usedl za volant i přesto, že mu po nehodě bylo v krvi naměřeno 2,11 promile alkoholu a navíc má vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Ve vozidle byl také překročen počet povolených přepravovaných osob a vozidlo má už rok propadlou technickou prohlídku Dohru tak bude mít případ před soudem. Mjr. MILAN ČERMÁK, vedoucí dopravního inspektorátu (FOTO: archiv DI Semily) Za volantem se čtyřmi promile! Ve dnech 18. až 22. dubna proběhla rozsáhlá celostátní dopravně bezpečnostní akce zaměřená na nejzávažnější dopravní přestupky. Na území semilského okresu do ní bylo zapojeno 41 členů dopravní policie, 46 policistů pořádkových a 10 policistů kriminální policie. Celkem bylo zkontrolováno 1349 vozidel a zjištěno 268 přestupků; 258 přestupků bylo vyřízeno na místě uložením blokových pokut v celkové výši téměř 150 tis. Kč, deset přestupků bylo předáno ke správnímu řízení. A čím se řidiči nejvíce provinili? V 57 případech bylo zjištěno nedodržení předepsané rychlosti, v 66 případech nevyhovující technický stav vozidel, 43 řidičů jelo s vozidlem bez dálniční známky, ve 26 případech nebyly použity bezpečnostní pásy. V šesti případech, což je nejvíce ve východočeském regionu, byli zadrženi řidiči jedoucí pod vlivem alkoholu. Šokujícím bylo zjištění, že 26letý řidič z Bozkova měl v krvi 3,95 promile alkoholu a 38letý řidič z Lomnice n. Pop. dokonce neuvěřitelných 4,19 promile!! Dle soudního lékařství jsou už dvě promile označena jako těžký stupeň opilosti. Řeč v takových případech bývá blábolivá, projevují se psychické poruchy a často už i neschopnost samostatné chůze. Množství nad tři promile znamená až obluzení a narkózu. Množství nad čtyři promile působí již smrt. A takový řidič dokáže ještě usednout za volant!! Mjr. MILAN ČERMÁK, vedoucí DI

8 Strana 8 Semilské noviny DUBEN 2005 Od otevření rozhledny na Kozákově uplynulo 10 let Už naši předkové chtěli začátkem 20. století vybudovat na Kozákově rozhlednu, ale teprve kolem roku 1993 se začal tento nápad postupně uskutečňovat. Zástupci armády navrhli vybudovat v rámci výstavby nové vojenské věže ochoz, který by sloužil návštěvníkům vrcholu. Semilští turisté návrh uvítali, i když panovaly obavy, zda kovová věž nenaruší krajinu. Nakonec bylo s odborem životního prostředí dohodnuto, že výška věže nepřesáhne 50 metrů. Semilským turistům se podařilo sdružit i požadovaných 530 tis. Kč na zhotovení schodů a ochozu pro návštěvníky rozhledny a pak už nic nebránilo výstavbě. V květnu 1994 bylo předáno staveniště firmě Silnice Jičín a už v červnu začala montáž segmentů. Dne 14. července 1994 v 8.00 hodin čtyřčlenná parta montérů z pražské firmy Igmar začala vztyčovat věž pomocí jeřábu s nosností 120 tun na první části ramene a 7,5 tuny na konci ramene.v hod.byla věž vysoká 48 metrů vztyčena a upevněna. Celá stavba byla dokončena v listopadu, slavnostní otevření rozhledny se pak konalo 22.dubna 1995 za účasti téměř dvou tisíc lidí. Na přístupný Městské informační středisko Od 18. dubna je v 1. patře informačního střediska přístupná výstava Maroko v obrazech, fotografiích a kamenných pozůstatcích, jak je namalovali, nafotili a nasbírali Jaromír a Jan Smetanovi. Výstava potrvá do 9. května. Městské informační středisko má k dispozici novou kopírku a kopírovací služba je tak po krátké odmlce opět součástí služeb pro veřejnost. Jednostranná kopie stojí 2 Kč, oboustranná 3 Kč, černobílý tisk dokumentu A4 také 3 Kč. S nastupující letní sezonou přibyly na pultě informačního střediska nové pohlednice a reklamní předměty (píšťalky, samolepky a pexesa Českého ráje). Novinkou mezi mapami je Cykloturistická mapa Českého ráje a okolí v měřítku 1: ,vydaná v edici Klubu českých turistů. Projekt Krajina mnoha tváří (vydání ucelené řady informačních materiálů) pokračuje. Do konce dubna byla shromážděna většina podkladů k dalšímu zpracování, obsahové korektury textů jednotlivých skládaček by měly být dokončeny do konce května. Během května bude vydána aktualizovaná turistická a cykloturistická mapa Horní Pojizeří a skládačka Mikroregionu Pojizeří. Oba materiály byly vydány v roce 2003 a vzhledem k velkému zájmu o ně byla nyní připravena jejich reedice. Oba materiály vyjdou v české verzi u příležitosti připravovaného celostátního srazu cykloturistů, na jehož organizaci se městské informační středisko podílí. Při stejné příležitosti spatří světlo světa i v současné době připravovaná publikace Cyklistův kapesní průvodce Horním Pojizeřím. Po instalaci informačních tabulí u zajímavostí v Semilech a okolí byla dokončena též výroba tabulí s mapou regionu a značenými cyklotrasami. V květnu budou tabule instalovány v obcích Mikroregionu Pojizeří. (mis) ochoz, který je ve výšce 24 metrů, se turisté dostanou po 120 schodech. Od té doby slouží rozhledna návštěvníkům od jara do podzimu, pokud to povětrnostní podmínky dovolují. V dubnu a říjnu je otevřena v pátek, sobotu a neděli, od května do září každý den mimo pondělí od do hodin (o letních prázdninách od 9.00 do hodin). Za deset let provozu byla rozhledna uzavřena pouze v části sezony roku 1999, kdy se u věže stavěl provozní objekt, a v roce 2004,kdy se věž natírala.rozhlednu navštívilo už na 200 tisíc osob. Nenaplnily se ani obavy z kovového monstra ; věž na vrcholu naopak celý Kozákov zvýrazňuje. (kčt) (FOTO: O. Kudrnáč) Na území města Semily byly v dubnu u turistických pozoruhodností rozmístěny tabule s potřebnými informacemi. Zasloužil se o to i pracovník městského úřadu Vladimír Špidlen (na fotografii). V květnu se v obcích Mikroregionu Pojizeří objeví tabule s mapou a značenými cyklotrasami. (Foto: MIS) Řádková inzerce Přijmeme řidiče skupiny CaEna nová velkoobjemová vozidla MAN. Místo výkonu práce: Praha a Středočeský kraj. Vysoké výdělky, ubytování zajištěno.tel.: , Přijmu lékaře asistenta do ordinace praktického lékaře pro dospělé. Tel.: po hod. Stavební spořitelna Wüstenrot, a. s., oznamuje občanům, že na pobočce v Semilech, Tyršova 354, zřizuje od druhý úřední den, a to ve středu a hod. Bližší informace na tel. č , Prodám byt 4+1 ve 2. patře na sídlišti v Řekách, s balkonem a sklepní kójí. Nová kuchyň linka s myčkou, lednicí a plynovým sporákem s elektrickou troubou. Koupelna a WC po rekonstrukci. Bezpečnostní vchodové dveře,vestavěné skříně, okenní žaluzie, kabelová TV, internet. Cena Kč. Tel.: po hod. Prodám dvě stavební parcely, 17 arů a 11 arů, Semily-Bítouchov, jižní strana. Tel Společnost UNICA s. r. o., Semily, hledá nové zaměstnance profesí tesař-truhlář, instalatértopenář. Telefon Levně rozprodáme vybavení domácnosti - nábytek, elektroniku, PC s tiskárnou (nové), kuchyňské spotřebiče aj., též dva automobily a motocykl. Rychlé jednání, odjíždíme mimo republiku. Tel

9 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 9 Němečtí studenti objevují krásy Čech, hlavně Českého ráje Názory, ohlasy, dopisy Dlouho očekávané návštěvy našich německých kamarádů z Landau-Gymnasia (z Weißwasseru a jeho okolí) jsme se dočkali v týdnu od 4. do 8. dubna. V pondělí jsme pro ně připravili základní lekci češtiny a ukázky českých velikonočních zvyků. Maminky se postaraly o občerstvení a legraci jsme pak užili při poznávání města formou hry Stadtrallye. Na večeři jsme už každý byli se svým německým kolegou doma. Příspěvky v této rubrice vyjadřují názory občanů, čtenářů Semilských novin, kteří prostřednictvím jejich stránek chtějí veřejnosti sdělit to, co sami považují za důležité. Stanoviska vyjádřená v příspěvcích zavazují autory a nevypovídají nic o stanoviscích vydavatele. Zprávy ze střechy světa (2) Představte si, kolik lidí se každé pondělí vrhne do dopravních prostředků a jede do školy či do práce. Nebo si představte zácpy na rakouských a německých dálnicích, když bohatý západ odjíždí užívat letní dovolenou. Ale to není jen Evropa nebo Amerika. Co se jen stane s cenami benzínu, až budou mít na auto průměrní Číňané nebo Indové? A kolik to vlastně bude lidí, i když to bude pouhé jedno procento z dvou miliard? Na úterní výlet do Prahy jsme si objednali opravdu krásné a teplé počasí. Ještě větší horko nám však začalo být při zjištění, že lanovka na Petřín se opravuje. Naštěstí byla zvolena jiná trasa, ale výstup na Pražský hrad nás stejně neminul. Tam jsme krátce navštívili chrám sv.víta a zhlédli velké střídání hradní stráže. Cestou na Staroměstské náměstí jsme vyslechli několik studentských referátků v němčině o pamětihodnostech Prahy a někteří z nás si ještě trasu prodloužili o prohlídku Kampy. Nakonec jsme byli tak unaveni celodenním chozením a dojmy, že jsme se začali těšit na středeční anglický den. Pro mnohé byl však psychicky mnohem náročnější než chození po Praze. Hlavně proto, že jsme museli začít přemýšlet ještě v dalším cizím jazyce. Všichni jsme se sešli v tělocvičně i se studenty anglické konverzace. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, z nichž každá měla představovat jeden element: vodu, zemi, oheň a vítr. V rámci každé skupiny jsme vytvořili určité symboly, díky kterým jsme na závěr sestavili modlitbu. Potom pro nás profesorka Hejralová uspořádala soutěž o padesáti otázkách a orientaci v mapách anglicky mluvících zemí.v souboji Čechů proti Němcům překvapivě vyhráli Češi, ačkoli se němečtí studenti učí angličtinu déle. Po obědě ve školní jídelně jsme zhlédli prezentaci o Českém ráji a vyrazili na krátkou procházku po Riegrově stezce. V čtvrtek ráno nás přivítalo trochu nepřívětivé počasí. Cestu po Českém ráji jsme zahájili na semilském nádraží, kde jsme nastoupili do vlaku a doufali, že než dojedeme do Sedmihorek, přestane pršet. Naštěstí se tak opravdu stalo, a tak byla procházka do Turnova přes Hrubou Skálu avaldštejn docela příjemná. Po cestě jsme už pracovali ve skupinách a sbírali materiál na prezentaci témat hlavně skupina s tématem flora fotila kdejakou květinu... V Turnově jsme měli chvíli rozchod a po návratu do Semil jsme se uchýlili každý k vlastnímu závěrečnému večeru. Jedni jeli do bazénu, jiní šli na pizzu nebo hráli bowling. Páteční dopoledne jsme se věnovali projektu Český ráj. Určené skupiny vytvářely plakáty k různým tématům, webové stránky, zdobily vitrínu, nebo psaly tento článek. Zhlédli jsme video ve třech jazycích, které na podzim natočila jedna ze skupin v Bad Muskau - v parku, dnes již zapsaném v seznamu UNESCO. Následovalo vyhodnocení celého týdne a naši němečtí kamarádi nás opět opustili. Doufáme, že ne na dlouho. Velký dík patří našim profesorkám, paní Vojtové a paní Formáčkové a jejich německým kolegyním. MARTA VALENTOVÁ a MARTINA FEJFAROVÁ, 2. ročník Gymnázia I. Olbrachta Zprávy ze ZŠ Dr. F. L. Riegra Umístnění žáků školy při přijímacích pohovorech na osmileté gymnázium v Semilech: 1., 4., 7., 16., 17., 18., 24., 27. a 28. místo. Na čtyřleté semilské gymnázium se ze čtyř žáků dostali tři. Na čtyřleté Gymnázium F. X. Šaldy byla přijata naše uchazečka, která mezi 90 žáky skončila v první třetině uchazečů. Jsou to solidní výsledky. Na ostatní střední školy se nedostala pouze jediná žákyně, jejíž výsledky však byly slabší. Okresní kola olympiád a soutěží: Zlaté pásmo v recitační soutěži získaly K. Voleská a K. Kroupová. Fyzika 8. roč. 1. M. Malá. Fyzika 9. roč. 3. V. Pleskot. Biologie 8. a 9. roč L. Valenta. Matematika 8. roč. 2. L. Valenta, 3. I. Srbová. (jv) JAK RÁD BYCH CESTOVAL HROMADNOU DOPRAVOU Rád se bavím při rozhovorech se známými tím, když mi vykládají, že by rádi využívali hromadnou dopravu, ale že se jim to časově nevyplatí. Vše jezdí pomalu a je to drahé. Při prostém porovnání jejich představ a skutečné reality mají pravdu. Ale přesto se cestování hromadnou dopravou vyplatí, pokud zahrnete do ceny dopravy další neočekávané výdaje, jako je krádež vozidla, pokuta za rychlou jízdu nebo nervózní hledání místa k zaparkování. Tato matematika ale bohužel neplatí, protože není úplně přesná. Chybí započítání lidského faktoru. Snažím se jezdit vlakem nebo autobusem co nejvíce. Jízda autem je totiž pro mě překvapivě velkou ztrátou času. V autě si nepřečtu noviny, časopis nebo několik kapitol knížky, v autě se ani nemohu seznámit se zajímavými lidmi nebo chytit psí blechy (kdo řekl, že na člověka nejdou?). Ale poslední dobou se mě poskytovatelé dopravních služeb snaží přesvědčit o tom, že dělám hloupost. Proč by mělo jezdit vlakem víc lidí? Aby měli železničáři více práce? No to se musí zatrhnout! A tak po desetiletí krásného vlakového spojení do Kořenova a Harrachova, kdy ráno v osm vyjedete na běžky a v pohodlí se vrátíte kolem šesté večer, udělali strůjci jízdního řádu uživatelům dráhy čáru přes rozpočet. Ráno vyrazíte o čtvrt hodiny dříve a pak v Tanvaldu čekáte půl hodiny na přípoj. Při cestě zpátky je cestující už zjevně obtížným hmyzem; dojedete v šest večer do Železného Brodu, ale spoj na Semily odjel před pěti minutami přesně podle jízdního řádu. A můžete čekat dvě hodiny na další spoj, protože ten za hodinu v sobotu nejezdí Co tedy jezdit autobusem? Může být, ale jak jezdit autobusem, když v pátek jedete z Prahy a všude je plno? Do Liberce jezdí autobusy co půlhodinu, ale všechny narvané, takže vás řidič nevezme ani na stání. Trochu nechápu Liberecké, nechtějí-li povolit na lince jiného provozovatele, když jeden nestačí. Ale proč se dívat jinam, stačí se pokusit vyrazit do Jilemnice. Autobusy jezdí a dokonce poloprázdné, o místa nouze není. Ovšem nesmíte přijít s větší bankovkou. Nový způsob odbavení umožňuje platbu speciální kartou a řidiči s sebou mají jen malý obnos peněz. Pětistovku vám nerozmění, ale co víc: nevezmou vás do autobusu. Nač se tedy dnes a tady spolehnout? Marně vzpomínám na zaostalý Východ od Turecka po Thajsko či na Afriku, kde si můžete nápadně stoupnout na autobusové nádraží a autobusoví naháněči se o vás budou prát. Aivmalých městech nebo na venkově se všude dostanete. Jen si vyčkáte, až do minibusu pro čtrnáct lidí nastoupí alespoň dvacet zájemců a dva průvodčí, a už se jede. Peníze nejsou problém. Jakoukoli bankovku vám vymění a platit můžete i v cizí měně. Anebo příklad z civilizace? Na Islandu jakoukoli cestu autobusem můžete hradit běžnými bankovními kartami. Nikdo se nepozastaví nad tím, že hradíte směšně malou částku. Ceny jsou ve světě různé, úroveň služeb také. V Africe si můžete být jisti, že vy ani zavazadla nedorazíte do cíle čistí. Na Islandu musíte strávit několik zastávek na turistických místech. V Indii a Nepálu si můžete užít dobrodružství při jízdě na střeše. AzPákistánu budete mít odřená kolena, protože mezera mezi sedadly není na dlouhé nohy. Zato v Thajsku, tam se dá z podlahy autobusů skoro jíst, a autobusy navazují i na odjezdy lodí na ostrovy. Ale já žiji ve střední Evropě. Rád bych jezdil hromadnou dopravou. Jen kdyby mi provozovatelé neházeli klacky pod nohy. Chci tak mnoho? DANIEL MACH (duben 2005)

10 Strana 10 Semilské noviny DUBEN 2005 Kultura Fotografie Miloslava Kalíka: Mezi nebem a zemí Od soboty 30. dubna do neděle 5. června je v Pojizerské galerii semilského muzea výstava barevných fotografií Miloslava Kalíka nazvaná Mezi nebem a zemí. Jejím jediným a pro všechny fotografie společným jmenovatelem je krajina. Česká krajina viděná očima fotografa, který nejen že ovládá své řemeslo, ale umí se také pozorně dívat kolem sebe, zachytit, co ho zaujme a nám zprostředkovat. Představuje se pravděpodobně dosud nejpočetnějším výběrem ze své tvorby. Snímky z posledních deseti let v něm převládají. NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY V SEMILECH DUBEN 2005 KNIHKUPECTVÍ KODOŇOVÝCH: 1. Vladimír Komárek: Moje křížová cesta 2. Zdeněk Šmíd: Jak se mají Mayové 3. Jan Beneš: Čas voněl snem - stručný přehled dějin VKS(b) 4. Paulo Coelho: Záhir 5. Benjamin Kuras: Jako psa ke kandelábru KNIHKUPECTVÍ HOBIT: 1. Miloš Zeman: Jak jsem se mýlil v politice 2. Vladimír Komárek: Moje křížová cesta 3. Josef Fousek: Andělé s ručením omezeným 4. J. a K. Bártů: Rodinná pouta 2 5. J. Thompson: Západní fronta Fotografuje přes čtyřicet let a s jeho fotografiemi jsme se proto již vícekrát setkali. V semilském muzeu před lety vystavoval společně s Bohumilem Jakoubě, ale návštěvníkům předvedl jen něco ze své tvorby. Ani potom nezahálel, lidsky i fotograficky zrál a zlepšoval se. Schopnost vidět, citlivě zareagovat na neopakovatelné okamžiky a zaznamenat je buď na citlivou vrstvu filmu,nebo také elektronicky,patří k základním vlastnostem všech, kteří se o fotografování profesionálně i poloprofesionálně zajímají a od této své činnosti očekávají víc než zachycení některých událostí pro pozdější oživení vzpomínek.také M. Kalík tuto schopnost má a opakovaně ji prokazuje každou vystavenou nebo publikovanou fotografií. Je spoluautorem několika obrazových publikací, většího množství propagačních tiskovin, plakátů a pohlednic. Svými fotografiemi vyzdobil také četné kalendáře a interiéry. Stal se fotografem české krajiny. Nejbezpečněji se s fotografickým přístrojem pohybuje tam, kde žije, na místech, která nejlépe zná, totiž na Jablonecku, v Jizerských horách, Českém ráji a zejména v Českém středohoří, v romantické krajině, která je ze všech nejbližší jeho srdci. Právě tam po mnoho let pro sebe objevuje a fotograficky zachycuje okamžiky, které jsou pro jeho vidění světa a fotografické vyjadřování nejcharakterističtější, které nejen že nejpřesvědčivěji vypovídají o krásách české krajiny, ale také o něm jako o člověku, o jeho vztahu k přírodě, o hodnotách, životních zásadách, které vyznává, o lidské i umělecké poctivosti. Když fotografuje krajinu, vybírá si z ní ty nejnevšednější pohledy, snaží se ji zachytit nejčastěji a nejraději ve výjimečných situacích. A daří se mu to. K tomu potřebuje nejen vědět a vidět, ale často také trpělivě čekat na nevšední osvětlení krajiny, na mraky a další přírodní jevy, které jí dodávají na dramatičnosti a tím zajímavosti, a to v jakoukoliv denní nebo roční dobu. Jedním z tajemství úspěšnosti téměř každého fotografa je jeho předvídavost a schopnost být v pravou chvíli na správném místě. Obecně se má za to,že to platí zejména pro fotografy-reportéry, kteří se kvůli tomu vydávají za neopakovatelnými snímky často s nasazením života do oblastí válečných konfliktů nebo přírodních katastrof, ale ve skutečnosti je to jeden z nutných předpokladů úspěšnosti všech fotografů, včetně těch, kteří dělají jen - podle názoru některých - statickou krajinářskou fotografii. Přirozeně jenom těch, kteří ji dělají se stejným, nebo srovnatelným zaujetím jako M. Kalík. Na některé neopakovatelné okamžiky, na nezvyklé osvětlení krajiny, trpělivě někdy čeká hodiny i dny,jindy celé roky. Nastane-li ten dlouho očekávaný, často jen předpokládaný okamžik, je třeba, aby byl včas na pravém místě, protože je zpravidla neopakovatelný. Nepřehlédněme ještě jednu velice důležitou skutečnost, a sice, že takové snímky nejčastěji vznikají ve fotografovi dobře známém prostředí. Dobře víme, že také ve fotografii existují náhody, ale ty jen potvrzují pravidlo. Pravděpodobně nejlepší jsou jeho fotografie z Českého středohoří. A nejsou jimi jen velkoryse pojaté panoramatické snímky, ale také stejně přesvědčivé detaily (tráva, kameny,pavučiny,kapky rosy,odlesky světla, jinovatka, sněhové krystaly), z nichž některé v přírodě jen málokdo postřehne, ale o to s větší radostí si je potom prohlíží na fotografiích. Vytvoření takových fotografií, jakými se M. Kalík představuje na semilské výstavě, předcházelo dlouholeté a trpělivé získávání zkušeností, tříbení názorů a stanovisek, bylo třeba již zmíněné schopnosti vidět a viděné zaznamenat, ale také nezbytná dávka štěstí, o němž se říká, že přeje připraveným. M. Kalík nepochybně měl fotografické štěstí vícekrát v životě, například když fotografoval bouři nad Českým středohořím od chvíle, kdy se nad obzorem objevily první nic neříkající mráčky, přes nejdramatičtější okamžiky až po uklidnění. Taková příležitost se může naskytnout i jen jednou za život.miloslav Kalík ji měl a využil... Je fotografem, který umí. Přesvědčuje nás o tom každou fotografií, kdekoliv a kdykoliv se s ní setkáme. K fotografickému mistrovství dospěl až po letech, i když si o pozornost říkaly již jeho první černobílé snímky ze začátku 60. let. Zachycovaly atmosféru města Jablonce n. N. a byly neopakovatelné v působivých kontrastech světel a stínů.když začal fotografovat také na barvu, dostalo se mu dalších možností především k zachycení prchavých nálad. Z Českého středohoří vytěžil několik set neopakovatelných snímků, z nichž se jen některé dočkaly odpovídajícího zvětšení nebo zhodnocení v tisku. Již v 80. letech pracoval na obrazové publikaci o Českém středohoří, ale připravoval ji tak pomalu a odpovědně, že k jejímu vydání nedošlo. Věnoval mu až publikaci v roce 1995 vydanou nakladatelstvím Brána, která ale, ne Kalíkovou vinou, nesplnila jeho představy, když nakladatelství nevyužilo jím nabídnutých možností. Na dalšího nakladatele, který by o Českém středohoří jeho fotografickým možnostem odpovídající knihu vydal, od té doby bezvýsledně čeká. Z hlediska výběru fotografií a celkového pojetí i polygrafického zpracování je jeho zatím nejlepší obrazovou publikací ta, kterou pod názvem Mezi nebem a zemí před časem vydalo jablonecké sdružení Artefaktum. Je prvním reprezentativním výběrem z jeho fotografií, ale uměleckou úrovní stejných a možná ještě zajímavějších knih by se dalo sestavit a vydat několik. Publikace se ale neobjevila na knižním trhu, a protože si ji lze objednat jen prostřednictvím internetu, nenašla tolik obdivovatelů, kolik by si zasloužila. Na semilské výstavě se prodávat bude, takže návštěvník, který se s pohledem na vystavené fotografie nespokojí, může je získat také v knižní podobě.víc než pravděpodobné je, že se k nim doma bude opakovaně vracet. Výstava fotografií M. Kalíka je přístupná denně kromě pondělí od 9.00 do a od do hodin a trvá do neděle 5. června. ANTONÍN LANGHAMER Pozvánka na slavnostní koncert Zastupitelé města Semily asbor Jizeran srdečně zvou širokou veřejnost na slavnostní večer k 60. výročí ukončení druhé světové války, který se uskuteční v KC Golf v neděli 8. května od hodin. Účinkují jičínské sbory Foerster (sbormistři Ivana Hanzlová, Karel Chutný) a Smetana, semilské sbory Jizeran (sbormistr Jiří Kurfiřt) a Jizerka (sbormistři Alena a Václav Brádlovi), Komorní symfonický orchestr Krkonošského metra (dirigent Karel Jakubů) a vokální i instrumentální sólisté. V rámci večera bude slavnostně uděleno čestné občanství města Semily sbormistrům Aleně aváclavu Brádlovým a učiteli Oldřichu Míčovi. (jv) Glosy k dubnové kultuře 8. dubna: Zdařilá vernisáž výstavy Patříme k sobě v muzeu. Hojná účast zástupců města, lidsky jímavý zpěv, dobrá návštěva. 10. dubna: Nestárnoucí melodie. Příjemné jazzové vystoupení Jilemnického klarinetového a saxofonového kvarteta v archivu vyslechlo devět desítek návštěvníků, potěšila účast mladých. 12. dubna: Koncert učitelů ZUŠ Semily. Pestrá náplň, řada kvalitních výkonů, velmi slušná návštěva (80 posluchačů), neúměrná délka koncertu (165 minut). 18. dubna: Na Apollon kvartet (pořad KPH) přišlo málo lidí, třebaže to byl atraktivní a zajímavý koncert. Škoda dubna: Večer árií z oper Z. Fibicha. Do auly gymnázia přišlo pouze 19 návštěvníků, avšak klobouk dolů před rozsahem zpracovaného a předneseného repertoáru (scénář, moderování, baryton a recitace - K. Jakubů, soprán a recitace - E. Lédlová, tenor a recitace A. Nehněvajsa, znamenitý klavírní doprovod B. Lédl). Zničující délka (tři hodiny). Dopoledne navštívili dva kratší koncerty žáci gymnázia a základních škol. Týž den navštívili žáci škol v KC Golf koncert Patříme k sobě. Bylo se nač dívat, přesto asi nejvíce ohromilo nastudování pohádky Princezna ze mlejna (Ústav sociální péče Kurovodice) dubna: Čest semilskému badatelství na konferenci Ruralismus, jeho kořeny a dědictví dělali v Sedmihorkách zaměstnanci Státního okresního archivu Semily PhDr. I. Navrátil a Bc. Pavel Jakubec. Přijeli literární vědci a historikové z celé ČR, sál byl zcela zaplněn, organizace - díky oběma pánům a dalším obětavcům z Pekařovy společnosti Českého ráje výborná. JAROSLAV VÁVRA

11 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 11 Kultura Semily budou mít letní kino Stojaté vody semilského kulturního léta by mělo rozvířit letní kino, které bude od června do srpna promítat v areálu koupaliště. Po dlouhých debatách, kdy se naskýtala možnost promítat buď v ZŠ Dr. F. L. Riegra, nebo v zahradě knihovny, zvítězila varianta třetí. V prvním případě bychom totiž nejspíše nedodrželi hygienické normy hluku, ve druhém jsme se pak nesetkali s pochopením sousedů městské knihovny. Z těchto důvodů bude tedy letní kino sídlit v areálu uzavřeného semilského koupaliště. A protože nefungující kino Jitřenka slaví v tomto roce 85 let od prvního promítání, oslavíme filmovým létem i tyto významné narozeniny. Kino bude promítat ve středu,pátek a v sobotu a pro diváky je připraveno více než 40 filmů. Několik projekcí se uskuteční i mimo tyto dny; například na Den památky obětí komunismu (neděle 26. června) je připraven film Kousek nebe, který přibližuje zvěrstva páchaná totalitním režimem. Těšit se můžeme na řadu českých a také nejúspěšnějších zahraničních snímků, oceněných Oskary. Chybět v nabídce nebudou komedie, dramata, animované filmy, horory ani psychologické filmy, opomenuty nebudou ani snímky pro náročné diváky (např. maďarský film Revizoři z letošního Projektu 100). Filmové léto zahájí Troškův Kameňák 3. Zprodukce nejnovějších českých filmů budou promítnuty také filmy Sametoví vrazi, Blízko nebe, Krev zmizelého, Milenci a vrazi, Sluneční stát, Skřítek, Příběhy obyčejného šílenství a další. Ze zahraničních snímků určitě zaujmou Kruh 2, Milion Dollar Baby, Trója, Kafe a cigára či Pád třetí říše. Filmový program je sestaven tak, aby zaujal všechny generace. Touto cestou bychom také rádi oslovili firmy s nabídkou umístění reklamy v areálu letního kina či v letáku s programem kina, který bude distribuován do všech domácností v Semilech. Umístěním reklamy tak lze nejen oslovit nové klienty či zákazníky,ale též podpořit dobrou věc.současně nabízíme brigádu v letním kině omezenému počtu studentů (pokladní, pořadatelé). Kontaktovat nás můžete na tel. čísle nebo na adrese Už v loňském roce se podařilo provozovat kino na stadionu a ohlasy byly velmi příznivé. Vybudovat kino v nepříliš vybaveném areálu koupaliště je poměrně náročná akce, která se samozřejmě neobejde bez finanční dotace a podpory města. Městu tak patří náš velký dík. Také bychom chtěli poděkovat správci sportovišť S. Macákovi za jeho ochotu a pomoc. Nemáme kino v budově proč ho tedy nepostavit venku? Na vás, diváky, se již nyní těšíme! MICHAL MIŠKOVSKÝ, JAN FARSKÝ V pátek 15. dubna byla ve Státním okresním archivu v Semilech zahájena znamenitá výstava fotografií Ladislav Korce, který svým fotoaparátem zachytil tváře známých výtvarných umělců Pojizeří. Výstavu uvedl B. Skalický a poté početné návštěvníky vernisáže kvalitně provedenými operními áriemi Z. Fibicha a J. Pauera za klavírního doprovodu B. Lédla potěšil K. Jakubů. Výstava trvá do 19. května. Ladislav Korec stojí na fotografii vlevo, vpravo hovoří k hostům ředitel okresního archivu I. Navrátil. (jv) (FOTO: O. Kudrnáč) Noc s Andersenem v knihovně Letošního 2. dubna si svět připomněl významné výročí 200 let od narození nejslavnějšího pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Na jeho počest otevřely svou náruč také knihovny v celé České republice, kde téměř dětí a přes 2000 dospělých prožilo z 1. na 2. dubna kouzelnou Noc s Andersenem. Spalo se ve více než 400 knihovnách, ale i ve školách, družinách, dětských domovech i nemocnicích. Zúčastnilo se 28 slovenských, 21 polských a jedna rakouská knihovna a všude se četly Andersenovy pohádky. Děti zasadily na 386 místech tzv. Andersenův pohádkovník. A jak vypadala noc v semilské knihovně? V hod.se sešlo 16 dětí a tři studenti,kteří nabídli pomoc.většina se převlékla do kostýmů postav autorových pohádek, a tak když mezi malé mořské víly, cínového vojáčka či Uspavače zavítal samotný Andersen, cítil se jako doma. Děti mohly poznat jeho životní osudy, popsané i v řadě pohádek. Objevila se redaktorka E. Pilařová a natočila záznam, odvysílaný příští den na rozhlasové stanici Hradec Králové. Zúčastnila se i zasazení pohádkového stromu na zahradě - krásně kvetoucí sakury, kterou děti označily novým názvem Pohádkovník Andersenův. Po návratu do knihovny došlo na pohádky a kvízy, po večeři pak na výrobu leporel. Jedni lepili, jiní kreslili, další sestavovali titulní list i tiráž, aby knížky měly všechny náležitosti. Šikovní kreslíři vytvořili i několik obrázků, které jsme později odeslali významným osobnostem dánské královně, ministru kultury P. Dostálovi, Andersenovu velvyslanci v ČR V. Havlovi a dalším. Pak jsme vyrazili na noční putování za Pastýřkou a kominíčkem a děti hledaly cestou symboly této pohádky. A jako pastýřka a kominíček vyšplhali na komín,my jsme vyšlapali na věž kostela, kterou nám i v pozdní čas ochotně otevřel pan farář. Když jsme kolem půlnoci dorazili zpět, mohli se ti, kteří ještě nebyli unaveni,dozvědět mnoho zajímavého i o zemi velkého pohádkáře. Ráno se děti probudily k připravené snídani koláčům, perníku či štrúdlu, které knihovnice napekly. Ještě jsme vyhodnotili předchozí den,sepsali o tom zprávu a zabalili věci. Knihovna se tak stala dětem nakrátko domovem, kam se, věřme, budou rády vracet za knížkami po celý život. (mv) (FOTO: MěK)

12 Strana 12 Semilské noviny DUBEN 2005 Kultura Skvělé publikum fandilo zdravotně postiženým při festivalu Patříme k sobě Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily uspořádala ve dnech dubna v pořadí 8. ročník kulturního festivalu Patříme k sobě. Na festivalu každoročně vystupují zdravotně postižené děti, mládež i dospělí z ústavů sociální péče, stacionářů a diakonií z celé republiky. Postižení tančí, zpívají, hrají divadlo či muzicírují; i oni potřebují obdarovávat druhé. A dlouhotrvající potlesk a plné sály svědčí o tom, že se jim to daří. Jak už bylo v Semilských novinách uvedeno, každoročně se zvyšuje počet zájemců, kteří chtějí v Semilech vystupovat. Několikaletou tradicí bylo, že na galakoncertu se představili všichni účinkující. Počet přihlášených však vzrostl natolik, že letos byli rozděleni a vystoupili na dvou večerních galakoncertech.a tak diváci dětem tleskali v úterý 20. dubna v KC Golf v Semilech a o dva dny později v Městském divadle v Turnově, kde se koncert uskutečnil poprvé. Počet účinkujících se blížil dvěma stům. Přijeli z Markoušovic, Bystré u Poličky, Slatiňan, Žampachu, Jablonce n. N., České Lípy, Vrchlabí, Benešova u Semil (fotografie zachycuje jejich vystoupení v muzeu při otevření výstavy výtvarných a ručních prací), dále z Turnova, Opavy, Kurovodic, Loun, Žatce, Lindavy, Jičína, Mladé Boleslavi a Horního Maxova. Ani letos nechyběly dopolední koncerty pro děti ze základních škol, se kterými pořadatelé a účinkující poprvé zavítali i do Jablonce nad Jizerou a Železného Brodu. Skvělé dětské publikum účinkujícím fandilo a tleskalo nejen zde, ale i na dalších koncertech pro školy vjičíně, Jilemnici, Vysokém nad Jizerou a Semilech. Naše poděkování patří školám za možnost stravování, skvělí byli studenti z Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech, Nové Paky a Turnova, kteří pomáhali při koncertech a doprovodných programech. Na středeční odpoledne byly pro vystupující připraveny programy dle jejich výběru. Navštívili tak Sportovní centrum v Semilech, zhlédli ukázky výcviku psů, pohádku Sedlák z Oujezda jim zahráli herci ze Železnice. Večer se konala diskotéka, ze které děti odcházely s drobnými dárky. Velký dík patří dětmi zbožňovanému DJ Martinu Borešovi,který každoročně diskotéku pořádá, a firmě Kovo Boreš, která věnovala ceny do taneční soutěže. Ve čtvrtek před galakoncertem vturnově účinkující navštívili Hrubý Rohozec, Dlaskův statek, Muzeum Českého ráje, bazén, bowling v Sedmihorkách a prohlédli si město. Součástí festivalu byla také prodejní výstava výtvarných a ručních prací, které vytvořili zdravotně postižení. Za velkého zájmu veřejnosti i vzácných hostů ji v Muzeu apojizerské galerii v Semilech 8. dubna zahájil malíř Michail Ščigol. Zájemci si mohli koupit keramiku, suché vazby, svíčky, obrázky, tkané koberečky, proutěné vázy či košíčky, obrázky a další krásné výrobky. Už při vernisáži se prodaly výrobky za jedenáct tisíc korun a Nadace Divoké husy výtěžek z výstavy doplnila do výše 40 tis. Kč. Získané peníze pomohly částečně uhradit náklady na festival. Velký dík patří všem, kteří pomohli; náklady na festival se totiž blíží 270 tisícům korun.finančně přispěla ministerstva kultury a školství, nadace Eurotel, Euronisa a Divoké husy, města Semily a Turnov, firmy Chalko Příkrý, Elite Bohemia, Lékárna Platan, Trufa, Hybler textil, Granát, Dřevoline Turnov, Roka Bozkov, ŽBS, Dioptra, ČSAD Semily, Kovo Boreš, dále pomohli JUDr. M. Nosek, JUDr. L. Poláček, JUDr. J. Skákal a MUDr. M. Holub. Bohužel žádný příspěvek jsme nezískali z Libereckého kraje; v přímých dotacích jsme neuspěli a grantový fond na podporu kultury se vztahuje až na akce od května Po dobu festivalu slouží veškeré ubytovací kapacity v Semilech jeho hostům. Účinkující děkují za milé přijetí ve Sportovním centru, Obecním domě, penzionu u Lánských, ubytovně Hybler i v penzionu Erika. Velký dík patří panu Eisenbergerovi za chutné snídaně a večeře.všude nám vycházeli vstříc, ale je pravda, že jsme se dočkali i překvapení nemilých; ať už se to týkalo přístupu k ubytovaným v KC Golf či ojedinělé reakce paní učitelky a technika Festival organizujeme po večerech, zdarma a dobrovolně. Někdy je to nelehké, ale přesto: Na 9. ročníku příští rok na shledanou! J. KUŽELOVÁ, J. BOUDNÁ (FOTO: O. Kudrnáč) Německý umělec A. Schindehütte v Semilech Koncem května se do Semil chystá početnější skupina z partnerského německého Schauenburgu. Část skupiny tvoří zaměstnanci obecního úřadu v čele s Willi Kleinem, který odchází z funkce a přijede se do Semil jako starosta rozloučit, v čele druhé skupiny bude pak uznávaný německý umělec Albert Schindehütte (na fotografii). Ten chystá na rok 2006 výstavu v Muzeu a Pojizerské galerii a přijede si prostory s předstihem prohlédnout. Poprvé vůbec bude pobývat nejen v Semilech, ale i v České republice. Semily získají jeho výstavou v roce 2006 i další prvenství v rámci ČR. Albert Schindehütte se narodil 27. června 1939 v malé obci Breitenbach, jež je dnes součástí Schauenburgu, v těsné blízkosti města Kassel. Dětství trávil většinou ve vesnické hospůdce Zum Goldenen Stern u své babičky; restaurace totiž stála naproti domu jeho rodičů. Svého otce, řidiče nákladních vozidel a domácího řezníka v jedné osobě, poznal však až po jeho návratu z válečného zajetí. Albert žil obyčejným životem, navštěvoval základní školu, pomáhal babičce starat se o krávy a velmi brzy začal s kreslením; většina jeho ranných, velmi nadějných prací však skončila v rámci domácího úklidu na vesnické skládce odpadků. Maturitu skládal v době konání historicky první Documenty, jedné z nejrozsáhlejších výstav současného multimediálního umění, která se opakuje každých pět let. Po maturitě se rozhodl pro uměleckou dráhu; nejdříve pro povolání aranžéra výkladních skříní. Učení v Kasselu však skončilo ještě ve zkušební lhůtě, protože Ali shodil při jednom sporu svého nadřízeného ze žebříku Tajně a bez velkých nadějí se poté ucházel o přijetí na školu uměleckých řemesel a v roce 1956 byl ihned přijat. O přijetí rozhodla jeho závěrečná práce na střední škole, jejímž tématem byla umělecká historie a kaligrafie. V roce 1958 měl teprve 19letý Schindehütte první výstavu, kterou uspořádal jeden z jeho učitelů, grafik Karl Oskar Blase. V roce 1961 se A. Schindehütte spolu s přítelem A. Waldschmidtem vydal do Berlína a zde společně s G. B. Fuchsem a J. Vennekampem založili v roce 1963 dílnu Rixdorfer Drucke. Dílna se nacházela na nepříliš exponovaném místě, v jednom ze zadních berlínských dvorů, kde s využitím vyřazených olověných destiček vznikala knižní a umělecká díla. Dílna vydělala horko těžko na základní obživu svých provozovatelů... Od roku 1968 žije A. Schindehütte v Hamburgu. Vystavoval už v řadě zemí a bezpočtu galerií a muzeí. Jeho dílo zahrnuje přes stovku titulů, od knižních ilustrací přes projekt gramofonových desek o Beatles, velkoplošné dřevoryty, kazetové desky (někdy s provokujícími obscénními obrázky) až po kresby na tělo. Členové dílny Rixdorfer Drucke se stále pravidelně scházejí ke společným podnikům. Schindehütteho kresby, rytiny, litografie, dřevoryty a kaligrafické listy putují po světě od roku 1959, jsou zveřejňovány v knihách, časopisech a grafických edicích, jsou také součástí veřejných a privátních sbírek. Albert Schindehütte je tvůrčím člověkem a nevyčerpatelnou studnicí nápadů. Schauenburgští nedají na svého Aliho dopustit a on na oplátku na svou rodnou ves nezapomíná. V roce 1996 inicioval a vytvořil v rodném Breitenbachu Schauenburgskou pohádkovou strážnici. Ta vznikla z bývalé hasičské zbrojnice na počest J. F. Krauseho a M. Hassenpflugové, jejichž zásluhou se několik místních příběhů dostalo do sbírek pohádek bratří Grimmů. Dnes je strážnice místem konání výstav a řady různých kulturních akcí. Stejně jako se vysloužilý dragounský strážník Krause a madam Hassenpflugová postarali o nesmrtelnost několika zdejších pohádkových příběhů, stará se A. Schindehütte zase o nesmrtelnost jejich. A velmi úspěšně. (ik)

13 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 13 Kultura Pozvánka na festival Jazz pod Kozákovem Ve dnech 13. a 14. května se v KC Golf uskuteční 19. ročník festivalu Jazz pod Kozákovem. Zatímco páteční večer začíná v hod. a je monotematický, bluesový, sobotní galavečer nabídne od hod. jazzovou všehochuť. Na koho se můžeme v Semilech těšit? V pátek vystoupí brněnský Hoochie Coochie Band (J. Švihálek kytara, zpěv, J. Štěpaník harmonika, Pavel Všiansky basa, Dan Černý bicí). Kapela se už několikrát zúčastnila mj. prestižního šumperského mezinárodního festivalu Blues Alive i festivalů zahraničních. Druhou páteční formací bude Hoo Doo Band z polské Wroclavi (T. Nitribitt zpěv, harmonika, B. Miarka kytara, J. Blachura basa, A. Waśniewski klávesy, B. Niebielecki bicí). Mladá pětičlenná bluesová formace hraje převážně v řadě wroclavských klubů, ale často vystupuje i v jiných polských městech. Jako třetí se v pátek představí Stan the Man Bohemian Blues Band a Betty Semper (Praha/Vídeň). Stan the Man (kytara a zpěv), vlastním jménem Stan Wolarz, se narodil v roce 1951 ve skotském Edinburghu a je napůl Skotem a napůl Polákem. Působil v Londýně, Paříži, navštěvoval Prahu a v ní také v posledních letech převážně zakotvil. Několik let spolupracuje se zpěvačkou Anne Betty Semper, která žije ve Vídni. V sestavě dále hrají Tono Ďuratný, původem ze Žiliny (baskytara/kontrabas) a Kamil Němec (bicí). V sobotním večeru s názvem Podoby jazzu se představí: Církevní rok je rozčleněn na několik období a mezníky mezi nimi představují svátky, které křesťané slaví. Svátky nejsou samoúčelné; mají nám připomenout důležité a významné události. Vánoce jsou připomínkou narození Ježíše Krista, ovelikonocích si připomínáme, že za nás, pro nás a kvůli nám zemřel, ale také z mrtvých vstal. Svátek Nanebevstoupení pak ukazuje, že vzkříšený Ježíš už není mezi námi, ale vstoupil na nebesa, a konečně svatodušní svátky, které budeme slavit 15. května, mluví o seslání Ducha svatého na učedníky. Svatodušní svátky patří svánocemi a Velikonocemi k vrcholům křesťanského církevního roku, avšak mnoho lidí je nezná, případně neví, co si pod pojmem Duch svatý vlastně představit. V Bibli je množství míst, kde se o Duchu svatém hovoří. Jsou to potěšující výpovědi. Jednu z nich můžeme nalézt v Janově evangeliu. Jsou to slova, která částečně ukazují, co Duch svatý znamená a co činí. Toto vám pravím, dokud jsem s vámi, uzavřel Pán Ježíš své kázání a dodal: Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Big band ZUŠ Liberec. Průměrný věk 19členného orchestru je 18 let, vedoucím a dirigentem je Rudolf Mihulka. Big band se v průběhu 34 let trvání zúčastnil mnoha jazzových festivalů doma i v zahraničí (Holandsko, SRN, Polsko, Francie). S orchestrem zpívá Jana Tvrdíková. Funk Corporation (Turnov). Aktuální složení kapely je osmičlenné, zpívá Zuzana Pecová. Repertoár tvoří převážně převzaté funk&soulové skladby ve vlastních aranžích. Jedna z dobře se prosazujících kapel z obdivuhodné turnovské jazzové líhně. Elena Suchánková & Jocose Jazz (Praha). Elena Suchánková patří mezi nejužší špičku českých jazzových zpěvaček, je absolventkou věhlasné Berkley School v Bostonu. Doprovázející kvartet Jocose Jazz je sestavou vynikajících jazzových instrumentalistů (M. Linka kytara, skladatel, aranžér, R. Krampl vibrafon, P. Dvorský kontrabas, B. Križek bicí). Těšme se na jazzovou pohodu. J. J. Jazzmen (Praha). Kapela seskupená kolem lídra J. Jiruchy hraje svižnou směs swingu a dixielandu, zpěvačka O. Škrancová reprezentuje novou krev na pražské jazzové scéně. Kapela vystupovala na mnoha festivalech v Evropě ivzámoří, v r s velkým úspěchem vystoupila dokonce v kolébce jazzu, na slavném New Orleans Jazz & Heritage Festival. Vstupenky na Jazz pod Kozákovem (s případnou rezervací) si můžete zakoupit v předprodeji v kanceláři KC Golf a v městském informačním středisku. (eš) Pohádka ve výtvarném díle dětí Dne 27. května v 9.00 hod. se v sále KC Golf uskuteční slavnostní vernisáž výstavy dětských výtvarných prací, která se koná pod názvem Z pohádky do pohádky. Připravila ji městská knihovna při příležitosti letošních výročí významných pohádkářů H.Ch.Andersena a bratří Grimmů, a to ve spolupráci s městským informačním střediskem, které zprostředkovalo navíc i zapojení dětí z německého partnerského Schauenburgu.To se projeví i v programu vernisáže, kde vystoupí zástupci obou měst. Představí se např. děti z dramatického oboru ZUŠ Semily, které si pod vedením H. Mockové připravily pohádku Dupynožka, ze Schauenburgu přijede divadélko TicTacTheater s německou pohádkou Hans im Glück ; ta je určena starším dětem, které se učí němčině. Děti přijede ze Schauenburgu pozdravit i starosta W. Klein a historická postava, bývalý dragounský strážník Krause, jenž kdysi dodával tamější pohádkové příběhy bratrům Grimmovým. Výstava výtvarných prací na pohádkové téma bude přístupná veřejnosti do 10. června. (mv) Když Pán Ježíš chodil po zemi, učil lidi o Bohu a jeho Království, o tom, jak žít,aby do něho jednou směli vstoupit. Ukazoval jim, proč jej Bůh poslal na tento svět, že on je tím Mesiášem, který za spásu hříšných lidí podstoupí smrt kříže.avšak stávalo se,že mu jeho učedníci dobře neporozuměli, pochybovali a ve své víře kolísali. A to byl Pán Ježíš s nimi. Kdykoliv se ho mohli na cokoliv zeptat. Ujistit se Svatodušní zamyšlení Jenže tak to nemělo zůstat na věky. Pán Ježíš se po určité době vrátil ke svému Otci, aby usedl po jeho pravici v nebesích. Co se asi tak může stát s učedníky po jeho odchodu? A co s jeho dílem, s tím co říkal a učil? Podíváme-li se reálně, pak pokud by vše záviselo jen na učednících a jejich schopnostech, dopadlo by to nejspíš neslavně. Asi by na Ježíše chvíli vzpomínali a připamatovávali si jeho slova, ale vzpomínka by v nich postupně bledla, až by se vytratila. Možná by se i zprvu snažili říci o Ježíši Kristu dalším lidem a předávat jim jeho učení, patrně by jim však ostatní nerozuměli.a tak by učedníci svou snahu nejspíše po čase vzdali a vrátili se k rybářským člunům. Přece však tomu bylo opačně. Učedníci nejenže na Ježíše nezapomněli, ale jeho slovo předávali dál. A lidé jejich zvěst přijímali a chápali ta slova. Tak se Ježíšovo učení šířilo do celého světa. Další a další lidé uvěřili a přidávali se ke Kristovým učedníkům. Tak je tomu již po dva tisíce let. Že je to zvláštní? A přece je to skutečnost! To je právě dílo Ducha svatého. To On otvírá mysl tak, aby člověk porozuměl Ježíšovu slovu. A srdce, aby jej přijalo. Avšak tím, že Duch svatý člověka přivede k víře, jeho dílo nekončí. On nás i neustále občerstvuje a posiluje, vrací k jistotě Božího slova, k onomu zdroji života skrytému v Kristu. Bez něho by naše víra uvadla. Přichází pomoci, když je nám nejhůř, přichází na pomoc naší slabosti a skrze Boží slovo nás potěšuje. Ubezpečuje nás o tom, že všechna ta krásná zaslíbení, které čteme v Písmu, nepřestala platit a že i při nás dojdou svého naplnění Naději i radost do dní svátečních i všedních všem čtenářům přeje LADA KOCOURKOVÁ, farářka CČH Semily Skautská hlídka SVĚTLUŠKY V ZOO Dubnový výlet mezi zvířátka připadl na krásný slunečný den. Vlak vyrazil i dorazil na místo určení včas, a tak jsme ve Dvoře Králové mohly přestoupit do luxusních autobusů místní městské dopravy. Desetiminutovou cestu do centra nám zpestřovala část dveří, která se z autobusu ulomila po ujetí několika metrů a pravidelně rachotila v rytmu jízdy. Alespoň jsme si měly o čem cestou z malebného náměstí na okraj města povídat ZOO byla zaplavena návštěvníky. Téměř letní den byl ideální na prohlídku safari i všech pavilonů a výběhů, ve kterých se proháněli sloni, žirafy, opice i opičky, tygři, nosorožci, lemuři, surikaty a cizokrajní ptáci. Trochu jsme se zapotily v pavilónu vodní svět, kde vládlo vlhké tropické podnebí a také při hledání ztracené peněženky. Nejvíce jsme se však vydováděly v dětské ZOO, kde se na zvířátka člověk může nejen dívat, ale také si je pohladit. Nejvíce byla obdivována malá černá kůzlátka kozy kamerunské. Dojmů bylo tolik, že jsme málem přehlédly blížící se bouřku. Naštěstí jsme vše přečkaly na vlakovém nádraží a v Semilech jsme vystoupily suchou nohou. Takže sláva, nazdar výletu, nezmokly jsme... (effa) VARTALENT 2005 Středisková soutěž talentů byla letos obeslána rekordním množstvím různých výtvorů, takže bylo opravdu těžké vybírat ten nejlepší. V oboru výtvarných prací do 12 let zvítězila Ještěrka s krásnou žirafou, o druhé a třetí místo se podělily obrázek Želvy a sádrový ostrov Lvíčete. Z kategorie starších vyhrála Figi s keramickou loutkou dědkem, druhá byla Lentilka s keramickým andílkem a třetí Kulich s hliněnou maskou. Ani zručnost našim skautkám a skautům zřejmě nechybí: v kategorii do 13 let vyhrál Krteček s půvabným motýlem, ke druhému místu doplula Římanova loď a na třetím spočinula Klárčina miska. Ze starších dětí si první místo upletl svým proutěným košem Husky, druhý byl Mrndin hrníček a třetí Liščina stuha. Do kategorie literárních výtvorů se přihlásily jen světlušky, nejlepší byl příspěvek Chilli nazvaný Nová zem, druhé místo obsadila Divoščina Planeta veverek. Blahopřejeme všem jmenovaným a děkujeme úplně všem, kdo překonali svou pohodlnost a něco hezkého vytvořili. Převažovala děvčata že by kluci měli nešikovnější ruce nebo méně vtipné hlavy? (in)

14 Strana 14 Semilské noviny DUBEN 2005 Připomínáme si šedesát let od konce války Letošní kulaté 60. výročí osvobození připomene doma i v zahraničí řada vzpomínkových akcí; v Semilech to bude 8. května slavnostní koncert v KC Golf. Alespoň několika střípky si i v Semilských novinách přibližme atmosféru května roku 1945 v našem městě. 1. KVĚTNA 1945 V noci na 1. máje přerušila šestičlenná skupina železniční trať u koupaliště vkošťálově. Destrukční skupinu tvořili L. Holec, technik z Lomnice n. Pop., strojní zámečník Josef Mašek z Nové Vsi n. Pop., František Arlet, automechanik z Lomnice n. Pop. a tři cizinci, kteří uprchli z německého zajetí - Angličan Mullock, Skot Spiers a Rus Arkadevič. Vlak s lokomotivou, uhlákem a dvanácti vagony koksu vykolejil, německá posádka byla zraněna,koks rozsypán po trati, která se stala neprůjezdnou. Při nedostatku topiva se koks stal vítanou kořistí obyvatel. Téhož dne byla přerušena trať Turnov Mladá Boleslav aturnov Liberec. Semilsko bylo tak po železnici odříznuto od světa. 2. KVĚTNA 1945 O půlnoci na 2.května se ozval z protektorátního rozhlasu smuteční pochod a ve oznámení: Z vůdcova hlavního stanu se oznamuje: Náš vůdce je mrtev.protektorátní noviny vyšly s portrétem Hitlera v černém rámečku. Byly to poslední protektorátní noviny, které se do Semil dostaly.telefonní linky byly v noci přestříhány. 3. KVĚTNA 1945 Dopoledne bylo věnováno odstraňování německých nápisů. Největší aktivitu v tomto směru prokazoval Arne Vaněk. Se žebříkem a sekyrou procházel od domu k domu a nežádoucí nápisy ničil. Na několika místech se přešívají protektorátní prapory na československé, obchody jsou zavřené. Dopoledne došlo v Chuchelně ke srážce mezi českými ozbrojenými oddíly a Němci, hlídajícími vojenské skladiště. Ihned se formovaly partyzánské skupiny a bylo informováno ilegální vedení v Semilech. Houkáním sirén a zvoněním zvonů byl v Semilech ohlášen začátek povstání. Ve hod. se odebral kpt. Wohlmuth na okresní úřad k německému hejtmanovi Jesenskému a docílil převzetí úřadu do moci českého Okresního národního výboru. Na jeho pokyn bylo odzbrojeno 10 německých četníků, 300 mužů volksšturmu a 18 vojínů protiletecké obrany. Československé jednotky v síle 650 mužů zajistily komunikace a důležité objekty. 4. KVĚTNA 1945 V noci na 4. května vznikaly boje s německými jednotkami. Na město útočilo 100 opilých esesmanů. 7. KVĚTNA 1945 V Semilech bylo internováno už na deset tisíc německých zajatců. Text: V. Votoček, I. Navrátil (FOTO: okresní archiv) Ruští vojáci byli nadšeně vítáni chlebem a solí, krojovanými sokoly, legionáři i děvčaty, kterým se určitě mladí bojovníci líbili. Uvítací projevy na jejich počest přednesli Antonín Wohlmuth, vojenský velitel okresu, a Karel Boris Havlík, jenž tak dokonce učinil jejich mateřštinou. Vděčnost osvoboditelům byla nefalšovaná, teprve vývoz sovětského komunismu a definitivně sovětská okupace Československa způsobily mezi oběma národy hluboký rozkol. O dva dny dříve než v Praze, 3. května 1945, vypuklo v Pojizeří povstání proti fašismu. Touhu lidí udělat něco pro urychlení konce války podnítil zamýšlený odvoz kožených oděvů ze skladu wehrmachtu v Chuchelně, čemuž se rozhodla zabránit tamní odbojová skupina, vedená ruským majorem M. I. Šalujevem, uprchlým z pochodu smrti, a Jaroslavem Kousalem (3. a 4. zleva). Společný snímek s uniformovanými rudoarmějci je ze Lhoty, kam se 5. května skupina ukryla, když situaci načas ovládli Němci, ovšem z doby mnohem pozdější. V sokolovně v Chuchelně byli koncem války ubytováni vlasovci, kteří měli budovat překážky proti ruským tankům. V jejich obličejích se zračí rezignace, únava a obavy, co je čeká ve vlasti, až si je odvezou zvláštní vojska Rudé armády. Pokud nebyli jako zrádci rovnou popraveni, zahynuli v sovětských gulazích. Dne 10. května ve hodin dorazila Vysockou ulicí i do našeho města Rudá armáda, na čele s gardovým dělostřeleckým motorizovaným plukem 1. ukrajinského frontu. Jeho velitel Oleg Vladimirovič Penkovskij (na autě stojící vlevo) se před listopadem 1989 nesměl na fotografiích objevit byl totiž v SSSR popraven za velezradu. Dnes můžeme být hrdí na to, že právě někdejší osvoboditel Semil, jako špičkový britský agent v sovětské vojenské rozvědce, řadu let informoval CIA o jaderných plánech Moskvy, upozornil USA na umístění sovětských raket na Kubě a pravděpodobně pomohl odvrátit třetí světovou válku. Němečtí civilisté převážně ženy, staří muži a mládež byli soustřeďováni ve sběrných táborech a zaměstnáváni úklidem města (na snímku před drogerií), likvidací protitankových překážek, v zemědělství a nenahraditelní specialisté i v průmyslu. Veškerý majetek byl Němcům konfiskován a po etapě divokého odsunu následoval odsun organizovaný, pod dohledem vítězných mocností.

15 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 15 Sport Fotbalové béčko v bojích o záchranu Po odstoupení fotbalového áčka z české fotbalové ligy mohou příznivci v Semilech chodit povzbuzovat mužstvo B v krajském přeboru, návštěvy na utkáních jsou však zatím slabé. Mužstvo v bojích o záchranu získalo dvě důležitá vítězství na domácí půdě, v nervózním okresním derby v Lomnici n. pop. však podlehlo soupeři gólem z penalty. 15. kolo: SK SEMILY B FK PĚNČÍN/TURNOV 2:1 (0:0) Sestava: Balatka Kovář, Krystan, Hendrych, T. Linek Liďák (70. Z. Mareš), Grebeníček, R. Burnus, L. Vrabec Preissler (89. A. Linek), Aster (90. Doubek). Fakta: Branky: Lukáš Vrabec 2 - Jedlička. Rozhodčí Horák z Liberce řídil s chybami. Žluté karty 2:3 (Kovář, Aster), přihlíželo 120 platících diváků. Po úvodním oťukávání měli první šanci domácí - v 15. min. Preisslerovu příležitost odvrátil jeden z hráčů hostů rukou, kterou však hlavní rozhodčí jako jediný neviděl Domácí postupně ovládli pole i hru, přes značnou převahu však do černého netrefili. Ve 25. min. pouze Liďák nastřelil tyč. Po obrátce přišly velké chvíle Lukáše Vrabce. Ve 46. min. pálil ještě těsně vedle, v 51. min. už ale skóroval po přímém kopu Krystana 1:0. Tlak domácích narůstal a v 69. min. Vrabec úřadoval podruhé 2:0. V 73. min. střídající Z. Mareš předložil Vrabcovi další lahůdku, tomu však hattrick zmařil hostující brankář Cimbál. Závěr patřil překvapivě hostům, kteří vylezli z obrany a začali zle zatápět unaveným domácím. Výsledkem jejich snahy bylo několik rohů a branka Jedličky, která padla po chybě obrany v 80. min. Rozhodčí pak nastavil šest minut, domácí ale v hektickém závěru zaslouženou výhru ubránili. (kř) 16. kolo: FC PĚNČÍN SK SEMILY B nehráno Utkání na hřišti jednoho z favoritů soutěže muselo být odloženo, neboť hrací plocha byla po vytrvalém dešti nasáklá vodou. 17. kolo: SK SEMILY B AUTOBRZDY HEJNICE 2:0 (1:0) Sestava: Balatka Kovář, Krystan, Hendrych, T. Linek Stehlík, Grebeníček (26. Coufal), R. Burnus (81. Doubek), L. Vrabec Preissler (83. Malý), Aster. Fakta: Branky Aster 2. Rozhodčí Ouředník ze Sněhova u Malé Skály, žluté karty 5:3, červené 1:1 (Kovář - Šulc), přihlíželo 100 diváků. Domácí začali velmi dobře a ve 13. min. propálil míč do brány hostů ze skrumáže Aster. Hejničtí pak vycítili nejistotu sudího, přitvrdili a provokovali. Paradoxně na to doplatil nejzkušenější hráč na hřišti Martin Kovář, který ve 35. min. dostal zcela neoprávněně žlutou kartu, vzápětí mu ujely nervy a musel pod sprchy. To se nelíbilo divákům, kteří proti rozhodčímu bouřili až do konce utkání. Hosté pak vycítili šanci, zle zatápěli oslabené obraně, ta však v čele s bezchybným brankářem Balatkou všechny jejich pokusy s přehledem vyřešila. Rozhodčí chyboval nadále, domácí trestal kartami a hostům fauly odpouštěl.v 60. min. však i jemu došla trpělivost a poslal ze hřiště hostujícího Šulce. Patnáct minut před koncem našel pak Roman Burnus nádhernou přihrávkou Astera, který nezaváhal a parádní střelou potvrdil zaslouženou výhru domácích. (kř) 18. kolo: FC LOMNICE N. POP. SK SEMILY B 1:0 (1:0) Sestava: Balatka T. Linek, Kovář, Krystan, Coufal R. Mareš, Burnus (71. A. Linek), Hendrych (58. Malý), Vrabec Preissler, Stehlík. Fakta: Branka Sucharda z penalty. Rozhodčí Neugebauer, žluté karty 2:4 (Burnus, Krystan, Kovář, Coufal), červené 0:1 (75. Krystan), rohy 4:4, střely na bránu 4:4, mimo 3:1. Přihlíželo 200 diváků. Okresní derby přilákalo slušnou návštěvu, utkání však úrovní odpovídalo postavení obou celků ve spodních patrech tabulky. Prvních 25 minut se diváci nudili, domácího Jezdinského v brance vyzkoušel střelou v úvodu pouze Vrabec. Vzruch nastal až ve 39. min., kdy po faulu na Kordu domácí kapitán Sucharda proměnil penaltu 1:0. O dvě minuty později se podobné výhody dožadovali Semilští, kteří reklamovali faul na Preisslera, avšak bezvýsledně. Oboustranně nepřitažlivá hra pokračovala i ve druhé půli, v níž měli hosté neplod- nou převahu.v 75. min. faul na Preisslera dva metry před šestnáctkou rozhodčí nepotrestal a následující smrtící útok domácího Janaty musel za cenu červené karty uhasit Krystan. Tuto situaci nervově neunesl semilský trenér Linek, který musel být vykázán z lavičky. V 85. min. šel domácí útočník Janata opět sám na bránu, tentokrát mu ale ve skórování zabránil ostrým zákrokem Kovář. I tak ale zůstaly důležité body domácím. (dl) TABULKA KP: 1. Nová Ves (Lbc) : Zásada : Pěnčín (Jbc) : Skalice : Hlavice : Mimoň : Pěnčín/Turnov : Stráž n. N : Hejnice : Ruprechtice : Lomnice n. P : Semily B : Višňová : Elitex Jablonec :37 10 Dorostenecká kopaná Fotbaloví dorostenci odehráli v jarní části krajského přeboru Libereckého kraje zatím tři zápasy, když další dva musely být odloženy pro nepříznivé klimatické podmínky. Starší dorost hrající pod hlavičkou SK Semily si stále drží pozici ve finálové čtyřce a v soutěži dosud neprohrál, také mladší dorost startující jako FC Lomnice nad Popelkou je zatím na bronzové příčce. Výsledky jarních zápasů staršího dorostu: 13. kolo: SK Semily - Jiskra Nový Bor 1:1 (0:1). 15. kolo: SK Semily - Spartak Chrastava 6:0 (2:0). 16. kolo: Rapid Pavlovice - SK Semily 2:2 (0:2). Výsledky jarních zápasů mladšího dorostu: 13. kolo: FC Lomnice n. Pop. - Jiskra Nový Bor 3:0 (3:0). 15. kolo: FC Lomnice n. Pop. - Hrádek n. N. 2:2 (1:1). 16. kolo: Rapid Pavlovice - FC Lomnice n. Pop. 0:0. (as) Půltucet pohárových gólů SK SEMILY SOKOL HORNÍ BRANNÁ 6:0 (2:0) V prvním kole krajského poháru hostili semilští fotbalisté soupeře z I. A třídy. Hrálo se na výborně připravené škváře semilského stadionu za značné převahy domácích. Na ještě poměrně lichotivé prohře hostů má velkou zásluhu jejich dobře chytající brankář Nosek, který zneškodnil i penaltu. Za zmínku stojí čistý hattrick Pavla Astera, kterého dosáhl mezi 47. a 70. minutou. Fakta: Branky Aster 3, Kovář, Stehlík a Lukáš Vrabec. Rozhodčí Langer z Pěnčína, přihlíželo 100 diváků. Sestava: Balatka (46. Jan Vrabec) Kovář, Krystan, T. Linek Stehlík (65. A. Linek), Hendrych, Grebeníček, R. Burnus, L. Vrabec Aster, Preissler (35. Malý). kř- Žákovská kopaná Výsledky krajského přeboru starších žáků: 12. kolo: SK Semily FK Pěnčín/Turnov 1: kolo: FC Lomnice n. Pop. SK Semily 2:0. TABULKA: 1. Pěnčín-Turnov : Jablonec 97 B : Slovan Liberec B : Rapid Pavlovice : Autobrzdy Hejnice : Jiskra Nový Bor : Elitex Jablonec : Česká Lípa B : Lomnice n. Pop : Jilemnice : Semily : Jiskra Mimoň :97 7 Výsledky krajského přeboru mladších žáků: 12. kolo: SK Semily FK Pěnčín/Turnov 0: kolo: FC Lomnice n. Pop. SK Semily 0:2. 1. Slovan Liberec B : Jablonec 97 B : Sokol Ruprechtice : Pěnčín-Turnov : Jilemnice : Rapid Pavlovice : Elitex Jablonec : Semily : Lomnice n. Pop : Jiskra Nový Bor : Jiskra Mimoň : Česká Lípa B :93 4 Celostátní sraz cykloturistů KČT Benešov, KČC Semily a časopis Cykloturistika pořádají ve dnech června celostátní sraz cykloturistů, jehož centrem bude SDH v Benešově u Semil Podolí. Pořadatelé využili výzvy ze strany časopisu, který letos slaví 10 let své existence, a rozhodli se akci celostátního dosahu uspořádat. Cyklistické aktivity se v našem regionu významně rozvíjejí (Pojizerská liga cyklistů, Krkonošský pohár horských kol, 150 km vyznačených cyklotras) a o jeho vhodnosti pro cykloturistiku jistě není pochyb. Pro účastníky je připraven bohatý dvoudenní program. Sobota bude ve znamení cykloturistického putování regionem na některé z 10 doporučených tras v délce od 30 do 120 kilometrů, na večer je pak připravena beseda s Luckou a Michalem, cyklistickými cestovateli kolem světa. Z doporučených tras zbude jistě dost kilometrů i na neděli, která bude však pro zdatnější cyklisty také ve znamení cykloturistického maratonu Král Krkonoš (210 kilometrů s devíti krkonošskými vrcholy a převýšením 3500 metrů, jsou připraveny i kratší varianty na 110 km, resp. 60 km). Zájemci o účast se mohou hlásit v semilském informačním středisku, které zajišťuje agendu společně s koordinací ubytování. Propozice s přihláškou vyšly v dubnovém čísle časopisu Cykloturistika. (jpl)

16 Strana 16 Semilské noviny DUBEN 2005 Sport Florbalisté pokazili závěr Závěrečné souboje v severovýchodní florbalové lize mužů semilské celky příliš nezvládly. Tým SCC Semily, bojující o prvenství, skončil nakonec ve velmi vyrovnané tabulce až na 4. místě, Sokol Semily skončil v první své sezoně v soutěži jedenáctý. DOHRÁVANÝ 7. TURNAJ, LIBEREC SCC Semily Nová Paka 5:7 (2:3,2:3,1:1). Branky: A. Hypšman 2, Michálek, Havrda, M. Strnad. Rozhodčí Souček a Diblík, vyloučení 4:5. Death Stars FBC Liberec - SCC Semily 9:8 (1:4,6:3,2:1). Semilští vedli ve 2. třetině už 7:3, soupeř však během sedmi minut vyrovnal! Vítězný gól navíc padl pouhých 11 vteřin před koncem, kdy fatální chybu obránce Michálka potrestal liberecký kapitán Mareš. Branky: A. Hypšman 3, R. Hypšman 2, R. Havrda, Sábl, Blažo. Rozhodčí Souček a Diblík, vyloučení 2:3. Sestava SCC Semily: T. Strnad (1. zápas), Šimon (1. zápas od 24. min. a2. zápas) V. Havrda, Hovad, Petrásek,Michálek (Jandura) A.Hypšman, Sábl, M. Strnad, Blažo, R. Havrda, R. Hypšman. FBK Jičín B TJ Sokol Semily 19:2 (4:0,6:0,9:2). Sokol pouze do 10. min. držel skóre 0:0, poté však zkušený soupeř získal jasnou převahu. Branky V. Fikar 2. Rozhodčí Martinec a Souček, vyloučení 0:1. TJ Sokol Semily Český Dub 3:7 (1:3,0:1,2:3). Branky Nyklíček, Maňhal, Vrabec. Rozhodčí Martinec a Souček, vyloučení 4:0. Sestava TJ Sokol Semily: Rychlovský Hošek, Vrabec, Kittler, V. Fikar, Šádek, M. Fikar,Tvrzník, Nyklíček, O. Marek, Maňhal. 11. TURNAJ, JIČÍN FBK Jičín - SCC Semily 3:6 (0:0,3:2,0:4). Branky A. Hypšman 4, M. Strnad, R. Hypšman. Rozhodčí Frühbauer a Drašner, vyloučení 0:0. SCC Semily TJ Turnov 7:4 (3:1,2:1,2:2). Branky: R. Hypšman 3, Blažo 2, A. Hypšman, Sábl. Rozhodčí Žofka a Drašner, vyloučení 0:2. Sestava SCC Semily: Šimon - Michálek (1. zápas), Petrásek, Hovad, Jandura, Sucharda (2. zápas) - A. Hypšman, Sábl, M. Strnad, R Hypšman, R. Havrda, Blažo. TJ Sokol Semily - FBK Jičín B 3:6 (1:1,1:2,1:3). Branky V. Fikar 2, Hošek. Rozhodčí Frühbauer a Drašner, vyloučení 1:1. Sestava TJ Sokol Semily: Rychlovský Hošek, Kittler, Vrabec, V. Fikar, Šádek, M. Fikar, Tvrzník, Nyklíček. 12. TURNAJ, LOMNICE N. POP. FbK Tigers Vrchlabí - SCC Semily 9:6 (1:1,1:1,7:4). Branky Blažo 3, M. Strnad 2, A. Hypšman. Rozhodčí Bříza a Teplý, vyloučení 0:4. Sestava SCC Semily: Šimon (od 41. min T. Strnad) Petrásek, Jandura, Hovad, Sucharda A. Hypšman, Sábl, M. Strnad, V. Havrda, R. Havrda, Blažo. Death Stars FBC Liberec TJ Sokol Semily 7:3 (0:1,3:2,4:0). Branky Hošek, M. Fikar, V. Fikar. Rozhodčí Bříza a Teplý, vyloučení 0:0. Falcons Nová Paka TJ Sokol Semily 10:5 (3:2,2:2,5:1). Branky V. Fikar 2, Šádek 2, M. Fikar. Rozhodčí Bříza a Teplý, vyloučení 0:0. Sestava TJ Sokol Semily: Rychlovský Hošek, Kittler, Vrabec, V. Fikar, Šádek, M. Fikar,Tvrzník, Nyklíček. 13. TURNAJ, SEMILY FbK Lomnice n. Pop. - SCC Semily 3:1 (1:0,0:1,2:0). Ve vzájemném duelu o první místo si za vyrovnaného stavu hráči Semil troufli na útočnou hru a za stavu 1:2 na powerplay, což jim bylo osudné. Branka V. Havrda. Rozhodčí Bříza a Zima, vyloučení 1:0. SCC Semily Sokol Jablonec n. N. 7:3 (2:0,3:1,2:2). Branky Blažo 3, A. Hypšman 2, V. Havrda, R. Hypšman. Rozhodčí Bříza a Cícha, vyloučení 0:1. Sestava SCC Semily: T. Strnad (1. zápas), Šimon (2. zápas) - Petrásek, Jandura, Hovad, Sucharda - A. Hypšman, Sábl, V. Havrda, R. Hypšman, R. Havrda, Blažo (2. zápas). TJ Sokol Semily - FBK Lomnice n. Pop. 1:11 (0:1,1:3,0:7). Branka M. Fikar. Rozhodčí Bříza a Zima, vyloučení 1:1. TJ Sokol Semily - TJ Turnov 3:9 (1:1,0:3,2:5). Souboj o konečné 10. místo v tabulce. Branky M. Fikar 3. Rozhodčí Bříza a Cícha, vyloučení 1:1. Sestava TJ Sokol Semily: Rychlovský Šádek, Vrabec, Hošek, M. Marek, Nyklíček, Kittler, M. Fikar, Tvrzník, Maňhal, V. Fikar. (pj) TABULKA: 1. Lomnice n. P : Death Stars Lbc : FbK Vrchlabí : SCC Semily : FbK Jičín B : Nová Paka : Český Dub : Orli Liberec : Pulsklima B : TJ Turnov : Sokol Semily : Sokol Jablonec :131 7 Přijďte sportovat do Chuchelny Obec Chuchelna zahájila provoz víceúčelového hřiště. K dispozici jsou tři kurty tenisové, dva kurty volejbalové a jeden kurt basketbalový, případně celé hřiště na malou kopanou. Ceny jsou na hodinu: Dospělí, dorost nad 15 let: jeden kurt bez osvětlení 50 Kč,celé hřiště bez osvětlení 150 Kč, jeden kurt s osvětlením 100 Kč, celé hřiště s osvětlením 300 Kč. Děti do 15 let: jeden kurt bez osvětlení 25 Kč, celé hřiště bez osvětlení 75 Kč, jeden kurt s osvětlením 50 Kč, celé hřiště s osvětlením 150 Kč. Půjčovné: tenisová raketa se čtyřmi míčky 20 Kč, míč (kopaná, volejbal, košíková) 20 Kč. Dále je k dispozici atletická běžecká dráha a skok do dálky. Objednávky: p. Trnka, tel , nebo osobně na sportovišti. Pokud se hráči nedostaví včas na sjednaný termín, může být hřiště pronajato dalšímu zájemci. Další informace podá Obecní úřad Chuchelna (tel ). Klub českých turistů vás zve Tu a tam zaslechneme názory, že pěší turistika v porovnání s jinými odvětvími (cykloturistika, vodní turistika, agroturistika) ztrácí příznivce, ale Klub českých turistů Semily se od loňského roku rozrostl o nové členy. Pěší turistika má na Semilsku silnou tradici i početnou členskou základnu. Vždyť na pěší výlet se můžeme vydat bez velkých příprav i finančních výdajů, můžeme ho spojit s jízdou vlakem, autobusem nebo autem, a nikde také není psáno, že musíme na výletě po vlastních urazit desítky kilometrů. KČT Semily si proto dovoluje pozvat všechny své příznivce (i odpůrce) na akce pro širokou veřejnost, které pro letošní rok připravil. K už tradičnímu Novoročnímu výstupu na Kozákov a Račí stezce přibude v květnu Pohádkový les, ve spolupráci s občanským sdružením Přátelé Kozákova se chystá červnový Festival her a podzimní Drakiáda. Chybět letos nebudou ani jednodenní pěší výšlapy pro členy i nečleny KČT a poznávat začneme nejdříve nejbližší okolí. Mnoho z nás totiž vyráží často do vzdálených míst, aniž by si povšimli pozoruhodností takřka za humny. (Prvním výletem bude prvomájový výšlap do Loukova, kde majitel Muzea techniky p. Bujárek otvírá sezonu. Sraz účastníků: 1. května v 8.30 hod. před KC Golf). Dalším v plánu je výlet do pohádkového roztockého mlýna s návštěvou staročeské formanky, což je ideální kombinace pro účast dětí i dospělých, ale také výlet do Bozkova, kde účastníky po známých i méně známých místech provede místní znalec a nadšený vypravěč Stanislav Hlava. O termínech budeme veřejnost informovat v Semilských novinách,vkabelové televizi a ve vývěsce KČT. Na závěr připojujeme pozvání především pro ty nejmenší, které spolu s jejich rodiči zveme na už zmíněný Pohádkový les bratří Grimmů, ve který se promění městský park v sobotu 21. května od 9.00 do hod. Na děti se těší hodné i zlé pohádkové postavičky z Grimmových pohádek, které dětem rády pomohou při plnění soutěžních úkolů, vyplňování pohádkové křížovky nebo hledání pokladu zlého trpaslíka, který je bez zlatých střípků nepustí z lesa ven...těšíme se na příjemná setkání s vámi. (ik) Bronz volejbalových juniorů K poslednímu turnaji oblastního přeboru do Liberce odjeli volejbaloví dorostenci konečně kompletní. Družstvo podalo celkem dobrý výkon, dvě utkání vyhrálo a dvě prohrálo a v konečném pořadí přeboru skončilo na 3. místě (1. Slavia Liberec, 2. Mnichovo Hradiště, 3. TJ Semily). Oproti loňsku, kdy skončilo druhé a se stejným počtem bodů jako vítězný Liberec, si tedy pohoršilo. TJ Semily Loko Česká Lípa 2:1. Ve velmi malé tělocvičně se naši hráči těžko orientovali. TJ Semily Slavia Liberec kadeti 0:2. Mladší družstvo Liberce bylo tvořeno většinou staršími žáky a bylo vynikající! TJ Semily TJ Turnov 2:0. Turnov má slabší družstvo. Naši junioři vyhráli s nevelkým náskokem, zahráli si však i náhradníci. TJ Semily Slavia Liberec 1:2. V zápase vynikající úrovně, naši hráči ukázali, co v nich opravdu je. První set se vítězné družstvo soutěže doslova nestačilo divit, výborné bloky našich hráčů byly pro favorita nepřekonatelnou překážkou. Po hladce vyhraném setu však naši hráči ve druhém těsně prohráli 23:25 a senzace se nekonala I tak se ale junioři rozloučili se sezonou vynikajícím výkonem. Konečné 3. místo je tak trochu náplastí na nepříliš vydařenou sezonu. O lepší umístění se družstvo připravilo zejména slabým podzimním výkonem v Semilech a poté i na turnaji v Turnově, kam pro řadu onemocnění jelo nekompletní. (lh) Ženy pod sítí V sobotu 9. dubna uspořádalo regionální centrum sportu pro všechny ve spolupráci s TJ Semily v hale Sportovního centra Aprílový turnaj ve volejbale žen. Zúčastnilo se ho devět družstev. Konečné pořadí: 1. Xavero Rovensko p. Tr., 2. Příšovice - juniorky, 3. Příšovice - ženy, 4. Semily, 5.Turnov, 6. Poniklá A, 7. Přepeře B, 8. Poniklá B, 9. Rovensko p. Tr. (sc)

17 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 17 Sport Horská kola potřinácté Květen je v Semilech spojen se závodem horských kol, který už dvanáct let v městském parku pořádá Klub českých cyklistů BC Sport Semily. Od roku 1999 je závod součástí HAVEX Krkonošského poháru MTB. Letošní 13. ročník semilského závodu se jede v neděli 8. května jako zahajovací závod sedmého ročníku poháru. Pro cyklisty je připraven technicky i fyzicky atraktivní pětikilometrový okruh v lokalitě Palackého sadů, Výstrčky a Cimbálu se startem a cílem v Bítouchovské ulici. Závod je vypsán pro všechny výkonnostní i věkové kategorie: žactvo let (délka 6 km), žactvo let (8 km), kadeti let (10 km), junioři let (20 km), ženy (15 km), příchozí (bez rozdílu věku,pohlaví či výkonnosti, 10 km), masters (veteráni od 30 let, 20 km), hobby (sportovci, 25 km), elite (závodníci, 25 km). Závod začíná v hod. startem žen, kadetů, juniorů a příchozích, od hod. závodí žákovské kategorie na kratším okruhu a ve hod. přichází čas mužských kategorií. Na startu se samozřejmě objeví i závodníci v domácích barvách (BC Sport Semily), od žáků přes příchozí a kadety až po muže. Věříme, že k trati najdou cestu také semilští příznivci sportu a vytvoří závodu příjemnou atmosféru. Generálním partnerem seriálu je firma HAVEX auto s. r. o., regionální prodejce vozů Škoda. Informace o závodu jsou k dispozici v prodejně BC Sport, na plakátech a na internetových stránkách nebo (jpl) Cyklisté pojedou na Kozákov Pojizerská liga cyklistů po zahajovacím závodě v Českém ráji míří vkvětnu do Semil k závodu do vrchu na trati Semily Chuchelna - Kozákov. Letošní ročník je připraven na neděli 15. května, start je v hod. u parkoviště Na Rovinkách, prezentace od 9.00 hod. tamtéž. Silniční závod s hromadným startem měří 9,2 km, má převýšení 400 metrů a cíl ve výšce 747 m n. m. Jeho zvláštností je tzv. věkový handicap, který zvýhodňuje mladší a starší cyklisty a cyklistky oproti hlavní kategorii. Nejdříve startují žáci, veteráni nad 50 let a ženy, s minutových odstupem dorostenci a veteráni nad 40 let a na závěr hlavní kategorie mužů. Vítězem se stává první cyklista na vrcholu Kozákova. O zajímavosti závodu svědčí vysoká účast v posledních třech ročnících (124, 124 a 110 cyklistů!). jpl- Kadetky zazářily Letošní rok pro Fit studio Jany Boučkové začal velkým úspěchem na mistrovství České republiky ve fitness družstev v Luhačovicích. Dva týmy kadetek ve velké konkurenci vybojovaly 1. a 3. místo, juniorky skončily na 7. místě. Trenérka Jana Boučková byla vyhlášena trenérkou roku. Vítězství vybojovaly kadetky Pavla Maryšková, Zuzana Jínová, Vendula Krystanová a Barbora Klacková, Simona Chlumová, Anna Barvinská a Adéla Šírová zjesenného, Michaela Sůvová z Chuchelny a Erika Janatová ze Ž. Brodu (foto). Na bronz dosáhlo družstvo ve složení P. Svobodová, Š. Rácová, K. Nejedlová (Ž. Brod), D. Wolfová (Jistebsko), N. Simandlová (Semily) a B. Bičíková (Turnov). Družstvo juniorek startovalo ve složení T. Mildeová, A. Jínová (Semily), R. Kocourková (Jičín), K. Šikolová, P. Mazánková, K. Růžičková, M. Farbárová (Ž. Brod), S. Horáková a L. Havrdová (Huntířov). Příprava na MČR pro tým kadetek nebyla jednoduchá, neboť ji narušila epidemie chřipky, jedno zranění a ještě tři dny před závody postihly některé dívky i střevní potíže. Rodiče však závodnice podpořili a výkon družstva na ploše pak zvedl diváky ze sedadel! (dj) (FOTO: V. Šír)

18 Strana 18 Semilské noviny DUBEN 2005 Servis Kulturní centrum GOLF Neděle 1. května: Oslava 1. máje. Začátek ve hod. v sále KC Golf. Pořádá KSČM. Úterý 3. května: M. P. Musorgskij: Boris Godunov. Zájezd do Divadla F. X. Šaldy v Liberci pro předplatitele skupiny O. Odjezd v hod. z Riegrova náměstí. Pátek 6. května: Zahájení kurzu country tanců. Kurz obsahuje čtyři lekce po 2,5 hodinách a závěrečný country bál. Vede jej taneční mistr Petr Mertlík se studiem country tanců Karolína z Jičína. Další lekce budou 15., 22. a vždy od hod. v sále KC Golf. Kurzovné činí 480 Kč na osobu. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC Golf, tel Sobota 7. května: Taneční večer. Ukončení kurzů tance pro manželské a přátelské páry i pro všechny příznivce společenského tance a dobré zábavy. Hraje skupina Allegro, uvádí P. Mertlík, začátek v v sále KC Golf. Neděle 8. května: Slavnostní koncert k 60. výročí ukončení 2. světové války. Účinkují pěvecké sbory Jizerka a Jizeran, Foerster a Smetana z Jičína, hraje Komorní symfonický orchestr krkonošského metra. Začátek v hod. v sále KC Golf. Čtvrtek 12. května Koncert ZUŠ. Pro žáky I. stupně základních škol, začátky v 9.00 a v sále KC Golf. Pátek 13. května, sobota 14. května: Festival Jazz pod Kozákovem. (Více uvnitř čísla.) Pondělí 16. května: Eva Bublová varhany, Karolína Berková mezzosoprán. Poslední koncert 48. abonentní sezóny KPH. Zazní skladby B. A. Wiedermanna, F. Mendelsona-Bartoldyho, K. Slavického, J. Brahmse a P. Ebena. Začátek v hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Pátek 20. května: Sestry Steinovy. Sestry Karolína a Lucie jsou vynikající představitelky a zároveň špička současného českého písničkářství. Vyrůstaly v Děčíně, zpívaly v dětských sborech i rockových kapelách. Jejich první CD Lilie polní vyšlo v roce 2001,druhé s názvem Můj tanec v březnu Vedle Radůzy jsou Sestry Steinovy další velkou nadějí českého písničkářství. Začátek klubového večera v hod. v předsálí KC Golf. Sobota 21. května: Koncert ke 40. výročí založení pěveckého sboru Jizerka. Setkání všech generací zpěváků. Začátek v hod. v sále KC Golf. (V pátek 20. května se koncert koná od hod. také v kostele sv. Petra a Pavla.) Úterý 24. května: Gustav Skála: Nevidím to černě. Velmi černá komedie s kriminální zápletkou o tom, jak lidé s černou minulostí chtěli postavit na nohy krachující pohřební ústav. Daří se to ovšem velmi těžko, když chtějí především pohřbít některé velmi nekalé skutky. O tom, že se můžete při vší hrůze pobavit, vás přesvědčí herci Divadla Metro Praha K. Macháčková, I. a A. Vyskočilovi, J. Přeučil, Z. Herfortová ad.začátek v hod.v sále KC Golf. Poslední divadelní představení v jarní sezoně na předplatné, zbylé vstupenky budou v předprodeji. Středa 25. května: Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ. Začátek v hod. v sále KC Golf. Úterý 31. května: V. Čort: Pohádka o líných strašidlech. Výpravná pohádka pro děti z MŠ azš. Hrají M. Peňázová, H. Czivišová, M. Bednářová a D. Landrmanová. Uvádí divadelní agentura Gordia Praha. Začátky představení v 8.40 a hod. v sále KC Golf. Na červen připravujeme: 1. června: Koncert žáků ZUŠ. 4. června: Country bál. 5.června:Diskotéka pro náctileté. Uvádí Ivan Mejsnar. 14. června: Honza Nedvěd se skupinou Vojty Nedvěda v novém programu. Předprodej vstupenek od 16. května v kanceláři KC a v MIS. 25. a 26. června: Doprovodný program semilské pouti. KC Golf bude přijímat od 1. června přihlášky do kurzu tance a společenské výchovy pro mládež. Kurz bude zahájen ve čtvrtek 15.září, obsahuje devět lekcí (čtvrtky), tři prodloužené (svátky nebo prázdniny) a závěrečný věneček (plánován je na sobotu 10. prosince). Přesný rozpis lekcí obdrží účastnící při přihlášení. Kurz vedou tradičně manželé Mertlíkovi z Jičína, hudební doprovod zajišťuje skupina Allegro, popř. Styl. Kurzovné 900 Kč na osobu je nutné zaplatit při přihlášení. Přihlášky a bližší informace v kanceláři KC Golf, tel Sportovní centrum Od 6. do 8. května: Víkend s aerobikem. Pořádá p. Javůrková. Sobota 21. května od 8.00 hod.: Turnaj v odbíjené neregistrovaných hráčů. Okresní kolo, pořádá RCSPV Semily (p. J. Stránská). Od 20. do 22. května: Víkend s aerobikem. Pořádá p. Jandová. Sobota 28. května od 8.00 hod.: Turnaj v odbíjené neregistrovaných hráčů. Krajské kolo, pořádá KASPV Liberec (p. J. Stránská). Dům dětí a mládeže 7. května: Den kola. Jarní cyklistická akce pro děti z MŠ a ZŠ, jízda zručnosti na kolech,závody na koloběžkách. Prezentace v 9.30 hod. v DDM, zahájení v hod. na Ostrově. 13.května: Klub pařanů. Určeno dětem od 3. tříd, koná se od do hod. v budově Trianglu vpodmoklicích. 27. května: Klub pařanů. Určeno dětem od 3. tříd, koná se od do hod. v budově Trianglu vpodmoklicích. 28. května: Soutěžní ruleta. Určeno dětem ZŠ, koná se v klubovně SVČDM od hod. Městská knihovna Od dubna ponechala knihovna levnější přístup na internet. Za 15 minut připojení zaplatíte 10 Kč. 5. května se bude konat v Praze knižní veletrh, kde budou mít knihovníci možnost nakoupit některé novinky. Proto bude tento den knihovna uzavřena. Čtenářům se omlouváme a děkujeme za pochopení. 27. května v 9.00 hodin v sále KC Golf: Vernisáž výstavy dětských výtvarných prací s názvem Z pohádky do pohádky. Výstava potrvá do 10. června. Ve druhé polovině května zveme všechny prvňáčky na Slavnost slabikáře. Učitelé si mohou domluvit termíny, kdy s třídou navštíví knihovnu, aby ji děti poznaly a prokázaly tu své znalosti čtení. Poté bude každé dítě pasováno na čtenáře a zdarma obdrží svůj první čtenářský průkaz. Bližší informace o akcích na tel. čísle Muzeum a Pojizerská galerie Od soboty 30. dubna do neděle 5. června: Mezi nebem a zemí. Výstava barevných fotografií Miloslava Kalíka. Neděle 8. května: U příležitosti slavnostního večera k 60. výročí ukončení 2. světové války, který se uskuteční v KC Golf, budou v předsálí vystaveny dobové fotografie, které pořídil fotoaparátem Leica (negativ 24x36 mm) Miloš Kosař. Pátek 13. května v hodin: Zahájení výstavy 40 let s Jizerkou. Úterý 24. května od hodin: Hovory nad otevřenou biblí. Téma: Obecné dopisy. Upozornění: Ve dnech 30. a 31. května bude muzeum z důvodu pravidelné dezinsekce uzavřeno. Muzeum a Pojizerská galerie má otevřeno denně kromě pondělí od 9.00 do a od do hodin. Sbor Dr. Karla Farského 5. května od hod.: Májový modlitební podvečer (nejen pro maminky). 12. května od hod.: Májová pobožnost. Slouží Vladimír Hraba, farář CČSH z Jičína. 19. května od hod.: Májová pobožnost. Slouží Pavel Pechanec, farář CČSH z Českého Dubu. 20. května od hod.: Povídání o víře a životě. Ekumenické setkání nad Písmem svatým a jeho poselstvím pro náš současný život. Tentokrát na téma: Duch svatý. Připravuje Lada Kocourková, farářka CČSH v Semilech, spolu s Filipem Susou, farářem CČE v Libštátě. 26. května od hod.: Májová pobožnost. Slouží David Tomčík, farář CČSH z Liberce. 2. června od hod.: Setkávání. Devátý podvečer cyklu, tentokrát na téma: Vzpomínání na Karla Kryla. Vypráví a na kytaru hraje a zpívá Jaroslav Čížek. Každou středu dopoledne od 9.30 do hodin: Klub rodičů Med. Program: hry a cvičení s malými dětmi; loutkové divadélko; biblická zamyšlení s diskusí; pro šikovné ruce - výroba loutek, hraček, dekoračních předmětů apod. Každou první středu v měsíci následuje společný oběd. Zvány jsou nejen maminky se svými dětmi, ale i tatínkové, nebo babičky a dědečkové s vnoučaty. Státní okresní archiv Do 19. května trvá výstava Známí výtvarníci objektivem Ladislava Korce, která přináší portréty 23 uměleckých osobností ze severních Čech. Výstava je přístupná ve všední dny od 8.00 do hodin, v pondělí a ve středu do hodin, v pátek do hodin. Úterý 17. května v hodin: Koncert orchestru Základní umělecké školy v Semilech. Dirigent Jiří Kurfiřt. V pátek 27. května v hodin: Zahájení dvojvýstavy Vladimír Veselý - Obrazy a grafika a Antonín Břicháček - Železné plastiky. Promluví prof. Bohumil Skalický, v kulturním programu vystoupí Jan Vávra (klarinet). Další tipy Sobota 7. května ve hod.: Pěstování a tvarování bonsají. Přednáška v aule gymnázia. Sobota 14. května: Novopacký šutrák. Šestý ročník soutěže plastikových modelářů, v níž má i veřejnost možnost vystavené modely hodnotit slosovatelnými bodovacími kupony. Koná se v DDM Nová Paka (sídliště), výstava pro veřejnost hod., slavnostní zahájení ve hod., bohatý doprovodný program (mažoretky, výstava sbírky pilotních odznaků, výstava dokumentů pilota RAF Otakara Hrubého, výstava letecké výstroje, výstava modelů aut, velká autodráha,výstava vojenské techniky). Sobota 21. května: Pohádkový les. Soutěže a hry na téma pohádek bratří Grimmů. V semilském parku pořádá KČT Semily od 9.00 do hod. Víkend 28. a 29. května: Mistrovství a přebor ČR v enduro jednotlivců i družstev. Terénní závody motocyklů v košťálovském lomu.

19 DUBEN 2005 Semilské noviny Strana 19 V SEMILECH LEVNĚ! K pronájmu velké množství samostatně oddělených výrobních, skladovacích a kancelářských prostor Telefon: Semilská společenská kronika Zlatá svatba NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB v Semilech Nádražní ulice 240 Vám nabízí široký sortiment rehabilitačních, ortopedických a kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené na poukaz i za hotové veškerý zdravotnický materiál léčebnou kosmetiku, vitamíny zdravotní obuv aj. Navštivte naši prodejnu, rádi Vám poradíme a vyhovíme! Dne 26. března 2005 oslavili v obřadní síni semilské radnice padesát let společného života - zlatou svatbu - manželé Vladimír a Marie Špidlenovi. Na fotografii jsou zachyceni se starostou města Františkem Mojžíšem. Vítání občánků MĚSTO SEMILY zveřejňuje záměr pronajmout obálkovou metodou byt č. 23 v domě čp. 439, ul. Na Olešce (půdní vestavba 1+1, 41,88 m 2 ) Podmínky: zájemce musí mít trvalé bydliště nebo zaměstnání v Semilech (přiložit potvrzení zaměstnavatele), minimální výše předplaceného nájemného 120 tis. Kč, každý zájemce je povinen složit v hotovosti na odboru MH a ŽP kauci ve výši 10 tis. Kč nejpozději do , měsíční nájemné 40 Kč/m 2. Obsah nabídky: výše nabízené částky předplaceného nájemného; číslo účtu, na který je možné v případě neúspěchu vrátit složenou kauci. Nabídky zasílejte v zapečetěné obálce se zpětnou adresou a označené heslem Byt č. 23 v čp. 439 NEOTVÍRAT na adresu: Městský úřad, Husova 82, Semily, nejpozději do Prohlídka bytu proběhne 3. května, sraz zájemců o prohlídku v l0.00 hod. před domem. Bližší informace lze získat na odboru MH a ŽP, Komenského nám. čp. 113, Semily, tel nebo PRODEJ A SERVIS Husqvarna, Parner, Flymo, Oregon, McColloch, Bison, Fiskars Motorové a elektrické pily, vyžínače, křovinořezy, plotostřihy, sekačky, traktory, ridery, potřeby pro les a zahradu NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA Horní Sytová čp. 68 (bývalá restaurace Maroko) , www://lipek.webpark.cz ZBOŽÍ IHNED, NA OBJEDNÁVKU DO 24 HODIN Dne 11. února (z tohoto dne je horní fotografie) byli mezi občany našeho města slavnostně přivítány tyto děti: Jakub Bažant, Jan Bažant, Jan Vostřel, Lukáš Volmut, Adam Seifert, David Bártů, Valérie Rysová, Sára Šimánková, Leona Kovářová, Daniela Borčická a Jana Martínková. Ve vítání občánků jsme pokračovali 15. dubna (dolní fotografie), kdy byli v silné převaze kluci nad holčičkami.tento den byli přivítáni: Arian Ahmadi, Josef Sedlář, Filip Trávníček, Vojtěch Fejfar, Matěj Vodrážka, Jakub Hýsek, Tomáš Koňák, Nicol Dolenský, Jan Tomáš, Marek Krček, Petr Cvrček, Jindřich Mlejnek, Richard Mlejnek, Jan Zumr, Vít Kraus, Matěj Šorf, Ondřej Žiga, Hana Kocourová, Adéla Novotná, Dora Koťátková, Sára Cinová a Laura Vašková. (FOTO: archiv matriky)

20 Strana 20 Semilské noviny DUBEN 2005 Semilská společenská kronika Životní výročí Občanům, kteří oslavili či oslaví svá významná životní jubilea, srdečně blahopřejeme. 94 LET Božena Šimůnková 92 LET Marie Ulrichová 89 LET Rudolf Kousal 85 LET Květoslava Škrancová Miroslava Bednářová Marie Šindelářová 84 LET František Buriánek Jiří Dufek Milada Maršálová 83 LET Zdeněk Mach Jaroslav Novotný z Bítouchova Václav Kalabza Emilie Drexnerová Jarmila Šmejkalová z Bítouchova 82 LET Karel Hubený Arnošt Housa z Bítouchova Jaroslav Nosek Jiří Zeman Jan Mengler Libuše Hlavová Jiřinka Čejchanová Alena Wohlmuthová Věra Vejšická Jarmila Stará Marie Vocelová 81 LET Jiřina Nováková Emilie Málková 80 LET Irena Blažková Libuše Váňová 70 LET Marie Adamová Anastazie Hochmanová Květoslava Hubáčková Pavlína Klempárová Věra Kodejšová Jiří Lukeš František Tomíček Manželství uzavřeli Aleš Hollman a Kateřina Zahálková uzavřeli sňatek ve Vrchlabí Petr Beneš a Miroslava Kadlecová uzavřeli sňatek v Říčanech Narodili se Ondřej Fries v Jilemnici Viktorie Janatová v Jilemnici Charlotte Lenka Farbarová v Jilemnici Vendula Čermáková v Jilemnici Jakub Šobáň v Jablonci nad Nisou Jiří Hluštík ve Vrchlabí Lucie Tereza Černá v Praze Žaneta Vránková v Jilemnici Opustili nás V uplynulých týdnech nás navždy opustili naši blízcí, přátelé a spoluobčané: Jarmila Dlatlová -Podmoklic Karel Hádek Miloslava Metelková Josef Vaněk Jiří Holata Marie Havrdová Eduard Kahovec Jindřiška Růžičková Emilie Havelková Viktorie Klacková Lidmila Pečinková Antonín Hřebíček z Bítouchova Květoslava Salabová Alena Göpfertová -Podmoklic Zaniklé Semily Kronika čtenářů Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Semily děkuje městskému úřadu za sponzorský dar. MILAN JANOČKO, místopředseda Nabídka pomoci Církev československá husitská v Semilech nabízí pomoc starším a nemohoucím spoluobčanům, např. při nákupech či úklidu. Zaměstnankyně náboženské obce rády vypomohou všem, kteří se rozhodnou nabídku využít. Jde o bezplatnou službu církve všem potřebným bez rozdílu vyznání. Náboženská obec garantuje spolehlivost lidí, kteří práce vykonávají. Kontaktovat nás můžete na telefonních číslech , (lk) Místo jistě poznáváte vlevo zbytek Riegrova mlýna, nad ním Koštofrank ano, nacházíme se na Riegrově náměstí, před dnešní jídelnou Jizera čp. 54 pana Petra Eisenbergera, a píše se zhruba rok Již na počátku 18. století tu postavila vrchnost roubený dům, nazývaný mýdlovnou nebo flusárnou flus je surové draslo čili potaš a vyráběl se z dřevěného popela vařením tuku nebo oleje (konopného, lněného apod.) v draselném louhu (hydroxidu draselném) vznikalo mazlavé mýdlo, silně pěnící ve vodě a používané spíše při úpravě textilu, běličství a barvířství než v kosmetice. V polovině 18. století si tento dům za 300 zlatých koupil Jan Dolenský, po něm Michal Medek, dlouho v něm pobývala rodina Hradeckých, než ho roku 1875 získal továrník F. Schmitt pro ubytování svých dělníků. Od něj ho koupila semilská obec a nejspíš jej zamýšlela zbourat, avšak již dva roky na to, v roce 1907, dům strávil oheň. Jen pro úplnost dodejme, že dvoupatrový hotel Františka Chaloupeckého, na jeho místě vybudovaný, se stal ozdobou Semil, a když majitel zkrachoval, vlastnictvím rodiny Kubelkových z Heřmanova Městce. (in) SEMILSKÉ NOVINY informační měsíčník občanů Semilska. Vycházejí poslední den v měsíci. Vydavatel: Město Semily. Rediguje: Ing. Vlastimil Bambas, Kavánova 1097, Lomnice n. Pop. (tel. a fax , mob. tel , Příjem příspěvků a inzerce: Městské informační středisko (Riegrovo náměstí 68, tel ), Kulturní centrum Golf (Vejvarovo nábřeží 199, telefon ), Městský úřad Semily (sekretariát, telefon ) a vedoucí redaktor. Sazba: Ing. Vlastimil Bambas. Tisk: Tiskárna Glos Semily, s.r.o., Špidlenova 436, Semily. Registrace: Ministerstvo kultury ČR, MK ČR E Semilské noviny na internetu: ISSN

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx

Údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-178464.aspx Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Údaje

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Obec Koloveč Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Koloveč se na svém zasedání dne 23. 11. 2007 usnesením č. 10 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009

Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 Zpráva o činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009 1. Úvod Cílem zprávy je předložit ve stručné podobě ucelený přehled činnosti Městské policie Třeboň za rok 2009. V průběhu roku 2009 získala Městská

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence.

podstatu přestupku, předá podklady obecnímu úřadu ke správnímu řízení, - předkládá obecní radě návrhy na opatření ke zlepšení požární prevence. Město Nový Bydžov Vyhláška č. 1/1997 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA NOVY BYDŽOV. Městské zastupitelstvo v Novém Bydžově se usneslo dne 26. 2. 1997 vydat podle 36, odst. 1., písm. f), zák. ČNR č. 367/1990

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ. ředitel/ ředitelka Městské policie Jeseník Město Jeseník, Masarykovo nám. 167/1 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Starosta města Jeseníku vyhlašuje dne 2. července 2015 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ ředitelka Městské

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech Adresa a kontakty: NOVOBUD ATD v.o.s., Pražská 612, Česká Kamenice, 407 21 Kontakt. tel. a osoba: novobud@centrum.cz,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570

zkušební komisař / zkušební komisařka v odboru dopravně správních agend Magistrátu hl. města Prahy kód 0570 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy zastoupené ředitelem Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru

Čl.1 Účel vyhlášky. Čl.2 Členění akcí dle místa konání a počtu osob (1) Akce ve vnitřním shromažďovacím prostoru OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKA OBCE NEKOŘ č.2/2012 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území obce Nekoř Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy

Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Výběrové řízení na strážníka Městské policie Veltrusy Starosta města Veltrusy vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, výběrové řízení na obsazení pracovního místa: strážník městské

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích

V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích V Y H L Á Š K A č. 2/2007 o místních poplatcích obce Ratenice Zastupitelstvo obce Ratenice se usneslo na svém zasedání dne 7.11.2007 Usnesením č.13 dle ustanovení 14 odst.2 zák.č. 565/1990 Sb., o místních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 O stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob na území města Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva města Železná Ruda č. 29 Přítomni: pp. Šnebergr, Kříž, Fischer, Kořán, Papež, Roubal, Sekyra,Horek,Chabr, Škývara, Lučan Omluveni: pp. Najman, Navrátilová Nepřítomni:

Více

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 2.zasedání zastupitelstva obce Nová ves nad Popelkou, které se konalo 11.12.2014 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BYZHRADEC ČÍSLO 12 o místních poplatcích Obecního zastupitelstvo obce Byzhradec se usneslo dne 19.11.2003 vydat podle 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu.

ČCCR objednala ostrovní stánek o velikosti 240 m2 ve středu hlavní haly a v současné době jedná o možnosti stát se zemí partnerem veletrhu. V Praze, dne 19.5. 2003 Vážená paní, vážený pane, Česká centrála cestovního ruchu organizuje 7. oficiální účast České republiky na veletrhu cestovního ruchu Tour Salon Poznaň, jehož letošní, již 14. ročník,

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů

Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 2015, č. j. MSP-686/2014-OJ-SO/, o výběru kandidátů na funkci soudce okresních a krajských soudů Cílem Instrukce je stanovit pravidla základního stupně výběru

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské-

Rada města Chropyně. Výroční zprávu za rok 2008 Správy majetku města Chropyně, okres Kroměříž, p. o., se sídlem Komenské- čj. zápisu MCH 1435/2009 spisová značka 1278/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 70. zasedání dne 16. března 2009 R M 1 / 7 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ):

1) Obec Příbram na Moravě vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatky ): Obec Příbram na Moravě Obecně závazná vyhláška obce Příbram na Moravě č. 2/2009, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013

Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 Informace z usnesení 88. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 17.7.2013 1. Žádost o prominutí poplatku z prodlení uživatel bytu č.3 na ulici Dunajská č.o. 25 v Brně Starém Lískovci, nyní bytem Merhautova

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta

Město Kravaře. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011. Ing. Andreas Hahn starosta Město Kravaře U s n e s e n í z 9. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 2.11.2011 v kongresovém sálu Buly Arény v Kravařích, část Kouty na Kostelní ul. usn. čís. 9.57/2011 9.62/2011 Ing.

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO- 17/IZS-2002 V Praze dne 30. ledna 2002 S c h v a l u j e: generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra v. r. U

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM

MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, 281 61 KOUŘIM V Kouřimi dne 2.1.2015 Vyřizuje: Ing. Josef Klouda Tel.: 321 783 230 VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více