Vážení přátelé, dámy a pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, dámy a pánové,"

Transkript

1

2 Vážení přátelé, dámy a pánové, kvalita života je často skloňovaný pojem. V případě občanů v předseniorském a seniorském věku bude naplněna tehdy, podaří-li se pro ně vytvořit dobré podmínky a motivovat je, aby měli chuť být co nejdéle aktivní a soběstační. V Kraji Vysočina hledáme a postupně nalézáme východiska, která by lidem s přibývajícím věkem umožnila žít smysluplně, udržovat zájem o své okolí, ale také prožívat každodenní radosti leden únor březen Jsme si vědomi své nezastupitelné role v možnostech pomoci a podpory Cílem krajského projektu Aktivní seniorská politika Vysočina Dolní Rakousko je snaha zohlednit potřeby lidí třetího věku v oblasti zdravého životního stylu, aktivního trávení volného času a aktivní komunikace. Člověk, který o své fyzické a psychické zdraví trvale pečuje, či se o něj v dospělosti začne starat, má větší šanci na kvalitní život ve vyšším věku. Věřím, že prostřednictvím seniorských pasů budete na stáří nahlížet jinak a že Vám slevové karty pomohou nejenom aktivně trávit volný čas, ale že Vám pomohou najít i nové přátele. Díky tomu Vás radost ze života nemine! Jedno přísloví říká: O pravé lidské štěstí je třeba, aby člověk stále usiloval. Závěrem tak přeji všem seniorům, aby náš Senior pas Kraje Vysočina dělal jejich život lepším a stal se jeho příjemnou součástí. Věřte, že i stáří má své silné stránky. duben červenec květen srpen červen září Váš říjen Mezinárodní den seniorů listopad prosinec Mgr. et Bc. Petr Krčál sociální pedagog radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a rodinné politiky

3 1 2 leden únor březen Při své práci se denně setkávám s lidmi, které znepokojuje jejich paměť. Nejde jen o ni, ale také o další poznávací funkce, které nám umožňují poznávat svět kolem nás, rozhodovat se i plánovat. Jednotný návod, jak je cvičit, neexistuje. Vychází vždy z individuální potřeby zlepšovat konkrétní složku. Několik testů si můžete hned vyzkoušet. Důležité však je začít a vytrvat! Jana Vejsadová trenérka paměti a kreativity lektorka programů CŽV a autorka testů duben květen červen Úkol č. 1: Proč se říká? zaměření: dlouhodobá paměť, vybavování Vyberte a spojte do správných tvarů tato podstatná a přídavná jména. Znalost těchto ustálených slovních spojení, která zpravidla vycházejí z řecké mytologie či biblických příběhů, se z povědomí mladších generací vytrácí. Znáte jejich původ i to, co znamenají v přeneseném významu? červenec srpen září Achillova Buridanův Ariadnina Augiášův Ikarův Lotova Tantalova Pyrrhovo Damoklův Pandořina Jobova Kainovo doplňte slovy: niť, skřínka, vítězství, meč, muka, pata, chlév, osel, znamení, zvěst, žena, pád říjen Mezinárodní den seniorů listopad prosinec

4 Úkol č. 2: Mentální puzzle zaměření: pozornost a prostorová představivost Hledejte a označte příslušným číslem jednotlivé střepy poháru. Většina z nich je různě pootočena nebo převrácena. Vyzkoušíte si prostorové schopnosti vaší pravé hemisféry. Vizualizujete si prostor, který nemůžete uchopit ani změřit. Úkol č. 3: Ptákoviny v anagramech zaměření: verbální logika, kognitivní flexibilia Změňte vždy pořadí písmen tak, aby vznikla jednoslovná jména z ptačí říše, ukrytá v přesmyčkách. dusot kapra vak vola hrad klič rve potok spi onak krok sání p a vaněk vinař ks cukr haje dr stan koš vltava miláček dvou Výsledky cvičení najdete na konci bloku

5 Úkol č. 4: Hodiny zaměření: pozornost Seřaďte hodiny A, B až K podle času, který ukazují. Předpokládejte, že na všech už minulo poledne. Implicitně vnímáte pouze postavení ručiček, které ukazují čas. Při zaměření pozornosti však zaznamenáte i to, že je cosi v nepořádku. Úkol č. 5: Nebojte se fantazie zaměření: krátkodobá paměť Zapamatujte si během 2 minut všech 24 slov. Spojte vždy trojici slov společným bláznivým obrazem, např. pírkem ptáka ohniváka. K úspěchu Vám tak pomohou vrozené mentální faktory _ asociace a představivost. pírko _ oheň _ pták žížala _ žebřík _ houpačka auto _ rohlík _ stokoruna strom _ ulice _ lampa stan _ pes _ dovolená motyka _ jahoda _ lednička oko _ kniha _ tělocvik televize _ květ _ jóga Výsledky cvičení najdete na konci bloku

6 Úkol č. 6: Jablka a citrony zaměření: logika; prostorová představivost Dokážete pomocí tří rovných čar oddělit jablka od citronů? Úkol č. 7: Co je spojuje? zaměření: asociace, verbální paměť Hledejte slovo, které lze spojit se všemi třemi uvedenými přídavnými či podstatnými jmény a tvoří s nimi vždy ustálená spojení. Např.: zelný _ nepopsaný _ rodný (list) smuteční _ koncertní _ obřadní starý _ nepsaný _ tiskový hudební _ geometrické _ nebeské hvězdná _ vstupní _ kovaná daňový _ vodní _ zemský chvíle _ pouť _ léta čokoláda _ vzpomínka _ káva tříšť _ jeskyně _ voda válec _ lázeň _ stroj šílená _ fialová _ jalová náhrobní _ mlýnský _ drahý bílý _ rodný _ zděný šachová _ kostelní _ vyhlídková vitamínová _ časovaná _ kalorická svatojánská _ španělská _ přesná Výsledky cvičení najdete na konci bloku

7 Úkol č. 8: Ochutnejte výrobky z Vysočiny zaměření: dlouhodobá paměť; vybavování Doplňte potravinářské a zemědělské produkty k místům, k nimž v našem povědomí neodmyslitelně patří: Úkol č. 9: Od západu k východu zaměření: vizuální paměť; prostorová představivost Seřaďte bez pohledu do mapy ČR následující města od západu k východu od 1 do 10: jaroměřické javořické keřkovské kostelecké Jihlavský želetavské Jihlava Brno Zlín Olomouc Hradec Králové České Budějovice Ostrava Ústí nad Labem Karlovy Vary Přerov Doplňte k produktům zeměpisná místa: čaje Jemča Pribináček salám Vysočina 1967 káva sýr Maskar z pivo Bernard Výsledky cvičení najdete na konci bloku

8 Úkol č. 10: Slova a obrázky ve třech krocích zaměření: krátkodobá paměť; koncentrace Zapamatujte si během 2 minut co nejvíce slov i obrázků a poté je zakryjte. Pak začněte postupně odečítat od čísla 100 číslovku 7. Nakonec napište slova i obrázky, které jste si zapamatovali. Co se Vám lépe vybavilo? Úkol č. 11: Číselná pyramida zaměření: logika Zapojte logiku a hledejte zákonitosti. Které číslo patří na místo otazníku?? kůň pavouk SLUNCE POČÍTAČ banán mrkev bábovka ANAKONDA CITRON fotoaparát Výsledky cvičení najdete na konci bloku

9 Úkol č. 12: Dosaďte slovo do slova zaměření: verbální paměť Doplňte vždy chybějící část slova (tečky) jednoslabičným slovem o 3 písmenech, které bude společnou částí pro všechna slova na řádku. vzor: KO SLE KA EN pec RÁ KA TRA KO TEL RÁ EK LÍ EK ZÁ EK DO EK KOM TR LÍK TELKA TRA KO O PO O TILKA KA K pro LE POK OB A OMEC P ÁT V ROZ ATEL PRŮ ETA ROZ TĚ ile ÍK ROZ NA NA KA PO Výsledky cvičení najdete na konci bloku

10

11

12 výsledky cvičení 1. Proč se říká: Achillova pata; Buridanův osel; Tantalova muka; Pyrrhovo vítězství; Ariadnina niť; Augiášův chlév; Damoklův meč; Pandořina skřínka; Ikarův pád; Lotova žena; Jobova zvěst; Kainovo znamení. Vysvětlení významu najdete na IT, příp. v knize O. Spalové Co to je, když se řekne, atd. 2. Mentální puzzle: 3. Ptákoviny v anagramech: strakapoud; koroptev; rákosník; volavka, krahujec, vlaštovka; hrdlička; konipas; pěnkava; skřivan; strnad, moudivláček 4. Hodiny: 1 B; 2 Ch; 3 C; 4 F; 5 K; 6 E; 7 D; 8 A; 9 H; 10 G 5. Nebojte se fantazie: Nezvládli jste to v časovém limitu? Paměť nejsou žádné čáry, ale je to otázka tréninku. Zkuste to znovu, budete se zlepšovat! 6. Jablka a citrony: Co je spojuje: síň; zákon; těleso; brána; ráj; dlouhá; hořká; ledová; parní; kráva; kámen; dům; věž; bomba; muška 8. Ochutnejte výrobky: pomazánkové; párky; rohlíčky; uzeniny; koláč; sýry; Jemnice; Přibyslav; Hodice; Jihlavanka; z Polné; Humpolec 9. Od západu k východu: 1. K. Vary; 2. Ústí n.l.; 3. Čes.Budějovice; 4. Jihlava; 5. Hr. Králové; 6. Brno; 7. Olomouc; 8. Přerov; 9. Zlín; 10. Ostrava 10. Slova a obrázky: Velmi těžký úkol. Odečítání 7 od čísla 100 je nejobtížnější a tvoří interferenci k předchozímu úkolu v zadání. Lépe se Vám zřejmě z paměti vybavily obrázky. 11. Číselná pyramida: Hledané číslo je 22. Každé číslo je dáno dvěma čísly, která jsou pod ním. Ve druhém a čtvrtém řádku jsou součty celých čísel v předchozím řádku (73+21=94), třetí a pátý řádek tvoří součty jednotlivých číslic předchozího řádku ( =22). 12. Dosaďte slovo do slova: kos; meč; pas; len; rok; lak; kaz; koš; díl EUROPE DIRECT JIHLAVA Úkolem Europe Direct Jihlava (ED Jihlava) je šířit povědomí a informace o Evropské unii a aktivně podporovat diskuzi o jejích aktivitách na místní a regionální úrovni. Celoevropská informační síť ED, k níž ED Jihlava patří, zastává funkci prostředníka mezi Evropskou unií a jejími občany v regionech snaží se přiblížit evropské instituce občanům a zároveň poskytuje orgánům EU zpětnou vazbu jaká témata místní občany zajímají. Střediska ED jsou koordinována a spolufinancována Evropskou komisí a tzv. hostitelskou organizací, kterou se na základě výběrového řízení stala Regionální rozvojová agentura Vysočina. Služby střediska jsou Co Vám ED Jihlava konkrétně nabízí? pro veřejnost zdarma. Informace o Evropské unii. Informace o práci a studiu v zemích EU. Informace o možnostech financování ze zdrojů EU. Informace o volbách do Evropského parlamentu. Zajišťování kontaktních údajů na organizace, se kterými potřebujete jednat. Přístup k internetu za účelem vyhledávání informací o EU. Vybrané publikace o EU zdarma. Vydávání měsíčního elektronického zpravodaje. Možnost studia materiálů o EU z knihovny EUROPE DIRECT Jihlava. Pořádání různých akcí a seminářů. Více informací o činnosti a akcích ED Jihlava naleznete v měsíčním elektronickém Evropském zpravodaji informační sítě Europe Direct. Zasílání zpravodaje si můžete objednat na ové adrese EUROPE DIRECT Jihlava Regionální rozvojová agentura Vysočina, Čajkovského 37, Jihlava tel.: , centrální bezplatná linka:

13 Bližší informace získáte na: Kraj Vysočina Odbor sociálních věcí Mgr. Táňa Křížová (tel ) Europe Direct Jihlava Jana Vejsadová (tel ) Jana Vejsadová

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky

4 Attavena, o.p.s. Senior... Internet, senioři... ... a statistiky Vážení přátelé, tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Klikněte pravýn, dědo, podpořeným Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaným v rámci rozpočtové linie Phare CZ2002/000-282.02.02,

Více

KDYŽ NÁS PAMĚŤ NEPOSLOUCHÁ. Projekt Snažme se trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku

KDYŽ NÁS PAMĚŤ NEPOSLOUCHÁ. Projekt Snažme se trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku KDYŽ NÁS PAMĚŤ NEPOSLOUCHÁ Projekt Snažme se trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky brožurka, kterou vydává Spolek neslyšících Plzeň

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Obsah 1. VÝCHODISKA EVROPSKÉHO ROKU 2012 2 1.1. Konkrétní cíle EY 2012 2 1.2. Situace v ČR a

Více

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity

Asociace od podzimu nabízí zdravotně postiženým lidem volnočasové aktivity Vybíráme z obsahu TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ seznamuje neslyšící osoby s počítači a jejich využitím... str. 2 Užitečný a také poutavý časopis (nejen) pro lidi se selháním ledvin... str. 3 Vlaštovky přinášejí změnu

Více

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008

Stavbě dálnic předchází práce archeologů. Čtenáře čeká Týden knihoven. Novinářka Ludmila Hyblerová. ročník IV. říjen 2008 říjen 2008 ročník IV 4 Stavbě dálnic předchází práce archeologů 5 Čtenáře čeká Týden knihoven 10 Novinářka Ludmila Hyblerová RPSN od 145,93 % 777 760 960 na dobu 7 až 12 měsíců hotovost až do domu nejvýhodnější

Více

Informační centra pro mládež v ČR

Informační centra pro mládež v ČR Informační centra pro mládež v ČR Národní informační centrum pro mládež Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 telefon/fax: 221 850 860 e-mail: info@nicm.cz 448508470 nicm Bezplatné poskytování informací Pomůžeme

Více

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce

backpack journalism jako nástroj při hledání uplatnění na trhu práce Projekt Tvorba a pilotní ověření inovativní metodiky: backpack journalism, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00146 je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Vážení a milí členové a čtenáři,

Vážení a milí členové a čtenáři, Vážení a milí členové a čtenáři, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo v roce 2011 sociální reformu, jejímž výsledkem by mělo být jednodušší a efektivnější fungování sociálního systému, nikoliv

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

Odborná studie. 2. část. Společnost Vzdělávání s.r.o.

Odborná studie. 2. část. Společnost Vzdělávání s.r.o. Odborná studie 2. část Vydala: Expertní tým: Společnost Vzdělávání s.r.o. Mgr. Jana Černá Bc. Martina Hubová Ing. Kateřina Jančová Ing. Miroslava Jelínková, CSc. Mgr. Michal Lipovský Mgr. Kateřina Němcová,

Více

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav

výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav výroční zpráva 2012 Z výukového programu Kdo je tu doma. Foto: archiv Ekocentrum Zahrada, Mladá Boleslav Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386,

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 4 2011 XX. ROÈNÍK 16. prezentace nestátních neziskových organizací s humanitárním zaměřením Pro Váš úsměv 2011 Inavozíkuzvládnete zvládnete cokoliv, limity máte jen ve své hlavě SMP CZ Wheelchair Czech

Více

Kraj Vysočina se pyšní Národní cenou kvality

Kraj Vysočina se pyšní Národní cenou kvality REGIONTOUR Brno 17. 20. ledna 2013, výstaviště Brno, Pavilon P, stánek 122 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 9 ČÍSLO 12 Prosinec 2012 Náklad 225 000 výtisků Vysočina žije biatlonem. Těšíme se na vás!

Více

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str.

Klub ROZ VOR. Nabízíme dárkový poukaz. editorial. www.neziskovky.cz. Když jednotlivec shání peníze str. 4. Příprava pro krizové situace str. SVĚT 3/2010 zpravodaj pro neziskové organizace www.neziskovky.cz NEZISKOVEK Aktuality str. 2 Když jednotlivec shání peníze str. 4 Příprava a realizace projektů financovaných z operačních programů SF EU

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti

Olomoucký senior. Žijeme aktivně, bez ohledu na věk! Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub. Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti Olomoucký senior 1/2014 čtvrtletník statutárního města Olomouce Senioři z Lazců mají už přes půl roku svůj klub strana 4 Chceme pozvat seniory z ústraní do společnosti strana 10 11 Žijeme aktivně, bez

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj

Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Ročník IX. číslo 4/2008 Při zavádění euroklíče hrají prim České dráhy a Středočeský kraj Vlakové nádraží ve Strančicích u Prahy se v březnu stalo první stanicí, kde mohou lidé s tělesným postižením použít

Více

TŘEBÍČ JARNÍ OČISTA MILAN KLAPETEK. Město napříč stoletími KAŽDÁ SITUACE MÁ ŘEŠENÍ

TŘEBÍČ JARNÍ OČISTA MILAN KLAPETEK. Město napříč stoletími KAŽDÁ SITUACE MÁ ŘEŠENÍ www.vysocina.seniorpasy.cz NE N EP PR R OD O EJNÉ Přijměte srdečné pozvání na oblíbené akce, které jsou pro Vás pořádány Krajem Vysočina, ČASOPIS Březen 2014 PRO SENIORY Mgr. et Bc. Petr Krčál radní Kraje

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi

Úřady roku Půl na půl respekt k rovným příležitostem 2008 KDYKOLIV. Eva Brixi září 2008 Žena, která se neztratí KDYKOLIV Eva Brixi Vyměň si struny kytary a zabrnkej tu naši Vzpomínky táhnou ulicí Ví pánbůh kde jsme je našli Já nejsem reklama na burské oříšky ani na parfémy Kráčím

Více

Informační publikace pro cizince Česká republika

Informační publikace pro cizince Česká republika Informační publikace pro cizince Česká republika Praha 2009 Ministerstvo vnitra České republiky, 2009 ISBN 978-80-254-5998-0 OBSAH: 1. Úvod...5 2. Obecný úvod o ČR...7 Odkazy na podrobné zdroje informací...9

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o.

WWW.PETROTAHAL.CZ VZDĚLÁVACÍHO A PORADENSKÉHO INSTITUTU PETR OTÁHAL, S. R. O. začínající nebo již podnikající ženy Otáhal, s. r. o. WWW.PETROTAHAL.CZ ANDRAGOGICKÉ NOVINY Úspěšné projekty str. 4 až 6 O nás ústy druhých str. 7 DNES V LISTU DNES V LISTU Kam poslat vaše spolupracovníky? str. 2 a 3 DNES V LISTU DNES V LISTU VZDĚLÁVACÍHO

Více

U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO

U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO U ební systémy pro p edškolní vzd lávání v mate ských školách a pro první stupe základních a speciálních škol LOGICO PRIMO LOGICO PICCOLO 2013 1 NOVINKY 10 let v eské republice Cílem souboru Piktogramy

Více

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2

CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 CZ.1.04/3.3.05/56.00086 Strana 2 Obsah 1. Úvodem...4 2. Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. základní informace a představení činnosti realizátora projektu...6 3. Kvalifikační a personální agentura,

Více