STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a. základní údaje o škole název : Střední zemědělská škola identifikátor zařízení : IČO : adresa : Čelakovského 200, Písek telefon / fax : / internetová stránka : zřizovatel : Jihočeský kraj právní forma: kraj, IČO U Zimního stadionu 1952/ České Budějovice právní forma : příspěvková organizace ředitelka školy: Ing. Zdeňka Hůrská zástupce ředitelky školy: Ing. Miloš Cieslar vedoucí praxe: vedoucí školního statku: Ing. Bohumil Šareš Ing. Jaroslav Procházka Charakteristika školy: Střední zemědělská škola v Písku byla zřízena v roce 1870 jako škola rolnická. Od svého počátku vzdělává žáky v zemědělských a příbuzných oborech. Součástí školy je areál s udržovanými plochami zeleně, školní zahrada se skleníkem, školní jídelna, školní hřiště, dílny pro výuku praxe a další objekty. Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci školy jsou ubytováni ve volných kapacitách jiných školských zařízení. K výuce praxe slouží Školní statek Dobešice od součást školy jako odloučené pracoviště, dále Zemský hřebčinec v Písku, od roku 2008 školní závod SZeŠ a další zemědělská zařízení. Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 500 jídel a poskytuje stravování také žákům dalších středních škol v Písku. SZeŠ v Písku je příspěvkovou organizací. Kromě své základní činnosti provozuje v menším rozsahu na základě živnostenských listů doplňkovou činnost, jejíž výsledky jsou využívány k posílení zdrojů školy. Jedná se především o stravování cizích strávníků, výcvik řidičů a zemědělské kurzy. školská rada: Zřízena Radou Jihočeského kraje dne , usnesením č. 731/2005/RK ke dni

3 Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb. proběhly dne podle platného volebního řádu volby do Školské rady při SZeŠ Písek. Jména zvoleným členů ŠR: Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Bláhová Jana Ing. Hesounová Eva Za pedagogy školy: Ing. Procházková Marie Ing. Šareš Bohumil Za zřizovatele školy: Ing. Bc. Krejča Miroslav, CSc. Ing. Vyterna Petr Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí dnem

4 b. přehled oborů vzdělání Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy: M Obecné zemědělství M/001 Agropodnikání - denní forma studia vzdělávání - dobíhající obor, délka vzdělávání 4 roku, 0 měsíců M Obecné zemědělství M/01 Agropodnikání - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců M Rostlinolékařství M/001 Rostlinolékařství - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců M Ekologie a ochrana prostředí M/004 Ekologie a ochrana krajiny - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců 4

5 c. rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Jméno Vedení školy Příjmení Titul Vzdělání, škola, DPS, aprobace Zdeňka Hůrská Ing. VŠCHT Pardubice obor technická fyzikální a analytická chemie DPS 1986 ZU Plzeň ped. fak Aj AP - chemické předměty, Aj Miloš Cieslar Ing. VŠZ Praha fak. provozně ekonomická Č.Budějovice, obor zootechnický DPS 1997 AP- chov zvířat, ekonomické předměty, praxe Bohumil Šareš Ing. VŠZ Praha fak. provozně ekonomická Č.Budějovice, obor fytotechnický DPS 1992 AP- biologie, rostlinná výroba, praxe pedagogičtí pracovníci Pavlína Bernadová Ing. Jihočeská univerzita fak. zemědělská Č.Budějovice obor zootechnický DPS 1996 AP - chov zvířat, biologie, praxe Jaromír Březnický Mgr. UK Praha fakulta TVS obor tělesná výchova AP- TV, BV Šárka Dokulilová PhDr. UK Praha fakulta filozofická obor učitelství všeob. vzděl př. AP-Čj, Aj Jitka Hanusová Mgr. Jihočeská univerzita fak. pedagogická Č. Budějovice obor učitelství Nj a CH pro SŚ Studuje Aj na ZU Plzeň Martin Hřebejk Ing. Jihočeská univerzita fak. zemědělská Č.Budějovice obor všeobecné zemědělství DPS 2004 AP Biologie, rostlinná výroba, praxe Pavlína Hütterová Mgr. Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta Obor Česká filologie Studium učitelské způsobilosti Počet let pracovní pedagogické poměr praxe 30 doba 17 doba 21 doba 14 doba 36 doba 25 doba 5 doba v současné době na mateřské dovolené 8 doba 3 doba Martin Chovanec Mgr. Universita J.E. Purkyně Ústí nad Labem obor dějepis a geografie AP D, Ge pro střední stupeň 7 doba Roman Jedlička Mgr. Jihočeská univerzita fak. pedagogická Č. Budějovice obor učitelství AP M, PS, Zpv, fotografování 21 doba Anna Kaštánková Ing.. VŠZ Praha, fakulta provozně ekonomická, České Budějovice DPS 1972 AP ekonomické předměty, matematika, chemie Lenka Průchová Mgr. ZČU Plzeň, pedagogické fakulta DPS ano AP Čj, Nj pro SŠ Marie Procházková Ing. VŠZ Praha fak. provozně ekonomická Č.Budějovice, obor zootechnický DPS 2002 AP- předměty živočišné produkce, praxe 39 doba určitá do doba 10 doba 5

6 Lenka Soukupová Ing. VŠZ Praha fak. Agronomická Č.Budějovice, obor fytotechnický DPS 2004 AP- pěstování rostlin, praxe, meteorologie Ivana Sudová Mgr. Pedagogická fakulta České Budějovice, AP Čj výtvarná výchova Západočeská univerzita Plzeň, pedagogická fakulta AP AJ (1997) Jana Tučková Mgr. UK Praha fakulta TVS obor učitelství tělesná výchova, branná výchova, matematika AP-M, Tv, Bv 10 doba 26 doba určitá do doba Pavel Ťupa SOU textilní s maturitou AP učitel autoškoly, praktická výuka, celková praxe Pavel Vainar Bc. ČZU Praha, IVP (specializace v pedagogice učitelské praktické vyučování DPS 1989 AP- učitel autoškoly Jaroslav Wailguny UK Praha fakulta matematicko-fyzikální obor učitelství matematika, deskriptivní geometrie AP - M, deskriptivní geom., IKT Lenka Zámečníková Ing. VŠZ fakulta lesnická Brno obor lesní inženýrství DPS 2005 AP - lesnické a ekologické předměty, praxe pedagogičtí pracovníci : externí Libuše Röhrichová MUDr. UK Praha fakulta lékařská AP - hygiena a toxikologie Miloslav Šatra Ing. VŠZ Praha fak. zootechnická Č. Budějovice AP odpady, právní příprava 21 doba 20 doba 29 doba 10 doba 12 DPP 12 DPP a DPČ Iveta Vilímková Ing. VŠE Praha, národohospodářská fakulta, obor finance 6 DPP Ivana Holá Bc. Západočeská univerzita Plzeň Aj DPS DPP ostatní pracovníci : THP Jméno Příjmení titul Vzdělání praxe/pracovní zařazení doba Olga Bohuslávková SVVŠ Písek 43/účetní doba Jana Holečková SVVŠ Písek, SEŠ Písek 30/hospodářka doba Petra Věra Pavlína Klimešová Tomanová Trubková SEŠ Písek SZeŠ Písek SOŠ Blatná 11/mzdová účetní 23/ účetní 4/ sekretářka doba doba doba ostatní pracovníci : provozní Jméno Příjmení titul vzdělání Praxe/pracovní zařazení doba Radka Borovská SO - vyučena 21/uklízečka doba Jana Šálková SO vyučena 36/uklízečka doba Jitka Svatoňová základní 42/uklízečka doba určitá do Miroslav Vokatý SOU vyučen 24/školník doba 6

7 ostatní pracovníci : školní jídelna Jméno Příjmení titul Vzdělání praxe/pracovní zařazení doba Radka Keclíková SOUZ vyučena 21/ pomocná síla v kuchyni doba Eva Motyková SO vyučena 23/ pomocná síla v kuchyni doba Milada Schmidtová SŠSS-ÚSO 34/vedoucí školní jídelny doba Jitka Svatoňová Základní 42/pomocná síla v kuchyni doba Jaroslava Štérová SO vyučena 26/ kuchařka doba Ivana Vitteková SOU ČB 29/kuchařka doba určitá do Počet hodin vyučovaných neaprobovaně : 5 % Počet pracovníků školy: přepočtených 30,16 Počet pracovníků školního statku přepočtených 22,50 - jejich mzdy jsou hrazeny z činnosti školního statku d. údaje o přijímacím řízení: Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Rostlinolékařství počet přihlášených v 1. kole Počet přijatých k e. údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí 2008/2009 Třída Počet Prospělo prospělo Neprospělo Studijní Přerušili studium žáků s vyznamenáním průměr 1.A , B , A , B , A , B , A , B ,39 0 Hodnocení chování za 2. pololetí 2009/2010 Snížený stupeň z chování Pochvala ředitelky školy Pochvala třídního učitele Důtka ředitelky školy Důtka třídního učitele Podmíněné vyloučení ze studia Vyloučení ze studia 2. stupeň 0 žáků 3. stupeň 5 žáků 2 žáci 0 žáků 2 žáci 3 žáků 0 žáků 0 žáků Absence žáků za 2. pololetí 2009/2010 Třída Celková omluvená absence Absence na 1 žáka (hod.) Celková neoml. absence 1.A , B , A , B , A , B , A , B ,90 0 7

8 Výsledky maturitních zkoušek : Obor opakovalo opakovalo počet prospělo s připuštěno nepřipuštěno žáků vyznamenáním prospělo neprospělo část celou mat. zk. mat. zk. Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny f. údaje o prevenci sociálně patologických jevů Minimální preventivní program pro SZeŠ Písek pro šk. rok 2009/2010 SZeŠ Písek, Čelakovského 200, Písek Ing. Zdeňka Hůrská ředitelka školy tel: , Mgr. Jaromír Březnický metodik prevence tel: , Ing. Marie Procházková výchovný poradce tel: , Škola má 8 tříd a počet žáků je 178. A. SITUACE VE ŠKOLE Naší školu navštěvují jak žáci místní, tak z okolních měst a vesnic. Největší problém pedagogů, v této oblasti, je problém kouření žáků v době přestávek. S rodiči učitelé o tomto problému hovoří většinou v rámci třídních schůzek. Překvapivě vysoké procento rodičů v kouření svých dětí problém nevidí. Většina dětí hodnotí sociální klima ve třídách pozitivně a i akce preventivních aktivit byly žáky hodnoceny kladně. Závažné problémy nebylo třeba řešit. B. CÍLE Neustálým připomínáním zdůrazňovat součásti zdravého životního stylu a nemodernost kouření. C. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY. Pedagogický sbor, spolu s vedením školy, se snaží řešit problém kouření.také v oblasti pořádku v areálu školy a vysoké absence některých žáků.všichni vyučující podporují vzájemnou ohleduplnost a toleranci v třídních kolektivech.na odstraňování nešvarů se všichni podílejí v rámci výchovně vzdělávacího procesu i v rámci mimoškolních aktivit. Výchovný poradce navštěvuje mezinárodní konference výchovných poradců a dále navštěvuje studium kompetencí pro práci se zdravotně postiženými.další dle nabídky.koordinátor se účastní akcí dle nabídky akreditovaných pracovišť. D. Spojení rodiče škola pravidelné informace na školních webových stránkách stálý telefonický kontakt dny otevřených dveří třídní schůzky (2 ročně) úvodní beseda vedení školy s rodiči 1. ročníků účast rodičů na sportovních akcích a odborných exkurzích. E. Aktivity pro žáky 8

9 sportovní a kulturní akce v rámci výchovně vzdělávacího procesu besedy s významnými lidmi v hodinách TV zdůrazňujeme tělovýchovu jako důležitou součást zdravého životního stylu F. Volnočasové aktivity jezdecký kroužek provozovaný na školním statku a vedený ing. P. Bernadovou Klub ekologické výchovy vedený ing. L. Zámečníkovou soutěže v zemědělských dovednostech řízené ing. B. Šarešem beseda pro 1. a 2. roč. na téma Sexuální výchova beseda pro 4. ročníky se zástupci VŠ a zástupci TUTOR beseda s pracovníkem Úřadu práce besedy se zástupci firem besedy organizované ARKÁDOU mimoškolní enviromentální aktivity (žáci SZeŠ připravují programy pro žáky ZŠ (nabídka programů je na webových stránkách školy) Spolupráce s okolím školy na úvodní besedě s rodiči žáků 1. ročníku je účasten zástupce Policie ČR škola spolupracuje PPP Písek (Dr. S. Hönigová, Mgr. Křivancová) beseda s veterinářem veřejné charitativní sbírky Bílá pastelka, Svátek s Emilem, Sluníčko, Děti ulice H. Evidence a efektivita případný přestupek bude řešen s ředitelkou školy a výchovným poradcem a bude evidován. Seznámení ředitelky ing. Z. Hůrské Seznámení pedagogického sboru Vypracoval metodik prevence Mgr. J Březnický: g. údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce 2009/2010 se učitelé zúčastnili 18-ti akcí akreditovaných pracovišť v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vedoucí pracovníci školy absolvovali celkem 7 manažerských seminářů. Učitel autoškoly p. Ťupa od akademického roku 2008/2009 začal studovat na ČZU Praha učitelství praktického vyučování. h. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Účast ve studentských projektech - účast ve výtvarné a literární soutěži Klubu ekologické výchovy 2. Zahraniční aktivity - spolupráce se školou podobného zaměření HLBLA ve St. Florianu v Rakousku 3. Spolupráce školy s dalšími organizacemi s Okresní agrární komorou v Písku (škola je členem OAK), se Zemědělskou agenturou, s Úřadem práce (vzájemné informace, nábor žáků, uplatnění absolventů instruktáž pro žáky 4. ročníků), s MěÚ Písek - referátem životního prostředí (pomoc žáků v oblasti ŽP, setkání starosty města s úspěšnými žáky, informační materiály pro školu), s Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru - škola je členem a účastní se celostátních a oblastních soutěží, se zemědělskými podniky v oblasti zajišťování odborné praxe pro žáky (Zemský hřebčinec v Písku, Stáje Štětice), ČZU Praha katedra pedagogiky spolupráce v oblasti řízené pedagogické praxe posluchačů DPS, JČU České Budějovice Zemědělská a ekonomická fakulta oblast odborných exkurzí. 4. Sportovní aktivity žáci 2. ročníku se podíleli jako rozhodčí na lehkoatletických závodech žáků píseckých základních škol, hoši i dívky druhého a prvního ročníku se zúčastnili turnaje ve florbale a v sálové kopané a dívky čtvrtých ročníků úspěšně reprezentovaly školu v odbíjené. 9

10 5. Zdravý životní styl, protidrogová prevence sportovní akce, návštěva filmových představení v původním znění, minimální preventivní program. 6. Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta SZeŠ Písek má sestavený na každý školní rok plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Koordinátorem této činnosti je Ing. Lenka Zámečníková, která zajišťuje po dohodě s vedením školy většinu těchto akcí. SZeŠ Písek je pilotní školou Klubu ekologické výchovy a ve školním roce 2009/2010 jsme se zúčastnili akcí tohoto občanského sdružení, pořádali odborné exkurze se zaměřením na ochranu a tvorbu životního prostředí a prezentovali environmentální aktivity. Ing. Zámečníková a další pedagogové se pravidelně zúčastňují vzdělávacích akcí zaměřených na problematiku udržitelného rozvoje životního prostředí. Vedení školy zajistilo ve spolupráci s odborem životního prostředí Města Písku rozmístění speciálních nádob na třídění odpadu po celé škole, byly vyhodnoceny energetické vstupy a přistoupeno k opatřením, která pomáhají šetřit energií. V rámci jednotlivých předmětů všichni učitelé zařadili podle možností témata s prvky odpadového hospodářství. SZeŠ Písek je, jak už bylo uvedeno, členem KEV, dále spolupracujeme s pracovníky JČU České Budějovice a ČZU Praha institut pro vzdělávání a poradenství. SZeŠ Písek má na léta propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. Žáci 4. ročníku oboru Ekologie a ochrana krajiny se zúčastnili třídenní exkurze v rekultivačních oblastech Mostecka a žáci 2. a 3. ročníku téhož oboru prezentovali projekt Mobilní naučná stezka Píseckými horami žákům píseckých základních škol. 7. Významnější kulturní akce návštěva divadelních představení v pražských divadlech, účast na píseckých slavnostech Dotkni se Písku, pravidelné sledování výstav v Prácheňském muzeu a Sladovně v Písku, návštěva Senátu a Parlamentu ČR (3.A, 4.A). návštěva pražské výstavy 20 let svobody o aspektech českých dějin (1.B, 2.B, 3.B) 8. Odborné exkurze Žáci oboru Agropodnikání se zaměřením chov koní se zúčastnili několika akcí zaměřených na tuto tématiku: Kůň 2009 na výstavišti Lysá nad Labem, exkurze v hřebčincích Kladruby a Slatiňany (výběr žáků 1.A, 2.A, 3.A, 4.A); žáci 1.A a 1.B navštívili ZOO a FATU MORGANU v Praze, druhé a třetí ročníky navštívily zemědělskou výstavu TECHAGRO v Brně, proběhly exkurze v ZOO Protivín (4.A) a v Bavorského národním Parku (1.A, 1.B), třídy 4.B a 3.B se účastnily třídenní odborné exkurze v oblasti CHKO Český Kras, CHKO České Středohoří a Mostecka. 9. Prezentace školy - při příležitosti prezentace středních škol v Písku "Den otevřených dveří", účast na výstavě "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích, maturitní ples v Písku, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, slavnostní setkání úspěšných studentů se starostou Města Písku. 10. Charitativní akce - spoluúčast žáků 3. a 4. ročníků na akcích Bílá pastelka, Svátek s Emilem a sbírka Sluníčko ; spoluúčast SZeŠ Písek na tradičních rybářských závodech pro osoby se zdravotním postižením, které pořádalo občanské sdružení KONTAKT bb i. údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2009/2010 se v SZeŠ Písek žádná akce ČŠI nekonala. j. základní údaje o hospodaření školy V roce 2009 skončilo hospodaření SZeŠ Písek s kladným hospodářským výsledkem (13 912,-- Kč). Na tomto výsledku se podílí dobré hospodaření všech středisek SZeŠ Písek, dotace Státního zemědělského intervenčního fondu a Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu a rezervního fondu organizace. k. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů SZeŠ Písek není zapojena do programů tohoto typu. l. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední zemědělská škola Písek pořádá Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu minimálně 300 hodin. Vzdělávací program je určen všem aktivním zemědělským podnikatelům nebo potencionálním zájemcům o podnikání v zemědělství, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 4945/ ze dne , o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství. Výhledově, po úpravách příslušných předpisů, bude Osvědčení o absolvování tohoto kurzu nahrazovat základní odborné zemědělské vzdělání předepsané pro výkon některých povolání. Forma výuky je prezenční, dále obsahuje samostudium a konzultace. Probíhá v termínu cca listopad až březen následujícího roku, výstupním certifikátem je osvědčení. 10

11 m. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1) Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zkvalitnění výuky v environmentální oblasti. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Doba trvání 24 měsíců, Náklady projektu: ,84 Kč Cílové skupiny: žáci SZeŠ Písek (200 žáků), učitelé SZeŠ Písek (sekundárně) asi učitelů Etapy projektu: - zpracování podkladových materiálů s UR problematikou - vybudování učebny v přírodě s ohledem na enviroment a mezipředmětové vztahy - výukové programy v návaznosti na učebnu v přírodě - navazující metodika - ověřování - publicita průběžná - předání zkušeností - závěrečná konference prezentace výstupů projektu Cíle projektu: - zajistit podkladové materiály pro učitele z oblasti environmentu, z hlediska metodického a organizačního - vybudování učebny v přírodě - vytvoření metodik s vazbou na učebnu v přírodě k jednotlivým panelům,, pro dílčí předměty, pro předmět praxe - ověřování ve výuce, evaluace, SWOT analýza - předání zkušeností vytvoření metodiky (školám) - průběžná publicita - průběžné řízení, organizace a administrace 2) V rámci Akčního plánu programu rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2010 SZeŠ Písek získala grantový program Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol ve výši ,-- Kč. Částkou ,-- Kč se podílí škola. Cílem projektu je vybudování monitorovací stanice meteorologických prvků v areálu SZeŠ Písek a vytvoření podmínek pro výuku meteorologie a klimatologie. Doba realizace je od června 2010 do října n. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při SZeŠ Písek funguje odborová organizace, která sdružuje cca 1/3 zaměstnanců školy. Jejím předsedou je Bc. Pavel Vainar. Vedení školy a odborová organizace spolupracují bez problémů, vždy k 1. dubnu je uzavírána kolektivní smlouva, která dává spolupráci rámec. Škola dále spolupracuje s dalšími organizacemi hlavně za účelem zajištění výuky praxe žáků. Pro obor Agropodnikání se jedná o tyto podniky: Zemský hřebčinec Písek (školní závod), stáj Štětice, JK Artex, ZD Čížová, ZD Záhoří, ZD Ročov a další soukromé a rodinné farmy. Pro obor Ekologie a ochrana krajiny: odbor ŽP Města Písku, Městské služby Písek, Odpady s.r.o. Písek a laboratoře Ing. Němce. o. Činnost školního statku Dobešice Školní statek Dobešice se nachází přibližně 2 km severozápadně od Písku. Obhospodařuje pozemky na rozloze cca 472 ha v okolí města, v současné době je součástí průmyslové zóny. Od je součástí SZeŠ v Písku a plní funkci výrobního podniku, ale hlavně účelovou pro SZeŠ. Na školním statku se provádí většina učebních a individuálních praxí oboru Agropodnikání a některé učební praxe oboru Ekologie a ochrana krajiny. Rostlinná výroba je zaměřena hlavně na zajištění krmivové základy (výroba pšenice, ječmene, ovsa, řepky a brambor). V živočišné výrobě převažuje výroba mléka a výkrm skotu. V roce 2007 se na školní statek opět vrátil chov koní, ovcí a koz. Zejména chov koní má na této škole letitou tradici. Mnoho let zpátky zde pracoval jezdecký klub, jehož činnost skončila v roce 1989 a školní koně byli rozprodáni. Návrat zpět k tomuto zaměření byl a je velice složitý a postupný. Nejprve ve školním roce byl opět zaveden předmět Chov koní jako volitelný předmět pro 3. ročník oboru Agropodnikání. Praxe byla prováděna v prostorách Zemského hřebčince Písek, později se rozšířila do prostor dalších soukromých chovatelských subjektů. Od školního roku 2003/2004 je chov koní jedním ze zaměření oboru Agropodnikání, školní statek provádí rekonstrukci stájí, koně si pronajímá i kupuje. Ve školním roce 2006/2007 maturují první žáci tohoto zaměření. Od školního roku 2007/2008 je Zemský hřebčinec Písek školním závodem SZeŠ Písek. 11

12 Školní statek se snaží modernizovat výrobu a tím i zlepšovat podmínky pro výuku praxe. Jedná se o údržbu staveb, nákup nových strojů, modernizaci živočišné výroby.k skončilo jeho hospodaření s kladným finančním výsledkem. Důvodem je dobrá ekonomika a získané dotace od SZIF a PGRL. K se po několika letech usilovné práce podařilo vzájemné darování majetku mezi Jihočeským krajem a Městem Písek. Škola tak dostala do správy hospodářské budovy a pozemky školního statku., které nutně potřebuje k výuce praxe žáků a zároveň předala Městu Písek bytové hospodářství, které bylo pro SZeŠ Písek naprosto nepotřebné a pouze zatěžovalo administrativu. V následujícím období bude třeba provést rozsáhlou údržbu darem získaných budov tak, aby vyhovovaly bezpečnostním a hygienickým předpisům. V Písku 6. října 2010 Ing. Bohumil Šareš předseda Školské rady Ing. Zdeňka Hůrská ředitelka SZeŠ Písek 12

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011 2012 1 Obsah výroční zprávy o činnosti školy a) základní údaje o škole 3 b) přehled oborů vzdělání 4 c) rámcový popis

Více

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012 2013 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222. Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva

Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník. Výroční zpráva Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská 1222 Pražská 1222, 269 01 Rakovník Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy a adresa: Střední zemědělská škola, Rakovník, Pražská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2009 / 2010 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 za školní rok 2010/2011 Adresa školy: Tavírna 342, 380 01 Český Krumlov Identifikátor

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Integrovaná střední škola Františka Melichara, Pražská 370, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední odborná škola pro ochranu a tvorbu životního prostředí, Veselí nad Lužnicí I Blatské sídliště 600/I, 39 8 Veselí nad Lužnicí tel. spoj.: 38 500 5, tel. řed.: 38 500 52 fax : 38 582 802, e-mail

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Výroční. Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun. za školní rok 2013/2014. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční za školní rok 2013/2014 Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Telefon: +420 465 321 098 Fax: +420 465 321 098 Adresa: Dolní Třešňovec 17 563 22

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek Lesnická 55, 397 01 Písek - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2011/12 Úvod : Vyšší odborná škola lesnická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

Výroční zpráva školy. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 2010/2011

Výroční zpráva školy. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Výroční zpráva školy byla zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Františka Melichara Pražská 370 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa:

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Turanová Obsah výroční zprávy o činnosti školy za

Více