Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Rytmus D., o.p.s., Rumburk R Y T M U S"

Transkript

1 Výroční zpráva Rytmus D., o.p.s., Rumburk 2014 R Y T M U S

2 SLOVO ÚVODEM Mílí přátelé, tak jsme tu zase, abychom vás seznámili s činností naší organizace. V loňském roce jsme zažili v naší organizaci velké změny. Pracovní tým se nám výrazně obměnil. Robert s Janou odešli a na začátku roku nastoupila Markéta, která si službu sociální rehabilitaci vzala na starost. Ve spolupráci s ostatními kolegy se jí podařilo službu stabilizovat a zkvalitnit. O tom ostatně svědčí i fakt, že služba prošla velmi dobře inspekcí sociálních služeb.. I další službu, osobní asistenci, se nám podařilo v regionu dobře zakotvit a na konci roku 2014 jsme službu poskytovali už 15 klientům. V květnu odešla za svým italským snem i vedoucí osobní asistence Kamila. Přejeme hodně štěstí, úspěchů a pohody. Kamila však zůstává naším externím spolupracovníkem a pomáhá nám v rozvoji a externí supervizi služby osobní asistence. Po výběrových řízeních nastoupila do organizace Jana, jako další asistent v sociální rehabilitaci a Monika do osobní asistence. S odstupem času musíme uznat, že se nám výběr těchto pracovnic opravdu velmi povedl. Obě kolegyně jsou velmi ochotné a vstřícné. Při práci s klienty jsou empatické, dokáží reflektovat odlišnosti klientů a přizpůsobují tomu způsoby komunikace. Jsme moc rádi, že to našeho týmu patří.. Sociální služby, které Rytmus D., poskytuje se vhodně doplňují a někdy i prolínají. Vzhledem k požadavkům na službu OA jsme rozšířili i časové spektrum poskytování služeb, což samozřejmě na nás na všechny klade i zvýšené nároky. Snažíme se i přesto tuto nelehkou situaci v naši práci zvládat a díky vzájemné podpoře se nám to snad i daří. Chceme poděkovat všem našim spolupracovníkům, podporovatelům, kamarádům, rodinám a v neposlední řadě i klientům za jejich vstřícný přístup, pochopení a toleranci. Team Rytmusu D., o.p.s.

3

4 O SPOLEČNOSTI Zakladatel: Rytmus o.s. se sídlem Praha 2, Bruselská 16 Mateřská organizace Rytmus, o.s. vznikla v Praze v roce 1995 jako občanské sdružení s cílem zajišťovat služby, které lidem s postižením umožní žít nezávislejším způsobem života, přičemž základním principem je respekt k jejich individuálním potřebám. Naše organizace působí ve Šluknovském výběžku od počátku února 2009 v Rumburku, jako další dceřiná společnost. Rytmus D., o.p.s. je zaměřena na pomoc občanům se znevýhodněním ve Šluknovském výběžku. Sídlo společnosti: Rytmus D., o.p.s., Palackého 205/4, Rumburk Kontaktní adresa: Rytmus D., o.p.s., Palackého 205/4, Rumburk Statutárním orgánem společnosti je ředitelka organizace, kterou jmenuje a odvolává správní rada. Kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada. Jejím úkolem je zejména kontrolovat správnost účetnictví, přezkoumávat účetní závěrku a dohlížet na činnost společnosti, aby byla v souladu se zakládací listinou a statutem společnosti.

5

6 ČINNOST ORGANIZACE Organizace má zaregistrovány dvě sociální služby: Sociální rehabilitace službu poskytujeme od roku 2009 Osobní asistence službu poskytujeme od roku 2012 Rytmus D., o.p.s. v roce 2014 pokračovala v poskytování dvou sociálních služeb. V sociální rehabilitace jsme rozšířili službu pro uživatele služeb chráněného bydlení v Rumburku. U služby se nám podařilo nastavit nová pravidla, která by více reflektovala potřeby a zájmy uživatelů. Služba navíc prošla úspěšně inspekcí sociálních služeb. V osobní asistenci se nám podařilo pro naše klienty zajistit další navazující služby (např. pobyty v Jedličkově ústavu v Liberci a odlehčovací pobyty ve středisku DAR v Praze spojené s rehabilitací). Velký ohlas měla opět asistence na zahraniční dovolené pro klienty DZR Krásná Lípa.

7

8 SPOLUPRÁCE S JINÝMI ORGANIZACEMI Úřad práce v Rumburku MÚ Rumburk - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Varnsdorf - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MPSV ČR KÚÚstí nad Labem ÚPSLobendava Oblastní charita Rumburk Kozí farma Nová Víska Probační a mediační služba Rumburk Azylový dům Rumburk, CEDR o.s. Klinická psycholožka Mgr.Dana Brázdová Rytmus Liberec, o.p.s. Rytmus Chrudim, o.p.s Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus o.s. Kormidlo o.s. Agentura Pondělí Jedličkův ústav Liberec Střední zdravotnická škola a obchodní akademie Rumburk IC Horní Poustevna Chráněné bydlení Pastelky E-quip - software pro sociální služby Confusers - IT služby S&S tiskárna Šedivý Lužická nemocnice a poliklinika a.s. Rumburk - manažerka kvality Praktičtí lékaři v jednotlivých městech a obchích Městské a obecní úřady jednotlivých obcí Sdružení rodičů a přátel Střediska DAR o.s. Všem organizacím i jednotlivcům děkujeme za spolupráci a těšíme se na další potkávání v následujících letech

9

10 FINANČNÍ ZPRÁVA I. Sociální rehabilitace Náklady: Nákupy celkem: ,- Služby celkem: ,- z toho opravy a udržování 5.925,- cestovné ,- ostatní služby , Osobní náklady celkem: ,- z toho mzdové ,,- zákonné pojištění ,- Náklady celkem ,- II. Osobní asistence Náklady Nákupy celkem: ,- Pohonné hmoty: 7.600,- Služby celkem: ,- z toho cestovné ,- opravy a udržování 3.575,- Osobní náklady celkem: ,- z toho mzdové ,- zákonné pojištění ,- Ostatní náklady celkem: ,- Náklady celkem ,- Výnosy: Provozní dotace: ,- Ostatní: 0,- Výnosy celkem: ,- Výnosy: Provozní dotace: ,- Ostatní: ,- Úřad práce ,- Výnosy celkem: ,-

11

12 ROK 2014 STRUČNÝ PŘEHLED LEDEN: ź kompletní, velký úklid kanceláří příprava na nový rok ź nový kolektiv Markétka ź nastavení pravidel, kompetencí ź webové stránky, letáčky, nový operátor telefony ź pan T má novou asistentku (sousedku), naší službu bude využívat minimálně, pouze na vyřizování na úřadech, možná doprovod k lékaři? ÚNOR: ź roznos letáčků, informace o službě ź asistence u nových klientů (slečny Hany B., slečny Martiny T a pana Michala R ź malování bytu u pana Michala R. ź aktualizace webových stránek BŘEZEN: ź asistence v Jedl. Ústavu předávání zkušeností asistentům tam, konzultace s vedoucím týdenního stacionáře podmínky pro slečnu Hanku B: polohování, pití, pokoj (ne společný s lidmi s mentálním postižením), nalezení vhodné asistentky, naučení s tabulkou abecedy pro dorozumívání ź asistence ve Florencii 14ti denní kurz italštiny ( ) asistence nevidomému pánovi Miroslavovi K (s kombinovaným postižením) - pan Miroslav uvažuje o tom, že by se přestěhoval od rodičů do Varnsdorfu nebo Rumburku

13 ROK 2014 STRUČNÝ PŘEHLED DUBEN: ź konzultace o bydlení ve Varnsdorfu nebo v Rumburku pan Miroslav soupis představ, návrh agentury, s čím mu může pomoci ź výběrové řízení asistenti do služby do služby OA a SR ź příprava na předávání klientů a služby ź čarodějnice a koncert skupiny Nebe se slečnou Hanou B. ź oslovení chráněného bydlení v Rumburku nabídka spolupráce KVĚTEN: ź Kamila. končí v práci, zaučování Moniky a Jany předání služby a klientů ź pomoc panu Miroslavovi s hledáním bytu v Rumburku, schůzka s maminkou - návrhy služeb, ceník OA ź prohlídka letiště s panem Michalem R ź SR podporované zaměstnávání: Michal R. uzavřel pracovní smlouvu s IC Horní Poustevna ź nový klient Jaroslav K. podpis smlouvy, pomoc s vyřízením příspěvku na péči, asistence při nákupu ČERVEN: ź roznos letáčků, informace o službě (možnosti OA a SR,chod kanceláře administrativa) ź propagace naši činnosti ź rozšíření asistence u slečny Hanky B ź seznámení a zaučování s Míšou R ź plánování výletu s Jaroslavem K. ź setkání Rytmusů v Praze

14 ROK 2014 STRUČNÝ PŘEHLED ČERVENEC: ź Dagmar B. přidělení bytu (nácvik vyplňování formulářů pro přepis elektřiny), konzultace (možnost zaměstnávání osob s ČID),příprava a doprovod na pohovor, příprava podkladů pro zaměstnavatele ź nová klientka Dagmar Č. ź Jaroslav K. na dovolené ź Míša R. na dovolené ź Martina T. hospitalizace v nemocnici ź Hana B. při procvičování jednoduchých příkladů řekla slovo čtyři ź podepsána smlouva s CHB SRPEN: ź Dagmar B. nástup do práce ve firmě Cesar Trade ve Varnsdorfu ź Hana B. se stále snaží říkat i jiná slova, (umí hezky říkat: ne, dítě, slovo čtyři,tří, dva,jo a Rýša ještě trénujeme) ź OA s Hana B. Rumburské slavnosti (vystoupení Terezy Kerndlové) ź nový klient Antonín K., společné výlety farma Natura, noční prohlídka Lorety, varhanní koncert ve Filipově, Rumburské slavnosti-koncert Nadi Urbánkové ź s Martinou T., vaření ź OA s Nikolkou H. probíhala mimo procházky i v hodinovém pobytu v solné jeskyni ź ZÁŘÍ: ź Nová klientka Hana Z. ź Martina T. se vrátila z dovolené v Itálii ź S Antonínem K. výlet do solné jeskyně, byl velice spokojený

15 ROK 2014 STRUČNÝ PŘEHLED ŘÍJEN: ź nový klient pan Ing. Jan H., OA probíhá v Domově Severka Jiříkov ź nová klientka Růžena M. ź asistence na zahraniční dovolené klientů z DZR Krásná Lípa ź s Martinou T. jsme navštívily dílny DOZP, velmi se ji tam líbilo (nejvíce keramická dílna) a proto jsem se domluvily na podepsání smlouvy a pravidelných návštěvách, jejím cílem je vyrobit dárky pro rodinu ź s Antonínem K. krmení zvěře v Natuře ź inspekce sociálních služeb služby sociální rehabilitace inspekce dopadla velmi dobře LISTOPAD: ź OA probíhala dle naplánovaného harmonogramu PROSINEC: ź s Martinou T. pečení vánočního cukroví ź Účast na adventním koncertu s Antonínem K. ź Hana B. tento měsíc navštívila 2x po sobě Jedličkův ústav

16 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ DATA Rytmus D., o.p.s. Palackého 205/ Rumburk tel.: kanceláře č. 306 a 309, druhé patro Jana Fernandezová sociální asistent tel: mobil: Kateřina Motyčková ředitelka o.p.s. tel.: mobil: Markéta Motyčková vedoucí služby SR tel.: mobil: Monika Benešová - Zeiselová sociální asistent tel.: mobil:

17 R Y T M U S Rytmus D., o.p.s. Palackého 205/ Rumburk tel.: kanceláře č. 306 a 309, druhé patro

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rytmus Benešov, o.p.s. Rytmus Benešov, o.p.s. Aktivity Rytmus Benešov, o.p.s. jsou financovány Středočeským krajem v rámci projektu Základní síť sociálních služeb ve Středočeském kraji

Více

Výroční zpráva 2013/1

Výroční zpráva 2013/1 Výroční zpráva 2013/1 O správní činnosti - O hlavní činnosti řízení sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení - O doplňkové činnosti LADÍLNA a BISTRO u dvou přátel - O financování SKOK do života,

Více

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI 2005 SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI výroční zpráva 15 let profesionální rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR Annual Report www.ranapece.cz Služby rané péče Alternativní komunikace Canisterapie

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

Podpora 100 000 Kč a více:

Podpora 100 000 Kč a více: WW. OHODA- ELP CZ Podpora 100 000 Kč a více: VÝ RO ČNÍ ZPRÁ VA Obsah: Kdo je POHODA Naše programy a projekty ASISTENT POHODY - Centrum osobní asistence Chráněné komunitní bydlení POHODY Denní komunitní

Více

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení

Vážení přátelé, předsedkyně sdružení Vážení přátelé, Právě otvíráte Výroční zprávu našeho Občanského sdružení za rok 2012. Čas je mnohdy rychlejší než naše uvažování, skutky, plány a vzpomínky na všechno to, čím jsme v loňském roce prošli.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Cesta Sdružení rodičů dětí s postižením Výroční zpráva za rok 2011 Nemůžeme děti naučit všechno, ale můžeme je naučit být šťastnými. Prof. Zdeněk Matějček Vážení přátelé, Dovolte nám,

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45

VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45 VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3 HISTORIE 5 POSLÁNÍ, CÍLE 6 CÍLOVÁ SKUPINA 6 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7 Osobní asistence 8 Odlehčovací služby

Více

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty

obsah Výroční zpráva 2009 Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Výroční zpráva 2009 obsah Kdo je Pohoda Naše programy a projekty Asistence POHODA (Centrum osobní asistence) Bydlení POHODA (Chráněné bydlení) Klub POHODA (Denní stacionář) Agentura Vzdělávání POHODA Dobrovolník

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VLAŠSKÁ Vlašská 25, 118 00 Praha 1 V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření za rok 2012 OBSAH: 1. Základní identifikační údaje 3 1.1. Kontaktní údaje 4 2. Charakteristika

Více

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti.

Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny tvořivosti. dílny tvořivosti občanské sdružení v pevnosti 4 128 41 praha 2 tel 241083273 dilny_tvorivosti@seznam.cz www.dilnytvorivosti.cz Jen připomínám. U nás je třeba zatlačit na dveře, aby Vás to neodradilo. Dílny

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2

Tel.: 587 406 126 office@internetporadna.cz www.internetporadna.cz 2 Výroční zpráva o.s. INTERNETPORADNA.CZ za rok 2007 Úvodní slovo Rok 2007 další stěhování jako symbol důležitých změn. Některé změny byly vyvolány vnějšími faktory. Jedná se zejména o registrace sociální

Více

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce.

Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Člověk s mentálním postižením je úkolem pro rozum a darem pro srdce. Výroční zpráva 2011 D e n n í c e n t r u m M a t e ř í d o u š k a, o. p. s. Prohlášení Obecně prospěšná společnost Denní centrum Mateřídouška,

Více

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010

Obsah: 1. Základní informace. 2. Poskytované sociální služby. 3. Úhrada za poskytované sociální služby v roce 2010 Obsah: 1. Základní informace 1.1 Kontakty 1.2 Historie zařízení 1.3 Charakteristika organizace 1.4 Stěhování 2. Poskytované sociální služby 2.1 Domov pro osoby se zdravotním postižením 2.2 Chráněné bydlení

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Charitní sdružení Děčín IČ: 26590719 sídlo: Husovo nám. 99/13, Děčín 4, 405 02 pobočka: Zbrojnická 779/7, Děčín 4, 405 02 datová schránka: erf67i Úvodem Úvodní slovo Opět uplynulo další

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. DUCHOVNÍ SLOVO Žijeme v zemi, kde se stala pomoc sociálně slabším lidem samozřejmostí. Máme na to instituce a vyškolené pracovníky,... a přece to

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb

Výroční zpráva 2014. Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Výroční zpráva 2014 Domov Rožďalovice, poskytovatel sociálních služeb Obsah ÚVODNÍ SLOVO... 3 1 VEDENÍ DOMOVA... 4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLAST... 5 2.1 Zdravotní úsek... 5 2.2 SOCIÁLNÍ ÚSEK... 6 2.3 Přehled

Více

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva

Občanské sdružení. Ječmínek. Výroční zpráva Občanské sdružení Ječmínek Výroční zpráva 2012 Slovo úvodem Skončil rok 2012 a na mně je, abych zhodnotila, jaký byl. Především byl výroční, ale to jsme si v průběhu roku moc neuvědomovali. První uživatelku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 FARNÍ CHARITA ROUDNICE NAD LABEM I. ÚVODNÍ SLOVO Podle informací ze sdělovacích prostředků už nepatří naše země k těm chudým, ale může být podle dosažení životní úrovně obyvatel řazena

Více

Výroční zpráva 2012. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území

Výroční zpráva 2012. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Výroční zpráva 01 O správní činnosti - O hlavní činnosti řízení sociální rehabilitace a podpory samostatného bydlení - O doplňkové činnosti LADÍLNA a BISTRO u dvou přátel - O financování SKOK do života,

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více