VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 tel: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012/2013 Hradec Králové říjen 2013

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 68 Identifikátor zařízení: Sídlo: Pražská Hradec Králové Právní forma: příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Královéhradecký kraj Právní forma: kraj IČO: Pivovarské náměstí Hradec Králové Zřizovací listinu č.j /SM/2009 vydalo zastupitelstvo Královéhradeckého kraje v souladu s Usnesení zastupitelstva Královéhradeckého kraje ZK/8/436/2009 s účinností od 10. září Ředitelka: Ing. Bc. Hana Rubáčková Jabloňová Hradec Králové Ředitelka školy je zároveň statutárním orgánem právnické osoby. Adresa pro dálkový přístup 2

3 Charakteristika školy Střední odborná škola Kapacita: 408 žáků IZO: Dosažený stupeň vzdělání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Způsob ukončení a certifikace: Maturitní zkouška a vysvědčení o maturitní zkoušce Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na třídu Počet žáků na učitele ,92 12,53 Součástí školy je Školní jídelna Kapacita: 300 jídel IZO: Místo poskytovaných školských služeb: Pražská 68, Hradec Králové Školská rada: Dne byla podle 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném (školský zákon) vzdělávání (školský zákon) ustavena školská rada. Předseda: Členové: Ing. Regina Čížková, statutární zástupce ředitele školy MVDr. Zuzana Kolomazníková, Krajská veterinární správa MVDr. Monika Valentinová, jmenována zřizovatelem Ing. František Novák, zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků Mgr. Adelína Macháčková, zástupce učitelů školy Při škole působí Sdružení rodičů a přátel SOŠ veterinární a Rada studentů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělávání Obory podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M/01 Veterinářství Délka a forma vzdělávání: 4 roky, 0 měsíců Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 408 Zaměření oboru vzdělání: veterinární technik veterinární technik laborant Školní vzdělávací program: Veterinářství, platný od Zařazení do školského rejstříku (dle posledního výpisu) Datum účinnosti posledního rozhodnutí: Datum vystavení posledního rozhodnutí: Č. j. posledního rozhodnutí: 6 001/ Datum poslední aktualizace: Datum zápisu do rejstříku: Datum zahájení činnosti:

5 3. Personální zabezpečení činnosti školy Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost: Celkový počet pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost Počet pracovníků % Pořadové číslo Konkrétní údaje o pracovnících školy: Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Vzdělání Studium pedagog. věd Délka praxe Pedagogičtí pracovníci 1 ředitel VŠZ fa.agro., šk. manag. DPS 42 2 zástupce ředitele VŠE DPS 24 3 vedoucí praxe VŠ veterinární PS 33 4 učitel UHK informat.-mat. PF 12 5 učitel VŠZ fak. zootechnická DPS 20 6 učitel VŠZ zootech., manag. DPS 18 7 učitel PF BIO-CHEM PF 19 8 učitel VŠ veterinární Brno DPS 24 9 učitel VŠZ fak. agronomická DPS učitel PF MAT-FYZ PF učitel PF ČJ-DĚJ PF učitel VFU FVL Brno DPS 8 13 učitel PF BIO-TEV PF učitel VFU FVL Brno DPS učitel PF BIO-CHEM PF učitel VŠ veterinární Brno DPS učitel PF OBN, ANJ PF učitel UK TV- ZEM PF učitel VŠ veterinární Brno DPS učitel UHK inf.managment DPS 4 21 učitel PF BIO, -PED, ANJ PF učitel UP ANJ-NEJ PF učitel PF ČJ-OBN PF učitel UK - DEJ DPS 3 25 učitel UP přír.fak.(mat-che) PF učitel PF TV-OBN PF učitel UHK ČJ-DEJ PF učitel VŠ veterinární Brno DPS 36 5

6 Pořadové číslo Pracovní zařazení Odborná kvalifikace Délka praxe Nepedagogičtí pracovníci 1 zástupce ředitele pro ekonom. SEŠ 26 2 hl. účetní, správce majetku SEŠ 26 3 účetní SEŠ 43 4 administrativní pracovník DOŠ 31 6 technolog školní stáje SZTŠ 39 7 vedoucí kuchař SOU potravinářské 24 8 kuchař SOU spol. strav pomoc. kuchař SOU oděvní správce tělocvičny SOU obchodní uklízeč ZŠ uklízeč SOU obchodní uklízeč SOU potravinářské uklízeč SOU spol. strav uklízeč SOU oděvní uklízeč SVVŠ údržbář ZOU zemědělec 42 Přepočtený počet pedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013: 26,86 Pozn. V tomto počtu nejsou zahrnuti externí učitelé v počtu 0,07 přepočtení pracovníci Přepočtený počet nepedagogických pracovníků za školní rok 2012/2013: 12,10 Počet absolventů škol, kteří nastoupili na školu na místo pedagogického pracovníka: Počet pedagogických pracovníků Školní rok 2012/ Počet nekvalifikovaných pracovníků: Školní rok 2012/2013 Pedagogičtí pracovníci 0 Nepedagogičtí pracovníci 0 6

7 Přijímací řízení pro školní rok 2013/ Přijímací řízení Kód oboru Název oboru 1. kolo M/01 Veterinářství počet přihlášek počet přijatých (z toho 13 chlapců) V řádném termínu zápisový lístek odevzdalo 70 uchazečů. Proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí ke studiu se odvolalo 49 uchazečů. V odvolacím řízení ředitelka školy vyhověla 20 uchazečům, z nichž zápisový lístek odevzdalo kolo přijímacích zkoušek se nekonalo z důvodu naplnění kapacity v 1. kole. 7

8 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 5. Výsledky vzdělávání žáků 1. pololetí školního roku 2012/13 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k

9 Počet vyloučených žáků: V prvním pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 3 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2012/2013 Počet % z celku 1 (velmi dobré) % 2 (uspokojivé) 0 0 % 3 (neuspokojivé) 0 0% Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 38, , , ,32 Průměr 50,89 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluvených hodin % z celku 8 0,02 % 9

10 Počet žáků v jednotlivých ročnících: 2. pololetí školního roku 2012/13 Kód oboru Název oboru 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč Celkový počet žáků Počet tříd celkem M/01 Veterinářství Poznámka: Stav k Prospěch žáků ve škole: Ročník Prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Poznámka: Stav k

11 Počet vyloučených žáků: Ve druhém pololetí školního roku nebyl vyloučen žádný žák. Počet žáků, kteří ukončili studium na vlastní žádost nebo na žádost zákonného zástupce: 3 Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Školní rok 2011/2012 Počet % z celku 1 (velmi dobré) ,7 % 2 (uspokojivé) 1 0,2 % 3 (neuspokojivé) 0 0 Počet zameškaných hodin na žáka: Ročník Průměrný počet zameškaných h/žák 1. 49, , , ,40 Průměr 56,05 Celkový počet neomluvených hodin: Počet neomluv. hodin % z celku 17 0,05 % 11

12 Souhrnné údaje o výsledcích maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013: Maturitní zkouška byla konána dle 77 a následujících zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších novel a prováděcí vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou ve znění pozdějších novel. Jarní termín maturitní zkoušky 1. Profilová část Předmět Přihlášeno Nekonali Vykonali úspěšně Chov zvířat Nemoci zvířat Praxe Společná část maturitní zkoušky Úroveň Nekonali Vykonali Předmět Přihlášeno obtížnosti Nekonali úspěšně úspěšně Český jazyk Z Matematika Z Cizí jazyk Z Podzimní termín maturitní zkoušky 1. Profilová část Předmět Přihlášeno Nekonali Vykonali úspěšně Chov zvířat Nemoci zvířat Praxe Společná část maturitní zkoušky Úroveň Nekonali Vykonali Předmět Přihlášeno obtížnosti Nekonali úspěšně úspěšně Český jazyk Z Matematika Z Cizí jazyk Z

13 13

14 6. Prevence sociálně patologických jevů Program prevence sociálně patologických jevů je zaměřen na následující oblasti: 1. Vzdělávání školního metodika prevence - účast na seminářích pořádaných vzdělávacími institucemi Královéhradeckého kraje: Setkání školních metodiků prevence základních a středních škol ( , ) ; Seminář Jak napsat projekt na programy primární prevence o.s. Prostor ( ) - studium odborné literatury např. časopisy Závislosti a my, Prevence, Učitelské noviny, dále studium odborné literatury a materiálů vydávaných MŠMT ČR - spolupráce s okresním metodikem prevence Mgr. Jitkou Musilovou - využití informačního portálu 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků - odbornou literaturu využívají převážně třídní učitelé a výchovná poradkyně dle potřeby 3. Mapování aktuální situace ve škole - spolupráce ŠMP s výchovnou poradkyní a vedením školy - spolupráce se zástupci žáků prostřednictvím Rady studentů (výchovná poradkyně) - pravidelný kontakt s třídními učiteli - spolupráce s vyučujícími předmětů Základy společenských věd a Právo - pohovory se žáky (skupinové, individuální); ankety a dotazníky, týkající se míry spokojenosti žáků s vybranými programy prevence sociálně patologických jevů - pravidelné předávání informací vedení školy 4. Pravidelná aktualizace informací - v budově školy je umístěna informační nástěnka pro žáky, na které jsou uvedeny kontakty pro řešení krizových situací, žáci mají možnost kdykoliv si dohodnout pohovor se školní metodičkou prevence nebo výchovnou poradkyní - vždy na začátku školního roku se přicházejí poradenští pracovníci (tj. ŠMP a výchovná poradkyně) osobně představit a nabídnout své služby žákům nastupujících prvních ročníků 5. Spolupráce s rodiči a vychovateli DM - informační schůzky pro rodiče 1x za pololetí, konzultace s výchovnou poradkyní nebo ŠMP možná kdykoliv po předchozí domluvě - návštěvy vedení školy a výchovné poradkyně v domově mládeže - spolupráce vedení školy s ředitelkou a vedoucími vychovateli DM 6. Besedy, přednášky a akce pro žáky - říjen 2012 Den zvířat (posilování vztahu ke škole a učení se kontaktu se širokou veřejností) - listopad 2012 Preventivní dny pro první ročníky (sebeobrana s Mgr. Matouškem; film s preventivní tématikou; beseda v preventivním centru Policie ČR s nprap. Čížkovským) 14

15 Připomenutí výročí sametové revoluce a boje za svobodu a demokracii + beseda se spisovatelem a novinářem Ludvíkem Vaculíkem - prosinec 2012 S tebou o tobě beseda pro první ročníky s Mgr. Alenou Blažkovou (sexuální výchova, problematika antikoncepce) - únor 2013 Maturitní ples v Aldisu slavnostní nástupy studentů čtvrtých ročníků + imatrikulace prvních ročníků posílení vztahu ke škole, symbolické předání pomyslné štafety mladším spolužákům, prezentace školy před širokou veřejností Sebeobrana II. část první ročníky (Mgr. Matoušek) - duben 2013 Návštěva filmového představení Anna Karenina - první, druhé a třetí ročníky Poslední zvonění tradiční předávání štafety čtvrtých ročníků mladším spolužákům + pravidelný program připravovaný učitelským sborem tentokrát na téma: Škola základ života - květen 2013 Květinový den aktivní účast žáků třetích ročníků v kampani zaměřené na boj proti rakovině Exkurze do Prahy první ročníky komentovaná procházka historickou Prahou Holocaust v dokumentech workshopy pro první ročníky program Židovského muzea Praha (výchova k toleranci jiných kultur, židovská otázka na pozadí historického vývoje naší společnosti) - červen 2013 Sebeobrana pro druhé ročníky připomenutí si a rozšíření základů sebeobrany získaných v prvním ročníku (Mgr. Matoušek) Přírodovědná exkurze pod vedením pracovníků Lesy města Hradce Králové první ročníky (program zaměřený na seznámení se s lesním hospodářstvím, rekreační funkcí lesů a posílení vazeb v třídních kolektivech) Sportovní kurz pro druhé ročníky (Plátěná osada u Malé Skály) Týden proti drogám program SIONu pro první ročníky (Mgr. Miloslav Fanta) přednášky a besedy směřující k prevenci drogových závislostí a podpoře zdravého životního stylu Projektový den ochrany osob při vzniku mimořádných událostí pro první, druhé a třetí ročníky; ve spolupráci se SZŠ a městskou policií (civilní obrana, zdravověda, sebeobrana) Představení divadelního kroužku Jak se Matěj pochlapil + vyhodnocení nejlepších reprezentujících školu v soutěžích ( posilování vztahů ke škole, prohlubování schopnosti vážit si práce a úspěchů ostatních) Průběžně: Adopce na dálku (pravidelná finanční podpora vzdělávání indického dítěte) Adopce surikat v ZOO Dvůr Králové (pravidelná finanční podpora chovu ohrožených zvířat) 7. Volnočasové aktivity žáků - dramatický kroužek - výuka myslivosti v rámci volitelných předmětů pro žáky 4. ročníků - kynologický kroužek + agility 15

16 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh dalšího vzdělávání Počet PP Místo konání NATURTECH Jak učit generaci Y? Experimenty, které mohou děti dělat samy. 1 Hradec Králové ( ) NATURTECH Jak učit generaci Y? Jak položit otázku, abyste dostali kvalitní 1 Hradec Králové ( ) odpověď? Doškolovací seminář pro školní koordinátory EVVO Udržitelný rozvoj v praxi 1 Hosvětín ( ) 13. setkání škol a institucí Královéhradeckého kraje rozvíjejících 1 Hradec Králové ( ) ekologickou výchovu KAPRADÍ 2012 Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW NIDV HK 4 Hradec Králové ( ) Celostátní konference EVVO NIDV Modrá planeta i pro další generace 1 Hradec Králové ( ) Celostátní konference projektu E-DUR Environmentální vzdělávání dovednosti pro 1 Praha ( ) udržitelný rozvoj Otevřená věda pro pedagogy chemie přednáškové kurzy 1 Třešť (listopad 2012) Otevřená věda pro pedagogy chemie praktické kurzy 1 Praha ( ) Intenzivní škola č. 7 (Projekt 100 vědců do škol) 1 Hradec Králové ( ) Deutsch kreativ und lustig - NIDV 1 Hradec Králové ( ) Využití nových metod při výuce dějepisu, práce s prameny - DVPP 1 Hradec Králové (únor 2013) Zadavatel maturitních prací PUP on line 1 (březen 2013) Konzultační seminář k písemné práci z českého jazyka a literatury NIDV HK 1 Hradec Králové ( ) Novinky v poskytování předlékařské první pomoci 23 Hradec Králové ( ) Konzultační seminář k písemné práci z českého jazyka a literatury NIDV HK 1 Hradec Králové ( ) Jak napsat projekt na programy primární prevence o. s. Prostor 1 Hradec Králové ( ) Games for Teens - DVPP 2 Hradec Králové ( ) Hluk ve školách 1 Hradec Králové ( ) Setkání školních metodiků prevence KÚ KHK 1 Hradec Králové ( ) 16

17 Express Way of Learning - vydavatelství Express Publishing 1 Hradec Králové ( ) Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga - XX. výroční konference ČAVLMZ 1 Hradec Králové ( ) Metody eliminace tepelného stresu ÚZEI - e-learnigový kurz 1 (září říjen 2012) Ekologické zemědělství- ÚZEI - e-learnigový kurz 1 (září říjen 2012) Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech - 2 Humpolec ( ) ČZA Zvýšení odborných kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech - 2 Chrudim ( ) ČZA Nové standardy EU ve výrobě krmiv - e-learnigový kurz 1 (září říjen 2012) Finanční analýza - e-learnigový kurz 1 (září říjen 2012) Plán rozvoje podniku - e-learnigový kurz 1 (září říjen 2012) Právo a nový občanský zákoník - EDUKO 2 Praha ) Seminář pro vyučující ekonomiky aktuální změny ve výuce - EDUKO 2 Praha ( ) Finanční gramotnost - DVPP 2 Hradec Králové ( ) Finanční gramotnost s využitím kancelářského SW - NIDV 6 Hradec Králové ( ) Seminář pro úspěšné žadatele projektů LdV 1 Praha ( ) BOZP při nakládání s chemikáliemi - DVPP 1 Hradec Králové ( ) Zasedání rezortní komise na ochranu zvířat - MŠMT 1 Praha ( ) Semináře v rámci veterinární výstavy VETfair 3 Hradec Králové - Aldis ( ) Mentoring 1 Mladá Boleslav ( ) Seminář ke krajským dotačním programům 2 Hradec Králové (leden 2012) Kaudální abdomen z pohledu internisty i chirurga (v rámci XX. výroční konference 1 Hradec Králové - Aldis (říjen 2012) ČAVLMZ) Státní maturita z matematiky výsledky NIDV 1 Hradec Králové (říjen 2012) ICT ve školství 2 Nové Adalbertinum (březen 2013) Aktuální změny v právních předpisech 1 FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK 17

18 Konference k zavádění multimediální učební pomůcky Česká společnost v novodobé Evropě osudy, vazby, vzdálení, sjednocování do výuky 1 Praha (srpen 2012) Školský management v praxi - NIDV 1 Hradec Králové Zákoník práce v praxi škol a školských zařízeních 2 DVPP HK (prosinec 2012) Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ - NIDV 1 Hradec Králové (červen 2013) Realizace veřejných zakázek v oblasti 1 Hradec Králové školství Novely právních předpisů 1 FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK Aktuální stav školské legislativy 1 FAKTA, s.r.o. Adalbertinum HK Seminář o odpadech pro pedagogy ZŠ a SŠ 1 Hradec Králové ( říjen 2012) Otevřená věda pro pedagogy biologie přednáškové kurzy 1 Třešť (prosinec 2012) Otevřená věda pro pedagogy biologie praktické kurzy 1 Praha (duben 2013) 18

19 8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 1) Olympiády a soutěže - Biologie a) Školní kolo biologické olympiády se konalo (kategorie A a kategorie B) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie A Kategorie B a 30. místo b) Škola se stala pořadatelem okresního kola biologické olympiády kategorie D dne a krajského kola téže soutěže dne Zástupce školy je členem krajské komise biologické olympiády. c) Soutěž v poznávání rostlin a živočichů Tato soutěž byla pořádána Biskupským gymnáziem B. Balbína v Hradci Králové Okresního kola soutěže se zúčastnilo šest žáků naší školy. d) Přírodovědný klokan Školní kolo 7. ročníku soutěže se konalo dne Tematicky je soutěž zaměřena na poznatky z fyziky, chemie, biologie a matematiky. Soutěže se zúčastnilo 174 žáků 1. a 2. ročníků školy, kteří soutěžili v kategorii Junior. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 možných bodů získala 84. Průměrný počet bodů získaných našimi žáky byl 42,0 bodu (což je o 2,5 bodu více než v roce předchozím). e) Ekologická olympiáda Tato soutěž je zaměřena na porovnání znalostí a dovedností z ekologie. Součástí soutěže je poznávání přírodnin, test a praktická část, která se koná ve vhodné přírodní lokalitě. Krajské kolo soutěže proběhlo , uskutečnilo se v Ekocentru Orlice Podorlický skanzen v Krňovicích. Školu reprezentovala dvě tříčlenná družstva. - Chemie a) Školní kolo chemické olympiády se konalo dne (kat.c) Počet účastníků Počet v krajském kole Umístění v KK Kategorie C Anatomie a fyziologie Škola spolupracuje s gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové. Studenti 3. ročníku gymnázia si v rámci volitelného předmětu Seminář z biologie vyzkoušeli anatomickou pitvu laboratorních hlodavců a sledovali demonstrační pitvu slepice a větších savců (laboratorní prase, pes). 19

20 - Německý jazyk Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III a 9. - Anglický jazyk Školní kolo olympiády a konverzační soutěže v anglickém jazyce se konalo , okresní kolo Počet účastníků Počet v okresním kole Umístění v OK Kategorie III a Český jazyk Školní kolo olympiády proběhlo dne zúčastnilo se ho 24 žáků. Do okresního kola ( ) postoupili dva žáci. - Matematika a) Matematická soutěž ročník matematické soutěže pro žáky odborných škol Školní kolo Matematické soutěže se konalo dne Oblastní kolo, které je zároveň celostátním, proběhlo dne na SPŠ strojnické v Hradci Králové. V celostátním kole se dvě žákyně umístily mezi úspěšnými řešiteli. Počet účastníků Počet v oblastním kole 1. ročníky ročníky ročníky 8 2 b) Matematická soutěž Klokan Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do celé Evropy. Dnes se této soutěže účastní téměř 3 miliony soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty UP Olomouc. Soutěž se na naší škole uskutečnila v kategorii Junior dne Zúčastnilo se 158 žáků. Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, takže žáci absolvují školní, oblastní, republikové i mezinárodní kolo ve své lavici. V olomouckém centru se vyhodnocují statistické výsledky za celou Českou republiku, nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně, která ze 120 bodů získala 56. Průměrný počet bodů zúčastněných žáků byl 30,6 bodu (což je o 2 body méně než v roce předchozím). - Informatika Riskuj!!! ( ) - vědomostní soutěž pro žáky 1.ročníků 20

21 - Tělesná výchova a) Mezi mosty 5. ročník závodu raftů pořádaný Gymnáziem J. K. Tyla v Hradci Králové se uskutečnil v září člennému družstvu (4 dívky a 6 chlapců) naší školy se do finále postoupit nepodařilo. b) Turnaj v odbíjené dívek v únoru a březnu 2013 se uskutečnil turnaj v odbíjené dívek. Zúčastnilo se ho 6 třídních kolektivů. Vítězné družstvo tvořily žákyně 2.D. c) Letní sportovní kurz Plátěná osada , pro 2. ročníky (80 žáků) - Soutěž Expo Science AMAVET se konalo školní kolo. Své práce prezentovalo celkem 9 žáků. Všechny práce byly doporučeny do regionálního kola Pardubice ( ). Práce byly prezentovány na výstavním posteru. Odborná porota hodnotila kvalitu práce a tvůrčí přínos, dále celkovou úroveň vystupování řešitele a schopnost svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Do národního kola byly vybrány celkem čtyři práce našich žáků: Válka spermií, Inventarizace molekulární biodiverzity sladkovodních druhů ryb ČR, Kostnatění kopytních chrupavek a Magnetoterapie u psů. Národní kolo se konalo v budově Akademie věd v Praze ( ). Žákyně naší školy se z loňského národního kola Amavet 2012 kvalifikovala na mezinárodní soutěže INTEL ISEF 2013 (International Science and Engineering Fair). Jedná se o největší a nejprestižnější soutěž vědeckých a technických projektů pro středoškolské studenty na světě. Se svým projektem Želvušky (Tagriada) v anhydrobiotickém stavu v pokusech soutěžila v Phoenixu v Arizoně ve Spojených státech amerických. - Středoškolská odborná činnost (SOČ) Školní kolo proběhlo v březnu Zúčastnilo se ho 6 žáků třetích ročníků, kteří soutěžili ve dvou oborech: Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství a Biologie. Do okresního kola ( ) porota vybrala celkem pět prací, z nichž dvě postoupily do kola krajského ( ). Výsledky krajského kola: Soutěžní obor Název práce Umístění v KK Postup do NK Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Biologie Terapie šlach hrudních končetin koně 1. místo ne Inventarizace molekulární biodiverzity sladkovodních ryb ČR. 2. místo ne - Soutěž O cenu ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR Soutěž proběhla ve školicím středisku Státního veterinárního ústavu v Praze - Lysolajích ve dnech Účastnilo se jí celkem pět družstev z České a dvě ze Slovenské republiky. Soutěžící měli za úkol prezentovat školu a město, ve kterém studují, a to v českém (slovenském) a anglickém jazyce, vyplňovali znalostní 21

22 test, provedli praktickou část v anatomické laboratoři. Poslední disciplínou byla prezentace odborné ročníkové práce. Hodnoceny byly nejen veterinární znalosti a dovednosti, ale i jazykové dovednosti a společenská kultura. Soutěž byla doplněna prohlídkou laboratoří SVÚ Praha, besedou na téma Ochrana zvířat proti týrání, návštěvou ZOO Praha a následnou besedou s hlavním veterinářem. Soutěžící také zhlédli filmové představení v kině IMAX. Ve velmi vyrovnané konkurenci obsadilo družstvo žáků 4. ročníků naší školy 2. místo ročník celostátní soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve Věstníku MŠMT ČR pod č. B/44 (č. j / ). Soutěž je organizována pro žáky 2. stupně základních škol (I. kategorie - ZŠ) a žáky všech typů středních škol (II. kategorie - SŠ) a prověřuje znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Školního kola, které probíhá on-line, se zúčastnilo 95 žáků. - Evropská unie očima studentů 2012 Jedná se o projekt místopředsedy Evropského parlamentu Ing. Oldřicha Vlasáka. Soutěže se zúčastnily vybrané střední školy v Královéhradeckém kraji. Studenti psali esej na jedno z možných čtyř témat. Autoři 5 prací byli oceněni zájezdem do Štrasburku, kde navštíví Radu Evropy a Evropský parlament. Zájezd se uskutečnil v říjnu projekt Otevřená věda III Pět žáků školy se účastní stáží projektu Otevřená věda III. V oboru biologie se jedná o témata Izolace RNA pro stanovení microrna metodou PCR a Normalizace genového přesunu, obě stáže vede Ing. Bc. I. Šplíchal,CSc. V oboru paleontologie je zpracováváno téma Paleobiologie: terénní, laboratorní a sbírková dokumentace dosud neprozkoumané lokality pod vedením lektora RNDr. R. Mikuláše, CSc. Další téma je z oboru chemie Studium vlastností borem dopované diamantové elektrody v přítomnosti vybraných surfaktantů, téma lektoruje Mgr. J. Zavázalová. Poslední stáž z oboru matematika Využití metod zpracování obrazu pro analýzu snímků z genetických analýz vede Dr. Ing. J. Schier. Vypracováním závěrečné práce byla úspěšně ukončena stáž Otevřené vědy II. Inventarizace molekulární biodiverzity sladkovodních ryb ČR vedená Mgr. J. Mendelem, Ph.D. - projektový den Ochrana osob při vzniku mimořádných situací byl realizován ve spolupráci se SZŠ Hradec Králové dne Žáci v rámci projektového dne prošli řadu stanovišť, kde se učili např. sebeobraně, poskytnutí předlékařské první pomoci, transportu raněného, vyprošťování osob z automobilu, vyslechli přednášky na téma ochrany osob při vzniku mimořádných událostí povodně, hromadná neštěstí, 22

23 - projekt Člověk v tísni - Příběhy bezpráví Projektový den byl připravený v rámci akce Měsíc filmu na školách ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o. s.. Ve škole proběhlo promítání dokumentu k tématice normalizace a následovala beseda s pozvaným hostem, spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem. O akci se pan Ludvík Vaculík zmínil také ve svém fejetonu, který zveřejnil v Lidových novinách. 2) Prezentace školy na veřejnosti - Královéhradecké dožínky Dne se naše škola prezentovala na Dni zemědělce. Akce byla určena pro žáky základních a středních škol, kteří se měli seznámit s problematikou zemědělství a se vším, co k zemědělství patří. Den zvířat 2012 Osmnáctý Den zvířat se uskutečnil Jedná se o každoroční oslavu celosvětového Dne zvířat spojenou s propagací školy. Na organizaci a průběhu celého dne se podílejí žáci školy. Program je určen kromě našich žáků i zájemcům o studium a široké veřejnosti. Zájem o tuto tradiční akci školy se každým rokem zvyšuje. Program: 1) Ukázky práce školních koní 2) Přehlídka plemen psů 3) Junior Handling 4) Ukázky sportovní kynologie 5) Práce s koňmi parkurové skákání 6) Ukázky pracovní kynologie 7) Dog dancing 8) Freebe 9) Agility 10) Ukázky myslivosti V rámci Dne zvířat proběhly ukázky práce včelařského kroužku, ukázka stříhání ovcí, zájemci si mohli prohlédnout školní stáj i ostatní prostory školy. Žáci předvedli také nejrůznější plemena psů (společenská, lovecká, pracovní i křížence), dále měli možnost prezentovat svoje chovatelské úspěchy i s jinými druhy zvířat ( kočky, drobní hlodavci, hadi, papoušci aj. ). 23

24 Celá akce byla doplněna výstavou fotografií a kreseb vytvořených našimi žáky. Dále přednáškami o asistenčních psech Pomocné tlapky, prezentací o psím útulku v Hradci Králové. Tradičně o Den zvířat projevila zájem i regionální média ( Hradecké noviny, TV Puls, rozhlas Hradec Králové). Kromě malých dětí, školáků a hradeckých občanů se přišli podívat i budoucí zájemci o studium na naší škole s rodiči. Průvodci se jim stali studenti druhých a čtvrtých ročníků, kteří jim zodpověděli i jejich dotazy. Další Dny otevřených dveří se pro zájemce o studium konaly ve dnech a Prezentace školy na burzách škol: Burza škol Česká Třebová 10. a Burza škol Náchod a Burza škol Kolín Burza škol Kutná Hora Burza Pardubice Burza škol Turnov Burza škol Hradec Králové 16. a Reprezentační a maturitní ples Škola pořádá tradiční maturitní ples pro žáky, rodiče i veřejnost v malém i velkém sále Kongresového centra ALDIS. Letošní ples se uskutečnil v pátek dne a navštívilo ho asi 1400 lidí Okresní včelařský den Akce pořádaná ve spolupráci s okresní organizací Českého svazu včelařů, jehož je škola členem, byla zaměřena mimo jiné na propagaci včelařství a tradičních řemesel spojených se včelařstvím. V rámci této akce proběhly i odborné přednášky pro včelaře. Součástí programu byly i soutěže pro děti a veřejnost a vystoupení folklórních souborů Červánek z Hradce Králové a Malý Sedmikvítek z Rožnova pod Radhoštěm. V tomto školním roce se včelařský den uskutečnil Adopce zvířete Střední odborná škola veterinární v Hradci Králové je již od roku 2005 adoptivním majitelem surikaty v Zoologické zahradě Dvůr Králové. Myšlenka zúčastnit se projektu ZOO vyšla z řad žáků, kteří si formou ankety vybrali adoptivní zvíře. - Projekt Adopce na dálku Žáci a zaměstnanci školy pokračují v projektu Adopce na dálku. Projekt probíhá 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 Hradec Králové říjen 2010 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ KUKLENY, PRAŽSKÁ 68 www.sosvet.cz reditel@sosvet.cz tel: 495 535 386 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/2009 Hradec Králové říjen 2009 1.

Více

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž. Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2009 / 2010 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována podle 7 odstavec 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) ve znění

Více

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013

Výroční zpráva školy. Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 2012/2013 Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí Výroční zpráva školy 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Schváleno školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 dle, odst. 3, zákona č. 56/24 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2

CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov. V ý roční zpráva. z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední odborná škola s.r.o. Polská 357, 541 01 Trutnov V ý roční zpráva o činnosti školy z a š k o l n í ro k 2 0 11 2 0 1 2 OBSAH 1 Základní údaje o škole... 1 2 Přehled

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Vitvarová, ředitelka

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Střední škola obchodu, služeb a řemesel a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Tábor, Bydlinského 2474 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracoval: Ing. Ivana Prošková,

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873. Výroční zpráva školy Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2008 / 2009 Výroční zpráva školy byla zpracována v souladu s 10 zákona č.

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Ing. Petra Jansová SŠHSS Teplice nad Metují 17. 10. 2012 Obsah 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE... 4

Více

Výroční zpráva školy. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 2010/2011

Výroční zpráva školy. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 2010/2011 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 Výroční zpráva školy 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Yvona Bůžková Výroční zpráva školy byla zpracována

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Přehled oborů vzdělávání 6 3. Přehled pracovníků školy 6 4. Přijímací řízení 6 5. Výsledky vzdělávání žáků.. 7 6. Prevence sociálně patologických jevů 10 7. Další

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Výroční zpráva o činnosti školy. Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Brno, 21. září 2011 Obsah Úvod.... 3 Základní charakteristika školy..... 3 Přehled učebních plánů 5 Výsledky výchovy a vzdělávání 6 Přijímací

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více