Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ŽIVOT 90 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR

2 OBSAH Úvodní slovo 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 4 Pobočky 5 Organizační struktura 6 Základní organizační schéma 7 Krizová pomoc a poradenství 8 Zdravotní a zdravotně sociální služby 12 Dobrovolníci a aktivizační programy 15 Divadlo 90 U Valšů 20 Public relations 22 Servis 24 Finanční zdroje 26 Auditní zpráva 29 Aktivity z cizím prvkem 30 Benefiční představení 32 Sponzoři a dárci 33 CONTENS Preamble(3) Civil Association Zivot 90(4) Zivot 90 Organizational Setup(6) Help in Crisis and Counselling(8) Health Care as part of Social Services(12) Volunteers and Activation Programmes(15) Theatre 90 "U Valšů"(20) Public Relations(22) Servis(24) Financial Management(26) Auditor s report.(29) International cooperation(30) Benefit performance(32) Sponsors and Donors(33) 2 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Prodlužování střední délky lidského života, k němuž v posledních desetiletích setrvale dochází, zvyšuje naději většiny lidí na plnější využití jejich životního potenciálu i na rozhojnění jejich přínosu pro blízké osoby, pro rodinu, místní společenství i celou společnost. Využití přibývajícího života ve stáří však obvykle vyžaduje aktivní vytváření určitých předpokladů, aktivní překonání různých bariér bránících osobní spokojenosti a seberealizaci, sociálnímu začlenění, někdy i zabezpečenosti a bezpečnosti. Preamble Mgr. Jan Lorman Delší život a podíl osob ve vyšším věku byl dosud spíše zdrojem obav než důvodem pro zodpovědné a koordinované plánování se silnou politickou podporou. Stárnutí sice bylo uznáno jako výzva ve vztahu k důchodovým systémům a trhu práce, které jsou důležitým předpokladem zajištění konkurenceschopnosti a kvality života současných a budoucích starších generací, je však také nezbytné posílení aspektu lidských práv, rovného přístupu k službám v oblasti zdraví, vzdělávání, sociálních služeb, bydlení atd. přizpůsobeným potřebám znevýhodněných a křehkých seniorů. Zvláště znevýhodněni a ohroženi jsou křehcí staří lidé s nízkou úrovní potenciálu zdraví (s nízkou mírou vzájemně provázané zdatnosti, odolnosti a adaptability). Podceňována bývá často jak jejich ohroženost nepřizpůsobenými službami a postupy, používanými u mladší a zdatnější populace, tak jejich vůle ke smyslu, touha po uspokojení i vyšších lidských potřeb. Ke klíčovým hodnotám ohroženosti i smysluplnosti patří i u křehkých starých lidí důstojnost, respektování a vlastnění sebe sama zachování svébytnosti a reálných rozhodovacích kompetencí. 3 Usilujme o to, aby demografický vývoj a příchod dlouhověké společnosti nebyly vnímány jednostranně pod zorným úhlem demografického alarmismu, podmíněného obavami z nedostatku zdrojů na sociální systémy a zdravotní péči, ale také jako šance změnit přístup k životu ve stáří. Věnujme cílevědomou pozornost rozvoji vzdělání i výzkumu pro stárnoucí a dlouhověkou společnost, pro chápání života ve stáří, pro podporu křehkých starých a dlouhověkých lidí, pro chápání života v jeho celistvosti bez vědeckého redukcionismu. Vyzýváme seniory, pěstujte v sobě a projevujte vůli ke smyslu a svébytnosti, usilujte o osobnostní rozvoj, produktivitu, seberealizaci a společenskou participaci v každém věku i přes případné zdravotní postižení. Nesmiřujte se s projevy nepřiměřeného zhoršování zdatnosti a zdravím podmíněné kvality života s postupujícím věkem žádejte odborné geriatrické posouzení a intervenování svého zdraví, žádejte kvalifikovanou geriatrickou medicínu. Jsme připraveni vás v tomto úsilí účinně podporovat, snažíme se o to každý den, každou minutu. 4 Jan Lorman 3

4 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 ČLENOVÉ VÝBORU: Mgr. Jan Lorman (předseda), Marie Hradecká (místopředsedkyně), Václav Bublík, Sylva Dvořáková, Dr. Jiří Flutka, Ing. Jan Horal, Ing. Tomáš Jung, MUDr. Zdeněk Kalvach, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Blanka Lormanová, Ing. Zdeněk Placher, Emma Srncová, Mgr. Vlastimil Venclík ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE: Ing. Anna Kubištová (předsedkyně), Věra Indrová, PhDr. Karla Havlová (v průběhu roku ukončila činnost), Mgr. Anna Kuttelvašerová, Věra Indrová, Jana Leopoldová TOP MANAGEMENT O.S. ŽIVOT 90: Mgr. Jan Lorman (ředitel), JUDr. Josef Trnka (tajemník o.s. ŽIVOT 90), JUDr. Oldřich Staněk (tajemník pro zahraničí), Mgr. Blanka Lormanová (manažerka sekce dobrovolníků a aktivizačních programů), Bc. Robert Pitrák (manažer sekce krizové pomoci a poradenství a pověřený řízením sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb), Ing. Jana Hiršová (manažerka sekce finančních zdrojů), Oldřich Bubrle (manažer sekce PR), Luděk Vinohradník (manažer sekce servis). CIVIL ASSOCIATION ZIVOT 90 Committee Auditing committee Top Management o.s. ŽIVOT 90 Memmbership of international establishment Seat Contact Registration Current account ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH: EURAG Evropský svaz seniorů, AGE Evropská platforma starších lidí, HelpAge International Mezinárodní organizace pro pomoc starším, IFA Mezinárodní federace pro otázky stárnutí, INPEA Mezinárodní síť pro prevenci týrání a zneužívání seniorů. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI: Help the Aged - Pomáháme starším, Age Concern Staráme se o starší, ECEN Síť seniorských organizací ze střední a východní Evropy 5 SÍDLO, KONTAKTY: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1, Česká republika, Telefon: , Fax: Webové stránky: www. zivot90.cz, 4 REGISTRACE: Ministerstvo vnitra ČR čj. VSP/ R z IČ: , DIČ: CZ BĚŽNÝ ÚČET: IBAN CZ , BIC GIBACZPX, měna CZK, Česká spořitelna a.s., Praha 1, Rytířská 29 LICHTENSTEINSKÝ PALÁC ZVENKU A ZEVNITŘ, MÍSTO, KDE USPOŘÁDAL ŽIVOT 90 KONFERENCI SENIOŘI NAŠE ŠANCE!? 4

5 POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 HRADEC KRÁLOVÉ Ředitelka pobočky: Bc. Pavlína Stašová, předseda výboru: Petr Hebelka DiS, členové výboru: Bc. Pavlina Stašová, Mgr. Josef Staša, Mgr. Tetyana Manovytska, Jana Hájková, Petra Hanzlová, Monika Paděrová. Management o.s. ŽIVOT 90 Hradec Králové: Projekt Tísňová péče - vedoucí Mgr. Josef Staša (tel ); Projekt Servis domácí péče: vedoucí pečovatelek v terénu Jana Hájková, vedoucí pečovatelek v domě Harmonie I Mgr. Tetynana Manovytska; Projekt Informační centrum podávání informací 24 hodin denně: projekt realizován v rámci Projektu AREÍON. Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Hradec Králové, tř. Dr. Edvarda Beneše 1747, Telefonické spojení: ředitelka, pečovatelská služba, , dispečink tísňové péče a informační centrum, fax: , IČ: , číslo účtu: /0800. Branch Offices of Zivot 90 JIHLAVA Ředitelka pobočky: Ing. Zuzana Pěchotová; předsedkyně výboru: Věra Šerá, členové výboru: Václav Planka (místopředseda), Ing. Zuzana Pěchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Růžička. Management o.s. ŽIVOT 90 Jihlava: Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka pobočky, manažerka infomediální sekce a sekce dobrovolníků; Vladimíra Bukáčková asistentka ředitelky; Bc. Blanka Netolická, DiS vedoucí osobní asistence; Blanka Štroblová ekonomka pobočky; MUDr. Zuzana Zatloukalová lékařka o.s. ŽIVOT 90 Jihlava. Komplex projektů Domov je doma sociální služby pro seniory a zdravotně postižené: I. Řídící a informační centrum: Senior telefon ( nepřetržitá služba 24 hodin denně), Styk s veřejností (společenské akce, vzdělávací přednášky, zájezdy, časopis ŽIVOTNÍK, knihovna); II. Tísňová péče AREÍON (nepřetržitá služba 24 hodin denně); III. Osobní asistence (osobní asistence ve školských zařízeních,v domácím prostředí uživatelů, osobní asistence v zaměstnání) Adresa pobočky: ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, Jihlava Telefonické spojení NONSTOP: , tel./fax: (7,00 15,00), IČ: , bankovní spojení: VOLKSBANK CZ a.s., č. účtu / ZRUČ NAD SÁZAVOU Ředitel pobočky a předseda výboru: Zdeněk Jelínek, členové výboru: Mgr. Jitka Černá (1. místopředsedkyně), Vladimír Vyšohlíd (2. místopředseda), PhDr. Běla Hejná, Ing. Miroslav Jurek, Marie Sombergová, Anna Doležalová. I. Sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany AREÍON, II. Sekce krizové pomoci a poradenství: Senior telefon ( ), Linka domácího násilí pro seniory ( ), Informační centrum; III. Sekce aktivizačních programů: Seniorská pěší a autobusová turistika, Sešlosti seniorů, Klubová činnost, Významná výročí členů sdružení, Kurzy moderní komunikační technologie; IV. Sekce dobrovolníků: Dobrovolnická činnost. Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Telefon: , , webové stránky: Informační centrum: Benešova 649, Kutná Hora, tel , IČ: , bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Zruč nad Sázavou, číslo účtu /0800 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O.S. ŽIVOT 90 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ SENIORTELEFON databáze informací informační a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink paměti ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY tísňová péče AREÍON pečovatelská služba respitní a rehabilitační centrum půjčovna kompenzačních pomůcek DOBROVOLNÍCI A AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY Akademie seniorů vzdělávání klubová činnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní přehlídky sešlosti seniorů Centrum pražských dobrovolníků seniorů vyhledávání, nábor zařazování výcvik databáze péče o dobrovolníky Klubová kavárnička U Elišky Vánoční projížďky Prahou Senior Bazar PUBLIC RELATIONS časopis GENERACE zpravodaj SENIOŘI činnosti PR a mediální podpory Zivot 90 Organizational Setup Help in Crisis and Counselling Health social care services Volunteer and Activation Public relations Service Financial management Directorate 6 SERVIS dopravní služby pro seniory činnosti recepce evidence členů předprodej vstupenek do divadla správa Domu PORTUS opravy a údržba FINANČNÍ ZDROJE ŘEDITELSTVÍ 6

7 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 ALNÁ HROMADA REVIZNÍ KOMISE VÝBOR PŘEDSEDA SDRUŽENÍ P REVIZNÍ KOMISE Auditing Commision VALNÁ HROMADA General Assembly Zivot 90 Main Organizational Setup VÝBOR Board PŘEDSEDA SDRUŽENÍ Chair of The Board TAJEMNÍK SDRUŽENÍ Secretary ŘEDITEL o. s. ŽIVOT 90 General Assembly GRÉMIUM ŘEDITELE Director s panel ŘEDITELSTVÍ Directorate SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ Help in Crisis and Counsellig TAJEMNÍK PRO ZAHRANIČÍ Secretary 7 SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ Health social care services SEKCE AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ Volunteer and Activation Programes SEKCE P. R. Public Relations SEKCE SERVIS Service SEKCE FINANČNÍCH ZDROJŮ Financial Manegement 7

8 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer: Bc. Robert Pitrák SEKCE KRIZOVÉ POMOCI NEPŘETRŽITÁ TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ SENIOR TELEFON Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí: Bc. Jana Kosařová Senior telefon je sociální služba telefonická krizová pomoc linka zaměřená na uživatele seniory, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Je jedinou sociální službou telefonické krizové pomoci v ČR s nonstop provozem pro uživatele seniory. Bezplatná linka Senior telefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní linkou pro uživatele seniory v těžkých životních situacích z celé České republiky. Senior telefon je v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Senior telefon je registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci. V roce 2008 projekt Senior telefon úspěšně navázal na rok Sociální služba telefonické krizové pomoci byla poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a standardy služby. Pracoviště je obsazeno odbornými pracovníky s vysokoškolským vzděláním s kvalifikací sociální/ho pracovnice/ka a výcvikem telefonické krizové intervence. Pracoviště Senior telefonu je potřebně technicky vybaveno. Cílem bylo a je poskytnout uživatelům bezpečí, podporu, naději a pochopení, aby pocítili úlevu, aby se zvýšila jejich schopnost situaci zvládat tak, aby se vrátili na předkrizovou úroveň. Help in Crisis Counselling Manager: Bc. Robert Pitrák Help Line for the Elderly a service available 24 hours a day and 7 days a week. Stejně jako v minulých letech probíhaly na Senior telefonu následující činnosti poskytované sociální služby: 1. telefonická krizová pomoc (krizová pomoc v akutní krizi i dlouhodobé krizové situaci) 2. sociální poradenství (v oblasti sociálního systému, poradenství v oblasti sociálních služeb) 8 Další činnosti poskytnuté službou Senior telefon: Základní sociální poradenství: - informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, - informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, - informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, - informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Další poskytnuté služby v rámci TKP Senior telefonu: - podpora i pomoc v akutní krizové situaci - podpora i pomoc v dlouhodobé krizové situaci - odkrývání a řešení domácího násilí, týrání, zanedbávání a zneužívání starších lidí - podpora i pomoc u suicidálních tendencí - dlouhodobé doprovázení osamělých seniorů - sociální poradenství a odborné poradenství - rady jednotlivým uživatelům s nabídkou různých možností řešení - aktivní pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce - informace o vybraných tématech - nabídka terapeutického klubu Kontakt pro osamělé uživatele seniory a uživatele seniory v náročné životní situaci. 8

9 Poskytovali jsme telefonickou krizovou, neodkladnou pomoc uživatelům seniorům, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Kvantitativní údaje - evidence hovorů Hovory: V r bylo přijato na telefonické krizové pomoci Senior telefonu hovorů (195 x suicidálních tendencí, 200x zneužívání/týrání,181x domácí násilí) Terapeutická skupina klub KONTAKT uskutečnilo se 64 setkání, celkem navštívilo 548 uživatelů/lek setkání s průměrným počtem 8 uživatelů/lek na jedno setkání. Byla založena druhá svépomocná skupina klubu KONTAKT. Cílem klubů je aktivace osamělých uživatelů seniorů, získání nových přátel, podpora členů v nelehkých životních situacích. Quantitative indications

10 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Identifikátor registrované sociální služby odborné sociální poradenství: vedoucí: Bc. Zuzana Nováková, DiS. V roce 2008 byla registrovaná sociální služba SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ svojí činností úspěšně navázal na rok 2007 se stálou nabídkou poradenství pro seniory. Základními činnostmi poskytované sociální služby bylo: 1. Sociální poradenství 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3. Sociálně terapeutické činnosti 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Help in Crisis Counselling Manager: Bc. Robert Pitrák Information and Counselling Centre and other specialist advisory services. Další činnosti poskytnuté služby Sociálního a odborného poradenství: - Sociální šetření u klienta v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby sociálního a odborného poradenství v jeho přirozeném prostředí (doma). - Databáze informací pro seniory - Provázanost na další sociální a zdravotní služby v komplexu Domu PORTUS ŽIVOT 90 realizoval nízkoprahové informační a poradenské centrum pro seniory v ČR, které nabídlo potřebné okruhy širokého spektra informací týkajících se seniorů a užitečných pro nejrůznější všední i specifické životní situace, adresářů a kontaktů pro seniory. Senioři a jejich rodiny tak získali v Domě Portus potřebné informace k řešení aktuálního problému a potřeb. Dům Portus klientům nabídl ucelený systém informací, poraden (od zdravotní, lékařské, právní až po sociální - občanskou), dále některé služby (Areíon, pečovatelské, ošetřovatelské službě, respitní pobyty, hospic, apod.) + další aktivity, kluby a dobrovolnickou činnost. Cílem služby poradenství bylo a je zvyšování sociálních dovedností klienta v jeho přirozeném prostředí. 10 V roce 2008 v Domě PORTUS probíhalo následující poradenství: A) 1. Sociální poradenství pro seniory - Po, Út, Čt 9,00 12,00 13,00-16,00; St 9,00 12,00 13,00-18,00; 2. Sociální poradenství pro uživatele po předchozí krizové intervenci Po, St, Čt (terén) 8,00-16,00 3. Sociálně-právní poradenství - úterý a středa 9,00 16,30 3. Psychologické a Mezigenerační poradenství pátek 10,00 16,00 5. Pastorační poradna pátek na objednání 6. Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) - Po, Út, Čt 9,00 12,00 13,00-16,00; St 9,00 12,00 13,00-18,00; 7. Psychosomatická (psychiatrická) poradna předávání klientů, na objednání 8. Dále jsme spolupracovali a otevřeli poradnu v oblasti deregulace nájemného. Tato poradna vznikla ve spolupráci s o.s. IuRe. B) poradnami ve formě novinových článků pro čtenáře ve speciálních tiskovinách v časopisu GENERACE C) formou pořádání doplňkových sociálních služeb seminářů, přednášek apod. Do poraden se obracejí senioři z celé České republiky jak osobně tak i telefonicky, nebo formou písemnou. Jelikož se jedná o nízkoprahové poradny, zachovává se anonymita klientů, osobní data od klientů jsou vyžadována podle potřeby intervence. 10

11 Kvantitativní údaje Poradenství za rok 2008: Informační a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké - sociální poradenství pro seniory osobních kontaktů, dotazů, 792 telefonních kontaktů, korespondence 257; Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci včetně terénu 246 intervencí osobních, 582 telefonických intervencí, 31 intervencí v terénu; Sociálně - právní intervencí; Písemné sociálně - právní poradenství - 23 odpovědí; Psychologické a Mezigenerační 111 intervencí; Poradna deregulace nájemného (spol. s IuRe) (září prosinec) 19 intervencí Pastorační poradna 3 intervence; Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) podaných inzerátů, 230 odpovědí; Psychosomatická (psychiatrická) poradna předáno 5 intervencí; Přednášky pro odbornou veřejnost - 3 přednášky za účasti okolo 240 posluchačů. Quantitative indications

12 ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pověřený manažer: Bc. Robert Pitrák 21 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Ivana Černá Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany je Komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob a osoby se zdravotním postižením. Za hlavní přínos této služby je třeba vidět zejména to, že pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům ve vysokém věku prožít svůj život důstojně, podle jejich přání v a v jejich vlastním přirozeném prostředí doma. Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele v jeho bytě. Uživatelovi je poskytována odborná pomoc po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu. Kromě toho je mu poskytována pomoc při prosazování jeho práv a zájmů, sociální poradenství a jsou mu podávány zdravotní či obecné informace. Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Distress Care Service AREÍON: This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients state of health is monitored 24 hours a day. Působnost sociální služby TPA Praha v roce 2008 Hlavní město Praha Středočeský kraj (Praha Západ, Praha východ, Příbram, Mladá Boleslav, Sedlčany, Rakovník, Dobříš, Benešov, ) Ústecký kraj (Teplice, Most, Kadaň, Ústí nad Labem, Žatec, ) Karlovarský kraj Počet instalací systémů tísňové péče: 215 V roce 2008 bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 494 výjezdů ke klientům tísňové péče. Z toho bylo realizováno Praha Celkem 12 rychlou záchrannou službou lékařskou službou první pomoci 3 3 obvodními lékaři 0 0 policií ČR 4 23 městskou policií 8 10 pohotovostí o.s. ŽIVOT příbuznými klientů sousedy klientů Quantitative indications hasiči 5 5 počet výjezdů celkem Počet kontaktů s klientem: Počet monitorovaných klientů k : 913 Průměrný věk klientů k : 82,5 roků (z toho 127 uživatelů ve věku 90 let a více a 28 uživatelů mladších než 60 let) 12

13 Věková struktura uživatelů Tísňové péče AREÍON v Praze v roce let 60 až 69 let 70 až 79 let 80 až 89 let + 90 let Praha ženy (757) Praha muži (156) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Petra Machová Naše pečovatelská služba pomáhala uživatelům se zabezpečením provozu domácnosti, hygieně, nákupech či přípravě jídla, a dovážení obědů. Zabezpečovala kontakt uživatelů se společenským prostředím, při jejich doprovodech k lékaři, na úřady, při procházkách a další každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim však v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Svou činností tak pomáhala bořit bariéru sociální izolace starých lidí. Současně pečovatelé plnili pro své klienty i roli poradců v běžných denních záležitostech. 13 Počet klientů k : 76 Počet výkonů služby k : z toho 3814 výkonů poskytující pomoc při sebeobsluze z toho 913 výkonů poskytující pomoc při zajištění domácnosti Průměrný věk klientů k : 81,5 roku DOMÁCÍ PÉČE vedoucí: Petra Machová Vyšetřovací, ošetřovatelská, léčebná a rehabilitační péče prováděná kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácnostech klienta podle indikací praktických lékařů. Počet pacientů k : 70 (53 žen a 17 mužů) Počet návštěv 2715 Počet výkonů k : (5 pacientů bylo imobilních /ležících/, u dvou pacientek jsme prováděli pooperační péči a u jedné péči hospicovou) Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Nursing services Care executed by nurses at client s home based on the medical prescription of GP. Provision of assistance with basic hygiene, shopping, cooking and serving meals, cleaning, tidying up etc. Průměrný věk klientů k : 81 let Poznámka: Tato služba ukončila svou činnost

14 ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Julie Šipošová Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba řeší pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou svým rodinným příslušníkům - seniorům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči. Pečujícím rodinám umožní absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, jejich dlouhodobou starost přebírá dočasně kolektiv našeho odlehčovacího centra. Osamělým seniorům nabízí podpůrné pobyty, např. v období rekonvalescence, po návratu z nemocničního zařízení či za kalamitních situací. Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum o.s. ŽIVOT 90 je součástí komplexního programu Domov je doma, který usiluje o ucelené, holistické řešení životních problémů starších lidí. Centrum uživatelům poskytovalo jistotu kontaktu a dohledu, dopomoc v běžných činnostech a bránilo pocitu osamělosti. Naše pomoc byla zaměřena na zlepšení zdravotního stavu klientů cílenou tělesnou rehabilitací, fyzickým rekondičním cvičením pod dohledem zkušených fyzioterapeutů. Během pobytu bylo uživatelům umožněno využít širokou nabídku aktivizačních programů probíhajících v Domě PORTUS Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Respite and rehabilitation centre The centre provides a combination of a residential and outpatient programmes, mainly for clients requiring nursing and supervisory care while enabling their carers to take holidays or undergo hospital treatment. Compensation aids rental Lending physical therapy and compensation aids to clients on a permanent or temporary basis. Počet uživatelů k uživatelů (včetně opakovaných pobytů) tj. 52 uživatelů (bez opakovaných pobytů) Průměrný věk klientů k : 85 let (135 žen, 2 muži) Uživatelé během pobytu absolvovali rehailitačních cvičení včetně edukace. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Julie Šipošová 14 Poradna s půjčovnou kompenzačních pomůcek slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně či trvale používat kompenzační pomůcky a podpůrné pomůcky (invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, berle, francouzské hole a jiné pomůcky). Lidem, kteří se ocitli v takovéto situaci, účinně pomáhá naše půjčovna kompenzačních pomůcek překonat toto pro ně nepříznivé období. Pracovnice půjčovny, které jsou zároveň fyzioterapeutkami našeho Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra v Domě PORTUS, klientovi odborně poradí při výběru vhodné kompenzační pomůcky a ve většině případů i naučí klienta tuto pomůcku efektivně a správně používat. Je samozřejmé, že půjčovna vychází vstříc svými službami i klientům, kteří potřebují pomoc ihned a na velice krátkou dobu (třeba několika dní), například při drobných úrazech či krátkodobém zhoršení zdravotního stavu uživatele. Počet uživatelů půjčovny k :

15 DOBROVOLNÍCI A AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY Manažer: Mgr. Blanka Lormanová Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Active life way to dignified age. WILLIAM SAROYAN NAUČ SE ZHLUBOKA DÝCHAT JÍŠ-LI, AŤ TI CHUTNÁ, SPÍŠ-LI, SPI TVRDĚ. SNAŽ SE ZE VŠECH SIL ŽÍT PLNÝM ŽIVOTEM, A KDYŽ SE SMĚJEŠ, SMĚJ SE, AŽ SE BUDEŠ ZA BŘICHO POPADAT, A KDYŽ MÁŠ VZTEK, TAK SE VZTEKEJ. ŽIJ, JAK NEJVÍC MŮŽEŠ, PROTOŽE MRTVOLA Z TEBE JEDNOU BUDE TAK JAKO TAK. 15 Aktivizace Cesta k důstojnému stáří Dobrovolnická činnost je jedním z pilířů občanského sdružení ŽIVOT 90. Dobrovolníci naplňují filosofii sdružení, aby lidé v seniorském věku nebyli pouze pasivními příjemci poskytovaných služeb, ale naopak nabízeli své síly a zkušenosti ve prospěch ostatních. Oddělení dobrovolníků a aktivizačních programů s Akademií seniorů je srdcem domu PORTUS. Jeho aktivity se prolínají s činnostmi ostatních oddělení. DENNÍ CENTUM AKTIVIZACE A DOBROVOLNÍKŮ ŽIVOTa 90 Cílem akademie seniorů je udržet a zvyšovat aktivní přístup seniorů k účasti na společenských i vzdělávacích aktivitách a využívat jejich potenciálu k realizaci programů a projektů pro ně samé. Tato aktivita vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje růst počtu závislých seniorů a je podmínkou pro zajištění kvalitního a důstojného stárnutí. Podařilo se realizovat celkem 91 pravidelných kurzů. Nově byly v roce 2008 otevřeny kurzy italštiny (pro začátečníky i pokročilé), tři kurzy jógy, další kurzy německého jazyka, kurzy břišních tanců, a kurz trénování paměti. Podařilo se zahájit spolupráci s novými lektory dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do činností o.s. ŽIVOT 90. V tomto roce pracovalo v našem sdružení celkem 122 dobrovolníků aktivních i příležitostných, kteří vykonávali širokou škálu služeb. Celkem se v ŽIVOTě 90 aktivizuje 6735 seniorů. Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Academy for the Elderly 91 regular courses. On Activity participant on the whole 6735 senior. (Member association currently ) V roce 2008 byly realizovány tyto kurzy vedené odbornými lektory dobrovolníky: 15

16 Rehabilitační tělocvik (3 kurzy týdně) Jóga (4 kurzy týdně) Procvičování velkých kloubů (1x týdně) Tai Chi (1x týdně) Plavání (1x týdně) Břišní tance (2x týdně) Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francoužština, španělština, italština) Muzikoterapie aktivní a pasivní Kurz šití a střihová služba (1x týdně) Arteterapie (3 kurzy týdně) Keramika (1x týdně) Šachový klub (4x týdně) Počítačová a internetová výuka Individuální kurz ovládání mobilů Odborné přednášky Procházky starou Prahou Nordic Walking (1x týdně) Klub filatelistů Klub osamělých žen Klub osmdesátnic Summary of Activites. EVROPSKÉ PROJEKTY V roce 2008 úspěšně pokračovala výměna zkušeností o dobrovolné práci v rámci projektu Teaming Up. S římskou organizací Casa del Volontarianta a v Německu v Hessensku ve městě Kassel naši dobrovolníci pracovali v době projektu Hand in hand = ruku v ruce v Langenu v Senoirhilfe. Výměnných zájezdů se zúčastnilo 14 českých dobrovolníků ŽIVOTa 90. V ŽIVOTě 90 jsme uvítali a hostili 15 dobrovolníků z Říma a 20 dobrovolníků z Německa. ZÁJMOVÉ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI SENIORŮ Koncerty Heligonkářů (20 vystoupení) Ženský pěvecký sbor ŽIVOTa 90 (22 koncertů) Smyčcové kvarteto Módní přehlídky, které v roce 2008 navštívilo 580 diváků Kulturní klub (realizace 40 přednášek) 16 Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová European Projects. Cultural events for the elderly String quartet. Accordion band. Reminiscence. Women singing choir. Fashion shows. VRCHOLEM VEŠKERÉHO KONÁNÍ JE USKUTEČNĚNÍ VLASTNÍHO JÁ. BHAGAVADGÍTA 16

17 SALÓN NOSTALGIE REMINISCENČNÍ POŘADY Zralé švestky Podzim života pod drobnohledem Klub sběratelů Kulturní klub J. Himmlové Tvůrčí psaní a hrátky s češtinou Zdravotní samoobsluha Povídání o Praze Programy o Praze (respit) Komponované programy Cestovatelský klub Pořady pana Robka Salón nostalgie. Summary of Activites. (250 Senior Week.) V rámci reminiscenčních programů proběhly tyto výstavy: Čaj, čaj, čaj Krása obalového skla Hospodyňka s pěti P Léto na cestách Panenky J. Talpové Staropražské písničky Při reminiscenční činnosti se týdně aktivizuje přes 200 starších občanů. KLUBOVÁ KAVÁRNIČKA U ELIŠKY Týdně projde klubovou kavárnou přes návštěvníků. 17 JE V NÁS NĚCO, CO SE S VĚKEM NEZTRÁCÍ A S KAŽDÝM VĚKEM SI HRAJE. HUGO VON HOFMANNSTMAL SENIOR BAZAR (CHARITATIVNÍ KRÁMEK) Charitativní krámky byly založeny na základě zkušenosti získaných z podobně fungujících obchůdků v Anglii. Vše, co v bazaru najdete, pochází výlučně z darů. Zakoupením jakékoliv drobnosti přispíváte na provoz domu aktivních seniorů. Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Coffee lounge U Elišky (1000 Senior Week.) Internet Café Charitative Shop all the sales items are donated. Adresa naší prodejny: Dům Portus, Karolíny Světlé 18, Praha 1 tel:

18 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ŽIVOTA 90 Fashionable show NĚJAK NÁS BAVÍ POKOUŠET SE O NEMOŽNÉ WALT DISNEY DALŠÍ ČINNOSTI SEKCE VÁNOČNÍ PROJÍŽĎKA PRAHOU, které se zúčastnilo 369 zdravotně postižených seniorů v jedenácti autobusech za pomoci 63 dobrovolníků. 18 Other activities organized with the help of volunteers. RADOST JE VYVOLÁVÁNA ŽIVOUCÍ ČINNOSTÍ. JOHANNES MÜLLER For example: Christmas sightseeing in Prague. (11 bus, 369 handicapped costumer, 63 volunteer) ADVENTNÍ TRHY NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ se pro nedostatek finančních prostředků v roce 2008 nekonaly. V průběhu roku bylo realizováno šest SEŠLOSTÍ pro 720 diváků v Divadle 90 U Valšů. 18

19 NAŠI DOBROVOLNÍCI Dobrovolníkem je ten, kdo se svobodně rozhodne pracovat v o.s. ŽIVOT 90 a věnuje svůj čas, schopnosti a zkušenosti této organizaci, aniž by očekával finanční ohodnocení, kromě uhrazení nákladů spojených s výkonem jeho práce dobrovolníka. Významným společenským efektem dobrovolnické práce seniorů je i jejich převzetí odpovědnosti za svůj život. Jako dobrovolníci řeší svůj problém i sociální potřeby jiných skupin. Srdečně děkujeme našim aktivním dobrovolníkům, kteří svojí činností dlouhodobě přispívají ke zdokonalení života starších lidí v našem sdružení. List of Volunteers. Bartošová Eva Bartošová Ivana Baštová Květoslava Bayerová Jana Biedermannová Zdenka Bůchová Stanislava Daneš Jan Doubková Helena Drahá Stanislava Dusilová Irena Fantová Marie Fejtová Marie Franzová Jana Havlová Karla Hawker Mary Henyková Anna Himmlová Jana Hoffmanová Olga Hodanová Božena Hradecká Marie Hůrková Milada Charvátová Alena Indrová Věra Janoušková Jaroslava Jícha Jíchová Jindrová Ludmila Jodlová Jana Klausová Marie Klicnarová Jiřina Košťálová Zdeňka Krejčová Marie Kšajtová Faitlová Natálie Kula Jaroslav Kvíz Jiří Musilová Růžena Ondráková Věra Ouzká Zdena Pavlíčková Zdena Pelouchová Věra Petrusková Jana Pilná Marta Pletichová Helena Potzová Naděžda Příbramská Alena Přikrylová Marta Richterová Irena Richterová Jaroslava Ripová Ludmila Robek Ota - Heinberger Siweková Eva Soukupová Jana Stojanová Jarmila Strnadová Zdeňka Šárová Miroslava Šichová Anna Šimonovská Růžena Šplíchal Jiří Štěpánová Alena Štiková Dagmar Tichá Jarmila Trojanová Květa Tylečková Marie Váchová Hana Vatterová Eva Veselá Zdenka Vinklerová Alena Vladyková Ludmila Vojířová Dagmar Vojtíšková Anna Vosečková Hana Vostřezová Inka Vyhnanovský Libor Wilhelmová Ludmila Zíková Irena Žáková Květa 19 Děkujeme také dalším dobrovolníkům, kteří jednorázově vypomáhali při organizaci aktivit o.s. ŽIVOT

20 DIVADLO 90 U VALŠŮ Základní a provozní data víceúčelového sálu: Bezbariérový prostor hlediště pro 100 sedících diváků. Bezbariérový přístup na jeviště. Začátky představení 16:00 a 19:00 hod. není-li uvedeno jinak. Theatre 90 U Valšů. Nemáme stálý soubor. Provoz zajišťuje umělecký vedoucí, tajemník/ce a produkční. V roce 2008 jsme uskutečnili celkem: 111 produkcí z toho 21 na zájezdech Počet návštěvníků celkem: 5429 Z toho platících: 5429 Průměrná cena vstupenky: 103 Kč Návštěvnost v % celkem: 60,32 % Ceny vstupenek v kategoriích: 130 Kč / plné vstupné 100 Kč / členové Ž Kč / zaměstnanecké 20 Kč / herecké Repertoár divadla (inscenace) 1. Milostná tajemství (Strindberg, V.Brjusov, R. de Obaldia) Hrají: L. Skořepová, J. Mílová a P. Dolanská Režie: J. Trnka a P. Mančal Tři jednoaktové hry: Ta silnější, Nezvaný host a Nebožtík Česká premiéra: Manžel pro Opalu (John Patrick) Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Lipský, B. Lormanová a Č. Gebouský Režie: Jan Pecha Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, která svedl dohromady jeden inzerát Usměj se mami ( Iva Klestilová) Hrají: L.Skořepová, L.Švormová, M.Venigerová, J.Budař (videoprodukce), O.Steindler / alt. A.Hospodářský Režie: Pavel Šimák Hra napsaná přímo na tělo Luby Skořepové, která musí na počátku hry v roli Věry řešit dlouholeté dilema - má opustit jistoty svého života a podlehnout naléhání své jediné přítelkyně a v zatrpklosti vyčkat konec svých dnů, anebo se vydat za oceán za svou dcerou a pokusit se napravit zpřetrhané vztahy. 4. Stará bába tančí (Arnošt Goldflam) Hrají: L. Skořepová, K. Sedlárová, L. Novotná, M. Učík Režie: A.Staněk Jde o komorní příběh staré paní plné života, která se spřátelí s mladou svébytnou dívčinou, což se vůbec nelíbí její distingované dceři. Repertoire Theatre 90 U Valšů. 5. Mam zelle Nitouche (Florimond Hervé) Agentura DAP 6. Duchu, jsi přítomen (John Patrick) Agentuta Pierot 7. Moje teta, tvoje teta (Morfia Panych) Agentura Harlekýn 8. Okénko (Olga Scheinpflugová) Agentura Harlekýn 9. Příběh Coco Chanel ( Jiří Just) Agentura Harlekýn 10. Kornelovy vdovy (Ákos Kertézs) 20

Verze v českém jazyce

Verze v českém jazyce ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Verze v českém jazyce OBSAH Úvodní slovo 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 4 Pobočky 5 Organizační struktura 6 Základní organizační schéma 7 Zdravotní a zdravotně sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou

IČO: 49545957 Účet: 441663379/0800 u České spořitelny, a.s. ve Zruči nad Sázavou Název: Občanské sdružení ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/1 2890/90 - R Působnost v krajích: Středočeský, Vysočina, Jihočeský, Pardubický, Liberecký Poslání

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90

Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90 Diskuzní příspěvek 3d meeting of the Grundtvig project FYGO Prague, May 29 June 2, 2013 Julie Městková, sociální pracovnice ŽIVOT 90 Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že se mohu zúčastnit tohoto setkání.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Obsah: Úvodní slovo Základní informace o organizaci Představení organizace Základní údaje Naše pracoviště

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava

Výroční zpráva 2014. ŽIVOT 90 Jihlava Výroční zpráva 2014 ŽIVOT 90 Jihlava ÚVODNÍ SLOVO Vážení, letos to bude již 20 let, co poskytujeme pomoc seniorům a zdravotně postiženým lidem. Doufám, že jsme udělali příjemnějším a lehčím život mnoha

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 ŽIVOT 90 občanské sdružení 1 Obsah Úvodní slovo str. 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 str. 4 Organizační struktura o.s. ŽIVOT 90 str. 7 Sekce Krizové pomoci a poradenství str. 9

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Zpráva o činnosti za rok 2010 generální sponzor Ústí nad Labem 31.5..2011 Květoslava Votrubcová 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00

Výroční zpráva 2014. SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň. Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463. Tylova 405/14 Plzeň 301 00 Výroční zpráva 2014 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň Mobil 1 602 616 785 Mobil 2 776 038 463 Tylova 405/14 Plzeň 301 00 www.snplzen.cz spolek@snplzen.cz Obsah Obsah Spolek neslyšících Plzeň se představuje

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Prvního spolku paní a dívek v Liberci za rok 2014 Obsah: I. Úvodní slovo předsedkyně II. Základní údaje o spolku 2.1. Poslání a cíle 2.2. Organizační struktura 2.3. Tým spolku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM SLUŽEB SLUNCE VŠEM, o.p.s. ZA ROK 2006 Název a sídlo: Centrum služeb Slunce všem, o.p.s. Pražská 910, 273 51 Unhošť IČO: 271 55 064 Telefon: 312690298 E-mail: centrum@slunce.info

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7

1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1. ÚVODNÍ SLOVO 2 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 3 3. POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 5 4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O. S. ŽIVOT 90 7 5. SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Poslání Potravinová banka bojuje proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektujeme Chartu evropských potravinových bank. Vize Zajištění sítě dárců, dosažení větší

Více

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava, IČO:266159932 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření občanského sdružení společnosti za rok 2010 Myšlenka pomoci nevidomým a zrakově postiženým vychází

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Motto: Domov není místo, kde bydlíš,

Motto: Domov není místo, kde bydlíš, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern IČ 00511897

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více