Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008"

Transkript

1 Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ŽIVOT 90 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR

2 OBSAH Úvodní slovo 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90 4 Pobočky 5 Organizační struktura 6 Základní organizační schéma 7 Krizová pomoc a poradenství 8 Zdravotní a zdravotně sociální služby 12 Dobrovolníci a aktivizační programy 15 Divadlo 90 U Valšů 20 Public relations 22 Servis 24 Finanční zdroje 26 Auditní zpráva 29 Aktivity z cizím prvkem 30 Benefiční představení 32 Sponzoři a dárci 33 CONTENS Preamble(3) Civil Association Zivot 90(4) Zivot 90 Organizational Setup(6) Help in Crisis and Counselling(8) Health Care as part of Social Services(12) Volunteers and Activation Programmes(15) Theatre 90 "U Valšů"(20) Public Relations(22) Servis(24) Financial Management(26) Auditor s report.(29) International cooperation(30) Benefit performance(32) Sponsors and Donors(33) 2 2

3 ÚVODNÍ SLOVO Prodlužování střední délky lidského života, k němuž v posledních desetiletích setrvale dochází, zvyšuje naději většiny lidí na plnější využití jejich životního potenciálu i na rozhojnění jejich přínosu pro blízké osoby, pro rodinu, místní společenství i celou společnost. Využití přibývajícího života ve stáří však obvykle vyžaduje aktivní vytváření určitých předpokladů, aktivní překonání různých bariér bránících osobní spokojenosti a seberealizaci, sociálnímu začlenění, někdy i zabezpečenosti a bezpečnosti. Preamble Mgr. Jan Lorman Delší život a podíl osob ve vyšším věku byl dosud spíše zdrojem obav než důvodem pro zodpovědné a koordinované plánování se silnou politickou podporou. Stárnutí sice bylo uznáno jako výzva ve vztahu k důchodovým systémům a trhu práce, které jsou důležitým předpokladem zajištění konkurenceschopnosti a kvality života současných a budoucích starších generací, je však také nezbytné posílení aspektu lidských práv, rovného přístupu k službám v oblasti zdraví, vzdělávání, sociálních služeb, bydlení atd. přizpůsobeným potřebám znevýhodněných a křehkých seniorů. Zvláště znevýhodněni a ohroženi jsou křehcí staří lidé s nízkou úrovní potenciálu zdraví (s nízkou mírou vzájemně provázané zdatnosti, odolnosti a adaptability). Podceňována bývá často jak jejich ohroženost nepřizpůsobenými službami a postupy, používanými u mladší a zdatnější populace, tak jejich vůle ke smyslu, touha po uspokojení i vyšších lidských potřeb. Ke klíčovým hodnotám ohroženosti i smysluplnosti patří i u křehkých starých lidí důstojnost, respektování a vlastnění sebe sama zachování svébytnosti a reálných rozhodovacích kompetencí. 3 Usilujme o to, aby demografický vývoj a příchod dlouhověké společnosti nebyly vnímány jednostranně pod zorným úhlem demografického alarmismu, podmíněného obavami z nedostatku zdrojů na sociální systémy a zdravotní péči, ale také jako šance změnit přístup k životu ve stáří. Věnujme cílevědomou pozornost rozvoji vzdělání i výzkumu pro stárnoucí a dlouhověkou společnost, pro chápání života ve stáří, pro podporu křehkých starých a dlouhověkých lidí, pro chápání života v jeho celistvosti bez vědeckého redukcionismu. Vyzýváme seniory, pěstujte v sobě a projevujte vůli ke smyslu a svébytnosti, usilujte o osobnostní rozvoj, produktivitu, seberealizaci a společenskou participaci v každém věku i přes případné zdravotní postižení. Nesmiřujte se s projevy nepřiměřeného zhoršování zdatnosti a zdravím podmíněné kvality života s postupujícím věkem žádejte odborné geriatrické posouzení a intervenování svého zdraví, žádejte kvalifikovanou geriatrickou medicínu. Jsme připraveni vás v tomto úsilí účinně podporovat, snažíme se o to každý den, každou minutu. 4 Jan Lorman 3

4 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 ČLENOVÉ VÝBORU: Mgr. Jan Lorman (předseda), Marie Hradecká (místopředsedkyně), Václav Bublík, Sylva Dvořáková, Dr. Jiří Flutka, Ing. Jan Horal, Ing. Tomáš Jung, MUDr. Zdeněk Kalvach, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Blanka Lormanová, Ing. Zdeněk Placher, Emma Srncová, Mgr. Vlastimil Venclík ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE: Ing. Anna Kubištová (předsedkyně), Věra Indrová, PhDr. Karla Havlová (v průběhu roku ukončila činnost), Mgr. Anna Kuttelvašerová, Věra Indrová, Jana Leopoldová TOP MANAGEMENT O.S. ŽIVOT 90: Mgr. Jan Lorman (ředitel), JUDr. Josef Trnka (tajemník o.s. ŽIVOT 90), JUDr. Oldřich Staněk (tajemník pro zahraničí), Mgr. Blanka Lormanová (manažerka sekce dobrovolníků a aktivizačních programů), Bc. Robert Pitrák (manažer sekce krizové pomoci a poradenství a pověřený řízením sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb), Ing. Jana Hiršová (manažerka sekce finančních zdrojů), Oldřich Bubrle (manažer sekce PR), Luděk Vinohradník (manažer sekce servis). CIVIL ASSOCIATION ZIVOT 90 Committee Auditing committee Top Management o.s. ŽIVOT 90 Memmbership of international establishment Seat Contact Registration Current account ČLENSTVÍ V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH: EURAG Evropský svaz seniorů, AGE Evropská platforma starších lidí, HelpAge International Mezinárodní organizace pro pomoc starším, IFA Mezinárodní federace pro otázky stárnutí, INPEA Mezinárodní síť pro prevenci týrání a zneužívání seniorů. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI: Help the Aged - Pomáháme starším, Age Concern Staráme se o starší, ECEN Síť seniorských organizací ze střední a východní Evropy 5 SÍDLO, KONTAKTY: Karolíny Světlé 286/18, Praha 1, Česká republika, Telefon: , Fax: Webové stránky: www. zivot90.cz, 4 REGISTRACE: Ministerstvo vnitra ČR čj. VSP/ R z IČ: , DIČ: CZ BĚŽNÝ ÚČET: IBAN CZ , BIC GIBACZPX, měna CZK, Česká spořitelna a.s., Praha 1, Rytířská 29 LICHTENSTEINSKÝ PALÁC ZVENKU A ZEVNITŘ, MÍSTO, KDE USPOŘÁDAL ŽIVOT 90 KONFERENCI SENIOŘI NAŠE ŠANCE!? 4

5 POBOČKY O. S. ŽIVOT 90 HRADEC KRÁLOVÉ Ředitelka pobočky: Bc. Pavlína Stašová, předseda výboru: Petr Hebelka DiS, členové výboru: Bc. Pavlina Stašová, Mgr. Josef Staša, Mgr. Tetyana Manovytska, Jana Hájková, Petra Hanzlová, Monika Paděrová. Management o.s. ŽIVOT 90 Hradec Králové: Projekt Tísňová péče - vedoucí Mgr. Josef Staša (tel ); Projekt Servis domácí péče: vedoucí pečovatelek v terénu Jana Hájková, vedoucí pečovatelek v domě Harmonie I Mgr. Tetynana Manovytska; Projekt Informační centrum podávání informací 24 hodin denně: projekt realizován v rámci Projektu AREÍON. Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Hradec Králové, tř. Dr. Edvarda Beneše 1747, Telefonické spojení: ředitelka, pečovatelská služba, , dispečink tísňové péče a informační centrum, fax: , IČ: , číslo účtu: /0800. Branch Offices of Zivot 90 JIHLAVA Ředitelka pobočky: Ing. Zuzana Pěchotová; předsedkyně výboru: Věra Šerá, členové výboru: Václav Planka (místopředseda), Ing. Zuzana Pěchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Růžička. Management o.s. ŽIVOT 90 Jihlava: Ing. Zuzana Pěchotová ředitelka pobočky, manažerka infomediální sekce a sekce dobrovolníků; Vladimíra Bukáčková asistentka ředitelky; Bc. Blanka Netolická, DiS vedoucí osobní asistence; Blanka Štroblová ekonomka pobočky; MUDr. Zuzana Zatloukalová lékařka o.s. ŽIVOT 90 Jihlava. Komplex projektů Domov je doma sociální služby pro seniory a zdravotně postižené: I. Řídící a informační centrum: Senior telefon ( nepřetržitá služba 24 hodin denně), Styk s veřejností (společenské akce, vzdělávací přednášky, zájezdy, časopis ŽIVOTNÍK, knihovna); II. Tísňová péče AREÍON (nepřetržitá služba 24 hodin denně); III. Osobní asistence (osobní asistence ve školských zařízeních,v domácím prostředí uživatelů, osobní asistence v zaměstnání) Adresa pobočky: ŽIVOT 90 - Jihlava, Žižkova 98, Jihlava Telefonické spojení NONSTOP: , tel./fax: (7,00 15,00), IČ: , bankovní spojení: VOLKSBANK CZ a.s., č. účtu / ZRUČ NAD SÁZAVOU Ředitel pobočky a předseda výboru: Zdeněk Jelínek, členové výboru: Mgr. Jitka Černá (1. místopředsedkyně), Vladimír Vyšohlíd (2. místopředseda), PhDr. Běla Hejná, Ing. Miroslav Jurek, Marie Sombergová, Anna Doležalová. I. Sekce zdravotních a zdravotně sociálních služeb: Tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany AREÍON, II. Sekce krizové pomoci a poradenství: Senior telefon ( ), Linka domácího násilí pro seniory ( ), Informační centrum; III. Sekce aktivizačních programů: Seniorská pěší a autobusová turistika, Sešlosti seniorů, Klubová činnost, Významná výročí členů sdružení, Kurzy moderní komunikační technologie; IV. Sekce dobrovolníků: Dobrovolnická činnost. Adresa pobočky: ŽIVOT 90 Zruč nad Sázavou, Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou Telefon: , , webové stránky: Informační centrum: Benešova 649, Kutná Hora, tel , IČ: , bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Zruč nad Sázavou, číslo účtu /0800 5

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA O.S. ŽIVOT 90 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ SENIORTELEFON databáze informací informační a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink paměti ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY tísňová péče AREÍON pečovatelská služba respitní a rehabilitační centrum půjčovna kompenzačních pomůcek DOBROVOLNÍCI A AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY Akademie seniorů vzdělávání klubová činnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní přehlídky sešlosti seniorů Centrum pražských dobrovolníků seniorů vyhledávání, nábor zařazování výcvik databáze péče o dobrovolníky Klubová kavárnička U Elišky Vánoční projížďky Prahou Senior Bazar PUBLIC RELATIONS časopis GENERACE zpravodaj SENIOŘI činnosti PR a mediální podpory Zivot 90 Organizational Setup Help in Crisis and Counselling Health social care services Volunteer and Activation Public relations Service Financial management Directorate 6 SERVIS dopravní služby pro seniory činnosti recepce evidence členů předprodej vstupenek do divadla správa Domu PORTUS opravy a údržba FINANČNÍ ZDROJE ŘEDITELSTVÍ 6

7 ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 ALNÁ HROMADA REVIZNÍ KOMISE VÝBOR PŘEDSEDA SDRUŽENÍ P REVIZNÍ KOMISE Auditing Commision VALNÁ HROMADA General Assembly Zivot 90 Main Organizational Setup VÝBOR Board PŘEDSEDA SDRUŽENÍ Chair of The Board TAJEMNÍK SDRUŽENÍ Secretary ŘEDITEL o. s. ŽIVOT 90 General Assembly GRÉMIUM ŘEDITELE Director s panel ŘEDITELSTVÍ Directorate SEKCE KRIZOVÉ POMOCI A PORADENSTVÍ Help in Crisis and Counsellig TAJEMNÍK PRO ZAHRANIČÍ Secretary 7 SEKCE ZDRAVOTNÍCH A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH PROGRAMŮ Health social care services SEKCE AKTIVIZAČNÍCH PROGRAMŮ Volunteer and Activation Programes SEKCE P. R. Public Relations SEKCE SERVIS Service SEKCE FINANČNÍCH ZDROJŮ Financial Manegement 7

8 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer: Bc. Robert Pitrák SEKCE KRIZOVÉ POMOCI NEPŘETRŽITÁ TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ SENIOR TELEFON Registrovaná sociální služba - identifikátor č Vedoucí: Bc. Jana Kosařová Senior telefon je sociální služba telefonická krizová pomoc linka zaměřená na uživatele seniory, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Je jedinou sociální službou telefonické krizové pomoci v ČR s nonstop provozem pro uživatele seniory. Bezplatná linka Senior telefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní linkou pro uživatele seniory v těžkých životních situacích z celé České republiky. Senior telefon je v provozu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Senior telefon je registrovanou sociální službou telefonické krizové pomoci. V roce 2008 projekt Senior telefon úspěšně navázal na rok Sociální služba telefonické krizové pomoci byla poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a standardy služby. Pracoviště je obsazeno odbornými pracovníky s vysokoškolským vzděláním s kvalifikací sociální/ho pracovnice/ka a výcvikem telefonické krizové intervence. Pracoviště Senior telefonu je potřebně technicky vybaveno. Cílem bylo a je poskytnout uživatelům bezpečí, podporu, naději a pochopení, aby pocítili úlevu, aby se zvýšila jejich schopnost situaci zvládat tak, aby se vrátili na předkrizovou úroveň. Help in Crisis Counselling Manager: Bc. Robert Pitrák Help Line for the Elderly a service available 24 hours a day and 7 days a week. Stejně jako v minulých letech probíhaly na Senior telefonu následující činnosti poskytované sociální služby: 1. telefonická krizová pomoc (krizová pomoc v akutní krizi i dlouhodobé krizové situaci) 2. sociální poradenství (v oblasti sociálního systému, poradenství v oblasti sociálních služeb) 8 Další činnosti poskytnuté službou Senior telefon: Základní sociální poradenství: - informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, - informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, - informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě, - informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu. Další poskytnuté služby v rámci TKP Senior telefonu: - podpora i pomoc v akutní krizové situaci - podpora i pomoc v dlouhodobé krizové situaci - odkrývání a řešení domácího násilí, týrání, zanedbávání a zneužívání starších lidí - podpora i pomoc u suicidálních tendencí - dlouhodobé doprovázení osamělých seniorů - sociální poradenství a odborné poradenství - rady jednotlivým uživatelům s nabídkou různých možností řešení - aktivní pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce - informace o vybraných tématech - nabídka terapeutického klubu Kontakt pro osamělé uživatele seniory a uživatele seniory v náročné životní situaci. 8

9 Poskytovali jsme telefonickou krizovou, neodkladnou pomoc uživatelům seniorům, kteří nejsou schopni vlastními silami zvládnout v potřebném čase svůj životní prožitek nebo životní situaci. Kvantitativní údaje - evidence hovorů Hovory: V r bylo přijato na telefonické krizové pomoci Senior telefonu hovorů (195 x suicidálních tendencí, 200x zneužívání/týrání,181x domácí násilí) Terapeutická skupina klub KONTAKT uskutečnilo se 64 setkání, celkem navštívilo 548 uživatelů/lek setkání s průměrným počtem 8 uživatelů/lek na jedno setkání. Byla založena druhá svépomocná skupina klubu KONTAKT. Cílem klubů je aktivace osamělých uživatelů seniorů, získání nových přátel, podpora členů v nelehkých životních situacích. Quantitative indications

10 SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ Identifikátor registrované sociální služby odborné sociální poradenství: vedoucí: Bc. Zuzana Nováková, DiS. V roce 2008 byla registrovaná sociální služba SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ svojí činností úspěšně navázal na rok 2007 se stálou nabídkou poradenství pro seniory. Základními činnostmi poskytované sociální služby bylo: 1. Sociální poradenství 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3. Sociálně terapeutické činnosti 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Help in Crisis Counselling Manager: Bc. Robert Pitrák Information and Counselling Centre and other specialist advisory services. Další činnosti poskytnuté služby Sociálního a odborného poradenství: - Sociální šetření u klienta v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby sociálního a odborného poradenství v jeho přirozeném prostředí (doma). - Databáze informací pro seniory - Provázanost na další sociální a zdravotní služby v komplexu Domu PORTUS ŽIVOT 90 realizoval nízkoprahové informační a poradenské centrum pro seniory v ČR, které nabídlo potřebné okruhy širokého spektra informací týkajících se seniorů a užitečných pro nejrůznější všední i specifické životní situace, adresářů a kontaktů pro seniory. Senioři a jejich rodiny tak získali v Domě Portus potřebné informace k řešení aktuálního problému a potřeb. Dům Portus klientům nabídl ucelený systém informací, poraden (od zdravotní, lékařské, právní až po sociální - občanskou), dále některé služby (Areíon, pečovatelské, ošetřovatelské službě, respitní pobyty, hospic, apod.) + další aktivity, kluby a dobrovolnickou činnost. Cílem služby poradenství bylo a je zvyšování sociálních dovedností klienta v jeho přirozeném prostředí. 10 V roce 2008 v Domě PORTUS probíhalo následující poradenství: A) 1. Sociální poradenství pro seniory - Po, Út, Čt 9,00 12,00 13,00-16,00; St 9,00 12,00 13,00-18,00; 2. Sociální poradenství pro uživatele po předchozí krizové intervenci Po, St, Čt (terén) 8,00-16,00 3. Sociálně-právní poradenství - úterý a středa 9,00 16,30 3. Psychologické a Mezigenerační poradenství pátek 10,00 16,00 5. Pastorační poradna pátek na objednání 6. Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) - Po, Út, Čt 9,00 12,00 13,00-16,00; St 9,00 12,00 13,00-18,00; 7. Psychosomatická (psychiatrická) poradna předávání klientů, na objednání 8. Dále jsme spolupracovali a otevřeli poradnu v oblasti deregulace nájemného. Tato poradna vznikla ve spolupráci s o.s. IuRe. B) poradnami ve formě novinových článků pro čtenáře ve speciálních tiskovinách v časopisu GENERACE C) formou pořádání doplňkových sociálních služeb seminářů, přednášek apod. Do poraden se obracejí senioři z celé České republiky jak osobně tak i telefonicky, nebo formou písemnou. Jelikož se jedná o nízkoprahové poradny, zachovává se anonymita klientů, osobní data od klientů jsou vyžadována podle potřeby intervence. 10

11 Kvantitativní údaje Poradenství za rok 2008: Informační a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké - sociální poradenství pro seniory osobních kontaktů, dotazů, 792 telefonních kontaktů, korespondence 257; Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci včetně terénu 246 intervencí osobních, 582 telefonických intervencí, 31 intervencí v terénu; Sociálně - právní intervencí; Písemné sociálně - právní poradenství - 23 odpovědí; Psychologické a Mezigenerační 111 intervencí; Poradna deregulace nájemného (spol. s IuRe) (září prosinec) 19 intervencí Pastorační poradna 3 intervence; Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) podaných inzerátů, 230 odpovědí; Psychosomatická (psychiatrická) poradna předáno 5 intervencí; Přednášky pro odbornou veřejnost - 3 přednášky za účasti okolo 240 posluchačů. Quantitative indications

12 ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pověřený manažer: Bc. Robert Pitrák 21 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Ivana Černá Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany je Komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je snížit zdravotní a sociální rizika starších osob a osoby se zdravotním postižením. Za hlavní přínos této služby je třeba vidět zejména to, že pomáhá zdravotně postiženým lidem a seniorům ve vysokém věku prožít svůj život důstojně, podle jejich přání v a v jejich vlastním přirozeném prostředí doma. Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele v jeho bytě. Uživatelovi je poskytována odborná pomoc po celých 24 hodin 7 dnů v týdnu. Kromě toho je mu poskytována pomoc při prosazování jeho práv a zájmů, sociální poradenství a jsou mu podávány zdravotní či obecné informace. Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Distress Care Service AREÍON: This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients state of health is monitored 24 hours a day. Působnost sociální služby TPA Praha v roce 2008 Hlavní město Praha Středočeský kraj (Praha Západ, Praha východ, Příbram, Mladá Boleslav, Sedlčany, Rakovník, Dobříš, Benešov, ) Ústecký kraj (Teplice, Most, Kadaň, Ústí nad Labem, Žatec, ) Karlovarský kraj Počet instalací systémů tísňové péče: 215 V roce 2008 bylo v rámci řešení krizových situací uskutečněno celkem 494 výjezdů ke klientům tísňové péče. Z toho bylo realizováno Praha Celkem 12 rychlou záchrannou službou lékařskou službou první pomoci 3 3 obvodními lékaři 0 0 policií ČR 4 23 městskou policií 8 10 pohotovostí o.s. ŽIVOT příbuznými klientů sousedy klientů Quantitative indications hasiči 5 5 počet výjezdů celkem Počet kontaktů s klientem: Počet monitorovaných klientů k : 913 Průměrný věk klientů k : 82,5 roků (z toho 127 uživatelů ve věku 90 let a více a 28 uživatelů mladších než 60 let) 12

13 Věková struktura uživatelů Tísňové péče AREÍON v Praze v roce let 60 až 69 let 70 až 79 let 80 až 89 let + 90 let Praha ženy (757) Praha muži (156) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Petra Machová Naše pečovatelská služba pomáhala uživatelům se zabezpečením provozu domácnosti, hygieně, nákupech či přípravě jídla, a dovážení obědů. Zabezpečovala kontakt uživatelů se společenským prostředím, při jejich doprovodech k lékaři, na úřady, při procházkách a další každodenní úkony, které by dělali sami, kdyby jim však v tom nebránilo zdravotní postižení nebo stáří. Svou činností tak pomáhala bořit bariéru sociální izolace starých lidí. Současně pečovatelé plnili pro své klienty i roli poradců v běžných denních záležitostech. 13 Počet klientů k : 76 Počet výkonů služby k : z toho 3814 výkonů poskytující pomoc při sebeobsluze z toho 913 výkonů poskytující pomoc při zajištění domácnosti Průměrný věk klientů k : 81,5 roku DOMÁCÍ PÉČE vedoucí: Petra Machová Vyšetřovací, ošetřovatelská, léčebná a rehabilitační péče prováděná kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácnostech klienta podle indikací praktických lékařů. Počet pacientů k : 70 (53 žen a 17 mužů) Počet návštěv 2715 Počet výkonů k : (5 pacientů bylo imobilních /ležících/, u dvou pacientek jsme prováděli pooperační péči a u jedné péči hospicovou) Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Nursing services Care executed by nurses at client s home based on the medical prescription of GP. Provision of assistance with basic hygiene, shopping, cooking and serving meals, cleaning, tidying up etc. Průměrný věk klientů k : 81 let Poznámka: Tato služba ukončila svou činnost

14 ODLEHČOVACÍ POBYTOVÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Julie Šipošová Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum je určeno především seniorům, jejichž funkční stav vyžaduje pečovatelské zajištění a dohled. Služba řeší pomoc rodinám, které z různých důvodů nemohou svým rodinným příslušníkům - seniorům poskytnout po určitou dobu potřebnou péči. Pečujícím rodinám umožní absolvovat např. dovolenou či vlastní léčení v nemocnici, jejich dlouhodobou starost přebírá dočasně kolektiv našeho odlehčovacího centra. Osamělým seniorům nabízí podpůrné pobyty, např. v období rekonvalescence, po návratu z nemocničního zařízení či za kalamitních situací. Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum o.s. ŽIVOT 90 je součástí komplexního programu Domov je doma, který usiluje o ucelené, holistické řešení životních problémů starších lidí. Centrum uživatelům poskytovalo jistotu kontaktu a dohledu, dopomoc v běžných činnostech a bránilo pocitu osamělosti. Naše pomoc byla zaměřena na zlepšení zdravotního stavu klientů cílenou tělesnou rehabilitací, fyzickým rekondičním cvičením pod dohledem zkušených fyzioterapeutů. Během pobytu bylo uživatelům umožněno využít širokou nabídku aktivizačních programů probíhajících v Domě PORTUS Health Care and Health - Social Care Services Commissioned manager: Bc. Robert Pitrák Respite and rehabilitation centre The centre provides a combination of a residential and outpatient programmes, mainly for clients requiring nursing and supervisory care while enabling their carers to take holidays or undergo hospital treatment. Compensation aids rental Lending physical therapy and compensation aids to clients on a permanent or temporary basis. Počet uživatelů k uživatelů (včetně opakovaných pobytů) tj. 52 uživatelů (bez opakovaných pobytů) Průměrný věk klientů k : 85 let (135 žen, 2 muži) Uživatelé během pobytu absolvovali rehailitačních cvičení včetně edukace. PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK Registrovaná sociální služba - identifikátor č vedoucí: Julie Šipošová 14 Poradna s půjčovnou kompenzačních pomůcek slouží lidem, kteří jsou v důsledku svého poranění nebo nemoci nuceni dočasně či trvale používat kompenzační pomůcky a podpůrné pomůcky (invalidní vozíky, pojízdné i pevné toaletní židle k lůžku, různé druhy chodítek, sedačky na vanu, nástavce na WC, berle, francouzské hole a jiné pomůcky). Lidem, kteří se ocitli v takovéto situaci, účinně pomáhá naše půjčovna kompenzačních pomůcek překonat toto pro ně nepříznivé období. Pracovnice půjčovny, které jsou zároveň fyzioterapeutkami našeho Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra v Domě PORTUS, klientovi odborně poradí při výběru vhodné kompenzační pomůcky a ve většině případů i naučí klienta tuto pomůcku efektivně a správně používat. Je samozřejmé, že půjčovna vychází vstříc svými službami i klientům, kteří potřebují pomoc ihned a na velice krátkou dobu (třeba několika dní), například při drobných úrazech či krátkodobém zhoršení zdravotního stavu uživatele. Počet uživatelů půjčovny k :

15 DOBROVOLNÍCI A AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY Manažer: Mgr. Blanka Lormanová Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Active life way to dignified age. WILLIAM SAROYAN NAUČ SE ZHLUBOKA DÝCHAT JÍŠ-LI, AŤ TI CHUTNÁ, SPÍŠ-LI, SPI TVRDĚ. SNAŽ SE ZE VŠECH SIL ŽÍT PLNÝM ŽIVOTEM, A KDYŽ SE SMĚJEŠ, SMĚJ SE, AŽ SE BUDEŠ ZA BŘICHO POPADAT, A KDYŽ MÁŠ VZTEK, TAK SE VZTEKEJ. ŽIJ, JAK NEJVÍC MŮŽEŠ, PROTOŽE MRTVOLA Z TEBE JEDNOU BUDE TAK JAKO TAK. 15 Aktivizace Cesta k důstojnému stáří Dobrovolnická činnost je jedním z pilířů občanského sdružení ŽIVOT 90. Dobrovolníci naplňují filosofii sdružení, aby lidé v seniorském věku nebyli pouze pasivními příjemci poskytovaných služeb, ale naopak nabízeli své síly a zkušenosti ve prospěch ostatních. Oddělení dobrovolníků a aktivizačních programů s Akademií seniorů je srdcem domu PORTUS. Jeho aktivity se prolínají s činnostmi ostatních oddělení. DENNÍ CENTUM AKTIVIZACE A DOBROVOLNÍKŮ ŽIVOTa 90 Cílem akademie seniorů je udržet a zvyšovat aktivní přístup seniorů k účasti na společenských i vzdělávacích aktivitách a využívat jejich potenciálu k realizaci programů a projektů pro ně samé. Tato aktivita vede ke zlepšení zdravotního stavu, omezuje růst počtu závislých seniorů a je podmínkou pro zajištění kvalitního a důstojného stárnutí. Podařilo se realizovat celkem 91 pravidelných kurzů. Nově byly v roce 2008 otevřeny kurzy italštiny (pro začátečníky i pokročilé), tři kurzy jógy, další kurzy německého jazyka, kurzy břišních tanců, a kurz trénování paměti. Podařilo se zahájit spolupráci s novými lektory dobrovolníky, kteří se aktivně zapojili do činností o.s. ŽIVOT 90. V tomto roce pracovalo v našem sdružení celkem 122 dobrovolníků aktivních i příležitostných, kteří vykonávali širokou škálu služeb. Celkem se v ŽIVOTě 90 aktivizuje 6735 seniorů. Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Academy for the Elderly 91 regular courses. On Activity participant on the whole 6735 senior. (Member association currently ) V roce 2008 byly realizovány tyto kurzy vedené odbornými lektory dobrovolníky: 15

16 Rehabilitační tělocvik (3 kurzy týdně) Jóga (4 kurzy týdně) Procvičování velkých kloubů (1x týdně) Tai Chi (1x týdně) Plavání (1x týdně) Břišní tance (2x týdně) Jazykové kurzy (angličtina, němčina, francoužština, španělština, italština) Muzikoterapie aktivní a pasivní Kurz šití a střihová služba (1x týdně) Arteterapie (3 kurzy týdně) Keramika (1x týdně) Šachový klub (4x týdně) Počítačová a internetová výuka Individuální kurz ovládání mobilů Odborné přednášky Procházky starou Prahou Nordic Walking (1x týdně) Klub filatelistů Klub osamělých žen Klub osmdesátnic Summary of Activites. EVROPSKÉ PROJEKTY V roce 2008 úspěšně pokračovala výměna zkušeností o dobrovolné práci v rámci projektu Teaming Up. S římskou organizací Casa del Volontarianta a v Německu v Hessensku ve městě Kassel naši dobrovolníci pracovali v době projektu Hand in hand = ruku v ruce v Langenu v Senoirhilfe. Výměnných zájezdů se zúčastnilo 14 českých dobrovolníků ŽIVOTa 90. V ŽIVOTě 90 jsme uvítali a hostili 15 dobrovolníků z Říma a 20 dobrovolníků z Německa. ZÁJMOVÉ AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI SENIORŮ Koncerty Heligonkářů (20 vystoupení) Ženský pěvecký sbor ŽIVOTa 90 (22 koncertů) Smyčcové kvarteto Módní přehlídky, které v roce 2008 navštívilo 580 diváků Kulturní klub (realizace 40 přednášek) 16 Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová European Projects. Cultural events for the elderly String quartet. Accordion band. Reminiscence. Women singing choir. Fashion shows. VRCHOLEM VEŠKERÉHO KONÁNÍ JE USKUTEČNĚNÍ VLASTNÍHO JÁ. BHAGAVADGÍTA 16

17 SALÓN NOSTALGIE REMINISCENČNÍ POŘADY Zralé švestky Podzim života pod drobnohledem Klub sběratelů Kulturní klub J. Himmlové Tvůrčí psaní a hrátky s češtinou Zdravotní samoobsluha Povídání o Praze Programy o Praze (respit) Komponované programy Cestovatelský klub Pořady pana Robka Salón nostalgie. Summary of Activites. (250 Senior Week.) V rámci reminiscenčních programů proběhly tyto výstavy: Čaj, čaj, čaj Krása obalového skla Hospodyňka s pěti P Léto na cestách Panenky J. Talpové Staropražské písničky Při reminiscenční činnosti se týdně aktivizuje přes 200 starších občanů. KLUBOVÁ KAVÁRNIČKA U ELIŠKY Týdně projde klubovou kavárnou přes návštěvníků. 17 JE V NÁS NĚCO, CO SE S VĚKEM NEZTRÁCÍ A S KAŽDÝM VĚKEM SI HRAJE. HUGO VON HOFMANNSTMAL SENIOR BAZAR (CHARITATIVNÍ KRÁMEK) Charitativní krámky byly založeny na základě zkušenosti získaných z podobně fungujících obchůdků v Anglii. Vše, co v bazaru najdete, pochází výlučně z darů. Zakoupením jakékoliv drobnosti přispíváte na provoz domu aktivních seniorů. Volunteers and Activation Programmes Manager: Mgr. Blanka Lormanová Coffee lounge U Elišky (1000 Senior Week.) Internet Café Charitative Shop all the sales items are donated. Adresa naší prodejny: Dům Portus, Karolíny Světlé 18, Praha 1 tel:

18 MÓDNÍ PŘEHLÍDKA ŽIVOTA 90 Fashionable show NĚJAK NÁS BAVÍ POKOUŠET SE O NEMOŽNÉ WALT DISNEY DALŠÍ ČINNOSTI SEKCE VÁNOČNÍ PROJÍŽĎKA PRAHOU, které se zúčastnilo 369 zdravotně postižených seniorů v jedenácti autobusech za pomoci 63 dobrovolníků. 18 Other activities organized with the help of volunteers. RADOST JE VYVOLÁVÁNA ŽIVOUCÍ ČINNOSTÍ. JOHANNES MÜLLER For example: Christmas sightseeing in Prague. (11 bus, 369 handicapped costumer, 63 volunteer) ADVENTNÍ TRHY NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ se pro nedostatek finančních prostředků v roce 2008 nekonaly. V průběhu roku bylo realizováno šest SEŠLOSTÍ pro 720 diváků v Divadle 90 U Valšů. 18

19 NAŠI DOBROVOLNÍCI Dobrovolníkem je ten, kdo se svobodně rozhodne pracovat v o.s. ŽIVOT 90 a věnuje svůj čas, schopnosti a zkušenosti této organizaci, aniž by očekával finanční ohodnocení, kromě uhrazení nákladů spojených s výkonem jeho práce dobrovolníka. Významným společenským efektem dobrovolnické práce seniorů je i jejich převzetí odpovědnosti za svůj život. Jako dobrovolníci řeší svůj problém i sociální potřeby jiných skupin. Srdečně děkujeme našim aktivním dobrovolníkům, kteří svojí činností dlouhodobě přispívají ke zdokonalení života starších lidí v našem sdružení. List of Volunteers. Bartošová Eva Bartošová Ivana Baštová Květoslava Bayerová Jana Biedermannová Zdenka Bůchová Stanislava Daneš Jan Doubková Helena Drahá Stanislava Dusilová Irena Fantová Marie Fejtová Marie Franzová Jana Havlová Karla Hawker Mary Henyková Anna Himmlová Jana Hoffmanová Olga Hodanová Božena Hradecká Marie Hůrková Milada Charvátová Alena Indrová Věra Janoušková Jaroslava Jícha Jíchová Jindrová Ludmila Jodlová Jana Klausová Marie Klicnarová Jiřina Košťálová Zdeňka Krejčová Marie Kšajtová Faitlová Natálie Kula Jaroslav Kvíz Jiří Musilová Růžena Ondráková Věra Ouzká Zdena Pavlíčková Zdena Pelouchová Věra Petrusková Jana Pilná Marta Pletichová Helena Potzová Naděžda Příbramská Alena Přikrylová Marta Richterová Irena Richterová Jaroslava Ripová Ludmila Robek Ota - Heinberger Siweková Eva Soukupová Jana Stojanová Jarmila Strnadová Zdeňka Šárová Miroslava Šichová Anna Šimonovská Růžena Šplíchal Jiří Štěpánová Alena Štiková Dagmar Tichá Jarmila Trojanová Květa Tylečková Marie Váchová Hana Vatterová Eva Veselá Zdenka Vinklerová Alena Vladyková Ludmila Vojířová Dagmar Vojtíšková Anna Vosečková Hana Vostřezová Inka Vyhnanovský Libor Wilhelmová Ludmila Zíková Irena Žáková Květa 19 Děkujeme také dalším dobrovolníkům, kteří jednorázově vypomáhali při organizaci aktivit o.s. ŽIVOT

20 DIVADLO 90 U VALŠŮ Základní a provozní data víceúčelového sálu: Bezbariérový prostor hlediště pro 100 sedících diváků. Bezbariérový přístup na jeviště. Začátky představení 16:00 a 19:00 hod. není-li uvedeno jinak. Theatre 90 U Valšů. Nemáme stálý soubor. Provoz zajišťuje umělecký vedoucí, tajemník/ce a produkční. V roce 2008 jsme uskutečnili celkem: 111 produkcí z toho 21 na zájezdech Počet návštěvníků celkem: 5429 Z toho platících: 5429 Průměrná cena vstupenky: 103 Kč Návštěvnost v % celkem: 60,32 % Ceny vstupenek v kategoriích: 130 Kč / plné vstupné 100 Kč / členové Ž Kč / zaměstnanecké 20 Kč / herecké Repertoár divadla (inscenace) 1. Milostná tajemství (Strindberg, V.Brjusov, R. de Obaldia) Hrají: L. Skořepová, J. Mílová a P. Dolanská Režie: J. Trnka a P. Mančal Tři jednoaktové hry: Ta silnější, Nezvaný host a Nebožtík Česká premiéra: Manžel pro Opalu (John Patrick) Hrají: K. Fialová, N. Konvalinková, L. Lipský, B. Lormanová a Č. Gebouský Režie: Jan Pecha Komedie o dobrých duších a špatných strašidlech, která svedl dohromady jeden inzerát Usměj se mami ( Iva Klestilová) Hrají: L.Skořepová, L.Švormová, M.Venigerová, J.Budař (videoprodukce), O.Steindler / alt. A.Hospodářský Režie: Pavel Šimák Hra napsaná přímo na tělo Luby Skořepové, která musí na počátku hry v roli Věry řešit dlouholeté dilema - má opustit jistoty svého života a podlehnout naléhání své jediné přítelkyně a v zatrpklosti vyčkat konec svých dnů, anebo se vydat za oceán za svou dcerou a pokusit se napravit zpřetrhané vztahy. 4. Stará bába tančí (Arnošt Goldflam) Hrají: L. Skořepová, K. Sedlárová, L. Novotná, M. Učík Režie: A.Staněk Jde o komorní příběh staré paní plné života, která se spřátelí s mladou svébytnou dívčinou, což se vůbec nelíbí její distingované dceři. Repertoire Theatre 90 U Valšů. 5. Mam zelle Nitouche (Florimond Hervé) Agentura DAP 6. Duchu, jsi přítomen (John Patrick) Agentuta Pierot 7. Moje teta, tvoje teta (Morfia Panych) Agentura Harlekýn 8. Okénko (Olga Scheinpflugová) Agentura Harlekýn 9. Příběh Coco Chanel ( Jiří Just) Agentura Harlekýn 10. Kornelovy vdovy (Ákos Kertézs) 20

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ PORTUS. Karolíny Světlé 18, Praha 1 ve dnech 6. a 7. října 2009, vždy 10:00 14:00 hod.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ PORTUS. Karolíny Světlé 18, Praha 1 ve dnech 6. a 7. října 2009, vždy 10:00 14:00 hod. Senioři Zpravodaj Domu PORTUS ŘÍJEN 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMĚ PORTUS Karolíny Světlé 18, Praha 1 ve dnech 6. a 7. října 2009, vždy 10:00 14:00 hod.

Více

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R 2 0 0 4 obèanské sdru ení Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček)

Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček) Co už dnes nezažijete (Odezva na minulý úvodníček) Byli jsme pětičlenná rodina, peněz nebylo nikdy nazbyt, tak se každý podzim nakládal sud zelí. Vyplatilo se to, bylo výborné, vždy po ruce a někdy si

Více

Vánoční projížďku Prahou

Vánoční projížďku Prahou Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LISTOPAD 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. Blíží se předvánoční doba, kdy se každý těší na zvláštní atmosféru svátků klidu a míru. Jsou však mezi námi starší

Více

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Senioři Zpravodaj Domu PORTUS PROSINEC 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Hrát, zpívat a tančit bude dětský folklorní soubor ROSÉNKA, vedený

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

Senioøi. Zpravodaj Domu Portus ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90

Senioøi. Zpravodaj Domu Portus ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90 Senioøi Zpravodaj Domu PORTUS Zpravodaj Domu Portus ŘÍJEN 2012 ROČNÍK XI. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. ROÈNÍK: V. CENA: 10 KÈ VYDÁVÁ IVOT 90 Zpravodaj Domu PORTUS VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ŽIVOTa 90, je před

Více

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz

Senioři. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! www.zivot90.cz Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LEDEN 2012 ROČNÍK XI. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. ŽIVOT 90 spojil dvě osamělé duše! 10. LISTOPADU 2011 se stal ŽIVOT 90 svědkem jedné radostné události, a sice svatby

Více

Senioři. www.zivot90.cz

Senioři. www.zivot90.cz Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LISTOPAD 2010 ROČNÍK IX. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. Tvář Každý máme svou. Může být zachmuřená, milá, laskavá, dobrá, krásná a zajímavá. Bez ohledu na věk. Provází nás

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů

ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů Senioři Zpravodaj Domu PORTUS PROSINEC 2011 ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů Putování do Betléma s Josefem Krčkem

Více

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti a historie 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Film v domácím kině? OBSAH. Zpravodaj Senioři / březen 2009. Strana 1

Film v domácím kině? OBSAH. Zpravodaj Senioři / březen 2009. Strana 1 Film v domácím kině? Nemíním získat nákladnou hračku, kterou nám doporučují reklamy v televizi a po níž touží děti zbohatlíků. Ne, nejde o desetitisícové částky na pořízení digitálních přístrojů a na nich

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

Pečení chleba ve mlýně, aneb pamatujete také něco z rodinných obřadů?

Pečení chleba ve mlýně, aneb pamatujete také něco z rodinných obřadů? Pečení chleba ve mlýně, aneb pamatujete také něco z rodinných obřadů? Stará paní (tak se říkalo mlynářce v důchodovém věku a tedy i mé babičce) s pomocí služebné dívky vykoulela díži z komory. Postavila

Více

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice

Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Informace o realizaci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (2012) v České republice Obsah 1. VÝCHODISKA EVROPSKÉHO ROKU 2012 2 1.1. Konkrétní cíle EY 2012 2 1.2. Situace v ČR a

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Přístup radnice k sociálním službám

Přístup radnice k sociálním službám Přístup radnice k sociálním službám Katalog poskytovatelů sociálních služeb Vsetínska Vsetín, září 2006 Kolektiv autorů: Mgr. Alena Beková; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Milan Půček, MBA; Daniel

Více