Průkaz energetické náročnosti budovy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průkaz energetické náročnosti budovy"

Transkript

1 Průkaz energetické náročnosti budovy Dle zák. 406/2000 Sb. A vyhl. 78/2013 Sb. AKCE : Prodej RD Knínice Knínice VLASTNÍK : Marta Zamykalová Knínice Knínice OBJEDNATEL : Marta Zamykalová Knínice Knínice VYPRACOVAL : Bc. Martina Švestková Mobil: ZKONTROLOVAL : Ing. Zdeněk Janík Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT Energetický expert, energetický auditor MPO č Soudní znalec v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové se specializací energetické hodnocení budov obytných - energetické audity - energetická certifikace budov Za Kněžským hájkem 729/ Brno Žebětín IČ: Mobil: web: ÚČEL ZPRACOVÁNÍ : prodej, pronájem DATUM : říjen

2 -2-

3 -3-

4 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ) : Knínice 212, Knínice Katastrální území : Knínice u Boskovic [667145] Parcelní číslo : st. 338/1 Datum uvedení do provozu 1975 (nebo předpokládané uvedení do provozu) : Vlastník nebo stavebník : Marta Zamykalová Adresa : Knínice 212, Knínice IČ : Telefon : -4-

5 Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy : Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m 3 ] 648,4 vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] 479,3 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,739 Celková energeticky vztažná plocha A c [m 2 ] 226,6 Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan - butan Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Jiná paliva nebo jiný typ zásobování : Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50% včetně, nad 50% do 80%, nad 80% Energie okolního prostředí (sluneční kolektory) účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné -5-

6 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota Splněno Činitel teplotní redukce Měrná ztráta prostupem tepla U j U N,rq,j b j H T,j [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) [-] [W/K] SO1 Stěna Siporex EPS 114,6 0,44 0,30 / 0,25-1,00 51,0 DB1 Dveře balkonové PVC dvojsklo 90/240 DB1 Dveře balkonové PVC dvojsklo 90/240 2,2 1,30 1,70 / 1,20-1,00 2,8 2,2 1,30 1,70 / 1,20-0,57 1,6 OJ1 Okno PVC dvojsklo 150/150 4,5 1,30 1,50 / 1,20-1,00 5,9 OJ1 Okno PVC dvojsklo 150/150 4,5 1,30 1,50 / 1,20-1,00 5,9 OJ1 Okno PVC dvojsklo 150/150 2,3 1,30 1,50 / 1,20-1,00 2,9 SO2 Stěna Siporex EPS - k nevyt 16,4 0,40 0,60 / 0,40-0,57 3,7 OJ4 Okno PVC dvojsklo 240/240 5,8 1,30 1,50 / 1,20-0,57 4,3 DO1 Dveře vstupní PVC dvojsklo 100/210 2,1 1,50 1,70 / 1,20-1,00 3,2 OJ3 Okno PVC dvojsklo 80/150 1,2 1,30 1,50 / 1,20-1,00 1,6 OJ2 Okno PVC dvojsklo 60/60 0,7 1,30 1,50 / 1,20-1,00 0,9 PDL1 Podlaha na terénu 47,0 2,03 0,45 / 0,30-0,29 27,6 PDL2 Podlaha nad suterénem 75,8 1,20 0,60 / 0,40-0,57 52,1 STR1 Strop nad přízemím + 50mv 20,2 0,55 0,30 / 0,20-1,00 11,2 SO3 Stěna zděná EPS 26,4 0,25 0,30 / 0,25-1,00 6,5 OJ5 Okno PVC dvojsklo 85/145 2,5 1,30 1,50 / 1,20-1,00 3,2 OJ5 Okno PVC dvojsklo 85/145 1,2 1,30 1,50 / 1,20-0,57 0,9 SO4 Stěna zděná EPS - k nevyt DB2 Dveře balkonové PVC dvojsklo 85/215 3,7 0,23 0,60 / 0,40-0,57 0,5 1,8 1,30 1,70 / 1,20-0,57 1,4 SO5 Stěna dřevěná + 160mv 23,9 0,29 0,30 / 0,20-1,00 7,0 STR2 Strop nad podkrovím + 160mv 48,4 0,29 0,30 / 0,20-1,00 14,1 SCH1 Střecha šikmá + 160mv 66,2 0,30 0,24 / 0,16-1,00 19,6 OJ6 Okno střešní kovové dvojsklo 86/115 OJ6 Okno střešní kovové dvojsklo 86/115 2,0 3,20 1,50 / 1,20-1,00 6,3 4,0 3,20 1,50 / 1,20-1,00 12,7 Tepelné vazby mezi konstrukcemi 479,3 0, ,00 24,0 Celkem 479,3 270,8 Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). -6-

7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Zóna 1 - RD 20,0 648,4 0,40 Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Referenční hodnota U em,r (U em,r = (V i U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) 0,565 0,399 NE B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla H,gen nebo COP H,gen Účinnost distribuce na vytápění H,dis Účinnost sdílení na vytápění [-] [-] [%] [kw] [%]/[-] [%] [%] Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 RD RD Plynový kotel Thermona Kotel na dřevo Viadrus H,em Zemní plyn 30,0 23,5 85,0 85,0 87,0 Kusové dřevo 70,0 28,0 80,0 85,0 87,0 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] RD Plynový kotel Thermona 85,0 80,0 ANO RD Kotel na dřevo Viadrus 80,0 80,0 ANO -7-

8 b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen nebo COP W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%]/[-] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova x x x x x Zásobník k plyn. kotlu lokální Zemní plyn 70,0 23, ,0 7,9 30,9 Zásobník ke kotlu na dřevo lokální Kusové dřevo 30,0 28, ,0 7,9 30,9 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%]/[-] [%]/[-] [ano/ne] Zásobník k plyn. kotlu lokální 85,0 85,0 ANO Zásobník ke kotlu na dřevo lokální 80,0 85,0 NE b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 RD RD 100,0 0,314 0,05 Budova celkem 0,314 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla NV1 NV2 OZE I OZE E Zóna 1-8-

9 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vzduchu Příprava TV Osvětlení Budova Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m 2 rok)] Hodnocená ,6 Referenční ,3 Hodnocená ,0 Referenční ,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená ,1 Referenční ,9 Hodnocená ,9 Referenční ,0 c) výroba umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova ,00 0, Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu 0-1,10-1,

10 d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Zemní plyn ,1 1, Elektřina ze sítě ,2 3, Kusové dřevo ,1 0, Teplo - SC ,0 0, Celkem x x e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,9 [kwh/rok] (7) Hodnocená budova ,5 (8) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 191,4 (9) Hodnocená budova 202,6 f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova ,8 [kwh/rok] (11) Hodnocená budova ,4 (12) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 213,6 (13) Hodnocená budova 85,7 Splněno (ano/ne) Splněno (ano/ne) NE ANO g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [kwh/rok] ,8 (15) Obnovitelná primární [kwh/rok] ,4 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární [%] 62,9-10-

11 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst.1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst.2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii D Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Ing. Zdeněk Janík Číslo oprávnění MPO 0332 Podpis energetického specialisty Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu

12 Příloha: Skladby konstrukcí Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna vnější (těžká) Poznámka: Stěna Siporex EPS 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Stěna vnější (těžká) UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 2, e 3.1 Siporex ,0 10,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0,025 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 23,0 1,000 0,300 0,300 0,00 0,100 1,0 2, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,00 1,0 2, a-026e ETICS-výztužná vrstva ,0 33,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 2, a-028e ETICS-omítka silikátová* ,0 25,0 1,000 0,800 0,800 0,00 0,100 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 19,2 6,0 0, e Siporex Z vr. 250,00 0,330 0,330 0,758 18,9 10,0 13, Omítka vápenocement. Z vr. 25,00 0,990 0,990 0,025 8,1 19,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017 7,8 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538 7,6 40,0 12, a-026e ETICS-výztužná vrstva Z vr. 3,00 0,450 0,450 0,007-14,3 33,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* Z vr. 1,50 0,800 0,800 0,002-14,4 25,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. SO1 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,445 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 269,9 kg/m 2 Tepelný odpor R = 2,364 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 2,534 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 30, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,44470 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,445 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,949 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,003 < 0,065 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -4,017 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje -12-

13 Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 1.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. SO1 - skladba pro variantu 1 Stěna Siporex EPS Výpočet je proveden podle ČSN , čl a a, t.j. pro hodnoty c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce ae c 10-3 g da g db M d C s g/(m 2 s) g/(m 2 s) kg/m 2-21,0 0,0 45,635 23,704 0, ,0 0,0 44,907 25,424 0, ,0 0,0 43,417 29,202 0, ,0 604,8 41,094 35,670 0, ,0 993,6 36,690 48,225-0,0115-5, ,0 30,562 64,417-0,0878 0, ,8 22,856 78,402-0,3095 5, ,8 13,094 99,617-0, , ,0 0, ,986-0, , ,0-15, ,358-1, , ,0-36, ,057-1, ,0 432,0-62, ,796-0,1873 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c = 0,0033 kg/m 2 M ev = 4,0201 kg/m Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO SO1 - skladba pro variantu 1 Stěna Siporex EPS Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. -13-

14 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru Poznámka: Stěna Siporex EPS - k nevyt 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa si = 5,0 C si = 50,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p dsi = 437 Pa p" dsi = 873 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 0,0 0, e 3.1 Siporex ,0 10,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0,025 0,0 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 0,0 0, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 23,0 1,000 0,300 0,300 0,00 0,100 0,0 0, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,00 0,0 0, a-026e ETICS-výztužná vrstva ,0 33,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 0,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* ,0 25,0 1,000 0,800 0,800 0,00 0,100 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,700 0,700 0,021 20,2 6,0 0, e Siporex Z vr. 250,00 0,330 0,330 0,758 20,1 10,0 13, Omítka vápenocement. Z vr. 25,00 0,880 0,880 0,028 15,5 19,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017 15,3 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538 15,2 40,0 12, a-026e ETICS-výztužná vrstva Z vr. 3,00 0,450 0,450 0,007 5,8 33,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* Z vr. 1,50 0,800 0,800 0,002 5,8 25,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. SO2 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,400 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 269,9 kg/m 2 Tepelný odpor R = 2,371 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 2,631 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 30, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,40007 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,400 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,600 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,400 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,535; f Rsi = 0,951 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. -14-

15 1.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO SO2 - skladba pro variantu 1 Stěna Siporex EPS - k nevyt Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. -15-

16 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO3 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna vnější (těžká) Poznámka: Stěna zděná EPS 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Stěna vnější (těžká) UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,25 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,30 Urec = 0,25 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 1,0 2, a-022e 2.2 Zdící prvek 36,5 P+D (670) ,0 10,0 1,000 0,130 0,140 0,00 0,025 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 23,0 1,000 0,300 0,300 0,00 0,100 1,0 2, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,00 1,0 2, a-026e ETICS-výztužná vrstva ,0 33,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 1,0 2, a-028e ETICS-omítka silikátová* ,0 25,0 1,000 0,800 0,800 0,00 0,100 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 19,9 6,0 0, a-022e Zdící prvek 36,5 P+D (670) Z vr. 365,00 0,140 0,140 2,607 19,8 10,0 19, Omítka vápenocement. Z vr. 25,00 0,990 0,990 0,025-1,6 19,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017-1,8 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538-2,0 40,0 12, a-026e ETICS-výztužná vrstva Z vr. 3,00 0,450 0,450 0,007-14,6 33,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* Z vr. 1,50 0,800 0,800 0,002-14,7 25,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. SO3 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,248 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 327,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,213 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,383 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 36, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,24815 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,248 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,970 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,021 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -1,462 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. -16-

17 1.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. SO3 - skladba pro variantu 1 Stěna zděná EPS Výpočet je proveden podle ČSN , čl a a, t.j. pro hodnoty c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce ae c 10-3 g da g db M d C s g/(m 2 s) g/(m 2 s) kg/m 2-21,0 0,0 50,574 14,790 0, ,0 0,0 49,269 15,823 0, ,0 0,0 46,677 18,091 0, ,0 604,8 42,721 21,950 0, ,0 993,6 35,266 27,173 0,0080-5, ,0 26,694 30,624-0,0102 0, ,8 16,265 33,285-0,0948 5, ,8 3,645 36,642-0, , ,0-11,552 39,769-0, , ,0-29,763 43,190-0, , ,0-51,487 48,947-0, ,0 432,0-77,291 63,316-0,0607 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c = 0,0206 kg/m 2 M ev = 1,4827 kg/m Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO SO3 - skladba pro variantu 1 Stěna zděná EPS Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. -17-

18 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO4 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru Poznámka: Stěna zděná EPS - k nevyt 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa si = 5,0 C si = 50,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p dsi = 437 Pa p" dsi = 873 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 0,0 0, a-022e 2.2 Zdící prvek 36,5 P+D (670) ,0 10,0 1,000 0,130 0,140 0,00 0,025 0,0 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 0,0 0, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* ,0 23,0 1,000 0,300 0,300 0,00 0,100 0,0 0, EPS 70 F ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,00 0,0 0, a-026e ETICS-výztužná vrstva ,0 33,0 1,000 0,450 0,450 0,00 0,100 0,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* ,0 25,0 1,000 0,800 0,800 0,00 0,100 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,700 0,700 0,021 20,6 6,0 0, a-022e Zdící prvek 36,5 P+D (670) Z vr. 365,00 0,130 0,130 2,808 20,5 10,0 19, Omítka vápenocement. Z vr. 25,00 0,880 0,880 0,028 10,9 19,0 2, a-024e ETICS-lep. malta nanes. 40%* Z vr. 5,00 0,300 0,300 0,017 10,8 23,0 0, EPS 70 F Z vr. 60,00 0,039 0,039 1,538 10,7 40,0 12, a-026e ETICS-výztužná vrstva Z vr. 3,00 0,450 0,450 0,007 5,5 33,0 0, a-028e ETICS-omítka silikátová* Z vr. 1,50 0,800 0,800 0,002 5,5 25,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. SO4 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,234 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 327,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,421 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,681 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 36, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,23362 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,234 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,600 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,400 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,535; f Rsi = 0,972 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. -18-

19 1.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO SO4 - skladba pro variantu 1 Stěna zděná EPS - k nevyt Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. -19-

20 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO5 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna vnější (lehká) Poznámka: Stěna dřevěná + 160mv 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Stěna vnější (lehká) UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,20 Upas,20,h = 0,18 Upas,20,d = 0,12 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,18 Upas,d = 0,12 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Sádrokarton ,0 9,0 1,000 0,150 0,220 0,00 0,045 1,0 2, DRAGOFOL ,0 1,000 0,00 1,0 2, a-904 ROCKMIN ,0 1,0 1,000 0,039 0,039 0,24 1,0 2, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 157,0 10,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Sádrokarton Z vr. 12,00 0,220 0,220 0,055 19,7 9,0 0, DRAGOFOL Z vr. 0,14 0,000 19, ,0 14, a-904 ROCKMIN Z vr. 160,00 0,039 0,048 3,314 19,2 1,0 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 20,00 0,180 0,180 0,111-13,5 15,7 1, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. SO5 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,294 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 21,6 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,480 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,650 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 17, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,29400 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,294 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,200 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,964 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,051 < 0,100 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -6,308 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. -20-

21 1.6 Roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry. SO5 - skladba pro variantu 1 Stěna dřevěná + 160mv Výpočet je proveden podle ČSN , čl a a, t.j. pro hodnoty c celkové doby trvání teplot vnějšího vzduchu podle tabulky E3 ČSN Výpočet nezahrnuje vliv oslunění konstrukce ae c 10-3 g da g db M d C s g/(m 2 s) g/(m 2 s) kg/m 2-21,0 0,0 80,328 18,435 0, ,0 0,0 79,654 19,957 0, ,0 0,0 78,128 23,488 0, ,0 604,8 75,315 30,098 0, ,0 993,6 68,835 44,728 0,0240-5, ,0 59,292 66,512-0,0187 0, ,8 45,851 94,897-0,2733 5, ,8 29, ,000-0, , ,0 6, ,579-1, , ,0-23, ,443-1, , ,0-62, ,064-2, ,0 432,0-112, ,093-0,3810 Celoroční množství zkondenzované vodní páry M c je dáno součtem nezáporných hodnot dílčích množství M d Celoroční množství vypařené vodní páry M ev je dáno součtem záporných hodnot dílčích množství M d M c = 0,0513 kg/m 2 M ev = 6,3590 kg/m Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO SO5 - skladba pro variantu 1 Stěna dřevěná + 160mv Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. -21-

22 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: PDL1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině Poznámka: Podlaha na terénu 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Podlaha vytápěného prostoru přilehlá k zemině UN,20 = 0,45 Urec,20 = 0,30 Upas,20,h = 0,22 Upas,20,d = 0,15 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,45 Urec = 0,30 Upas,h = 0,22 Upas,d = 0,15 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa gr = 5,0 C R gr = 0,000 m 2 K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Vlysy ,0 157,0 1,000 0,180 0,180 0, Malta cementová ,0 19,0 1,000 1,020 1,160 0,00 0, e 3.1 Siporex ,0 10,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0, Škvára ulehlá ,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0, x asfaltový nátěr ,0 280,0 1,000 0,210 0,210 0, Lepenka A 400H , ,0 1,000 0,210 0,210 0, Beton hutný (2200) ,0 20,0 1,000 1,100 1,300 0,00 0,080 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Vlysy Z vr. 20,00 0,180 0,180 0,111 16,6 157,0 16, Malta cementová Z vr. 20,00 1,020 1,020 0,020 13,7 19,0 2, e Siporex Z vr. 40,00 0,330 0,330 0,121 13,2 10,0 2, Škvára ulehlá Z vr. 20,00 0,210 0,210 0,095 10,0 3,0 0, x asfaltový nátěr Z vr. 0,40 0,210 0,210 0,002 7,5 280,0 0, Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003 7, ,0 11, Beton hutný (2200) Z vr. 100,00 1,100 1,100 0,091 7,4 20,0 10, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,100 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. PDL1 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 2,034 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 318,1 kg/m 2 Tepelný odpor R = 0,347 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 0,517 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 44, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 2,03360 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 2,034 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,450 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,300 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,100 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,535; f Rsi = 0,671 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. -22-

23 Výpočet podle ČSN EN IS Přenos tepla zeminou a ČSN :2011, článek Součinitel prostupu tepla UN = 0,450 W/(m 2 K) Půdorysná plocha budovy Ag = 47,000 m 2 Obvod budovy P = 19,250 m Charakteristický rozměr podlahy B' = 4,883 Lineární součiniel prostupu tepla stěna/podlaha g = 0,500 W/(m K) Tepelná vodivost zeminy = 2,000 W/(m K) Přídavná okrajová izolace žádná Tloušťka izolačního pásu dn = 0,000 m Šířka izolačního pásu D = 0,000 m Tepelná vodivost izolace iz = 0,040 W/(m K) Hloubka podlahy pod úrovní okolního terénu z = 0,000 m) Tloušťka stěny w = 31,000 m) Odpor při přestupu tepla Rsi = 0,170 (m 2 K)/W Odpor při přestupu tepla Rse = 0,000 (m 2 K)/W Převažující vnitřní návrhová teplota im = 20,000 C Vnější návrhová teplota v zimním období podle ČSN e = -15,000 C Ekvivalentní tloušťka dt = 35,440 m Ekvivalentní přídavná tloušťka dekv = 0,000 m Lineární činitel prostupu tepla přídavné izolace ge = 0,000 W/(m K) Přípustný součinitel prostupu tepla Ux = -0,012 W/(m 2 K) Součinitel prostupu tepla Uo = 0,053 W/(m 2 K) Součinitel prostupu tepla Uiz = 0,053 W/(m 2 K) Požadovaný odpor Rpož = 2,050 (m 2 K)/W Tepelný odpor zadaných vrstev podlahové konstrukce Rv (V1) = 0,347 (m 2 K)/W nevyhovuje 1.5 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO PDL1 - skladba pro variantu 1 Podlaha na terénu Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny V konstrukci nedocházi ke kondenzaci. 1.6 Pokles dotykové teploty. PDL1 - skladba pro variantu 1 Podlaha na terénu Požadavky podle ČSN , tabulka 4 Druh budovy Druh mistnosti Kategorie podlahy Přípustná hodnota t 10,N Popis místnosti Obytná budova obývací pokoj II. Teplé od 3,8 C do 5,5 C včetně Vypočítaná hodnota poklesu dotykové teploty 10 = 5,50 C Podlahová konstrukce vyhovuje. Seznam vrstev zahrnutých do výpočtu č.v. Položka Položka Materiál Vr d c KC ČSN mm kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) Vlysy Z vr. 20, ,0 0, Malta cementová Z vr. 20, ,0 1, e 3.1 Siporex Z vr. 40, ,0 0, Škvára ulehlá Z vr. 20, ,0 0,

24 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: PDL2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru Poznámka: Podlaha nad suterénem 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Podlaha vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru UN,20 = 0,60 Urec,20 = 0,40 Upas,20,h = 0,30 Upas,20,d = 0,20 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,60 Urec = 0,40 Upas,h = 0,30 Upas,d = 0,20 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa si = 5,0 C si = 50,0 % R si = 0,170 m 2 K/W p dsi = 437 Pa p" dsi = 873 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Vlysy ,0 157,0 1,000 0,180 0,180 0,00 0,0 0, Malta cementová ,0 19,0 1,000 1,020 1,160 0,00 0,060 0,0 0, e 3.1 Siporex ,0 10,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0,025 0,0 0, Škvára ulehlá ,0 3,0 1,000 0,210 0,270 0,00 0,090 0,0 0, x asfaltový nátěr ,0 280,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,0 0, Lepenka A 400H , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,0 0, Malta cementová ,0 19,0 1,000 1,020 1,160 0,00 0,060 0,0 0, e 1.1 Tvarovky HURDIS ,0 18,0 1,000 0,570 0,600 0,00 0,025 0,0 0, Omítka vápenná ,0 6,0 1,000 0,700 0,880 0,00 0,090 0,0 0,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Vlysy Z vr. 20,00 0,180 0,180 0,111 18,0 157,0 16, Malta cementová Z vr. 20,00 1,020 1,020 0,020 16,0 19,0 2, e Siporex Z vr. 40,00 0,330 0,330 0,121 15,7 10,0 2, Škvára ulehlá Z vr. 20,00 0,210 0,210 0,095 13,5 3,0 0, x asfaltový nátěr Z vr. 0,40 0,210 0,210 0,002 11,9 280,0 0, Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003 11, ,0 11, Malta cementová Z vr. 70,00 1,020 1,020 0,069 11,8 19,0 7, e Tvarovky HURDIS Z vr. 70,00 0,570 0,570 0,123 10,6 18,0 6, Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,700 0,700 0,021 8,4 6,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,100 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. PDL2 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 1,205 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 311,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 0,565 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 0,905 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 47, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 1,20464 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 1,205 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,600 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,400 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,100 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,535; f Rsi = 0,812 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje -24-

25 Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace : Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. 1.6 Měsíční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN EN ISO PDL2 - skladba pro variantu 1 Podlaha nad suterénem Návrhová teplota i = 20,0 C Nadmořská výška z = 300 m n.m. Vlhkostní třída prostotu: Obytné budovy s velkým obsazením osobami, sportovní haly, kuchyně, jídelny e i e RK gc1a gc1b gc Ma C mm kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 s kg/m 2 prosinec -0,2 0,59 0, , , , ,00000 leden -2,2 0,56 0, , , , ,00000 únor -0,4 0,59 0, , , , ,00000 březen 3,6 0,58 0, , , , ,00000 duben 9,1 0,59 0, , , , ,00000 květen 13,4 0,61 0, , , , ,00000 červen 17,0 0,64 0, , , , ,00000 červenec 18,0 0,66 0, , , , ,00000 srpen 17,9 0,65 0, , , , ,00000 září 13,8 0,62 0, , , , ,00000 říjen 8,9 0,59 0, , , , ,00000 listopad 3,5 0,58 0, , , , ,00000 Množství kondenzátu v 1. měsíci Ma (kg/m 2 ) = 0,000 < 0,100 - konstrukce vyhovuje 1.7 Pokles dotykové teploty. PDL2 - skladba pro variantu 1 Podlaha nad suterénem Požadavky podle ČSN , tabulka 4 Druh budovy Druh mistnosti Kategorie podlahy Přípustná hodnota t 10,N Popis místnosti Obytná budova obývací pokoj II. Teplé od 3,8 C do 5,5 C včetně Vypočítaná hodnota poklesu dotykové teploty 10 = 4,76 C Podlahová konstrukce vyhovuje. Seznam vrstev zahrnutých do výpočtu č.v. Položka Položka Materiál Vr d c KC ČSN mm kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) Vlysy Z vr. 20, ,0 0, Malta cementová Z vr. 20, ,0 1, e 3.1 Siporex Z vr. 40, ,0 0, Škvára ulehlá Z vr. 20, ,0 0, x asfaltový nátěr Z vr. 0, ,0 0, Lepenka A 400H Z vr. 0, ,0 0, Malta cementová Z vr. 70, ,0 1, e 1.1 Tvarovky HURDIS Z vr. 70, ,0 0,

26 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: STR1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) Poznámka: Strop nad přízemím + 50mv 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: ČSN :2011: Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) UN,20 = 0,30 Urec,20 = 0,20 Upas,20,h = 0,15 Upas,20,d = 0,10 W/(m 2.K) i = 20 C UN = 0,30 Urec = 0,20 Upas,h = 0,15 Upas,d = 0,10 W/(m 2.K) Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,100 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 2, Skelná vlna, nyní MVV (15) ,0 2,5 1,000 0,042 0,046 0,00 0,002 1,0 2, Vz. - tok zdola nahoru ,0 1,0 68,000 0,00 1,0 2, Dřevo měkké kolmo k vláknům ,0 157,0 1,000 0,150 0,180 0,00 0,029 1,0 2, Lepenka A 400H , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 2, Písek ,0 4,0 1,000 0,550 0,950 0,00 0,300 1,0 2, e 3.1 Siporex ,0 10,0 1,000 0,330 0,330 0,00 0,025 1,0 2, IPA , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 2, IPA , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 2, Ruberoid , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 17,00 0,180 0,180 0,094 19,2 157,0 14, Skelná vlna, nyní MVV (15) Z vr. 50,00 0,046 0,046 1,087 17,5 2,5 0, Vz. - tok zdola nahoru Z vr. 680,00 0,160-2,3 0,0 0, Dřevo měkké kolmo k vláknům Z vr. 25,00 0,180 0,180 0,139-5,2 157,0 20, Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003-7, ,0 11, Písek Z vr. 10,00 0,950 0,950 0,011-7,8 4,0 0, e Siporex Z vr. 75,00 0,330 0,330 0,227-8,0 10,0 3, IPA Z vr. 5,10 0,210 0,210 0,024-12, ,0 503, IPA Z vr. 5,10 0,210 0,210 0,024-12, ,0 503, Ruberoid Z vr. 2,20 0,210 0,210 0,010-13, ,0 567, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. STR1 - skladba pro variantu 1 Součinitel prostupu tepla U = 0,555 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 108,2 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,780 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 1,980 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 1 625, m/s Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,55493 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,555 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,200 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) Utbk = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,950 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,482 > 0,100 - konstrukce nevyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = 0,341 kg/m 2 - konstrukce nevyhovuje -26-

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská 1320 30, Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, 415 01 Teplice Vypracoval: Vít Klein,

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1438 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle zák. 406/2000 Sb. A vyhl. 78/2013 Sb. AKCE : 8 ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Ulice Muchova, Hodonín Rodinný dům č.1 INVESTOR : EURO HOME MUCHOVA a.s. Řeznická 1486/5

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Rodinný dům Sušilova č.p. 779 664 61 Rajhrad VLASTNÍK : Ludvík Málek, Alena Málková Střední 395/11 602 00 Brno OBJEDNATEL : Ludvík Málek, Alena Málková Střední

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 151 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 12

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům A PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 156 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 14

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy AKCE : Zateplení bytového domu Rerychova 1081/2, 1082/4 635 00 Brno - Bystrc INVESTOR : Průkopník, stavební bytové družstvo Foltýnova 1 635 00 Brno - Bystrc OBJEDNATEL

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Zakázka: 21518PENB Datum tisku: 29.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2466/194, k.ú. Tišnov [767379] OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský STAVEBNÍK: Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125A,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Rodinný dům Petrovice u Karviné 233. Schválil: Ing. Mario Stýskala. Vypracoval: Ing. Mario Stýskala

Rodinný dům Petrovice u Karviné 233. Schválil: Ing. Mario Stýskala. Vypracoval: Ing. Mario Stýskala Vypracoval: Ing. Mario Stýskala Investor: Lišková Helena Pitárné 2 79399 Vysoká Stavba: Schválil: Ing. Mario Stýskala Místo stavby: Petrovice u Karviné 233 735 72 Petrovice u Karviné Rodinný dům Petrovice

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Průkaz energetické náročnosti budovy 213 Průkaz 213 v.1..9 PROTECH spol. s r.o. 366 Prometheus, energetické služby a.s. Datum tisku: 3.5.213 Zakázka: Rezidence U Muzea Archiv: 18 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h =

TOB v PROTECH spol. s r.o ARCHEKTA-Ing.Mikovčák - Čadca Datum tisku: MŠ Krasno 2015.TOB 0,18 0,18. Upas,20,h = Upas,h = Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: MŠ Krasno Místo: Zadavatel: Zpracovatel: Zakázka: Archiv: Projektant: E-mail: Datum: Telefon:..0 Výpočet je proveden dle STN 00:00 SCH -

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Průkaz Energetické Náročnosti Budov

Průkaz Energetické Náročnosti Budov ENVIRONMENTAL ENGINEERING Průkaz Energetické Náročnosti Budov (dle vyhlášky 78/2013 Sb.) Prodej, pronájem budovy nebo její části Bytový dům Rezidence Strašnice Strančická č.p. 3339, Praha 10 Strašnice,

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601

program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Identifikační údaje budovy. Typ budovy

Identifikační údaje budovy. Typ budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více