Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum města zaplnily stovky Hanáků"

Transkript

1 Číslo 19/2014 vydáno dne Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali tři zástupci slovenského města Handlová pozvání starosty Františka Johna. Poslední setkání zástupců obou měst se uskutečnilo v listopadu loňského roku, kdy byla v rámci tradičních Katarínských dnů v Handlové obnovena letitá tradice vzájemné partnerské spolupráce. Po příjezdu byla delegace z Handlové zástupce primátora Dušan Klas, tajemník městského úřadu Jozef Tonhauser a poslankyně městského zastupitelstva Jarmila Podobová přivítána starostou města. Následovala diskuze o aktuálních tématech a projektech. Po krátké prohlídce putovní výstavy Po stopách Žerotínů přišla na řadu společná večeře s místostarosty města Lucií Michalovou a Karlem Crhonkem. Ta byla předehrou setkání s vedoucími odborů městského úřadu v čele s tajemnicí Janou Krasulovou. Debata neminula problematiku čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, výměnu zkušeností z oblasti veřejné správy či blížící se komunální a senátní volby. Mimo to byla otevřena aktuální témata sociální a zdravotní oblasti i oblasti sportu a kultury. Sobotní atmosféru setkání obohatil tradiční Zábřežský kulurní jarmark. Po zdravici z hlavního pódia a jeho prohlídce slovenská delegace zhlédla výstavu v zámeckém sklepení. Působivý zážitek přinesla netradiční návštěva farního muzea v kostele sv. Bartoloměje spojená s ukázkou zvonění na tamní zvonový soubor. Neméně zajímavou poslední zastávkou partnerské návštěvy byla prohlídka krytého bazénu a železničního skanzenu u Lupěného. S pokračující kanalizací se rozšiřují dopravní omezení Pokračující rekonstrukce kanalizace přinese další dopravní omezení. K úplné uzavírce dojde v následujících lokalitách a termínech: ulice 28. října v době od 6. října do 15. listopadu, postupně bude následovat uzavírka dalších částí této komunikace (předpokládaný termín dokončení je 30. prosince), ulice U Dráhy v době od 6. října do 15. prosince, ulice Zelená v době od 6. října do 15. prosince, Pozvánka na setkání s občany oblast Krumpach Radnice zvolila moderní způsob komunikace ulice Příční v době od 8. do 26. října. Po dobu uzavírky bude zajištěn přístup k nemovitostem pro jejich uživatele, vozidla integrovaného záchranného systému, zásobování a svoz komunálního odpadu. Částečná uzavírka pak proběhne v: ulici Cihlářská v termínu od 6. října do 16. listopadu, ulici Sázavská v termínu od 6. října do 7. prosince. Provoz v těchto lokalitách bude zajištěn jedním jízdním pruhem. Město Zábřeh a společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. zvou občany Krumpachu na společné setkání, kde budou prezentovány informace k realizaci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Setkání se uskuteční od 17 hodin ve čtvrtek 16. října v Katolickém domě. Více informací a seznam dotčených domů je k dispozici na v sekci Rekonstrukce kanalizace. Město Zábřeh se nechalo inspirovat dalšími úřady v České republice a na 83. jednání rady schválilo koupi elektronické úřední desky. Ta má podobu venkovního informačního kiosku a splňuje všechny zákonné podmínky. Plně tak nahradí stávající vývěsné skříňky určené ke zveřejňování na úřední desce. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům i neoprávněným útokům. Další výhodou je napojení na spisovou službu, což ušetří nejen náklady spojené s tiskem, ale i zefektivní práci úředníkům, kteří budou moci dokumenty aktualizovat přímo z kanceláří. Přední strana úřední deska je tvořena dotykovou obrazovkou a umožňuje zapojení tzv. interaktivního nástroje. Občan si jednoduše na zveřejněný dokument klikne a bude si ho moci upravit pro jednodušší čtení. Na zadní straně budou k dispozici různé informace pro občany o aktuálních kulturních akcích, počasí, o dojezdech prostředků hromadné dopravy a podobně. Zároveň bude sloužit i jako reklamní plocha pro soukromé subjekty. Zajímavá je také možnost přizpůsobení desky pro vozíčkáře. Deska slibuje nepřetržitý, tichý a spolehlivý provoz za každého počasí na přímém slunci, za deště, ale i během zimních měsíců, kdy bude možné desku ovládat i v zimních rukavicích. Umístění desky město plánuje na listopad před budovu městského úřadu na náměstí Osvobození. Centrum města zaplnily stovky Hanáků Kontakt na městskou policii Městský úřad upozorňuje na nejefektivnější způsob spojení se zábřežskými strážníky. Jako kontakt na Městskou policii Zábřeh je nejlepší použít tel: , protože číslo 156 Letošní oslavy 760 let města po sobotním jarmarku (blíže na straně 2) přinesly na svatováclavskou neděli 28. září V. setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje. Oslavy začaly ráno v kostele sv. Barbory, kde se žehnalo svatebnímu koláči. Následovala slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje. Po jejím skončení se z Masarykova náměstí za doprovodu hudby vydal mohutný průvod stovek krojovaných Hanáků a Hanaček na cestu městem. K vidění byly kroje z celé Hané, akce se zúčastnilo přes čtyřicet souborů, mezi kterými nechyběla postřelmovská Markovice a šumperští Senioři. Zajímavostí byla i skupinka Hanáků, která dorazila z Prahy. Celkem 735 krojovaných Hanáků, nejvíce v pětileté historii setkání, pak z pódia na Masarykově náměstí nejdříve přivítali domácí starosta František Johna a 1. místostarosta Karel Crhonek, poté je pozdravil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, jeho náměstek Radovan Raščák i senátor Martin Tesařík. Na akci dorazil posléze i ministr zemědělství Marian Jurečka. Poté už se davy dobře naladěných hostů i domácích, kteří si zajímavou podívanou nenechali ujít, věnovaly pestrému programu. Soubory hrály a tancovaly hned na několika místech Zábřeha na scéně u zámku, v zahradní restauraci Pod Kaštany nebo v rámci tradičního Svatováclavského bramboráku v Katolickém domě. Vyvrcholením letošního setkání Hanáků pořádaného za finanční podpory Olomouckého kraje byla rekonstrukce Hanácké svajby. Na hlavní scéně se pak představila Cimbálová muzika Bukovinka s dívčím sborem Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů BROLN. na zábřežskou stanici bezpečně přesměruje pouze při volání z pevné linky. Optimální je tedy uložit si číslo na strážníky přímo do mobilních telefonů. Část vysbíraných věcí zamíří na Ukrajinu Především zimním šatstvem a obuví chce Charita Zábřeh pomoci lidem v nouzi a lidem strádajícím na Ukrajině. Tyto věci získá z tradiční humanitární sbírky. V prvním říjnovém týdnu od čtvrtku 9. do soboty 11. října uskutečňuje Charita společně s městem další sbírku šatstva, obuvi, textilií a domácích potřeb. Na obvyklém místě v bývalém skladu Českých drah je otevřeno ve čtvrtek a pátek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Část z vysbíraných věcí použije Charita pro lidi v nouzi, část, především zimních věcí, odešle na Ukrajinu jako pomoc lidem stiženým nepřízní a nepokoji. Nevyužitelné pak odevzdá k ekologické likvidaci. Právě proto, že se blíží chladné zimní období, preferuje Charita teplejší šatstvo a obuv.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 19/2014 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města na svém jednání ve středu 17. září mimo jiné projednalo následující materiály: Vzalo na vědomí Průběžnou monitorovací zprávu cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období Schválilo předložený návrh zadání změny č. 1 územního plánu Zábřeh včetně vyhodnocení stanovisek, vyjádření a podnětů k tomuto návrhu. Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru mezi Městem Zábřeh a ČSOB týkající se úvěru ve výši 75 milionů Kč určeného na spolufinancování nákladů projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. etapa. Tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. a podílu Města Zábřeh na tomto základním kapitálu. Schválilo IX. změnu rozpočtu města roku 2014 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Dále schválilo, že její součástí se stává zapojení finančních prostředků ze zůstatku z minulých let ve výši Kč určených na pořízení měřiče rychlosti vozidel umístěného na ulici Sokolská. Schválilo protinávrh kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. Hněvkov částí p. č. 65/1 v prodloužení pozemků p. č. 65/17, 65/18, 65/19, 65/20 a 65/21 vlastníkům těchto pozemků, ve výši 60 Kč/m 2 se zdůvodněním, že se jedná o pozemky, které nemají jiného využití se zřetelem na jejich tvar, polohu a kvalitu. Předmět prodeje bude upřesněn geometrickým plánem a předložen ke schválení následujícímu ZM. Schválilo zveřejnění volného nabídkového řízení na prodej osobního vozidla za minimální kupní cenu Kč. Nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 3999/1 podle žádosti společnosti RENOSTAV, spol. s r. o. Vzalo na vědomí zprávy z jednání valných hromad společností Interna Zábřeh a Talorm. Nečekaný gastronomický zážitek kousek od Zábřehu Kousek od Zábřehu leží schovaná restaurace, o které se v souvislosti s dobrou kuchyní v poslední době dost mluví a pravděpodobně bude mluvit brzy ještě více. Jedná se o nově zrekonstruovanou Restauraci Bozeňov, která se převlékla do nového kabátu letos v červnu. Restaurace je součástí zrekonstruovaného wellness hotelu. V jídelním lístku se hosté mohou těšit na pět předkrmů, dvě polévky a několik hlavních chodů včetně specialit a salátů. Domácí dezerty jsou samozřejmostí. Spolu s nabídkou nápojového lístku se návštěvníkům na Bozeňově dostane do rukou také vinný lístek, který se pyšní výtečnou skladbou vín. Červená nebo bílá vína vždy pochází od těch nejlepších malých vinařství, která Morava nabízí. Restaurace Bozeňov je tím pravým místem pro večeři ve dvou i pro větší akce s přáteli. Uspokojí milovníky dobrého jídla z čerstvých surovin a kvalitních vín od vyhlášených vinařů. Rezervaci stolu na tradiční svatomartinskou husu s ochutnávkou svatomartinského vína či jakékoliv jiné dny nebo další gastronomické akce uvedené na bozeňovských webových stránkách lze učinit na tel: nebo ové adrese pr Tisíce diváků zamířily na jarmark, vrchol oslav města Skvělé počasí, bohatá kulturní nabídka a zájem tisíců obyvatel a návštěvníků města tak vypadaly dvoudenní oslavy výročí 760 let založení Zábřeha. V sobotu 27. září uspořádalo město za finanční podpory Olomouckého kraje na Masarykově náměstí tradiční Zábřežský kulturní jarmark. Davy návštěvníků si nenechaly ujít zřejmě jeden z posledních hezkých víkendů letošního roku a vyrazily se bavit pod širé nebe. Kromě tradičních stánků a bohatého výběru občerstvení, v němž nemohl chybět burčák, pro ně pořadatelé připravili velmi pestrý program. Celý víkend bylo možné navštívit expozice muzea v Domě Pod Podloubím, Farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje, expozici regionálních pověstí v zámeckém sklepení či výstavu maleb Alexandra Mosia v Galerii Tunklův dvorec. Úspěch zaznamenala i Filmová scéna v kině Retro, kde diváci mohli zdarma zhlédnout filmové ohlédnutí za letošními oslavami. Nechyběly tak snímky z koncertů, akcí Welzlování, městského plesu, ale i historické rekonstrukce dobývání města či žehnání městským insigniím. Poučnou a přitom zábavnou a zajíma- Nové kroužky posílí vztahy rodičů s dětmi Babí léto pomůže klientům Okýnka Prostor před zábřežským zámkem patřil v pátek 26. září benefiční akci Babí léto s Charitou. Hudební odpoledne zahájila na pódiu kapela Velmi krátké vlny. Parta z nedaleké Leštiny se svou energickou muzikou lákala kolemjdoucí, takže se zanedlouho prostranství před zámkem zaplnilo. Návštěvníci ale měli možnost zabavit se i jinak. Pro děti byla připravena řada aktivit, soutěže či skákací hrad. Dospělí pak měli možnost seznámit se s činností Charity, prohlédnout a zakoupit si výrobky jejích klientů nebo se občerstvit v charitním stánku. Připravena byla také nabídka změření krevního tlaku. Ve druhé části hudebního programu vystoupila kapela Marien. Babí léto je součástí Dnů Charity, kdy si připomínáme svátek zakladatele charitního díla sv. Vincence z Pauly, a zároveň poděkováním vou nabídku našli děti s rodiči před zámkem, kde byl připraven bohatý program DDM Krasohled a Ekoscéna. Prezentace společnosti EKO servis ve spolupráci s firmami EKO-KOM, Elektrowin, Asekol a Ekolamp přinesla ukázku techniky či aquazorbing, zájemci si mohli odnést tašky na tříděný odpad a získat různé informace. Hojně navštívené byly soutěže a atrakce se zaměřením na třídění odpadu výstava o obalech, skákací hrad ve stylu popelářského auta, rodeo trenažer Divoká láhev, zápasy sumo či siloměr láhev. Další prezentaci, tentokrát města, nabídl stánek turistického informačního centra umožňující mj. koupi upomínkových předmětů s logem letošních oslav. Ten také příchozí zval k účasti na projektu 10 let s Evropou. Povedený byl i kulturní program na hlavním pódiu. Dopoledne patřilo dechovému orchestru zábřežské ZUŠ a skupině Atom, po obědě přišla chvíle pro Velmi krátké vlny, Luboše Pospíšila s kapelou 5P a kapelu Mother s Angels. Hudební produkce střídala vystoupení úspěšných mažoretek, mezi kterými nechyběly ani medailistky z mistrovství Evropy či světa, bojové ukázky skupiny historického šermu Vanir (na snímku) či vystoupení taneční školy Crusado. Večerní program se nesl ve znamení osvědčených hitů známých českých a světových interpretů. Nejdříve se na pódiu představil Michal David Revival, kterého vystřídal Robbie Williams Revival. Poté následovala ohňová show a závěrečné vystoupení kapely Tabák revival Kabát a její rockový nářez. Hned dva netradiční kroužky pro děti z mateřských škol otevírá pro letošní školní rok DDM Krasohled. Jsou jimi Veselé sportování pro předškoláky a Tančíme s dětmi. Oba kroužky jsou specifické tím, že probíhají za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Maminky a tatínci tak nemusejí přicházet o drahocenný čas po vyzvednutí dítěte ze školky, ale společně mohou sportovat či tančit, prohlubovat vzájemnou důvěru a těšit se ze společně strávených chvil, vysvětluje vedoucí obou kroužků Marie Novotná. Veselé sportování je určeno pro děti od 3 do 5 let, probíhá každé pondělí od do hodin v tělocvičně ZŠ Severovýchod. Děti zde hrají jednoduché míčové hry, překonávají nejrůznější překážky, trénují obratnost, rychlost, ale i spolupráci. Rodiče poskytují během hodiny dětem oporu a pomoc při náročnějších aktivitách, podporují je a zbavují možných obav, upřesňuje funkci rodiče vedoucí. Naproti tomu Tančíme s dětmi počítá s rodičem i dítětem jako dvojicí, která s dalšími páry pracuje na zajímavých choreografiích, jež následně prezentuje i na veřejnosti. Ideální věk dětí je od dvou do deseti let, u maminek neomezeně, dodává Novotná. Kroužek probíhá každou středu od 18 do 19 hodin v DDM Krasohled. Více informací přímo v DDM Krasohled či u vedoucí kroužků Marie Novotné, tel: všem dobrodincům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům Charity, uvedla Jana Skalická ze zábřežské Charity o akci, jejíž výtěžek putuje na pořízení nových bubnů djembe a perkusních hudebních nástrojů pro klienty denního stacionáře Okýnko. Letošní Vzpomínka opět ve znamení benefice Folk & country skupina Madalen ve spolupráci s městem a Charitou pořádají v neděli 2. listopadu již tradiční muzikantské vzpomínání věnované kamarádům muzikantům Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi Vzpomínka Stejně jako v letech předchozích jde o benefiční koncert, jehož výtěžek bude tentokrát věnován pětileté Julince Bartošové z Lukavice. Ta již při narození prodělala dětskou mozkovou obrnu. Její mentální i tělesné postižení vyžaduje velké úsilí nejen rodičů, ale i okolí. K tomu je třeba získat dostatek prostředků jak na kompenzační pomůcky, tak na rehabilitace (např. hiporehalibitaci). V očekávané tradičně pohodové atmosféře vystoupí v Katolickém domě od 18 hodin skupina Madalen a její host, vtipný písničkář a finalista soutěže Československo má talent Pavel Helan. Vstupné dobrovolné, víčka od PET lahví vítány. Městský úřad hledá investičního referenta Město Zábřeh vyhlásilo personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice investiční referent odboru rozvoje a územního plánování. Podmínkou je ukončené minimálně VOŠ vzdělání stavebního směru, obor pozemní stavitelství výhodou. Hlavní zaměření činnosti je příprava a zajišťování realizace investičních akcí města, příprava a administrace veřejných zakázek, zpracování návrhů investičních plánů, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, zodpovědnost za řádné předávání staveb včetně věcné a finanční kontroly, poskytování poradenské činnosti pro odbory MěÚ, provádění technického dozoru, zajištění předprojektové a projektové dokumentace. Předpokládaný nástup od 1. ledna Písemné přihlášky včetně všech požadovaných dokladů zasílejte písemně na personální oddělení MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh k rukám personalistky Ilony Vařekové nejpozději do 21. října. Více informací na www. zabreh.cz. Nitka chystá rozšíření nabídky Společnost Podané ruce, o. p. s. převzala od roku 2013 centrum NZDM Nitka v Zábřehu a Mohelnici. Tento nízkoprahový klub je určen pro děti a mládež a nabízí nejen zázemí pro různorodé aktivity, ale také poradenství a sociální servis. Neustále se snažíme rozvíjet naše služby a shánět fi nanční prostředky, což v této době není vždy jednoduché. Podařilo se nám uspět v grantovém programu Era pomáhá regionům s projektem DJ koutek, jehož cílem je vybavit takovýto koutek v zábřežském zařízení, a umožnit tak dětem a mládeži trávit jejich čas kvalitně a kreativně. Jde o to nabídnout mladým lidem něco, co je pro ně atraktivní a přínosné a o co mají opravdu zájem, uvedla vedoucí Nitky Petra Pšenicová, podle které se podobný DJ koutek již osvědčil v obdobném centru v Olomouci. Čím více peněz se nám podaří vybrat od dárců, tím větší grant můžeme získat. Přispět můžete libovolnou fi nanční částkou na účet /0300 variabilní symbol 2001, dodala Petra Pšenicová, více na www. erapomaharegionum.cz.

3 Zábřeh 19/2014 INZERCE strana 3 Přijmeme a hledáme PERSONÁL na hlavní PP i výpomoc! Tel.: Večerní kurzy RUŠTINY a ITALŠTINY v Zábřehu 60 min / 1 x týdně RUŠTINA pondělky, začínáme: ITALŠTINA středy, začínáme: cena: Kč / rok TEL: LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘEH KDO SI PLAVE NEZLOBÍ pondělí od 15:00 do 18:00 Připravujeme zábavné odpoledne pro děti i dospělé na krytém bazéně atrakce hry dovednostní soutěže V pondělí 27. a v úterý 28. října bude bazén otevřen již od 10:00 hod. w.le azdr avi. tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 19/2014 VÝPRODEJ 20 Kč/ks Hrabárna, převážně oblečení a obuvi SecondHand od velkoobchodníka Kulturní dům Zábřeh 20. října a 20. listopadu od 9 do 17 hodin Průběžné doplňování zboží. Děkujeme za Váš nákup. Při nákupu nad 200,- Kč sleva 10% po předložení tohoto inzerátu. KADEŘNICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO PERLA VILA PERLA, 28. ŘÍJNA 6, ZÁBŘEH (Facebook kadeřnictví Perla Zábřeh) PÉČE O NEHTY JANA KOMENDOVÁ (modeláž, gel lak, P- shine) NOVINKA airbrush PÉČE O VLASY ŽANETA BÁRTOVÁ (tradiční vlasové služby) NOVINKA BRAZILSKÝ KERATIN telefon Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk zve všechny zájemce o studium na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9,00 do 17,00 hodin pro umělecké obory: M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design Přihláška k talentové zkoušce do Pro zájemce o studium uměleckých oborů pořádáme přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky od do Podrobné informace o jednotlivých oborech a přípravném kurzu na www stránkách školy. Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek Informace podá: MgA. Jiří Janda, ZAHRADNICTVÍ U STADIONU JAN ALBRECHT Třešňová 19, tel Nabízí: chryzantémy macešky A přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu. Za účelem dušičkové vazby vykoupíme přerostlé stříbrné smrky, po dohodě i jiné okrasné chvojí (thuje, cypřiše) OTEVŘENO: pondělí pátek , sobota

5 Zábřeh 19/2014 KULTURA A SPORT strana 5 Výstava s vůní čokolády Na virtuální hostinu do prostor galerie a kavárny kina Retro zve profesionální fotografka Guna Halama Leite svou výstavou Le Festin Hostina. Autorka se při tvorbě tentokrát nechala inspirovat díly holandských mistrů. Téměř dvě desítky snímků zobrazují zátiší poskládaná ze surovin podle receptů různých světových kuchyní, a reaguje tak osobitým způsobem na rostoucí zájem o jídlo a kvalitní suroviny. Tentokrát měl z mojí práce velkou radost i můj manžel, protože vše, co jsem nafotila, jsem samozřejmě i uvařila, doplňuje autorka. Na návštěvníky vernisáže však čeká i malá opravdová čokoládová hostina v podobě ochutnávky Velkolosinských pralinek a povídání Jany Kašparové o tom, jak se z těch nejlepších přísad a ingrediencí pralinky vyrábí. Výstava je prodejní. Návštěvníci si mohou zamluvit a následně zakoupit vystavované fotografie. Prodávat se však budou i Velkolosinské pralinky, a tak si kousek hostiny mohou odnést ihned domů, zve na vernisáž vedoucí zábřežského biografu Věra Smrčková. Vernisáž výstavy Le Festin proběhne ve čtvrtek 16. října od 17 hodin v galerii kina, samotná výstava bude ke zhlédnutí až do 30. listopadu. Po čtyřech stoletích se Žerotínové vrátili do města Netradiční zahájení i umístění měla výstava Po stopách Žerotínů. Tu připravilo Muzeum Komenského v Přerově spolu s Městem Přerov za spolupráce zábřežské radnice. Výstava putuje po řadě měst spojených v minulosti právě významným moravským rodem pánů ze Žerotína. Zahájení výstavy proběhlo v pátek 19. září v 15 hodin ve věži kostela sv. Barbory slavnostním zvoněním zvonem pořízeným roku 1614 na náklady Ladislava Velena ze Žerotína a jeho manželky Bohunky z Kunovic. Poté se návštěvníci přesunuli ke komentované prohlídce panelů. Ty jsou až do konce října instalovány před zábřežským zámkem. Jednotlivé panely pojednávají o zajímavých a velmi bohatých žerotínských dějinách od jejich počátků až do současnosti. Žerotíny představuje nejen jako majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a mecenáše. Žerotínovská stopa přímo na zábřežském zámku příliš patrná není, rozsáhlé úpravy zdejšího sídla jsou spojeny již s rodem Boskoviců, jehož poslední mužský potomek byl strýcem Ladislava Velena. Zábřežské panství ale bylo častým místem pobytu tohoto významného velmože. Na Božence se sportuje s dobrými výsledky V celkové okresní bilanci školních žákovských soutěží dosáhli žáci ZŠ B. Němcové opět výborného výsledku. Za školní rok 2013/2014 obsadili v celkovém pořadí základních škol druhé místo. Úspěch je o to cennější, že se jedná o součet bodů ze všech sportovních odvětví a disciplín. Na první místě mezi velkými základními školami okresu skončila I. ZŠ Šumperk, bronz vybojovala III. ZŠ Šumperk. Muzeum přináší osudy Zábřežáků za Velké války Také zábřežské muzeum si připomnělo letošní výročí sto let od začátku 1. světové války. Výstavu Velká válka Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí byla zahájena vernisáží ve středu 24. září, úvodního slova se ujal autor výstavy, historik Zdeněk Doubravský. Zaměřili jsme se především na 93. pěší pluk šumperský a zčásti také 13. zeměbranecký pluk olomoucký, do nichž rukovala většina branců ze Zábřežska, uvedl Zdeněk Doubravský. Právě orientace na historii konkrétní jednotky, syrové vzpomínky pamětníků a zápisy z frontových deníků i zasazení do místních reálií vytvářejí z výstavy mimořádné a sugestivní dílo, které návštěvníka plně vtáhne do neuvěřitelných útrap předků řady obyvatel města a jeho okolí. Značná část vojáků se navíc konce války nedožila, nebo se domů dostala zmrzačená. 93. pěší pluk, který bojoval především na ruské frontě, ale část i na frontě italské, totiž patřil k jedné z nejpostiženějších jednotek v celé rakousko-uherské armádě. Informační panely popisující historii jednotky od dob jejího vzniku, situaci v zázemí i samotné boje doplňuje celá řada zajímavých exponátů. K vidění jsou zbraně, přilby, výstroj, vojenské knížky, pohlednice či letáky, nechybí ale ani model zákopu a vojenského lazaretu ve skutečné velikosti. Samostatná část je věnována osudům vojáků ze Zábřežska, kteří bojovali v Rusku či Itálii ve vznikajících československých legiích. Zdeněk Doubravský ale už ve svém úvodním slově upozornil, že výstava má připomenout především osudy vojáků rakousko-uherské armády, kteří se po vzniku republiky v roce 1918 dostali přes své utrpení a statečnost na okraj pozornosti. Poutavá výstava je v zábřežském muzeu otevřena do 16. listopadu. Alice Nellis natočila Vieweghovy Anděly všedního dne Oceňovaná scenáristka a režisérka Alice Nellis natočila podle románu Michala Viewegha nový český film Andělé všedního dne, který nabídne kino Retro od 10. října. Diváci uvidí nejhezčího chlapa v současném filmu Vojtěcha Dyka, nejhezčí slečnu Elišku Křenkovou, nejhubenějšího muže Vladimíra Javorského a nejtlustšího anděla v mém skromném podání, říká k filmu Marián Labuda. Andělé všedního dne jsou sedmým filmem Alice Nellis, která mimo jiné režírovala divácky atraktivními filmy minulých let Perfect days a Revival. Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den může být poslední. Teoreticky to sice víme, ale prakticky tak většinou nežijeme. A čas od času mi přijde dobré si tohle připomenout, říká režisérka. Ve filmu se objeví silné herecké obsazení: Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, dále Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Ondřej Sokol, Vladimír Javorský, ale i Marián Labuda, Klára Melíšková, Václav Neužil a Eliška Křenková. Zábřežský biograf odehraje Anděly všedního dne celkem sedmkrát, a to od 10. až do 22. října. Partičku si Zábřeh užije hned dvakrát Populární show Partička, kterou znají především diváci televize Prima, se představí v úterý 14. října v zábřežském domě kultury. Zájem o představení byl tak obrovský, že jsme do prodeje nasadili další termín. Inscenace se tak uskuteční dvakrát, a to od a pak i od 20 hodin, uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Mistři spontánního humoru Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej Sokol a Igor Chmela zavítají do Zábřehu s improvizačním pořadem, ve kterém herci dopředu neznají téma. Návštěvníci, kteří do kulturního domu dorazí, si mohou být jistí, že je čeká originální show, kdy nikdo dopředu neví, jak scénky dopadnou. Původně byla Partička vysílána na Slovensku, kde se několikrát objevili i čeští komici Michal Suchánek a Richard Genzer. Ti přišli s nápadem, že by podobný pořad mohl být i v Česku. Režie byla nabídnuta Ondřeji Sokolovi, který však nabídku odmítl a projevil zájem stát se hercem. Právě Sokol pak oslovil s nabídkou hrát v Partičce svého kolegu Igora Chmelu. První díl se vysílal v březnu Obrovský divácký zájem o Partičku nastal zejména díky prezentaci na sociálních sítích, popisuje začátky projektu Zdeněk David. Dnes má Partička za sebou více než 100 odvysílaných dílů a patří k nejoblíbenějším televizním pořadům. Zábřeh bude jednou z prvních zastávek podzimního turné jeho protagonistů. Zatímco na večerní představení zbývá pouze pár vstupenek, na první představení se začátkem o půl šesté jsou lístky stále k dispozici, upřesnil David. Vstupenky za 430 korun jsou k dostání on-line v síti Ticketstream nebo v zábřežském infoncentru. Václavovský kulturní podzim pokračuje dvěma divadly Také divadelní soubor Václav z Václavova se připojí k letošním oslavám 760 let města. Třináctý ročník Václavovského kulturního podzimu je ale letos také připomenutím faktu, že zdejší divadlo funguje už úctyhodných devadesát let. Tradiční série akcí odstartovala Svatováclavskou poutí. V pátek 24. října se ve václavovském kulturním domě v 19 hodin představí soubor Malá scéna SemTamFór Slavičín s komedií francouzského režiséra Clémenta Michela Ani o den dýl. Plánované sobotní vystoupení souboru Mimochodem z Ledče nad Sázavou se neuskuteční. Obě představení jsou předehrou pro vrchol Václavovského kulturního podzimu, 8. ročníku soutěžní přehlídky ochotnických souborů O Václava Ta se uskuteční listopadu v kulturním domě v Zábřeze a listopadu ve václavovském kulturním domě. Program přehlídky přinese některé z dalších čísle zpravodaje. KRÁTCE Z KULTURY Vlkodlaci v ulicích Upíři, vlkodlaci či lovci se budou opět po roce prohánět tmavými uličkami Zábřeha. Víkendové dobrodružství v podobě populárního larpu nazvaného nově Stíny šera přivede do města od 10. do 12. října na padesát zájemců této aktivity kombinující prvky divadla a dobrodružné hry na téma známých fantasy či sci-fi předloh. Účastníci hry jsou v kostýmech, děj hry probíhá převážně v noci. Jedná se ale o průběh naprosto bezpečný a nehrozící žádnou fyzickou ani psychickou újmou. Přednáška představí katedrálu sv. Víta ČKA připravuje v náhradním termínu v úterý 14. října od v Katolickém domě přednášku nazvanou Katedrála viditelná a neviditelná představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta, kterou pronese Jana Maříková Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Letos uplyne 670 let od založení katedrály sv. Víta na Pražském hradě, která stavebně i liturgicky navazovala na předrománskou rotundu a románskou baziliku. Návštěvníci zjistí, jak se jednotlivé stavební etapy vyrovnávaly s komplikovaným skalním terénem, jak se stavba v čase proměňovala a které prvky starších fází tvoří do dnešní doby hlavní myšlenkovou a liturgickou osu. Pohádka Šípková Růženka Kulturní dům pozve v neděli 19. října děti i jejich rodiče na klasickou pohádku o Šípkové Růžence. V představení s mnoha písničkami a krásnými loutkami se představí Eva Hrušková a Jan Přeučil. Děti jejich představení milují, protože je neodsuzují do role pasivních diváků, ale naopak je zatahují do děje, berou si je na jeviště a vybízejí ke spolupráci, uvedl Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní. Představení oblíbených herců na oblíbené pohádkové téma začíná v 16 hodin, jednotné vstupné činí 70 korun. Sibiř dvou tváří Cesta východní Sibiří nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty a budhistickým Burjatskem, říká fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš, jehož zbrusu nový audiovizuální pořad nabídne kino Retro ve čtvrtek 23. října od 17 hodin. Cyklus cestopisných přednášek bude v kině pokračovat i v listopadu, kdy do zdejšího sálu zavítá Karel Kocůrek s povídáním o Indii. Šlágr v Zábřehu: Kozlaňáci Cyklus Šlágr v Zábřehu pokračuje v neděli 26. října, kdy se v sále kulturního domu uskuteční další taneční odpoledne, tentokrát s populární a v současnosti velmi žádanou kapelou Kozlaňáci z Kozlan u Vyškova. Ta je známější pod dřívějším názvem Kozlovka a patří k nejúspěšnějším kapelám televize Šlágr. Tříhodinové taneční a poslechové odpoledne v rytmu lidových, ale i moderních písniček začíná v 15 hodin. Divadelní předplatné Zábřežská kulturní oznamuje, že prodej divadelního předplatného na sezonu 2015 zahájí v neděli 2. listopadu od 17 hodin (před představením Kutloch). Informace o titulech, které budou součástí předplatného, zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.

6 strana 8 INFORMACE Zábřeh 19/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 9. října Pátek 10. října BEZPEČNÁ CESTA Dopravní akce pro předškolní děti a jejich rodiče. Sraz u MŠ Severáček, 16:00 POSEZENÍ KE DNI SENIORŮ Divadelní představení DS Václav Václavov, volná zábava. Zváni jsou všichni občané seniorského věku. Občerstvení zajištěno. Pořádáno ve spolupráci s Klubem důchodců města Zábřeh a Spolkem Metoděj. Katolický dům, 16:00, vstupné dobrovolné EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. Sobota 11. října ČESKÁ TŘEBOVÁ ROTUNDA ČESKÁ TŘEBOVÁ Vedoucí p. Baráková, Odjezd ČD, 8:48 7 TRPASLÍKŮ 3D Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč LEA VÍTKOVÁ SOPRÁN, MARTIN HROCH KLAVÍR Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc. Další koncert cyklu Bravo Zábřeh je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením sv. Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 70 Kč (na slevovou kartu Bravo), 90 Kč, děti do 15 let zdarma Neděle 12. října VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč SK SULKO Zábřeh Úterý 14. října SK SULKO ZÁBŘEH MFK VYŠKOV 7 TRPASLÍKŮ 3D Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min. EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. Městský stadion Zábřeh, 15:00 Kino Retro, 15:00, 120 Kč KATEDRÁLA VIDITELNÁ A NEVIDITELNÁ Přednáška Mgr. Jany Maříkové Kubkové, Ph.D., nové zpracování historie katedrály sv. Víta. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné PARTIČKA Skvělá improvizační show, neotřelý humor v podání Ondřeje Sokola, Michala Suchánka, Igora Chmely, Richarda Genzera a Daniela Dangla. Hudební doprovod Marián Čurko. Velký sál KLUBu, 17:30 a 20:00, 430 Kč MILÁČEK Drama/romantický/historický, od 15 let, titulky, Velká Británie/Itálie 2012, 98 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 15. října DŮM KOUZEL 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, Belgie 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč Čtvrtek 16. října KČT ZdP Zábřeh Pátek 17. října Sobota 18. října Sport & Relax areál Bozeňov VIKÝŘOVICE NOVÉ DOMKY ŠUMPERK Vedoucí p. Přivrátilová, Odjezd ČD, 8:51 LE FESTIN (HOSTINA) Vernisáž výstavy fotografií Guny Halama Leite, kterou doplní povídání Jany Kašparové o výrobě Velkolosinských pralinek možnost ochutnávky i nákupu. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00 DŮM KOUZEL 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, Belgie 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč TURNAJ V MARIÁŠI Více informací na Restaurace Bozeňov, 10:00 NEDVĚZÍ BRADLO LIPINKA ÚSOV Vedoucí p. Dvořáček, Odjezd Valová, 8:50 SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na kontaktech , , do středy Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 Neděle 19. října Sport & Relax areál Bozeňov Středa 22. října DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA Fantasy/drama/akční/válečný, od 12 let, titulky, USA ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA S sebou vhodné oblečení, svačinu, pití, špekáček. Spousta her a zábavy. Kontakt: Ferdinand Kubíček, Sraz u Rafandy, 9:00, návrat 18:00 DRAKIÁDA NA BOZEŇOVĚ Výroba draka, soutěže. Sraz u restaurace Bozeňov, 14:00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA EVA HRUŠKOVÁ A JAN PŘEUČIL Rodinná pohádka s mnoha písničkami a krásnými loutkami. Pohádku připravilo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Velký sál KLUBu, 16:00, 70 Kč EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO PRO NEJMENŠÍ Pohádky O Koblížkovi a O veliké řepě. DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA Fantasy/drama/akční/válečný, od 12 let, titulky, USA Hnízdo, 16:00, vstupné dobrovolné Kino Retro, 20:00, 110 Kč Čtvrtek 23. října KRYSÁCI Světová premiéra divadelní inscenace napsané na motivy známých televizních Večerníčků. Pohádku připravilo Divadlo Špilberg. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč Pátek 24. října DS Václav Václavov Sobota 25. října Sport & Relax areál Bozeňov SIBIŘ Zbrusu nový audiovizuální pořad fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. Kino Retro, 17:00, 50 Kč CO JSME KOMU UDĚLALI Komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč PUNK FLOID/VOLANT BURANI Z NEW JERSEY/BRAJGL/RABIES Monstrózní megalomanské tour, pořádný hudební mejdan. Velký sál KLUBu, open 19:00, start 20:00, předprodej 120 Kč, v den akce 170 Kč VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM 2014 ANI O DEN DÝL Hraje Malá scéna SemTamFór Slavičín. Kulturní dům Václavov, 19:00 INTIMITY Romantický/komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. VÁCLAVOV ŠTÍTY Vedoucí p. Korger, SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ Výroba nejhezčí a nejstrašidelnější dýně. ŠKATULÁCI 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2014, 97 min. INTIMITY Romantický/komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. Galerie Tunklův dvorec Erwin Kukuczka: grafika. Výstava potrvá do Muzeum Zábřeh Cesta: fotografie Martina Strouhala. Výstava potrvá do Velká válka: Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí. Výstava potrvá do VÝSTAVY Kino Retro, 20:00, 110 Kč Odjezd Valová, 9:35 Sport & Relax areál Bozeňov, 14:00 Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč Galerie kina Retro Amahoro Burundi: výstava fotografií. Výstava potrvá do Guny Halama Leite: výstava fotografií Výstava potrvá do Galerie kafe Rovensko Jaromíra Posmýková: obrazy malované na textil. Dne 5. října by se dožil pan František DRÁBEK 100 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Synové s rodinami. Dne oslavila 85 let paní Eva Popelková. Do dalších let hlavně zdraví, štěstí a spokojenost přejí děti, manžel a celá velká rodina. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 15. října 2014.

Na hody se žehnalo znaku a praporu

Na hody se žehnalo znaku a praporu Číslo 16/2014 vydáno dne 10. 9. 2014 Město sbírá podpisy pod petici k řešení problematiky veřejného pořádku Svaz měst a obcí České republiky, který zastupuje zájmy měst a obcí a jehož členem je i Zábřeh,

Více

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb

Zájmy města budou v kraji hájit dva zástupci. Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012. Dny otevřených dveří představily škálu sociální služeb Číslo 19/2012 vydáno dne 24. 10. 2012 Také v Zábřeze zvítězila ČSSD následovaná KSČM Výsledky voleb v Olomouckém kraji se nijak neliší od většinového trendu v celé republice. Se ziskem 26,70 procenta platných

Více

S nástupem září znovu ožily školy i školky

S nástupem září znovu ožily školy i školky Číslo 16/2013 vydáno dne 11. 9. 2013 Město vyčlenilo parkování pro klienty RegioJetu Od pondělí 2. září je před budovou vlakového nádraží vyčleněno pětadvacet parkovacích míst pro zákazníky společnosti

Více

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto

O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Číslo 11/2013 vydáno dne 29. 5. 2013 O umístění domu dětí stále není rozhodnuto Přestože se blíží konec školního roku, zábřežský dům dětí a mládeže Krasohled stále ještě neví, v jakých prostorách bude

Více

Den Země tentokrát patřil Slunci

Den Země tentokrát patřil Slunci Číslo 9/2014 vydáno dne 7. 5. 2014 Město podpoří budování nových kanalizačních přípojek Podporu realizace kanalizačních přípojek v návaznosti na rekonstrukci kanalizace odsouhlasili ve středu 30. dubna

Více

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města

Krasohled začíná školní rok v novém působišti. Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013. Informace z města Číslo 18/2013 vydáno dne 9. 10. 2013 Přechod na nadjezdu v Ráječku je bezpečnější V těchto dnech probíhají dokončovací práce rekonstrukce přechodu pro chodce na železničním nadjezdu na Olomoucké ulici.

Více

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů

Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů Číslo 9/2015 vydáno dne 6. 5. 2015 Zábřeh vstoupí do spolku na likvidaci odpadů V rámci pokračování rekonstrukce kanalizace v centru města se připravuje úplná uzavírka pro veškerou motorovou dopravu v

Více

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty

Den mikroregionu letos přivítaly Štíty Číslo 12/2011 vydáno dne 15. 6. 2011 Hádky kolem právní kanceláře uťali až radní Ani napodruhé nevybrali zastupitelé advokátní kancelář, která má městu zpracovat posouzení jeho situace v kauze investičního

Více

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara

Opravy Bezručovy ulice se protáhnou až do jara Číslo 21/2013 vydáno dne 20. 11. 2013 Město si podruhé vzalo úvěry na sto milionů Už druhý stomilionový úvěr na spolufinancování kanalizace odsouhlasili zastupitelé na svém zasedání ve středu 6. listopadu.

Více

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015.

Náměstím se nesly maorské a peruánské rytmy. Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015. Číslo 15/2015 vydáno dne 26. 8. 2015 Změny počasí napáchaly škody i v Zábřeze Prázdninové výkyvy počasí dělaly problémy nejen hasičům vyjíždějícím častěji než kdy jindy v suchých dnech k řadě požárů. Dlouhotrvající

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října

Pomáhající koláče pekli na devatenácti místech. Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013. Na Ceny města lze nominovat do konce října Číslo 19/2013 vydáno dne 23. 10. 2013 Nejvyšší soud zamítl dovolání města ve věci Wanemi Ve prospěch společnosti Wanemi CZ rozhodl v úterý 8. října brněnský Nejvyšší soud. Pokračuje tak spor o pozemky

Více

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem

Hasiči převzali novou cisternu a hned s ní i hasili. Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Číslo 13/2015 vydáno dne 1. 7. 2015 Na změnu stanoviska ministra zareagoval starosta otevřeným dopisem Díky legislativním změnám měl být od května letošního roku nutnou podmínkou pro vyplácení příspěvku

Více

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy

Welzlův kvadriatlon letos ozdobily vynikající časy Číslo 15/2013 vydáno dne 21. 8. 2013 Přestavba křižovatky Bezručovy a Dvorské se rozbíhá Do konce září by měly trvat práce na křižovatce Bezručovy a Dvorské ulice. Ty se rozbíhají tento týden poté, co

Více

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků

Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období. Noční pochod přilákal na šest stovek účastníků Číslo 7/2015 vydáno dne 8. 4. 2015 Programové prohlášení rady stanovuje priority pro celé volební období Radnice zpracovává novou Strategii rozvoje města Zábřeh na období 2015 2020. V současné době je

Více

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory

Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady. Krásné staré stroje přilákaly davy diváků. Kulturní dům připravuje vzdělávání pro seniory Číslo 11/2015 vydáno dne 3. 6. 2015 Vandalové zdevastovali Wolkerovy sady Od neděle 17. května šetří Policie ČR útok vandalů na stromy ve Wolkerových sadech. Neznámý pachatel či pachatelé zde zřejmě v

Více

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny

Výtěžek humanitární sbírky zaplnil tři vagóny Číslo 8/2012 vydáno dne 18. 4. 2012 Kino Retro čeká digitalizace a 3D Na svém březnovém zasedání zastupitelé uvolněním 1,8 milionu korun podpořili digitalizaci kina Retro. Celkové náklady na projekt se

Více

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil

Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Číslo 10/2013 vydáno dne 15. 5. 2013 Poplatek za komunální odpad se nezvýšil Počátkem května obdržely domácnosti ve městě složenky k platbě poplatku za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání

Více

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů

Areál zámku na Skaličce rozezněla kladiva kovářů Číslo 10/2014 vydáno dne 21. 5. 2014 Zábřežští hasiči mají novou zbrojnici Středa 7. května se stala významným milníkem zábřežské jednotky sboru dobrovolných hasičů. Po měsících oprav byla slavnostně otevřena

Více

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci

Souboj o nejlepší sportovce města nabídl obrovskou konkurenci Číslo 2/2013 vydáno dne 23. 1. 2013 Lidé v referendu odmítli prodej pozemků WANEMI CZ Dát hlas svému prezidentskému kandidátovi i vyjádřit postoj k prodeji městských pozemků společnosti WANEMI CZ měli

Více

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám

Přijďte se informovat na výhodnou nabídku sloučení vašich půjček do jedné výhodné PRESTO půjčky. Snížíme vám Číslo 14/2012 vydáno dne 25. 7. 2012 Zastupitelé schválili dohodu s družstvem Po letech sporů a vyjednávání si mohou obyvatelé bývalých kasáren i zastupitelé oddechnout. Ve středu 27. června totiž zastupitelé

Více

Základní umělecká škola se otevře 6. února

Základní umělecká škola se otevře 6. února Číslo 2/2015 vydáno dne 28. 1. 2015 Základní umělecká škola se otevře 6. února Společnost Podané ruce o. p. s. Terénní programy Šumpersko. Společnost změnila od ledna provozní dobu v Zábřeze. Fungovat

Více

První zasedání v přímém přenosu televize

První zasedání v přímém přenosu televize Číslo 20/2010 vydáno dne 3. 11. 2010 Radnice nabízí romantické noční svatby Zájemcům o romantickou svatbu v prostorách obřadní síně na radnici jsou od 1. listopadu otevřené dveře. Až doposud byla doba

Více

Zastupitelé schválili referendum!

Zastupitelé schválili referendum! Číslo 24/2007 vydáno dne 19. 12. 2007 Zastupitelé schválili referendum! Tříhodinový maratón plný emocí předcházel hlasování zastupitelů o konání referenda k záměru společnosti Wanemi zbudovat v průmyslové

Více

dostavba obchvatu Rájce

dostavba obchvatu Rájce Číslo 20/2007 vydáno dne 24.10. 2007 Cestu na Mohelnici komplikuje dostavba obchvatu Rájce Až do konce května příštího roku se musí připravit na dopravní komplikace řidiči v úseku Zábřeh Rájec. Důvodem

Více

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci

Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu. Nádraží dostává podobu z roku 1845. V Zábřehu zvítězila levice, v Pivoníně lidovci Číslo 12/2006 vydáno dne 14. 6. 2006 Slavnostní otevření stadionu proběhne v sobotu Pokud by se volby do poslanecké sněmovny konaly pouze v Zábřehu, obsadili by levicoví poslanci v parlamentu většinu křesel

Více

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon

Číslo 3/2015 vydáno dne 11. 2. 2015. Ples města nabídne špičkový zážitek. Informace z města. Čtyřspřeží oživí zabijačka a možná i cyklyžon Číslo 3/2015 vdáno dne 11. 2. 2015 Nová základní umělecká škola se představila veřejnosti Po sedmdesáti letech provizoria se zábřežská základní umělecká škola konečně dočkala důstojného sídla. V pátek

Více

Zahrádkářské osady zatím nekončí

Zahrádkářské osady zatím nekončí Číslo 8/2011 vydáno dne 20. 4. 2011 Zahrádkářské osady zatím nekončí Téměř na hodinu se na 7. zasedání zastupitelstva protáhl prodej pozemků v zahrádkářské osadě Vápeníky I. Důvod? Řešení přístupové cesty

Více

Ulicí otřásl výbuch plynu

Ulicí otřásl výbuch plynu Číslo 04/2006 vydáno dne 22. 2. 2006 Ulicí otřásl výbuch plynu Od 1. února 2006 je otevřena nová VETERINÁRNÍ AMBULANCE U SVATÉ BARBORY pro psy, kočky, hlodavce, fretky, králíky, plazy a exotické ptactvo

Více

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA

Pracovní skupiny ke strategii Zábřeha zvou veřejnost. Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě. Také město se vyjádřilo k EIA Číslo 01/2008 vydáno dne 9. 1. 2008 Další plocha pro bytovou výstavbu se otvírá při ulici Na Křtaltě Zcela novou plochu pro bytovou výstavbu uvolnili svým usnesením zábřežští zastupitelé. Ti na svém zasedání

Více