Centrum města zaplnily stovky Hanáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centrum města zaplnily stovky Hanáků"

Transkript

1 Číslo 19/2014 vydáno dne Na oslavy přijela i delegace z Handlové Poslední zářijový víkend byl v Zábřehu ve znamení vyvrcholení oslav 760. výročí založení města. Při této příležitosti přijali tři zástupci slovenského města Handlová pozvání starosty Františka Johna. Poslední setkání zástupců obou měst se uskutečnilo v listopadu loňského roku, kdy byla v rámci tradičních Katarínských dnů v Handlové obnovena letitá tradice vzájemné partnerské spolupráce. Po příjezdu byla delegace z Handlové zástupce primátora Dušan Klas, tajemník městského úřadu Jozef Tonhauser a poslankyně městského zastupitelstva Jarmila Podobová přivítána starostou města. Následovala diskuze o aktuálních tématech a projektech. Po krátké prohlídce putovní výstavy Po stopách Žerotínů přišla na řadu společná večeře s místostarosty města Lucií Michalovou a Karlem Crhonkem. Ta byla předehrou setkání s vedoucími odborů městského úřadu v čele s tajemnicí Janou Krasulovou. Debata neminula problematiku čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie, výměnu zkušeností z oblasti veřejné správy či blížící se komunální a senátní volby. Mimo to byla otevřena aktuální témata sociální a zdravotní oblasti i oblasti sportu a kultury. Sobotní atmosféru setkání obohatil tradiční Zábřežský kulurní jarmark. Po zdravici z hlavního pódia a jeho prohlídce slovenská delegace zhlédla výstavu v zámeckém sklepení. Působivý zážitek přinesla netradiční návštěva farního muzea v kostele sv. Bartoloměje spojená s ukázkou zvonění na tamní zvonový soubor. Neméně zajímavou poslední zastávkou partnerské návštěvy byla prohlídka krytého bazénu a železničního skanzenu u Lupěného. S pokračující kanalizací se rozšiřují dopravní omezení Pokračující rekonstrukce kanalizace přinese další dopravní omezení. K úplné uzavírce dojde v následujících lokalitách a termínech: ulice 28. října v době od 6. října do 15. listopadu, postupně bude následovat uzavírka dalších částí této komunikace (předpokládaný termín dokončení je 30. prosince), ulice U Dráhy v době od 6. října do 15. prosince, ulice Zelená v době od 6. října do 15. prosince, Pozvánka na setkání s občany oblast Krumpach Radnice zvolila moderní způsob komunikace ulice Příční v době od 8. do 26. října. Po dobu uzavírky bude zajištěn přístup k nemovitostem pro jejich uživatele, vozidla integrovaného záchranného systému, zásobování a svoz komunálního odpadu. Částečná uzavírka pak proběhne v: ulici Cihlářská v termínu od 6. října do 16. listopadu, ulici Sázavská v termínu od 6. října do 7. prosince. Provoz v těchto lokalitách bude zajištěn jedním jízdním pruhem. Město Zábřeh a společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk a. s. zvou občany Krumpachu na společné setkání, kde budou prezentovány informace k realizaci projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. fáze. Setkání se uskuteční od 17 hodin ve čtvrtek 16. října v Katolickém domě. Více informací a seznam dotčených domů je k dispozici na v sekci Rekonstrukce kanalizace. Město Zábřeh se nechalo inspirovat dalšími úřady v České republice a na 83. jednání rady schválilo koupi elektronické úřední desky. Ta má podobu venkovního informačního kiosku a splňuje všechny zákonné podmínky. Plně tak nahradí stávající vývěsné skříňky určené ke zveřejňování na úřední desce. Úřední deska je nepřetržitě přístupná veřejnosti, odolná vůči okolním vlivům i neoprávněným útokům. Další výhodou je napojení na spisovou službu, což ušetří nejen náklady spojené s tiskem, ale i zefektivní práci úředníkům, kteří budou moci dokumenty aktualizovat přímo z kanceláří. Přední strana úřední deska je tvořena dotykovou obrazovkou a umožňuje zapojení tzv. interaktivního nástroje. Občan si jednoduše na zveřejněný dokument klikne a bude si ho moci upravit pro jednodušší čtení. Na zadní straně budou k dispozici různé informace pro občany o aktuálních kulturních akcích, počasí, o dojezdech prostředků hromadné dopravy a podobně. Zároveň bude sloužit i jako reklamní plocha pro soukromé subjekty. Zajímavá je také možnost přizpůsobení desky pro vozíčkáře. Deska slibuje nepřetržitý, tichý a spolehlivý provoz za každého počasí na přímém slunci, za deště, ale i během zimních měsíců, kdy bude možné desku ovládat i v zimních rukavicích. Umístění desky město plánuje na listopad před budovu městského úřadu na náměstí Osvobození. Centrum města zaplnily stovky Hanáků Kontakt na městskou policii Městský úřad upozorňuje na nejefektivnější způsob spojení se zábřežskými strážníky. Jako kontakt na Městskou policii Zábřeh je nejlepší použít tel: , protože číslo 156 Letošní oslavy 760 let města po sobotním jarmarku (blíže na straně 2) přinesly na svatováclavskou neděli 28. září V. setkání Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje. Oslavy začaly ráno v kostele sv. Barbory, kde se žehnalo svatebnímu koláči. Následovala slavnostní bohoslužba v kostele sv. Bartoloměje. Po jejím skončení se z Masarykova náměstí za doprovodu hudby vydal mohutný průvod stovek krojovaných Hanáků a Hanaček na cestu městem. K vidění byly kroje z celé Hané, akce se zúčastnilo přes čtyřicet souborů, mezi kterými nechyběla postřelmovská Markovice a šumperští Senioři. Zajímavostí byla i skupinka Hanáků, která dorazila z Prahy. Celkem 735 krojovaných Hanáků, nejvíce v pětileté historii setkání, pak z pódia na Masarykově náměstí nejdříve přivítali domácí starosta František Johna a 1. místostarosta Karel Crhonek, poté je pozdravil hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, jeho náměstek Radovan Raščák i senátor Martin Tesařík. Na akci dorazil posléze i ministr zemědělství Marian Jurečka. Poté už se davy dobře naladěných hostů i domácích, kteří si zajímavou podívanou nenechali ujít, věnovaly pestrému programu. Soubory hrály a tancovaly hned na několika místech Zábřeha na scéně u zámku, v zahradní restauraci Pod Kaštany nebo v rámci tradičního Svatováclavského bramboráku v Katolickém domě. Vyvrcholením letošního setkání Hanáků pořádaného za finanční podpory Olomouckého kraje byla rekonstrukce Hanácké svajby. Na hlavní scéně se pak představila Cimbálová muzika Bukovinka s dívčím sborem Jaderničky z Bystřice pod Hostýnem a Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů BROLN. na zábřežskou stanici bezpečně přesměruje pouze při volání z pevné linky. Optimální je tedy uložit si číslo na strážníky přímo do mobilních telefonů. Část vysbíraných věcí zamíří na Ukrajinu Především zimním šatstvem a obuví chce Charita Zábřeh pomoci lidem v nouzi a lidem strádajícím na Ukrajině. Tyto věci získá z tradiční humanitární sbírky. V prvním říjnovém týdnu od čtvrtku 9. do soboty 11. října uskutečňuje Charita společně s městem další sbírku šatstva, obuvi, textilií a domácích potřeb. Na obvyklém místě v bývalém skladu Českých drah je otevřeno ve čtvrtek a pátek v době od 9 do 17 hodin a v sobotu pak od 9 do 12 hodin. Část z vysbíraných věcí použije Charita pro lidi v nouzi, část, především zimních věcí, odešle na Ukrajinu jako pomoc lidem stiženým nepřízní a nepokoji. Nevyužitelné pak odevzdá k ekologické likvidaci. Právě proto, že se blíží chladné zimní období, preferuje Charita teplejší šatstvo a obuv.

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zábřeh 19/2014 KRÁTCE ZE ZASTUPITELSTVA Zastupitelstvo města na svém jednání ve středu 17. září mimo jiné projednalo následující materiály: Vzalo na vědomí Průběžnou monitorovací zprávu cílů a opatření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období Schválilo předložený návrh zadání změny č. 1 územního plánu Zábřeh včetně vyhodnocení stanovisek, vyjádření a podnětů k tomuto návrhu. Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru mezi Městem Zábřeh a ČSOB týkající se úvěru ve výši 75 milionů Kč určeného na spolufinancování nákladů projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. etapa. Tyto peněžní prostředky budou použity k navýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. a podílu Města Zábřeh na tomto základním kapitálu. Schválilo IX. změnu rozpočtu města roku 2014 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. Dále schválilo, že její součástí se stává zapojení finančních prostředků ze zůstatku z minulých let ve výši Kč určených na pořízení měřiče rychlosti vozidel umístěného na ulici Sokolská. Schválilo protinávrh kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. Hněvkov částí p. č. 65/1 v prodloužení pozemků p. č. 65/17, 65/18, 65/19, 65/20 a 65/21 vlastníkům těchto pozemků, ve výši 60 Kč/m 2 se zdůvodněním, že se jedná o pozemky, které nemají jiného využití se zřetelem na jejich tvar, polohu a kvalitu. Předmět prodeje bude upřesněn geometrickým plánem a předložen ke schválení následujícímu ZM. Schválilo zveřejnění volného nabídkového řízení na prodej osobního vozidla za minimální kupní cenu Kč. Nesouhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 3999/1 podle žádosti společnosti RENOSTAV, spol. s r. o. Vzalo na vědomí zprávy z jednání valných hromad společností Interna Zábřeh a Talorm. Nečekaný gastronomický zážitek kousek od Zábřehu Kousek od Zábřehu leží schovaná restaurace, o které se v souvislosti s dobrou kuchyní v poslední době dost mluví a pravděpodobně bude mluvit brzy ještě více. Jedná se o nově zrekonstruovanou Restauraci Bozeňov, která se převlékla do nového kabátu letos v červnu. Restaurace je součástí zrekonstruovaného wellness hotelu. V jídelním lístku se hosté mohou těšit na pět předkrmů, dvě polévky a několik hlavních chodů včetně specialit a salátů. Domácí dezerty jsou samozřejmostí. Spolu s nabídkou nápojového lístku se návštěvníkům na Bozeňově dostane do rukou také vinný lístek, který se pyšní výtečnou skladbou vín. Červená nebo bílá vína vždy pochází od těch nejlepších malých vinařství, která Morava nabízí. Restaurace Bozeňov je tím pravým místem pro večeři ve dvou i pro větší akce s přáteli. Uspokojí milovníky dobrého jídla z čerstvých surovin a kvalitních vín od vyhlášených vinařů. Rezervaci stolu na tradiční svatomartinskou husu s ochutnávkou svatomartinského vína či jakékoliv jiné dny nebo další gastronomické akce uvedené na bozeňovských webových stránkách lze učinit na tel: nebo ové adrese pr Tisíce diváků zamířily na jarmark, vrchol oslav města Skvělé počasí, bohatá kulturní nabídka a zájem tisíců obyvatel a návštěvníků města tak vypadaly dvoudenní oslavy výročí 760 let založení Zábřeha. V sobotu 27. září uspořádalo město za finanční podpory Olomouckého kraje na Masarykově náměstí tradiční Zábřežský kulturní jarmark. Davy návštěvníků si nenechaly ujít zřejmě jeden z posledních hezkých víkendů letošního roku a vyrazily se bavit pod širé nebe. Kromě tradičních stánků a bohatého výběru občerstvení, v němž nemohl chybět burčák, pro ně pořadatelé připravili velmi pestrý program. Celý víkend bylo možné navštívit expozice muzea v Domě Pod Podloubím, Farní muzeum v kostele sv. Bartoloměje, expozici regionálních pověstí v zámeckém sklepení či výstavu maleb Alexandra Mosia v Galerii Tunklův dvorec. Úspěch zaznamenala i Filmová scéna v kině Retro, kde diváci mohli zdarma zhlédnout filmové ohlédnutí za letošními oslavami. Nechyběly tak snímky z koncertů, akcí Welzlování, městského plesu, ale i historické rekonstrukce dobývání města či žehnání městským insigniím. Poučnou a přitom zábavnou a zajíma- Nové kroužky posílí vztahy rodičů s dětmi Babí léto pomůže klientům Okýnka Prostor před zábřežským zámkem patřil v pátek 26. září benefiční akci Babí léto s Charitou. Hudební odpoledne zahájila na pódiu kapela Velmi krátké vlny. Parta z nedaleké Leštiny se svou energickou muzikou lákala kolemjdoucí, takže se zanedlouho prostranství před zámkem zaplnilo. Návštěvníci ale měli možnost zabavit se i jinak. Pro děti byla připravena řada aktivit, soutěže či skákací hrad. Dospělí pak měli možnost seznámit se s činností Charity, prohlédnout a zakoupit si výrobky jejích klientů nebo se občerstvit v charitním stánku. Připravena byla také nabídka změření krevního tlaku. Ve druhé části hudebního programu vystoupila kapela Marien. Babí léto je součástí Dnů Charity, kdy si připomínáme svátek zakladatele charitního díla sv. Vincence z Pauly, a zároveň poděkováním vou nabídku našli děti s rodiči před zámkem, kde byl připraven bohatý program DDM Krasohled a Ekoscéna. Prezentace společnosti EKO servis ve spolupráci s firmami EKO-KOM, Elektrowin, Asekol a Ekolamp přinesla ukázku techniky či aquazorbing, zájemci si mohli odnést tašky na tříděný odpad a získat různé informace. Hojně navštívené byly soutěže a atrakce se zaměřením na třídění odpadu výstava o obalech, skákací hrad ve stylu popelářského auta, rodeo trenažer Divoká láhev, zápasy sumo či siloměr láhev. Další prezentaci, tentokrát města, nabídl stánek turistického informačního centra umožňující mj. koupi upomínkových předmětů s logem letošních oslav. Ten také příchozí zval k účasti na projektu 10 let s Evropou. Povedený byl i kulturní program na hlavním pódiu. Dopoledne patřilo dechovému orchestru zábřežské ZUŠ a skupině Atom, po obědě přišla chvíle pro Velmi krátké vlny, Luboše Pospíšila s kapelou 5P a kapelu Mother s Angels. Hudební produkce střídala vystoupení úspěšných mažoretek, mezi kterými nechyběly ani medailistky z mistrovství Evropy či světa, bojové ukázky skupiny historického šermu Vanir (na snímku) či vystoupení taneční školy Crusado. Večerní program se nesl ve znamení osvědčených hitů známých českých a světových interpretů. Nejdříve se na pódiu představil Michal David Revival, kterého vystřídal Robbie Williams Revival. Poté následovala ohňová show a závěrečné vystoupení kapely Tabák revival Kabát a její rockový nářez. Hned dva netradiční kroužky pro děti z mateřských škol otevírá pro letošní školní rok DDM Krasohled. Jsou jimi Veselé sportování pro předškoláky a Tančíme s dětmi. Oba kroužky jsou specifické tím, že probíhají za přítomnosti dětí a jejich rodičů. Maminky a tatínci tak nemusejí přicházet o drahocenný čas po vyzvednutí dítěte ze školky, ale společně mohou sportovat či tančit, prohlubovat vzájemnou důvěru a těšit se ze společně strávených chvil, vysvětluje vedoucí obou kroužků Marie Novotná. Veselé sportování je určeno pro děti od 3 do 5 let, probíhá každé pondělí od do hodin v tělocvičně ZŠ Severovýchod. Děti zde hrají jednoduché míčové hry, překonávají nejrůznější překážky, trénují obratnost, rychlost, ale i spolupráci. Rodiče poskytují během hodiny dětem oporu a pomoc při náročnějších aktivitách, podporují je a zbavují možných obav, upřesňuje funkci rodiče vedoucí. Naproti tomu Tančíme s dětmi počítá s rodičem i dítětem jako dvojicí, která s dalšími páry pracuje na zajímavých choreografiích, jež následně prezentuje i na veřejnosti. Ideální věk dětí je od dvou do deseti let, u maminek neomezeně, dodává Novotná. Kroužek probíhá každou středu od 18 do 19 hodin v DDM Krasohled. Více informací přímo v DDM Krasohled či u vedoucí kroužků Marie Novotné, tel: všem dobrodincům, dárcům, podporovatelům a dobrovolníkům Charity, uvedla Jana Skalická ze zábřežské Charity o akci, jejíž výtěžek putuje na pořízení nových bubnů djembe a perkusních hudebních nástrojů pro klienty denního stacionáře Okýnko. Letošní Vzpomínka opět ve znamení benefice Folk & country skupina Madalen ve spolupráci s městem a Charitou pořádají v neděli 2. listopadu již tradiční muzikantské vzpomínání věnované kamarádům muzikantům Honzovi Šebestovi a Standovi Hoigrovi Vzpomínka Stejně jako v letech předchozích jde o benefiční koncert, jehož výtěžek bude tentokrát věnován pětileté Julince Bartošové z Lukavice. Ta již při narození prodělala dětskou mozkovou obrnu. Její mentální i tělesné postižení vyžaduje velké úsilí nejen rodičů, ale i okolí. K tomu je třeba získat dostatek prostředků jak na kompenzační pomůcky, tak na rehabilitace (např. hiporehalibitaci). V očekávané tradičně pohodové atmosféře vystoupí v Katolickém domě od 18 hodin skupina Madalen a její host, vtipný písničkář a finalista soutěže Československo má talent Pavel Helan. Vstupné dobrovolné, víčka od PET lahví vítány. Městský úřad hledá investičního referenta Město Zábřeh vyhlásilo personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice investiční referent odboru rozvoje a územního plánování. Podmínkou je ukončené minimálně VOŠ vzdělání stavebního směru, obor pozemní stavitelství výhodou. Hlavní zaměření činnosti je příprava a zajišťování realizace investičních akcí města, příprava a administrace veřejných zakázek, zpracování návrhů investičních plánů, příprava výběrových řízení investičních akcí po věcné stránce, zodpovědnost za řádné předávání staveb včetně věcné a finanční kontroly, poskytování poradenské činnosti pro odbory MěÚ, provádění technického dozoru, zajištění předprojektové a projektové dokumentace. Předpokládaný nástup od 1. ledna Písemné přihlášky včetně všech požadovaných dokladů zasílejte písemně na personální oddělení MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, Zábřeh k rukám personalistky Ilony Vařekové nejpozději do 21. října. Více informací na www. zabreh.cz. Nitka chystá rozšíření nabídky Společnost Podané ruce, o. p. s. převzala od roku 2013 centrum NZDM Nitka v Zábřehu a Mohelnici. Tento nízkoprahový klub je určen pro děti a mládež a nabízí nejen zázemí pro různorodé aktivity, ale také poradenství a sociální servis. Neustále se snažíme rozvíjet naše služby a shánět fi nanční prostředky, což v této době není vždy jednoduché. Podařilo se nám uspět v grantovém programu Era pomáhá regionům s projektem DJ koutek, jehož cílem je vybavit takovýto koutek v zábřežském zařízení, a umožnit tak dětem a mládeži trávit jejich čas kvalitně a kreativně. Jde o to nabídnout mladým lidem něco, co je pro ně atraktivní a přínosné a o co mají opravdu zájem, uvedla vedoucí Nitky Petra Pšenicová, podle které se podobný DJ koutek již osvědčil v obdobném centru v Olomouci. Čím více peněz se nám podaří vybrat od dárců, tím větší grant můžeme získat. Přispět můžete libovolnou fi nanční částkou na účet /0300 variabilní symbol 2001, dodala Petra Pšenicová, více na www. erapomaharegionum.cz.

3 Zábřeh 19/2014 INZERCE strana 3 Přijmeme a hledáme PERSONÁL na hlavní PP i výpomoc! Tel.: Večerní kurzy RUŠTINY a ITALŠTINY v Zábřehu 60 min / 1 x týdně RUŠTINA pondělky, začínáme: ITALŠTINA středy, začínáme: cena: Kč / rok TEL: LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH (naproti supermarketu Albert) Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30-17:00, sobota 8:00-11:00 Ušetříte až 50,- Kč platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis, hrazeného ze zdravotního pojištění. PLAVECKÝ AREÁL ZÁBŘEH KDO SI PLAVE NEZLOBÍ pondělí od 15:00 do 18:00 Připravujeme zábavné odpoledne pro děti i dospělé na krytém bazéně atrakce hry dovednostní soutěže V pondělí 27. a v úterý 28. října bude bazén otevřen již od 10:00 hod. w.le azdr avi. tel: ,

4 strana 4 INZERCE Zábřeh 19/2014 VÝPRODEJ 20 Kč/ks Hrabárna, převážně oblečení a obuvi SecondHand od velkoobchodníka Kulturní dům Zábřeh 20. října a 20. listopadu od 9 do 17 hodin Průběžné doplňování zboží. Děkujeme za Váš nákup. Při nákupu nad 200,- Kč sleva 10% po předložení tohoto inzerátu. KADEŘNICKÉ A NEHTOVÉ STUDIO PERLA VILA PERLA, 28. ŘÍJNA 6, ZÁBŘEH (Facebook kadeřnictví Perla Zábřeh) PÉČE O NEHTY JANA KOMENDOVÁ (modeláž, gel lak, P- shine) NOVINKA airbrush PÉČE O VLASY ŽANETA BÁRTOVÁ (tradiční vlasové služby) NOVINKA BRAZILSKÝ KERATIN telefon Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Šumperk, Gen. Krátkého 1, Šumperk zve všechny zájemce o studium na TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9,00 do 17,00 hodin pro umělecké obory: M/04 Průmyslový design M/05 Grafický design Přihláška k talentové zkoušce do Pro zájemce o studium uměleckých oborů pořádáme přípravný výtvarný kurz na talentové zkoušky od do Podrobné informace o jednotlivých oborech a přípravném kurzu na www stránkách školy. Ředitel školy: Ing. Petr Vepřek Informace podá: MgA. Jiří Janda, ZAHRADNICTVÍ U STADIONU JAN ALBRECHT Třešňová 19, tel Nabízí: chryzantémy macešky A přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu. Za účelem dušičkové vazby vykoupíme přerostlé stříbrné smrky, po dohodě i jiné okrasné chvojí (thuje, cypřiše) OTEVŘENO: pondělí pátek , sobota

5 Zábřeh 19/2014 KULTURA A SPORT strana 5 Výstava s vůní čokolády Na virtuální hostinu do prostor galerie a kavárny kina Retro zve profesionální fotografka Guna Halama Leite svou výstavou Le Festin Hostina. Autorka se při tvorbě tentokrát nechala inspirovat díly holandských mistrů. Téměř dvě desítky snímků zobrazují zátiší poskládaná ze surovin podle receptů různých světových kuchyní, a reaguje tak osobitým způsobem na rostoucí zájem o jídlo a kvalitní suroviny. Tentokrát měl z mojí práce velkou radost i můj manžel, protože vše, co jsem nafotila, jsem samozřejmě i uvařila, doplňuje autorka. Na návštěvníky vernisáže však čeká i malá opravdová čokoládová hostina v podobě ochutnávky Velkolosinských pralinek a povídání Jany Kašparové o tom, jak se z těch nejlepších přísad a ingrediencí pralinky vyrábí. Výstava je prodejní. Návštěvníci si mohou zamluvit a následně zakoupit vystavované fotografie. Prodávat se však budou i Velkolosinské pralinky, a tak si kousek hostiny mohou odnést ihned domů, zve na vernisáž vedoucí zábřežského biografu Věra Smrčková. Vernisáž výstavy Le Festin proběhne ve čtvrtek 16. října od 17 hodin v galerii kina, samotná výstava bude ke zhlédnutí až do 30. listopadu. Po čtyřech stoletích se Žerotínové vrátili do města Netradiční zahájení i umístění měla výstava Po stopách Žerotínů. Tu připravilo Muzeum Komenského v Přerově spolu s Městem Přerov za spolupráce zábřežské radnice. Výstava putuje po řadě měst spojených v minulosti právě významným moravským rodem pánů ze Žerotína. Zahájení výstavy proběhlo v pátek 19. září v 15 hodin ve věži kostela sv. Barbory slavnostním zvoněním zvonem pořízeným roku 1614 na náklady Ladislava Velena ze Žerotína a jeho manželky Bohunky z Kunovic. Poté se návštěvníci přesunuli ke komentované prohlídce panelů. Ty jsou až do konce října instalovány před zábřežským zámkem. Jednotlivé panely pojednávají o zajímavých a velmi bohatých žerotínských dějinách od jejich počátků až do současnosti. Žerotíny představuje nejen jako majitele panství a hospodáře, ale také jako stavitele, politiky, válečníky, diplomaty, ochránce církve a mecenáše. Žerotínovská stopa přímo na zábřežském zámku příliš patrná není, rozsáhlé úpravy zdejšího sídla jsou spojeny již s rodem Boskoviců, jehož poslední mužský potomek byl strýcem Ladislava Velena. Zábřežské panství ale bylo častým místem pobytu tohoto významného velmože. Na Božence se sportuje s dobrými výsledky V celkové okresní bilanci školních žákovských soutěží dosáhli žáci ZŠ B. Němcové opět výborného výsledku. Za školní rok 2013/2014 obsadili v celkovém pořadí základních škol druhé místo. Úspěch je o to cennější, že se jedná o součet bodů ze všech sportovních odvětví a disciplín. Na první místě mezi velkými základními školami okresu skončila I. ZŠ Šumperk, bronz vybojovala III. ZŠ Šumperk. Muzeum přináší osudy Zábřežáků za Velké války Také zábřežské muzeum si připomnělo letošní výročí sto let od začátku 1. světové války. Výstavu Velká válka Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí byla zahájena vernisáží ve středu 24. září, úvodního slova se ujal autor výstavy, historik Zdeněk Doubravský. Zaměřili jsme se především na 93. pěší pluk šumperský a zčásti také 13. zeměbranecký pluk olomoucký, do nichž rukovala většina branců ze Zábřežska, uvedl Zdeněk Doubravský. Právě orientace na historii konkrétní jednotky, syrové vzpomínky pamětníků a zápisy z frontových deníků i zasazení do místních reálií vytvářejí z výstavy mimořádné a sugestivní dílo, které návštěvníka plně vtáhne do neuvěřitelných útrap předků řady obyvatel města a jeho okolí. Značná část vojáků se navíc konce války nedožila, nebo se domů dostala zmrzačená. 93. pěší pluk, který bojoval především na ruské frontě, ale část i na frontě italské, totiž patřil k jedné z nejpostiženějších jednotek v celé rakousko-uherské armádě. Informační panely popisující historii jednotky od dob jejího vzniku, situaci v zázemí i samotné boje doplňuje celá řada zajímavých exponátů. K vidění jsou zbraně, přilby, výstroj, vojenské knížky, pohlednice či letáky, nechybí ale ani model zákopu a vojenského lazaretu ve skutečné velikosti. Samostatná část je věnována osudům vojáků ze Zábřežska, kteří bojovali v Rusku či Itálii ve vznikajících československých legiích. Zdeněk Doubravský ale už ve svém úvodním slově upozornil, že výstava má připomenout především osudy vojáků rakousko-uherské armády, kteří se po vzniku republiky v roce 1918 dostali přes své utrpení a statečnost na okraj pozornosti. Poutavá výstava je v zábřežském muzeu otevřena do 16. listopadu. Alice Nellis natočila Vieweghovy Anděly všedního dne Oceňovaná scenáristka a režisérka Alice Nellis natočila podle románu Michala Viewegha nový český film Andělé všedního dne, který nabídne kino Retro od 10. října. Diváci uvidí nejhezčího chlapa v současném filmu Vojtěcha Dyka, nejhezčí slečnu Elišku Křenkovou, nejhubenějšího muže Vladimíra Javorského a nejtlustšího anděla v mém skromném podání, říká k filmu Marián Labuda. Andělé všedního dne jsou sedmým filmem Alice Nellis, která mimo jiné režírovala divácky atraktivními filmy minulých let Perfect days a Revival. Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den může být poslední. Teoreticky to sice víme, ale prakticky tak většinou nežijeme. A čas od času mi přijde dobré si tohle připomenout, říká režisérka. Ve filmu se objeví silné herecké obsazení: Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, dále Bolek Polívka, Vojtěch Dyk, Ondřej Sokol, Vladimír Javorský, ale i Marián Labuda, Klára Melíšková, Václav Neužil a Eliška Křenková. Zábřežský biograf odehraje Anděly všedního dne celkem sedmkrát, a to od 10. až do 22. října. Partičku si Zábřeh užije hned dvakrát Populární show Partička, kterou znají především diváci televize Prima, se představí v úterý 14. října v zábřežském domě kultury. Zájem o představení byl tak obrovský, že jsme do prodeje nasadili další termín. Inscenace se tak uskuteční dvakrát, a to od a pak i od 20 hodin, uvedl Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Mistři spontánního humoru Richard Genzer, Michal Suchánek, Ondřej Sokol a Igor Chmela zavítají do Zábřehu s improvizačním pořadem, ve kterém herci dopředu neznají téma. Návštěvníci, kteří do kulturního domu dorazí, si mohou být jistí, že je čeká originální show, kdy nikdo dopředu neví, jak scénky dopadnou. Původně byla Partička vysílána na Slovensku, kde se několikrát objevili i čeští komici Michal Suchánek a Richard Genzer. Ti přišli s nápadem, že by podobný pořad mohl být i v Česku. Režie byla nabídnuta Ondřeji Sokolovi, který však nabídku odmítl a projevil zájem stát se hercem. Právě Sokol pak oslovil s nabídkou hrát v Partičce svého kolegu Igora Chmelu. První díl se vysílal v březnu Obrovský divácký zájem o Partičku nastal zejména díky prezentaci na sociálních sítích, popisuje začátky projektu Zdeněk David. Dnes má Partička za sebou více než 100 odvysílaných dílů a patří k nejoblíbenějším televizním pořadům. Zábřeh bude jednou z prvních zastávek podzimního turné jeho protagonistů. Zatímco na večerní představení zbývá pouze pár vstupenek, na první představení se začátkem o půl šesté jsou lístky stále k dispozici, upřesnil David. Vstupenky za 430 korun jsou k dostání on-line v síti Ticketstream nebo v zábřežském infoncentru. Václavovský kulturní podzim pokračuje dvěma divadly Také divadelní soubor Václav z Václavova se připojí k letošním oslavám 760 let města. Třináctý ročník Václavovského kulturního podzimu je ale letos také připomenutím faktu, že zdejší divadlo funguje už úctyhodných devadesát let. Tradiční série akcí odstartovala Svatováclavskou poutí. V pátek 24. října se ve václavovském kulturním domě v 19 hodin představí soubor Malá scéna SemTamFór Slavičín s komedií francouzského režiséra Clémenta Michela Ani o den dýl. Plánované sobotní vystoupení souboru Mimochodem z Ledče nad Sázavou se neuskuteční. Obě představení jsou předehrou pro vrchol Václavovského kulturního podzimu, 8. ročníku soutěžní přehlídky ochotnických souborů O Václava Ta se uskuteční listopadu v kulturním domě v Zábřeze a listopadu ve václavovském kulturním domě. Program přehlídky přinese některé z dalších čísle zpravodaje. KRÁTCE Z KULTURY Vlkodlaci v ulicích Upíři, vlkodlaci či lovci se budou opět po roce prohánět tmavými uličkami Zábřeha. Víkendové dobrodružství v podobě populárního larpu nazvaného nově Stíny šera přivede do města od 10. do 12. října na padesát zájemců této aktivity kombinující prvky divadla a dobrodružné hry na téma známých fantasy či sci-fi předloh. Účastníci hry jsou v kostýmech, děj hry probíhá převážně v noci. Jedná se ale o průběh naprosto bezpečný a nehrozící žádnou fyzickou ani psychickou újmou. Přednáška představí katedrálu sv. Víta ČKA připravuje v náhradním termínu v úterý 14. října od v Katolickém domě přednášku nazvanou Katedrála viditelná a neviditelná představení nového zpracování historie katedrály sv. Víta, kterou pronese Jana Maříková Kubková z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. Letos uplyne 670 let od založení katedrály sv. Víta na Pražském hradě, která stavebně i liturgicky navazovala na předrománskou rotundu a románskou baziliku. Návštěvníci zjistí, jak se jednotlivé stavební etapy vyrovnávaly s komplikovaným skalním terénem, jak se stavba v čase proměňovala a které prvky starších fází tvoří do dnešní doby hlavní myšlenkovou a liturgickou osu. Pohádka Šípková Růženka Kulturní dům pozve v neděli 19. října děti i jejich rodiče na klasickou pohádku o Šípkové Růžence. V představení s mnoha písničkami a krásnými loutkami se představí Eva Hrušková a Jan Přeučil. Děti jejich představení milují, protože je neodsuzují do role pasivních diváků, ale naopak je zatahují do děje, berou si je na jeviště a vybízejí ke spolupráci, uvedl Vratislav Jarmar ze Zábřežské kulturní. Představení oblíbených herců na oblíbené pohádkové téma začíná v 16 hodin, jednotné vstupné činí 70 korun. Sibiř dvou tváří Cesta východní Sibiří nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty a budhistickým Burjatskem, říká fotograf, novinář a cestovatel Tomáš Kubeš, jehož zbrusu nový audiovizuální pořad nabídne kino Retro ve čtvrtek 23. října od 17 hodin. Cyklus cestopisných přednášek bude v kině pokračovat i v listopadu, kdy do zdejšího sálu zavítá Karel Kocůrek s povídáním o Indii. Šlágr v Zábřehu: Kozlaňáci Cyklus Šlágr v Zábřehu pokračuje v neděli 26. října, kdy se v sále kulturního domu uskuteční další taneční odpoledne, tentokrát s populární a v současnosti velmi žádanou kapelou Kozlaňáci z Kozlan u Vyškova. Ta je známější pod dřívějším názvem Kozlovka a patří k nejúspěšnějším kapelám televize Šlágr. Tříhodinové taneční a poslechové odpoledne v rytmu lidových, ale i moderních písniček začíná v 15 hodin. Divadelní předplatné Zábřežská kulturní oznamuje, že prodej divadelního předplatného na sezonu 2015 zahájí v neděli 2. listopadu od 17 hodin (před představením Kutloch). Informace o titulech, které budou součástí předplatného, zveřejníme v příštím čísle zpravodaje.

6 strana 8 INFORMACE Zábřeh 19/2014 KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ Čtvrtek 9. října Pátek 10. října BEZPEČNÁ CESTA Dopravní akce pro předškolní děti a jejich rodiče. Sraz u MŠ Severáček, 16:00 POSEZENÍ KE DNI SENIORŮ Divadelní představení DS Václav Václavov, volná zábava. Zváni jsou všichni občané seniorského věku. Občerstvení zajištěno. Pořádáno ve spolupráci s Klubem důchodců města Zábřeh a Spolkem Metoděj. Katolický dům, 16:00, vstupné dobrovolné EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. Sobota 11. října ČESKÁ TŘEBOVÁ ROTUNDA ČESKÁ TŘEBOVÁ Vedoucí p. Baráková, Odjezd ČD, 8:48 7 TRPASLÍKŮ 3D Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min. Kino Retro, 17:30, 150 Kč LEA VÍTKOVÁ SOPRÁN, MARTIN HROCH KLAVÍR Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc. Další koncert cyklu Bravo Zábřeh je pořádán ve spolupráci s občanským sdružením sv. Barbora. Kostel sv. Barbory, 18:00, 70 Kč (na slevovou kartu Bravo), 90 Kč, děti do 15 let zdarma Neděle 12. října VAŠEK A PEPA Taneční odpoledne aneb Nesejdem se na Vlachovce, ale v kulturním domě. Občerstvení zajištěno. Velký sál KLUBu, 14:00 18:00, 50 Kč SK SULKO Zábřeh Úterý 14. října SK SULKO ZÁBŘEH MFK VYŠKOV 7 TRPASLÍKŮ 3D Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min. EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. Městský stadion Zábřeh, 15:00 Kino Retro, 15:00, 120 Kč KATEDRÁLA VIDITELNÁ A NEVIDITELNÁ Přednáška Mgr. Jany Maříkové Kubkové, Ph.D., nové zpracování historie katedrály sv. Víta. Katolický dům, 18:00, vstupné dobrovolné PARTIČKA Skvělá improvizační show, neotřelý humor v podání Ondřeje Sokola, Michala Suchánka, Igora Chmely, Richarda Genzera a Daniela Dangla. Hudební doprovod Marián Čurko. Velký sál KLUBu, 17:30 a 20:00, 430 Kč MILÁČEK Drama/romantický/historický, od 15 let, titulky, Velká Británie/Itálie 2012, 98 min. Kino Retro, 20:00, 80 Kč Středa 15. října DŮM KOUZEL 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, Belgie 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč Čtvrtek 16. října KČT ZdP Zábřeh Pátek 17. října Sobota 18. října Sport & Relax areál Bozeňov VIKÝŘOVICE NOVÉ DOMKY ŠUMPERK Vedoucí p. Přivrátilová, Odjezd ČD, 8:51 LE FESTIN (HOSTINA) Vernisáž výstavy fotografií Guny Halama Leite, kterou doplní povídání Jany Kašparové o výrobě Velkolosinských pralinek možnost ochutnávky i nákupu. Výstava potrvá do Galerie kina Retro, 17:00 DŮM KOUZEL 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, Belgie 2013, 85 min. Kino Retro, 17:30, 130 Kč TURNAJ V MARIÁŠI Více informací na Restaurace Bozeňov, 10:00 NEDVĚZÍ BRADLO LIPINKA ÚSOV Vedoucí p. Dvořáček, Odjezd Valová, 8:50 SOBOTA PRO ŽENY Aerobic na trampolínách a další moderní cvičební aktivity pro ženy bez rozdílu věku. Přihlášky na kontaktech , , do středy Malý sál KLUBu, 9:00 10:30 Neděle 19. října Sport & Relax areál Bozeňov Středa 22. října DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA Fantasy/drama/akční/válečný, od 12 let, titulky, USA ZAMYKÁNÍ STUDÁNEK A LESA S sebou vhodné oblečení, svačinu, pití, špekáček. Spousta her a zábavy. Kontakt: Ferdinand Kubíček, Sraz u Rafandy, 9:00, návrat 18:00 DRAKIÁDA NA BOZEŇOVĚ Výroba draka, soutěže. Sraz u restaurace Bozeňov, 14:00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA EVA HRUŠKOVÁ A JAN PŘEUČIL Rodinná pohádka s mnoha písničkami a krásnými loutkami. Pohádku připravilo Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Velký sál KLUBu, 16:00, 70 Kč EQUALIZER Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min. MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO PRO NEJMENŠÍ Pohádky O Koblížkovi a O veliké řepě. DRÁKULA: NEZNÁMÁ LEGENDA Fantasy/drama/akční/válečný, od 12 let, titulky, USA Hnízdo, 16:00, vstupné dobrovolné Kino Retro, 20:00, 110 Kč Čtvrtek 23. října KRYSÁCI Světová premiéra divadelní inscenace napsané na motivy známých televizních Večerníčků. Pohádku připravilo Divadlo Špilberg. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které nenavštěvují MŠ, i veřejnost. Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 40 Kč Pátek 24. října DS Václav Václavov Sobota 25. října Sport & Relax areál Bozeňov SIBIŘ Zbrusu nový audiovizuální pořad fotografa, novináře a cestovatele Tomáše Kubeše. Kino Retro, 17:00, 50 Kč CO JSME KOMU UDĚLALI Komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. Kino Retro, 17:30, 110 Kč PUNK FLOID/VOLANT BURANI Z NEW JERSEY/BRAJGL/RABIES Monstrózní megalomanské tour, pořádný hudební mejdan. Velký sál KLUBu, open 19:00, start 20:00, předprodej 120 Kč, v den akce 170 Kč VÁCLAVOVSKÝ KULTURNÍ PODZIM 2014 ANI O DEN DÝL Hraje Malá scéna SemTamFór Slavičín. Kulturní dům Václavov, 19:00 INTIMITY Romantický/komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. VÁCLAVOV ŠTÍTY Vedoucí p. Korger, SOUTĚŽ VE VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ Výroba nejhezčí a nejstrašidelnější dýně. ŠKATULÁCI 3D Animovaný/dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing, USA 2014, 97 min. INTIMITY Romantický/komedie, od 12 let, české znění, Česko 2014, 104 min. Galerie Tunklův dvorec Erwin Kukuczka: grafika. Výstava potrvá do Muzeum Zábřeh Cesta: fotografie Martina Strouhala. Výstava potrvá do Velká válka: Obyvatelé Zábřežska na frontách a v zázemí. Výstava potrvá do VÝSTAVY Kino Retro, 20:00, 110 Kč Odjezd Valová, 9:35 Sport & Relax areál Bozeňov, 14:00 Kino Retro, 17:30, 110 Kč Kino Retro, 20:00, 110 Kč Galerie kina Retro Amahoro Burundi: výstava fotografií. Výstava potrvá do Guny Halama Leite: výstava fotografií Výstava potrvá do Galerie kafe Rovensko Jaromíra Posmýková: obrazy malované na textil. Dne 5. října by se dožil pan František DRÁBEK 100 let. Kdo jste ho znali, vzpomeňte. Synové s rodinami. Dne oslavila 85 let paní Eva Popelková. Do dalších let hlavně zdraví, štěstí a spokojenost přejí děti, manžel a celá velká rodina. ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, Zábřeh, Vydavatel: Město Zábřeh, Masarykovo nám. 6, Zábřeh, IČ: Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: , Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: , mobil: , U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu. Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 15. října 2014.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK

MKD LACO DECZI A CELULA NEW YORK PROGRAM MEKUC ČERVEN 2015 Pondělí 1. června až čtvrtek 4. června Městská knihovna Mělník TÝDEN ČTENÍ DĚTEM Program pro děti i rodiče konaný v rámci celorepublikové akce. Středa 3. června v 19.30 hodin

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17.

ICM Bruntál, Dr. E. Beneše 47, 79201 Bruntál. Zpravodaj Informačního centra pro mládež Bruntál při NZDM OPEN HOUSE Bruntál Bruntálsko 17. Občan a stát: Pavilon v parku dostane nové zázemí Volný čas: ZMĚNA V DIVADLE: Drahé tety a já - detektivní komedie místo hry Play Strindberg. Prostor u hudebního pavilonu v bruntálském městském parku získá

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015

150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 150 let Turnovsko kralupské dráhy 5. a 6. září 2015 Průvodce oslavami V letošním roce uplyne již 150 let od zahájení provozu na významné železniční spojnici Turnova a Kralupy nad Vltavou, turnovsko kralupské

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2012. www.kulturakoprivnice.cz

KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2012. www.kulturakoprivnice.cz KULTURNÍ PŘEHLED ŘÍJEN 2012 www.kulturakoprivnice.cz Čtvrtek 4. 10. od 18.45 hod. Přímý přenos představení Divadla Járy Cimrmana ČESKÉ NEBE Kino Puls Kopřivnice. Vstupné 200 Kč. (Předprodej od 24. září)

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy

NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy str_1 Plán akcí ke stažení ZDE NOVINKY Brand, Sponzoring & Eventy BRAND Úvodní strana / Brand str_2 BRAND Telefónica reklamní předměty Rádi bychom Vám připomněli novou nabídku reklamních předmětů s logem

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem

Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Obchodní Centrum KVĚTEN 2011 AKCE Obchodní dům Labuť v novém kabátě a s novým názvem Za kouzelným světem pohádek se lidé mohou nyní vydat do Strakonic. Ve čtvrtek 24. března tam začíná 46. ročník loutkářské

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010

14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF PLZEŇ 2010 14. Mezinárodní folklorní festival CIOFF 2010 9. 13. 6. 2010 proběhne pod patronací hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové, náměstkyně primátora města Plzně Marcely Krejsové a starosty MO Plzeň 3 Jiřího

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie

16:00 17:00 Dobrovolnická kalkulačka Prezentace projektu DCHB: videa, rozhovory, fotografie Brno 13:00 20:30 16:00 19:00 od 19:00 Blansko 16.9.2011 od 20:00 13:00 16:00 Dobrovolně s námi Prezentace neziskových organizací pracujících s dobrovolníky: Diecézní charita Brno (DCHB), Bezmezí o.s.,

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami

v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Závěrečná zpráva Den s Technickými službami TISKOVÁ ZPRÁVA v Chrudimi 3. dubna 2011 V červnu proběhne sedmý ročník Dne s Technickými službami Ve čtvrtek 16. června 2011 se na Resselově náměstí v Chrudimi

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let.

Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Bambiriáda 2014 Už nás znáte? Jsme zde znovu 25 let. Soutěžní karta pro děti 22.5.2014 Stavba Bambiriádního městečka Slavnostní zahájení 23.5.2014 9.30 h Pro hosty slavnostního zahájení jsme připravili

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách.

Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. Jsme společnost poskytující svým klientům profesionální servis v marketingových službách. NAŠE HLAVNÍ ČINNOST Zajištění hostesek a promotérů Ochutnávky Event marketing Road show Centrála Projekt manager

Více

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012

Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Týden s armádou v Mladé Boleslavi 26. 11. 2. 12. 2012 Pondělí 26. 11. 2012, Sportovní hala, U Stadionu 9.00 12.30 Sportovně zábavná soutěž mladoboleslavských základních škol v netradičních vojenských disciplínách

Více

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM

Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015. Program ZM. Kontrola plnění usnesení ZM Usnesení z 8. zasedání ZM konaného dne 09. 12. 2015 Program ZM 15/008/002/00/00 - Program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 8. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh v upraveném

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342.

Začátky představení od cca 21 hodin. informace na 728262342. Zde Vám přinášíme program letního kina ve Vrchotových Janovicích, které se nachází cca 20 Km od Vysokého Chlumce. Tak neváhejte a zpříjemněte si prázdninové dny pěkným filmem. Pá 29. 6. Začátky představení

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf

SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009. VevyNet open golf MICHAEL SCHNEIDER - SQUASH GOLF FITNESS RELAX REKLAMA PROPAGACE SCHNEIDER SUMMER GOLF CUP 2009 3. ročník VevyNet open golf Nabídka spoluúčasti 3. ročník tradičního setkání hráčů golfu, obchodních partnerů

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro

nebo ob tavost. TRIO Obliba k této barv vzr stá s p ibývajícím stá ím, z ehož se dá soudit na zkušenost a zralost a s nimi spojeným porozum ním pro ZÁŘÍ 2009 S VÝHLEDEM DO ŘÍJNA C O N Á S Č E K Á A N E M I N E TRIO PROKOP HRUBÝ ANDRŠT EVA TORNOVÁ A JEJÍ PŘÁTELÉ Zahájení koncertní sezóny Sobota 13.10. louka před ÚMC Praha 17 BABÍ LÉTO Účast Domova

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více