2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle."

Transkript

1 ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. Tehdy přikázala Bernadettě, aby šla k prameni a v něm se umyla. Dívka se domnívala, že má jít k řece, jiný pramen tam nebyl, ale Panna Maria ji ukázala k roku jeskyně, kde pod rukama dívky vytryskl malý pramínek. Měl léčivé účinky a od té doby sem směřovaly zástupy lidí, kteří byli svědky zázračných uzdravení. Přes 150 let sem přicházejí poutníci, často doprovázející nemocné, kteří zvláště při eucharistických průvodech pocit ují úlevu a uzdravení. Proto ve výroční den Zjevení Matky Boží slavíme XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme povinni položit život za své bratry (1 Jan 3,16). Nemoc a utrpení nás velmi tíží. Často se ptáme: proč? Starozákonní Job nás přesvědčuje, že nejsou trestem za naše hříchy. Vždyt sám Pán Ježíš přijal dobrovolně utrpení, šel cestou kříže. Proto říká papež František ve svém poselství: Boží Syn, který se stal člověkem, neodstranil z lidské zkušenosti nemoc a utrpení, ale tím, Bůh je láska že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr utrpení spočívá v tom, že již nemá poslední slovo, jímž je nový život v plnosti; proměna je dána tím, že ve spojení s Kristem se nemoc a utrpení mohou stávat pozitivními. Ježíš je cesta, po níž můžeme jít s jeho Duchem (Poselství čl. 2). V utrpení a nemoci má nemocný člověk možnost spojit své utrpení s utrpením Ježíše Krista a tím i přispět k posvěcení společenství církve. Sv. Pavel zdůrazňuje: Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli s ním dojít slávy. Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Řím 8,18). V tento den myslíme i za ty, kdo ošetřují nemocné, kdo o ně pečují zvláště v těžkých chvílích jejich života, za ty, kdo je doprovázejí na této cestě. Svatý otec obrací naši pozornost k velkému apoštolu lásky k sv. Janu apoštolu: Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k pramenům víry a lásky, k srdci Boha, který je láska (1 Jan 4,8.16), a připomíná nám, že nemůžeme milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo stojí s Marií pod křížem, naučí se milovat jako Ježíš. Kříž je jistota věrné Boží lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do našeho 1

2 hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu (Poselství čl. 5). Modleme se v tento Světový den nemocných za naše nemocné, za všechny, kdo trpí, ale také i za ty, kteří jim přinášejí útěchu tím, že jsou s nimi, že je ošetřují, a tak jim usnadňují těžké okamžiky jejich života. Mons. Emil Soukup STRUČNÉ INFORMACE st Příprava na biřmování první setkání pá pam. Sv. Jana Boska, kněze ne svátek Uvedení Páně do chrámu při mších sv. svěcení hromniček Svatoblažejské požehnání út mše sv. pro rodiče a děti kaple sv. Jana Maria Vianneye st památka sv. Agáty čt památka sv. Pavla Mikiho a druhů ne 5. neděle v mezidobí po památka sv. Scholastiky út fara začátek cyklu přípravy na manželství ne 6. neděle v mezidobí út mše sv. za respektování lidského života Výuka náboženství Kontakt: sestra Zuzka Magerová, tel: Výuka vždy v úterý 1. rok přípravy na 1. sv. přijímání rok přípravy na 1. sv. přijímání Skupinka po 1. sv. přijímání Růst ve víře Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Dominik OFM. Přede mší svatou je možnost adorace Nejsvětější Svátosti od 16 hod. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Modlitební setkání nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. Naše stránky jsou: ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: 9 11 a hod. každý pátek od do Večeřadlo: rozjímavá modlitba sv. růžence je v Domově pro seniory Mohylová ul. v Doubravce: v neděli v hod. úmysl na únor: Budeme prosit za všechny, kteří přijmou svátost nemocných, aby cítili uzdravující moc Boží lásky.

3 SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Dominik Daniel Valer, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: (úterý) 9 00 po ranní mši sv.: 11. a kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 30 (čtvrtek): 13. a Každých čtrnáct dní uklízíme v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli ŽIVOT FARNOSTI Znovuzrození z vody a z Ducha Svatého: Karolína Monika Nová * Jan Pašek * Charlotte Adamová * Alexander Lalik * Tomáš Křížek * Kevin Miko * Denis Miko * Adrian Miko * Simona Miková * Riana Magdalena Hlaváčová.. * Tamara Anežka Hlaváčová... * Samuel Repaský *2013 Lásku, úctu a věrnost si slíbili: Jan Vlček a Eva Štýbrová Rozloučili jsme se s bratry a sestrami ve společenství víry, naděje a lásky: Mária Valentová rozloučení před kremací Václav Šiška uložení do země MUDr. Milan Humplík requiem Věra Zběžková uložení do hrobu Julius Bílý uložení do hrobu Růžena Ascamio uložení do hrobu Marie Stiebitzová uložení urny Schola od sv. Bartoloměje zve zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpíváte a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebním dění v katedrále, přijd te se podívat na zkoušku scholy (každé pondělí v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. u Jižního předměstí. Těšíme se na vás. Kontakt: Petr Kryl,

4 Půjčování knih a časopisů Farní knihovna ve Františkánské 11 nabízí půjčování knih, které jsou doplňovány novými výtisky, především z Karmelitánského nakladatelství. Na faře jsou k dispozici také časopisy, které si můžete vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové Město, Milujte se!, Varhaník, RC Monitor, Rodinný život Příprava na biřmování Každou středu v se na faře ve Františkánské schází skupina těch, kteří se chtějí připravit na přijetí svátosti biřmování o letošní Slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli Máte-li zájem se připojit, jste zváni! Jestli víte o někom, kdo by toužil svátost biřmování přijmout, pozvěte ho! Příprava na svátost manželství V úterý v 18 hod. na faře ve Františkánské začíná Cyklus přípravy na svátost manželství. 7 setkání = 7 důležitých témat. Lektoři jednotlivých setkání se střídají. Ohlédnutí Farní kafe anebo setkání na faře? V současné době probíhají různé akce a tím i aktivity věřících v diecézi, které nějakým způsobem oslovila výzva našeho otce biskupa mons. Františka Radkovského, týkající se hlavně restitucí církevního majetku. Co dělat pro naši diecézi, aby v této tak pro nás těžké době co nejlépe obstála? Co udělat, aby se ušetřily finanční prostředky, se kterými bude muset diecéze v blízké budoucnosti hospodařit? Věřící bude asi nejvíce zajímat o jakou částku půjde a jestli budou moci být průběžně informováni, jak je s těmito finančními prostředky vynakládáno. 4 Co dělat, aby se církev, lépe řečeno, její členové, dostali svými postoji do podvědomí těch, kteří o sobě tvrdí, že nejsou věřícími, v tom co možná nejlepším světle? Co udělat s tím, když se ti, kteří se vidí třeba, když to možná přeženu, jenom jedenkrát za týden při nedělní mši svaté, ještě než kněz odejde od oltáře, utíkají schovat do anonymity svých domovů? Přitom třeba zrovna ten soused v kostelní lavici by se potřeboval vypovídat ze svých problémů, protože nikoho nemá? A ten člověk přes uličku, je mi moc sympatický, ale bohužel nemám možnost se s ním přes týden setkat. Nějak mě už to zdraví moc neslouží... Ale to nebylo všechno, nad čím se pár nadšenců od katedrály sv. Bartoloměje začalo vážně zamýšlet. Vznikla myšlenka není originální, je praktikována již v několika málo kostelech diecéze. Když bude ochotno pár lidí, včetně samozřejmě pana faráře, věřící natolik motivovat, aby se nebáli přijít na faru a ve společenství ostatních posedět, popovídat, popít kávu, čaj a zamlsat si i na nějaké dobrůtce, které připravily členky společenství, je to, myslím, ta nejlepší cesta k tomu, aby si i ti ostatní o nás řekli (možná jsem moc domýšlivá?!): Hled te, jak se milují. To by bylo myslím to nejlepší, čím by se mohla diecéze pyšnit. Na závěr ta úplná třešnička na dortu. Prvního setkání se zúčastnilo kolem 25 lidí. Při druhém se sešlo asi 35 lidí, a při tom posledním cca 50 lidí včetně dětí! Nejvíce snad potěší, že se zcela nevyplnila předpověd těch škarohlídů, že to bude jen pastva pro bezdomovce. Snad to bude s pomocí Boží nový začátek. Marie Večeřová Je pryč to št astné období naděje, že jednou budeme svatí. Ted je čas jimi opravdu být. P. Mario Bonzaga OMI

5 Česká křest anská akademie Plzeň INFORMACE Pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v Plzni v rámci pastorační služby pro zve na přednášku: Prof. RNDr. Ivo BUDIL Ph.D. DSc.: Židé a křest ané nemocné a seniory v díle Benjamina Disraeliho v úterý Domov důchodců na Borech (Klatovská) 3. pondělí v února 2014 v v učebně na biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň Dům sv. Aloise (Hradišt ská) pořádá: Česká křest anská akademie v Plzni každé pondělí ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) Studentská duchovní správa každé pondělí ve (dominikáni) P. Vojtěch Soudský OP LDN (Kotíkovská, 6. poschodí) každé úterý ve (františkáni) P. Pavel Petrašovský, Domov Longe Vita (Křimice) 1. středa v Domov Longe Vita (Na Jíkalce) 3. středa v Pravidelné akce: Domov Důchodců Košutka (Západní ul.) 4. středa v Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní Domov sv. Jiří (Mohylová) každou středu duchovní půlhodinka v 16 30, se jde na kofolu, na kafe či na pivo každou sobotu v mše sv. Pondělí Fakultní nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem. LDN 3) každou 2. středu v příprava na svátosti studentský klub ve Františkánské ulici, P. Vojtěch Soudský OP Domov sv. Alžběty (Hlavanova) každý čtvrtek ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) v každý čtvrtek v liché měsíce (v sudé měsíce v nepravidelně dle zájmu pacientů Koinonia) Fakultní nemocnice Lochotín (Alej Svobody) každý první pátek ve Domov pro seniory (DD Kotíkovská) každý pátek v (františkáni) P. Jiří Barhoň, , zodpovědný za pastorační službu pro nemocné a seniory DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM NONSTOP tel rozhovor s knězem, pastorační asistentkou nebo asistentem svátost smíření (zpověd ) svátost eucharistie (sv. přijímání) svátost pomazání nemocných Úterý příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub ve Františkánské ulici, P. Pavel Petrašovský studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, ukončení nešporami asi ve 22 hod. Čtvrtek adorace v kapli na faře ve Františkánské ulici Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský) sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. Ve studentském klubu ve Františkánské ulici každý všední den od společná modlitba ranních chval. 5

6 HORAcké středy únor 2014 (od ve farním sále Františkánská 11) 5. února: Biblická hodina 12. února: Kulturní sdílení studenti budou představovat své oblíbené umělce 19. února: Partnerské vztahy zkušenostmi a postřehy z této oblasti se s námi budou dělit naši mladí horáčtí manželé 26. února: Modlitební večer Dále pořádáme: Hory s Horou fara na Božím Daru , hlásit se můžete na mail: Aktualizované informace najdete na Koncerty kultura Zajímavý film: Poslední vrchol Kněz, který chtěl být blíže Bohu Došel jsem na vrchol, to byla poslední slova Pabla Domíngueze, španělského kněze, který ve volném čase mezi studiem a působením na fakultě dokázal pokořit mnohé horské vrcholy v Andách, Himalájích a Alpách. Dokument Poslední vrchol popisuje životní příběh Pabla Domíngueze, který tragicky zemřel ve 42 letech po zdolání poslední španělské hory vyšší přes 2000 metrů. Snímek, který je plný naděje a radosti, vyprávěný mezi smíchem a slzami jeho rodinou, přáteli, kolegy a studenty, ukazuje, jak hlubokou stopu může v lidech zanechat dobrý kněz. Film bude promítán v Měšt anské besedě v těchto termínech: sobota v a v neděle v a v Lístky je možné rezervovat zde: /detail.aspx?id=4624 Kostelík U Ježíška Program je k dispozici na vývěskách ÚMO2 a na 6 KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Otevírací doba: zavřeno DVD Plody zla a odpuštění svědectví plk. L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: Tel: Večery chval v Plzni 06. února Komenského 17 (Domeček, 1. čtvrtek) úterý 18. února na DCM v Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě i všechny ostatní úterky večer jste zváni na normální modlitbu do kaple DCM. Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 18. února od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Inzerát Věřící rodina hledá ke koupi větší byt, rodinný domek, stavební parcelu nebo zahradu, nebo půdu pro možnou podkrovní vestavbu. Vlastníme hezký byt 2+1 ve Skvrňanech možná výměna s doplatkem. Kontakt Mateřská školka kardinála Berana pořádá ZÁPIS pro školní rok 2014/2015 dne od 08 do 14 hod Naše mateřská škola podporuje rozvoj morálních a duchovních hodnot. Křest anské prvky prolínají veškerou výchovně vzdělávací práci, snažíme se děti vést k úctě k životu a pravdě. Adresa: Žlutická 2, Plzeň tel

7 Pastorační centrum Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se a v hod. v učebnách Biskupství plzeňského, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia, sedmou kapitolou. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na Popeleční středu ve hod. na přednášku pro veřejnost, která se koná v učebnách Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, Plzeň. Na téma Boží milosrdenství podle Jana Pavla II.: příprava srdce na velikonoce přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. Přednáška je pro všechny zájemce. Vstupné obvyklé: jednotlivé 30, Kč, pár 50, Kč. Těšíme se na Vás. Informace na NOC KOSTELŮ Noc kostelů se bude konat v Plzni a v naší diecézi v pátek 23. května Zveme Vás, duchovní správcové jednotlivých kostelů, i Vás aktivní laici či organizátoři předchozích ročníků Noci kostelů k aktivní účasti na Noci kostelů Máte-li znovu chut a možnost se k Noci kostelů přidat i letos, neváhejte a spojte se s duchovním správcem a s jeho souhlasem kostel přihlaste. Přihlašování k Noci kostelů je možné od února 2014 na adrese koordinátorky Majky Lachmanové: mobil: Do přihlášky prosím, napište: jméno a příjmení kontaktní osoby a telefonní číslo a , PŘESNÝ NÁZEV PŘIHLÁŠE- NÉHO KOSTELA, farnost a okres. Velmi děkuji za dodržení formality přihlášení, nebot název kostela, který pošlete, bude i v propagačních materiálech, tak at je přesný. Děkuji za pochopení. Těšíme se na vzájemnou spolupráci v přípravě Noci kostelů v Plzni a plzeňské diecézi. Za koordinační tým Majka Lachmanová a P. Krzysztof Dedek. Skauting O čem je skauting Byl jsem požádán o sepsání textu, který by vysvětloval o čem vlastně (nejen pro mě) skauting je, jaký má smysl, co může přinášet, proč nadále zůstávám aktivní v činnosti oddílu a nakonec bych Vám rád přiblížil oddílovou výpravu, konající se 18. ledna Jmenuji se Kryštof Lachman. Je mi dvacet let, studuji Fakultu elektrotechnickou na ZČU v Plzni, jsem praktikující křest an a hlavně skaut. Proč hlavně? Protože skauting není jen další kroužek, jak se dnes mnoho lidí domnívá, ale spíše určitý životní postoj. Postoj, který se velmi dobře doplňuje zejména s křest anskými ideály a morálkou. Skauting je o přátelství, věrnosti, prospěšnosti, rozumnosti, pomoci druhým... Již od doby založení (mimochodem v Čechách již více než před sto lety) se skautským vedoucím daří rozšiřovat obzory dětí a mladých lidí, vštěpovat jim v dnešní společnosti velmi důležitou morálku a etiku a předávat jim své zkušenosti. Děti si pak odnášejí nezapomenutelné zážitky zejména z letních táborů, výprav i schůzek, poznávají skutečné hodnoty, tvoří nová přátelství a učí se užitečné činnosti i poznatky. Zejména se skauty je také možné probírat i hlubší témata, která je učí přemýšlet o životě a hodnotách či je přímo vytvářet. Skautem jsem přibližně od šesti, sedmi let. Nejdříve jsem byl po nějaký čas členem 90. oddílu vodních skautů Kotva a od jedenácti let jsem čle- 7

8 nem 43. oddílu Pardi. Prošel jsem tedy v podstatě celou hierarchií od nováčka přes vlče (6 11 let) a skauta (cca let) až po rovera (cca let). To znamená, že oproti předchozím stupňům program neprožívám, ale spíše vytvářím. Jako jeden z vedoucích pořádám akce pro mládež z oddílu a pomáhám s jeho fungováním, ale samozřejmě se i nadále účastním většiny pořádaných akcí. Skauting přináší mnoho nesporně dobrých věcí. Jednak je to seberealizace, možnost vykonávat prospěšnou činnost, vymýšlet program, který bude děti rozvíjet a který jim něco přinese, jednak také schopnost organizovat akce, pracovat s lidmi, vést tým a umět si vždy poradit. Ne vždy samozřejmě všechno jde podle plánu. Někdy je práce příliš mnoho, problémem bývá i nedostatek času kvůli studiu. Po každém krizovém období ale přichází odměna v podobě pohodové, vydařené výpravy či jiné události a také nové zkušenosti, například zlepšení vlastního timemanagementu (rozvržení času) či lepšího zvládnutí těchto období a situací, o lepší psychické odolnosti ani nemluvě. Proto vidím ve skautingu smysl i přesto, že už jsem odrostl dobám, kdy jsem program jen prožíval. Chtěl bych být v oddílu aktivní co nejdéle, nejlépe dokud budu ku prospěchu. Mohu se tak i nyní naučit něco nového, nadále se rozvíjet a pořád zažívat skvělé akce s kolektivem přátel ledna tak pořádám oddílovou výpravu, která nese název Tajemství trollí říše. Výpravy se zřejmě zúčastní všechny věkové kategorie, proto je potřeba program koncipovat tak, aby byl co nejzábavnější pro všechny a pokud možno I poučný. Děti si tak při hrách vyzkouší týmovou práci, logické uvažování, potrápí hlavy šiframi a určitě si také protáhnou nohy při některé z běhacích her. Do legendy výpravy jsem zakomponoval jednak trolly jakožto pohádkové bytosti, jednak jako fenomén dnešní doby tzv. internetové trolly, tedy uživatele datové sítě, kteří se profilují na různých diskuzních fórech, kde komentují a provokují zavádějícími či nesmyslnými komentáři. Závěrem bych rád shrnul svou dosavadní zkušenost se skautingem jako velice přínosnou, věřím že nejen pro mne, ale i pro mé okolí. Být skautem mě těší, rozvíjí a hlavně vím, že v dnešní konzumní a povrchní době dělám něco, co má opravdu cenu 8 a určitý hlubší dopad. Hlavní zásluhu na tom ale má samozřejmě oddíl, kterého jsem členem, protože dobrá parta je základem jakéhokoli uskupení, a mohu říci, že ve 43. oddílu Pardi taková parta rozhodně je. Proto připojuji kontaktní údaje pro všechny případné zájemce či rodiče, kteří by chtěli pro svého potomka najít nějakou smysluplnou činnost. Protože skauting smysl určitě má a o Pardech jde říct snad jen jedno (slovy instruktora juda ze známé české komedie): Zřejmě slušnej oddíl! 43. skautský oddíl Pardi je chlapecký oddíl z křest anského střediska Ichthys s více než dvacetiletou historií. Klubovnu máme v Plzni na Slovanech v areálu dominikánského kláštera. Vedoucí oddílu Jan Rajtmajer, , ZADÁNO PRO RODINY Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v únoru Ráda si připomínám hezké věci, které jsem prožila. Takovým občerstvením pro srdce i duši bylo lednové setkání s postarším manželským párem z Prahy. Společně jsme trávili týden na horách, kde bylo všechno kromě sněhu. A tak jsme chodili na výlety a povídali a těšili se ze vzájemného společenství a přátelství. Ráda jsem vyhledávala přítomnost právě toho staršího manželského páru a přišla jsem na to, co mě k nim tak přitahuje. Jsou spolu přes 50 let a jsou k sobě pozorní. Když chystal manžel snídani, byly na tácku věci, které má ráda jeho žena. Když jsme šli na výlet a cesta byla zledovatělá, byla to ruka manžela, kterou podal své ženě, aby ji převedl přes těžký terén. Po cestě

9 vyprávěli o tom, co stále dělají a vnímala jsem jejich vzájemnou úctu, když mluvili jeden o druhém. Měli tolik činorodých zájmů a vzájemně o nich mluvili tak hezky. Ne, že by na všechno měli jednotný názor, jsou rozdílní a temperament z nich ještě nevyprchal. Ale jsou plně zaujati přítomným životem, tady a ted, každý za sebe i ve svém manželství, jejich život je zakotven v Bohu. Tvůrčí jiskření a radost ze života, které tito lidé vyzařují, je nakažlivá. Navzdory stáří jsou št avnatí a svěží... Celé to píšu hlavně pro sebe, abych si připomněla s vděčností chvíle a lidi, kteří povzbudili moji odvahu k životu v jeho každodenní podobě. Děkuji za setkání, které přináší uzdravení. Možná se to děje často, že blízkost a přátelství druhých nás hojí. Můžeme si to navzájem víc říkat, poděkovat za blízkost, protože v tu chvíli je Bůh při díle. Přeji sobě i nám, abychom se vzájemně těšili z blízkosti druhých a jejich lásky. Majka Lachmanová V únoru si můžete vybrat z pravidelné každodenní nabídky programů a zveme zejména na programy dopoledních pestrých čtvrtků a inspirativních pátků. Pátky patří tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory odborníky. Např. první pátky od 9 00 do budou na programu témata, která Vás pálí či jinak zajímají. Setkání povede psycholožka PhDr. Blanka Šestáková a další odborníci. V Plzeňských panenkách se na Vás moc těšíme. Programy jsou krásné, lákavé a pro každého dostupné. Kéž Vás potěší třeba i jen přečtení nabídky na našich stránkách A pokud se vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž dostanete, po čem toužíte. Čas pro rodinu V neděli 23. února od do hod. v prostorách Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, zveme na program RODINA JE IN. Můžete se těšit na tvůrčí dílny pro rodiny: TÁCY ZDOBENÉ MOZAIKOU NEBO DÉCOUPAGE, rámečky skleněné i dřevěné, zdobené mozaikou, dřevěné tácy, dřevěná ramínka a další rozkošné výrobky. Připraven je doprovodný program Tvoření pro děti. Vstupné: dospělý 50 Kč, rodinné (2 rodiče) 80 Kč, tác: 120 Kč, další jednotlivé techniky kus 20 Kč. Rekolekce pro ženy v Perninku se konají března a nesou název: Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Rekolekci povede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce 460 Kč. V případě Vašeho zájmu napište na Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka Centrum pro rodinu Národní týden manželství proběhne v ČR již poosmé, letos ve dnech února s mottem Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům. Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí. Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života. Národní týden manželství je týdnem, kdy to vyzkoušíme v našem manželství. Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo. Alespoň pro jeden jediný den udělejme svého partnera či partnerku středem našeho malého životního vesmíru a uvidíme velké věci. 9

10 Programy k Národnímu týdnu manželství: 11. února živé vysílání měsíčníku Na pořadu rodina: Speciál Ptejte se! 12. února večer přednáška P. Aleše Opatrného Radosti a strasti stavu manželského. 14. února Kulatý stůl věnovaný tématu Rok rodiny. Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání se koná v úterky od v Plzni v sále farnosti, Františkánská 11. Začínáme 11. února. Další cyklus bude probíhat od 23. dubna, vždy ve středu. Pout snoubenců Každoročně kolem sv. Valentina putují snoubenci a zamilovaní na Vyšehrad. Pražské Centrum pro rodinu pro ně připravuje duch. program a bohoslužbu. Letos se koná 15. února: duchovní obnova, vede P. Michal Němeček; poutní bohoslužba. Přihlášky: Víkend pro chlapy již 20. jubilejní se uskuteční března. Téma: Muž na cestě (4 archetypy Král, Válečník, Kouzelník, Milovník). Křest anská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: , 10 Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti Modlitby matek vznikly před více než 15ti lety v Anglii na pomoc matkám, které se chtěly modlit za své děti a vnoučata a potřebovaly podporu. Dnes jsou rozšířeny do více než 110 zemí světa bez jakékoli reklamy a finanční podpory. V modlitbě i úkonem faktického odevzdání se předáváme starost a péči o naše děti Bohu. Radost z odevzdání přináší pokoj. Dne 22. března v učebně plzeňského biskupství proběhne od 9 do 17 hod. již 4. setkání žen z Hnutí modlitby matek z plzeňské diecéze. Jste srdečně zvány všechny maminky a babičky, které se scházíte ve skupinkách a modlíte se společně podle této spirituality. Pojd me se navzájem povzbudit svědectvím, vzájemným sdílením, přednáškou kněze i modlitbou matek před Nejsvětejší svátostí oltářní. Otevřené dveře i srdce máme i pro ty maminky, které o hnutí a způsobu této modlitby ještě neslyšely a touží se za své děti společně modlit. Představit se přijede i nová národní koordinátorka. Přednášku a mši sv. povede P. ThLic. Martin Sedloň OMI. Více o hnutí na nebo můžete kontaktovat diecézní koordinátorku na Na tuto adresu nebo na tel (sms formou) do 20. března pošlete sdělení o účasti a kolik Vás ze skupinky přijede. Vítáni jsou i kněží z Vaší farnosti. Klára Hrušovská Víkend pro otce s dcerou června v Albeřicích (Krkonoše). Věk dcery let, u otce není dáno. Místo a čas pro to být spolu, moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem nevíte... Přihlášky a informace na mailu:

11 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv. Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v Eucharistická adorace úterý až Modlitba chval ve čtvrtek v měsíci (06. února) Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti je možnost přistoupit ke svátosti smíření.) kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Dominik. Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv. Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v Kalendář na únor Půst. První pátek v měsíc. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za studenty a rozlišení jejich povolání. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Duchovní obnova animátorů mládeže a skautů ve Starém Sedlišti Maškarní ples pro děti od hod v Pavilonku. Z plánovacího kalendáře Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce v v kostele Všech svatých na Roudné Půst. První pátek v měsíc. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za novou osobní zkušenost s Bohem. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Duchovní obnova pro ženy. Vede: P. Antonín, františkán Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro sdílení. Společenství seniorů jednou za 14 dní v úterý v Domečku od 9 30 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). OHLÉDNUTÍ Štědrý večer u tří bratří Ranní modlitba v kapli a pak skromná snídaně, tak začal den, který je nejen štědrý, ale také nás učí štědrosti. V hod. dopoledne začíná bohoslužba v DDU na Kotíkovské, kde dobrovolníci přivážejí a doprovázejí místní obyvatele, abychom společně slavili vánoční mši sv. Je nás tu mnohem víc než obvykle. Celá bohoslužba je nesena koledami, zpíváme a modlíme se a na závěr zní chorál Narodil se Kristus Pán, radujme se... Účastníci 11

12 bohoslužby dostávají přáníčka a také něco dobrého na mls. V hod. se před LDN setkávají lidé velcí i malí a s hudebními nástroji vyrážejí po patrech, aby zpívali nemocným a přinášejí s sebou teplo a radost. Pro mnohé pacienty je toto setkání zároveň radostí i smutkem, že nemohou být doma se svými blízkými. Mnohdy ukápne i slza. Převážně však radost převažuje a duše se usmívá. Je třeba ocenit zpěváky nejen za výkon, ale především za čas (doma vrcholí přípravy) a oni štědře rozdávají svůj čas druhým a hladí jejich srdce i duše. Bratři se setkávají u modlitby a pak u pozdního oběda, (kuba je výtečný). Společně vyrážejí na Roudnou do kostela Všech Svatých, kde je v hod mše sv. Tato bohoslužba je pro rodiče s dětmi. Děti přinášejí a kladou Ježíška do jeslí. Je tu mnoho dětí, mnoho radosti a nedočkavosti. Bratři zavírají kostel a vydávají se do Domečku, kde se dlouho neohřejí, a jako již každoročně vycházejí na procházku s růžencem v ruce a míří na Mikulku, kde se modlí za město a farnost. Jejich kroky dále směřují na Bolevecký hřbitov, který je ozářen mnoha svícemi, které připomínají vzpomínku na zemřelé. Bratři se zde modlí a vyprošují věčné světlo zemřelým. V Domečku nacházejí připravenou Štědrovečerní večeři, kterou jim přinesli milí farníci. To je jediný den, kdy se bratři vůbec nestarají co budou jíst a pít a Pán se o ně stará prostřednictvím dobrodinců. Prozradím, že vůbec nic nekupují a o nic se nestarají, ušetřené peníze dají potřebným. Ještě nikdy nehladověli; i když je to někdy napínavé, vždy s dobrým koncem. Večerní modlitba v kapli a pak čtení z evangelia o narození Páně, tím je zahájena ona slavná darovaná Štědrovečerní večeře, rybí polévka, kapr, salát, řízek... A pak zazní zvonek a bratři si sedají u stromečku. I tentokrát je pod ním nadílka a podle štědrosti se zdá, že bratři nebyli zas tak zlobiví. Nejprve čtou vánoční přání a pozdravy a pak přicházejí na řadu dárečky. Čas utíká a tak se bratři rozdělí a někteří odjíždějí do Chotíkova na bohoslužbu ve hod. Kostel je plný a bratři Dominik a Ginepro ohlašují radostnou zvěst o narození Páně. Společně také slaví půlnoční na Roudné v hod. Do noci zní zvon sv. Vojtěch a svolává příchozí, že už je čas. Nádherný hudební doprovod, žalm a koledy to vše si připravili naši hudeb- 12 níci. Nádherná atmosféra s posvátným tichem nám napomáhá ke zpřítomnění velké události narození Božího Syna. Je hod a bratři sedí ještě chvíli doma u stolu, povídají si a doprožívají Štědrost Boží i lidskou. Deo gratias. br. Didak 2013 Třetí Král Tříkrálová sbírka je zahájena. Držím v ruce kasičku, sáček s cukříky a kalendáříky, malými dárečky pro ty, kdo nám přispějí. Přemýšlím... V neděli je 5. ledna, to bychom mohli koledovat v Pavilonku a odpoledne ve vilkách v Bolevci. Začínám mobilovat a domlouvat koledníky. Těší se. I já se těším. Před devátou se scházíme v Pavilonku podle domluvy, ale najednou... Chybí třetí Král! Onemocněl. Narychlo se snažím najít náhradu. Ne každé dítě má odvahu. Ale přece se odvážlivec našel. A tak oblékáme třetího Krále ve spěchu. Zpíváme a přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta. Lidé se usmívají a obdarovávají nás. My jim dáváme cukříky a kalendáříky. Odpoledene se vydáváme na pout do vilek. Mám dokonce čtyři Krále a radostně zpíváme. Veřeje domů popisujeme tříkrálovým nápisem a vyprošujeme Boží požehnání pro jejich obyvatele. V úterý 7. ledna čekám u Domečku na Lochotíně. Přicházejí 2 koledníci. Kde je třetí Král? Nepřišel, nemá čas. Navlékám na hlavu korunu a tři Králové jsou připraveni na cestu po Lochotíně. Ve čtvrtek 9. ledna se máme sejít u Kauflandu. Ve středu večer volá jeden z vybraných členů skupinky, že je nemocný. Zase chybí třetí Král! Obtelefonovávám mnoho lidí. Zdá se, že je vše ztraceno. Když to vypadá nejvíc bledě, přichází maminka s malým chlapečkem. Dáváme si na hlavy koruny. Tři Králové koledují a činí se. U mne doma zazvoní zvonek. Přichází mě obdarovat lidé z našeho domu. Vzpomínají na doby mého koledování s mými dětmi. A tak v sobotu 11. ledna chodíme po domě. Zastupuji třetího Krále a jdu se svými dvěma dětmi. V mnohých očích to zajiskří, s některými známými se setkáváme po delší době. Máme radost. A já vím, že koledování není jen o darech do kasičky, ale hlavně o lásce a radosti, kterou si dáváme navzájem. Bůh žehnej všem, kdo k tomu přispěli. Jana Pachnerová

13 Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Neděle po mši sv. společné setkání Sobota mše svatá Farní kancelář: pondělí: úterý: středa: volný den čtvrtek: pátek: Zapisování úmyslů na mše sv. můžete uskutečnit před nebo po každé mši sv. v sakristii kostela. Pokud něco potřebujete mimo úřední hodiny, kontaktujte nás em nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé úterý a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Společenství dříve narozených Každý 2. čtvrtek v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny: 06. a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Náboženství pro děti: středa třída třída třída čtvrtek příprava na 1. sv. přijímání Příprava dospělých na přijetí svátostí: Každý 2. čtvrtek. Termíny v únoru 13. a v hod. na faře (Klatovská tř. 176). Z diáře na únor so První sobota v měsíci v 9 00 mše sv. Po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci ne Uvedení Páně do chrámu Den zasvěceného života Při každé mši svaté svěcení svící hromniček Mše sv.: v 9 00 hod, slovensky; Štěnovice; hod po Sv. Blažeje po mši svaté udílení svatoblažejského požehnání čt Setkání dříve narozených (fara, Klatovská 176) v 9 30 hod. První čtvrtek v měsíci mše sv. v 18 00, po mši sv. bude pravidelná adorace za nová kněžská a misijní povolání pá První pátek od bude adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní, hod. modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu hod. mše sv. 13

14 út Panny Marie Lurdské Světový den nemocných hod. mše sv. s udílením svátosti nemocných čt v hod katecheze dospělých (fara, Klatovská 176) so v hod mše sv. ve Štěnovicích čt v 9 30 hod. setkání dříve narozených (fara, Klatovská 176) so hod farní zábava ne po mši sv v 9 00 hod. Křeslo pro hosta paní Wentová, zasvěcená vdova po mši sv v hod. Křeslo pro hosta paní Anna Zsillová, farní kuchařka čt hod. Katecheze dospělých Farnost po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma: Naše místo v církvi a místo církve ve světě První pátek po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma: Výzvy pro naší farnost. Chcete-li pravidelně dostávat informace o dění u salesiánů přímo do vaší ové schránky, přihlaste se k odběru elektronického zpravodaje na webových stránkách Salesiánský ples V pátek 7. února od v Pekle. Prodej vstupenek v pátek 24. ledna od v budově střediska. Srdečně zveme! Posila ve středisku i ve farnosti Jmenuje se ing. Jan Fojtů a redakce mu položila následující otázky: Kde ses narodil a odkud pocházíš? Narodil jsem se v Hlinsku v Čechách, ale tam jsme s naší rodinou žili jenom krátce. Dětství a dospívání jsem prožil ve 14 Valašských Kloboukách, ze kterých pocházel můj tatínek. Valašské Klobouky se nacházejí v jižní části Valašska asi 30 km východně od Zlína. Maminka pochází z východních Čech, takže mé kořeny jsou i tam. Kdo nebo co tě nejvíce ovlivnilo na tvé cestě na teologickou fakultu a ke komunitě salesiánů? Asi první impuls byl ve Zlíně, kam jsem přišel pracovat po vysoké škole v roce Tam jsem se setkal u salesiánů se srozumitelným výkladem Písma Svatého. Takže to byli někteří salesiáni ve Zlíně, kteří mě oslovili tím, jak rozuměli Bibli. Ale bylo toho víc, životní okolnosti mě přivedli k tomu, že jsem se začal modlit a chodit ke svátostem. Jaký je hlavní význam přerušení studia a na jak dlouho? U Salesiánů to chodí tak, že po dvou letech studia na Teologické fakultě se studium přeruší na dobu dvou let a jde se na salesiánskou asistenci (nebo se tomu říká praxe nebo tirocínium). Tento čas je určen k tomu, aby mladý salesián vyzrál ve svém salesiánském povolání a ověřil si, že dokáže žít pro mladé lidi a v salesiánské komunitě. Měl by prohlubovat svůj vztah k Pánu Ježíši, který by měl být silným zdrojem, ze kterého salesián čerpá ve svém poslání k mladým lidem i pro život v salesiánské komunitě. První rok této praxe jsem dělal v salesiánském středisku Brno Líšeň. Od září do prosince tohoto roku jsem byl na kurzu italštiny ve Florencii.

15 S italštinou budu pokračovat i tady v Plzni, protože od dalšího školního roku bych měl studovat teologii v Turíně. Jaké máš záliby, koníčky, co tě baví? Rád jezdím na horském kole, běžkuji a rád chodím po horách. Rád se podívám na pěkný film, který odehrává někde v divočině. Dřív jsem hodně vyřezával holubičky ze štípaného smrkového dřeva. K tomu se ted dostanu jenom občas, když pro někoho potřebuji dárek. Kde tě budou moc farníci potkávat? Jaké činnosti se budeš ve farnosti středisku věnovat? Asi nejvíc budu v klubech Balón a Vzducholod. Samozřejmě při bohoslužbách v kostele a na farních aktivitách. Co bys chtěl vzkázat prostřednictvím farního časopisu farníkům a naší mládeži? Těším se na to, že se budeme potkávat, a že se snad časem i víc poznáme. Těším se, že naše setkávání bude užitečné pro oboustranné povzbuzení ve víře. Ohlédnutí zpět Každou adventní sobotu 2013 se v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích konala ranní rorátní mše svatá. Poprvé se v tomto kostele zpívaly roráty podle unhošt ského rorátníku v roce 2010, proto již můžeme mluvit o obnovené novodobé tradici (písně jsou patrně z přelomu století). V Lobzích se zpívají roráty v sobotu, protože sbor i doprovodná kapela současně zpívá a hraje stejné písně při nedělních rorátech v katedrále sv. Bartoloměje. Zpívá se i ze stejných zpěvníčků (které připravil známý hudební historik a vedoucí souboru Ritornello Michal Pospíšil). Tradičně se rorátní mše svatá konala i v kostele sv. Jiří v Plzni Doubravce. Štědrý den je poslední den adventu a proto je to také poslední možnost si roráty zahrát a zazpívat. Štědrodenní ranní mše v krásném románském kostelíku má tak svoje specifické kouzlo během jednoho dne má člověk možnost skutečně prožít ten úžasný zlom z adventu do vánoc ráno oslavné písně k Panně Marii (tajemné početí a očekávání narození Pána) a o půlnoci jásavý hymnus Narodil se Kristus Pán (očekávání se již naplnilo). Sobotních adventních mší v lobezském kostele se účastní pravidelně okolo třiceti věřících, každým rokem se toto číslo zvětšuje. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 02. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Farní kancelář pondělí středa ,

16 Kalendář pondělí od Modlitební setkávání, vede P. Petr Semík OP úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa od úklid kostela-po nešporách čtvrtek úklid kostela čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 02. a v hod. MŠE SVATÉ PODLE MISÁLU Z R V KOSTELE P. M. R. Mše svaté celebruje P. Antonín Damián Nohejl, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Další změny na nástěnce. Možné ověření termínu na tel. čísle Mše svatá: 1.,2.,4.(a 5) neděle v měsíci... (!)*10 30 hod. 3. neděle v měsíci hod. Pondělí, Středa, Pátek... *16 30 hod. Úterý, Čtvrtek hod. 1. sobota v měsíci hod. Ostatní soboty hod. Výstav, modlitba růžence, požehnání 1. sobota v měsíci 7 00 hod. ostatní soboty cca 9 00 hod. *o svátcích I. a II. třídy kázání od hod. (!)*TRVALÁ ZMĚNA v neděli odpoledne bude jen 3. v měsíci, tj. i 1. v měsíci Mše sv. dopoledne! Kristologický cyklus letní semestr 2014 Srdečně zveme na cyklus přednášek o tajemství Ježíše Krista. Přednáší fr. Tomáš Pospíšil OP v sále kláštera vždy ve čtvrtek od Data přednášek: 6. 2., , Bratři dominikáni Bohoslužby Kaple Navštívení Panny Marie: neděle v (kaple se nachází v přístavbě ke stodole ve farním areálu, je vytápěná, po nedělní mši sv. je možnost oběda a setrvání ve společenství ) Kostel sv. Petra a Pavla: sobota v (nepravidelně) Kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách: sobota v (nepravidelně) Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech: neděle v (nepravidelně) (Aktuální rozpis sledujte na Přímluvná modlitba: Služba přímluvné modlitby v kapli Navštívení Panny Marie každou středu od do hodin. Modlitební linka pro úmysly či hlášení účasti na modlitbě:

17 FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Krypta bohoslužby: neděle mše svatá čtvrtek mše sv Setkání nad Biblí v úterky v u Sester sv. Josefa Setkání nad Katechismem ve čtvrtky po mši svaté Vejprnice mše svatá: neděle 8 30 Malesice mše svatá: 02. a v hod V dnech 8. a proběhne v naší farnosti vizitace otce biskupa P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ Řeckokatolická církev Adresa: otec Igor Bibko, Plzeň, Plzeňská E 156 tel.: , Liturgický pořádek na únor Neděle Zacheova Sv. liturgie Agáta, muč Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Richard, prep., 1. pátek v měsíci Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Celníka a farizeje Sv. liturgie Melétios Antiochijský, svt Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Marnotratného syna Sv. liturgie Archippos, ap Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Masopostní Sv. liturgie Porfyrios Gazský, svt Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) o. Igor Bibko Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Jsme otevřené společenství mladých lidí, kteří touží být blízko všem potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi). Budeme rádi, když se přidáš Aktuální informace hledejte na: Lucka Face to Face úterní adorace za mládež Plzeňské diecéze Srdečně všechny zveme každé úterý v hodin do kaple DCM. Přijít může každý. 8. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa (7. 12.) BiskupCUP se opět uskuteční v sobotu před druhou nedělí adventní (7. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12). V každé šestici musí hrát min. dvě ženy či dívky. Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdříve na DCM. Večer chval na DCM ( v ) 18. února v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! 17

18 Filmový večer na DCM (24. 2.) V únoru opět navážeme na úspěšný cyklus filmových večerů na DCM v pondělí v budeme promítat film Bella (režie: Alejandro Gomez Monteverde). Přijd te si užít hezký večer v příjemném prostředí. Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI ( ) Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 25. února. Přijměte pozvání ke ztišení... Světový den mládeže v plzeňské diecézi Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí ( ) Blahoslavení chudí v duchu, nebot jejich je nebeské království. (Mt 5,3) Ano, přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již dávno začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkání oslavíme 53. výročí Gagarinova letu, nemůže být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. A o čem to bude? Samozřejmě se 18 podíváme do nebe probereme, zda víra může obstát před moderní vědou a další ožehavé otázky. A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovní, kulturní zážitek až z Moravy k nám dorazí Spojené farnosti s unikátním muzikálem Tarsan! Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v v katedrále). Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). V sobotu bude program pokračovat od 9 00 v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň Skvrňany (tramvaj č. 2 zastávka Internáty). Na programu bude společná modlitba, muzikál a setkání se zajímavými hosty (Jiřím Grygarem... ), krátké filmy z akcí, zásah módní policie(??), svědectví a setkání ve skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup František. Vrcholem celého setkání bude sobotní mše svatá, která začne ve radostným průvodem s ratolestmi kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá dárek památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit přijd te a uvidíte Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování), budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. Tábor pro náctileté Plzeňské diecéze ( ) V polovině července se opět uskuteční naprosto monstrózní a neopakovatelná akce tábor pro náctileté Plzeňské diecéze! Čekají vás noví kamarádi, výlety, trocha vzrušení, promítání, koupání, sdílení, volejbal, zumba, koncert, posezení u ohně... Průvodci budou: Jindřich Fencl, s. Hanka Gennertová FMA, P. Vlastimil Kadlec OMI a další. Cena 1 000, Kč, doporučený věk let, přihlášky: Celostátní setkání animátorů v Třešti ( ) Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy. Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je také více informací o celém setkání).

19 Dále si poznamenejte... Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI ( ) Týden modliteb za mládež ( ) VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích (14. 6.) PilsALIVE 2014 ( ) Kajaky v zahraničí ( ) ÚLET 2014 ( ) Celostátní setkání animátorů v Třešti ( ) Nabídka DCM: Papež František Prosím o přátelský dialog (promluvy mládeži při SDM 2013 v Rio de Janeiro 100, Kč) Jste nadějí církve I. a II. publikace mapující vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh světových dnů mládeže, promluvy pro mládež během apoštolských cest; celý komplet za 130, Kč) YOUCAT Příprava na biřmování (nová oranžová kniha za 110, Kč) Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných v sobotu dne 8. února 2014 ve 14. hod. v učebnách biskupství, nám. Republiky 35 Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost změření tlaku a glykémie. Bude i možnost konzultace zdravotního stavu a odborné poradenství. Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, organizujeme na tento den svoz bezbariérovým autobusem od hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 3. února 2014, na č. t CHOPS Polední ulice nebo pí Srbové č t , tak abychom mohli naplánovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu. Ve všech charitních zařízeních proběhne oslava dne nemocných samostatně v okruhu památky Panny Marie Lurdské. Tříkrálová sbírka 2014 se v době uzávěrky tohoto čísla ještě dopočítává, ale už dnes Vám pro radost zasílám kopii SMS, která potvrzuje, jak obohacující je angažování při této akci: Dobrý večer, děti moc děkují za tříkrálové baterky, ani nevíte, jakou jste jim s tím udělali radost. Letos se mi moc nechtělo, ale když jsem viděla chut a nadšení svých dětí, tak jsem se nechala přesvědčit a jsem za to moc ráda. V sobotu nás na ulici vyhlížela jedna paní, protože nás nechtěla propást. V neděli se s námi někteří loučili se slovy, že se za rok na nás zase těší. Dnes jsme byli ve škole, každý hledal, čím by přispěl a na rozloučenou nám dokonce zahráli na flétny. Mám radost z těchto dní, které prožívám... Další podrobnosti se dozvíte v únorovém věstníku a samozřejmě na setkání v Šeříkovce, kam srdečně zveme především ty, kteří se sbírky aktivně zúčastnili, pomáhají charitě jako dobrovolníci anebo i jiným způsobem: ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERSTVENÍM se uskuteční dne 25. února 2014 v 16 hodin 19

20 v kulturním sále v Šeříkové ulici (v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech) jako výraz poděkování za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc. Na setkání s Vámi se všemi se upřímně těšíme! Anna Srbová OHLÉDNUTÍ Vánoce v Domově sv. Zdislavy v Plzni Oslavu vánoc pro maminky s dětmi z domova připravili na pátek 20. prosince 2013 členové farních charit z farností Plzeň Bory a sv. Bartoloměje společně s vedením domova. Po řadu let připravujeme o vánocích a velikonocích besídky pro děti z domova. A po řadu let na naše pozvání sem přichází obětavá paní učitelka Jana Boučková se svou dcerou Petruškou a s některým žákem, nebo žačkou hudební školy. Paní učitelce Boučkové patří velké poděkování za připravené hudební pásmo, ve kterém hrou na klavír, zobcovou flétnu a také zpěvem přinesly do domova pravou vánoční atmosféru. Zazněly především koledy, které si společně zazpívaly i přítomné maminky s dětmi. Následovalo krátké vystoupení hudebního kroužku dětí z domova, kterým se věnuje dobrovolná pracovnice domova paní Papcunová. Přítomné shromáždění přišel pozdravit ředitel DCH Ing. Jiří Lodr a ředitel MCH Mgr. Pavel Janouškovec. Potom už následovalo rozdávání dárků. Ty připravilo jak vedení domova pro všechny obyvatele, tak již tradičně pro ubytované děti také členové FCH. Byly to balíčky převážně s ovocem, doplněné o malé sladkosti. Balíčky mohly být připraveny díky příspěvkům do kasiček MCH, vždy poslední neděli v měsíci. Zcela zaplněná společenská místnost v domově ukázala, jak je dobré pamatovat na zdejší obyvatele a obohacovat jejich život v domově, který spravuje Městská charita v Plzni. Za FCH: Václav Liška Kapka naděje pro potřebné aneb misijní okénko Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první... Pomoc z ČR do 4 kontinentů V loňském roce byly z ČR rozvíjeny projekty pomoci v Ugandě, Keni, Zambii, Bangladéši, Srí Lance, Papui Nové Guinei, Surinami a Guyaně, celkem tedy v 8 zemích. Dárci z Česka se skrze PMD v současné době zapojují do pomoci pro chudých dětí a dalším místním trpícím lidem. Podstatný význam má dárcovský program na zajištění provozu 4 velkých seminářů a studia přibližně 300 seminaristů v Keni, Ugandě a v Zambii. Celková výše podpory v roce 2013 činila pře 25 mil. Kč. Napjatá situace ve Středoafrické republice V prosinci jsme vás seznámili s Vojtěchem Bílým, který pomáhá v misii ve Středoafrické republice ve městě Bozoum a který popisoval život a problémy místních lidí. 20 Když Vojta v září loňského roku ty řádky psal, netušil, jak dramaticky se jeho život změní a jakého velkého množství lidí se jeho působení dotkne. V průběhu prosince se v SAR vyhrotil válečný konflikt mezi místním převážně křest anským obyvatelstvem a muslimskými rebely. Vojta musel vyměnit místo učitele a dostal na starost zásobování potravinami asi pro 3000 uprchlíků, kteří se uchýlili do misie. Zároveň se taky musel vypořádat se smrtí kolem sebe. Díky Vojtovi a ostatním misionářům se o hrozící humanitární katastrofě (nové Rwandě) v této oblasti dozvěděly i média a Ministerstvo zahraničí ČR slíbilo pomoc. Více informací o živote v SAR i o současné vážné situaci můžete získat na -bozoum/3384 Zároveň prosíme o modlitbu za misionáře v Bozoum a za všechny lidi, kteří jejich pomoc potřebují. Miriam Svobodová, zástupce PMD,

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících

Více

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane,

Modlitba. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, 6/2014 ČERVEN Modlitba. Čas nemluvňat Vším už jsi ke mně promlouval, vším, Pane. Tmou bouře, hromem, úsvitem, jenž plane, přátelskou dlaní v bojích s tímto světem, dokonce chválou žel, že ne Tvým květem...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 S far Ř e ímsk v nost P er ní př ok lz at edměstí eň olick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Římskokatolická farnost Plzeň Severní předměstí Tři "kouzelná" slova Milí farníci, obracím se tímto slovem zvláště k manželům, protože vnímám silnou potřebu vás povzbudit a podepřít.

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Biskupství plzeňské 4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Podivný název článku? Ale stalo se, že dne 19. března 2015 po více jak ročním pečlivém hledání byl Svatým

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

7/2007 ČERVENEC SRPEN

7/2007 ČERVENEC SRPEN 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6.

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6. Biskupství plzeňské 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen Nightfever v centru Plzně 12.6. Otvírání kostelů a srdcí ostýchají vstoupit, když probíhá bohoslužba. Je dobré nabízet otevřená kostelní vrata i jen tak,

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence

pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Modlitba růžence pražské arcidiecéze č. 5, květen 2003 Jdu napřed. Těším se na vás! Možná znáte tu situaci: přátelé se dohodnou, že společně prožijí několik dní někde v přírodě, na horách. A mají to štěstí, že někdo z

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více