2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle."

Transkript

1 ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. Tehdy přikázala Bernadettě, aby šla k prameni a v něm se umyla. Dívka se domnívala, že má jít k řece, jiný pramen tam nebyl, ale Panna Maria ji ukázala k roku jeskyně, kde pod rukama dívky vytryskl malý pramínek. Měl léčivé účinky a od té doby sem směřovaly zástupy lidí, kteří byli svědky zázračných uzdravení. Přes 150 let sem přicházejí poutníci, často doprovázející nemocné, kteří zvláště při eucharistických průvodech pocit ují úlevu a uzdravení. Proto ve výroční den Zjevení Matky Boží slavíme XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme povinni položit život za své bratry (1 Jan 3,16). Nemoc a utrpení nás velmi tíží. Často se ptáme: proč? Starozákonní Job nás přesvědčuje, že nejsou trestem za naše hříchy. Vždyt sám Pán Ježíš přijal dobrovolně utrpení, šel cestou kříže. Proto říká papež František ve svém poselství: Boží Syn, který se stal člověkem, neodstranil z lidské zkušenosti nemoc a utrpení, ale tím, Bůh je láska že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný rozměr. Nový rozměr utrpení spočívá v tom, že již nemá poslední slovo, jímž je nový život v plnosti; proměna je dána tím, že ve spojení s Kristem se nemoc a utrpení mohou stávat pozitivními. Ježíš je cesta, po níž můžeme jít s jeho Duchem (Poselství čl. 2). V utrpení a nemoci má nemocný člověk možnost spojit své utrpení s utrpením Ježíše Krista a tím i přispět k posvěcení společenství církve. Sv. Pavel zdůrazňuje: Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli s ním dojít slávy. Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Řím 8,18). V tento den myslíme i za ty, kdo ošetřují nemocné, kdo o ně pečují zvláště v těžkých chvílích jejich života, za ty, kdo je doprovázejí na této cestě. Svatý otec obrací naši pozornost k velkému apoštolu lásky k sv. Janu apoštolu: Svatý Jan, učedník, který stál s Marií u paty kříže, nás uvádí k pramenům víry a lásky, k srdci Boha, který je láska (1 Jan 4,8.16), a připomíná nám, že nemůžeme milovat Boha, pokud nemilujeme bratry. Kdo stojí s Marií pod křížem, naučí se milovat jako Ježíš. Kříž je jistota věrné Boží lásky k nám. Lásky tak velké, že dokáže vstoupit do našeho 1

2 hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho utrpení a dát nám sílu nést ho, vstoupit i do naší smrti a zvítězit nad ní a dát nám spásu (Poselství čl. 5). Modleme se v tento Světový den nemocných za naše nemocné, za všechny, kdo trpí, ale také i za ty, kteří jim přinášejí útěchu tím, že jsou s nimi, že je ošetřují, a tak jim usnadňují těžké okamžiky jejich života. Mons. Emil Soukup STRUČNÉ INFORMACE st Příprava na biřmování první setkání pá pam. Sv. Jana Boska, kněze ne svátek Uvedení Páně do chrámu při mších sv. svěcení hromniček Svatoblažejské požehnání út mše sv. pro rodiče a děti kaple sv. Jana Maria Vianneye st památka sv. Agáty čt památka sv. Pavla Mikiho a druhů ne 5. neděle v mezidobí po památka sv. Scholastiky út fara začátek cyklu přípravy na manželství ne 6. neděle v mezidobí út mše sv. za respektování lidského života Výuka náboženství Kontakt: sestra Zuzka Magerová, tel: Výuka vždy v úterý 1. rok přípravy na 1. sv. přijímání rok přípravy na 1. sv. přijímání Skupinka po 1. sv. přijímání Růst ve víře Setkání farních společenství každou středu v 9 00 setkání nad Božím slovem, otevřené ke sdílení, rozhovoru a modlitbě setkání bratří a sester SFŘ (frant. terciáři) v 16 30, zahajujeme v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavením Eucharistie celebruje P. Dominik OFM. Přede mší svatou je možnost adorace Nejsvětější Svátosti od 16 hod. Zveme všechny příznivce sv. Františka. Po mši sv. setkání terciářů na faře. Modlitební setkání nejen terciářů SFŘ, ale i sympatizantů, je první čtvrtek, tj v ve farním sále na faře. Naše stránky jsou: ADORACE kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE: na první pátek v měsíci: 9 11 a hod. každý pátek od do Večeřadlo: rozjímavá modlitba sv. růžence je v Domově pro seniory Mohylová ul. v Doubravce: v neděli v hod. úmysl na únor: Budeme prosit za všechny, kteří přijmou svátost nemocných, aby cítili uzdravující moc Boží lásky.

3 SVÁTOST SMÍŘENÍ Na požádání kdykoliv katedrála sv. Bartoloměje před každou mší sv. kostel Nanebevzetí Panny Marie: příležitost ke svátosti smíření a duchovním rozhovorům zpovědní místnost v kostele Nanebevzetí Panny Marie: před každou mší sv. na první pátek v měsíci od 7 00 do a od do P. Stanislav Uhlíř: každou středu v a ve P. Didak Robert Klučka, OFM nebo P. Dominik Daniel Valer, OFM: každý čtvrtek od P. Ludolf Josef Kazda: každý pátek zpovídá od Úklidy kostelů katedrála sv. Bartoloměje: (úterý) 9 00 po ranní mši sv.: 11. a kostel Nanebevzetí Panny Marie: v 8 30 (čtvrtek): 13. a Každých čtrnáct dní uklízíme v úterý v 9 00 v katedrále, ve čtvrtek v 8 30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Můžete-li přispět pomocí, rádi Vás přijmeme, jde asi o hodinu služby. Každá pomoc je vítaná. Kostel Nanebevzetí Panny Marie Mše sv. anglicky ve každou sobotu Mše sv. pro vietnamskou komunitu v x za 14 dní Mše sv. polsky v každou neděli ŽIVOT FARNOSTI Znovuzrození z vody a z Ducha Svatého: Karolína Monika Nová * Jan Pašek * Charlotte Adamová * Alexander Lalik * Tomáš Křížek * Kevin Miko * Denis Miko * Adrian Miko * Simona Miková * Riana Magdalena Hlaváčová.. * Tamara Anežka Hlaváčová... * Samuel Repaský *2013 Lásku, úctu a věrnost si slíbili: Jan Vlček a Eva Štýbrová Rozloučili jsme se s bratry a sestrami ve společenství víry, naděje a lásky: Mária Valentová rozloučení před kremací Václav Šiška uložení do země MUDr. Milan Humplík requiem Věra Zběžková uložení do hrobu Julius Bílý uložení do hrobu Růžena Ascamio uložení do hrobu Marie Stiebitzová uložení urny Schola od sv. Bartoloměje zve zájemce o sborový zpěv. Pokud rádi zpíváte a chtěli byste se aktivně účastnit na liturgickém hudebním dění v katedrále, přijd te se podívat na zkoušku scholy (každé pondělí v 19 hodin v evangelickém kostele v Němejcově ul. u Jižního předměstí. Těšíme se na vás. Kontakt: Petr Kryl,

4 Půjčování knih a časopisů Farní knihovna ve Františkánské 11 nabízí půjčování knih, které jsou doplňovány novými výtisky, především z Karmelitánského nakladatelství. Na faře jsou k dispozici také časopisy, které si můžete vypůjčit: Teologické texty, Rodina a škola, Universum, Nové Město, Milujte se!, Varhaník, RC Monitor, Rodinný život Příprava na biřmování Každou středu v se na faře ve Františkánské schází skupina těch, kteří se chtějí připravit na přijetí svátosti biřmování o letošní Slavnosti Seslání Ducha Svatého v neděli Máte-li zájem se připojit, jste zváni! Jestli víte o někom, kdo by toužil svátost biřmování přijmout, pozvěte ho! Příprava na svátost manželství V úterý v 18 hod. na faře ve Františkánské začíná Cyklus přípravy na svátost manželství. 7 setkání = 7 důležitých témat. Lektoři jednotlivých setkání se střídají. Ohlédnutí Farní kafe anebo setkání na faře? V současné době probíhají různé akce a tím i aktivity věřících v diecézi, které nějakým způsobem oslovila výzva našeho otce biskupa mons. Františka Radkovského, týkající se hlavně restitucí církevního majetku. Co dělat pro naši diecézi, aby v této tak pro nás těžké době co nejlépe obstála? Co udělat, aby se ušetřily finanční prostředky, se kterými bude muset diecéze v blízké budoucnosti hospodařit? Věřící bude asi nejvíce zajímat o jakou částku půjde a jestli budou moci být průběžně informováni, jak je s těmito finančními prostředky vynakládáno. 4 Co dělat, aby se církev, lépe řečeno, její členové, dostali svými postoji do podvědomí těch, kteří o sobě tvrdí, že nejsou věřícími, v tom co možná nejlepším světle? Co udělat s tím, když se ti, kteří se vidí třeba, když to možná přeženu, jenom jedenkrát za týden při nedělní mši svaté, ještě než kněz odejde od oltáře, utíkají schovat do anonymity svých domovů? Přitom třeba zrovna ten soused v kostelní lavici by se potřeboval vypovídat ze svých problémů, protože nikoho nemá? A ten člověk přes uličku, je mi moc sympatický, ale bohužel nemám možnost se s ním přes týden setkat. Nějak mě už to zdraví moc neslouží... Ale to nebylo všechno, nad čím se pár nadšenců od katedrály sv. Bartoloměje začalo vážně zamýšlet. Vznikla myšlenka není originální, je praktikována již v několika málo kostelech diecéze. Když bude ochotno pár lidí, včetně samozřejmě pana faráře, věřící natolik motivovat, aby se nebáli přijít na faru a ve společenství ostatních posedět, popovídat, popít kávu, čaj a zamlsat si i na nějaké dobrůtce, které připravily členky společenství, je to, myslím, ta nejlepší cesta k tomu, aby si i ti ostatní o nás řekli (možná jsem moc domýšlivá?!): Hled te, jak se milují. To by bylo myslím to nejlepší, čím by se mohla diecéze pyšnit. Na závěr ta úplná třešnička na dortu. Prvního setkání se zúčastnilo kolem 25 lidí. Při druhém se sešlo asi 35 lidí, a při tom posledním cca 50 lidí včetně dětí! Nejvíce snad potěší, že se zcela nevyplnila předpověd těch škarohlídů, že to bude jen pastva pro bezdomovce. Snad to bude s pomocí Boží nový začátek. Marie Večeřová Je pryč to št astné období naděje, že jednou budeme svatí. Ted je čas jimi opravdu být. P. Mario Bonzaga OMI

5 Česká křest anská akademie Plzeň INFORMACE Pravidelné bohoslužby a duchovní setkání v Plzni v rámci pastorační služby pro zve na přednášku: Prof. RNDr. Ivo BUDIL Ph.D. DSc.: Židé a křest ané nemocné a seniory v díle Benjamina Disraeliho v úterý Domov důchodců na Borech (Klatovská) 3. pondělí v února 2014 v v učebně na biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň Dům sv. Aloise (Hradišt ská) pořádá: Česká křest anská akademie v Plzni každé pondělí ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) Studentská duchovní správa každé pondělí ve (dominikáni) P. Vojtěch Soudský OP LDN (Kotíkovská, 6. poschodí) každé úterý ve (františkáni) P. Pavel Petrašovský, Domov Longe Vita (Křimice) 1. středa v Domov Longe Vita (Na Jíkalce) 3. středa v Pravidelné akce: Domov Důchodců Košutka (Západní ul.) 4. středa v Neděle mše sv. s účastí studentů v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní Domov sv. Jiří (Mohylová) každou středu duchovní půlhodinka v 16 30, se jde na kofolu, na kafe či na pivo každou sobotu v mše sv. Pondělí Fakultní nemocnice Bory (bývalá Vojenská nem. LDN 3) každou 2. středu v příprava na svátosti studentský klub ve Františkánské ulici, P. Vojtěch Soudský OP Domov sv. Alžběty (Hlavanova) každý čtvrtek ve Hospic sv. Lazara (Sladkovského) v každý čtvrtek v liché měsíce (v sudé měsíce v nepravidelně dle zájmu pacientů Koinonia) Fakultní nemocnice Lochotín (Alej Svobody) každý první pátek ve Domov pro seniory (DD Kotíkovská) každý pátek v (františkáni) P. Jiří Barhoň, , zodpovědný za pastorační službu pro nemocné a seniory DUCHOVNÍ SLUŽBA NEMOCNÝM NONSTOP tel rozhovor s knězem, pastorační asistentkou nebo asistentem svátost smíření (zpověd ) svátost eucharistie (sv. přijímání) svátost pomazání nemocných Úterý příležitost k svátosti smíření, rozhovoru nebo jen tak posezení studentský klub ve Františkánské ulici, P. Pavel Petrašovský studentský volejbal v tělocvičně Církevního gymnázia, Mikulášské náměstí Středa hlavní studentská mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, po ní cca od program na faře, ukončení nešporami asi ve 22 hod. Čtvrtek adorace v kapli na faře ve Františkánské ulici Během adorace příležitost ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru (P. Vojtěch Soudský OP nebo P. Pavel Petrašovský) sobota anglická mše sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul. Ve studentském klubu ve Františkánské ulici každý všední den od společná modlitba ranních chval. 5

6 HORAcké středy únor 2014 (od ve farním sále Františkánská 11) 5. února: Biblická hodina 12. února: Kulturní sdílení studenti budou představovat své oblíbené umělce 19. února: Partnerské vztahy zkušenostmi a postřehy z této oblasti se s námi budou dělit naši mladí horáčtí manželé 26. února: Modlitební večer Dále pořádáme: Hory s Horou fara na Božím Daru , hlásit se můžete na mail: Aktualizované informace najdete na Koncerty kultura Zajímavý film: Poslední vrchol Kněz, který chtěl být blíže Bohu Došel jsem na vrchol, to byla poslední slova Pabla Domíngueze, španělského kněze, který ve volném čase mezi studiem a působením na fakultě dokázal pokořit mnohé horské vrcholy v Andách, Himalájích a Alpách. Dokument Poslední vrchol popisuje životní příběh Pabla Domíngueze, který tragicky zemřel ve 42 letech po zdolání poslední španělské hory vyšší přes 2000 metrů. Snímek, který je plný naděje a radosti, vyprávěný mezi smíchem a slzami jeho rodinou, přáteli, kolegy a studenty, ukazuje, jak hlubokou stopu může v lidech zanechat dobrý kněz. Film bude promítán v Měšt anské besedě v těchto termínech: sobota v a v neděle v a v Lístky je možné rezervovat zde: /detail.aspx?id=4624 Kostelík U Ježíška Program je k dispozici na vývěskách ÚMO2 a na 6 KAPLE SV. MAXMILIÁNA KOLBE Meditační zahrada Otevírací doba: zavřeno DVD Plody zla a odpuštění svědectví plk. L. Hrušky i cizojazyčně Kontakt: Tel: Večery chval v Plzni 06. února Komenského 17 (Domeček, 1. čtvrtek) úterý 18. února na DCM v Pozvání ke chvalám platí pro všechny věkové skupiny chvalme Pána přece! Jinak samozřejmě i všechny ostatní úterky večer jste zváni na normální modlitbu do kaple DCM. Pojd me chválit Pána tancem Modlitební setkání pro ty, kdo chtějí chválit Pána tancem i slovem 18. února od v učebně biskupství v Plzni. Info: M. Linková , M. Fenclová Inzerát Věřící rodina hledá ke koupi větší byt, rodinný domek, stavební parcelu nebo zahradu, nebo půdu pro možnou podkrovní vestavbu. Vlastníme hezký byt 2+1 ve Skvrňanech možná výměna s doplatkem. Kontakt Mateřská školka kardinála Berana pořádá ZÁPIS pro školní rok 2014/2015 dne od 08 do 14 hod Naše mateřská škola podporuje rozvoj morálních a duchovních hodnot. Křest anské prvky prolínají veškerou výchovně vzdělávací práci, snažíme se děti vést k úctě k životu a pravdě. Adresa: Žlutická 2, Plzeň tel

7 Pastorační centrum Biblické hodiny na biskupství Pastorační centrum zve všechny zájemce na pravidelné biblické hodiny s Josefem Kaše. Tento čas s Písmem nabízí prostor nejen ke čtení a naslouchání, ale Boží slovo promlouvá ke každému z nás. Sejdeme se a v hod. v učebnách Biskupství plzeňského, abychom se povzbuzovali na cestě víry i vzájemným svědectvím. Pokračujeme v četbě a exegezi textů Janova evangelia, sedmou kapitolou. Těšíme se na Vás v hezkém společenství. Za organizační tým Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na PŘEDNÁŠKA PRO VEŘEJNOST Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve na Popeleční středu ve hod. na přednášku pro veřejnost, která se koná v učebnách Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, Plzeň. Na téma Boží milosrdenství podle Jana Pavla II.: příprava srdce na velikonoce přednáší PhLic. Kateřina Lachmanová ThD. Přednáška je pro všechny zájemce. Vstupné obvyklé: jednotlivé 30, Kč, pár 50, Kč. Těšíme se na Vás. Informace na NOC KOSTELŮ Noc kostelů se bude konat v Plzni a v naší diecézi v pátek 23. května Zveme Vás, duchovní správcové jednotlivých kostelů, i Vás aktivní laici či organizátoři předchozích ročníků Noci kostelů k aktivní účasti na Noci kostelů Máte-li znovu chut a možnost se k Noci kostelů přidat i letos, neváhejte a spojte se s duchovním správcem a s jeho souhlasem kostel přihlaste. Přihlašování k Noci kostelů je možné od února 2014 na adrese koordinátorky Majky Lachmanové: mobil: Do přihlášky prosím, napište: jméno a příjmení kontaktní osoby a telefonní číslo a , PŘESNÝ NÁZEV PŘIHLÁŠE- NÉHO KOSTELA, farnost a okres. Velmi děkuji za dodržení formality přihlášení, nebot název kostela, který pošlete, bude i v propagačních materiálech, tak at je přesný. Děkuji za pochopení. Těšíme se na vzájemnou spolupráci v přípravě Noci kostelů v Plzni a plzeňské diecézi. Za koordinační tým Majka Lachmanová a P. Krzysztof Dedek. Skauting O čem je skauting Byl jsem požádán o sepsání textu, který by vysvětloval o čem vlastně (nejen pro mě) skauting je, jaký má smysl, co může přinášet, proč nadále zůstávám aktivní v činnosti oddílu a nakonec bych Vám rád přiblížil oddílovou výpravu, konající se 18. ledna Jmenuji se Kryštof Lachman. Je mi dvacet let, studuji Fakultu elektrotechnickou na ZČU v Plzni, jsem praktikující křest an a hlavně skaut. Proč hlavně? Protože skauting není jen další kroužek, jak se dnes mnoho lidí domnívá, ale spíše určitý životní postoj. Postoj, který se velmi dobře doplňuje zejména s křest anskými ideály a morálkou. Skauting je o přátelství, věrnosti, prospěšnosti, rozumnosti, pomoci druhým... Již od doby založení (mimochodem v Čechách již více než před sto lety) se skautským vedoucím daří rozšiřovat obzory dětí a mladých lidí, vštěpovat jim v dnešní společnosti velmi důležitou morálku a etiku a předávat jim své zkušenosti. Děti si pak odnášejí nezapomenutelné zážitky zejména z letních táborů, výprav i schůzek, poznávají skutečné hodnoty, tvoří nová přátelství a učí se užitečné činnosti i poznatky. Zejména se skauty je také možné probírat i hlubší témata, která je učí přemýšlet o životě a hodnotách či je přímo vytvářet. Skautem jsem přibližně od šesti, sedmi let. Nejdříve jsem byl po nějaký čas členem 90. oddílu vodních skautů Kotva a od jedenácti let jsem čle- 7

8 nem 43. oddílu Pardi. Prošel jsem tedy v podstatě celou hierarchií od nováčka přes vlče (6 11 let) a skauta (cca let) až po rovera (cca let). To znamená, že oproti předchozím stupňům program neprožívám, ale spíše vytvářím. Jako jeden z vedoucích pořádám akce pro mládež z oddílu a pomáhám s jeho fungováním, ale samozřejmě se i nadále účastním většiny pořádaných akcí. Skauting přináší mnoho nesporně dobrých věcí. Jednak je to seberealizace, možnost vykonávat prospěšnou činnost, vymýšlet program, který bude děti rozvíjet a který jim něco přinese, jednak také schopnost organizovat akce, pracovat s lidmi, vést tým a umět si vždy poradit. Ne vždy samozřejmě všechno jde podle plánu. Někdy je práce příliš mnoho, problémem bývá i nedostatek času kvůli studiu. Po každém krizovém období ale přichází odměna v podobě pohodové, vydařené výpravy či jiné události a také nové zkušenosti, například zlepšení vlastního timemanagementu (rozvržení času) či lepšího zvládnutí těchto období a situací, o lepší psychické odolnosti ani nemluvě. Proto vidím ve skautingu smysl i přesto, že už jsem odrostl dobám, kdy jsem program jen prožíval. Chtěl bych být v oddílu aktivní co nejdéle, nejlépe dokud budu ku prospěchu. Mohu se tak i nyní naučit něco nového, nadále se rozvíjet a pořád zažívat skvělé akce s kolektivem přátel ledna tak pořádám oddílovou výpravu, která nese název Tajemství trollí říše. Výpravy se zřejmě zúčastní všechny věkové kategorie, proto je potřeba program koncipovat tak, aby byl co nejzábavnější pro všechny a pokud možno I poučný. Děti si tak při hrách vyzkouší týmovou práci, logické uvažování, potrápí hlavy šiframi a určitě si také protáhnou nohy při některé z běhacích her. Do legendy výpravy jsem zakomponoval jednak trolly jakožto pohádkové bytosti, jednak jako fenomén dnešní doby tzv. internetové trolly, tedy uživatele datové sítě, kteří se profilují na různých diskuzních fórech, kde komentují a provokují zavádějícími či nesmyslnými komentáři. Závěrem bych rád shrnul svou dosavadní zkušenost se skautingem jako velice přínosnou, věřím že nejen pro mne, ale i pro mé okolí. Být skautem mě těší, rozvíjí a hlavně vím, že v dnešní konzumní a povrchní době dělám něco, co má opravdu cenu 8 a určitý hlubší dopad. Hlavní zásluhu na tom ale má samozřejmě oddíl, kterého jsem členem, protože dobrá parta je základem jakéhokoli uskupení, a mohu říci, že ve 43. oddílu Pardi taková parta rozhodně je. Proto připojuji kontaktní údaje pro všechny případné zájemce či rodiče, kteří by chtěli pro svého potomka najít nějakou smysluplnou činnost. Protože skauting smysl určitě má a o Pardech jde říct snad jen jedno (slovy instruktora juda ze známé české komedie): Zřejmě slušnej oddíl! 43. skautský oddíl Pardi je chlapecký oddíl z křest anského střediska Ichthys s více než dvacetiletou historií. Klubovnu máme v Plzni na Slovanech v areálu dominikánského kláštera. Vedoucí oddílu Jan Rajtmajer, , ZADÁNO PRO RODINY Sady 5. května č. 8, Plzeň Program v únoru Ráda si připomínám hezké věci, které jsem prožila. Takovým občerstvením pro srdce i duši bylo lednové setkání s postarším manželským párem z Prahy. Společně jsme trávili týden na horách, kde bylo všechno kromě sněhu. A tak jsme chodili na výlety a povídali a těšili se ze vzájemného společenství a přátelství. Ráda jsem vyhledávala přítomnost právě toho staršího manželského páru a přišla jsem na to, co mě k nim tak přitahuje. Jsou spolu přes 50 let a jsou k sobě pozorní. Když chystal manžel snídani, byly na tácku věci, které má ráda jeho žena. Když jsme šli na výlet a cesta byla zledovatělá, byla to ruka manžela, kterou podal své ženě, aby ji převedl přes těžký terén. Po cestě

9 vyprávěli o tom, co stále dělají a vnímala jsem jejich vzájemnou úctu, když mluvili jeden o druhém. Měli tolik činorodých zájmů a vzájemně o nich mluvili tak hezky. Ne, že by na všechno měli jednotný názor, jsou rozdílní a temperament z nich ještě nevyprchal. Ale jsou plně zaujati přítomným životem, tady a ted, každý za sebe i ve svém manželství, jejich život je zakotven v Bohu. Tvůrčí jiskření a radost ze života, které tito lidé vyzařují, je nakažlivá. Navzdory stáří jsou št avnatí a svěží... Celé to píšu hlavně pro sebe, abych si připomněla s vděčností chvíle a lidi, kteří povzbudili moji odvahu k životu v jeho každodenní podobě. Děkuji za setkání, které přináší uzdravení. Možná se to děje často, že blízkost a přátelství druhých nás hojí. Můžeme si to navzájem víc říkat, poděkovat za blízkost, protože v tu chvíli je Bůh při díle. Přeji sobě i nám, abychom se vzájemně těšili z blízkosti druhých a jejich lásky. Majka Lachmanová V únoru si můžete vybrat z pravidelné každodenní nabídky programů a zveme zejména na programy dopoledních pestrých čtvrtků a inspirativních pátků. Pátky patří tzv. podpůrným skupinám, vedeným našimi lektory odborníky. Např. první pátky od 9 00 do budou na programu témata, která Vás pálí či jinak zajímají. Setkání povede psycholožka PhDr. Blanka Šestáková a další odborníci. V Plzeňských panenkách se na Vás moc těšíme. Programy jsou krásné, lákavé a pro každého dostupné. Kéž Vás potěší třeba i jen přečtení nabídky na našich stránkách A pokud se vydáte do Sadů 5. května 8 v Plzni, tak kéž dostanete, po čem toužíte. Čas pro rodinu V neděli 23. února od do hod. v prostorách Biskupství plzeňského, nám. Republiky 35, zveme na program RODINA JE IN. Můžete se těšit na tvůrčí dílny pro rodiny: TÁCY ZDOBENÉ MOZAIKOU NEBO DÉCOUPAGE, rámečky skleněné i dřevěné, zdobené mozaikou, dřevěné tácy, dřevěná ramínka a další rozkošné výrobky. Připraven je doprovodný program Tvoření pro děti. Vstupné: dospělý 50 Kč, rodinné (2 rodiče) 80 Kč, tác: 120 Kč, další jednotlivé techniky kus 20 Kč. Rekolekce pro ženy v Perninku se konají března a nesou název: Hledejte především Jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Rekolekci povede P. Krzysztof a Josef Kaše. Zveme všechny pokřtěné ženy nebo katechumenky, které touží po tichu, odpočinku, načerpání sil fyzických a duševních. V programu nebude chybět prostor pro vlastní i společnou modlitbu, v nabídce budou promluvy, mše svatá, osobní noční adorace, služba přímluvné modlitby apod. Cena rekolekce 460 Kč. V případě Vašeho zájmu napište na Obdržíte mail s podrobnými informacemi o akci. Těšíme se na Vás. za organizační tým Majka, Martina a Vlad ka Centrum pro rodinu Národní týden manželství proběhne v ČR již poosmé, letos ve dnech února s mottem Ohromné maličkosti: Malé kroky k velkým vztahům. Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí. Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života. Národní týden manželství je týdnem, kdy to vyzkoušíme v našem manželství. Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo. Alespoň pro jeden jediný den udělejme svého partnera či partnerku středem našeho malého životního vesmíru a uvidíme velké věci. 9

10 Programy k Národnímu týdnu manželství: 11. února živé vysílání měsíčníku Na pořadu rodina: Speciál Ptejte se! 12. února večer přednáška P. Aleše Opatrného Radosti a strasti stavu manželského. 14. února Kulatý stůl věnovaný tématu Rok rodiny. Příprava na život v manželství sedmitýdenní cyklus setkání se koná v úterky od v Plzni v sále farnosti, Františkánská 11. Začínáme 11. února. Další cyklus bude probíhat od 23. dubna, vždy ve středu. Pout snoubenců Každoročně kolem sv. Valentina putují snoubenci a zamilovaní na Vyšehrad. Pražské Centrum pro rodinu pro ně připravuje duch. program a bohoslužbu. Letos se koná 15. února: duchovní obnova, vede P. Michal Němeček; poutní bohoslužba. Přihlášky: Víkend pro chlapy již 20. jubilejní se uskuteční března. Téma: Muž na cestě (4 archetypy Král, Válečník, Kouzelník, Milovník). Křest anská psychoterapeutická poradna při Biskupství plzeňském nabízí poradenství v oblasti rozvoje osobnosti, těžkých životních situací, mezilidských vztahů, manželské poradenství a párovou terapii (více na Poradnu vede psychoterapeutka Marie Kutilová pro objednané 2. a 4. pondělí v měsíci v budově biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Objednávky: , 10 Poradna PPR Vyškolené instruktorky nabízejí bezpl. konzultace ohledně symptotermální metody přirozeného plán. rodičovství. Domluva na tel (Věrka), (Hanka). Sjednoceny v modlitbě ochráníme naše děti Modlitby matek vznikly před více než 15ti lety v Anglii na pomoc matkám, které se chtěly modlit za své děti a vnoučata a potřebovaly podporu. Dnes jsou rozšířeny do více než 110 zemí světa bez jakékoli reklamy a finanční podpory. V modlitbě i úkonem faktického odevzdání se předáváme starost a péči o naše děti Bohu. Radost z odevzdání přináší pokoj. Dne 22. března v učebně plzeňského biskupství proběhne od 9 do 17 hod. již 4. setkání žen z Hnutí modlitby matek z plzeňské diecéze. Jste srdečně zvány všechny maminky a babičky, které se scházíte ve skupinkách a modlíte se společně podle této spirituality. Pojd me se navzájem povzbudit svědectvím, vzájemným sdílením, přednáškou kněze i modlitbou matek před Nejsvětejší svátostí oltářní. Otevřené dveře i srdce máme i pro ty maminky, které o hnutí a způsobu této modlitby ještě neslyšely a touží se za své děti společně modlit. Představit se přijede i nová národní koordinátorka. Přednášku a mši sv. povede P. ThLic. Martin Sedloň OMI. Více o hnutí na nebo můžete kontaktovat diecézní koordinátorku na Na tuto adresu nebo na tel (sms formou) do 20. března pošlete sdělení o účasti a kolik Vás ze skupinky přijede. Vítáni jsou i kněží z Vaší farnosti. Klára Hrušovská Víkend pro otce s dcerou června v Albeřicích (Krkonoše). Věk dcery let, u otce není dáno. Místo a čas pro to být spolu, moci si říci, co možná už dlouho chcete, možná objevit něco, o čem nevíte... Přihlášky a informace na mailu:

11 Lochotínský pavilonek NEDĚLE v 9 00 a v mše sv. Domeček, Komenského 17 mše sv. pondělí až čtvrtek v Eucharistická adorace úterý až Modlitba chval ve čtvrtek v měsíci (06. února) Svátost smíření před nedělní mší sv. v Pavilonku (v zadní místnosti pro děti je možnost přistoupit ke svátosti smíření.) kdykoliv na požádání, po individuální domluvě s knězem. Zpovědní služba každý čtvrtek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici. Zpovídá bratr Didak nebo bratr Dominik. Domov pro seniory Kotíkovská ul. PÁTEK v mše sv. Kostel Povýšení sv. Kříže v Chotíkově NEDĚLE v Kalendář na únor Půst. První pátek v měsíc. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za studenty a rozlišení jejich povolání. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Duchovní obnova animátorů mládeže a skautů ve Starém Sedlišti Maškarní ples pro děti od hod v Pavilonku. Z plánovacího kalendáře Popeleční středa, mše sv. s udílením popelce v v kostele Všech svatých na Roudné Půst. První pátek v měsíc. Farnost se modlí a postí na úmysl: Za novou osobní zkušenost s Bohem. Páteční půst bude završen společnou adorací v kostele Všech svatých na Roudné od hod Duchovní obnova pro ženy. Vede: P. Antonín, františkán Pravidelná setkávání Modlitba sv. růžence každý pátek v 9 00 hod. v Domečku Scházejí se maminky bez dětí i s dětmi k modlitbě a rozjímání sv. růžence. Zůstává prostor pro sdílení. Společenství seniorů jednou za 14 dní v úterý v Domečku od 9 30 hod., se schází pod vedením bratra Junipera (tel.: ). Společně se modlí, rozjímají Písmo, poté volná zábava. Zvou i ostatní, kteří nechtějí být sami. Modlitební společenství přímluvné modlitby možnost přímluvné modlitby v bytě u paní M. Ventové: každé pondělí od hod. Po modlitbě sv. růžence je možnost přímluvné modlitby a prosby. Pokud má někdo potřebu poprosit o modlitbu, může poslat SMS na tel. č.: (paní Marie Ventová). OHLÉDNUTÍ Štědrý večer u tří bratří Ranní modlitba v kapli a pak skromná snídaně, tak začal den, který je nejen štědrý, ale také nás učí štědrosti. V hod. dopoledne začíná bohoslužba v DDU na Kotíkovské, kde dobrovolníci přivážejí a doprovázejí místní obyvatele, abychom společně slavili vánoční mši sv. Je nás tu mnohem víc než obvykle. Celá bohoslužba je nesena koledami, zpíváme a modlíme se a na závěr zní chorál Narodil se Kristus Pán, radujme se... Účastníci 11

12 bohoslužby dostávají přáníčka a také něco dobrého na mls. V hod. se před LDN setkávají lidé velcí i malí a s hudebními nástroji vyrážejí po patrech, aby zpívali nemocným a přinášejí s sebou teplo a radost. Pro mnohé pacienty je toto setkání zároveň radostí i smutkem, že nemohou být doma se svými blízkými. Mnohdy ukápne i slza. Převážně však radost převažuje a duše se usmívá. Je třeba ocenit zpěváky nejen za výkon, ale především za čas (doma vrcholí přípravy) a oni štědře rozdávají svůj čas druhým a hladí jejich srdce i duše. Bratři se setkávají u modlitby a pak u pozdního oběda, (kuba je výtečný). Společně vyrážejí na Roudnou do kostela Všech Svatých, kde je v hod mše sv. Tato bohoslužba je pro rodiče s dětmi. Děti přinášejí a kladou Ježíška do jeslí. Je tu mnoho dětí, mnoho radosti a nedočkavosti. Bratři zavírají kostel a vydávají se do Domečku, kde se dlouho neohřejí, a jako již každoročně vycházejí na procházku s růžencem v ruce a míří na Mikulku, kde se modlí za město a farnost. Jejich kroky dále směřují na Bolevecký hřbitov, který je ozářen mnoha svícemi, které připomínají vzpomínku na zemřelé. Bratři se zde modlí a vyprošují věčné světlo zemřelým. V Domečku nacházejí připravenou Štědrovečerní večeři, kterou jim přinesli milí farníci. To je jediný den, kdy se bratři vůbec nestarají co budou jíst a pít a Pán se o ně stará prostřednictvím dobrodinců. Prozradím, že vůbec nic nekupují a o nic se nestarají, ušetřené peníze dají potřebným. Ještě nikdy nehladověli; i když je to někdy napínavé, vždy s dobrým koncem. Večerní modlitba v kapli a pak čtení z evangelia o narození Páně, tím je zahájena ona slavná darovaná Štědrovečerní večeře, rybí polévka, kapr, salát, řízek... A pak zazní zvonek a bratři si sedají u stromečku. I tentokrát je pod ním nadílka a podle štědrosti se zdá, že bratři nebyli zas tak zlobiví. Nejprve čtou vánoční přání a pozdravy a pak přicházejí na řadu dárečky. Čas utíká a tak se bratři rozdělí a někteří odjíždějí do Chotíkova na bohoslužbu ve hod. Kostel je plný a bratři Dominik a Ginepro ohlašují radostnou zvěst o narození Páně. Společně také slaví půlnoční na Roudné v hod. Do noci zní zvon sv. Vojtěch a svolává příchozí, že už je čas. Nádherný hudební doprovod, žalm a koledy to vše si připravili naši hudeb- 12 níci. Nádherná atmosféra s posvátným tichem nám napomáhá ke zpřítomnění velké události narození Božího Syna. Je hod a bratři sedí ještě chvíli doma u stolu, povídají si a doprožívají Štědrost Boží i lidskou. Deo gratias. br. Didak 2013 Třetí Král Tříkrálová sbírka je zahájena. Držím v ruce kasičku, sáček s cukříky a kalendáříky, malými dárečky pro ty, kdo nám přispějí. Přemýšlím... V neděli je 5. ledna, to bychom mohli koledovat v Pavilonku a odpoledne ve vilkách v Bolevci. Začínám mobilovat a domlouvat koledníky. Těší se. I já se těším. Před devátou se scházíme v Pavilonku podle domluvy, ale najednou... Chybí třetí Král! Onemocněl. Narychlo se snažím najít náhradu. Ne každé dítě má odvahu. Ale přece se odvážlivec našel. A tak oblékáme třetího Krále ve spěchu. Zpíváme a přejeme štěstí, zdraví, dlouhá léta. Lidé se usmívají a obdarovávají nás. My jim dáváme cukříky a kalendáříky. Odpoledene se vydáváme na pout do vilek. Mám dokonce čtyři Krále a radostně zpíváme. Veřeje domů popisujeme tříkrálovým nápisem a vyprošujeme Boží požehnání pro jejich obyvatele. V úterý 7. ledna čekám u Domečku na Lochotíně. Přicházejí 2 koledníci. Kde je třetí Král? Nepřišel, nemá čas. Navlékám na hlavu korunu a tři Králové jsou připraveni na cestu po Lochotíně. Ve čtvrtek 9. ledna se máme sejít u Kauflandu. Ve středu večer volá jeden z vybraných členů skupinky, že je nemocný. Zase chybí třetí Král! Obtelefonovávám mnoho lidí. Zdá se, že je vše ztraceno. Když to vypadá nejvíc bledě, přichází maminka s malým chlapečkem. Dáváme si na hlavy koruny. Tři Králové koledují a činí se. U mne doma zazvoní zvonek. Přichází mě obdarovat lidé z našeho domu. Vzpomínají na doby mého koledování s mými dětmi. A tak v sobotu 11. ledna chodíme po domě. Zastupuji třetího Krále a jdu se svými dvěma dětmi. V mnohých očích to zajiskří, s některými známými se setkáváme po delší době. Máme radost. A já vím, že koledování není jen o darech do kasičky, ale hlavně o lásce a radosti, kterou si dáváme navzájem. Bůh žehnej všem, kdo k tomu přispěli. Jana Pachnerová

13 Pravidelné bohoslužby: FARNÍ KOSTEL SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO Pondělí v hodin Úterý v hodin Středa v 9 00 hodin Čtvrtek v hodin Pátek v hodin Sobota v 9 00 hodin Neděle v 9 00 a v hodin slovensky v hodin Příležitost ke svátosti smíření: podle možností půl hodiny přede mši sv. a na požádání kdykoliv. FILIÁLNÍ KOSTEL SVATÉHO PROKOPA, ŠTĚNOVICE Neděle po mši sv. společné setkání Sobota mše svatá Farní kancelář: pondělí: úterý: středa: volný den čtvrtek: pátek: Zapisování úmyslů na mše sv. můžete uskutečnit před nebo po každé mši sv. v sakristii kostela. Pokud něco potřebujete mimo úřední hodiny, kontaktujte nás em nebo telefonicky. Děkujeme za pochopení Pravidelné akce farnosti Úklid farního kostela sv. J. Nepomuckého: po večerní mši sv. každé úterý a pátek. Děkujeme všem, kdo pomáhají. Společenství dříve narozených Každý 2. čtvrtek v 9 30 na faře (Klatovská 176). Nebojte se přijít, kdo se chcete společně setkat a povzbudit se k životu z víry Termíny: 06. a Setkání Scholy u Rede: Každý čtvrtek v na Františkánské ulici Náboženství pro děti: středa třída třída třída čtvrtek příprava na 1. sv. přijímání Příprava dospělých na přijetí svátostí: Každý 2. čtvrtek. Termíny v únoru 13. a v hod. na faře (Klatovská tř. 176). Z diáře na únor so První sobota v měsíci v 9 00 mše sv. Po mši sv. bude mariánská pobožnost na první sobotu v měsíci u oltáře Panny Marie Ustavičné Pomoci ne Uvedení Páně do chrámu Den zasvěceného života Při každé mši svaté svěcení svící hromniček Mše sv.: v 9 00 hod, slovensky; Štěnovice; hod po Sv. Blažeje po mši svaté udílení svatoblažejského požehnání čt Setkání dříve narozených (fara, Klatovská 176) v 9 30 hod. První čtvrtek v měsíci mše sv. v 18 00, po mši sv. bude pravidelná adorace za nová kněžská a misijní povolání pá První pátek od bude adorace vystavené Nejsvětější Svátosti Oltářní, hod. modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu hod. mše sv. 13

14 út Panny Marie Lurdské Světový den nemocných hod. mše sv. s udílením svátosti nemocných čt v hod katecheze dospělých (fara, Klatovská 176) so v hod mše sv. ve Štěnovicích čt v 9 30 hod. setkání dříve narozených (fara, Klatovská 176) so hod farní zábava ne po mši sv v 9 00 hod. Křeslo pro hosta paní Wentová, zasvěcená vdova po mši sv v hod. Křeslo pro hosta paní Anna Zsillová, farní kuchařka čt hod. Katecheze dospělých Farnost po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma: Naše místo v církvi a místo církve ve světě První pátek po mši sv. adorace a v 19 hodin povídání na téma: Výzvy pro naší farnost. Chcete-li pravidelně dostávat informace o dění u salesiánů přímo do vaší ové schránky, přihlaste se k odběru elektronického zpravodaje na webových stránkách Salesiánský ples V pátek 7. února od v Pekle. Prodej vstupenek v pátek 24. ledna od v budově střediska. Srdečně zveme! Posila ve středisku i ve farnosti Jmenuje se ing. Jan Fojtů a redakce mu položila následující otázky: Kde ses narodil a odkud pocházíš? Narodil jsem se v Hlinsku v Čechách, ale tam jsme s naší rodinou žili jenom krátce. Dětství a dospívání jsem prožil ve 14 Valašských Kloboukách, ze kterých pocházel můj tatínek. Valašské Klobouky se nacházejí v jižní části Valašska asi 30 km východně od Zlína. Maminka pochází z východních Čech, takže mé kořeny jsou i tam. Kdo nebo co tě nejvíce ovlivnilo na tvé cestě na teologickou fakultu a ke komunitě salesiánů? Asi první impuls byl ve Zlíně, kam jsem přišel pracovat po vysoké škole v roce Tam jsem se setkal u salesiánů se srozumitelným výkladem Písma Svatého. Takže to byli někteří salesiáni ve Zlíně, kteří mě oslovili tím, jak rozuměli Bibli. Ale bylo toho víc, životní okolnosti mě přivedli k tomu, že jsem se začal modlit a chodit ke svátostem. Jaký je hlavní význam přerušení studia a na jak dlouho? U Salesiánů to chodí tak, že po dvou letech studia na Teologické fakultě se studium přeruší na dobu dvou let a jde se na salesiánskou asistenci (nebo se tomu říká praxe nebo tirocínium). Tento čas je určen k tomu, aby mladý salesián vyzrál ve svém salesiánském povolání a ověřil si, že dokáže žít pro mladé lidi a v salesiánské komunitě. Měl by prohlubovat svůj vztah k Pánu Ježíši, který by měl být silným zdrojem, ze kterého salesián čerpá ve svém poslání k mladým lidem i pro život v salesiánské komunitě. První rok této praxe jsem dělal v salesiánském středisku Brno Líšeň. Od září do prosince tohoto roku jsem byl na kurzu italštiny ve Florencii.

15 S italštinou budu pokračovat i tady v Plzni, protože od dalšího školního roku bych měl studovat teologii v Turíně. Jaké máš záliby, koníčky, co tě baví? Rád jezdím na horském kole, běžkuji a rád chodím po horách. Rád se podívám na pěkný film, který odehrává někde v divočině. Dřív jsem hodně vyřezával holubičky ze štípaného smrkového dřeva. K tomu se ted dostanu jenom občas, když pro někoho potřebuji dárek. Kde tě budou moc farníci potkávat? Jaké činnosti se budeš ve farnosti středisku věnovat? Asi nejvíc budu v klubech Balón a Vzducholod. Samozřejmě při bohoslužbách v kostele a na farních aktivitách. Co bys chtěl vzkázat prostřednictvím farního časopisu farníkům a naší mládeži? Těším se na to, že se budeme potkávat, a že se snad časem i víc poznáme. Těším se, že naše setkávání bude užitečné pro oboustranné povzbuzení ve víře. Ohlédnutí zpět Každou adventní sobotu 2013 se v kostele sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích konala ranní rorátní mše svatá. Poprvé se v tomto kostele zpívaly roráty podle unhošt ského rorátníku v roce 2010, proto již můžeme mluvit o obnovené novodobé tradici (písně jsou patrně z přelomu století). V Lobzích se zpívají roráty v sobotu, protože sbor i doprovodná kapela současně zpívá a hraje stejné písně při nedělních rorátech v katedrále sv. Bartoloměje. Zpívá se i ze stejných zpěvníčků (které připravil známý hudební historik a vedoucí souboru Ritornello Michal Pospíšil). Tradičně se rorátní mše svatá konala i v kostele sv. Jiří v Plzni Doubravce. Štědrý den je poslední den adventu a proto je to také poslední možnost si roráty zahrát a zazpívat. Štědrodenní ranní mše v krásném románském kostelíku má tak svoje specifické kouzlo během jednoho dne má člověk možnost skutečně prožít ten úžasný zlom z adventu do vánoc ráno oslavné písně k Panně Marii (tajemné početí a očekávání narození Pána) a o půlnoci jásavý hymnus Narodil se Kristus Pán (očekávání se již naplnilo). Sobotních adventních mší v lobezském kostele se účastní pravidelně okolo třiceti věřících, každým rokem se toto číslo zvětšuje. P. Antonín Nevola, P. Vojtěch Sivek, Karel Ženíšek Pravidelné bohoslužby u PMR neděle 7 30, 9 00, (v mše sv. pro děti 02. a ) pondělí (mše sv. v Hospicu sv. Lazara na Guldenerově ulici), úterý pátek 7 00, sobota 8 00 (první sobota v měsíci: ke cti P. Marie pro mariánské ctitele a terciáře; po mši večeřadlo v kapli), Adorace První pátek po večerní mši sv. adorace se zasvěcením Božímu Srdci Každý pátek po nešporách v zimní kapli (do ) Modlitba posvátného růžence denně od Nešpory denně po večerní mši svaté Knihovna sv. Tomáše pondělí středa , neděle (po skončení mše sv. v 9 hod) Farní kancelář pondělí středa ,

16 Kalendář pondělí od Modlitební setkávání, vede P. Petr Semík OP úterý od Setkání farní charity úterý od chrámový sbor, vede Ing. Václav Šlajs středa od příprava rodičů na křest malého dítěte, vede P. Petr Semík OP středa od úklid kostela-po nešporách čtvrtek úklid kostela čtvrtek Mariina legie Schůzka III. řád v úterý od Dětské mše sv.: 02. a v hod. MŠE SVATÉ PODLE MISÁLU Z R V KOSTELE P. M. R. Mše svaté celebruje P. Antonín Damián Nohejl, provinční moderátor Sdružení kněží a jáhnů sv. Dominika v kostele Panny Marie Růžencové na Jiráskově náměstí. Další změny na nástěnce. Možné ověření termínu na tel. čísle Mše svatá: 1.,2.,4.(a 5) neděle v měsíci... (!)*10 30 hod. 3. neděle v měsíci hod. Pondělí, Středa, Pátek... *16 30 hod. Úterý, Čtvrtek hod. 1. sobota v měsíci hod. Ostatní soboty hod. Výstav, modlitba růžence, požehnání 1. sobota v měsíci 7 00 hod. ostatní soboty cca 9 00 hod. *o svátcích I. a II. třídy kázání od hod. (!)*TRVALÁ ZMĚNA v neděli odpoledne bude jen 3. v měsíci, tj. i 1. v měsíci Mše sv. dopoledne! Kristologický cyklus letní semestr 2014 Srdečně zveme na cyklus přednášek o tajemství Ježíše Krista. Přednáší fr. Tomáš Pospíšil OP v sále kláštera vždy ve čtvrtek od Data přednášek: 6. 2., , Bratři dominikáni Bohoslužby Kaple Navštívení Panny Marie: neděle v (kaple se nachází v přístavbě ke stodole ve farním areálu, je vytápěná, po nedělní mši sv. je možnost oběda a setrvání ve společenství ) Kostel sv. Petra a Pavla: sobota v (nepravidelně) Kostel sv. Jakuba Většího na Prusinách: sobota v (nepravidelně) Kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech: neděle v (nepravidelně) (Aktuální rozpis sledujte na Přímluvná modlitba: Služba přímluvné modlitby v kapli Navštívení Panny Marie každou středu od do hodin. Modlitební linka pro úmysly či hlášení účasti na modlitbě:

17 FARNOST Plzeň Západ, Křimická 73, Plzeň tel.: Krypta bohoslužby: neděle mše svatá čtvrtek mše sv Setkání nad Biblí v úterky v u Sester sv. Josefa Setkání nad Katechismem ve čtvrtky po mši svaté Vejprnice mše svatá: neděle 8 30 Malesice mše svatá: 02. a v hod V dnech 8. a proběhne v naší farnosti vizitace otce biskupa P. Miroslav Verčimák, farnost Plzeň Západ Řeckokatolická církev Adresa: otec Igor Bibko, Plzeň, Plzeňská E 156 tel.: , Liturgický pořádek na únor Neděle Zacheova Sv. liturgie Agáta, muč Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Richard, prep., 1. pátek v měsíci Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Celníka a farizeje Sv. liturgie Melétios Antiochijský, svt Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Marnotratného syna Sv. liturgie Archippos, ap Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) Neděle Masopostní Sv. liturgie Porfyrios Gazský, svt Sv. liturgie, (kaple na plz. bisk.) o. Igor Bibko Od srdce k srdci (návštěvy potřebných) Jsme otevřené společenství mladých lidí, kteří touží být blízko všem potřebným (nemocným, starým, opuštěným, trpícím, lidem v nouzi). Budeme rádi, když se přidáš Aktuální informace hledejte na: Lucka Face to Face úterní adorace za mládež Plzeňské diecéze Srdečně všechny zveme každé úterý v hodin do kaple DCM. Přijít může každý. 8. celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeňského biskupa (7. 12.) BiskupCUP se opět uskuteční v sobotu před druhou nedělí adventní (7. 12.) v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12). V každé šestici musí hrát min. dvě ženy či dívky. Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdříve na DCM. Večer chval na DCM ( v ) 18. února v v sále františkánského kláštera v Plzni. Pozvání platí pro všechny chvalme Pána! 17

18 Filmový večer na DCM (24. 2.) V únoru opět navážeme na úspěšný cyklus filmových večerů na DCM v pondělí v budeme promítat film Bella (režie: Alejandro Gomez Monteverde). Přijd te si užít hezký večer v příjemném prostředí. Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI ( ) Jak prožít postní dobu? To je otázka, kterou si často klademe. Můžeš do ní vstoupit účastí na duchovní obnově pro mládež, která se bude konat u nás v Plzni na DCM a povede ji P. Vlastimil Kadlec, OMI. Přihlásit se je možné do 25. února. Přijměte pozvání ke ztišení... Světový den mládeže v plzeňské diecézi Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí ( ) Blahoslavení chudí v duchu, nebot jejich je nebeské království. (Mt 5,3) Ano, přípravy dalšího setkání s biskupem (Světový den mládeže v plzeňské diecézi) již dávno začaly. Jelikož tentokrát v sobotu v den setkání oslavíme 53. výročí Gagarinova letu, nemůže být hostem nikdo jiný než uznávaný astrofyzik RNDr. Jiří Grygar, CSc. A o čem to bude? Samozřejmě se 18 podíváme do nebe probereme, zda víra může obstát před moderní vědou a další ožehavé otázky. A ani letos nemůže chybět hodnotný, vtipný, duchovní, kulturní zážitek až z Moravy k nám dorazí Spojené farnosti s unikátním muzikálem Tarsan! Také se můžete těšit na příležitost k setkání s věřícími vrstevníky z diecéze, krásnou liturgii s průvodem a ratolestmi spolu se slovem otce biskupa. V pátek se již tradičně uskuteční Křížová cesta centrem Plzně (začátek v v katedrále). Pokud by chtělo vaše společenství ztvárnit některé zastavení, dejte nám vědět které. Také se ozvěte, pokud máte zájem o nocleh z pátku na sobotu (ve spacáku). V sobotu bude program pokračovat od 9 00 v sále Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56, Plzeň Skvrňany (tramvaj č. 2 zastávka Internáty). Na programu bude společná modlitba, muzikál a setkání se zajímavými hosty (Jiřím Grygarem... ), krátké filmy z akcí, zásah módní policie(??), svědectví a setkání ve skupinkách; po celou dobu s námi bude náš biskup František. Vrcholem celého setkání bude sobotní mše svatá, která začne ve radostným průvodem s ratolestmi kněží jsou srdečně zváni ke koncelebraci. Na závěr mše svaté otec biskup každému osobně požehná a předá dárek památku ze setkání. Co to bude letos? Nechte se překvapit přijd te a uvidíte Stejně jako v minulých letech uvítáme vaši podporu při organizaci celého setkání pokud nám můžete pomoci (třeba při liturgii, zařizování prostor, předávání informací nebo zajišt ování stravování), budeme moc rádi ozvěte se! Také prosíme o modlitbu za toto setkání i jeho přípravu. Tábor pro náctileté Plzeňské diecéze ( ) V polovině července se opět uskuteční naprosto monstrózní a neopakovatelná akce tábor pro náctileté Plzeňské diecéze! Čekají vás noví kamarádi, výlety, trocha vzrušení, promítání, koupání, sdílení, volejbal, zumba, koncert, posezení u ohně... Průvodci budou: Jindřich Fencl, s. Hanka Gennertová FMA, P. Vlastimil Kadlec OMI a další. Cena 1 000, Kč, doporučený věk let, přihlášky: Celostátní setkání animátorů v Třešti ( ) Smyslem akce je pomoci mladým lidem, kteří se ve farnostech, školách, v různých typech společenství atd. věnují vrstevníkům nebo se na tuto službu připravují a rádi by se nějakým způsobem více angažovali. Týden nabízí širokou nabídku osobního rozvoje, od hledání odpovědí na otázky duchovního života až po metodiku práce s dětmi a mládeží, povzbuzení ve službě druhým a v evangelizaci. Na programu budou společné přednášky pro celé plénum, tématické přednášky pro menší skupiny z oblasti kultury, psychologie, spirituality, diskusní skupiny, workshopy, semináře, kulturní a sportovní aktivity, společné bohoslužby a modlitby... Téma tohoto setkání: Nikdo není ostrov aneb zaostřeno na vztahy. Prostě pokud ti záleží na tom, jak vypadají naše farnosti, naše církev, jak se nám daří nabízet evangelium dalším mladým lidem, tak se určitě přihlas na adrese: (zde je také více informací o celém setkání).

19 Dále si poznamenejte... Postní duchovní obnova pro mládež s papežem Františkem a P. Vlastimilem Kadlecem, OMI ( ) Týden modliteb za mládež ( ) VIII. fotbalový BiskupCUP v Domažlicích (14. 6.) PilsALIVE 2014 ( ) Kajaky v zahraničí ( ) ÚLET 2014 ( ) Celostátní setkání animátorů v Třešti ( ) Nabídka DCM: Papež František Prosím o přátelský dialog (promluvy mládeži při SDM 2013 v Rio de Janeiro 100, Kč) Jste nadějí církve I. a II. publikace mapující vztah Benedikta XVI. k mládeži (průběh světových dnů mládeže, promluvy pro mládež během apoštolských cest; celý komplet za 130, Kč) YOUCAT Příprava na biřmování (nová oranžová kniha za 110, Kč) Z DCM zdraví P. Kryštof & Petr SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH oslavíme se všemi, kteří cítí, že potřebují posilu ve své nemoci společnou mší svatou spojenou s udílením svátosti nemocných v sobotu dne 8. února 2014 ve 14. hod. v učebnách biskupství, nám. Republiky 35 Přede mší svatou bude možno přijmout svátost smíření, po ní Vás zveme na malé občerstvení při kávě a čaji a nabídneme možnost změření tlaku a glykémie. Bude i možnost konzultace zdravotního stavu a odborné poradenství. Aby se mohli zúčastnit i ti, kterým činí chůze a doprava potíže, organizujeme na tento den svoz bezbariérovým autobusem od hodin. Svoje požadavky na odvoz sdělte, prosíme, nejpozději do 3. února 2014, na č. t CHOPS Polední ulice nebo pí Srbové č t , tak abychom mohli naplánovat trasu a zájemcům sdělit čas odjezdu. Ve všech charitních zařízeních proběhne oslava dne nemocných samostatně v okruhu památky Panny Marie Lurdské. Tříkrálová sbírka 2014 se v době uzávěrky tohoto čísla ještě dopočítává, ale už dnes Vám pro radost zasílám kopii SMS, která potvrzuje, jak obohacující je angažování při této akci: Dobrý večer, děti moc děkují za tříkrálové baterky, ani nevíte, jakou jste jim s tím udělali radost. Letos se mi moc nechtělo, ale když jsem viděla chut a nadšení svých dětí, tak jsem se nechala přesvědčit a jsem za to moc ráda. V sobotu nás na ulici vyhlížela jedna paní, protože nás nechtěla propást. V neděli se s námi někteří loučili se slovy, že se za rok na nás zase těší. Dnes jsme byli ve škole, každý hledal, čím by přispěl a na rozloučenou nám dokonce zahráli na flétny. Mám radost z těchto dní, které prožívám... Další podrobnosti se dozvíte v únorovém věstníku a samozřejmě na setkání v Šeříkovce, kam srdečně zveme především ty, kteří se sbírky aktivně zúčastnili, pomáhají charitě jako dobrovolníci anebo i jiným způsobem: ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S OBČERSTVENÍM se uskuteční dne 25. února 2014 v 16 hodin 19

20 v kulturním sále v Šeříkové ulici (v blízkosti konečné stanice tramvaje č. 1 na Slovanech) jako výraz poděkování za Vaši nezastupitelnou a lidsky nezměřitelnou pomoc. Na setkání s Vámi se všemi se upřímně těšíme! Anna Srbová OHLÉDNUTÍ Vánoce v Domově sv. Zdislavy v Plzni Oslavu vánoc pro maminky s dětmi z domova připravili na pátek 20. prosince 2013 členové farních charit z farností Plzeň Bory a sv. Bartoloměje společně s vedením domova. Po řadu let připravujeme o vánocích a velikonocích besídky pro děti z domova. A po řadu let na naše pozvání sem přichází obětavá paní učitelka Jana Boučková se svou dcerou Petruškou a s některým žákem, nebo žačkou hudební školy. Paní učitelce Boučkové patří velké poděkování za připravené hudební pásmo, ve kterém hrou na klavír, zobcovou flétnu a také zpěvem přinesly do domova pravou vánoční atmosféru. Zazněly především koledy, které si společně zazpívaly i přítomné maminky s dětmi. Následovalo krátké vystoupení hudebního kroužku dětí z domova, kterým se věnuje dobrovolná pracovnice domova paní Papcunová. Přítomné shromáždění přišel pozdravit ředitel DCH Ing. Jiří Lodr a ředitel MCH Mgr. Pavel Janouškovec. Potom už následovalo rozdávání dárků. Ty připravilo jak vedení domova pro všechny obyvatele, tak již tradičně pro ubytované děti také členové FCH. Byly to balíčky převážně s ovocem, doplněné o malé sladkosti. Balíčky mohly být připraveny díky příspěvkům do kasiček MCH, vždy poslední neděli v měsíci. Zcela zaplněná společenská místnost v domově ukázala, jak je dobré pamatovat na zdejší obyvatele a obohacovat jejich život v domově, který spravuje Městská charita v Plzni. Za FCH: Václav Liška Kapka naděje pro potřebné aneb misijní okénko Nečekejme, až někdo udělá radost nám, zkusme ji udělat jako první... Pomoc z ČR do 4 kontinentů V loňském roce byly z ČR rozvíjeny projekty pomoci v Ugandě, Keni, Zambii, Bangladéši, Srí Lance, Papui Nové Guinei, Surinami a Guyaně, celkem tedy v 8 zemích. Dárci z Česka se skrze PMD v současné době zapojují do pomoci pro chudých dětí a dalším místním trpícím lidem. Podstatný význam má dárcovský program na zajištění provozu 4 velkých seminářů a studia přibližně 300 seminaristů v Keni, Ugandě a v Zambii. Celková výše podpory v roce 2013 činila pře 25 mil. Kč. Napjatá situace ve Středoafrické republice V prosinci jsme vás seznámili s Vojtěchem Bílým, který pomáhá v misii ve Středoafrické republice ve městě Bozoum a který popisoval život a problémy místních lidí. 20 Když Vojta v září loňského roku ty řádky psal, netušil, jak dramaticky se jeho život změní a jakého velkého množství lidí se jeho působení dotkne. V průběhu prosince se v SAR vyhrotil válečný konflikt mezi místním převážně křest anským obyvatelstvem a muslimskými rebely. Vojta musel vyměnit místo učitele a dostal na starost zásobování potravinami asi pro 3000 uprchlíků, kteří se uchýlili do misie. Zároveň se taky musel vypořádat se smrtí kolem sebe. Díky Vojtovi a ostatním misionářům se o hrozící humanitární katastrofě (nové Rwandě) v této oblasti dozvěděly i média a Ministerstvo zahraničí ČR slíbilo pomoc. Více informací o živote v SAR i o současné vážné situaci můžete získat na -bozoum/3384 Zároveň prosíme o modlitbu za misionáře v Bozoum a za všechny lidi, kteří jejich pomoc potřebují. Miriam Svobodová, zástupce PMD,

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc

Farní listy. Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz. Máj Mariin měsíc Farní listy Květen 2013 Vsetín, Horní nám. 134 www.farnost-vsetin.ic.cz; favsetin@ado.cz Máj Mariin měsíc Máj měsíc obzvláště zasvěcený Boží Matce. V těchto dnech v českých kostelech a u různých Božích

Více

Zpravodaj. Listopad 03/2014

Zpravodaj. Listopad 03/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Listopad 03/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Vzpomínka na všechny věrné zemřelé roku 2014 Milí farníci, Letošní Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Více

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r.

S A L V A T O R E. 49/ červen A.D. 2007. zpravodaj pražské akademické farnosti A K T U A L I T Y. w w w. v k h c r. S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 49/ červen A.D. 2007 z d a r m a Z Velikonoční Vigilie foto: s.rafaela CSTF A K T U A L I T Y Pro aktuální informace zabrouzdejte na w w w. s a l

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014.

Páteční křížové cesty v našem kostele v postní době - 16.30 h. Loňské posvěcené kočičky na popelec přineste, prosíme, do neděle 15. 2. 2014. Poděkování a rozloučení Tak, jak jsem Vás již v loňském roce informoval, 14. února vyprší mé časné řeholní sliby v Kongregaci misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné. Nyní je již i jmenován k 1. únoru

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 16 Číslo 3 Rok 2015 ÚVODNÍK Milí čtenáři a čtenářky Děníčku. Velikým tématem pro naši přípravu na Velikonoce je otázka, zda dokážeme druhé přivádět ke

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze 1 Číslo 4 Ročník XV. Duben 2009 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, postní doba se chýlí ke konci a Velikonoce jsou za dveřmi. Církev nestanovila

Více

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA

Středisko volného času mládeže při CMG Klub SHM Prostějov Školní klub OÁZA Animátorské hnutí Téma: Cíl: Realizace: Garanti výcviku: Termín: Organizační forma: Animátorské hnutí Naučit studenty pracovat pro druhé, budovat a vést společenství. Studenti mají možnost získat akreditaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Biskupství plzeňské KONTKATNÍ ÚDAJE PŘEDSTAVITELÉ DIECÉZE. nám. Republiky 35 301 00 Plzeň Biskupství plzeňské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONTKATNÍ ÚDAJE Biskupství plzeňské nám. Republiky 35 301 00 Plzeň tel.: +420 377 223 112 fax: +420 377 321 917 GSM brána: +420 731 619 708 e-mail: bip@bip.cz web:

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE?

Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? ROČNÍK: IV Vánoční číslo 2010 č. 12 Společný zpravodaj farnosti Újezd a Horní Lhota. Vydává farní úřad pro potřebu svých farníků. KDY JSOU VÁNOCE? Když se ráno probudíš s přáním milovat Boha a s ním milovat

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 4 květen červen 2009 Zástupci olomouckých Charit na Ukrajině Od 18. do 25. 5. 2009 měli možnost ředitelé, nebo jejich zástupci a pastorační asistenti,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2009 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více