dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen"

Transkript

1 Aplikovaná informatika Ochrana přístupu k volně dostupným datům, zabezpečený vzdálený přístup k datům, ochrana a zabezpečení datových úložišť. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Ochrana přístupu p k volně dostupným datům, zabezpečený ený vzdálený přístup p k datům, ochrana a zabezpečen ení datových úložišť. i 1. Metody přístupu p k volně dostupným datům 2. Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům 3. Datová úložiště a jejich ochrana 4. Kontrolní otázky a úkoly do samostudia

3 Cíle přednášky 1. Předat studentům m základnz kladní informace o metodách přístupu p k volně dostupným datům. 2. Objasnit význam zabezpez abezpečení vzdálen leného přístupu k datům. 3. Charakterizovat datová úložiště a jejich ochranu.

4 Metody přístupu p k volně dostupným datům Už jak více 150 milionů uživatelů na Internetu. Viry jsou stále největší nebezpečí -ale změnily svůj charakter: dříve mazaly soubory, šířily se hlavně na disketách, dnes se snaží co nejvíce rozší šířit po sítíchs ch, využívají poštu a bezpečnostní chyby v softwaru (např. vir Sobig.F, není destruktivní, nemění data, ale může zahltit servery svými kopiemi, velká rychlost šíření). Rok Fred. Cohen na Pensylvánské univerzitě použil kód, který se dokázal sám zničit -označil jej termínem virus. [1]

5 Metody přístupu p k volně dostupným datům Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům VPN - (Virtual Private Network) Název pro skupinu technologií, resp. protokolů, pro realizaci privátních datových přenosů VPN slouží jak pro: připojení vzdáleného klienta do LAN, propojení více LAN mezi sebou. VPN spojuje 2 body a bezpečně přenáší šifrovaná data, je třeba k provozu takové sítě vlastnit potřebné autentizační prostředky (digitální podpis). Cíl: zabránit změnám při přenosu - nemožnost odposlechu dat. [2]

6 Metody přístupu p k volně dostupným datům VPN - zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům připojení vzdáleného klienta do LAN Připojení VPN pro vzdálený přístup umožňují uživatelům, kteří pracují doma nebo na cestách, pracovat se serverem v privátní síti pomocí infrastruktury veřejné sítě, například Internetu. Z pohledu uživatele lze VPN chápat jako propojení mezi dvěma body, tedy mezi počítačem (klientem VPN) a serverem organizace. Přesná infrastruktura sdílené nebo veřejné sítě není podstatná, protože logicky to vypadá, jako by data byla odesílána přes vyhrazenou privátní linku. [2]

7 Metody přístupu p k volně dostupným datům VPN - zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům propojení více LAN mezi sebou Připojení VPN mezi sítěmis (označované také jako připojení VPN mezi směrovači) umožňuje organizacím směrovat připojení mezi odloučenými pracovišti nebo jinými organizacemi přes veřejnou síť při zachování zabezpečené komunikace. Připojení VPN směrované přes Internet funguje logicky jako vyhrazená linka rozlehlé sítě WAN. Také VPN může propojovat dvě části privátn tní sítě. Server VPN poskytuje směrované připojení k síti, ve které se tento server VPN nachází. [2]

8 Metody přístupu p k volně dostupným datům Obr. Slabá místa na cestě ke koncovému uzlu [1] Slabá místa na cestě ke koncovému uzlu = Množství mezilehlých uzlů = Mohou být zavirované nebo jinak zkompromitované Přenosová média = Možnost odposlechu Hrozby = Odposlech komunikace a sniffing hesel = Veřejná wi-fi Ochrana = Šifrované spojení (HTTPS) = Šifrovaný přenos (SSL) vs certifikát [1]

9 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTP komunikace HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá obvykle port TCP/80, verze 1.1 protokolu je definována v RFC Tento protokol je spolu s elektronickou poštou tím nejvíce používaným a zasloužil se o obrovský rozmach Internetu v posledních letech. V současné době je používán i pro přenos dalších informací. Pomocí rozšíření MIME umí přenášet jakýkoli soubor (podobně jako ), používá se společně formátem XML pro tzv. webové služby (spouštění vzdálených aplikací) a pomocí aplikačních bran zpřístupňuje i další protokoly, jako je např. FTP nebo SMTP.

10 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTP komunikace Standardně není HTTP požadavek ani odpověď serveru nijak šifrovaná To se týká: Uživatelských jmen a hesel Osobních údajů, které vkládáte do formulářů: Adresa. Datum narození. Rodné číslo. Pokud má někdo přístup k síťové infrastruktuře, kudy data procházejí, může je odposlouchávat vat. To se týká i hackerů, kteří se dostali k přepínačům, směrovačům apod. po cestě

11 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTP komunikace Start/spustit/cmd Telnet 80 GET / [enter] [enter] GET je v informatice jedna z dotazovacích metod HTTP protokolu, kterou webový prohlížeč (klient) získává webovou stránku (nebo jiný objekt například obrázek) z webového serveru.

12 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTP komunikace GET / HTTP/1.0 Požadavek Connection: Keep-Alive User-Agent: Mozilla/4.7 [en] (X11; U; FreeBSD 3.4-STABLE i386) Host: Hlavičky Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, image/png, */* Accept-Encoding: gzip Accept-Language: en Accept-Charset: iso ,*,utf-8 (blank line) Prázdný řádek

13 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTP komunikace HTTP používá jako některé další aplikace tzv. jednotný lokátor prostředků (URL, Uniform Resource Locator), který specifikuje jednoznačné umístění nějakého zdroje v Internetu. Samotný protokol HTTP neumožňuje šifrování ani zabezpečení integrity dat. Pro zabezpečení HTTP se často používá TLS spojení nad TCP. Toto použití je označováno jako HTTPS.

14 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTPS komunikace HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice nadstavba síťového protokolu HTTP, která umožňuje zabezpečit spojení mezi webovým prohlížečem a webovým serverem před odposloucháváním, podvržením dat a umožňuje též ověřit identitu protistrany. HTTPS používá protokol HTTP, přičemž přenášená data jsou šifrována pomocí SSL nebo TLS a standardní port na straně serveru je 443. Základy pro dnešní podobu HTTPS sahají do 90. let minulého století. Tehdy společnost Netscape Communications přišla s první verzí protokolu SSL, který vytvořila pro svůj webový prohlížeč. Tento protokol pak umožnil aplikačním protokolům možnost šifrovaného přenosu informací a ověření identity.

15 Metody přístupu p k volně dostupným datům HTTPS komunikace HTTPS = HTTP + SSL HTTPS komunikace je zabezpečena protokolem SSL/TLS. SSL/TLS zajišťuje: Důvěrnost přenp enášených dat. Data jsou symetricky šifrována. Integritu přenp enášených dat. Data jsou zabezpečena pomocí MAC (Message Authentication Code). Autentizaci. Defaultně je povinná autentizace serveru.

16 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům Průběh SSL/TLS

17 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům SSL/TLS Protokol Transport Layer Security (TLS) a jeho předchůdce Secure Sockets Layer (SSL) jsou kryptografické protokoly, poskytující možnost zabezpečen ené komunikace na Internetu pro služby jako WWW, elektronická pošta, internetový fax a další datové přenosy. Mezi protokoly SSL 3.0 a TLS 1.0 jsou drobné rozdíly ly, ale v zásadě jsou stejné. SSL/TLS protokoly zajišťují bezpečnost při webových transakcích, ale rozhodně nejsou jediným řešením poskytujícím ochranu při internetovém provozu. Architektura internetu obsahuje různé protokoly a každý z těchto protokolů může být chráněný jiným principem ochrany.

18 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům Autentizace v HTTPS Standardně je povinná autentizace serveru, tj. když se klient (např. webový prohlížeč) připojuje k (webovému) serveru má jistotu, že se připojil ke správnému serveru. To je důležité při zadávání hesel, čísel platebních karet Nebezpečný Phishing

19 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům Autentizace v HTTPS Server posílá certifikát serveru. Certifikát uvádí jméno serveru a veřejný ejný klíč serveru. Protokol SSL/TLS dále ověří, zda server má k dispozici soukromý klíč odpovídající certifikovanému veřejn ejnému klíči. Data se šifrují veřejným klíčem serveru, jen správný server bude umět dešifrovat.

20 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům Autentizace v HTTPS Certifikát serveru je podepsán vydávající certifikační autoritou (CA). Tato podepisující CA musí být považována za důvěryhodnou. A její certifikát musí mít uložen v seznamu důvěryhodných CA

21 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům Autentizace v HTTPS Seznamy jsou uloženy v prohlížečích (IE bere seznam z OS). Iniciálně jsou tam i desítky CA o kterých jste nikdy neslyšeli Tyto seznamy můžete konfigurovat. Těm všem automaticky důvěřujete.

22 Zabezpečen ení vzdálen leného přístupu p k datům EV certifikát t podepsán n důvěryhodnou d CA EV (extended validation) certifikát má vyšší míru důvěry ve shodu vlastníka domény s webovým serverem. Technicky ten stejný X.509 (s drobnou poznámkou), ale CA si žadatele o EV certifikát více proklepne. Pokud certifikát není podepsán důvěryhodnou CA, nemusí to automaticky znamenat špatnou stránku nku. Naopak certifikát podepsaný důvěryhodnou CA nemusí znamenat, že na webové stránce nemůž ůže e být nějaký n malware. Jednoduché řešení/návody pro uživatele u neexistují.

23 Vzdálen lená datová úložiště a jejich ochrana Možnosti sdílen lení velkých souborů Ruku v ruce se stoupající rychlostí a kvalitou internetového připojení roste i velikost průměrného dokumentu. Využívání světové sítě tak tvoří i problematika sdílení velkých souborů. Fotografie z dovolené můžete v omezené míře poslat přátelům na , na velký objem dat je však elektronická pošta poměrně nevhodná. Povětšinou jste totiž omezeni nastavenou nedostatečnou velikostí přílohy a charakterem práce s poštovní schránkou. Nejpohodlnější cestou je tak anonymní sdílení dat pomocí webových úložišť. [4]

24 Vzdálen lená datová úložiště a jejich ochrana Možnosti sdílen lení velkých souborů ze vzdálených úložišť Služba Ulož.to spustila společnost Nodus Technologies. Podmínky: Zcela zdarma nabízí luxusní kapacitu až 800MB bez nutnosti registrace. Pokud se ale zaregistrujete, získáte přehled nad všemi vámi nahranými soubory. Prioritou je ochrana uložených dat. [5] [4]

25 Vzdálen lená datová úložiště a jejich ochrana Možnosti sdílen lení velkých souborů ze vzdálených úložišť Služba Ulož.to spustila společnost Nodus Technologies. Podmínky: Poskytovatel neomezuje maximální velikost souboru ani konektivitu, rychlost nahrávání a stahování je tak vzhledem k připojení rovnou do páteřní sítě omezena především vaším poskytovatelem internetového připojenp ipojení. Soubor vydrží v úschovně tak dlouho, jak často si jej budou uživatelé stahovat. Pokud si jej nikdo nestáhne po dobu jednoho měsícem ce, přijdete o něj. [4]

26 Místní datová úložiště a jejich ochrana Možnosti sdílen lení velkých souborů NAS (anglicky Network Attached Storage datové úložiště na síti ) je v informatice označení pro datové úložiště připojené k místnm stní síti LAN. Data toho úložiště mohou být poskytována různým uživatelům. NAS nemusí mít pouze funkci souborového serveru, ale může mít i jiné specializované funkce. Většinou obsahuje nějaký vestavěný počíta tač, který má za úkol sdílení dat a podporu protokolů. [6] Např. NAS server pro až čtyři 3.5/2.5" SATA disky s maximální kapacitou na disky 4 TB, 1.6 GHz procesor, RAM 512 MB DDR3, 1x GLAN, 2x USB 2.0, Web, Print, FTP, Backup, itunes server. [6]

27 Místní datová úložiště a jejich ochrana Možnosti sdílen lení velkých souborů NAS zařízení si získala popularitu od roku 2010, když začala být používána pro sdílení dat mezi několika počítači. V porovnání mezi jinými síťovými úložišti jsou NASy rychlejší, mají lehčí administraci a snadnější nastavení. NAS obsahuje jeden a více pevných disků, které se můžou slučovat do větších datových struktur nebo můžou vytvořit RAID pole. RAID (anglicky Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks vícenásobné diskové pole laciných/nezávislých disků) je v informatice metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku. Např. NAS server vhodný pro rozvíjející se podniky s možností osazení až 5x 3.5/2.5" SATA disků s maximální kapacitou na jeden disk 4 TB, maximálně tedy 20TB úložného prostoru. [6]

28 Přístup k volně dostupným datům Je nutné si vždy v uvědomit: 1. Síť Internetu je anonymní prostředí (ten s kým komunikujete, nemusí být ten, za koho se vydává - vznikají alternativní identity). 2. Informace, ke kterým máte přístup nemusí být věrohodné, možno narazit i na dezinformace a to nejen z hlediska zastarání. 3. Na webových stránkách nejste anonymní, jsou zde identifikační mechanismy přes IP adresy jednotlivých uzlů je možné sledovat pohyb Internetem, ale také odchytávat přenášená data komunikaci. 4. Poskytovatelé mají povinnost uchovávat určitá data o činnosti svých uživatelů, v případě soudního požadavku je mohou poskytnout. 5. Také zaměstnavatelé monitorují příjemce a odesilatele požadavků. [1]

29 Úkoly pro samostatnou práci Předat studentům m základnz kladní informace o metodách přístupu p k volně dostupným datům. Objasnit význam zabezpez abezpečení vzdálen leného přístupu k datům. Charakterizovat datová úložiště a jejich ochranu.

30 Zdroje - doplňující studijní literatura: 1. KÁBRT, Filip. Bezpečnost na Internetu [online]. [cit ]. Studijní materiály MFF UK. Dostupné z: 2. Co je VPN? [online] Microsoft. [cit ]. Dostupné z: 3. ČEKAN, Lukáš. Podniková informatika - přednáška [online] [cit ]. Studijní materiály z FEI UPCE, obor Informační technologie. Dostupné z: 4. Přehled českých webových služeb pro snadné sdílení dat. [online] [cit ]. Dostupné z: ceskych-webovych-sluzeb-pro-snadne-sdileni-dat/sc-3-a /default.aspx 5. Jak stahovat z ulozto.cz ZADARMO!! [online] [cit ]. Dostupné z: 6. Chytrá datová úložiště (NAS) [online] [cit ]. Dostupné z:

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY

OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA RADEK FILIP KATEDRA INFORMATIKY JIHOČESKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY OFICIÁLNÍ WWW PREZENTACE OBCE JÍLOVICE BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY INTERNETU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RADEK FILIP ČESKÉ BUDĚJOVICE 2003 Anotace: Tato práce

Více

Bezpečnost na Internetu

Bezpečnost na Internetu 150 milionů uživatelů na Internetu viry, největší nebezpečí - změnily svůj charakter dříve mazaly soubory, šířily se hlavně na disketách dnes se snaží co nejvíce rozšířit, využívají poštu a bezpečnostní

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Principy a příprava spolupráce na internetu

Principy a příprava spolupráce na internetu Principy a příprava spolupráce na internetu Základní pojmy ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie zahrnují

Více

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů

6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů 6 Bezpečnost online systémů a platebních systémů Cíle výuky modulu Popsat klíčové aspekty bezpečnosti e-commerce Identifikovat klíčové bezpečnostní hrozby v prostředí e-commerce. Popsat, jak technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Navrátil Software pro zabezpečení pracovních stanic s operačním systémem Windows v

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143

Více

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek

Bezpečnostní řešení IT společnosti. Libor Housírek Bezpečnostní řešení IT společnosti Libor Housírek Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je základní seznámení s použitím a využitím bezpečnostních informačních technologií jako základního prostředku

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 DATOVÉ

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Bezpečný přístup k datům, analýza bezpečnosti a legislativního omezení. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035. Informatika Informatika Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Karel Antoš, Jiří Jelínek 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu

viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu viagia manuál ke službě určeno pro uživatele služby připojení k Internetu T-Mobile Czech Republic a.s., 2014 T-Systems Czech Republic a.s., 2008-2013 Vážená paní, vážený pane, dovolte abychom Vám jménem

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Aplikovaná informatika 2

Aplikovaná informatika 2 Aplikovaná informatika 2 Pavla Langrová Aplikovaná informatika 2 1 Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Aplikovaná informatika

Více

MKRI Kryptografie v informatice

MKRI Kryptografie v informatice 1. Základní pojmy: kryptologie, kryptografie, steganografie, kryptoanalýza, princip symetrických a asymetrických šifer. Kryptologie: Nauka o metodách utajování. Název z řeckého slova kryptós = skrytý.

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více