VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září

2 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů vzdělání str. 4 Výsledky výchovy a vzdělávání str. 6 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 8 Údaje o přijímacím řízení str. 9 Celkový přehled personální situace str. 10 Výkon státní správy str. 11 Poradenské služby str. 12 Další údaje o škole str. 14 Mimoškolní a volnočasové aktivity str. 16 Zpráva o dalším str. 20 Hodnocení plnění dlouhodobého plánu školy str. 24 2

3 Základní údaje o škole a) Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno URL: b) c) Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Bydliště: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Rada Jihomoravského kraje č.j. 16/44 ze dne Milada Odstrčilová, RNDr. Milady Horákové 7, Brno d) Škola sdružuje: Střední zdravotnickou školu IZO Vyšší zdravotnickou školu IZO Škola nemá jiné součásti (domov mládeže, školní jídelna) Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 210 žáků Celková kapacita Vyšší zdravotnické školy je 490 žáků 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Střední zdravotnická škola: M Specializace ve zdravotnictví M / Dietní sestra - 4leté studium č.j. VZV M Technik ve zdravotnictví M / Zubní technik - 4leté studium č.j. VZV M / Oční technik - 4leté studium č.j / M / Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka č.j / Vyšší zdravotnická škola: N Rehabilitace N / Diplomovaný fyzioterapeut - studium denní - MŠMT ČR - č.j / N Specializace ve zdravotnictví N / Diplomovaný radiologický asistent - studium denní i dálkové - MŠMT ČR - č.j / N / Diplomovaná dietní sestra - studium denní - MŠMT ČR - č.j.29741/ N / Diplomovaný asistent hygienické služby - studium denní - MŠMT ČR - č.j.14830/ N Technik ve zdravotnictví N / Diplomovaný oční technik - studium denní - MŠMT ČR - č.j.29742/ N / Diplomovaný zubní technik - studium denní - MŠMT ČR - č.j.27060/

5 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova Název 15 Sídlo Brno, Merhautova 15 Právní forma příspěvková organizace IČO Zřizovatel JM kraj Brno, Žerotínovo nám. Adresa pro dálkový přístup B. Ředitel Jméno, příjmení, titul Adresa bydliště Milada Odstrčilová, RNDr. Milady Horákové 7, Brno C. Školy a školská zařízení, které PO sdružuje Název Cílová kapacita Střední zdravotnická škola 210 Vyšší zdravotnická škola 490 5

6 D. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ D2. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Ročník studijní obory SOŠ nástavbové studium denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem studijní obory SOŠ - denní studium Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikov áni zam.hodin Počet neoml.hod in Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův celkem z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku 6

7 D5. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Ročník denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem denní studium Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův. z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku celkem jiné formy studia Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův. z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku celkem

8 E1. Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Gymnázium 4leté Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté denní Studijní obory SOŠ ostatní formy denní Studijní obory SOU ostatní formy Nástavbové denní studium ostatní formy celkem E3. Výsledky absolutorií (VOŠ) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní studium jiné formy studia celkem

9 F. Údaje o přijímacím řízení (všechny součásti) Obor 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášený ch zúčastněn ých přijatých přihlášenýc h zúčastněn ých přijatých přijatých M/007 Asistent zubního technika M/008 Nutriční asistent Oční technik bez získání způsobilosti M/006 zdravotnického pracovníka J/004 Zubní instrumentářka N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (denní) nepřijatýc h Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/003 (dálková) N/002 Diplomovaný zubní technik Diplomovaná farmaceutický asistent N/004 (denní) Diplomovaná farmaceutický asistent N/004 (dálková) N/003 Diplomovaný zdravotní laborant celkem G. Individuální integrace Typ postižení Studijní (učební) obor Ročník Počet žáků celkem 9

10 H. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte přepočtený počet) H1. Počty školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 zástupce ředitele 1 1 učitel 13,63 22 Pedag.pracovníci mistr odborného výcviku 0 vychovatel 0 celkem 15,13 23,5 Nepedagogičtí pracovníci 6,48 8,72 H2. Kvalifikovanost a aprobovanost Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 78 Aprobovanost v % 0 Nekvalifikovaní pracovníci v přep.počtech 8,6 H3. Pohyb pedagogických Ped.pracovníci na Ped.pracovníci na SŠ VOŠ Počet nových absolventů učitelského studia přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu 0 0 Počet ostatních ped. přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu / z toho nekvalifikovaných Počet ped., kteří ukončili pracovní poměr během šk.roku 1 1 H4. Věkové složení pedagogických Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Mistři odborného výcviku Vychovatelé Věk Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 0 5 1,9 2, let nad 50 let 1 2,94 3 5, Důchodci 0 2,19 0 1, Celkem 1 14,13 4,9 18,

11 H5. Další a nepedagogických (vč.řídících školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných seminář pro ředitele SZŠ a VZŠ 1 informační systémy 1 Netradiční metody ve vyučování 26 PI - Informační gramotnost 9 Tvorba prezentačních materiálů 5 seminář - Problematika diagnostiky a léčby LBP 1 seminář - Mluvit, ale jak? - II. 1 Sympozium o skolióze 3 Počítačová grafika a digitální fotografie 4 kurz celoživotního vzdělávání - aplikovaná chemie 1 konference o Ekologické Výchově 1 seminář " Nové zákony ve školství" 2 seminář proředitele SZŠ a VZŠ, aktuální otázky zdrav. školství 2 celkem 57 I. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu Nepřijetí ke studiu Přerušení studia 13 0 Stipendium 0 0 Podmínečná vyloučení 1 0 Vyloučení 0 0 Opakování ročníku 0 0 Změna studijního oboru 18 0 celkem J. Česká školní inspekce Termín Typ inspekce 11

12 K. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH fyzický počet dosažené vzdělání kvalifikace, specializace do 35 let výchovný poradce 1 VŠ VŠ 1 školní metodik prevence 1 VŠ VŠ 1 úvazek kvalifikace, specializace školní psycholog 0 školní spec.pedagog (*) 0 *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. dosažené vzdělání do 35 let věková struktura nad 50 let let věková struktura nad 50 let let důchodci důchodci K2. Další vzdělávání poradenských Výchovný poradce: Elektronický kurz kariérového poradenství ( NUOV) Primární prevence drogových a jiných závislostí (Skálův institut - akreditace MŠMT) Školní metodik prevence: Školní psycholog: Školní speciální pedagog: 12

13 K3. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) Spolupráce se zdravotnickou školou Kragujevac v Srbsku, příspěvek KÚ

14 L. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE L1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech spolupráce se Srbskou školou v Šumádii mezinárodní výzkum Leonardo Operační program Rozvoj lidských zdrojů L2. Mimoškolní aktivity sportovní a jazykové kroužky festival filmů - "Člověk v tísni" kurzy tance a společenské výchovy kurzy znakové řeči konference fyzioterapeutů Pragodent obor ZT a DZT Opta obor OCT a DOT Mefa obor DIS a DDS návštěvy divadelních představení, koncertů a výstav přednáška "S Tebou o Tobě" kulturní akce k 17. listopadu + přednáška Klub mladých Evropanů L3. Účast školy v soutěžích Olympiáda českého jazyka atletická soutěž škol turbaj ve florbale soutěž zájmových uměleckých aktivit mládeže - kresba - Brněnské kolo běh veletržním Brnem Soutěž zdatnosti - čtyřboj Aerobic Master Class soutěž zubních techniků v rámci republiky - 2. místo literární soutěž "Jak vidím Romy?" - 1. místo 14

15 L4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) LF MU, PdF MU - oblast vzdělávání, praxe studentů Domov důchodců - Kamenná občanské sdružení pro studium ROSKA spolupráce s Klubem mladých Evropanů Mikulášská besídka pro děti z krizového centra L5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty L6. Účast žáků a pedagogů na životě v obce Bílá pastelka - celonárodní akce pořádané pro slabozraké Píšťalka Svátek s Emilem besídky a dárky pro Domov pokojného stáří a Domov dětí "Vánoční strom splněných přání"-akce na podporu dětí Nadace Archa Chantal Sběr léčivých bylin Běh Terryho Foxe Pomerančový den - - informativní akce o Alzheimerově chorobě Akce Světluška - sbírka na pomoc nevidomých a silně zrakově postižených lidí Dobrovolnické centrum Motýlek - dětský den v nemocnici "Tóny duhy"-výzkum v oblasti komunikace mezi slyšícími a neslyšícími L7. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Metodické vzdělávání učitelů v rámci školy - 1x za měsíc 40 Studium FFMU - obor italština 3 roky 1 Studium FFMU - obor angličtina 3 roky 1 Studium PdF UP - obor sociální a zdravotní péče 6 let 1 Studium PdF MU - obor učitelství na zdravotnických školách (? Dana Štarhová) 3 roky 1 15

16 Údaje o škole, mimoškolní a volnočasové aktivity školy Školní rok 2004/2005 byl pro naše žáky naplněn nejen vzděláváním, osvojováním vědomostí a dovedností ve škole, ale také jsme žákům mohli nabídnout bohatý program mimoškolních a volnočasových aktivit. Školní rok začal novou aktivitou - seznamovacími kurzy pro první ročníky střední školy. Kurzy jsme pro žáky prvních ročníků zařadili ještě před zahájením jejich výuky ve škole (od do 3. 9.), aby měli možnost seznámit se spolužáky a s třídním učitelem a vytvořit tak první kolektivní vazby před nástupem do školy. V pestrém a bohatém programu v příjemném prostředí rekreačního střediska Kutiny byly zastoupeny jak sportovní a seznamovací programy, tak vlastní tvořivá činnost žáků. Celý program byl zaměřen na sebepoznání žáků, týmovou spolupráci, vytvoření třídního ducha, komunikaci v novém kolektivu apod. Kurzy byly ze strany žáků i vyučujících hodnoceny velmi pozitivně a budeme je zařazovat každý rok. Pro žáky druhých ročníků střední školy proběhl v září již tradiční sportovně-ozdravný týdenní pobyt v Itálii. Zorganizovali jsme lyžařský výcvikový kurz i exkurzi pro žáky třetích ročníků střední školy do vídeňských muzeí zaměřenou na zdokonalení a využití jazykových dovedností. Ve škole byly v průběhu roku 2004/2005, stejně jako v minulých letech, realizovány sportovní kroužky volejbalu, basketbalu a aerobiku. Kromě toho se nám podařilo zorganizovat jazykové kroužky. Z nabídky anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé, německý jazyk pro začátečníky i pokročilé, italský jazyk a francouzský jazyk se dostatečný počet studentů ze střední i vyšší školy přihlásil pouze na tři jazykové kroužky. Od září do května tedy probíhala formou kroužků výuka anglického jazyka, německého a francouzského jazyka. Dále po celý školní rok probíhal kurz znakové řeči (pro velký zájem dvě skupiny). Učitelé tělesné výchovy pořádali ve škole turnaje košíkové, volejbalu a florbalu, byl zorganizován sportovně-turistický den k Mnozí žáci se účastnili i mimoškolních sportovních soutěží ve florbalu (hoši i dívky), sálové kopané (hoši), atletice nebo přespolním běhu, např. Běh veletržním Brnem (1. místo), Aerobik Master Class, Soutěž zdatnosti čtyřboj a další sportovní utkání. Žáci ve volných hodinách využívali posilovnu, taneční sálek pro kalanetiku, hřiště na střeše školy k hraní tenisu a ostatních míčových her. Měli možnost samostatně pracovat ve dvou učebnách s PC připojených k internetu s volným provozem. Měli k dispozici školní knihovnu a čítárnu, kde se věnovali nejen studiu odborné literatury, ale i četbě beletrie a poezie nebo vyhledávání informací na internetu. Třídní učitelé se svými žáky navštěvovali ve volném čase divadelní či filmová představení, všichni žáci střední školy shlédli filmové představení Slavíci v kleci. Před vánočními svátky navštívili hudební představení Cesta aneb písně, které změnily svět. V rámci výchovně vzdělávacího programu byl zařazen v prvním ročníku seminář S Tebou o Tobě, žáci 2. ročníků navštěvovali taneční kurzy. K 17. listopadu jsme uskutečnili neformální setkání našich nejlepších studentů vyšší školy s vedením školy. Tato beseda se setkala s kladným ohlasem. Pro žáky střední školy jsme k oslavě Dne za svobodu a demokracii uskutečnili v tělocvičně školy kulturní představení, na kterém byli ohodnoceni žáci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v prospěchu, ale také žáci, kteří se umístili v různých soutěžích na předních místech nebo jiným způsobem reprezentovali školu. Mezi oceněnými byl student, který získal 2. místo v celostátní soutěží zubních techniků nebo studentka, která se umístila na 1. místě v celostátní literární soutěži Jak vidím Romy?. Žáci se již tradičně zapojili do několika sbírkových akcí např. Světluška na pomoc 16

17 zrakově postiženým lidem, Bílá pastelka, též na pomoc těžce zrakově postiženým spoluobčanům nebo Pomerančový den a Píšťalka. Před vánočními svátky naši studenti pomáhali u "vánočního stromu splněných přání, který organizuje Nadace Archa Chantal pro děti z nemocnic a z dětských domovů. Žáci se též zapojili do akce Svátek s EMILEM. Žáci oboru DIF se ve svém volném čase věnovali lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, dětem z Ústavu sociální péče v Brně na Kociánce a z Krizového centra. Tyto aktivity probíhaly ve škole po vyučování na základě smluvního zabezpečení občanského sdružení ROSKA. Aktivně jsme také spolupracovali s Domovem pokojného stáří na Kamenné ulici. Dvakrát ročně studenti naší školy navštěvují klienty domova a připravují pro ně program a malé dárečky. I v letošním školním roce bylo záměrem vedení školy zřízení školské rady dle zákona 19/95 Sb. 17, ale nesetkal se s kladnou odezvou ze strany rodičů ani za strany vyučujících. Z platnosti nového školského zákona vyplývá povinnost zřídit školskou radu, tedy i přes nezájem o její zřízení budeme tuto radu ve školním roce 2005/2006 realizovat. Již druhým rokem působila ve škole studentská rada školy, kde se pravidelně scházeli zástupci všech tříd a diskutovali o aktuálních problémech ve škole, volnočasových aktivitách pro žáky atd. Svoje připomínky řešili s vedením školy. Zřízení této rady vedlo nejen k efektivnější komunikaci vedení školy se žáky ve třídách, ale podařilo se vyřešit i mnoho problémů a nápadů studentů. Jedna z výhod studentské rady je i možnost získat informace, o kterých se odpovědní pracovníci školy jiným způsobem nemají možnost dovědět. Se školou úzce spolupracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Klub přátel školy. Finanční prostředky této společnosti slouží na pomoc žákům ze sociálně slabého prostředí k možnosti se zúčastnit kurzů, odborných exkurzí či výletů. Klub přátel školy též poskytuje finanční příspěvky na závěrečné zkoušky studentů, spotřební materiál do tiskáren a na činnost sportovních nebo jazykových kroužků, na realizaci turnajů a odměn pro žáky za vzornou reprezentaci školy. Klub přátel školy též v loňském roce přispěl na zakoupení různého vybavení pro žáky (snowboardů, sportovních lan, her a beletrie do knihovny,...), které žáci využijí na kurzech pořádaných školou nebo vypůjčením ze školy. V současné době je na kontě společnosti kolem Kč. Pro zaměstnance školy je ve škole realizován sportovní klub, který slouží k relaxaci a sportovním aktivitám školy a dále pak léčebná rehabilitace. Někteří zaměstnanci se zúčastnili poznávacího zájezdu do rakouského Laa spojeného s relaxací, před vánočními svátky byl pro zaměstnance školy zrealizován kulturní večer s přednáškou o výrobě vína a s ochutnávkou ve vinném sklípku v Němčičkách. Na konci školního roku měli zaměstnanci školy možnost zúčastnit se vlastivědně-sportovně-turistického odpoledne na Pálavských vrších s občerstvením u Novomlýnských nádrží. Z důvodu rozšiřující se toxikomanie ve společnosti a absence citových vztahů v rodině pracuje ve škole výchovná poradkyně, která byla proškolena v Protidrogovém centru. Žáci byli zapojeni do PEER programu. Pro žáky školy byly uspořádány besedy a školení v Protidrogovém centru a dále besedy s pracovníky sdružení Podané ruce v Brně. Naši žáci se podíleli při realizaci primární prevence v Poradenském centru pro drogové a jiné závislosti. Jako velmi úspěšná akce byla návštěva programu Dance no Drugs, kterou hodláme v příštím roce zopakovat. Koordinaci akcí v jednotlivých třídách prováděla výchovná poradkyně, která úzce spolupracovala se všemi pedagogy školy. V průběhu školního roku byla uspořádáno metodické sdružení orientovaná na protidrogovou problematiku. Ve školním roce 2004/2005 pokračovala ve škole změna osnov týkající se všech našich oborů. Od září 2004 jsme začali nově učit "oční techniky bez získání způsobilosti zdravotnického 17

18 pracovníka", jejichž učební dokumenty na obou typech studia - střední i vyšší - byly inovované, v tomto školním roce jsme poprvé přijímali studenty pro obor "asistent zubního technika", který se transformoval z oboru "zubní technik", "nutriční asistent" z oboru "dietní sestra" a dále jsme poprvé přijímali studenty na obory "zubní instrumentářka", "diplomovaný zdravotní laborant" a "diplomovaný farmaceutický asistent". Veškerá práce s novými dokumenty, novými učebními plány i zabezpečením výuky nových oborů byla finančně i časově velmi náročná. Museli jsme vybudovat novou zubní ordinaci pro výuku zubních instrumentářek, u tohoto oboru je zatím z technických důvodů jen malá kapacita. Dále jsme začali usilovat o akreditaci oborů na vyšší škole (podle nového školského zákona). Zatím jsou připraveny k akreditaci dokumenty pro obor Diplomovaný nutriční terapeut. Jedinečnost naší školy spočívá v tom, že jsou pouze 3 školy v republice se zaměřením na obor dietní sestra, dvě na obor oční technik a pouze jediná na obor zubní instrumentářka. V letošním školním roce byla plně obsazena cílová kapacita střední školy. Ve všech oborech převýšil zájem o studium, řadu uchazečů i s velmi dobrým prospěchem jsme nemohli z kapacitních důvodů uspokojit. Na naší škole jsou studijní obory technického rázu, které vyžadují vysoké finanční náklady na vybavení očních a zubních laboratoří, cvičných kuchyní, odborné učebny diplomovaných fyzioterapeutů a diplomovaných radiologických asistentů jsou také finančně velmi náročné. Dřívější úvahy o oddělení střední školy a vyšší školy jsme přehodnotili a předpokládáme současnou stávající organizaci střední a vyšší školy stále za optimální. Prakticky všichni vyučující se vyjádřili pro zachování stávajícího stavu, doplněného o kurzy celoživotního vzdělávání. Tato naše úvaha vychází z ekonomické náročnosti těchto studijních oborů a je vyvážená využitím nákladných učebních pomůcek a přístrojů jak pro vyšší tak pro střední školu a umožňuje rychlejší amortizaci přístrojů. Učitelé se snaží doplňovat nedostupný studijní materiál přípravou odborných publikací. Zubní technik 3 učitelé, dietní sestra 3 vyučující, oční technik 2 vyučující. Učitelé cizích jazyků překládají odborné zdravotnické texty pro jednotlivé studijní obory. Škola navázala spolupráci se zdravotnickou školou ve Srbsku Šumádie. Výměnná akce studentů z naší školy do Srbska plánovaná na květen 2005 se neuskutečnila kvůli nedostatkům včasných informací ze srbské školy. Na podzim 2005 chystáme pro tamější zubní techniky týden v naší škole spojený s odbornými i kulturními aktivitami. Úzká spolupráce je též v LF MU a PedFMU v oblasti vzdělávání studentů magisterského studia obor oční optik a nutricionista. V rámci výukových programů máme dlouhodobě uzavřeny smlouvy o konání praktického vyučování ve fakultních a městských nemocnicích, dále v ostatních zdravotnických státních i nestátních zařízeních. Kromě smluv, v nichž jsou zakotveny školní pracoviště praktického škola smluvně zabezpečuje odbornou praxi žáků s různými státními i nestátními zařízeními v rámci celé České republiky. Zhodnocení a závěr Škola současně vychovává a vzdělává žáky čtyřletého a dvouletého středního odborného studia a vyššího studia. Každá z těchto forem studia má vlastní specifika a ač jsou studijní obory soustředěny pod oblast zdravotnictví (kromě oboru oční technik, který už nepatří do zdravotnických povolání), přesto existuje mezi nimi úzká diferenciace týkající se nejen studijných programů, ale i inovace materiálního zabezpečení. Formy vzdělávacích programů, 18

19 příprava nových či inovace starých učebních osnov a příprava materiálů pro akreditaci oborů vyšší školy, kladly ve školním roce 2004/2005 velkou zátěž na řízení a organizaci školy a situaci ještě zkomplikovalo chystané sloučení střední zdravotnické školy Lipová 18 k naší škole. Nově jsme od školního roku 2004/2005 přijímali studenty vyššího odborného studia na obor diplomovaný farmaceutický asistent (denní i dálková forma) a diplomovaný zdravotní laborant. Organizační zabezpečení tohoto studia je komplikovanější, protože studenti budou docházet na obě pracoviště školy. Z nově chystaných oborů diplomovaná dentální hygienistka a zubní instrumentářka se nám podařilo otevřít jen jeden, dvouletý obor zubní instrumentářka, ale doufáme, že v příštím školním roce budeme moci nově vybavenou zubní ordinaci využít i na obor druhý. Postupně bychom chtěli všechny čtyřleté obory zpracovávat do rámcových vzdělávacích programů. Zatím se to daří u prvních ročníků oboru oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, asistent zubního technika a nutriční asistent. Nedostatek kvalitní odborné literatury jsme i v letošním školním roce byli nuceni řešit zpracováním vlastních pomocných odborných textů, na kterém se podíleli hlavně interní vyučující. Ve školním roce se dále úspěšně vyvíjela komunikace vedení školy se žáky především prostřednictvím studentské rady. Někteří žáci OCT 1 a DIS 1 se zúčastnili lyžařského kurzu a třídy DIS 2 a ZUT 2 sportovního kurzu do zahraničí. Pro žáky, kteří jsou částečně nebo úplně uvolnění z tělesné výchovy, v letošním školním roce bylo 21 žáků, hledáme náhradní řešení v podobě zdravotní tělesné výchovy, ale vzhledem k časovému vytížení žáků a jejich rozvrhu, který je postaven na praktické výuce, se nám nedaří najít volný časový prostor. Škola i letos dosáhla všech výchovně vzdělávacích cílů zásluhou vysoké aktivity všech pedagogických i nepedagogických a odpovědností a neocenitelným přístupem externích spolu školy. 22. září 2005 RNDr. Milada Odstrčilová ředitelka školy 19

20 Zpráva o dalším za rok 2004/2005 Jméno Název vzdělání Osvědčení Organizace Akreditace Fin.vyhod. MUDr. Jana Balharová VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Mgr. Renata Čechová VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Mgr. Blanka Dočkalová Rodenstock akademie ano Rodenstock a.s. Tabulkové kalkulátory ano MZLU v Brně MŠMT Počítačová a digitální fotografie ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Bc. Andrea Havlíková Bc. Romana Hlinecká Mgr. Jana Horáková PhDr. Vladimíra Horáková Amputace DK, ne Unify protézování, ortézy Úrazy a onemocnění ne Unify lokte Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Problematika ano NCO NZO ČLK diagnostiky a léčby LBP Sympózium a skolióze ne FN Brno VT P 1 ano SOU a SOUO Cejl MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Sympózium a skolióze ne FN Brno Netradiční metody ve ano Nové zákony ve školství Netradiční metody ve Středisko služeb školám a ano Vzdělávací středisko Belscholae ano Středisko služeb školám a MŠMT MŠMT MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Využití klasických ano FF MU MŠMT jazyků k prohloubení jazykového studia 20

21 Antonín Hrůza Mgr. Ivana Houšková Mgr. Iveta Kalhousová moderních evropských jazyků studium italštiny FF MU MŠMT Netradiční metody ve VŠ-magistr zdravotních věd Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT diplom LF-MU MŠMT ano Středisko služeb školám a MŠMT ano ČSČK - Brno MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí Tvorba prezentací - ano SSŠ Brno MŠMT PowerPoint VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Rodenstock akademie ano Rodenstock a.s. Mgr. Zuzana VŠ speciální diplom PdF MU MŠMT Kapounová pedagogika Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Sympózium a skolióze ne FN Brno Šárka Kotková Revize el. zařízení ano J.K.marketing s.r.o. Adriana Koudelková studium ne VŠ JAK Praha MŠMT Mgr. Andrea Křížová Renata Loukotová Bc. Ladislav Najman RNDr. Milada Odstrčilová Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT Počítačová a digitální ano MZLU v Brně MŠMT fotografie VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Rodenstock akademie ano Rodenstock VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Seminář pro ředitele ano NCO NZO MŠMT SZŠ a VZŠ Konference o ano Dům ekolologické MŠMT 21

22 PhDr. Světluše Nováčková ekologické výchově výchovy VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Nové zákony ve ano Vzdělávací středisko MŠMT školství Belscholae Blanka Pekárková VŠ UP Olomouc MŠMT Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Miloš Rutrle Mgr. Helena Řezníčková Ing. Břetislav Sedláček Mgr. Jana Sedláková PhDr. Radmila Sumová Mgr. Sylva Šudomová Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Počítačová a digitální ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT fotografie Elektronický kurz kariérového poradenství Primární prevence drogových a jiných závislostí Netradiční metody ve ne NÚOV ano Skálův institut MŠMT ano Středisko služeb školám a MŠMT Informační systémy ano MZLU v Brně MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Počítačová a digitální fotografie ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT I., II. VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Mluvit, mluvit, ale Ano VPC MU Brno MŠMT jak?? VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Doškolovací kurz ne FCH VUT aplikované chemie 22

23 Mgr. Soňa Švehlová Milena Tesařová Mgr. Danuše Třísková Mgr. Jiří Vondra Mgr. Dana Vyplašilová Netradiční metody ve Netradiční metody ve Netradiční metody ve Eva Valášková Aprobační zkoušky zdravotnických ano ano ano Středisko služeb školám a Středisko služeb školám a Středisko služeb školám a MŠMT MŠMT MŠMT VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Počítačová a digitální ano SOŠ elektrotechnická, MŠMT fotografie Kounicova 16, Brno ano Praha MZ ČR Mgr. Iva Zdražilová Studium ANJ FF MU MŠMT Ivan Žižlavský Brno, RNDr. Milada Odstrčilová ředitelka školy 23

24 Zhodnocení plnění dlouhodobého plánu školy Za hlavní cíl školy si klademe předání žákům a studentům co nejvíce znalostí, dovedností a postojů, které jim umožní co nejlepší uplatnění v zaměstnání ve vystudovaném oboru nebo pomohou při přijímání na vysoké a vyšší odborné školy. Od září 2004 jsme začali vyučovat podle nově zpracovaných osnov na oboru oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, který není zařazen mezi zdravotnická povolání, a proto jsme museli ve velmi krátké době zpracovat tzv. rámcový vzdělávací plán jak pro střední tak i vyšší školu. Dále se naši vyučující podíleli na inovaci osnov oborů asistent zubního technika a nutriční asistent, což byla práce časově náročná. V lednu 2005 jsme podali k akreditaci nově utvářené základní pedagogické dokumenty a vzdělávací program pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Akreditační řízení bylo pozastaveno do listopadu 2005, a proto jsme nemohli tento obor zatím otevřít. Pro školní rok 2006/2007 plánujeme otevírat dvě třídy tohoto oboru. Dle dlouhodobého plánu školy jsme v letošním školním roce přijímali žáky pro nově koncipovaný obor zubní instrumentářka. Podařilo se nám vybudovat novou odbornou učebnu zubní ordinaci. Její nákladné vybavení nám pomohly snížit sponzorské dary dvě zubní křesla s příslušenstvím. Novou učebnu bychom rádi využili i pro výuku oboru diplomovaná dentální hygienistka (zapojíme se do akreditace tohoto oboru v rámci projektu během příštího školního roku). Tyto dva obory nemá žádná škola na Moravě. Platnost nového školského zákona a jeho realizace v praxi přinesla řadu nových změn, na které jsme operativně reagovali přijímací řízení apod. V závěru školního roku probíhala jednání v rámci slučování se střední zdravotnickou školou na Lipové ulici. Byl zpracován slučovací projekt, podle kterého postupně slučování probíhá. Ve spolupráci s Lipovou jsme pro obory diplomovaný farmaceutický laborant a diplomovaný zdravotní laborant, jejichž výuka bude probíhat na obou pracovištích školy, společně připravili a realizovali přijímací řízení. Od původního dlouhodobého záměru nově koncipovat obor Diplomovaný sociálně zdravotní pracovník jsme upustili z důvodu jeho akreditace na vysoké škole - návaznost zákona č. 96/2004 Sb. V oblasti materiálně-technické se nám mimo nově zbudovanou odbornou učebnu podařilo v souladu s ICT plánem vybavit dvě učebny pevně instalovanými dataprojektory, a jedním přenosným audiovizualizérem, byla doplněna učebna informační a komunikační technologie o nové počítače, provedli jsme rekonstrukci zubní laboratoře a v posluchárně jsme pořídili vertikální žaluzie. Využili jsme možnosti připojení k páteřní síti ÚVT MU Brno, která v rámci budování metropolitní sítě potřebovala přes pozemek školy vést optický kabel (se souhlasem krajského úřadu), čímž získáme velmi rychlé připojení k Internetu. Během prázdnin došlo k narušení střešního povrchu hřiště a vlivem deštivého počasí k masivnímu protékání do čtyř učeben. S tak náročnou opravou jsme v dlouhodobém plánu školy nepočítali, proto jsme se obrátili na krajský úřad o finanční výpomoc. V oblasti personálního zabezpečení nedošlo k podstatným změnám. Jedna vyučující dokončila bakalářské studium. V rámci dalšího jsme absolvovali (29 vyučujících) dvoudenní cyklus přednášek a cvičení v oblasti využívání netradičních vzdělávacích metod výuky. S kladným ohlasem a s nadšením bylo u vyučujících toto školení přijato. 24

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2005/2006 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2006 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2007 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SZŠ, BRNO, JASELSKÁ 7/9 Obsah: Tabulková část výroční zprávy Část I. Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KROMĚŘÍŽ Zdravotnická škola Kroměříž, jejíž historie sahá do roku 1949, si ve školním roce 2006-2007 připomněla 10. výročí svého působení v nově postavené

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY pracoviště Lipová 18 pracoviště Merhautova 15 školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 *** Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2008 Mgr. Dagmar

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA SOKOLNICE 496, příspěvková organizace 664 52 Sokolnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 www.iss-sokolnice.cz 1 Výroční zpráva školy obsahuje podstatné údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1, 602 00 Brno tel.: 541 42 71 11, 541 32 13 30 fax: 541 24 14 48 e-mail: info@spssbrno.cz http: www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice. Školní rok : 2005/ 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy, Husova 3, České Budějovice Školní rok : 2005/ 2006 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle 7, část třetí obsah a zpracování

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2008/2009 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 tel.: 541 427 111, 541 241 448 fax: 541 241 448, e-mail: info@spssbrno.cz, http://www.spssbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 tel/fax : 582 343 861 e.mail : skola@szdravpv.cz, URL: www.szdravpv.cz Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok : 2008/2009 Vypracovala : Mgr. Ivana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T.

Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2. Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 1. Gymnázium, Brno-Řečkovice, T. Gymnázium, Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za

Více