VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2004/2005 Září

2 OBSAH Základní údaje o škole (SOŠ, VOŠ) str. 3 Přehled oborů vzdělání str. 4 Výsledky výchovy a vzdělávání str. 6 Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií str. 8 Údaje o přijímacím řízení str. 9 Celkový přehled personální situace str. 10 Výkon státní správy str. 11 Poradenské služby str. 12 Další údaje o škole str. 14 Mimoškolní a volnočasové aktivity str. 16 Zpráva o dalším str. 20 Hodnocení plnění dlouhodobého plánu školy str. 24 2

3 Základní údaje o škole a) Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova 15 je státní škola s právní subjektivitou Právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: Sídlo: Merhautova 15, Brno URL: b) c) Zřizovatel školy: Ředitelka školy: Bydliště: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Rada Jihomoravského kraje č.j. 16/44 ze dne Milada Odstrčilová, RNDr. Milady Horákové 7, Brno d) Škola sdružuje: Střední zdravotnickou školu IZO Vyšší zdravotnickou školu IZO Škola nemá jiné součásti (domov mládeže, školní jídelna) Celková kapacita Střední zdravotnické školy je 210 žáků Celková kapacita Vyšší zdravotnické školy je 490 žáků 3

4 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku Střední zdravotnická škola: M Specializace ve zdravotnictví M / Dietní sestra - 4leté studium č.j. VZV M Technik ve zdravotnictví M / Zubní technik - 4leté studium č.j. VZV M / Oční technik - 4leté studium č.j / M / Oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka č.j / Vyšší zdravotnická škola: N Rehabilitace N / Diplomovaný fyzioterapeut - studium denní - MŠMT ČR - č.j / N Specializace ve zdravotnictví N / Diplomovaný radiologický asistent - studium denní i dálkové - MŠMT ČR - č.j / N / Diplomovaná dietní sestra - studium denní - MŠMT ČR - č.j.29741/ N / Diplomovaný asistent hygienické služby - studium denní - MŠMT ČR - č.j.14830/ N Technik ve zdravotnictví N / Diplomovaný oční technik - studium denní - MŠMT ČR - č.j.29742/ N / Diplomovaný zubní technik - studium denní - MŠMT ČR - č.j.27060/

5 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Brno, Merhautova Název 15 Sídlo Brno, Merhautova 15 Právní forma příspěvková organizace IČO Zřizovatel JM kraj Brno, Žerotínovo nám. Adresa pro dálkový přístup B. Ředitel Jméno, příjmení, titul Adresa bydliště Milada Odstrčilová, RNDr. Milady Horákové 7, Brno C. Školy a školská zařízení, které PO sdružuje Název Cílová kapacita Střední zdravotnická škola 210 Vyšší zdravotnická škola 490 5

6 D. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ D2. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Ročník studijní obory SOŠ nástavbové studium denní studium jiné formy studia denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem studijní obory SOŠ - denní studium Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikov áni zam.hodin Počet neoml.hod in Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův celkem z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku 6

7 D5. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Ročník denní studium jiné formy studia Počet tříd Počet žáků Počet tříd Počet žáků celkem denní studium Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův. z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku celkem jiné formy studia Ročník Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Neklasifikováni Přerušení studia vyloučení Předčasné ukončení z prosp.dův. z jiných dův. Přijatí v průběhu šk.roku celkem

8 E1. Výsledky maturitních zkoušek Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce Gymnázium 4leté Gymnázium 6leté Gymnázium 8leté denní Studijní obory SOŠ ostatní formy denní Studijní obory SOU ostatní formy Nástavbové denní studium ostatní formy celkem E3. Výsledky absolutorií (VOŠ) Počet žáků konajících zkoušku Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nepřipuštění ke zkoušce denní studium jiné formy studia celkem

9 F. Údaje o přijímacím řízení (všechny součásti) Obor 1.kolo - počet další kola - počet Celkem počet Kód Název (forma) přihlášený ch zúčastněn ých přijatých přihlášenýc h zúčastněn ých přijatých přijatých M/007 Asistent zubního technika M/008 Nutriční asistent Oční technik bez získání způsobilosti M/006 zdravotnického pracovníka J/004 Zubní instrumentářka N/003 Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka (denní) nepřijatýc h Diplomovaný oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka N/003 (dálková) N/002 Diplomovaný zubní technik Diplomovaná farmaceutický asistent N/004 (denní) Diplomovaná farmaceutický asistent N/004 (dálková) N/003 Diplomovaný zdravotní laborant celkem G. Individuální integrace Typ postižení Studijní (učební) obor Ročník Počet žáků celkem 9

10 H. CELKOVÝ PŘEHLED PERSONÁLNÍ SITUACE (Uvádějte přepočtený počet) H1. Počty školy Útvar Funkce Počet na SŠ Počet na VOŠ ředitel 0,5 0,5 zástupce ředitele 1 1 učitel 13,63 22 Pedag.pracovníci mistr odborného výcviku 0 vychovatel 0 celkem 15,13 23,5 Nepedagogičtí pracovníci 6,48 8,72 H2. Kvalifikovanost a aprobovanost Učitelé na SŠ Kvalifikovanost v % 78 Aprobovanost v % 0 Nekvalifikovaní pracovníci v přep.počtech 8,6 H3. Pohyb pedagogických Ped.pracovníci na Ped.pracovníci na SŠ VOŠ Počet nových absolventů učitelského studia přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu 0 0 Počet ostatních ped. přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu / z toho nekvalifikovaných Počet ped., kteří ukončili pracovní poměr během šk.roku 1 1 H4. Věkové složení pedagogických Učitelé na SŠ Učitelé na VOŠ Mistři odborného výcviku Vychovatelé Věk Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy do 35 let 0 5 1,9 2, let nad 50 let 1 2,94 3 5, Důchodci 0 2,19 0 1, Celkem 1 14,13 4,9 18,

11 H5. Další a nepedagogických (vč.řídících školy) Typ kurzu/školení Počet zúčastněných seminář pro ředitele SZŠ a VZŠ 1 informační systémy 1 Netradiční metody ve vyučování 26 PI - Informační gramotnost 9 Tvorba prezentačních materiálů 5 seminář - Problematika diagnostiky a léčby LBP 1 seminář - Mluvit, ale jak? - II. 1 Sympozium o skolióze 3 Počítačová grafika a digitální fotografie 4 kurz celoživotního vzdělávání - aplikovaná chemie 1 konference o Ekologické Výchově 1 seminář " Nové zákony ve školství" 2 seminář proředitele SZŠ a VZŠ, aktuální otázky zdrav. školství 2 celkem 57 I. Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Přijetí ke studiu Nepřijetí ke studiu Přerušení studia 13 0 Stipendium 0 0 Podmínečná vyloučení 1 0 Vyloučení 0 0 Opakování ročníku 0 0 Změna studijního oboru 18 0 celkem J. Česká školní inspekce Termín Typ inspekce 11

12 K. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLÁCH fyzický počet dosažené vzdělání kvalifikace, specializace do 35 let výchovný poradce 1 VŠ VŠ 1 školní metodik prevence 1 VŠ VŠ 1 úvazek kvalifikace, specializace školní psycholog 0 školní spec.pedagog (*) 0 *) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j /98/24, bod 2.6. dosažené vzdělání do 35 let věková struktura nad 50 let let věková struktura nad 50 let let důchodci důchodci K2. Další vzdělávání poradenských Výchovný poradce: Elektronický kurz kariérového poradenství ( NUOV) Primární prevence drogových a jiných závislostí (Skálův institut - akreditace MŠMT) Školní metodik prevence: Školní psycholog: Školní speciální pedagog: 12

13 K3. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ Jmk) Program (grant) Organizace poskytující grant Výše fin.částky (v Kč) Finanční prostředky z jiných zdrojů v okrese Zdroj Výše fin.částky (v Kč) Spolupráce se zdravotnickou školou Kragujevac v Srbsku, příspěvek KÚ

14 L. DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE L1. Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech spolupráce se Srbskou školou v Šumádii mezinárodní výzkum Leonardo Operační program Rozvoj lidských zdrojů L2. Mimoškolní aktivity sportovní a jazykové kroužky festival filmů - "Člověk v tísni" kurzy tance a společenské výchovy kurzy znakové řeči konference fyzioterapeutů Pragodent obor ZT a DZT Opta obor OCT a DOT Mefa obor DIS a DDS návštěvy divadelních představení, koncertů a výstav přednáška "S Tebou o Tobě" kulturní akce k 17. listopadu + přednáška Klub mladých Evropanů L3. Účast školy v soutěžích Olympiáda českého jazyka atletická soutěž škol turbaj ve florbale soutěž zájmových uměleckých aktivit mládeže - kresba - Brněnské kolo běh veletržním Brnem Soutěž zdatnosti - čtyřboj Aerobic Master Class soutěž zubních techniků v rámci republiky - 2. místo literární soutěž "Jak vidím Romy?" - 1. místo 14

15 L4. Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení ) LF MU, PdF MU - oblast vzdělávání, praxe studentů Domov důchodců - Kamenná občanské sdružení pro studium ROSKA spolupráce s Klubem mladých Evropanů Mikulášská besídka pro děti z krizového centra L5. Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty L6. Účast žáků a pedagogů na životě v obce Bílá pastelka - celonárodní akce pořádané pro slabozraké Píšťalka Svátek s Emilem besídky a dárky pro Domov pokojného stáří a Domov dětí "Vánoční strom splněných přání"-akce na podporu dětí Nadace Archa Chantal Sběr léčivých bylin Běh Terryho Foxe Pomerančový den - - informativní akce o Alzheimerově chorobě Akce Světluška - sbírka na pomoc nevidomých a silně zrakově postižených lidí Dobrovolnické centrum Motýlek - dětský den v nemocnici "Tóny duhy"-výzkum v oblasti komunikace mezi slyšícími a neslyšícími L7. Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje Typ vzdělávání délka počet Metodické vzdělávání učitelů v rámci školy - 1x za měsíc 40 Studium FFMU - obor italština 3 roky 1 Studium FFMU - obor angličtina 3 roky 1 Studium PdF UP - obor sociální a zdravotní péče 6 let 1 Studium PdF MU - obor učitelství na zdravotnických školách (? Dana Štarhová) 3 roky 1 15

16 Údaje o škole, mimoškolní a volnočasové aktivity školy Školní rok 2004/2005 byl pro naše žáky naplněn nejen vzděláváním, osvojováním vědomostí a dovedností ve škole, ale také jsme žákům mohli nabídnout bohatý program mimoškolních a volnočasových aktivit. Školní rok začal novou aktivitou - seznamovacími kurzy pro první ročníky střední školy. Kurzy jsme pro žáky prvních ročníků zařadili ještě před zahájením jejich výuky ve škole (od do 3. 9.), aby měli možnost seznámit se spolužáky a s třídním učitelem a vytvořit tak první kolektivní vazby před nástupem do školy. V pestrém a bohatém programu v příjemném prostředí rekreačního střediska Kutiny byly zastoupeny jak sportovní a seznamovací programy, tak vlastní tvořivá činnost žáků. Celý program byl zaměřen na sebepoznání žáků, týmovou spolupráci, vytvoření třídního ducha, komunikaci v novém kolektivu apod. Kurzy byly ze strany žáků i vyučujících hodnoceny velmi pozitivně a budeme je zařazovat každý rok. Pro žáky druhých ročníků střední školy proběhl v září již tradiční sportovně-ozdravný týdenní pobyt v Itálii. Zorganizovali jsme lyžařský výcvikový kurz i exkurzi pro žáky třetích ročníků střední školy do vídeňských muzeí zaměřenou na zdokonalení a využití jazykových dovedností. Ve škole byly v průběhu roku 2004/2005, stejně jako v minulých letech, realizovány sportovní kroužky volejbalu, basketbalu a aerobiku. Kromě toho se nám podařilo zorganizovat jazykové kroužky. Z nabídky anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé, německý jazyk pro začátečníky i pokročilé, italský jazyk a francouzský jazyk se dostatečný počet studentů ze střední i vyšší školy přihlásil pouze na tři jazykové kroužky. Od září do května tedy probíhala formou kroužků výuka anglického jazyka, německého a francouzského jazyka. Dále po celý školní rok probíhal kurz znakové řeči (pro velký zájem dvě skupiny). Učitelé tělesné výchovy pořádali ve škole turnaje košíkové, volejbalu a florbalu, byl zorganizován sportovně-turistický den k Mnozí žáci se účastnili i mimoškolních sportovních soutěží ve florbalu (hoši i dívky), sálové kopané (hoši), atletice nebo přespolním běhu, např. Běh veletržním Brnem (1. místo), Aerobik Master Class, Soutěž zdatnosti čtyřboj a další sportovní utkání. Žáci ve volných hodinách využívali posilovnu, taneční sálek pro kalanetiku, hřiště na střeše školy k hraní tenisu a ostatních míčových her. Měli možnost samostatně pracovat ve dvou učebnách s PC připojených k internetu s volným provozem. Měli k dispozici školní knihovnu a čítárnu, kde se věnovali nejen studiu odborné literatury, ale i četbě beletrie a poezie nebo vyhledávání informací na internetu. Třídní učitelé se svými žáky navštěvovali ve volném čase divadelní či filmová představení, všichni žáci střední školy shlédli filmové představení Slavíci v kleci. Před vánočními svátky navštívili hudební představení Cesta aneb písně, které změnily svět. V rámci výchovně vzdělávacího programu byl zařazen v prvním ročníku seminář S Tebou o Tobě, žáci 2. ročníků navštěvovali taneční kurzy. K 17. listopadu jsme uskutečnili neformální setkání našich nejlepších studentů vyšší školy s vedením školy. Tato beseda se setkala s kladným ohlasem. Pro žáky střední školy jsme k oslavě Dne za svobodu a demokracii uskutečnili v tělocvičně školy kulturní představení, na kterém byli ohodnoceni žáci, kteří dosahují velmi dobrých výsledků v prospěchu, ale také žáci, kteří se umístili v různých soutěžích na předních místech nebo jiným způsobem reprezentovali školu. Mezi oceněnými byl student, který získal 2. místo v celostátní soutěží zubních techniků nebo studentka, která se umístila na 1. místě v celostátní literární soutěži Jak vidím Romy?. Žáci se již tradičně zapojili do několika sbírkových akcí např. Světluška na pomoc 16

17 zrakově postiženým lidem, Bílá pastelka, též na pomoc těžce zrakově postiženým spoluobčanům nebo Pomerančový den a Píšťalka. Před vánočními svátky naši studenti pomáhali u "vánočního stromu splněných přání, který organizuje Nadace Archa Chantal pro děti z nemocnic a z dětských domovů. Žáci se též zapojili do akce Svátek s EMILEM. Žáci oboru DIF se ve svém volném čase věnovali lidem s roztroušenou mozkomíšní sklerózou, dětem z Ústavu sociální péče v Brně na Kociánce a z Krizového centra. Tyto aktivity probíhaly ve škole po vyučování na základě smluvního zabezpečení občanského sdružení ROSKA. Aktivně jsme také spolupracovali s Domovem pokojného stáří na Kamenné ulici. Dvakrát ročně studenti naší školy navštěvují klienty domova a připravují pro ně program a malé dárečky. I v letošním školním roce bylo záměrem vedení školy zřízení školské rady dle zákona 19/95 Sb. 17, ale nesetkal se s kladnou odezvou ze strany rodičů ani za strany vyučujících. Z platnosti nového školského zákona vyplývá povinnost zřídit školskou radu, tedy i přes nezájem o její zřízení budeme tuto radu ve školním roce 2005/2006 realizovat. Již druhým rokem působila ve škole studentská rada školy, kde se pravidelně scházeli zástupci všech tříd a diskutovali o aktuálních problémech ve škole, volnočasových aktivitách pro žáky atd. Svoje připomínky řešili s vedením školy. Zřízení této rady vedlo nejen k efektivnější komunikaci vedení školy se žáky ve třídách, ale podařilo se vyřešit i mnoho problémů a nápadů studentů. Jedna z výhod studentské rady je i možnost získat informace, o kterých se odpovědní pracovníci školy jiným způsobem nemají možnost dovědět. Se školou úzce spolupracuje obecně prospěšná společnost pod názvem Klub přátel školy. Finanční prostředky této společnosti slouží na pomoc žákům ze sociálně slabého prostředí k možnosti se zúčastnit kurzů, odborných exkurzí či výletů. Klub přátel školy též poskytuje finanční příspěvky na závěrečné zkoušky studentů, spotřební materiál do tiskáren a na činnost sportovních nebo jazykových kroužků, na realizaci turnajů a odměn pro žáky za vzornou reprezentaci školy. Klub přátel školy též v loňském roce přispěl na zakoupení různého vybavení pro žáky (snowboardů, sportovních lan, her a beletrie do knihovny,...), které žáci využijí na kurzech pořádaných školou nebo vypůjčením ze školy. V současné době je na kontě společnosti kolem Kč. Pro zaměstnance školy je ve škole realizován sportovní klub, který slouží k relaxaci a sportovním aktivitám školy a dále pak léčebná rehabilitace. Někteří zaměstnanci se zúčastnili poznávacího zájezdu do rakouského Laa spojeného s relaxací, před vánočními svátky byl pro zaměstnance školy zrealizován kulturní večer s přednáškou o výrobě vína a s ochutnávkou ve vinném sklípku v Němčičkách. Na konci školního roku měli zaměstnanci školy možnost zúčastnit se vlastivědně-sportovně-turistického odpoledne na Pálavských vrších s občerstvením u Novomlýnských nádrží. Z důvodu rozšiřující se toxikomanie ve společnosti a absence citových vztahů v rodině pracuje ve škole výchovná poradkyně, která byla proškolena v Protidrogovém centru. Žáci byli zapojeni do PEER programu. Pro žáky školy byly uspořádány besedy a školení v Protidrogovém centru a dále besedy s pracovníky sdružení Podané ruce v Brně. Naši žáci se podíleli při realizaci primární prevence v Poradenském centru pro drogové a jiné závislosti. Jako velmi úspěšná akce byla návštěva programu Dance no Drugs, kterou hodláme v příštím roce zopakovat. Koordinaci akcí v jednotlivých třídách prováděla výchovná poradkyně, která úzce spolupracovala se všemi pedagogy školy. V průběhu školního roku byla uspořádáno metodické sdružení orientovaná na protidrogovou problematiku. Ve školním roce 2004/2005 pokračovala ve škole změna osnov týkající se všech našich oborů. Od září 2004 jsme začali nově učit "oční techniky bez získání způsobilosti zdravotnického 17

18 pracovníka", jejichž učební dokumenty na obou typech studia - střední i vyšší - byly inovované, v tomto školním roce jsme poprvé přijímali studenty pro obor "asistent zubního technika", který se transformoval z oboru "zubní technik", "nutriční asistent" z oboru "dietní sestra" a dále jsme poprvé přijímali studenty na obory "zubní instrumentářka", "diplomovaný zdravotní laborant" a "diplomovaný farmaceutický asistent". Veškerá práce s novými dokumenty, novými učebními plány i zabezpečením výuky nových oborů byla finančně i časově velmi náročná. Museli jsme vybudovat novou zubní ordinaci pro výuku zubních instrumentářek, u tohoto oboru je zatím z technických důvodů jen malá kapacita. Dále jsme začali usilovat o akreditaci oborů na vyšší škole (podle nového školského zákona). Zatím jsou připraveny k akreditaci dokumenty pro obor Diplomovaný nutriční terapeut. Jedinečnost naší školy spočívá v tom, že jsou pouze 3 školy v republice se zaměřením na obor dietní sestra, dvě na obor oční technik a pouze jediná na obor zubní instrumentářka. V letošním školním roce byla plně obsazena cílová kapacita střední školy. Ve všech oborech převýšil zájem o studium, řadu uchazečů i s velmi dobrým prospěchem jsme nemohli z kapacitních důvodů uspokojit. Na naší škole jsou studijní obory technického rázu, které vyžadují vysoké finanční náklady na vybavení očních a zubních laboratoří, cvičných kuchyní, odborné učebny diplomovaných fyzioterapeutů a diplomovaných radiologických asistentů jsou také finančně velmi náročné. Dřívější úvahy o oddělení střední školy a vyšší školy jsme přehodnotili a předpokládáme současnou stávající organizaci střední a vyšší školy stále za optimální. Prakticky všichni vyučující se vyjádřili pro zachování stávajícího stavu, doplněného o kurzy celoživotního vzdělávání. Tato naše úvaha vychází z ekonomické náročnosti těchto studijních oborů a je vyvážená využitím nákladných učebních pomůcek a přístrojů jak pro vyšší tak pro střední školu a umožňuje rychlejší amortizaci přístrojů. Učitelé se snaží doplňovat nedostupný studijní materiál přípravou odborných publikací. Zubní technik 3 učitelé, dietní sestra 3 vyučující, oční technik 2 vyučující. Učitelé cizích jazyků překládají odborné zdravotnické texty pro jednotlivé studijní obory. Škola navázala spolupráci se zdravotnickou školou ve Srbsku Šumádie. Výměnná akce studentů z naší školy do Srbska plánovaná na květen 2005 se neuskutečnila kvůli nedostatkům včasných informací ze srbské školy. Na podzim 2005 chystáme pro tamější zubní techniky týden v naší škole spojený s odbornými i kulturními aktivitami. Úzká spolupráce je též v LF MU a PedFMU v oblasti vzdělávání studentů magisterského studia obor oční optik a nutricionista. V rámci výukových programů máme dlouhodobě uzavřeny smlouvy o konání praktického vyučování ve fakultních a městských nemocnicích, dále v ostatních zdravotnických státních i nestátních zařízeních. Kromě smluv, v nichž jsou zakotveny školní pracoviště praktického škola smluvně zabezpečuje odbornou praxi žáků s různými státními i nestátními zařízeními v rámci celé České republiky. Zhodnocení a závěr Škola současně vychovává a vzdělává žáky čtyřletého a dvouletého středního odborného studia a vyššího studia. Každá z těchto forem studia má vlastní specifika a ač jsou studijní obory soustředěny pod oblast zdravotnictví (kromě oboru oční technik, který už nepatří do zdravotnických povolání), přesto existuje mezi nimi úzká diferenciace týkající se nejen studijných programů, ale i inovace materiálního zabezpečení. Formy vzdělávacích programů, 18

19 příprava nových či inovace starých učebních osnov a příprava materiálů pro akreditaci oborů vyšší školy, kladly ve školním roce 2004/2005 velkou zátěž na řízení a organizaci školy a situaci ještě zkomplikovalo chystané sloučení střední zdravotnické školy Lipová 18 k naší škole. Nově jsme od školního roku 2004/2005 přijímali studenty vyššího odborného studia na obor diplomovaný farmaceutický asistent (denní i dálková forma) a diplomovaný zdravotní laborant. Organizační zabezpečení tohoto studia je komplikovanější, protože studenti budou docházet na obě pracoviště školy. Z nově chystaných oborů diplomovaná dentální hygienistka a zubní instrumentářka se nám podařilo otevřít jen jeden, dvouletý obor zubní instrumentářka, ale doufáme, že v příštím školním roce budeme moci nově vybavenou zubní ordinaci využít i na obor druhý. Postupně bychom chtěli všechny čtyřleté obory zpracovávat do rámcových vzdělávacích programů. Zatím se to daří u prvních ročníků oboru oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, asistent zubního technika a nutriční asistent. Nedostatek kvalitní odborné literatury jsme i v letošním školním roce byli nuceni řešit zpracováním vlastních pomocných odborných textů, na kterém se podíleli hlavně interní vyučující. Ve školním roce se dále úspěšně vyvíjela komunikace vedení školy se žáky především prostřednictvím studentské rady. Někteří žáci OCT 1 a DIS 1 se zúčastnili lyžařského kurzu a třídy DIS 2 a ZUT 2 sportovního kurzu do zahraničí. Pro žáky, kteří jsou částečně nebo úplně uvolnění z tělesné výchovy, v letošním školním roce bylo 21 žáků, hledáme náhradní řešení v podobě zdravotní tělesné výchovy, ale vzhledem k časovému vytížení žáků a jejich rozvrhu, který je postaven na praktické výuce, se nám nedaří najít volný časový prostor. Škola i letos dosáhla všech výchovně vzdělávacích cílů zásluhou vysoké aktivity všech pedagogických i nepedagogických a odpovědností a neocenitelným přístupem externích spolu školy. 22. září 2005 RNDr. Milada Odstrčilová ředitelka školy 19

20 Zpráva o dalším za rok 2004/2005 Jméno Název vzdělání Osvědčení Organizace Akreditace Fin.vyhod. MUDr. Jana Balharová VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Mgr. Renata Čechová VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Mgr. Blanka Dočkalová Rodenstock akademie ano Rodenstock a.s. Tabulkové kalkulátory ano MZLU v Brně MŠMT Počítačová a digitální fotografie ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Bc. Andrea Havlíková Bc. Romana Hlinecká Mgr. Jana Horáková PhDr. Vladimíra Horáková Amputace DK, ne Unify protézování, ortézy Úrazy a onemocnění ne Unify lokte Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Problematika ano NCO NZO ČLK diagnostiky a léčby LBP Sympózium a skolióze ne FN Brno VT P 1 ano SOU a SOUO Cejl MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Sympózium a skolióze ne FN Brno Netradiční metody ve ano Nové zákony ve školství Netradiční metody ve Středisko služeb školám a ano Vzdělávací středisko Belscholae ano Středisko služeb školám a MŠMT MŠMT MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Využití klasických ano FF MU MŠMT jazyků k prohloubení jazykového studia 20

21 Antonín Hrůza Mgr. Ivana Houšková Mgr. Iveta Kalhousová moderních evropských jazyků studium italštiny FF MU MŠMT Netradiční metody ve VŠ-magistr zdravotních věd Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT diplom LF-MU MŠMT ano Středisko služeb školám a MŠMT ano ČSČK - Brno MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí Tvorba prezentací - ano SSŠ Brno MŠMT PowerPoint VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Rodenstock akademie ano Rodenstock a.s. Mgr. Zuzana VŠ speciální diplom PdF MU MŠMT Kapounová pedagogika Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Sympózium a skolióze ne FN Brno Šárka Kotková Revize el. zařízení ano J.K.marketing s.r.o. Adriana Koudelková studium ne VŠ JAK Praha MŠMT Mgr. Andrea Křížová Renata Loukotová Bc. Ladislav Najman RNDr. Milada Odstrčilová Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT Počítačová a digitální ano MZLU v Brně MŠMT fotografie VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Rodenstock akademie ano Rodenstock VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Seminář pro ředitele ano NCO NZO MŠMT SZŠ a VZŠ Konference o ano Dům ekolologické MŠMT 21

22 PhDr. Světluše Nováčková ekologické výchově výchovy VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Nové zákony ve ano Vzdělávací středisko MŠMT školství Belscholae Blanka Pekárková VŠ UP Olomouc MŠMT Mgr. Luďka Richtrová Mgr. Miloš Rutrle Mgr. Helena Řezníčková Ing. Břetislav Sedláček Mgr. Jana Sedláková PhDr. Radmila Sumová Mgr. Sylva Šudomová Netradiční metody ve ano Středisko služeb školám a MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT Počítačová a digitální ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT fotografie Elektronický kurz kariérového poradenství Primární prevence drogových a jiných závislostí Netradiční metody ve ne NÚOV ano Skálův institut MŠMT ano Středisko služeb školám a MŠMT Informační systémy ano MZLU v Brně MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Počítačová a digitální fotografie ano SOU a SOUO Cejl, Brno MŠMT VT P 1 ano MZLU v Brně MŠMT I., II. VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Mluvit, mluvit, ale Ano VPC MU Brno MŠMT jak?? VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Doškolovací kurz ne FCH VUT aplikované chemie 22

23 Mgr. Soňa Švehlová Milena Tesařová Mgr. Danuše Třísková Mgr. Jiří Vondra Mgr. Dana Vyplašilová Netradiční metody ve Netradiční metody ve Netradiční metody ve Eva Valášková Aprobační zkoušky zdravotnických ano ano ano Středisko služeb školám a Středisko služeb školám a Středisko služeb školám a MŠMT MŠMT MŠMT VT P 1 ano SOU a SOUO, Cejl MŠMT Tvorba prezentačních ano SSŠ MŠMT materiálů Počítačová a digitální ano SOŠ elektrotechnická, MŠMT fotografie Kounicova 16, Brno ano Praha MZ ČR Mgr. Iva Zdražilová Studium ANJ FF MU MŠMT Ivan Žižlavský Brno, RNDr. Milada Odstrčilová ředitelka školy 23

24 Zhodnocení plnění dlouhodobého plánu školy Za hlavní cíl školy si klademe předání žákům a studentům co nejvíce znalostí, dovedností a postojů, které jim umožní co nejlepší uplatnění v zaměstnání ve vystudovaném oboru nebo pomohou při přijímání na vysoké a vyšší odborné školy. Od září 2004 jsme začali vyučovat podle nově zpracovaných osnov na oboru oční technik bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka, který není zařazen mezi zdravotnická povolání, a proto jsme museli ve velmi krátké době zpracovat tzv. rámcový vzdělávací plán jak pro střední tak i vyšší školu. Dále se naši vyučující podíleli na inovaci osnov oborů asistent zubního technika a nutriční asistent, což byla práce časově náročná. V lednu 2005 jsme podali k akreditaci nově utvářené základní pedagogické dokumenty a vzdělávací program pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Akreditační řízení bylo pozastaveno do listopadu 2005, a proto jsme nemohli tento obor zatím otevřít. Pro školní rok 2006/2007 plánujeme otevírat dvě třídy tohoto oboru. Dle dlouhodobého plánu školy jsme v letošním školním roce přijímali žáky pro nově koncipovaný obor zubní instrumentářka. Podařilo se nám vybudovat novou odbornou učebnu zubní ordinaci. Její nákladné vybavení nám pomohly snížit sponzorské dary dvě zubní křesla s příslušenstvím. Novou učebnu bychom rádi využili i pro výuku oboru diplomovaná dentální hygienistka (zapojíme se do akreditace tohoto oboru v rámci projektu během příštího školního roku). Tyto dva obory nemá žádná škola na Moravě. Platnost nového školského zákona a jeho realizace v praxi přinesla řadu nových změn, na které jsme operativně reagovali přijímací řízení apod. V závěru školního roku probíhala jednání v rámci slučování se střední zdravotnickou školou na Lipové ulici. Byl zpracován slučovací projekt, podle kterého postupně slučování probíhá. Ve spolupráci s Lipovou jsme pro obory diplomovaný farmaceutický laborant a diplomovaný zdravotní laborant, jejichž výuka bude probíhat na obou pracovištích školy, společně připravili a realizovali přijímací řízení. Od původního dlouhodobého záměru nově koncipovat obor Diplomovaný sociálně zdravotní pracovník jsme upustili z důvodu jeho akreditace na vysoké škole - návaznost zákona č. 96/2004 Sb. V oblasti materiálně-technické se nám mimo nově zbudovanou odbornou učebnu podařilo v souladu s ICT plánem vybavit dvě učebny pevně instalovanými dataprojektory, a jedním přenosným audiovizualizérem, byla doplněna učebna informační a komunikační technologie o nové počítače, provedli jsme rekonstrukci zubní laboratoře a v posluchárně jsme pořídili vertikální žaluzie. Využili jsme možnosti připojení k páteřní síti ÚVT MU Brno, která v rámci budování metropolitní sítě potřebovala přes pozemek školy vést optický kabel (se souhlasem krajského úřadu), čímž získáme velmi rychlé připojení k Internetu. Během prázdnin došlo k narušení střešního povrchu hřiště a vlivem deštivého počasí k masivnímu protékání do čtyř učeben. S tak náročnou opravou jsme v dlouhodobém plánu školy nepočítali, proto jsme se obrátili na krajský úřad o finanční výpomoc. V oblasti personálního zabezpečení nedošlo k podstatným změnám. Jedna vyučující dokončila bakalářské studium. V rámci dalšího jsme absolvovali (29 vyučujících) dvoudenní cyklus přednášek a cvičení v oblasti využívání netradičních vzdělávacích metod výuky. S kladným ohlasem a s nadšením bylo u vyučujících toto školení přijato. 24

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace

A. Základní informace o škole. B. Ředitel školy. C. Součásti školy (podle rozhodnutí o zařazení do sítě), další informace A. Základní informace o škole Název školy Střední zdravotnická škola, Brno, Lipová 18 Sídlo školy Lipová 18, 602 00 Brno Právní forma školy příspěvková organizace IČO 00637971 Zřizovatel Rada Jihomoravského

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15. Merhautova 15, 613 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Merhautova 15, 613 00 Brno Identifikátor: 600 019 861

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 7/8 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 5/5 Sb. A. Základní informace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002

Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31.10.2002 52 Studium na zdravotnických školách školní rok 2001 / 2002 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Pomůcka k použití systému

Pomůcka k použití systému Pomůcka k použití systému KEVIS (Krajský EVidenční Informační Systém) evidence Školské organizace Výroční zpráva 2014/2015 (sběr dat a podkladů pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003

Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.11.2003 70 Studium na zdravotnických školách školní rok 2002 / 2003 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HROZNOVÁ 1 Tel./záz./fax: 54321 1912; 54321 6880 e-mail: vedeni@zshroznova.cz Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno - střed Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004

Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.10.2004 61 Studium na zdravotnických školách školní rok 2003/2004 Zdrojem dat pro tuto aktuální informaci jsou výsledky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více