Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty. konané dne 6. 12. 2007"

Transkript

1 Přítomni : Z á p i s ze zasedání Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. prof. PhDr. Václav Bok, CSc. prof. PhDr. František Čermák, DrSc. PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. prof. PhDr. Anna Housková, CSc. doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. doc. Dr. Ing. Jana Klečková prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc. doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc. prof. PhDr. Josef Krob, CSc. prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. prof. Ing. Jan Nouza, CSc. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. prof. PhDr. Miroslav Petříček, Dr. prof. PhDr. Ing. Jan Royt doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. Omluveni: doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. konané dne Počet členů VR 41, přítomno 33, omluveno 8 1

2 doc. PhDr. Jiří Pelán prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Čestný člen: Prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. 1. Zahájení 1.1. Úvodní slovo děkana UK FF p. PhDr. Michala Stehlíka a proděkana pro vědu UK FF p. prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc VR schválila program dnešního jednání 1.3. VR schválila zápis ze zasedání dne Personálie Oddělení vědy Materiál prezentoval proděkan pro vědu p. prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním : Návrh na udělení titulu emeritní profesor a Zlaté medaile UK a to pro: - p. prof. PhDr. Roberta Kvačka, CSc. a p. prof. PhDr. Eduarda Maura, CSc. - laudatio přednesl prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. z Ústavu českých dějin Vědecká rada vzala na vědomí: Oznámení o udělení titulu D O K T O R (Ph.D.): a) V komisi pro studijní program historické vědy české dějiny obhájila svou disertační práci dne PhDr. Jana Malínská na téma: České ženské hnutí v zápase o politické zrovnoprávnění žen. Role spolků a politických stran v letech Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. b) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Marek Tomeček na téma: Berkeleyho epistemologie a metafyzika mezi common sense a vědou. 2

3 Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. c) V komisi pro studijní program filozofie - filozofie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Bc. Daniel Heider na téma: Suárezova metafyzika. Od pojmu jsoucna přes transcendentální jednotu k druhům transcendentální jednoty. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. d) V komisi pro studijní program historické vědy klasická archeologie obhájil svou disertační práci dne Mgr. Martin Trefný na téma: Keltské kmeny v Malé Asii. Státní doktorskou zkoušku složil dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenovanému titul d o k t o r. e) V komisi pro studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury divadelní věda obhájila svou disertační práci dne Mgr. Martina Musilová na téma: Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epického divadla a zcizujícího efektu v českém moderním herectví. Státní doktorskou zkoušku složila dne Děkan udělil na základě návrhu komise jmenované titul d o k t o r. 3. Personálie Akreditace Vědecká rada schválila hlasováním : NOVÁ AKREDITACE stávajících oborů habilitačního řízení Psychologie práce a organizace: žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení 4. Personálie Studijní oddělení Materiál prezentovala proděkanka pro studium pí. prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Vědecká rada schválila hlasováním: 4.1 Hodnocení studentů PGS studia schváleno po zapracování připomínky k působišti školitele 3

4 5. Habilitační řízení p. PhDr. Svetislava Kostiće, Dr. pro obor Lingvistika konkrétního jazyka Asie Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PhDr. František Čermák, CSc. předseda Doc. PhDr. Zdenka Švarcová, CSc. Prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Doc. PhDr. Tomáš Hoskovec, CSc. Prof. Dr. Catharina Kiehnle UK FF Praha UK FF Praha AV ČR MU Brno Universität Leipzig Habilitační práce: A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. Oponenti: Prof. Annie Montaut Prof. Mariola Offredi Prof. Suhnu Ram Sharma Linguistique indienne at générale à l Inalco, Paris v důchodu, dříve Venice University Department of Linguistics, Deccan College, Indie Stanovisko komise: (přednesl Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení: Svetislav Kostić, PhDr, Dr. nar v Prisjanu (Srbsko), dnes občan ČR 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: v letech studoval a absolvoval indologii na FF UK v Praze, kde z administrativních důvodů kvůli administrativním průtahům s udělováním občanství skončil až r s titulem Mg, titul PhDr. získal ve stejném roce 1990, titul Dr. získal na FF UK r (jeho doktorská práce vyšla tiskem) 1.3 Průběh zaměstnání: v letech studia pracoval jako referent ve Státní a národní knihovně, od r dodnes pracuje jako odb. asistent na FFUK na plný úvazek (původně však jako asistent v letech ), a to na dnešním Indologickém ústavu, tj. Ústavu jižní a centrální Asie (kde v letech působil i jako ředitel). Od r vede také kursy hindštiny na Státní jazykové škole v Praze 1, ve volném čase též překládá z indických jazyků do češtiny a srbštiny. 1.4 Zahraniční pobyty: r (6 týdnů) Atény (FF Athénské univerzity, filologický program THIESPA, hrazený vládou Hellénské republiky); 1996 dvouměsíční studijní a konsultační pobyt v Indii: Jawaharlal Nehru University, N. Dillí (prof. A. Abbi); 1996 dvouměsíční pobyt na FF Athenské univerzity, filologický program THIESPA, hrazen vládou Hellénské republiky; 2000 dvouměsíční pobyt na IGNCA v Indii (N. Dillí a Benáres), organizovaný a hrazený Ministerstvem kultury Republiky Indie. 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu 4

5 Předměty jím vyučované představují impozantní řadu: hindský jazyk, hindská literatura, sanskrt, jazykovědný seminář, interpretace hindských textů, interpretace sanskrtských textů, hindská morfologie, historická gramatika hindštiny, systematický přehled sanskrtské gramatiky pro klasické filology, hindská frazeologie, hindská konverzace. Akad. rok 3 04/05 Akad. rok 2-05/06 Akad. rok 1-06/07 Běžící akad. rok přednášky hodin ZS 5 LS 5 ZS 5 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 5 ročně semináře hodin ZS 7 LS 7 ZS 7 LS 7 ZS 5 LS 5 ZS 7 ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Vedení absolventů pregraduálního a doktorského studia nerealizuje se každý rok Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi 3 4 Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení - 2 přijati však celkem 3 z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Hindština (1 až 5) je jako vyučovaný předmět nezastupitelná, tvoří základ filologického studia stejnojmenného oboru. Totéž platí o sanskrtu. Bez správného filologického uvedení do těchto orientalních jazyků není možné postupovat ve studiu indických literatur a jazykovědného zkoumání, ani dalších témat historických a kulturních, včetně moderní Indie. Popisná a historická mluvnice (hindština, sanskrt) je podstatnou disciplinou těchto oborů. V hindštině jako jazyce analytickém se student neobejde bez dobré znalosti frazeologie (především syntagmatiky sloves a substantiv). Základní dvouleté/tříleté kurzy jazyka umožňují četbu starých sanskrtských textů/ moderních a starohindských textů. Studium hindské filologie, jako i každé jiné, se však taky neobejde bez studia/přehledu literárního vývoje a četby prózy a poezie. Jazykovědný seminář je jedním ze tří povinných seminářů v rámci studia indické filologie. Kromě oborových předmětů vyučuje dr. Kostić i gramatický systém sanskrtu I a II pro klasické filology. Ten má umožnit latinářům a řečtinářům náhled do příbuzného (též antického) indoevropského jazyka sanskrtu. Ten studenti přijímají s nadšením. Mají možnost tvaroslovného a lexikálního porovnání sanskrtu, řečtiny, latiny, a též slovanštiny. 2.4 Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek učebnice a skripta: 1 Základní kurz hindštiny (skripta, elektronicky, 160 s.) atlasy e-learningové programy další 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor 5

6 monografie 1 kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy rec.sborníky krit. edice pramenů koment. překlady učební texty Vydavatelé monografie 1. Kostić, Svetislav. Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. 2. Kostić, Svetislav. A Syntagmaticon of Hindi Verbo-nominal Syntagmas (rukopis), Praha 2007, 345 s., v tisku. Karolinum Praha 1999, k habilitaci předkládaná monografie je v tisku tamtéž 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999, 127 s. Tato práce pojednává o slovně-slovesných syntagmatech (nefinitní slovesný tvar + finitní tvary některých sloves, která fungují jako funkční neboli modifikující slovesa. Jde o třídu sloves, jejichž přesný počet není přesně definován: pohybuje se od 8 u některých lingvistů až po 47 u jiných (např. Helmuth Nespital). Někdy jsou taková slovesná spojení označována jako slovesná kompozita. Tato práce vnáší nový pohled do problematiky a nazírá na ni z funkčního a sémantického hlediska. V jednotlivých kapitolách se probírají jednotlivé nefinitní slovesné tvary: přechodník, gerundium (supinum, participia) ve spojení s funkčními slovesy. Coordinate Syntagmas as Naming Units in Hindi. Contemporary Issues in Nepalese Linguistics, 2005, (spec. no.). s Pro sanskrt jako syntetický jazyk je příznačná schopnost tvoření jednoslovných pojmenovacích jednotek, tj. kompozit tvořených ze dvou a více lexikáních morfů. Tyto morfy (jmenné zálady) jsou buď ve vztahu koordinace/parataxe nebo subordinace/hypotaxe. Princip koordinace je příznakový pro tzv. dvandvová neboli slučovací kompozita. Hindština je analytický jazyk a nemá schonost tvořit kompozita. Jsou-li v hindštině kompozita, pak jde o přejímky ze sanskrtu, které patří do tzv. tatsamové lexikální vrstvy. I přesto gramatiky hindštiny zacházejí se slovními spojeními jako s kompozity, a tak je i označují. Přínos tohoto pojednání spočívá v tom, že definuje podstatný rozdíl mezi jmennou složeninou (kompozitem) a víceslovným pojmenováním (což bylo doposud v mnohých pracech zamlčováno). Vztah koordinace je základním principem jak dvandvových kompozit, tak i sousloví/kolokace koordinačního typu. To však neznamená, že v obou případech jde o kompozita. Aby jedna pojmenovací jednotka byla kompozitem, musí splňovat určitá morfosyntetická kritéria. Obdobným způobem se dá pojednávat o vztahu mezi kompozity a kolokacemi, v nichž vládnou syntagmatické stavy subordinace: bahuvrihi a tatpuruša kompozita vs. kolokace, které napodobují tyto vztahy. V rámci koordinačních kolokací v tomto pojednání rozlišujeme osm sémantických modelů (modelů 1 až 8), zastoupených typickými příklady. Sanskrit kū-/ku-[pie (s)keu-] and its Derivatives (On the semantic development). Indian Linguistics, 2005, vol. 66. s Přínos pojednání o sanskrtském slovesném kořeni KU a jeho odvozeninách spočívá v tom, že je toto sloveso, pravděpodobně onomatopoického původu a mající významy: zvučet, vydávat zvuk, vysvětlováno komplexně. Nejde o prostou etymologickou esej, ale také o popis předpokládaného vývoje sémantiky a podoby tohoto slovesa, které z původního zvučet (ev. kout, kovat a zvuků zvířat a ptáků: kukat) se vyvinulo jako "nové" sanskrtské sloveso KÚ, označující různé perceptivní činnosti smyslových orgánů (slyšet, vidět, čichat), volitativní (mít touhu, záměr) a duševní činnosti (např. slovanské koumat, s indickými a řeckými paralelami). Rozbor je podpořen příklady z různých indoevropských jazyků (řeč., slov., balt.). Pro sanskrt jsou uvedeny příklady z Rgvédu. Oba kořeny: KU a KÚ se vyvinuly ze stejného indoevropského kořene (S)KEU-. 6

7 Toto pojednání může případně přispět k propojení sanskrtských kořenů KU a KÚ, které nepovažují za příbuzné dokonce ani nejpodrobnější sanskrtské slovníky. 3.4 Citace 1 ALINČOVÁ, Milena. Legacy on Sojourn of Roma in Byzantium in Roma language (Romani), Romabase, Didactically edited information on Roma, 2002, May, 13 s., (Kostić, Svetislav, cit. s. 4), romani.unigraz.at/rombase. výskyt: 1 x 2 BHATT, Sunil Kumar. Indefinite and definite tenses in Hindi: Morpho-Semantic Aspects, Linguistica OnLine, roč. 3., č s. ( Kostić, Svetislav, cit. s. 5, 22). výskyt: 2 x 3 BHATT, Sunil Kumar. Semantičko-strukturne značajke hrvatskoga i hindskoga glagola, Zagreb 2004, 314 s. ( Kostić, Svetislav, cit. s.: 130, 130, 265, 270, 270, 292, 292, 292, 326). výskyt: 9 x 4 ELŠÍK, Viktor a HÜBSCHMANNOVA, Milena a ŠEBKOVÁ, Hana. The Southern Central (ahi- Imperfect) Romani Dialects of Slovakia and Northern Hungary, HALWACHS, Dieter & FLORIAN Menz (Hrsg.), Das österreichische Romani in europäischen Kontext, Klagenfurt: Drava Verlag, 1999, 122 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 115, 121). výskyt: 2 x 5 FILIPSKÝ, Jan. Bhagavadgíta a její tlumočitelé: problémy kulturního přenosu, Plav, měsíčník pro světovou literaturu, 2006, 5. s (Kostić, Svetislav, cit. 25, 28, 30, 31, 38). výskyt: 5 x 6 RÁCOVÁ, Anna. Romani contact with Slovak language, Bratislava: Intercultural Contacts and Communication between East and West, Proceedings of the International Conference, 1996, s , (Kostić, Svetislav, cit. 85, 87). výskyt: 2 x 7 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, the Yearbook of South Asian Languages and Linguistics, Sage Publications, New Delhi. Thousand Oaks, London, 1999, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 163, 167, 179). výskyt: 3 x 8 SINGH, Udaya Narayana. India: Indic, www. ciil.org /Main/ virlib/:data/indic_india.htm, 1997, 22 s. (Kostić, Svetislav, cit. s. 2, 6, 18). výskyt: 3 x 9 SOULIS, G. a ROCHOWOVÁ, Ilse a HÜBSCHMANNOVÁ, Milena. Romové v Byzanci, Praha 1998, 59 s. (Kostći, Svetislav, cit. s. 26, 30). výskyt: 2 x 10 ROZOVA, Nadezhda. On a Possible Method of Semantic Analysis of Aspectual Verbal Pairs in Modern Hindi: Teaching on India in Central and Eastern Europe. Contributions to the 1 st Centaral & Eastern European Indologcal Conference on Regional Cooperation (Warsaw, September 2005), Edited by Danuta Stasik and Anna Trynkowska Warszawa 2007, s (Kostić, Svetislav, cit. s. 208, 209, 218). výskyt: 3 x celkový počet citací dle WOS bez autocitací (za autocitaci je považováno, je-li uchazeč na seznamu autorů citovaného i citujícího díla) počet citovaných prací dle WOS počet citací prací uchazeče vydaných v posledních pěti letech dle WOS bez autocitací H index uchazeče dle WOS údaje až dle jiné metodiky (SCOPUS, další uvést název) 3.5 Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Práce dr. Kostiće zahrnuje dva základní okruhy jednak strukturní rozbor hindské syntagmatiky a jednak etymologické studie v oblasti indoárijských jazyků v kontextu jazyků indoevropských. Přínos několika významnějších prací byl zhodnocen výše a platí pro jeho práci obecně. Zde můžeme pouze dodat, že dr. Kostić postupoval od dílčích studií v oblasti syntagmatiky, ku dvěma syntetizujícím pracem (Verb Syntagmata in Hindi. Praha: Karolinum, 1999) a habilitační práce. Jejich kvalita byla jednak zhodnocena výše (Verb Syntagmata) a jednak v současných posudcích na habilitační práci, které se shodují v tom, že jde o práci originální a předkládající novou analýzu a interpretaci daného jevu. V oblasti etymologie dr. Kostić pracuje formou dílčích etymologických studií, které svou originalitou vytvářejí k případné pozdější syntéze. Celková publikační činnost zahrnuje 1 monografii už vydanou a druhou tisku (obě v angličtině), 22 odborných studií v češtině, angličtině a srbštině (z toho některé v tisku), které jsou bezpochyby vědecky v daném oboru základní a významné. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel Databanka indických textů (sanskrtských, tamilských, bengálských, urdských, hindských, javánských a GAUK č. 52, 7

8 romských) spoluřešitel Lexikografické zpracování romských dialektů, spoluřešitel GAUK r č Hindská slovesná syntagmata GAUK č Hindsko-český slovník, spoluřešitel GAČR č. 405/95/1446, Výzkumný záměr lingvistický, spoluřešitel MŠ č Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor, spoluřešitel , 2007 Rozvoj struktury a modulární skladby studijních programů (indická filologie), řešitel 3.7 Autorství (případně spoluautorství) patentů Patenty MSMT ( ) Grant rozvoje MŠČR (2006) (2007) Patenty v České republice v zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) podané přijaté Patenty aplikované v praxi (stručná charakteristika) licenční smlouva pro Českou republiku zahraničí (kde? - EU, USA, JV Asie, ) v jednání uzavřena 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Stručná charakteristika hlavních témat vědecko-výzkumné činnosti uchazeče. Dr. S. Kostić je vyzrálý a zkušený indolog se záběrem do mnoha jazyků subkontinentu, jakkoliv vidí hlavní těžiště své práce v hindštině. Indické jazyky, které studuje jak synchronně tak diachronně s velkým přehledem, zasazuje přitom do potřebného širšího indoevropského rámce, což ho vede ke studiu dalších jazyků. Největší badatelský zájem ležící v oblasti lexikologie momentálně klade, vedle studií etymologických, do oblasti výstavby Hindsko-českého slovníku. 4. Další tvůrčí činnost relevantní k oboru habilitace 4.1 Další profesní kvalifikace dosažená kvalifikace v oboru a datum dosažení (atestace, advokátní zkoušky apod.) výlučnost práce v oboru (provádění zvláště náročných výkonů, zavedení nových metod či zdokonalení stávajících atd.) 4.2 Autorství významných uměleckých děl či organizace tvůrčích akcí nejvýznamnější díla nebo jiné realizace (vystoupení, koncerty, překlady krásné literatury a poezie atd.) spoluautorství vznikajícího Hindsko-českého slovníku hlavní přínos k umělecké činnosti v daném oboru (kupř. vytvoření nové technologie, stylu či založení školy) organizace významných akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.) recenze a jiné ohlasy na umělecká díla a tvůrčí činnost (katalogy výstav a dalších uměleckých akcí, monografie věnované uchazeči jako umělci, recenze v odborných časopisech atd.) 29 odb. recenzí 8

9 4.3 Popularizující publikace české a slovenské cizojazyčné popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících recenze v tisku a nerecenz.časopisech překlady 1 knižní, 10 menších 1 knižní, 9 menších edice sborníků články v tisku odborné revize 2 encyklopedie-kapitoly 2 populární články Ostatní činnosti Ostatními činnostmi se rozumí různé druhy aktivit související s oborem jmenovacího řízení. Tyto činnosti nejsou zahrnuty do přímých kriterií, jsou pouze doplňujícími údaji. V případě, že uchazeč vykonává nějakou činnost tohoto druhu, kterou nelze zařadit do níže uvedených čtyř odstavců, doporučuje se připojit další odstavec Kostić, Svetislav. Romski jezik i standardizacija. První světová konference věnovaná romským sdělovacím prostředkům a standardizaci romštiny, Bělehrad prosince 1994, Dec Kostič, Svetislav. Some Onomastic phenomena in Romani. Genetic (inherited) and generated naming units, The third international conference on Romani Linguistics, Prague, 1996, 5-7. prosince. 3 Kostić, Svetislav. Verb Basis Syntagmas in Hindi and their expressive function. 15. European conference of South Asia Studies, Prague, 1998, září. 4 Kostić, Svetislav. Cek ganaarájya mem aur Prág ke karal viśvavidyálay mem hindí, AntarrášTríy hindí sammelan (Mezinárodní konference věnovaná hindštině), Budapešť, 2002, března. 5 Kostić, Svetislav. Prág ke Cárls viśvavidyálay mem hindí śikšan pranálí (Druhá mezinárodní hindská konference pro země východní a střední Evropy), Budapešť 2007, října 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích přednášející ve smyslu invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších akcí) 2000 Indie, Dillí, Hindī kriy. Hindské sloveso. Indira Gandhi National Centre for Arts (IGNCA) Vývoj jazyka v Indii, přednáška v rámci konference o Ájurvédě. (Sdružení přátel Indie a Óm centrum), Praha, září 2002 a září předseda sekce konference (chairman) jako organizátor konference, člen jejího přípravného výboru, Lze vyjmenovat nejvýše tři nejprestižnější akce v každé kategorii. 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství) 5.3 Členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) 5.4 Významná ocenění za vědeckou činnost v oboru Hindí bhášá evam sáhitya ke prati amúl yogdán ke liye sammán-patra. Commendation for invaluable contribution to the cause of Hindi Language and Literature, Ocenění za šíření hindského jazyka a literatury. Seventh World Hindi Conference, Paramaribo, Suriname, 2003, Jun

10 6. Závěr stanoviska habilitační komise Dr. Svetislav Kostić je nesporně zralý odborník se širokým záběrem mající za sebou významnou odbornou činnost. Jako znalec pracuje s mnoha indickými jazyky, především hindštinou, ale i bengálštinou, sanskrtem, rómštinou, pandžábštinou a urdštinou. Na jedné straně se zabývá jejich synchronií, kde je především významné jeho zaměření na syntagmatiku a také lexikon v širokém smyslu, čehož se týká i jeho habilitační práce, ale i účast na Hindsko-českém slovníku. Na druhé straně se věnuje také otázkám diachronním, kde je zvlášť významná jeho orientace na etymologii. S ohledem na širší souvislosti se dále zabývá však i řečtinou, latinou, litevštinou a staroslověnštinou. Široká orientace vede i k zájmům literárním, které se promítají do bohaté překladové a tím i popularizační činnosti. Publikuje ve 3 jazycích. Jeho odborná fundovanost se pochopitelně promítá i do jeho závažné a obsahově rozsáhlé činnosti pedagogické. Za svůj hlavní zájem, hindštinu a její šíření získal i významné ocenění od indické strany. Po zvážení všech skutečností a s přihlédnutím i k jednoznačně pozitivním posudkům na habilitační práci od odborníků ze tří zemí komise rozhodně doporučuje kladné vyřízení jeho žádosti o udělení hodnosti docent. Výsledek hlasování habilitační komise (počet přítomných: 4, pro: 4, proti : 0, zdržel se : 0, pátý člen komise svůj souhlas vyjádřil korespondenčně). PhDr. Svetislav Kostić, Dr. přednesl přednášku na téma Vliv arabštiny a perštiny na vývoj hindštiny. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. představil svou habilitační práci A Syntagmaticon of Hindi Verbo-Nominal Syntagmas. PhDr. Svetislav Kostić, Dr. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. František Čermák, DrSc., PhDr. Světla Čmejrková, DrSc., doc. PhDr. Olga Lomová, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesl prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.) Ve své přednášce dr. Kostić shrnul problematiku jazykových variant hindí, urdú a hindustání a po krátkém historickém úvodu zhodnotil dopad jazykového kontaktu hindštiny s arabštinou a perštinou. Popsal tři základní jazykové roviny, na kterých se cizosti projevily lexikální vlivy, gramatické vlivy (slovotvorba a syntagmatika) a omezené (byť důležité) fonetické změny. Výklad doložil hojnými příklady. Definoval výsledek integrace cizí slovní zásoby a fonetických a gramatických rysů (tj. inovace), jak se projevil ve vývoji moderní hindštiny, totiž v jejích variantách hindštině a hovorové hindustánštině, a objasnil jejich vazbu k urdštině. Svou přednášku dr. Kostić podal srozumitelně a základní teze formuloval jasně a přehledně. Na závěr kandidát s nadhledem odpověděl na položené otázky a prokázal hlubokou znalost problematiky. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 10

11 kladných hlasů : 24 záporných hlasů : 2 neplatných hlasů : 7 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 6. Habilitační řízení p. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. pro obor česká literatura Byla schválena tříčlenná komise pro posouzení přednášky ve složení prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Anna Housková, CSc., prof. PhDr. Jana Králová, CSc.. Jako skrutátoři byli schváleni doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc., doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Složení komise: schválené vědeckou radou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne : Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc. předseda Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D. Doc. Dr. Phil. Josef Vojvodík, M.A. FF JČU České Budějovice ÚČLLV FF UK v Praze Masarykův ústav AV ČR FF Ostravská univerzita ÚČLLV FF UK v Praze Habilitační práce: Vizionáři a vyznavači. Oponenti: Prof. Dr. Annalisa Cosentino Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Doc. PhDr. Michal Bauer, Ph. D. Università degli Studi, Udine FF UK v Praze FF JČU České Budějovice Stanovisko hodnotící komise: (přednesl Prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.) 1. Základní údaje o uchazeči 1.1 Jméno, příjmení (dřívější příjmení), tituly, místo a datum narození Jan Wiendl, PhDr., Ph.D., Klatovy 1.2 Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností: - Mgr. ( , český jazyk a literatura historie, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - Ph.D. ( , česká literatura, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) - PhDr. ( , Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta) 1.3 Průběh zaměstnání 11

12 : aspirant v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) : odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (plný úvazek) 1997 dosud: odborný asistent Ústavu (dříve katedry) české literatury a literární vědy FF UK v Praze (plný úvazek) 2005 dosud: výzkumný pracovník na Katedře bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (poloviční úvazek) 1.4 Zahraniční pobyty 2002 stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2003 studijní pobyt v rámci programu CEPUS (Österreichischer Austauschdienst Institut für Germanistik/Nederlandistik, Universität Wien) stipendijní pobyt na Università degli Studi di Udine 2. Pedagogická činnost 2.1 Výuka v pregraduálním studiu přednášky hodin ročně semináře hodin ročně praktická výuka stáže, cvičení, laboratorní práce hodin ročně CŽV hodin ročně Akad. rok -3 Akad. rok - 2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva 2 hod. týdně po dva semestry semestry semestry semestry 2 x 6 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 5 hod. týdně po 2 x 4 hod. týdně po dva semestry dva semestry dva semestry dva semestry 2.2 Vedení absolventů pregraduálního (diplomanti) a doktorského studia Akad. rok -3 Akad. rok -2 Akad. rok -1 Běžící akad. rok Bc. vedení z toho absolventi Mgr. vedení z toho absolventi Ph.D. vedení z toho absolventi 2.3 Stručná charakteristika hlavních vyučovaných předmětů Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů. Vybrané problémy české literatury 20. století I. (ročníková přednáška) Charakteristika: Přednáška je koncipována jako paralelní kurz k přehledové přednášce Česká literatura 20. st. I. Řídí se mezníky ve vývojové řadě české literatury 1. pol. 20. st., a to jak z hlediska původní básnické a prozaické tvorby, tak z perspektivy její soudobé kritické reflexe. V posledních letech se v ní zaměřuji zejména na přelomovou fázi moderní české poezie v období kolem první světové války. Česká literatura 20. století I. Charakteristika: Ve snaze ukázat těsnou a mnohdy nedělitelnou korespondenci mezi jednotlivými druhy, člení ved. semináře semestrální cykly do zhruba deseti tematických, chronologicky navazujících okruhů, z nichž každý zkoumá z perspektivy relevantního básnického a prozaického textu. Metodicky jsou jednotlivé tematické celky, o něž se seminář opírá, opřeny jednak o dvojici vstupních referátů, z nichž první sleduje širší aspekty geneze určitého literárního směru, druhý se zaměřuje na konkrétní knižní titul, jeho analýzu a dobovou literárněkritickou (popř. literárněvědnou) konkretizaci, jednak o diskusi, jejímž účelem je rozvinout a skloubit 12

13 (nebo i vyvracet) vstupní informativní impulsy na základě poznatků dalších členů semináře, popř. upozornit na širší umělecký či společenský kontext, stojící v pozadí vzniku určitých literárních děl. Úvod do teorie literatury Charakteristika: Seminář je koncipován jako dvousemestrální. Jeho cílem je alespoň zčásti zmapovat prostřednictvím četby konkrétních studií různorodé metodologické směry, aktuální v současném myšlení o literatuře. Interpretace textu Charakteristika: Kurz je koncipován jako završující fáze literárněteoretické průpravy studentů prvního cyklu bohemistiky, vymezené Literárním proseminářem, Úvodem do teorie literatury a souborem interpretačních seminářů. V neposlední řadě se práce v semináři je soustředěna zejména k osvojování nástrojů jazykové, motivické či kompoziční analýzy textu. Literární proseminář Charakteristika: Kurs je koncipován jako informativně znalostní celek, jehož cílem je seznámit studenty 1. ročníku se základními prameny, přístupy, technikami a pojmy literární vědy, tj. s tím, co lze označit jako řemeslo literárněvědné práce. Z tohoto hlediska slouží jako východisko pro takřka všechny specializovanější kursy, které budou následovat. 3. Vědecko-výzkumná činnost 3.1 Publikace vědecko výzkumného charakteru a tvůrčího charakteru české a slovenské cizojazyčné celkem posl. 5 let hlavní autor celkem posl. 5 let hlavní autor monografie 1 1 Wiendl 2 2 Wiendl kap. v monografiích periodika s IF rec. časopisy Wiendl rec.sborníky 5 5 Wiendl 2 2 Wiendl krit. edice pramenů Wiendl koment. překlady 3.2. Vydavatelé monografií Dauphin, Praha Forum Editrice Universitaria Udinese, Itálie 3.3 Nejvýznamnější práce uchazeče - Vizionáři a vyznavači. K otázce sepětí řádu umění a života v české poezii první poloviny 20. století. Studie a skici obsažené v knize vznikaly v souvislosti s autorovým zájmem o vztah moderní české poezie první poloviny 20. století k transcendující veličině, a to buď estetické, konfesijní či ideologické povahy. Soubor předkládaných textů, které se tento vztah pokoušejí nahlížet prostřednictvím různorodých úhlů pohledu variabilních analytických sond, je sjednocen jedním konkrétním jmenovatelem, a tím je otázka po vztahu vybraných uměleckých a programově-kritických postupů k ideji řádu, do níž se sledované transcendující veličiny vtělují. Analyzovány jsou témata zejména z díla F. X. Šaldy, Karla Teiga, Jana Zahradníčka; pozornost je též věnována typologizačním sondám do české poezie let Cercatori di bellezza e ordine. La Letteratura ceca di orientamento cristiano nella prima metà del XX secolo (Udine: Forum 2003, ed. Lezioni e letture, sv. 3, 44 str., trad. Andrea Venturini; ISBN X) Knižně vydaná studie představuje problém moderní české křesťansky zaměřené poezie a prózy v širších literárněhistorických souvislostech se zdůrazněním klíčových proudů a směrů uvnitř takto zaměřené poezie, prózy a kritiky. 13

14 - Víra a výraz. Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. Záměrem sborníku, který shromažďuje a komentuje texty a diskusi, jež byly předneseny v rámci třídenní odborné konference z ní vycházejí ze snahy konfrontovat fenomén české křesťanské poezie a prózy z paralelními uměleckými koncepty v české literatuře a kultuře 20. století a tím prohloubit hledisko jejího významu v české kultuře. 3.4 Citace Ad: Wiendl, Jan: Česká nezávislá literatura v ohlasech. Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990 (Praha: Primus 1994, 285 str.; s F. Knoppem a J. Mikou, ISBN ) - J. Hájková: Literární noviny 5, 1994, č. 4, s mj.: Nové knihy 1994, č. 48, s. 2 - o: Labyrint 1995, č. 1, s. 3 - J. Slomek: Literární noviny 6, 1995, č. 4, s A. Mikulášek: Obrys-Kmen 1, 1995, č. 1, s. 6 - F. Všetička: Alternativa nova 1, 1995, č. 6, s. 2 Ad: F. X. Šalda v proudu času (Památník národního písemnictví Praha Strahov, ; scénář: Daniel Vojtěch a Jan Wiendl; spolupráce na scénáři J. Brabec a O. M. Urban; výtvarné řešení: V. Sokol a E. Zavadil) - F. Cinger: Právo 7, 1997, č. 234, s J. Slomek: Literární noviny 8, 1997, č. 43, s. 6 Ad: Wiendl, Jan: Hlediska ideové tendenčnosti v české literatuře 1. pol. 20. let 20. století (kolokvium Akrobat na laně času. Proměny, dogmata a experimenty české meziválečné umělecké avantgardy, Praha ) - A. Horová: Ateliér 14, 2001, č , s. 3 Ad: Wiendl, Jan:Smrt v poezii mladých básníků konce století. (sb. Cinque letterature oggi. Ed. Annalisa Cosentino et al. Udine: Forum 2002, str , ISBN ; rozšířená verze Česká literatura 50, 2002, č. 3, s , ISSN ) - M. Exner: Česká literatura 50, 2002, č. 3, s Ad: Wiendl, Jan: Není dálky Vzájemná korespondence Františka Halase a Jana Zahradníčka z let (Praha: Paseka Katedra české lit. FF UK 2003, 128 str.; s J. Komárkem, ISBN X) - F. Tomáš: Mladá fronta Dnes 14, 2003, č. 143, s. C10 - S. Titěra: Tvar 14, 2003, č. 16, s J. Steinerová: Lidové noviny 16, 2003, č. 285, s K. Komárek: Aluze 7, 2003, č. 2, s P. Komenda: Česká literatura 51, 2003, č. 6, s L. Novosad: Labyrint revue 2003, č. 13/14, s F. X. Halas: Souvislosti 14, 2003, č. 4, s D. Šajtar: Alternativa plus 8, 2004, č. ½, s L. Knězek: Hlasy muzea a archivu ve Frenštátě pod Radhoštěm 21, 2004, č. 1/3,s R. Novák: Host 20, 2004, č. 7, s D. Iwashita: Dějiny a současnost 26, 2004, č. 6, s Ad: Wiendl, Jan: Těm, kdož neumějí čísti (Jako Zápisník o Šaldovi č. 12 vydala Společnost F. X. Šaldy v Praze k , 85 str.; s Michaelem Špiritem) - J. Slomek: Lidové noviny 17, 2004, č. 28, s. 8 14

15 Ad: Wiendl, Jan: Nesluší slunce cele mé. Poznámky k vězeňské poezii Jana Zahradníčka. (In sb. Literatura určená k likvidaci. Ed. Luisa Nováková. Obec spisovatelů, Brno 2004, str ; ISBN ) - J. Stříbrný: Universum 13, 2003, č. 1, s. 25 Ad: Wiendl, Jan: Obraz Němce v české poezii v letech (In Transfer. Vertreibung/Aussiedlung Vyhnání/Odsun im Kontext der tschechischen Literatur/ v kontextu české literatury. Eds. Gertraude Zand, Jiří Holý. Host: Brno 2004, s ; ISBN ) - L. Martinek: Germanoslavica 16, 2005, č. 2, s J. Hon: Souvislosti 16, 2005, č. 1, s. 232 Ad: Wiendl, Jan: Víra a výraz. Sborník z konference.bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století. (Ed. Tomáš Kubíček a Jan Wiendl. Host, Brno 2005, 480 str.; ISBN ) - L. Jurkovič: Duha 19, 2005, č. 4, s K. Kolařík: Tvar 17, 2006, č. 2, s R. Chitnis: Central Europe 4, 2006, č. 2, s Ad: Wiendl, Jan: Hledání literárních dějin v diskusi. (Paseka, Praha 2006, 144 str., ISBN ) - J. Pácalová, Slovenská literatúra 52, 2005, č. 6, s V. Faktorová D. Skalický: Česká literatura 54, 2006, č. 1, s M. Fránek: Literární noviny 17, 2006, č. 27, s L. Jungmannová: A2 2, č. 32, s. 29 Ad: Wiendl, Jan: Vizionáři a vyznavači (Dauphin, Praha 2007, 310 s., ISBN ) - J. Chuchma, MF Dnes , s. 18 (podepsáno jch) - P. Šidák, A2 III, 2007, č. 42, s Celkové hodnocení publikační činnosti uchazeče Dr. Wiendl je kromě habilitační monografie autorem dvou knižních monografií, vydaných v překladu do italštiny, editorem či spolueditorem 7 knižních výstupů, autorem 15 studií v odborných časopisech, autorem slovníkových hesel a překladatelem odborných článků z němčiny. Přednášel na konferencích či jako invited speaker v Itálii a v Polsku. Jeho práce vynikají zevrubným heuristickým podložím, ale také schopností inovativně konceptualizovat a interpretovat zvolené téma tak, že jeho práce nabízejí přesah nad rámec analyzovaného materiálu a stávají se podnětnými i hledaným způsobem řešení. Proto jsou jeho práce často citovány a je k nim v českém literárněvědném diskursu odkazováno. Z hlediska vědeckého výzkumu se dr. Wiendl vyprofiloval jako přední specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30 let. Zároveň se věnuje i literární teorii, metodologii literárněhistorického uvažování, interpretaci textů, textologii a dějinám literární kritiky. Jeho práce je založena jak na heuristickém výzkumu, který je schopen konceptualizovat a interpretovat ve vývojovém kontextu literatury i širší sféry kultury a dobové společnosti, tak i na reflexi metodologických přístupů a možností, které poskytují. Dr. Wiendl je schopen ve svých odborných pracích nabízet ucelené výkladové pohledy, které zahrnují jak celé dobové spektrum beletristické tvorby, tak i její dobové a pozdější reflexe. Jeho výstupy pokrývají celý rozsah odborných žánrů od ucelených výkladových studií přes analýzy a interpretace jednotlivých textů až po slovníková hesla a edice. 3.6 Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center roky realizace název a číslo grantu, VZ nebo VC poskytovatel let časopisu Česká literatura, GA ČR 405/02/

16 dosud Nadnárodní dimenze české literatury, 405/05/H562 (člen řešitelského týmu) dosud Dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech MSM (člen řešitelského týmu) dosud Centrum výzkumu české umělecké avantgrady, LC (člen řešitelského týmu) GA ČR MŠMT ČR MŠMT ČR 3.8 Zhodnocení vědecko výzkumné činnosti uchazeče Z hlediska vědeckého výzkum se uchazeč vyprofiloval jako specialista v oblasti historie české literatury 20. století. Šíře jeho záběru sahá od 90. let 19. století až po soudobou českou literaturu, se specializací na literaturu 20. a 30. let. Jeho stěžejní zájem se soustředí na vztah moderní české poezie k různorodým veličinám transcendujícího typu, a to buď estetické, náboženské či ideologické povahy. Centrem jeho pozornosti se stala zejména česká křesťansky orientovaná poezie a próza a dále oblast české modernistické a avantgardní literatury včetně její dobově kritické i pozdější historické reflexe. Práce dr. Wiendla jsou svými myšlenkovými koncepty i kladením otázek původní, inovativní a zároveň metodicky koherentní. Celek jeho vědecko výzkumné činnosti tak vytváří kompletní mozaiku, na níž je patrné, co a jak svým bádáním řeší. 4.3 Popularizující publikace popularizující monografie kapitoly v popul. monografiích studie v nerecenz. časopisech a sbornících 6 recenze v tisku a nerecenz.časopisech 48 překlady 4 edice sborníků 2 články v tisku 8 české a slovenské 50 (jde o hesla a samostatné kapitoly v různorodých slovnících a encyklopediích viz příloha bibliografie) cizojazyčné 5. Ostatní činnosti 5.1 Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích Jako organizátor konference nebo člen jejího přípravného výboru se JW podílel: 1997: spoluorganizátor mezinárodní vědecké konference Polemos 1997 u příležitosti jubilea zakladatele moderní české umělecké kritiky F. X. Šaldy (spolu s Emanuelem Mackem) 2005: organizátor mezinárodní vědecké konference bývalo u mne zotvíráno Východiska a perspektivy české křesťanské poezie a prózy 20. století (s Tomášem Kubíčkem) 2007: organizátor mezinárodní vědecké konference F. X. Šalda 2007 myšlení v kontextech (s Lubošem Merhautem a Tomášem Kubíčkem) 5.2 Členství ve vědeckých nebo uměleckých radách 1998 dosud: člen Poradního sboru pro archiválie PNP Praha-Strahov : místopředseda vědecké rady Ústavu pro českou literatury AV ČR 2005 dosud: člen Literární komise odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR 2005 dosud: člen Rady programu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR pro obor literatury 16

17 2007 dosud: člen správní rady v.v.i. Ústavu pro českou literaturu AV ČR 5.3 Členství v redakcích a redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty působení v redakčních radách, případně IF časopisu) : redaktor časopisu Česká literatura (ÚČL AV ČR, ISSN ) : člen redakční rady časopisu Dějiny a současnost (ISSN ) 2004 dosud: spoluzaložil (s Libuší Heczkovou a Josefem Vojvodíkem) a edituje periodikum sborníkového typu Slovo a smysl/word and Sense. Časopis pro mezioborová bohemistická studia. (ÚČLLV FF UK, ISSN ) 2006 dosud: člen redakční rady Sborníku Národního muzea v Praze, Řada C Literární historie (Národní muzeum v Praze, ISSN ) 5.4. Členství v odborných společnostech 1997 dosud: předseda Společnosti F. X. Šaldy v Praze : člen správní rady Nadačního fondu F. Langera 6. Závěr stanoviska habilitační komise V případě Dr. Wiendla se zcela integrálně snoubí vědecká a pedagogická činnost, jež se vzájemně obohacují a jako celek vynikají kvalitou, která je svými ohlasy doložitelná. Habilitační komise se domnívá, že vědecká i pedagogická praxe Dr. Wiendla i jeho prokazatelná zanícenost, angažovanost a obětavost v rozvíjení oboru, která jde nad rámec povinného a očekávaného, jej naprosto opravňuje ucházet se o hodnost docenta. Jde o poměrně mladého a perspektivního vědce a vysokoškolského pedagoga, jenž má však za sebou již dostatek výsledků, aby jeho habilitační řízení zdárně proběhlo. Habilitační komise na základě výše uvedeného doporučuje, aby mu byl titul docenta v oboru dějiny české literatury udělen. Výsledek hlasování habilitační komise: Počet přítomných: 5 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku na téma F. X. Šalda a idea češství v období Zápisníku. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. představil svou habilitační práci Vizionáři a vyznavači. PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. seznámil VR se svou představou pedagogické a vědecké činnosti svého oboru. V diskusi vystoupili prof. PhDr. Václav Bok, CSc., prof. PhDr. František Čermák, DrSc., prof. PhDr. Martin Hilský, CSc., prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., doc. PhDr. Miroslav Petříček, Dr., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. 17

18 Hodnocení pro posouzení přednášky : (přednesla prof. PhDr. Anna Housková, CSc.) PhDr. Jan Wiendl, Ph. D. přednesl přednášku o Šaldově ideji češství v období Zápisníku. Zvláštní pozornost věnoval ideji demokracie ve spojení s procesem národní politické emancipace. Cenným postřehem bylo pojetí myšlenky demokracie jako metody, jak kultivovat samostatný státní útvar. Neméně přínosné byly komentáře o Šaldově rostoucí skepsi týkající se osudu demokracie. Tyto myšlenky dr. Wiendl uvedl do souvislosti s Šaldovou vizí spravedlivého státu. Třetím stěžejním tématem přednášky bylo Šaldovo přesvědčení o nutnosti odosobnění nebo odsobečtění v rovině individuální, sociální, ale i umělecké. Přednáška byla přehledně koncipována a nevyhýbala se složitým i kontroverzním otázkám. Prokázala suverénní znalosti dr. Wiendla a schopnost zvolené téma prezentovat jasně a přitom bez zjednodušování. Diskuse se soustředila na další souvislosti a aspekty Šaldovy práce (výtvarné umění, německý živel v české kultuře, mezinárodní kontext reflexe modelu společnosti apod.) Dr. Wiendl reagoval s přehledem a prokázal znalost širokých souvislostí svého tématu a hluboké osobní zaujetí. Výsledek tajného hlasování : Počet členů VR : 41 přítomno : 33 kladných hlasů : 31 záporných hlasů : 1 neplatných hlasů : 1 Vědecká rada schválila a postoupila návrh VR UK. 7. Různé Vědecká rada schválila hlasováním návrh proděkana pro vědu UK FF prof. PhDr. Ivana Jakubce, CSc.: - Vědecká rada FF UK v Praze doporučuje, aby vedoucí pracoviště nebyl ve funkci předsedy nebo člena hodnotící komise nebo oponentem v případě habilitačního řízení a v případě řízení ke jmenování profesorem, pokud se bude jednat o interního nebo externího člena příslušného pracoviště. V Praze dne Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. proděkan pro vědu PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. děkan 18

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR OBECNÁ JAZYKOVĚDA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v115 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE OBECNÁ JAZYKOVĚDA (7310V115) Oborová

Více

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení

Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení Čl. I Obecná ustanovení pro habilitační řízení 1) O habilitační řízení v akreditovaných oborech se může na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové (dále PřF UHK) odborník v daném oboru, splňující

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM

KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM KARIÉRNÍ ŘÁD VÝZKUMNÝCH PRACOVNÍKŮ CENTRA REGIONU HANÁ PRO BIOTECHNOLOGICKÝ A ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM Představenstvo Rady Centra přijalo jako opatření ke splnění podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle

Více

Atestační formulář 2010

Atestační formulář 2010 Atestační formulář 2010 Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR, v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři;

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014

ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ. Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 ÚSTAV ROMÁNSKÝCH STUDIÍ Oddělení italianistiky urs.ff.cuni.cz Den otevřených dveří FF UK 11. 1. 2014 KDO JSME Oddělení italianistiky součástí Ústavu románských studií (ÚRS) Realizuje výuku stud. programu

Více

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010

Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Zápis z jednání Vědecké rady FIM Univerzity Hradec Králové konané dne 17. 3. 2010 Přítomni: viz prezenční listina /Příloha 1/ Program: 1. Zahájení 2. Habilitační řízení RNDr. Kamily Olševičové, Ph.D. 3.

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Od slova k modelu jazyka

Od slova k modelu jazyka OLOMOUC 2012 7. 9. května XIII. mezinárodní setkání mladých lingvistů Od slova k modelu jazyka Jste srdečně zváni na setkání mladých lingvistů rozvíjející tradici započatou v roce 2000 v Ústavu pro jazyk

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková

Mgr. Hana Ševčíková Mgr. Ludmila Reslerová, Ph.D. Mgr. Barbora Paráková PhDr. Danuše Tomanová, CSc. Bc. Kateřina Marková ZÁPIS č. 3/2009 z porady Ediční komise Fakulty zdravotnických věd konané dne 3. 11. 2009 v 14:30 h v zasedací místnosti na sekretariátě Ústavu sociálního lékařství a zdravotní politiky Přítomni: doc. PhDr.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání

MÚA 67985921. Počet Počet Počet nově 1) Forma vědeckého vzdělávání Základní údaje o činnosti pracoviště AV ČR v roce 2009 a hlavní dosažené výsledky Identifikační číslo (IČ) 67985921 1. Vědečtí pracovníci, DSP, spolupráce s VŠ, vzdělávání Počet Počet Počet nově 1) Forma

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007

Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Zápis z 7. jednání Akademického senátu FF UK 11.1.2007 Přítomni: M. Beneš, J. Herman, P. Jedličková, J. Kalivoda, M. Kovář, J. Krejčí, M. Lyčka, L. Ondračka, L. Pultrová, S. Rubáš, L. Šulová, A. Čmejrková,

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Curriculum vitae. Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Jméno, příjmení: Narozen (datum a místo): Curriculum vitae Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. 03.11.1947 v Praze Vzdělání 1963 1966: SVVŠ Nad Štolou 1, Praha 7 1966-1971: absolvent právnická fakulta University

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6

V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 V Praze 01. 10. 2014 Č.j. 12-6/2014-UK3LF počet listů: 6 Zápis ze zasedání Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 1. října 2014 ve 14 hodin na 3. LF UK Přítomní: Prof. MUDr. Michal

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY

SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY OBRANY č. 4/2015 K HABILITAČNÍMU ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA UNIVERZITĚ OBRANY UNIVERZITA OBRANY Ev. č. 150/1/28/2015-2994 V Brně dne 15. dubna 2015 Výtisk jediný. Počet listů: 15 Schvaluji: brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. rektor Univerzity obrany SMĚRNICE REKTORA UNIVERZITY

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Fakultě chemické Vysokého učení technického v Brně O hodnocení rozhodla Akreditační komise (AK) na svém zasedání ve dnech

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků

Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Konkurzní řízení na obsazení míst výzkumných pracovníků Termín pro podání přihlášek 14. listopad 2014, 16.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko na zásilce)

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev

Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň. Řešitel: Vjačeslav Georgiev Vnitřní oponentní řízení rozvojových projektů ZČU 2010 Double Degree studium ESIEE Engineering - UWB Plzeň Řešitel: Vjačeslav Georgiev 25. ledna 2011 CÍLE PROJEKTU v roce 2010 Mobility studentů. Plánován

Více

ZÁPIS z Vědecké rady UHK

ZÁPIS z Vědecké rady UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, www.uhk.cz ZÁPIS z Vědecké rady UHK ze dne 23. 4. 2008 Přítomni: prof. PhDr. Lubomír Brokl, prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., prof. Ing. Pavel Cyrus, CSc., doc. PhDr.

Více

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU

VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU VNITŘNÍ GRANTY FF UK PRO ROK 2014 NÁVRH PROJEKTU Vzorová žádost pro jednotlivé žadatele V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ TÉTO ŽÁDOSTI OD OFICIÁLNÍHO FORMULÁŘE ČI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NEPOVAŽUJTE TENTO DOKUMENT ZA

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně duben 2013 O hodnocení doktorských studijních programů rozhodla

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD

Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Angličtina pro doktorandy FAPPZ I, FŽP a FLD Vyučující: PhDr. Mgr. Lenka Kučírková Doktorandi FAPPZ I Zimní semestr: Výuka je určena pro interní doktorandy a začíná v úterý 23.10.2012 od 10:30 v učebně

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře

Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Zpráva z hodnocení teologických fakult a Mezinárodního baptistického teologického semináře Akreditační komise rozhodla na svém zasedání ve dnech 15. a 16. 6. 2004 v Blansku, že bude v souladu s 84 odst.

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele:

Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Chronologický přehled osobností, které ovlivňovaly chod vysoké školy v Pardubicích v jejím čele: Ing. Jaroslav Hnídek, zmocněnec pro Vysokou školu chemickou v Pardubicích 1950-1951 DĚKANI prof. RNDr. Vilém

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace doktorského studijního programu STUDPROG st. doba titul 4 Ph.D. Původní název SP platnost předchozí akreditace 10.10.2014 Typ

Více

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IVIG 25. 9. 2014, Aula Univerzita Karlovy, Praha 5, Jinonice (13:14:15) Téma konference: Vzdělávání doktorandů ů a začínajících vědeckých pracovníkůů -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s.

Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Zpráva Akreditační komise o hodnocení vysoké školy CEVRO institut o.p.s. Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 1/2013 ve dnech 4. 6. února, že bude v souladu s 84 odst. 1 písm.

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina

Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina Zápis ze 4. zasedání rozšířeného kolegia rektora, které se konalo dne 19. ledna 2015 od 10,00 hodin v Malé aule Karolina Přítomni: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA rektor Univerzity Karlovy Prof. MUDr.

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

Šedá literatura jako zdroj odborných informací

Šedá literatura jako zdroj odborných informací Šedá literatura jako zdroj odborných informací Mgr. Petr Novák Státní technická knihovna p.novak@stk.cz 22. ledna 2008 IKI 2008, areál UK, Praha - Jinonice Proč se zabývat šedou literaturou? není běžně

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE POŽADAVKY OBORU DIPLOMOVANÝ OČNÍ OPTIK Oborové požadavky na zpracování absolventské práce navazují

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Prvním děkanem Vysoké školy chemické v Pardubicích byl jmenován Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích v uplynulých 60 letech? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných

Více

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015

Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Výběrové řízení Erasmus 2014/2015 Děkan LF UP vypisuje výběrové řízení pro studenty LF UP v Olomouci na obsazení míst na studijní pobyty v rámci programu Erasmus pro akademický rok 2014/2015. Předpokládané

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0320 Název projektu Inovace obsahu bakalářského studia německé filologie,

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více