BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod Rušné léto na hvězdárně Pozvánka na Dny Uherskobrodska Výběrová řízení Zprávy z jednání ZM a RM Nezapomenutelná vzpomínka Kulturní tipy Program Domu kultury Program kina Máj Sokolské aktuality V obou měsících těchto prázdnin vzrostl nebývalý zájem o hvězdárnu. A to i přes to, že počasí astronomickým pozorováním příliš nepřálo. Na velké návštěvnosti čítající jedenáct set osob (z řad veřejnosti, členů astronomického kroužku a účastníků astronomických kurzů), která byla mimochodem největší v dosavadní, téměř 45leté historii hvězdárny, mají podstatnou zásluhu lázeňští hosté z Luhačovic a děti s rodiči, kteří navštívili prázdninové velkoplošné promítání. Obě akce, návštěvy lázeňských hostů a velkoplošné promítání, tvořily základní položky návštěvnosti hvězdárny 18 akcí pro 699 osob. Těší nás, že i přes současnou dostupnost dětských pohádek a filmů pro mládež prezentovanou na různých médiích, byla akce dobře navštívena. U lázeňských hostů není nejpodstatnější jen celkový počet návštěvníků. Pokud odcházeli spokojení (podle referencí snad ano), může to být dobrá reklama nejen pro samotnou hvězdárnu, ale také pro město Uherský Brod, vždyť zde byli lidé z různých koutů České republiky. Je mou milou povinností poděkovat mladým členům astronomického kroužku, kteří se na setkáních s hosty z Luhačovic podíleli, ať už stáli u dalekohledů, ukazovali souhvězdí, odpovídali lidem na otázky, mnohdy všetečné, nebo si jen s návštěvníky o krásách nebeských povídali. Bez jejich pomoci by totiž nešlo takové akce zvládnout. Není jednoduché za večer odbavit dva autobusy návštěvníků a věnovat se jim tři hodiny nepřetržitě. Dík za to patří především Jakubu Buráňovi, Radkovi Pöschlovi, Radkovi Podškupkovi, dále Leoši Assmanovi, Michalu Humpulovi, Jakubu Machalovi, Zbyňkovi Řešetkovi a vedoucímu astronomických kurzů Ing. Veselému. Jejich pomoc se neomezovala jen na tyto akce, ale jejich aktivita byla také vítanou pomocí při pozorování v rámci dvou astronomických týdnů, které byly zaměřeny v odpoledních hodinách na pozorování Slunce, večer pak na pozorování kosmických objektů. Člen kroužku Jakub Machala se účastnil již podruhé jako instruktor letní školy pro mladé astronomy - amatéry na Hvězdárně v Úpici Expedice Mladí členové astronomického kroužku se věnovali přes prázdniny zdokonalování pozorování dalekohledy a také se připravovali na vizuální pozorování srpnového meteorického roje Perseid, padajících hvězd, jak se lidově říká světelným stopám meteorů. Ty byly pozorovány jednak z areálu hvězdárny a také z dalšího stanoviště poblíž Maršova. Pozorování se těšilo i značné pozornosti veřejnosti. Svědčil o tom naplněný sál při úvodní přednášce o historii pozorování meteorů. Během prázdnin nás navštívili i astronomové amatéři, a to hned dvakrát a v obou případech na kolech. Na začátku prázdnin přespali na hvězdárně během svého putování kolegové z Pardubicka a koncem července zavítali na hvězdárnu již počtvrté účastníci 22. ročníku ebicyklu, v čele se svým hejtmanem, známým astronomem Dr. Grygarem. Rostislav Rajchl

2 Představujeme kandidáty na letošní Cenu města Uherského Brodu Již od roku 2000 je oceňována Cenou města Uherského Brodu osobnost, která svou mimořádnou činností a aktivitou přispěla k rozvoji města a prospěchu jeho obyvatel. V letošním roce se sešlo nejvíce nominací za celých šest let. Komise bude letošního nositele Ceny města Uherského Brodu vybírat z kandidátů, které vám dnes v abecedním pořádku představujeme. Vybraná osobnost převezme cenu z rukou starosty města na slavnostním zasedání městského zastupitelstva dne 29. října, v jubilejní den, kdy v roce 1272 povýšil český král Přemysl Otakar II. rozrůstající se Uherský Brod na město královské. Miloslav Michalčík Výbor Sboru dobrovolných hasičů Uh.Brod žádá již podruhé o udělení Ceny města Uh.Brodu pro velitele SDH Miloslava Michalčíka, který se narodil dne v Uherském Brodě. Po absolvování základní školy se vyučil automechanikem a působil jako řidič nákladních vozidel, u záchranné služby a jiných firem a jako montér ocelových konstrukcí. V roce 1963 nastoupil do Dobrovolného hasičského sboru jako žák a od roku 1968 byl přijat za člena SDH. Po vykonání základní vojenské služby začal pracovat jako člen SDH řidič, strojník a vedoucí mládeže až do roku 1977, kdy byl zvolen a městem schválen do funkce velitele SDH. Tuto funkci zastává dodnes. Za 37 let členství a 28 let ve funkci velitele se podílel velkou měrou na ochraně majetku občanů a města, např. při záplavách v roce 1997 a zásazích při různých živelných pohromách. Při této činnosti vychoval desítky dobrovolných hasičů. Za jeho trvání jednotka dvakrát reprezentovala město Uh.Brod na celostátním Sjezdu hasičstva v Litoměřicích, kde vystavovala historickou parní stříkačku, dále se podílela na vytvoření rekordu v dálkové dopravě vody v Ralsku apod. Ve sportovní činnosti má jednotka také velmi dobré výsledky. V dnešní době pan Michalčík zastává funkci velitele Uherskobrodského okrsku, velitele sboru a zásahové jednotky SDH Uh. Brod, je vedoucím družstva starších žáků a družstva dorostenců. V současnosti taktéž vede tým dobrovolníků, který provádí rekonstrukci historické parní stříkačky. Veškerá tato časově náročná činnost je zcela bezplatná a reprezentuje desítky, možná i stovky hodin každoroční práce. Pavel Popelka Ředitelka ZŠ Újezdec Mgr. Olga Budíková navrhuje na udělení Ceny města Uherský Brod PhDr. Pavla Popelku, CSc. za osobní přínos a obohacení kulturního dění ve městě. Nejedná se sice o člověka trvale žijícího v Uherském Brodě, avšak v době jeho působení na místě ředitele Muzea J. A. Komenského se hodně rozšířila spolupráce mezi muzeem a školami ve městě a celkově se zvýšila četnost i úroveň pořádaných akcí. Kromě řady velmi zajímavých výstav pořádá muzeum pravidelně skvělé akce pro širokou veřejnost, ale především pro žáky a studenty. Je na místě vzpomenout velikonoční i vánoční tradice, masopust, pravidelná vystoupení zahraničních souborů před MFF ve Strážnici, několikeré představení živého Betlému v atriu muzea. Zajímavá je muzejní videotéka, zdařilým způsobem je pro školní děti zpracován Komenského Orbis Pictus. Pan Popelka je iniciátorem řady krásných programů u příležitostí výstav jak v muzeu, tak v galerii DK. Sám bývá často jedním z aktérů a přináší návštěvníkům nevšední zážitek svojí hrou na gajdy a nezaměnitelným zpěvem lidových balad, mnohdy i neotřelým úvodním slovem. V posledních dvou letech vydal knihu Cestopisy, místopisy a povahopisy příjemně úsměvně laděnou knihu příběhů ze života lidí kolem folkloru. Nedávno vyšla jeho reprezentativní kniha Řečeno písní sbírka lidových písní ze Strání, soubor autorových fotografií v přírody, které doprovázejí básně, ale také poetické pojednání uvádějící jednotlivé kapitoly této sbírkové knihy. Domnívám se, že pro kulturní dění ve městě je Pavel Popelka velmi výraznou osobností, píše ve svém návrhu O. Budíková. Adolf Rosenfeld Podle místostarosty Ing. Pavla Josefíka by Cena města Uherský Brod měla být udělena Adolfu Rosenfeldovi. V letošním roce uplynulo 60 let od konce 2. světové války. Jednou z největších hrůz, které tato válka způsobila, bylo vyvraždění více než 6 milionů obyvatel židovského původu. Mezi těmito byla i takřka celá komunita z našeho města. Jedněmi z mála občanů, kterým se podařilo přežít a vrátit se do rodného města, byli i manželé Rosenfeldovi. Ti se po svém návratu zapojili do veřejného života města a dnes se i jejich potomci výraznou měrou podílí na rozvoji nejen našeho města, ale celého uherskobrodského regionu. V současné době je Adolf Rosenfeld zřejmě poslední žijící občan našeho města, který přežil holokaust. Ocenění jeho osoby bych vnímal jako dodatečné vzdání pocty všem občanům této národnosti, kteří z našeho města v průběhu 2. světové války nedobrovolně odešli, drtivá většina z nich bohužel navždy, objasnil svou nominaci Pavel Josefík. Jaroslav Šiler Kolektiv učitelů Základní umělecké školy v čele s Janou Joskovou se v návrhu na kandidáta na cenu města shodl na svém bývalém kolegovi panu Jaroslavu Šilerovi. Jaroslav Šiler, rodák z Bohdalic u Vyškova, přišel do našeho regionu ve školním roce jako čerstvý absolvent oboru varhany JAMU v Brně po ukončení základní vojenské služby se svojí novomanželkou Jiřinou (absolventkou oboru zpěv konzervatoře v Brně). Po svém příjezdu na pobočku ZUŠ UB v Bojkovicích si určitě nemyslel, že na Uherskobrodsku zakotví na celou dobu svojí profesní kariéry. V Bojkovicích se dobře zabydleli. Vyučovali zde především hru na klavír. Brzy se jako dvojice začali angažovat pro bojkovskou veřejnost při tzv. sboru pro občanské záležitosti a stali se součástí zdejšího společenského a kulturního života. Ve školním roce přesídlili i s oběma dcerami do Uherského Brodu. I zde se plně uplatnili ve veřejném životě. Kronika školy dokumentuje, že se bez vystoupení manželů Šilerových neobešla žádná oslava, výročí a vernisáž. Hráli na svatbách, pohřbech, samostatných koncertech v širokém okolí, pravidelně vystupovali na učitelských koncertech. Svým programem obohacovali Uherskobrodské dny Komenského. Od poloviny 70. let začal spolupracovat s Pěveckým sborem Dvořák a DPS Comenius. Jeho kvality klavírního korepetitora přispěly k mnoha úspěchům sboru Comenius (např. stříbrná medaile v ústředním kole v Kladně). Až do 90. let spolupracoval na jarních a vánočních koncertech Comenia. Jaroslav Šiler za dobu svého pedagogického působení vychoval desítky dobrých klavíristů. Mnoho z nich pokračovalo ve studiu na konzervatoři a dnes učí na mnoha ZUŠ. Současně se na škole věnoval klavírní nástrojové korepetici. především v dechovém oddělení. Svou klavírní zručností, pohotovostí a uměním improvizace podpořil žáky v soutěžích, a to až do těch nejvyšších ústředních kol. Od roku 1981, kdy byl vybudován na Panském domě baletní sál pro taneční oddělení, stal se J. Šiler na část úvazku korepetitorem tanečního oboru. Nejdříve s p. Černou, později s p. Joskovou, se podílel na výuce tanečního oboru, kde desítky žákyň nejen tančily, ale učily se také vnímat pohyb a rytmus prostřednictvím živé hudby.

3 Jsem velmi ráda, že jsem mohla s tak vynikajícím člověkem spolupracovat. V práci mi byl velkou oporou od prvního dne mého nástupu do ZUŠ. Jeho virtuózní hra vytvářela v hodinách taneční výuky nádhernou atmosféru, říká Jana Josková. Na závěr je třeba dodat, že všichni kolegové, kteří s ním ve škole přímo spolupracovali, si velmi vážili jeho muzikantských kvalit. Nyní se už s ním budeme scházet jen příležitostně na mimopracovních akcích. Celý učitelský sbor ZUŠ v Uherském Brodě mu u příležitosti letošního kulatého životního jubilea přeje, aby se v dobrém zdraví a se svým charakteristickým smyslem pro humor dál věnoval svým zálibám a aktivitám. Jiří Veselý Zásluhy Ing. Jiřího Veselého navrhuje ocenit Irena Koubová. Jiří Veselý se narodil 6. ledna 1937 v Uherském Brodě, kde prožil téměř celý svůj život. Za války v roce 1943 začal chodit do obecné školy. Po zrušení osmiletých gymnázií pokračoval na Jednotné střední vzdělávací škole. Protože byl považován za klerikální a reakční živel, nesměl na této škole dál studovat, přestože měl vynikající prospěch. Podařilo se mu však dokončit studia maturitou v roce 1955 v Uherském Hradišti. Poté byl přijat na ČVUT fakultu slaboproudé elektrotechniky, která měla sídlo v Poděbradech. Byla to tehdy jediná elektrotechnika v naší republice. V roce 1958 byla znovu zřízena civilní fakulta slaboproudé elektrotechniky při VUT v Brně, kam přestoupil a v roce 1961 byl promován. Po promoci nastoupil do Letu Kunovice, kde pracoval nejprve jako konstruktér, později jako samostatný vývojový pracovník. Po sametové revoluci byl v prosinci roku 1990 zvolen do funkce starosty našeho města. Po dvou volebních obdobích odešel na konci roku 1998 do důchodu. Kromě své práce a rodiny se věnoval činnostem v různých organizacích a sdruženích města. V roce 1963 založil astronomický kroužek, jehož činnost pod vedením T. Hanáka vyvrcholila výstavbou a otevřením hvězdárny v roce Od té doby se stal astronomický kroužek součástí ZKP, nyní Domu kultury. Od tohoto roku se dalších 21 let věnoval výchově mladých astronomů, z nichž někteří se věnují vědecké dráze. Po odchodu do důchodu začal opět učit v kurzech astronomie. V současné době se počet jejich absolventů blíží k poštu 200. Po rodičích zdědil lásku k hudbě a k umění vůbec. Při studiu v Poděbradech chodil na hodiny dirigování k dirigentu armádní opery B. Masopustovi. Na fakultě řídil fakultní symfonický orchestr a později v Uh. Brodě dirigoval chrámový sbor, z toho více než 30 let za života prof. E. Háby, jehož převážnou část duchovních skladeb řídil při premiérách. Od roku 1963 je J. Veselý sólistou PS Dvořák, kde zastává funkci 2. dirigenta a uměleckého poradce. Od založení Komorního sboru Dvořák je jeho členem i sólistou. V současné době doplňuje sbor při koncertech průvodním slovem. Jiří Veselý stál také u zrodu partnerské spolupráce mezi naším městem a holandským Naardenem a dodnes je členem výboru Spolku Uherský Brod Naarden. Věnuje se rovněž řezbářství, ke kterému ho přivedla láska k betlémům, která trvá od dětství. Městu Uherský Brod vyřezal a věnoval sochu sv. Václava, která je umístěna v nově postavené kapličce. Jeho řezbářské umění obdivují na výstavách nejen odborníci, ale i široká veřejnost. Jiří Veselý vykonal a jistě ještě vyková pro naše město velmi mnoho záslužné práce. Je velmi skromný, obětavý a charakterní člověk se sociálním cítěním, který dovede lidem pomoci v těch nejtěžších životních situacích. Věřím, že tato výrazná osobnost si jistě právem zaslouží ocenění za celoživotní práci Cenu města Uherského Brodu, dodává Irena Koubová. Po termínu uzávěrky nominací a in memoriam, což se neslučuje s pravidly pro udělování, byl doručen ještě návrh na udělení Ceny města Uherského Brodu panu Vladimíru Pummerovi. připravila Elen Sladká Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům so až ne KAMENOSOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM Marius Kotrba, Jan Kačer, Radim Hanke areál Sokolovny čt až ne VÝSTAVA PRACÍ ÚČASTNÍKŮ KAMENOSOCHAŘSKÉHO SYMPOZIA sochy obrazy kresby Marius Kotrba, Jan Kačer, Radim Hanke. Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8.9. v hodin. Galerie DK Panský dům 10,- 5,-Kč so až ne IX. AUTOSALON DK prezentace světových automobilových značek a dalších motoristických doplňků. Dům kultury hod. 30,- 15,-Kč pá až ne VÝSTAVA SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10,- 5,-Kč pá NOC VĚDCŮ (celoevropská akce vyhlášena Evropskou komisí) promítání filmů z oboru astronomie a kosmonautiky, pozorování objektů noční oblohy, besedy. Hvězdárna DK hod. čt JIŘÍ LEVÍČEK TRIO Moderní jazz v klasickém triovém obsazení pražsko-brněnské sestavy. Jiří Levíček piano, klávesy, Josef Fečo kontrabas, Josef Bagár bicí. velký sál DK hod. 80,-Kč Regionální pobočka MSKA pořádá ve středu 7. září 2005 v hodin v sále farního úřadu (Masarykovo nám. 68) přednášku ing. Cyrila Martínka na téma: Aktuální otázky sociálního učení církve. Srdečně zveme všechny členy i příznivce MSKA. Zřejmě zvrácený smysl pro humor vedl ve čtvrtek 1. září nějakého vtipálka k tomu, aby do kašny na náměstí vylil neznámou pěnivou tekutinu. Kašna, která byla nedávno opravena a vyčištěna, musela být opět vypuštěna a trubky a veškerá čerpadla, ve kterých se pěna usadila, budou muset být několikrát propláchnuta vodou. Tento žertík tak bude stát nemálo peněz a práce navíc. w

4 x

5 Zpráva z 23. zasedání Zastupitelstva města Uherského Brodu dne ZM bere na vědomí zprávu o činnosti RM. 2. ZM bere na vědomí plán zasedání ZM a RM na 2. pololetí ZM schvaluje Dodatek ke smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města ze dne mezi městem Uherský Brod a občanským sdružením CEPR Uherský Brod v předloženém znění. ZM schvaluje závěrečný účet města za rok Rozpočtové položky v oblasti výdajů jsou stanovené jako závazné ukazatele a jejich překročení bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně v hospodaření s finančními prostředky města. Za porušení rozpočtové kázně jsou odpovědni příslušní vedoucí odboru. ZM schvaluje předložená rozpočtová opatření. ZM schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi městem Uherský Brod, se sídlem Masarykovo náměstí 100, Uh. Brod, IČ a Oblastní charitou Uherský Brod, se sídlem Mariánské náměstí 13, Uherský Brod, IČ v předloženém znění. a) ZM schvaluje investiční akci Rekonstrukce fotbalové plochy Uherský Brod, která spočívá ve: 1.1 Výměně umělého povrchu fotbalového hřiště za trávník 3. generace, zadavatel Český sportovní klub Uherský Brod, 1.2 Rekonstrukci venkovního osvětlení fotbalového hřiště, zadavatel Český sportovní klub Uherský Brod, 1.3 Výstavbě minihřišť, zadavatel město Uherský Brod s podmínkou, že stavební dozor nad celou akcí bude vykonávat Odbor investic. b) ZM schvaluje demolici zahradního domu na pozemku p. č. 1398/5 v k. ú. Uherský Brod. a) ZM schvaluje výstavbu úřadu v souladu s bodem 1 Analýzy širších vztahů. b) ZM schvaluje použití finančních prostředků rezervovaných v rozpočtové položce projekty na projekt kruhového objezdu u tří svatých na projektovou dokumentaci dle bodu a). c) ZM schvaluje výstavbu patrového parkoviště v lokalitě U Žlebu. ZM vydává obecně závaznou vyhlášku města Uherský Brod č. 3/2005, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Uherský Brod. ZM schvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu města v lokalitách: a) lokalita č. 1 u Slováckých strojíren úprava plochy prvků lokálního územního systému ekologické stability (lokálních biocenter LBC Jiřičky a LBC Nivnička a vznik nového LBC); b) lokalita č. 2 Zákřovy v k. ú. Újezdec u Luhačovic z plochy orné půdy na plochu lesů c) lokalita č. 3 sídliště Olšava s tím, že náklady na pořízení změny č. 3 uhradí město. ZM neschvaluje pořízení změny č. 3 územního plánu zóny historické jádro města Uherský Brod v ulici U Sboru, pozemek p. č. 1730/8, k. ú. Uherský Brod. ZM schvaluje uzavření Smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2005 z kapitoly 34 sport mezi městem Uherský Brod a - TJ Spartak Uherský Brod, U Stadionu 2295, Uherský Brod, IČO , zast. Ing. Jaromírem Jarkem, ve výši 682 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem; - ČSK Uh. Brod, fotbalový oddíl, Stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČO , zast. Josefem Hamšíkem, ve výši 400 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem; - TJ Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, Uherský Brod, IČO , zast. Ing. Jiřím Krejčiříkem, ve výši 651 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem, oprava střechy a oplocení; - Hokej Uherský Brod, Záhorovice 140, Záhorovice, zast. Vladislavem Hečou, IČO , ve výši 580 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem; - Hokejový klub Uherský Brod, Zimní stadion, ul. Lipová, Uh. Brod, IČO , zast. Zbyňkem Kůdelou, ve výši 210 tis. Kč na krytí výdajů za startovné, cestovné, nájem; - Sportovní klub 1. AC Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod, IČO , zast. Mgr. Tomášem Králíkem, ve výši 150 tis. Kč na krytí výdajů za startovné, cestovné, vybavení oddílu, - TJ Tatran Havřice, Havřice 362, Uh. Brod Havřice, IČO , zast. Petrem Šotem, ve výši 410 tis. Kč na opravu autobusu, opravu sportovní haly, startovné, cestovné; - TJ Sokol Újezdec Těšov, Uh. Brod Újezdec, IČ , zast. Miroslavem Sovišem, ve výši 281 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem, rekonstrukce sociálního zařízení; - Orel Jednota Uherský Brod, Orelský stadion U Olšavy, Uherský Brod, IČ , zast. Josefem Lekešem, ve výši 45 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, nájem; - Dům dětí a mládeže, Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod, IČ , zast. Soňou Kunčarovou, ředitelkou, ve výši 35 tis. Kč na zajištění sportovní činnosti nájem, ceny do soutěží, diplomy, cestovné; - SKM VÝSLUNÍ ČASPV, Základní škola Na Výsluní 2047, Uherský Brod, IČ , zast. Mgr. Janem Hýžďalem, ve výši 86 tis. Kč na krytí výdajů za energie, startovné, cestovné, pořízení žíněnky; - Lyžařský klub Uherský Brod, Na Chmelnici 1694, Uherský Brod, zast. Jaroslavem Pančochou, ve výši 35 tis. Kč na startovné, cestovné a nájem; - Tenisový klub Uherský Brod, Žitná 1955, Uherský Brod, zast. Karlem Sadílkem, ve výši 35 tis. Kč na zakoupení sítí a vybavení tenisových kurtů; dle předložených návrhů a pověřuje místostarostu Ing. Josefíka podpisem smluv. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/1995, o zřízení, postavení a hlavních úkolech městské policie. ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 4/1992 a č. 3/1994. ZM schvaluje odepsání nedobytných pohledávek následovně: Miroslav Malina, nar , bytem Vsetín, Svárov pokuta Okresního úřadu v Uh. Hradišti, referátu životního prostředí ve výši ,- Kč ze dne ; Zdeněk Závacký, nar , bytem Lichnov u Bruntálu č pokuta Okresního úřadu v Uh. Hradišti, referátu životního prostředí ve výši ,- Kč ze dne ; Pavel Hájek, nar , bytem Jednov 7, Suchdol - pokuta Okresního úřadu v Uh. Hradišti, referátu životního prostředí ve výši ,- Kč ze dne ; Josef Laža, nar , bytem Senínka 21, Valašská Polanka - pokuta Okresního úřadu v Uh. Hradišti, referátu životního pro- y

6 středí ve výši ,- Kč ze dne ; CONTACT TRADE, s. r. o., se sídlem Senínka 23, IČ pokuta Okresního úřadu v Uh. Hradišti, referátu životního prostředí ve výši ,- Kč ze dne ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej budovy čp. 135 na pozemku p. č. st. 128 o vým. 845 m2 včetně pozemku p. č. st. 128 v k. ú. UB žadateli Tekoo Reality, s. r. o., Široká 2282, UB. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání neschvaluje prodej části (vým. dle GP cca 2000 m2) z pozemku p. č. 7152/1 v k. ú. UB žadateli Raciola Jehlička, s. r. o., Pod Valy 221, UB. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje revokaci usnesení č o) bod 1 schváleném na 36. zasedání dne a schvaluje přijetí daru pozemků p. č. 6491/2 o vým m2, 6491/7 o vým m2, 6491/12 o vým m2, 6980/1 o vým m2, 241/8 o vým. 660 m2, 241/11 o vým. 687 m2, 241/12 o vým. 722 m2, 1245/1 o vým m2 od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Uherský Brod. 1. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje přijetí daru částí (dle GP nové p. č. 1725/426 o vým m2, p. č. 1725/793 o vým. 137 m2, 1725/794 o vým m2, 1725/796 o vým. 118 m2, 1725/797 o vým m2, 1725/806 o vým m2, 1725/808 o vým. 216 m2, 1725/810 o vým. 304 m2, 1725/812 o vým. 476 m2) z pozemku p. č. 1725/426, vše v k. ú. UB, od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města Uherský Brod. 2. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje přijetí daru části (dle GP nová p. č. 1725/791 o vým. 5 m2) z pozemku p. č. st v k. ú. UB. Město ponese náklady spojené s vyhotovením smlouvy a vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej části (vým. dle GP) z pozemku p. č. 1753/29 a pozemků p. č. 1753/50 a 1753/28 včetně omezení (věcné břemeno ve prospěch majitelů pozemků p. č. 1753/33, 1753/39, 1753/40) a p. č. 1753/46, 1753/ 68 včetně uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene práva jízdy a chůze k převáděným pozemkům, za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemkům p. č. 1753/69 a 1753/64 ve prospěch jejich budoucího majitele - města Uh. Brod (pro případ využití sjednaného předkupního práva), vše v k. ú. Uh. Brod, Petru a Stanislavě Janíčkovým s podmínkou převodu pozemku p. č. 3545/11 o vým. 568 m2 v k. ú. Uh. Brod na město Uh. Brod. Prodej a výkup budou provedeny současně za ceny smluvní, tj. 100,- Kč/m2. Město Uh. Brod zajistí geometrické plány a znalecké posudky. Náklady spojené s vyhotovením GP a ZP a vkladem do KN u výkupu ponese město a u prodeje kupující. Pokud vinou žadatelů nedojde k uzavření smluv do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 6/2 o vým. 54 m2 a části (vým. dle GP - cca 52 m2 max. do úrovně stávající opěrné zídky) z pozemku p. č. 47, vše v k. ú. Újezdec u Luh. manželům Toralovým za cenu dle znaleckého posudku a Pravidel pro nabytí a převod nemovitých věcí ve vlastnictví Města Uherský Brod. Žadatelé doloží k uzavření kupní smlouvy geometrický plán na oddělení části pozemku, znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s vyhotovením GP, ZP, uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej pozemků p. č. 7513/387 o vým. 2 m2, p. č. 7513/229 o vým m2, p. č. 7513/424 o vým. 105 m2, p. č. 7513/425 o vým m2, p. č. 7513/264 o vým. 907 m2, p. č. 7513/427 o vým. 11 m2, p. č. 7513/339 o vým. 27 m2, p. č. 7513/400 o vým. 171 m2, p. č. 7513/406 o vým. 16 m2, p. č. 7166/19 o vým. 23 m2, p. č. 7166/15 o vým. 119 m2, p. č. 7513/407 o vým. 17 m2 a id. 1/2 p. č. 7514/29 o vým. 21 m2, vše v k. ú. Uh. Brod, za cenu dle znaleckého posudku Ředitelství z silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha. Žadatel doloží k uzavření kupní smlouvy znalecký posudek a uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického práva do KN. Pokud žadatelé vlastní vinou neuzavřou kupní smlouvu do 1/2 roku od přijetí tohoto usnesení, pozbývá toto platnosti. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje prodej volné bytové jednotky č. 15 ve stávajícím stavu včetně spoluvlastnického podílu 554/9866 na společných částech domu čp a pozemku p. č. st. 1896/1 o vým. 384 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Uh. Brod, ul. U Plynárny v souladu s podmínkami výběrového řízení Michalu Kočímu za nabídnutou kupní cenu ,- Kč s tím, že kupující uhradí nedobytnou pohledávku města ,- Kč a náklady spojené se zprostředkováním prodeje (3.800,- Kč) a vkladem vlastnického práva do KN (kolek v hodnotě 500,- Kč). Pro vyřízení úvěru u peněžního ústavu bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 1. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje bezúplatnou směnu částí (vým. dle GP 141 m2) z pozemků p. č. 6901/25, 6901/24, 6940/5 za části (vým. dle GP 605 m2) z pozemků p. č. 7190/14, 7190/15, 6905, 6903/1, 6903/3, st. 928/2, 7180/2, 6901/ 27, 7179/25, 7179/24, 6901/1 a pozemku p. č. 7179/26 o vým. 43 m2, vše v k. ú. Uh. Brod, včetně jejich součástí (komunikací, chodníků a výsadby zeleně). Náklady spojené s vyhotovením GP, ZP, směnné smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN ponese Sot Estates, s. r. o., Letňany, Veselská 663, Praha 9. Směňované pozemky musí být prosty práv třetích osob s výjimkou věcných břemen a budoucích věcných břemen k inž. sítím vybudovaným v rámci stavby OD Tesco ve prospěch majitelů těchto sítí, které byly již sjednány smlouvami o zřízení věcných břemen a smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen. 2. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje bezúplatnou směnu částí (vým. dle GP 153 m2) z pozemků p. č. 7179/5, 7179/28 za části (vým. dle GP 72 m2) z pozemků p. č. 6901/ 6, 6940/3, vše v k. ú. Uh. Brod, včetně jejich součástí (komunikací, chodníků a výsadby zeleně). Náklady spojené s vyhotovením GP, ZP, směnné smlouvy a vkladem vlastnických práv do KN ponese Pivovar Janáček, a. s., Neradice 369, Uh. Brod. Směňované pozemky musí být prosty práv třetích osob s výjimkou věcných břemen a budoucích věcných břemen k inž. sítím vybudovaným v rámci stavby OD Tesco ve prospěch majitelů těchto sítí a závazků, které byly již sjednány smlouvami o zřízení věcných břemen a smlouvami o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen. ZM po seznámení se s návrhem RM a jeho projednání schvaluje změnu usnesení č. 190/Z10/04 ze dne následovně: text... pravomocné územní rozhodnutí... se nahrazuje textem..., pravomocné stavební povolení, které bude vydáno ve sloučeném územním a stavebním řízení... a uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě ve smyslu této změny. ZM schvaluje podle 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní žřízení) uzavření Smlouvy o sdružení mezi městem Uh. Brod a obchodní společností HOKR bytové domy, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Karla IV. 31, IČ v předloženém znění. ZM schvaluje zřízení školských rad při základních školách v Uherském Brodě: Školská rada ZŠ Mariánské náměstí Školská rada ZŠ Pod Vinohrady Školská rada ZŠ Na Výsluní Školská rada ZŠ Uherský Brod Újezdec Školská rada ZŠ Uherský Brod Havřice. ZM schvaluje jmenování těchto zástupců zřizovatele členy školských rad: Školská rada ZŠ Mariánské náměstí: MUDr. Romana Nováková, Ing. Jarmila Válková Školská rada ZŠ Pod Vinohrady: Bc. Jarmila Tomancová, Mgr. Hana Mahdalová

7 Školská rada ZŠ Na Výsluní: Věra Blahůšková, Mgr. Bronislava Hegrová Školská rada ZŠ Uherský Brod Újezdec: Miroslav Matúš Školská rada ZŠ Uherský Brod Havřice: Pavel Turza. ZM schvaluje volební řád školských rad základních škol v Uherském Brodě. ZM bere na vědomí zprávy o hospodaření spol. REGIO UB, s. r. o., a spol. Městská nemocnice s poliklinikou Uherský Brod, s. r. o., za rok ZM schvaluje změnu obsahu zakladatelské listiny obchodní společnosti REGIO UB, s. r. o., se sídlem Uherský Brod, Masarykovo náměstí čp. 105, PSČ , IČ tak, že čl. III Předmět činnosti se doplňuje o pronájem nemovitostí. 2. ZM ukládá starostovi města, aby rozhodnutí jediného společníka o změně obsahu zakladatelské listiny prohlásil před notářem do notářského zápisu. 3. ZM ukládá jednateli společnosti, aby podal návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. a) ZM bere na vědomí Protokol o kontrole č. 06/2005 Kontrolního výboru ZM a bere na vědomí usnesení RM č. 1342/R62/05. ZM konstatuje, že ke škodě na majetku města Uh. Brod v souvislosti s řešením pracovněprávního sporu s bývalým zaměstnancem p. Ondrášem nedošlo, neboť se jednalo o běžné riziko spojené s plněním pracovních úkolů. b) ZM ukládá RM, Finančnímu a Kontrolnímu výboru připravit návrh pravomocí, patřících do samostatné působnosti obce: - podle 84 (4) vyhrazených Zastupitelstvu města - podle 102 (3) rozhodování o ostatních záležitostech v pravomoci Rady města. Tyto návrhy pak projednat Radou města a předložit je ke schválení ZM. ZM schvaluje v předloženém znění uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o sdružení investorů uzavřené mezi městem Uh. Brod a Sdružením vlastníků pozemků v lokalitě Úlehly dne ZM bere na vědomí zprávy o hospodaření s majetkovým podílem města UB za rok ZM schvaluje předloženou smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace páteřní datové sítě města Uherský Brod Metropolitní síť Uherský Brod (MAN-UB) s partnery uvedenými v příloze. ZM zvolilo p. Jaroslava Bělánka na funkci přísedícího Okresního soudu v Uherském Hradišti pro volební období od do Zpráva ze 75. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádné a) RM schvaluje pro zadání veřejné zakázky Bezbariérové řešení radnice v Uh. Brodě podle ekonomické výhodnosti kritéria a stupně významu a jmenuje hodnotící komisi. b) RM schvaluje pro zadání veřejné zakázky Komunikace U Žlebu, inženýrské sítě U Žlebu část A, Uh. Brod a Inženýrské sítě, část B a C, lokalita Babí louka (U Žlebu) podle ekonomické výhodnosti kritéria a stupně významu a jmenuje hodnotící komisi. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM doporučuje ZM schválit předloženou Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace páteřní datové sítě města Uherský Brod Metropolitní síť Uherský Brod (MAN-UB) s partnery uvedenými v příloze smlouvy. Zpráva ze 76. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2005 mezi městem UB a obcí Starý Hrozenkov, Starý Hrozenkov, IČO: , zastoupenou Milanem Vaculíkem, starostou obce, ve výši 5.000,- Kč na úhradu folklorního souboru, včetně cestovného na Kopaničářské slavnosti a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2005 mezi městem UB a p. Miroslavem Kapinusem, Luhanova 1824, Uherský Brod, ve výši 5.000,- Kč na vydání básnické sbírky ZRCADLENÍ ČASU a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. RM doporučuje ZM schválit pořízení změny územního plánu města v lokalitě nad Horním dvorem v k. ú. Uherský Brod z plochy pro dopravu a dopravní služby na plochu pro podnikání, výrobní služby a řemesla s tím, že náklady na pořízení změny uhradí město UB. RM schvaluje pro zadání veřejné zakázky ZTV pro výstavbu rodinných domů Uherský Brod, ul. Jabloňová podle ekonomické výhodnosti kritéria a stupně významu a jmenuje hodnotící komisi. RM schvaluje pro zadání veřejné zakázky Rekonstrukce místní komunikace ulice Vazová, Uherský Brod podle ekonomické výhodnosti kritéria a stupně významu a jmenuje hodnotící komisi. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. Zpráva ze 77. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM ukládá tajemníkovi MěÚ předložit soutěž na logotyp města Uherský Brod. RM schvaluje Interní směrnici Městské policie Uherský Brod upravující výstroj a výzbroj strážníka Městské policie výstrojní řád. RM zřizuje komisi pro udělení ceny města Uherský Brod roku RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM neschvaluje přidělení mimořádných prostředků pro Základní školu, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště na krytí mzdových výdajů na zachování nízkého počtu žáků ve dvou třídách čtvrtého ročníku základní školy. dokončení příště w w w. u b. c z Přehled hlasování členů zastupitelstva Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva (Zastupitelstvo města Přehled hlasování) Mapové služby GIS (Mapa Mapové služby GIS) Seznam UB seznam firem uherskobrodska na webu - zdarma (Seznam UB) Diskuzní fórum {

8 Nezapomenutelná vzpomínka V srpnovém čísle Brodského zpravodaje jsem si přečetla zajímavý článek o sochaři Jaroslavu Šlesingerovi, který byl vězněn nejprve v nacistických a posléze i v komunistických táborech. Mistr Šlesinger byl na pryčně koncentračního tábora bloku 51 v Sachsenhausenu Oranienburku sousedem s mým manželem. Manžel na něho často vzpomínal a vyprávěl o něm. Jaroslav Šlesinger si v koncentráku často stěžoval, že by rád vytvořil hlavu umírajícího heftlinga (vězně). Ta myšlenka to stále pronásledovala a pořád nosil tu sochu v hlavě. Jak ale hlavu vymodelovat, když ani ta německá hlína u baráků nebyla dobrá a drolila se. Víš co, když tě to tak trápí, věděli bychom, jak na to, řekli mu spoluvězni. Udělej tu sochu z našeho chleba. Je mazlavý, a tak se na to bude hodit a socha se ti podaří. To od vás nemohu chtít, vždyť kousek chleba tu znamená život. Máme ho tak málo a ještě bych ho měl od vás brát. Ne, ne. Ale spoluvězni položili na stůl před sochaře kousky mazlavého, nedobrého německého chleba. Vem si to a udělej hlavu heftlinga. A skutečně socha se podařila. Děkuji vám, chlapci, ani nevíte, jak se mi ulevilo. Chlebovou sošku schoval do skříňky, kde měli vězni misky na jídlo a lžíce. Ještě před spaním se šel šťastný sochař na své dílo podívat. Po půlnoci ale byli vězni vzbuzeni řevem opilých gestapáků, kteří vtrhli na ubikace, kopali kolem sebe a vrhli se na kontrolu skříněk. Zkoušeli, jestli je čisté nádobí a správně poskládané a zda na příčkách není prach. Všichni vězni strnuli. Jestli najdou chlebovou sošku, je s nimi konec. Šlesingera by ubili k smrti a ostatní byl čekalo něco podobného. Bylo by to pohrdání chlebem a na to je smrt. Soška se však nenašla. SSmani rozházeli nádobí po zemi a se zlostí, že vše bylo v pořádku a uklizené, s velikým křikem odešli. Kde je soška? ptali se všichni po jejich odchodu. Až po chvíli přišel za Jaroslavem Šlesingerem mladý vězeň Polák a omlouval se, ať se na něho nezlobí, že on měl takový hlad, že sošku večer našel a snědl. Ty se neomlouvej. My všichni děkujeme tobě, protože kdyby ji našli, byl by s námi konec. Po válce zhotovil sochař Šlesinger hlavu heftlinga ze sádry a věnoval ji mému manželovi. Dodnes ji opatruji. Ivona Konečná Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha 1110 (bývalé SOU zemědělské), nabízí stravování pro veřejnost od Cena oběda Kč 45 Kč. Zájemci se mohou telefonicky hlásit na čísle nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ. Chráněná dílna Uherský Brod hledá externího mechanika na pletací ponožkové stroje. Nejlépe ze Zlínského kraje. Kontakt: telefon: , nebo mobil:

9 Zoo Zlín očekává jubilejního 12-ti miliontého návštěvníka V zlínské zoo již zanedlouho vypukne velká oslava. Jejími branami totiž v nejbližším období projde jubilejní 12-ti miliontý návštěvník. Statistika návštěvnosti se vede od roku 1948, kdy byl lešenský areál otevřen pro veřejnost. Letošní rok tak není jen oslavou 200. výročí založení areálu a 75. výročí chovu exotických zvířat, ale také oslavou trvalé přízně návštěvníků. Pro tak významného hosta připravuje zoo skvělé překvapení. Kromě prohlídky zoo s průvodcem, návštěvy vnitřních prostor vybraných pavilonů a permanentky čeká na něj i digitální fotoaparát! Jubilejního návštěvníka představíme v neděli 11. září v rámci zábavného odpoledne na přivítání školního roku. Pokud se nestanete tím šťastným 12-ti miliontým návštěvníkem, máme pro Vás ještě jednu nabídku. Během měsíce září by branami zoo měl projít letošní návštěvník. Samozřejmě i pro něj připravujeme zajímavé ceny. Tím hlavním dárkem nebudete digitální fotoaparát, ale neméně atraktivní vyhlídkový let letadlem nad kroměřížským zámkem nebo nad Zlínem. Šťastného výherce představíme v neděli 2. října v rámci oslav Světového dne zvířat. O digitální fotoaparát a vyhlídkový let rozhodně stojí bojovat. Proto neváhejte a v nejbližších dnech navštivte zlínskou zoo. 12-ti milióntým nebo 350-ti tisícím návštěvníkem můžete být třeba právě Vy. Romana Bujáčková Centrum seniorů Út a Biblická hodina s otcem Františkem. Začátek v hod v budově Charity. Út v 9.30 hod. Vás zveme na slovní procházku Vyškovským krajem s fotodokumentací, kterou komentuje Kateřina Kubínová. (Před začátkem Biblické hodiny v budově Charity.) Čt Pouť na Šaštín. Odjezd z Uh.Brodu z Mariánského nám. v 7.30 hod., z vlakového nádraží v 7.35 hod. Duchovní průvodce pouti otec Valentin. Cena:150,- Kč. Závazné přihlášky v Glorii. Út , Kavárnička. Pravidelné setkávání se seniorů na různá témata, problémy a radosti ve stáří. Téma září:prožité léto, fotky s sebou. Začínáme v hod. v klubovně Centra seniorů. St probíhají Dny ručních prací. Začátek v 9.00 hod. na Charitě, výroba probíhá celý den. Přijďte nám pomoct, pleteme jednoduché panenky na maškarní karneval pro děti! Čt Beseda s MUDr. Škrabalovou Cukrovka ve stáří. Začátek v hod v I. patře budovy Charity. Základní umělecká škola Uherský Brod přijímá nové žáky do tanečního oboru zápis probíhá denně od do hod v tanečním sále ZUŠ výuka 1x týdně v tanečním sále ZUŠ v Panském domě přijímáme již pětileté děti rozvíjíme u dětí návyk správného držení těla a vedení pohybu vyučování probíhá v zajímavých a hravých pohybových činnostech pod odborným vedením učitele tanečního oboru a hudebního korepetitora na konci školního roku děti vystoupí společně s ostatními ročníky v závěrečném představení hodiny jsou pro rodiče volně přístupné tel Dům kultury, Centrum pohybových aktivit Delfín a Restaurace KD Vás zvou na IX. AUTOSALON DOMU KULTURY září 2005 opět se představí řada novinek nejprodávanějších automobilových značek AUDI, BMW, CITROËN, DACIA, FORD, HONDA, HYUNDAI, PEUGEOT, RENAULT, SUZUKI, ŠKODA, TOYOTA,včetně kolínského tria Peugeot 107, Citroën C1, Toyta Aygo Opět nebudou chybět motocykly tentokrát novinky Harley Davidson a YAMAHA. V neděli od hod. koncert uherskobrodské bluegrassové kapely SAMOROST Držitelé vstupenky z IX. autosalonu DK mají v den její platnosti (sobota nebo neděle ) vstup do aquaparku DELFÍN s 50 % slevou. Dále mohou držitelé vstupenky na IX. autosalon DK získat poukázku na menu za 50,- Kč v nově rekonstruované Restauraci KD. St Pouť na sv. Hostýn. Odjezd z Uh. Brodu z Mariánského nám. v 8.30 hod., z vlakového nádraží v 8.35 hod. Mše svatá v 11 hod. Pouti se účastní otec Valentin. Cena: 130 Kč. Závazné přihlášky v Glorii. Čt Vás zveme na besedu s otcem Valentinem na téma Andělé v křesťanském životě. Začátek v hod v I.patře budovy Charity. Dne 20. září 2005 by se dožil 60 let pan Jozef Luník. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu společně s námi tichou vzpomínku. Děkuje manželka a děti }

10 Podzim na dědině Podzim na dědině je didaktický program, zaměřený na seznámení školní mládeže s tradičními způsoby hospodaření a života na moravské vesnici na přelomu 19. a 20 století. V rámci objektů a areálů jsou vytipována jednotlivá stanoviště, kde jsou skupiny dětí seznamovány s vybranými činnostmi závěru hospodářského roku. Naší snahou je nejen předvést odpovídající prostředí a techniky práce, které nezřídka předvádí sami pamětníci soukromého hospodaření, ale také umožnit dětem, aby si jednotlivé práce vyzkoušely. Ukázky jsou střídány soutěžemi, které umožňují odreagování a následnou koncentraci. Letošním tématem programu je obilí a víno. Navazujeme tak na velice úspěšný program z minulého roku, během něhož se děti mohly seznámit s pomůckami a různými technikami sklizně obilovin. Prohlédly si praktické ukázky vázání snopů, stavbu mandelů či panáků a manipulaci s nimi. Velmi vítaná byla ukázka mlácení obilí cepy. Šikovnější z dětí si mohly tuto práci vyzkoušet, podobně jako mletí obilí na ručních mlýncích žernovech. Téma vinohradů, vinné révy a hroznů, budeme letos prezentovat poprvé. V našem regionu měla tato činnost vždy velmi silnou a dlouhodobou tradici, která se rozvíjí úspěšně až do současnosti. Návštěvníci se seznámí se základními způsoby pěstování vinné révy a především pak sběrem a zpracováním hroznů. To vše bude doplněno o soutěžní hry, dovednostní úkoly, možnosti vyzkoušet si vybrané činnosti a třeba i ochutnat hrozny z nové úrody roku Program se koná ve dnech 21. a 22. září 2005 v čase od hod. (poslední prohlídka ve hod.) v areálu Muzea vesnice jihovýchodní Moravy - ve strážnickém skanzenu. Je určen především pro žáky třídy ZŠ. Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč. Objednávku je třeba předem zaregistrovat na telefonu u pana Vojtěcha Ducháčka. Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků NÚLK Strážnice. MĚSTO UHERSKÝ BROD SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD pořádají DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ nového DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS) v sobotu 17. září 2005 od 14 do 17 hodin Za Humny 2292, Uherský Brod K prohlídce DPS s možností získání podrobných informací zveme nejen zájemce z řad seniorů, ale i ostatní občany. MARLIN B&V, s. r. o., centrum celoživotního vzdělávání pobočka Uherský Brod, Bří. Lužů 132 oznamuje, že od 20. září 2005 zahajuje: > kurzy anglického a německého jazyka začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí, > základy obsluhy PC (rekvalifikační kurz) MS Windows, Word, Excel, Internet. Pro bližší informace se kontaktujte na tel. čísle nebo , případně ut

11 Program kina Máj září st 7. 20/00 čt 8. 20/00 60 Kč SVĚRACÍ KAZAJKA Hlavní hrdina Jack Stars, veterán z války v Perském zálivu, je neprávem obviněn z vraždy. Sled událostí uvrhne Jacka do péče psychiatrů v rodném Vermontu. Pod vlivem experimentálních léků a moderní psychiatrie uvěří, že může cestovat v prostoru a čase. Hrají: Adrien Brody, Keira Knightley, Kriss Kristofferson, Jennifer Leigh. Režie: John Maybury. USA min. Sci-fi thriller. pá 9. 20/00 so /00 ne /00 60 Kč SIN CITY MĚSTO HŘÍCHU Sin City město hříchu je zamořeno kriminálníky, zkorumpovanými policisty a sexy ženami; někdo touží po pomstě, někdo po spasení a další po obojím. Film představuje příběhy ze tří Millerových novel včetně Sin City, které odstartovalo dlouhodobou a kritiky oceňovanou sérii komiksů, stejně jako The Yellow Bastard a The Big Fat Kill. Hrají: Mickey Rourke, Bruce Willis, Benicio Del Toro, Clive Owen a další. Režie: Robert Rodriguez, Frank Miller. USA min. Titulky. Akční thriller. út /00 BIJÁSEK Zdarma PASÁČEK VEPŘŮ Pestrá skládanka českých pohádek pro nejmenší diváky: Pasáček vepřů/ Hloupý vlk/ Jak šlo vejce na vandr/ Jak jedli vtipnou kaši/ Pohádka o Klikotoči/ Pohádka o kozlu Kokešovi. ČR. 1958/ min. út /00 ART 50 Kč / 60 Kč PROTI ZDI Hlavními hrdiny příběhu jsou dva vyděděnci původem z Turecka, čtyřicetiletý Cahit se sebevražednými sklony a mladičká Sibel, snažící se vymanit z rodinných tradic. Její jediná záchrana je sňatek, a tak přemluví Cahita, ať si ji vezme. Hrají: Birol Unel, Sibel Kekilliová, a další. Režie: Fatih Akin. SRN min. Psychologický. st /00 čt /00 60 Kč 2046 Pokračování slavného filmu Stvořeni pro lásku, které se tentokrát vyznačuje složitou strukturou a těžko uchopitelným dějem. Hlavním protagonistou snímku je opět spisovatel laciných povídek Čou a celý příběh se odehrává v hongongském hotelu, zejména v pokoji 2046, kde Čou prožívá milostný románek se slečnou Paj Ling. Hrají: Tony Leung Chiu-Wai, Gong Li, Faye Wong, Kimura Takuya, Zhang Ziyi a další. Režie: Wong Kar-Wai. Francie/Itálie/Čína/Honkong min. Od 12 let. Titulky. Milostný příběh. čt /00 pá /00 60 Kč ZÁVODNÍK PROUŽEK Proužek, mládě Zebry omylem opuštěné v bouři potulným cirkusem, má sen vyhrát nejslavnější dostihový závod světa: Kentucky Derby Open. S pomocí farmářovy dcery, kde se octne potom, co se ztratil v bouři, se pokusí navzdory nepřátelům v závodě zvítězit. USA Český dabbing. Animovaný. pá /00 so /00 ne /00 65 Kč RUKOJMÍ Policista Jeff Talley dlouhá léta pracoval jako vyjednavač losangeleského týmu SWAT. Náročná a stresující profese ho ale nakonec donutí vzít místo policejního šéfa v poklidném městečku. Idylický život ale končí v momentě, kdy brutální zločinci po nevydařené loupeži obchodu drží v domě jako rukojmí chlapce, mladou dívku a jejich otce...hrají:bruce Willis, Kevin Pollak, Jonathan Tucker, Ben Foster ad. Režie: F. Siri. USA min. Od 15 let. Titulky. Akční. Thriller. út /30 CESTY 25 Kč ARGENTINA, CHILE A VÝSTUP NA HORU ACONCAGUA O svých cestách po exotických zemích Jižní Ameriky bude povídat cestovatel Jiří Kalivoda, který podnikl do těchto vzdálených končin expedici v roce Těšit se můžete na zajímavou přednášku o přírodních krásách Argentiny a Chile a o nelehkém životě místních obyvatel. Součástí přednášky bude také výstup na horu Aconcagua, která je se svými 6960 m nejvyšším vrcholem celého amerického kontinentu. út /00 st /00 60 Kč VÁLKA SVĚTŮ Nejdražší film všech dob slavného režiséra Stevena Spielberga. Je to příběh dělníka Raye Ferriera, kterého trápí problémy v rodině. Na planetu Zemi se ovšem řítí nebezpečí nepředstavitelného rozsahu. Má podobu mimozemských predátorů, kteří se rozhodli naši civilizaci zlikvidovat, a jsou na to technologicky skvěle vybaveni. Osobní problémy musí ustoupit do pozadí, jde přece o záchranu Země, která se ocitá ve válce světů. Hrají:Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Tim Robbins a další. USA min. Od 12 let. Titulky. Sci-fi. st /00 BIO SENIOR 20 Kč SLAVÍCÍ V KLECI V roce 1949 nastoupí nezaměstnaný učitel hudby Clément Mathieu jako odborný asistent na internátní školu pro problémové děti. Mimořádně přísný ředitel školy Rachin má i přes spartánskou výchovu problém udržet u žáků disciplínu. Mathieu se o to pokusí po svém. Začne je učit zpívat a změní jim tím život. Hrají: Gérard Jugnot, Francois Berléand a další. Režie: Christophe Barratier. Francie min. Přístupný. Titulky. Smutná komedie. Změna programu vyhrazena. V ceně každé vstupenky je zahrnuta 1 Kč pro Unii filmových distributorů na Rozvoj české kinematografie. Chcete program kina em? Dejte nám vědět. Napište nám, co byste ve svém kině chtěli vidět: Marlin B&V, s. r. o., centrum celoživotního vzdělávání hledá pro externí spolupráci v Uherském Brodě lektora na výuku účetnictví a italštiny. Informace na tel , příp. Ř á d k o v á i n z e r c e Prodám plynový sporák málo používaný za Kč. Tel Prodám elektrickou vířivou pračku Mini Romo. Levně. Tel Horské kolo zn. King za Kč, dvě reprobedny ve dřevě za 600 Kč, dvě 2/3 prosklené dveře pravé a levé 80 cm kus za 500 Kč a jeden starší rozkládací stůl za 300 Kč. Vše na tel Kdo doučí angličtinu studenta k maturitě? Volejte po 17 hodině na mobil Nabízím kompletní úpravu všech plemen včetně voříšků,koupání, rozčesávání srsti,trimování, profesionální péče za super ceny, příjemné prostředí. Těšíme se na Vás a Vaše psí miláčky v Šumicích Tel. objednávky na: Kynologický klub Uherský Brod pořádá pro zájemce z řad majitelů psů Kurz základní poslušnosti psů Obsah (6 lekcí): teorie péče o psa - výživa, veterinární péče, ustájení psa (1 lekce) praktické cvičení poslušnosti a ovladatelnosti psa (5 lekcí) Určeno: majitelům psů bez ohledu na věk Lektoři: výcvikáři kynologického klubu s praxí Poplatek: 500,- Kč za účastníka Čas konání: září - říjen 2005 /od vždy v sobotu/ Místo konání: cvičiště Amerika - základna Kynologického klubu Přihlášení: na telefonním čísle místopředsedkyně KK p. Bistrá nebo jednatelka klubu p. Straková uu

12 Sokolské aktuality Ve dnech se uskuteční v Praze XIV. všesokolský slet (VSS). Bude to již třetí vrcholné setkání Sokolů, které se po roce 1989 bude konat. Nedílnou součástí XIV. VSS jsou doprovodné akce, z nichž řada byla zahájena v letošním roce a prakticky od května tohoto roku odstartovala sletový rok. Expedice Kameny nejen že zahájila sletový rok, ale je připomínkou 80 let od otevření Tyršova domu, které proběhlo 24. května K současným základním kamenům zabudovaným na nádvoří Tyršova domu přibudou nové, které expedice přiveze do zahájení sletu ze stejných vrcholů jako v roce A které vrcholy to jsou? Triglav ve Slovinsku, Černig ne Zakarpatské Ukrajině, Kriváň na Slovensku a naše české vrcholy Radhošť, Říp a Lysá hora. Akce, nazvaná 14 turistických setkání aneb Historie sokolských výletů je reminiscencí historického pořadí výletů tak, jak byly pořádány do roku První setkání se uskutečnilo 3. září 2005 na Řípu a celá akce samozřejmě bude končit setkáním turistů v Praze v rámci XIV. VSS. Vlastní cvičební rok bude zahájen Sletovou štafetou 2005, a to v pátek 23. září 2005 v Praze. Štafeta ponese poselství do žup a jednot. V historii Sokola je to již pátá Štafeta nebo podle dřívějšího názvu Rozestavný běh. První se konal v roce 1919, další v roce Poslední dva, v letech 1937 a 1947 budou ještě v paměti těch dříve narozených. Na území našich žup v rámci Zlínského kraje se štafeta dostane v neděli 25. září a převezmou ji zástupci Hanácké župy. Postupně bude putovat přes Kroměříž, Holešov a Bystřici pod Hostýnem na Tesák, kde ji v odpoledních hodinách převezmou zástupci župy Valašské a naší župy Komenského. Mezi 17 a 18 hodinou by štafeta měla dorazit do sídla župy ve Zlíně, kde bude uložena. Oproti minulým štafetám je situace dnes značně odlišná. Lišíme se počtem žup, jednot i stavem členstva, provozem na komunikacích a také pochopením a předpokládaným provedením akce. Snad proto nebude na škodu si připomenout průběh štafety v roce 1937, jak nám ji popsal župní náčelník br. Staša. Přípravy k rozestavnému běhu ČOS byly vykonány podle pokynů náčelnictva ČOS hned v měsíci září. Když pak sokolský a národní smutek nad skonem prezidenta osvoboditele, našeho bratra Tomáše G. Masaryka, oddálil provedení tohoto vstupního podniku sletového na říjen, zařídili jsme vše podle toho. Každá jednota i pobočka dostala přesné pokyny, kdy a kam má nastoupit se svými běžci, jejichž počet byl ustanoven podle počtu a vzdálenosti jednotlivých jednot od trati běhu naší župou probíhající. Obsadili jsme 66 km v oblasti své župy. Běžců bylo 820 z toho mužů 186, žen 206, dorostenců 220 a dorostenek 208. Dozorců na trati bylo 55 z toho 40 mužů a 15 žen strážců bylo 215 všech účinkujících tedy bylo Od župy Hanácké převzali jsme poselství ve hodin. V sídle župy v UH. Hradišti byla jen kratičká zastávka, než bratr starosta pozdravil zástupce COS. V sídle župy uvítáno bylo poselství fanfárami trubačského sboru Sokola v Uh. Hradišti. Mezi uvítáním zapálen byl oheň na balkonu u sokolovny, vztyčena zde státní vlajka a postavena čestná stráž k této. Nechtěli jsem poselství zdržovat, když už stejně mělo hodinu zpožděn, a proto bez řečnění bylo pak vypraveno dále. Běžci byli správně rozestaveni, a proto to dobře probíhalo. Na hranice Moravy a Slovenska doběhla štafeta v hodin a zde ji přijal starosta župy Povážské. V obcích, kudy poselství běželo, bylo viděti značný zájem občanstva někdy bylo i dosti státních praporů na jednotlivých domech v Uh. Hradišti a v Uh. Brodě měli vyzdobeny sokolovny a stály zde čestné stráže u ohně zažehnutého při příchodu poselství. Velmi pozorně se k tomuto zachoval i okresní úřad v Uh. Hradišti, kterýž s uznáníhodnou pečlivostí měl obstaránu bezpečnost na celém svém území. Nebylo jediného rozcestí po celé trati, na němž by nebyla četnická hlídka i ve čtvrtek při dílčím rozestavném běhu. Uzávěrka dalšího čísla, které vyjde , je Své příspěvky můžete dávat do redakce, na podatelnu MěÚ, vrátnici DK nebo posílat em. V Otrokovicích měli rozestavěno i žactvo vzdor tomu, že běžeti mělo jen členstvo a dorost. V Babicích pak měli málo běžců, takže přes obec měli snad i více než 400 m jednotlivci, ale panstvo jezdilo v autě a obhlíželo trať. Úsek Kunovský byl nejhanebněji oblečen snad ani čtyři běžci nebyli podle předpisu. Praví potomci handrláků. Dílčí rozestavný běh byl zahájen v den 28. října o 14 hodině na letním cvičišti Sokola v Uh. Hradišti sletovou znělkou a vztyčením státní vlajky. Nastoupili členové předsednictva župy a místní jednoty spolu s běžci, kteří měli nésti poselství do jednotlivých okrsků. Nastoupili i bratři a sestry, kteří poselství do okrsků doprovázeli, a všichni vyslechli stručný proslov bratra župního starosty, v němž vyzvedl význam sletového poselství do jednot doručovaného rozestavným během, který je zároveň vstupním podnikem do sletových slavností. Po něm župní náčelník zhodnotil kázeň pohotovosti běžců a vyzval všecky složky v jednotách k usilovné práci pro zdar desátého sletu. Na to vyběhla postupně poselství do jednotlivých okrsků: první do Kyjova, druhé do Uh. Ostrohu, třetí do Starého Města a čtvrté do Újezdce u Luhačovic. Zde přijali poselství okrskoví náčelníci a rozdělili je připraveným cyklistickým hlídkám, které je pak odvezly na hranice obcí, v nichž mají jednoty neb pobočky svá sídla. Zde přijali poselství opět běžci a doručili je starostům jednot a poboček. Trať ze sídla župy do středisek okrsků byla 110 km dlouhá, ze středisek do jednot měřila 461 km (možná i více). Proběhly tedy dílčí štafety u nás v župě 571 km. Na této trati bylo 1546 běžců z toho 336 mužů, 214 žen, 450 dorostenců, 384 dorostenek, 82 žáků a 80 žákyň. Dozorců bylo 65 mužských a 25 ženských strážců 210 mužských a 140 ženských, v cyklistických hlídkách 74 bratři. Všech účinkujících při tomto dílčím rozestavném běhu bylo Všude se zájmem bylo sledováno naše poselství, v obcích byla hojná výzdoba jako v den 28. října, což bylo pěkným rámcem našeho podniku, k jehož zdaru nemálo přispělo i překrásné počasí. Jsme tedy se začátkem sletových slavností spokojeni a věříme, že obsah poselství sletového zapůsobí tou měrou, že zdar sletu je plně zajištěn. V to pevně věříme a k tomu obrátíme nyní všecko naše snažení. Po celý další rok nás bude sletové logo provázet a nechť tyto aktuality jsou také pozvánkou do našich řad. Pozvánkou pro ty, kteří by si chtěli zkusit neopakovatelnou atmosféru XIV. všesokolského sletu. Všem příznivcům Sokola je v Městské knihovně na Panském domě k dispozici náš ústřední časopis Sokol. Jiří Krejčiřík Studio LiNiE zdraví - krása - rekondice Ženy POZOR! Chcete se udržet v kondici? Trápí Vás nadváha či záda? Přijďte si zacvičit, zpevnit a posílit svoji postavu na rekondičních stolech SHAPEMASTER s regulovatelnou rychlostí a zátěží! Vyzkoušejte masážní stroj ROLLETIC, účinný k odbourávání celulitidy, tuků a tvarování postavy! Neváhejte a přijďte do klidného a příjemného prostředí a vyzkoušejte první hodinu cvičení zdarma! Cvičení je vhodné pro ženy bez rozdílu věku a kondice! Studio LiNiE Uherský Brod, budova nové Polikliniky, vchod ze spodní strany od dětského oddělení, tel: , mob S námi se budete cítit líp! BRODSKÝ ZPRAVODAJ - vydává město Uherský Brod jako čtrnáctideník. Registrační číslo MK ČR E Řídí redakční rada: Stanislav František Zápeca, Markéta Gajdůšková, PhDr. Hana Všetečková, Hana Krajčová, Eduard Pěgřímek, PhDr. Irena Krejsová, Radek Šustek, Jiřina Kovářová. Odpovědný redaktor: Elen Sladká, tel.: Podávání novinových zásilek povoleno Oblastní správou pošt v Brně, č. j. P/2-570/95 ze dne Scan, Sazba, Grafická úprava, Web: :-* ForMyD., tel.: Osvit, Tisk: EUROtisk, tel.: uv

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě

Zápis z jednání sportovní komise, konané dne na Městském úřadě v Uh. Brodě Zápis z jednání sportovní komise, konané dne 17. 1. 2011 na Městském úřadě v Uh. Brodě Přítomni: dle prezenční listiny Program: l. Zahájení 2. Volba předsedy komise 3. VFP rok 2011 4. Sportovec roku 5.

Více

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103)

U S N E S E N Í. 6. Návrh na přijetí (obnovení) kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. (tisk Z/103) 1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 27. září 2016 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001.

POŘAD JEDNÁNÍ: K bodu č.1. K bodu č.2. Příloha USNESENÍ. z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. Příloha USNESENÍ z 23. jednání Zastupitelstva města Prachatice, které se konalo 26. února 2001. POŘAD JEDNÁNÍ: 1. Zahájení, procedurální záležitosti 2. Majetkové a finanční otázky 3. Návrh rozpočtových

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. k k základní běžný účet

Usnesení. k k základní běžný účet Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.6.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XIII. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 14. 4. 2016 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/XIII/16: ZM schvaluje program

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zastupitelstvo města Příbora

Zastupitelstvo města Příbora Zastupitelstvo města Příbora U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Příbora konaného dne 23.06.2016 v jednacím sále piaristického kláštera v Příboře od 16.00 hod. VARIANTA USNESENÍ URČENÁ

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005

ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 ZPRÁVA ze 68. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 6.4.2005 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit odepsání nedobytné pohledávky za firmou KAPR, s. r. o.,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne

Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne - 1 - Usnesení 29. zasedání Zastupitelstva města Tachova ze dne 15.3.2010 Zastupitelstvo města : 29/805 Bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání zastupitelstva

Více

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne 26. 4. 2006 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit přijetí překlenovacího úvěru na realizaci investičních

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.02.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z devatenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 23.06.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 322 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaného dne 22.06.2015 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko

U S N E S E N Í. ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko ZM města KRNOVA SS 15/16/Ko 15. zasedání ZM U S N E S E N Í z 15. zasedání Zastupitelstva města Krnova, konaného ve středu dne 7. září 2016 v 16:30 hod. v Hasičské zbrojnici, ul. Partyzánů v Krnově č.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 19. června 2014 Usn. č. 812/26/2014 volí ověřovatele zápisu ve složení: p. Josef Herout, Bc. Jaroslav

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016

Informace o přijatých usneseních. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 z 10. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 28. ledna 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 46. schůze Rady města Mohelnice, která se ko nala dne 14.12.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 759/46/RM/2015 Schválení programu 46. zasedání

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Rada města Chropyně. u k l á d á

Rada města Chropyně. u k l á d á čj. zápisu MCH 4590/2009 spisová značka MCH 4588/2009 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 86. zasedání dne 31. srpna 2009 R M 1 / 8 6 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného 22. října 2015 v 11 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 10/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli

Více

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne v sále radnice ve Starém Městě. I. USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Staré Město, konaném dne 17.12.2012 v sále radnice ve Starém Městě Zastupitelstvo města Staré Město I. vzalo na vědomí K bodu 2) zprávu o činnosti rady města

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 13/2016 z 12. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 18. 04. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne

6. zasedání Zastupitelstva města konané dne PŘEHLED USNESENÍ 6. zasedání Zastupitelstva města konané dne 15.6.2015 66/6/ZM/2015 Závěrečný účet města Uherské Hradiště za rok 2014 I. souhlasí 1. S celoročním hospodařením města Uherské Hradiště za

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 13.6.2016 Přítomno: 14 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18.00 hodin. Usnesení č. ZM/12/199/2016/VI

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu

Příloha k usnesení. z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu 11/09/2016- ZO U Příloha k usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce konané dne 19.9.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecného úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva KV 2. Zpráva FV

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

M ě s t o D u c h c o v

M ě s t o D u c h c o v M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 3.3.2015 od 8.00 hodin v zasedací síni Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho omluveno:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008

Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Z á p i s č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 6. 2008 Přítomni: dle prezenční listiny Původní návrh programu: 1) Zahájení, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu z minulého

Více

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne

U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne U S N E S E N Í z 22. zasedání Rady města Uherského Brodu dne 1. 10. 2003 číslo obsah odpovídá 425/R22/03 RM doporučuje ZM schválit změnu odst. 3 čl. V a odst. 2 čl. VII Pravidel pro prodej bytů ve vlastnictví

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 07.06.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016

Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ. z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Město Lomnice nad Popelkou USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Popelkou konaného dne 20. dubna 2016 Zastupitelstvo města bere na vědomí 16/16/Z - zápis zjednání kontrolního výboru

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo.

1. schvaluje správnost zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Uničova s připomínkou pana Zdeňka Beňo. USNESENÍ ze 17. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 24. června 2013 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení na Moravském náměstí v Uničově UZ01/17/2013 Schválení

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více