Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov"

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny. Jean Paul Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov 1

2 ??? OTÁZKY PRO Bc. DANIELA PAWLASE??? Jak se předseda MěV KSČM těší na nejkrásnější období, období dovolených? Čas dovolených je obdobím, kdy má člověk alespoň na chvíli úplně zapomenout na práci, starosti a plně se věnovat sobě, své rodině, svým blízkým. I já se pokusím tak učinit, i když letošní dovolená bude tak trochu ve znamení pracovních povinností. První část budu trávit doma v Bludovicích, kde mě čeká malování bytu a s tím pak spojený nepopulární úklid, a v druhé části navštívím na Ukrajině tábor pro děti z dětských domovů. Tábor je organizován humanitární organizací ADRA ČR, s níž máme výbornou spolupráci na úrovni města při realizaci několika sociálních projektů. Tuto organizaci reprezentují skvělí lidé s ochotou pomáhat druhým v nouzi. Máš za sebou necelý první rok v náročné funkci předsedy. Na co ses především zaměřil, co bys rád změnil? Bylo bezpochyby důležité poznat fungování městského výboru a všech ZO v našem městě. Je nutné říci, že i přes častou kritiku, kterou slyšíme, je havířovská KSČM velice aktivní a efektivní organizací a zcela zodpovědně si troufnu tvrdit, že patří k těm nejlepším organizacím v rámci celé ČR. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Stojíme před mnoha výzvami a tou nejpodstatnější je otázka generační. Chceme-li, a všichni o to jistě usilujeme, aby KSČM byla v tomto městě hlavní politickou silou, nevyhneme se generačním otázkám a nástupnictví v řízení organizací ve městě Havířově. Jedině tak má místní organizace KSČM v Havířově šanci v dlouhodobém horizontu přežít a posílit. Je důležité oslovovat mladou generaci, hledat nové politické talenty a dát prostor novým názorům a myšlenkám. Prvním úkolem, který nás čeká a může být odrazovým můstkem vpřed, je úspěch v komunálních volbách na podzim letošního roku. Věřím, že naše myšlenky, náš program spoluobčany osloví a pomůže nám v rozvoji naší organizace v Havířově. Jak vidíš směr vývoje ve společnosti a z toho vyplývající hlavní úkol pro KSČM? Přestože mnozí snili před rokem 89 o době svobody a mnozí plánovali různé aktivity, je nutné říci, že na takový život nebyl nikdo připraven. Život v kapitalistické tržní společnosti totiž podstatně vyžaduje schopnost správného stanovení priorit, což umožňuje vybírat mezi množstvím možných životních cest ty, které jsou nejlepší pro nás, pro naše poslání. Ale ruku na srdce, kdo z nás ví, která je ta správná? Myslím si, že tady je největší úkol pro KSČM. Ukázat lidem tu dobrou cestu životem tak, aby cítili, že jejich život a životy blízkých mají opravdový smysl. Bohužel velkým nešvarem dnešní doby je ztráta schopnosti u naprosté většiny lidi nasadit se pro něco jiného než pro vlastní malý sobecký zájem. Vždycky jsem byl ochoten věřit v to dobré v člověku, jak říkají Italové vedere il positivo. Domníval jsem se, že není možné, aby lidé byli v zásadě špatní a neužívali svého rozumu. Dnes ale vidíme, že se politici nechávají vést spíše osobním sobectvím než zájmem společnosti, a to je špatné. Je na každém z nás, abychom se tento stav věci pokusili alespoň trochu změnit a napravit. 2

3 Nejsi jenom předseda MěV KSČM, ale také náměstek primátora s nejnáročnějším okruhem činnosti. Jak se Ti obě tyto funkce daří zvládnout? Je to často hektické a záleží především na dobré organizaci dne, na jeho efektivním využívání. Mohu však zcela zodpovědně říci, že úkoly stanovené v tomto volebním období byly na 100 % splněny. Ať už se jedná o novou koncepci kultury, koncepci školství, nový komunitní plán, zásady pro oceňování občanů, zásady pro poskytování dotací a mnoho dalších strategických dokumentů, které podstatně ovlivňují každodenní život nás všech. Je to ohromné množství práce desítek a vlastně stovek lidí, kteří se podíleli na přípravě těchto strategických materiálů, a všem za to patří velké poděkování. V posledních dvou letech také proběhly konkurzy na místa ředitelů prakticky na všech ZŠ a MŠ ve městě a zvládnout to bylo náročné. Co mě však uklidňuje je fakt, že tato práce měla smysl a v konečném důsledku nás posunula o nutný kus vpřed. Ať už komunální volby na podzim dopadnou jakkoliv, mám pocit klidu v duši a svému případnému nástupci předám čistý stůl bez restů a bez poskvrny. Za odpovědi děkuje R.Treichelová, členka tiskové komise Poznáváme Moravskoslezský kraj Každoročně se členové ZO KSČM č. 57, jejich rodinní příslušníci i sympatizanté vypraví na poznávací zájezd po našem Moravskoslezském kraji. V letošním roce to bylo v červnu na hrad Sovinec, o kterém již řada z nás slyšela, ale neviděla ho. I tu platí heslo raději jednou vidět, než třikrát slyšet. Projeli jsme krajinou polí a luk v okolí Rýmařova a čekali na to, až uvidíme hrad. Překvapením bylo, že jsme ho uviděli až v poslední chvíli na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku v obci Jiříkov, pěkně schovaný mezi lesy. Průvodkyně nás seznámila s historií hradu, prohlédli jsme si přístupné místnosti a ti odvážnější vyšli i na hradní věž. Po občerstvení v místních zařízeních jsme pokračovali zajímavým krajem k místnímu, ale známému řezbáři panu Halouzkovi, který vlastní v Jiříkově Pradědovu galerii. Dominantou celé galerie je socha vládce jesenických hor děda Praděda, která se tyčí do výše 10,4 m a váží okolo 15 tun. Po ní je také galerie pojmenována. Za další unikát v galerii řezbář pan Halouzka považuje obří dřevěný obraz Děda Praděda a jeho říše, který původně stál v kamenné rozhledně na vrcholku Pradědu. Obraz je vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2 3

4 m x 5x5 m. Některá díla jsou zapsána do české Guinessovy knihy rekordů. Krásná je i procházka zahradou, ve které je řada různých kolotočů a atrakcí ze dřeva pro děti. Je to námět na pěkný výlet s dětmi nebo vnoučaty. Poslední zastávkou tohoto výletu byla návštěva arboreta s poetickým názvem Makču Pikču, které se nachází asi kilometr od obce Paseka. Arboretum bylo otevřeno v roce 2008 na místě bývalého lomu a skládky karvinským rodákem ing. Radimem Slabým. V areálu můžete spatřit skalky, skály, jezírka s okrasnými rybami, umělý kaňon a spoustu rostlin. Skalničky, traviny, kaktusy, palmy, okrasné keře a spousta dalších. Raritou arboreta je, že se zdejší exotické rostliny nemusí zalévat. Vlhkost v zemi totiž dobře udržuje vrstva čedičového posypu a rostliny čerpají vláhu dlouhodobě. Samozřejmě je to také díky tomu, že spousta jich je suchomilných. Arboretum má i svou prodejnu rostlin, ve které někteří účastníci našli obohacení své zahrádky. Za účastníky DH foto Josef Slowik, ZO 57 NĚCO Z HISTORIE Situace na Ostravsku při vzniku internacionální KSČ Dělnické hnutí na Ostravsku se vyvíjelo za určitých objektivních podmínek, které měly na tento vývoj negativní vliv. Byla to silná vrstva dělnické aristokracie, především ve Vítkovických železárnách, která se stala masovou základnou oportunistické sociální demokracie. Pak to byla rozdílná hospodářská situace hutníků, kovodělníků a horníků, které využila pravice k rozbití jednotné fronty proletariátu. Projevovala se zde rovněž spjatost dělnické třídy s půdou ve skupině tzv. kovorolníků. Tato skupina dělníků byla za pomocí půdy odváděna od boje proti buržoazii. Pak to byla menší uvědomělost proletariátu, která umožňovala pravici, aby bylo dělnictvo soustavně klamáno. 4

5 V poslední řadě to byla velmi složitá národnostní situace, která zde vyhrotila v období českopolského sporu o Těšínsko v letech Tohoto sporu využila buržoazie k oslabení mezinárodní jednoty dělnické třídy. Rovněž i poměrně značné hospodářské úspěchy proletariátu, zvláště v roce 1920, umožnily pravičákům šířit v dělnické třídě iluze o charakteru republiky, která údajně plní dělnické požadavky. A toto vše mělo zákonitě vliv na revolučnost proletariátu. Kladně působila na vývoj dělnického hnutí velká koncentrace dělnictva, a to nejen na poměrně malém území Ostravsko-karvinského revíru, ale rovněž v jednotlivých závodech, zvláště v hutích a dolech. Pak to byly bohaté zkušenosti proletariátu z velkých třídních bojů, které byly v minulosti úspěšně sváděny. Významnou etapou revolučního dělnického hnutí na Ostravsku byla lednová generální stávka v roce 1920, která vznikla v důsledku špatné zásobovací situace, ale proletariát si uvědomil, že zlepšení svého postavení může dosáhnout pouze zásadní změnou poměrů. Proto měla stávka politický charakter. Dále stávka prokázala sílu proletářského internacionalismu. Vypukla v době, kdy pod vlivem šovinistických štvanic došlo na Těšínsku téměř k občanské válce. A přece po boku českých dělníků stávkovali i polští dělníci. Jen vinou vůdců ostravské organizace sociální demokracie, kteří nechtěli využít mohutného nástupu dělnictva ke stupňování boje a omezili stávku jen na hospodářské požadavky nebo takové politické požadavky, které mohla buržoazie bez obav splnit, nedosáhl proletariát větších úspěchů. Pravičáci přesvědčili dělnickou třídu, že je nutno jít cestou reformismu a nikoliv cestou revolučního boje proletariátu. V průběhu roku 1920 pak dochází k měření sil pravice s levicí. Ukázalo se, že Ostravsko zůstalo jednou z mála opor pravice v republice. Přesto však, jak ukázala první župní konference, která se konala po zářijovém sjezdu sociální demokracie, na němž byla levice ustavena jako samostatná strana, i na Ostravsku zapustila levice kořeny. V tomto období se již formovala česká, polská, německá levice, i když ještě v tomto období samostatně. Vyvrcholením zápasu mezi pravicí a levicí byla prosincová generální stávka v roce Na Ostravsku byla práce pro neschopnost vůdců levice zastavena ve větším rozsahu až v období, kdy vlastně na mnoha místech již stávka končila. Práci zastavila sice většina dolů, zvláště ve slezské části revíru a některé menší závody, ale ve Vítkovických železárnách se pracovalo, což značně sílu stávky oslabilo. V průběhu stávky se pak v plném rozsahu projevily všechny nedostatky levice. Vůdcové levice nedovedli stávku řídit a dále rozvíjet vytyčením smělejších požadavků. Další příčinou, proč stávka neměla na Ostravsku takový rozsah jako v jiných místech republiky i přes revoluční odhodlanost proletariátu, byla stávkokazecká politika pravičáků, kterým se povedlo omezit stávku pouze na slezskou část revíru. Proletariát svůj boj s buržoazií v prosinci 1920 prohrál, načerpal však důležité zkušenosti pro další období. Přesvědčil se, že ke konečnému vítězství nestačí jen revoluční odhodlání, ale že je třeba i revoluční strany, která by boj řídila. Marxistická levice na Ostravsku chyby nejen konstatovala, ale ihned přikročila k nápravě. Především navázal výkonný výbor levice ihned jednání s Okresním výkonným výborem Německé sociálně demokratické strany v Ostravě a Krajským výkonným výborem Polské sociálně demokratické strany v Československé republice a ještě v prosinci 1920 došlo mezi těmito třemi stranami k dohodě o společném postupu. Byl vytvořen Mezinárodní sociálně demokratický výbor Velké Ostravy, známý pod názvem Ostravská internacionála. Tento akt marxistické levice na Ostravsku je třeba hodnotit velmi vysoce. Ostravské dělnictvo první pochopilo, že národnostní boj musí být i v buržoazní ČSR podřízen třídnímu boji, a nikoliv jinak. Tento společný výbor pak organizoval diskuzi o 21 podmínkách Komunistické internacionály. Tato diskuze posloužila k vyjasňování názorů na to, jak ve skutečnosti má vypadat strana nového typu. Výsledkem této diskuze bylo rozhodnutí vstoupit do Komunistické internacionály, přijmout 21 podmínek a na jejich základě a na základě dalších zkušeností ruských bolševiků i vlastních zkušeností vybudovat stranu nového typu, schopnou vést dělnictvo do rozhodujících bojů. Župní konference 17. dubna 1921 uzavřela diskuzi a přijala rovněž 21 podmínek a usnes- 5

6 la se doporučit vstup do Komunistické internacionály a tím i vytvoření strany nového leninského typu komunistické strany. Tímto aktem byla ovršena etapa ideového sjednocování členů strany a nyní byla nastoupena cesta k organizačnímu sjednocení. Ke konečnému organizačnímu sjednocení došlo 19. září 1921 na slučovacím sjezdu komunistických stran. K tomuto sjezdu došlo k organizačnímu sjednocení národnostních komunistických stran. K tomuto rozhodnutí dospěl proletariát moravsko-ostravské župy pod vlivem nástupu k rozhodnému boji s uhlobarony, před kterým v tomto období stál. Zkušenosti z minulých bojů jej poučily, že jedině společným bojem může dosáhnout konečného vítězství. Proto bylo rozhodnuto o urychlení organizačního sjednocení a vytvoření jednotné internacionální komunistické strany. Celkově můžeme konstatovat, že ostravská dělnická třída byla po dlouhou dobu jednou z hlavních opor pravice sociální demokracie. Levice byla poměrně slabá, organizačně roztříštěná. Přes řadu politických proudů a směrů, které na Ostravsku působily na dělnickou třídu, zvítězily revoluční myšlenky levice a celá činnost vyústila v založení internacionální strany nového leninského typu. Tento proces uskutečnila početně malá, ale nejvyspělejší vrstva dělnické třídy na Ostravsku, která bojovala za vytvoření jednotné mezinárodní organizace proletariátu. Založením Komunistické strany Československa nastalo nové období v historickém vývoji naší dělnické třídy. V čele proletariátu byla strana, která ukazovala dělnické třídě a všemu pracujícímu lidu jedinou správnou cestu boje proti útokům buržoazie a usilovala o vytvoření jednotné fronty dělnické třídy. Pod vedením Komunistické strany Československa pak vedl ostravský proletariát celého Československa řadu vítězných bojů, které by nebylo možno vítězně dovést do konce bez vedení marxisticko-leninské strany, bez Komunistické strany Československa. RSDr. Josef Slowik, CSc., ZO č. 57 Použité zdroje: - Drahomír Bárta, Prosincová generální stávka roku 1920, SNPL, Praha K založení KSČ na dveřní Moravě, Krajské nakladatelství v Ostravě Léta na Ostravsku, Slezský studijní ústav v Opavě, Statistická příručka republiky Československé II. Praha Založení KSČ, sborník dokumentů ke vzniku a založení KSČ , SNPL, Praha Za revoluční stranu, dokumenty ke vzniku KSČ Noviny a časopisy: Dělnický deník , Rudé právo rok Státní archiv v Opavě: Policejní ředitelství Moravská Ostrava presidiální index Policejní ředitelství Moravská Ostrava, spolkové spisy Okresní hejtmanství Moravská Ostrava: presidiální index Petr Bezruč: dělníky viděl jsem bez roboty, bez groše smutně cestou jdoucí, stran vůdce, ministry, faloty, z trojího žoldu bohatnoucí, drobné rolníčky tříti bídu, vdovy a sirotky bez haléře, vládnoucí spasitele lidu se sluniti na Riviéře 6

7 Informace zastupitelů za KSČM ze zasedání ZMH konaného Přítomno 41 zastupitelů, 2 omluveni Před schvalováním programu primátor poděkoval Ing. Pavlu Mertovi, řediteli Městské realitní agentury za dobrou práci pro město u příležitosti odchodu do důchodu. Novým ředitelem MRA od bude jmenován Ing. Petr Sztula. V 6. bodě programu byla předložena Zpráva policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Havířově a okolí v roce V rozpravě vystoupila PaedDr. Milada Halíková, která kvitovala podrobnost předložené zprávy a vyjádřila se k nárůstu trestné činnosti o cca 9 %, což je zapříčiněno i malým počtem policistů. Bylo jí zodpovězeno, že stav policistů byl navýšen ve městě Havířov o 17 nových začínajících policistů, kteří posílí především hlídky v ulicích. Jeden ze dvou velmi důležitých bodů, a sice Prodej nemovité věci pozemku parc. č a objektu č. p. 1102, k. ú. Havířov-Město bývalé ZŠ Mánesova, byl odložen na zářijové ZMH. Důvodem k odložení bylo podání další nabídky ke koupi, ve výši cca 10 mil. Kč dne Tímto novým podáním se zastupitelé z časových důvodů neměli možnost blíže seznámit a zodpovědně rozhodnout. V rozpravě vystoupil Ing. Smrček náměstek ministra pro místní rozvoj a informoval o připravovaných dotačních titulech na revitalizaci bytového fondu, ze kterého bude možnost opět čerpat finanční prostředky na zateplení budov, výměnu oken, přestavbu a stavbu výtahů, atd. Dále navrhl, aby se při jednáních o nabídkách požadovalo složení kauce. V bodě 21 zastupitelé schválili prodej pozemku a přístavby před zdravotním střediskem na Dlouhé třídě v Havířově Podlesí, kde společnost OPTOMED hodlá otevřít další ordinace očního lékaře, laboratoře a prodej oční techniky a pomůcek. Nejdelší rozprava, bezmála 2,5 hod, byla k 25. bodu Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků. K tomuto bodu byli přizváni zástupci společnosti Asental Business, s.r.o. Zastupitelé opozice byli proti odkoupení, ČSSD pro odkoupení, KSČM pro volné hlasování. Nakonec to dopadlo tak, že zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení, bude se jednat a znovu bude předloženo na zářijovém zasedání Zastupitelstva. Hlasování bylo následující: PRO 16 hlasů PROTI 4 hlasy Zdrželo se 5 hlasů Nehlasovalo 16 hlasů Celkem 41 hlasů V rozpravě vystoupila za klub KSČM PaedDr. Milada Halíková, která připomněla tři důležité pohledy: 1) Ekonomický: Kde vezmeme peníze na přestavbu a údržbu areálu, to je na odkoupení 42 mil. a 12 mil. na odstranění okamžitých závad bránících v řádném užívání, i když kupní cena by byla rozložena do splátek po dobu 4 let, ale hlavně na celkovou revitalizaci objektu tj. výměnu oken a zateplení. 2) Sociální: Bylo by dobré a prospěšné pro občany v dané lokalitě odkoupením zklidnit celou situaci a zvýšit bezpečnost. 3) Termínový: Zvážit, proč nás tlačí prodávající k rozhodnutí do , když zákon o so- 7

8 ciálním bydlení je teprve zpracováván na ministerstvu. (Do života by měl být uveden po projednání v Poslanecké sněmovně v době co nejkratší) V bodě 36 bylo schváleno financování Akademie III. věku pro vzdělávání našich seniorů v létech 2015, 2016, a to ve výši 250 tis. v každém roce. Ve 43. bodě jsme schválili Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta V rozpravě PaedDr. Milada Halíková ocenila dobře zpracovanou koncepci a vysoce ocenila skutečnost, že si město ponechalo budovy mateřských a základních škol, protože při nárůstu narozených dětí budou opět potřeba. V bodě 45 byla pro školní rok 2014/2015 schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Selská v Havířově Bludovicích s polským vyučovacím jazykem. Zastupiteli byl velmi kladně hodnocen Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit města Havířova na období let Jediné co mu lze vytknout je skutečnost, že v této době nepočítá se zřízením nebo výstavbou Hospice. Ale tato skutečnost má návaznost na ekonomiku města. V současné době nemáme dostatek volných finančních prostředků na investice k pokrytí všech potřeb. Bez připomínek byl schválen 47. bod Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013 a účetní uzávěrka města Havířova sestavená k Předkládal Ing. E. Heczko. 60. bod Zelené terasy, a.s řešení vzájemných pohledávek a náhrada škody ZMH schvaluje jednostranný zápočet dlužného nájemného ve výši ,14 Kč na složenou zálohu na kupní cenu Kč a dále schvaluje nárok města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny ve výši Kč. V interpelaci zastupitelů a vystoupení občanů vystoupila PaedDr. Milada Halíková s dotazem na primátora, zda POŠTA bude upravovat provozní dobu ve městě a přilehlých oblastech. Primátor odpověděl, že po jednání s POŠTOU žádná omezení v poštovních služebnách ani časovém omezení provozní doby nebudou. Zpracoval V. Fukala, R. Kupczak a J. Šebesta Nový občanský zákoník zásadní reforma občanského práva. Další problematikou, která v novém občanském zákoníku doznala radikálních změn je dědické právo. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí. Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul. Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. Byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti. 8

9 Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitele. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Způsoby dědictví Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná. Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla. Kdo dovršil patnácti let věku a dosud nenabyl plné svéprávnosti, může pořizovat bez souhlasu zákonného zástupce formou veřejné listiny. Kdo byl ve svéprávnosti omezen tak, že není způsobilý pořizovat, může přesto platně pořídit v jakékoli formě, pokud se uzdravil do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli. Závěť vyžaduje písemnou formu. Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše. Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Zůstavitel může uvést v závěti podmínku, doložení času nebo příkaz. Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel může povolat správce pozůstalosti nebo některé její části (dále jen "správce pozůstalosti") a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel má právo závěť nebo její jednotlivá ustanovení kdykoli zrušit. Závěť se zrušuje odvoláním nebo pořízením pozdější závěti. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědické třídy V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele. Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. 9

10 Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. Nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno. Zcela nová a naprosto nejdůležitější oblast nové úpravy dědictví = soupis pozůstalosti: Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil. JUDr. Jiří Luka, ZO č. 40 HAVÍŘOV V KVĚTECH SE VYDAŘIL Soudružky a soudruzi, letošní Havířov v květech, který se konal 21. června, díky tématu na SEL- SKÉM DVOŘE a hlavně dobrému počasí má u většiny občanů našeho města kladnou odezvu. Tato akce se připravovala od února letošního roku a sám jsem se zúčastňoval jednání pracovní skupiny, která zajišťovala tuto akci. Profesionální flóristé vytvořili 10 květinových soch s tématem Selského dvora (různých domácích zvířátek) a v průvodu jela nazdobená vozidla bryčky, traktory, koňská spřežení, žebřiňáky, prostě vše co patří k Selskému dvoru a který si my dříve narození, ještě pamatujeme. Občané našeho města, ale i z okolních měst a obcí, kteří na tuto akci přijeli k nám do Havířova, měli možnost zúčastnit se soutěže o nejlépe vytvořenou květinovou sochu a nejlépe nazdobené vozidlo. Členové kulturní a letopisecké komise měli za úkol, tak jako v minulém roce, rozdávání a sčítání hlasovacích lístků obou soutěží. Losování této soutěže proběhlo v 18 hod. Odměnou za 1. místo v obou soutěžích byla 1000 Kč poukázka na zboží v Obchodním řetězci GLOBUS. 10

11 A jak dopadlo hlasování? KVĚTINOVÉ SOCHY: 1. PRASE 395 hlasů 2. KOHOUT A SLEPICE 356 hlasů 3. KŮŇ 281 hlasů NAZDOBENÉ VOZIDLO: 1. DOŽÍNKOVÝ ŽEBŘIŇÁK 297 hlasů 2. POSED - Myslivci. HAVÍŘOV 92 hlasů 3. VČELAŘ S ÚLEM 83 hlasů Celkem hlasovalo 1358 občanů u květinových soch a 954 občanů u nazdobených vozidel V roce 2015 bude v našem městě Havířov v květech spojen s 19. setkáním HORNICKÝCH MĚST a věřím, že bude ještě úspěšnější než letošní. Jaroslav JEZIORSKI předseda kulturní a letopisecké komise kterému jsme byli zvyklí říkat Setkání na Těrlicku, se již po několikáté v sobotu 28. června konalo v areálu PZKO Na Zborůvce v Havířově-Bludovicích. Kromě Havířova se zúčastnili zástupci Bohumína, Českého Těšína a Karviné. Přítomné přivítal předseda MěV KSČM v Havířově, náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas. V krátkém projevu připomenul podzimní volby, vyzval k co největší účasti. Svůj pozdrav předal i místopředseda OV KSČM v Karviné, s. Jan Charvát. S organizačními záležitostmi seznámila návštěvníky Marie Kročková, která se pak ujala i dalšího provádění programem. Novinkou byla ukázka výcviku psů Městské i České policie. Divákům se občas zatajil dech, když krásní psi napadli figuranta. Obdivovali jsme kázeň, poslušnost, ale v roli pachatele bychom být nechtěli. Příslušníky policie i psy odměnil bohatý potlesk spokojených diváků. Své taneční vystoupení předvedl souborek "Jiřinky" z Paskova. Členky tancovaly na známé melodie, střídaly kostýmy a rády prý přijedou zase. S vervou se pak pustila do soutěží družstva všech měst. V přetahování lanem zvítězil Český Těšín, naše družstvo bylo 3. 11

12 V kuželkách Havířov obsadil první tři místa: vítězem bylo družstvo pod vedením s. Ptáčka, druhé místo obsadilo družstvo paní Gambové a vedoucím třetího družstva byl M.Kruliš. Závodníci byli odměněni malými cenami Potěšila nás i velká účast a sportovní zápolení dětí, kterých bylo tentokrát opravdu hodně. Zápasily, soutěžily s vervou, jak to děti umí. O dětské soutěže se velmi dobře postaral KLAUN / (ne Klaus jak se dožadovala jedna z holčiček) v podání Vladislava Fukaly. Byl opravdu dobrý. Všichni přítomní se také mohli zapojit do vědomostní soutěže, tentokráte byla na téma sportu. Vidím, že toho dost nevím, povzdechl si určitě nejeden z nás, ale nakonec se muselo losovat mezi třemi nejlepšími. Celé odpoledne pěknými melodiemi a písničkami provázeli Jarek s Ivetou, nezklamalo ani počasí, takže akce se opravdu vydařila. K tomu určitě přispělo i bohaté a chutné občerstvení, za které patří poděkování kuchařkám a těm, kdo grilovali ryby i klobásy a samozřejmě i těm, kdo se starali o přísun tekutin. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu podíleli, všem, kdo se zúčastnili a naši akci podpořili, a těšíme se na další setkání. Marie 6. srpna 2014 si připomeneme 70. výročí Životické tragédie. Pietní akt začíná v 15 hod. 12

13 TURNAJ V NOHEJBALU o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově V. ročník Akce se uskuteční dne od 9 hodin v areálu tenisových kurtů Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1 Havířov Město Areál se nachází za Elektrotechnickou školou Startují tříčlenná družstva amatérských hráčů Startovné za družstvo činí 150 Kč včetně občerstvení, které hráči obdrží Závazné přihlášky do na tel.: nebo V květnu jste, vážení občané, odevzdali dalších 40 kusů pro vás nepotřebných, v Africe však velmi žádaných dioptrických brýlí. Zvláštní pochvala pro ZO č. 45, sesbí- rali největší počet kusů. -trei- 13

14 Stalo se před: 595 lety dosadil Václav IV. Na Nové Město pražské konšely, kteří vystupovali proti šíření husitství svrhl pražský lid vedený Janem Želivským z oken Novoměstské radnice reakční konšely a chopil se moci ve městě propuklo husitské.revoluční hnutí 225 lety začal Kramerius vydávat první české noviny obrozenecké obyvatelé Paříže dobyli Bastilu, státní vězení začátek Velké francouzské revoluce 140 lety zemřel ve Vídni bankéř, majitel dolů Salomon Rothschild 100 lety císař vyhlásil částečnou všeobecnou mobilizaci 90 lety lety vyhlásilo Rakousko válku Srbsku vystoupil protiválečně na manifestaci v Karviné spisovatel Ivan Olbracht - byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení. Zde napsal Zamřížované.zrcadlo se skupina něm.protifašistických důstojníků.a politiků pokusila o státní převrat a zabití Hitlera.Skončili na popravišti. 65 lety zemřel Dimitrov, významný představitel mez.komun.hnutí v Bulharsku 45 lety na povrchu Měsíce přistál modul kosmické lodi Apollo. Jako první vystoupil na měsíční povrch Armstrong. Kdo jej následoval? 595 lety zemřel Václav IV. V Praze propukly velké lidové bouře, 395 lety sesazen z českého trůnu Ferdinand II. Habsburský zvolen českým králem Fridrich Falcký 270 lety vpádem pruských vojsk do Čech začala tzv.druhá válka slezská 210 lety se František II.prohlásil rakouským císařem (František I.) 195 lety lety v Karlových Varech zahájena konference devíti největších německých států, předsedal rakouský kancléř Metternich, přijato tzv. Karlovarské usnesení přísný dozor nad univerzitami a tiskem narodil se Pawel Stalmach, významný politický a kulturní organizátor politického a kulturního života na Těšínsku 155 lety odvolán ministr vnitra Bach konec absolutistického režimu 150 lety lety lety Připravila trei- zemřel v Těšíně geolog a technik Ludwig Hohenegger- koupil Důl Gabriela v Karviné, v Těšíně zřídil večerní školu pro dělníky. v pražském kinu Lucerna uveden první zvukový film promítaný v Československu Loď komediantů Životická tragedie zastřeleno 36 mužů z Životic, H. Těrlicka, z Dolní a Horní Suché. Dalších 31 lidí odvlečeno do koncentračních táborů vypuklo v Polsku povstání proti něm.okupantům začalo SNP. Signálem k jeho zahájení se stalo obsazování Slovenska německými vojsky. Státní univerzita v Bratislavě nese název Komenského Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 14

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov

Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Krásné prožití vánočních svátků, vykročení správnou nohou do roku 2015 přeje MěV KSČM Havířov PF 2015 PŘEJE MěV KSČM Havířov Omlouváme

Více

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem

4 duben 2014. Rej masek prošel Tanvaldem 4 duben 2014 Vydává MěÚ Tanvald XXXII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz 14. 4. 2014 proběhnou pravidelné prodejní trhy na centrálním parkovišti. Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ

SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově IV. ročník SVĚT SEDMDESÁT LET OD OSVOBOZENÍ V letošním roce si v naší vlasti i celé Evropě připomínáme a oslavujeme 70 let od ukončení 2. světové

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květen 2005 č. 9 Ročník XV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Brány aquaparku na Olešné se otevřou na Den dětí S rostoucími denními teplotami se nezadržitelně

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002

OBEC TOPOLNÁ PRVNÍCH 30 DNÍ. obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 obecní noviny ročník 5 číslo 5 vychází 20. prosince 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ! Protože se blíží závěr občanského roku, nastal čas hodnocení, a to nejen uplynulého roku 2002, ale i let předcházejících. Proto

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci!

Bulletin č.5. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. úvodník. Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR Bulletin č.5 www.zdravotnickeodbory.cz 19. 5. 2010 Po volbách se z dnešních beránků stanou zase vlci! V minulém čísle Bulletinu Odborového svazu zdravotnictví

Více

podzimní Obsah Vážení spoluobčané 19. září 2007

podzimní Obsah Vážení spoluobčané 19. září 2007 podzimní 19. září 2007 Vážení spoluobčané, prožili jsme horké letní prázdninové období, většina z nás má za sebou dovolenou s dětmi někde v přírodě, a tak si ledaskdo může myslet, že i školská zařízení

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY

REKODIFIKAČNÍ NOVINKY PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem REKODIFIKAČNÍ NOVINKY ZÁŘÍ 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH ZÁKON O MEZINÁRODNÍM PRÁVU SOUKROMÉM

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE LEDEN 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Slovo starosty k novému roku Vážení a milí spoluobčané, dovolte

Více

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura

Z obsahu. Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura duben 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Zasedání městské rady Rozpočet Informace z radnice Zprávy z kraje Květinový den Kriminalita Co to znamená být šťastný Domov důchodců Kultura Příroda se

Více

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 12 Kč 8. 6. 2011 PŘEČTĚTE SI: Proti vládním reformám str. 1, 2 a 3 Pohled na současný... str. 4

Více

Ďáblický. Výročí ďáblické skládky na stranách 10 11. červen 2013

Ďáblický. Výročí ďáblické skládky na stranách 10 11. červen 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červen 2013 Výročí ďáblické skládky na stranách 10 11 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Proč mé Ďáblice... / Anketa mezi

Více

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12

Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu. Čtěte na straně 12 Změny v zastupitelstvu Novým zastupitelem se stal Martin Houška Čtěte na straně 2 Vítězný Strnadel Rožnov má dalšího nadějného motokáristu Čtěte na straně 12!!!! Mistrovství světa v bobbingu na Pustevnách

Více

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu

ukončit kanalizaci před hranicí pozemku, ke kterému je nesouhlas (jedná se o koncové Ve 2 případech je možné změnou projektu vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 2, duben 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty

Více

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ

BRANÍK MILUJI KVŮLI PŘÍRODĚ A SPORTU SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ, VÍTĚZKA POHÁRU MISTRYŇ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII TÉMA MĚSÍCE: SPORTOVNÍ CENTRA NOVĚ NABÍZEJÍ VÍCE AKTIVIT ČTĚTE NA STR. 4 5 AKTUÁLNĚ: RADNICE PRAHY 4 TRVÁ NA ZASTŘEŠENÍ ULICE SPOŘILOVSKÁ ČTĚTE NA STR. 7 SOFTBALISTKA LUCIE ČERNOHLÁVKOVÁ,

Více

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou

jim nabídnuta možnost umístit jejich děti do mateřských škol s navýšenou ROČNÍK 23 ČÍSLO 6/2014 ZDARMA Žižkovské pivobraní 2014 Degustace piva proběhne 6. a 7. června na Parukářce str. 20 NA 20 MÍSTECH PRAHY 3 PROBĚHLA NOC LITERATURY str. 11 Diváky vážnost v divadle spíše obtěžuje

Více

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2

14/2007 TIŠNOVSKÉ NOVINY 2 Srpnové slovo starosty Téměř říjnové počasí první poloviny července poněkud zchladilo prázdninová očekávání. Vy, kdo jste čerpali dovolenou právě v tomto období, mi možná dáte za pravdu, že jste si odpočali

Více

06/2015. Ročník 63 ÚSPĚŠNÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE, POHYBU A KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE DĚTEM I DOSPĚLÝM REDAKCE HPZ.

06/2015. Ročník 63 ÚSPĚŠNÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE, POHYBU A KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE DĚTEM I DOSPĚLÝM REDAKCE HPZ. 06/2015 Ročník 63 ÚSPĚŠNÝ KONEC ŠKOLNÍHO ROKU, LÉTO A PRÁZDNINY PLNÉ SLUNCE, POHYBU A KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ PŘEJE DĚTEM I DOSPĚLÝM REDAKCE HPZ. Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu 2015 do 14. 6. PTAČÍ

Více

Staráme se o své školy

Staráme se o své školy rovnìž na teletextu TV NOVA 684-685 a na www.havirov-city.cz Město Havířov je zřizovatelem 18 základních škol a 26 mateřských školek. S tím ovšem souvisí mnoho povinností a mimo jiné i to, že je nutno

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU

C HTĚ LA JSEM BÝT ZVĚ ROLÉKAŘ KOU STALO SE Slavná Prokopská pouť ozdobila první červencový den naše město, zejména Březové Hory. Děkujeme pořadatelům za báječně připravenou slavnost. Zástupci našeho města se zúčastnili v německém Freibergu

Více