Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov"

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny. Jean Paul Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov 1

2 ??? OTÁZKY PRO Bc. DANIELA PAWLASE??? Jak se předseda MěV KSČM těší na nejkrásnější období, období dovolených? Čas dovolených je obdobím, kdy má člověk alespoň na chvíli úplně zapomenout na práci, starosti a plně se věnovat sobě, své rodině, svým blízkým. I já se pokusím tak učinit, i když letošní dovolená bude tak trochu ve znamení pracovních povinností. První část budu trávit doma v Bludovicích, kde mě čeká malování bytu a s tím pak spojený nepopulární úklid, a v druhé části navštívím na Ukrajině tábor pro děti z dětských domovů. Tábor je organizován humanitární organizací ADRA ČR, s níž máme výbornou spolupráci na úrovni města při realizaci několika sociálních projektů. Tuto organizaci reprezentují skvělí lidé s ochotou pomáhat druhým v nouzi. Máš za sebou necelý první rok v náročné funkci předsedy. Na co ses především zaměřil, co bys rád změnil? Bylo bezpochyby důležité poznat fungování městského výboru a všech ZO v našem městě. Je nutné říci, že i přes častou kritiku, kterou slyšíme, je havířovská KSČM velice aktivní a efektivní organizací a zcela zodpovědně si troufnu tvrdit, že patří k těm nejlepším organizacím v rámci celé ČR. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Stojíme před mnoha výzvami a tou nejpodstatnější je otázka generační. Chceme-li, a všichni o to jistě usilujeme, aby KSČM byla v tomto městě hlavní politickou silou, nevyhneme se generačním otázkám a nástupnictví v řízení organizací ve městě Havířově. Jedině tak má místní organizace KSČM v Havířově šanci v dlouhodobém horizontu přežít a posílit. Je důležité oslovovat mladou generaci, hledat nové politické talenty a dát prostor novým názorům a myšlenkám. Prvním úkolem, který nás čeká a může být odrazovým můstkem vpřed, je úspěch v komunálních volbách na podzim letošního roku. Věřím, že naše myšlenky, náš program spoluobčany osloví a pomůže nám v rozvoji naší organizace v Havířově. Jak vidíš směr vývoje ve společnosti a z toho vyplývající hlavní úkol pro KSČM? Přestože mnozí snili před rokem 89 o době svobody a mnozí plánovali různé aktivity, je nutné říci, že na takový život nebyl nikdo připraven. Život v kapitalistické tržní společnosti totiž podstatně vyžaduje schopnost správného stanovení priorit, což umožňuje vybírat mezi množstvím možných životních cest ty, které jsou nejlepší pro nás, pro naše poslání. Ale ruku na srdce, kdo z nás ví, která je ta správná? Myslím si, že tady je největší úkol pro KSČM. Ukázat lidem tu dobrou cestu životem tak, aby cítili, že jejich život a životy blízkých mají opravdový smysl. Bohužel velkým nešvarem dnešní doby je ztráta schopnosti u naprosté většiny lidi nasadit se pro něco jiného než pro vlastní malý sobecký zájem. Vždycky jsem byl ochoten věřit v to dobré v člověku, jak říkají Italové vedere il positivo. Domníval jsem se, že není možné, aby lidé byli v zásadě špatní a neužívali svého rozumu. Dnes ale vidíme, že se politici nechávají vést spíše osobním sobectvím než zájmem společnosti, a to je špatné. Je na každém z nás, abychom se tento stav věci pokusili alespoň trochu změnit a napravit. 2

3 Nejsi jenom předseda MěV KSČM, ale také náměstek primátora s nejnáročnějším okruhem činnosti. Jak se Ti obě tyto funkce daří zvládnout? Je to často hektické a záleží především na dobré organizaci dne, na jeho efektivním využívání. Mohu však zcela zodpovědně říci, že úkoly stanovené v tomto volebním období byly na 100 % splněny. Ať už se jedná o novou koncepci kultury, koncepci školství, nový komunitní plán, zásady pro oceňování občanů, zásady pro poskytování dotací a mnoho dalších strategických dokumentů, které podstatně ovlivňují každodenní život nás všech. Je to ohromné množství práce desítek a vlastně stovek lidí, kteří se podíleli na přípravě těchto strategických materiálů, a všem za to patří velké poděkování. V posledních dvou letech také proběhly konkurzy na místa ředitelů prakticky na všech ZŠ a MŠ ve městě a zvládnout to bylo náročné. Co mě však uklidňuje je fakt, že tato práce měla smysl a v konečném důsledku nás posunula o nutný kus vpřed. Ať už komunální volby na podzim dopadnou jakkoliv, mám pocit klidu v duši a svému případnému nástupci předám čistý stůl bez restů a bez poskvrny. Za odpovědi děkuje R.Treichelová, členka tiskové komise Poznáváme Moravskoslezský kraj Každoročně se členové ZO KSČM č. 57, jejich rodinní příslušníci i sympatizanté vypraví na poznávací zájezd po našem Moravskoslezském kraji. V letošním roce to bylo v červnu na hrad Sovinec, o kterém již řada z nás slyšela, ale neviděla ho. I tu platí heslo raději jednou vidět, než třikrát slyšet. Projeli jsme krajinou polí a luk v okolí Rýmařova a čekali na to, až uvidíme hrad. Překvapením bylo, že jsme ho uviděli až v poslední chvíli na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku v obci Jiříkov, pěkně schovaný mezi lesy. Průvodkyně nás seznámila s historií hradu, prohlédli jsme si přístupné místnosti a ti odvážnější vyšli i na hradní věž. Po občerstvení v místních zařízeních jsme pokračovali zajímavým krajem k místnímu, ale známému řezbáři panu Halouzkovi, který vlastní v Jiříkově Pradědovu galerii. Dominantou celé galerie je socha vládce jesenických hor děda Praděda, která se tyčí do výše 10,4 m a váží okolo 15 tun. Po ní je také galerie pojmenována. Za další unikát v galerii řezbář pan Halouzka považuje obří dřevěný obraz Děda Praděda a jeho říše, který původně stál v kamenné rozhledně na vrcholku Pradědu. Obraz je vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2 3

4 m x 5x5 m. Některá díla jsou zapsána do české Guinessovy knihy rekordů. Krásná je i procházka zahradou, ve které je řada různých kolotočů a atrakcí ze dřeva pro děti. Je to námět na pěkný výlet s dětmi nebo vnoučaty. Poslední zastávkou tohoto výletu byla návštěva arboreta s poetickým názvem Makču Pikču, které se nachází asi kilometr od obce Paseka. Arboretum bylo otevřeno v roce 2008 na místě bývalého lomu a skládky karvinským rodákem ing. Radimem Slabým. V areálu můžete spatřit skalky, skály, jezírka s okrasnými rybami, umělý kaňon a spoustu rostlin. Skalničky, traviny, kaktusy, palmy, okrasné keře a spousta dalších. Raritou arboreta je, že se zdejší exotické rostliny nemusí zalévat. Vlhkost v zemi totiž dobře udržuje vrstva čedičového posypu a rostliny čerpají vláhu dlouhodobě. Samozřejmě je to také díky tomu, že spousta jich je suchomilných. Arboretum má i svou prodejnu rostlin, ve které někteří účastníci našli obohacení své zahrádky. Za účastníky DH foto Josef Slowik, ZO 57 NĚCO Z HISTORIE Situace na Ostravsku při vzniku internacionální KSČ Dělnické hnutí na Ostravsku se vyvíjelo za určitých objektivních podmínek, které měly na tento vývoj negativní vliv. Byla to silná vrstva dělnické aristokracie, především ve Vítkovických železárnách, která se stala masovou základnou oportunistické sociální demokracie. Pak to byla rozdílná hospodářská situace hutníků, kovodělníků a horníků, které využila pravice k rozbití jednotné fronty proletariátu. Projevovala se zde rovněž spjatost dělnické třídy s půdou ve skupině tzv. kovorolníků. Tato skupina dělníků byla za pomocí půdy odváděna od boje proti buržoazii. Pak to byla menší uvědomělost proletariátu, která umožňovala pravici, aby bylo dělnictvo soustavně klamáno. 4

5 V poslední řadě to byla velmi složitá národnostní situace, která zde vyhrotila v období českopolského sporu o Těšínsko v letech Tohoto sporu využila buržoazie k oslabení mezinárodní jednoty dělnické třídy. Rovněž i poměrně značné hospodářské úspěchy proletariátu, zvláště v roce 1920, umožnily pravičákům šířit v dělnické třídě iluze o charakteru republiky, která údajně plní dělnické požadavky. A toto vše mělo zákonitě vliv na revolučnost proletariátu. Kladně působila na vývoj dělnického hnutí velká koncentrace dělnictva, a to nejen na poměrně malém území Ostravsko-karvinského revíru, ale rovněž v jednotlivých závodech, zvláště v hutích a dolech. Pak to byly bohaté zkušenosti proletariátu z velkých třídních bojů, které byly v minulosti úspěšně sváděny. Významnou etapou revolučního dělnického hnutí na Ostravsku byla lednová generální stávka v roce 1920, která vznikla v důsledku špatné zásobovací situace, ale proletariát si uvědomil, že zlepšení svého postavení může dosáhnout pouze zásadní změnou poměrů. Proto měla stávka politický charakter. Dále stávka prokázala sílu proletářského internacionalismu. Vypukla v době, kdy pod vlivem šovinistických štvanic došlo na Těšínsku téměř k občanské válce. A přece po boku českých dělníků stávkovali i polští dělníci. Jen vinou vůdců ostravské organizace sociální demokracie, kteří nechtěli využít mohutného nástupu dělnictva ke stupňování boje a omezili stávku jen na hospodářské požadavky nebo takové politické požadavky, které mohla buržoazie bez obav splnit, nedosáhl proletariát větších úspěchů. Pravičáci přesvědčili dělnickou třídu, že je nutno jít cestou reformismu a nikoliv cestou revolučního boje proletariátu. V průběhu roku 1920 pak dochází k měření sil pravice s levicí. Ukázalo se, že Ostravsko zůstalo jednou z mála opor pravice v republice. Přesto však, jak ukázala první župní konference, která se konala po zářijovém sjezdu sociální demokracie, na němž byla levice ustavena jako samostatná strana, i na Ostravsku zapustila levice kořeny. V tomto období se již formovala česká, polská, německá levice, i když ještě v tomto období samostatně. Vyvrcholením zápasu mezi pravicí a levicí byla prosincová generální stávka v roce Na Ostravsku byla práce pro neschopnost vůdců levice zastavena ve větším rozsahu až v období, kdy vlastně na mnoha místech již stávka končila. Práci zastavila sice většina dolů, zvláště ve slezské části revíru a některé menší závody, ale ve Vítkovických železárnách se pracovalo, což značně sílu stávky oslabilo. V průběhu stávky se pak v plném rozsahu projevily všechny nedostatky levice. Vůdcové levice nedovedli stávku řídit a dále rozvíjet vytyčením smělejších požadavků. Další příčinou, proč stávka neměla na Ostravsku takový rozsah jako v jiných místech republiky i přes revoluční odhodlanost proletariátu, byla stávkokazecká politika pravičáků, kterým se povedlo omezit stávku pouze na slezskou část revíru. Proletariát svůj boj s buržoazií v prosinci 1920 prohrál, načerpal však důležité zkušenosti pro další období. Přesvědčil se, že ke konečnému vítězství nestačí jen revoluční odhodlání, ale že je třeba i revoluční strany, která by boj řídila. Marxistická levice na Ostravsku chyby nejen konstatovala, ale ihned přikročila k nápravě. Především navázal výkonný výbor levice ihned jednání s Okresním výkonným výborem Německé sociálně demokratické strany v Ostravě a Krajským výkonným výborem Polské sociálně demokratické strany v Československé republice a ještě v prosinci 1920 došlo mezi těmito třemi stranami k dohodě o společném postupu. Byl vytvořen Mezinárodní sociálně demokratický výbor Velké Ostravy, známý pod názvem Ostravská internacionála. Tento akt marxistické levice na Ostravsku je třeba hodnotit velmi vysoce. Ostravské dělnictvo první pochopilo, že národnostní boj musí být i v buržoazní ČSR podřízen třídnímu boji, a nikoliv jinak. Tento společný výbor pak organizoval diskuzi o 21 podmínkách Komunistické internacionály. Tato diskuze posloužila k vyjasňování názorů na to, jak ve skutečnosti má vypadat strana nového typu. Výsledkem této diskuze bylo rozhodnutí vstoupit do Komunistické internacionály, přijmout 21 podmínek a na jejich základě a na základě dalších zkušeností ruských bolševiků i vlastních zkušeností vybudovat stranu nového typu, schopnou vést dělnictvo do rozhodujících bojů. Župní konference 17. dubna 1921 uzavřela diskuzi a přijala rovněž 21 podmínek a usnes- 5

6 la se doporučit vstup do Komunistické internacionály a tím i vytvoření strany nového leninského typu komunistické strany. Tímto aktem byla ovršena etapa ideového sjednocování členů strany a nyní byla nastoupena cesta k organizačnímu sjednocení. Ke konečnému organizačnímu sjednocení došlo 19. září 1921 na slučovacím sjezdu komunistických stran. K tomuto sjezdu došlo k organizačnímu sjednocení národnostních komunistických stran. K tomuto rozhodnutí dospěl proletariát moravsko-ostravské župy pod vlivem nástupu k rozhodnému boji s uhlobarony, před kterým v tomto období stál. Zkušenosti z minulých bojů jej poučily, že jedině společným bojem může dosáhnout konečného vítězství. Proto bylo rozhodnuto o urychlení organizačního sjednocení a vytvoření jednotné internacionální komunistické strany. Celkově můžeme konstatovat, že ostravská dělnická třída byla po dlouhou dobu jednou z hlavních opor pravice sociální demokracie. Levice byla poměrně slabá, organizačně roztříštěná. Přes řadu politických proudů a směrů, které na Ostravsku působily na dělnickou třídu, zvítězily revoluční myšlenky levice a celá činnost vyústila v založení internacionální strany nového leninského typu. Tento proces uskutečnila početně malá, ale nejvyspělejší vrstva dělnické třídy na Ostravsku, která bojovala za vytvoření jednotné mezinárodní organizace proletariátu. Založením Komunistické strany Československa nastalo nové období v historickém vývoji naší dělnické třídy. V čele proletariátu byla strana, která ukazovala dělnické třídě a všemu pracujícímu lidu jedinou správnou cestu boje proti útokům buržoazie a usilovala o vytvoření jednotné fronty dělnické třídy. Pod vedením Komunistické strany Československa pak vedl ostravský proletariát celého Československa řadu vítězných bojů, které by nebylo možno vítězně dovést do konce bez vedení marxisticko-leninské strany, bez Komunistické strany Československa. RSDr. Josef Slowik, CSc., ZO č. 57 Použité zdroje: - Drahomír Bárta, Prosincová generální stávka roku 1920, SNPL, Praha K založení KSČ na dveřní Moravě, Krajské nakladatelství v Ostravě Léta na Ostravsku, Slezský studijní ústav v Opavě, Statistická příručka republiky Československé II. Praha Založení KSČ, sborník dokumentů ke vzniku a založení KSČ , SNPL, Praha Za revoluční stranu, dokumenty ke vzniku KSČ Noviny a časopisy: Dělnický deník , Rudé právo rok Státní archiv v Opavě: Policejní ředitelství Moravská Ostrava presidiální index Policejní ředitelství Moravská Ostrava, spolkové spisy Okresní hejtmanství Moravská Ostrava: presidiální index Petr Bezruč: dělníky viděl jsem bez roboty, bez groše smutně cestou jdoucí, stran vůdce, ministry, faloty, z trojího žoldu bohatnoucí, drobné rolníčky tříti bídu, vdovy a sirotky bez haléře, vládnoucí spasitele lidu se sluniti na Riviéře 6

7 Informace zastupitelů za KSČM ze zasedání ZMH konaného Přítomno 41 zastupitelů, 2 omluveni Před schvalováním programu primátor poděkoval Ing. Pavlu Mertovi, řediteli Městské realitní agentury za dobrou práci pro město u příležitosti odchodu do důchodu. Novým ředitelem MRA od bude jmenován Ing. Petr Sztula. V 6. bodě programu byla předložena Zpráva policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Havířově a okolí v roce V rozpravě vystoupila PaedDr. Milada Halíková, která kvitovala podrobnost předložené zprávy a vyjádřila se k nárůstu trestné činnosti o cca 9 %, což je zapříčiněno i malým počtem policistů. Bylo jí zodpovězeno, že stav policistů byl navýšen ve městě Havířov o 17 nových začínajících policistů, kteří posílí především hlídky v ulicích. Jeden ze dvou velmi důležitých bodů, a sice Prodej nemovité věci pozemku parc. č a objektu č. p. 1102, k. ú. Havířov-Město bývalé ZŠ Mánesova, byl odložen na zářijové ZMH. Důvodem k odložení bylo podání další nabídky ke koupi, ve výši cca 10 mil. Kč dne Tímto novým podáním se zastupitelé z časových důvodů neměli možnost blíže seznámit a zodpovědně rozhodnout. V rozpravě vystoupil Ing. Smrček náměstek ministra pro místní rozvoj a informoval o připravovaných dotačních titulech na revitalizaci bytového fondu, ze kterého bude možnost opět čerpat finanční prostředky na zateplení budov, výměnu oken, přestavbu a stavbu výtahů, atd. Dále navrhl, aby se při jednáních o nabídkách požadovalo složení kauce. V bodě 21 zastupitelé schválili prodej pozemku a přístavby před zdravotním střediskem na Dlouhé třídě v Havířově Podlesí, kde společnost OPTOMED hodlá otevřít další ordinace očního lékaře, laboratoře a prodej oční techniky a pomůcek. Nejdelší rozprava, bezmála 2,5 hod, byla k 25. bodu Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků. K tomuto bodu byli přizváni zástupci společnosti Asental Business, s.r.o. Zastupitelé opozice byli proti odkoupení, ČSSD pro odkoupení, KSČM pro volné hlasování. Nakonec to dopadlo tak, že zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení, bude se jednat a znovu bude předloženo na zářijovém zasedání Zastupitelstva. Hlasování bylo následující: PRO 16 hlasů PROTI 4 hlasy Zdrželo se 5 hlasů Nehlasovalo 16 hlasů Celkem 41 hlasů V rozpravě vystoupila za klub KSČM PaedDr. Milada Halíková, která připomněla tři důležité pohledy: 1) Ekonomický: Kde vezmeme peníze na přestavbu a údržbu areálu, to je na odkoupení 42 mil. a 12 mil. na odstranění okamžitých závad bránících v řádném užívání, i když kupní cena by byla rozložena do splátek po dobu 4 let, ale hlavně na celkovou revitalizaci objektu tj. výměnu oken a zateplení. 2) Sociální: Bylo by dobré a prospěšné pro občany v dané lokalitě odkoupením zklidnit celou situaci a zvýšit bezpečnost. 3) Termínový: Zvážit, proč nás tlačí prodávající k rozhodnutí do , když zákon o so- 7

8 ciálním bydlení je teprve zpracováván na ministerstvu. (Do života by měl být uveden po projednání v Poslanecké sněmovně v době co nejkratší) V bodě 36 bylo schváleno financování Akademie III. věku pro vzdělávání našich seniorů v létech 2015, 2016, a to ve výši 250 tis. v každém roce. Ve 43. bodě jsme schválili Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta V rozpravě PaedDr. Milada Halíková ocenila dobře zpracovanou koncepci a vysoce ocenila skutečnost, že si město ponechalo budovy mateřských a základních škol, protože při nárůstu narozených dětí budou opět potřeba. V bodě 45 byla pro školní rok 2014/2015 schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Selská v Havířově Bludovicích s polským vyučovacím jazykem. Zastupiteli byl velmi kladně hodnocen Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit města Havířova na období let Jediné co mu lze vytknout je skutečnost, že v této době nepočítá se zřízením nebo výstavbou Hospice. Ale tato skutečnost má návaznost na ekonomiku města. V současné době nemáme dostatek volných finančních prostředků na investice k pokrytí všech potřeb. Bez připomínek byl schválen 47. bod Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013 a účetní uzávěrka města Havířova sestavená k Předkládal Ing. E. Heczko. 60. bod Zelené terasy, a.s řešení vzájemných pohledávek a náhrada škody ZMH schvaluje jednostranný zápočet dlužného nájemného ve výši ,14 Kč na složenou zálohu na kupní cenu Kč a dále schvaluje nárok města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny ve výši Kč. V interpelaci zastupitelů a vystoupení občanů vystoupila PaedDr. Milada Halíková s dotazem na primátora, zda POŠTA bude upravovat provozní dobu ve městě a přilehlých oblastech. Primátor odpověděl, že po jednání s POŠTOU žádná omezení v poštovních služebnách ani časovém omezení provozní doby nebudou. Zpracoval V. Fukala, R. Kupczak a J. Šebesta Nový občanský zákoník zásadní reforma občanského práva. Další problematikou, která v novém občanském zákoníku doznala radikálních změn je dědické právo. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí. Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul. Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. Byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti. 8

9 Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitele. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Způsoby dědictví Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná. Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla. Kdo dovršil patnácti let věku a dosud nenabyl plné svéprávnosti, může pořizovat bez souhlasu zákonného zástupce formou veřejné listiny. Kdo byl ve svéprávnosti omezen tak, že není způsobilý pořizovat, může přesto platně pořídit v jakékoli formě, pokud se uzdravil do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli. Závěť vyžaduje písemnou formu. Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše. Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Zůstavitel může uvést v závěti podmínku, doložení času nebo příkaz. Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel může povolat správce pozůstalosti nebo některé její části (dále jen "správce pozůstalosti") a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel má právo závěť nebo její jednotlivá ustanovení kdykoli zrušit. Závěť se zrušuje odvoláním nebo pořízením pozdější závěti. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědické třídy V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele. Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. 9

10 Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. Nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno. Zcela nová a naprosto nejdůležitější oblast nové úpravy dědictví = soupis pozůstalosti: Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil. JUDr. Jiří Luka, ZO č. 40 HAVÍŘOV V KVĚTECH SE VYDAŘIL Soudružky a soudruzi, letošní Havířov v květech, který se konal 21. června, díky tématu na SEL- SKÉM DVOŘE a hlavně dobrému počasí má u většiny občanů našeho města kladnou odezvu. Tato akce se připravovala od února letošního roku a sám jsem se zúčastňoval jednání pracovní skupiny, která zajišťovala tuto akci. Profesionální flóristé vytvořili 10 květinových soch s tématem Selského dvora (různých domácích zvířátek) a v průvodu jela nazdobená vozidla bryčky, traktory, koňská spřežení, žebřiňáky, prostě vše co patří k Selskému dvoru a který si my dříve narození, ještě pamatujeme. Občané našeho města, ale i z okolních měst a obcí, kteří na tuto akci přijeli k nám do Havířova, měli možnost zúčastnit se soutěže o nejlépe vytvořenou květinovou sochu a nejlépe nazdobené vozidlo. Členové kulturní a letopisecké komise měli za úkol, tak jako v minulém roce, rozdávání a sčítání hlasovacích lístků obou soutěží. Losování této soutěže proběhlo v 18 hod. Odměnou za 1. místo v obou soutěžích byla 1000 Kč poukázka na zboží v Obchodním řetězci GLOBUS. 10

11 A jak dopadlo hlasování? KVĚTINOVÉ SOCHY: 1. PRASE 395 hlasů 2. KOHOUT A SLEPICE 356 hlasů 3. KŮŇ 281 hlasů NAZDOBENÉ VOZIDLO: 1. DOŽÍNKOVÝ ŽEBŘIŇÁK 297 hlasů 2. POSED - Myslivci. HAVÍŘOV 92 hlasů 3. VČELAŘ S ÚLEM 83 hlasů Celkem hlasovalo 1358 občanů u květinových soch a 954 občanů u nazdobených vozidel V roce 2015 bude v našem městě Havířov v květech spojen s 19. setkáním HORNICKÝCH MĚST a věřím, že bude ještě úspěšnější než letošní. Jaroslav JEZIORSKI předseda kulturní a letopisecké komise kterému jsme byli zvyklí říkat Setkání na Těrlicku, se již po několikáté v sobotu 28. června konalo v areálu PZKO Na Zborůvce v Havířově-Bludovicích. Kromě Havířova se zúčastnili zástupci Bohumína, Českého Těšína a Karviné. Přítomné přivítal předseda MěV KSČM v Havířově, náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas. V krátkém projevu připomenul podzimní volby, vyzval k co největší účasti. Svůj pozdrav předal i místopředseda OV KSČM v Karviné, s. Jan Charvát. S organizačními záležitostmi seznámila návštěvníky Marie Kročková, která se pak ujala i dalšího provádění programem. Novinkou byla ukázka výcviku psů Městské i České policie. Divákům se občas zatajil dech, když krásní psi napadli figuranta. Obdivovali jsme kázeň, poslušnost, ale v roli pachatele bychom být nechtěli. Příslušníky policie i psy odměnil bohatý potlesk spokojených diváků. Své taneční vystoupení předvedl souborek "Jiřinky" z Paskova. Členky tancovaly na známé melodie, střídaly kostýmy a rády prý přijedou zase. S vervou se pak pustila do soutěží družstva všech měst. V přetahování lanem zvítězil Český Těšín, naše družstvo bylo 3. 11

12 V kuželkách Havířov obsadil první tři místa: vítězem bylo družstvo pod vedením s. Ptáčka, druhé místo obsadilo družstvo paní Gambové a vedoucím třetího družstva byl M.Kruliš. Závodníci byli odměněni malými cenami Potěšila nás i velká účast a sportovní zápolení dětí, kterých bylo tentokrát opravdu hodně. Zápasily, soutěžily s vervou, jak to děti umí. O dětské soutěže se velmi dobře postaral KLAUN / (ne Klaus jak se dožadovala jedna z holčiček) v podání Vladislava Fukaly. Byl opravdu dobrý. Všichni přítomní se také mohli zapojit do vědomostní soutěže, tentokráte byla na téma sportu. Vidím, že toho dost nevím, povzdechl si určitě nejeden z nás, ale nakonec se muselo losovat mezi třemi nejlepšími. Celé odpoledne pěknými melodiemi a písničkami provázeli Jarek s Ivetou, nezklamalo ani počasí, takže akce se opravdu vydařila. K tomu určitě přispělo i bohaté a chutné občerstvení, za které patří poděkování kuchařkám a těm, kdo grilovali ryby i klobásy a samozřejmě i těm, kdo se starali o přísun tekutin. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu podíleli, všem, kdo se zúčastnili a naši akci podpořili, a těšíme se na další setkání. Marie 6. srpna 2014 si připomeneme 70. výročí Životické tragédie. Pietní akt začíná v 15 hod. 12

13 TURNAJ V NOHEJBALU o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově V. ročník Akce se uskuteční dne od 9 hodin v areálu tenisových kurtů Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1 Havířov Město Areál se nachází za Elektrotechnickou školou Startují tříčlenná družstva amatérských hráčů Startovné za družstvo činí 150 Kč včetně občerstvení, které hráči obdrží Závazné přihlášky do na tel.: nebo V květnu jste, vážení občané, odevzdali dalších 40 kusů pro vás nepotřebných, v Africe však velmi žádaných dioptrických brýlí. Zvláštní pochvala pro ZO č. 45, sesbí- rali největší počet kusů. -trei- 13

14 Stalo se před: 595 lety dosadil Václav IV. Na Nové Město pražské konšely, kteří vystupovali proti šíření husitství svrhl pražský lid vedený Janem Želivským z oken Novoměstské radnice reakční konšely a chopil se moci ve městě propuklo husitské.revoluční hnutí 225 lety začal Kramerius vydávat první české noviny obrozenecké obyvatelé Paříže dobyli Bastilu, státní vězení začátek Velké francouzské revoluce 140 lety zemřel ve Vídni bankéř, majitel dolů Salomon Rothschild 100 lety císař vyhlásil částečnou všeobecnou mobilizaci 90 lety lety vyhlásilo Rakousko válku Srbsku vystoupil protiválečně na manifestaci v Karviné spisovatel Ivan Olbracht - byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení. Zde napsal Zamřížované.zrcadlo se skupina něm.protifašistických důstojníků.a politiků pokusila o státní převrat a zabití Hitlera.Skončili na popravišti. 65 lety zemřel Dimitrov, významný představitel mez.komun.hnutí v Bulharsku 45 lety na povrchu Měsíce přistál modul kosmické lodi Apollo. Jako první vystoupil na měsíční povrch Armstrong. Kdo jej následoval? 595 lety zemřel Václav IV. V Praze propukly velké lidové bouře, 395 lety sesazen z českého trůnu Ferdinand II. Habsburský zvolen českým králem Fridrich Falcký 270 lety vpádem pruských vojsk do Čech začala tzv.druhá válka slezská 210 lety se František II.prohlásil rakouským císařem (František I.) 195 lety lety v Karlových Varech zahájena konference devíti největších německých států, předsedal rakouský kancléř Metternich, přijato tzv. Karlovarské usnesení přísný dozor nad univerzitami a tiskem narodil se Pawel Stalmach, významný politický a kulturní organizátor politického a kulturního života na Těšínsku 155 lety odvolán ministr vnitra Bach konec absolutistického režimu 150 lety lety lety Připravila trei- zemřel v Těšíně geolog a technik Ludwig Hohenegger- koupil Důl Gabriela v Karviné, v Těšíně zřídil večerní školu pro dělníky. v pražském kinu Lucerna uveden první zvukový film promítaný v Československu Loď komediantů Životická tragedie zastřeleno 36 mužů z Životic, H. Těrlicka, z Dolní a Horní Suché. Dalších 31 lidí odvlečeno do koncentračních táborů vypuklo v Polsku povstání proti něm.okupantům začalo SNP. Signálem k jeho zahájení se stalo obsazování Slovenska německými vojsky. Státní univerzita v Bratislavě nese název Komenského Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 14

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA PŘEDNÁŠKA 6 JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz DĚDICKÉ PRÁVO patří mezi absolutní majetková práva dědické právo = právo na pozůstalost nebo poměrný podíl z ní pozůstalost

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016)

Absolutní majetková práva II. Dědické právo. Základní pojmy právní (podzim 2016) Absolutní majetková práva II. Dědické právo Základní pojmy právní (podzim 2016) Dědické právo - definice = souhrn právních norem, které upravují přechod majetku zemřelého na jeho právní nástupce (dědice)

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Dědické právo ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA ( 1475 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní následky smrti smrt fyzické osoby (či prohlášení za mrtvého) zánik způsobilosti k právům a povinnostem (zánik

Více

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. CPr_2 Civilní právo 2 DĚDICKÉ PRÁVO Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra evropského a soukromého práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Dědické právo - úvod právo na pozůstalost nebo poměrný díl z ní

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 2. dubna 2013 Ročník: první Předmět

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 16 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Němčice u Kolína, 03. 12. 2015; čas jednání 11:15-18:10 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, M. Komárek, R. Novák, P. Ticháček,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016

LEGIONÁŘSKÁ. Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ HOTEL LEGIE, SOKOLSKÁ 33, 120 00 PRAHA 2 TEL. 224 266 235, 224 266 241 - WWW.CSOL.CZ Zápis o zasedání Statutárního orgánu ČsOL dne 1. března 2016 Účast: Br. Pavel Budinský,

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň

Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Obec Zlosyň zastupitelstvo obce Zlosyň Zápis Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zlosyň konaného dne 8.7.2015 od 17:00 hodin v sále místního kulturního domu Přítomni: členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. listopadu 2010, od 17:00 hodin. Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice (dále

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 18. května 2011 ve 20.00 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: Omluven: 13 členů zastupitelstva ředitelka PO Základní škola a Mateřská

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kačlehy určuje ověřovatelem zápisu pana Zdeňka Píšu a zapisovatelem paní Terezu Vinšovou. Obec Kačlehy Zastupitelstvo obce Kačlehy Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačlehy, konaného dne 10.11. 2010, od 17:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava

R o z h o d n u t í členské schůze družstva Bytové družstvo Výškovická 429/157, Ostrava Strana první NZ 69/2014 N 74/2014 O P I S S T E J N O P I S N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný v notářské kanceláři Na Nábřeží 654/79, Havířov Město, dne sedmého března roku dvatisícečtrnáct (:7.3.2014:)

Více

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: -

Zasedání zahájeno v 19:00 hodin Přítomni: zastupitelé podle přiložené prezenční listiny Omluveni: - Neomluven: - OBEC VŠESTARY, okr. PRAHA-VÝCHOD Zastupitelstvo obce Zápis č. 1 z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 6.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku

STANOVY SPOLKU. Článek 2. Účel a hlavní činnost spolku STANOVY SPOLKU Název: Spolek přátel Gymnázia Arabská z. s. IČ: 452 47 099 (zkrácený název: SPGA) Sídlo: Praha 6, Arabská 14, PSČ 160 00 Statutární orgán: Výbor spolku Článek 1. Základní ustanovení 1. Spolek

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s.

Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Stanovy spolku Mushing team Ostrava, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Spolek Mushing team Ostrava, z.s. (dále jen spolek MTO ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od hodin Obec Staré Hobzí Zastupitelstvo obce Staré Hobzí Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Staré Hobzí, konaného dne 21. prosince 2015 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva zasedání zastupitelstva

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z 13. zasedání Zastupitelstva města Příbram, konaného

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více