Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov"

Transkript

1 Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Havířově III. ročník Ještě dnes bych chtěl poděkovat člověku, který vynalezl prázdniny. Jean Paul Příjemnou dovolenou všem přeje MěV KSČM Havířov 1

2 ??? OTÁZKY PRO Bc. DANIELA PAWLASE??? Jak se předseda MěV KSČM těší na nejkrásnější období, období dovolených? Čas dovolených je obdobím, kdy má člověk alespoň na chvíli úplně zapomenout na práci, starosti a plně se věnovat sobě, své rodině, svým blízkým. I já se pokusím tak učinit, i když letošní dovolená bude tak trochu ve znamení pracovních povinností. První část budu trávit doma v Bludovicích, kde mě čeká malování bytu a s tím pak spojený nepopulární úklid, a v druhé části navštívím na Ukrajině tábor pro děti z dětských domovů. Tábor je organizován humanitární organizací ADRA ČR, s níž máme výbornou spolupráci na úrovni města při realizaci několika sociálních projektů. Tuto organizaci reprezentují skvělí lidé s ochotou pomáhat druhým v nouzi. Máš za sebou necelý první rok v náročné funkci předsedy. Na co ses především zaměřil, co bys rád změnil? Bylo bezpochyby důležité poznat fungování městského výboru a všech ZO v našem městě. Je nutné říci, že i přes častou kritiku, kterou slyšíme, je havířovská KSČM velice aktivní a efektivní organizací a zcela zodpovědně si troufnu tvrdit, že patří k těm nejlepším organizacím v rámci celé ČR. To ale neznamená, že není co zlepšovat. Stojíme před mnoha výzvami a tou nejpodstatnější je otázka generační. Chceme-li, a všichni o to jistě usilujeme, aby KSČM byla v tomto městě hlavní politickou silou, nevyhneme se generačním otázkám a nástupnictví v řízení organizací ve městě Havířově. Jedině tak má místní organizace KSČM v Havířově šanci v dlouhodobém horizontu přežít a posílit. Je důležité oslovovat mladou generaci, hledat nové politické talenty a dát prostor novým názorům a myšlenkám. Prvním úkolem, který nás čeká a může být odrazovým můstkem vpřed, je úspěch v komunálních volbách na podzim letošního roku. Věřím, že naše myšlenky, náš program spoluobčany osloví a pomůže nám v rozvoji naší organizace v Havířově. Jak vidíš směr vývoje ve společnosti a z toho vyplývající hlavní úkol pro KSČM? Přestože mnozí snili před rokem 89 o době svobody a mnozí plánovali různé aktivity, je nutné říci, že na takový život nebyl nikdo připraven. Život v kapitalistické tržní společnosti totiž podstatně vyžaduje schopnost správného stanovení priorit, což umožňuje vybírat mezi množstvím možných životních cest ty, které jsou nejlepší pro nás, pro naše poslání. Ale ruku na srdce, kdo z nás ví, která je ta správná? Myslím si, že tady je největší úkol pro KSČM. Ukázat lidem tu dobrou cestu životem tak, aby cítili, že jejich život a životy blízkých mají opravdový smysl. Bohužel velkým nešvarem dnešní doby je ztráta schopnosti u naprosté většiny lidi nasadit se pro něco jiného než pro vlastní malý sobecký zájem. Vždycky jsem byl ochoten věřit v to dobré v člověku, jak říkají Italové vedere il positivo. Domníval jsem se, že není možné, aby lidé byli v zásadě špatní a neužívali svého rozumu. Dnes ale vidíme, že se politici nechávají vést spíše osobním sobectvím než zájmem společnosti, a to je špatné. Je na každém z nás, abychom se tento stav věci pokusili alespoň trochu změnit a napravit. 2

3 Nejsi jenom předseda MěV KSČM, ale také náměstek primátora s nejnáročnějším okruhem činnosti. Jak se Ti obě tyto funkce daří zvládnout? Je to často hektické a záleží především na dobré organizaci dne, na jeho efektivním využívání. Mohu však zcela zodpovědně říci, že úkoly stanovené v tomto volebním období byly na 100 % splněny. Ať už se jedná o novou koncepci kultury, koncepci školství, nový komunitní plán, zásady pro oceňování občanů, zásady pro poskytování dotací a mnoho dalších strategických dokumentů, které podstatně ovlivňují každodenní život nás všech. Je to ohromné množství práce desítek a vlastně stovek lidí, kteří se podíleli na přípravě těchto strategických materiálů, a všem za to patří velké poděkování. V posledních dvou letech také proběhly konkurzy na místa ředitelů prakticky na všech ZŠ a MŠ ve městě a zvládnout to bylo náročné. Co mě však uklidňuje je fakt, že tato práce měla smysl a v konečném důsledku nás posunula o nutný kus vpřed. Ať už komunální volby na podzim dopadnou jakkoliv, mám pocit klidu v duši a svému případnému nástupci předám čistý stůl bez restů a bez poskvrny. Za odpovědi děkuje R.Treichelová, členka tiskové komise Poznáváme Moravskoslezský kraj Každoročně se členové ZO KSČM č. 57, jejich rodinní příslušníci i sympatizanté vypraví na poznávací zájezd po našem Moravskoslezském kraji. V letošním roce to bylo v červnu na hrad Sovinec, o kterém již řada z nás slyšela, ale neviděla ho. I tu platí heslo raději jednou vidět, než třikrát slyšet. Projeli jsme krajinou polí a luk v okolí Rýmařova a čekali na to, až uvidíme hrad. Překvapením bylo, že jsme ho uviděli až v poslední chvíli na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku v obci Jiříkov, pěkně schovaný mezi lesy. Průvodkyně nás seznámila s historií hradu, prohlédli jsme si přístupné místnosti a ti odvážnější vyšli i na hradní věž. Po občerstvení v místních zařízeních jsme pokračovali zajímavým krajem k místnímu, ale známému řezbáři panu Halouzkovi, který vlastní v Jiříkově Pradědovu galerii. Dominantou celé galerie je socha vládce jesenických hor děda Praděda, která se tyčí do výše 10,4 m a váží okolo 15 tun. Po ní je také galerie pojmenována. Za další unikát v galerii řezbář pan Halouzka považuje obří dřevěný obraz Děda Praděda a jeho říše, který původně stál v kamenné rozhledně na vrcholku Pradědu. Obraz je vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2 3

4 m x 5x5 m. Některá díla jsou zapsána do české Guinessovy knihy rekordů. Krásná je i procházka zahradou, ve které je řada různých kolotočů a atrakcí ze dřeva pro děti. Je to námět na pěkný výlet s dětmi nebo vnoučaty. Poslední zastávkou tohoto výletu byla návštěva arboreta s poetickým názvem Makču Pikču, které se nachází asi kilometr od obce Paseka. Arboretum bylo otevřeno v roce 2008 na místě bývalého lomu a skládky karvinským rodákem ing. Radimem Slabým. V areálu můžete spatřit skalky, skály, jezírka s okrasnými rybami, umělý kaňon a spoustu rostlin. Skalničky, traviny, kaktusy, palmy, okrasné keře a spousta dalších. Raritou arboreta je, že se zdejší exotické rostliny nemusí zalévat. Vlhkost v zemi totiž dobře udržuje vrstva čedičového posypu a rostliny čerpají vláhu dlouhodobě. Samozřejmě je to také díky tomu, že spousta jich je suchomilných. Arboretum má i svou prodejnu rostlin, ve které někteří účastníci našli obohacení své zahrádky. Za účastníky DH foto Josef Slowik, ZO 57 NĚCO Z HISTORIE Situace na Ostravsku při vzniku internacionální KSČ Dělnické hnutí na Ostravsku se vyvíjelo za určitých objektivních podmínek, které měly na tento vývoj negativní vliv. Byla to silná vrstva dělnické aristokracie, především ve Vítkovických železárnách, která se stala masovou základnou oportunistické sociální demokracie. Pak to byla rozdílná hospodářská situace hutníků, kovodělníků a horníků, které využila pravice k rozbití jednotné fronty proletariátu. Projevovala se zde rovněž spjatost dělnické třídy s půdou ve skupině tzv. kovorolníků. Tato skupina dělníků byla za pomocí půdy odváděna od boje proti buržoazii. Pak to byla menší uvědomělost proletariátu, která umožňovala pravici, aby bylo dělnictvo soustavně klamáno. 4

5 V poslední řadě to byla velmi složitá národnostní situace, která zde vyhrotila v období českopolského sporu o Těšínsko v letech Tohoto sporu využila buržoazie k oslabení mezinárodní jednoty dělnické třídy. Rovněž i poměrně značné hospodářské úspěchy proletariátu, zvláště v roce 1920, umožnily pravičákům šířit v dělnické třídě iluze o charakteru republiky, která údajně plní dělnické požadavky. A toto vše mělo zákonitě vliv na revolučnost proletariátu. Kladně působila na vývoj dělnického hnutí velká koncentrace dělnictva, a to nejen na poměrně malém území Ostravsko-karvinského revíru, ale rovněž v jednotlivých závodech, zvláště v hutích a dolech. Pak to byly bohaté zkušenosti proletariátu z velkých třídních bojů, které byly v minulosti úspěšně sváděny. Významnou etapou revolučního dělnického hnutí na Ostravsku byla lednová generální stávka v roce 1920, která vznikla v důsledku špatné zásobovací situace, ale proletariát si uvědomil, že zlepšení svého postavení může dosáhnout pouze zásadní změnou poměrů. Proto měla stávka politický charakter. Dále stávka prokázala sílu proletářského internacionalismu. Vypukla v době, kdy pod vlivem šovinistických štvanic došlo na Těšínsku téměř k občanské válce. A přece po boku českých dělníků stávkovali i polští dělníci. Jen vinou vůdců ostravské organizace sociální demokracie, kteří nechtěli využít mohutného nástupu dělnictva ke stupňování boje a omezili stávku jen na hospodářské požadavky nebo takové politické požadavky, které mohla buržoazie bez obav splnit, nedosáhl proletariát větších úspěchů. Pravičáci přesvědčili dělnickou třídu, že je nutno jít cestou reformismu a nikoliv cestou revolučního boje proletariátu. V průběhu roku 1920 pak dochází k měření sil pravice s levicí. Ukázalo se, že Ostravsko zůstalo jednou z mála opor pravice v republice. Přesto však, jak ukázala první župní konference, která se konala po zářijovém sjezdu sociální demokracie, na němž byla levice ustavena jako samostatná strana, i na Ostravsku zapustila levice kořeny. V tomto období se již formovala česká, polská, německá levice, i když ještě v tomto období samostatně. Vyvrcholením zápasu mezi pravicí a levicí byla prosincová generální stávka v roce Na Ostravsku byla práce pro neschopnost vůdců levice zastavena ve větším rozsahu až v období, kdy vlastně na mnoha místech již stávka končila. Práci zastavila sice většina dolů, zvláště ve slezské části revíru a některé menší závody, ale ve Vítkovických železárnách se pracovalo, což značně sílu stávky oslabilo. V průběhu stávky se pak v plném rozsahu projevily všechny nedostatky levice. Vůdcové levice nedovedli stávku řídit a dále rozvíjet vytyčením smělejších požadavků. Další příčinou, proč stávka neměla na Ostravsku takový rozsah jako v jiných místech republiky i přes revoluční odhodlanost proletariátu, byla stávkokazecká politika pravičáků, kterým se povedlo omezit stávku pouze na slezskou část revíru. Proletariát svůj boj s buržoazií v prosinci 1920 prohrál, načerpal však důležité zkušenosti pro další období. Přesvědčil se, že ke konečnému vítězství nestačí jen revoluční odhodlání, ale že je třeba i revoluční strany, která by boj řídila. Marxistická levice na Ostravsku chyby nejen konstatovala, ale ihned přikročila k nápravě. Především navázal výkonný výbor levice ihned jednání s Okresním výkonným výborem Německé sociálně demokratické strany v Ostravě a Krajským výkonným výborem Polské sociálně demokratické strany v Československé republice a ještě v prosinci 1920 došlo mezi těmito třemi stranami k dohodě o společném postupu. Byl vytvořen Mezinárodní sociálně demokratický výbor Velké Ostravy, známý pod názvem Ostravská internacionála. Tento akt marxistické levice na Ostravsku je třeba hodnotit velmi vysoce. Ostravské dělnictvo první pochopilo, že národnostní boj musí být i v buržoazní ČSR podřízen třídnímu boji, a nikoliv jinak. Tento společný výbor pak organizoval diskuzi o 21 podmínkách Komunistické internacionály. Tato diskuze posloužila k vyjasňování názorů na to, jak ve skutečnosti má vypadat strana nového typu. Výsledkem této diskuze bylo rozhodnutí vstoupit do Komunistické internacionály, přijmout 21 podmínek a na jejich základě a na základě dalších zkušeností ruských bolševiků i vlastních zkušeností vybudovat stranu nového typu, schopnou vést dělnictvo do rozhodujících bojů. Župní konference 17. dubna 1921 uzavřela diskuzi a přijala rovněž 21 podmínek a usnes- 5

6 la se doporučit vstup do Komunistické internacionály a tím i vytvoření strany nového leninského typu komunistické strany. Tímto aktem byla ovršena etapa ideového sjednocování členů strany a nyní byla nastoupena cesta k organizačnímu sjednocení. Ke konečnému organizačnímu sjednocení došlo 19. září 1921 na slučovacím sjezdu komunistických stran. K tomuto sjezdu došlo k organizačnímu sjednocení národnostních komunistických stran. K tomuto rozhodnutí dospěl proletariát moravsko-ostravské župy pod vlivem nástupu k rozhodnému boji s uhlobarony, před kterým v tomto období stál. Zkušenosti z minulých bojů jej poučily, že jedině společným bojem může dosáhnout konečného vítězství. Proto bylo rozhodnuto o urychlení organizačního sjednocení a vytvoření jednotné internacionální komunistické strany. Celkově můžeme konstatovat, že ostravská dělnická třída byla po dlouhou dobu jednou z hlavních opor pravice sociální demokracie. Levice byla poměrně slabá, organizačně roztříštěná. Přes řadu politických proudů a směrů, které na Ostravsku působily na dělnickou třídu, zvítězily revoluční myšlenky levice a celá činnost vyústila v založení internacionální strany nového leninského typu. Tento proces uskutečnila početně malá, ale nejvyspělejší vrstva dělnické třídy na Ostravsku, která bojovala za vytvoření jednotné mezinárodní organizace proletariátu. Založením Komunistické strany Československa nastalo nové období v historickém vývoji naší dělnické třídy. V čele proletariátu byla strana, která ukazovala dělnické třídě a všemu pracujícímu lidu jedinou správnou cestu boje proti útokům buržoazie a usilovala o vytvoření jednotné fronty dělnické třídy. Pod vedením Komunistické strany Československa pak vedl ostravský proletariát celého Československa řadu vítězných bojů, které by nebylo možno vítězně dovést do konce bez vedení marxisticko-leninské strany, bez Komunistické strany Československa. RSDr. Josef Slowik, CSc., ZO č. 57 Použité zdroje: - Drahomír Bárta, Prosincová generální stávka roku 1920, SNPL, Praha K založení KSČ na dveřní Moravě, Krajské nakladatelství v Ostravě Léta na Ostravsku, Slezský studijní ústav v Opavě, Statistická příručka republiky Československé II. Praha Založení KSČ, sborník dokumentů ke vzniku a založení KSČ , SNPL, Praha Za revoluční stranu, dokumenty ke vzniku KSČ Noviny a časopisy: Dělnický deník , Rudé právo rok Státní archiv v Opavě: Policejní ředitelství Moravská Ostrava presidiální index Policejní ředitelství Moravská Ostrava, spolkové spisy Okresní hejtmanství Moravská Ostrava: presidiální index Petr Bezruč: dělníky viděl jsem bez roboty, bez groše smutně cestou jdoucí, stran vůdce, ministry, faloty, z trojího žoldu bohatnoucí, drobné rolníčky tříti bídu, vdovy a sirotky bez haléře, vládnoucí spasitele lidu se sluniti na Riviéře 6

7 Informace zastupitelů za KSČM ze zasedání ZMH konaného Přítomno 41 zastupitelů, 2 omluveni Před schvalováním programu primátor poděkoval Ing. Pavlu Mertovi, řediteli Městské realitní agentury za dobrou práci pro město u příležitosti odchodu do důchodu. Novým ředitelem MRA od bude jmenován Ing. Petr Sztula. V 6. bodě programu byla předložena Zpráva policie ČR o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v Havířově a okolí v roce V rozpravě vystoupila PaedDr. Milada Halíková, která kvitovala podrobnost předložené zprávy a vyjádřila se k nárůstu trestné činnosti o cca 9 %, což je zapříčiněno i malým počtem policistů. Bylo jí zodpovězeno, že stav policistů byl navýšen ve městě Havířov o 17 nových začínajících policistů, kteří posílí především hlídky v ulicích. Jeden ze dvou velmi důležitých bodů, a sice Prodej nemovité věci pozemku parc. č a objektu č. p. 1102, k. ú. Havířov-Město bývalé ZŠ Mánesova, byl odložen na zářijové ZMH. Důvodem k odložení bylo podání další nabídky ke koupi, ve výši cca 10 mil. Kč dne Tímto novým podáním se zastupitelé z časových důvodů neměli možnost blíže seznámit a zodpovědně rozhodnout. V rozpravě vystoupil Ing. Smrček náměstek ministra pro místní rozvoj a informoval o připravovaných dotačních titulech na revitalizaci bytového fondu, ze kterého bude možnost opět čerpat finanční prostředky na zateplení budov, výměnu oken, přestavbu a stavbu výtahů, atd. Dále navrhl, aby se při jednáních o nabídkách požadovalo složení kauce. V bodě 21 zastupitelé schválili prodej pozemku a přístavby před zdravotním střediskem na Dlouhé třídě v Havířově Podlesí, kde společnost OPTOMED hodlá otevřít další ordinace očního lékaře, laboratoře a prodej oční techniky a pomůcek. Nejdelší rozprava, bezmála 2,5 hod, byla k 25. bodu Odkoupení areálu hotelového domu Merkur, včetně pozemků. K tomuto bodu byli přizváni zástupci společnosti Asental Business, s.r.o. Zastupitelé opozice byli proti odkoupení, ČSSD pro odkoupení, KSČM pro volné hlasování. Nakonec to dopadlo tak, že zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení, bude se jednat a znovu bude předloženo na zářijovém zasedání Zastupitelstva. Hlasování bylo následující: PRO 16 hlasů PROTI 4 hlasy Zdrželo se 5 hlasů Nehlasovalo 16 hlasů Celkem 41 hlasů V rozpravě vystoupila za klub KSČM PaedDr. Milada Halíková, která připomněla tři důležité pohledy: 1) Ekonomický: Kde vezmeme peníze na přestavbu a údržbu areálu, to je na odkoupení 42 mil. a 12 mil. na odstranění okamžitých závad bránících v řádném užívání, i když kupní cena by byla rozložena do splátek po dobu 4 let, ale hlavně na celkovou revitalizaci objektu tj. výměnu oken a zateplení. 2) Sociální: Bylo by dobré a prospěšné pro občany v dané lokalitě odkoupením zklidnit celou situaci a zvýšit bezpečnost. 3) Termínový: Zvážit, proč nás tlačí prodávající k rozhodnutí do , když zákon o so- 7

8 ciálním bydlení je teprve zpracováván na ministerstvu. (Do života by měl být uveden po projednání v Poslanecké sněmovně v době co nejkratší) V bodě 36 bylo schváleno financování Akademie III. věku pro vzdělávání našich seniorů v létech 2015, 2016, a to ve výši 250 tis. v každém roce. Ve 43. bodě jsme schválili Koncepci rozvoje školství v Havířově na léta V rozpravě PaedDr. Milada Halíková ocenila dobře zpracovanou koncepci a vysoce ocenila skutečnost, že si město ponechalo budovy mateřských a základních škol, protože při nárůstu narozených dětí budou opět potřeba. V bodě 45 byla pro školní rok 2014/2015 schválena výjimka z nejnižšího počtu žáků pro Základní školu Selská v Havířově Bludovicích s polským vyučovacím jazykem. Zastupiteli byl velmi kladně hodnocen Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit města Havířova na období let Jediné co mu lze vytknout je skutečnost, že v této době nepočítá se zřízením nebo výstavbou Hospice. Ale tato skutečnost má návaznost na ekonomiku města. V současné době nemáme dostatek volných finančních prostředků na investice k pokrytí všech potřeb. Bez připomínek byl schválen 47. bod Závěrečný účet města Havířova, vyúčtování hospodaření a finanční vypořádání města Havířova za rok 2013 a účetní uzávěrka města Havířova sestavená k Předkládal Ing. E. Heczko. 60. bod Zelené terasy, a.s řešení vzájemných pohledávek a náhrada škody ZMH schvaluje jednostranný zápočet dlužného nájemného ve výši ,14 Kč na složenou zálohu na kupní cenu Kč a dále schvaluje nárok města na náhradu škody za částečnou demolici objektu bývalé školní jídelny ve výši Kč. V interpelaci zastupitelů a vystoupení občanů vystoupila PaedDr. Milada Halíková s dotazem na primátora, zda POŠTA bude upravovat provozní dobu ve městě a přilehlých oblastech. Primátor odpověděl, že po jednání s POŠTOU žádná omezení v poštovních služebnách ani časovém omezení provozní doby nebudou. Zpracoval V. Fukala, R. Kupczak a J. Šebesta Nový občanský zákoník zásadní reforma občanského práva. Další problematikou, která v novém občanském zákoníku doznala radikálních změn je dědické právo. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe. Dědické právo vzniká smrtí zůstavitele. Kdo zemře před zůstavitelem, nebo současně s ním, nedědí. Z dědického práva je vyloučen, kdo se dopustil činu povahy úmyslného trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutil nebo lstivě svedl, projev poslední vůle zůstaviteli překazil nebo jeho poslední pořízení zatajil, zfalšoval, podvrhl nebo úmyslně zničil, ledaže mu zůstavitel tento čin výslovně prominul. Probíhá-li v den zůstavitelovy smrti řízení o rozvod manželství zahájené na zůstavitelův návrh podaný v důsledku toho, že se manžel vůči zůstaviteli dopustil činu naplňujícího znaky domácího násilí, je zůstavitelův manžel vyloučen z dědického práva jako zákonný dědic. Byl-li rodič zbaven rodičovské odpovědnosti proto, že ji či její výkon zneužíval nebo že výkon rodičovské odpovědnosti z vlastní viny závažným způsobem zanedbával, je vyloučen z dědického práva po dítěti podle zákonné dědické posloupnosti. 8

9 Dědického práva se lze předem zříci smlouvou se zůstavitele. Dědic má právo po smrti zůstavitele dědictví odmítnout. Odmítnutí dědictví vyžaduje výslovné prohlášení vůči soudu. Dědictví lze odmítnout do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozuměl o jeho právu odmítnout dědictví a o následcích odmítnutí. Dědic, který dědictví neodmítl, se jej může před soudem v řízení o dědictví vzdát ve prospěch druhého dědice. Způsoby dědictví Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i odkaz. Není-li zřejmé, který den, měsíc a rok byla závěť pořízena a pořídil-li zůstavitel více závětí, které si odporují nebo závisí-li jinak právní účinky závěti na určení doby jejího pořízení, je závěť neplatná. Zůstavitel může pro případ, že dědictví nenabude osoba, kterou povolal za dědice, povolat této osobě náhradníka; také náhradníkům může povolat postupně další náhradníky. Povolá-li zůstavitel takto několik náhradníků, dědí ten, který je ve výčtu nejbližší osobě, která dědictví nenabyla. Kdo dovršil patnácti let věku a dosud nenabyl plné svéprávnosti, může pořizovat bez souhlasu zákonného zástupce formou veřejné listiny. Kdo byl ve svéprávnosti omezen tak, že není způsobilý pořizovat, může přesto platně pořídit v jakékoli formě, pokud se uzdravil do té míry, že je schopen projevit vlastní vůli. Závěť vyžaduje písemnou formu. Kdo chce pořizovat v písemné formě beze svědků, napíše celou závěť vlastní rukou a vlastní rukou ji podepíše. Závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně prohlásit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědkem nemůže být osoba nesvéprávná, nebo osoba, která není znalá jazyka, nebo způsobu dorozumívání, v němž se projev vůle činí. Zůstavitel může uvést v závěti podmínku, doložení času nebo příkaz. Nepřihlíží se k vedlejší doložce, kterou zůstavitel ukládá dědici nebo odkazovníku, aby uzavřel či neuzavřel manželství, popřípadě aby v manželství setrval, anebo aby manželství zrušil Zůstavitel může závětí povolat vykonavatele závěti a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel může povolat správce pozůstalosti nebo některé její části (dále jen "správce pozůstalosti") a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Zůstavitel má právo závěť nebo její jednotlivá ustanovení kdykoli zrušit. Závěť se zrušuje odvoláním nebo pořízením pozdější závěti. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědické třídy V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem. Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele. Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá. 9

10 Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl, c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo d) vede trvale nezřízený život. Nabytí dědictví potvrzuje soud. Soud potvrdí nabytí dědictví osobě, jejíž dědické právo bylo prokázáno. Zcela nová a naprosto nejdůležitější oblast nové úpravy dědictví = soupis pozůstalosti: Neuplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu. Neuplatnilo-li výhradu soupisu více dědiců, hradí dluhy zůstavitele společně a nerozdílně. Uplatnil-li dědic výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele do výše ceny nabytého dědictví. To platí i v případě, že soupis pozůstalosti nařídil soud v zájmu osoby pod zvláštní ochranou. Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Provedení soupisu nemá právní účinky pro rozsah povinnosti k hrazení dluhů u dědice, který výhradu soupisu neuplatnil. JUDr. Jiří Luka, ZO č. 40 HAVÍŘOV V KVĚTECH SE VYDAŘIL Soudružky a soudruzi, letošní Havířov v květech, který se konal 21. června, díky tématu na SEL- SKÉM DVOŘE a hlavně dobrému počasí má u většiny občanů našeho města kladnou odezvu. Tato akce se připravovala od února letošního roku a sám jsem se zúčastňoval jednání pracovní skupiny, která zajišťovala tuto akci. Profesionální flóristé vytvořili 10 květinových soch s tématem Selského dvora (různých domácích zvířátek) a v průvodu jela nazdobená vozidla bryčky, traktory, koňská spřežení, žebřiňáky, prostě vše co patří k Selskému dvoru a který si my dříve narození, ještě pamatujeme. Občané našeho města, ale i z okolních měst a obcí, kteří na tuto akci přijeli k nám do Havířova, měli možnost zúčastnit se soutěže o nejlépe vytvořenou květinovou sochu a nejlépe nazdobené vozidlo. Členové kulturní a letopisecké komise měli za úkol, tak jako v minulém roce, rozdávání a sčítání hlasovacích lístků obou soutěží. Losování této soutěže proběhlo v 18 hod. Odměnou za 1. místo v obou soutěžích byla 1000 Kč poukázka na zboží v Obchodním řetězci GLOBUS. 10

11 A jak dopadlo hlasování? KVĚTINOVÉ SOCHY: 1. PRASE 395 hlasů 2. KOHOUT A SLEPICE 356 hlasů 3. KŮŇ 281 hlasů NAZDOBENÉ VOZIDLO: 1. DOŽÍNKOVÝ ŽEBŘIŇÁK 297 hlasů 2. POSED - Myslivci. HAVÍŘOV 92 hlasů 3. VČELAŘ S ÚLEM 83 hlasů Celkem hlasovalo 1358 občanů u květinových soch a 954 občanů u nazdobených vozidel V roce 2015 bude v našem městě Havířov v květech spojen s 19. setkáním HORNICKÝCH MĚST a věřím, že bude ještě úspěšnější než letošní. Jaroslav JEZIORSKI předseda kulturní a letopisecké komise kterému jsme byli zvyklí říkat Setkání na Těrlicku, se již po několikáté v sobotu 28. června konalo v areálu PZKO Na Zborůvce v Havířově-Bludovicích. Kromě Havířova se zúčastnili zástupci Bohumína, Českého Těšína a Karviné. Přítomné přivítal předseda MěV KSČM v Havířově, náměstek primátora Bc. Daniel Pawlas. V krátkém projevu připomenul podzimní volby, vyzval k co největší účasti. Svůj pozdrav předal i místopředseda OV KSČM v Karviné, s. Jan Charvát. S organizačními záležitostmi seznámila návštěvníky Marie Kročková, která se pak ujala i dalšího provádění programem. Novinkou byla ukázka výcviku psů Městské i České policie. Divákům se občas zatajil dech, když krásní psi napadli figuranta. Obdivovali jsme kázeň, poslušnost, ale v roli pachatele bychom být nechtěli. Příslušníky policie i psy odměnil bohatý potlesk spokojených diváků. Své taneční vystoupení předvedl souborek "Jiřinky" z Paskova. Členky tancovaly na známé melodie, střídaly kostýmy a rády prý přijedou zase. S vervou se pak pustila do soutěží družstva všech měst. V přetahování lanem zvítězil Český Těšín, naše družstvo bylo 3. 11

12 V kuželkách Havířov obsadil první tři místa: vítězem bylo družstvo pod vedením s. Ptáčka, druhé místo obsadilo družstvo paní Gambové a vedoucím třetího družstva byl M.Kruliš. Závodníci byli odměněni malými cenami Potěšila nás i velká účast a sportovní zápolení dětí, kterých bylo tentokrát opravdu hodně. Zápasily, soutěžily s vervou, jak to děti umí. O dětské soutěže se velmi dobře postaral KLAUN / (ne Klaus jak se dožadovala jedna z holčiček) v podání Vladislava Fukaly. Byl opravdu dobrý. Všichni přítomní se také mohli zapojit do vědomostní soutěže, tentokráte byla na téma sportu. Vidím, že toho dost nevím, povzdechl si určitě nejeden z nás, ale nakonec se muselo losovat mezi třemi nejlepšími. Celé odpoledne pěknými melodiemi a písničkami provázeli Jarek s Ivetou, nezklamalo ani počasí, takže akce se opravdu vydařila. K tomu určitě přispělo i bohaté a chutné občerstvení, za které patří poděkování kuchařkám a těm, kdo grilovali ryby i klobásy a samozřejmě i těm, kdo se starali o přísun tekutin. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a zdárném průběhu podíleli, všem, kdo se zúčastnili a naši akci podpořili, a těšíme se na další setkání. Marie 6. srpna 2014 si připomeneme 70. výročí Životické tragédie. Pietní akt začíná v 15 hod. 12

13 TURNAJ V NOHEJBALU o putovní pohár Klubu zastupitelů za KSČM v Havířově V. ročník Akce se uskuteční dne od 9 hodin v areálu tenisových kurtů Sport servisu Paulát na ulici Makarenkova 1 Havířov Město Areál se nachází za Elektrotechnickou školou Startují tříčlenná družstva amatérských hráčů Startovné za družstvo činí 150 Kč včetně občerstvení, které hráči obdrží Závazné přihlášky do na tel.: nebo V květnu jste, vážení občané, odevzdali dalších 40 kusů pro vás nepotřebných, v Africe však velmi žádaných dioptrických brýlí. Zvláštní pochvala pro ZO č. 45, sesbí- rali největší počet kusů. -trei- 13

14 Stalo se před: 595 lety dosadil Václav IV. Na Nové Město pražské konšely, kteří vystupovali proti šíření husitství svrhl pražský lid vedený Janem Želivským z oken Novoměstské radnice reakční konšely a chopil se moci ve městě propuklo husitské.revoluční hnutí 225 lety začal Kramerius vydávat první české noviny obrozenecké obyvatelé Paříže dobyli Bastilu, státní vězení začátek Velké francouzské revoluce 140 lety zemřel ve Vídni bankéř, majitel dolů Salomon Rothschild 100 lety císař vyhlásil částečnou všeobecnou mobilizaci 90 lety lety vyhlásilo Rakousko válku Srbsku vystoupil protiválečně na manifestaci v Karviné spisovatel Ivan Olbracht - byl odsouzen ke dvěma měsícům vězení. Zde napsal Zamřížované.zrcadlo se skupina něm.protifašistických důstojníků.a politiků pokusila o státní převrat a zabití Hitlera.Skončili na popravišti. 65 lety zemřel Dimitrov, významný představitel mez.komun.hnutí v Bulharsku 45 lety na povrchu Měsíce přistál modul kosmické lodi Apollo. Jako první vystoupil na měsíční povrch Armstrong. Kdo jej následoval? 595 lety zemřel Václav IV. V Praze propukly velké lidové bouře, 395 lety sesazen z českého trůnu Ferdinand II. Habsburský zvolen českým králem Fridrich Falcký 270 lety vpádem pruských vojsk do Čech začala tzv.druhá válka slezská 210 lety se František II.prohlásil rakouským císařem (František I.) 195 lety lety v Karlových Varech zahájena konference devíti největších německých států, předsedal rakouský kancléř Metternich, přijato tzv. Karlovarské usnesení přísný dozor nad univerzitami a tiskem narodil se Pawel Stalmach, významný politický a kulturní organizátor politického a kulturního života na Těšínsku 155 lety odvolán ministr vnitra Bach konec absolutistického režimu 150 lety lety lety Připravila trei- zemřel v Těšíně geolog a technik Ludwig Hohenegger- koupil Důl Gabriela v Karviné, v Těšíně zřídil večerní školu pro dělníky. v pražském kinu Lucerna uveden první zvukový film promítaný v Československu Loď komediantů Životická tragedie zastřeleno 36 mužů z Životic, H. Těrlicka, z Dolní a Horní Suché. Dalších 31 lidí odvlečeno do koncentračních táborů vypuklo v Polsku povstání proti něm.okupantům začalo SNP. Signálem k jeho zahájení se stalo obsazování Slovenska německými vojsky. Státní univerzita v Bratislavě nese název Komenského Písemné příspěvky zasílejte na ******************************************************************************************************************** Vydává MěV KSČM Havířov určeno členům KSČM a sympatizujícím občanům Telefon: E- mail: uzávěrka příštího čísla číslo vyjde *** NEPRODEJNÉ*** 14

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník):

Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): Znění 460 až 487 ObčZ (zákon číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník): ČÁST SEDMÁ Dědění HLAVA PRVNÍ Nabývání dědictví 460 Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. 461 (1) Dědí se ze zákona, ze závěti nebo z

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_DĚDICKÉ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část

OBČANSKÉ PRÁVO 2. část OBČANSKÉ PRÁVO 2. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické právo. Výkladová prezentace k tématu Dědické právo Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Právo Ročník/y/ 1. Ročník Datum vytvoření Anotace Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_20_PRÁVO_3.02_Dědické

Více

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění

Občanské právo. Občanský zákoník. dědění Občanské právo Občanský zákoník dědění Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. Dědictví KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Dědictví - NOZ Dědické právo je

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa požívá ústavní ochrany (článek 11 Listiny základních

Více

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy

Díl třetí Dědické právo. Obecný výklad. Základní pojmy Díl třetí Dědické právo Obecný výklad Základní pojmy Dědictví se nabývá smrtí zůstavitele. Dědící osoba se označuje jako zůstavitel, kterým leze v daných souvislostech rozumět toho, kdo něco, co má být

Více

Dědické právo v novém občanském zákoníku

Dědické právo v novém občanském zákoníku Dědické právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Petr Novotný, Monika Novotná Nový občanský zákoník DĚDICKÉ PRÁVO závěť, dědická smlouva vydědění odkaz dluhy zůstavitele JUDr. Petr Novotný, Ph.D. Většinu svého profesního života se zabývá obchodním a

Více

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci

Z á p i s. o členské schůzi. DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. června 2013 1 Z á p i s o členské schůzi DRUŽSTVA DLA, družstvo v likvidaci konané dne 7. 6. 2013 v Nymburce v malém sále Obecního

Více

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád

Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní řád Otázka: Odvětví práva soukromého Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mel Předmět: upravuje vztahy majetko-právní a osobní, rodinné a pracovní vztahy Prameny: Občanský zákoník, Občanský soudní

Více

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola

Dědění ze zákona. Dědická posloupnost. 4. kapitola 4. kapitola Dědění ze zákona V předchozích kapitolách jsme se podívali na to, jaké možnosti má člověk, který se rozhodne vyřešit své věci před svou smrtí. Nyní je čas se seznámit s tím, co se stane, pokud

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.5.2015, od 17:00 hodin na OÚ Sadov upraveno dle zákona o ochraně osobních údajů, do originálu lze nahlédnout

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Absolutní majetková práva - Dědické právo 46 Část třetí Absolutní majetková práva Hlava III: Dědické právo Díl 1: Právo na pozůstalost 1475 (1) Dědické právo je právo

Více

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 říjen 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Náhrada škody na zdraví způsobená pádem na zledovatělém chodníku Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.9.2012, sp. zn. 25 Cdo 2758/2011 Žalobkyně

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011

Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4. 2011 Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů -12- HODOŇAN, stavební bytové družstvo, Na Pískách 3275/3, Hodonín Zápis č. 4/2011 z jednání představenstva družstva konaného dne 27. 4.

Více

Základní informace o modulu

Základní informace o modulu [Zadejte text.] Základní informace o modulu Časový rozsah výuky: 4 hod. Stručný popis obsahu: Oblast nového Občanského zákoníku, která prošla nejvíce změnami oproti současnému stavu. Změny v oblasti dědického

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 30.9.2014 v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřmanicích. Přítomni: Josef Prudík, Ivana Dočkalová, Marie Krištofová, Mgr. Irena

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12

Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 Důvodová zpráva: Z á p i s č. 12 z jednání komise pro prevenci kriminality konaného dne 05. 11. 2013 v zasedací místnosti na Radnici Doba jednání: Zahájení: 13.30 hodin Ukončení: 15.45 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 3/2014, které se konalo 26.6.2013 od 18.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Daniel Mikušík, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Miroslav Čonka,

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 9. 4. 2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 3/2015 Datum 9. 4. 2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Základní organizace FN2: Preambule:

Základní organizace FN2: Preambule: Zásady pro čerpání odborových prostředků Základní organizace FN2: Preambule: a) Zásady pro čerpání odborových prostředků základní organizace FN2 vychází z programu činnosti ZO FN2 a slouží k rozhodování

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E

III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E 6 III. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku D x 100 (%) E D... Vymezení zastaveného majetku Zastavený movitý a nemovitý majetek dle inventurních soupisů a analytických účtů, případně

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.»

Stanovy klubu. «OBEDIENCE CZ o. s.» Stanovy klubu «OBEDIENCE CZ o. s.» Článek 1 Základní ustanovení 1. Název: Obedience CZ o. s. (dále jen Klub) 2. Sídlo: Komenského 3327, 272 01 Kladno 3. Působnost: v organizačních jednotkách (místních

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 30. 3. 2011 v 17:00 hod. Přítomni: M. Douša; Bc. F. Gaspar; Mgr. et Mgr. S. Hasenkopfová; Ing. A. Háněl;

Více

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub )

STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) STANOVY GOLFOVÉHO KLUBU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, Z.S. (dále jen Klub ) Článek I. Název, sídlo, postavení Klubu 1.1 Klub je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách a je spolkem ve smyslu

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012

duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 duben 2012 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2012 TÉMA MĚSÍCE Definice pojmu nezřízený život Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.11.2011, sp. zn. 21 Cdo 190/2011 Občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Předmluva... 13 Úvodem... 17

Předmluva... 13 Úvodem... 17 Obsah Předmluva... 13 Úvodem... 17 Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 Soukromé a veřejné... 19 Soukromé právo... 21 Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 Zásady...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 25. 2. 2015 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 3. 16/2015 3.28/2015 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více