Otázka: Československo v meziválečném období. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Jana Semerádová. Československo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázka: Československo v meziválečném období. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Jana Semerádová. Československo"

Transkript

1 Otázka: Československo v meziválečném období Předmět: Dějepis Přidal(a): Jana Semerádová Československo října 1918 zákon o zřízení samostatného československého státu Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár, Rašín republika začíná fungovat od 14. listopadu 1918 zasedání Národního shromáždění (= parlament) potvrdí vládní program, vznikne první revoluční vláda (všenárodní koalice), potvrzení Masaryka jako prezidenta Spory březen 1919 začátek Maďarské republiky rad komunistická diktatura proletariátu intervence Malé dohody Maďarsko přechází do protiútoku a obsazuje Slovensko červen 1919 vyhlášení Slovenské republiky rad zbytky odporu proti Československé republice Revoluční výkonný výbor a Revoluční vládní rada v čele s Antonínem Janouškem Červenec osvobození českými vojsky Těšínsko spor s Polskem Rozdělení na průmyslovou a historickou část města Oblasti s Němci Němci se chtějí oddělit Vyhlášení 4 provincií: Liberec, Šumava, jižní Morava, severní Morava (Jeseníky) Prohlásili se za Rakouské provincie blbost ani s Rakouskem nesousedí Stěžují si na Československo nemožnost sebeurčení různá povstání Podpora Dohody žádná odtrhávání území ČRS se zavázala respektovat menšiny ty se nakonec uklidní a přejdou do aktivistického postoje (souhlasíme s ČSR a budeme jí respektovat) dostali zastoupení ve vládě i v parlamentu page 1 / 13

2 Vnitropolitické uspořádíní Československa PĚTKA neformální uskupení Rudolf Bechyně sociální demokracie Alois Rašín národní demokracie Jan Šrámek lidovci Antonín Švehla agrárníci Jiří Stříbrný národní socialisté Politické strany Československá strana sociálně demokratická Soukup, Tusar, Bechyně Většina dělnictva Československá strana národně socialistická Klofáč, Beneš Živnostníci, řemeslníci, část dělnictva, inteligence Agrárníci Švehla, Hodža, Beran, Udržal, Malypetr Většina venkovského obyvatelstva Československá národní demokracie Kramář, Rašín Podnikatelé, vysoké úřednictvo Československá strana lidová Šrámek Nábožensky smýšlející občané, městské střední vrstvy, venkov všenárodní koalice Předseda Karel Kramář (Národní demokracie) Agrárníci, česká strana sociální demokracie, česká strana socialistická, národní demokracie, česká strana lidová Vznik Revolučního národního shromáždění Ústavodárné shromáždění po vydání ústavy bylo rozpuštěno Revoluční nevzešlo z voleb 1919 obecní volby rozpuštění všenárodní koalice rudozelená koalice page 2 / 13

3 výsledkem prvních voleb do Poslanecké sněmovny Předseda Vlastimil Tusar (Sociální demokracie) Agrárníci, česká strana sociální demokracie, česká strana socialistická Všeobecné volební právo Sociální reformy Osmihodinová pracovní doba Státní podpora v nezaměstnanosti Ochrana práce žen a dětí 1919 Měnová reforma odluka od původní Rakousko-Uherské měny zastavení inflace 1919 pozemková reforma cíl: zmenšit obrovské rozdíly mezi velkostatkáři a obyčejnými rolníky ustanoveno maximálně 150 ha zemědělské půdy a 250 ha veškeré půdy nadbytek zabrán (vypláceny náhrady) přerozdělení zhruba poloviny půdy únor 1920 přijetí ústavy Parlamentní volby duben čs. sociální demokracie 25,7% 2. německá sociální demokracie 11,1% 3. agrárníci 9,7% Národní shromáždění nejvyšší zákonodárný orgán ČSR poslanecká sněmovna 300 členů volená na 6 let senát 150 členů volený na 8 let volby senátorů až od 26 let, poslance do sněmovny od 21 let neexistovala žádná klauzule pro obdržení mandátu větší pestrost širší vládní koalice než dnes vysoká volební účast volby byly povinné neexistovali přeběhlíci mandát byl vázán na stranu podepsány rezignační dopisy radikalizace vnitřní demonstrace ve straně většina je s radikální kominternou (Šmeral) nebo se socialistickou internacionálou page 3 / 13

4 v úzkém vedení spíše umírněnější komunisté se ze strany odtrhly rozpad strany obavy, že Šmeral převezme vládu v září Tusarova vláda podává demisi 1921 vznik Komunistické strany Československa první úřednická vláda Jana Černého a poloúřednická vláda E. Beneše v důsledku rozštěpení vládnoucích sociálních demokratů na 2 strany Všenárodní koalice od 1925 doplněna o stranu živnostensko-křesťanskou 1925 čsl.-francouzská spojenecká smlouva = základ čsl. obranného systému Leden 1923 Atentát na ministra financí Aloise Rašína kvůli jeho reformám Anarchista J. Šoupal Rašín umírá Volby agrárníci 13,7% 2. komunisté 13,1% 3. lidovci 9,7% 4. sociální demokracie 8,9% Druhá úřednická vláda Jana Černého 1926 Panská kolice předseda Antonín Švehla agrárníci, lidovci, strana živnostensko-středostavovská, slovenská ĺudová strana, německá křesťansko-socialistická strana, německý svaz zemědělců pokus o koalici bez levicových stran přidává se Německo a Slováci page 4 / 13

5 Volby agrárníci 15% 2. sociální demokracie 13% 3. socialistická strana 10,4% - pokles hlesů souvisel s bolševizací Široká koalice národní demokracie, Čs. strana lidová, strana národně socialistická, sociálně demokratická strana, živnostensko-středostavovská, Národní sjednocení, Německá křesťansko-sociální strana lidová, Německá sociálně-demokratická strana, Německý svaz zemědělců, agrárníci celý republikánský proud František Udržal; Jan Malypetr; Milan Hodža 1929 proces bolševizace komunistické strany Proces připodobnění k Rusku a přimykání k Moskvě Gottwald, Slánský Ne všem se to líbí vystoupí proti politice bolševizace vyloučení po volbách koalice rozšířena o české a německé socialistické strany Hospodářská krize nejdříve problémy s odbytem spotřebního průmyslu keramika, sklo, bižuterie zvlášť v zaostalé Podkarpatské Rusi a na Slovensku 1931 prudký zlom úvěrová a měnová krize rozvrácení mezinárodního obchodu mezinárodní obchod klesá na 1/3 snížení průmyslové produkce o 40% centralizace a koncentrace kapitálu velká trojka měnová krize devalvace národní měny nezaměstnanost vrchol 1932/ obyvatel zkrácení pracovní doby menší mzdy jaro 1932 mostecká stávka na protest proti propouštění 1937 hospodářství se vrací na úroveň konjuktury z roku 1929 Národnostní složení page 5 / 13

6 2 sčítání lidu (únor 1921 a začátek 30. let) léta 13,4 mil lidí; 30. léta 14,4 mil lidí Češi 51% + Slováci 14,5% 2/3 Němci 23,4% (3,2 mil) Maďaři 5,6%, Rusíni 3,4%, Poláci 0,6%, židé 1,3% Čechoslovakismus Účelová idea, která vznikla za první světové války aby Slováci nebyli menšina Uchytilo se více v Česku, než na Slovensku Představa 2 větví jednoho kmene Představa jednotného národa Představa rovnoprávnosti bratři, sourozenci Dobré vztahy naráží na problém průmyslové vyspělosti a počtu Čechů Čechy = ostrůvek demokracie Slovenský nacionalismus Hlinkova ľudová strana nedemokratická proti Čechům Vojtěch Tuka slovenský fašista prosazuje autonomii Slovenska ve skutečnosti rozpad republiky Tajné styky s Maďarskem odsouzen za špionáž Slováci získávají mučedníka 1929 odchod strany z vládní kolice 1928 dodatková položka pokud do 10 let nebudeme autonomní, odtrhneme se přiostřování vztahů dokonce myšlenka na spojení s Polskem 1933 v Nitře oslavy založení 1. křesťanského chrámu kníže Pribiny zvrhlo se to v protičeskou demonstraci Česko-německý problém Němci ve 20. letech aktivistický postoj zástupci ve školství a kultuře situace se zklidní Hitler prohlašuje, že jsou u nás Němci terorizováni nebyla to pravda strana DNSAP příznivci = velkoněmečtí Němci ve volbách necelá 3% převládají pročeské německé strany čím více se rozrůstala NSDAP v Německu, tím víc byla populární DNSAP u nás odpor proti DNSAP zákon, který umožňuje rozpustit stranu 1933 je aplikován a DNSAP je rozpuštěna 1933 vzniká Sudetoněmecká vlastenecká fronta = SdP od 1935 Sudetoněmecká strana page 6 / 13

7 tváří se, že nemá s NSDAP a DNSAP nic společného v čele: Konrád Heinlain (učitel); Karl Hermann Frank (knihkupec) strana nebyla s NSDAP ještě úplně spojená chce omezit aktivistický postoj Němců a sjednotit všechny Němce vyhrává volby 1935 a aktivistické strany ztrácejí hlasy Požadavky SdP vůči vládě rostou nástroj německé politiky k vytvoření Mittel Evropy ( pátá kolona ) Cíl: domů do říše = připojit Sudety k říši Národní demokracie Kramář Většinou v opozici Posuny k pravici Nikdy se nedostala do první trojky Začala spolupracovat s fašisty 1934 opouští vládní koalici nesouhlasila s devalvací měny 1935 sjednocení s fašisty v blok (Národní sjednocení) český fašismus 1926 vzniká česká obec fašistická (Gajda) z dosavadních menších klubů (klub červenobílých) 1935 vzniká Národní sjednocení národní demokracie + fašistické strany + Stříbrný + Kramář orientace na Itálii teorie elit proti menšinám (včetně Němců) Stříbrný, R. Gajda (legie) Co chce český fašista: Vůdce, autoritářský stát Čechy Čechům protiněmecký Nemají příliš velkou sílu Ohrožení demokracie zvenku, ale i zevnitř Nutnost obrany demokracie posíleno spojenectví Malé dohodě Smlouva o vzájemné pomoci a spolupráci se SSS page 7 / 13

8 v případě napadení ČSR je pomoc SSSR vázána na pomoc Francie problematické Stalin nehodlal pomoct ČSR ČSR nakonec ponechána sama Parlamentní volby Sudetoněmecká 15,2% 2. Agrárníci 14% 3. Sociální demokracie 12,5% Supervolební rok 1935 prezidentské volby Masaryk odstupuje je mu 85 let ( září1937) Doporučil za sebe Beneše Tři kandidáti: Beneš pro: národní socialisté, sociální demokracie, lidovci Němec (botanik) pro: fašisté, agrárníci, HLS Gottwald Hlinkovci jednali s Vatikánem, ten však doporučil Beneše HLS taky pro Beneše ostatní se přidávají agrárníci ustupují zvítězil Beneš (s větší převahou než Masaryk) Březen 1936 likvidace demilitarizované zóny v Porýní ČSR stále více v izolaci proti Hitlerovi pouze verbální protesty mocností bojí se války, tak se s ním snaží být zadobře appeasement (politika ústupků a usmiřování s Německem) Zákon na obran státu 1937 Fall Grün Plán útoku na ČSR 1938 Anšlus Rakouska března vede ho Arthur Seyß-Inquart Násilné obsazení Rakouska Německem přijel Hitler a ohlásil připojení Rakouska k Třetí říši Lidové hlasování 99% pro page 8 / 13

9 Nový, opevněním nechráněný úsek, odkud mohli obklíčit ČSR Karlovarský program Karlovarský sjezd SdP 23. a 24. dubna Uznání rovnoprávnosti sudetských Němců s Čechy Uznání sudetoněmecké národnostní skupiny jako právnické osoby Stanovení a uznání sudetoněmeckého územního osídlení Vybudování sudetoněmecké samosprávy ve všech oblastech Zákonná ochrana pro ty sudetské Němce, kteří žijí mimo souvislé osídlení Napravení všeho bezpráví způsobeného Němcům od 1918 Uznání německých veřejných zaměstnanců Úplná svoboda přihlášení se k Německu k nacismu Jaro a léto 1938 Po anšlusu Rakouska chce Hitler zničit ČSR dává takové požadavky, o kterých ví, že je ČSR nebude moct splnit pro mocnosti bude vypadat jako chudáček, který se chce dohodnout, ale ČSR mu to kazí Anglie + Francie apelují na ČSR, aby přijala Karlovarský program, jinak jí nepomůžou Květen 1938 zpravodajská služba zjistili přesuny německých vojáků v ČSR hranicím (léčka) Května vyhlášena částečná mobilizace (pouze omezená část záložníků) Hitler věděl, že takhle ČSR zareaguje prohlašuje jí agresorem Obecní volby SdP získává v Sudetech 90% hlasů Obavy stavba pohraničního opevnění ŘOPíky (ředitelství opevňovacích prací) května Manifest na obranu demokracie a republiky VĚRNI ZŮSTANEME Později významná odbojová organizace Všesokolský slet Bojová nálada proti nepříteli Hitler dopracovává Fall Grün chce zničit ČSR Beneš spoléhá na spojení s Francií (diplomatické vztahy) s Anglií ne Britská delegace Srpen 1939 Británie (prostředník mezi Němci a ČSR) posílá delegaci, aby zprostředkovala dohodu se sudetskými Němci Lord Runciman měl posoudit situaci německé menšiny Nátlak na českou vládu, aby splnila požadavky henleinovců page 9 / 13

10 čtvrtý plán Beneš souhlasí, že víceméně splní Karlovarský program složitá situace pro henleinovce obávají se, že tím skončí taktika nedohodnout se SdP pod záminkou řekne, že se s Benešem nejde dohodnout Runciman odjíždí září sjezd NSDAP v Norimberku snaha o politický převrat v pohraničí pokus o připojení Sudet k Německu Henlein soužití s Čechy je nemožné, bůh žehnej čestnému boji Vznik Sudetoněmeckého dobrovolnického sboru terorizovali pohraniční oblasti 16. září zákaz SdP Západ zpanikaří, že bude kvůli ČSR válka jednání v Berchtesgadenu Chamberlain s Hitlerem Snaha o dohodu Německo má stále územní požadavky na ČSR Ultimativní nóta Británie s Francií vyzívají ČSR, aby odevzdala území s nadpoloviční většinou Němců Výhrůžka ukončení smlouvy s Francií, když nepřijmou Francie nechce pomoct; SSSR je vázána na pomoc Francie, takže taky nepomůže Francouzsko-britský nátlak přijměte opatření, nebo budete označeni za agresora září Beneš přijímá ultimativní nótu Odstupuje Milan Hodža Beneš jmenuje úřednickou vládu národní obrany Jana Syrového (generál) Má to uklidnit situaci novodobý Žižka jednooký pád vlády vyvolá demonstrace před budovou parlamentu (dnešní Rudolfinum) a generální stávka požadují zajištění obrany jednání v Godesbergu Chamberlain a Hitler Hitler má nové požadavky všechna opevnění a Polské a Maďarské nároky Hitler na ohlašuje vojenský útok na ČSR Francie doporučuje udělat vojenské přípravy září 1938 ÚPLNÁ MOBILIZACE září ČSR odmítá Hitlerovo požadavky Mnichovská konference září 1938 Hitler, Mussolini, Chamberlain, Daladier Základem je Gonesberg Dohoda o odtržení pohraničí ve prospěch Německa page 10 / 13

11 Češi nepozváni celou dobu byli v hotelovém pokoji (Masný) byli tam jen proto, aby urychlili předání zprávy do Čech 9. Beneš nucen souhlasit (ve prospěch světového míru aby nebyla ČSR označena za viníka světového napětí) Francie je zradila Porážka bez boje vojska z pohraničí stažena -10. října obsazení pohraničí připojeno k Německé říši října Beneš abdikuje odlétá do Londýna listopadu Vídeňská arbitráž Maďarsko získává jižní území Slovenska a Podkarpatské Rusi Důsledky Mnichova zánik 1. republiky ztráta 30% území, ⅓ obyvatel, pohraničního opevnění a přirozených hranic nový stát km 2 (necelých 10 milionů obyvatel) Německo 3,6 mil obyvatel, km 2 (z toho 1,5 mil Čechů) hospodářské ztráty významná ložiska uhlí; 33% lehkého průmyslu, úrodná půda na Slovensku narušení železniční dopravy Žilinská dohoda října Slovensko podává požadavek na autonomii splynutí stran do HLS kdo odmítnul, byl rozpuštěn října začíná autonomní vláda Josefa Tiso listopadu přijetí zákona o autonomii parlamentem Druhá republika od 29. září 1938 (Mnichovská dohoda) do 15. března 1939 (Protektorát) Česko-Slovensko listopadu zvolen prezident Emil Hácha (umírá 1945), vláda Rudolfa Berana pouze dvě strany pravicová Strana národní jednoty (v čele Beran) opozice Národní strana práce (sociální demokraté a část národní demokracie) konec parlamentní demokracie, fašizace (vzor v Itálii), totální moc a podřízenost Berlínu, zákaz KSČ rozpuštěna page 11 / 13

12 března 1939 Hitler zve Tisa do Berlína a nutí jej prosadit samostatný stát (vyhrožuje vpádem maďarských vojsk) března 1939 vznik samostatného Slovenského státu prezident J. Tiso; vláda V. Tuka připojení podkarpatské Rusy k Maďarsku Protektorát Čechy a Morava března 1930 Hácha odjíždí vlakem do Berlína doprovází ho František Chvalovský ministr zahraničních věcí Hácha donucen podepsat dohodu, že Čechy žádají Německo o ochranu března 1939 výnos o vytvoření Protektorátu Němci na území Čech se stávají občany říše Drancování českých zemí, prodloužení pracovní doby, kurs 10:1 (koruna ku marce), přídělové lístky Protektorát je samostatný a spravuje se sám fikce např. protektorátního prezidenta musí schválit Vůdce německá správa: von Neurath 1. říšský protektor V září po něm nastupuje R. Heydrich Po Heydrichovi K.H. Frank Srpnové memorandum H. Frank tajemník Předseda druhé protektorátní vlády (od 27. dubna) A. Eliáš (popraven během heydrichiády) Cílem okupace bylo, aby Čechy úplně zanikly a pogermanizovaly se Jedinou povolenou stranou Národní souručenství března Výbor Národního souručenství měl nahrazovat parlament Ilegální odboj jaro 1939 Obrana národa ON (v čele Josef Bílý) Petiční výbor Věrni zůstaneme PVVZ (v čele Josef Fischer) Politické ústředí PÚ (v čele Šámal Mafie) KSČ Odbojové časopisy V boj!, Český kurýr Zahraniční odboj 15. března Protest Eduarda Beneše proti německému zničení ČSR zahraniční vysílání page 12 / 13

13 Powered by TCPDF ( Studijni-svet.cz Československo v meziválečném období - dějepis Jaro podzim 1939 březen Hitler chce polský koridor koridor Fall Weiß (plán invaze do Polska) května pakt mezi Itálií a Německem o přímé vojenské spolupráci duben Německo vypovězení smluv s Francií a GB srpna německo-sovětská smlouva o neútočení pakt Ribbentrop-Molotov srpna 1939 pakt o neútočení Spojeného království a Francie smlouva s Polskem o vzájemné pomoci v případě napadení srpna 1939 přepadení německé vysílačky v Gliwicích příslušníci SS v polských uniformách záminka k německému útoku na Polsko Heydrich a H. Müller (velitel gestapa) září 1939 (4:45) Německo uskutečnilo vojenský vpád do Polska září 1939 vyhlášení války Německu page 13 / 13

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945

Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 Politické dějiny českých zemí v letech 1914-1945 1/ Období 1914-1918 - vznik 1. světové války: mocenské bloky Trojdohoda X Trojspolek - 1912 1913: tzv. balkánské války: Srbsko s podporou Ruska ohrožuje

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Politické strany první republiky Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Československo 20. let II. část

Československo 20. let II. část VY_INOVACE_03_IV./2_Dějepis Československo 20. let, 2. část Československo 20. let II. část Politické strany Pro první republiku je charakteristická silná pluralita politických stran. Politické pole bylo

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky

ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky ČSR po Mnichovské konferenci Období druhé republiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana

VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana VY_32_INOVACE_03_IV./6_Dějepis Sudetoněmecká strana Sudetoněmecká strana do roku 1938 nástup Hitlera k moci a dopady hospodářské krize (pohraničí osídlené německou menšinou, vázáno ve velké míře na export

Více

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová

Počátky Československé republiky ( ) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Počátky Československé republiky (1918 1920) Základní škola Bohuňovice Učivo dějepisu 9. ročníku Připravila Karla Dokoupilová Z kterého dokumentu je tento úryvek? Národ náš touží se všemi demokraciemi

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT České svátky, vy_32_inovace_ma_36_02

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428

ČSR mezi válkami VY_32_INOVACE_D_428 VY_32_INOVACE_D_428 ČSR mezi válkami Autor: Karel Primas, Mgr. Použití: 9. ročník Datum vypracování: 6. 1. 2013 Datum pilotáže: 8. 1. 2013 Metodika: žáci mohou vyplňovat pracovní list buď jako opakování

Více

Otázka: Československo mezi válkami. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Kristýna Š

Otázka: Československo mezi válkami. Předmět: Dějepis. Přidal(a): Kristýna Š Otázka: Československo mezi válkami Předmět: Dějepis Přidal(a): Kristýna Š V období mezi lety 1918 a 1939 se v ČSR vžilo označení PRVNÍ REPUBLIKA. Tento nově vzniklý stát zůstal po celou dobu svojí existence

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Československo v letech 1918 až 1939

Československo v letech 1918 až 1939 Československo v letech 1918 až 1939 1. republika: 28. 10. 1918-30. 9. 1938 2. republika: 1. 10. 1938-15. 3. 1939 1) Politický systém, ústava z roku 1920 1920 (29. února) - vydána definitivní Ústava ČSR.

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938

ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938 ČSR mezi dvěma světovými válkami 1918-1938 28. října 1918 oficiálně vyhlášena ČSR na Václavském náměstí 6. ledna 1918 Tříkrálová deklarace Národní výbor Socialistická rada září 1918 14.10.1918 samostatná

Více

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa

Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Zdeňka. 1. Světová válka. Vznik Československa Otázka: Nejvýznamnější události 1. pol. 20. století Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Zdeňka 1. Světová válka Vznik Československa Pařížský Versailleský systém Poválečné Československo Světová

Více

Historie parlamentarismu a české ústavnosti

Historie parlamentarismu a české ústavnosti Historie parlamentarismu a české ústavnosti Zemské sněmy Předchůdce moderního parlamentu V Praze, Brně a Olomouci Od 13. století Revoluční rok 1848 Řetězec revolucí, které se roku 1848 prohnaly Evropou,

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČSR mezi válkami ČASOVÉ ÚDAJE JMÉNA

ČSR mezi válkami ČASOVÉ ÚDAJE JMÉNA ČSR mezi válkami 1. Které skupiny usilovali během 1. sv. války o samostatnost ČSR v zahraničí a doma? Kdo stál v jejich čele? 2. Kdy (datum) a za jakých okolností byla vyhlášena samostatnost ČSR? 3. Co

Více

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( ) KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( )

KAPITOLA 1 Habsburská monarchie ( )  KAPITOLA 2 Boj za československou státnost v období první světové války ( ) Obsah Úvod... 11 KAPITOLA 1 Habsburská monarchie (1848 1918)... 15 1. Počátky revoluce 1848... 15 2. Pillersdorfova ústava 1848... 16 3. Návrh kroměřížské ústavy 1849... 19 4. Moravská zemská ústava 1848...

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY

ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY ČESKOSLOVENSKO ZA 2. SV. VÁLKY PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA 14. března 1939 odtržení Slovenska - Slovenský štát 15. března 1939 okupace zbytku území ČSR Němci 16. března 1939 vyhlášen protektorát Čechy a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh:

PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: PŘÍLOHY PRÁCE Seznam příloh: 1. Složení předsednictva ústředního výkonného výboru Československé strany národně socialistické zvoleného XI. sjezdem strany v září 1926 v Brně. 2. Legitimace na XI. mimořádný

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

20. století-2. UDÁLOSTI A FAKTA 2. Z českých a československých dějin. Otázka číslo: 1

20. století-2. UDÁLOSTI A FAKTA 2. Z českých a československých dějin. Otázka číslo: 1 20. století-2 UDÁLOSTI A FAKTA 2. Z českých a československých dějin Otázka číslo: 1 Která z uvedených měst již ležela v letech 1939-45 za hranicemi Protektorátu Čechy a Morava? Plzeň Česká Lípa Nový Jičín

Více

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO

SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO SAMOSTATNÉ ČESKOSLOVENSKO Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby trvání prvního samostatného československého státu. Učebnice: Obrazy z novějších

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku:

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: Historie 04 20. století Otázka číslo: 1 Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: 6. 8. 1945 8. 8. 1945 9. 8. 1945 9. 8. 1946 Otázka číslo: 2 O potrestání válečných zločinců rozhodoval: norimberský

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Cesta komunistů k převzetí moci

Cesta komunistů k převzetí moci Cesta komunistů k převzetí moci vývoj v letech 1945-1948 Učivo dějepisu, 9. ročník Součást projektu Příběhy bezpráví Charakteristika období Pretotalitní stát ne totalitní ne zcela demokartický "omezená"

Více

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11

OBSAH. Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 OBSAH Prolog (Karolina Adamová) Teorie o vzniku státu 11 Hlava první (Karolina Adamová, Antonín Lojek) STÁT DO ROKU 1848 I. Doba mezi legendami a historií 15 1/1 První zprávy o Slovanech 15 1/2 Sámova

Více

České země za 2. světové války

České země za 2. světové války České země za 2. světové války 30. září 1938 - čsl. prezident E. Beneš a vláda přijali mnichovský diktát 1. 10. 10 1938 - pohraniční oblasti součástí německé říše Říšská župa Sudety (říšským správcem pro

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Mnichovská dohoda Základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace: Autor: Jazyk: Pracovní list vybízející žáky k aktivitě a uplatnění získaných

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR

Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj a ústavní systém ČR Ústavní vývoj v letech 1848 1992 Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Periodizace ústavního vývoje v letech 1848 1992 I) od roku 1848 do vzniku Československa (1848 1918)

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

13. Č eská republika RB

13. Č eská republika RB 13. Česká republika RB O čem bude řeč? 1. Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR 2. Ekonomika a politika ČSR do druhé světové války (do r. 1939) 3. Protektorát Čechy a Morava 4. Komunistická diktatura 5. Československá

Více

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E

DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E DRUHÁ REPUBLIKA, OKUPAC E Druhá republika = období od 1. října 1938 do 15. března 1939. (167 dní) V říjnu 1938 vyhlásilo autonomii Slovensko a Podkarpatská Rus. Nový název Česko Slovenská republika federativní

Více

Český stát od r do současnosti

Český stát od r do současnosti Český stát od r. 1918 do současnosti Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky. Vytvořeno v MS Office PowerPoint 2010. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých

Více

VY_32_INOVACE_08_Demokratické základy Československa_07

VY_32_INOVACE_08_Demokratické základy Československa_07 VY_32_INOVACE_08_Demokratické základy Československa_07 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR

VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR VY_32_INOVACE_03_IV./7_Dějepis Cesta k rozbití ČSR Cesta k rozbití ČSR v roce 1938 pohraniční opevnění Od dubna roku 1938 připravovala SdP ve spolupráci s generálním štábem Wehrmachtu válečný úder proti

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém

ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém ČSR 1) Ústavní pořádek a volební systém moc výkonná prezident TGM premiér + ministři 18 koaličních vlád + vlády úřednické moc zákonodárná Národní shromáždění poslanecká sněmovna nezávislá moc soudní senát

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA

PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA VY_32_INOVACE_D5_20_14 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA VY_32_INOVACE_D5_20_14 Anotace: materiál obsahuje 5 úvodních listů, 20 listů prezentace Šablona:

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 9. A Datum: 7.5.2012

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více